To, že naše školství je dlouhodobě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "To, že naše školství je dlouhodobě"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského kraje... 7 Krátce... Nedostatek peněz nemůže být důvodem k odebrání osobního příspěvku V některých školách stále slýcháme stejnou větu nemáme peníze, osobní příplatky úplně zrušíme, nebo je musíme krátit. Je to nenároková složka platu, takže nárok na něj nemáte. Jenže ono to tak úplně není pravda. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ To, že naše školství je dlouhodobě podfinancované a že se školy potýkají s nedostatkem finančních prostředků, to je fakt. Přiznaný osobní příplatek však ředitel nemůže snížit, nebo jej dokonce zrušit jen proto, že na něj nemá peníze. V případě právního sporu by s největší pravděpodobností prohrál. Osobní příplatek se totiž po jeho přiznání stává nárokovou složkou platu a lze jej odebrat jen za podmínek, které stanoví zákoník práce. Tedy při dlouhodobém zhoršení výkonnosti, nebo snížení rozsahu práce. Nejvyšší soud se k této problematice vyjadřoval opakovaně. Soudy nižších stupňů však ve sporech o příplatky stále nejsou jednotné. Jestliže zaměstnavatel vydá v souladu se zákoníkem práce rozhodnutí o přiznání osobního příplatku jako součásti platu a o jeho výši, je povinen tuto složku platu zaměstnanci v určené výši poskytovat, uvedl senát Nejvyššího soudu vedený Jiřím Doležílkem, když rozhodoval ve sporu matrikářky a vedení Obecního úřadu Hazlov v Karlovarském kraji. Nešlo sice přímo o školu či školské zařízení, ale pro nepodnikatelskou sféru platí stejná pravidla. Příplatek lze snížit jen v případě zhoršení výsledků pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality nebo v případě zmenšení rozsahu pracovních úkolů. Odejmout příplatek pak lze jen tehdy, přestane-li zaměstnanec dlouhodobě dosahovat velmi dobrých pracovních výsledků posuzovaných podle množství a kvality nebo plnit větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, uvedli soudci. Buď všem snížím osobní, Chceš-li, aby tě přestal bolet zub, ukaž jeho kořen slunci. Arabské přísloví 14. dubna Ministr školství Marcel Chládek navštívil výchovný ústav v Králíkách. Společně s ředitelkou zařízení Drahoslavou Horsákovou jednal o opatřeních ohledně mimořádné situace po napadení vychovatelů chovancem tohoto výchovného ústavu. 17. dubna Školský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se bude na svém zasedání zabývat mimo jiné návrhy poslanců na změnu zákona o vysokých školách dubna Žáci základních, středních a vyšších odborných škol budou mít velikonoční prázdniny. Do školních lavic se vrátí až 22. dubna po Velikonočním pondělí. nebo budu propouštět. Tak si vyberte. Co říct na taková slova? Jak se zachovat? Ustoupit nátlaku se svěšenou hlavou, vědomě projevit solidaritu, nebo trvat na dodržování zákonů a obrátit se na soud? Každý jsme jiný a také naše životní podmínky a zkušenosti jsou jiné. Přesto bychom měli vědět, kdy je právo na naší straně. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Výstava Muzeum romské kultury v Brně připravilo výstavu Cikánský mýtus. Jejím tématem je rozdíl mezi skutečnou podobou a způsobem života Romů a mnohdy romantickými představami, které si o nich v minulosti vytvářela majorita. Výstava potrvá do 21. září. bu Erasmus+ Nový sedmiletý program EU Erasmus+ má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání a práce s mládeží. Navazuje na předcházející Program celoživotního učení a program Mládež v akci ( ) a rozšiřuje možnosti zapojení. Více na jn Mlžná komora Pražské Gymnázium Opatov se může pyšnit unikátní učební pomůckou. Tým maturantů tam po vzoru nositele Nobelovy ceny Charlese Wilsona sestrojil mlžnou komoru. Mlžná komora je fyzikální přístroj umožňující pozorovat dráhy elektricky nabitých částic. Slavnostního otevření se zúčastnil i ministr školství M. Chládek a ministr financí A. Babiš. kt Zápisy K zápisu do prvních tříd letos přišlo dětí. Toto číslo je, podle MŠMT, nejvyšší za posledních deset let. Odklad docházky má zatím dětí. čtk Děkuji ti, paní má, teď už mi chybí jen kariérní řád učitele! Novela zákona o pedagogických pracovnících je hotova Ministr školství Marcel Chládek po jednání tripartity představil návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Ta řeší problematiku nekvalifikovaných pedagogů. Jak M. Chládek uvedl, znění novely akceptují i školské odbory. Od 1. ledna 2015 by podle stávajícího zákona nesplňovalo požadovanou kvalifikaci 17 tisíc pedagogických pracovníků. Pokud by si do 1. ledna nezačali svou kvalifikaci doplňovat, museli by ze školství odejít. V některých regionech by jejich odchod ohrozil samotnou výuku. Novela proto zavádí čtyři výjimky z kvalifikace. První se vztahuje na ty zaměstnance, kteří k 1. lednu 2015 dosáhnou věku 55 let a mají nejméně dvacetiletou praxi za katedrou, další pak na tzv. rodilé mluvčí nebo odborné pracovníky ve školství, například umělce, trenéry, ale také mistry odborného výcviku. Poslední se pak týká těch případů, kdy ředitel školy nebude moci ve svém okrese sehnat kvalifikovaného pedagoga. Pak bude moci na nezbytně nutnou dobu přijmout i nekvalifikovaného. Novela by měla začít platit od 1. ledna Pevně doufám, že novela projde legislativním kolečkem bez problémů, uvedl M. Chládek. Přístup ministra školství k danému problému ocenil i předseda ČMOS pracovníků školství František Dobšík: Jsme rádi, že pan ministr splnil, co si vláda dala do svého programu, a vnímal naše argumenty. Novela podle něj řeší problematiku s přihlédnutím k regionálním specifikům. oš Čeští žáci při testování problémových úloh uspěli Čeští žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v oblasti řešení problémů ve srovnání s dětmi ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Úlohy na řešení problémů byly do mezinárodního testování PISA 2012 zařazeny poprvé, školáci je vyplňovali na počítači. KRESBA: Milan KOCMÁNEK Soutěž pro žáky základních škol Ministr školství Marcel Chládek vyhlásil pro žákyně a žáky 1. stupně základních škol v celé České republice výtvarnou soutěž Nakresli ideálního učitele. Uzávěrka soutěže bude 16. května. Poté porota v čele s ministrem školství vybere ve spolupráci s kreslířem Milanem Kounovským vítěze. Ten bude mít možnost prožít jeden den jako ministr školství, a to 30. května u příležitosti Mezinárodního dne dětí. mšmt Úlohy byly zaměřeny na komplexní řešení problémů. Například se počítal počet úkonů, které žák musí udělat, když aktivizuje mobil, nebo jak vyřeší rozmístění členů u stolu při rodinných oslavách a další problémy, které přináší každodenní život. Do testování bylo zapojeno 44 zemí ze 65 států OECD. U nás se testování podrobilo žáků ze 297 škol. Všem školám i dětem, které se testování zúčastnily, musím poděkovat, uvedl M. Chládek, ministr školství, při zveřejňování výsledků testování a doplnil, že se s výsledky testů bude samozřejmě dál pracovat. oš

3 Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu na letošní rok 3 Pracovní a platové podmínky učitelek a učitelů mateřských škol bedlivě sledujeme. EVA SOUKALOVÁ předsedkyně sekce předškolního vzdělávání Rozpis rozpočtu regionálního školství přináší každý rok řadu problémů a otazníků. V loňském roce byla mimořádně napjatá situace například v mateřských školách Olomouckého kraje. Vznikla dokonce petice, která upozorňovala na nedostatečné finanční zajištění předškolního vzdělávání. Školské odbory, zejména jejich profesní sekce předškolních zařízení situaci v mateřských školách dlouhodobě monitoruje. Pracovní a platové podmínky učitelek a učitelů mateřských škol bedlivě sledujeme, říká Eva Soukalová, předsedkyně sekce. Přeřazování některých našich kolegyň z deváté platové třídy do osmé v loňském roce bylo pro nás nepřijatelné. Důvodem pro změnu platového zařazení nemůže být nedostatek finančních prostředků, ale jen změna pracovní náplně. Okamžitě jsme vyvolali jednání s ministerstvem školství, které naše argumenty potvrdilo. V řadě míst se nám skutečně podařilo zabránit neodůvodněným přeřazováním do nižších platových tříd. Situaci na Olomoucku budeme sledovat i v letošním roce. Podle údajů o průměrných platech za rok 2013 učitelky mateřských škol Olomouckého kraje obsadily poslední příčku. Jaká je na Olomoucku situace v letošním roce? Do jaké míry zohlednil nepříznivou situaci krajský normativ pro mateřské školy? O odpověď jsme požádali Krajský úřad Olomouckého kraje. Váš dotaz se týká pouze jednoho segmentu financování regionálního školství, uvádí se v jejich stanovisku. V reálu musí krajské úřady v přenesené působnosti zabezpečit financování všech oblastí v regionu, a to v souladu s platnou legislativou a samozřejmě do výše disponibilních zdrojů poskytnutých ze státního rozpočtu. Jestliže uvádíte, že v našem kraji zaměstnanci mateřských škol,obsadili poslední příčku, pak v segmentu základních a středních škol je na posledním místě jiný kraj. Dalším faktorem je i to, zda v daném segmentu je nastavena optimální,organizace a zda na výši průměrné mzdy nemá vliv i tzv. přezaměstnanost. Je třeba vzít v úvahu i to, že v našem kraji je vysoký počet mateřských škol, které FOTO: Petr MERTA jsou součástí základních škol. To znamená, že ředitel takto spojené školy může použít přidělené prostředky dle potřeby své organizace, a ne dle normativů v rozdělení na mateřské a základní školy. Dále se domníváme, že porovnání ne průměrných platů, ale ukazatelů průměrné výše skutečně vydaných prostředků na jedno dítě by pořadí krajů změnil. Krajské úřady však musí k financování přistoupit tak, aby zabezpečily především tzv. tarifní platy zamě stnanců všech segmentů regionálního školství, a následné pořadí krajů nerozhoduje. Každopádně se situací výše průměrných platů zabýváme a podrobujeme ji analýze. Takto to bylo i v případě mateřských škol při sestavení rozpočtu na rok Ze strany MŠMT došlo pro rok 2013 ke snížení rozpočtu mezd a odvodů v porovnání se schváleným rozpočtem regionálního školství roku 2012 o 1,38 procenta. Odbor školství pak toto snížení u segmentu mateřských škol nepromítl. Jinak v rámci dofinancování řešil především výraznou změnu výkonů v mateřských školách, kdy děti, kterým byla délka docházky omezena na dobu nepřevyšující čtyři hodiny denně, přešly na celodenní docházku. Tato změna výkonů mateřských škol musela být v platech pokryta více než třemi miliony korun. Pro rok 2014 došlo ze strany MŠMT ke zvýšení normativního rozpočtu mzdových prostředků včetně odvodů oproti roku 2013 o mil. Kč, což odpovídá zvýšení mzdové složky republikových normativů o 1,05 procenta. Na základě této skutečnosti navýšil odbor školství průměrné rozpočtované platy roku 2014 oproti roku 2013 u pedagogických zaměstnanců o jedno procento, přičemž u předškolních zařízení je navýšení platů o 2,1 procenta (což činí nárůst v průměru o 447 Kč). Zabývali jsme se i porovnáním výše prostředků, které Olomoucký kraj obdržel na rok 2013 prostřednictvím republikového normativu na segment mateřských škol z MŠMT, s výší, kterou jim následně krajský úřad rozepsal. Pro kategorii 3 5 let jsme obdrželi tisíc korun a,doplácíme na tuto věkovou kategorii z ostatních věkových kategorií přibližně 34 miliony korun. Tolik ze stanoviska krajského úřadu. Karla TONDLOVÁ

4 4 Kariérní systém pro učitele by měl odstartovat příští rok Seminář o projektu Kariérní systém, který proběhl 11. dubna v Domě odborových svazů v Praze, zodpověděl mnohé otázky, které si učitelé kladou. Nejprve zástupce ministerstva školství přednesl základní informace o stavu přípravných prací na projektu. Celá koncepce kariérního systému je založena na dobrovolnosti a provázanosti profesního rozvoje s potřebným finančním ohodnocením učitelů při postupu do dalších stupňů kariérního řádu. Učitelé budou mít právo na volbu kariérní cesty, která bude čtyřstupňová podle rozvoje profesních kompetencí, stranou bude rozvoj specializačních činností a řídících pozic. Nově je navrhována cesta rozvoje profesních kompetencí učitele, tedy to, co bude muset splnit atestace a vzdělávání na postupu do dalšího stupně. FOTO: Petr MERTA Konkrétně parametry kariérního systému a roli standardu učitele v něm přítomným vysvětlil Jiří Kuhn, který se na tvorbě kariérního systému podílí: Učitelé si mohou vybrat ze tří cest, a to Cesty rozvoje profesních kompetencí, Cesty ke specializačním pozicím a Cesty k řídícím pozicím. První kariérní cestou rozvoje profesních kompetencí se vydá většina učitelů. Na prvním stupni bude po dva roky začínající učitel, který po splnění požadovaných kompetencí přejde na pozici samostatného učitele. Třetí stupeň obsadí výborný učitel, pedagogický lídr školy, a na čtvrtém stupni bude výborný učitel, lídr systému, takový, který je zárukou, že se školství vyvíjí správným směrem a který podporuje rozvoj kvality systému. Poté Jiří Kuhn popsal úlohu Standardu učitele v systému: Standard učitele by měl sloužit k podpoře hodnocení vlastní práce učitele, měl by se stát východiskem pro nastavení vzdělávacích programů podporujících učitele v přípravě na postup do vyššího kariérního stupně. Také by měl být východiskem pro ředitele pro nastavení hodnotících procesů a východiskem pro zpracování plánů osobního rozvoje každého učitele. Každý učitel bude mít nově své profesní portfólio, které mu bude sloužit jako doklad dalšího vzdělávání a profesního růstu. Roli a smysl profesního portfolia objasnil Aleš Jurečka, ředitel Střední školy polytechnické v Olomouci: Od dokladů obsažených v tomto portfóliu se bude odvíjet postup mezi stupni kariérního řádu. Do třetího a případně do čtvrtého stupně kariérního systému se dostane učitel, který splní podmínky atestačního řízení, doloží získané vzdělání a praxi (to ale nebude u každého stejný počet let) a obhájí svůj postup před atestační komisí. Systém portólií pro učitele bude pro školy jeden ze stěžejních úkolů při zavádění kariérního systému. Portfólia budou jednak prokazovat osobní rozvoj pedagoga a jednak budou sloužit jako podklad k jeho hodnocení u atestace. V souč asné době již probíhají a jsou pilotně ověřovány vzorové vzdělávací programy, které budou sloužit pro postup učitelů na kariérním žebříčku. Další informace o kariérním systému, který jeho autoři chtějí spustit od ledna 2015, naleznete na www. nidv.cz. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Odbory podporují valorizaci důchodů nejméně o 200 korun měsíčně Vláda ve svém programovém prohlášení a v koaliční smlouvě slíbila důchodcům kompenzovat újmu, kterou jim způsobila změna podmínek a snížená valorizace vyplácených důchodů v posledních dvou letech. Školské odbory: informace, fakta, argumenty Konfederace odborových svazů plně podporuje návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který pro takové zvýšení vyplácených důchodů vytváří potřebné právní předpoklady. Vítá úpravu podmínek pro valorizaci důchodů, která umožní plně pokrývat nárůst cen a dává vládě možnost svým nařízením zvýšit důchody nad rámec povinné zákonné valorizace. ČMKOS očekává, že vláda využije možnost zvýšit důchody nad rámec povinné zákonné valorizace již při schvalování příslušného nařízení vlády v průběhu letošního roku tak, aby důchodci mohli pobírat zvýšené důchody nejpozději od lednové splátky důchodu v roce Hodnota dů chodů a kupní síly důchodců se podstatně snížila vlivem posledních dvou velmi nízkých valorizací penzí. Konfederace proto podporuje záměr, aby zvýšení důchodů u průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu činilo nejméně 200 Kč měsíčně. ČMKOS je připravena expertně se zapojit do práce odborné komise, která se bude zabývat otázkami fungování a dalšího rozvoje českého důchodového systému s cílem zajistit sociálně přiměřené a dlouhodobě finančně udržitelné důchody pro současné i budoucí generace. Václav PÍCL, místopředseda ČMKOS

5 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu Facebook letos oslavil deset let od svého založení. Počet uživatelů během pár let u nás stoupl na 4,2 milionu. V naší základní škole má svůj profil 95 procent žáků, tedy drtivá většina. Ti, kteří na sociální síti nejsou, o sobě buď nechtějí podávat žádné informace (nechtějí jít s davem), nebo to mají zakázáno od rodičů. Svůj osobní profil jsem si založil před sedmi lety, a to kvůli svým kamarádům a přátelům, s nimiž jsem se nemohl setkávat. Tak jsme alespoň přes Facebook udržovali komunikaci, sledovali, co kdo právě dělá a kam cestuje. S postupem času si mě do přátel chtělo přidávat čím dál více žáků a já řešil, zda své soukromí sdílet i s nimi. Obavy z tohoto kroku nebylo s kým probrat, z učitelského sboru face profil neměl založen nikdo a mediální kampaň vždy upozorňovala zejména na negativa. Tak jsem si řekl, že je to radostná životní výzva, skočil do vody a učil se plavat. Pár svých zkušeností bych vám rád předal. V základní škole působím již deset let, vyučuji zeměpis a občanskou výchovu od šesté do deváté třídy. Nejdůležitější jsou pro mne vztahy s žáky považuji je za vůbec největší přínos této profese. Sdílet s žáky životní radosti, starosti a jejich osobní pohledy na život je pro mě nesmírně obohacující. Poznávám tak nejen je, ale i sám sebe. Vážím si jich, respektuji je i jejich životní cestu, nesoudím, neposuzuji, mám je všechny rád. Z celé řady žáků, které jsem učil, jsou dnes mí nejlepší přátelé. tento komunikační kanál, ročně se jedná o 20 až 30 případů a přibližně 100 konzultací, což mě v mém osobním, mimoškolním životě nijak neomezuje. Žáci bezpochyby oceňují vlídné uživatelské prostředí, které je více osobní než ová komunikace. Navíc uživatel vidí, zda jsem právě on- DO -line, a tudíž mou odpověď může dostat okamžitě a nečeká, až si přečtu po několika hodinách . V rámci rizikového chování řeším pokusy o sebevraždu, sebepoškozování, rozchody, šikanu, vztahy ve škole či s rodiči. Příjemné je, že se ozvou i bývalí žáci, problém. Komunikují jak rodiče, které znám osobně, tak i ti, které ze třídních schůzek neznám. Jsem přesvědčen, že facebookový profil je nejen pro ně osobní vizitkou učitele. Jaké informace sdílet? Obsah sociální sítě si tvoří sami uživatelé. Je tedy na nás, zda si na svou zeď budeme dávat fotky holých zadků, nebo zajímavé články či videa. Prozatím jsem zvolil druhou možnost. Na své zdi touto formou sdílím články či citáty, které mě zaujaly, ale také osobní fotky. Články se mohou týkat nejrůznějších témat od ma- VLASTN CH AD 5 na Facebooku nebo k osobním informacím jednotlivých uživatelů. Například před zadáváním práce v rámci probírané látky o České republice jsem si všiml, že několik žáků sdílí na svém profilu fotky agrotechniky. Tito žáci tedy dostali za úkol zpracovat tematicky okruh zemědělství a učinili tak s výsledkem, s nímž by byl spokojen i náročný učitel na střední škole. V neposlední řadě lze informace používat i při každodenní běžné komunikaci s žáky, například během přestávek, před zahájením osobního pohovoru nebo při řešení nepříjemné školní záležitosti. Učitelská práce je o zasévání semínek vzdělávání. Ale jak víme, chybí nám často Práce preventisty Jak může Facebook pomáhat v mé práci preventisty rizikového chování? Pokud je žák ve složité životní situaci, ale nedokáže překonat prvotní ostych a neodváží se přijít přímo za učitelem ve školním prostředí, jsou face zprávy velmi vítanou variantou prvotního oznámení problému. Jako k preventistovi se ke mně polovina oznámení dostane právě přes kteří odešli na střední školu, ale nenašli si zde cestu k žádnému učiteli nebo si v novém prostředí teprve zvykají. Face zpráv využívají i rodiče, kteří se potřebují poradit o situaci svého dítěte nebo chtějí upozornit na konkrétní rihuany po světové události, kterými mohu doplňovat svou školní výuku. Mnohdy se u článku rozvine diskuze, a to buď přímo v komentářích, nebo později ve škole. Během výuky se tak mohu vyjadřovat k aktuálnímu dění FOTO: Archiv zpětná vazba, zda se tato semínka uchytila. Díky Facebooku můžeme mnohdy velmi pohodlně sledovat životní posuny, nebo naopak pády našich žáků. Jaroslav VÍDEŇSKÝ, ZŠ v Mnichově Hradišti semifinalista ankety Zlatý Ámos 2014

6 6 Přípravný stupeň ZŠ speciální Jakým způsobem je v zákoně stanoven předpoklad odborné kvalifikace pro učitele přípravného FOTO: Stanislav JUGA Individuální vzdělávací plán Podle jakých pravidel je možno stanovit žáku individuální vzdělávací plán? Právní úprava individuálního vzdělávacího plánu je obsažena v 18 školského zákona a v navazujících prováděcích právních předpisech (k jejich vydání pro tento účel je MŠMT zmocněno v 19 školského zákona). Podle uvedeného 18 může ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných vážných důvodů. Podrobnější úprava individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky s mimořádným nadáním je obsažena v 6 a 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Pro individuální vzdělávací plán povolený z jiných vážných důvodů platí ustanovení 5 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Vít BERKA stupně základní školy speciální? Získání odborné kvalifikace v tomto případě upravuje ustanovení 8 b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, kde se uvádí: Učitel přípravného stupně základní školy speciální získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle 7 odst. 2. Ustanovení 7 odst. 2 upravuje získávání odborné kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo ve škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Paragraf 8 b) byl do zákona o pedagogických pracovnících doplněn zákonem č. 198/2012 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. září Vít BERKA Kdy se jedná o prostoj Co se v pracovněprávních vztazích rozumí pod pojmem prostoj. Je to jakýkoliv případ, kdy zaměstnanec nemůže konat svou práci? Právní úprava prostoje je obsažena v 207 písm. a) zákoníku práce, to je v části osmé věnované překážkám v práci. Zákoník práce stanoví: Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku. Prostojem se tedy rozumí pouze přechodná, určitým časovým úsekem omezená a zásadně nepředvídatelná překážka v práci. Prostojem rozhodně není pravidelná, plánovaná odstávka provozních zařízení, pravidelné opravy apod. Jestliže v takových případech nebudou zaměstnanci převedeni na jinou práci, přísluší jim náhrada mzdy (platu) ve výši alespoň 80 % průměrného výdělku. Pokud zaměstnanec nemůže konat práci pro prostoj, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí ( 41 odst. 5 zákoníku práce). Vít BERKA Zahraniční stravné Byla již vydána vyhláška, která určuje výši zahraničního stravného pro rok 2014? Ve Sbírce zákonů ČR, v částce 140 rozeslané dne 11. listopadu 2013, je publikována vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2014 a zároveň se zrušila vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok Vít BERKA Ukončení pracovního poměru Je možné uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru tak, že pracovní poměr skončí okamžitě, to je dnem, kdy je dohoda podepsána? Skončení pracovního poměru dohodou upravuje 49 zákoníku práce, kde se stanoví: 1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. 2) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná. 3) Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru. Uvedení dne, kdy má pracovní poměr skončit, je vlastně jedinou podstatnou náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru. V určení dne rozvázání (skončení) pracovního poměru nejsou smluvní strany, to je zaměstnavatel a zaměstnanec, zákonem nijak omezeny. Může se jednat o kterýkoliv den, který dosud neuplynul. To znamená, že dohodnutým dnem skončení pracovního poměru může být den, kdy se smluvní strany na uzavření dohody shodly a dohodu podepsaly. Může to být ale i den pozdější. Dohoda ovšem nemůže být uzavřena zpětně (nelze se tedy dohodnout, že pracovní poměr skončil již před datem uzavření dohody). Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Ajaxův zápisník se stal oblíbenou pomůckou prevence ve školách Karlovarského kraje Projekt Ajaxův zápisník vznikl v Sokolově v roce 2001 a již od následujícího roku se stal celorepublikovým preventivním projektem určeným pro žáky druhých a třetích tříd základních, praktických a speciálních škol. Zápisník je rozdělen do deseti témat, ve kterých děti řeší společně se svými učiteli a rodiči nejrůznější úkoly. V jejich práci jim pomáhá policejní pes Ajax. Zápisník pro třeťáky Začátkem školního roku obdrží žáci třetích tříd zápisník, který jim rozdají policisté preventisté. Děti také dostanou maskota třídy plyšovou postavičku psa Ajaxe. Během školního roku při práci se zápisníkem děti plní různé úkoly, učí se základním pravidlům ochrany života, zdraví a majetku, základům pravidel silničního provozu, procvičují si základy slušného chování a vzájemných mezilidských vztahů. Nenásilnou formou her, řešení problémů a postupného učení vstupují pomalu do života dospělých. Děti pracují se zápisníkem ve škole i doma, za splněné úkoly pak dostanou razítko pejska Ajaxe. Během roku přichází za dětmi policista na základě domluvy s učiteli. Den s Ajaxem Závěr školního roku je spojen se Dnem s Ajaxem, na kterém se děti seznámí s prací některých služeb Policie České republiky a městské policie, jako jsou například ukázky práce služební kynologie, dopravních policistů, pořádkové jednotky, ukázky sebeobrany, techniky apod. Děti na tomto setkání, které je oceněním za celoroční práci se zápisníkem, navíc získají otisky prstů a malé odměny. Při různých soutěžích pak mohou dostat malé sladkosti. Zábavná prevence V předchozím období tří let projevilo zájem o pokračování projektu v Karlovarském kraji celkem 73 škol, zapojilo se 184 tříd. Každý rok je rozdáno okolo 150 plyšových postaviček Ajaxe. Každé září se tak děti těší na svého maskota a práci 7 s Ajaxem. Projekt může pokračovat díky finanční podpoře Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zápisníky Ajaxe II. jsou hrazeny z jeho finančních prostředků, děti je dostávají zdarma. Zápisník Ajaxe se stal oblíbenou pomůckou v hodinách prvouky a vlastivědy ve všech základních, praktických a speciálních školách v celém Karlovarském kraji a je jedním z účinných prostředků primární prevence. Zdeňka PAPEŽOVÁ NAŠE CESTA Interaktivní výstava pro školy Kolik podob má pro neslyšící hudba? Jak se ovládá počítač bez rukou? Jaké nástrahy skrývá běžná ulice? BVV Brno Pavilon H Otevřeno denně od 9:00 17:00 Všední dny 9:00-15:00 vyhrazeno školám VSTUP ZDARMA Rezervujte se na

8 8 Rodičovská dovolená Co by mělo být obsahem žádosti o čerpání rodičovské dovolené? Oposkytnutí rodičovské dovolené, která náleží nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne tří let věku, musí zaměstnankyně nebo zaměstnanec zaměstnavatele výslovně požádat. Forma žádosti není předepsána, může být písemná i ústní. Lze ovšem doporučit formu písemnou. Z žádosti by mělo jasně plynout, že jejím předmětem je poskytnutí rodičovské dovolené k péči o dítě a rozsah požadované dovolené. Není vyloučeno čerpání rodičovské dovolené opakovaně po částech (např. do jednoho roku věku dítěte, následně do dvou let apod.). Není ani stanovena minimální délka jednotlivých částí. Zaměstnankyně (zaměstnanec) může po vyčerpání rodičovské dovolené v rozsahu, o který požádala, nastoupit do práce a následně může opět požádat o poskytnutí této dovolené. Zaměstnavatel je povinen takovým žádostem do tří let věku dítěte vyhovět. Písemná pracovní smlouva Jaké může mít důsledky skutečnost, že pracovní smlouva není uzavřena písemně (zaměstnanec začne vykonávat práci, ale písemný dokument zatím sepsán není)? V 34 odst. 2 zákoníku práce k tomu v 20 ještě doplňuje, že nebylo-li právní práce se stanoví, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud tomu kterou vyžaduje tento zákon, jednání učiněno ve formě, tak není, je nutné použít a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplat- především 582 nového občanského zákoníku o relativní neplatnosti takového u těch jednání, jimiž vzniká nosti tohoto jednání dovolat právního jednání, neboť se nebo se mění základní v něm stanoví, že není-li pracovně právní právní jednání učiněno ve vztah. V případě formě ujednané stranami pracovní smlouvy nebo stanovené zákonem, je přichází tedy neplatné, ledaže strany vadu v úvahu dodatečné dodatečně zhojí. Zákoník písemné Určení tarifu v rozpětí Je povinností ředitele školy jednat s odborovou organizací, pokud by ve škole mělo dojít k uplatnění možnosti určovat pedagogům platový tarif v rámci rozpětí? Podle ustanovení 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v kolektivní smlouvě anebo tele může být sjednáno o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných rozhodovat zaměstnavatel. o něm může jednostranně službách a správě, může zaměstnavatel určit zaměst- v úmyslu postup podle 6 Pokud by zaměstnavatel měl nanci platový tarif v rámci vládního nařízení realizovat, rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň p ř íslušné platové třídy. Uplatnění tohoto postupu u zaměstnava- Dopřejte si misku přebraného tisku Marcel Chládek žaluje rakovnický týdeník Raport, který připomíná jeho blízký vztah s D. Rathem, od něhož se teď ministr distancuje. MF DNES zas před pár dny napsala, že ministr Chládek hrál za oba soupeřící týmy. Je to sice o fotbale, ale stejně mi přijde, že si zahrávají. Český svaz bojovníků za svobodu si stěžuje na cvičebnici Naše Země s podtitulem Města, země, moře a oceány. Napsali ji Němci a není věnována jen ČR! O českých oceánech se tak MEDIÁLNÍ VÝVAR zhojení původně ústně uzavřené pracovní smlouvy, a to kdykoliv později. Uplatnit námitku relativní neplatnosti smlouvy (dohody), jíž se zakládá nebo mění základní pracovněprávní vztah a která nebyla uzavřena písemně, přestože to zákoník práce výslovně stanovil, lze však pouze do doby, než na jejím základě začalo být plněno (tedy doby, než zaměstnanec počal vykonávat práci). Je však třeba připomenout, že nedodržení zákonem stanovené povinnosti uzavřít pracovní smlouvu písemně představuje skutkovou podstatu správního deliktu zaměstnavatele podle zákona o inspekci práce. byl by povinen vůči odbo- rové organizaci postupovat podle 287 odst. 2 zákoníku práce, kde se v písm. d) a g) stanoví, že zaměstnavatel je povinen projednat s odbo- rovou organizací d) sys- tém odměňování a hodnocení za- m ě stnanců a g) další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA naše děti nedozvědí ani slovo. Za dozor o přestávce mezi třetí a pátou vyučovací hodinou vybírá ZŠ v Pelhřimově poplatek 30 Kč/ měsíčně. Vzpouru rodičů celkem chápu u doktora vám za to aspoň změří tlak. Rostoucí agresivitu studentů chce ministr školství řešit také zvýšením sazby pro mladistvé pachatele. Kdo bodne učitele do krku, bude potrestán odnětím svobody až na tři roky. I když mu půlku prominou, spolužáky v ročníku už nestihne! Podle výzkumu čínské lékařské asociace, který porovnával kvalitu spánku napříč profesemi, spí v Číně nejlépe učitelé. O tom, jak spí čeští učitelé, data nemáme. Ale počítám, že teď zas mnohem klidněji. Díky, Marceli! Ministerstvo plánuje tabletizaci škol. Už prvňáčci by se měli naučit ovládat tablety. Možná není na škodu si připomenout, že proces ovládání je obousměrný. Nedostatek míst v MŠ se rodiče snaží přelstít umělým stěhováním. Podle zjištění LN prostě přepíší trvalé bydliště dítěte tam, kde je šance na přijetí větší. Tak vidíte, já myslel, že pojmy jako konspirační byt jsou u nás už passé. Německé školy zavádějí výuku islámu, píší Lidovky. Jak asi spí učitelé na západ od Rozvadova? Petr KUKAL

9 Stříbrný šachový pohár pro naši školu Po přečtení článku Běžný software, nebo izuš jsem nevěřil svým očím. Autor na začátku článku specifikuje běžný software, o kterém píše, jelikož jej v ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm dlouho používali, ale nechce jmenovat přímo, protože dobře ví, že takovéto úmyslné poškozování jakéhokoliv produktu je trestné. V článku uvádí jednu nepravdivou informaci za druhou a doufá, že ředitelé škol budou uvažovat o webové aplikaci izuš. Například informace o provozování serveru pro běžný software je naprostá dezinformace, která se snaží vyvolat dojem, že se bude jednat o nákladné řešení, které navíc musí někdo spravovat. V naší ZUŠ dlouhá léta a k naprosté spokojenosti tuto funkci zabezpečuje obyčejný kancelářský počítač. Na tomto PC máme nastavené automatické zálohování zašifrovaného souboru s daty pomocí FTP do prostoru k internetovým stránkám a to znamená, že o data nepřijdeme, i kdyby nám vyhořela budova nebo celý počítač někdo ukradl. Elektronické přihlášky, které jsou součástí jen našich stránek školy (a ne stránek izuš s odkazy na ostatní ZUŠ) a které po vyplnění běžný software načte, aniž by někdo něco přepisoval, jsou součástí již mnoho let. Dále na našich stránkách aktualizujeme rozvrh hodin jedním kliknutím v běžném softwaru a běžně potřebné věci, jako například data žáků nebo třídnice, máme k dispozici i z webového prohlížeče tedy i z mobilních telefonů. Pro rodiče a žáky máme informační nástěnku, na které se zobrazuje výuka z třídních knih (žákovské knížky), čas výuky, stav plateb i případné účasti žáka na besídce nebo vystoupení. Poslání přístupových údajů pro rodiče nebo žáka navíc zařídíme sami bez součinnosti s tvůrci programu jedním kliknutím v běžném softwaru. Když vezmeme v potaz, že je autor článku na stránkách izuš veřejně uveden jako spolupracovník firmy, je víc než zřejmé, že je článek cíleně psán tak, aby vyzdvihoval vlastnosti produktu, který se už několik let snaží o prosazení, a jelikož se mu to zjevně nedaří, jeho tvůrci se po napadajících ech (zasílaných na adresy vedení škol) uchylují i k takovýmto záměrně poškozujícím článkům. Běžný software, o kterém autor článku píše, od doby svého vzniku používá přes 330 platících zákazníků ZUŠ celé České republiky zatímco stránky izuš má přibližně 20 škol, a když si uvědomíme, že tvůrci dávají své dílo v omezené verzi dokonce V SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě v ulici Přímětická občas můžete spatřit studenty zahloubané nad šachovnicí. Právě pro ně byl určen šachový turnaj soukromých středních škol České republiky, jehož 8. ročník proběhl ve SPŠD v Praze. Turnaje se zúčastnila dvoučlenná družstva z devíti škol. Znojmo reprezentoval na první šachovnici Martin Caha z SČ 1. A a na druhé Viet LeMinh z KČ 3. B. Hráli jsme švýcarským systémem každý s každým po 15 minutách na partii. Po tuhém boji jsme skončili na 2. místě se ztrátou jediného bodu za vedoucím týmem, líčí Martin Caha, který šachy hraje již desátým rokem. Ziskem stříbrného poháru hráči navázali na medailové úspěchy studentů školy z let předchozích. Milan BRZKOVSKÝ Add.: Vedení dokumentace ZUŠ (TŠ číslo 10) zdarma, tak myslím, že to samo vypovídá o všem. Možná, že někteří z vás na ušetření několika stokorun slyší, ale věřím, že většina rozumných ředitelů škol bude přemýšlet o tom, jestli svěří svá citlivá data a rodná čísla svých žáků v podstatě amatérské firmě, jejíž lidé se chovají takto a po své výuce zajišťují požadavky svých zákazníků. Navíc firma s takovouto strategií může snadno zaniknout, protože financování jakéhokoliv schopného projektu také něco stojí. Ještě bych se rád pozastavil nad tím, že na stránkách izuš je v kolonce přihláška možno nalistovat naši ZUŠ a ostatní, které nejsou zákazníky této firmy, a zájemcům o studium nabídnout vyplnění přihlášky. Po výběru se ale ZUŠ jeví jako škola, ve které se nevyučuje. Co vy na to, ředitelé ostatních škol? Líbí se vám, že jste zde uvedeni jako školy bez výuky? Já osobně s tím tedy nesouhlasím. Chápu, že tvůrci nechtějí ukazovat, že mají jen tak málo zákazníků, ale myslím, že pokud je jejich produkt tak dobrý, neměli by se podobnými kroky skrývat. Na podobnou praktiku už jsem narazil, když jsem obdržel , kde tvůrci píší, že izuš už vyzkoušelo 190 škol, čímž se snažili navodit dojem, že tolik zákazníků bylo s programem spokojeno, a zatím Znáte je? Trénink slovní zásoby pro každý věk JITKA SUCHÁ Kniha z nakladatelství Portál obsahuje řadu různých cvičení zaměřených na rozvoj slovní zásoby. Cvičení však také procvičují paměť, koncentraci, kreativitu, logické myšlení, jazykový cit, schopnosti vyjádření v psaném i ústním projevu. Cvičení jsou koncipována pro jednotlivce, po naznačených úpravách je lze použít i ve skupině. Součástí knihy je klíč s řešeními všech úloh. Kniha osloví školní a mimoškolní pedagogy, ale i jednotlivce, kteří chtějí kultivovat svůj slovní projev. 9 toto číslo pouze vypovídalo o tom, že se z takového počtu škol jen několik málo z nich odhodlalo k používání izuš, a to i přesto, že měli možnost výběru verze zdarma. Naše Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, používá již několik let program Klasifikace, který pracuje naprosto bez chyb. Jde o velmi dobře propracovaný systém, který myslí na všechna úskalí související s výukou ve škole. Z pohledu ředitele školy nám tento program velmi pomohl a ulehčil naši práci. Probíhají neustále aktualizace reagující na legislativní změny a připomínky nás vedoucích pracovníků. Petr BOUČEK

10 10 Koncepční rámec pro oblast řešení problémů v projektu PISA 2012 Koncem roku 2013 byly zveřejněny výsledky projektu OECD, kter ého se Česká republika zúčastnila šetření PISA, jehož zaměření spočívá ve zjišťování úrovně funkční gramotnosti. Konkrétně se v pravidelných intervalech zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. V cyklu PISA 2012 bylo šetření rozšířeno o elektronické testování úrovně funkční gramotnosti žáků v oblasti řešení problémů. Tzv. PISA 2012 Problem Solving je součástí projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Důvodem zjišťování způsobilosti žáků řešit problémové úlohy mezipředmětového charakteru jsou vysoké nároky, které jsou kladeny na jedince v moderní společnosti. Vysoce rozvinutá schopnost řešit problémové situace nejen usnadňuje další vzdělávání a úspěšné zapojení do společnosti, ale je nezbytná i pro mnohé osobní aktivity. Lidé musí často během života uplatňovat v nových situacích to, co se naučili. K tomu potřebují ovládat základní myšlenkové a jiné obecné kognitivní dovednosti. Cílem počítačového hodnocení gramotnosti v oblasti řešení problémů v šetření PISA 2012 bylo zjistit, jak jsou žáci připraveni vyrovnat se v budoucnu s dosud neznámými situacemi, v nichž jim nebudou stačit dříve získané vědomosti. Koncepční rámec představuje klíčový dokument projektu. Zdůvodňuje důležitost testované oblasti a představuje způsob jejího pojetí a hodnocení. V únoru 2014 byl na webových stránkách České školní inspekce www. csicr.cz zveřejněn český překlad koncepčního rámce projektu PISA 2012 pro elektronické testování v oblasti individuální gramotnosti při řešení problémů 1). Zveřejněný dokument PISA 2012 Kompetence k řešení problémů vymezuje pojetí této gramotnosti v šetření PISA Podrobněji vysvětluje jednotlivé části definice i tři hlavní aspekty řešení problémů, na které se zaměřovaly testové úlohy kontext problému, povahu problémové situace a uplatňované kognitivní postupy. Popisuje strukturu testu a jeho zadávání na počítači včetně testového rozhraní a použitých formátů otázek. Obsahuje též procentuální rozložení otázek podle všech aspektů, jež byly v šetření PISA 2012 sledovány. Zvláštní pozornost je věnována tzv. interaktivním problémům, při jejichž řešení je nutno získávat neznámé informace aktivním působením na problémovou situaci. Definice gramotnosti v oblasti řešení problémů v projektu PISA 2012 vychází z obecně uznávaných definic problému a jeho řešení a byla vymezena takto: Gramotnost v oblasti řešení problémů je schopnost jednotlivce využívat kognitivní dovednosti k porozumění problémové situaci a k jejímu vyřešení v případě, že způsob řešení není bezprostředně zřejmý. Její součástí je i ochota jednotlivce se takovými situacemi zabývat, aby mohl jako konstruktivní a přemýšlivý občan rozvinout vlastní potenciál. Do testu řešení problémů PISA 2012 byly zařazeny především autentické a poměrně komplexní problémové situace, zejména takové, při jejichž řešení museli žáci vlastním působením na situaci aktivně vyhledávat a získávat relevantní informace. Do takových situací se člověk běžně dostává při zacházení s neznámými přístroji pro každodenní použití (dálkovými ovladači, mobilními telefony, domácími elektrickými spotřebiči, prodejními automaty aj.). Jiné problémové situace tohoto typu vznikají při sportovním tréninku, péči o domácí zvířata, pěstování rostlin nebo v sociálních vztazích. PISA 2012 umožnila díky elektronickému testování hodnotit tyto tzv. interaktivní problémy v rámci rozsáhlého mezinárodního šetření zcela poprvé. A jak lze kompetenci k řešení problémů rozvíjet ve škole? K podpoře hlubšího porozumění a přípravě žáků na aplikování znalostí v nových situacích lze využívat progresivní výukové metody, například problémové učení, badatelsky orientované vyučování či individuální a skupinovou práci na projektech. Žáky lze naučit, jak mají efektivně uvažovat v neznámých situacích a doplňovat chybějící znalosti pozorováním, zkoumáním a interakcí s neznámými systémy. Dobrá výuka tak může podpořit autoregulaci v učení a rozvíjet metakognitivní strategie i kognitivní dovednosti, které jsou pro řešení problémů podstatné. RNDr. Jana PALEČKOVÁ národní koordinátorka šetření PISA 2012 Česká školní inspekce 1) Tomuto dokumentu předcházelo v roce 2013 zveřejnění dvou obdobných materiálů projektu PISA 2012 na stránkách ČŠI: překladu koncepčního rámce oblasti matematické gramotnosti a koncepčního rámce finanční gramotnosti. inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Nepřehlédněte výhodnou nabídku Ze zrušené školní jídelny prodáváme parní kotel na 300 litrů, pořízený v roce Cena dohodou. Bližší informace na tel.: , hlavní sponzor Kočky SOS Hodonín a ZO chovatelů koček Brno 36 Vás co nejsrdečněji zvou na II. UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVU KOČEK, která se koná v sobotu v areálu SOŠ Emila Holuba, Dukelská 65, Brno-Husovice od 10 do 17 hodin. Milovníci koček si mohou přijít vybrat nového kočičího kamaráda, zakoupit dárek v charitativním krámku nebo přinést krmivo. Přijďte podpořit náš útulek

11 11 Multimediální centrum v Hrádku oživuje výuku S blížícím se závěrem projektu nastává čas nejen pro 4. monitorovací zprávu, ale také pro vnitřní hodnocení celé akce a ohlédnutí se za projektem. Všechno začalo podáním žádosti a získáním financí, přesněji, Základní škola a mateřská škola Hrádek v rámci 2. kola výzvy Plzeňského kraje oblast podpory 1.1 zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II získala finanční podporu ve výši ,58 Kč ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ESF programu OPVK. Dotace byla poskytnuta pro realizaci grantového projektu s názvem: Vznik Multimediálního centra na Základní škole Hrádek u Rokycan, reg. číslo CZ.1.07/1.1.30/ Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality podmínek a dostupnosti počátečního vzdělávání ve formě ICT vzdělávání pro žáky a pedagogy v ZŠ Hrádek na straně jedné a na straně druhé intenzivní rozvoj kompetencí žáků ZŠ ve vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje rozvoj v oblasti EVVO. V rámci projektu se pedagogové vzdělávali v oblasti digitalizace dat a v oblasti environmentálního vzdělávání. Získané poznatky využili při tvorbě učebních materiálů. Všechny obsahují principy EVVO a jsou implementovány do ŠVP. Ekologie byla a i nadále bude také v hledáčku žáků. Ve škole vznikl ekotým, který sleduje spotřebu energií a vody. Všichni žáci školy se zúčastnili projektových dnů se zaměřením na přírodu kolem nás (navštívili ZOO Plzeň, ekofarmu Moulisových, ve škole se uskutečnily přednášky ke zdravému životnímu stylu apod.). Co můžeme konstatovat dnes? Na vybudování MMC jsme pracovali téměř rok. Místo málo využívané knihovny vznikl moderní vyučovací prostor. Je vybavený odbornou literaturou a disponuje kvalitním ICT zázemím. Studovna je místem s přístupem k internetu a e-komunikace. Žákům i pedagogům školy slouží i v době mimo vyučování. Cíl projektu zapojit učitele do aktivního využívání dostupného HW a SW a využívání ICT technologií při výuce tak, aby tradiční frontální výuka byla nahrazena výukou názornější a poutavější a zároveň obsahovala komponentu životního prostředí, byl splněn. Do projektu byli zapojeni všichni pedagogové a žáci školy. Vynaložené námahy nelitujeme, protože nový prostor a výuku v něm naši žáci oceňují potvrdili to svými odpověďmi v evaluačních dotaznících. No a při dvou dnech otevřených dveří jsme vyslechli také slova uznání od rodičů, kteří měli možnost navštívit Multimediální centrum (MMC) také. Ing. Anna VALEŠOVÁ Školní nábytek vyrábíme 22 let NOVINKA!!! permanentní zaslepení trubek - pøímo ve výrobì trvale a definivnì - konec starostí se shánìním náhradních - nyní jen za cenu 60,- Kè za soupravu Vý kovì nastavitelná souprava za 3.499,- Kè (plastové zátky) 100% èeský výrobek informace na: tel.: DOPRAVA ZDARMA Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do Ceny vèetnì DPH

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Hostit studenta je obrovská škola sociálních dovedností Je 25. srpna 2013, s manželem přicházíme na místo soustředění studentů z AFS. Najednou slyšíme kohosi volat Yok a znenadání mi Yok skočí kolem krku a s Martinem si podají ruce. Společně odcházíme k autu. Po cestě jsme prohodili pár slov, posun času, nové vjemy a studené klima zapříčinily, že během chvilky v autě usnula. Po příjezdu domů se hned skamarádila s Ninou a s Vítkem. Děti byly poněkud rozpačité, velká ségra konečně přijela a ony jí nerozuměly a ona zase nerozuměla jim. Nakonec si ale našly cestu, jak na to, je zábavné pozorovat jejich neverbální komunikaci. První týdny byly pro Yok velmi vyčerpávající, chodila spát odpoledne s dětmi. Večer jsem za ní chodívala do pokoje, kde jsme si v krkolomné angličtině a rukama nohama dlouho povídaly. Postupem času byla ve svém pokoji méně a méně. Většinu času tráví s námi, poslední dobou se i v obýváku učí či si píše deníček. Před jejím příjezdem jsem se bála, aby z našich dvou raubířů nebyla vyplašená, ale od začátku je to přesně naopak, běhá s nimi po zahradě, doma si s nimi maluje nebo hraje. Navíc se od nich a s pomocí jejich hraček učí česky, nejvíce používané slovo je ovšem zima. Samostatnou kapitolou je jídlo. Snažíme se jí popsat, co jíme, jak to jíme, které jídlo komu chutná, a co naopak ne. Česká kuchyně jí překvapivě moc chutná, největší úspěch zatím sklízí řízek a švestkový koláč s drobenkou, který mi pomáhala péct. Po jedné večeři mi rozzářeně oznámila: Mami, a zítra vařím večeři já. Nakoupili jsme tedy potřebné suroviny a podávala se první česko-thajská večeře Thom kha kai. Musím říct, že nám to docela chutnalo, jídlo jsme všichni svorně pochválili a Yok měla velkou radost. Večeři nám za ten jeden měsíc uvařila ještě dvakrát. Ve škole jí tolik nechutná, ale většinou je to, jak ona říká, OK, což v překladu znamená něco jako poživatelné. Ve volném čase chodí Yok se svou třídou do tanečních a jednou týdně na výtvarný kroužek. Říká, že jí to takto vyhovuje, že je ráda s námi doma. Snažíme se volný čas tedy zaplnit i doma. Nejvíce ji zaujaly obyčejné české aktivity sbírání hub, švestek a vajíček od našich slepic, sklízení zeleniny ze zahrádky anebo procházka po okolí, při které si povídáme. Máme najednou o člena rodiny víc. Děti se naučily komunikovat pomocí posunků a ukazování a zjistily, že svět je mnohem rozmanitější, než jak jej doposud znaly. Manžel je najednou komunikativnější. A já zjišťuji, že jsem se posledních pár let zbytečně moc honila. Yok mi ukázala klid a harmonii. Celkově mi přijde, že nyní fungujeme víc jako rodina, trávíme víc času aktivně pohromadě a víc tolerujeme jeden druhého, protože, ač jsme každý úplně jiný, společně je nám fajn. Kačenovi, Chrastava Organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s., zprostředkovává českým rodinám z celé republiky příležitost hostit zahraničního studenta a poznat tak jeho kulturu, dozvědět se více o nové zemi, ale i podívat se na naši českou kulturu očima cizince. AFS založili dobrovolní řidiči polních sanitek ve Francii v roce Zajisté by měli radost, že i po 100 letech AFS se naplňuje výrok jednoho z dobrovolných řidičů: Musíme se v budoucnu vzájemně lépe poznat, má-li to být budoucnost, jakou si přejeme. Více informací najdete na Máte zájem o hoštění zahraničního studenta AFS, ale chcete se ještě před Vaším definitivním rozhodnutím s námi setkat a dozvědět se další informace? Máte možnost: AFS Mezikulturni programy, o.p.s. Vás zve na Setkáni zájemcu o hosteni zahranicniho studenta. Termín: sobota 26. dubna 2014, od 10:00 do 12:00 Místo: prostor Pedagogicko psychologické poradny, Francouzská 56, Praha 2 Potkáte se s AFS zaměstnanci, koordinátorkou hostitelského programu, AFS dobrovolníky, bývalou hostitelskou maminkou a AFS hoštěnými studenty, kteří jsou v ČR na programu letos. V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti na či telefonicky na Setkání Vás nezavazuje k hoštění zahraničního studenta. Těšíme se na Vás! ' ' o ^ ' ^ ' TÝDENÍK Číslo dubna 2014 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: Za rok vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1280 Kč, elektronické verze 890 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E rosana_inz_skolstvi_90x125.indd :30:23

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Některé právní předpisy pro střední školy

Některé právní předpisy pro střední školy Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro střední školy Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným výčtem všech k uvedeným

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550. Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město. Identifikátor školy: 600 037 509 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 Mendelova 550, 149 00 Praha 4 Jižní město Identifikátor školy: 600 037 509 Termín konání inspekce: 12.

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Změna: 436/2010 Sb. (část) Změna: 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více