IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Metodika Zpracoval: Ing. Jan Tihon Srpen 2009

2 Metodika pro předmět: Modul 2 - Používání počítače Předmět bude realizován prezenční formou výuky. Svým zaměřením má obsáhnout oblast základní počítačové gramotnosti pro využívání výpočetní techniky a práci s ní. Výuka bude probíhat v učebně výpočetní techniky, kde každý žák bude mít k dispozici počítačovou sestavu, připojení k internetu a potřebné SW vybavení. Žáci obdrží sylabus předmětu, studijní materiály, cvičební a pracovní listy a přístup k e-learningové podpoře. Učivo může být ještě doplněno odkazy na vhodnou doporučenou literaturou. Vědomosti, jež žák získá v průběhu výuky (spolu s ostatními ECDL moduly), jsou dostatečným základem pro absolvování ECDL testů, které umožní získání mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem ECDL certifikát. I. Vstupní diagnostika Popis ověření vstupních znalostí a dovedností. Požadované vstupní znalosti a dovednosti jsou předpokládány na minimální úrovni, dokonce se dá uvažovat, že žáci nemají žádné praktické zkušenosti s využíváním počítače. V úvodním diagnostickém rozhovoru budou probrány obecné otázky z oblasti ICT a následný test z oblasti základních pojmů stanoví vstupní úroveň vědomostí všech žáků. Těm, kteří nedosáhnou průměrné úrovně znalostí a dovedností třídy, budou doporučeny studijní materiály, případně poskytnuty individuální konzultace. Tím bude zajištěna stejná vstupní úroveň znalostí a dovedností všech žáků. II. Plán modulu a činností Popis struktury a obsahu celého kurzu. Celý modul Používání počítače je koncipován na: - 20 výukových hodin (20 x 45 minut) Obsah a struktura celého modulu (předmětu) je rozdělena do několika základních kapitol (oblastí) takto: 1) Vstupní diagnostika modulu - 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Učitel prostřednictvím diagnostického rozhovoru a vstupního testu zjistí úroveň vstupních znalostí a dovedností žáků a zajistí srovnatelnou úroveň vědomostí potřebnou jako výchozí hranici pro zahájení a úspěšné absolvování výuky. 2) Operační systém počítače - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: 2 / 10

3 - základy práce s počítačem, - nastavení operačního systému, - práci s okny a ikonami. 3) Správa souborů - 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - základní pojmy souborového systému - práce se soubory a složkami - vyhledávání a zobrazení 4) Pomocné programy - 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - komprese souborů a složek - antivirová ochrana počítače 5) Správa tisku - 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Výuka této kapitoly obsahuje: - možnosti tisku - práce s tiskem Přesné dělení a podrobný obsah s popisem obsahuje Sylabus modulu 2 - Používání počítače III. Rozpis jednotlivých vyučovacích oblastí 1) Oblast výuky: Vstupní diagnostika Počet hodin: 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Předpokládaný průběh: - V teoretickém základu si žáci zopakují, případně doplní, základní pojmy ICT z oblasti HW (hlavní části počítače, V/V zařízení, paměti a výkon počítače), oblasti SW (systémový a aplikační SW). - Teoretická část může probíhat ve třídě, kde je žákům prezentována přednáška (dataprojektor). V jejím průběhu nebo po ukončení jsou formou diskuse a kontrolních otázek ověřeny získané vědomosti. - Pro podrobnější samostudium může být žákům doporučena literatura či studijní materiály - V praktickém testu budou ověřeny znalosti žáků z teoretického základu. Test bude realizován v elektronické podobě v systému Moodle. 3 / 10

4 Cíl: - zjistit úroveň teoretických znalostí a dovedností žáků - zajistit srovnatelnou úroveň vědomostí potřebnou jako výchozí hranici pro zahájení a úspěšné absolvování výuky 2) Oblast výuky: Operační systém počítač Počet hodin: 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Předpokládaný průběh: - V této oblasti jsou žáci formou projekce z učitelského počítače vedeni jednotlivými praktickými kroky výuky. Činnost může být doplněna prezentací s popisem prováděných postupů, obrázky a poznámkami, z nichž si žáci mohou dělat vlastní poznámky. - Žák řeší jednotlivé kroky (úkoly) samostatně v reálném režimu na počítači. - Svoje vědomosti a dovednosti si žáci mohou ověřit v cvičebních a pracovních listech, které budou k dispozici i v e-learningové podpoře v systému Moodle. - V testu budou ověřeny praktické znalosti žáků. - Pro podrobnější samostudium může být žákům doporučena literatura či studijní materiály. - Oblast výuky Operační systém bude členěna na tyto části: 1. část oblasti: Začínáme pracovat s počítačem - zapnutí, vypnutí a restartování počítače - přihlášení se uživatelským jménem a heslem - správa běžících aplikací - použití nápovědy - zapnout počítač a bezpečně se přihlásit uživatelským jménem a heslem - správným způsobem restartovat počítač - ukončit běh aplikací, které neodpovídají - správným způsobem vypnout počítač. - používat dostupné funkce programové nápovědy. 2. část oblasti: Práce s okny - funkce a popis oken a jejich ovládání - přepínání mezi otevřenými okny - zobrazování aktivních a neaktivních oken na pracovní ploše - rozpoznat různé části okna jako je záhlaví, panel nabídek, panel nástrojů, stavový řádek a posuvník 4 / 10

5 - minimalizovat (skrývat), maximalizovat, obnovovat, měnit velikost, přesouvat a zavírat okno - zobrazování aktivních a neaktivních oken na pracovní ploše - přepínat mezi otevřenými okny 3. část oblasti Práce s ikonami - základní ikony a zástupci na ploše, rozeznání typů ikon - přesouvání ikon, vytváření a mazání zástupců - používání ikon souborů, složek a aplikací - rozpoznat běžné ikony jako jsou ikony souborů, složek, aplikačních programů, tiskáren, disků a koše - vybírat a přesouvat ikony - vytvářet a mazat zástupce na ploše a přejmenovávat zástupce - používat ikony pro otevírání souborů, složek a spouštění aplikačních programů 4. část oblasti Nastavení operačního systému počítače - základní systémové informace o počítači a operačním systému - konfigurace pracovní plochy počítače - nastavit datum a čas, změnit jazykové nastavení klávesnice a nainstalovat další jazyky - instalovat a odinstalovat aplikační programy - použití klávesy "Print Screen" - základní programové příslušenství - zjistit základní systémové informace o počítači jako je název, případně verze operačního systému a velikost operační paměti - změnit konfiguraci pracovní plochy počítače, například datum a čas, hlasitost zvuku a nastavení pracovní plochy (barva, pozadí, rozlišení, spořič obrazovky) - změnit jazykové nastavení klávesnice a přidat další jazyky - instalovat a odinstalovat aplikační programy - použít klávesu "Print Screen" pro zachycení (vytvoření) snímku obrazovky nebo aktivního okna - základní programové příslušenství 3) Oblast výuky: Správa souborů Počet hodin: 6 výukových hodin (6 x 45 minut) Předpokládaný průběh: 5 / 10

6 - V této oblasti jsou žáci formou projekce z učitelského počítače vedeni jednotlivými praktickými kroky výuky. Činnost může být doplněna prezentací s popisem prováděných postupů, obrázky a poznámkami, z nichž si žáci mohou dělat vlastní poznámky. - Žák řeší jednotlivé kroky (úkoly) samostatně v reálném režimu na počítači. - Svoje vědomosti a dovednosti si žáci mohou ověřit v cvičebních a pracovních listech, které budou k dispozici i v e-learningové podpoře v systému Moodle. - V testu budou ověřeny praktické znalosti žáků. - Pro podrobnější samostudium může být žákům doporučena literatura či studijní materiály. - Oblast výuky Správa souborů bude členěna na tyto části: 1. část oblasti: Organizace souborů - souborový systém, složky a soubory v hierarchické struktuře - paměťová zařízení pro ukládání souborů - velikost souborů vyjádřená v základních jednotkách a násobcích - zálohování a archivace - výhody a využití datové úschovny - webdisk - pochopit, jak operační systém organizuje disky, složky a soubory ve stromové (hierarchické) struktuře - znát zařízení používaná operačním systémem pro ukládání souborů a složek jako jsou pevné disky, síťové disky, USB flash disky, CD a DVD vypalovačky - vědět v jakých jednotkách je měřena velikost souborů a složek, znát jejich binární předpony (násobky). - vědět, proč se mají data pravidelně zálohovat na výměnná paměťová média a archivovat na jiném místě, než kde se nachází počítač - pochopit výhody datové úschovny (webdisk) jako je pohodlný přístup a možnost sdílení souborů 2. část oblasti: Práce se složkami a soubory - složky a soubory v různém zobrazení - vytváření složek a podsložek - rozlišování typů souborů (přípony extenze) - práce s textovými soubory (.txt) - přejmenování, kopírování, přesouvání a rušení souborů a složek - obnova zrušených souborů a složek a práce s košem - různé způsoby vyhledávání souborů a složek, zobrazit posledně použité soubory 6 / 10

7 - otevřít okno a zobrazit název složky, velikost složky a umístění na disku - zobrazit a skrýt pohled na seznam (strom) disků a složek - pohybovat se ve složkách a dostat se k souborům na disku - vytvářet složky a podsložky - rozpoznat běžné typy souborů jako jsou textové dokumenty, tabulky, databázové soubory, prezentace, soubory typu "pdf", obrázky, zvukové nahrávky a videoklipy, komprimované archivy, dočasné soubory a spustitelné programy - spustit textový editor, zapsat text do dokumentu, pojmenovat dokument (soubor) a uložit jej na konkrétní místo na disku - změnit atribut souboru na pouze pro čtení a pro čtení i zápis - řadit soubory abecedně podle názvu, velikosti, typu a data změny v sestupném nebo vzestupném pořadí - užitečné návyky pro pojmenovávání složek a souborů, například používat smysluplné názvy složek a souborů pro jejich snadnější opětovné nalezení a uspořádání souborů a složek - přejmenovávat soubory a složky - vybírat samostatné soubory a složky, skupiny za sebou následujících souborů a složek nebo skupiny za sebou nenásledujících souborů a složek - kopírovat a přesouvat soubory a složky mezi dvěma složkami a mezi dvěma disky - odstraňovat (přesouvat) soubory a složky do koše - obnovit soubory a složky z koše, vysypat koš - používat nástroj pro vyhledávání souboru a složky - vyhledávat soubory podle názvu souboru nebo jeho části a podle obsahu - vyhledávat soubory podle data změny, data vytvoření a podle velikosti - vyhledávat soubory s použitím zástupních znaků, vyhledávat stejné typy souborů, soubory začínající stejným písmenem a různé soubory stejného názvu - zobrazit seznam nedávno použitých souborů 4) Oblast výuky: Pomocné programy Počet hodin: 4 výukové hodiny (4 x 45 minut) Předpokládaný průběh: - V této oblasti jsou žáci formou projekce z učitelského počítače vedeni jednotlivými praktickými kroky výuky. Činnost může být doplněna prezentací s popisem prováděných postupů, obrázky a poznámkami, z nichž si žáci mohou dělat vlastní poznámky. 7 / 10

8 - Žák řeší jednotlivé kroky (úkoly) samostatně v reálném režimu na počítači. - Svoje vědomosti a dovednosti si žáci mohou ověřit v cvičebních a pracovních listech, které budou k dispozici i v e-learningové podpoře v systému Moodle. - V testu budou ověřeny praktické znalosti žáků. - Pro podrobnější samostudium může být žákům doporučena literatura či studijní materiály. - Oblast výuky Pomocné programy bude členěna na tyto části: 1. část oblasti: Komprimace souborů a složek - komprimace (komprese) - vytváření komprimovaných souborů - rozbalení (extrahování) zkomprimovaných souborů - pochopit, co znamená komprese (komprimace) souborů - komprimovat soubory a složky na disku - extrahovat komprimované soubory na konkrétní místo na disku 2. část oblasti: Antivirové programy - viry a ochrana proti nim, volba antivirového programu - použití antivirového programu - aktualizace virové databáze - pochopit, co je počítačový virus a jakým způsobem může virus napadnout počítač - používat antivirový program pro kontrolu určitých disků, složek a souborů - vědět, proč musí být virová databáze antivirového programu pravidelně aktualizována 5) Oblast výuky: Správa tisku Počet hodin: 2 výukové hodiny (2 x 45 minut) Předpokládaný průběh: - V této oblasti jsou žáci formou projekce z učitelského počítače vedeni jednotlivými praktickými kroky výuky. Činnost může být doplněna prezentací s popisem prováděných postupů, obrázky a poznámkami, z nichž si žáci mohou dělat vlastní poznámky. - Žák řeší jednotlivé kroky (úkoly) samostatně v reálném režimu na počítači. 8 / 10

9 - Svoje vědomosti a dovednosti si žáci mohou ověřit v cvičebních a pracovních listech, které budou k dispozici i v e-learningové podpoře v systému Moodle. - V testu budou ověřeny praktické znalosti žáků. - Pro podrobnější samostudium může být žákům doporučena literatura či studijní materiály. - Oblast výuky Pomocné programy bude členěna na tyto části: 1. část oblasti: Možnosti tisku - seznam nainstalovaných tiskáren, nastavení výchozí tiskárny - instalace nové tiskárny - změnit nastavení výchozí tiskárny v seznamu nainstalovaných tiskáren - Instalovat novou tiskárnu (programově) 2. část oblasti: Tisk - tisk dokumentů, tisková fronta - správce tisku, práce s tiskovou frontou - tisknout dokument z textového editoru - zobrazit seznam tiskových úloh v tiskové frontě s použitím správce tisku - pozastavit, pokračovat a zrušit tiskovou úlohu s použitím správce tisku 6) Didaktika - systém výuky Dále je uveden systém výuky, který je společný pro didaktiku jednotlivých vyučovacích oblastí uvedených v předchozí části. Pomůcky: - PC s připojením na Internet každý žák - notebook / PC + dataprojektor učitel pro prezentaci - cvičení v elektronické formě - test (testovací otázky) v elektronické formě Metody výuky: - přednáška - projekce - diskuse - samostatná práce - názorně demonstrační 9 / 10

10 Forma výuky: - výuka hromadná - výuka skupinová - výuka v učebně výpočetní techniky - práce ve skupinách Hodnocení a klasifikace: - Předmětem hodnocení je především: - schopnost stanovení optimálního postupu při praktickém řešení úkolů - uplatnění kreativního a samostatného myšlení s ohledem na využití znalostí a dovedností v praxi - Metodou hodnocení je písemné a praktické zkoušení. Písemné testy a praktické úkoly budou realizovány v elektronické podobě např. soubory formátu word či PDF, nebo také v e-learningovém systému Moodle s možností automatického vyhodnocení odpovědí, na základě kterého bude stanovena klasifikace. 7) Literatura odkazy na studijní materiály 1. European Computer Driving Licence / International Computer Driving Licence Sylabus 5.0 [online]. Dostupné z: <http://www.ecdl.cz/data/sylabus_5_cz.pdf>. 10 / 10

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS 5.0 Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových stránkách ECDL Foundation www.ecdl.com

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 3: TEXTOVÝ EDITOR Metodika Zpracoval: RNDr. Mojmír Stloukal srpen 2009 Cíl modulu Poskytnout absolventům

Více

Informační technologie - Test

Informační technologie - Test KIN/ITT Informační technologie - Test STUDIJNÍ OPORA TOMÁŠ DOLANSKÝ verze 2013 Obsah 1 Základní informace... 2 2 Základní charakteristika... 2 2.1 Vyhodnocení a zápočet... 2 2.2 Opravný termín... 4 2.3

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička Informační a komunikační technologie 1 Vladimír Jehlička Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace o předmětu

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

ICT. Platí pro: PORG Ostrava

ICT. Platí pro: PORG Ostrava Koncepce předmětu vychází z celosvětově rozšířeného vzdělávacího konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), který se zabývá počítačovou gramotností a digitálními znalostmi a dovednostmi. 1. Cíle

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Základy práce s PC. Programy pro správu souborů. Mgr. Lea Nedomová. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy práce s PC Programy pro správu souborů Učební text pro předmět U051 Mgr. Lea Nedomová Praha 2008 Programy pro správu souborů 3 Obsah 1.

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Internet and Communication SYLABUS 5.0 (M7) Upozornění: Oficiální verze ECDL/ICDL Sylabu verze 5.0 je publikovaná na webových

Více