Střednědobý rozpočtový výhled. WinROZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobý rozpočtový výhled. WinROZ"

Transkript

1 Střednědobý rozpočtový výhled WinROZ verze programu 3.10 Příručka supervizora verze příručky 3.10 ROZ - U -SUP Copyright Gordic spol. s r. o. software červen

2 1 Úvod Vážení uživatelé - zákazníci Firma GORDIC s.r.o. software Vám předkládá k prostudování první vydání uživatelské příručky SUPERVIZOR s podrobným popisem funkcí programu WinROZ. Program byl převeden z původní verze pro operační systém DOS do nového prostředí Windows 95, Windows 98, příp. Windows NT. Je třeba se hned na začátku zmínit o tom, že verze pro Windows plně podporuje myš (i původní ovládání klávesnicí) a zvyšuje tím uživatelský komfort při ovládání ve všech fázích programu. Upozorňujeme své zákazníky, že tato příručka má za úkol popsat veškeré funkce programu, tvorbu a význam modifikačních souborů a některé zvláštnosti při práci se systémem. Uživatelům dále doporučujeme příručky Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví v organizacích HMP, která se zabývá bližšími metodickými pokyny pro tvorbu požadavků prostředků na realizaci investičních akcí (investiční akcí se rozumí ve smyslu platné rozpočtové skladby, pořízení nehmotného a hmotného investičního majetku, pozemků) a další práci v modulu WinROZ v prostředí organizací hlavního města Prahy. Z vlastních zkušeností se zaváděním programu u zákazníků víme, že obavy z práce s výpočetní technikou u většiny uživatelů jakéhokoliv programového produktu pramení z neznalosti základních kláves a jejich funkcí. Nejlepším lékem na tyto obavy je vyzkoušet si program přímo při práci a zbavit se přitom představy, že práci s programem zvládneme jen po teoretickém výkladu. Programový produkt WinROZ firmy GORDIC umožňuje automatizované zpracování požadavků na rozpočet a další sledování průběhu financování investičních akcí na výpočetní technice typu PC pod 32-bitovým operačním systémem (Windows 95, Windows 98 a Windows NT). Program WinROZ je dodáván ve dvou verzích: LOC - lokální verze slouží ke zpracování na jediném (lokálním) PC bez možnosti přímého sdílení dat od více uživatelů NET - síťová verze slouží k multiuživatelskému přístupu k jedné databázi - více uživatelů může pracovat s daty téže organizace Programové řešení je v jazyce BORLAND DELPHI 3.0, se systémem oken otevíraných prostřednictvím položek menu, bežných pro systémy Windows. Aktuální položka, na které stojí plošný kurzor, je ve spodním Help-Line řádku doplněna komentářem vybrané funkce, které činí obsluhu zcela snadnou záležitostí. Uživatel, který zná problematiku požadavků na rozpočet, je i s minimálními zkušenostmi z oblasti výpočetní techniky schopen v krátké době využívat možnosti programu. Autorský tým Vám přeje příjemnou práci s programem WinROZ. Jestliže narazíte na problém, který nedokážete sami odstranit ani s pomocí této příručky, volejte HotLine. 2

3 2 Všeobecné údaje 2.1 Stručná charakteristika programu Hlavní výhody programu je možno charakterizovat takto: program je vhodný pro všechny typy uživatelů, kteří předkládají požadavky na rozpočet případně rozpočet přímo tvoří - státní správa a samospráva, rozpočtové a příspěvkové organizace, apod.; umožňuje sbírat požadavky na rozpočet vytvořením kartotéky tzv. akcí (příjmových, výdajových, příp. kombinovaných), které umožňují akci evidovat včetně historie (průběhu) financování akce a tzv. střednědobého rozpočtového výhledu financování akce (na neomezeně let dopředu); umožňuje jednoduchým způsobem balancovat částky požadavků na rozpočet; pomocí textového editoru lze libovolně nadefinovat a s pomocí vestavěného generátoru sestav tisknout výstupní sestavy; program je orientován na maximální úsporu tiskového papíru, neboť jen na obsluze záleží, zda vytiskne sestavu celou, nebo jen její určitou část, případně se spokojí s prohlížením na obrazovce; v programu je použit prohlížeč souborů, tzv. BROWSE, který umožňuje prohlížet na obrazovce libovolně velké textové soubory, případně více textových souborů najednou a provádět s nimi základní operace v blocích, slovech, včetně tisku bloků (na všech tiskárnách instalovaných v systému Windows a to jak v grafickém, tak i v textovém režimu pokud je tiskárnou podporován) a exportu textových souborů na záznamové medium nebo do aplikací MS-Excel, MS-Works a WinTab602 nebo posílání zobrazeného souboru em; program disponuje rovněž možností upravovat funkce programu pomocí přepínačů zadávaných v souborech ROZTxxxx.CF? nebo ROZ.SYS; program může být za příplatek spojen s grafickou nadstavbou (modul WinGPG), která umožňuje zobrazovat jakékoliv přehledy či uživatelské výstupy ve formě grafu; program umožňuje pracovat až s 999 sumáři organizací (data množiny až 9000 organizací tvářící se jako jedna globální organizace); program také umožňuje v rámci organizací sumáře hromadné funkce (archivace, přepočty stavů, přeindexace,...); program byl vytvářen s důrazem na co nejvyšší rychlost odezev ve všech funkcích, zejména v pořizování a zpracování tiskových výstupů, součtování a to vše v souladu s maximálním uživatelským komfortem; program je zabezpečen tak, že obsluha je před provedením závažné operace s daty (rušení, vymazání, atd.) upozorněna zvláštním dotazem, zda chce opravdu provést závažnou operaci, která bude v následujícím kroku provedena! Pro odlišení od ostatních dotazů je takový dotaz většinou doprovázen zvukovou výstrahou a text dotazu začíná slovem OPRAVDU; program umožňuje provádět komprimaci datových souborů při archivaci s úsporou až 85% místa na archivačním mediu; program je vybaven on-line kontextovou nápovědou (klávesa F1) do úrovně voleb menu, která je uživateli první pomocí při problémech s funkcí programu; archiv programu je možné automaticky odeslat el.poštou s patřičnými přílohami (archivované soubory) na zadanou ovou adresu; Upozornění Důležité pro uživatele je sledovat spodní okraj obrazovky, ve kterém se v tzv. help-line objevují důležitá hlášení a upozornění systému! Systém je zabezpečen tak, že obsluha je před provedení závažné operace s daty (opravy, expanze rozvrhu, vstup dat) upozorněna zvláštním dotazem, zda opravdu chce následující závažnou operaci provést!!! 1.2 Kontextová nápověda programu WinROZ Program je doplněn rozsáhlou kontextovou nápovědou, zpracovanou do úrovně voleb menu a dalších důležitých fází programu (např. při pořizování). Nápověda vyžaduje nainstalování souboru WROZ.HLP do hlavního adresáře aplikace. Vlastní zobrazení nápovědy se provádí stiskem klávesy F1 v daném stadiu práce s programem. Objeví se okno nápovědy s popisem právě aktivní položky menu. V tomto okně je možné si zobrazit i kompletní abecední seznam témat nápovědy a pohybovat se mezi nimi. Ukončení (skrytí) nápovědy se provádí stiskem klávesy ESC nebo kliknutím myši na tlačítko Zrušit. Obsah nápovědy se blíží obsahu této příručky. 3

4 1.3 Základy ovládání programu Program WinROZ funguje v prostředí Windows a při jeho ovládání se používá všech standardních zásad a základních ovládacích prvků pro ovládání aplikací ve Windows. Pokud jste dosud v prostředí Windows nepracovali, doporučujeme vám se před vlastním započetím práce se zásadami ovládání Windows seznámit. Program lze ovládat pomocí myši a většinu jeho částí také z klávesnice (každá horká klávesa má na ploše aktuálního okna přidělo vizuální tlačítko jako náhradu pro uživatele používající myš). Vzhledem k tomu, že většina administrativních pracovníků je zběhlejší v psaní na klávesnici a mají zkušenosti s DOS programy, je v programu zachována možnost pohybovat je po jednotlivých prvcích na obrazovce klávesou ENTER (spolu s ve Windows standardními TAB a SHIFT+TAB) Stručný přehled základních ovládacích prvků: Editační pole Podle okolností můžeme zadat textovou či číselnou hodnotu. Pokud je to potřeba, probíhá automatické formátování textu. Jsou-li na zadávanou hodnotu kladeny speciální nároky, je na to uživatel upozorněn pouze tehdy, neodpovídá-li hodnota požadavku. Pokud je položka například omezena maximálním počtem znaků, neumožní se napsat více znaků. POZOR! Může se však stát, že máme text zprava doplněn mezerami a editační pole již neumožní napsat další znaky, i když se obsah pole jeví jako poloprázdné. Pokud je obsah pole označený jako vybraný (modrý podklad), je obsah pole při prvním stisku klávesy vymazán a nahrazen novým dále psaným textem. V případě, že je potřeba hodnotu pouze upravit a nikoliv celou přepsat, je nutno zrušit vybrání (kliknutím myši kdekoliv v obsahu pole) nebo stiskem kurzorových kláves. Editační pole pro zobrazení/zadání datumu Datum se v programu zadává ve formátu DD.MM.RRRR. Roletová nabídka (ComboBox) Seznam platných hodnot se zobrazí (rozvine) po kliknutí na tlačítko se šipkou dolu (nebo po stisku klávesy ALT+šipka dolů). Pro vyhledávání hodnot v seznamu lze použít stisk klávesy s prvním písmenem hledaného text (plošný kurzor se automaticky nastaví na první hodnotu začínající vybraným znakem). Po opakovaném stisku této klávesy se výběr periodicky posouvá postupně po všech řádcích (hodnotách) začínajících tímto znakem. Zaškrtávací políčka Tlačítka volba je vybrána (přepínač aktivní) volba nevybrána (přepínač neaktivní) Běžné tlačítko je možno stisknout klávesou mezerník, pomocí horké klávesy (ALT+podtržené písmeno v popisu na tlačítku) nebo myší Tlačítko přístupné aktivní Tlačítko nepřístupné neaktivní Popisy polí: Černá barva textu popisu pole nepovinné vyplnění Modrá barva textu popisu pole povinné vyplnění 4

5 Tlačítko nástrojové lišty Tlačítka jsou umístěna na nástrojové liště hlavního okna aplikace, přímo pod hlavním horizontálním menu WinROZ. Toto tlačítko lze stisknout pouze myší. Každému tlačítku je přiřazena vybraná funkce z hlavním menu nebo submenu pro rychou volbu. Ovládací prvky okna (nabízí ve v pravém horním rohu okna) Levé tlačítko minimalizace okna. Pokud je to možné, toto tlačítko skryje okna a nechá aktivní pouze odkaz na panelu nástrojů Windows Prostřední tlačítko přepínač velikost okna změna velikosti mezi maximální (přes celou plochu monitoru) a uživatelskou velikosti okna; stejného výsledku dosáhneme i dvojklikem na titulku okna (současně se změnou velikosti okna se měni i symbol prostředního tlačítka ovládacích prvků okna); Pravé tlačítko zavře aktivní okno (ekvivalent tlačítka Zrušit nebo Konec na ploše aktivního okna) po kliknutí na znaku firmy GORDIC s.r.o. software (v levém horním rohu aktivního okna) se rozbalí systémové menu, ve kterém je možno vybírá z činností, souvisejících s vlastnostmi okna: Obnovit Přesunout Velikost Minimalizovat Maximalizovat Zavřít Obecné vlastnosti Pojmy levé/pravé tlačítko myši pokud není tlačítko specifikováno, rozumí se vždy levé tlačítko myši; uchopení myší akce představující stisk levého tlačítka myši na vybraném objektu a držení tohoto tlačítka; tažení myší po uchopení myší a při stálém držení levého tlačítka je možno pohybem kurzoru myši na cílové místo a uvolněním levého tlačítka myši přesunout uchopený objekt. Uživatele upozorňujeme, že zejména při zaškolování práce s programem je velmi důležité neustále sledovat zvuková varování a číst spodní řádek na obrazovce, ve kterém se objevují důležité pokyny a dotazy programu. U některých funkcí tento řádek obsahuje i nápovědu volby kláves. Význam jednotlivých kláves na numerické klávesnici je popsán dále v kapitole, která pojednává o pořizování finančního profilu akcí, protože při této činnosti je použití numerické klávesnice nejčastěji. 1.4 Obecně o pojmenování souborů Pro běžné užívání celého systému WinROZ není třeba se seznamovat s podrobnými informacemi o názvech a funkcích řídících a konfiguračních souborů. Všechny základní funkce systému pracují automaticky a základní obsluha nevyžaduje znát význam zobrazovaných názvů souborů. Následující kapitoly jsou určeny pro hlubší studium práce s programem WinROZ a umožní využití modifikovatelných souborů. Pro dodržení standardů operačního systému MS DOS se skládá pojmenování jakéhokoliv souboru ze jména (name - maximálně 8 míst) a přípony (extended name - maximálně 3 místa), oddělených od sebe tečkou: XXXXXXXX.XXX Např. ROZT0000.CFG, ROZM0001.MRF V programu WinROZ je pro konstrukci názvů souborů použita obecná systematika tak, aby bylo možno pomocí masky reprezentovat soubory se společnými znaky. 5

6 Konvence označení souborů v programu WinROZ je uvedena v následující tabulce. Maska souborů ROZT*.* ROZM*.* ROZW*.* ROZ.* Konvence označení souborů v programu WinROZ Popis souborů označují textové (řídící) soubory označují datové soubory označují pomocné datové soubory pro označení programových a nejdůležitějších řídících souborů Vysvětlivky: Více souborů se společnými znaky ve jménech souborů se dá při vyvolávání případně kopírování a dalších operacích zastoupit tzv. maskou: * značí vždy všechny varianty různého počtu znaků až do konce jména nebo přípony souboru,? nahrazuje právě jeden znak v názvu nebo v příponě souboru. Příklady názvů souborů: ROZAP , ROZEU.SEZ, ROAP002.FRM, ROZ.ORG, atd. Příklady masek, které vždy reprezentují více souborů se společnými znaky ve svém názvu: maska ROZM*.MV0 znamená, že jde o všechny soubory, které mají na začátku názvu ROZM, potom libovolný počet a druh znaků zastoupených hvězdičkou až po tečku (nejvíce do počtu osm) a za tečkou příponu MV0, maska ROZM*.?R? znamená, že jde o všechny soubory jejichž název začíná ROZM, pak libovolný počet a druh znaků až po tečku a v příponě je uprostřed písmeno R, maska R*.* znamená, že zastupuje všechny soubory, u nichž je v názvu na prvním místě písmeno R a dále cokoliv. Maska souborů by neměla být uváděna v následujících tvarech: ROZ*??.* nebo ROZ??*.*?? nebo ROZ*?.* Hvězdička musí být vždy uvedena jako poslední před koncem části jména, nebo části přípony souborů. V programu ROZ je, z důvodu zachování logiky a zlepšení orientace v souborech, význam jednotlivých přípon názvů souborů následující: ROZTxxxx.* (xxxx - značí OrgNum, pořadové číslo ze souboru ROZ.ORG - viz. další výklad); Pomocné textové, datové a programové soubory programu WinROZ ERROR.MSG soubor chybových hlášení GOREDIT.DLL knihovna editoru textových souborů GOREDIT.HLP nápověda k editoru textových souborů GORVIEW.DLL knihovna prohlížeče textových souboru (BROWSE) ROZPTH.EXE program na tvorbu adresářů podle PTH ROZVYS.EXE programová utilita pro úpravu sestav ve formátu GV1 ROZVYS.EXE konfigurační soubor programové utility pro úpravu sestav ve formátu GV1 SPLASH.BMP úvodní obrázek se znakem a názvem programu ALKOD.EXE program měkce kryptující textové soubory WGORARC.EXE program na komprimaci a dekomprimaci souborů WGORUPIN.EXE program pro upgrade nové verze programu ROZ *.GID pracovní soubory nápovědy *.000 nápočtové soubory generátoru sestav *.FRM formátové soubory generátoru sestav *.GBF dávkové soubory generátorů 6

7 Textové a programové soubory s konvencí ROZ.* ORG soubor definující jednotlivé zpracovávané organizace (složky organizací) ORX soubor pro nápovědu IČO v pořizování fin.profilů PSW soubor definující přístupový kód, osobní číslo, úroveň přístupu a jména konkrétních osob LVL soubor modifikací úrovní přístupu uživatelů EXE programový soubor GOR kontrolní soubor programu a počítače PTH soubor pro nastavení cest k souborům MSL soubor pro řízení synchronizace síťové verze MSH pracovní soubor pro řízení synchronizace síťové verze EXD soubor pro definování příkazů MS-DOS do tabulky, která se nabízí v menu Souhrn-Příkazy DOS LOG soubor, v němž se zapisují vstupy jednotlivých uživatelů do programu ROZ včetně jednotlivých funkcích, které daná osoba spustila a to podle datumů, kódů a jmen osob ARP modifikace archivačních masek PAR parametrický soubor REG registrační soubor verze programu Textové soubory s konvencí ROZT*.* PCV externí číselník pro generátor sestav SEZ textové soubory výběrových nabídek pro expander 000 textové soubory pro expander ERR soubor chybových hlášení programu IXF pracovní soubory při vstupu dávkou 5,6,9x ORJ textový soubor nápovědy organizačních jednotek předkladatele Datové soubory s konvencí ROZ.* OR0 indexový soubor organizací ORF datový soubor organizací Datové soubory s konvencí ROZMxxxx.* Kde (xxxx - značí OrgNum, pořadové číslo organizace ze souboru ROZ.ORG - viz. další výklad. MRF datový soubor finančních profilů požadavků MR0 hlavní indexní soubor MR1 indexní soubor MRT datový soubor textových profilů požadavků MR2 indexní soubor SRF stavový soubor SR0 indexní soubor MVF datový soubor rozvrhu MV0 indexní soubor rozvrhu Soubory s konvencí ROZW*.* Jedná se o pracovní soubory (možno průběžně rušit). Soubory výstupů dat pomocí dávky vět 5,6 a 9 na disketu Tyto soubory mají název s konvencí R-*.KXX. Podrobnější výklad k významu zejména řídících souborů je uveden v dalších částech uživatelské příručky 1.5 Nastavení řídících souborů programu WinROZ Po provedení instalace je nutno provést počáteční nastavení řídících souborů. Toto nastavení je předplněno poskytovatelem programu a ve většině případů jej není třeba měnit, pouze v případě změny podmínek na rozdíl od instalačních. 7

8 1.5.1 ROZ.PTH Cestář programu WinROZ je textový soubor určující cesty (adresáře), kam se budou ukládat a hledat všechny soubory související s programem WinROZ. Syntaxe je: d:\cesta\nazev.pri kde d - disk, pokud není uveden a řádek začíná znakem \, program automaticky dosadí aktuální disk, pokud disk není uveden a řádek nezačíná znakem \, program automaticky dosadí aktuální disk a aktuální adresář. cesta - název adresáře (plná cesta včetně nadřazených adresářů), pokud není uveden disk ani cesta, program automaticky dosadí aktuální disk a aktuální cestu. Pokud není uveden disk a řádek nezačíná znakem \, je cesta rozšířena automaticky o aktuální adresář. nazev.pri - název soubor s příponou. Musí být vždy uveden, přičemž není důležité jaký OrgNum je v názvu souboru použit, obecně je použit OrgNum = 0001 Cestář ROZ.PTH má pevnou strukturu řádků, kterou není možné měnit (tj. nelze zaměňovat pořadí jednotlivých řádků v rámci souboru)!!! Poskytovatelem distribuovaný cestář ROZ.PTH má následující obsah: DAT\MR\ROZM0001.MRF DAT\MR\ROZM0001.MR0 DAT\MR\ROZM0001.MR1 DAT\MR\ROZM0001.MRT DAT\MR\ROZM0001.MR2 DAT\SR\ROZM0001.SRF DAT\SR\ROZM0001.SR0 DAT\MV\ROZM0001.MVF DAT\MV\ROZM0001.MV0 KU0\ROZT0001.KU0 KU2\ROZT0001.KU2 CFG\ROZT0001.CFG TXT\*.* KU4\ROZEU*.000 LST\ROZT.LST PSW\ROZ.PSW PAR\ROZ.PAR ORG\ROZ.ORG SOR\ROZ.SOR ORJ\ROZ.ORJ LVL\ROZ.LVL LOG\ROZ.LOG EXD\ROZ.EXD - cesta k souborům komentářů SDT\*.SDT WRK\ROZW0001.WAD WRK\ROZW0001.ERR WRK\ROZQ0001.IXF WRK\ROZQ0001.IPP A:\ A:\R-*.K* MS\ROZ.MSL MS\ROZ.MSH - archivační disk - umístění vstupních dávek ROZ.CON TAP\ROZT0001.TAP TAD\ROZT0001.TAD TAK\ROZT0001.TAK TFP\ROZT0001.TFP TFS\ROZT0001.TFS TFB\ROZT0001.TFB TFK\ROZT0001.TFK 8

9 TR0\ROZT0001.TR0 --konec souboru ROZ.SYS Systémový konfigurační soubor programu WinROZ. Jeho obsah ovlivňuje úvodní obrazovku při zadání hesla a některé další důležité funkce. Je to textový soubor konfiguračního charakteru. To znamená, že obsahuje nastavení možných parametrů ve tvaru: PAR=hodnota ;komentář kde PAR - tříznaková zkratka parametru hodnota - libovolná (číselná i textová) hodnota, kterou má daný parametr nabývat ; - odděluje následující text. Lze jej využít k okomentování nastavení daného parametru a pokud je uveden na řádku jako první, lze jím uvedené nastavení ignorovat komentář - libovolně dlouhý popisný text Poznámka: Každý parametr musí být uveden na zvláštním řádku. Pokud by se stejný parametr v souboru opakoval více než jednou (byť s různými hodnotami), je nakonec brán za směrodatný poslední v pořadí (ten s vyšším číslem řádku v souboru). V tomto souboru mohou být uvedeny následující parametry: CII CZD CZE CZO CZT DLY KDA KUC LOP LOS - pořadové číslo instalace 0 základní rozšiřující - definuje v jakém kódování české diakritiky jsou uložena data - definuje v jakém kódování české diakritiky jsou napsány soubory ORG, ORX, ORJ a SOR - definuje v jakém kódování české diakritiky jsou napsány soubory ORG, ORX, ORJ a SOR - definuje v jakém kódování české diakritiky jsou napsány soubory ORG, ORX, ORJ a SOR 0 - kódování Latin2 (CP 852) 1 - kódování bratří Kamenických 2 - kódování KOI8ČS 3 bez konverze 4 kódování ISO 5 kódování WEC - násobek standardní DELAY funkce pro zpomalení na rychlých počítačích - kontrola došlých archivů (el.pošta) 0 vypnuto 1 pouze info 2 dialog s možností uložení pro obnovení - zobrazení kořenového adresáře program v záhlaví hlavního okna aplikace 0 vypnuto 1 zapnuto určuje stupeň detailnosti zápisů do souboru ROZ.LOG 0 - soubor ROZ.LOG není vytvářen 1 - do souboru ROZ.LOG je zapisováno pouze spuštění a ukončení programu ROZ 2 - do souboru ROZ.LOG jsou zapisovány všechny spuštěné funkce programu ROZ. nastavuje velikost souboru ROZ.LOG v kbytech velikost - počet kbyte. Pokud velikost souboru ROZ.LOG přesáhne tuto hranici, je první polovina souboru ROZ.LOG vymazána a program pokračuje v zápisech dále na konec. LSM - maximální počet vyjímek pro CFS (0..33) LSX - typ CFS 0 původní 1 nové 2 - obojí NBT NFT - nastavení barevných tlačítek na nástrojové liště 0 vypnuto (obrázek na tlačítku se vybarví až na najetí myší) 1 zapnuto (obrázky jsou stále barevné) - nastavení formátu tisku 0 vypnuto, formát tisku je v prohlížeči nastaven automatickým výběrem 1 při prvním spuštění každé sestavy může uživatel vybrat formát tisku a sestava se podle něho generuje 9

10 NVD ORU PTH RPT SPM SYD SYP SYV VOE VLF YEA 2 jako 1, ale při každém spuštění 11 jako 1, ale globálně pro všechny instance programu na jednom počítači 12 jako 2, ale globálně pro všechny instance programu na jednom počítači - název souborů výstupních textových dávek 0 původní tvar KXX 1 ARRMDPPP.IUC - povoluje možnost použití maskového ORGu (ORU) pro omezení přístupu uživatelů 0 nepovinné, pouze pro nápovědu 1 povinné pro ruční i aut.volbu určuje na kterých discích a jestli vůbec budou po spuštění programu ROZ testovány a případně vytvářeny adresáře dle PTH 0 - adresáře nejsou vytvářeny 1 - jsou vytvářeny pouze adresáře na aktuálním disku 2 - jsou vytvářeny všechny adresáře na všech discích dle PTH - chování k relativním adresářům v PTH při zakládání nového roku 0 pouze abs.cesty 1 i relativní 2 i relativní, ale data se nepřesunují - správce masek 0 vypnuto 1 interaktivně z masky bez možnosti úpravy 2 - interaktivně z masky s možností úpravy 3 jako 2, ale navíc nejen interaktivně, ale i ze submenu Souhrn - alternativní disk pro pracovní soubory 0 není 3..x C, D, E, - alternativní adresář při zapnutém SYD 0,1 root disku 2 GORROZ 3 GORDIC 4 - ROZ - virtuální adresář pro data 0,1 root disku 2 GORROZ 3 GORDIC 4 - ROZ - varianta Outlook Express. Pokud se používá OutLook Express jako klient el.pošty 0 původní verze 1 nová verze - velikost fontu v řádkových prohlížečích (v bodech), default=9 určuje jakým způsobem bude založen nový rok v programu ROZ, respektive kam budou přesunuty soubory starého roku 0 - Adresáře starého roku se vytváří v o 1 vyšší adresářové úrovni než jsou adresáře aktuálního roku 1 - Adresáře starého roku se vytváří v každém podadresáři aktuálního roku 2 - Adresář starého roku se vytváří ve stejné adresářové úrovni jako adresář aktuálního roku. a má stejnou strukturu 3 - Adresář starého roku se vytváří v podadresáři rootu programu a má stejnou strukturu jako adresář aktuálního roku ROZTxxxx.CFG Konfigurační soubor organizace zpracovávané v programu WinROZ (xxxx v názvu souboru představuje OrgNum dané organizace). Jeho obsah ovlivňuje různé funkce a nastavení programu. Je to textový soubor konfiguračního charakteru. To znamená, že obsahuje nastavení možných parametrů ve tvaru: PAR=hodnota ;komentář kde PAR - tříznaková zkratka parametru hodnota - libovolná (číselná i textová) hodnota, kterou má daný parametr nabývat ; - odděluje následující text. Lze jej využít k okomentování nastavení daného parametru a pokud je uveden na řádku jako první, lze jím uvedené nastavení ignorovat komentář - libovolně dlouhý popisný text 10

11 Poznámka: Každý parametr musí být uveden na zvláštním řádku. Pokud by se stejný parametr v souboru opakoval více než jednou (byť s různými hodnotami), je nakonec brán za směrodatný poslední v pořadí (ten s vyšším číslem řádku v souboru). V tomto souboru mohou být uvedeny parametry jejichž podrobný výklad je uveden v Příloze A ROZTxxxx.CFS Systémový konfigurační soubor organizace zpracovávané v programu WinROZ (xxxx v názvu souboru představuje OrgNum dané organizace). Jeho obsah ovlivňuje metodiku práce a nejdůležitější nastavení programu. Je to textový soubor konfiguračního charakteru, který je však dodáván poskytovatelem a je tvrdě kryptován. To znamená, že obsahuje nastavení možných parametrů, které jsou tajné a není je možné normálnímu uživateli měnit ROZTxxxx.CFU Konfigurační soubor typu CFG, může obsahovat stejné parametry, nemusí být kryptován a xxxx není OrgNum, ale poslední 4 číslice z čísla referenta. Je načítán až po CFG, takže může předefinovat parametry nastavené souborem CFG ROZ.PSW Textový soubor definic přístupových hesel. Pokud program využívá více různých osob, lze každému z nich v tomto souboru nadefinovat vlastní přístupové heslo, úroveň přístupu, osobní číslo a jméno. Osobní číslo se v případě zásahu do dat ukládá jako referent do ostrých dat, takže lze zjistit kdo provedl danou změnu nebo pořídil danou akci či řádek finančního profilu akce. Jméno uživatele je pak uváděno v logovacím souboru ROZ.LOG jako identifikátor osoby, která spustila program, ukončila program, případně spustila některou z funkcí programu. Vlastní struktura souboru je následující: 1.znak 12.znak 16.znak 25 znak heslo úroveň osobní číslo jméno referenta Poznámka: Platí, že každý referent musí být uveden na zvláštním řádku a nesmí se opakovat. Pozor: Tento soubor je měkce kryptován. To znamená, že jej správce programu může změnit, ale musí jej zakryptovat, jinak by nebylo možno se do programu WinROZ přihlásit (spustit ho). 1.6 Kryptace Z bezpečnostního hlediska jsou některé řídící soubory programu WinROZ kryptovány. Vlastní kryptaci lze rozdělit na měkkou a tvrdou. Hlavním rozdílem je, že měkce kryptované soubory mohou být správcem programu změněny a opět zakryptovány, kdežto tvrdě kryptované soubory může změnit pouze poskytovatel programu WinROZ. Měkce kryptovány mohou být: ROZ*.CFG, ROZ*.OR*, ROZ*.SOR, R*.FRM, R*.SEZ, R*.SSZ, R*.000, ROZ*.EXD, ROZ.SYS, ROZ.PTH Měkce kryptovány musí být: ROZ.PSW Tvrdě kryptovány musí být: ROZ*.ORG, ROZS.STR, ROZ*.FRM, ROZ*.SEZ, ROZ*.SSZ, ROZ*.000, ROZ*.S0*, ROZ*.CFS 11

12 3 Vstup do programu WinROZ 3.1 Spuštění programu z operačního systému Windows Program je možné spustit několika způsoby: 1) Dvojklikem na ikonu zástupce programu umístěnou na ploše obrazovky 2) Výběrem z nabídky START-PROGRAMY-GORDIC-WinROZ 3) Z nabídky START-SPUSTIT spuštění WROZ.EXE 4) Z příkazové řádky příkazem WROZ.EXE POZOR! Program ROZ má v sobě zabudovanou kontrolu na přítomnost virů. Pokud se objeví místo vstupní obrazovky varovné hlášení: PROGRAMOVÉ SOUBORY BYLY NÁSILNĚ NARUŠENY! OVĚŘTE SYSTÉM ANTIVIROVÝMI PROGRAMY! ROZERR=... V takovém případě je třeba si opsat číslo uvedené u ROZERR a oznámit je nejbližšímu dealerovi firmy. S největší pravděpodobností je program ROZ napaden virem. Je třeba ověřit existenci viru pomocí antivirových programů. V menším počtu případů může být toto hlášení způsobeno narušením ostré instalace programu. Program WinROZ obsahuje rovněž kontrolu na aktivační klíč a číslo licence, které je kontrolováno při přihlášení do programu i při všech reinstalacích programu na vyšší verze utilitou WGORUPIN. Pokud je chybný registrační soubor, program hlásí: Chyba instalace WROZ.GOR neexistuje nebo má špatnou sturkturu. Také v tomto případě doporučujeme kontaktovat dealera firmy GORDIC s.r.o. software. 1.2 Zadání hesla Úvodní obrazovka vybízí k zadání hesla (nevypisuje se, aby jej nezjistila neoprávněná osoba). Heslo je zkontrolováno podle tabulky hesel pracovníků v kryptovaném souboru ROZ.PSW a pokud se zde vyskytuje, zobrazí se jméno uživatele v poli Jméno uživatele a uživateli je povolen vstup s danou úrovní přístupu. V levé spodní části okna (pod firemním logem) je zobrazeno aktuální označení verze programu WinROZ. Po zadání a potvrzení hesla následuje další obrazovka. Po zadání chybného hesla nebo stisku tlačítka Zrušit se okno uzavře a program ukončí, takže nedojde k přihlášení do systému. 12

13 1.3 Výběr organizace, organizační jednotky a období zpracování Pokud je heslo zadáno správně, zobrazí se další okno, kde je třeba provést výběr zejména roku aktuálního požadavku, jinak není povoleno měnit ostatní údaje (jsou nepřístupné) a lze pouze ukončit přihlašování bez spuštění programu. Po zadání roku zpracování již lze zadat IČO předkladatele. V případě, že se jedná o organizaci s odbory OJE=2, zadává se navíc číslo odboru, kde je možno vybrat z nápovědy na klávesu F4 nebo po kliknutí myší na tlačítko připojené k editačnímu poli. Nakonec je možno zadat období zpracování (pokud je parametricky umožněno CHY=1). Při dalším vstupu do programu jsou uživateli nabídnuty stejné hodnoty jako při posledním ukončení programu. Předplněné hodnoty je možno buď potvrdit nebo je změnit na jiné Zadání roku aktuálního požadavku Vzhledem k charakteru programu (sběr a práce s požadavky na rozpočet příštích let) se zde nezadává aktuální kalendářní rok, ale rok následující aktuálnímu kalendářním (rok, na který se připravuje rozpočet). ROK se zadává ve tvaru RRRR Do pole Rok lze hodnotu dopsat buď ručně nebo je možné vybrat si v roletové nabídce z jichž existujících roků (prohlížení stavů sběru minulých let). Jestliže se zadá rok nižší než na který se připravuje rozpočet, je možné vstoupit do databáze požadavků starých roků (pokud jsou uloženy na disku). V případě zadání roku vyššího než je aktuální, je možno založit zpracování nového roku. Program pak hlásí: Opravdu založit nový rok Ano/Ne? Pokud uživatel odpoví kladně dojde k vytvoření databáze nového roku. Viz. kapitola Zadání IČO předkladatele IČO je až 10-ti místné číslo předkladatele (případně název sumáře organizací) IČO je vždy předplněno dle posledního zpracovávaného předkladatele. Při potřebě změny předkladatele je nejrychlejší možnost zadat přímo konkrétní IČO. V případě, že je známa pouze začáteční část IČO, je možno po zapsání známé části stisknout klávesu F5. Zobrazená nápověda pak bude obsahovat pouze ty organizace, které mají stejný začátek jako zadaná část IČO. V případě, že IČO není známo vůbec (např. pouze název), je možno stiskem klávesy / nebo tlačítka se stejným symbolem zobrazit nápovědu obsahující všechny organizace v číselníku ORG. Nápověda pak poskytuje možnosti vyhledávání v číselníku dle IČO i podle názvu předkladatele. Do editačního pole nápovědy stačí psát znaky a program automaticky vyhledává první záznam vyhovující zadanému filtru nebo ohlásí: Žádný záznam neodpovídá danému filtru 13

14 Nápověda: při vyplňování IČO předkladatele je možné využit tzv. horkých kláves / zobrazí obsah souboru ROZ.ORG jako nápovědu pro volbu IČO předkladatele * zobrazí obsah souboru ROZ.SOR jako nápovědu pro volbu sumáře organizací - zobrazí obsah souboru ROZ.LOG pomocí prohlížeče + zobrazí obsah souboru ROZ.PTH pomocí prohlížeče Zadání organizační jednotky Organizační jednotka se zadává ve tvaru OO V případě odborů organizace (OJE=2) je po zadání IČO předkladatele nutno zadat jeho odbor. Zadané číslo odboru může být pomocí parametru OGM automaticky zahrnuto do masky pro prohlížení textových profilů akcí, jinak budou zobrazeny všechny akce všech odborů dané organizace. Nápověda: pří vyplňování čísla odboru je také možno využít horké klávesy / nebo F4 zobrazí obsah souboru ROZTxxxx.ORJ jako nápovědu pro volbu čísla odboru Zadání období zpracování MĚSÍC se zadává ve tvaru MM. Pokud je parametrem CHY=1 povoleno, je možno zadat měsíc, který se poté při pořizování doplňuje k jednotlivým řádkům finančního profilu. Má význam pouze např. pro návrh rozpočtu na jednotlivé měsíce apod Založení nového roku Pokud uvedete Rok aktuální požadavku jako hodnotu posledního založeného roku + 1, program se zeptá : Opravdu chcete založit nový rok Ano/Ne? po kladné odpovědi následuje další dotaz: 14

15 Máte na disku dostatek místa pro soubory nového roku Ano/Ne? pokud místo na disku je a odpoví se Ano, program se ještě naposledy zeptá: Naposledy se ptám, opravdu chcete založit nový rok Ano/Ne? Po odpovědy Ano, protože se jedná o závažnou funkci, program vypíše následující upozornění: Probíhá zakládání nového roku nepřerušovat!!! Elektronická pošta doručené archivy (dávky) Okno Pošta doručené archivy (zobrazí se pouze v případě nastavení parametru KDA=2 a pokud je v doručené poště nachází obsahující archiva dat nebo dávku programu WinROZ. Funkce autodetekce doručené pošty zjišťuje zaslání archivu dat nebo dávky jiným uživatelem. Aby práce s em probíhala správně, je třeba, aby dealer firmy GORDIC s.r.o. software správně nastavil používaný software el.pošty a parametr KDA. Autodetekce probíhá po zadání všech editačních polí okna výběru organizace a období zpracování a pracuje v závislosti na parametru KDA (0-vypnuto, 1-pouze informace o případné došlé poště, 2-zobrazí dialogové okno s možností uložení archivu pro obnovení a vymazání z došlé pošty) Základní obrazovka programu Po potvrzení zadaných hodnot v okně Výběr organizace se objeví okno s hlavním menu programu WinROZ. Hlavní okno je výchozím bodem, ze kterého lze pomocí menu nebo nástrojové lišty vyvolat všechny potřebné funkce pro zpracování požadavků na rozpočet a střednědobého rozpočtového výhledu. Příslušná funkce se z menu vybírá myší nebo pomocí plošného kurzoru (pomocí kurzorových kláves) a potvrzením klávesou ENTER nebo pomocí stisku kombinace kláves ALT+podtržené písmeno v názvu funkce. Pokud je na řádku submenu vpravo malá šipka, znamená to, že tato volba obsahuje ještě další submenu. Stejným způsobem se postupuje ve všech nabídkových oknech: najetí kurzorem na zvolenou funkci a stisk klávesy ENTER (nebo kombinace kláves ALT+označený znak) nebo kliknutí myši otevírá další okno s menu nebo startuje funkci, jejíž stručný popis se zobrazuje ve spodním Help-Line řádku obrazovky. Přerušení, ukončení funkce a návrat do předchozího menu zprostředkuje klávesa ESC. Stisk klávesy ALT v menu uzavře všechna otevřená submenu až do úrovně hlavního menu. 15

16 V pravém spodním rohu hlavního okna aplikace se nachází tzv. INFO okno, které obsahuje nejdůležitější globální parametry spuštěné aplikace: OrgNum - pořadové číslo organizace v rámci ROZ.ORG IČO - IČO předkladatele Název - Název předkladatele Akt.měsíc - Období zpracování (pokud není povoleno měnit, tak vždy hodnota 1) Akt.rok - Aktuální rok požadavku Verze - Označení aktuální verze programu Licence - Označení licence programu (a dat) Organizační jednotka předkladatele - pokud je OJE=2, tak číslo odboru Uživatel - Jméno aktuálně přihlášeného uživatele Ukončení práce Ukončení práce s programem se provede stiskem kombinace kláves Alt+F4 nebo klávesou ESC v hlavním okně programu WinROZ nebo kliknutím myší na tlačítku (viz.obr) v nástrojové liště. Objeví se dotaz, zda OPRAVDU ukončit program. Po kladné odpovědi dojede k ukončení. 16

17 4 Menu Akce Toto menu je určeno pro práci s textovými profily požadavků na rozpočet nebo konkrétními požadavky (akcemi) a příslušné submenu nabízí následující výběr: 1.1 Organizace Možnost změny aktuálního roku požadavku, předkladatele (případně i organizační jednotky předkladatele). Obrazovka pro realizaci této volby se neliší od vstupní obrazovky programu, jenom s tím rozdílem, že tlačítko Zrušit neukončí program a vrátí se do původního nastavení prostředí programu. 1.2 Pořizování Postup pořizování požadavků na rozpočet u uživatele programu (zpracovatele) může být trojího charakteru: 1) Zpracovatel pořizuje za předkladatele, který vyplní předtištěný formulář požadavku (papír) a) předkladatel vyplní předtištěný formulář a nalepí identifikátor PID (pokud je oprávněn) b) zpracovatel nalepí identifikátor PID (pokud jej již nepřidělil předkladatel) a pořídí požadavek do programu WinROZ dále uvedeným způsobem c) příslušný formulář (originál) se vrátí předkladateli, který jej uchová ve složce ROZ XXXX, kde XXXX je aktuální rok požadavku. 2) Zpracovatel je zároveň předkladatelem a přímo pořizuje do programu WinROZ (provádí pouze předkladatel, který má instalován program MS-WORD 6.0 a vyšší) a) fyzicky odlepit a připravit stranou PID (z přiděleného intervalu fyzických štítků) b) pořídit požadavek do programu WinROZ dále uvedeným způsobem c) vytisknout sestavu ROZAD005.FRM (menu Akce-Prohlížení-Detail-Tisk) na prázdný papír d) nalepit připravený PID na daný výtisk formuláře e) založit formulář do složky ROZ XXXX, kde XXXX je aktuální rok požadavku 3) Zpracovatel je zároveň předkladatelem a přímo pořizuje do programu WinROZ (provádí pouze předkladatel, který nemá instalován program MS-WORD 6.0 a vyšší) a) fyzicky odlepit a připravit stranou PID (z přiděleného intervalu fyzických štítků) b) pořídit požadavek do programu WinROZ dále uvedeným způsobem c) vytisknout sestavu ROZAD004.FRM (menu Akce-Prohlížení-Detail-Tisk) na prázdný papír d) nalepit připravený PID na daný výtisk formuláře e) založit formulář do složky ROZ XXXX, kde XXXX je aktuální rok požadavku Celý profil požadované akce se skládá z následujících částí: Textový profil Po spuštění funkce pořizování AKCE se objeví okno formuláře textového popisu požadavku/akce. Jeho vzhled je následující, přičemž podle nastavení programu mohou být některé editační políčka skryty (nepoužívají se): 17

18 Záhlaví okna obsahuje informaci o aktuálním předkladateli, který požaduje pořizovanou akce (IČO, název a případně i organizační jednotku OJE), dále aktuální období (MM/RRRR), datum a čas spuštění pořizování. Na poslední řádku se objevuje nápověda pro vyplnění aktuálního pole, na kterém stojí kurzor. PID Údaj Poč. míst Popis Údaj PID PID 12 unikátní identifikátor akce povinná položka První vyplňovanou a zároveň jednou ze dvou povinných položek textového profilu akce je jednoznačný identifikátor, tzv. PID (prvotní identifikátor). Tento identifikátor je firmou GORDIC distribuován v podobě samolepících štítků s čárkovým kódem vyjadřujícím hodnotu napsanou ve spodní části štítku. Tento identifikátor je unikátní v celorepublikovém měřítku a je možné jej snímat různými snímači založenými nejčastěji na principu laseru nebo jej ručně opsat. Aby byla zaručena unikátnost je důležité dodržovat některé zásady práce: - štítek obsahující PID je nutno nalepit na originál požadavku (do pravého horního rohu) těsně před jeho evidencí programem WinROZ a teprve poté jej zapsat do počítače, resp. jej oddělit od ostatních identifikátorů a nalepit ho ihned po vytištění formuláře ze programu WinROZ. Klávesou ENTER potvrdíme zadání identifikátoru. Identifikátor PID má v sobě zahrnuto kontrolní číslo a pokud by PID nevyhovoval testu na kontrolní číslo objeví se chybové hlášení: Zadaný identifikátor není PID! a po stisku klávesy ENTER (tlačítko OK) je možno zadat správný PID. Poznámka Znaky O (písmeno velké o) a 0 (číslice nula) je možné vizuálně zaměnit, proto je číslice nula při vyplňování zobrazena jako přeškrtnutá šikmou čarou z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Program ROZ navíc testuje v rámci aktuální organizace identifikátor na duplicitní existenci, kdy nelze pořídit požadavek na akci, která by byla označena PIDem již zaevidovaného požadavku a ohlásí to chybou: 18

19 Zadaný identifikátor již evidován! a po stisku klávesy ENTER (tlačítko OK) je možno zadat správný PID. Číslo akce Údaj Poč. míst Popis Číslo akce 4 jednoznačné číslo akce Údaj Číslo akce Jednoznačné číslo akce přidělované až po schválení rozpočtu. U nových požadavků se nevyplňuje, tj. je vždy nula (0000). Číslo akce může úzce souviset s dále popisovaným typem akce. Je-li v kofiguračním souboru programu uveden parametr KTA=1 je prováděn následující test souvztažnosti: pokud se jedná o zahajovanou akci, a číslo akce je vyplněno libovolnou hodnotou různou od 0, je kurzor po upozornění: Číslo akce musí být 0! automaticky přesunut zpět na číslo akce a program vyžaduje opravu čísla na hodnotu 0; pokud se jedna o rozestavěnou akci a číslo akce je 0, je kurzor po upozornění: Číslo akce nesmí být 0! automaticky přesunut zpět na číslo akce a program vyžaduje zadání platného čísla akce. Typ Hodnota Význam 1 Rozestavěná 2 Zahajovaná 3 Ukončená 4 Pozastavená Číselník Typ Číselníková hodnota, jejíž možnosti jsou vyjmenovány v souboru ROZT*.PCV (variabilní). Nabídka se rozbalí vždy při vstupu na toto políčko automaticky. Definuje typ akce ( stavby). Typ akce může úzce souviset s dříve popisovaným číslem akce. Je-li v kofiguračním souboru programu uveden parametr KTA=1 je prováděn následující test souvztažnosti: pokud se jedná o zahajovanou akci, a číslo akce je vyplněno libovolnou hodnotou různou od 0, je kurzor po upozornění: Číslo akce musí být 0!, automaticky přesunut zpět na číslo akce a program vyžaduje opravu čísla na hodnotu 0; pokud se jedna o rozestavěnou akci a číslo akce je 0, je kurzor po upozornění: Číslo akce nesmí být 0!, automaticky přesunut zpět na číslo akce a program vyžaduje zadání platného čísla akce. Pozor! Pokud má akce nastaven Typ na Ukončená, automaticky se nepřevádí do dalšího roku. Stav akce Hodnota A B C D E F G Z Význam Stavba dosud vůbec nezačala Číselník Stav akce Vlastnické vztahy ke stavbenímu pozemku vyřešeny, např. výkupem. Netýká se podzemních staveb Pro stavbu je hotová předprojektová a projektová příprava a stavební povolení, vybrán zhotovitel a mandatář; vlastní realizace dosud nezačala. Zainvestování pozemku provedeno tak, že stavbu bude možno napojit na inženýrské sítě Hrubá stavba Vnitřní a dokončovací práce provedeny; kolaudace Případné dodělávky hotovy Stavba, které se předchozí kategorizace netýká, např. stroje a zařízení Číselníková hodnota, jejíž možnosti jsou vyjmenovány v souboru ROZT*.PCV (variabilní). Nabídka se rozbalí při stisku klávesy F4 nebo /, případně kliknutím myší na tlačítko v pravé části editačního políčka. 19

20 Hodnota Stav akce je použita pro zvýšení orientace v procesu realizace každé akce a možnost posouzení její skutečné rozestavěnosti. Takto mohou být: zvýrazněny stavby, jejichž výstavba probíhá bezproblémově odděleny stavby, které jsou pozastaveny vyčleněny stavby, které mají komplikovaný proces přípravy před vlastním započetím výstavby poznány stavby, které byly zahájeny většinou pouze projektem proto, aby byly vedeny v kategorii Rozestavěné Skupina Údaj Poč. míst Popis Skupina 2 zatřídění akce do skupin Údaj Skupina Číselníková hodnota, jejíž možnosti mohou být vyjmenovány v souboru ROZT*.PCV (variabilní). Nabídka se rozbalí při stisku klávesy F4 nebo /, případně kliknutím myší na tlačítko v pravé části editačního políčka. Používá se pro začlenění akcí do uživatelsky definovaných skupin, podle kterých mohou být stanovovány priority, apod. a následně je možno hodnotu využít pro třídění, výběry podle masek a tisky. Podskupina Údaj Poč. míst Popis Údaj Podskupina Podskupina 2 zatřídění akce do podskupin v rámci skupin Číselníková hodnota, jejíž možnosti mohou být vyjmenovány v souboru ROZT*.PCV (variabilní). Nabídka se rozbalí při stisku klávesy F4 nebo /, případně kliknutím myší na tlačítko v pravé části editačního políčka. Používá se pro začlenění akcí do uživatelsky definovaných podskupin, podle kterých mohou být stanovovány další úrovně priority, apod. a následně je možno hodnotu využít pro třídění, výběry podle masek a tisky. ISPROFIN Údaj Poč. míst Popis ISPROFIN 13 označnení ISPROFIN Údaj ISPROFIN Číselníková hodnota, jejíž možnosti mohou být vyjmenovány v souboru ROZT*.PCV (variabilní). Nabídka se rozbalí při stisku klávesy F4 nebo /, případně kliknutím myší na tlačítko v pravé části editačního políčka. Hodnota ISPROFIN se může používat pro identifikaci požadavku (akce) podle žádosti o státní dotací nebo o dotaci z fondů EU a NATO ve smyslu čj.113/5095/2000 MF ČR. Název akce Údaj Poč. míst Popis Údaj Název akce Název akce 254 textový popis akce (obecně název akce) Název akce může být dlouhý až 254 znaků a pokud je dlouhý není zobrazen celý Zbylá část názvu je přístupná pomocí kurzorových šipek vpravo (případně vlevo). Název akce určuje předmět akce, měl by být krátký, jasný a výstižný. Pozor! U rozestavěných akcí je nutno použít stejný název, jak byl zadán při prvním požadavku. 20

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

BS Atrak 2.0 Funkce systému

BS Atrak 2.0 Funkce systému BS Atrak 2.0 Funkce systému Zobrazit kontakty LAIC Přihlásit se do systému Konfigurovat prostředí aplikace Správce systému Konfigurovat lokalizaci prostředí Navigovat se po nabídce modulů Odhlásit se ze

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Evidence žádostí o finanční příspěvek

Evidence žádostí o finanční příspěvek Evidence žádostí Obsah Evidence žádostí o finanční příspěvek... 3 Evidence žádostí... 4 Seznam žádostí... 4 Nová žádost... 6 Změny žádosti:... 7 Evidence žadatelů... 8 Seznam žadatelů... 8 Detail žadatele...

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H

Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 O B S A H O B S A H I. OBECNÁ ČÁST...5 Úvodní informace...5 Základní princip...5 Použití v síti...6 Technické požadavky...6 Tisk na tiskárnu v textovém režimu...6 Ochrana systému...7 Speciální verze...7 Rady na

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06600 Bytové domy bez bariér Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel

Více

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 8. prosince 2011 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 3 2 Tisk a všeobecná

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Manuál k editační části aplikace Stavby v CHKO autor: Ladislav Matouš datum: 14.3.2014 verze dokumentu: 0.7 1 1 Obsah 1.1 Prohlížení

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 16. května 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

EvMO postup při instalaci a nastavení programu

EvMO postup při instalaci a nastavení programu EvMO2010 - postup při instalaci a nastavení programu 1 Program EvMO2010 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační

Více

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK KASA EET. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK KASA EET verze 1.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Zpracování statistického výkazu P 1-04

Zpracování statistického výkazu P 1-04 Zpracování statistického výkazu P 1-04 Výkaz se vyplňuje do internetového formuláře. Před vyplňováním výkazu je nezbytně nutné si přečíst příslušné Pokyny a vysvětlivky k jeho vyplňování. Pokud nepřenášíte

Více