HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY"

Transkript

1 HODNOCENÍ BRANDU VELKÝCH MĚST EVROPY Výsledky studie The Saffron European City Brand Barometer Zpracovala: Ing. Eva Berdichová Spolupracoval: Ing. Jiří Mejstřík únor 2010

2 2

3 OBSAH 1. Úvod... 4 Brand pojem a charakteristika Použitý informační zdroj... 4 Základní informace... 4 Popis hodnocených vlastností... 5 Způsob bodování a realizace průzkumu... 5 Hodnocená města Hlavní výsledky průzkumu... 6 Hodnocení měst... 6 Interpretace výsledků... 9 Hodnocení Prahy... 9 Porovnání Prahy s vybranými městy... 9 Závěr Doporučení pro Prahu

4 1. Úvod Brand - pojem a charakteristika Slova brand nebo branding se stávají běžnou součástí odborného slovníku osob, které se zabývají srovnáváním kvality života, ekonomické i sociální přitažlivosti jednotlivých zemí a měst. Dosud byl termín brand spíše spojován s výrobkem a jeho značkou než s image územního celku. Brand je tak nejen určitým symbolem, ale také srovnatelnou hodnotou klasifikující postavení města na trhu velkých měst. Následující stručný materiál si klade mj. za cíl přiblížit dosud méně známé pojmy jako City Brand (značka/brand města), resp. Nation Brand (značka/brand státu). Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zpracovává pravidelně analýzy výstupů různých průzkumů renomovaných firem v oblasti hodnocení atraktivity měst a regionů a porovnává, jak si v nich vede hl. m. Praha. Výsledky poskytuje zástupcům samosprávného vedení hlavního města Prahy a dalším subjektům, které se zabývají municipální problematikou. Jsme toho názoru, že některé aspekty, které ilustrují pražský brand, jsou vhodným doplňkem těchto informací. Rozšíření EU se všemi jeho důsledky, jako je zjednodušení cestování, znovuobjevování regionální identity a kultury, vede k silné konkurenci evropských měst. Soutěž měst na poli cestovního ruchu, obchodu a investic se zintenzivňuje. Úspěšná prezentace města, atraktivita jeho prostředí a potenciál Prahy jsou pro budoucí úspěch v soutěži měst klíčové. 2. Použitý informační zdroj Základní informace Studie The Saffron European City Brand Barometer (Barometr brandu/značky evropských měst zpracovaný Saffronem) identifikuje pozici Prahy z hlediska obliby a dobrého jména města ve srovnání s dalšími evropskými velkoměsty. Studie se opírá o vyhodnocení výsledků průzkumu realizovaného nezávislou poradenskou firmou Saffron Brand Consultants, která se zaměřuje na konzultace v oblasti brandingu jak pro firmy, tak pro státy a regiony. Problematice brandu/brandingu se věnuje od roku Autorem studie je Jeremy Hildreth, který definuje brand/značku města (City Brand) takto: Brand města je celkový image (představa) a sada asociací, které jsou zakotveny v myslích lidí. Branding jsou dobře promyšlené činnosti (akce), které mají změnit nebo zlepšit image. To zahrnuje také koordinaci činnosti v oblasti propagace, zejména zušlechťování vzhledu města. Na otázku, proč je brand důležitý, studie odpovídá: Brand ovlivňuje rozhodování, kde žít, které místo nebo město navštívit, kde zahájit podnikání a do jisté míry také kde investovat. Vzhledem k zaměření firmy, která studii European City Brand Barometer zpracovala 1, se dá předpokládat, že se touto problematikou bude zabývat i v budoucnosti, což umožní sledovat a porovnávat výsledky v jednotlivých letech. 1 Značkou (brandem) města, resp. jeho silou se zabývají i další významné poradenské firmy. Zmiňme například metodiku Anholt-GfK Roper pro stanovení tzv. indexu městských značek (CBI - City Brand Index). 4

5 Popis hodnocených vlastností Studie vychází z porovnání možného a skutečného brandu. V hodnocení vychází ze dvou vlastností : 1. Síla aktiv města (Asset strenght) - hodnotí potenciální sílu brandu města, 2. Síla brandu města (Brand strenght) - hodnotí skutečnou sílu brandu města. Síla aktiv města představuje hlavní potenciál brandu města, který vypovídá o tom, co je v městě k dispozici a jak město řeší záležitosti, které lidé od města nejvíce očekávají. Aktiva zahrnují jak soft (měkké) faktory (např. kultura), tak hard, neboli hmatatelné stránky, jako vybavení města apod. Zahrnuty jsou i ekonomické aspekty. V případě kulturních faktorů je pořadí podle důležitosti následující: historické pamětihodnosti, kuchyně, přátelská atmosféra a chování obyvatel, nákupní možnosti. V oblasti vybavení, které určuje i pohodlí, řadí studie faktory takto: náklady spojené s pobytem, klimatické podmínky a veřejná doprava, resp. možnost pěšího pohybu po městě. Síla brandu města - protože brand je vytvářen v myslích lidí, neexistuje reálná jednotka pro jeho měření. Je však možné udělat kvalifikovaný odhad, jak je město vnímáno. K tomu jsou ve studii použity 4 faktory se stejnou vahou: a) rozpoznatelnost podle obrázku (např. podle pohlednice), b) síla atraktivity (okamžité/pozdější asociace spojené s městem), c) konverzační hodnota (jak zajímavé je téma navštíveného města po návratu z něj), d) respekt médií (četnost poskytovaných informací). Porovnáním dvou popsaných vlastností (síly aktiv a síly brandu) se vypočítá využití brandu, které napovídá, jak města možnosti svého brandu zhodnocují. Způsob bodování a realizace průzkumu Studie bodově hodnotí sílu aktiv a sílu brandu. Každému z hodnocených měst přiřazuje maximálně 100 bodů za sílu aktiv a 100 za sílu brandu. Ukazatel využití brandu pak vyjadřuje v procentech poměr síla brandu ku síle aktiv. Studie vychází z výsledků průzkumu veřejného mínění 2 ), ve kterém bylo dotázáno respondentů ve Velké Británii. Hodnocená města Do studie bylo zahrnuto celkem 72 největších evropských měst: a) s počtem obyvatel a více, b) a dále důležitá města ve Velké Británii s počtem obyvatel, která tento limit nesplňují. 2 průzkum provedla společnost YouGov elektronicky, 5

6 Výsledky šetření firmy Saffron vycházejí z průzkumu provedeného mezi respondenty ve Velké Británii. O brandu evropských měst by však nejobjektivněji vypovídal průzkum, jehož by se účastnili respondenti ze všech zemí EU. 3. Hlavní výsledky průzkumu Hodnocení měst Hodnocení tří výsledných charakteristik zkoumaných v rámci studie je uvedeno v tabulce převzaté z článku Paris, London and Barcelona are Europe s top city brands zpracovaného podle této studie. Mimořádně vysokou hodnotu ukazatele využití brandu v hl. m. Praze potvrdil autor studie Jeremy Hildreth, který nám napsal: Prague's brand utilization is more than 100%, meaning the city is "selling an emotional story" beyond its raw, pragmatic offer. V překladu: Využití brandu Prahy přesahuje 100 %, což znamená, že město prodává působivý příběh, který převyšuje skutečnou věcnou nabídku. (Zdroj: ze dne ) 6

7 Tabulka č MĚST ZKOUMANÝCH SAFFRONOVÝMI KONZULTANTY (DLE ABECEDY) Město Síla aktiv v bodech Pořadí podle aktiv Síla značky/brandu v bodech Pořadí podle značky/brandu Využití brandu v % Pořadí průměr 59 průměr 60 průměr 91 % Amsterodam, Nizozemsko Antverpy, Belgie Athény, Řecko Barcelona, Španělsko Belfast, Velká Británie Bělehrad, Srbsko Berlín, Německo Birmingham, Velká Británie Bradford, Velká Británie Bratislava, Slovensko Brémy, Německo Bristol, Velká Británie Bukurešť, Rumunsko Budapešť, Maďarsko Cardiff, Velká Británie Chisinau, Moldavsko Kolín, Německo Kodaň, Dánsko Dortmund, Německo Drážďany, Německo Dublin, Irsko Duisburg, Německo Düsseldorf, Německo Edinburgh, Velká Británie Essen, Německo Frankfurt, Německo Gdaňsk, Polsko Janov, Itálie Glasgow, Velká Británie Gothenburg, Švédsko Hamburg, Německo Hannover, Německo Helsinky, Finsko Krakov, Polsko Leeds, Velká Británie Lipsko, Německo

8 Město Síla aktiv v bodech Pořadí podle aktiv Síla značky/brandu v bodech Pořadí podle značky/brandu Využití brandu v % Lisabon, Portugalsko Liverpool, Velká Británie Lodž, Polsko Londýn, Velká Británie Madrid, Španělsko Malaga, Španělsko Manchester, Velká Británie Marseille, Francie Milán, Itálie Mnichov, Německo Neapol, Itálie Newcastle, Velká Británie Norinberk, Německo Oslo, Norsko Palermo, Itálie Paříž, Francie Poznaň, Polsko Praha, Česká republika Riga, Litva Řím, Itálie Rotterdam, Nizozemsko Sarajevo, Bosna Seville, Španělsko Sheffield, Velká Británie Sofie, Bulharsko Stockholm, Švédsko Stuttgart, Německo Soluň, Řecko Turín, Itálie Valencie, Španělsko Vídeň, Rakousko Vilnius, Litva Varšava, Polsko Wroclav, Polsko Záhřeb, Chorvatsko Zaragoza, Španělsko Zdroj: Pořadí 8

9 Interpretace výsledků Na základě těchto výsledků je možné vytvořit skupiny měst s podobnými charakteristikami. Kritériem pro zařazení do skupiny je dosažené procento využití brandu. o o Města, která si svůj brand zaslouží, tj. města, u nichž se ukazatel využití brandu pohybuje těšně kolem 100 %. To však nemusí znamenat, že je město vyhledávané nebo velmi oblíbené (do této skupiny patří Vídeň se skórem 100, dále Mnichov, Kodaň). Města, která staví na své pověsti, jejich aktiva však potřebují další kultivaci. Do této skupiny patří města s ukazatelem využití vyšším než 100 %. Tato města úspěšně prodávají svůj image a realitu. Jsou to města, která si v minulosti vytvořila atmosféru a obraz, které jsou v povědomí (Stockholm a také Praha). o Města, která potřebují branding zlepšit. Města, jejichž ukazatel využití je pod 100 %, potřebují lepší propagaci a branding, aby dosáhla vyššího povědomí o nich (Sofie, Lisabon). Hodnocení Prahy Podle výsledků studie patří Praha do skupiny měst, která staví na své minulosti a povědomí o nich je dobré. Hodnocení Prahy jak podle aktiv, tak podle značky (brandu) je nad průměrem zkoumaných měst. Ve studii dosáhla Praha využití brandu 115 %. O tom, že město staví na své pověsti, svědčí také lepší umístění Prahy podle síly brandu (8. místo) než podle síly aktiv (11. místo). Vzhledem k tomu, že i v jiných studiích se Praha umísťuje na předních místech (do 15. místa), není toto zjištění nijak překvapivé. Porovnání Prahy s vybranými městy Pro posouzení dalších vyhlídek na umístění mezi velkými evropskými městy v oblasti brandu je nutné porovnání s konkurenčními městy především v regionu střední Evropy. V následující tabulce jsou zařazena města, která jsou s Prahou často srovnávána, a dvě ve studii nejlépe hodnocená města. 9

10 Tabulka č. 2 BODOVÉ HODNOCENÍ VYBRANÝCH MĚST (DLE ABECEDY) město bodové hodnocení aktiv bodové hodnocení brandu Amsterodam Berlín Budapešť Londýn Milán Mnichov Paříž Praha Varšava Vídeň Zdroj: URM z výsledků studie Porovnáním síly aktiv a síly brandu je hodnoceno využití potenciálu města. V následujícím grafu je znázorněna pozice vybraných měst. Tak jsou identifikována města s nejvyšším využitím brandu, která nejvíce staví na své image, ale jejich aktiva neodpovídají jejich brandu. Názorným příkladem je Berlín, který podle autorů studie těží ze svého dřívějšího postavení. Praha je srovnatelná s Amsterdamem, jehož image je postaven na podobných základech tj. historické centrum a po staletí rušná obchodní křižovatka. Graf č. 1 Využití brandu, studie Saffron/ % Praha Amsterodam Bratislava Budapešt Frankfurt Milán Mnichov Vídeň Varšava Beríín Zdroj: URM z výsledků studie 10

11 Závěr Zařazení Prahy do skupiny měst, která mají silnější brand než aktiva, je v jistém smyslu pozitivní. Praha je nicméně ve svém postavení mezi evropskými městy zranitelná. Přestože je budování image a brandu dlouhodobou záležitostí, mohou konkurenční města posílením marketingu a intenzivním destinačním managementem působit ve svůj prospěch. Posilování aktiv je velmi obtížné, ve srovnání s brandem jde možná o ještě dlouhodobější proces. Brand v sobě zahrnuje nejen kvalitu služeb a dopravní obslužnost, ale i faktory velmi obtížně ovlivnitelné jako je přátelský postoj obyvatel, jejich jazykové vybavení a pocit bezpečí v daném městě. Brand Prahy je úzce spojen s pověstí České republiky a naopak. Doporučení pro Prahu Praha má dobrou výchozí pozici, svůj brand však musí nadále kultivovat. Je žádoucí provést rozbor a hodnocení faktorů spadajících do okruhu aktiv města a učinit opatření pro jejich další posílení. Do kompetence města patří především další rozvoj dopravní infrastruktury, opatření ke zlepšení orientace ve městě a dohled nad kvalitou služeb. Na straně síly brandu má město zásadní vliv na marketing a propagaci. Udržování dobré pověsti v médiích a kvalitní informovanost obyvatel, návštěvníků i investorů o akcích a možnostech, které město nabízí, jsou nezbytné. Při budování pozitivní zahraniční publicity je nutná úzká spolupráce se všemi zúčastněnými stranami, které se podílejí na vytváření národního brandu České republiky. Poznámka: Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období (schválen ZHMP dne 22. října 2009, usnesení č. 30/84) obsahuje úkol týkající se účinné realizace marketingové politiky Prahy. Předpokládá se, že součástí mezinárodního marketingu bude posílení brandu (značky) hl. m. Prahy a využití účinných marketingových nástrojů s cílem upevnit pozici města v regionu. 11

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

2. POLYCENTRISMUS. 2.2 Funkční městské oblasti. 2.1 Základní informace o projektu

2. POLYCENTRISMUS. 2.2 Funkční městské oblasti. 2.1 Základní informace o projektu 2. POLYCENTRISMUS 2.1 Základní informace o projektu Vedoucím partnerem projektu ESPON 1.1.1 Role, specifická situace a potenciál městských oblastí jako uzlů polycentrického rozvoje (The role, specifi c

Více

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 C b a A α. c B MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PISA 2012 MATEMATICKÁ GRAMOTNOST PATNÁCTILETÝCH ŽÁKŮ Jana Palečková, Vladislav Tomášek a kol. Česká

Více

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání

Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Image značek Česká republika a Praha v mezinárodním srovnání Terezie Vachová, GfK Czech (s využitím podkladů GfK Roper Public Affairs & Media North America) 28. března 2012 GfK 2012 Title of presentation

Více

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter

ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter ANALÝZA VÝZNAMU KAPITÁLOVÉHO TRHU PRO ROZVOJ EKONOMIKY ČR Marek Moudrý, Roman Binter Analýza významu kapitálového trhu pro rozvoj ekonomiky ČR SHRNUTÍ...4. OBSAH VÝZNAM BCPP A JEJÍ PROPOJENÍ S ČESKOU EKONOMIKOU...5.

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY

ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY ANALÝZA POTŘEB MĚST PO ROCE 2013 Z HLEDISKA BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITIKY Svaz měst a obcí České republiky 18.9.2010 Impressum Autorský kolektiv Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. Mgr. Eva Srnová Mgr. Ingrid Štegmannová

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

MICE CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

MICE CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní program: Hospodářská politika a správa Studijní obor: Regionální rozvoj a správa MICE CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE MICE tourism in the Czech

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz. Vážení čtenáři,

EDITORIAL. Roman Kotlán šéfredaktor cardmag.cz. Vážení čtenáři, #3.2012 cardmag TM letní číslo přináší exkluzivní zprávy z domova a ze zahraničí. bezkontaktní technologie. mobilní platby. marketing. bezpečnost. profil ukrajiny. ohlédnutí za létem. zajímavosti & inspirace.

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU:

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR PODNIKATELSKÁ AKTIVITA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ ZPRÁVA 2006 MARTIN LUKEŠ MARTINA JAKL PARTNEŘI PROJEKTU: Global Entrepreneurship Monitor Podnikatelská aktivita v České

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více