Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět"

Transkript

1 Obecné dějiny OHBSZ povinný předmět 1. Starověká Mezopotámie a Egypt BAREŠ, L., VESELÝ, R., GOMBÁR, E., Dějiny Egypta, Praha NOVÁKOVÁ, N., Dějiny Mezopotámie, Praha SHAW, I., Dějiny starověkého Egypta, Praha Antické Řecko, helénismus GRANT, M., Klasické Řecko, Praha OLIVA, P., Dějiny starověkého světa, Praha OLIVA, P., Svět helénismu, Praha Starověký Řím GRANT, M., Dějiny antického Říma, Praha GRANT, M., Římští císařové, Praha MAREK, V., OLIVA, P., CHARVÁT, P., Encyklopedie dějin starověku, Praha ZAMAROVSKÝ, V., Dějiny psané Římem, Praha Stěhování národů BENAŘÍKOVÁ, J., Stěhování národů, Praha ČEŠKA, J., Zánik antického světa, Praha HEATHER, Peter, Gótové, Praha Formování státních útvarů v raném středověku; románský sloh COLLINS, Roger, Evropa raného středověku , Praha HÄGERMAN, Dieter, Karel Veliký Vládce Západu, Praha JAMES, Edward, Frankové, Praha Evropa v období vrcholného středověku; gotika DUBY, G., Věk katedrál, Praha Le GOFF, J. (ed.), Středověký člověk a jeho svět, Praha Le GOFF, J., Kultura středověké Evropy, Praha OPLL, F., Friedrich Barbarossa. Císař a rytíř, Praha Náboženství ve středověku (církev, hereze a křížové výpravy) COULOMBE, Ch., Náměstkové Kristovi. Životopisy papežů, Praha FRANZEN, A., Malé církevní dějiny, Praha HROCHOVÁ, V., Křižáci ve svaté zemi, Praha LAMBERT, M., Středověká hereze, Praha 2000.

2 8. Stoletá válka příčiny, průběh, výsledky HAY, Denis, Evropa pozdního středověku , Praha PERNOUDOVÁ, Régine, Život a smrt Jany z Arku, Olomouc TUCHMANOVÁ, Barbara, Zrcadlo vzdálených časů, Praha URBAN, Jan, Kresčak: 26. srpna 1346, Praha-Litomyšl Zámořské výpravy Evropanů v 15. a 16. století JANÁČEK, J., Století zámořských objevů, Praha SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Moře, objevy, staletí, Praha WATKINS, R., Neznámá moře, Praha BUDIL, Ivo, Za obzor Západu, Praha, Dominance Habsburků v 16. století; reformace EVANS, R. J. W., Vznik habsburské monarchie , Praha MACKENNEY, R., Evropa šestnáctého století, Praha PARKER, G., Filip II. Španělský král z rodu Habsburků Nejmocnější křesťanský vládce, Praha SEIBT, F., Karel V. Císař a reformace, Praha Francie od konce stoleté války do smrti Jindřicha IV. DECKER, M. de, Jindřich IV., Ostrava DUFRESNE, C., František I., Ostrava FRIEDOVÁ, L., Kateřina Medicejská, Praha LIVET, G., Náboženské války, Praha Anglie od konce stoleté války do nástupu Stuartovců (1603) NEILLANDS, R., Války růží, Praha HAIGH, Ch., Elizabeth I., London STARKEY, D., Elizabeth: Apprenticeship, London Anglie od počátku vlády Stuartovců do nástupu hannoverské dynastie (1714) COWARD, B., Oliver Cromwell, Praha VODIČKA, P., Kavalíři, puritáni, královrazi: anglická občanská válka , Praha KOVÁŘ, M., Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech , Praha Třicetiletá válka

3 ENGLUND, P., Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha FUKALA, R., Sen o odplatě. Dramata třicetileté války, Praha KLÍMA, A., Dlouhá válka , Praha POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a české země, Praha Francie za vlády Ludvíka XIII. A Ludvíka XIV.; baroko BLUCHE, F., Za časů Ludvíka XIV. Král slunce a jeho století, CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha DUFREIGNE, J.-P., Ludvík XIV. Východ slunce , Praha SCHULTZ, U., Ludvík XIV. a jeho doba, Praha Evropské konflikty v období /1714 VLNAS, Vít, Princ Evžen Savojský, Praha MUNCK, T., Evropa sedmnáctého století, , Praha BLUCHE, F., Za časů Ludvíka XIV. Král slunce a jeho století, Evropské konflikty v období 1713/ BORDONOVE, G., Ludvík XV. Milovaný-nemilovaný král, Praha HLAVAČKA, M., Karel Albrecht. Příběh druhého zimního krále, Praha TAPIÉ, V. L., Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha BĚLINA, P., KAŠE, J., KUČERA, J. P., Velké dějiny zemí Koruny české X , Praha, Litomyšl Mocenský vzestup Ruska v 18. století MASSIE, Robert K., Petr Veliký: Život a svět, Praha STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století I., Praha ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Zrození impéria, Praha ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha Sedmiletá válka ( ) příčiny, průběh, výsledky OPATRNÝ, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha STELLNER, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha WANNER, M., Sedmiletá válka v Orientu, Praha Evropa ve druhé polovině 18. století; klasicismus

4 BĚLINA, P., KAŠE, J., KUČERA, J. P., Velké dějiny zemí Koruny české X , Praha, Litomyšl BLACK, J., Evropa osmnáctého století, Praha MAGENSCHAB, Hans, Josef II. Cesta Rakouska do moderní doby, Praha STELLNER, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha Vznik USA a americký kontinent do roku 1860 HERRE, F., George Washington, Praha OPATRNÝ, J., Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, Praha RAKOVÁ, S., Podivná revoluce, Praha TINDALL, G. B., SHI, D. E., Dějiny Spojených států amerických, Praha Velká francouzská revoluce FURET, Francois, Francouzská revoluce, sv. 1, Praha HUNTOVÁ, L., Francouzská revoluce. Politika, kultura a třída, Brno SCHAMA, Simon, Občané. Kronika francouzské revoluce, Praha Napoleon Bonaparte a Evropa (bez Vídeňského kongresu) BARNETT, C., Bonaparte, Brno KOVAŘÍK, J., Napoleonova tažení, sv. 1 5, Třebíč ŠEDIVÝ, J., Metternich kontra Napoleon, Praha TARLE, J. V., Talleyrand, Praha Vídeňský kongres; Evropa a svět v letech ; romantismus HERRE, F., Metternich, Praha CHALUPA, J., Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech , Praha KISSINGER, H., Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a potíže s mírem , Praha SKED, Alan, Úpadek a pád habsburské říše, Praha BUDIL, Ivo, Jitro Árijců, Praha Revoluční roky KLÍMA, A., Češi a Němci v revoluci , Praha KOLEJKA, J., Národy habsburské monarchie v revoluci , Praha ŠTAIF, J., Revoluční léta a české země, Praha Sjednocení Německa BĚLINA, Pavel, FUČÍK, Josef, Válka 1866, Praha-Litomyšl 2005.

5 RICHTER, K., Třeba i železem a krví, Praha TAYLOR, A. J. P., Bismarck, Praha URBAN, O., Vzpomínka na Hradec Králové, Praha Sjednocení Itálie HAVEL, Petr, ROMAŇÁK, Andrej, Maršál Radecký, Praha PIRUCHTA, Libor, Giuseppe Garibaldi, Praha PROCACCI, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha TARABA, L., Krve po kolena. Solferino 1859, Praha Evropa na cestě k první světové válce I ( ) FERGUSON, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha HLAVAČKA, M., PEČENKA, M., Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou. Praha SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Století odchází. Světla a stíny belle époque, Praha Evropa na cestě k první světové válce II ( ) FERGUSON, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha HLAVAČKA, M., PEČENKA, M., Trojspolek. Německá, rakousko-uherská a italská zahraniční politika před první světovou válkou. Praha SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech Praha SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Století odchází. Světla a stíny belle époque, Praha Osmanská říše a Evropa v 16. až 18. století HITZEL, F., Osmanská říše století, Praha PALMER, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha WEITHMANN, M. W., Balkán let mezi Východem a Západem, Praha WHEATCROFT, A., Nepřítel před branami. Habsburkové a Osmané v bitvě o Evropu, Praha Zrod Východní otázky; Osmanská říše a Evropa v století (do roku 1923) GOMBÁR, E., Moderní dějiny islámských zemí, Praha PALMER, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha ŠEDIVÝ, M., Krvavá odyssea. Řecký boj za nezávislost , Praha ŠEDIVÝ, M., MÍŠEK, R., ONDRÁŠ, F., Egypt v době Muhammada Alího, Praha 2010.

6 32. První světová válka GILBERT, M.: První světová válka. Úplná historie. Praha KVAČEK, R.: První světová válka a česká otázka. Praha PROKŠ, P., Habsburkové & velká válka ( ). První světová válka a rozpad Rakouska-Uherska , Praha ŠEDIVÝ, I.: Češi, české země a Velká válka Praha WILLMOTT, H. P.: První světová válka. Praha Mírová konference ve Versailles, zrod versaillesko-washingtonského systému MACMILLANOVÁ, M.: Mírotvorci. Pařížská konference Praha KVAČEK, R., A změněn svět, Praha MORAVCOVÁ, D., BĚLINA, P., PEČENKA, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů , Praha NÁLEVKA, V., Světová politika ve 20. století, I, Praha Evropa a svět ve 20. letech 20. století; nástin základních problémů BŘACH, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha, Litomyšl KVAČEK, R., A změněn svět, Praha MORAVCOVÁ, D., BĚLINA, P., PEČENKA, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů , Praha MORAVCOVÁ, D., Výmarská republika, Praha DEJMEK, J., Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vztahy Československa a Velké Británie ( ), Praha Totalitní systémy mezi světovými válkami: komunismus, nacismus a fašismus ARENDTOVÁ, H., Původ totalitarismu, I. III., Praha HOBSBAWN, E., Věk extrému: krátké XX. století, , Praha KERSHAW, I., Hitler, I II, Praha NOLTE, E., Fašismus ve své epoše, Praha COURTOIS, S., Černá kniha komunismu, Praha, Litomyšl TUCKER, R. C., Stalin. Na vrcholu moci , Praha Evropa a svět ve 30. letech 20. století; nástin základních problémů DURMAN, K., Popely ještě žhavé. Velká politika Díl I. Válka nukleární mír , Praha BEEVOR, A., Španělská občanská válka, , Praha, Plzeň KVAČEK, R., Historie jednoho roku, Praha 1976.

7 SKŘIVAN, A., Japonská válka , Praha ELLINGER, J., Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce: britská zahraniční politika, , Praha KVAČEK, R.: Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa , Praha TUCKER, R. C., Stalin. Na vrcholu moci , Praha Druhá světová válka GILBERT, M., Druhá světová válka, Praha KEEGAN, J., Druhá světová válka, Praha KERSHAW, I., Hitler, sv. 1 2, Praha 2004 a NÁLEVKA, V., Druhá světová válka, Praha SKŘIVAN, A., Japonská válka , Praha Evropa a svět v letech ; počátek studené války a vznik bipolárního světa DURMAN, K., Popely ještě žhavé. Velká politika Díl I. Válka nukleární mír , Praha PLECHANOVOVÁ, B., FIEDLER, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, , Praha NÁLEVKA, V., Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha HALBERSTAM, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha Evropa a svět v letech DURMAN, K., Popely ještě žhavé. Velká politika Díl I. Válka nukleární mír , Praha DURMAN, K., Popely ještě žhavé. Velká politika Díl II. Konce dobrodružství , Praha PLECHANOVOVÁ, B., FIEDLER, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů, , Praha NÁLEVKA, V., Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha WANNER, J., Bitva o Suez, Praha WANNER, J., Ve stínu studené války: Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny , Praha HALBERSTAM, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha TAUBMAN, W., Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005.

8 NÁLEVKA, V., Karibská krize, Praha Evropa a svět od konce 60. let 20. století do rozpadu východního bloku a SSSR LADRECH, R., WEGS, R., Evropa po roce 1945, Praha LUŇÁK, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha NÁLEVKA, V., Čas soumraku. Rozpad koloniálních impérií po druhé světové válce. Praha DURMAN, K., Popely ještě žhavé. Velká politika Díl II. Konce dobrodružství , Praha DURMAN, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria , Praha 1998.

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání

5. Stavovské období českého státu Nástup Habsburků Stavy versus panovník Česká konfese - Rudolf II. a jeho doba - České povstání OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE MUZEOLOGIE (navazující) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců Velká Morava a její dědictví ve středoevropských

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více