Úložiště jaderného odpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úložiště jaderného odpadu"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Strojní fakulta Katedra energetických zařízení Úložiště jaderného odpadu Ing. František Lemfeld přednáška pro předměty Jaderná energetika, Termodynamika a sdílení tepla Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Když se řekne jaderný odpad nevyužitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, který pro obsah radionuklidů není možno uvést do životního prostředí dělení radioaktivních odpadů nízko-aktivní odpad low level waste středně-aktivní middle level waste vysoko-aktivní high level waste.

3 Nízko-aktivní radioaktivní odpad low-level waste (LLW) při manipulaci a přepravě nevyžaduje stínění ani chlazení tvoří cca 90% objemu všech rad. odpadů, ale pouze 0,1% jejich radioaktivity zdrojem nemocnice, průmysl, palivový cyklus. ukázka odpadu (www.tvo.fi) příklad odpadů: rukavice nářadí oblečení filtry předměty z aktivní zóny JE

4 Středně-aktivní radioaktivní odpad intermediate-level waste (ILW) při manipulaci a přepravě je nutné stínění, chlazení není vyžadováno chemický kal, pryskyřice, plášť reaktoru, kontaminované materiály při odstavení elektrárny z provozu. čištění kontejnmentu odstranění reaktoru JE Zion zdroj: Exelon Generation

5 Vysoko-aktivní radioaktivní odpad high level waste (HLW) uvolňuje značné množství tepla vyžaduje chlazení a stínění trvalé uložení pouze v hlubinném geologickém úložišti vyhořelé palivo méně než 1% objemu jaderných odpadů, ale 90% jejich radioaktivity celosvětová produkce cca tun/rok (marathonresources.com). transportní sud - Olkiluoto přeprava vyhořelého paliva v elektrárně zdroj: POSIVA

6 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady Návštěva elektrárny Olkiluoto - Finsko JE Loviisa LLW a MLW od 1998 JE Olkiluoto LLW a MLW od 1992 HLW ve výstavbě od 2004 plánované uvedení do provozu 2020 zdroj: POSIVA

7 Finsko základní legislativní rámec pro nakládání s odpady The Nuclear Energy Act, Nuclear Energy Decree umožňuje parlamentu povolit výstavbu jaderného zařízení, včetně úložiště jaderných odpadů definují schvalovací proceduru a podmínky pro použití atomové energie a způsob nakládání s odpady definuje odpovědnost a pravomoci úřadů Každý producent jaderné energie ve Finsku je odpovědný za bezpečné nakládání s odpady včetně jeho uložení, přičemž na něj připadají veškeré náklady Fond pro nakládání s odpady v budoucnu musí být postupně navyšován v průběhu doby životnosti elektrárny The Radiation Act prevence a omezení nebezpečných vlivů radiace The Nuclear Liability Act výrobci (držitelé licence) nesou neomezenou finanční odpovědnost zdroj: Ministry of Employment and the Economy

8 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady Olkiluoto poloostrov s prostorem až pro 7 bloků jaderných elektráren s kompletním zázemím 1,2 současné bloky OL1,OL2 v provozu od 1979,1982 BWR 2 x 860 MWe 3 OL 3 ve výstavbě - EPR 1600 MWe 4 další plánovaný blok JE 5 mezisklad vyhořelého jaderného paliva 6 hlubinné úložiště LLW a ILW elektrárny využívají pro chlazení mořskou vodu zdroj: TVO

9 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady Olkiluoto Výstavba 1988 začátek výkopových prácí 1991 testovací provoz duben 1992 schválení provozu Umístění úložiště méně než kilometr od bloků elektrárny, není potřeba permanentní obsluha zařízení Celková kapacita úložiště je sudů s odpadem (objem sudů 200 l) Sudy jsou naplněny v elektrárně a po 16 uloženy do betonových zásobníků, které jsou vždy po dvou transportovány pomocí vozidla do úložiště Úložiště bude rozšířeno pro odpad vzniklý při odstavení jednotlivých bloků z provozu (OL1,OL2) Cena stavby v r mil. UDS ukázka plnění sudů s odpadem zdroj: TVO

10 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady Každý transportní cyklus odpadu trvá jeden a půl dne zahrnuje naložení kontejnerů v elektrárně, dopravu do úložiště, spuštění kontejnerů do sila a zápis informací o souboru odpadů Produkce odpadů je přibližně 150 m 3, což přestavuje 20 transportních cyklů (práce pro jednu osobu na 1,5 měsíce) K transportu je použito upravené vozidlo běžně používané pro dopravu v přístavech účinnější brzdy kvůli značnému klesání v tunelu, apod. stejné vozidlo je možno využít pro přepravu paliva v elektrárně Uložení odpadu stlačitelné odpady spolu se ztuženýmí tekutými odpady jsou uloženy do sudů o objemu 200 l nestlačitelný odpad a větší kovové části jsou po redukci objemu uloženy v kovových boxech o objemu 1,5 m3 filtry a jejich příslušenství jsou uloženy též do boxů a následně v zásobnících do příslušného sila zdroj: TVO

11 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady Olkiluoto současný stav v současné době je vybudováno úložiště pro LLW a MLW (ILW) pro bloky OL1 a OL2 v provozu od 1992 úložiště je projektováno pro odpady vznikající při provozu jednotlivých bloků a mělo by dostačovat po celou dobu životnosti elektrárny schéma podoby úložiště s výstavbou bloků OL3 a OL4 je v plánu rozšíření úložiště zdroj: POSIVA

12 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady: popis stavby vstup do objektu úložiště dveře do tunelu cesta transportním tunelem do haly se zásobníky tunel pro zavezení odpadů do úložiště cesta dostatečně dimenzována pro průjezd upraveného transportního vozidla přístup do výkopového tunelu používán při konstrukčních pracích na úložišti pozice v tunelu

13 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady: sledování geologických změn skalní podloží úložiště není tvořeno celistvou oblastí, ale existují zde zlomové plochy sila jsou umístěna mimo oblast zlomu, ale dopravní a konstrukční tunel danou oblastí prochází (viz. obr.) oblast zlomu je předmětem kontinuálního sledování změn ve čtyřech různých bodech zobrazení plochy lomu a zakreslení bodů měření ukázka plochy lomu sledování vývoje posunutí v čase

14 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady: současný stav zásobníky LLW a MLW dostačující pro bloky OL1, OL2 zdroj: POSIVA

15 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady k dopravě odpadů do úložiště slouží speciálně vytvořené vozidlo pomocí instalovaného jeřábu je box s odpadem umístěn do odpovídajícího sila příprava vyložení materiálu jeřábová hala zdroj: POSIVA

16 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady pohled do zásobníku současné zaplnění 1/2 odpad v barelech je naložen do boxů, které jsou v řadách na sobě ukládány do zásobníků tuhý odpad betonový box betonový zásobník výplňový materiál hranice odstřelu skalní podloží vícevrstvá ochrana před průnikem odpadů do životního prostředí v úložišti probíhá pravidelné měření radiace

17 Úložiště pro nízko-aktivní a středně-aktivní odpady Olkiluoto plánované rozšíření vybudováno úložiště LLW a MLW pro bloky OL1 a OL2 znázorněny připravované zásobníky pro LLW a MLW odpad z budoucích bloků OL3 a OL4 schéma úložiště zásobníky pro radioaktivní odpad z likvidace jednotlivých bloků (odstavení elektrárny z provozu) zdroj: POSIVA

18 Vysoko-aktivní odpady - úvod jedná se o vyhořelé palivo z jaderné elektrárny palivový cyklus: 1 - těžba uranové rudy (drcení, mletí, vylouhování roztokem H2SO4, po vysrážení se získá koncentrát ve formě oxidu uranu - žlutý koláč ) 2 konverze oxidu uranu na plynný hexafluorid uranu 3 obohacení na 3-4% U produkce paliva (přeměna na pevný oxid uraničitý ve formě válečků, vytvoření palivové kazety) 5 použití v JE 6 mezisklad jaderného paliva 7 konečné úložiště jaderného paliva zdroj: TVO

19 Těžba uranu Uran je v přírodě zastoupen cca 500x více než zlato. Hloubka ložiska pod povrchem spolu s místními geologickými podmínkami rozhodují o volbě mezi povrchovým a podzemním způsobem těžby. Povrchová těžba vyžaduje vytvoření těžní jámy poněkud větší, než je velikost rudného ložiska - sklon stěn musí být takový, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. Množství materiálu, který musí být přemístěn pro zajištění přístupu k ložisku, může být značné. Uranový důl Mary Kathleen v Austrálii

20 Těžba uranu Při hloubce ložiska větší než přibližně 200 m pod povrchem je výhodnější podzemní způsob těžby. Vytěžený prostor se vyplňuje odpadním materiálem z chemické úpravy. Kromě rizik vlivem působení hluku, vibrací, prachu, chemikálií, výbušnin a možnosti sesuvu horniny, které jsou vlastní všem těžebním činnostem, je těžba uranu spojena s rizikem zevního a vnitřního ozáření. Princip těžby uranu vyluhováním

21 Rafinace uranu Výstupem z těžby a následné chemické úpravny je uranový koncentrát UOC, tzv. žlutý koláč Z toho je potřeba ještě odstranit nežádoucí prvky bór, kadmium (vysoký absorpční účinný průřez pro tepelné neutrony) prvky tvořící těkavé fluory (Mo, V, W) prvky s vlastnostmi podobnými uranu (thorium) Rafinačními procesy získaný UOC je přes rozličné chemické formy uranu (UO 3, UO 2, UF 4 ) konvertován na hexafluorid uranu UF 6 případně na kovový uran. UF 6 je jediná plynná sloučenina uranu vhodná pro stále nejpoužívanější obohacovací postupy - difusní a odstředivý. Konverzí vzniklý plynný UF 6 je nejprve stlačením a ochlazením převeden do kapalného stavu, ve kterém je přečerpán do přepravních kontejnerů. V nich postupně chladneapřechází do tuhého stavu, v němž je transportován do obohacovacího závodu.

22 Obohacování uranu Difuzní obohacování ve směsi plynů se lehčí molekuly pohybují rychleji než těžší častěji narážejí na stěny pokud je stěnou membrána odpovídající velikosti molekul směs plynu za membránou má vyšší koncentraci lehčích molekul Odstředivé obohacování - Centrifugy se slučují do stupňů (paralelně, pro zvýšení produkce) a do kaskád (sériově, pro zvýšení stupně obohacení) Laserové obohacování - potenciální třetí generace obohacovacích technologií vyznačující se nižšími energetickými nároky a nižšími investičními náklady. Centrifugy pro obohacování uranu Novosibirský závod

23 Výroba peletek - Springfield zdroj:

24 Palivová kazeta peletky oxid uraničitý palivo pro OL3 komponenty palivové kazety pro bloky OL1 a OL2 zdroj: TVO

25 Budova reaktoru 1 tlaková nádoba reaktoru 2 hlavní parní potrubí 3 bazén s palivem 4 servisní most reaktoru 5 kolejový jeřáb 7 pohon kontrolních tyčí 8 kontejnment pohled na uzavřený reaktor

26 Výměna paliva v elektrárně při výměně paliva je nejprve bazén reaktoru naplněn vodou při manipulaci s palivem vrstva vody značně snižuje intenzitu radioaktivního záření čerstvé palivo i použité palivo odebrané z reaktoru je skladováno v bazénu vedle reaktoru během jednoho roku uskladnění paliva klesne úroveň radioaktivity na 1% původní hodnoty zdroj: TVO

27 Výměna paliva v elektrárně Zcela zásadní je správné umístění palivových kazet v reaktoru kazety se liší stářím i výkonem. Rovnoměrná distribuce energie v reaktoru zaručuje vysokou bezpečnost provozu a ekonomicky efektivní využití paliva. Např. v elektrárně Loviisa se každý rok vymění 1/3 paliva v reaktoru, v Olkiluotu je to 1/4 paliva. Čerenkovovo záření palivové tyče (Loviisa Finsko) zdroj: TVO

28 Dočasné úložiště paliva v elektrárně Olkiluoto Po několika letech se palivo přemístí z bazénu vedle reaktoru do dočasného úložiště. Bazén v úložišti má vlastní systém chlazení, který odvádí teplo do moře (Olkiluoto). Zde zůstává palivo uskladněno minimálně po dobu 40 let, pak je možný jeho převoz do hlubinného úložiště. zdroj: TVO

29 Hlubinné úložiště Dochází zde ke konečnému (trvalému) uložení vysokoaktivního odpadu. Budované úložiště u elektrárny Olkiluoto Složení čerstvého a použitého jaderného paliva zdroj: TVO

30 Hlubinné úložiště Znázornění uložení paliva do skalního podloží Peletky Palivová tyč a kazeta Vnitřní mřížka Měděný kanystr Betonová bariéra Skalní podloží zdroj: TVO

31 Hlubinné úložiště geologický průzkum Lokalita pro umístění hlubinného úložiště musí splňovat řadu kritérií. Při geologickém průzkumu dochází ke stanovení hlavních zlomových oblastí. Těžební vzorky zdroj: POSIVA

32 Hlubinné úložiště rozvržení tunelů Na základě stanovení zlomových oblastí pak bylo zvoleno rozmístění tunelů úložiště. Plánované rozmístění tunelů Oblast s kapacitou pro uložení vyhořelého paliva ze současných elektráren (6500 tun zeleně), plánované rozšíření o 9000 tun modře, tun fialově.

33 Hlubinné úložiště působící vlivy Při návrhu způsobu uložení a kontejneru je nutno brát v potaz řadu vlivů chemické změny, účinek spodní vody, teplo generované palivem, pohyb a rozpínání horniny, koroze apod. Dvouvrstvé provedení kontejneru pro vyhořelé palivo

34 Hlubinné úložiště Onlako Při budování úložiště je nutné zhotovit přístupové tunely, výtah a ventilační šachty Onkalo název pro zařízení na vyhodnocování hornin v podzemí při stavbě úložiště Rozvržení přístupových tunelů Provádění podzemních studií

35 Hlubinné úložiště šachty a tunely Napojení konstrukčních tunelů Onkalo na systém chodeb úložiště Objem úložiště při různých množstvích paliva

36 Hlubinné úložiště postup stavby tunelů

37 Vzdálenost úložiště od areálu elektrárny Vstup do tunelu

38 Uzavření kontejnerů před uložením v úložišti Schéma budovy, která bude sloužit ke kompletaci kontejnerů, jejich uzavření a kontrole před spuštěním do úložiště.

39 Varianty kontejnerů Kontejnery na vyhořelé palivo jsou odlišné pro 3 typy elektráren ve Finsku Předpokládaný průběh prací na úložišti

40 Pokles radioaktivity v průběhu času v závislosti na typu paliva BWR boiling water reactor (Loviisa) VVER 440 voroněžský typ (Olkiluoto 1 a 2) EPR european pressurised reactor (Olkiluoto 3)

41 Průběh teploty kontejneru v úložišti Červená křivka zobrazuje průběh teploty kontejneru umístěného v centru úložiště, modrá křivka pak teplotu kontejneru umístěného na okraji úložiště. Teplota v úložišti v hloubce 400 m je C. zdroj: POSIVA

42 Kalkulace radiace v případě defektu kontejneru

43 Elektrárna Olkiluoto - princip varného reaktoru k varu dochází při průchodu vody v prostoru mezi palivovými tyčemi (1) výkon reaktoru je regulován pomocí regulačních tyčí (2) a recirkulačních čerpadel (3) pára generovaná v reaktoru je potrubím dopravována do vysokotlaké turbíny (4) jakmile pára předá část své energie ve vysokotlaké tubíně, je vedena do výměníku (5) kde dojde k opětovnému ohřátí a pára pokračuje do nízkotlaké turbíny (6) obě turbíny jsou na společném hřídeli spolu s generátorem (7), který dodává el. energii do sítě pára na výstupu z turbíny pokračuje do kondenzátoru (8), kde kondenzuje na vodu pro odvod tepla je použita mořská voda (9) nahrazuje chladící věže čerpadlo (10) vede vodu zpět do reaktoru

44 Budova reaktoru 1 tlaková nádoba reaktoru 2 hlavní parní potrubí 3 bazén s palivem 4 servisní most reaktoru 5 kolejový jeřáb 7 pohon kontrolních tyčí 8 kontejnment pohled na uzavřený reaktor

45 Produkce elektrické energie z bloků OL1 a OL2 počáteční výkon obou bloků v roce MWe po modernizacích reaktoru a turbíny od r výkon 860 MWe

46 Výměna paliva v elektrárně bazén kompletně napuštěn vodou výkon reaktoru odstraněno pomocí jeřábu obsluha provádí výměnu paliva

47 Sestava turbín OL1 a OL2 pára, která proudí v potrubí pochází přímo z reaktoru prostor není z důvodu vysokých dávek radioaktivního záření za provozu přístupný po odstavení reaktoru trvá cca 8-12 hodin, než intenzita záření poklesne na hodnoty, při kterých lze začít provádět údržbu

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více