AcasysStudio Prohlížeč videozáznamů jednotek PPMxxxx

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AcasysStudio Prohlížeč videozáznamů jednotek PPMxxxx"

Transkript

1 AcasysStudio Prohlížeč videozáznamů jednotek PPMxxxx Návod na obsluhu Verze 1.11 acasysstudio_g_cz_111

2 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny oznámit jakékoli osobě či organizaci. Tento dokument může být kopírován a rozšiřován za následujících podmínek: 1. Celý text musí být kopírován bez úprav a se zahrnutím všech stránek. 2. Všechny kopie musí obsahovat označení autorského práva společnosti AMiT, spol. s r. o. a veškerá další upozornění v dokumentu uvedená. 3. Tento dokument nesmí být distribuován za účelem dosažení zisku. V publikaci použité názvy produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. AMiT je registrovaná ochranná známka. Copyright (c) 2015, AMiT, spol. s r. o. Výrobce: AMiT, spol. s r. o. Naskové 1100/3, Praha Technická podpora: acasysstudio_g_cz_111 2/32

3 Obsah Historie revizí... 4 Související dokumentace Úvod Instalace Instalace AcasysStudia Instalace profilů Práce s prostředím První spuštění Hlavní nabídka Nástrojová lišta Pracovní okno Kurzorová lišta Práce s databází Načtení databáze z adresáře Stahování dat ze záznamové jednotky Připojení přes převodník USB-SATA Stažení pomocí profilu Manuální stažení Připojení přes ethernet Stažení pomocí profilu Manuální stažení Stahování dat v záložce Časový interval Stahování dat v záložce SOS Operace nad daty Změna profilu Mazání dat Export videosnímků Vyhledávání videosnímků Vyhledávání videosnímků s podmínkou Záložky Manipulace s diskem Demontáž disku Montáž disku Chybová hlášení Rychlost stahování dat Dodatek A /32 acasysstudio_g_cz_111

4 Historie revizí Jméno dokumentu: acasysstudio_g_cz_111.pdf Autor: Václav Krčmář, Michal Tenkl, Martin Kadlec, Jan Vošahlík, Roman Hajda Verze Datum Změny Nový dokument Revize dokumentu Kapitola 2.1 Editace. Kapitola 0 Nová kapitola Doplněna kapitola 4 PPMDiskExtractor Doplněna kapitola 5 PPMFS Integrace PpmDiskExtractor do AcasysStudia, revize Doplnění profilů Změna typu a označení dokumentu. Aktualizace obrázků. Kapitola 5.3 doplnění parametrů stahování záznamu. Nová kapitola Kapitola 5.1 Připojení přes převodník USB-SATA rozdělena na podkapitolu Stažení pomocí profilu a Manuální stažení. Kapitola 5.2 Připojení přes ethernet rozšíření o manuální stahování a rozdělení na podkapitoly Stažení pomocí profilu a Manuální stažení. Nová kapitola 7 rozdělena na podkapitolu 7.1 Demontáž disku a 7.2 Montáž disku. Nová kapitola 8 Chybová hlášení. Související dokumentace 1. Komunikace v systému ACASYS-KS soubor: acasys-ks_ms_cz_xxx.pdf acasysstudio_g_cz_111 4/32

5 1. Úvod ACASYS je stavebnice kamerového systému za použití IP kamer. Součástí kamerového systému může být záznamová jednotka řady PPMxxxx, která umožňuje kontinuální nahrávání streamu z kamer a audio systému na pevný disk. AcasysStudio je nástroj určený k prohlížení a vyhledávání údajů ve videodatabázích vozidel vybavených kamerovým systémem se záznamovou jednotkou. Umožňuje prohlížet záznam z kamer a audio systémů včetně přidružených metadat. 5/32 acasysstudio_g_cz_111

6 2. Instalace Minimální požadavky Windows XP a vyšší (32/64-bit) Microsoft.NET Framework 3.5 a novější 1) CPU 1 GHz, 1 GB RAM, Ethernet nebo USB Doporučené volné místo pro stahování záznamů je 5 GB. Program je nutné spouštět jako Správce. Instalace se skládá z instalace vlastní aplikace AcasysStudio a profilů, které definují: komunikační parametry se záznamovou jednotkou, počet kamer, pozici při prohlížení v AcasysStudiu, rotaci obrazu, FPS pro stahování a přehrávání, koeficient přepočtu GPS souřadnic. Upozornění AcasysStudio je vhodné používat společně s profilem z aktuální programové sady příslušného projektu. Současná verze AcasysStudia podporuje pouze 100 % zobrazení. Jiná volba pro Usnadnění čtení textu na obrazovce než 100 % může poškodit zobrazení grafiky v AcasysStudiu (viz Obr. 1). Obr. 1 - Ovládací panely Vzhled a přizpůsobení Zobrazení 1) Pokud budete v průběhu instalace připojení k internetu, bude instalace provedena automaticky s využitím serveru společnosti Microsoft. acasysstudio_g_cz_111 6/32

7 2.1. Instalace AcasysStudia Pro nainstalování AcasysStudia spustíme instalační soubor AcasysStudio_x_x_rr. Po odsouhlasení licenčních podmínek dostaneme na výběr, kam se má AcasysStudio nainstalovat. Vzhledem k instalaci profilů doporučujeme neměnit výchozí umístění. Obr. 2 - Nastavení instalačního adresáře AcasysStudia 7/32 acasysstudio_g_cz_111

8 2.2. Instalace profilů Pro nahrání profilu je nutné mít nainstalované AcasysStudio. Pokud tomu tak není, vraťte se na předchozí kapitolu. Spustíme instalační soubor vybraného profilu. Po odsouhlasení licenčních podmínek dostaneme na výběr umístění pro instalaci profilu. Pro správnou funkci musí být profil nainstalován do stejné složky jako AcasysStudio. Pokud jsme při instalaci AcasysStudia neměnili jeho umístění, můžeme pokračovat tlačítkem Install. Jestliže jsme umístění změnili, musíme nastavit složku pro instalování profilu na.../acasysstudio. Obr. 3 - Nastavení instalačního adresáře profilu acasysstudio_g_cz_111 8/32

9 3. Práce s prostředím 3.1. První spuštění Při prvním spuštění je potřeba zvolit si kořenový adresář (viz 4.1 Načtení databáze z adresáře). Obr. 4 - Úvodní obrazovka Legenda Číslo Význam Popis 1 Nástrojová lišta Obsahuje ikony se zkratkami k jednotlivým funkcím 2 Hlavní nabídka Umožňuje přístup k většině funkcí programu 3 Ovládací lišta Umožňuje přehrávání videa a pohyb po sekvencích 4 Kurzorová lišta Lišta pro rychlý pohyb ve video (nahoře) a audiostopě (dole) 5 Stavový řádek Zobrazují se v něm podrobnosti o prováděné činnosti 6 Pracovní okno Okno pro náhled videosekvencí 9/32 acasysstudio_g_cz_111

10 3.2. Hlavní nabídka Přes hlavní nabídku jsou zpřístupněny téměř veškerá funkce prostředí. Obr. 5 - Lišta s hlavní nabídkou Data Položka Data umožňuje připojení k videodatabázi. Kořenový adresář nastavení cesty k videodatabázi Stahování dat stahování dat ze záznamové jednotky Export dat Export vybrané videosekvence Konec opuštění prostředí Obr. 6 - Položka Data Upravit Vytvořit záložku vytvoření videozáložky Možnosti nastavení jazykové lokalizace prostředí (při změně jazykové sady je nutný restart aplikace) a intervalu Avi GAP [ms], který určuje maximální časový rozestup jednotlivých snímků při slučování do avi souboru (při překročení tohoto intervalu je vytvořen další avi soubor). Obr. 7 - Položka Upravit acasysstudio_g_cz_111 10/32

11 Obr. 8 - Výběr jazykové sady Ovládání Položka Ovládání slouží k přehrávání videostopy (spustit/zastavit přehrávání, přehrávání dopředu/dozadu, zrychlené přehrávání, pohyb po snímcích). Obr. 9 - Položka Ovládání Zobrazení Položka Zobrazení slouží k vyhledávání ve videosekvencích, audiosekvencích a zobrazení informací k jednotlivým snímkům. Prohlížeč dat prohlížeč načtené videodatabáze Vyhledat vyhledávání ve videosekvencích a metadatech Pokročilé vyhledávání podmíněné vyhledávání ve videosekvencích Záložky tabulka videozáložek a jejich editace Info záznamu informace o aktuální pozici videosekvence Reset rozložení oken původní nastavení oken 11/32 acasysstudio_g_cz_111

12 Obr Položka Zobrazení 3.3. Nástrojová lišta Stahování dat Export dat stahování dat ze záznamové jednotky export vybrané videosekvence Vytvořit záložku Přejít na záložku vytvoření videozáložky přechod na vybranou videozáložku acasysstudio_g_cz_111 12/32

13 3.4. Pracovní okno Umožňuje náhled na přehrávané video i z více kamer. Dvojklikem na vybranou videostopu se vyvolá nové okno, kde je možné jeho samostatné prohlížení a vytvoření videozáložek. Obr Samostatné okno s videostopou Legenda Číslo Význam 1 Snímek zpět 2 Snímek vpřed 3 Zrychlené zpět 4 Přehrát vzad 5 Pozastavit 6 Přehrát 7 Zrychlené vpřed 8 Násobek rychlosti 9 Aktuální pozice 10 Pozice kurzoru 13/32 acasysstudio_g_cz_111

14 3.5. Kurzorová lišta Nástroj využívající kursor pro rychlý pohyb po audio/video stopě. Jednotlivá videa jsou barevně rozlišena. Obr Kurzorová lišta Legenda Číslo Význam 1 Výběr audiostopy s názvem (jméno nebo ID) závisí na použitém profilu 2 Časová osa 3 Posuvný kurzor 4 Videostopa (barevně rozlišené kamery) 5 Audiostopa acasysstudio_g_cz_111 14/32

15 4. Práce s databází Sekce popisuje jak pracovat a vyhledávat ve videodatabázích Načtení databáze z adresáře Doporučení Kořenový adresář Min. 5 GB volného místa Adresář, kde má uživatel práva zápisu Aby bylo možné pracovat s videodatabází je potřebné provést její načtení do prostředí a to přes hlavní nabídku Data Kořenový adresář. Při nastavení cesty, přes položku Najít, je však nutné dodržet určitou hierarchii zdrojového adresáře, tak jak je ukázáno na následujících obrázcích. Po výběru kořenového adresáře AcasysStudio ověří, zda do adresáře může zapisovat a provede kontrolu volného místa. Načtení videosekvencí do pracovního okna je zpřístupněno přes Zobrazení Prohlížeč dat a zobrazení požadovaného objektu pomocí ikony Zobrazení. Aktualizace videodatabáze se provede pomocí ikony Aktualizovat. Obr Nastavení cesty do videodatabáze 15/32 acasysstudio_g_cz_111

16 Obr Hierarchie zdrojového adresáře Legenda Číslo Význam 1 Složka zdrojového adresáře 2 Složka objektu (vozidlo) 3 Složka s videostopou acasysstudio_g_cz_111 16/32

17 5. Stahování dat ze záznamové jednotky Data se z disku získávají dvěma způsoby: Převodník USB-SATA Stažením dat přes USB-SATA převodník 2) z disku vyjmutého ze záznamové jednotky. Ethernet Stažením dat přes ethernet z disku, který je umístěn v běžící záznamové jednotce. Ze záznamové jednotky lze vyčíst video a případné stavové informace (číslo linky, stanice, GPS atd.). Vzhledem k velkému objemu video dat se vždy jedná o čtení z omezeného časového intervalu. Disk v záznamové jednotce nemá standardní filesystém. Pro ukládání dat je využit vlastní pseudofilesystém. Systém Windows tak disk zobrazí jako nezinicializovaný. Přístup ke stahování dat je přes hlavní nabídku Data Stahování dat nebo přes nástrojovou lištu Připojení přes převodník USB-SATA Protože je v případě přístupu k disku přes převodník USB-SATA používáno sektorové čtení, je třeba mít práva správce to se týká především použití Windows 7 a vyšších. V tomto případě je třeba spouštět program v režimu Správce. Vybereme správný disk (viz následující obrázek). Většinou je ve jméně disku řetězec USB. Ověření správnosti názvu vybíraného disku můžeme provést v sekci Start\Počítač\Spravovat\Správa disků). Upozornění Při připojení HDD disku přes USB/SATA se nesmí disk inicializovat, v opačném případě ho poté záznamová jednotka ani AcasysStudio neuvidí a hrozí ztráta dat uložených na disku. Pokud Vás Windows OS vyzve hláškou k inicializaci disku, pokračujte kliknutím na tlačítko Cancel. 2) Ověřený typ převodníku Logilink AU0006D 17/32 acasysstudio_g_cz_111

18 5.1.1 Stažení pomocí profilu Ze seznamu položky Profily: vybereme požadovaný profil a potvrdíme. Obr Výběr připojení přes USB-SATA (použití profilu) Manuální stažení Zadáme FPS záznamu, položku Profily: ponecháme na none a potvrdíme. Obr Výběr disku Otevře se okno stahování dat (viz Obr Stahování dat zadáním časového intervalu) a zahájí se předběžné načtení obsahu disku. Po dokončení předběžného načtení lze zvolit způsob stahování buď zadáním časového intervalu (záložka Časový interval) nebo výběrem SOS událostí (záložka SOS). acasysstudio_g_cz_111 18/32

19 5.2. Připojení přes ethernet Stažení pomocí profilu Ze seznamu vybereme profil, který přísluší připojení záznamové jednotce (viz následující obrázek). Obr Výběr připojení přes ethernet (použití profilu) Manuální stažení Ze seznamu vybereme položku Ethernet ručně zadaná IP adresa. Další možností je manuální zadání IP adresy záznamové jednotky. Zadáme FPS záznamu a potvrdíme. Obr Výběr připojení přes ethernet (manuální stažení) V následujícím okně vložíme IP adresu záznamové jednotky. Obr Zadání IP adresy záznamové jednotky 19/32 acasysstudio_g_cz_111

20 Další postup je v zásadě stejný jako při připojení k disku přes převodník USB-SATA. Hlášení v okně Zprávy jsou jiná než v případě připojení přes převodník, výsledkem jsou ale v obou případech.avi soubory (může jich být více) a xml soubor s metadaty (pro každý den je právě jeden). Při manuálním stahování se zobrazí všechny zdroje kamer a audia a záleží na uživateli, který vybere Stahování dat v záložce Časový interval Obr Stahování dat zadáním časového intervalu Den zobrazuje jednotlivé dny, které jsou alespoň částečně obsaženy na disku Kamery/audia výběr video/audio zdrojů Rozsah výběr časového rozmezí okolo zvoleného času Záznamy výběr času, ze kterého požadujeme získat záznamy Zprávy okno, ve kterém se zobrazují podrobnosti o prováděné činnosti Změna intervalu výběr libovolného časového rozmezí Nyní zadáme parametry vyčítání: Den záznamu Jednu nebo více kamer/audií Rozsah (střed časového intervalu) Časový interval Stiskem tlačítka Stáhnout spustíme samotné vyčtení dat. Poznámka Pokud uživatel stahuje záznamy bez profilu, je potřeba stahovat z kanálů, na které se skutečně nahrávalo (příklad: stahování pro video kanály 1, 2, stahování pro audio kanály 31, 32). acasysstudio_g_cz_111 20/32

21 Upozornění Nemá smysl stahovat kameru 1 a audio 1 z toho důvodu, že kanály/zdroje jsou sdílené. Typicky jsou používané kanály 1 až 20 pro kamery a kanály 30 až 32 pro audio. Ukázku konfiguračního souboru záznamové jednotky naleznete v Dodatku A Stahování dat v záložce SOS Obr Stahování dat výběrem SOS událostí Den zobrazuje jednotlivé dny, které jsou alespoň částečně obsaženy na disku SOS výběrové okno s časy jednotlivých SOS událostí pro zvolený den Načíst SOS tlačítko pro načtení SOS událostí Interval výběr časového rozmezí v minutách okolo vybraných SOS událostí Kamera výběr kamer Zprávy okno, ve kterém se zobrazují podrobnosti o prováděné činnosti Nyní zvolíme den pro načtení SOS událostí a stiskem tlačítka Načíst SOS spustíme načtení SOS událostí. 21/32 acasysstudio_g_cz_111

22 Obr Načtené SOS události Zadáme parametry vyčítání: Den Jednu nebo více SOS událostí Interval [minuty] Kamery Stiskem tlačítka Stáhnout spustíme samotné vyčtení dat. acasysstudio_g_cz_111 22/32

23 6. Operace nad daty 6.1. Změna profilu U stažených dat lze změnit profil, exportovat je nebo lze nad nimi provádět vyhledávací operace. Vyhledávání ovlivňuje v konkrétní podobě firmware záznamové jednotky. V záznamové jednotce nemusí být přítomna metadata (názvy stanic, linka apod.) a pak vyhledávání podle těchto kritérií není možné. V případě, že jsme při stahování dat zvolili špatný profil, nebo jsme data stahovali přes USB, lze profil dodatečně změnit. Změnu profilu lze provést pouze pro celé vozidlo, ne pro jednotlivé záznamy. Postup V okně Data (Zobrazení Data) označíme vozidlo, u kterého chceme změnit profil. Klikneme na něj pravým tlačítkem. Obr Změna profilu 23/32 acasysstudio_g_cz_111

24 Vybereme Změnit profil a zobrazí se nám dialogové okno s přehledem dostupných profilů. Obr Výběr z profilů 6.2. Mazání dat Zvolíme požadovaný profil a stiskem OK potvrdíme operaci. Pokud změna profilu byla provedena správně, mělo by se změnit rozložení kamer podle vybraného profilu. Jestliže tomu tak není, opakujeme celý proces znovu. Pro kontrolu jestli je nastaven správný profil, otevřeme znovu okno Změna profilu a v kolonce Popis aktuálního profilu (viz předchozí obrázek) by měl být název vámi vybraného profilu. Je možné mazat jenom veškeré stažené záznamy pro jednotlivá vozidla. Dílčí záznamy mazat nelze. Pokud si uživatel přeje odstranit záznamy pořízené pro konkrétní vozidlo včetně vozidla samotného, stačí, pokud klikne prvým tlačítkem myši na vybrané vozidlo a zvolí možnost Smazat. Obr Mazání dat acasysstudio_g_cz_111 24/32

25 Uživatel bude navíc dotázán aplikací, jestli chce skutečně smazat veškerá data uložena pod zvoleným vozidlem Export videosnímků Přes položku hlavní nabídky Data Export dat je možné vybrat a uložit videosekvence z vybraného časového intervalu. Výběr Vozidlo výběr vozidla Interval výběr podle časového intervalu od, do (DD.MM.RRRR HH:MM:SS) Čas výběr časového údaje (DD.MM.RRRR HH:MM:SS) a rozsah v minutách kolem vybraného časového údaje ±Delta [min]. Obr Okno exportu videosouborů Po potvrzení výběru jsou v okně Soubory zaškrtnuty vyhovující soubory a tlačítkem Export je možné je přesunout na požadované místo zvoleného cílového adresáře (Cílový adresář) Vyhledávání videosnímků Přes položku hlavní nabídky Zobrazení Vyhledat je možné vyhledávat jednotlivé videosnímky podle zadaných parametrů (vozidlo, Linka, Směr, 25/32 acasysstudio_g_cz_111

26 Stanice, Stanice Id, Časový údaj od do, SOS). Mezi jednotlivými položkami je logická spojka AND (vyhledávání při současném výskytu všech vyplněných položek). Naopak nevyplněná položka je při vyhledávání ignorována. Obr Vyhledávání ve videosekvencích 6.5. Vyhledávání videosnímků s podmínkou Přes položku hlavní nabídky Zobrazení Pokročilé vyhledávání Aktuální požadavek lze vyhledávat videosnímky podmíněně podle konkrétního požadavku (Vozidlo, Časový údaj od do, podmínka mezi údaji v databázi). Podmíněné vyhledávání spočívá v nalezení konkrétních údajů, které lze spojovat přes logické spojky a podmínky. Logické spojky a podmínky And (a zároveň) výběr podle současného výskytu všech požadavků Or (nebo) výběr podle výskytu jednoho z požadavků bez podmínky == rovno!= nerovno > větší >= větší rovno < menší <= menší rovno acasysstudio_g_cz_111 26/32

27 Údaje v databázi Údaj id lineid dir stnid stname gps sos Význam identifikátor Číslo linky 0 jízda zpět, 1 jízda tam Číselný identifikátor aktuální stanice Jméno aktuální stanice GPS souřadnice ve formátu GPGGA Řidič stiskl tlačítko tíseň Obr Podmíněné vyhledávání ve videosekvencích 6.6. Záložky Záložky poskytují lepší a rychlejší orientaci ve videosnímku v podobě záložek snímků ve vybraném čase, případně na vybrané kameře. Jednotlivé videozáložky se ukládají do tabulky, kde je možná jejich editace, seřazení a přechod na snímek. Obr Záložky (videozáložky) 27/32 acasysstudio_g_cz_111

28 7. Manipulace s diskem Osazení a vyjmutí rámečku Zásuvný modul s pevným diskem je zajištěn proti samovolnému vysunutí vyhazovacími páčkami se západkou. Dodatečně lze modul jistit navíc dvěma jisticími šrouby. Obr Osazení a vyjmutí rámečku s pevným diskem Legenda Číslo Význam 1 Jistící šroub 7.1. Demontáž disku Vysunutí nebo zasunutí modulu s diskem lze provádět pouze při vypnutém napájecím napětí záznamové jednotky, nikdy za provozu. Mohlo by dojít k poškození či ztrátě dat. Demontáž disku ze záznamové jednotky: Vypneme napájení záznamové jednotky. Demontujeme záznamovou jednotku (není nutné, pokud je disk dobře přístupný i bez demontáže jednotky). Odšroubujeme jistící šrouby šuplíku s HDD. Stiskneme pojistky na obou stranách a vysuneme modul s diskem. acasysstudio_g_cz_111 28/32

29 7.2. Montáž disku Montáž disku do záznamové jednotky: Opatrně zasuneme zásuvný modul s diskem do záznamové jednotky. Sledujeme, zda je zásuvný modul správně umístěn ve vodících drážkách. Zacvakneme pojistky na obou stranách a zajistíme je jistícími šroubky. Namontujeme záznamovou jednotku (není nutné, pokud je disk dobře přístupný i bez demontáže jednotky). 29/32 acasysstudio_g_cz_111

30 8. Chybová hlášení Chybová hláška Nelze otevřít soubor, chybový kód = 5. Nelze analyzovat video záznam XYZ. Identifikátor audia je menší než nula. Načítání selhalo: špatný čas počáteční stránky. Načítání selhalo: v zadaném intervalu nejsou žádné stránky. Načítání selhalo: nelze načíst počáteční stránku. Načítání selhalo: nelze načíst stránku. Načítání selhalo: chyba při seek. Nelze načíst informace o záznamové jednotce. PRÁZDNÝ. Kořenový adresář dat není nastaven. Zkontrolujte '{0}'. Postup řešení Spustit AcassysStudio s administrátorskými právy. Zkontrolujte přítomnost záznamu XYZ ve složce kořenového adresáře. Zkontrolujte ID audio kanálů v XML profilu. Opakujte stahování. Zvolte jiný interval. Zkontrolujte napájení jednotky a stav sítě. Zkontrolujte napájení jednotky a stav sítě. Zkontrolujte stav disků. Zkontrolujte připojení k síti (IP adresa a maska podsítě). Nastavte kořenový adresář v hlavním menu Data Kořenový adresář. acasysstudio_g_cz_111 30/32

31 9. Rychlost stahování dat Následující tabulka uvádí orientační rychlost a dobu stahování pro stažení záznamu z 1 kamery (425 MB) a z 10 kamer (4,1 GB). Stahovaná data v obou případech odpovídají 1 h záznamu v prostoru kanceláře. Počet kamer Doba stahování Rychlost stahování ETH USB/SATA ETH USB/SATA 1 17:55 min 4:12 min 0,39 MB/s 1,68 MB/s 10 18:23 min 17:24 min 3,72 MB/s 3,93 MB/s Poznámka Přes USB dosáhneme vyšší rychlosti stahování pouze při nižším počtu kamer. 31/32 acasysstudio_g_cz_111

32 Dodatek A Příklad konfigurace záznamové jednotky. Sources list: === KAMERY === 1: label="cam1-hv1", profilekey=5, port=50002, hostname=" ", stringdata="" 2: label="cam2-hv1", profilekey=5, port=50002, hostname=" ", stringdata="" 3: label="cam3-hv1", profilekey=5, port=50002, hostname=" ", stringdata=""... 11: label="cam4-vv1", profilekey=5, port=50002, hostname=" ", stringdata="" 12: label="cam5-vv1", profilekey=5, port=50002, hostname=" ", stringdata="" === AUDIA === 31: label="conversation from ICT", profilekey=4, port=2100, hostname="service_mask=0xfff00000 SERVICE_VALUE=0x ", stringdata="" 32: label="conversation from MCT", profilekey=4, port=2100, hostname="service_mask=0xfff00000 SERVICE_VALUE=0x ", stringdata="" acasysstudio_g_cz_111 32/32

AcasysStudio Prohlížeč videozáznamů jednotek PPMxxxx

AcasysStudio Prohlížeč videozáznamů jednotek PPMxxxx AcasysStudio Prohlížeč videozáznamů jednotek PPMxxxx Návod na obsluhu Verze 1.10 acasysstudio_g_cz_110 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika: Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin Stručná charakteristika: je určen pro měření libovolné fyzikální veličiny, která je reprezentována napětím nebo ji lze na napětí převést. Zpětný převod

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR

DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál DVR Uživatelský manuál DVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3 Upevnění

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI

HDCVI DVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Uživatelský manuál záznamové zařízení Dahua & BCS HDCVI Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín

Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Jak pracovat s kalkulačním programem HELUZ komín Aplikace Heluz komíny je určena pro výpočet potřebných komponentů zvoleného komínového systému a pro zjištění jeho ceníkové ceny. V levém sloupci je nabídka:

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011

Manuál pro WebRSD. verze 2.0 z 14. 10. 2011 Manuál pro WebRSD verze 2.0 z 14. 10. 2011 Tento manuál je inovací předchozího manuálu z 15. října 2005. Je vytvořen, aby pomáhal vedoucím soutěží prezentovat výsledky a další informace na webu ŠSČR. Ke

Více

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI

PŘÍLOHA č. 2C PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI PŘÍLOHA č. 2C PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Zprávy o realizaci...

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka

Deep Focus 3.1. Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Uživatelská příručka Deep Focus 3.1 Deep Focus 3.1 Copyright 2009 PROMICRA, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Instalace modulu Deep Focus 3.1... 7 Nastavení pro automatizované snímání... 9 Manuální

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR

Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR Průvodce nastavením DVR značky CP PLUS pro modelové řady CP-UAR / CP-UVR 1 Obsah 1. Úvod... 3. Důležitá bezpečnostní opatření a varování... 4 a. Elektrická bezpečnost... 4 b. Bezpečnost při přepravě...

Více

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit praktický průvodce pro žadatele v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MSSF Benefit dostupnost a instalace MSSF Benefit bude dostupný ke stažení na stránkách www.kr-olomoucky.cz

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE

Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE Příručka poskytovatele Národního geoportálu INSPIRE 1 // 32 OBSAH Funkcionalita poskytovatele... 3 1. Správa metadat datových sad... 3 Zveřejnění/skrytí záznamu... 4 Sdílení záznamu... 4 2. Nahrání datové

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN8DV_05_02_17

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007 Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Office Outlook 2007 Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE I PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je ur ena dopravc m s cílem je informovat o povinnostech ulo ených p edpisy ES a R, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci.

Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Jednotný vizuální styl: podpis v emailové korespondenci. Při elektronické komunikaci je potřeba sjednotit formát podpisu všech pracovníků. V tomto návodu naleznete postupy jak si elektronická podpis vytvořit

Více

Zadání. Založení projektu

Zadání. Založení projektu Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout symetrický dřevěný střešní vazník délky 13 m, sklon střechy 25. Materiálem je dřevo třídy C24, fošny tloušťky 40 mm. Zatížení krytinou a podhledem 0,2 kn/m, druhá

Více

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Autodesk Inventor 8 vysunutí Nyní je náčrt posazen rohem do počátku souřadného systému. Autodesk Inventor 8 vysunutí Následující text popisuje vznik 3D modelu pomocí příkazu Vysunout. Vyjdeme z náčrtu na obrázku 1. Obrázek 1: Náčrt

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Outlook manuál BeeOnline Rychlý kontakt: +420 775 112 654 martin.capek@beeonline.cz Otev ení programu Microsoft Office Outlook 2007 Program Microsoft Office Outlook 2007 provedeme poklepáním na následující

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus

HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus HD satelitní přijímač SLOTH Opticum Ultra plus recenze přijímače strana 1/16 Obsah: Představení přijímače... 3 Balení... 3 Přijímač... 4 Přední strana přijímače... 4 Zadní strana přijímače... 4 Levá strana

Více

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ

Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ Pinnacle VideoSpin 1.1.1.525 CZ typ: freeware operační systém: Windows XP, Windows Vista velikost: 149 MB internet: http://www.videospin.com Co říci na úvod? Program Pinnacle VideoSpin je jeden z mála

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02 Tlačítkový spínač slouží ke komfortnímu ovládání napěťových LED pásků. Konstrukčně je řešen pro použití v hliníkových profilech určených pro montáž

Více

Modifikovaná analýza didaktické interakce

Modifikovaná analýza didaktické interakce Modifikovaná analýza didaktické interakce Vladimír Süss, Zdena Marvanová ÚVOD Analýza didaktické interakce (ADI) je metoda k hodnocení vyučovacího (tréninkového) procesu, která se opírá o kategoriální

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Počáteční nastavení aplikace WiFiS

Počáteční nastavení aplikace WiFiS Počáteční nastavení aplikace WiFiS Tento dokument Vás provede základním nastavením aplikace a celkovým uvedením do provozu. Po dosažení konce tohoto návodu budou všechny části aplikace WiFiS připravené

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx

DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx DTX700 Konfigurační a programovací interface k regulátorům řady DTCxxx Konfigurační a programovací interface Obsah Obsah... Úvod... Popis DTX700... Instalace a spuštění... Základní ovládání... 4 Popis

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1 Obsah: 1. Uživatelské prostředí... 4 2. Tvorba objektů... 7 3. Tvorba úsečky... 10 4. Tvorba kružnice a oblouku... 15 4.1. Tvorba kružnice...

Více

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ

Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ www.marketingovepruzkumy.cz Návod k použití aplikace MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY.CZ 28.4.2011 Miloš Voborník Obsah 1. Uživatelská příručka... 1 1.1. Běžný uživatel... 1 1.1.1. Celkové rozvržení, úvodní strana...

Více

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf

Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Evidence dat v prostředí MS Excelu Kontingenční tabulka a kontingenční graf Základní charakteristiky sumarizační tabulka narozdíl od souhrnu je samostatná (tzn., že je vytvářena mimo seznam) nabízí širší

Více

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna

Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Spisová služba / Elisa Stručný návod na práci v modulu podatelna a výpravna Strana 1 (celkem 16) Obsah Obsah... 2 1. Modul podatelna... 3 1.1 Příjem datová schránka... 3 1.2 Příjem obecná zásilka... 5

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC) VÝBĚR ZE TŘECH VERZÍ 8,16 A 24 PATER POHODLNÉ OVLÁDNÍ POMOCÍ DALLAS ČIPŮ MOŽNOST PŘIPOJIT AŽ 200 UŽIVATELŮ EDITACE KLÍČŮ POMOCÍ PC ZATÍŽITELNOST VÝSTUPNÍCH KONTAKTŮ 1A VPS1 ver 1.1 Univerzální přístupový

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ...

Citace PRO. návod na využívání citačního manažera. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0. ... ...citovat je snadné Citační manažer návod na využívání citačního manažera Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 11.11.2015 Verze: 3.0 Citace dokumentu : návod na využívání citačního manažera

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

DUM 10 téma: Nástroje malování

DUM 10 téma: Nástroje malování DUM 10 téma: Nástroje malování ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace

1. PROSTŘEDÍ PROGRAMU. Pás karet se záložkami (na obrázku aktivovaná karta Domů ) Hlavní okno, ve kterém se edituje aktuální snímek prezentace Práce v PowerPointu 2007 PowerPoint je program z balíčku programů MS Office, který slouží pro tvorbu tzv. prezentací. Prezentace je určená k promítání při různých konferencí, veletrzích, přednáškách apod.

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR typ Tenz2174P 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 15. Hromadná korespondence (1) Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro ESO 9 PAM ELDP + PRIHL. Pro komunikaci s Portálem veřejné správy.

Popis programu. Můj PVS. verze pro ESO 9 PAM ELDP + PRIHL. Pro komunikaci s Portálem veřejné správy. Popis programu Můj PVS verze pro ESO 9 PAM ELDP + PRIHL Pro komunikaci s Portálem veřejné správy. Tvorba Evidenčních listů důchodového pojištění a Přihlášek zaměstnanců k nemocenskému pojištění pro Českou

Více

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

INFORMATIKA. aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD. Pracovní list pro žáky. Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 INFORMATIKA aplikační software pro práci s informacemi PRAŽSKÝ HRAD Pracovní list pro žáky Autor: RNDr. Ivanka Dvořáčková 2013 PRAŽSKÝ HRAD pracovní list V delších dokumentech (seminární práce, bakalářské

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového klienta

Více

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod

Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod Teplotní systém pro Windows v1.0 (WTeS v1.0) Návod 1. Úvod...2 1.1 O programu...2 1.1.1 Historie...2 1.1.2 Použití...2 1.1.3 Nezbytná konfigurace PC a verze operačního systému...2 2. Instalace...2 2.1

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více