Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13."

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice upravují odlišnost vzdělávacích potřeb pro žáky zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné, přesto některé bývalé zvláštní školy nejsou zcela bez problémů. Podle zjištění České školní inspekce některé školy nemají ve svých školních vzdělávacích programech dobře zpracovanou právě oblast vzdělávání DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Finanční gramotností proti zadlužování... 3 Poradenská linka pro učitele... 5 Výukové programy aneb za kamarády do zoo... 7 Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením je u nás velmi dobré. Jeho vysokou úroveň stále zachováváme, uvedla ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová na tiskové konferenci ČŠI k problematice bývalých zvláštních škol. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Z klece slavík nezazpívá. Latinské přísloví Krátce dubna Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se na svém zasedání mimo jiné zabýval i návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 14. dubna V horní komoře Parlamentu České republiky proběhlo veřejné slyšení ke státní maturitě dubna Ve společenském sále v Košicích vyhlásí vítěze již čtvrtého ročníku celoslovenské ankety Zlatý Amos 2009/2010. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přesto lze, podle vyjádření O. Hofmannové, velmi kladně hodnotit naplnění školních programů zaměřených na žáky s lehkým mentálním postižením. Zpracování ŠVP se však setrvačně zaměřuje pouze na výběrovou kvalitní speciální péči, zpravidla ale nepodporuje možnost integrování žáků do hlavního vzdělávacího proudu, řekla O. Hofmannová a dodala, že nedostatečné rozlišení potřeb a zvláštních podmínek pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a žáků s lehkým mentálním postižením má dopad na možnosti romských žáků zařadit se do hlavního proudu vzdělávání. Vinu za tento stav však nemají pouze školy. Je to problém metodický, odborný, ale i finanční. Pro zařazení dítěte do vzdělávání ve zvláštních školách i nadále platí souhlas zákonného zástupce, nově je však stanovena podmínka tzv. informovaného souhlasu zákonného zástupce. A to je první zakopaný pes co je přesně informovaný souhlas, nikdo neví, školy si ho vykládají různě. Velkou pomoc ale školy nemohou při návratu žáků do základních škol hledat ani u školských poradenských zařízení. Těch je málo, mnohá jejich vyjádření jsou jak přes kopírák. I ony mají totiž problém při rozlišení tzv. hraničních dětí, tj. dětí, které jsou na hraně mezi,normálem a lehkým mentálním postižením, zdůraznila O. Hofmannová. A peníze? Chybí především na asistenty pedagogů. Situace se podle ní může zlepšit jen systematickou podporou zapojování žáků se sociálním znevýhodněním do hlavního proudu vzdělávání. Olga ŠEDIVÁ

2 2 Zápisník Padesátiletá chyba Evropský veletok Rýn je o 90 km kratší, než v posledních desetiletích uvádějí moderní učebnice. Na chybu náhodou přišel biolog Bruno Kremer z univerzity v Kolíně. Ještě v publikacích z první poloviny minulého století je údajně správný údaj o délce řeky, která podle něj od pramene až po ústí měří 1230 km. Moderní encyklopedie však uvádějí délku 1320 km. idnes.cz Obraz z cereálií Američtí středoškoláci ze severního Utahu vytvořili z cereálních lupínků obrovskou repliku obrazu Hvězdná noc od slavného nizozemského malíře Vincenta van Gogha. Práce na tomto obilninovém díle o ploše 595 čtverečních metrů zabrala mladým výtvarníkům asi týden. čtk Brána recyklace Téměř osm desítek výrobků z celého světa vyrobených z recyklovaných materiálů od těch nejběžnějších přes ty méně známé, jako jsou například pera z recyklovaných PET lahví, až po ty neobvyklé, jako je židle z nápojového kartonu, lze najít na výstavě ve Škodově paláci v Praze. lv Nové příručky Učitelé dostanou nové příručky, jak učit sexuální výchovu. Ministerstvo školství zároveň vydává doporučení, jak k výuce tohoto předmětu přistupovat. Reaguje tak prý na zvýšené sexuální ohrožení dětí na internetu, na homofobní nálady mezi žáky a nárůst počtu HIV pozitivních osob. čtk To víte, nejprve jsme zazpívali Marience slovenskou hymnu, s Ferkem jsme promrskávali romská slovíčka, potom jsme čekali, až se Ahmed domodlí a na češtinu už nějak nezbyl čas! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Maturitě zvoní hrana? Některé výroky z pořadu ČT Otázky Václava Moravce Vzdělanostní ekonomika. Sousloví, které se vždycky před volbami stává mantrou, aby po volbách zůstalo všechno při starém. Peníze jdoucí v Česku ze státní pokladny na školství, vědu a výzkum neodpovídají v přepočtu na hrubý domácí produkt ani zdaleka zemím, které je možné označit za vzdělanostní ekonomiky. Podobné je to s reformami, ať už středního či školství vysokého. Když někdejší ministryně školství Petra Buzková z ČSSD prosazovala nový školský zákon, pravděpodobně netušila, jak složité a trnité budou například cesty vzniku státní maturity. Odklady jejího zavádění naznačují, že jde o nechtěné dítě. Jiří PAROUBEK, předseda strany (ČSSD): Já se domnívám, že státní maturity nejsou dobrou cestou. Jsem rád, že jsem byl jeden z prvních vlastní politické strany, kteří na to upozornili. Státy, které mají státní maturity, netvrdím, že znám situaci ve všech, ale tam, kde jsem se s tím seznamoval, tam to spíš působilo tak, že se studenti připravují na testy. A to je ohromný rozdíl, jestli se připravují na testy, nebo jestli se připravují tak, aby byli připraveni do života, na vysokou školu a podobně. Takže my dáváme přednost, teď už to mohu říct i za sociální demokracii, jinému řešení. Petr NEČAS, volební lídr, místopředseda strany (ODS): Tato podoba státních maturit, protože byla špatně udělána už v zákoně z roku 2005, je neživotaschopná. Ano, jsem zastánce něčeho, co můžeme nazvat státní srovnávací zkoušky, z několika důvodů. Za prvé, aby byla zaručena státní garance kvality středního školství, za druhé, aby bylo možné porovnávat školy stejného typu z hlediska kvality jejich výuky. A důvod třetí, aby se touto státní srovnávací zkouškou postupně nahradilo přijímací řízení na vysoké školy. Velmi bych přivítal, kdyby na základě tohoto bylo dosaženo širší politické shody, aby tento projekt postupně mohl být nastartován v elektronizované podobě, žádné papíry, prostě využívání informačních a komunikačních technologií, a tento systém tady prostě 10, 15 nebo 20 let fungoval. Miroslava KOPICOVÁ, ministryně školství (nominovaná ODS): Doufám, že už toto předvolební šílenství skončí brzy. Myslím, že je neštěs tí, že se opakuje dvakrát po sobě, protože jsem si jistá, že tato témata vůbec nepatří na politickou úroveň. Mají se nechat těm, kteří se jimi odborně zabývají, a to je ministerstvo školství. Naše školství je poznamenáno masovostí a ztrátou kvality. Jediné, co mám teď pevného v ruce, jsou maturity, pokud jde o kvalitu, protože školství, tak jak je nastavena reforma základních a středních škol, se neuvěřitelně liberalizovalo. A v kombinaci s tím, co se děje, jakou máme demografickou křivku, to znamená, že nám v podstatě děti přecházejí z jednoho stupně školy na druhý, ze základních škol téměř bez přijímaček na střední školy a dnes máme maturantů tolik, kolik máme míst na vysokých školách. Tak se ptám, kam vlastně naši zemi můžeme dovést, když s tím něco neuděláme. NewtonMedia

3 Finanční gramotností proti zadlužování Zadlužení domácností neustále roste. Podle České národní banky v lednu letošního roku dosáhlo částky 985,66 miliardy korun. Během jednoho měsíce narostly dluhy domácností o více než 2 miliardy, na každého občana tak připadá korun. Tato čísla jsou opravdu alarmující. Jejich závažnosti i závažnosti celé problematiky si je vědomo i ministerstvo školství, a proto zařadilo do rámcových vzdělávacích plánů středních škol i učilišť finanční gramotnost. Její výuka je tudíž povinná a středním školám s ní má pomoci i nová příručka Národního ústavu odborného vzdělávání Finanční gramotnost úlohy a metodika. Oslovili jsme její autory Petra Klínského a Danuši Chromou a zeptali jsem se, co se vlastně výukou finanční gramotnosti rozumí. Petr KLÍNSKÝ Výuka finanční gramotnosti není v našich školách úplnou novinkou, a to proto, že finanční gramotnost se netýká jen osobních financí. Je dobré říci, že jde o širší problematiku. Mohli bychom do ní zahrnout tuto problematiku: 1. Ceny jak ceny vznikají, proč jsou odlišné podle místa, zákazníků, roční či denní doby apod. Můžeme sem zahrnout cenové triky (od všeobecně známého zakončování cen devítkou přes nabídky různých výhodných, ale také nevýhodných balíčků). V neposlední řadě sem patří pochopení důsledků inflace. 2. Finanční produkty máme-li se rozhodovat, jak buď naložit s penězi, nebo naopak jak například krýt deficit svých prostředků, potřebujeme alespoň základní rozhled o tom, jaké možnosti nám finanční trh nabízí. 3. Osobní finance sem bychom zahrnuli domácí rozpočet a osobní finanční plánování. První dva okruhy, tedy problematika cen a finančních produktů, byly v různé míře zahrnuty ve výuce již poměrně dlouho. Jsou typickými otázkami, které se vyučují na ekonomicky zaměřených oborech. Jejich prvky byly zahrnuty i v problematice občanské nauky či společenských věd. To nové ve výuce je: a) Pojetí výuky posiluje se akcent na občana, tedy jak má občan s finančními produkty zacházet, které jsou vhodné pro krátkodobé využití, které pro dlouhodobé, čeho se vyvarovat. b) Zařazení okruhu osobních financí do učebních dokumentů, tedy rámcových vzdělávacích programů. Vaše osobní zkušenosti s výukou finanční gramotnosti? ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Vyučuji na obchodní akademii dvacet let, takže i takto dlouhou zkušenost mám s výukou problematiky finančních produktů či cen. Osobní finance jsme u nás ve škole i s ostatními kolegy včlenili asi před třemi roky. Letos tedy naši maturanti již potřetí skládají zkoušku z ekonomiky která obsahuje i kompletní problematiku finanční gramotnosti. Výuku finanční gramotnosti realizujeme jednak v běžných hodinách, jednak v rámci studentských projektů. Další cestou je zpracování maturitních projektů, kde jsou zadávána i témata finanční gramotnosti. Kromě zkušeností z výuky mám dvanáctileté autorské zkušenosti. Se spoluautorem píšeme učebnice ekonomiky pro obchodní akademie a ekonomická lycea. Okruh osobních financí jsme pak do učebnic vložili poprvé před třemi lety. Na tyto zkušenosti navázala práce na příručkách finanční gramotnosti. Reagovali jsme na to, že různé školy mají pro výuku finanční gramotnosti různě velký časový prostor. Proto příručky kombinují krátké úlohy s úlohami souvislejšími, aby si vyučující mohli sami rozhodnout, které využijí. Celkově naším úmyslem bylo, aby žáci celou problematiku pochopili na reálných příkladech, protože bez 3 pochopení a praktické aplikace bychom nemohli mluvit o finanční gramotnosti. Danuše CHROMÁ, spoluautorka příručky, jeho slova potvrzuje. Povinnost zařadit finanční gramotnost do ŠVP má každá střední škola. Je tedy na ní, jak její výuku zajistí. Standard finanční gramotnosti obsahuje minimální kompetence, které by žáci základních a středních škol měli při výuce finanční gramotnosti získat. Naši žáci by neměli s finanční gramotností mít žádné problémy, tedy ani s tím, jak se chovat na finančním trhu. Otázka je, jak dalece mohou například radit svým rodičům nebo okolí a využít to, co se ve škole naučili. A jaké zkušenosti mají další vyučující středních a základních škol? Evženie CHMELOVÁ, učitelka ekonomických předmětů V naší škole se v rámci předmětu ekonomika tomuto tématu samozřejmě věnujeme. Upozorňujeme žáky na problematiku druhů úvěrů, bankovních karet, RPSN, označení úrokových sazeb, ručení za závazky atd. Velice se nám při výuce osvědčilo využívat i pořady typu Krotitelé dluhů nebo Život na dluh. Miloš NOVOTNÝ ZŠ Nemyčeves Výuka finanční gramotnosti sice není zatím povinná pro základní školy, ale přesto se snažíme postupně nacházet místa, kam by se finanční gramotnost dala smysluplně vnořit (matematika, prvouka ). Opakuji, hledáme smysluplnost. Zdeněk BRYNYCH ZŠ Praha Finanční gramotnost zatím nemáme zakoncipovanou do ŠVP, ale počítáme se zařazením od školního roku 2010/2011. Její základy ale učíme už druhý rok v rámci matematiky v sedmém až devátém ročníku v různých podobách. Od školního roku 2008/2009 se každoročně účastníme soutěže devátých ročníků Orientační běh bankou. Olga ŠEDIVÁ (POZNÁMKA REDAKCE: K této problematice i na straně 11.)

4 4 Poznámka Smutné konstatování V nejsledovanějším publicistickém televizním pořadu v Otázkách Václava Moravce byla věnována zcela mimořádná pozornost školství. Nejdříve o školství hovořili předseda sociální demokracie s místopředsedou občanských demokratů, posléze měla značný prostor ministryně školství a jako expert i profesor Švejnar. Zatímco představitelé dvou nejsilnějších politických stran hovořili především o maturitách, ministryně školství pojala problematiku podstatně šířeji a poukázala na řadu skutečností, které přivedly naše školství až do situace, kdy přílišným zahleděním do globálních statistických čísel byla téměř vytěsněna nejen snaha o kvalitu, ale i o nutné a potřebné proporce z hlediska oborového složení. K výrokům politiků o maturitách přitom řekla, že by se k nim měli vyjadřovat především odborníci, tedy ministerstvo školství. Celý pořad jsem sledoval velice pozorně, protože po dlouhé době v něm zazněla a byla pojmenována naplno řada skutečností, které pokud se jako nepříjemné objevily v minulých letech byly buď rázně umlčovány, neboť jak ministerstvo školství, tak i politici dělali, že je vůbec neslyší. Kdybych měl s maximální stručností vyjádřit dojem, jaký musel pořad u diváků vzbudit, tak by se dal shrnout do smutného konstatování, že pro celé polistopadové období byla výrazně dominantní špatná školská politika. Dělali ji přitom nejen politici, ale aktivně i ministerstvo školství, tedy údajně odborníci. Zřejmě ale nevalní odborníci. František MORKES O dvě funkce místopředsedů se na sjezdu ucházelo sedm kandidátů. Jedno křeslo získal Václav Pícl, druhou místopředsedkyní byla ve druhém kole zvolena Radka Sokolová. Odstupující předseda Milan Štěch ve svém obsáhlém projevu zhodnotil současný stav, úspěchy a postavení odborů i jejich úkoly na další období. Řekl mimo jiné: V letech 2005 až 2007 zůstaly na ministerstvech rezervy ve výši 80 miliard korun. To vše dokázala vláda zlikvidovat a ještě vytvořit rekordní schodek 180 miliard korun v roce 2009 To, že se od roku 1993 podařilo nastartovat a udržet každoroční růst reálných mezd, je zásluha především odborů. Na sjezdu byl schválen Program ČMKOS pro období Konfederace jím navazuje na dlouhodobou strategii budování moderní odborové centrály. Tuto pozici si vydobyla při ochraně práv zaměstnanců. Program se proto zaměřuje především na obhajobu zájmů Jaké zkušenosti můžete ve své nové funkci uplatnit? Téměř dvanáct let jsem ve vedení odborového svazu pracovníků školství. Začínal jsem jako předseda republikového výboru sekce základních škol a poslední čtyři roky jsem místopředsedou svazu. K mé každodenní činnosti patří komunikace s oblastními a krajskými radami, tedy kontakt s členskou základnou, jednání se zástupci jak státní správy a zákonodárných sborů, tak s představiteli politických stran a profesních organizací. Měl jsem příležitost se aktivně zapojit do organizování a vedení protestních akcí a stávek našeho odborového svazu. V neposlední řadě zastupuji stranu zaměstnanců v Pracovním týmu RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje. Pracoval jsem také v odpovědné funkci na ministerstvu školství. Myslím, že jsem získal velmi cenné zkušenosti z fungování poslanecké sněmovny, tvorby a schvalování legislativy, státního rozpočtu, ale i z činnosti ústředních orgánů státní správy, včetně vlády. Na V. sjezdu ČMKOS byl novým předsedou konfederace zvolen Jaroslav Zavadil. V. sjezd ČMKOS zvolil nové vedení konfederace Jaroslav Zavadil byl zvolen novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů na jejím V. sjezdu, který probíhal 9. a 10. dubna v Praze. Jaroslav Zavadil byl dosud místopředsedou konfederace, na předsedu byl jediným kandidátem a byl zvolen jednomyslně. zaměstnanců při překonávání důsledků krize, která se projevuje poklesem výroby, vysokou nezaměstnaností, tlakem na snižování mezd a omezováním úrovně sociálního zabezpečení. Za stěžejní cíl si v příštích čtyřech letech odborová centrála stanovila obhajobu a větší ochranu důstojných pracovních podmínek při odstraňování důsledků krize. Základní věcí bude zákoník práce, důchody, zákon o zaměstnanosti a sociální systém. Hlavní programové cíle ČMKOS přineseme v příštím čísle. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Chci se podílet na budování moderní odborové centrály Novým místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal Václav Pícl. V jeho nové funkci jsme mu položili několik otázek, abychom vám ho představili. Na co byste se chtěl v následujícím období zaměřit? Chtěl bych se podílet na budování moderní silné odborové centrály, jejíž činnost bude vycházet z potřeb členů jednotlivých odborových svazů a která bude nadále uznávaným partnerem při jednáních se zaměstnavateli na jedné straně a politickou reprezentací na straně druhé. Máme společné problémy, které musíme společně řešit. Musíme být jednotní, silní a důvěryhodní. Jsem připraven podílet se na vytvoření kvalitního profesionálního týmu, který bude schopen provést odbory ekonomickou krizí a pozvedne jejich prestiž i v očích veřejnosti. sta

5 Linka pro učitele pomoc, nebo projev zoufalství? Ačkoliv poradenská linka pro pedagogy na telefonním čísle je v provozu téměř půl roku, zatím se ve školách o možnostech jejího využití moc neví. Zeptali jsme se učitelů, zda by se na tuto linku se svým problémem obrátili a zda mají představu o tom, jak by jim telefonát mohl pomoci. yslím si, že poradenská Mlinka pomoci může, i když nakonec si ve třídě musí každý poradit sám. Ale přibývá agresivních dětí a bohužel i rodičů. Myslím, že zejména právní stránka problému, co v daném případě dělat, by přišla vhod. Já učím na prvním stupni a zatím naštěstí špatnou zkušenost nemám, ale vím od kolegyň, že jsou často zoufalé. Pokud bych si s něčím nevěděla rady a nepomohli by mi přímo ve škole, určitě bych tuto službu využila, soudí Milada Fleková ze Základní školy Na Slovance v Praze. Učitel Petr Kaňka ze Základní školy U svatého Štěpána v Praze nám k tématu řekl: O poradenské lince mám pouze okrajové informace. Za sebe mohu prohlásit, že si zatím nedovedu představit situaci, ve které by Typickým volajícím je pedagog, který má problém s nezvladatelným žákem a stěžuje si na jeho agresivní chování. mi zmíněná linka mohla být nápomocna. Nevím, zda na druhé straně linky sedí specialista na vztahy žák žák nebo učitel žák nebo učitel učitel nebo učitel rodič nebo specialista na šikanu či pedagog starý praktik. Možná má skepse ke zmíněnému projektu pramení z neinformovanosti. Rád si svůj názor opravím, dozvím-li se o konkrétní pomoci a výsledcích rozpočtených na náklady vynaložené na linku pro pedagogy. Co tedy poradenská linka nabízí? Telefonická linka je součástí poradenských a preventivních opatření. Je primárně určena pedagogickým pracovníkům v celé České republice, kterým je nápomocna výlučně při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Určena je zejména těm, kteří nemají možnost konzultovat dlouhodobé kritické situace, které se jim nepodařilo vyřešit svépomocí či najít podporu ve svém okolí, například u vlastního školního psychologa, říká Jana Malíková z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, který linku v rámci projektu ESF provozuje. Linka navíc shromažďuje kontakty na instituce, které mohou být školami využívány, jako jsou pedagogickopsychologické poradny, psychologové a psychiatři, linky důvěry určené pro celou populaci, seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci, krizová centra a jiné. Poradenská linka pro pedagogy je v provozu každý pracovní den od 8 do 16 hodin, je anonymní a pro volající je zpoplatněna podle tarifních pásem. Cílem linky je také síťování poskytovaných služeb ve školství a získání dat o potřebách škol, doplňuje Jana Malíková. Zajímalo mě, jestli je linka skutečně využívána a jaká je po ní mezi pedagogy poptávka. Dodnes, tj. od listopadu do dubna, bylo uskutečněno 130 hovorů a několik osobních konzultací. Typickým volajícím je pedagog ze základní školy druhého stupně, který má problém s nezvladatelným žákem a stěžuje si na jeho nevhodné až agresivní chování v třídním kolektivu. Hovor se zaměřuje na hledání východisek z nepříjemného zacykleného stavu, a to z pohledu výchovného, akutní pomoci nebo právních hledisek. Výchovné problémy vedou ve většině případů k obtěžování nejen pedagogů samotných, ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ ale leckdy i ostatních žáků, vysvětluje pracovník poradny Jan Pisak. Druhým tématem jsou naopak stížnosti na neadekvátní či nepřiměřené chování pedagogů k dětem, jejichž rodiče na linku volají. Tematicky se hovory rodičů liší, a to od domnělé neférové klasifikace, neakceptování individuálních vzdělávacích plánů dětí či porušování vymezených kompetencí. Mezi další témata hovorů patří i nezaměstnanost pedagogů, syndrom vyhoření, bossing a mobbing. Čím dál častěji se setkáváme s vážnou problematikou týkající se sebepoškozování a sebevražed- 5 ných tendencí dětí, dlouhodobých a neomluvených absencí, které jsou podporovány rodiči, výchovných problémů, jako jsou například krádeže, záškoláctví a prospěch. V neposlední řadě se hovory týkají právní problematiky, se kterou se na linku v drtivé většině obrací pedagogové. Rodiče se obvykle ptají na svá práva, a to zejména v případech domnělé šikany na svých dětech (pokud o tom škola neví nebo situaci neřeší), a také na možné postihy pro pedagogy při nevhodném jednání, doplňuje Jan Pisak. Průměrný čas hovorů činí 20 až 30 minut a mezi volajícími výrazně převažují ženy, což koresponduje i s jejich uplatněním ve školství. Během 20minutového rozhovoru lze volajícího vyslechnout, vytvořit si prvotní náhled na konkrétní situaci a poskytnout volajícímu první pomoc, která spočívá buď v doporučení řešení konkrétní situace, nebo vyhledání navazujících institucí. Dále během hovoru, pokud je to nutné, vyhledáváme kontakty na další orgány, které pokládáme v tu danou situaci za potřebné. Protože databáze obsahuje kontakty pokrývající celou republiku, není problém vyhledat konkrétního odborníka či instituci v daném kraji. Ve výjimečných případech se může stát, že pracovník linky potřebuje některé informace vyhledat či ověřit. V těchto případech je možno pracovníkům linky zanechat kontakt a ti poté s již nalezenými a ověřenými informacemi kontaktují volajícího, popisuje Jana Malíková, jak probíhá kontakt s volajícím na poradenskou linku. Pokud máte po přečtení textu dojem, že by vám poradenská linka mohla být v řešení vašich problémů nápomocna, neváhejte. Linka je zcela anonymní a je vám k dispozici na telefonním čísle Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Změna Rámcového vzdělávacího programu Zřizovací listina příspěvkové organizace Zřizování příspěvkových organizací územními samosprávnými celky upravuje 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle 27 odst. 2 tohoto zákona vydá zřizovatel (to je územní samosprávný celek) o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: a) úplný název zřizovatele; jeli jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, f) vymezení práv, která orga- nizaci umožní, aby se svě- FOTO: Archiv Ve Věstníku MŠMT sešitě 3, vydaném v březnu 2010, je publikováno Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ze dne 16. prosince 2009). Podle čl. 2 tohoto opatření se do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do části 5.10 Doplňující vzdělávací obory vkládá jako část nový, doplňující vzdělávací obor s názvem Etická výchova. Text tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru je uveden v Příloze č. 1 uvedeného opatření ministryně. Vít BERKA Jaké náležitosti má obsahovat zřizovací listina příspěvkové organizace, kterou zřizuje obec? řeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům, a podobně, g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Vít BERKA Co jsou konzultační hodiny? Který právní předpis určuje, zda jsou, či nejsou konzultační hodiny v dálkové formě nástavbového studia ve středních školách přímou pedagogickou činností? Žádný právní předpis nestanoví, jak mají být posuzovány konzultační hodiny v dálkové formě nástavbového studia ve středních školách (tedy zda mají být považovány za přímou pe- Nejde o práci přesčas? dagogickou g činnost,, či za další práce související s přímou pedagogickou činností). V 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, se pouze stanoví: (1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen přímá pedagogická činnost ); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče. Školský zákon v 25 odst. 2 písm. c) při vymezení jednotlivých forem vzdělávání uvádí, že pro účely tohoto zákona se dálkovou formou vzdělávání rozumí samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Rozsah přímé pedagogické činnosti v návaznosti na 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb. upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ani tento předpis neobsahuje žádné ustanovení o konzultačních hodinách v dálkové formě studia ve středních školách a jejich započítávání do rozsahu přímé pedagogické činnosti. V 2 odst. 6 se však stanoví, že do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně. Z tohoto ustanovení vyplývá, že vládní nařízení č. 75/2005 Sb. obecně nezahrnuje konzultační činnost do přímé pedagogické činnosti; pouze v případě VOŠ dává možnost (ne povinnost) zápočtu konzultační činnost v rozsahu až 3 hodin do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti. Vít BERKA Jsou hodiny přímé pedagogické činnosti přesahující rozsah stanovený ředitelem školy hodinami přesčasovými? Hodiny přímé pedagogické činnosti vykonávané nad rozsah stanovený ředitelem školy nejsou prací přesčas. Práce přesčas je definována v 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce a tzv. přespočetné hodiny této definici neodpovídají. Také odměňování těchto přespočetných hodin je upraveno jinak (viz 132 zákoníku práce), než je ustanovení 127 zákoníku práce o platu nebo náhradním volnu za práci přesčas. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Názorné výukové programy aneb za kamarády do zoo Vyškov Je tady ještě Cyril? Jak se má Mazlík? Už Beruška porodila? A spoustou dalších otázek mě děti zahrnou hned u vchodu do zoo. Jejich návštěva už neslouží jen jako vzdělávací program, ale děti si zvířátka pamatují a těší se Podle věku a zájmů Výukové programy probíhají formou interaktivní práce založené na metodách výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky. Děti a studenti získávají znalosti v průběhu herních a tvořivých činností. Programy jsou koncipované podle věku, znalostí a zájmu dané věkové skupiny. Kurzy nabízíme ve věkovém rozpětí pro děti od tří let až po středoškolské studenty. Pro mateřské školy v současné době nabízíme dvě varianty výchovných programů. Jde o návštěvu lektora v mateřské škole, který zde má přibližně 45minutový program, nebo o program v zooparku přibližně 1,5hodinový blok, kdy část probíhá ven- jmenovitě na to či ono. Pravidelnými návštěvami získávají ke zvířatům vztah. Zoopark Vyškov nabízí základním a mateřským vá znalosti aktivním hraním. ku, část v budově. Dítě získa- školám výukové programy se Program je vždy motivován stále větším ohlasem. Zájem pohádkovým příběhem, kterým děti provází kašpárek. ze strany dětí stoupá a některé třídy nás navštěvují pravidelně. Tematicky jsou prograběhem, hrají si a povídají Společně s ním putují přímy zaměřené zejména na domácí zvířata a domestikaci, o zvířátkách. neboť naše zoo se specializuje na chov domestikovaných zvířat. V zimním období nabízíme příhodná témata, jako jsou lesní zvířata a ptáci. Programy pro mateřinky Programy Zvířátka a loupežníci a Jak koťátko zapomnělo mňoukat pomáhají dětem získat různé znalosti. Naučí se, čím jsou zvířata užitečná, čím se živí, jaké mají schopnosti, obydlí apod. Dalšími programy pro předškoláky jsou Hrátky se zvířátky (užitek zvířat, rodinky zvířat), Trampoty Ošklivého káčátka (zvuky ptáků, stavba vejce), Lesní pohádka lišák Emil (život lesních a polních zvířátek), Jak krtek uzdravil myšku (fauna a flóra celého světa, známé rostliny naší země). Spolupráce a tvořivost Programy pro základní školy probíhají v prostorách zoo parku a jsou vedeny hravou formou. Využíváme skupinovou spolupráci dětí a tvořivost. Pomocí prvků dramatické výchovy si děti osvojují nové poznatky a upevňují stávající znalosti. V programu naleznete i prvky literární a výtvarné výchovy. Pro první třídy máme program Zvířátka a loupežníci (užitek domácích zvířat, život na statku, krmení, základní stavba těla zvířat), Hrátky se zvířátky, Jak krtek uzdravil myšku (fauna a flóra celého světa, známé rostliny naší země, jejich význam). Pro první stupeň dále nabízíme programy Zvířátka na statku (péče o zvířata, život na statku, potrava, základní stavba těla zvířat), Pejsek nebo kačenka, my jsme jedna rodinka (mláďata domácích a hospodářských zvířat, samostatnější práce na základě získaných znalostí ze života zvířat), Haló, haló, kuře se nám vyklubalo (základní znalosti ptačí říše, stavba vejce, vývoj kuřete, krmiví a nekrmiví ptáci, ptačí biotopy, ptačí obydlí, stavba těla), Ptačí příběhy (ptačí znaky a schopnosti, způsob života, poznávání ptáků), Lesní zvířátka (život lesních a polních zvířat). 7 Strategická hra Pro druhý stupeň základní školy nabízíme programy Jak zvířata zdomácněla (pojmy ochočení, zajetí, domestikace, časové zařazení, domestikovaná zvířata Asie, Evropy, Ameriky, Afriky, plemenitba, užitek domácích zvířat z hlediska historie), Domestikace (zdomácnění a užitek domácích zvířat na jiných kontinentech, lidová označení hodpodářských zvířat), Ptačí příběhy (hlasy ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, tažní a stálí ptáci), Pokusy na zvířatech (diskuze na téma invazní a neinvazní pokusy na zvířatech, etické aspekty, argumenty), Statek (strategická hra studenti si vytvářejí svůj vlastní fiktivní statek s hospodářskými zvířaty, řeší výběr zvířat do svého statku, prodej a nákup, denní starost o zvířata, reprodukci ve svém chovu, veterinární péči, prosperitu svého statku), Fotografická konference (práce s fotoaparátem, pozorování hospodářských zvířat a příprava samostatné prazentace). Obsah výukových programů se snažíme přizpůsobovat potřebám škol i jejich učebním plánům. Hana VYMAZALOVÁ Kontakt: Zoo Park Vyškov Cukrovarská 424/9

8 8 Vrátit náhradu mzdy? Jaký by měl být postup v případě, že u zaměstnance vzniknou důvody pro krácení dovolené (důvodem je dlouhodobá nemoc), ale zaměstnanec má dovolenou již vyčerpanou? Skutečnost, že zaměstnanec dovolenou již vyčerpal, nebrání v jejím krácení podle 223 zákoníku práce. V takovém případě se uplatní 222 odst. 5 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo. K ztrátě práva na dovolenou (její část) může dojít právě v důsledku jejího krácení. Podle ustanovení 147 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel dokonce oprávněn zaměstnanci vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž ztratil právo, srazit z platu (mzdy), a to i bez jeho souhlasu. Doplňovat nové povinnosti nelze Je možné ve škole vydat pracovní řád? Nebo tuto možnost vylučuje skutečnost, že platí vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí? Pracovní řád je u zaměstnavatelů vydáván podle 306 rého působí odborová organi- (4) Zaměstnavatel, u kte- zákoníku práce, kde se stanoví: zace, může vydat nebo změnit (1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpi- písemným souhlasem odborové pracovní řád jen s předchozím su; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvlášt- změna neplatné. organizace, jinak je vydání nebo ních právních předpisů podle (5) Ministerstvo školství, zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnos- v dohodě s Ministerstvem prá- mládeže a tělovýchovy vydá ti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněpráv- kterou stanoví pracovní řád pro ce a sociálních věcí vyhlášku, ních vztahů. Pracovní řád však zaměstnance škol a školských nesmí zakládat nové povinnosti zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, zaměstnanců. (2) Pracovní řád nemůže mládeže a tělovýchovy, obsahovat úpravu podle 305 krajem, obcí a dobrovolným svazkem odst. 1. (3) Zaměstnavatelé uvedení obcí. v 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád vydat. ho ustanovení, Z citované- ale Dopřejte si misku přebraného tisku Žáci odborného učiliště v Chroustovicích se na lyžařském výcviku za asistence svých učitelů polévali studenou vodou, přičemž stáli jen ve spodním prádle ve sněhu a mrazu. Inkluze do běžných škol by se podle všeho měla znovu zvážit. Minimálně u učitelů. Ministryně Kopicová dá každému prvňáčkovi cca 800 Kč. Dostane je v pastelkách. V bílých krabičkách s nápisem MATURANT, které obdrželi studenti gymnázia v Horních Počernicích, byla kromě prospektu o dalším studiu taky instantní slepičí polévka, holítko na nohy a kondom. Vysokoškolský život v kostce. Rektor ZČU prý konečně začne odebírat rychlostudentům z Plzně tituly. Počítám, že z českých politických špiček je teď jediný klidný kníže Karel Schwarzenberg jeho titul zrušil už zákon z roku ZŠ Matrasova v Ostravě, která se dlouhodobě starala o děti ze sociálně znevýhodněných rodin, byla zrušena. Budovu prodá ostravský magistrát společnosti PORG, která zde zřídí soukromou školu pro šikovné a nadané děti (Frýdecko-místecký a třinecký deník). Každá inkluze vyvolává stejně velkou exkluzi, opačně orientovanou, Zaměstnankyně pobírá rodičovský příspěvek a zanedlouho se jí narodí další dítě. Jak jí bude vypočítávána peněžitá pomoc v mateřství? Bude to z příjmu ze zaměstnání, který měla před nástupem mateřské dovolené při prvním dítěti, nebo ze současného příspěvku? V 19 odst. 4 zákona zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se stanoví, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ, zjištěný pro vý- že se za denní vyměřovací základ u zaměstnankyně, které za počet další peněžité pomoci trvání téhož zaměstnání vznikne nárok To však platí pouze za v mateřství. na další peněžitou předpokladu, že zaměstnání u původního zaměstna- pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do čtyř vou peněžitou pomoc vatele dosud trvá a na no- let věku předchozího dítěte, považuje zaměstnan- v mateřství bude denní vyměřovací zápovat na kyně nastuklad základě původní pracovní smlouvy. MEDIÁLNÍ VÝVAR ani z jiných ustanovení zákoníku práce nelze vyvozovat zákaz vydat u zaměstnavatele, který je školou nebo školským zařízením, na něž se zmíněná vyhláška o pracovním řádu vztahuje, vlastní (samostatný) pracovní řád. Pro jeho obsah, vydání a případné změny platí ustanovení 306 zákoníku práce. Protože jde o zvláštní druh vnitřního předpisu, platí i pro něj příslušná ustanovení 305 zákoníku práce (musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy, ani být vydán se zpětnou účinností, nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen, zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s jeho vydáním, změnou nebo zrušením nejpozději do 15 dnů, pracovní řád musí být všem zaměstnancům přístupný). Vyměřovací základ další mateřské Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA říkal Newton. Nebo tak nějak. Pedofilní kauzy v českých školách jsou stále nepříjemně živé. Požádat cca osmdesát rodičů o souhlas s tím, aby jejich děti prožily ve škole Noc s Andersenem, byl proto poměrně odvážný krok. Vyučujícím na ZŠ Mikulandská v Praze nicméně vyšel. Spletenými pruty zbily 5. dubna organizované skupiny školáků své spolužačky, které napadly přímo v jejich bydlišti. Otrlí rodiče dívek nejenže neprotestovali, ale brutální akci přihlíželi s cynickým pobavením. Bojůvky nezletilců dostaly za svůj čin dokonce vejce. Víc než tři strany formátu A4 zabral v Učitelských novinách Podkladový materiál pro tvorbu Standardu kvality profese učitele. Praví se v něm, že učitel aktivně čelí stresu. Není úplně jasné, zda je to doporučení, konstatování nebo zda se tím autoři, kteří v tom učitelstvo trvale zocelují, pyšní. Výzkumný ústav pedagogický podporuje metodu CLIL, která spočívá ve společné výuce odborného předmětu a cizího jazyka. Žák se učí jazyk a obsah zároveň.. Od vydání Thámovy Obrany jazyka českého uplyne letos 227 let. Petr KUKAL

9 Velikonoce v Chomutově Comenius projekt spolupráce partnerských škol Již třetím rokem je 3. základní škola Kolín součástí mezinárodního výměnného programu žáků zvaného Comenius. Nový dvouletý program, který byl oficiálně zahájen v září 2009, zahrnuje partnerské školy z Německa, Španělska, Portugalska, Řecka, Finska a Švédska. Naše škola měla letos tu čest přivítat zahraniční delegaci z řecké a portugalské školy. Žáci, kteří byli ubytováni v českých rodinách, se společně se svými učiteli a hostujícími dětmi zapojovali do aktivit, které napomáhaly zlepšení jejich cizojazyčných znalostí, mezikulturního rozhledu a navázaní přátelských vztahů. Kromě kurzů českého jazyka, keramiky, tisku na textil či ukázky gymnastiky se účastnili řady výletů. Jako již těly bychom se s vámi Chpodělit o událost, kterou jsme si užily na naší zahrádce v Mateřské škole Kamarád v Chomutově. Jelikož jsme netrpělivě čekaly na blížící se velikonoční svátky, připravil nám velikonoční zajíček na zahradě překvapení. Společně s kamarády jsme plnily jeho úkoly a zpívaly si po cestě písničky o jaru. Velikonoční zajíček Lidoušek (takové jméno měl proto, že byl rád mezi lidmi a vlastnil dlouhé uši) měl ouška nastražená a vše dobře poslouchal. Na konci cesty se nám ale schoval a my ho hledaly. Naštěstí se to všem podařilo a my se mohly radovat ze sladkých vajíček (daroval hypermarket Tesco Jirkov). Domů jsme si nesly nejen tuto dobrotu, ale také předvelikonoční zážitek. Děti z mateřské školy Kamarád v předchozích letech zorganizovala naše škola exkurze do Prahy, Kutné Hory a TPCA. Největším zážitkem především pro portugalské žáky a učitele, kteří studují umění a historii, byla návštěva Chrámu sv. Víta. V areálu Hradu jsme strávili téměř dvě hodiny. Na závěr jsme zhlédli i výměnu Hradní stráže. Poté jsme se vydali Královskou cestou na Staroměstské náměstí. Na další památky jsme měli jen velmi málo času. I přes vyčerpávající cestu se Portugalky rozhodly o volném času vyhledat další monumenty. Řečtí učitelé se namísto toho rozhodli nakoupit suvenýry se slovy: V květnu navštívíme Prahu znovu a zajdeme na místa, která jsme ještě neviděli. Kolínské náměstí bylo orien tačním bodem číslo jedna. Všichni účastníci obdrželi mapy, někteří navštívili i informační centrum. Učitelé byli především překvapeni, kolik pěkných restaurací se v Kolíně nachází. Každý večer jsme společně jednu navštívili. Nad českou kuchyní si libovali, přesto občas neodolali porovnat například místní řeckou kuchyni s jejich vlastní. Společné aktivity děti natolik spřátelily, že bylo velmi těžké se s naší návštěvou rozloučit. Pro žáky i nás učitele je ale velkým úspěchem, že spolu zůstávají v kontaktu. Hlavní cíle této mezinárodní mise byly tedy splněny. Ačkoliv se akce týkala jen několika málo dětí, po celý týden byla škola na nohou. Ostatní žáci se často zapojovali, ať už stručným hello, nebo i kratší konverzací. Eva FORMÁNKOVÁ Znáte je? František Hrnčíř ( ) symbol českého učitelstva KAREL RÝDL Karel Rýdl Karel Rýdl Univerzita Pardubice... knihu věnuji všem málo známým učitelům a učitelkám, kterých je v této zemi stále rozeseto velmi mnoho a dělají pro celý národ drobnou, málo oceňovanou, ale velmi záslužnou činnost pro naši lepší budoucnost, říká sám autor ke své knize. Autor svým barvitým popisem událostí čtenáře zaujme od prvních stran. Seznámí se s životní poutí a dílem českého učitele Františka Hrnčíře, nasaje prostředí končící éry Rakousko-Uherska, 1. světové války a české prvorepublikové společnosti. Knihu vydala Univerzita Pardubice. 9 Školní docházka Byl to Karel Havlíček Borovský, který v jednom ze svých článků vyslovil téměř provokativní otázku: Jako se dítě nejdřív nositi, pak voditi musí, jako každé k zubům stoná, když určitý čas nastane, do školy se posílá. Proč? Dále sice konstatoval, že ze školy vychází každé dítě zkušenější a více vědoucí, nepokládal to ale za přímý důsledek školní docházky. Dnes si výrazná většina lidí myslí, že do školy chodí děti především proto, že je uzákoněna povinná školní docházka. Obecně se traduje a ve většině publikací je uvedeno, že povinnou školní docházku zavedla císařovna Marie Terezie, když 6. prosince 1774 vydala Všeobecný školní řád. Ten ale docházku nijak striktně nenařizoval. Jen uváděl rádi bychom viděli, kdyby rodiče své děti ve věku 6 12 let do škol posílali. Šlo tedy spíše o otevření všeobecného vzdělávání pro všechny. Tradiční interpretace, že šlo již o zavedení povinné školní docházky, vychází z toho, že v absolutistické monarchii bylo slovo císařovny zcela nezpochybnitelné, a tak v podstatě i zákonem. Císařovna si ale uvědomovala, že nemůže nařídit povinnou docházku, když není ani dostatek škol, ani učitelů. Dbala ale na to, aby počty škol narůstaly, a zabezpečila také to, aby docházka do škol i příprava učitelů byly úřady podporovány. Nejsrozumitelnější a přitom značně lapidární odpověď na starou otázku zformuloval až po letech spisovatel Karel Poláček, když vložil do úst jednomu z hrdinů knihy Bylo nás pět slova: Do školy chodím proto, že aby ze mě nebyl blbec. František MORKES

10 10 Stále více absolventů středních škol, kteří ukončili své vzdělání maturitní zkouškou, má zájem pokračovat v dalším vzdělávání na terciární úrovni, tj. na vysoké škole, případně na vyšší odborné škole. Jedním z hlavních důvodů, proč se počet uchazečů zapsaných do institucí poskytujících terciární vzdělávání neustále zvyšuje, je snaha dosáhnout vyšší kvalifikace, která by budoucím absolventům umožnila lépe se uplatnit na trhu práce a současně by jim zajistila dobře placené zaměstnání. Vývoj V posledních letech došlo ve sféře terciárního vzdělávání k určitým změnám, které se projevily prudkým nárůstem počtu uchazečů zapsaných k vysokoškolskému studiu. Naopak vyšší odborné školy se poslední dobou potýkají s nedostatečným počtem zapsaných uchazečů. Celkově je tato situace dána větší otevřeností vysokých škol, zvyšováním kapacit vysokých škol, rostoucí nabídkou vzdělávacích programů na vysokých školách a změnou charakteru vysokoškolského studia z dlouhého magisterského na studium dvoustupňové, tj. bakalářské a navazující magisterské. Přesto se počet uchazečů zapsaných na vyšší odborné školy v průběhu posledních pěti let nepatrně zvýšil, a to zejména v důsledku nárůstu zapsaných do ostatních forem vzdělávání. K tomuto navýšení došlo zřejmě z důvodu změn kvalifikačních požadavků u některých povolání. To se týká zejména zdravotních sester nebo policistů, kteří již pracují, přesto jsou však nuceni si doplnit potřebnou kvalifikaci, aby neztratili stávající pracovní pozici a s tím související finanční ohodnocení. Většina čerstvých maturantů dává přednost studiu na vysoké škole. To však není určeno jen čerstvým absolventům, ale i těm, kteří se hlásí na vysokou školui několik let za sebou. Existuje rozdíl mezi čerstvými absolventy a těmi, co studují vysokou školu v pozdějším věku. Zatímco ti, co se ucházejí o přijetí na vysokou školu bezprostředně po složení maturitní zkoušky, mají zájem vzdělávat se spíše v denní formě vzdělávání na veřejných školách, pro zaměstnané uchazeče jsou příznačné spíše ostatní formy vzdělávání, a to zejména na soukromých vysokých školách. Určitý vliv na toto rozložení uchazečů zapsaných ke studiu na vysoké škole v závislosti na jejich věku, formě vzdělávání a zřizovateli školy má i skutečnost, že většina veřejných vysokých škol nabízí studijní programy především v denní formě vzdělávání. Proto na veřejné školy přicházejí zejména mladší uchazeči, kteří ještě nejsou zapojeni do pracovního procesu a jsou schopni se věnovat téměř výhradně studiu. V současné době je více než 70 procent uchazečů o vzdělávání na vyšší odborné škole a přibližně 85 procent uchazečů o studium na vysoké škole zapsáno na veřejné školy. Zájem o studium Obecně lze říci, že o denní/prezenční formu terciárního vzdělávání mají zájem uchazeči, kteří se hlásí na vyšší odbornou školu nebo na vysokou školu bezprostředně po vykonání maturitní zkoušky, zatímco uchazeči s odloženou poptávkou se ve větší míře hlásí ke vzdělávání dálkové/distanční, případně kombinované formy. V současné době jsou mezi uchazeči zapsanými do denní formy terciárního vzdělávání přibližně tři čtvrtiny uchazečů ve věku do 20 let a mezi uchazeči zapsanými do ostatních forem terciárního vzdělávání je více než 40 procent uchazečů ve věku nad 30 let. V průběhu sledovaného pětiletého období se podíl čerstvých absolventů středních škol zapsaných do terciárního vzdělávání na celkovém počtu zapsaných snížil. K výraznějšímu poklesu došlo u vyšších odborných škol (z 64 % na 56 %) než u vysokých škol (z 53 % na 51 %). Nejvíce zapsaných uchazečů do denní/prezenční formy terciárního vzdělávání přichází přímo ze střední školy (asi 70 %), do ostatních forem se zapisují převážně uchazeči, jejichž předchozím působištěm před zapsáním do terciárního vzdělávání bylo zaměstnání. V roce 2009/2010 se ke vzdělávání na vyšší odborné škole zapsalo jen o 4 procenta více uchazečů, než tomu bylo v roce 2005/2006. Nárůst byl způsoben zejména navýšením počtu studentů v dálkové formě vzdělávání. Na vysokých školách byl nárůst zapsaných uchazečů mnohem vyšší v roce 2009/2010 se ke studiu na vysokou školu zapsalo téměř o třetinu uchazečů více než před pěti lety. U vysokých škol na rozdíl od vyšších odborných škol došlo nejen k navýšení počtu zapsaných uchazečů do distanční a kombinované formy studia, ale také k nárůstu počtu uchazečů zapsaných do prezenční formy studia. V důsledku transformace vysokoškolských studijních programů došlo během sledovaného období k prudkému nárůstu uchazečů zapsaných do bakalářských programů (přibližně k 40% v prezenční formě a k více než 70% v ostatních formách vzdělávání). Naopak dlouhé magisterské programy zaznamenaly významný pokles zapsaných uchazečů, a to zhruba o polovinu (v prezenčním i dálkovém studiu). Výběr oborů Na vyšších odborných školách se nejvíce uchazečů zapisuje ke vzdělávání oborů zdravotnických, ekonomických a pedagogických a na vysokých školách se uchazeči nejčastěji zapisují ke studiu ekonomických, technických a humanitních věd. Pokud se zaměříme na strukturu zapsaných podle pohlaví, zjistíme, že na vyšší odborné školy se Přechod absolventů středních škol do terciární sféry vzdělávání 2005/ / zapisují převážně ženy (72 %). Na vysokých školách je podíl zapsaných mužů a žen téměř vyrovnaný (53 % všech zapsaných tvoří ženy). Podíl žen zapsaných na vyšší odborné školy i vysoké Počet (v tisících) zapsaných uchazečů ke vzdělávání na vyšší odborné školy a ke studiu na vysoké školy v letech 2005/ /2010 Zdroj: ÚIV 2005/06 zapsaní ke studiu na VŠ 2006/07 "čerství" absolventi zapsaní ke studiu na VOŠ odložená poptávka na VOŠ 2007/08 zapsaní ke studiu na VOŠ populace 19letých k /09 "čerství" absolventi zapsaní ke studiu na VŠ odložená poptávka na VŠ 2009/10 maturanti v předch. roce školy vzrostl u obou forem vzdělávání, u ostatních forem je ale nárůst zřetelnější. Nejspíše je to způsobeno již zmíněnou nutností určitých profesí (zejména v oblasti zdravotnictví, lékařství, pedagogiky, sociální práce) doplnit si terciární vzdělání. A jelikož se jedná o povolání, ve kterých dominují ženy, je tento nárůst podílu žen zapsaných do ostatních forem vzdělávání pochopitelný. Již několik posledních let klesá podíl mladých lidí ve věku let, který je příznačný pro vstup do terciárního vzdělávání. Z demografických projekcí vyplývá, že se podíl lidí v této věkové skupině bude nadále snižovat. Michaela MARŠÍKOVÁ

11 PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ BŘEŽANY PROSTŘEDNICTVÍM MODERNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK VE VÝUCE Od 1. března 2010 realizuje Základní škola Břežany, okres Znojmo, projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je cílená podpora rozvoje vzdělávání žáků Základní školy Břežany se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím zavedení moderních aplikací do výuky. Projekt se zároveň zaměřuje na zvýšení znalostí učitelů v oblasti aplikace moderních metod do praxe za účelem optimálního rozvoje individuálních schopností žáků. Implementací moderních přístupů ve výuce dojde k eliminaci celé řady negativních jevů souvisejících se zapojením jedinců do vzdělávacího systému a zároveň k jejich motivaci k setrvání v něm po dobu, která je přiměřená v návaznosti na jejich Projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům, který získal akreditaci MŠMT, probíhá v základních školách v České republice již od roku Iniciátorem projektu je GE Money Bank a jeho realizátorem je občanské sdružení AISIS, jehož finanční ředitel Martin Ježek vám v následujícím krátkém rozhovoru přiblíží charakter celého projektu. Proč by se děti měly vzdělávat v oblasti financí již v základní škole? Požadavek MŠMT je zvýšit finanční gramotnost žáků základních škol, a tím jim poskytnout základní průpravu pro úspěšné hospodaření s penězi v dospělosti. Prostřednictvím projektu Rozumíme penězům umožňujeme školákům moderní a interaktivní formou získat základní orientaci ve světě financí a povědomí o nabízených finančních produktech. Cílem projektu je zvýšit finanční vzdělání školáků a mladých rodin prostřednictvím specializované výuky ve školách. Jak vypadá start projektu v některé ze škol? V první fázi probíhají semináře finančního vzdělávání učitelů, které jsou zaměřeny na získání potřebných informací a dovedností nezbytných pro výuku žáků. V dalším průběhu projektu již řádně vyškolení učitelé přebírají samotnou výuku žáků, při které využívají také učebnici Rozumíme penězům. Ta představuje jedinečný metodický materiál celého projektu. Kde všude v současnosti projekt probíhá? dispozice. V rámci realizace bude na škole působit speciální pedagog, jenž bude odborným garantem pro zefektivnění práce pedagogů zapojených do projektu. Tito pedagogové se budou dále podílet na přípravě metodických materiálů a jejich následném využití v praxi. Inovativní přístup k žákům se SVP a výstupy projektu budou prezentovány zákonným zástupcům žáků v rámci tzv. Dnů pro rodiče. Tím dojde ke zvýšení motivace pro využití nových metod i mimo prostředí školy. Rodiče budou mít možnost ovlivňovat kvalitu učebních materiálů na základě výměny zkušeností s pedagogy. Na konci dvouletého projektu vznikne sborník výukových materiálů, školní intranet a metodika pro práci s žáky se SVP. Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Čermáková Projekt Rozumíme penězům přináší dětem do škol vzdělání v oblasti financí Martin Ježek Projekt Rozumíme penězům již téměř rok probíhá v základních školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Na podzim a v zimě roku 2009 se do projektu nově zapojily také kraje Vysočina, Pardubický a Liberecký.

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce EASY ergonomic s e x pert s Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF STABILO EASYoriginal NEW NOUVEAU Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Školicí středisko ALTUS Training Center nabízí tyto akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Tvorba, správa a propagace školních www stránek Typografi e pro školní administrativu Vizualizační podpora výuky MS PowerPoint Správa a sdílení dokumentů ve školní praxi Paměť školy digitální fotografi e, zpracování, archivace Program GIMP: řešení grafi ckých potřeb pro menší školy Příprava k mezinárodní IT certifi kaci podle osnov ECDL Prezentujeme veřejnosti svou školu Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Přihlášky a bližší informace: tel.: Každý má silnou stránku. OdhAL TU Svou s námi! * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... TÝDENÍK Číslo dubna 2010 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1020 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E inzerce_A6_skolstvi_02.indd :45:37

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená ANOTACE 1. Dovolená 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby březen

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více