Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE"

Transkript

1 PRAKTICKÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ A SŠ CZ.1.07/1.1.30/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Oborový workshop pro ZŠ CHEMIE Téma: ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVA SOLÍ

2 ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK TÉMA: ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK AUTOR: Mgr. MILAN KLEČKA, Ph.D. CÍL: Prakticky se seznámit s pojmem rozpustnost látek, ověřit, jak je rozpustnost závislá na teplotě, míchání roztoku, popř. na velikosti styčné plochy mezi rozpouštěnou látkou a rozpouštědlem a vyzkoušet rozpouštění některých látek v různých rozpouštědlech. ÚVOD Rozpustnost je vlastnost pevných, kapalných a plynných látek tvořit s rozpouštědlem homogenní směs (roztok). Rozpustnost látek je převážně ovlivněna typem chemické vazby, která se nachází jednak v částicích rozpouštěné látky, ale také rozpouštědla - ty dělíme na polární a nepolární. Hlavním zástupcem polárních rozpouštědel je voda. Tyto rozpouštědla v sobě dobře rozpouští iontové sloučeniny (např. NaCl). Naopak rozpouštědla nepolární (např. chloroform, aceton) jsou vhodnými rozpouštědly pro látky s rovněž nepolárními vazbami. Pro rozpustnost platí známé rčení podobné se rozpouští v podobném. ÚLOHY: 1 RYCHLOST ROZPOUŠTĚNÍ 1.1 Úvod Látky se mohou rozpouštět za různých podmínek různou rychlostí. Ověřte, které faktory mohou ovlivnit rychlost rozpouštění cukru (sacharózy). 1.2 Závislost rychlosti rozpouštění na teplotě Pomůcky 3 kádinky (250 cm 3 ), skleněná tyčinka, 2 teploměry (do 100 o C), hodinky s vteřinovou ručičkou (nebo stopky) 3 kostky cukru Postup Připravíme si tři kádinky se 100 cm 3 destilované vody. Do první kádinky dáme vodou o teplotě vody v zásobní lahvi (změříme její teplotu). Vodu v druhé kádince zahřejeme na 40 C. a vodu ve třetí kádince zahřejeme na 80 C. Jakmile dosáhneme požadovaných teplot, vhodíme současně do všech tří kádinek kostku cukru a začneme měřit čas doby rozpouštění. 2

3 ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK Kádinky pravidelně obkroužíme skleněnou tyčinkou o 3 otočky (cca 1x za 20 s). Dobu rozpouštění zapíšeme do tabulky v bodě 1.5 a vyvodíme závěr z našeho pozorování. 1.3 Závislost rychlosti rozpouštění na míchání roztoku Pomůcky 3 kádinky (250 cm 3 ), skleněná tyčinka, hodinky s vteřinovou ručičkou (nebo stopky) 3 kostky cukru Postup Připravíme si tři kádinky se 100 cm 3 destilované vody. Do každé kádinky vhodíme současně kostku cukru a začneme měřit čas. 1. Kádinku pouze pozorujeme. 2. kádinku pravidelně obkroužíme skleněnou tyčinkou o 3 otočky (cca 1x za 20 s), 3. kádinku pravidelně obkroužíme skleněnou tyčinkou o 10 otoček (cca 1x za 20 s) a sledujeme rychlost rozpouštění. Dobu rozpouštění zapíšeme do tabulky v bodě 1.5 a vyvodíme závěr z našeho pozorování. 1.4 Závislost rychlosti rozpouštění na zrnitosti rozpouštěné látky Pomůcky 3 kádinky (250 cm 3 ), skleněná tyčinka, hodinky s vteřinovou ručičkou (nebo stopky) 3 kostky cukru, cukr krystal, moučkový cukr Postup Připravíme si tři kádinky se 100 cm 3 destilované vody. Zvážíme 3 kostky cukru (rozpouštěná látka v 1. kádince), navážíme stejné množství cukru krystal (rozpouštěná látka v 2. kádince) a třetí vzorek bude činit stejné množství moučkového cukru (rozpouštěná látka v 3. kádince). Po té současně vpravíme kostky do 1., krystal do druhé a moučkový cukr do třetí kádinky a začneme měřit čas. Každou kádinku pravidelně obkroužíme skleněnou tyčinkou o 3 otočky (cca 1x za 20 s). Dobu rozpouštění zapíšeme do tabulky v bodě 1.5 a vyvodíme závěr z našeho pozorování. 3

4 ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK 1.5 Výsledky a závěry Závislost rychlosti rozpouštění na teplotě Doba rozpouštění Voda o lab. teplotě. o C Voda o lab. teplotě 40 o C Voda o lab. teplotě 80 o C Závěr: Závislost rychlosti rozpouštění na míchání roztoku Doba rozpouštění Roztok nemíchaný Roztok míchaný mírně Roztok míchaný intenzivně Závěr: kostkový cukr cukr krystal cukr moučka Závislost rychlosti rozpouštění na zrnitosti rozpouštěné látky Doba rozpouštění Závěr: 4

5 ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK 2 ROZPUSTNOST RŮZNÝCH ANORGANICKÝCH LÁTEK V RŮZNÝCH ROZPOUŠTĚDLECH 2.1 Pomůcky a chemikálie Stojánek se zkumavkami, skleněná tyčinka, chemická lžička, kádinky ( cm 3 ), roztok jodidu draselného (2%), ethanol, cyklohexan, sirouhlík, benzen, jód, manganistan draselný, krystalická síra. 2.2 Postup Připravíme si stojánek se zkumavkami. Označíme zkumavky čísly od 1 do 6. Do každé zkumavky nalejeme asi 5 cm 3 rozpouštědla. Pořadí rozpouštědel: 1. zkumavka voda 2. zkumavka roztok jodidu draselného (KI) 3. zkumavka ethanol 4. zkumavka cyklohexan 5. zkumavka sirouhlík 6. zkumavka benzen Do každé zkumavky vhodíme postupně několik krystalů manganistanu draselného. Skleněnou tyčinkou rozmícháme postupně obsahy jednotlivých zkumavek. Před mícháním obsahu další zkumavky vždy tyčinku očistíme a otřeme. Výsledky zapíšeme do tabulky. Pokud se látka nerozpouští, zapíšeme N (nerozpustný). Pokud se rozpouští, napíšeme R (rozpustný) + barvu vzniklého roztoku. Proces zkoušky rozpustnosti pak opakujeme se stejnými rozpouštědly a s: jódem sírou 2.3 Výsledky: zkumavka č látka/rozpouštědlo voda roztok KI ethanol cyklohexan sirouhlík benzen manganistan draselný jód síra 5

6 ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK 3 EXTRAKCE 3.1 Pomůcky Zkumavky (3x), stojan na zkumavky, gumové zátky, struhadlo, kádinka (250 cm 3 ) Ethanol, cyklohexan (nebo hexan), aceton, slunečnicová nebo maková semena, mrkev. 3.2 Princip Extrakce neboli vyluhování je metoda získávání látek z různých, většinou přírodních materiálů. Vyluhovávají se hlavně tuky, barviva a různé cenné složky. Pro extrakci je velice důležité rozpouštědlo, protože při extrakci přecházejí extrahované látky do rozpouštědla. Extrakci lze provádět za tepla i za studena. 3.3 Postup Postup A Nastrouháme si připravenou mrkev. Mrkev rozdělíme do tří zkumavek (naplníme asi do čtvrtiny). Do první zkumavky nalijeme vodu, do druhé ethanol a do třetí aceton. Zkumavky dobře uzavřeme zátkou. Zkumavky pak protřepáváme alespoň pět minut. Po této době zhodnotíme (podle intenzity zbarvení roztoků), které rozpouštědlo je pro tuto extrakci nejvhodnější a zapíšeme do závěrů Postup B Do třecí misky dáme malou lžičku semen máku (nebo slunečnice). Semena rozetřeme tloučkem. Obsah pak vpravíme do zkumavky. Postup pak ještě 2x zopakujeme, takže získáme 3 zkumavky s rozetřenými semeny. Do první zkumavky pak přidáme 10 cm 3 vody, do druhé stejné množství ethanolu a do třetí cyklohexan. Opět asi 5 min. protřepáváme. Necháme asi 5 min. odstát. Pak odebereme plastovou pipetou 1 ml roztoku ze střední části odstátého roztoku a odebraný vzorek kápneme na zvláštní kousek filtračního papíru. Papíry pak necháme uschnout na radiátoru. Po uschnutí porovnáme intenzitu promaštění papíru. Vyvodíme závěr, které rozpouštědlo je pro rozpouštění tuků nejvhodnější. 3.4 Závěr 6

7 ROZPUSTNOST PEVNÝCH LÁTEK 4 OTÁZKY A ÚKOLY Pokuste se odpovědět na tyto otázky: 1) Co ovlivňuje rozpustnost látek 2) Jak můžeme rozpouštění látek urychlit 3) Které zkoumané látky jsou rozpustné ve vodě a které jsou nerozpustné 4) Vysvětlete, co je to extrakce 5) Které rozpouštědlo je nejvhodnější pro rozpouštění tuků LITERATURA 1. BENEŠ, P. a kol.: Základy chemie: pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. 1. díl. 3. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN DOULÍK, P. a kol.: Chemie 8 příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1 vyd. Plzeň: Fraus, s. ISBN (

8 TÉMA: PŘÍPRAVA SOLÍ AUTOR: PaedDr. VLADIMÍR SIROTEK, CSc. CÍL: Podle pracovních návodů a pokynů učitele je žák schopen realizovat praktické úlohy, ve kterých si vyzkouší různé způsoby přípravy solí. Při práci žák dodržuje pravidla o bezpečném zacházení s chemickými látkami. ÚVOD Soli patří mezi důležité chemické látky, se kterými se setkáváme prakticky na každém kroku. Soli tvoří mnohé minerály, jsou např. příčinou slanosti mořské vody, nezbytnou složkou potravy živočichů i rostlin, jsou surovinami pro výrobu kovů a dalších chemických látek, stavebních materiálů apod. Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů převážně kovů a aniontů kyselin. Soli lze připravovat různými způsoby. Mezi běžné metody přípravy solí patří např.: 1. reakce kyselin s hydroxidy - neutralizace 2. reakce dvou prvků (kovu s nekovem, nekovu s nekovem) 3. reakce kovu s kyselinou 4. reakce prvku se solemi - vytěsňovací reakce 5. reakce oxidu s kyselinou 6. reakce oxidu s hydroxidem 7. reakce dvou oxidů (oxid kovu s oxidem nekovu) 8. reakce oxidů se solemi 9. reakce kyselin se solemi vytěsnění slabé kyseliny 10. reakce hydroxidů se solemi 11. reakce dvou solí srážecí reakce ÚLOHY: Vyzkoušejte si přípravu solí několika různými způsoby A) Reakce kovů s kyselinou B) Reakce oxidu s kyselinou, reakce oxidu s hydroxidem C) Neutralizace D) Srážecí reakce 8

9 1 REAKCE KOVU S KYSELINOU 1.1 Pomůcky Stojan na zkumavky, zkumavky, odměrný válec, porcelánové misky, kahan, keramická síťka, chemické kleště, držák na zkumavky, lžička, roztok kyseliny chlorovodíkové (w = 15 %), zinek, měď, cín, hořčík, železo 1.2 Princip Průběh tohoto typu reakcí ovlivňují tyto faktory: ušlechtilost kovů (daná hodnotou jejich redukčního potenciálu), koncentrace kyseliny, oxidační vlastnosti kyseliny a teplota. Převážná většina kovů je neušlechtilá a reagují s kyselinami bez oxidačních vlastností (HCl, zř. H 2 SO 4 ) tak, že vytěsňují vodík. Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 Mg + 2 HCl MgCl 2 + H Postup Do 5 zkumavek si odlijeme cca 5 cm 3 roztoku HCl. Následně vhodíme do každé jeden malý kousek kovu (Zn, Sn, Fe, Cu, Mg). Pozorujeme a poznamenáme si průběh reakce. Pokud nedochází k reakci, zkumavku opatrně zahřejeme nad kahanem. Jakmile se přestane vyvíjet plyn, vzniklý roztok přelijeme do porcelánové misky a opatrně odpaříme nad kahanem. 1.4 Otázky a úkoly a) Napište rovnice proběhlých reakcí jednotlivých kovů s HCl. b) Jaký plyn při reakci unikal? Pojmenujte vzniklé soli a uveďte jejich zbarvení. 2 REAKCE OXIDU S KYSELINOU NEBO S HYDROXIDEM 2.1 Pomůcky Stojan na zkumavky, zkumavky, odměrný válec, porcelánové misky, kahan, keramická síťka, chemické kleště, držák na zkumavky, lžička, skleněná trubička (brčko), filtrační papír, nálevka, hodinové sklo, roztok kyseliny sírové (w = 15 %), roztok kyseliny chlorovodíkové (w = 15 %), oxid měďnatý, oxid hořečnatý, oxid nikelnatý, oxid vápenatý, oxid uhličitý, voda, fenolftalein 2.2 Princip Nejběžnější jsou acidobazické reakce oxidů kovů s kyselinami. Reagují zásadotvorné i amfoterní oxidy (oxidy kovů). Na 2 O + 2 HCl 2 NaCl + H 2 O CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O 9

10 S hydroxidy reagují kyselinotvorné oxidy (oxidy nekovů) nebo oxidy amfoterních kovů (Cr, Sn, Fe, Zn). Reakce mohou probíhat v roztoku, suspenzi nebo tavenině. CO KOH K 2 CO 3 + H 2 O 2.3 Postup a) Do 4 zkumavek si odlijeme cca 5 cm 3 roztoku H 2 SO 4. Následně vhodíme do každé na špičku malé lžičky (0,1 g) práškového oxidu kovu (CuO, MgO, NiO, CaO). Pozorujeme a poznamenáme si průběh reakce. Pokud nedochází k reakci, zkumavku uchopíme do držáku a směs v ní opatrně nad kahanem zahřejeme. Opět pozorujeme průběh reakce. Vzniklý roztok přelijeme do porcelánové misky a opatrně odpaříme na síťce nad kahanem. b) Ve zkumavce protřepte cca 5 cm 3 destilované vody s 0,1 g oxidu vápenatého. Směs (tzv. vápenné mléko) zfiltrujte do prázdné zkumavky. Na hodinové sklíčko naneseme kapku filtrátu (tzv. vápenná voda) a přidáme kapku roztoku fenolftaleinu. Pozorujeme barevnou změnu roztoku. Skleněnou trubičkou (brčkem) opatrně vydechujeme ke dnu zkumavky s filtrátem vzduch z plic, až vznikne ve zkumavce bílý zákal. Do zkumavky se zákalem opatrně přikapáváme z pipety takový objem roztoku kyseliny chlorovodíkové, až se zákal vyjasní. 2.4 Otázky a úkoly a) Napište rovnice proběhlých reakcí jednotlivých oxidů kovů s kyselinou nebo hydroxidem. b) Pojmenujte vzniklé soli a uveďte jejich zbarvení a rozpustnost ve vodě. c) Zdůvodněte změnu zbarvení filtrátu (vápenné vody) po přidání fenolftaleinu. 3 NEUTRALIZACE 3.1 Pomůcky Stojan na zkumavky, zkumavky, odměrný válec, kapátko (pipeta), nálevka, filtrační papír, roztok kyseliny sírové (w = 15 %), roztok kyseliny chlorovodíkové (w = 15 %), hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, fenolftalein 10

11 3.2 Princip Reakce kyselin se zásadami (především hydroxidy) se nazývá neutralizace. Je charakterizována vznikem molekul vody a příslušné soli. Reakce většinou probíhá v roztoku. Obecnou rovnici lze zapsat: H + + OH H 2 O, popř. H 3 O + + OH 2 H 2 O, kde H + (příp. H 3 O + ) představuje kyselinu a OH hydroxid. Příklad HCl + NaOH NaCl + H 2 O H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 CaSO H 2 O 3.3 Postup Do 4 zkumavek si odlijeme po cca 5 cm 3 vody a do dvou vhodíme zrnko hydroxidu sodného a do dalších dvou cca 0,1 g hydroxidu vápenatého. Obě zkumavky opatrně uzavřeme zátkou, protřepeme a pozorujeme změny. Pak přidáme pár kapek fenolftaleinu. Následně opatrně z pipety (kapátka) přikapáváme k jedné dvojici různých hydroxidů roztok kyseliny sírové a k druhé dvojici různých hydroxidů roztok kyseliny chlorovodíkové do odbarvení indikátoru. Pozorujeme a poznamenáme si změny v průběhu reakce. 3.4 Otázky a úkoly a) Napište rovnice proběhlých reakcí jednotlivých hydroxidů s kyselinou sírovou a kyselinou chlorovodíkovou. b) Vysvětlete rozdíl při pozorování reakce hydroxidu sodného a vápenatého s kyselinou sírovou. 4 SRÁŽECÍ REAKCE 4.1 Pomůcky Stojan na zkumavky, zkumavky, odměrný válec, roztok hydroxidu sodného, roztok síranu měďnatého, roztok dusičnanu olovnatého, roztok kyseliny chlorovodíkové, roztok jodidu draselného, roztok chloridu vápenatého, roztok uhličitanu draselného. 4.2 Princip Vzájemné reakce dvou solí jsou významným případem reakcí podvojné přeměny. Konverze proběhne tehdy, má-li alespoň jeden produkt nižší rozpustnost, nebo je-li dokonce nerozpustný a vzniká sraženina. Srážecí reakce se vyznačují tím, že alespoň jeden produkt je prakticky ve vodě nerozpustný. Mírou nerozpustnosti látek je součin (produkt) rozpustnosti, který rozhoduje o tom, zda lze o látce hovořit jako o rozpustné či nerozpustné. 11

12 Na 2 CO 3 + Ca(NO 3 ) 2 2 NaNO 3 + CaCO 3 Mnohé z těchto reakcí mají uplatnění v chemické analýze, např.: 2 AgNO 3 + K 2 CrO 4 Ag 2 CrO KNO 3 PbCl KI PbI KCl Do skupiny srážecích reakcí lze zařadit i reakce solí s hydroxidy. Reakcí vznikající hydroxid může být ve vodě rozpustný i nerozpustný. Pokud vznikne rozpustný hydroxid, doprovází ho vznik nerozpustné soli. Pokud použijeme amonnou sůl, vzniká těkavý hydroxid amoniak. 4.3 Postup CuSO KOH K 2 SO 4 + Cu(OH) 2 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO NaOH (NH 4 ) 2 CO KOH K 2 CO NH H 2 O a) Do zkumavky si odlijeme cca 1 cm 3 roztoku kyseliny chlorovodíkové a pomalu po kapkách přidáváme roztok dusičnanu olovnatého. b) Do jiné zkumavky si připravíme cca 1 cm 3 roztoku síranu měďnatého. Pomalu k němu přidáváme po kapkách roztok hydroxidu sodného. c) Do další zkumavky odlijeme cca 1 cm 3 roztoku jodidu draselného a pomalu po kapkách přidáváme roztok dusičnanu olovnatého. d) Do zkumavky si připravíme cca 1 cm 3 roztok uhličitanu draselného a pomalu k němu přikapáváme roztoku chloridu vápenatého. e) Do zkumavky si připravíme cca 1 cm 3 roztok uhličitanu draselného a pomalu po kapkách přidáváme roztok dusičnanu olovnatého. U všech reakcí pozorujeme změny, které probíhají ve zkumavce. 4.4 Otázky a úkoly a) Napište a vyčíslete rovnice proběhlých chemických reakcí podle postupu a e). b) Pojmenujte vzniklé produkty a uveďte, jaká látka vzniká ve formě sraženiny a jaká látka se vyskytuje v roztoku. Uveďte barvu sraženiny. c) Každou reakci a-e) zapište také v iontovém tvaru. 12

13 5 PRACOVNÍ LIST A) Reakce kovů s kyselinou Uveďte, zda reakce proběhne za studena, po zahřátí nebo neproběhne. V případě, že reakce proběhne, doplňte vzniklé produkty, pojmenujte je a rovnici vyčíslete. název vzniklé soli Zn + HCl... Cu + HCl. Sn + HCl. Fe + HCl. Mg + HCl. Doplňte tabulku: Kov za studena (+/-) po zahřátí (+/-) rychlost reakce barva roztoku Zn Cu Sn Fe Mg 13

14 B) Reakce oxidů kovů s kyselinou (hydroxidem) Doplň zápis chemické reakce: CuO + H 2 SO 4 MgO + H 2 SO 4 NiO + H 2 SO 4 CaO + H 2 SO 4 Jak se jmenují vzniklé soli? CO 2 + Ca(OH) 2 Doplňte chemickou reakci, zapište chemickými vzorci a vyčíslete: uhličitan vápenatý + kyselina chlorovodíková Doplňte tabulku: Oxid kovu sůl kyseliny sírové rozpustná v H 2 O rychlost reakce barva roztoku CuO MgO NiO CaO 14

15 C) Neutralizace Hydroxid sodný se ve vodě (rozpouští x nerozpouští) Hydroxid vápenatý se ve vodě rozpouští (dobře x špatně) Reakci kyselin s hydroxidy nazýváme Při neutralizaci vzniká vždy a Po přidání kyseliny sírové k roztoku hydroxidu sodného... změnu. Po přidání kyseliny sírové k roztoku hydroxidu vápenatého.... změnu. Po přidání kyseliny chlorovodíkové k roztoku hydroxidu sodného... změnu. Po přidání kyseliny chlorovodíkové k roztoku hydroxidu vápenatého... změnu. Zapište chemickou rovnicí neutralizaci hydroxidu sodného kyselinou sírovou: Zapište chemickou rovnicí neutralizaci hydroxidu sodného kyselinou chlorovodíkovou: Zapište chemickou rovnicí neutralizaci hydroxidu vápenatého kyselinou sírovou. Zapište chemickou rovnicí neutralizaci hydroxidu vápenatého kyselinou chlorovodíkovou. Doplňte tabulku: hydroxid sůl kyseliny sírové rozpustná v H 2 O sůl kyseliny chlorovodíkové rozpustná v H 2 O NaOH Ca(OH) 2 15

16 D) Srážecí reakce Zapište rovnice proběhlých reakcí. Pojmenujte vzniklé produkty a uveďte, jaká látka vzniká ve formě sraženiny (barva) a jaká látka se vyskytuje v roztoku: a) kyselina chlorovodíková a dusičnan olovnatý Sraženina.. Roztok... Uvedenou reakci zapište iontově:. + b) reakce síranu měďnatého a hydroxidu sodného Sraženina.. Roztok... Uvedenou reakci zapište iontově:. + c) reakce jodidu draselného a dusičnanu olovnatého Sraženina... Roztok... Uvedenou reakci zapište iontově:. + d) uhličitan draselný a chlorid vápenatý Sraženina... Roztok... Uvedenou reakci zapište iontově:. + e) uhličitan draselný a dusičnan olovnatý Sraženina... Roztok... Uvedenou reakci zapište iontově:. + 16

17 LITERATURA 1. Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J.: Základy chemie 1, Fortuna, Praha Čtrnáctová, H. a kol.: Chemie pro 8. ročník základní školy, SPN, Praha Beneš P., Pumpr, V., Svobodová M.: Chemie v sešitě, Fortuna, Praha

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY

HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 26 HYDROXYDERIVÁTY - ALKOHOLY PRINCIP Hydroxyderiváty jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku hydroxylovou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 1 Téma: Důkaz biogenních prvků v organických sloučeninách Úkol 1: Dokažte přítomnost uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Uhlík spolu s vodíkem jsou základními

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj Téma: Exotermický a endotermický děj Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Výukové materiály Předmět (obor): chemie Doporučený

Více

Typy chemických reakcí

Typy chemických reakcí Typy chemických reakcí přeměny přírody souvisejí s chemickými ději chemické reakce probíhají při přeměnách: živé přírody neživé přírody chemické reakce: výroba kovů plastů potravin léků stavebních materiálů

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9

VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Soli prezentace VY_52_INOVACE_208 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soli jsou chemické

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Téma: Uhlovodíky ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2 Pozn: Organické látky, jako jsou petrolej, hexan nebo naftalen, nepatří do umyvadla, ale do speciální nádoby na organický odpad!! Úkol 1: Zkoumejte

Více

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU

1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 27. 1. 2016 TÉMA: Komplexní sloučeniny Ernest Török ÚKOL: Důkaz komplexních sloučenin 2M/14M 1. AMFOTERNÍ VLASTNOSTI HLINÍKU 2x zkumavka, odměrný válec (malý), lžička o HCl (20%) o NaOH (10%), hliníkové

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 48. ročník 2011/2012. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Neznámý prvek 16 bodů 1. A síra 0,5 bodu 2. t t = 119 C, t v = 445

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II

Návod k laboratornímu cvičení. Oddělování složek směsí II Úkol č. 1: Destilace Návod k laboratornímu cvičení Oddělování složek směsí II Pomůcky: plynový kahan, stojan, držák, síťka, alonž, teploměr, chladič, destilační baňka, jímadlo, gumové hadičky (na přívod

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Teplota vzduchu: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Cukry(sacharidy) Tlak vzduchu: Vlhkost

Více

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku. Test pro 8. třídy A 1) Rozhodni, zda je správné tvrzení: Vzduch je homogenní směs. a) ano b) ne 2) Přiřaď k sobě: a) voda-olej A) suspenze b) křída ve vodě B) emulze c) vzduch C) aerosol 3) Vypočítej kolik

Více

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5

A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 A 1 DŮKAZ ORGANICKÉ LÁTKY 5 Na rozdíl od anorganických sloučenin, jsou organické sloučeniny v naprosté většině méně odolné proti chemickým a fyzikálním zásahům. Působením teploty vyšší než 350 C nebo i

Více

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce)

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-07 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr.

Více

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut

2. Chemický turnaj. kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013. Zadání úloh. Teoretická část. 45 minut 2. Chemický turnaj kategorie starší žáci (9. ročník, kvarta) 31. 5. 2013 Zadání úloh Teoretická část 45 minut Téma: Oxidy celkem 29 bodů 1. Příprava oxidů a) Síra je hořlavý prvek, jejím hořením vzniká

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

Reakce organických látek

Reakce organických látek Pavel Lauko 5.2.2002 DI I. roč. 3.sk. Reakce organických látek 1. Příprava methanu dekarboxylací octanu sodného Roztoky a materiál: octan sodný, natronové vápno, manganistan draselný, cyklohexan. Postup:

Více

KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012

KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012 KUFŘÍK CHEMIE Q QA2 419.0012 CHEMIE 2 4190012 ENOSA Překlad do francouzštiny : Alain Vadon Překlad do češtiny : Hana Tománková 1 SEZNAM LABORATORNÍCH ÚLOH ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ TECHNIKY Práce se sklem (I).

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Řešení okresního kola ChO kat. D 0/03 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 3 bodů. Ca + H O Ca(OH) + H. Ca(OH) + CO CaCO 3 + H O 3. CaCO 3 + H O + CO Ca(HCO 3 ) 4. C + O CO 5. CO + O CO 6. CO + H O HCO 3 +

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle

dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle dichroman amonný (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, azbestová síťka, špejle Na azbestovou síťku navršíme hromádku (2 lžičky) (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7, kterou zapálíme hořící špejlí. tepelný rozklad dichromanu (NH 4 ) 2 Cr

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin železa a kobaltu P + D PRVKY Laboratorní práce Úkol 1: Určete, které vlivy se podílí na korozi železa. Koroze je označení pro děj probíhající na povrchu některých kovů. Na jejím

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE

MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE MANUÁL LABORATORNÍCH PRACÍ Z CHEMIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO MOSKEVSKÁ 2929 ZPRACOVALA : Mgr. MICHAELA ČERMÁKOVÁ 2014 SEZNAM LABORATORNÍCH PRACÍ 8. ROČNÍK Teplota varu Dělení směsí filtrace Uhlík vlastnosti

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Název: Exotermický a endotermický děj

Název: Exotermický a endotermický děj Název: Exotermický a endotermický děj 1) Kypřící prášek, skořápka či zinek s octem? Pomůcky: ocet, zinek, kypřící prášek, led, sůl, hydroxid sodný, skořápka, chlorid vápenatý, chlorid sodný, 4 větší zkumavky,

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Název: Projevy živé hmoty

Název: Projevy živé hmoty Název: Projevy živé hmoty Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí

Soli. Vznik solí. Názvosloví solí Soli Vznik solí Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů ( popř. amonného kationtu NH4 + ) a aniontů kyselin. Např. KNO 3 obsahuje draselný kationt K + a aniont kyseliny dusičné NO 3, NaCl

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce mědi, stříbra a jejich sloučenin Úkol 1: Stanovte obsah vody v modré skalici. Modrá skalice patří mezi hydrát, což jsou látky, nejčastěji soli, s krystalicky

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík

Návod k laboratornímu cvičení. Vodík a kyslík Úkol č. 1: Příprava vodíku Návod k laboratornímu cvičení Vodík a kyslík Pomůcky: stojan, držák na zkumavky (křížová svorka), široká zkumavka s bočním vývodem, zátka, hadička, skleněná trubička, skleněná

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovnívh listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Směsi VY_32_INOVACE_03_3_01_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SMĚSI Směsi jsou složitější látky, které

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Laboratorní cvičení č. Oddělování složek směsí

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka.

Výukový materiál určený k prezentaci učitelem, popřípadě jako materiál určený pro samostudium žáka. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý

LP č. 3 - ESTERY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012. Ročník: devátý LP č. 3 - ESTERY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 12. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky vyzkouší

Více

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý

HYDROXIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková HYDROXIDY Datum (období) tvorby: 27. 3. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

OBECNÁ CHEMIE František Zachoval CHEMICKÉ ROVNOVÁHY 1. Rovnovážný stav, rovnovážná konstanta a její odvození Dlouhou dobu se chemici domnívali, že jakákoliv chem.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah

10 CHEMIE. 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 10.2 Vzdělávací obsah 10 CHEMIE 10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie zpracovává vzdělávací obsah oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu chemie

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Standardizace. Alkalimetrie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny

Návod k laboratornímu cvičení. Bílkoviny Úkol č. 1: Důkazy bílkovin ve vaječném bílku a) natvrdo uvařené vejce s kyselinou dusičnou Pomůcky: Petriho miska, pipeta, nůž. Návod k laboratornímu cvičení Bílkoviny Chemikálie: koncentrovaná kyselina

Více

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika

Teoretický protokol ze cvičení 6. 12. 2010 Josef Bušta, skupina: 1, obor: fytotechnika Úloha: Karboxylové kyseliny, č. 3 Úkoly: Příprava kys. mravenčí z chloroformu Rozklad kys. mravenčí Esterifikace Rozklad kys. šťavelové Příprava kys. benzoové oxidací toluenu Reakce kys. benzoové a salicylové

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ Název: Tajná písma Výukové materiály Téma: Organické a anorganické látky a indikátory Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): chemie Doporučený věk žáků: 13 14

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH35

DUM VY_52_INOVACE_12CH35 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH35 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli

Termochemie. Úkol: A. Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli 1. Termochemie Úkol: Určete změnu teploty při rozpouštění hydroxidu sodného B. Určete reakční teplo reakce zinku s roztokem měďnaté soli Pomůcky : a) kádinky, teploměr, odměrný válec, váženka, váhy, kalorimetr,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví

Soli. Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Soli Názvosloví, vznik a použití solí, hydrogensoli a hydráty solí, hnojiva, použití solí ve stavebnictví Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy)

Návod k laboratornímu cvičení. Cukry(sacharidy) Návod k laboratornímu cvičení Cukry(sacharidy) Úkol č. 1: Odlišení glukosy a fruktosy Pomůcky: zkumavky, lžička na chemikálie, kádinka, stojan, držák, kruh, síťka, plynový kahan, zápalky Chemikálie: fruktosa,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Lipidy Pro potřeby projektu

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_355_S-prvky a jejich sloučeniny Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů

Návod k laboratornímu cvičení. Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Návod k laboratornímu cvičení Kovy a elektrochemická(beketovova) řada napětí kovů Úkol č. 1: Barvení plamene Pomůcky: kahan, zápalky, tuha upevněná ve verzatilce nebo platinový drátek Chemikálie: nasycené

Více

Vitamíny v potravinách

Vitamíny v potravinách Inovace výuky Chemie Vitamíny v potravinách Ch 9/06 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Chemie Přírodní látky 9. ročník

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. Digitální učební materiály Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 8 Sacharidy Pro potřeby projektu

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce)

Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Půdy vlastnosti II. (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Př-9-39 Předmět: přírodopis Cílová skupina: 9. třída Autor:

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. KRAJSKÉ KOLO kategorie C. ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 KRAJSKÉ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI (40 bodů) časová náročnost: 120 minut Úloha 1 Rychlá příprava mědi 20 bodů 1. Fe + CuSO 4 Cu + FeSO

Více