I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA"

Transkript

1 R O K

2 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta Ing.Martin Malý, SNP 428, Prachatice - zástupce starosty Ing.Bc.Robert Zeman, U studánky 1112, Prachatice - Mgr.Hana Mrázová, Kostelní náměstí 17, Prachatice - Mgr.Růžena Štemberková, Duhová 1177, Prachatice - Kamil Štěpán, Krumlovská 1124, Prachatice - Bc.Andrea Tajanovská, DiS., Nádražní 385, Prachatice - Mgr.Alexandr Zikmund, Větrná 863, Prachatice Komise rady města Komise životního prostředí Ing.Josef Pudivítr (předseda), Ing.Miroslav Bojanovský, MUDr.Juljo Hasík, Ing.Vladimír Klouda, Bc.Jitka Pőschlová, Jan Sláma, Jan Šrámek, MVDr.Marie Peřinková (garant za MěÚ) Komise bytová Petr Kneifl (předseda), Josef Hora, Ing.Vladimír Klouda, Miloš Křivka, Mgr.Zuzana Švamberová, Ing.Jan Toncar, Jana Pořádková (garant za MěÚ) Komise školská, sportovní a volnočasových aktivit Mgr.Lenka Králová (předseda), Mgr.Marie Horová, Mgr.Jiří Machart, Mgr.Michal Roháček, Mgr.Petra Sandanyová. Mgr.Alexandr Zikmund, Jiří Šobr (garant za MěÚ) Komise kulturní Mgr.Martina Pivoňková (předseda), Mgr.Pavel Fencl, PaedDr.Jan Klimeš, MUDr.Jan Antonín Mager, Mgr.Hana Mrázová, Kamil Štěpán, Jiřina Dolejšková (garant za MěÚ) Komise sociální a prevence kriminality Bc.Júsuf Traore, DiS (předseda), MUDr.Milan Bolek, JUDr.David Černý, Mgr.Jan Dudek, Zdena Hrůzová, Mgr.Petra Pilátová, Milada Široká, Hana Rabenhauptová (garant za MěÚ) Komise dopravy Zdeněk Kollar (předseda), Miroslav Chlumecký, Ivan Kouba, Ing.Petr Koritenský, RNDr. Jana Krejsová, Luděk Kůta, Npor.Bc.Martin Grožaj, Zdeněk Rubeš (garant za MěÚ) Komise povodňová Ing.Martin Malý (předseda), Ing.Rostislav Eichner, Tomáš Hron, Ing.Jindřich Jileček, Kpt.František Novotný, Ing.Ivo Novotný, Ing.Jiří Růžička, Ing.Jan Šertler, Ing.Bc.Robert Zeman, Zdeněk Rubeš (garant za Měú) Městské zastupitelstvo - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - MUDr.Milan Bolek, Duhová 1176, Prachatice - Mgr.Miroslav Gros, Kaštanová 254, Prachatice - PaedDr.Jan Klimeš, Pod Skalkou 279, Prachatice - Zdeněk Kollar, Náměstí Přátelství 687, Prachatice - MUDr.Zdenka Koptíková, Budovatelská 1083, Prachatice - RNDr.Jana Krejsová, Budovatelská 1048, Prachatice - Ing.Martin Malý, SNP 428, Prachatice - Mgr.Hana Mrázová, Mírová 1012, Prachatice - Ing.Vladimír Lang, Pod Hradbami 59, Prachatice - MUDr.Ladislav Přívozník, Velké náměstí 47, Prachatice - Mgr.Michal Roháček, Černohorská 259, Prachatice

3 3 - Václav Rosa, Staré Prachatice 35 - MUDr.František Stráský, Nemocniční 206, Prachatice - Mgr.Růžena Štemberková, Duhová 1177, Prachatice - Kamil Štěpán, Sokolovská 416, Prachatice - Bc.Andrea Tajanovská, DiS., Nádražní 385, Prachatice - Ing.Jan Toncar, Duhová 1184, Prachatice - Ladislav Velich, Česká 679, Prachatice - Ing.Bc.Robert Zeman, U studánky 1112, Prachatice - Mgr.Alexandr Zikmund, Větrná 863, Prachatice Zastupitelstvo města zřídilo tyto výbory : Kontrolní výbor Mgr.Michal Roháček (předseda), Ing.Petr Babíček, Ing.Jitka Burešová, Ing.Josef Fidler, Ing.Tomáš Novák, Ing.Vojtěch Toman, Ladislav Velich, Ing. Karel Pašek (garant za MěÚ). Finanční výbor PaedDr.Jan Klimeš (předseda), Ing.Jan Bauer, Karel Dvořák, Ing.Jana Holá, Zdeněk Kollar, Ing.Jiří Paleček, Ing.Bc.Petr Vojta, Ing.Václav Janda (garant za MěÚ). Osadní výbor pro Kahov, Podolí, Oseky a Stádla Jaroslav Pangl, Podolí (předseda), Tomáš Voráček, Kahov, Jiří Jaroš, Oseky Osadní výbor pro Staré Prachatice, Ostrov a Městskou Lhotku Karel Talafous, Ostrov (předseda), Jana Pořádková, Staré Prachatice, Josef Záhorka, Městská Lhotka Osadní výbor pro Libínské Sedlo, Perlovice a Volovice Jan Machala, Libínské Sedlo (předseda), Václav Sitter, Volovice, Eliška Weysserová, Libínské Sedlo. JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY V roce 2012 se Rada města Prachatice sešla k jednání celkem 23 krát. 16. ledna se sešla městská rada v tomto kalendářním roce poprvé. Jako první byly projednávány majetkové otázky mimo jiné rada schválila vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2012 podle vyhlášky 1/2004 v celkové výši 1 milion korun a neschválila valorizaci nájemného za pronájmy nebytových prostor, pozemků a ostatních nemovitostí. Druhý bod jednání (ohřev vody na koupališti Hulák) byl odložen a ve třetím bodu projednala rada rozpočtová opatření, několik z nich se ještě týkalo roku Dále rada projednala a schválila dodatek ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi městem Prachatice a Technickými službami Prachatice s.r.o. a souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce ulice Maxmiliána Rumpála. Rada vzala na vědomí informaci o činnosti v rámci projektu Zdravé město Prachatice v roce 2011 a schválila vyhodnocení plnění plánu aktivit pro rok 2011 a plán aktivit pro rok Vzala také na vědomí informaci o možnosti spolupráce při sběru použitého ošacení a souhlasila s nákupem dvou kusů plechových kontejnerů na tento sběr. Dále rada mimo jiné stanovila závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací pro rok 2012 školských organizací, Kulturních a informačních služeb a Městské knihovny Prachatice. Rada také vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky Kulturních a informačních služeb města Prachatice paní Jaroslavy Vlčkové ke dni , vyhlásila výběrové řízení a schválila složení výběrové komise Ing.Martin Malý, starosta, Ing.Bc.Robert Zeman, místostarosta, Mgr.Hana Mrázová, členka rady, MUDr.Milan Bolek, člen zastupitelsva, PaedDr.Jan Klimeš, člen zastupitelstva, Ladislav Velich, člen zastupitelstva města a Mgr.Marie Horová. Rada ještě vzala na vědomí informaci o přípravě Grantů pro rok 2012, schválila vyhlášení Výzvy pro předkládání žádostí o příspěvky a podmínky a schválila složení členů hodnotitelské komise Bc.Andrea Tajanovská, DiS, Mgr.Hana Mrázová, Mgr.Růžena Štemberková, Mgr.Alexandr Zikmund, Mgr.Michal Roháček, Ladislav Velich, MUDr.Milan Bolek, Hana Rabenhauptová (administrátor) a Ing.Václav Janda (poradní hlas). Schváleno bylo také podání žádostí o podporu z Grantového systému Jihočeského kraje na tři projekty. 30.ledna rada projednávala nejprve majetkové otázky a několik rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení. Poté rada projednala a schválila závazné ukazatele příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice na rok 2012 a odpisový plán této organizace na rok Rada schválila výjimku ze směrnice o zásadách pro zadávání veřejných zakázek a zadání realizace zakázky Nákup a instalace nového parkovacího automatu do Zahradní ulice firmě Eltod dopravní systémy s.r.o. z Prahy. Mimo jiné ještě

4 4 rada souhlasila s vyhlášením 1.kola výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek na rok 2012 v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a souhlasila také s pravidly půjčování a používání čteček elektronických knih v Městské knihovně Prachatice. Rada také schválila přidělení bytů v Domě zvláštního určení s pečovatelskou službou na Skalce a souhlasila s Koncepcí prevence kriminality 2012 a se zapojením se do vyhlášeného grantu Jihočeského kraje. 13.února rada po projednání majetkových otázek schválila podání žádosti o grant Jihočeského kraje v rámci grantového programu na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a projednala několik rozpočtových opatření. Několik dalších bodů jednání se týkalo bytového hospodářství, většinou šlo o projednání výsledků výběrových řízení na pronájem bytu. Dále rada mimo jiné vzala na vědomí předloženou zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Prachatice za rok 2011 a stav připravenosti investiční akce Rekonstrukce ulice Maxmiliána Rumpála v Prachaticích. 27.února rada nejprve projednala výsledek výběrového řízení na pronájem bytu a poté několik majetkových otázek mimo jiné schválila inventarizační zprávu za rok 2011 včetně příloh, vyhlášení výběrového řízení na pojištění majetku města Prachatice na období let a umístění sbírkové kasičky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR v městské knihovně. Poté byla projednána rozpočtová opatření a jedno nebylo doporučeno zastupitelstvu ke schválení. Schválena byla výjimka z obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu prodloužení veřejné venkovní produkce bylo povoleno v šesti konkrétních termínech. Rada ještě schválila koncepci XIII.ročníku Mezinárodního turnaje v sálové kopané, převedení výtěžku XIV.ročníku Plesu města Prachatice Nadačnímu fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky a vyplacení cen v rámci výtvarné soutěže na ztvárnění návrhu výtvarné výzdoby výklenkových kapliček a božích muk na Svatopetrské cestě v Prachaticích. 12.března rada v majetkových otázkách mimo jiné schválila vyhlášení 2.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení do výše 600 tisíc korun a poté byla projednána rozpočtová opatření. Několik dalších bodů jednání se týkalo výsledků výběrových řízení na pronájem bytu a vyhlášení opakovaného záměru na pronájem několika dalších bytů. Rada schválila koncepci XXII.ročníku Slavností solné Zlaté stezky, výši vstupného a výši poplatku z prodejní plochy a schválila prodloužení funkčního období ředitelky Základní školy Prachatice, Národní 1018, Mgr.Hany Bolkové o 6 let (v zákonné lhůtě nebyl podán návrh na konkurz Školskou radou ani Českou státní inspekcí). Dále rada vzala na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Prachatice za rok 2011, informaci o možných zpracovatelích žádosti o dotaci na projekt Sběrný dvůr a kompostárna Prachatice a informaci o přípravě voleb do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích. Schválila podání žádosti o dotace z Grantového programu Jihočeského kraje na podporu jednotek dobrovolných hasičů, úhradu víceprací zhotoviteli územního plánu a přidělení Grantů 2012 podle předloženého návrhu. Rada ještě mimo jiné schválila zahraniční pracovní cestu místostarosty města Ing.Bc.Roberta Zemana na Slovensko (účast na konferenci Kreativita a inovace v mezinárodních partnerstvích měst a obcí). 26.března byly nejprve projednány majetkové otázky a rozpočtová opatření a jedna bytová otázka, týkající se přenechání nájmu bytu. Dál rada schválila přípravu realizace nového označení památek ve městě Prachatice s českým a anglickým textem, vzala na vědomí podané žádosti a schválila poskytnutí finančních příspěvků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v navrhované výši. Rada vzala na vědomí přidělení dotace na digitalizaci kina Národka ve výši korun a schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele technologií. Mimo jiné ještě vzala rada na vědomí průběžnou zprávu o rozpracovanosti investiční akce Oprava bytového panelového domu Národní č.p , podnět na pojmenování některého objektu nebo ulice po Václavu Havlovi, bývalém prezidentovi ČR a informaci o Partnerství v projektu Vzdělávání a konkurenceschopnost (Agentura N+N). Rada schválila partnerství v tomto projektu a také zahraniční cestu delegace města Prachatice do Zvolena. 16.dubna projednávala rada po obvyklých majetkových otázkách a rozpočtových opatřeních několik záležitostí bytového hospodářství. Rada vzala na vědomí informaci o potřebě výměny poškozeného dmychadla na Čistírně odpadních vod Prachatice a souhlasila s udělením výjimky ze směrnice na zadání veřejné zakázky a se zadáním zakázky na výměnu čerpadla přímo firmě Čevak a.s., České Budějovice. Rada dále jmenovala členy hodnotící komise místního kola výtvarné soutěže EHD 2012 Památky očima mladých. Kromě zástupců města (Ing.Martin Malý, Mgr.Hana Mrázová, Jiří Šobr) byli v komisi zástupci všech prachatických základních škol, základní umělecké školy, gymnázia, pedagogické školy a Domu dětí a mládeže Prachatice. Mateřské škole

5 5 Prachatice udělila rada výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách všech pracovišť pro rok 2012/2013. V dalších bodech jednání se rada zabývala výsledky ankety po Fóru Zdravého města Prachatice a podněty ze Studentského fóra, vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2011 a doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na rozdělení finančních příspěvků v Programu regenerace MPR Prachatice na rok Rada mimo jiné ještě doporučila zastupitelstvu města vyhlásit Cenu města Prachatice a navržené složení poroty, schválila přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou SNP 559 a schválila také zahraniční pracovní cestu místostarosty Ing.Bc.Roberta Zemana do Gruzie na 6.LED Forum Tbilisi 2012, kde má prezentovat historii skládky na Libínském Sedle (letecká přeprava ani ubytování není hrazeno z rozpočtu města). 30.dubna rada schválila v majetkových otázkách mimo jiné vyhlášení 3.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení do výše 600 tisíc a poté projednala několik rozpočtových opatření, která doporučila zastupitelstvu ke schválení. Další body jednání se týkaly bytových otázek, většinou výběrových řízení na pronájem bytu. Rada také schválila omezení provozu MŠ Prachatice o hlavních prázdninách sloučením do pobočky v Zahradní ulici a vzala na vědomí výroční zprávu Kulturních a informačních služeb a Městské knihovny Prachatice za rok Rada vzala na vědomí odstoupení Mgr. Hany Tesařové z Rady seniorů města Prachatice a schválila novou členku rady paní Marii Bednárovou. Rada ještě projednala několik výběrových řízení a také nabídek, souvisejících s provozováním tepelného hospodářství ve městě Prachatice a vzala na vědomí zahraniční pracovní cestu starosty města Ing.Martina Malého do Vídně. 14.května byly po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření projednávány bytové otázky, týkající se obnovení a prodloužení nájemní smlouvy. Poté rada neschválila vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na Malém náměstí, vzala na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice za rok 2011 a neschválila navýšení příspěvku na veřejné koupaliště Hulák ani na krytý bazén. V závěru rada ještě projednala výsledky několika výběrových řízení. 28.května rada nejprve projednávala varianty možného využití prostor školní budovy Zlatá stezka 240 (Sova), pak byly projednávány majetkové otázky, výsledek výběrového řízení na opravu místní komunikace ve Starých Prachaticích a rozpočtová opatření. Dále rada vzala na vědomí úvahu občanů k řešení bezpečnosti chodců zpomalení průjezdu aut v centru města a schválila jako vlastník komunikace doplnění zóny s omezenou rychlostí 30km/h v městské památkové rezervaci. Mimo jiné ještě rada schválila předložený plán oprav místních komunikací (chodníků) ve městě Prachatice v roce 2012, schválila změnu Provozního řádu Galerie O.H.Hajeka a vzala na vědomí nový název ulice U lipového dvora v lokalitě nad Žernovickou ulicí. 11.června rada při projednávání majetkových otázek vyhlásila 4.kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení do výše 600 tisíc korun a schválila přidělení finančních prostředků z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí (projekt Prachatice hravě a zdravě). Po projednání rozpočtových opatření projednala rada Závěrečný účet města Prachatice za rok 2011 a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení. Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi Jihočeskou hospodářskou komorou a městem Prachatice pro rok 2012 a vzala na vědomí zprávu o plnění smlouvy ve 2.pololetí roku Schválila také uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů na akci Rozšíření ICM Prachatice č.p.145 a vzala na vědomí zprávu o dokončení realizace investiční akce Oprava bytového panelového domu Národní č.p a studii řešení tržiště v ulici Zvolenská, zpracovanou Ing.Arch.Jakubem Nepustilem v dubnu V závěru ještě rada krom jiného projednala několik bytových otázek a schválila udělení záštity Ing.Martina Malého, starosty města Prachatice, nad akcí Seniorská olympiáda (pořádá Městská organizace Svazu důchodců v rámci projektu Akademie aktivního stárnutí) a nad slavnostním aktem odhalení pamětní desky k výročí založení Muzea krajky v Poštovní ulici. 25.června projednala rada mimo jiné vyhodnocení nabídek pojišťoven a doporučila zastupitelstvu schválit uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovnou a.s. Ke schválení doporučila také projednávaná rozpočtová opatření a poté projednala několik otázek bytového hospodaření, většinou se opět jednalo o výběrová řízení na pronájem bytu. Rada dál schválila hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2011 a vzala na vědomí a doporučila zastupitelstvu schválit pro volební období do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích paní Jitku Hronovou a Ing.Olgu Hinkovou. Mimo jiné rada schválila zapojení města do projektu Moldavské ambasády v Praze a společnosti VIP-LION Gri Vaše pomoc naše budoucnost a schválila nákup dodávky silové elektrické energie pro rok 2013 formou centralizovaného

6 6 zadávání na Českomoravské komoditní burze ve spojení s centrálním zadavatelem, kterým je město Český Krumlov. V souvislosti s tím rada schválila ukončení stávajících smluvních vztahů a také návrh smlouvy o centralizovaném zadávání, zpracovaný městem Český Krumlov. 16.července byly nejprve projednávány majetkové otázky, poté výsledek výběrového řízení (oprava chodníků) a několik rozpočtových opatření. Dále bylo projednáno několik bytových záležitostí a pak rada schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice za rok Rada vzala na vědomí projektový záměr na vytvoření Montessori mateřské školy při ZŠ Národní, schválila účast města Prachatice na putovní výstavě a doporučila zastupitelstvu města schválit konečné znění zadání Změny č.8/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice. Rada ještě mimo jiné vydala aktualizaci zastavěného území města Prachatice a neschválila vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry ve městě Prachatice na adrese v Křišťanově a Krumlovské ulici. 23.července se rada věnovala projednání výsledků dvou výběrových řízení (Rozšíření ICM a Oprava a modernizace panelového bytového domu SNP č.p.559). Další dva body jednání se týkaly rekonstrukce Rumpálovy ulice. 6.srpna při projednávání majetkových otázek rada schválila vyhlášení 5.kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2012 do výše 600 tisíc korun. Po projednání rozpočtových opatření, která byla doporučena zastupitelstvu ke schválení, bylo projednáno několik bytových záležitostí. Rada dál vzala na vědomí průběžnou informaci o postupu při zprostředkování nákupu silové elektřiny pro rok 2013 a udělila výjimku z nejvyššího počtu žáků ve 4.třídě ZŠ Národní. Mimo jiné ještě rada schválila účast v Historické cyklojízdě Prachatice Zvolen a členy doprovodné delegace. V závěru rada vzala na vědomí informace o pokračování projektu Sběrný dvůr a kompostárna Prachatice, schválila rozdělení projektu na dva samostatné projekty (dvůr, kompostárna) a doporučila zastupitelstvu zařadit investici těchto projektů do výhledu rozpočtu města na rok srpna nejprve rada projednala majetkové otázky a rozpočtová opatření. Poté bylo projednáno třicet výběrových řízení na pronájem bytu a otázka obsazování bytů v bytovém domě Krumlovská č.p.39. Dále rada mimo jiné schválila předložený program Dnů evropského dědictví v Prachaticích v roce 2012 a doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí (DSO) Prachaticko za rok 2011 a Zprávu kontrolní komise DSO za rok Vzala ještě na vědomí informaci o ukončení projektu Prachatickou branou k MA 21, informaci o plánovaných aktivitách Zdravého města Prachatice, informaci o zvýšení ceny za uložení komunálního odpadu a informaci o provedených protipovodňových opatřeních v ulici Primátorská, Krumlovská, Nádražní a Mlýnská. Rada také doporučila zastupitelstvu města schválit udělení Ceny města Prachatice za rok 2011 Ing.Miroslavu Bojanovskému a schválila Jednací řád Rady města Prachatice v navrhovaném znění. 10.září rada po projednání majetkových otázek schválila účast na finále soutěže LivCom pro místostarostu Ing.Bc.Roberta Zemana a MVDr.Marii Peřinkovou, které uložila zajistit zpracování finálových prezentací (město Prachatice postoupilo do finále této soutěže Zdravých měst se třemi projekty). Rada neschválila vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně ve Zvolenské ulici a vzala na vědomí 3.průběžnou zprávu o stavu rozpracovanosti investiční akce Rekonstrukce Rumpálovy ulice. Dále rada vzala na vědomí vzdání se funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu Prachatice Ing.Hany Princové a pověřila tajemníka MěÚ vypsat výběrové řízení. Po projednání předložení žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad rada schválila podání projektu Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích a neschválila podání projektu Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal. V závěru rada ještě vzala na vědomí informaci o Partnerství v projektu Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Prachatice a schválila partnerství města v tomto projektu. Schválila také zahraniční pracovní cesty delegací města na slavnosti partnerských měst Impruneta (Itálie) a Ignalina (Litva). 24.září projednala rada majetkové otázky a rozpočtová opatření, která doporučila zastupitelstvu k přijetí. Pak projednala několik bytových záležitostí a schválila dodatek ke směrnici o zadávání veřejných zakázek městem Prachatice a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi. Dále rada mimo jiné vzala na vědomí informaci o akcích Měsíce pro neziskový prostor a schválila aktualizované

7 7 předložení projektu Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích do Regionálního programu NUTS II Jihozápad. Rada také doporučila zastupitelstvu města schválit připojení se města Prachatice k Petici za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče. Rada vzala na vědomí jmenování komise pro výběrové řízení na funkci vedoucího odboru kanceláře starosty MěÚ ve složení Ing.Martin Malý, starosta, Ing.Bc.Robert Zeman, místostarosta, Mgr.Hana Mrázová, členka městské rady, Ing.Hana Princová, vedoucí kanceláře starosty a Ing.Václav Janda, vedoucí finančního odboru MěÚ. 22.října se rada po projednání většího počtu majetkových otázek zabývala rozpočtovými opatřeními a různými bytovými záležitostmi, mimo jiné projednala také 21 výběrových řízení na pronájem bytu. Poté rada schválila Plán zimní údržby pro místní komunikace v zimním období od do a několik platových výměrů. Vzala na vědomí aktualizaci informací k využití prostor základních škol zřizovaných městem Prachatice a doplňující informace Mgr.Hany Bolkové, ředitelky ZŠ Národní, k realizaci projektu Montessori na této škole. Rada ještě schválila s platností od Organizační řád Městského úřadu a grafický návrh kalendáře města Prachatice na rok listopadu nejprve vzala rada na vědomí prezentaci studie Multifunkčního knihovnického a vzdělávacího centra Prachatice, kterou předvedl autor návrhu Ing.Arch.Jakub Nepustil. Poté byly projednány majetkové otázky a rozpočtová opatření, která s výjimkou jednoho doporučila rada zastupitelstvu ke schválení. Rada vzala na vědomí návrh rozpočtu města Prachatice na rok 2013 a vyhodnocení příjmové a výdajové části XXII.ročníku Slavností solné Zlaté stezky za rok 2012, schválila výši vstupného a výši ceny tombolenky XV.ročníku Plesu města Prachatice a schválila také prodloužení smlouvy o zajišťování právních služeb s JUDr.Bedřichem Tichým o další rok. Mimo jiné ještě rada doporučila zastupitelstvu schválit Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice pro roky (IX.etapa), schválila zápis do Kroniky města Prachatice za rok 2011, vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení a jmenovala ke dni na místo vedoucího odboru kanceláře starosty Ing.Milana Batystu. 19.listopadu se rada po projednání majetkových otázek a rozpočtových opatření věnovala otázkám bytového hospodářství, kde mimo jiné schválila podání výpovědi z bytu několika neplatícím nájemcům bytů ve vlastnictví města a prodloužení doby realizace oprav fasád bytových domů č.p.139, 140 a 141 v Horní ulici. Dál rada vzala na vědomí informaci o dosavadním průběhu přípravy dotačních projektů na stavbu sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici (za průmyslovou zónou), doporučila zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku, stanovující školské obvody základních škol a schválila přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou Skalka. Mimo jiné se rada ještě zabývala výsledky několika řízení, schválila odměny členům komisí rady města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prachatice za leden listopad 2012, vzala na vědomí informace o cvičení jógy na ZŠ Zlatá stezka 240 a neschválila vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně ve Zvolenské ulici. 3.prosince po projednání obvyklých majetkových otázek a rozpočtových opatření projednala rada obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, kterou doporučila zastupitelstvu ke schválení. Poté rada projednala 17 výběrových řízení na pronájem bytu a několik dalších bytových záležitostí. Rada projednala a vzala na vědomí několik výročních zpráv o činnosti za školní rok 2011/2012 Mateřské školy Prachatice, Základní školy Prachatice, Vodňanská, ZŠ Zlatá stezka 240 a ZŠ Národní. Dále mimo jiné rada vzala na vědomí informaci o projednávání podnětů z Fóra Zdravého města a Studentského fóra a informaci o způsobu tvorby ceny vodného a stočného na rok 2013, schválila nájemné na rok 2013 v celkové výši 15 milionů Kč (bez DPH) za vodohospodářský majetek a doporučila zastupitelstvu města schválit cenu vodného a stočného podle předložené kalkulace ve dvousložkové formě ceny. 17.prosince se konalo poslední jednání Rady města Prachatice v tomto kalendářním roce. Nejprve byly projednány majetkové otázky, kde rada schválila několik finančních příspěvků a pak rozpočtová opatření, která rada doporučila zastupitelstvu ke schválení. Po projednání několika bytových záležitostí vzala rada na vědomí informaci o výsledku centrálního nákupu dodávky silové elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno na rok 2013 a schválila odpisový plán příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice na rok 2012 v předložené výši. Mimo jiné ještě rada vzala na vědomí Petici za odstranění stromů omezujících práva vlastníků a uživatelů bytového domu č.p v Sokolovské ulici a schválila její vyřízení. Vzala také na vědomí žádost členky komise životního prostředí Bc.Jitky Pőschlové o uvolnění z funkce a jmenovala do funkce člena této komise Davida Ryšánka, bytem Italská 771, Prachatice.

8 8 Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Městské zastupitelstvo se k jednání sešlo v tomto roce celkem sedmkrát. Všechna jeho zasedání měla vždy jako první bod programu procedurální otázky zahájení, seznámení s programem, případně doplnění programu, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu a volbu návrhové komise; jako poslední bod programu bylo různé (informace, připomínky). Z jednání zastupitelstva byl pořizován videozáznam, který byl promítán v kabelové televizi a byl také k nahlédnutí v sekretariátu starosty. 10. zasedání Městského zastupitelstva Prachatice se konalo v pondělí 30.ledna jako první v tomto kalendářním roce. Druhý a třetí bod jednání předložil Ing.Václav Janda, vedoucí finančního odboru MěÚ Prachatice a zastupitelé projednali nejprve majetkové otázky a poté rozpočtová opatření, která schválili. Další dva body jednání předložil Ing.Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ. Ve čtvrtém bodu zastupitelé schválili Projekt regenerace panelového sídliště Šibeniční vrch 5.etapa pro rok 2012 a schválili dofinancování této akce ve výši minimálně 30 %. V pátém bodu jednání zastupitelstvo města vydalo Změnu č.7/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice. Šestý bod jednání předložil PaedDr.Jan Klimeš, předseda finančního výboru a zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2011 a pověřili finanční výbor Zastupitelstva města Prachatice činností v roce 2012 podle předloženého plánu. V sedmém bodu jednání, který předložil Mgr.Michal Roháček, předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Prachatice, vzali zastupitelé na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2011 a schválili plán činnosti výboru pro rok Další bod jednání předložil starosta města Ing.Martin Malý a zastupitelé vzali na vědomí vzdání se funkce člena finančního výboru Karla Dvořáka a člena kontrolního výboru Ing.Josefa Fiedlera a zvolili členem finančního výboru Ing.Josefa Fiedlera a členem kontrolního výboru Karla Dvořáka. V devátém bodu, který také předložil Ing.Martin Malý, schválili zastupitelé dodatek č.1 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prachatice. Další bod jednání předložil místostarosta Ing.Bc.Robert Zeman a zastupitelé vzali na vědomí aktuální informaci o vývoji projektu Resort sv.markéty Prachatice. V diskuzi informoval Ing.Martin Malý o tom, že město Prachatice předloží do dvě žádosti o dotace na regeneraci panelového sídliště a na revitalizaci kasáren. Ladislav Velich informoval o neuspokojivé situaci ohledně novinového stánku na Náměstí Přátelství a Bc.Ivana Jeřábková, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ v odpovědi uvedla, že stánek je majetkem Poštovní novinové služby, není zájem o pronájem a řešením pro město by byla výpověď z nájmu pozemku, který je majetkem města. 11.zasedání zastupitelstva se konalo 30.dubna. Ve druhém bodu jednání, který předložil starosta Ing.Martin Malý, zastupitelé schválili dodatek č.1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Prachatice. Třetí bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelé projednávali majetkové otázky, kde mimo jiné schválili poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení. Ing.Antonín Jurčo předložil další bod jednání zastupitelé schválili poskytnutí finančního příspěvku v Programu regenerace MPR Prachatice na rok 2012 vlastníkům uvedených nemovitostí za předpokladu, že dotčení vlastníci splní veškeré podmínky pro udělení příspěvku za státní dotace a že přislíbená podpora ze státního rozpočtu ve výši tisíc Kč bude převedena na příslušný účet města; vzali také na vědomí uvedené žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na nemovitosti, které jsou ve vlastnictví města. Pátý bod jednání předložil Ing.Václav Janda, zastupitelé projednali rozpočtová opatření a jedno z nich neschválili. V šestém bodu, který předložil Bc.Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí, vzali zastupitelé na vědomí informaci o přípravě voleb do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích s tím, že návrhy na kandidáty budou ze strany členů zastupitelstva předloženy do a pověřili Bc.Filipa, aby zajistil vyjádření předsedkyně soudu k těmto kandidátům. Další bod předložil ředitel Městské policie Prachatice Ing.Ivo Novotný a zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok Osmý bod jednání předložila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ MVDr.Marie Peřinková a zastupitelé vzali na vědomí informaci o výsledku hlasování v anketě po Fóru Zdravého města Prachatice a Studentském fóru a také informaci o aktivitách projektu Prachatickou branou k MA 21. V devátém bodu, který předložil Ing.Antonín Jurčo, vzali zastupitelé na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok Další dva body jednání předložil také Ing.Jurčo a zastupitelé nejprve schválili pořízení Změny č.8/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice a pak schválili vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje

9 9 města Prachatice za rok 2011 a plán realizace v roce Další dva body jednání předložil místostarosta Ing.Bc.Robert Zeman a zastupitelé ve 12.bodu vzali na vědomí aktuální informaci o vývoji projektu Resort sv.markéty. Ve 13.bodu jednání vzali na vědomí zprávu o průběhu koncesního řízení na Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území města Prachatice a zprávu o posouzení nabídek a pak schválili výsledek tohoto řízení, nejvýhodnější nabídku a uzavření koncesní smlouvy s vítězným uchazečem ČEVAK a.s. České Budějovice. Čtrnáctý bod jednání předložil starosta Ing.Martin Malý a týkal se projednání nabídek souvisejících s provozováním tepelného hospodářství ve městě Prachatice. Zastupitelé vzali na vědomí nabídky firem ČEZ Energo, s.r.o., Praha, E.ON Trend s.r.o., České Budějovice a Ekoenergocentrum a.s., Prachatice na provozování tepelného hospodářství ve městě Prachatice nebo samostatných dodávek tepla a schválili zřízení pracovní skupiny pro posouzení možností vedoucích k celkovému snížení ceny tepla ve městě Prachatice ve složení: Ing.Martin Malý, Ing.Bc.Robert Zeman, Ing.Bc.Petr Vojta, Zdeněk Kollar, Ing.Vladimír Lang, RNDr. Jana Krejsová, Ing.Jiří Paleček. Další bod jednání předložil také Ing.Martin Malý zastupitelé vyhlásili Cenu města Prachatice, schválili vyhlášení termínu pro podávání návrhů na udělení Ceny města Prachatice za rok 2011 od 1.6. do a jmenovali porotu pro posouzení návrhů ve složení: Ing.Martin Malý, starosta města, Mgr.Václav Kuneš, ředitel ZŠ, PaedDr.Jan Klimeš, člen zastupitelstva, Václav Rosa, člen zastupitelstva, Mgr.Pavel Fencl, ředitel Prachatického muzea a MUDr.Milan Bolek, člen zastupitelstva (náhradní člen poroty). V posledním bodu jednání (předložil Ing.Martin Malý) zastupitelé vzali na vědomí dopis Okresního tělovýchovného sdružení Prachatice ve věci poskytnutí finančních prostředků na činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot z výtěžku loterijních a sázkových her a pověřili starostu města Ing.Malého, aby na některém z příštích zasedání informoval o výši příjmu do rozpočtu města z loterijních a sázkových her. Dále předložil Ing.Bc.Robert Zeman výsledek výběrového řízení (digitalizace kina Národka) a zastupitelé vzali na vědomí výsledek výběrového řízení a schválili přidělení této veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem AV Média, a.s., Praha 10. V diskuzi Ing.Martin Malý informoval o konání Mezikrajských klinických dnů v sále Národního domu dne a o situaci v Nemocnici Prachatice a.s a pozval přítomné na Dny duchovní hudby. MUDr.František Stráský doplnil informace o probíhajících jednáních zdravotních pojišťoven a nemocnic. Mgr.Růžena Štemberková informovala o ukončení činnosti Soukromé SOŠ a SOU Prachatice, s.r.o. k a požádala vedení města o předložení informací o možném využití budovy (Sovy). 12.zasedání zastupitelstva se konalo 25.června. Druhý, třetí a čtvrtý bod jednání předložil Ing. Václav Janda nejprve zastupitelé projednali majetkové otázky, kde mimo jiné schválili uzavření pojistné smlouvy na období od do s Kooperativa pojišťovnou a.s. a poté byla projednána rozpočtová opatření. Ve čtvrtém bodu zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet města Prachatice za rok 2011 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Prachatice za rok 2011 bez výhrad. Další dva body jednání předložil Bc.Zdeněk Filip. V pátém bodu zastupitelé schválili nový název ulice U Lipového dvora v lokalitě nad ulicí Žernovická a v šestém bodu jednání schválili pro volební období do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích paní Jitku Hronovou, bytem Pod Hradbami 60, Prachatice a Ing.Olgu Hinkovou, bytem Pivovarská 165, Prachatice. Sedmý bod předložil Ing.Antonín Jurčo a zastupitelé revokovali dvě usnesení (oprava čísel žádostí). Další bod předložila Bc.Andrea Tajanovská, DiS.; zastupitelé vzali na vědomí informaci o projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb v obci s rozšířenou pravomocí (ORP) Prachatice a schválili Komunitní plán sociálních služeb ORP Prachatice. V devátém bodu předložil Ing.Bc.Robert Zeman projednání předchozího stanoviska Ministerstva financí ke koncesní smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Prachatice a firmou ČEVAK a.s. Č.Budějovice a nebylo přijato žádné usnesení. V posledním bodu jednání, který předložil Ing.Martin Malý, schválili zastupitelé rozšíření pracovní skupiny pro posouzení možností vedoucích k celkovému snížení ceny tepla ve městě Prachatice o pana Karla Dvořáka. V diskuzi starosta Ing.Martin Malý informoval o situaci v oblasti výherních hracích přístrojů a videoterminálů na území města a o předloženém přehledu žádostí o dotace a granty z let 2011 a Pozval přítomné na kulturní a společenské akce konané v letních měsících ve městě Prachatice Slavnosti solné Zlaté stezky (29. a 30.6.), Letní škola staré hudby ( ), Jazz Fest (22.7.), Workshop Salve Prachatice ( ), Festival Mezibrány (18.8.) a akce pro děti formou Prázdninového pasu. Na dotaz PaedDr.Jana Klimeše na průběh jednání ohledně přemístění střelnice odpověděl Ing.Martin Malý, že se hledá vhodná lokalita a Ing.Bc.Robert Zeman doplnil, že probíhající jednání koordinuje Ing.Jurčo, jsou z nich k dispozici zápisy a cílem je dosáhnout bezkonfliktního řešení. Dva dotazy měl Ing.Jan Bauer jak se město postavilo k nabídce odkupu pozemků v katastru Volovice a z jakého důvodu byla znovu předložena zastupitelstvu města koncesní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací. Na první dotaz odpověděl Ing.Václav Janda, že záležitost byla

10 10 projednána v radě s tím, že navrhovaná cena je příliš vysoká a na druhý odpověděl Ing.Bc.Robert Zeman, že odsouhlasení podpisu smlouvy na základě předchozího stanoviska ministerstva financí je zákonná povinnost. Ing.Jan Toncar se dotázal, zda by se mohl starosta nebo místostarosta zúčastnit jednání bytové komise a vysvětlit rozhodování rady města v otázce přidělování bytů. Ing.Martin Malý odpověděl, že není problém se zúčastnit a Bc.Andrea Tajanovská, DiS. doplnila, že vysvětlení o rozhodování rady již posílala em předsedovi bytové komise, panu Kneiflovi. Na další otázku Ing.Toncara, zda je připravována analýza bytového fondu města odpověděl Ing.Malý, že existuje v pracovní verzi, doposud nebyla projednána v radě města. Ladislav Velich uvedl, že kontrolní výbor má záměr provést změnu v plánu činnosti na rok 2012 a Ing.Malý odpověděl, že případnou změnu plánu musí projednat a schválit zastupitelstvo města. 13.zasedání zastupitelstva se konalo 16.července. Druhý a třetí bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelé nejprve projednali majetkové otázky a poté rozpočtová opatření. Ve čtvrtém bodu, který předložil Ing.Antonín Jurčo, vzali zastupitelé na vědomí výsledek projednání návrhu zadání Změny č. 8/94 Územního plánu sídelního útvaru Prachatice a schválili konečné znění zadání Změny č. 8/94. Pátý bod předložil místostarosta Ing.Bc.Robert Zeman a zastupitelé vzali na vědomí předchozí stanovisko Ministerstva financí k uzavření koncesní smlouvy a schválili uzavření koncesní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve městě Prachatice s firmou ČEVAK a.s., se sídlem v Českých Budějovicích s účinností od Další bod jednání předložil starosta Ing.Martin Malý a zastupitelé vzali na vědomí nabídky na provozování tepelného hospodářství ve městě Prachatice či samostatných dodávek tepla ve městě Prachatice od firem Ekoenergocentrum, a.s., Prachatice, E.ON Trend, s.r.o., České Budějovice, Dalkia Česká republika, a.s., Praha 2 a ČEZ Energo, s.r.o., Praha 8, neschválili zahájení přípravy výběrového řízení a doporučili Radě města Prachatice, v působnosti Valné hromady Tepelného hospodářství s.r.o., postupovat dle harmonogramu investičních opatření ke snížení ceny tepelné energie v režii této společnosti. V diskuzi Ing.Martin Malý pozval přítomné na kulturní a sportovní akce konané v letních měsících ve městě Prachatice Xterra Worldtour (světový pohár, 4.8.), závody automobilů do vrchu (mezinárodní závod, 25.8.), Mezibrány (18.8.), koncerty a divadelní představení v rámci Srpnových večerů a otevření digitalizovaného kina Národka. Mgr.Alexandr Zikmund se dotázal, jak probíhají jednání o přemístění střelnice, Ing.Malý odpověděl, že probíhají diskuze a vyhledávání vhodných lokalit a Ing.Bc.Zeman doplnil, že se v současné době jedná o lokalitě U rybníčku. Mgr.Růžena Štemberková požádala v souvislosti s přemístěním střelnice o svolání pracovního jednání zastupitelstva města s účastí členů Osadního výboru Libínské Sedlo. Ing.Malý odpověděl, že na základě vyhodnocení variant řešení této problematiky bude jednání svoláno a Ing.Bc.Zeman připomněl, že probíhající jednání koordinuje Ing.Jurčo a jsou k dispozici zápisy a související dokumentace. 14.zasedání zastupitelstva se konalo 24.září. Druhý a třetí bod jednání předložil Ing.Václav Janda a zastupitelé v těchto bodech projednali majetkové otázky a rozpočtová opatření. Další dva body předložil Ing.Antonín Jurčo a zastupitelé nejprve vzali na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí (DSO) Prachaticko za rok 2011 a Zprávu kontrolní komise DSO Prachaticko za rok 2011 a poté revokovali usnesení, týkající se územního plánu Prachatice (oprava čísel žádostí). V šestém bodu jednání, který předložil místostarosta Ing.Bc.Robert Zeman, revokovali zastupitelé usnesení č.177/2011 tak, že z textu usnesení vypouští slova a přemístění střelnice, schválili doplněk konečného návrhu Územního plánu Prachatice (řešit nové umístění sportovní střelnice mimo dosah zastavitelných ploch, aby byl splněn příslušný hygienický limit hluku) a schválili zapracování plochy pro umístění střelnice na části pozemkové parcely KN č. 970/3 v k.ú. Prachatice do návrhu pořizovaného Územního plánu Prachatice. Sedmý a osmý bod jednání předložil starosta Ing.Martin Malý a zastupitelé v těchto bodech schválili udělení Ceny města Prachatice za rok 2011 Ing. Miroslavu Bojanovskému a připojení se města Prachatice k Petici za zachování provozu nemocnice v Prachaticích ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče. V posledním bodu jednání zastupitelé schválili výsledek výběrového řízení na plnění veřejné zakázky Refinancování hypotéčního úvěru na výstavbu bytového domu s 53 byty v lokalitě Štadvín Zlatá stezka, Prachatice, pořadí nabídek stanovené komisí a přidělení této veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem GE Money bank, a.s., Praha 4. V diskuzi pozval starosta Ing.Malý přítomné na kulturní akce konané u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu 28.října Baráčníci městu (25.10.) a Koncert České písně (28.10.). RNDr.Jana Krejsová vyslovila poděkování Správě a údržbě silnic Prachatice za opravu kanalizace v Pivovarské ulici.

11 11 15.zasedání zastupitelstva se konalo 5.listopadu a ve druhém a třetím bodu jednání, které předložil Ing.Václav Janda, byly projednány majetkové otázky a rozpočtová opatření. Další dva body předložil Ing.Antonín Jurčo a zastupitelé schválili Program regenerace Městské památkové rezervace Prachatice pro roky (IX.etapa) a realizaci projektu Modernizace sportovně-rekreačního areálu v Prachaticích v rámci 23.Výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Šestý bod jednání předložil místostarosta ing.bc.robert Zeman a zastupitelé vzali na vědomí průběžnou zprávu o stavu investiční akce Rekonstrukce Rumpálovy ulice. V diskuzi informoval starosta Ing.Martin Malý o zájmu společnosti Komterm a.s., Praha o přestavbu kotelny v areálu Klima a.s. Prachatice a stanovisku městského úřadu k této problematice. Dále informoval o jmenování Ing.Milana Batysty do funkce vedoucího kanceláře starosty od a o termínu zasedání zastupitelstva a pracovního jednání zastupitelstva RNDr.Jana Krejsová podpořila stanovisko MěÚ k problematice přestavby kotelny v areálu Klima, a.s. PaedDr.Jan Klimeš se dotázal na zpracování projektové dokumentace zateplení bazénu, způsob technického řešení, jak proběhlo výběrové řízení na realizaci této akce a posouzení barevného provedení fasády. Doporučil, aby u všech správních řízení, týkajících se staveb, byl s projektovou dokumentací předkládán k projednání i návrh barevného provedení. 16.zasedání Zastupitelstva Města Prachatice, které se konalo 17.prosince 2012, bylo v tomto kalendářním roce poslední. Druhý až pátý bod jednání předložil Ing.Václav Janda. Zastupitelé ve druhém bodu projednali majetkové otázky a ve třetím bodu rozpočtová opatření. Ve čtvrtém bodu zastupitelé schválili Rozpočet města Prachatice na rok 2013 v navržených objemech, zmocnili Radu města Prachatice pro rok 2013 a další roky prováděním rozpočtových opatření v daných případech, vzali na vědomí Položkový rozpis rozpočtu a žádosti o příspěvek do rozpočtu města Prachatice Obecně závaznou vyhlášku města Prachatice č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, dopravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválili zastupitelé v pátém bodu jednání. Další dva body předložil Jiří Šobr a zastupitelé nejprve schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Prachatice a poté vzali na vědomí informace ředitelky školy Mgr.Hany Bolkové o Projektovém záměru na vytvoření 1.stupně s prvky Montessori pedagogiky na Základní škole Prachatice, Národní. Osmý bod jednání předložil Ing.Antonín Jurčo a zastupitelé schválili návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Prachaticko na rok V devátém bodu jednání, který předložil jednatel Městské správy domů a bytů, s.r.o., Ing.Jiří Vejvoda, schválili zastupitelé uzavření dohody o splácení dluhu a uznání dluhu mezi městem Prachatice a dlužícími nájemníky. Desátý bod jednání předložil Ing.Bc.Robert Zeman zastupitelé vzali na vědomí informaci o způsobu tvorby ceny vodného a stočného na rok 2013 a schválili cenu vodného a stočného na rok 2013 dle předložené kalkulace ve dvousložkové formě ceny takto: vodné 27,82 Kč/m 3 a stočné 34,64 Kč/m 3 (pohyblivá složka, bez DPH), pevná složka se určuje podle kapacity vodoměru. Jedenáctý bod předložil Ing.Martin Malý a zastupitelé schválili odměny členům výborů zastupitelstva města, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Prachatice za leden prosinec podle návrhu. Další bod předložil také Ing.Martin Malý a zastupitelé vzali na vědomí prezentaci studie Multifunkčního knihovnického a vzdělávacího centra Prachatice, kterou zajistil autor návrhu Ing.Arch.Jakub Nepustil. V diskuzi Mgr. Růžena Štemberková poděkovala za přizvání bývalých starostů města Ing.Miroslava Bojanovského a Ing.Jana Bauera na setkání s delegacemi z partnerských měst a poděkovala vedoucím jednotlivých odborů i zaměstnancům městského úřadu za spolupráci v letošním roce, zejména pak odboru kultury, školství a cestovního ruchu, který pracuje v současnosti bez manažera (v souvislosti s tím požádala vedení města o řešení této situace). Dále informovala o problému na ZŠ Prachatice Vodňanská, upozornila na nutnost kontroly pracovně-právních vztahů a upozornila, že není spokojena s vystupováním ředitele KIS. Ing.Bc.Robert Zeman odpověděl, že ředitel KIS má jeho plnou podporu a že tato obvinění není vhodné prezentovat na zasedání zastupitelstva. Dále informoval o řešení situace a jednání s lidmi v Rumpálově ulici, kdy došlo k souhlasu s variantou, která umožní všem gravitační připojení na kanalizační sběrač a zároveň je ekonomicky přijatelná. RNDr.Jana Krejsová poděkovala za realizaci další etapy regenerace panelového sídliště, upozornila na stav komunikace u opravených schodů u ulice Budovatelská a doporučila zajistit opravu chodníku v ulici Nemocniční. Mgr.Alexandr Zikmund připomínkoval vystavenou verzi zápisu usnesení rady města č. 348/2011 na webových stránkách, která stále neodpovídá ověřené písemné formě zápisu. Dotázal se, zda jsou již nějaké výstupy z jednání koordinační pracovní skupiny, která byla zřízena v září 2011 na realizaci revitalizace areálu Parkán a Ing.Bc.Robert Zeman odpověděl, že byly projednány návrhy Ing.Arch.Nepustila a akce zatím nebyla dále rozpracována. Starosta Ing.Martin Malý poděkoval zastupitelům, jednatelům společností města, vedoucím odborů i zaměstnancům městského úřadu za spolupráci v roce 2012, popřál všem

12 12 k Vánocům a Novému roku a pozval všechny přítomné na novoroční ohňostroj v 17 hodin na Velkém náměstí. B/ MĚSTSKÝ ÚŘAD Vedení Městského úřadu Prachatice Ing.Martin Malý starosta Ing.Bc.Robert Zeman místostarosta Ing.Karel Pašek tajemník Odbor kanceláře starosty Ing.Hana Princová (do ), Ing. Milan Batysta (od 1.12.) vedoucí Ilona Horálková, Renata Jandová sekretariát Hana Rabenhauptová Odbor vnitřních věcí Bc.Zdeněk Filip vedoucí oddělení správních evidencí Eva Matysová vedoucí oddělení, matrika, Jarmila Pešková matrika, Petra Popová podatelna, Jana Sufčáková občanské průkazy, Milada Houšková, Ilona Vondrušková cestovní doklady, Lenka Hesounová evidence obyvatel, Jiří Zoubek podatelna, krizové řízení, Bc.Věra Mikešová (od 3.12.) krizové řízení oddělení provozní Ing.Jaroslav Mráz vedoucí oddělení, doprava, Marie Šímová, Jarmila Šímová ústředna, Lenka Štádlerová ohlašovna, pokladna, Petr Patera, Ing.Milan Batysta (do ) informatici, Luboš Tvrdek řidič, Pavel Vlachynský řidič, údržbář oddělení přestupkové Mgr.Miluše Schwingerová vedoucí oddělení, přestupky, Eva Kuttenbergová, DiS. přestupky, Alena Kneiflová přestupky, Michal Fajtl přestupky v dopravě Odbor finanční Ing.Václav Janda vedoucí oddělení účetnictví a poplatků Ing.Blanka Láchová, Hana Bušková, Hana Jiraňová, Iveta Kubová, Pavlína Černá (od 1.3.) účetní, Anna Bryxová mzdy, Marie Petrová fakturace, Bc.Jaroslava Moserová, Hana Syslová poplatky oddělení majetkové Božena Čejková, Felix Fatka, Bc.Naděžda Nachlingerová (od 1.2. na mateřské dovolené), Bc.Hana Čechová (od 3.1.), Petra Kolafová majetek, rozpočet Odbor komunálních služeb a dopravy Bc.Ivana Jeřábková vedoucí Ing.Eva Podlahová administrativa, mzdy (od 1.8.) oddělení komunálních služeb Věra Honnerová (na MD od 1.9.) sekretariát, byty, Jana Pořádková byty, Jiří Pancer, Stanislava Linhová technici, Zdeněk Rubeš energetik, vedoucí oddělení oddělení silničního hospodářství Věra Švehlová, vedoucí oddělení, Radek Hečko silniční hospodářství oddělení dopravně správních agend Ludmila Volčíková řidičské průkazy, vedoucí oddělení, Jiřina Pavlíčková řidičské průkazy, Václav Skoba, referent registru, zkušební komisař, Jarmila Koritarová, Iva Pavlíková, Hana Tesařová (do 30.4.) Petra Vlčková (od 5.4.) registr vozidel Odbor živnostenský Ilja Pinter vedoucí

13 13 oddělení registrační a správní Ing.Marcela Žáková, Hana Kindlmanová oddělení kontrolní Naďa Kotrbová, Jana Jeřábková Odbor investic Bc.Jaromír Markytán vedoucí Radim Fišer (do 31.1.), Jan Plánek technici, Pavla Rácová referent, administrativa Odbor životního prostředí MVDr.Marie Peřinková vedoucí oddělení životního prostředí Marta Zifčáková, DiS ovzduší, kácení stromů, Ing.Josef Starý odpady, Mgr.Lenka Vokatá ochrana přírody, zemědělský půdní fond oddělení ekologie krajiny Mgr.Martin Kubička vodní hospodaření, povolování vodovodů a studní, Miroslav Vincík, Radim Fišer (od 1.2.), Ing.Petr Fidler (od 1.4.) vodní hospodaření, Alena Veleková, DiS. lesní hospodaření, lovecké a rybářské lístky Odbor kultury, školství a cestovního ruchu Bc.Lenka Vojtová vedoucí (na mateřské dovolené) oddělení kultury a cestovního ruchu Jiřina Dolejšková (pověřena vedením oddělení), Bohuslava Jindráková, Vladimíra Blažíčková oddělení školství Jiří Šobr (pověřen vedením oddělení), Lucie Pavlíková, DiS. Odbor sociálních věcí Jaroslava Hauptmanová vedoucí Ing.Eva Podlahová administrativa, samospráva (do 31.7.) oddělení sociálně právní ochrany dětí Bc.Světlana Růžičková vedoucí oddělení, sociálně právní ochrana dětí, Alena Dejmková, Rostislav Skotnica, DiS sociálně právní ochrana dětí, Jana Trojanová odborný referent, Bc.Marie Holubová kurátor pro mládež oddělení sociální péče Ivana Voráčková vedoucí oddělení, mimořádné výhody, senioři, Ivana Kubičková, DiS. sociální kurátor, Marie Maunová, DiS. sociální kurátor, zdravotně postižení Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Ing.Antonín Jurčo vedoucí Petra Fišerová sekretariát, archiv oddělení regionálního rozvoje a památkové péče Mgr.Vlastimil Lukášek vedoucí oddělení, územní plán, rozvoj města, Mgr.Jiří Srch regionální rozvoj, Ing.Arch.Dana Marková architektura, památková péče, Tomáš Turek územně analytické podklady, Ing.Lucie Kozlerová památková péče oddělení stavebně správní Luboš Kvasnička vedoucí oddělení, Ing.Jaroslav Hais, Ing.Hana Jakšová, Miroslav Pech, Ing.Ivana Staňková, Jaroslav Šandera stavební řízení Právník JUDr.Bedřich Tichý Městská policie Ing.Ivo Novotný ředitel Agenda pro stát, to znamená státní správa podle zákonem definovaných požadavků, představuje více než 70 % činností úředníků městského úřadu. Město Prachatice funguje jako obec s rozšířenou působností a spadá pod něj 44 obcí. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností (ORP) Prachatice schválila v prosinci na svém druhém jednání Krizový

14 14 plán. Tento plán obsahuje informace o krizovém řízení ORP Prachatice, přehled možných zdrojů rizik a spravuje přehled krizových opatření, určených k zajištění krizové situace či k odstranění následků. Obsahuje také přehled právních předpisů, geografické podklady a další dokumenty. Prachatice byly mezi prvními ORP v Jihočeském kraji, které krizový plán připravily a schválily. Webové stránky města Obsah webových stránek byl průběžně obnovován a doplňován a schvalovala ho redakční rada, ve které má zástupce Město Prachatice, Infocentrum a firma Tribase. Zpracovatelem technické části stránek byla prachatická firma Tribase Network, s.r.o. a garantem za Městský úřad Prachatice Renata Jandová. Na stránkách bylo možné mimo jiné najít odkazy na obecně závazné vyhlášky, platné na území města, přehled volných nemovitostí, které městem nabízelo k pronájmu nebo prodeji, případně nahlédnout do strategického plánu rozvoje města. Pod heslem Zdravotnická zařízení bylo možné zjistit ordinační hodiny lékařů, kteří se do systému zaregistrovali, byly tu také dokumenty, zpracovávané studiem JVP Voldřich a další. V odkazu Městské vysílání je od března tohoto roku kromě vysílání živých reportáží nově i textová část, která je upravována podle přicházejících aktualit. Službou pro slabozraké byla možnost zvětšení textu na požadovanou velikost a jeho hlasová reprodukce. Pro nevidomé, zrakově postižené a starší osoby byla k dispozici zvuková podoba Radničního listu, s úryvky rozhovorů, reportáží, anket a pozvánek na různé akce. Byly zřízeny stránky na facebooku a přibyly záběry z dalších webových kamer. Byla připravována nová podoba stránek pro příští rok. Zasílání SMS zpráv Bylo zaregistrováno přibližně 500 občanů města, kteří měli zájem o zasílání informací z městského úřadu na mobilní telefony prostřednictvím SMS zpráv. Informace se týkaly například mimořádných situací (dopravní omezení, odstávky dodávek vody a energií, poruchy inženýrských sítí a pod.) a varování před hrozícím nebezpečím, živelnými pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi. Služba SMS Infokanál byla propojena s databází adres územně identifikačního registru, aby zprávy mohly být posílány těm občanům, kterých se přímo týkají. Infomail Na serveru už několik let funguje tato služba, kdy účastníkům jsou zasílány zprávy em. Kromě zpráv, které jsou dalším zájemcům zasílány formou SMS, jsou to zprávy z Internetových novin tohoto serveru a také upozornění na různé kulturní a sportovní akce. Odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ zasílal podnikatelům v oblasti cestovního ruchu aktuální informace a od minulého roku se nabídka rozšířila o možnost zasílání všech informací z úřední desky. Občanské průkazy Od 1.ledna došlo ke změně ve vydávání občanských průkazů. Pro nový občanský průkaz si musí dojít žadatel na příslušné pracoviště obce z rozšířenou působností, kde se pořídí fotografie a spolu se žádostí se elektronicky odešlou k výrobě. Na MěÚ Prachatice bylo proto otevřeno ještě druhé pracoviště. Vystavení nového průkazu je v případě skončení platnosti starého zcela bezplatné. Od 1.7. byl v souvislosti s touto změnou ukončen provoz fotografické služby v budově úřadu. Elektronická podatelna a Czech POINT Od roku 2007 je na městském úřadu v provozu elektronická podatelna pro příjem datových zpráv ověřených elektronickým podpisem a její součástí je Czech POINT (český podací a ověřovací informační národní terminál). Vyřizují se tady podání, týkající se katastru nemovitostí, výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a na požádání se tu provádí autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby. Platební terminály Od března minulého roku jsou na hlavní pokladně MěÚ na Velkém náměstí a na pracovišti dopravně správních agend v Hradební ulici v provozu platební terminály, které umožňují občanům bezhotovostní platby správních a dalších poplatků.

15 15 Služba e-utility Report Město Prachatice zavedlo od května minulého roku ve spolupráci se správcem digitální technické mapy města (Hrdlička, spol.s.r.o.) možnost podávání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich správcům s využitím internetu. V rámci této služby jsou pak po zadání potřebných údajů zaslány žádosti o vyjádření všem správcům sítí v dané oblasti. Poradní sbor zdravotně postižených Poradní sbor tvoří zástupci jednotlivých organizací zdravotně postižených, pravidelně se setkávají s vedením města a navzájem si předávají informace o dění ve městě a v jednotlivých organizacích. Společně se snaží najít řešení problémů, které se týkají potřeb a zájmů těchto skupin občanů, případně navrhují drobné úpravy a opravy, které slouží všem občanům města. Rada seniorů Na prvním jednání bylo potvrzeno složení rady pro další období a byli zvoleni předseda a místopředseda a také tři zástupci do krajské rady seniorů (KRS). Členy rady byli Mgr.Jana Benešová, Ing.Miroslav Bojanovský (předseda a zástupce do KRS), Ing.Čestmír Jiran (zástupce do KRS), Zdena Hrůzová (místopředsedkyně), Mgr.Marie Mádlová, Václav Rosa, Jitka Sedlecká, Stanislav Švancar, Mgr.Hana Tesařová (zástupce do KRS, do konce dubna) a Marie Bednárová (od května). V radě mají své zástupce všechny prachatické seniorské organizace a spolupracují na řešení společných problémů s vedením města, s komisemi rady města i s příslušnými odbory městského úřadu. Rada se schází nejméně jednou za dva měsíce a podílí se na různých aktivitách, které se týkají života seniorů a zdravotně postižených ve městě. Spravuje stránky Rady seniorů na webových stránkách města. Zástupci Rady seniorů vystoupili v Senátu Parlamentu ČR v rámci konference Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v ČR. Připravili dvě prezentace o Radě seniorů a její činnosti a o činnosti Seniorské občanské společnosti Prachatice. Studentská rada Ve studentské radě mají zástupce všechny základní a střední školy na území města ZŠ Národní, Vodňanská a Zlatá stezka 240, dále ZŠ Zlatá stezka 387 (dříve speciální škola), SPgŠ a VOŠS Prachatice, Gymnázium Prachatice, SOA a SOU služeb a prachatická pobočka SŠ Vimperk. Studentská rada je poradním orgánem vedení města hlavně v oblastech, týkajících se dětí a mládeže. Studentská rada se zapojila například do přípravy Studentského fóra Zdravého města, mimo jiné také do distribuce pozvánek a plakátů. Prezentace města Město Prachatice se opět prezentovalo na několika veletrzích cestovního ruchu, především v rámci turistického regionu Šumava, například na Holiday World Praha a Regiontour v Brně, ale i spolu s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jihočeským krajem. Místostarosta Bc.Ing.Robert Zeman zastupoval Prachatice, Českou republiku a Svaz obcí a měst na mezinárodní konferenci Města zítřků, která se konala v Tbilisi (Gruzie). Přednesl tu příspěvek o společném budování skládky odpadu na Libínském Sedle s okolními obcemi a představitelé gruzínských samospráv se poté zajímali o způsoby správy bytových domů a další infrastruktury. V polovině března byl Svazem obcí a měst ČR delegován na konferenci Kreativita a inovace v mezinárodním partnerství ve Štrbském Plese, aby informoval o každoročně pořádaných Slavnostech Zlaté stezky, partnerských obcích a o úspěšném projektu Hračky pro Khashuri. Prachatice se i v tomto roce prezentovaly v rámci výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích jako součást MAS (místní akční skupiny) Chance in Nature. Nová kniha o Prachaticích byla pokřtěna 22.září při Podzimních městských slavnostech. Knihu s názvem Prachatice, obrazy z paměti města, vydalo město při příležitosti výročí 700 let od první písemné zprávy z roku Autoři uvedli, že se jedná publikaci, určenou široké veřejnosti genealog MUDr.Jan Antonín Mager se věnoval osobnostem spjatým s Prachaticemi, Mgr.Pavel Fencl mimo jiné zmapoval vývoj ulic a jejich názvosloví a rozvoj silniční sítě a Ing.Antonín Jurčo spolu s Mgr.Fenclem představili vybrané objekty městské zástavby. 6.listopadu se Prachatice prezentovaly na mezinárodním semináři o kvalitě městského prostředí Město, které si tvoříme, který se konal v Centru moderního umění DOX v Praze.

16 16 I v tomto roce vydalo Město Prachatice nástěnný kalendář. Kalendář na rok 2013 porovnává vzhled několika částí města z dob minulých se současností. Bezbariérový přístup Do budovy městského úřadu je zabezpečen bezbariérový přístup z Klášterní ulice a v přízemí je také bezbariérové WC. Dětský koutek, který vznikl před odborem sociálních věcí v přízemí budovy MěÚ, je využíván při čekání na vyřízení věcí a také jsou zde různé materiály s informacemi především ze sociální oblasti. C/ OSADY Do Prachatic patří přilehlé osady Staré Prachatice, Městská Lhotka, Ostrov, Libínské Sedlo, Perlovice, Oseky, Kahov, Podolí, Stádla a Volovice. Osadní výbory pro volební období byly schváleny v tomto složení : Osadní výbor Kahov, Podolí, Oseky a Stádla Jaroslav Pangl, (předseda), Jiří Jaroš, Tomáš Voráček Osadní výbor Libínské Sedlo, Perlovice a Volovice Jan Machala (předseda), Václav Sitter, Eliška Weysserová Osadní výbor Staré Prachatice, Ostrov a Městská Lhotka Karel Talafous (předseda), Josef Záhorka, Jana Pořádková Osadní výbory jsou oprávněny předkládat zastupitelstvu, radě a výborům náměty, týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k návrhům, předkládaným zastupitelům a radě k rozhodnutí a předseda má možnost vystoupit na jednání zastupitelstva. Zástupci osad a představitelé města se několikrát do roka setkávají, projednávají potřeby osad a snaží se najít řešení jejich problémů. Hodnotí se tu zrealizované akce a plánují akce nové. Osadní výbory se aktivně zapojují do grantového systému města i Jihočeského kraje a čerpají finanční prostředky na různé kulturní, sportovní a společenské akce, které v osadách organizují. Občané Libínského Sedla, Perlovic, Kahova, Podolí a Osek byli velmi úspěšní v soutěži Kvetoucí Prachatice. Začátkem října proběhlo jednání o přípravě odkanalizování Libínského Sedla za účasti zástupců osadního výboru, komunálního odboru MěÚ a firmy Čevak. Během roku se konalo v kostele sv.anny několik koncertů. V lednu pořádal Sbor dobrovolných hasičů ze Starých Prachatic v hospodě Na Kovárně hasičský bál. Osadní výbor za Starých Prachatic a Ostrova připravil pro děti na konec jarních prázdnin výlet do přírody s několika zajímavými zastaveními na trase Křišťanovice Libínské Sedlo a v sobotu 8.září se tu konal dětský den s mnoha zajímavými soutěžemi, zakončený hledáním pokladu a opékáním buřtů. Druhý ročník soutěže O nejlepšího utopence se konal v sále hospody Na kovárně v sobotu 13.října. Ochotnický spolek HEROS (Herci Oseky) po derniéře velmi úspěšného představení hry Záskok začal studovat další cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu. V rámci projektu Divadlo do Osek získali od města finanční příspěvek na pořízení nové audiovizuální techniky, kterou kromě využití při zkouškách a představeních také půjčují na besedy a přednášky, konané v místním pohostinství. Osadní výbor Kahov, Oseky, Podolí a Stádla pořádal opět tzv. Letní setkávání v KAPOOSu, například nohejbalový turnaj O Osecké dřevo nebo zajímavé besedy o Antarktidě, o Bhútánu a další akce. D/ HOSPODAŘENÍ MĚSTA Tepelné hospodářství, s.r.o. Tepelné hospodářství zásobuje tepelnou energií a teplou užitkovou vodou kromě asi prachatických domácností i další odběratele, jednatelem společnosti je Ing.Vladislav Zoch. V tomto roce došlo ke zdražení tepla, na kterém se podílí nárůst DPH a nárůst cen plynu, elektřiny i vody. V celkovém objemu ale loni i přes zdražování zaplatili obyvatelé za teplo asi o sedm milionů méně než

17 17 v předcházejícím roce spotřeba tepla klesla především díky zateplování domů. Paradoxně ovšem nižší spotřeba zvyšuje cenu dodávané jednotky tepla. Cena tepla je pro všechny spotřebitele stejná, ale cena teplé vody závisí na různých okolnostech, rozpočítávají se například paušální náklady na vodoměr. Protože je třeba neustále ohřívat všechnu vodu, která cirkuluje, je levnější na velkých sídlištích, kde je velký odběr a krátké vzdálenosti k výměníkům, naopak se prodraží tam, kde jsou roztroušené malé bytové domy s nižší spotřebou. Společnost se snaží instalovat v těchto místech vodoměry s menším průtokem. Za rok 2012 vracela společnost zákazníkům asi 800 tisíc korun. Městské lesy Prachatice, s.r.o. Městské lesy Prachatice obhospodařují lesy, které se rozkládají většinou na svazích hor kolem města, v náročném a těžko přístupném terénu. Z celkové výměry téměř hektarů zabírá asi 70 ha přírodní rezervace Libín a přibližně ha takzvané hospodářské lesy. Jednatelem společnosti je Ing.František Štěrba. Městské lesy provádí pěstební a těžební činnost, ale také ochranu lesa a opravy a údržby cest. Průměrně se ročně vytěží asi 8000 m 3 kulatiny a na tuto těžbu společnost uzavírá smlouvy se soukromníky. Městské lesy Prachatice zaměstnávají pracovníky technicko-hospodářské a pracovníky v pěstební činnosti, kteří také každoročně zajišťují prodej vánočních stromků. Městské lesy spravují také soustavu tří Fefrovských rybníčků, ve kterých se dříve chovaly ryby, ale nyní budou používány jen na odchov pstružího plůdku. Možnosti rekreace v okolí města podporují městské lesy ve spolupráci s Městem Prachatice a dalšími organizacemi mimo jiné udržováním turistických stezek, cyklostezek, dráhy pro in-line bruslaře a v zimě lyžařských běžeckých stop. Technické služby, s.r.o. Jednatelem společnosti je Ing.Rostislav Eichler. Technické služby především celoročně zajišťují svoz tuhého komunálního odpadu z Prachatic a okolí, z Volarska, Netolicka a Lhenicka. Tento svoz je zajišťován se dvěma popelářskými vozy a přitom jen v Prachaticích se jedná týdně o téměř popelnic a 400 kontejnerů. Dále technické služby zajišťují úklid, čištění, drobné opravy a zimní údržbu místních komunikací a veřejných prostranství, správu a údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení a dopravního značení ve městě a v osadách. Od poloviny minulého roku mají technické služby na starosti také tříděný sběr odpadu. Od minulého roku je při úklidu využíván nový vysavač na psí exkrementy, který je možné použít i na jiné typy odpadu. Zimní údržbu zajišťují technické služby s jedním silničním sypačem, dvěma vlastními a dvěma smluvně zabezpečenými traktory s radlicí a dvěma vozidly Multicar M26 s radlicí a posypovou nástavbou na údržbu chodníků. Pokud se do některých míst stroje nedostanou, musí tam být zabezpečena údržba ručně. Technické služby vždy účtují městu jen provedené úkony v zimní údržbě. Protože se osvědčily, byly i tuto zimu do zimní údržby chodníků a komunikací zapojeny dvě soukromé čtyřkolky s radlicí, ale technické služby musely být připraveny v případě potřeby jejich trasu pokrýt. Technické služby s.r.o. ve spolupráci s městským úřadem a úřadem práce organizují v Prachaticích Veřejnou službu. Dlouhodobě nezaměstnaní, pobírající déle než rok příspěvek na živobytí ze systému dávek v hmotné nouzi, mají možnost přivýdělku při pomoci s údržbou zeleně, úklidu chodníků, hrabání listí nebo úklidu sněhu. Těm, kteří nejsou ochotni odpracovat ve prospěch obce daný minimální počet hodin, je příspěvek na živobytí snížen na existenční minimum. Městská správa domů a bytů, s.r.o. Jednatelem společnosti (MSDB) je Ing.Jiří Vejvoda. MSDB spravuje přibližně 1400 bytových a více než 300 nebytových prostor. Od října 2009 platí Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Prachatice a od té doby už město nevede seznam žadatelů o byt, ale vyhlašuje výběrová řízení na byty, které se uvolní. Záměr pronájmu bytů je zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách města, na nástěnce u kanceláře bytového hospodářství, v kabelové televizi a ve vývěsních skříňkách. Do tohoto výběrového řízení se může přihlásit občan ČR, starší 18 let, který splňuje dané podmínky například má trvalý pobyt v Prachaticích déle než rok, nemá žádný jiný byt a nemá žádné dluhy vůči městu. Při uzavírání nových nájemních smluv na byty, obsazované na základě výběrových řízení, se po uplynutí jednoho roku při řádném plnění povinností, vyplývajících z nájmu bytu, uzavírá dodatek o automatickém obnovování nájmu bytu. Toto automatické prodlužování smluv se ale netýká případů, kdy rada města rozhodla o odlišném režimu, smluv uzavíraných

18 18 v souladu s podmínkami příslušných dotačních titulů a také nájemců, kteří dlouhodobě měli problémy s plněním povinností nájemce bytu. Do Domovního řádu přibyl od minulého roku zákaz kouření ve společných prostorách. Za opakované porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu a domovního řádu, který je součástí nájemní smlouvy, může pronajímatel nájem vypovědět. V tomto roce bylo prakticky dokončeno zateplování velkých panelových domů. Po zateplení domů č.p na sídlišti a domu č.p.559 v ulici SNP, ve kterém jsou byty s pečovatelskou službou, zbývá zateplit jen dům u nemocnice, který přešel do majetku města nedávno. V polovině roku dlužili nájemníci v Krumlovské ulici už více než půl milionu korun na nájemném a bylo obsazeno jen 19 bytů ze 34. Na základě soudního rozhodnutí došlo na podzim k vystěhování tří nájemníků bytů v Krumlovské ulici č.p.39 z důvodu neplacení nájemného. V bytovém domě č.p.663 a 664 na Náměstí Přátelství provozuje společnost GanTop a.s. zařízení na výrobu tepla pomocí tepelných čerpadel (uživatelům garantuje úsporu minimálně 10% nákladů na teplo z roční spotřeby). Sportovní zařízení Sportovní zařízení města Prachatice je příspěvková organizace a jejím ředitelem je Mgr.Jaroslav Černý. Organizace má ve správě plavecký bazén, sportovní areál (sportovní halu, stadion, ubytovnu a kiosk) a veřejné koupaliště Hulák. K plaveckému bazénu patří pára a další prostory si pronajímají fitness centrum, maséři a bufet. Převážnou část návštěvníků bazénu tvoří děti, které tu pod odborným vedením instruktorek Střediska plavecké výuky absolvují plavecký výcvik. Služeb střediska využívají základní školy z Prachaticka, Strakonicka i Českokrumlovska, ale také pedagogická škola. Stále je velký zájem o páru byla proto v provozu minimálně třikrát týdně; její využívání bylo zahrnuto ve vstupném do bazénu. Plavecký bazén mohou bez problémů navštěvovat osoby s omezením pohybu (senioři a vozíčkáři). Je tu nový přístupový chodník do bazénu, prostorný vstup, samostatná šatna, sprchové sedátko, možnost zapůjčení náhradního vozíku do bazénu, schodišťová plošina a bazénový sedák. Osobám těžce zdravotně postiženým je poskytována sleva. V areálu stadionu jsou dvě hřiště (jedno má umělý trávník), 6 tenisových kurtů, 2 volejbalové kurty, atletický sektor (s umělým povrchem), areál pro skateboard s U-rampou a minirampou a in-line ovál s asfaltovým povrchem. Ve sportovní hale je tělocvična s umělým povrchem pro sálovou kopanou, odbíjenou a košíkovou, samostatné speciální haly pro judo a stolní tenis a cvičná horolezecká stěna, klubovna a bufet. Areál využívá TJ Tatran se sportovními kluby Judo, Volejbal, Karate, Skateboard, Šachy, Lyžaři, Asociace sport pro všechny ASPV a samostatné kluby Stolní tenis, Tenisový klub a Kopaná. Sportovní zařízení Prachatice získalo z krajských programů podpory sportu příspěvek na výměnu vodovodního potrubí, sloužícího k zavlažování a na rekonstrukci úpravny vody rozšíření generátorových jednotek v plaveckém bazénu. V září proběhlo za provozu zateplování a výměna oken (náklady celkem více než 0,5 milionu korun). Na veřejném koupališti Hulák se o bezpečnost plavců starají proškolení plavčíci. Návštěvníci si mohli vybrat z bohaté nabídky, například oblíbené klouzačky, dětský bazén, hřiště na nohejbal nebo beach volejbal. Provoz zůstává ztrátový a musí být dotován z příspěvku městského rozpočtu pro celé sportovní zařízení. Vstup na koupaliště byl vybaven turnikety, které zajišťují kontrolu pobytu návštěvníků a rychlejší odbavování. Pro návštěvníky byl také připraven dostatečný počet slunečníků a lehátek. V polovině července bylo koupaliště na několik dnů zavřené (deštivo, chladno) a po tu dobu byl otevřen krytý bazén. E/ ROZVOJ MĚSTA Investiční akce Od ledna do března bylo provedeno zateplení střechy tělocvičny základní školy ve Vodňanské ulici s celkovými náklady téměř 700 tisíc korun (bez DPH) a tím byla dokončena jedna z nejvýznamnějších akcí loňského roku. Pátou etapou pokračovala regenerace panelového sídliště. Byly opraveny místní komunikace a chodníky v ulicích Národní, Budovatelská a Italská, dále byla rozšířena parkovací stání, opravena asfaltová

19 19 hřiště, vybudovány přístřešky na tříděný i komunální odpad a renovována schodiště. Z celkových nákladů ve výši téměř 10 milionů korun byly čtyři miliony hrazeny z dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Během prázdnin tradičně probíhala údržba na školách. Kromě toho se v MŠ Krumlovská měnilo teplovodní potrubí, na ZŠ Národní byly dvě učebny vybaveny novým nábytkem a v osmi učebnách byly namontovány žaluzie (především pro zkvalitnění zatemnění při používání dataprojektorů a interaktivních tabulí). Na ZŠ Vodňanská byly instalovány rolety do všech oken na jižní straně budovy, provedeny další úpravy potřebné kvůli instalaci interaktivních tabulí a byla také dokončena výměna nábytku; ve školní kuchyni byl instalován nový kotel. Školy využívaly na nákup nábytku a pomůcek především peníze z různých grantů a dotací. Rozsáhlá rekonstrukce Rumpálovy ulice nemohla být dokončena v polovině listopadu podle plánu, protože stroje při pokládání kanalizace narazily na skalní masiv. Část skály bylo třeba odtěžit, proto práce mohly pokračovat až v dalším roce. Průmyslová zóna Město Prachatice vykoupilo pozemky o rozloze 10,2 ha na jihovýchodním okraji města mezi komunikací vedoucí na Český Krumlov a železniční tratí Prachatice Volary a vybudovalo tu průmyslovou zónu, určenou pro umístění výrobních nebo výrobně-obchodních provozů. V rámci základní technické vybavenosti, která si vyžádala náklady 25 milionů korun, byly provedeny stavby komunikace, chodníků, elektrických rozvodů, vodovodního řadu, kanalizačního sběrače, plynovodního řadu a veřejného osvětlení. V průmyslové zóně má například provoz M-Technika, s.r.o., vyrábějící podvozky návěsů nákladních automobilů, firma Růžička, zaměřená na výrobu a renovaci nástrojů, vratové systémy tu vyrábí firma Petra Vojty a výrobky z kovu firma Josefa Kovačíka. Dále je tu provoz InTiCa Systems Tschechien, s.r.o. (výroba elektronických součástek) a Vzduchotechnika Prachatice, s.r.o. (ventilátory, klimatizace). Koncem listopadu byl v zóně zkolaudován nový výrobní areál výrobce miniaturních kuličkových ložisek, společnosti GRW ČR, s.r.o. Výroba těchto ložisek, která od firmy GRW odebírá i NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír, USA; byla použita i v obou robotech, vyslaných na Mars), je velmi náročná a probíhá v tzv.čistém prostoru. Na jihovýchodním okraji průmyslové zóny, kde navazuje komerčně využitelná plocha určená pro občanskou vybavenost a výrobu, je umístěna provozovna B&D Grund s.r.o. (výroba stavebních prvků). Fond rozvoje bydlení Stejně jako v předchozích létech mohli vlastníci bytových domů (fyzické osoby) požádat město Prachatice o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na opravu bytových domů. Stejně také byla i v tomto roce v rozpočtu města na tyto účely vyčleněna částka 1 milion korun. Podmínky pro poskytování půjček se nezměnily, jsou stanoveny vyhláškou města už od roku 2004 a platí tato kritéria půjčku je možné poskytnout 1/ na získání bytu vestavbou, nástavbou nebo rekonstrukcí nebytového prostoru (maximální lhůta splatnosti je 8 let, maximální úrok 4% a horní hranice půjčky je 300 tisíc Kč na 1 byt), 2/ na opravu pláště budovy (fasáda, střecha, okna 4 roky, 4%, do 100 tisíc Kč), 3/ na změnu vytápění z lokálního na plynové, elektrické nebo centrální zásobování teplem (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč), 4/ na zateplení obytného domu (4 roky, 4%, 100 tisíc Kč) a 5/ na odstraňování škod, způsobených na obytném domě živelnou pohromou (8 let, 3%, 200 tisíc Kč na jeden byt). V prvním kole nabídky bylo mezi pět žadatelů rozděleno 400 tisíc korun. Ještě do čtvrtého kola, které končilo v červenci, stále zbývalo ve fondu 600 tisíc korun. F/ SPOLKOVÁ ČINNOST Ve městě existuje přibližně sto kulturních, společenských a sportovních neziskových organizací, spolků a klubů. Velké množství zájmových útvarů pracuje v Domě dětí a mládeže a ve Středisku zájmové činnosti Dřípatka při ZŠ Vodňanská. Na projekty zaměřené na činnost v oblasti sportu, kultury a volného času byly v tomto roce vyčleněny finanční prostředky ve výši 550 tisíc korun. Granty mohly získat spolky, nestátní neziskové organizace (občanská a humanitární sdružení a organizace), kluby a fyzické osoby, které přispějí k rozšíření nabídky v daných oblastech. Maximální výše podpory na jeden projekt byla stanovena na 15 tisíc korun a

20 20 v nově zařazené kategorii Podpora nadaných dětí a mládeže to bylo korun. Přednost tradičně dostaly projekty, rozšiřující nabídku volnočasových a sportovních aktivit zejména pro děti a mládež a zkvalitňující sociální a doplňkové služby. Všem zájemcům o získání grantu byl určen seminář o psaní grantů pro město Prachatice, který vedla radní Bc.Andrea Tajanovská, DiS. Granty byly rozděleny mezi 54 subjektů. Junák, svaz skautů a skautek ČR Činnost skautů byla ve městě Prachatice obnovena v roce Skauty v Prachaticích sdružuje Junák, středisko Zlatá stezka, vedoucím je Petr Vokoun. Pracují tu tři oddíly, které se scházejí v klubovnách v Kasárenské ulici oddíl Tygříci (Smečka vlčat) chlapci z 1. až 6.třídy, sdružený oddíl Orin (původně dívčí), který má tři družiny a Klub oldskautů. Během roku pořádají skauti kromě pravidelných schůzek různé výpravy a tábory a i v tomto roce připravili celou řadu akcí pro veřejnost. V lednu se konala výprava, která se jmenovala Prahou plnou strašidel, v únoru připravili skauti ve spolupráci s osadním výborem pro veřejnost Ledové závody v Ostrově, kde se také v dubnu konala kuličkiáda. V květnu se skauti zúčastnili ve Vimperku oslavy 100 let českého skautingu. Každoročně je pro skauty samozřejmostí účast na různých charitativních akcích. Začátkem října se v rámci akce Postavme školu v Africe konala prezentace v klubovně Městské knihovny Prachatice a o dva dny později pak na Parkánu sbírka s doprovodným programem. V prosinci se tradičně konala celostředisková vánoční schůzka a na Štědrý den skauti zajišťovali v Prachaticích rozdávání Betlémského světla. Svaz důchodců Městská organizace Svazu důchodců ČR měla v tomto roce asi 450 členů z Prachatic i okolí. V čele organizace je volený výbor, předsedkyní byla do 27.března Mgr.Hana Tesařová a místopředsedkyní Zdena Hrůzová. Ta po odstoupení Mgr.Tesařové organizaci do voleb řídila a poté byla předsedkyní zvolena. Mgr.Jiří Dolejš je čestným předsedou. Senioři mají zástupce v Radě seniorů, která spolupracuje s vedením města a projednává aktuální záležitosti města a seniorů. Městská organizace pro své členy i v tomto roce připravila celou řadu nejrůznějších činností a akcí například besedy na různá témata, setkání v klubu, exkurze, výlety a rekreační pobyty, zájezdy do divadla a další. Pravidelně se konají například oslavy Dne matek a Dne seniorů. Ve stylu retro si letos senioři připomněli v restauraci Hubertus oslavy Mezinárodního dne žen. Na lednové besedě s pracovníky kontaktního pracoviště úřadu práce v Prachaticích se účastníci seznámili se změnami v sociálních reformách. Na výroční členské schůzi byl mimo jiné představen projekt Akademie aktivního stárnutí, vyhlášený Evropskou unií. První akcí z tohoto projektu byla v únoru zimní procházka po Libínském sedle a seminář o smyslové aktivizaci. V dubnu následovalo Montessori pro seniory, v květnu připomenutí 67.výročí konce 2.světové války besedou s Jaroslavou Krejsovou o Pochodu smrti Volary Na podzim to byl říjnový turnaj ve hře petangue a v listopadu Zdravá výživa s meduňkou a kurz sebeobrany. Po celý rok byl velmi aktivní Senior country club i pěvecký soubor Radostné přátelství, vedený Mgr.Emilií Popielovou. Soubor Radostné přátelství a Senior country club Prachatice měly velký úspěch se svými vystoupeními ve Štěpánském parku při Slavnostech Zlaté solné stezky. Senior country club nadchl diváky na přehlídce seniorských souborů z jihočeského regionu, která se konala v září v Č.Budějovicích. Pravidelně se zájemci mohou scházet v Klubu důchodců Pod Hradbami, o který se starají manželé Ludačkovi a kde se konala v tomto roce pravidelná pondělní odpolední setkání s velmi pestrým programem. V květnu byl velký zájem o týdenní putování Posázavím a jeho účastníci byli velmi spokojeni, stejně jako účastníci řady celodenních výletů. Oslava Dne matek se konala ve Společenském sálu Národního domu a v programu vystoupily tradičně seniorské soubory Radostné přátelství a Senior country club a také hosté pěvecký soubor Šáteček z domova seniorů s pásmem národních písní a děvčata pod vedením Olgy Pilátové s baletním vystoupením. Líbila se i tradiční módní přehlídka a na závěr si mohli přítomní zatančit. Na podzim se konala ve Štěpánčině parku Harmonikářská show, na které se asi stovce diváků představilo osm regionálních harmonikářů. Tradiční vánoční sezení se konalo 13.prosince v Národním domě a pestrý program byl opět doplněn sbírkou knih pro projekt Druhý dech dětské knihy. V devítičlenné krajské radě byli z prachatické organizace tři zástupci Mgr.Jiří Dolejš (předseda krajské rady), Zdena Hrůzová a Mgr.Hana Tesařová.

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 8 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 1 0 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Do voleb Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Ing.Martin

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 5 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA R O K 2 0 0 4 2 I. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA A/ MĚSTO - RADNICE Představitelé Města Prachatice : Městská rada - starosta - Ing. Jan Bauer, Skalka 693, Prachatice - zástupce starosty - Hana Rabenhauptová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25.02.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 3/2015 Č.j. 291/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014

Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 3/2014 ze dne 23.6.2014 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis č.20. Bod č.1 Zahájení

Zápis č.20. Bod č.1 Zahájení Zápis č.20 z 20. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25. října 2004, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran,

Více