Z P R A V O D A J Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Pelhřimov Ročník: 2015 Číslo: 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Pelhřimov Ročník: 2015 Číslo: 2"

Transkript

1 Z P R A V O D A J Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska OSH Pelhřimov Ročník: 2015 Číslo: 2 Listopad 2015

2 PF 2016 SH ČMS Okresní sdružení hasičů Pelhřimov Krásné, klidné a pohodové prožití vánočních svátků, mnoho osobních i pracovních úspěchů a pevné zdraví v novém roce Vám i Vašim rodinám, přeje výkonný výbor SH ČMS OSH Pelhřimov

3 Příprava Výročních valných hromad na okrese Pelhřimov v roce 2015 Výroční valné hromady musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna Vyplněná Hlášení o činnosti za rok 2015 odevzdat neprodleně po konání VVH, nejpozději do Organizační zajištěni výročních valných hromad včetně delegování zástupců OSH, případně zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné působnosti příslušného výkonného výboru OSH. Na jednání výročních valných hromad v roce 2015 doporučujeme mimo jiné projednat: a) zpráva o činnosti za rok 2015 b) zaměření činnosti na rok 2016 c) informace z jednání V. sjezdu SH ČMS a o přijatých závěrech a o usnesení z tohoto jednání d) informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2015 e) projednání Programu činnosti SH ČMS do roku 2020 schváleného V. sjezdem SH ČMS a jeho rozpracování do podmínek v místě konání řádné valné hromady f) seznámení s Prohlášením starostů SH ČMS ze dne Výroční valné hromady okrsků na okrese Pelhřimov Výroční valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února Termíny konání VVH okrsků nahlaste do kanceláře OSH nejpozději do Výkonný výbor OSH přijme taková opatření, aby na jednání všech výročních valných hromad okrsků byl přítomen alespoň jeden člen výkonného orgánu OSH. Vážené sestry a bratři hasiči! Od březnového Shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresu Pelhřimov ve Veselé, kde jsem byl zvolen starostou OSH okresu Pelhřimov uplynulo, a to velmi rychle, již 8 měsíců. Za tuto dobu proběhla okresní i krajská kola celostátní hry PLAMEN a celoroční činnosti DOROSTU, okresní liga mladých hasičů v požárním útoku; Okresní liga dospělých v disciplínách TFA; postupové soutěže družstev mužů a žen v požárním sportu na úrovni okrsků, okresu a kraje. Družstvo žen ze Zajíčkova reprezentovalo úspěšně náš okres na MČR v Trutnově. Dále proběhlo vyhodnocení hry Požární ochrana očima dětí, okresní i krajské setkání Aktivu zasloužilých hasičů a různé další sportovní, kulturní či společenské akce, při kterých jsme měli možnost osobního setkání. Všechny tyto činnosti mě naplnily radostí i hrdostí z toho, že hasiči našeho okresu jsou odborně, sportovně i morálně na vysoké úrovni, že je to parta lidí, která kolem sebe šíří signál pro veřejnost, samosprávu i státní správu o tom, že mimo represe, prevence a sportovních aktivit, jsme nositeli kulturních, historických i společenských tradic a pravá ruka starostů měst i obcí. Pokud si přečtete jednotlivé zprávy uvedené ve ZPRAVODAJI a seznámíte s nimi členy Vašeho Sboru, dovíte se o práci odborných rad a funkcionářů našeho OSH více. Uvedený výčet činností okresních orgánů je však pouze tím základním ze širokého rozsahu práce, který je nutno ve spolupráci s ostatními okresními nebo krajskými organizacemi zajišťovat. Vážíme si dobré spolupráce s těmito orgány a organizacemi, zejména pak s HZS Kraje Vysočina ÚO Pelhřimov, městskými úřady, Krajským úřadem Kraje Vysočina, Krajským sdružením hasičů ČMS Kraje Vysočina, obcemi a dalšími. Pokud se naplní příslib řešení našich současných i dlouhodobých problémů, které zaznělo z úst vládních představitelů letos v červenci na našem V. sjezdu v Pardubicích, tak by nám to usnadnilo naši práci pro nadcházející léta. V letošním roce jsme se úspěšně vypořádali s náročnou přeregistrací, okrsků i OSH. I za splnění tohoto úkolu bych Vám chtěl velmi poděkovat. Od prosince letošního roku by měly být plně funkční zcela nové

4 webové stránky OSH, které, jak pevně věřím, budou pravidelně doplňovány a budou plné nejnovějších a nejaktuálnějších informací. Závěrem bych Vám všem chtěl poděkovat za dosavadní celoroční práci, všem členům Sborů dobrovolných hasičů, výkonným výborům, členům odborných rad, OKRR, VV OSH, okrskovým funkcionářům, vedoucím kolektivů Mladých hasičů a dorostu. Poděkování patří i všem soutěžním družstvům, pořadatelům soutěží a rozhodčím. Přeji Vám i Vašim blízkým mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v práci i osobním životě po celý rok 2016 a těším se na další hasičskou spolupráci. Ing. Jan Čekal Starosta OSH Pelhřimov Odborná rada velitelů Rozhodčí požárního sportu - odborná příprava v roce 2015 Odborná rada velitelů OSH Pelhřimov provedla ve spolupráci s rozhodčími okresu Pelhřimov, kteří mají kvalifikaci Instruktor základní a cyklické školení rozhodčích požárního sportu. Školení proběhlo v měsíci březnu na centrální požární stanici v Pelhřimově. Seznam rozhodčích, s platnou kvalifikací rozhodčí soutěže v požárním sportu bude zveřejněn na nově spuštěných stránkách OSH. Odborná rada velitelů OSH Pelhřimov přezkoušela v letošním roce 1 zájemce o kvalifikaci Hasič II º a 47 zájemců o kvalifikaci III º, členové sborů dobrovolných hasičů byli z Radějov, Buřenice, Čáslavsko, Chyšná, Onšov, Lukavec, Chýstovice, Hořepník, Košetice a Humpolec. Okresní kolo v požárním sportu Počátky MUŽI Startovní číslo PÚ Přebor jednotlivců Celkový součet 1 Rohovka Rynárec ŽENY Startovní číslo PÚ Přebor jednotlivců Celkový součet 1 Zajíčkov Počátky

5 Jednotlivci - okresní kolo: Pořadí Start. čas I. Čas II. Výsledný Jméno kolektiv číslo pokusu pokusu čas 1 6 Dvořák Martin Rynárec 19,31 21,90 19, Šátek Jan Rynárec 19,81 21,93 19, Slavíček Jan Rohovka 21,91 20,50 20, Mareš Jakub Rynárec 20,81 DNF 20, Štětka Tomáš Rohovka 22,63 20,97 20, Čekal Jan Rohovka 21,22 21,00 21, Blažek Martin Rohovka 21,28 DNF 21, Směták Josef Rohovka 21,37 21,72 21, Kolda Jaroslav Rohovka 21,97 41,66 21, Svoboda Lukáš Rynárec 22,09 DNF 22,09 Pořadí Start. Čas I. Čas II. Výsledný Jméno kolektiv číslo pokusu pokusu čas 1 12 Davídková Šárka Počátky 20,69 19,84 19, Hejdová Andrea Zajíčkov 20,38 20,06 20, Kotrčová Martina Zajíčkov 20,12 20,28 20, Hejdová Michaela Zajíčkov 20,44 20,44 20, Hejdová Veronika Zajíčkov 23,78 21,72 21, Ošancová Hana Zajíčkov 22,53 22,00 22, Kadlecová Aneta Počátky 22,13 26,10 22, Vacková Veronika Zajíčkov 23,66 22,28 22, Šimánková Radka Počátky 22,53 DNF 22, Ledvinková Věra Počátky 24,66 25,97 24,66 Krajské kolo v PS Třešť MUŽI Startovní číslo PÚ Štafeta 4x100m Přebor jednotlivců Celkový součet 1 Otín Příštpo Olešná Dolní Cerekev Rohovka Lavičky Litovany Česká Bělá Kamenice Rynárec

6 ŽENY Startovní číslo PÚ Štafeta 4x100m Přebor jednotlivců Celkový součet 1 Zajíčkov Česká Bělá Velké Meziříčí XXX Petrovice Jednotlivci krajské kolo - ženy: Pořadí ŽENY Start. číslo Jméno kolektiv čas I. pokusu čas II. pokusu Výsledný čas 1 6 Bartošková Kamila Zajíčkov 18,92 18,64 18, Dipoldová Jana Česká Bělá 19,24 18,95 18, Dipoldová Kateřina Česká Bělá 31,10 19,32 19, Jágriková Kristýna V. Meziříčí 19,35 19,54 19, Kloudová Kateřina Petrovice 19,49 19,63 19, Davídková Šárka Zajíčkov 19,65 19,58 19, Vrtalová Marcela Petrovice 20,27 19,58 19, Hejdová Michaela Zajíčkov 28,29 19,83 19, Štěpánová Marie V. Meziříčí 19,90 21,32 19, Hejdová Andrea Zajíčkov 19,97 20,17 19,97 MR ČR v požárním sportu Trutnov St. číslo Požární útok Štafeta 4x100m 100 m Celkový součet 13 Zajíčkov Více na: https://www.dh.cz/images/trutnov/vysledky/celkem_zeny%201.pdf

7 Pohár starosty OSH Kamenice nad Lipou Hrbáč muži Hrbáč ženy Rychlejší proud Výsledný čas Celkové Rychlejší proud Výsledný čas Celkové Přáslavice B 19, Bácovice 23,10 24,07 1 Vokov 22, Zajíčkov 27,84 28,32 2 Jiřice A 22, Počátky 36,37 37,37 3 Markvarec 22,47 23,04 4 Jetřichovec 23,21 23,34 5 Hněvkovice 20,66 23,38 6 Požární sport ženy Rychlejší Výsledný Rohovka 27,41 27,82 7 proud čas Přáslavice A 42, Kejžlice 18,75 19,57 1 Kamenice / L. N N 9 Kamenice / L. 20,32 21,08 2 Zajíčkov 18,39 23,01 3 Počátky 34,75 55,42 4 Celkové Požární sport muži Rychlejší proud Výsledný čas Celkové Požární sport veteráni - muži nad 35 let Rychlejší proud Výsledný čas Celkové Kamenice / L. 17,41 17,89 1 Počátky 19,96 20,73 1 Žirovnice A 19,25 19,95 2 Žirovnice C 20,90 21,60 2 Chválkov 19,68 20,44 3 OSH / HZS 23,14 24,43 3 Rohovka 21,41 21,45 4 Žirovnice C 21,99 23,51 5 Hněvkovice 25,51 26,42 6 St. Pelhřimov Sport 39,42 39,63 7 Kejžlice N N 8 Jetřichovec N N 9

8 Okresní kolo TFA uvedeno prvních pět v každé kategorii Jméno Organizace Kategorie Počátky Kamenice / L. Pacov umístění body umístění body umístění body bodů Vaněk Václav Polesí 40 a víc Kadlec Václav Počátky 40 a víc x Dvořák Zdeněk Pacov x Kužel Karel Nemocnice x x Hric Pavel Počátky x 0 x Stárek Jaroslav Počátky NP 0 x Voda Mirek Markvarec x 0 x Čekal Jan Rohovka Salava Vít Polesí Filip Petr Kamenice / L Dlouhý Lukáš Kamenice / L Michal Martin Chválkov x Vacková Veronika Zajíčkov Ženy Štanglová Markéta Kamenice / L. Ženy x Urbanová Radka Pacov Ženy x Rezková Marcela Polesí Ženy x 0 x Blažková Nikola Božejov Ženy x 0 x Bareš Kamil ÚO Pelhřimov HZS x Šejnost Martin ÚO Pelhřimov HZS x Ryšavý Vilém ÚO Pelhřimov HZS 1 50 x Hembera Karel ÚO Pelhřimov HZS x Dvořák Martin ÚO Pelhřimov HZS x

9 Odborná příprava v roce 2015 V roce 2015 bylo na centrální požární stanici územního odboru Pelhřimov proškoleno 214 členů zásahových jednotek. Přesný přehled proškolených členů Jo a druhy pořádaných kurzů na okrese Pelhřimov je uveden níže. Druh odborné přípravy Počet proškolených Termín Velitel - JPO V cyklika Velitel, VD - JPO II, III cyklika Strojník základní S Strojník základní S Velitel - JPO V cyklika Strojník - JPO II, III cyklika Velitel, VD - JPO II, III cyklika Velitel, VD - JPO II, III, V základní Velitel, VD - JPO II, III základní e-learning Celkem 214 X X X Odborná rada mládeže OORM připravila ve spolupráci s okresu Pelhřimov 7 soutěží Ligy MH okresu PE, přebor MH okresu Pelhřimov v běhu na 60 m překážek v Počátkách, jarní kolo hry Plamen v Pacově, jarní kolo soutěže dorostu v Pacově a dále podzimní kolo hry Plamen a soutěž dorostu ve Velké Chyšce. Pomáhala s přípravou soustředění dorostu v Pacově. Přebor MH okresu Pelhřimov v běhu na 60 m překážek se uskutečnil dne v Počátkách a v kategorii mladších se ho zúčastnilo 16 hochů a dívek, v kategorii hoši st. byla účast 20 závodníků a 12 závodnic bylo v kategorii dívky st. Na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích se umístili: Mladší Hoši st. Dívky st jméno čas jméno čas jméno čas Marek Štípek Ondřej Máca Vanesa Řepková Horní Cerekev Horní Cerekev Horní Cerekev 16,17 17,48 18,18 Lukáš Míka Vladimír Komín Martin Povolný Jetřichovec 13,18 Horní Cerekev 14,34 Počátky 15,46 Denisa Matyasová Nela Razimová Nikola Frančeová Horní Cerekev 14,20 Lipice 14,41 Horní Cerekev Šedesátka Vysočiny se konala dne ve Velkém Meziříčí a zúčastnilo se jí v kategorii dívky ml. 21 závodnic z celého kraje na 11 místě se umístila Eliška Razimová z Lipice s časem 26,50, v kategorii dívky st. 22 závodnic z celého kraje na 3 místě se umístila Kateřina Štičková z Lipice s časem 14,29, na 5 místě Nela Razimová z Lipice s časem 14,52, na 8 místě Radka Kadlecová z Počátek s časem 15,34, na 10 místě Aneta Kadlecová z Počátek s časem 15,65 a na 14 místě Alžběta Štičková z Lipice s časem 17,41, v kategorii chlapci ml. 20 závodníků z celého kraje na 10 místě se umístil Václav Štička z Lipice s časem 25,31, v kategorii chlapci st. 19 závodníků z celého kraje na 1 místě se umístil Martin Povolný z Počátek s časem 13,77, na 2 místě Lukáš Míka z Jetřichovce s časem 14,07, na 11 místě Viktor Buzek z Polesí s časem 18,03 a na 13 místě Tomáš Prokop z Lipice s časem 18,35. Okresní kolo hry Plamen se konalo v Pacově a zúčastnilo se ho 16 družstev v kategorii mladší a 15 družstev v kategorii starší. Na prvních pěti místech v jednotlivých kategoriích se umístili 15,03

10 Mladší Starší 1. Horní Cerekev Horní Cerekev 2. Hněvkovice I. Lipice 3. Vokov Vokov 4. Křelovice Hněvkovice 5. Lipice Rynárec Družstva, která náš okres reprezentovala na krajské soutěži MH konané v Třešti okr Jihlava a jejich umístění Horní Cerekev 6. Lipice 7. Okresní kolo soutěže dorostu se konalo v Pacově, účast 2 družstev dorostenců, 2 družstev dorostenek, 2 dorostenek mladších, 6 dorostenek středních, 0 dorostenek starších a 2 dorostenců mladších, 8 dorostenců středních, 8 dorostenců starších v kategorii jednotlivců. Náš okres na krajské soutěži reprezentovalo družstvo dorostenců z Velké Chyšky, dorostenek z Černovic a 2 z každé věkové kategorie v kategorii jednotlivců dorostenek a dorostenců. Jejich umístění jak na okresní tak na krajské soutěži konané v Třešti okr Jihlava je v dolní tabulce Pořadí okres Dorostenky Dorostenci Dorostenky Jméno Jméno Věková kategori Ml. Stř. St. e Pořadí okres 1. Černovice 1. Denisa Matyasová H. Cerekev 2. Lukáš Míka Jetřichovec Lipice 2. Nikola Frančeová H. Cerekev 8. Jakub Aldorf Ondřejov 8. Dorostenci 1. Aneta Kadlecová Počátky 7. Martin Povolný Počátky Vokov 2. Dominika Bezemková V. Chyška 5. Jakub Juhász D. Voda Horní Cerekev 1. Jiří Eremiáš V. Chyška Jan Korba V. Chyška 4. Umístění kraj z 9 závodnic Ml., 10 Stř. a 8 St. Kraj Umístění kraj z 8 závodníků ML., 10 Stř. a 10 st. Umístění kraj Dorostenky Černovice 4. Umístění kraj Dorostenci Horní Cerekev 3. MČR dorostu za kraj Vysočina z našeho okresu reprezentovali v kategorii jednotlivců dorostenec mladší Lukáš Míka z Jetřichovce, který se umístil na 2 místě a dorostenec starší Jiří Eremiáš z Velké Chyšky, který se umístil na 7 místě. Dne v Lipici bylo provedeno vyhodnocení LMHoPE za rok 2015, které se zúčastnilo 36 družstev MH z našeho okresu z tohoto počtu se jich do LMHoPE zapojilo 23. Účast na čtyřech a více soutěžích mělo 23 družstev zapojených do ligy. LMHoPE měla 7 soutěží a na jednotlivých soutěžích byla účast cca 24 družstev nejen z našeho okresu. LMHoPE vyhrálo družstvo LMHoPE 2015 Soutěžní družstvo Celkový součet bodů Nejlepší dosažený čas družstva Horní Cerekev st ,16 1 Hněvkovice st ,22 2 Vokov st ,01 3 Věžná st ,78 4 Počátky st ,63 5 Hněvkovice ml ,02 6 Věžná ml ,28 7 Horní Cerekev st ,72 8 Horní Cerekev ml ,23 9 Cetoraz ml ,87 10 Celkové Poslední soutěží v letošním roce bylo podzimní kolo hry Plamen a soutěž dorostu ročník , která se konala ve Velké Chyšce na tuto soutěž bylo přihlášeno 15 družstev mladších (20 hlídek na závod hasičské všestrannosti), 18 družstev starších (24 hlídek na závod hasičské všestrannosti), 2 družstva dorostenců, 3 družstvo dorostenek, 11 dorostenců a 10 dorostenek v kategorii jednotlivců. Na podzimní kolo

11 bylo přihlášeno 49 hlídek a 21 jednotlivců na ZHV. Z důvodů onemocnění členů družstev se této soutěže zúčastnilo jen 12 družstev mladších (15 hlídek), 18 družstev starších (23 hlídek), 1 družstvo dorostenců, 3 družstva dorostenek, 10 dorostenců jednotlivců (v kategorii mladší 2, střední 6 a starší 2) a 9 dorostenek (v kategorii mladší 1, střední 5 a starší 3). Po podzimní části hry Plamen a soutěže dorostu je v tabulce umístění na prvních 3 místech ve všech kategoriích Dorostenky střední Dorostenky starší Mladší Starší Jméno Jméno 1. Křelovice Lipice Dominika Bezemková Velká Chyška Anna Bílková Černovice 2. Počátky Horní Cerekev 1 Aneta Kadlecová Počátky Leona Ďásková Černovice 3. Jetřichovec Hněvkovice 1 Veronika Hypšová Rynárec Marie Štanclová Počátky Dorostenky mladší Dorostenci mladší Dorostenci střední Kateřina Vlachová Dobrá Voda Vojtěch Hnát Černovice Jan Radil Počátky Dorostenci starší Lukáš Bílek Černovice Daniel Křížek Božejov Jiří Eremiáš Velká Chyška Martin Povolný Počátky Jakub Juhász Dobrá Voda 1. Vokov 2. Dorostenky družstva Starý Pelhřimov 3. Dorostenci družstva Černovice 1. Horní Cerekev Posledním úkolem OORM byla příprava a také zdárný průběh školení vedoucích v termínu na Valše u Počátek. Školení se zúčastnilo 36 vedoucích a 3 lektoři, lektoři jsou členy OORM nebo rozhodčí mládeže I. Obnovu splnilo 23 vedoucích (obnovu II st. vedoucí 20 a 3 obnovu III st. - minima). Zvýšení na II st. splnili 3 vedoucí a 10 nových, kteří složili zkoušky III st. minima.

12 Přehled zásahů na okrese Pelhřimov součtová tabulka událostí období: leden říjen 2015 Počet % požáry 123 8,95 12 s účastí jednotky bez účasti jednotky 5 dopravní nehody ,47 21 silniční hromadná 0 23 železniční 5 24 letecká 0 25 ostatní 1 únik látky 52 3,78 41 plynu 4 42 kapaliny 3 43 ropných produktů pevné látky 1 45 ostatní (jiné než chemické) 1 technický zásah ,45 51 technická havárie - 52 technická pomoc technologická pomoc ostatní pomoc radiační havárie a nehoda ostatní mimořádná událost planý poplach 46 3,35 CELKEM ,00

13 základní údaje o požárech období: leden říjen 2015 počet požárů celkem 123 s účastí jednotky PO 118 bez účasti jednotky PO 5 se škodou do ,- Kč 75 od ,- do ,- Kč 37 od ,- do 1 mil. Kč 6 1 mil. Kč a vyšší 5 počet usmrcených celkem 1 do 15-ti let 0 od ti let 1 nad 60 let 0 usmrcených hasičů HZS ČR 0 usmrcených hasičů HZS podniků 0 usmrcených hasičů a ostatní 0 počet zraněných celkem 7 do 15-ti let 1 od ti let 6 nad 60 let 0 zraněných hasičů HZS ČR 0 zraněných hasičů HZS podniků 0 zraněných hasičů a ostatních 0 evakuováno celkem 46 zachráněno celkem 3 přímá škoda (v tis. Kč) ,60 uchráněné hodnoty (v tis. Kč) ,00

14 přehled zásahů stanic HZS a ÚO PE období: leden říjen 2015 JPO celkem PO DN ÚNL TH RN OMU PP zásahů HZS - - PE 363 (1) *HU *D km 286 (22) KA 182 (8) PA 205 (0) JPO II 1 Počátky 72 (7) JPO 2 Babice Bořetín Buřenice Bystrá Cetoraz Čejov Černovice 51 (2) Červená Řečice Hněvkovice Horní Cerekev 17 (2) Hořepník Hořice Humpolec Chválkov Chyšná Jetřichovec Jiřice Kamenice n. L Kejžlice 19 (2) Kletečná Koberovice Kojčice Košetice Křelovice Leskovice Lesná Libkova Voda Lidmaň Litohošť Lukavec 15 (1) Mezilesí Mirotín Mnich Mysletín Nová Cerekev Nový Rychnov 42 (4) Obrataň

15 40 Olešná Ondřejov Onšov Pacov Popelištná Pošná Rynárec Senožaty Svépravice Světlice Těmice Včelnička Velká Chyška Vlásenice u PE Vlásenice-Drbohlavy Vyklantice Vyskytná Zachotín Zhořec Želiv Žirovnice Nemocnice PE PO požáry DN dopravní nehody ÚNL únik látky TH - technická havárie RN radiační nehoda OMU ostatní mimořádná událost PP planý poplach * HUMPOLEC 1. řádek = zásahy celkem 2. řádek = zásahy na dálnici Počet meziokresních (příp. mezikrajských) výpomocí údaj v závorce není započítán do celkového počtu zásahů. prověřovací cvičení (evidovány v tabulce v příslušném typu události) č. datum adresa typ objekt zasahující jednotky Brtná TP osoba ve studni HZS PE Kamenice n. L. PO SPŠ a SOU HZS KA, KA, Těmice Humpolec PO ZŠ HZS HU, HU, Kejžlice Humpolec DN OA (radiace) HZS HU Počátky PO vých. ústav HZS KA, Počátky a Žirovnice

16 Požáry, při kterých vznikla škoda ,-Kč a vyšší období: leden říjen ) , Pelhřimov, Pražská 1187, typový bytový dům o 5 NP, bytová jednotka 1+0 ve 2. NP, zraněny 2, zachráněna 1 a evakuováno 9 osob, škoda ,- Kč, příčina nedbalost při používání otevřeného ohně /0658/, 2) , Horní Cerekev, Havlíčkova areál bývalého JZD, kotelna a manipulační přístřešek sušárny dřeva, škoda ,-Kč, příčina provozně technická závada (vznícení paliva v přístřešku po jeho prohoření šnekovým dopravníkem od teplovodního kotle) /0910/, 3) , Ondřejov 14, manipulátor MERLO P 35.9EVS, škoda ,-Kč, příčina technická závada elektrické instalace /1661/, 4) , dálniční těleso D1 84,5. km směr Brno, sedlový tahač Renault Magnum DXI x 2 s rozšířením požáru na návěs Kögel SN 24 P90 a převážené stavební mechanismy, škoda 1,3 mil. Kč, příčina technická závada turbodmychadla /2553/,

17 5) , Humpolec, Horní náměstí 274, rodinný dům o 2 NP půdní prostor, škoda 2,145 mil. Kč, příčina neopatrnost majitele při přípravě potravin na dvouplotýnkovém P-B vařiči, usmrcen majitel /4794/, 6) , Vojslavice 28, hospodářská část zemědělské usedlosti s rozšířením na obytnou část, škoda 3 mil. Kč, příčina biologické samovznícení lisovaného sena uloženého v půdním prostoru stodoly /5290/,

18 7) , k. ú. Křelovice, m. č. Jiřičky, 17 ha vzrostlého obilí (ječmen a pšenice), škoda ,-Kč, příčina technická závada (vniknutí cizího předmětu do žací lišty kombajnu) /5756/, 8) , dálniční těleso D1 88. km směr Brno, nákladní automobil IVECO ML 120 s rozšířením požáru na převážené zboží, škoda 2,18 mil. Kč, příčina technická závada turbodmychadla /6414/, 9) , k. ú. Libkova Voda, lis balíků KUHN LSB 1290, škoda 1,5 mil. Kč, příčina technická závada ložiska /6517/,

19 10) , Pelhřimov, Na Obci 150, přístřešek na dvoře s rozšířením na 2 rodinné domy, škoda ,-Kč, příčina v šetření (probíhá expertiza odebraných vzorků) /7359/, 11) , Humpolec, Pražská 544, 10 osobních automobilů a 2 skříňové nástavby, škoda ,- Kč, příčina úmyslné zapálení dosud nezjištěným pachatelem /8335/, 12) , Nová Cerekev nezajištěný areál VOD, volně přístupný sklad slámy, škoda ,- Kč, příčina úmyslné nebo nedbalostní jednání do současné doby nezjištěným pachatelem /8670/

20 Požáry, při kterých došlo k usmrcení osoby 1) , Humpolec, Horní náměstí 274, rodinný dům o 2 NP půdní prostor, škoda 2,145 mil. Kč, příčina neopatrnost majitele při přípravě potravin na dvouplotýnkovém P-B vařiči, usmrcen majitel /4794/ zpracoval: por. Mgr. Vondrák Radim vyšetřovatel požárů ÚO Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov

Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Zápis z jednání Výkonného výboru OSH Trutnov konaného dne 13.3.2014 v kanceláři OSH Trutnov Začátek: 15 00 hod Přítomní: členové VV: Jiří Orsák, Ing. Jiří Šeps, Miloslav Bárta, Zdeněk Pelc, Jaroslav Jansa,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 V roce 2015 bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska registrováno 54 794 dětí a mládeže ve věku 3 18 let. Zajímavý je rovněž ukazatel zapojení

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ KONANÉHO DNE 15.3.2008 V PŘEDÍNĚ 1. ZAHÁJENÍ p. Arnošt Urbánek (starosta SDH Předín) přivítání p. Robert Válala (ředitel Požární bezpečnosti) anketa PB o spokojenosti s firmou 2. VOLBA

Více

Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas Hosté: p. Kumpán, p. Hulec, p.

Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas Hosté: p. Kumpán, p. Hulec, p. / Datum konání: 22. září 2015 Místo konání: HZ Dobřany Zápis z jednání Výkonného výboru KSH Pk Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Hanus, pí. Foldová, p. Vacek, p. Kalčík, plk. Ing. Pavlas Hosté:

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov

Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov Propozice Okresního kola soutěže v požárním sportu Okres Trutnov Okresní sdružení hasičů Trutnov pořádá okresní soutěž v požárním sportu družstev mužů, žen, dorostenců a dorostenek SDH Trutnovského okresu

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži

Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Propozice hasičské soutěže II. kola v klasické soutěži Pořadatelem postupové soutěže II. kola je Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih a Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk Soutěž se uskuteční dne 5. září 2015

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo:K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov IČ, DIČ: 00222721, CZ00222721 Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/6 2015 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS I. Úvodní ustanovení Článek 1 Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vychází ze stanov

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ Účast: 15 desetičlenných družstev mladých hasičů SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenek SH ČMS + 30 vedoucích 15 sedmi až osmičlenných družstev dorostenců

Více

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17

Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Z Á P I S z jednání výkonného výboru OSH Plzeň sever, konaného dne 13. února 2014 v zasedací místnosti OSH v Plzni, Pobřežní 17 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: p. Štefl, p. Frána, p. Fila, p.

Více

OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 5

OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 5 Č.j. OSH /2015/16 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 5 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Písek ve spolupráci s HZS

Více

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje

ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje ZÁPIS z jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Olomouc, konaného dne 31. března 2015 v jednací síni HZS Ol. kraje Volební období 2015 2020 Přítomni: se. Vlastimila Švubová, se. Lenka Trnková,

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.205 Pořadí jednání č. 6 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/5 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu kého kraje v rámci programu.2 Podpora Sdružení Čech,

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 21.2.2015

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 21.2.2015 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 21.2.2015 Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové a volební komise 3) Zpráva výboru okrsku o činnosti 4) Zpráva velitele okrsku 5) Zpráva

Více

19. - 21. srpna 2011

19. - 21. srpna 2011 Propozice republikového kola MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 Pořadatel : Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Generální ředitelství HZS

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Zápis č. 4/2010. ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy

Zápis č. 4/2010. ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy Zápis č. 4/2010 ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy Přítomni: Jiruše Josef, Vágner Rudolf, Vymlátil Milan, Besserle Josef,

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3 2013 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Priloha 11.xls Stránka 1. Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů

Priloha 11.xls Stránka 1. Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů Priloha 11.xls Stránka 1 Rozmístění rozet a rozlišovacích znaků na náramenících stejnokrojů 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 14 10 14 10 14 10 14 14 10 14 10 14 10 14 10 10 18 5 18 5 18 5 18 18 5 18

Více

15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ

15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okres Domažlice Odborná rada mládeže okresu Domažlice okrsek č. 9 Kdyně pořádají 15. ZIMNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH HASIČŮ Místo Sokolovna Kdyně velký sál Datum 20. 2. 2016

Více

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010

Z á p i s č. 6/2010. z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 Z á p i s č. 6/2010 z jednání výkonného výboru OSH ČMS Rokycany dne 1. září 2010 1) Zahájení P. starosta Frost uvítal přítomné a seznámil s programem dnešního jednání. Program byl přítomnými schválen 2)

Více

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5

Miloš VYSTRČIL v. r. hejtman kraje Vysočina. Číslo stránky 5 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Určeno: ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v kraji Vysočina P o z v á n k a V Jihlavě

Více

1.LEDNA 31.BŘEZNA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 1Q2009

1.LEDNA 31.BŘEZNA HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE. Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 1Q2009 Statistický přehled událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje 1Q29 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE STATISTICKÝ PŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE ZA OBDOBÍ : 1.LEDNA 31.BŘEZNA

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PLAVÁNÍ ŠESTIČLENNÝCH DRUŽSTEV KRAJSKÉ KOLO TRUTNOV 29. 11. 2012

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PLAVÁNÍ ŠESTIČLENNÝCH DRUŽSTEV KRAJSKÉ KOLO TRUTNOV 29. 11. 2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA PLAVÁNÍ ŠESTIČLENNÝCH DRUŽSTEV KRAJSKÉ KOLO TRUTNOV 29. 11. 2012 ZPRACOVALA: M.KOČANOVÁ BODOVÁ TABULKA Dívky ZŠ ŠKOLA VZ PRSA ZNAK VÝBĚR VÝBĚR VÝBĚR POL. ŠTAF. VOLNÁ CELKEM ŠTAF. BODŮ

Více

Zápis ze schůze KORM č. 3/2015

Zápis ze schůze KORM č. 3/2015 Zápis ze schůze KORM č. 3/2015 Místo, datum: Chrudim, 21. 9. 2015 Přítomni za OORM: CR: J. Čechlovský, R. Pecková, PA: M. Nováková, H. Košťálová UO: R. Rajnet SY: Bidmon Jiří, Uher Pavel Přítomní hosté:

Více

SMĚRNICE TFA DUBNO 2015

SMĚRNICE TFA DUBNO 2015 SMĚRNICE TFA DUBNO 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalšími partnery 12. 6. 2015 akci podpořilo Ministerstvo školství,

Více

OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015

OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2015 Pořadatel : Okresní sdružení hasičů SH ČMS Plzeň sever ve spolupráci se všemi SDH okresu Plzeň - sever Termín konání : neděle

Více

Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí pro rok 2016

Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí pro rok 2016 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Plzeň - jih Organizační zabezpečení soutěže PO očima dětí pro rok 2016 a) vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN PARDUBICKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje pod záštitou Rady Pardubického kraje pořádají krajskou soutěž v celostátní

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou Z á p i s z 6. zasedání Výkonného výboru SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou ve funkčním období 2015 2020 ze dne 23. února 2016 v zasedací místnosti

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-2007 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 s okamžitou platností. OBSAH Část I. Organizační

Více

PROPOZICE. okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015

PROPOZICE. okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015 PROPOZICE okresního kola dorostu a okresního kola v požárním sportu okresu Hodonín 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů ČMS Hodonín ve spolupráci s SDH Vacenovice Termín konání: 9. 5. 2015 Místo konání:

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

V Ý C V I K O V Ý ROK

V Ý C V I K O V Ý ROK V Ý C V I K O V Ý ROK 2014 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih Odborná rada velitelů Jednotka SDH obce: Základní školení - celkem členů: Cyklické školení - celkem členů:

Více

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013

Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Jednání starostů SDH po obvodech 4. 11. 2013 Program jednání 1) Zpráva o činnosti OSH Ústí nad Orlicí, 2) Výsledky soutěží v roce 2013, 3) Zajištění výročních valných hromad, 5) Hlášení o činnosti sboru

Více

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II.

STATUT VYZNAMENÁNÍ SH ČMS II. Soubor předpisů I/3-2002 STATUT VYZNAMENÁNÍ I. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní

Více

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m Čokoládová tretra Frýdek-Místek 6. 5. 2015 Chlapci 2010-2011 - 60 m 1 Mynarz Ondřej 2010 Slezan FM 13.39 s 2 Pavelka Lucas 2010 FM 14.05 3 Klech Richard 2010 Slezan FM 14.11 4 Růžička Ondra 2010 Rychlokanoistika

Více

Velká cena města Kolína (18.8.2013)

Velká cena města Kolína (18.8.2013) Velká cena města Kolína (18.8.2013) Informace o závodě Datum konání: 18.8.2013 Místo konání: Kolín Pořadatel: TJ Sokol Kolín-atletika Výsledky zpracoval: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Technický delegát:

Více

Středoškolský Pohár 2012

Středoškolský Pohár 2012 Středoškolský Pohár 2012 Dívky 1 Gymnázium Vlašim 6425 11 3 1 2 OA Vlašim 5490 12 3 2 3 Gymnázium Benešov 5202 12 3 3 4 VOŠ a SZeŠ Benešov 4935 11 3 4 5 OA Neveklov 4482 11 3 5 6 SOŠ Benešov 3871 12 3

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-511/E-2016 Datum vyhlášení: 26.1.2016 Č.j.: HSJI-511-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 3/9 Výzva k podání nabídky

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA Vydává Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti SH ČMS členů SDH a i všech ostatních členů SH ČMS zaměřujících se na represivní činnost Metodický pokyn

Více

sobota dne 1. října 2016

sobota dne 1. října 2016 PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO KOLA II. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DISCIPLÍNÁCH - TFA 2016 Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje,

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE KRAJSKÉHO KOLA soutěže družstev HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE V POŽÁRNÍM

Více

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11 Strana 1 /5 Program: 1) Zpráva o čínnosti SDH Cerhenice v roce 2010 2) Zpráva pokladní 3) Zpráva revizní 4) Zpráva z činnosti mládeže 5) Plán práce na letošní rok 2011 6) Rozpočet SDH 7) Přijmutí nových

Více

Jednatel okresního sdružení hasičů informuje

Jednatel okresního sdružení hasičů informuje ZDARMA říjen 2014 ročník XX. číslo 2 ZÁCHRANÁŘ List hasičů okresu Náchod Vážené sestry a bratři, dovolte mi, abych vás v krátkosti informoval o činnosti OSH v uplynulém období. Co se týče chodu kanceláře,

Více

Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci

Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci Vnitřní řád Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci A. Organizační řád Čl. 1) Úvodní ustanovení Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH ) je jednou z organizačních jednotek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

O POHÁR STAROSTKY OSH PS

O POHÁR STAROSTKY OSH PS OKRESNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ O POHÁR STAROSTKY OSH PS Pořadatel : Okresní sdružení hasičů SH ČMS Plzeň sever ve spolupráci se všemi SDH okresu Plzeň - sever Termín konání : neděle

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV ŽEN A MUŽŮ SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2011 KONANÉ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE MGR. JIŘÍHO ZIMOLY Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a

Více

Znalecký posudek č. 041-2016/3670

Znalecký posudek č. 041-2016/3670 E56 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 041-2016/3670 Vlastník nemovitosti: K podílu nebo celku 1) Ing. Hana Nováčková, bytem Milíčov čp.10, Milíčov 588 05, nar. 6.4.1970 2) Jan Nováček,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích

Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Z Á P I S z Výroční valné hromady SDH Stanětice 16. 1. 2016 ve Staněticích Program: Zahájení Zpráva starosty Zpráva velitele Zpráva o hospodaření Zpráva o stavu výzbroje a výstroje Zpráva kronikářky Zpráva

Více

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49.

17:00. Č. Budějovice - venkov KOSTELEC http://mapy.cz/zakladni?x=14.4738986&y=49.1401069&z=17&source=coor&id=14.4738986%2c49. neděle čtvrtek pátek sobota neděle Č. Budějovice - město ČESKÉ BUDĚJOVICE - SUCHÉ VRBNÉ http://mapy.cz/zakladni?x=14.5050608&y=48.9671136&z=17&source=coor&id=14.5050608%2c48.9671136 farní Sv.Cyrila a Metoděje

Více

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2013

SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2013 SPORTOVNÍ KALENDÁŘ 2013 Jiří Kreuter, Vojtěch Holoubek 05.01. PRAHA Olymp Cup 150m Doleček František 32.71 500m Doleček František 2:14,06 Dálka 1. Ogoun Petr 695 06.01. ESSING Hochsprungmeeting Výška 1.

Více

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech

STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech STANOVY Sdružení hasi čů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

asový harmonogram : Hry Plamen M že nastat operativní zm na nap íklad vzhledem k technické závad, po así apod.

asový harmonogram : Hry Plamen M že nastat operativní zm na nap íklad vzhledem k technické závad, po así apod. Ú ast : 8 deseti lenných družstev mladých hasi + 8 vedoucích a 8 idi 8 sedmi - osmi lenných družstev dorostenek + 8 vedoucích a 8 idi 8 sedmi - osmi lenných družstev dorostenc + 8 vedoucích a 8 idi 12

Více

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín

1. benefiční aukce. www.zszebetin.cz Křivánkovo náměstí 11, Brno, T: 546 217 127, E: info@zszebetin.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-Žebětín Třída: 5.A Bartoň Martin, 5. A Čmelová Klára, 5. A Bílá Marcela, 5. A Kohl Štěpán, 5. A Fraňková Romana, 5. A Třída: 5.A Kuchaříková Klára, 5. A Svobodová Simona, 5. A Zaplatilová Eva, 5. A Mička Filip,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno. ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 17. 9. 2015 Přítomni: Bc. Z. Jandova, I. Musil, J. Gargula, Ing. T. Letocha,

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Přebory Středočeského svazu karate 2015 13. června 2015 109 závodníků z 10 klubů

Přebory Středočeského svazu karate 2015 13. června 2015 109 závodníků z 10 klubů KATA mladší žáci -9 let. Svatek Svatopluk. Pečenka David. Benda Lukáš. Pečenka Antonín Přebory Středočeského svazu karate 0. června 0 09 závodníků z 0 klubů mladší žákyně -9 let. Nosálková Anna. Pechová

Více

Mikulášská laťka 2007

Mikulášská laťka 2007 Školní sportovní klub při ZŠ Žerotínova SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí TJ Valašské Meziříčí - oddíl atletiky Město Valašské Meziříčí Mikulášská laťka 2007 1. Ročník chlapci poř. jméno, příjmení škola

Více

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo

HASIČSKÝ ZPRAVODAJ. Duben 2015. Vážení čtenáři, Ludvík Procházka Starosta OSH Znojmo Dube 2015 Iterí zprávy pro hasičské sbory a fukcioáře pracující a úseku požárí ochray. HASIČSKÝ ZPRAVODAJ Vydává okresí sdružeí hasičů ČMS ve spolupráci s Hasičským záchraým sborem Jihomoravského kraje,

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2003 V Praze dne: 23.1. 2003 Číslo: 1 Metodický pokyn SH ČMS k provádění přípravy odbornosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ ZA ROK 2015 ÚORHS pracovala do V. sjezdu v tomto složení: Jan Aulický, Jiří Čech, Jan Fiedler, Tomáš Lefner, Zdeněk Prodělal, Jiří Rosenkranz,

Více

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6

I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6. 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6. 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 K 12 13 13 Obsah Úvod 4 Seznam zkratek 5 I. Stav a rozvoj vzdělávací soustavy v kraji 6 1. Popis stavu vzdělávací soustavy v kraji 6 1.1 Základní souhrnné kvantitativní údaje 6 1.2 Řízení a správa v oblasti

Více

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015

Organizační zabezpečení krajského kola hry PLAMEN. Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Organizační zabezpečení krajského kola Pardubického kraje HRY PLAMEN 2015 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Svitavy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje,

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

Jednotky požární ochrany

Jednotky požární ochrany Jednotky požární ochrany V roce 2014 bylo na území Kraje Vysočina dislokováno 21 jednotek HZS Kraje Vysočina (kategorie JPO I), 4 jednotky HZS podniku (EDU, Čepro Šlapanov, SŽDC a Bosch Diesel), 10 jednotek

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.5/10-11 17. října 2010 V dohrávce třetího kola SCI Jihlava porazila Start B a zízkala tak první body. V předehrávce 10.kola Kamenice získala bod v Novém Městě. Áčko Startu si

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

SHROMÁŽDĚNÍPŘEDSTAVITELŮ SDH OSH ČMS OLOMOUC konané12.11.2011 vsále hasičskézbrojnice SDH Černovír

SHROMÁŽDĚNÍPŘEDSTAVITELŮ SDH OSH ČMS OLOMOUC konané12.11.2011 vsále hasičskézbrojnice SDH Černovír SHROMÁŽDĚNÍPŘEDSTAVITELŮ SDH OSH ČMS OLOMOUC konané12.11.2011 vsále hasičskézbrojnice SDH Černovír Program 1. Zahájení, schválení programu 2. Volba pracovních komisí 3. Kontrola plnění usnesení z minulého

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN SDH SH ČMS V POŽÁRNÍM SPORTU 2012 Pořadatel: Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Strakonice za spolupráce HZS JČK ÚO Strakonice

Více

Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky Tábor 23.-28.6.2009. Cyklokrosový areál Komora 25.6.2009 Kadeti/Kadetky

Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky Tábor 23.-28.6.2009. Cyklokrosový areál Komora 25.6.2009 Kadeti/Kadetky Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže České republiky Tábor 23.-28.6.2009 Cyklokrosový areál Komora Cyklokros Kadeti/Kadetky POŘ. ST. Č. KÓD UCI PŘÍJMENÍ A JMÉNO OBEC KRAJ KATEGORIE ČAS Race Rank no.

Více

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc

Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska okresu Olomouc Jeremenkova 1056/40, 779 00 Olomouc Okresní odborná rada mládeže okresu Olomouc pravidla Okresní ligy mladých hasičů v požárním útoku ************************************************************

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Havlíčkobrodské stovkování

Havlíčkobrodské stovkování Havlíčkobrodské stovkování SOUTĚŽ V BĚHU NA 100 M PŘEKÁŽEK JEDNOTLIVCŮ V KATEGORIÍCH DOROSTENCŮ, DOSPĚLÝCH A VETERÁNŮ Pořadatel : Okresní sdružení hasičů Havlíčkův Brod Okresní odborná rada velitelů Okresní

Více

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8. září 2015 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih

Zápis. z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8. září 2015 od 16:00 hod. na kanceláři OSH Plzeň - jih Zápis z jednání VV OSH Plzeň- jih konaného 8. září 2015 od 16:00 hod na kanceláři OSH Plzeň - jih 1) Zahájení p. Černý Zahájil jednání a přivítal přítomné - Omluveni: p. Jaroslav Kolář, p. Josef Křen,

Více

Oficiální výsledková listina XII. Suchý slalom Jalovec U8 Myšáci 2009 a mladší

Oficiální výsledková listina XII. Suchý slalom Jalovec U8 Myšáci 2009 a mladší U8 Myšáci 2009 a mladší Příjmení Jméno roč. Klub 1.kolo 1 1 Kremláčková Anna 2009 SK SKI Třebíč 40,92 2 4 Pantůčková Antonie 2010 SKI klub Junior Brno 44,23 3 2 Policarová Anna 2009 HB SKI Team 50,50 4

Více

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V LETECH 2008 až 2011

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V LETECH 2008 až 2011 1 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY V LETECH 2008 až 2011 Město PELHŘIMOV 2 Obsah: strana Úvod: Město Pelhřimov v programu,, Prevence kriminality v letech 2008 2011 1 I. Analytická část 2 I.1 Všeobecná charakteristika

Více

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE

PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE PROPOZICE POSTUPOVÉ SOUTĚŽE KRAJSKÉHO KOLA soutěže družstev HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SH ČMS OLOMOUCKÉHO A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V POŽÁRNÍM

Více

V Ý S L E D K Y ve volné jízdě. "XXIV. ročník Vánočního závodu" soutěž v rámci Poháru ČKS

V Ý S L E D K Y ve volné jízdě. XXIV. ročník Vánočního závodu soutěž v rámci Poháru ČKS Kategorie: Nováčci mladší - dívky 1 Blaasová Natálie USK Praha 1,0 2 Dusha Anna USK Praha 2,0 3 Kadlecová Tereza USK Praha 3,0 4 Händelová Klára BK Variace Liberec 4,0 5 Jankovičová Nelly Kraso Hodonín

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2013

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2013 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 1/2013 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu

Více