Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13."

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice upravují odlišnost vzdělávacích potřeb pro žáky zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné, přesto některé bývalé zvláštní školy nejsou zcela bez problémů. Podle zjištění České školní inspekce některé školy nemají ve svých školních vzdělávacích programech dobře zpracovanou právě oblast vzdělávání DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Finanční gramotností proti zadlužování... 3 Poradenská linka pro učitele... 5 Výukové programy aneb za kamarády do zoo... 7 Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí Vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením je u nás velmi dobré. Jeho vysokou úroveň stále zachováváme, uvedla ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová na tiskové konferenci ČŠI k problematice bývalých zvláštních škol. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Z klece slavík nezazpívá. Latinské přísloví Krátce dubna Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se na svém zasedání mimo jiné zabýval i návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 14. dubna V horní komoře Parlamentu České republiky proběhlo veřejné slyšení ke státní maturitě dubna Ve společenském sále v Košicích vyhlásí vítěze již čtvrtého ročníku celoslovenské ankety Zlatý Amos 2009/2010. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přesto lze, podle vyjádření O. Hofmannové, velmi kladně hodnotit naplnění školních programů zaměřených na žáky s lehkým mentálním postižením. Zpracování ŠVP se však setrvačně zaměřuje pouze na výběrovou kvalitní speciální péči, zpravidla ale nepodporuje možnost integrování žáků do hlavního vzdělávacího proudu, řekla O. Hofmannová a dodala, že nedostatečné rozlišení potřeb a zvláštních podmínek pro podporu sociálně znevýhodněných žáků a žáků s lehkým mentálním postižením má dopad na možnosti romských žáků zařadit se do hlavního proudu vzdělávání. Vinu za tento stav však nemají pouze školy. Je to problém metodický, odborný, ale i finanční. Pro zařazení dítěte do vzdělávání ve zvláštních školách i nadále platí souhlas zákonného zástupce, nově je však stanovena podmínka tzv. informovaného souhlasu zákonného zástupce. A to je první zakopaný pes co je přesně informovaný souhlas, nikdo neví, školy si ho vykládají různě. Velkou pomoc ale školy nemohou při návratu žáků do základních škol hledat ani u školských poradenských zařízení. Těch je málo, mnohá jejich vyjádření jsou jak přes kopírák. I ony mají totiž problém při rozlišení tzv. hraničních dětí, tj. dětí, které jsou na hraně mezi,normálem a lehkým mentálním postižením, zdůraznila O. Hofmannová. A peníze? Chybí především na asistenty pedagogů. Situace se podle ní může zlepšit jen systematickou podporou zapojování žáků se sociálním znevýhodněním do hlavního proudu vzdělávání. Olga ŠEDIVÁ

2 2 Zápisník Padesátiletá chyba Evropský veletok Rýn je o 90 km kratší, než v posledních desetiletích uvádějí moderní učebnice. Na chybu náhodou přišel biolog Bruno Kremer z univerzity v Kolíně. Ještě v publikacích z první poloviny minulého století je údajně správný údaj o délce řeky, která podle něj od pramene až po ústí měří 1230 km. Moderní encyklopedie však uvádějí délku 1320 km. idnes.cz Obraz z cereálií Američtí středoškoláci ze severního Utahu vytvořili z cereálních lupínků obrovskou repliku obrazu Hvězdná noc od slavného nizozemského malíře Vincenta van Gogha. Práce na tomto obilninovém díle o ploše 595 čtverečních metrů zabrala mladým výtvarníkům asi týden. čtk Brána recyklace Téměř osm desítek výrobků z celého světa vyrobených z recyklovaných materiálů od těch nejběžnějších přes ty méně známé, jako jsou například pera z recyklovaných PET lahví, až po ty neobvyklé, jako je židle z nápojového kartonu, lze najít na výstavě ve Škodově paláci v Praze. lv Nové příručky Učitelé dostanou nové příručky, jak učit sexuální výchovu. Ministerstvo školství zároveň vydává doporučení, jak k výuce tohoto předmětu přistupovat. Reaguje tak prý na zvýšené sexuální ohrožení dětí na internetu, na homofobní nálady mezi žáky a nárůst počtu HIV pozitivních osob. čtk To víte, nejprve jsme zazpívali Marience slovenskou hymnu, s Ferkem jsme promrskávali romská slovíčka, potom jsme čekali, až se Ahmed domodlí a na češtinu už nějak nezbyl čas! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Maturitě zvoní hrana? Některé výroky z pořadu ČT Otázky Václava Moravce Vzdělanostní ekonomika. Sousloví, které se vždycky před volbami stává mantrou, aby po volbách zůstalo všechno při starém. Peníze jdoucí v Česku ze státní pokladny na školství, vědu a výzkum neodpovídají v přepočtu na hrubý domácí produkt ani zdaleka zemím, které je možné označit za vzdělanostní ekonomiky. Podobné je to s reformami, ať už středního či školství vysokého. Když někdejší ministryně školství Petra Buzková z ČSSD prosazovala nový školský zákon, pravděpodobně netušila, jak složité a trnité budou například cesty vzniku státní maturity. Odklady jejího zavádění naznačují, že jde o nechtěné dítě. Jiří PAROUBEK, předseda strany (ČSSD): Já se domnívám, že státní maturity nejsou dobrou cestou. Jsem rád, že jsem byl jeden z prvních vlastní politické strany, kteří na to upozornili. Státy, které mají státní maturity, netvrdím, že znám situaci ve všech, ale tam, kde jsem se s tím seznamoval, tam to spíš působilo tak, že se studenti připravují na testy. A to je ohromný rozdíl, jestli se připravují na testy, nebo jestli se připravují tak, aby byli připraveni do života, na vysokou školu a podobně. Takže my dáváme přednost, teď už to mohu říct i za sociální demokracii, jinému řešení. Petr NEČAS, volební lídr, místopředseda strany (ODS): Tato podoba státních maturit, protože byla špatně udělána už v zákoně z roku 2005, je neživotaschopná. Ano, jsem zastánce něčeho, co můžeme nazvat státní srovnávací zkoušky, z několika důvodů. Za prvé, aby byla zaručena státní garance kvality středního školství, za druhé, aby bylo možné porovnávat školy stejného typu z hlediska kvality jejich výuky. A důvod třetí, aby se touto státní srovnávací zkouškou postupně nahradilo přijímací řízení na vysoké školy. Velmi bych přivítal, kdyby na základě tohoto bylo dosaženo širší politické shody, aby tento projekt postupně mohl být nastartován v elektronizované podobě, žádné papíry, prostě využívání informačních a komunikačních technologií, a tento systém tady prostě 10, 15 nebo 20 let fungoval. Miroslava KOPICOVÁ, ministryně školství (nominovaná ODS): Doufám, že už toto předvolební šílenství skončí brzy. Myslím, že je neštěs tí, že se opakuje dvakrát po sobě, protože jsem si jistá, že tato témata vůbec nepatří na politickou úroveň. Mají se nechat těm, kteří se jimi odborně zabývají, a to je ministerstvo školství. Naše školství je poznamenáno masovostí a ztrátou kvality. Jediné, co mám teď pevného v ruce, jsou maturity, pokud jde o kvalitu, protože školství, tak jak je nastavena reforma základních a středních škol, se neuvěřitelně liberalizovalo. A v kombinaci s tím, co se děje, jakou máme demografickou křivku, to znamená, že nám v podstatě děti přecházejí z jednoho stupně školy na druhý, ze základních škol téměř bez přijímaček na střední školy a dnes máme maturantů tolik, kolik máme míst na vysokých školách. Tak se ptám, kam vlastně naši zemi můžeme dovést, když s tím něco neuděláme. NewtonMedia

3 Finanční gramotností proti zadlužování Zadlužení domácností neustále roste. Podle České národní banky v lednu letošního roku dosáhlo částky 985,66 miliardy korun. Během jednoho měsíce narostly dluhy domácností o více než 2 miliardy, na každého občana tak připadá korun. Tato čísla jsou opravdu alarmující. Jejich závažnosti i závažnosti celé problematiky si je vědomo i ministerstvo školství, a proto zařadilo do rámcových vzdělávacích plánů středních škol i učilišť finanční gramotnost. Její výuka je tudíž povinná a středním školám s ní má pomoci i nová příručka Národního ústavu odborného vzdělávání Finanční gramotnost úlohy a metodika. Oslovili jsme její autory Petra Klínského a Danuši Chromou a zeptali jsem se, co se vlastně výukou finanční gramotnosti rozumí. Petr KLÍNSKÝ Výuka finanční gramotnosti není v našich školách úplnou novinkou, a to proto, že finanční gramotnost se netýká jen osobních financí. Je dobré říci, že jde o širší problematiku. Mohli bychom do ní zahrnout tuto problematiku: 1. Ceny jak ceny vznikají, proč jsou odlišné podle místa, zákazníků, roční či denní doby apod. Můžeme sem zahrnout cenové triky (od všeobecně známého zakončování cen devítkou přes nabídky různých výhodných, ale také nevýhodných balíčků). V neposlední řadě sem patří pochopení důsledků inflace. 2. Finanční produkty máme-li se rozhodovat, jak buď naložit s penězi, nebo naopak jak například krýt deficit svých prostředků, potřebujeme alespoň základní rozhled o tom, jaké možnosti nám finanční trh nabízí. 3. Osobní finance sem bychom zahrnuli domácí rozpočet a osobní finanční plánování. První dva okruhy, tedy problematika cen a finančních produktů, byly v různé míře zahrnuty ve výuce již poměrně dlouho. Jsou typickými otázkami, které se vyučují na ekonomicky zaměřených oborech. Jejich prvky byly zahrnuty i v problematice občanské nauky či společenských věd. To nové ve výuce je: a) Pojetí výuky posiluje se akcent na občana, tedy jak má občan s finančními produkty zacházet, které jsou vhodné pro krátkodobé využití, které pro dlouhodobé, čeho se vyvarovat. b) Zařazení okruhu osobních financí do učebních dokumentů, tedy rámcových vzdělávacích programů. Vaše osobní zkušenosti s výukou finanční gramotnosti? ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Vyučuji na obchodní akademii dvacet let, takže i takto dlouhou zkušenost mám s výukou problematiky finančních produktů či cen. Osobní finance jsme u nás ve škole i s ostatními kolegy včlenili asi před třemi roky. Letos tedy naši maturanti již potřetí skládají zkoušku z ekonomiky která obsahuje i kompletní problematiku finanční gramotnosti. Výuku finanční gramotnosti realizujeme jednak v běžných hodinách, jednak v rámci studentských projektů. Další cestou je zpracování maturitních projektů, kde jsou zadávána i témata finanční gramotnosti. Kromě zkušeností z výuky mám dvanáctileté autorské zkušenosti. Se spoluautorem píšeme učebnice ekonomiky pro obchodní akademie a ekonomická lycea. Okruh osobních financí jsme pak do učebnic vložili poprvé před třemi lety. Na tyto zkušenosti navázala práce na příručkách finanční gramotnosti. Reagovali jsme na to, že různé školy mají pro výuku finanční gramotnosti různě velký časový prostor. Proto příručky kombinují krátké úlohy s úlohami souvislejšími, aby si vyučující mohli sami rozhodnout, které využijí. Celkově naším úmyslem bylo, aby žáci celou problematiku pochopili na reálných příkladech, protože bez 3 pochopení a praktické aplikace bychom nemohli mluvit o finanční gramotnosti. Danuše CHROMÁ, spoluautorka příručky, jeho slova potvrzuje. Povinnost zařadit finanční gramotnost do ŠVP má každá střední škola. Je tedy na ní, jak její výuku zajistí. Standard finanční gramotnosti obsahuje minimální kompetence, které by žáci základních a středních škol měli při výuce finanční gramotnosti získat. Naši žáci by neměli s finanční gramotností mít žádné problémy, tedy ani s tím, jak se chovat na finančním trhu. Otázka je, jak dalece mohou například radit svým rodičům nebo okolí a využít to, co se ve škole naučili. A jaké zkušenosti mají další vyučující středních a základních škol? Evženie CHMELOVÁ, učitelka ekonomických předmětů V naší škole se v rámci předmětu ekonomika tomuto tématu samozřejmě věnujeme. Upozorňujeme žáky na problematiku druhů úvěrů, bankovních karet, RPSN, označení úrokových sazeb, ručení za závazky atd. Velice se nám při výuce osvědčilo využívat i pořady typu Krotitelé dluhů nebo Život na dluh. Miloš NOVOTNÝ ZŠ Nemyčeves Výuka finanční gramotnosti sice není zatím povinná pro základní školy, ale přesto se snažíme postupně nacházet místa, kam by se finanční gramotnost dala smysluplně vnořit (matematika, prvouka ). Opakuji, hledáme smysluplnost. Zdeněk BRYNYCH ZŠ Praha Finanční gramotnost zatím nemáme zakoncipovanou do ŠVP, ale počítáme se zařazením od školního roku 2010/2011. Její základy ale učíme už druhý rok v rámci matematiky v sedmém až devátém ročníku v různých podobách. Od školního roku 2008/2009 se každoročně účastníme soutěže devátých ročníků Orientační běh bankou. Olga ŠEDIVÁ (POZNÁMKA REDAKCE: K této problematice i na straně 11.)

4 4 Poznámka Smutné konstatování V nejsledovanějším publicistickém televizním pořadu v Otázkách Václava Moravce byla věnována zcela mimořádná pozornost školství. Nejdříve o školství hovořili předseda sociální demokracie s místopředsedou občanských demokratů, posléze měla značný prostor ministryně školství a jako expert i profesor Švejnar. Zatímco představitelé dvou nejsilnějších politických stran hovořili především o maturitách, ministryně školství pojala problematiku podstatně šířeji a poukázala na řadu skutečností, které přivedly naše školství až do situace, kdy přílišným zahleděním do globálních statistických čísel byla téměř vytěsněna nejen snaha o kvalitu, ale i o nutné a potřebné proporce z hlediska oborového složení. K výrokům politiků o maturitách přitom řekla, že by se k nim měli vyjadřovat především odborníci, tedy ministerstvo školství. Celý pořad jsem sledoval velice pozorně, protože po dlouhé době v něm zazněla a byla pojmenována naplno řada skutečností, které pokud se jako nepříjemné objevily v minulých letech byly buď rázně umlčovány, neboť jak ministerstvo školství, tak i politici dělali, že je vůbec neslyší. Kdybych měl s maximální stručností vyjádřit dojem, jaký musel pořad u diváků vzbudit, tak by se dal shrnout do smutného konstatování, že pro celé polistopadové období byla výrazně dominantní špatná školská politika. Dělali ji přitom nejen politici, ale aktivně i ministerstvo školství, tedy údajně odborníci. Zřejmě ale nevalní odborníci. František MORKES O dvě funkce místopředsedů se na sjezdu ucházelo sedm kandidátů. Jedno křeslo získal Václav Pícl, druhou místopředsedkyní byla ve druhém kole zvolena Radka Sokolová. Odstupující předseda Milan Štěch ve svém obsáhlém projevu zhodnotil současný stav, úspěchy a postavení odborů i jejich úkoly na další období. Řekl mimo jiné: V letech 2005 až 2007 zůstaly na ministerstvech rezervy ve výši 80 miliard korun. To vše dokázala vláda zlikvidovat a ještě vytvořit rekordní schodek 180 miliard korun v roce 2009 To, že se od roku 1993 podařilo nastartovat a udržet každoroční růst reálných mezd, je zásluha především odborů. Na sjezdu byl schválen Program ČMKOS pro období Konfederace jím navazuje na dlouhodobou strategii budování moderní odborové centrály. Tuto pozici si vydobyla při ochraně práv zaměstnanců. Program se proto zaměřuje především na obhajobu zájmů Jaké zkušenosti můžete ve své nové funkci uplatnit? Téměř dvanáct let jsem ve vedení odborového svazu pracovníků školství. Začínal jsem jako předseda republikového výboru sekce základních škol a poslední čtyři roky jsem místopředsedou svazu. K mé každodenní činnosti patří komunikace s oblastními a krajskými radami, tedy kontakt s členskou základnou, jednání se zástupci jak státní správy a zákonodárných sborů, tak s představiteli politických stran a profesních organizací. Měl jsem příležitost se aktivně zapojit do organizování a vedení protestních akcí a stávek našeho odborového svazu. V neposlední řadě zastupuji stranu zaměstnanců v Pracovním týmu RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje. Pracoval jsem také v odpovědné funkci na ministerstvu školství. Myslím, že jsem získal velmi cenné zkušenosti z fungování poslanecké sněmovny, tvorby a schvalování legislativy, státního rozpočtu, ale i z činnosti ústředních orgánů státní správy, včetně vlády. Na V. sjezdu ČMKOS byl novým předsedou konfederace zvolen Jaroslav Zavadil. V. sjezd ČMKOS zvolil nové vedení konfederace Jaroslav Zavadil byl zvolen novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů na jejím V. sjezdu, který probíhal 9. a 10. dubna v Praze. Jaroslav Zavadil byl dosud místopředsedou konfederace, na předsedu byl jediným kandidátem a byl zvolen jednomyslně. zaměstnanců při překonávání důsledků krize, která se projevuje poklesem výroby, vysokou nezaměstnaností, tlakem na snižování mezd a omezováním úrovně sociálního zabezpečení. Za stěžejní cíl si v příštích čtyřech letech odborová centrála stanovila obhajobu a větší ochranu důstojných pracovních podmínek při odstraňování důsledků krize. Základní věcí bude zákoník práce, důchody, zákon o zaměstnanosti a sociální systém. Hlavní programové cíle ČMKOS přineseme v příštím čísle. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Chci se podílet na budování moderní odborové centrály Novým místopředsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal Václav Pícl. V jeho nové funkci jsme mu položili několik otázek, abychom vám ho představili. Na co byste se chtěl v následujícím období zaměřit? Chtěl bych se podílet na budování moderní silné odborové centrály, jejíž činnost bude vycházet z potřeb členů jednotlivých odborových svazů a která bude nadále uznávaným partnerem při jednáních se zaměstnavateli na jedné straně a politickou reprezentací na straně druhé. Máme společné problémy, které musíme společně řešit. Musíme být jednotní, silní a důvěryhodní. Jsem připraven podílet se na vytvoření kvalitního profesionálního týmu, který bude schopen provést odbory ekonomickou krizí a pozvedne jejich prestiž i v očích veřejnosti. sta

5 Linka pro učitele pomoc, nebo projev zoufalství? Ačkoliv poradenská linka pro pedagogy na telefonním čísle je v provozu téměř půl roku, zatím se ve školách o možnostech jejího využití moc neví. Zeptali jsme se učitelů, zda by se na tuto linku se svým problémem obrátili a zda mají představu o tom, jak by jim telefonát mohl pomoci. yslím si, že poradenská Mlinka pomoci může, i když nakonec si ve třídě musí každý poradit sám. Ale přibývá agresivních dětí a bohužel i rodičů. Myslím, že zejména právní stránka problému, co v daném případě dělat, by přišla vhod. Já učím na prvním stupni a zatím naštěstí špatnou zkušenost nemám, ale vím od kolegyň, že jsou často zoufalé. Pokud bych si s něčím nevěděla rady a nepomohli by mi přímo ve škole, určitě bych tuto službu využila, soudí Milada Fleková ze Základní školy Na Slovance v Praze. Učitel Petr Kaňka ze Základní školy U svatého Štěpána v Praze nám k tématu řekl: O poradenské lince mám pouze okrajové informace. Za sebe mohu prohlásit, že si zatím nedovedu představit situaci, ve které by Typickým volajícím je pedagog, který má problém s nezvladatelným žákem a stěžuje si na jeho agresivní chování. mi zmíněná linka mohla být nápomocna. Nevím, zda na druhé straně linky sedí specialista na vztahy žák žák nebo učitel žák nebo učitel učitel nebo učitel rodič nebo specialista na šikanu či pedagog starý praktik. Možná má skepse ke zmíněnému projektu pramení z neinformovanosti. Rád si svůj názor opravím, dozvím-li se o konkrétní pomoci a výsledcích rozpočtených na náklady vynaložené na linku pro pedagogy. Co tedy poradenská linka nabízí? Telefonická linka je součástí poradenských a preventivních opatření. Je primárně určena pedagogickým pracovníkům v celé České republice, kterým je nápomocna výlučně při řešení problémových výchovných situací týkajících se školního prostředí. Určena je zejména těm, kteří nemají možnost konzultovat dlouhodobé kritické situace, které se jim nepodařilo vyřešit svépomocí či najít podporu ve svém okolí, například u vlastního školního psychologa, říká Jana Malíková z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, který linku v rámci projektu ESF provozuje. Linka navíc shromažďuje kontakty na instituce, které mohou být školami využívány, jako jsou pedagogickopsychologické poradny, psychologové a psychiatři, linky důvěry určené pro celou populaci, seznam specializovaných linek telefonické krizové pomoci, krizová centra a jiné. Poradenská linka pro pedagogy je v provozu každý pracovní den od 8 do 16 hodin, je anonymní a pro volající je zpoplatněna podle tarifních pásem. Cílem linky je také síťování poskytovaných služeb ve školství a získání dat o potřebách škol, doplňuje Jana Malíková. Zajímalo mě, jestli je linka skutečně využívána a jaká je po ní mezi pedagogy poptávka. Dodnes, tj. od listopadu do dubna, bylo uskutečněno 130 hovorů a několik osobních konzultací. Typickým volajícím je pedagog ze základní školy druhého stupně, který má problém s nezvladatelným žákem a stěžuje si na jeho nevhodné až agresivní chování v třídním kolektivu. Hovor se zaměřuje na hledání východisek z nepříjemného zacykleného stavu, a to z pohledu výchovného, akutní pomoci nebo právních hledisek. Výchovné problémy vedou ve většině případů k obtěžování nejen pedagogů samotných, ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ ale leckdy i ostatních žáků, vysvětluje pracovník poradny Jan Pisak. Druhým tématem jsou naopak stížnosti na neadekvátní či nepřiměřené chování pedagogů k dětem, jejichž rodiče na linku volají. Tematicky se hovory rodičů liší, a to od domnělé neférové klasifikace, neakceptování individuálních vzdělávacích plánů dětí či porušování vymezených kompetencí. Mezi další témata hovorů patří i nezaměstnanost pedagogů, syndrom vyhoření, bossing a mobbing. Čím dál častěji se setkáváme s vážnou problematikou týkající se sebepoškozování a sebevražed- 5 ných tendencí dětí, dlouhodobých a neomluvených absencí, které jsou podporovány rodiči, výchovných problémů, jako jsou například krádeže, záškoláctví a prospěch. V neposlední řadě se hovory týkají právní problematiky, se kterou se na linku v drtivé většině obrací pedagogové. Rodiče se obvykle ptají na svá práva, a to zejména v případech domnělé šikany na svých dětech (pokud o tom škola neví nebo situaci neřeší), a také na možné postihy pro pedagogy při nevhodném jednání, doplňuje Jan Pisak. Průměrný čas hovorů činí 20 až 30 minut a mezi volajícími výrazně převažují ženy, což koresponduje i s jejich uplatněním ve školství. Během 20minutového rozhovoru lze volajícího vyslechnout, vytvořit si prvotní náhled na konkrétní situaci a poskytnout volajícímu první pomoc, která spočívá buď v doporučení řešení konkrétní situace, nebo vyhledání navazujících institucí. Dále během hovoru, pokud je to nutné, vyhledáváme kontakty na další orgány, které pokládáme v tu danou situaci za potřebné. Protože databáze obsahuje kontakty pokrývající celou republiku, není problém vyhledat konkrétního odborníka či instituci v daném kraji. Ve výjimečných případech se může stát, že pracovník linky potřebuje některé informace vyhledat či ověřit. V těchto případech je možno pracovníkům linky zanechat kontakt a ti poté s již nalezenými a ověřenými informacemi kontaktují volajícího, popisuje Jana Malíková, jak probíhá kontakt s volajícím na poradenskou linku. Pokud máte po přečtení textu dojem, že by vám poradenská linka mohla být v řešení vašich problémů nápomocna, neváhejte. Linka je zcela anonymní a je vám k dispozici na telefonním čísle Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Změna Rámcového vzdělávacího programu Zřizovací listina příspěvkové organizace Zřizování příspěvkových organizací územními samosprávnými celky upravuje 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Podle 27 odst. 2 tohoto zákona vydá zřizovatel (to je územní samosprávný celek) o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat: a) úplný název zřizovatele; jeli jím obec, uvede se také její zařazení do okresu, b) název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo; název musí vylučovat možnost záměny s názvy jiných příspěvkových organizací, c) vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti, d) označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace, e) vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, f) vymezení práv, která orga- nizaci umožní, aby se svě- FOTO: Archiv Ve Věstníku MŠMT sešitě 3, vydaném v březnu 2010, je publikováno Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j / ze dne 16. prosince 2009). Podle čl. 2 tohoto opatření se do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do části 5.10 Doplňující vzdělávací obory vkládá jako část nový, doplňující vzdělávací obor s názvem Etická výchova. Text tohoto doplňujícího vzdělávacího oboru je uveden v Příloze č. 1 uvedeného opatření ministryně. Vít BERKA Jaké náležitosti má obsahovat zřizovací listina příspěvkové organizace, kterou zřizuje obec? řeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena; zejména se uvedou práva a povinnosti spojené s jeho plným efektivním a ekonomicky účelným využitím, s péčí o jeho ochranu, rozvoj a zvelebení, podmínky pro jeho případnou další investiční výstavbu, dále pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud jsou předmětem činnosti organizace, práva a povinnosti spojené s případným pronajímáním svěřeného majetku jiným subjektům, a podobně, g) okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně, h) vymezení doby, na kterou je organizace zřízena. Vít BERKA Co jsou konzultační hodiny? Který právní předpis určuje, zda jsou, či nejsou konzultační hodiny v dálkové formě nástavbového studia ve středních školách přímou pedagogickou činností? Žádný právní předpis nestanoví, jak mají být posuzovány konzultační hodiny v dálkové formě nástavbového studia ve středních školách (tedy zda mají být považovány za přímou pe- Nejde o práci přesčas? dagogickou g činnost,, či za další práce související s přímou pedagogickou činností). V 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, se pouze stanoví: (1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen přímá pedagogická činnost ); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociální péče. Školský zákon v 25 odst. 2 písm. c) při vymezení jednotlivých forem vzdělávání uvádí, že pro účely tohoto zákona se dálkovou formou vzdělávání rozumí samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce. Rozsah přímé pedagogické činnosti v návaznosti na 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb. upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ani tento předpis neobsahuje žádné ustanovení o konzultačních hodinách v dálkové formě studia ve středních školách a jejich započítávání do rozsahu přímé pedagogické činnosti. V 2 odst. 6 se však stanoví, že do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelů vyšších odborných škol může ředitel školy započítat až 3 hodiny konzultační činnosti týdně. Z tohoto ustanovení vyplývá, že vládní nařízení č. 75/2005 Sb. obecně nezahrnuje konzultační činnost do přímé pedagogické činnosti; pouze v případě VOŠ dává možnost (ne povinnost) zápočtu konzultační činnost v rozsahu až 3 hodin do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti. Vít BERKA Jsou hodiny přímé pedagogické činnosti přesahující rozsah stanovený ředitelem školy hodinami přesčasovými? Hodiny přímé pedagogické činnosti vykonávané nad rozsah stanovený ředitelem školy nejsou prací přesčas. Práce přesčas je definována v 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce a tzv. přespočetné hodiny této definici neodpovídají. Také odměňování těchto přespočetných hodin je upraveno jinak (viz 132 zákoníku práce), než je ustanovení 127 zákoníku práce o platu nebo náhradním volnu za práci přesčas. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Názorné výukové programy aneb za kamarády do zoo Vyškov Je tady ještě Cyril? Jak se má Mazlík? Už Beruška porodila? A spoustou dalších otázek mě děti zahrnou hned u vchodu do zoo. Jejich návštěva už neslouží jen jako vzdělávací program, ale děti si zvířátka pamatují a těší se Podle věku a zájmů Výukové programy probíhají formou interaktivní práce založené na metodách výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky. Děti a studenti získávají znalosti v průběhu herních a tvořivých činností. Programy jsou koncipované podle věku, znalostí a zájmu dané věkové skupiny. Kurzy nabízíme ve věkovém rozpětí pro děti od tří let až po středoškolské studenty. Pro mateřské školy v současné době nabízíme dvě varianty výchovných programů. Jde o návštěvu lektora v mateřské škole, který zde má přibližně 45minutový program, nebo o program v zooparku přibližně 1,5hodinový blok, kdy část probíhá ven- jmenovitě na to či ono. Pravidelnými návštěvami získávají ke zvířatům vztah. Zoopark Vyškov nabízí základním a mateřským vá znalosti aktivním hraním. ku, část v budově. Dítě získa- školám výukové programy se Program je vždy motivován stále větším ohlasem. Zájem pohádkovým příběhem, kterým děti provází kašpárek. ze strany dětí stoupá a některé třídy nás navštěvují pravidelně. Tematicky jsou prograběhem, hrají si a povídají Společně s ním putují přímy zaměřené zejména na domácí zvířata a domestikaci, o zvířátkách. neboť naše zoo se specializuje na chov domestikovaných zvířat. V zimním období nabízíme příhodná témata, jako jsou lesní zvířata a ptáci. Programy pro mateřinky Programy Zvířátka a loupežníci a Jak koťátko zapomnělo mňoukat pomáhají dětem získat různé znalosti. Naučí se, čím jsou zvířata užitečná, čím se živí, jaké mají schopnosti, obydlí apod. Dalšími programy pro předškoláky jsou Hrátky se zvířátky (užitek zvířat, rodinky zvířat), Trampoty Ošklivého káčátka (zvuky ptáků, stavba vejce), Lesní pohádka lišák Emil (život lesních a polních zvířátek), Jak krtek uzdravil myšku (fauna a flóra celého světa, známé rostliny naší země). Spolupráce a tvořivost Programy pro základní školy probíhají v prostorách zoo parku a jsou vedeny hravou formou. Využíváme skupinovou spolupráci dětí a tvořivost. Pomocí prvků dramatické výchovy si děti osvojují nové poznatky a upevňují stávající znalosti. V programu naleznete i prvky literární a výtvarné výchovy. Pro první třídy máme program Zvířátka a loupežníci (užitek domácích zvířat, život na statku, krmení, základní stavba těla zvířat), Hrátky se zvířátky, Jak krtek uzdravil myšku (fauna a flóra celého světa, známé rostliny naší země, jejich význam). Pro první stupeň dále nabízíme programy Zvířátka na statku (péče o zvířata, život na statku, potrava, základní stavba těla zvířat), Pejsek nebo kačenka, my jsme jedna rodinka (mláďata domácích a hospodářských zvířat, samostatnější práce na základě získaných znalostí ze života zvířat), Haló, haló, kuře se nám vyklubalo (základní znalosti ptačí říše, stavba vejce, vývoj kuřete, krmiví a nekrmiví ptáci, ptačí biotopy, ptačí obydlí, stavba těla), Ptačí příběhy (ptačí znaky a schopnosti, způsob života, poznávání ptáků), Lesní zvířátka (život lesních a polních zvířat). 7 Strategická hra Pro druhý stupeň základní školy nabízíme programy Jak zvířata zdomácněla (pojmy ochočení, zajetí, domestikace, časové zařazení, domestikovaná zvířata Asie, Evropy, Ameriky, Afriky, plemenitba, užitek domácích zvířat z hlediska historie), Domestikace (zdomácnění a užitek domácích zvířat na jiných kontinentech, lidová označení hodpodářských zvířat), Ptačí příběhy (hlasy ptáků, stavba vejce, vývoj kuřete, tažní a stálí ptáci), Pokusy na zvířatech (diskuze na téma invazní a neinvazní pokusy na zvířatech, etické aspekty, argumenty), Statek (strategická hra studenti si vytvářejí svůj vlastní fiktivní statek s hospodářskými zvířaty, řeší výběr zvířat do svého statku, prodej a nákup, denní starost o zvířata, reprodukci ve svém chovu, veterinární péči, prosperitu svého statku), Fotografická konference (práce s fotoaparátem, pozorování hospodářských zvířat a příprava samostatné prazentace). Obsah výukových programů se snažíme přizpůsobovat potřebám škol i jejich učebním plánům. Hana VYMAZALOVÁ Kontakt: Zoo Park Vyškov Cukrovarská 424/9

8 8 Vrátit náhradu mzdy? Jaký by měl být postup v případě, že u zaměstnance vzniknou důvody pro krácení dovolené (důvodem je dlouhodobá nemoc), ale zaměstnanec má dovolenou již vyčerpanou? Skutečnost, že zaměstnanec dovolenou již vyčerpal, nebrání v jejím krácení podle 223 zákoníku práce. V takovém případě se uplatní 222 odst. 5 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil právo, popřípadě na niž mu právo nevzniklo. K ztrátě práva na dovolenou (její část) může dojít právě v důsledku jejího krácení. Podle ustanovení 147 odst. 1 písm. e) zákoníku práce je zaměstnavatel dokonce oprávněn zaměstnanci vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou, na niž ztratil právo, srazit z platu (mzdy), a to i bez jeho souhlasu. Doplňovat nové povinnosti nelze Je možné ve škole vydat pracovní řád? Nebo tuto možnost vylučuje skutečnost, že platí vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí? Pracovní řád je u zaměstnavatelů vydáván podle 306 rého působí odborová organi- (4) Zaměstnavatel, u kte- zákoníku práce, kde se stanoví: zace, může vydat nebo změnit (1) Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpi- písemným souhlasem odborové pracovní řád jen s předchozím su; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvlášt- změna neplatné. organizace, jinak je vydání nebo ních právních předpisů podle (5) Ministerstvo školství, zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnos- v dohodě s Ministerstvem prá- mládeže a tělovýchovy vydá ti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněpráv- kterou stanoví pracovní řád pro ce a sociálních věcí vyhlášku, ních vztahů. Pracovní řád však zaměstnance škol a školských nesmí zakládat nové povinnosti zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, zaměstnanců. (2) Pracovní řád nemůže mládeže a tělovýchovy, obsahovat úpravu podle 305 krajem, obcí a dobrovolným svazkem odst. 1. (3) Zaměstnavatelé uvedení obcí. v 303 odst. 1 jsou povinni pracovní řád vydat. ho ustanovení, Z citované- ale Dopřejte si misku přebraného tisku Žáci odborného učiliště v Chroustovicích se na lyžařském výcviku za asistence svých učitelů polévali studenou vodou, přičemž stáli jen ve spodním prádle ve sněhu a mrazu. Inkluze do běžných škol by se podle všeho měla znovu zvážit. Minimálně u učitelů. Ministryně Kopicová dá každému prvňáčkovi cca 800 Kč. Dostane je v pastelkách. V bílých krabičkách s nápisem MATURANT, které obdrželi studenti gymnázia v Horních Počernicích, byla kromě prospektu o dalším studiu taky instantní slepičí polévka, holítko na nohy a kondom. Vysokoškolský život v kostce. Rektor ZČU prý konečně začne odebírat rychlostudentům z Plzně tituly. Počítám, že z českých politických špiček je teď jediný klidný kníže Karel Schwarzenberg jeho titul zrušil už zákon z roku ZŠ Matrasova v Ostravě, která se dlouhodobě starala o děti ze sociálně znevýhodněných rodin, byla zrušena. Budovu prodá ostravský magistrát společnosti PORG, která zde zřídí soukromou školu pro šikovné a nadané děti (Frýdecko-místecký a třinecký deník). Každá inkluze vyvolává stejně velkou exkluzi, opačně orientovanou, Zaměstnankyně pobírá rodičovský příspěvek a zanedlouho se jí narodí další dítě. Jak jí bude vypočítávána peněžitá pomoc v mateřství? Bude to z příjmu ze zaměstnání, který měla před nástupem mateřské dovolené při prvním dítěti, nebo ze současného příspěvku? V 19 odst. 4 zákona zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se stanoví, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ, zjištěný pro vý- že se za denní vyměřovací základ u zaměstnankyně, které za počet další peněžité pomoci trvání téhož zaměstnání vznikne nárok To však platí pouze za v mateřství. na další peněžitou předpokladu, že zaměstnání u původního zaměstna- pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do čtyř vou peněžitou pomoc vatele dosud trvá a na no- let věku předchozího dítěte, považuje zaměstnan- v mateřství bude denní vyměřovací zápovat na kyně nastuklad základě původní pracovní smlouvy. MEDIÁLNÍ VÝVAR ani z jiných ustanovení zákoníku práce nelze vyvozovat zákaz vydat u zaměstnavatele, který je školou nebo školským zařízením, na něž se zmíněná vyhláška o pracovním řádu vztahuje, vlastní (samostatný) pracovní řád. Pro jeho obsah, vydání a případné změny platí ustanovení 306 zákoníku práce. Protože jde o zvláštní druh vnitřního předpisu, platí i pro něj příslušná ustanovení 305 zákoníku práce (musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy, ani být vydán se zpětnou účinností, nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen, zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s jeho vydáním, změnou nebo zrušením nejpozději do 15 dnů, pracovní řád musí být všem zaměstnancům přístupný). Vyměřovací základ další mateřské Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA říkal Newton. Nebo tak nějak. Pedofilní kauzy v českých školách jsou stále nepříjemně živé. Požádat cca osmdesát rodičů o souhlas s tím, aby jejich děti prožily ve škole Noc s Andersenem, byl proto poměrně odvážný krok. Vyučujícím na ZŠ Mikulandská v Praze nicméně vyšel. Spletenými pruty zbily 5. dubna organizované skupiny školáků své spolužačky, které napadly přímo v jejich bydlišti. Otrlí rodiče dívek nejenže neprotestovali, ale brutální akci přihlíželi s cynickým pobavením. Bojůvky nezletilců dostaly za svůj čin dokonce vejce. Víc než tři strany formátu A4 zabral v Učitelských novinách Podkladový materiál pro tvorbu Standardu kvality profese učitele. Praví se v něm, že učitel aktivně čelí stresu. Není úplně jasné, zda je to doporučení, konstatování nebo zda se tím autoři, kteří v tom učitelstvo trvale zocelují, pyšní. Výzkumný ústav pedagogický podporuje metodu CLIL, která spočívá ve společné výuce odborného předmětu a cizího jazyka. Žák se učí jazyk a obsah zároveň.. Od vydání Thámovy Obrany jazyka českého uplyne letos 227 let. Petr KUKAL

9 Velikonoce v Chomutově Comenius projekt spolupráce partnerských škol Již třetím rokem je 3. základní škola Kolín součástí mezinárodního výměnného programu žáků zvaného Comenius. Nový dvouletý program, který byl oficiálně zahájen v září 2009, zahrnuje partnerské školy z Německa, Španělska, Portugalska, Řecka, Finska a Švédska. Naše škola měla letos tu čest přivítat zahraniční delegaci z řecké a portugalské školy. Žáci, kteří byli ubytováni v českých rodinách, se společně se svými učiteli a hostujícími dětmi zapojovali do aktivit, které napomáhaly zlepšení jejich cizojazyčných znalostí, mezikulturního rozhledu a navázaní přátelských vztahů. Kromě kurzů českého jazyka, keramiky, tisku na textil či ukázky gymnastiky se účastnili řady výletů. Jako již těly bychom se s vámi Chpodělit o událost, kterou jsme si užily na naší zahrádce v Mateřské škole Kamarád v Chomutově. Jelikož jsme netrpělivě čekaly na blížící se velikonoční svátky, připravil nám velikonoční zajíček na zahradě překvapení. Společně s kamarády jsme plnily jeho úkoly a zpívaly si po cestě písničky o jaru. Velikonoční zajíček Lidoušek (takové jméno měl proto, že byl rád mezi lidmi a vlastnil dlouhé uši) měl ouška nastražená a vše dobře poslouchal. Na konci cesty se nám ale schoval a my ho hledaly. Naštěstí se to všem podařilo a my se mohly radovat ze sladkých vajíček (daroval hypermarket Tesco Jirkov). Domů jsme si nesly nejen tuto dobrotu, ale také předvelikonoční zážitek. Děti z mateřské školy Kamarád v předchozích letech zorganizovala naše škola exkurze do Prahy, Kutné Hory a TPCA. Největším zážitkem především pro portugalské žáky a učitele, kteří studují umění a historii, byla návštěva Chrámu sv. Víta. V areálu Hradu jsme strávili téměř dvě hodiny. Na závěr jsme zhlédli i výměnu Hradní stráže. Poté jsme se vydali Královskou cestou na Staroměstské náměstí. Na další památky jsme měli jen velmi málo času. I přes vyčerpávající cestu se Portugalky rozhodly o volném času vyhledat další monumenty. Řečtí učitelé se namísto toho rozhodli nakoupit suvenýry se slovy: V květnu navštívíme Prahu znovu a zajdeme na místa, která jsme ještě neviděli. Kolínské náměstí bylo orien tačním bodem číslo jedna. Všichni účastníci obdrželi mapy, někteří navštívili i informační centrum. Učitelé byli především překvapeni, kolik pěkných restaurací se v Kolíně nachází. Každý večer jsme společně jednu navštívili. Nad českou kuchyní si libovali, přesto občas neodolali porovnat například místní řeckou kuchyni s jejich vlastní. Společné aktivity děti natolik spřátelily, že bylo velmi těžké se s naší návštěvou rozloučit. Pro žáky i nás učitele je ale velkým úspěchem, že spolu zůstávají v kontaktu. Hlavní cíle této mezinárodní mise byly tedy splněny. Ačkoliv se akce týkala jen několika málo dětí, po celý týden byla škola na nohou. Ostatní žáci se často zapojovali, ať už stručným hello, nebo i kratší konverzací. Eva FORMÁNKOVÁ Znáte je? František Hrnčíř ( ) symbol českého učitelstva KAREL RÝDL Karel Rýdl Karel Rýdl Univerzita Pardubice... knihu věnuji všem málo známým učitelům a učitelkám, kterých je v této zemi stále rozeseto velmi mnoho a dělají pro celý národ drobnou, málo oceňovanou, ale velmi záslužnou činnost pro naši lepší budoucnost, říká sám autor ke své knize. Autor svým barvitým popisem událostí čtenáře zaujme od prvních stran. Seznámí se s životní poutí a dílem českého učitele Františka Hrnčíře, nasaje prostředí končící éry Rakousko-Uherska, 1. světové války a české prvorepublikové společnosti. Knihu vydala Univerzita Pardubice. 9 Školní docházka Byl to Karel Havlíček Borovský, který v jednom ze svých článků vyslovil téměř provokativní otázku: Jako se dítě nejdřív nositi, pak voditi musí, jako každé k zubům stoná, když určitý čas nastane, do školy se posílá. Proč? Dále sice konstatoval, že ze školy vychází každé dítě zkušenější a více vědoucí, nepokládal to ale za přímý důsledek školní docházky. Dnes si výrazná většina lidí myslí, že do školy chodí děti především proto, že je uzákoněna povinná školní docházka. Obecně se traduje a ve většině publikací je uvedeno, že povinnou školní docházku zavedla císařovna Marie Terezie, když 6. prosince 1774 vydala Všeobecný školní řád. Ten ale docházku nijak striktně nenařizoval. Jen uváděl rádi bychom viděli, kdyby rodiče své děti ve věku 6 12 let do škol posílali. Šlo tedy spíše o otevření všeobecného vzdělávání pro všechny. Tradiční interpretace, že šlo již o zavedení povinné školní docházky, vychází z toho, že v absolutistické monarchii bylo slovo císařovny zcela nezpochybnitelné, a tak v podstatě i zákonem. Císařovna si ale uvědomovala, že nemůže nařídit povinnou docházku, když není ani dostatek škol, ani učitelů. Dbala ale na to, aby počty škol narůstaly, a zabezpečila také to, aby docházka do škol i příprava učitelů byly úřady podporovány. Nejsrozumitelnější a přitom značně lapidární odpověď na starou otázku zformuloval až po letech spisovatel Karel Poláček, když vložil do úst jednomu z hrdinů knihy Bylo nás pět slova: Do školy chodím proto, že aby ze mě nebyl blbec. František MORKES

10 10 Stále více absolventů středních škol, kteří ukončili své vzdělání maturitní zkouškou, má zájem pokračovat v dalším vzdělávání na terciární úrovni, tj. na vysoké škole, případně na vyšší odborné škole. Jedním z hlavních důvodů, proč se počet uchazečů zapsaných do institucí poskytujících terciární vzdělávání neustále zvyšuje, je snaha dosáhnout vyšší kvalifikace, která by budoucím absolventům umožnila lépe se uplatnit na trhu práce a současně by jim zajistila dobře placené zaměstnání. Vývoj V posledních letech došlo ve sféře terciárního vzdělávání k určitým změnám, které se projevily prudkým nárůstem počtu uchazečů zapsaných k vysokoškolskému studiu. Naopak vyšší odborné školy se poslední dobou potýkají s nedostatečným počtem zapsaných uchazečů. Celkově je tato situace dána větší otevřeností vysokých škol, zvyšováním kapacit vysokých škol, rostoucí nabídkou vzdělávacích programů na vysokých školách a změnou charakteru vysokoškolského studia z dlouhého magisterského na studium dvoustupňové, tj. bakalářské a navazující magisterské. Přesto se počet uchazečů zapsaných na vyšší odborné školy v průběhu posledních pěti let nepatrně zvýšil, a to zejména v důsledku nárůstu zapsaných do ostatních forem vzdělávání. K tomuto navýšení došlo zřejmě z důvodu změn kvalifikačních požadavků u některých povolání. To se týká zejména zdravotních sester nebo policistů, kteří již pracují, přesto jsou však nuceni si doplnit potřebnou kvalifikaci, aby neztratili stávající pracovní pozici a s tím související finanční ohodnocení. Většina čerstvých maturantů dává přednost studiu na vysoké škole. To však není určeno jen čerstvým absolventům, ale i těm, kteří se hlásí na vysokou školui několik let za sebou. Existuje rozdíl mezi čerstvými absolventy a těmi, co studují vysokou školu v pozdějším věku. Zatímco ti, co se ucházejí o přijetí na vysokou školu bezprostředně po složení maturitní zkoušky, mají zájem vzdělávat se spíše v denní formě vzdělávání na veřejných školách, pro zaměstnané uchazeče jsou příznačné spíše ostatní formy vzdělávání, a to zejména na soukromých vysokých školách. Určitý vliv na toto rozložení uchazečů zapsaných ke studiu na vysoké škole v závislosti na jejich věku, formě vzdělávání a zřizovateli školy má i skutečnost, že většina veřejných vysokých škol nabízí studijní programy především v denní formě vzdělávání. Proto na veřejné školy přicházejí zejména mladší uchazeči, kteří ještě nejsou zapojeni do pracovního procesu a jsou schopni se věnovat téměř výhradně studiu. V současné době je více než 70 procent uchazečů o vzdělávání na vyšší odborné škole a přibližně 85 procent uchazečů o studium na vysoké škole zapsáno na veřejné školy. Zájem o studium Obecně lze říci, že o denní/prezenční formu terciárního vzdělávání mají zájem uchazeči, kteří se hlásí na vyšší odbornou školu nebo na vysokou školu bezprostředně po vykonání maturitní zkoušky, zatímco uchazeči s odloženou poptávkou se ve větší míře hlásí ke vzdělávání dálkové/distanční, případně kombinované formy. V současné době jsou mezi uchazeči zapsanými do denní formy terciárního vzdělávání přibližně tři čtvrtiny uchazečů ve věku do 20 let a mezi uchazeči zapsanými do ostatních forem terciárního vzdělávání je více než 40 procent uchazečů ve věku nad 30 let. V průběhu sledovaného pětiletého období se podíl čerstvých absolventů středních škol zapsaných do terciárního vzdělávání na celkovém počtu zapsaných snížil. K výraznějšímu poklesu došlo u vyšších odborných škol (z 64 % na 56 %) než u vysokých škol (z 53 % na 51 %). Nejvíce zapsaných uchazečů do denní/prezenční formy terciárního vzdělávání přichází přímo ze střední školy (asi 70 %), do ostatních forem se zapisují převážně uchazeči, jejichž předchozím působištěm před zapsáním do terciárního vzdělávání bylo zaměstnání. V roce 2009/2010 se ke vzdělávání na vyšší odborné škole zapsalo jen o 4 procenta více uchazečů, než tomu bylo v roce 2005/2006. Nárůst byl způsoben zejména navýšením počtu studentů v dálkové formě vzdělávání. Na vysokých školách byl nárůst zapsaných uchazečů mnohem vyšší v roce 2009/2010 se ke studiu na vysokou školu zapsalo téměř o třetinu uchazečů více než před pěti lety. U vysokých škol na rozdíl od vyšších odborných škol došlo nejen k navýšení počtu zapsaných uchazečů do distanční a kombinované formy studia, ale také k nárůstu počtu uchazečů zapsaných do prezenční formy studia. V důsledku transformace vysokoškolských studijních programů došlo během sledovaného období k prudkému nárůstu uchazečů zapsaných do bakalářských programů (přibližně k 40% v prezenční formě a k více než 70% v ostatních formách vzdělávání). Naopak dlouhé magisterské programy zaznamenaly významný pokles zapsaných uchazečů, a to zhruba o polovinu (v prezenčním i dálkovém studiu). Výběr oborů Na vyšších odborných školách se nejvíce uchazečů zapisuje ke vzdělávání oborů zdravotnických, ekonomických a pedagogických a na vysokých školách se uchazeči nejčastěji zapisují ke studiu ekonomických, technických a humanitních věd. Pokud se zaměříme na strukturu zapsaných podle pohlaví, zjistíme, že na vyšší odborné školy se Přechod absolventů středních škol do terciární sféry vzdělávání 2005/ / zapisují převážně ženy (72 %). Na vysokých školách je podíl zapsaných mužů a žen téměř vyrovnaný (53 % všech zapsaných tvoří ženy). Podíl žen zapsaných na vyšší odborné školy i vysoké Počet (v tisících) zapsaných uchazečů ke vzdělávání na vyšší odborné školy a ke studiu na vysoké školy v letech 2005/ /2010 Zdroj: ÚIV 2005/06 zapsaní ke studiu na VŠ 2006/07 "čerství" absolventi zapsaní ke studiu na VOŠ odložená poptávka na VOŠ 2007/08 zapsaní ke studiu na VOŠ populace 19letých k /09 "čerství" absolventi zapsaní ke studiu na VŠ odložená poptávka na VŠ 2009/10 maturanti v předch. roce školy vzrostl u obou forem vzdělávání, u ostatních forem je ale nárůst zřetelnější. Nejspíše je to způsobeno již zmíněnou nutností určitých profesí (zejména v oblasti zdravotnictví, lékařství, pedagogiky, sociální práce) doplnit si terciární vzdělání. A jelikož se jedná o povolání, ve kterých dominují ženy, je tento nárůst podílu žen zapsaných do ostatních forem vzdělávání pochopitelný. Již několik posledních let klesá podíl mladých lidí ve věku let, který je příznačný pro vstup do terciárního vzdělávání. Z demografických projekcí vyplývá, že se podíl lidí v této věkové skupině bude nadále snižovat. Michaela MARŠÍKOVÁ

11 PODPORA ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ BŘEŽANY PROSTŘEDNICTVÍM MODERNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK VE VÝUCE Od 1. března 2010 realizuje Základní škola Břežany, okres Znojmo, projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Stručný obsah projektu: Obsahem projektu je cílená podpora rozvoje vzdělávání žáků Základní školy Břežany se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím zavedení moderních aplikací do výuky. Projekt se zároveň zaměřuje na zvýšení znalostí učitelů v oblasti aplikace moderních metod do praxe za účelem optimálního rozvoje individuálních schopností žáků. Implementací moderních přístupů ve výuce dojde k eliminaci celé řady negativních jevů souvisejících se zapojením jedinců do vzdělávacího systému a zároveň k jejich motivaci k setrvání v něm po dobu, která je přiměřená v návaznosti na jejich Projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům, který získal akreditaci MŠMT, probíhá v základních školách v České republice již od roku Iniciátorem projektu je GE Money Bank a jeho realizátorem je občanské sdružení AISIS, jehož finanční ředitel Martin Ježek vám v následujícím krátkém rozhovoru přiblíží charakter celého projektu. Proč by se děti měly vzdělávat v oblasti financí již v základní škole? Požadavek MŠMT je zvýšit finanční gramotnost žáků základních škol, a tím jim poskytnout základní průpravu pro úspěšné hospodaření s penězi v dospělosti. Prostřednictvím projektu Rozumíme penězům umožňujeme školákům moderní a interaktivní formou získat základní orientaci ve světě financí a povědomí o nabízených finančních produktech. Cílem projektu je zvýšit finanční vzdělání školáků a mladých rodin prostřednictvím specializované výuky ve školách. Jak vypadá start projektu v některé ze škol? V první fázi probíhají semináře finančního vzdělávání učitelů, které jsou zaměřeny na získání potřebných informací a dovedností nezbytných pro výuku žáků. V dalším průběhu projektu již řádně vyškolení učitelé přebírají samotnou výuku žáků, při které využívají také učebnici Rozumíme penězům. Ta představuje jedinečný metodický materiál celého projektu. Kde všude v současnosti projekt probíhá? dispozice. V rámci realizace bude na škole působit speciální pedagog, jenž bude odborným garantem pro zefektivnění práce pedagogů zapojených do projektu. Tito pedagogové se budou dále podílet na přípravě metodických materiálů a jejich následném využití v praxi. Inovativní přístup k žákům se SVP a výstupy projektu budou prezentovány zákonným zástupcům žáků v rámci tzv. Dnů pro rodiče. Tím dojde ke zvýšení motivace pro využití nových metod i mimo prostředí školy. Rodiče budou mít možnost ovlivňovat kvalitu učebních materiálů na základě výměny zkušeností s pedagogy. Na konci dvouletého projektu vznikne sborník výukových materiálů, školní intranet a metodika pro práci s žáky se SVP. Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Čermáková Projekt Rozumíme penězům přináší dětem do škol vzdělání v oblasti financí Martin Ježek Projekt Rozumíme penězům již téměř rok probíhá v základních školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Na podzim a v zimě roku 2009 se do projektu nově zapojily také kraje Vysočina, Pardubický a Liberecký.

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce EASY ergonomic s e x pert s Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF STABILO EASYoriginal NEW NOUVEAU Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila pro řešitele projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Školicí středisko ALTUS Training Center nabízí tyto akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Tvorba, správa a propagace školních www stránek Typografi e pro školní administrativu Vizualizační podpora výuky MS PowerPoint Správa a sdílení dokumentů ve školní praxi Paměť školy digitální fotografi e, zpracování, archivace Program GIMP: řešení grafi ckých potřeb pro menší školy Příprava k mezinárodní IT certifi kaci podle osnov ECDL Prezentujeme veřejnosti svou školu Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Přihlášky a bližší informace: tel.: Každý má silnou stránku. OdhAL TU Svou s námi! * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... TÝDENÍK Číslo dubna 2010 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1020 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E inzerce_A6_skolstvi_02.indd :45:37

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy Kate ina BÖHMOVÁ TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 28. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Rozpočty škol spokojenost, nebo rozčarování?... 3 Moderní úklid školy?... 5 Projektem My proti násilí jsme čelili agresivitě...

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec

39 7. PROSINCE 2005 XIII. ROČNÍK. Já se na to vykašlu. Celý večer poctivě drtím, jak sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc, a nakonec Na pomoc romským dětem i jejich učitelům STRANA 3 Čeští učitelé učili ekologii již dávno a bez osnov STRANA 7 Končí seriál ÚIV o vývoji platů v jednotlivých krajích STRANA 9 10 39 7. PROSINCE 2005 XIII.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Politici dávají od maturity ruce pryč

Politici dávají od maturity ruce pryč TÝDENÍK 16 21. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Bude mateřská škola povinná? Uvažované zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání je námětem dubnové přílohy Týdeníku Školství,

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více