genealogie rodu janských

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "genealogie rodu janských"

Transkript

1 genealogie rodu janských A PŘíBUZNÝCH rodů Janský, Jánský, El(l)bogen, Beckmann, Kučera, Löw, Kolařík, Krejčí, Koukl, Vopat, Prusík a další Díl všechny Díly v jednom KArel janský Datum aktualizace: pátek, 29. srpna 2014

2 Vážení návštěvníci webových stránek a doprovodné knihy, v současné době probíhá jejich kompletní rekonstrukce. Prosím proto o trpělivost, po dobu nezbytně nutnou budou provozovány v omezeném režimu a jejich obsah bude někdy neúplný s nefungujícími odkazy. Věřím, že vás jejich nová podoba potěší. Karel Janský, , Server Etnologie.info se zaměřuje na výzkum a studium jednotlivců, kultur, společností a na způsoby života minulých a současných populací. Využívá k tomu poznatků a výzkumných metod z vědních oborů, jako jsou antropologie sociální a kulturní, fyzická, historická, etnologie, etnografie, archeologie, geografie kulturní, sociální, historická a regionální, historiografie, historie, pomocné vědy historické. Podle potřeb a zájmu zasahuje i do dalších vědních oborů a jejich subdisciplín, například psychologie, sociologie, ekonomie a dalších. Přináší přehledná témata, informuje o novinkách. Genealogie rodu Janských a příbuzných rodů Jedním z projektů tohoto webu je Genealogie rodu Janských a příbuzných rodů. Mezi základní studovaná příjmení patří tato: Janský, Jánský, El(l)bogen, Beckmann, Kučera, Löw, Kolařík, Krejčí, Koukl, Vopat, Prusík a další. Z počátku výzkumu šlo o prostý rodokmen, který zkoumal mužské předky po otcovské linii. Vytvářela se základní tabulka, tedy rodinný strom. Později se vývojem projekt rozrostl o studium jednotlivých osob, vztahů mezi nimi a jejich proměnami, kdy společný rodový původ už nebyl podmíněn pouze onou základní mužskou linií, zkoumaly se širší rodové vazby, doby a místa ze života předků. To už šlo o genealogii. Další vývoj výzkumu směřoval a směřuje k hlubšímu studiu jednotlivců, kultur a společností a zaměřil se na způsoby života minulých a současných populací v místech, kde žili a žijí předci a současníci z původního rodokmenu. To již jde o etnologii, nebo o dnes častěji používaný název oboru kulturní a sociální antropologii. Úvodní a technické kapitoly ke stažení Výzkum severního Plzeňska V rámci výzkumu a studia několika různých témat v rámci kulturní, sociální a historické studie severního Plzeňska server etnologie.info vytváří co možná nejrozsáhlejší rodokmen obyvatel severního Plzeňska. Židovský rod Elbogenů Zpracovávána je židovská problematika zaměřená především na rekonstrukci rodu Elbogenů (Elbogen, Ellbogen, Elenbogen). Jde o kulturní, sociální a historickou studii. Ve svém výzkumu se orientuje na poznání každodenního života příslušníků zmíněného rodu, ostatních obyvatel v jimi obývaných lokalitách, na širší vazby židovské komunity mezi sebou a na vazby k ostatním lidem a náboženstvím. Předmětem zájmu je primárně oblast okresu Ústí nad Orlicí, okrajově ale také Praha a další regiony v České republice a zahraničí, kde se zmíněný rod nacházel či nachází. Každodennost lidí totálně nasazených v Drážďanech za Druhé světové války Zde probíhá výzkum a sběr dobových materiálů, včetně hledání pamětníků. Další výzkumné projekty Budou doplňovány postupně, jak dojde k jejich zpracování. 2

3 English Introduction We are presenting you with an electronic version of the book entitled Family Tree of the Jansky Family and Related Families. In the left menu under the link of Technical Chapters can be found general information about all families as well as the links for individual branches of the Family Tree. You can choose just the part which is of your concern and interest. You can open the pages using a common password. Some pages concerning private matters of few individuals, however, can be opened with different passwords in order to protect their privacy. A complex approach regarding surnames (not just through one family lineage) enabled us to connect different family branches whose members had no idea of being related. The result was understanding lives of Jansky Family Tree members in more details. The Tree Descendancy Chart (i.e. spider) can be seen online at myheritage.com by clicking here: The links showing further information are usually in brown colour or in the form of a blue diskette. Upon clicking on the names of persons or places you will learn more details. If you are looking for a particular person you might find some information by choosing the corresponding (appropriate) part of the Family Tree in the left menu under the bookmarks of both the main and adjoining Decendancy Charts. This Family Tree s structure and rules can be best understood by studying Technical Chapters in the left menu. They are common for all parts of the Family Tree and will provide most answer to your questions. At the end of this page you will find a form for your message to the author of this web. You can send him your reminder, additional information or a notice regarding any broken link. You can also send the message by in your chosen language. Alternatively you can phone People often ask about different dates of birth, death, marriage etc. appearing in the documents of their ancestors. The problem is that different historical sources show different dates. Should that be the case we put down all of them. If you wish to cooperate concerning a particular family tree and learn more about your ancestors, be so kind and send us as many specific data as you can find. You may scan old birth, residence, marriage and death certificates, as well as personal immigration, materials and further documents. Equally important are data regarding whereabouts, event information by hearsay. In this process of mutual cooperation and verification of individual information we will endeavour to find out as many details about your ancestors as possible. By doing so you will save considerable sums of money compared to investigation on your own. During the past eight years much money has already been spent on this project. What we are concerned, however, are the new investigations which will be more financially demanding and time consuming. In future, the specific family lineage you might be interested in will receive intensive and goal oriented attention depending on getting financial means. To continue subsidizing the whole investigation from one private source is unsustainable. People living outside the Czech Republic, will have financial costs increased by necessary translations. They may have to consider some sort of financial participation Nevertheless, all members of the traced families will get the results of investigation regardless of their financial participation. The elaboration of family trees listed hereby has not been a profit-making business. However, the level of financial subsidy will have a decisive impact on the scope of new findings regarding our shared history. You may learn more about these financial matters through personal meetings or communications. I. Ja(á)nský I V. Kučera and Löw II. Ja(á)nský II VI. El(l)bogen and Beckmann Karel Janský (#86) III. Ja(á)nský III IV. Kolařík and Krejčí VII. Kyml-Koukl and Vopat VIII. other 3

4 Obsah ENGLISH INTRODUCTION... 3 OBSAH TECHNICKÉ KAPITOLY NĚKOLIK SLOV ÚVODEM SMYSL TVORBY RODOKMENU ZÁSADY TVORBY RODOKMENU NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WEBU NEJROZSÁHLEJŠÍ VERZE EVIDENCE MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ NA FOTOGRAFIÍCH SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU A SMĚRY DALŠÍHO PÁTRÁNÍ PROGRAM BROTHER'S KEEPER Stažení a instalace programu: Nakopírování získaných dat do programu: Používání programu: Přepínání se mezi jednotlivými rodokmeny: GENEALOGICKÝ PROGRAM MYHERITAGE FAMILY TREE BUILDER Stažení programu a jeho instalace Načtení dat do programu pomocí souboru GEDCOM: Načtení dat do programu pomocí souboru s příponou ZED a UZED: Druhá a jakákoliv další aktualizace dat: Export dat pro jejich odeslání ZPŮSOB EVIDENCE DAT V POČÍTAČI POMOZTE PÁTRAT PO PŘEDCÍCH POMOCÍ DNA Jak pracuje genetická genealogie Způsob odběru DNA KONEC ÚVODNÍCH KAPITOL VÝZKUM SEVERNÍHO PLZEŇSKA

5 1. Technické kapitoly 1.1. Několik slov úvodem Hodně lidí se alespoň někdy začne zajímat o to, kdo byli jeho předci. Zjistit, odkud pocházeli a jaké měli osudy, bývá vždy neobyčejně dobrodružné. Proto vzniká i tato historická kniha (v tištěné, elektronické a webové podobě) s názvem Genealogie rodu Janských a příbuzných rodů (dále jen Genealogie) 1. Základ pro pátrání položil můj dědeček Karel Janský (#12) 2, který za protektorátu v roce 1941, stejně jako mnoho dalších lidí tehdejší doby, nechal provést výpisy z matrik týkající se jeho předků. V dalším období se o zpracovávání naší genealogie zasloužili nejvíce můj otec Karel Janský (#37) a strýc Vladimír Šustek (#44), který na genealogickém výzkumu a na rodokmenu se mnou spolupracuje i nadále. Obrázek 1 Karel Janský (#86) Protože rodokmen zahrnuje rovněž jeho boční větve, je systém na webu i tištěná kniha z důvodu přehlednosti rozdělena do dílčích částí, jejichž seznam je uveden zde 3 : díl první Rod Ja(á)nský 1 hlavní linie zkoumaného rodu Janských; díl druhý Rod Ja(á)nský 2 vzdálenější rody napojené na hlavní linii rodu; díl třetí Rod Ja(á)nský 3 rody a osoby zatím mimo napojení na rody z I. a II. dílu; díl čtvrtý Rod Kolařík a Krejčí vývod babičky K.J. (#86) ze strany otce; díl pátý Rod Kučera a Löw vývod babičky K.J. (#86) ze strany matky; díl šestý Rod El(l)bogen a Beckmann vývod prababičky K.J. (#86) ze strany otce; díl sedmý Rod Kyml-Koukl a Vopat vývod praprababičky K.J. (#86) (ze strany otce); díl osmý Rody ostatní rody, u kterých napojení na některý z předchozích dílů není dosud prokázáno, je ale pravděpodobné. Genealogie již dnes představuje mnohaletou práci a rovněž i forma výstupů se postupem času vyvíjela a měnila. Existuje ve třech provedeních. Prvním je textová verze se základními dokumenty v počítačovém formátu PDF. Druhým provedením je elektronický ebook, který obsahuje veškerý text a rovněž kompletní přílohy v digitalizované podobě. V této formě se jedná o nejrozsáhlejší verzi celého projektu. Třetí podobou jsou webové stránky na internetových adresách (textová a obrazová část) a (grafický rozrod). Samotný rodokmen, tedy rozrody (potomci) a vývody (předci), je zpracováván ve dvou počítačových programech, které mají ovládání a menu v češtině. Prvním programem je Brother's Keeper 7 (www.bkwin.org) a druhým pak Family Tree Builder 7 (www.myheritage.cz). Podle zjištění platného v současné době, pochází náš nejstarší předek, objevený tradičními genealogickými metodami, z roku 1510 z obce Bílov v okrese Plzeň-sever. Tento rodokmen byl ovšem přerušen 1 Jedná-li se o název zmíněné knihy, je Genealogie psána s velkým G. Jedná-li se o genealogii ve smyslu obecném, je genealogie psána s malým g. Slovo rodokmen se zde používá k označení samotného rozrodu stromu. 2 Každá osoba zařazená do Rodokmenu má přiděleno tzv. BK číslo ve tvaru znak mřížky + nějaké číslo [například (#86)]. Číslo se již nikdy nemění a posloupnost čísel nedává žádný smysl. Je to pouze pořadí, v jakém byla daná osoba do Rodokmenu zaevidována, a je možné ji pod tímto číslem nalézt jak dnes, tak i v budoucnu. 3 Objednat si můžete celý tištěný Rodokmen nebo jeho elektronickou podobu, anebo jeho část, podle svého zájmu. 5

6 roku 1830, kdy se Františce Janské 4 (#3) narodil nemanželský syn Václav (#5). Františka si ponechala rodné příjmení, proto příjmení Janský zůstalo v našem rodu zachováno. Nyní je jedním z hlavních genealogických úkolů nalezení neznámého otce z roku 1830, což je reálné pomocí výzkumu DNA 5. Jako autor tohoto rodokmenu jsem již výzkum svého DNA podstoupil a pokud by tak chtěla učinit jakákoliv jiná osoba napojená na náš rodokmen, rád poskytnu bližší informace. Sami přitom zjistíte, jak dobrodružné je pátrání pomocí DNA a kdo z historických osob je případně váš možný předek. Odběr se provádí pouze stěrem slin v ústech za pomoci štětečku. Náš nejstarší zjištěný předek, prokazatelně nalezený pomocí rozboru DNA, pochází z doby bronzové a žil někdy před lety ve středním Německu. Přesnější umístění je Dolní Sasko, Nienstedt, kousek od Göttingenu (jeskyně Lichtenstein v pohoří Harz). Další výzkum a hledání našich předků pomocí DNA stále probíhá a dočtete se o tom zde v příslušné kapitole. Na níže uvedených fotografiích je hlavní autor rodokmenu a Genealogie Karel Janský (#86) a jeho nejvýznamnější spolupracovníci. Vlevo sedí nejstarší známý novodobý příslušník rodu František Holeček (#22), narozený dne v Kyšperku (dnešní Letohrad) ( ). Obrázek 2 Karel Janský (#37), Vladimír Šustek (#44), František Holeček (#22), Karel Janský (#86) Rodokmen nyní obsahuje přes osob a díky velkému počtu získaných materiálů a mnohaleté intenzivní práci se podařilo zmapovat rovněž četné boční větve, které jsou napojeny na hlavní rodokmen, i když pouze okrajově. Z mojí strany je zájem zpracovávat i tyto boční větve a tak vlastně pomoci dalším badatelům. Je to ale i proto, že by se u lidí z těchto bočních větví mohly nalézt důležité dokumenty, které mohou být významné pro hlavní větev rodokmenu. Pokud někdo z čtenářů najde v rodokmenu někoho ze svých předků, určitě dejte vědět na Zájemci si mohou objednat zaslání té části rodokmenu, která se jich týká ovšem bez osobních údajů žijících osob, ty lze získat jen s jejich souhlasem. Uvedená nabídka nesměřuje k tomu, aby si lidé sami nevedli své rodokmeny. Jde jen o snahu rozšiřovat hlavní rodokmen o další údaje a tím ho zkvalitňovat a zvyšovat jeho vypovídající hodnotu. Jistě je to v zájmu všech napojených lidí, protože tím jde rovněž o rozrůstání jejich vlastních rodokmenů. Při procházení rodokmenu věnujte pozornost kontrole všech záznamů, o kterých něco víte, a také duplicitě záznamů! Občas se stává, že je zaevidována osoba, např. syn, který dostane své BK číslo, a jindy je zaevidována něčí dcera, která si tohoto syna vezme za manžela. Ten dostane rovněž BK číslo, ale jiné. 4 Františka Janská (#3) byla rovněž nemanželským dítětem. 5 Znaky DNA, které se významně nemění po dobu několika tisíců let, předává otec synovi. Matka své znaky DNA předává synům, i dcerám, ovšem pouze dcery je předávají dále. Bližší podrobnosti v kapitole o DNA. 6

7 Tato osoba je potom zbytečně evidována dvakrát. Zmíněný problém nastává zvláště na malých vesnicích, kde bývá sňatek mezi vzdálenými příbuznými častější. Co se týká lokalit, nelze přesně určit oblast zájmu u jednotlivých dílů rodokmenu. Obecně se dají lokality stanovit podle předpokládaných nejstarších oblastí vzniku rodů nebo podle osob v dané lokalitě žijících 6. Následující přehled berte prosím jen jako velmi orientační a neúplný: Okres Plzeň-sever (Sedlec, Potvorov, Řemešín, Bílov, Trojany, Plasy, Kralovice, Bukovina, Mladotice aj.) díl I., II., III., VII., VIII.; Okres Louny (Podbořany a i další lokality, jde o dosud málo zpracovanou historii rodu) díl I.; Okres Ústí nad Orlicí (České Libchavy, Žamberk, Řepníky, Velká Skrovnice aj.) díl I., VI.; Okres Teplice (Teplice, Šanov, Osek, Hrdlovka aj.), Praha díl I., VI.; Okres Třebíč (Zašovice, Rychlov, Brancouze, Vlčatín, Nová Brtnice, aj.), Brno, Praha díl V.; Okres Brno-město (Jehnice) díl IV.; Celá Česká republika díl I. VIII a Praha díl I., VI. Na titulní stránce tištěné podoby Genealogie je vždy napsáno datum poslední aktualizace, které vypovídá o době, kdy byla daná verze Genealogie vydána. Je samozřejmé, že čím aktuálnější datum je uvedeno, tak tím jde o aktuálnější verzi. Čtete-li den starou Genealogii, je pravděpodobné, že již existuje novější vydání! Pátrání po předcích je časově i finančně velmi náročné. Proto prosím všechny z vás, kteří můžete ke zmapování rodu Janských a příbuzných rodů přispět jakoukoliv informací, abyste tak učinili prostřednictvím kontaktů zde uvedených. Můžete tím ušetřit mnohdy složité a mnohaleté pátrání. Může jít například o informaci o nositeli příjmení vedeném v našem rodokmenu, o kterém jste se dozvěděli, anebo dokonce vlastníte zajímavé dobové materiály. Nebo něco víte o jejich existenci. Možná si myslíte, že vaše větev rodu Janských (či příbuzných rodů) nemá nic společného s větvemi v jednotlivých dílech zde uvedenými. Například proto, že pocházíte z úplně jiného kraje nebo dokonce státu či kontinentu. Zdůrazňuji, že nejstarší zmínka o našem příjmení pochází z roku 1510 (!). Od té doby se mohli naši předci přemístit kamkoliv po dnešním území České republiky i do zahraničí, a díky sňatkům se mohou navíc jmenovat různě. V jednotlivých dílech nelze celou problematiku rodu Janských a příbuzných rodů představit v celé její šíři. Pokud se však ozvete, dozvíte se více informací a také o možnostech vaší případné pomoci při získávání nových údajů. Pokud se najdou alespoň dvě osoby po sobě rodově následující, je jim sestaven samostatný rodokmen a postupně bude snaha tento rodokmen napojit na další, směrem do minulosti. U žijících osob jsou uvedena pouze základní data, a to z důvodu ochrany jejich soukromí. Tato kniha nebude vlastně nikdy dopsána. Vždy se totiž najde dostatečný prostor pro další pátrání. Prosím rovněž o shovívavost při jejím čtení. Genealogie nevyjadřuje aktuální stav výzkumu, neboť psaní a zpracovávání získaných informací je časově velmi náročné. Kniha navíc může obsahovat faktografické i jazykové nepřesnosti. Není jednoduché dosáhnout toho, aby tak rozsáhlé dílo bylo neustále bez chyb a aktuální. Může se proto stát, že najdete chybu, která je v archivu sice už opravena, ale v této práci dosud změněna není. Pokud nějakou chybu objevíte, dejte prosím vědět. Seznámíte-li se podrobně s celým projektem, brzy zjistíte, o jak rozsáhlé dílo se jedná. Je náročné nejen na čas, ale i na finance. Proto, pokud bude někdo z příslušníků mapovaných rodů ochoten podílet se na pátrání finančně, prosím o napsání na adresu Sami si tím ušetříte nemalé finanční částky oproti tomu, kdybyste pátrali na vlastní pěst. Nejde přitom o dosud vynaložené peníze, které byly do projektu již vloženy, ale o peníze na nové výzkumy, které budou finančně i časově mnohem náročnější. 6 Ve skutečnosti jsou někteří příslušníci jednotlivých rodů rozptýleni po celé České republice, někteří žijí rovněž v zahraničí. 7

8 Je možné se také domluvit na výzkumu vaší boční rodové větve napojené na naši přímou rodovou linii, která vás zajímá a není dosud zpracována. Uvedené se týká hlavně přivdaných a přiženěných osob. Pokud se ale s žádostí o takovou pomoc obrátí zvláště někdo z ciziny, jsou náklady například na překlady většinou vyšší než možnosti. Zejména takové zájemce proto prosím o zvážení finanční spoluúčasti, tvorba rodokmenu a komunikace se zájemci o něj není opravdu levnou záležitostí. Všichni příslušníci mapovaných rodů obdrží výsledky pátrání vždy, a to bez ohledu na skutečnost, zda se finančně na výzkumu podílejí či nikoliv. Zpracovávání zde uvedených rodokmenů není a nikdy ani nebude výdělečnou záležitostí. Výše získaných finančních prostředků ale rozhodně ovlivní rozsah nových poznatků o naší společné historii. Věřím, že kniha Genealogie rodu Janských a příbuzných rodů přinese jeho čtenářům spoustu zajímavých a neznámých informací. Nemusíte ji ovšem číst pouze jako rodokmen. Čtením a prohlížením dobových materiálů se přenesete do historie a jistě bude pro mnohé čtenáře zajímavé seznámit se s osudy lidí, i když ti nenáleží přímo do jejich rodové větve. Na konec úvodu si vypůjčím předmluvu Blažeje Koukla (#403) z jeho knihy o rodokmenu Kouklů z počátku 60. let minulého století:... Psáti rodokmen je jedna z nejtěžších prací, neboť pisatel musí se často spoléhati na to, co mu rodiče i jiní lidé povědí o sobě a o svých rodinách, ale jejich výpovědi a různé jejich zprávy jsou často velmi málo spolehlivé, protože paměť lidská jest často chabá a rodinných zápisů bývá v rodinách velmi poskrovnu A chtíti v nynější době nějaké zprávy od rodičů nebo od jiných lidí o jejich rodinách, kdy všichni členové jsou obtíženi velikými nynějšími pracemi, to působí jak rodičům tak jiným lidem tak veliké obtíže, že spisovatel rodokmenu se odpovědi často vůbec nedočká. Tolik na vysvětlenou. (KOUKL, 1965?). Neměla by být zapomenuta ani slova Jaromíra Prusíka, který je napsal jako předmluvu své knihy Dějiny rodu Prusíků v roce Milujme historii, jejíž dávno doznělé tiché kroky a zmizelé stíny vrhají zvláštní přísvit na dnešek. Dávno zapomenuté lidské činy, nesplněné sny, lidská trápení a lásky, které dávají našemu světu nový rozměr! Je to zvláštní hlubinné zrcadlo naší vlastní tváře Vím, že tato má práce dosti mezer a nedostatků vykazuje, ale věřím, že potomci, co bude v jejich silách doplní a zdokonalí (PRUSÍK, 1968). Některé části se v knize ve zkrácené podobě z důvodu přehlednosti a ucelenosti opakují, úplné informace je potom možné najít vždy v příslušné kapitole, která o tématu pojednává. Opakování je potřebné proto, aby se čtenář dobře vyznal ve velkém množství informací. V úvodních kapitolách najdou zájemci základní přehled o celém rodokmenu a hlavně o principech a zásadách uplatněných při jeho tvorbě. Tyto kapitoly mohou sloužit i začínajícím tvůrcům rodokmenů jako inspirace, aby věděli, jak začít. Tuto knihu i web berte prosím neustále jako pracovní materiál, který je průběžně aktualizován a doplňován. Proto důležitější, než neustálá kontrola překlepů a podobných nedostatků, je záměr dostat aktuální informace mezi jejich zájemce. Hlavně ale mezi pamětníky, kteří mohou být ještě stále nápomocni při práci na rodokmenu a na genealogickém výzkumu. Úvodní kapitoly mohou být distribuovány zvlášť a poskytují základní informace o celé genealogii rodu Janských a příbuzných rodů. Týkají se všech zde evidovaných rodů. Na závěr této kapitoly si dovolím přidat jednu hezkou písničku od Pavla Bobka, týkající se rodiny a významu příslušnosti k rodu 7. Karel Janský (#86) Kontakty: tel.: , web: 8

9 1.2. Smysl tvorby rodokmenu Má to vůbec smysl vytvářet rodokmen? Tuto otázku si jistě alespoň někdy položí každý jeho tvůrce. Často se sám zamýšlím, jestli celá ta náročná práce má vůbec nějaký smysl. Ovšem, když se potom ozve nějaký člověk, který je její součástí, byť i ve vzdáleném příbuzenském vztahu, tak radost vždy převýší pochybnosti, které ve mně neustále hlodají. A posílí naději, že celé tohle mnohaleté úsilí neskončí jednou někde v odpadkovém koši, ať už v tom skutečném, anebo díky dnešní době v tom počítačovém. Rodokmen je určen pro všechny jeho zájemce, nikomu nestraní a veškeré události bere pouze jako součást historie. Nepodílí se ani na žádné rodinné rozepři vzniklé mezi některými příslušníky zkoumaných rodů. Myslím, že odpovědí by mohl být předchozí odstavec. Na jeho doplnění ale nechme opět promluvit jednoho z tvůrců významného rodokmenu, Jaromíra Prusíka. Z hlíny hrobů našich předků zase roste tráva a byliny, svítí na ně slunce, kropí je déšť, stejně se čas usmívá nebo mračí na živé, rodící se a umírající, na společnou zemi nás všech, živých i mrtvých. Vzpomínáme na dávné předky, učíme se z minulosti i když si to ve shonu života někdy ani nechceme přiznati. Je to vše náš poklad a poučení pro všechny generace, které přijdou po nás. Velká symfonie života a smrti! (PRUSÍK, 1968). Poslechněte si, co říká herec Radoslav Brzobohatý: Co bylo bylo, co je teď, je teď 9. Ano, nejde žít minulostí, ale je příjemné se k ní občas vracet, učit se z ní a poznávat, co bylo před námi. Hlavním záměrem této knihy je vytvořit rodokmen vzájemně propojených lidí, i když ti budou třeba dosti příbuzensky vzdáleni. A zaznamenat jejich životní příběhy. Rovněž jde o snahu dokázat u rodu Janských a u rodu Elbogenů, že tito, každý zvlášť, pochází z jednoho místa, i když se časem rozešli do různých světových koutů. Díky širokému záběru rodokmenu stejné platí i u mnoha dalších rodů napojených na náš hlavní rodokmen. Toto, řekněme historické hledisko, doplňuje i medicínský význam vytvářeného rodokmenu. I když výzkum lidského těla za poslední léta významně pokročil, může se stát, že někdo, v rodokmenu uvedený, bude potřebovat získat díky nějaké nemoci například kostní dřeň. Kde přitom nejdříve hledat, než v příbuzenském okolí? I takový význam může rodokmen mít, přestože jeho naplnění si určitě nikdo nepřeje. Pomocí DNA totiž můžeme najít nejenom předky, ale i nám dosud neznámé současníky. Nechme opět promluvit Jaromíra Prusíka. Nejcennějším výsledkem této práce je důkaz, že všichni lidé, kteří mají jméno Prusík či Prusíková, ať žili nebo žijí kdekoliv ve světě, jsou spřízněni a také všechny osoby s tímto jménem jsou nám známy. Snad to není nadsazeno, když řeknu, že jde o světovou zvláštnost! Potvrzují to rovněž naši historici a archiváři. (PRUSÍK, 1968). Je škoda, že člověk nezačal se sestavováním rodokmenu dříve, kdy měl ještě možnost ptát se starších příslušníku jednotlivých rodů. Ale tak to bývá, mládí nemá čas a prostor zabývat se historií, mládí tu historii zatím tvoří. Krásně o to píše bývalý učitel Jan Večeřa:... Hledajíce památky života dávno minulého mládí svého i národa, napájíme se z jeho rajských zřídel. Touha stáří po mladosti je přirozena. Toť spojení věků! Netoužíme po návratu k minulosti; hledáme v ní jen sílu životní k pokroku. Je nesporno, že tato vlastivědná práce či sport je vhodna pro mé stáří, ale přesto lituji, že nevěnoval jsem se ji více v minulých dobách, kdy bylo více sil. Nedovolovaly mnohé životní povinnosti, ač dle možnosti jsem přispíval jiným pracovníkům.... (VEČEŘA, 1994). Mezi tvůrci rodokmenů převažují dva hlavní přístupy pro jejich sestavování. Někteří se snaží vždy dodržovat genetickou čistotu rodu, ti druzí do rodokmenů přidávají i například adoptované děti nebo děti, které v rodině prostě vyrůstaly. V této knize a v našem rodokmenu je rozhodně zvolen druhý přístup, protože pojem rodina není o nějaké genetické čistotě, která se navíc jen stěží dá prokázat směrem do 9 9

10 minulosti. Listujeme-li totiž starými matrikami, co chvíli narážíme na záznamy, že otec je neznámý. Tak proto chtít držet jakousi čistou genetickou linii rodu, je zcela pokrytecký a schizofrenní přístup. Věřím, že čtenářům přinese četba Genealogie nové zajímavé informace, a těm, kteří se v něm nenajdou, bude třeba inspirací pro založení vlastního rodokmenu. Doufám, že všem přinese nové informace o historii vůbec. Všem čtenářům přeji pohodu a příjemné zážitky při čtení 10. Výstupem genealogické práce bývá nejčastěji rodový strom. Ten však zahrnuje jenom velmi málo údajů o sledovaných osobách, obvykle jen data narození, sňatku a úmrtí. Někdy ještě i místa těchto událostí. Při shromažďování rodopisných dat však často najdeme mnoho dalších údajů a podrobností, např. adresy bydlišť, povolání a absolvované školy. Ze vzpomínek pamětníků se dají navíc shromáždit velmi zajímavé detaily o životě, povaze, zálibách apod. Ty je přitom obtížné nějakým logickým způsobem zahrnout do základních rodopisných údajů. Kromě toho většina těchto podrobností je vázaná pouze na nepříliš staré generace. I přes uvedené problémy jsem se snažil se strýcem z různých dokumentů, vzpomínek apod. sestavit obrazy jednotlivých osob přiřadit k nim životní příběhy a osudy, pokud se takové zdroje daly najít. Genealogie tedy není jen o suchých datech narození a úmrtí, ale mapuje i příběhy a osudy jednotlivých lidí v něm uvedených. Nezapomenout na své předky dnes mnohdy zní jako něco dávno zastaralého, zvláště v době, kdy je mezi sebou rozhádáno čím dál tím více rodin. Jejich jednotliví příslušníci spolu nemluví a nestýkají se, bohužel. Ve světle těchto skutečností se zdá složité a nákladné vytváření rodokmenu jako zbytečná práce. Když ale tuto práci neprovedou dnešní pamětníci, potom ti případně budoucí budou mít s jeho tvorbou daleko větší práci a mnohé už přitom nepůjde vypátrat a zapsat nikdy. Na závěr této kapitoly můžu konstatovat, že spíše, než bych až příliš přemýšlel o smyslu tvorby rodokmenu, raději jej vytvářím. Pro sebe, pro lidi kolem, i pro generace budoucí. Nejkratší život mají ti, kteří zapomněli na minulost, ignorují přítomnost a bojí se budoucnosti (Lucius Annaeus Seneca) Zásady tvorby rodokmenu Součástí rodokmenu je bohatá galerie fotografií, dokumentů, filmů a audionahrávek, které se týkají jak široké rodiny, tak i jednotlivých rodových větví. S odkazy na ně se budete setkávat při procházení celého rodokmenu. Většinou jde o fotoalba uložená neveřejně na webové službě google.com. Nově jde o verzi Google+. Pro jejich prohlížení se nemusíte na uvedené službě registrovat a následně přihlašovat, budete-li však chtít přidávat k obrázkům a videím poznámky (komentáře) a tím se také podílet na tvorbě rodokmenu, musíte být na této službě registrováni a při prohlížení příloh přihlášeni. Stejně tak budete moct zobrazovat místa na mapě, kde byl konkrétní obrázek pořízen pokud je uvedená informace zadána. Výhodou přihlášení je i to, že se u všech identifikovaných osob zobrazí jméno a příjmení, pokud na ně najedete kurzorem myši. Videa a audionahrávky jsou neveřejně uložena na serveru youtube.com. Všechny fotografie, dokumenty a videa mají neveřejné adresy a není možné je zobrazit bez znalosti příslušného hesla na stránkách jansky.cz. Na službu Google+ se můžete přihlásit pod tímto odkazem 11. Získáte tím jediný účet na vše od Googlu. Potřebujete-li pomoc s registrací a s prohlížením příloh, napište, rád vám poradím. 10 Celý text berte prosím s porozuměním a tolerancí. Bude doplňován dle časových možností. Materiálů je klidně na tisíce stran textu, času na jeho zpracování je ovšem málo. Protože je tato kniha psána téměř každým dnem, není v ní ani možné vyznačovat třeba barevně pasáže, které byly nově přidány nebo změněny. 11 https://accounts.google.com/servicelogin?service=oz&passive= &continue=https://plus.google.com/?gps rc%3dgplp0 10

11 Jednotlivá alba fotografií a dokumentů jsou funkční, pouze u nich dochází k jejich postupnému zaplňování a k doplňování dalšího obsahu, získaného zhruba za dvanáct let výzkumů. K chronologickému setřídění a popsání všech příloh a k odstranění duplicit získaných z různých zdrojů v odlišných kvalitách dojde až poté, co budou na web nahrány všechny přílohy. Dočasně se tedy hlavně fotografie u některých osob mohou opakovat byly získány někdy i v rozdílné kvalitě a jiném stupni zachování. Proto prosím o trpělivost, stránky se téměř každý den mění. Za léta výzkumů se nashromáždilo tolik materiálů, že by bylo zapotřebí pracovat celé dny tak půl roku, aby se vše, co se týká rodokmenu, kvalitně roztřídilo, zpracovalo a zveřejnilo. Pokud budete chtít zařadit k nějaké osobě fotografie či dokumenty, které vlastníte, napište a domluvíme způsob jejich naskenování. Kromě vlastního zpracovávání rodokmenu je potřebné provádět další základní výzkum, dokud je ještě možné vyzpovídat pamětníky, kteří dosud žijí, aby ti mohli sdělit své připomínky, vzpomínky a poznatky. Bylo by proto škoda nezpřístupnit zájemcům a odborníkům dosavadní výsledky výzkumů co nejdříve. I když dočasně jen v omezené a stručné podobě, někdy i neroztříděné. Rychlost ve zveřejňování je tedy někdy důležitější, než kvalita. O rozsahu rodokmenu svědčí například i množství fotografií a dokumentů v něm obsažených, jejichž počet přesahuje číslo Filmů z videokazet, digitální kamery a 8 mm filmů je zhruba 30 hodin. Zde zveřejněné fotografie jsou většinou skenovány s ohledem na čas, část z nich bude časem ještě přeskenována s důrazem na větší kvalitu. Druhý postup dosud nelze aplikovat na všechny fotografie, protože v tom případě doba potřebná na jejich zpracování představuje minut na jednu fotografii. Na zpracování dále čeká tisíce naskenovaných a nafotografovaných stran nejrůznějších dokumentů, získaných z mnoha institucí, archivů a od soukromých osob. Další zásady pro tvorbu rodokmenu jsou uvedeny v bodech: 1. Uvedené zásady jsou stejné pro všechny díly knihy Genealogie rodu Janských a příbuzných rodů. 2. Jednotlivé předložené díly Genealogie berte vždy jako pracovní materiál. Je předpoklad, že v okamžiku, kdy dostanete do rukou jeho určitou verzi, tak již existuje verze nová. Na knize i webu se neustále pracuje a kdykoliv si můžete objednat zaslání novější verze v elektronické podobě (ebook) nebo ve formátu PDF (zkrácená podoba bez většiny příloh, pouze s odkazy na ně). Pokud projevíte zájem o jeho tištěnou podobu, dostanete ji pouze za cenu nákladů za tisk na černobílé nebo barevné tiskárně a případně za kroužkovou, či jinou vazbu a za poštovné. Pokud chcete dostávat automaticky jeho významnější změny na svůj , můžete si toto objednat zdarma na adrese 3. Každá osoba zařazená v rodokmenu má přiděleno tzv. BK číslo ve tvaru znak mřížky + nějaké číslo [například (#86)]. Číslo se již nikdy nemění a jejich posloupnost nedává žádný smysl. Je to prostě pořadí, v jakém byla daná osoba do rodokmenu zaevidována, a je možné ji v něm pod tímto číslem nalézt dnes i v budoucnu. Píšete-li o nějaké osobě a uvedené číslo znáte, uvádějte ho prosím. Konkrétní osoba se v rodokmenu tímto rychleji identifikuje. 4. V základních tištěných rozrodech (potomci) a vývodech (předci) se uvádějí následující znaky: (*) = datum narození; (+) = datum úmrtí; (ležatá osmička) = datum sňatku. Pokud je známo datum narození i úmrtí, jsou tato data uvedena v závorce vedle jména, bez znaku narození a úmrtí. Více ležatých osmiček pod sebou znamená více partnerů, tj. více svateb. Číslo před jménem, například 2 znamená, že dítě pochází z druhého manželství. Genealogický program, ve kterém je vlastní rodokmen zpracováván, se jmenuje Brother's Keeper 7 (viz samostatná kapitola). Souběžně je rodokmen vytvářen v programu Family Tree Builder 7 (viz samostatná kapitola), a to ve stejném znění, pouze podoba jeho grafických a textových výstupů je odlišná, než je uvedeno v tomto bodu. 5. Často se lidé ptají, proč zjistili u svých předků odlišná data narození, úmrtí, svateb a jiných událostí. Tady je nutné konstatovat, že různé historické zdroje uvádějí opravdu odlišná data. Pokud se tak stane, jsou zde zaznamenány všechny jejich dostupné varianty. 11

12 6. Rodokmen je prezentován na webových stránkách (textová část) a (grafická část). Postupně na těchto adresách dojde k prezentaci většiny materiálů, kromě těch, které podléhají ochraně osobních údajů. Na uvedených stránkách uvidíte kompletní zveřejněné údaje až tehdy, pokud si na nich vyžádáte členství, a to bude schváleno. 7. U každé osoby jsou uvedena dvě bydliště (jsou-li známa), může jich být ovšem i více. První je pod názvem Bydliště. Jedná se o bydliště za svobodna, rozvedeného partnera, o jiné bydliště před sňatkem, nebo po úmrtí partnera. Druhé najdete pod názvem Bydliště rodiny. Jedná se o bydliště rodiny. V některých případech může být zařazení sporné a je třeba hledat podrobnosti v poznámkách k dané osobě. Pokud je u bydliště text v závorce, např. ( u Bílků ), znamená to, že se tomuto stavení tak říkalo pro odlišení od jiného, kde bydleli lidé se stejným příjmením. 8. Velkým problémem je psaní příjmení u vdaných žen. Každý genealogický program toto řeší jiným způsobem. V tomto rodokmenu platí zásada, že za křestním jménem je vždy uváděno příjmení žen za svobodna (v době narození). Pokud je zobrazen rodokmen na webových stránkách příjmení po provdání se uvádí v závorce. V knize Genealogie se rovněž používá tvar křestní jméno plus příjmení za svobodna. K nim se doplňuje zkratka pr. tj. provdaná. Například Olga Kučerová, pr. Janská (#38). 9. Chybí-li v rodokmenu nějaké křestní jméno či příjmení, u kterého je ale zřejmé že existuje, nahrazuje se dvěma NN (např. NN Janský nebo NN NN). Je to z toho důvodu, aby se k dané osobě mohly psát poznámky a přiřazovat další, již známe osoby. 10. Všechny díly Genealogie často odkazují na rozsáhlý archiv fotografií a dokumentů. Ten již dnes obsahuje několik tisíců položek. Zveřejňovat všechny v knize je neproveditelné, avšak příslušnou fotografii nebo některý dokument si lze vyžádat em. Všechny zveřejněné dokumenty a fotografie, v tištěné verzi i na internetu, jsou po grafické stránce zmenšené. Jejich originál ve větším rozlišení si rovněž může případný zájemce nechat zaslat. 11. Fotografie jsou číslovány v řadě od jedničky vzestupně a jsou uloženy v počítači ve složkách (adresářích) po 100 fotografiích (1 100, , atd.). Číslování nemá žádný význam, jakmile byla fotografie získána, byla naskenována do počítače a označena číslem, které bylo v pořadí volné. Pokud byl na zadní straně fotografie zajímavý text či jiný údaj, je naskenována rovněž její zadní strana, která má stejné číslo jako přední strana fotografie, jen je zde přidáno písmeno a, b, c atd. Totéž platí i pro případ, kdy byla velká fotografie rozdělena na více částí, a u nejrůznějších textových a grafických dokumentů, kde je před číslem dokumentu navíc přidáno písmeno d. Pokud je stran opravdu hodně, za posledním písmenem (z) následují ještě čísla (například: d13, d13a, d13b,... d13z, d13z1, d13z2). U filmů je před číslem navíc písmeno f a u audio nahrávek písmeno a. 12. Dokumenty, fotografie, filmy a audionahrávky, na které Genealogie odkazuje, jsou v něm zařazovány tématicky podle toho, které osoby nebo události se týkají. Pokud jde například o pohledy a dopisy, u nichž je uveden adresát i odesílatel, zařazují se ke jménu odesílatele, pokud ten je součástí rodokmenu. Pokud není jeho součástí, dokument je zařazen k příjemci, který se v rodokmenu vyskytuje. Stejně tak se k příjemci zařazují dokumenty, které nemají odesílatele, anebo ho nelze spolehlivě identifikovat. Vyžaduje-li to význam textu, může být odkaz na dokument, např. (d285), nebo na fotografii, např. (3685), zařazen vícekrát na různých místech. 13. V samostatných složkách s názvy příslušných sídel (např. Sedlec) jsou uloženy fotokopie matrik, kronik, sčítacích operátů, fotografií a dokumentů regionálně zaměřených, u kterých nejsou přímé souvislosti s rodokmenem rodu Janských nebo s rodokmeny příbuzných rodů dosud zjištěny. Jde většinou o pomocné materiály. U nich není použito průběžné číslování, jsou číslovány v každé složce samostatně. Hlavní složka tohoto tématu se v počítači jmenuje Města, obce, místa, události. 14. Kopie kronik, matrik a sčítacích operátů (pokud je prokázáno jejich napojení na rodokmen rodu Janských nebo na rodokmeny příbuzných rodů) jsou číslovány např. takto: d709_1a.jpg d709_1f.jpg; d709_2a.jpg - d709_2f.jpg; d709_3a.jpg - d709_3g.jpg; d709_4a.jpg - d709_4f.jpg. 12

13 Znamená to, že všechny záznamy z jedné matriky mají hlavní číslo 709 a čísla 1, 2, 3, 4 označují např. jednotlivé matriční záznamy konkrétní osoby, stránky matrik, anebo strany sčítacích operátů. Může jít třeba i o indexy matrik nebo o tématickou přílohu. 15. Hlavní rodokmen sleduje přímou zkoumanou linii rodu Janských. U některých přivdaných či přiženěných osob (viz další bod) je sledován i jejich rodokmen zpětně tzv. boční linie (vývod). Ty nejvýznamnější mají svůj rodokmen a vlastní díl Genealogie. Pokud chcete vytisknout rozrod (potomky) nebo vývod (předky) vztahující se k těmto osobám, uveďte příslušná BK čísla. Pokud chcete založit u některé přivdané nebo přiženěné osoby jejich vlastní rodokmen, dejte vědět. 16. Následující seznam (body číslo 18, 19 a 20) rozrodů (potomků) a vývodů (předků) obsahuje nejdůležitější možnosti, které si můžete objednat. Obsahuje všechny hlavní větve evidovaných rodokmenů. Při tisku rozrodů (potomků) a vývodů (předků) se začíná zde uvedenými BK čísly pokud si chcete objednat jejich vytištění, tak je uvádějte 12 : 17. Kniha Genealogie již nyní obsahuje velké množství stran a jejich počet se rychle rozrůstá. Z důvodu přehlednosti je u názvu každé kapitoly, která obsahuje nejúplnější informace o daném člověku, za jeho jménem jak BK znak (#), tak před a za samotným číslem osoby je ještě znak *. Zápis tedy může vypadat následovně (# * 86 * ) 13. Pokud tedy čtete rodokmen ve formátu PDF, a znáte-li konkrétní číslo BK osoby, stačí na klávesnici zadat klávesovou kombinaci CTR+F a do políčka, které se objeví, napsat *číslo hledané osoby*, bez mezer a bez znaku mřížky. Po stisknutí klávesy ENTER nebo kliknutím myší na tlačítko Najít 14 přejdete ihned na danou osobu, tedy na začátek hlavních informací o ní. A to bez složitého bloudění textem. 18. Hlavní rodokmen č. 1 rozrod rodu Janských (základní linie) je v současné době od BK čísla #152 (otec-otec-otec). Níže jsou uvedeny rozrody příslušníků jednotlivých generací a jejich větví. Emilie Ellbogenová, pr. Holečková (#9) 7. generace 15 #152 (otec-otec-otec), #4576 (otec-matka-matka) #6069 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) manžel František Holeček (#15) #2975 (otec-otec-otec), #2992 (otec-matka-matka) #2979 (matka-otec-otec), #4145 (matka-matka-matka) Rudolf Janský (#10) 7. generace #152 (otec-otec-otec), #4576 (otec-matka-matka) #6069 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) manželka Marie Horáková, pr. Janská (#17) #1606 (otec-otec-otec), #1606 (otec-matka-matka) #1607 (matka-otec-otec), #1607 (matka-matka-matka) Božena Janská, pr. Pospíšilová (#11) 7. generace #152 (otec-otec-otec), #4576 (otec-matka-matka) #6069 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) manžel Rudolf Pospíšil (#18) # (otec-otec-otec), # (otec-matka-matka) # (matka-otec-otec), # (matka-matka-matka) Karel Janský (#12) 7. generace #152 (otec-otec-otec), #4576 (otec-matka-matka) #6069 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) 12 Tisknout aktuální rozrody a vývody si můžete sami z programu Brother's Keeper 7, viz samostatná kapitola. V tomto případě musíte ovšem nainstalovat počítačový program a vyžádat si do něho zdarma aktuální data. 13 Nestačí tedy zadat pouze například #86. Odkazů na tuto osobu mohou být v knize stovky a tvalo by dlouho, než nalistujete začátek hlavních informací o ní! Kombinace čísla a hvězdiček je naprosto unikátní a ke každému číslu osoby se taková kombinace vyskytuje v knize pouze jedenkrát. Bohužel mimo obsah, který se generuje sám automaticky (tento problém se netýká verze Genealogie ve formátu ebooku Zoner Contect). Zvolený systém značně urychluje vyhledávání osob v Genealogii, bez zdlouhavého listování v něm. 14 Název tlačítka se může lišit podle použitého počítačového programu. 15 Rozdělení na generace je pouze pomocné, z důvodu přehlednosti evidence. Tento údaj se může časem změnit. 13

14 manželka Anežka Kolaříková, pr. Janská (#19) Karel Janský (#37) 8. generace manželka Olga Kučerová, pr. Janská (#38) Marie Janská, pr. Šustková (#13) 7. generace manžel Karel Šustek (#19) Anna Janská, pr. Charvátová (#14) 7. generace manžel František Charvát (#21) František Janský (#7) 6. generace manželka Augusta Ellbogenová, pr. Janská (#8) Václav Janský (#5) 5. generace manželka Marie Kouklová, pr. Janská (#6) Neznámý (#4) 4. generace manželka Františka Janská (#3) Neznámý (#1) 3. generace manželka Marie NN, pr. Janská (#2) #259 (otec-otec-otec), #1654 (otec-matka-matka) #340 (matka-otec-otec), #1656 (matka-matka-matka) #152 (otec-otec-otec), #1666 (otec-matka-matka) #259 (matka-otec-otec), #1656 (matka-matka-matka) #746 (otec-otec-otec), #749 (otec-matka-matka) #567 (matka-otec-otec), #558 (matka-matka-matka) #152 (otec-otec-otec), #4576 (otec-matka-matka) #6069 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) #259 (otec-otec-otec), #1654 (otec-matka-matka) #340 (matka-otec-otec), #1656 (matka-matka-matka) #152 (otec-otec-otec), #4576 (otec-matka-matka) #6069 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) #4140 (otec-otec-otec), #4140 (otec-matka-matka) #4141 (matka-otec-otec), #4141 (matka-matka-matka) #152 (otec-otec-otec), #148 (otec-matka-matka) #920 (matka-otec-otec), #4576 (matka-matka-matka) #6069 (otec-otec-otec), #1662 (otec-matka-matka) #1663 (matka-otec-otec), #1666 (matka-matka-matka) #152 (otec-otec-otec), #153 (otec-matka-matka) #150 (matka-otec-otec), #148 (matka-matka-matka) #920 (otec-otec-otec), #871 (otec-matka-matka) #4700 (matka-otec-otec), #4576 (matka-matka-matka) #152 (otec-otec-otec), #152 (otec-matka-matka) #153 (matka-otec-otec), #153 (matka-matka-matka) #150 (otec-otec-otec), #151 (otec-matka-matka) #4741 (matka-otec-otec), #148 (matka-matka-matka) #4741 (otec-otec-otec), #6709 (otec-matka-matka) #6725 (matka-otec-otec), #6725 (matka-matka-matka) #4741 (otec-otec-otec), #6725 (otec-matka-matka) #148 (matka-otec-otec), #148 (matka-matka-matka) 19. Vzdálenější rodokmeny napojené na hlavní rodokmen číslo 1: Hlavní rozrod rodu Ellbogenů od Lazara Ellbogena (#1659) Rozrod rodu Ellbogenů od Josefa Ellbogena (#156) Rozrod rodu Ellbogenů od Jakoba Ellbogena (#3689) Rozrod rodu Ellbogenů od Marcuse (Marka) Ellbogena (#3692) Rozrod rodu Schulzů (#1623) Rozrod rodu Kouklů (#1214) Rozrod Janských Rozrod rodu od Ondřeje Janského (#4604) [Sedlec 5, potom Trojany] (Tento rodokmen je zkušebně doplněn zpětně. Nyní uvedený rozrod začíná osobou Mataus Janský (#4741). Toto napojení je potřeba kriticky prověřit.) 14

15 Rozrod rodu od Františka Jánského (#2058) 16 (#2058) [Jánští z Řemešína č. 31 a 42] (#2156) [rozrod od Anny NN, pr. Šebková] (František Jánský (#2058) z Řemešína je napojen na předchozí rodokmen jako bratr Cyrila Jánského (#4612) z Trojan) jejich otcem je Josef Jánský (#4608) kriticky prověřit. Rozrod rodu od Otakara Janského (#1248) 20. Existují rodokmeny, u kterých ještě nebylo prokázáno přímé napojení na rodokmen č. 1: Rodokmen č. 2 Rozrod rodu od NN Janského (#241) [Benešovi] [severní Plzeňsko] (#1711), (#1709) Rodokmen č. 3 Rozrod rodu od NN Janského (#758) [Hrnčířovi] [Pohoří] Rodokmen č. 4 Rozrod rodu od Antonína Janského (#791) [Bezměrov, Kojetín, Kroměříž] Rodokmen č. 5 Rozrod rodu od Seligmana Elbogena (#1720) [Praha] [pilot RAF Arnošt Elbogen (#1715)] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze od Samuel Elbogen (#6112)) Rodokmen č. 6 Rozrod rodu od Antonína Janského (#1734) [Kryry] Rodokmen č. 7 Rozrod rodu od Martina Janského (#2012) [Sedlec] Rodokmen č. 8 Rozrod rodu od Adolfa Elbogena (#2356) [Roztoky, Mladá Boleslav] Rodokmen č. 9 Rozrod rodu od Petra Jánského (#1310) [Špankov] (#1310) (#2140) [rozrod manželky jeho syna] Rodokmen č. 10 Rozrod rodu od Martina Knedlhanse (#2204) [severní Plzeňsko] Rodokmen č. 11 Rozrod rodu od NN Janského (#2340) [Podkrkonoší, Praha] (objevitel krev. skupin prof. MUDr. Jan Janský) Rodokmen č. 12 Rozrod rodu od Jana Jánského (#3982) [Ležky] Rodokmen č. 13 Rozrod rodu od Josefa Janského (#3988) [Podbořany] Rodokmen č. 14 Rozrod rodu od Matěje Širokého (#4790) [severní Plzeňsko] Rodokmen č. 15 Rozrod rodu od NN Paláta (#5676) [severní Plzeňsko] Rodokmen č. 16 Rozrod rodu od Jana Papáčka (#5764) [oblast Českých Libchav] Rodokmen č. 17 Rozrod rodu od Jakoba Elbogena (#6121) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 18 Rozrod rodu od Gottlieba Elbogena (#6131) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 19 Rozrod rodu od Josefa Ismiuse Elbogena (#6135) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 20 Rozrod rodu od Heinricha Elbogena (#6138) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 21 Rozrod rodu od Samuela Jakoba Elbogena (#6142) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) 16 Prostřednictvím Anny Soukupové (#2147) je napojen tento rod na rod Prusíků (viz Kronika Prusíků, str. 108). 15

16 Rodokmen č. 22 Rozrod rodu od Heinricha Elbogena (#6144) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 23 Rozrod rodu od Adolfa Gustava Elbogena (#6153) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 24 Rozrod rodu od Lova Jakoba Ellbogena (#6159) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) Rodokmen č. 25 Rozrod rodu od Wolfa Ellbogena (#6161) [Praha] (doplněno podle policejních přihlášek v Praze) (jsou u něho dvě ženy, ale není jisté, co je třeba žena a co je sestra, viz. Konskripce) Rodokmen č. 26 Rozrod rodu od Františka Janského (#6302) [Hořovice, Záhorčice] (doplněno podle paní Podlahové a paní Vrátné) Rodokmen č. 27 Rozrod rodu od Josefa Jánského (#6164) [Úpice, Mladé Buky] (doplněno podle Mlade Buky Web Site, Vlastimil Jánský) Rodokmen č. 28 Rozrod rodu od Václava Janského (#6622) [Jíno, Vřeskovice, Horní a Dolní Nezdice] (doplněno podle Romany Michálkové) Rodokmen č. 29 Rozrod rodu od Barbary Jánské [Korýtko 5] Rodokmen č. 30 Rozrod rodu od Františka Janského [Hrádek] Rodokmen č. 31 Rozrod rodu od Václava Jánského [Potvorov, Rybnice] Rodokmen č. 32 Rozrod rodu od Františka Janského (#7975) [Odlezly] Rodokmen č. 33 Rozrod rodu od Martina Janského (#7980) [Chrášťovice] Rodokmen č. 34 Rozrod rodu od Jana Janského (#7994) [Bukovina] Rodokmen č. 35 Rozrod rodu od Silvestra Janského (#7994) [Potvorov 26 (35)] Rodokmen č. 36 Rozrod rodu od Jana Janského (#8019) [Chrášťovice] Rodokmen č. 37 Rozrod rodu od Matyáše Janského (#7961) [] Rodokmen č. 38 Rozrod rodu od Matěje Janského (#8041) [Bukovina] Rodokmen č. 39 Rozrod rodu od Josefa Janského (#8076) [Chrášťovice] Rodokmen č. 40 Rozrod rodu od Františka Janského (#7911) [Stvolny] Rodokmen č. 41 Rozrod rodu od Jana Jiřího Janského (#8097) [] Rodokmen č. 42 Rozrod rodu od Jana Jana Janského (#8111) [] Rodokmen č. 43 Rozrod rodu od Jana Janského (#8113) [Chrášťovice] Rodokmen č. 44 Rozrod rodu od Jana Janského (#8120) [Chrášťovice] Rodokmen č. 45 Rozrod rodu od Stanislava Janského (#8557) [Strakonice, Troška] Nepřipojené větve dle výstupu z programu Brother's Keeper 7 17 jejich seznam je v podstatě uveden výše (psáno ručně), níže uvedený seznam (generován automaticky) je zde spíše pro kontrolu, aby se na některou nepřipojenou větev rodokmenu nezapomnělo. Skupina: 1 Počet osob: 7085 (#4742) Rodokmen č. 1 Skupina: 2 Počet osob: 35 (#1712) Rodokmen č Roleta Ostatní příkaz Nepřipojené větve. 16

17 Skupina: 3 Počet osob: 16 (#758) Rodokmen č. 3 Skupina: 4 Počet osob: 17 (#792) Rodokmen č. 4 Skupina: 5 Počet osob: 22 (#6113) Rodokmen č. 5 Skupina: 6 Počet osob: 24 (#1734) Rodokmen č. 6 Skupina: 7 Počet osob: 50 (#2357) Rodokmen č. 7 Skupina: 8 Počet osob: 9 (#2186) Rodokmen č. 8 Skupina: 9 Počet osob: 51 (#2205) Rodokmen č. 9 Skupina: 10 Počet osob: 30 (#2341) Rodokmen č. 10 Skupina: 11 Počet osob: 6 (#3982) Rodokmen č. 11 Skupina: 12 Počet osob: 10 (#3988) Rodokmen č. 12 Skupina: 13 Počet osob: 4 (#4791) Rodokmen č. 13 Skupina: 14 Počet osob: 60 (#5721) Rodokmen č. 14 Skupina: 15 Počet osob: 131 (#5741) Rodokmen č. 15 Skupina: 16 Počet osob: 10 (#6121) Rodokmen č. 16 Skupina: 17 Počet osob: 4 (#6131) Rodokmen č. 17 Skupina: 18 Počet osob: 3 (#6135) Rodokmen č. 18 Skupina: 19 Počet osob: 4 (#6138) Rodokmen č. 19 Skupina: 20 Počet osob: 2 (#6142) Rodokmen č. 20 Skupina: 21 Počet osob: 5 (#6144) Rodokmen č. 21 Skupina: 22 Počet osob: 6 (#6153) Rodokmen č. 22 Skupina: 23 Počet osob: 2 (#6159) Rodokmen č. 23 Skupina: 24 Počet osob: 1 (#6161) Rodokmen č. 24 Skupina: 25 Počet osob: 23 (#6164) Rodokmen č. 25 Skupina: 26 Počet osob: 22 (#6302) Rodokmen č. 26 Skupina: 27 Počet osob: 34 (#6622) Rodokmen č. 27 Skupina: 28 Počet osob: 13 (#6865) Rodokmen č. 28 Skupina: 29 Počet osob: 32 (#6884) Rodokmen č. 29 Skupina: 30 Počet osob: 12 (#6916) Rodokmen č. 30 Skupina: 31 Počet osob: 6 (#6935) Rodokmen č. 31 Skupina: 32 Počet osob: 8 (#6975) Rodokmen č. 32 Skupina: 33 Počet osob: 2 (#6983) Rodokmen č. 33 Skupina: 34 Počet osob: 6 (#7009) Rodokmen č. 34 Skupina: 35 Počet osob: 3 (#7016) Rodokmen č. 35 Skupina: 36 Počet osob: 7 (#7029) Rodokmen č. 36 Skupina: 37 Počet osob: 5 (#7036) Rodokmen č. 37 Skupina: 38 Počet osob: 1 (#7218) Rodokmen č

18 1.4. Návod na používání webu Tvorba rodokmenu by neměla smysl, pokud by se vytvářel jen pro vlastní potěšení. Naopak, čím více lidí se s ním seznámí, tím větší je naděje, že dojde k jeho dalšímu doplnění. Možností zveřejňování rodokmenů je celá řada a pro rodokmen a genealogii rodu Janských a příbuzných rodů byly k publikování vybrány genealogické webové stránky izraelského výrobce MyHeritage a stránky na vlastní doméně na těchto internetových adresách 18 : (grafická část) a (textová část) Elektronická i tištěná verze knihy Genealogie rodu Janských a příbuzných rodů zde předkládaná se zabývá historií rodu Janských a příbuzných rodů. V levém menu na webu pod odkazem Technické kapitoly naleznete společné poznámky pro všechny rody a odkazy na jednotlivé díly Genealogie, které se zabývají příslušnými rodovými větvemi. Kliknutím si pak můžete zvolit pouze ten díl, který se vás týká a zajímá vás. Součástí odkazů vlevo jsou i odkazy obecného charakteru týkající se rodu Janských a příbuzných rodů. Stránky jsou zaheslovány jednotným heslem, u některých se však z důvodu ochrany soukromí setkáte i s jinými hesly. Odlišně zaheslované části rodokmenu se týkají opravdu jen úzkého okruhu lidí a je nutné respektovat jejich soukromí. Při výzkumu se přistupovalo k mnohým příjmením komplexně, nikoliv pouze z pohledu jedné rodové linie. Tím se někdy podařilo podle stejného příjmení napojit na sebe rodové větve, u kterých jejich příslušníci ani netušili, že jsou byť vzdáleně vzájemně příbuzní. Záměrem je detailně poznat oblasti života předků rodu Janských a příbuzných rodů v širších souvislostech. Rozrod kompletního rodokmenu (tzv. pavouka) zobrazíte on-line na serveru myheritage.com kliknutím zde: Odkazy, na které můžete klikat na webu pro zobrazení dalších informací, jsou na stránkách jansky.cz zobrazeny většinou hnědou barvou, nebo je v textu umístěn obrázek modré počítačové diskety. Takto označené jméno a příjmení u osoby nebo název obce či nějakého místa tedy znamená, že po kliknutí se dozvíte další podrobnosti. Hledáte-li konkrétní osobu, stačí si vybrat v levém menu příslušný díl a v něm se dočtete více o daném rodu a jeho příslušnících. Pod záložkou Hlavní rozrod x. dílu nebo Vedlejší rozrody x. dílu najdete informace o konkrétních lidech. Jednotlivé díly neobsahují pouze rody uvedené v jejich názvech. Uvnitř každého dílu najdete i další příbuzné a napojené rody. Strukturu a pravidla tvorby rodokmenu nejlépe pochopíte samostatným prostudováním záložek v levém menu pod položkou Technické kapitoly, které jsou společné pro všechny díly. Doporučuji prostudovat si pečlivě všechny informace pod tímto odkazem, protože jen tak se dozvíte maximum informací o struktuře rodokmenu a jistě tam najdete spoustu odpovědí na své otázky. Nejdůležitější součástí webových stránek jsou pro lepší orientaci tyto základní záložky 19 : 1. Úvod základní informace o webových stránkách; 2. Technické kapitoly kapitoly s kompletními informacemi o celém webu a o způsobu, jak je vytvářen rodokmen a jak se do jeho tvorby můžete zapojit; 18 Časem dojde k jeho zveřejnění i na dalších genealogických serverech, zvláště proto, že uvedená skutečnost zvýši pravděpodobnost, že se naleznou další příbuzní, zvláště ze zámoří. V současné době je uvedené závislé především na finančních prostředcích, protože většina takovýchto genealogických serverů zveřejňování rodokmenů zpoplatňuje. 19 Záložky obsahují další vnořené záložky, které rozšiřují možnosti genealogických webových stránek. 18

19 3. Výzkum severního Plzeňska informace o tom, proč je nutné provádět výzkum širší oblasti a vzdálenějších rodokmenů, pro pochopení toho nejbližšího. 4. Genealogie z pohledu DNA vše o výzkumu pomocí DNA, teoretická východiska a konkrétní výsledky výzkumů; 5. Díl I. VIII. jednotlivé díly zaměřené na zkoumané rody se všemi informacemi o nich, mezi podkapitolami jsou po jejich rozkliknutí záložky směřující na hlavní, starší (u rozsáhlejších rodokmenů) a vedlejší rozrody s informacemi o konkrétních lidech. Zde rovněž najdete k některým lidem dochované historické dokumenty, fotografie, filmy a audionahrávky; 6. Zvolená příjmení někteří lidé jsou nositeli zkoumaných příjmení, ta ovšem nezískali narozením, ale zvolili si je. Někdy jde o velmi zajímavé životní příběhy; 7. Nezařazené osoby jde o samostatné příslušníky rodů, kteří by mohli být součástí zkoumaných rodokmenů, do žádného ale zatím nejdou napojit; 8. Příjmení Janský informace o hlavním zkoumaném příjmení včetně zmínek o něm v geografických názvech, tisku a filmu; 9. Fotoateliér Šlapanice projekt, ve kterém se zpřístupňují staré fotografie z fotoateliéru Janský ze Šlapanic u Brna; 10. Další výzkumná témata přehled ostatních výzkumných témat a zveřejňování výsledků výzkumů; 11. Historické zajímavosti během pátrání se podařilo získat některé historické materiály, které se sice rodiny někdy přímo ani netýkají, avšak nahlédnout jejich prostřednictvím do minulosti je určitě zajímavé. Najdete je pod tímto odkazem; 12. Současná společenská a jiná témata webové stránky se věnují i současným společenským a jiným tématům. Nejdůležitější součástí webových stránek jsou pro lepší orientaci tyto záložky 20 : 21. Domů úvodní stránka s přehledem základních informací a novinek; 22. Rodokmen tzv. pavouk, tedy kompletní rozrody (potomci) a vývody (předci) všech evidovaných lidí; 23. Fotografie a videa archiv nejvzácnějších fotografií, dokumentů, filmů a audionahrávek, nejvíce jich je ale zveřejněno na stránkách 24. Události zde se automaticky generují blížící se události, které se týkají rodiny. Události si můžete nechat zasílat i do své ové schránky a tak mít přehled o všech blížících se výročích v rodině. Zobrazit si můžete i Časovou osu nebo Knihu času. Časová osa zobrazuje rodinné události jako na pravítku s letopočty. Kniha času zobrazuje chronologicky seřazené datované fotografie dané osoby a její rodiny, včetně manželů, dětí, rodičů, sourozenců, vnoučat a prarodičů. Je zapotřebí se zmínit o technickém problému, který nastává při zveřejňování rodokmenu rodu Janských a příbuzných rodů. Vzhledem k tomu, že je zpracováván díky jeho velkému rozsahu v programu Brother's Keeper 7 ve kterém je jeho vytváření přehlednější, nelze rodokmen přímo zveřejnit na stránkách My- Heritage. Rodokmen se proto musí nejdříve exportovat do univerzálního genealogického souboru GED- COM a ten potom načíst do programu Family Tree Builder. Teprve potom lze celý rodokmen zveřejnit na webových stránkách MyHeritage. 20 Záložky obsahují další vnořené záložky, které rozšiřují možnosti genealogických webových stránek. Dotazy, připomínky a návrhy k webům směřujte na ovou adresu 19

20 Jelikož rodokmen není vytvářen přímo v programu Family Tree Builder, každé jeho nové zveřejnění se tak na webových stránkách provádí vždy znovu. Tím ovšem dojde ke zrušení popisků u všech osob na fotografiích, zveřejněných na webových stránkách MyHeritage. Proto jsou na nich obličeje označeny jen rámečkem a nejsou pojmenovány jmény osob. Technicky nelze po každém zveřejnění rodokmenu vždy znovu popisovat jednotlivé osoby na všech fotografiích. Proto také většina fotografií a dokumentů je raději zveřejněna na adrese Stejně tak pravděpodobně dochází vždy při novém nahrání rodokmenu na web k novému oznamování shod při nalezení společných osob vedených v dalších rodokmenech jiných lidí. Úplný přístup k datům na webových stránkách může získat jen příslušník rodu Janských a příbuzných rodů, pokud požádá o členství na těchto webových stránkách, nebo zájemce, který zdůvodní svůj zájem. Pokud se bude váš rodokmen propojovat s naším, je vhodné poslat rodokmen v souboru GEDCOM. Propojením vašeho rodokmenu s naším získáte zdarma prostor na genealogických webových stránkách (které jsou jinak placené) i a můžete využívat všech jejich výhod. Aktualizace webových stránek probíhá nepravidelně. Zájemcům jsou informace o provedených změnách zasílány automaticky em. Uvedené je možné objednat si na adrese 1.5. Nejrozsáhlejší verze evidence Základní a rovněž nejúplnější evidencí všeho, co se celého rodokmenu i Genealogie týká, je zpracováváno v počítačovém programu (ebooku) Zoner Context 4. Jde vlastně o tři samostatné programy, které jsou navzájem propojeny: Zoner Context Designer slouží k vytváření ebooku. Velkou výhodou je, že jsou v něm zpracovávány pouze texty, přičemž fotografie, dokumenty, audio i video soubory si tento program přejímá z pevného disku. Není je tedy nutné kapacitně zmenšovat, jak je tomu například při jejich zařazování do tištěné verze vytvářené ve Wordu a následně převáděné do formátu PDF. Výhodou uvedeného způsobu práce s externími soubory je skutečnost, že například fotografie a další dokumenty lze při jejich prohlížení zvětšovat až do zobrazení pixelů, proto je u nich možné prohlížet i detaily. 20

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 2.

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 2. Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 2. Zpracování rodokmenu či rodinné kroniky než začneme bádat, jak začít, co, kde a jak hledat, archivy v Čechách a na Moravě, evidence informací, jejich uspořádání

Více

Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL

Řazení vložených osob podle křestního jména v programu FTBL Použití programu FTBL pro paralelní vypracovávání rodokmenů mnoha rodin (pro celou obec nebo město) Dokument nabízí tipy k práci s těmito rodopisnými údaji: Další jména osoby (poznámky ke jménům), data

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace

Podrobný návod. Učíme se používat prostředí TwinSpace Podrobný návod Učíme se používat prostředí TwinSpace Jak aktualizovat profil... 3 Jak do prostředí TwinSpace přizvat učitele a hosty... 5 Jak do prostředí TwinSpace přizvat žáky... 8 Jak přidat do prostředí

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL

JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL JAK ČÍST ZÁZNAM O VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU OBYVATEL Název dokumentu: Jak číst záznam o využívání údajů v registru obyvatel Verze: 1.8 Autor: Správa základních registrů Datum aktualizace: 25. 2. 2014

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

2. Fotografie tiskneme sami... 10

2. Fotografie tiskneme sami... 10 Tištěné fotoalbum OBSAH 1. Tištěné fotoalbum... 3 2. Fotografie tiskneme sami... 10 2.1 Snímky jsou uloženy v paměti fotoaparátu... 10 2.2 Snímky jsou uloženy na paměťové kartě... 10 2 1. TIŠTĚNÉ FOTOALBUM

Více

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal

Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Návod pro klienty Home Creditu k založení účtu na PayPal Otevřete si svůj internetový prohlížeč. Nejčastěji to je Internet Explorer, Firefox nebo Opera. Do adresního řádku napište www.paypal.com. Stránka

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů:

RSS NÁVOD K POUŽITÍ. Na internetu lze najít spoustu jednoduchých RSS čteček. Níže pár samostatných specializovaných programů: RSS NÁVOD K POUŽITÍ Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webové stránky, která nabízí RSS zdroj (RSS kanál, RSS feed). Z jednoho místa pak lze přehledně sledovat

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue)

Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) Katalog NGPC (New Generation Parts Catalogue) 1. Spuštění katalogu: Zákaznický katalog je možné najít na webových stránkách společnosti Agri CS v sekci Náhradní díly, nebo přímým zadáním adresy http:///nahradnidily-katalog-nd

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM Plynulý tok příběhu 6 PLYNULÝ L TOK PŘÍBĚHU Pátrání po vlastních kořenech je zápasem, jehož průběh není vždy férový. Zatímco na vaší straně se investují hodiny a hodiny

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Jak stahovat ebooks. 1. Stažení ebook:

Jak stahovat ebooks. 1. Stažení ebook: Jak stahovat ebooks Nabízí-li Vaše knihovna možnost stahování ebooks, můžete se rozhodnout pro stažení konkrétní knihy do počítače a přečíst si ji v tzv. režimu offline (tedy v počítači bez nutnosti přístupu

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Elektronický podpis na dokumentech DNV

Elektronický podpis na dokumentech DNV Překlad textu stránky: www.dnv.com/signaturevalidation. Všechny původní odkazy naleznete na uvedených stránkách. Elektronický podpis na dokumentech DNV DNV používá elektronické podpisy na dokumentech,

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10

Manuál pro Vzdálený přístup ides pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 pro nájemce bytů ve správě m.č. Praha 10 ides@praha10.cz Dojde-li ke ztrátě přístupových údajů nebo jejich prozrazení, je ve Vašem zájmu neprodleně oznámit tuto skutečnost na SF nebo na výše uvedený mail!!!

Více

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012)

MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) MOODLE 2 PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 0 bude dopracována, září 2012) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu Přihlášení do Moodlu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci Pro studenty na

Více

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny Toulky přepyšskou minulostí III. Rodokmeny Rodokmen, genealogie, strom, strom života. To jsou slova, která slyšíme stále častěji. Stále větší oblibou mezi lidmi se stává sestavování rodokmenů. Lidé mají

Více

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES O. Zahradníček Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Návod k použití oddílového webu

Návod k použití oddílového webu Návod k použití oddílového webu Ahoj, pro snazší začátek práce se systémem jsem sesmolil tento krátký návod co a jak. Takže pěkně od začátku Ilustrace 1: Základní obrazovka V horní částí obrazovky (Home,

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 3 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Jak si nastavit

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". (IS Apollo Nápověda Nápověda).

Nápovědu k ostatním modulům naleznete v Přehledu nápověd pro Apollo. (IS Apollo Nápověda Nápověda). Moje Ph.D. studium Modul je určen pro studenty doktorských studijních programů na VUT. Modul umožňuje vytvářet, editovat a tisknout elektronické individuální plány doktorandů. Nápovědu k ostatním modulům

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)

Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl) Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl) (www.klimsa.cz) V prvním a druhém díle článku jsem popsal, jak snadno lze nahradit zdlouhavé, nedůvěryhodné a nákladné používání papíru při

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev

Příručka aplikace KNetWalk. Fela Winkelmolen Eugene Trounev Fela Winkelmolen Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 6 2 Jak hrát 7 3 Herní pravidla, strategie a tipy 8 3.1 Pravidla........................................... 8 3.2 Strategie a tipy........................................

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND)

Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Informační manuál PŘIHLÁŠENÍ DO SÍTĚ NOVELL (ZAMĚSTNANEC, DOKTORAND) Obsah 1) Přihlášení do sítě při startu PC... 1 2) Dodatečné přihlášení do sítě Novell (z Windows)... 2 3) Odhlášení ze sítě... 2 4)

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více