Pioneer zajištěný fond 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pioneer zajištěný fond 2"

Transkript

1 Pioneer zajištěný fond 2

2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu nebo chránit hodnotu investice prostřednictvím ochranné úrovně, pod kterou nemůže majetek klesnout. Zajištěné investice se tedy v porovnání s investicemi do jiných typů fondů řadí mezi méně rizikové. Potenciál výnosu zajištěných fondů se navíc pohybuje nad úrovní zhodnocení termínovaných vkladů, fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, a to je také jedním z důvodů, proč se zajištěné fondy stávají stále vyhledávanějšími. Obliba zajištěných fondů roste Ze všech typů podílových fondů zaznamenaly v poslední době největší příliv finančních prostředků právě zajištěné fondy. To svědčí o jejich mimořádné oblibě mezi investory v České republice. Podle údajů Asociace fondů a asset managementu České republiky (AFAM ČR) vložili investoři v roce 2006 do zajištěných fondů téměř 19 miliard Kč. Díky obrovskému zájmu spravovaly zajištěné fondy k více než 42 miliard Kč, což je po peněžních fondech druhý největší objem majetku pod správou. Výhody Pioneer - zajištěného fondu 2 potenciál vyššího zhodnocení ve srovnání s klasickými bankovními vklady možnost významně se přiblížit výnosu akciových trhů široká diverzifikace portfolia fondu zajištění počáteční hodnoty fondu před poklesem a uzamykání výnosů v průběhu investice (princip zajištění je popsán dále v brožuře) ochrana investic před měnovým rizikem daňové výhody možnost zpětného odkupu podílových listů, a to kdykoliv

3 Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer - zajištěný fond 2 je ideálním produktem pro každého, kdo hledá investici, která spolehlivě a klidně pracuje v jeho prospěch a zároveň poskytuje vysokou úroveň ochrany. Proč zvolit právě Pioneer zajištěný fond 2 Unikátní strategie: ochrana i růst Pioneer - zajištěný fond 2 se odlišuje od ostatních fondů, které mají za svůj cíl chránit hodnotu vloženého majetku. Jako jeden z mála totiž může investovat velkou část prostředků do dynamických trhů. To zvyšuje výnosový potenciál, nikoli však na úkor ochrany. Aby fond zároveň zajišťoval ochranu hodnoty majetku, musí splňovat následující kritéria: Diverzifikace: dynamická složka portfolia je odvozena od srovnávacího indexu s následujícím neutrálním složením: 30 % akcie svět, 30 % akcie Evropa, 20 % dluhopisy rozvíjejících se trhů, 20 % české dluhopisy se splatností delší než 3 roky. Přestože je Pioneer zajištěný fond 2 ze své povahy charakterizován jako konzervativní investice, následující tabulka a graf ukazují jeho potenciál profitovat z růstu akciových trhů. Simulace výkonnosti fondu je porovnána s výkonností indexu státních korunových dluhopisů se splatností 1 3 roky, a to za období posledních tří let, což představuje doporučovaný investiční horizont u Pioneer - zajištěného fondu 2. Model simulace výkonnosti Pioneer - zajištěného fondu 2 Kumulativní Roční výkonnost výkonnost (p. a.) za poslední 3 roky za poslední 3 roky Pioneer zajištěný fond 2 19,36 % 6,08 % Dluhopisový index EFFAS 1-3Y 9,55 % 3,18 % Modely simulace výkonnosti Pioneer - zajištěného fondu 2 a možného vývoje hodnoty podílového listu fondu jsou postaveny na reálných datech včetně nákladů. Fond je srovnáván s dluhopisovým indexem EFFAS TR 1-3Y CZK. Zdroj: Pioneer Investments, Morningstar, Bloomberg. Data za období až Důsledné řízení rizik: portfolio manažer denně sleduje vývoj na trhu a jeho vliv na hodnotu fondu. Na základě analýzy těchto dat pak vhodně upravuje složení portfolia. Simulace vývoje hodnoty podílového listu fondu 125 Kč 120 Kč 115 Kč 110 Kč 105 Kč 100 Kč 95 Kč 90 Kč 30/04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /04/ /07/ /10/ /01/ /03/2007 Pioneer - zajištěný fond 2 simulace Dluhopisový index EFFAS TR 1-3Y Zdroj: Pioneer Investments

4 Princip zajištění Pioneer - zajištěný fond 2 poskytuje dynamickou ochranu hodnoty majetku, která kombinuje zajištění investice před většími poklesy a uzamykání již dosažených výnosů. Počáteční hodnota fondu je zajištěna na konci tříletého horizontu. Kdykoliv však v průběhu této doby vzroste hodnota fondu o 5 %, zvyšuje se ochranná úroveň o tento výnos na další tři roky. Ochranná úroveň přitom nemůže nikdy klesnout. Flexibilní investice Běžné zajištěné fondy jsou obvykle dostupné jen v krátkých, časově omezených upisovacích obdobích a jejich likvidita je značně omezena. Na rozdíl od nich je Pioneer zajištěný fond 2 otevřeným podílovým fondem. Investice nejsou ve fondu vázány do dne splatnosti, podílové listy tedy mohou být odprodány kdykoliv. Stejně tak nákup podílových listů není omezen žádnou upisovací lhůtou. Na rozdíl od většiny běžných zajištěných fondů je možné do Pioneer zajištěného fondu 2 investovat jak jednorázově, tak pravidelně, a to kdykoliv. Minimální počáteční investice Minimální následná investice Minimální pravidelná investice Kč Kč 500 Kč Zajištění proti měnovému riziku Portfolio fondu je koncipováno tak, aby i při investicích na vyspělých zahraničních trzích ochránilo hodnotu majetku před měnovým rizikem. Dopad případného posilování české koruny na hodnotu fondu je eliminován měnovým zajištěním do české koruny. Schéma posouvání a zamykání ochranné úrovně Pioneer - zajištěného fondu Kč 112 Kč 110 Kč 108 Kč 106 Kč 104 Kč 102 Kč 100 Kč 98 Kč 96 Kč Nová ochranná úroveň pro 3 roky Růst fondu o 5 % Předchozí ochranná úroveň pro 3 roky časový horizont Modelový příklad: Počáteční hodnota podílového listu fondu je 100 Kč. Pokud aktuální hodnota vzroste o 5 % na 105 Kč, mění se zajištění hodnoty ze 100 Kč na 105 Kč a začíná nové tříleté ochranné období. Dochází k tzv. zamykání výnosu. V případě, že by hodnota podílového listu vzrostla v daném období na 110,25 Kč (tzn. o dalších 5 %), dochází znovu k fixaci této nové hodnoty a k posunu zajišťovacího období. Zdroj: Pioneer Investments

5 Pioneer Investments trvale inovativní přístup od roku 1928 Pioneer Investments je celosvětová investiční skupina, která spravovala na konci května 2007 aktiva v hodnotě 237,8 miliard EUR, tedy téměř miliard korun (zdroj: PGAM). Má již 79 let zkušeností s investováním. Poskytuje široké spektrum investičních řešení, včetně podílových fondů, alternativních investic a strukturovaných produktů. Mezi klienty patří instituce, podniky, zprostředkovatelé a soukromí investoři z celého světa. Spravuje třetí nejstarší otevřený podílový fond v USA Pioneer Fund, založený v roce Jedním z největších dluhopisových fondů v Evropě je Pioneer Funds Euro Bond, který v květnu 2007 spravoval majetek ve výši 9,664 miliard EUR, tedy necelých 280 miliard korun. S ratingem M2 (agentura Fitch Ratings) se skupina řadí mezi nejlepší globální správce aktiv. Získala ocenění Global Pension Award 2006 jako nejlepší poskytovatel hedge fondů pro penzijní fondy. Je součástí skupiny UniCredit Group, která je největší finanční institucí ve střední a východní Evropě.* Investiční centra Pioneer Investments se nacházejí ve významných světových finančních centrech, jako je Boston, Dublin, Milán, Londýn, Singapur, Varšava a Praha. * Měřeno na základě velikosti celkových aktiv, počtu poboček a zisku. Zdroj: UniCredit New Europe Research Network, Boston Londýn Madrid Paříž Luxemburg Ženeva Hamburk Bern Praha Vídeň Varšava Bratislava Budapešť Bukurešť Tel Aviv Dublin Omaha New York Miami Bermudy Sofie Záhřeb Mnichov Milán Turín Peking Hong Kong Sydney Singapur

6 Jak investovat Finanční poradce nebo osobní bankéř Vám navrhne vhodnou investiční strategii a pomůže Vám se všemi kroky investování. Můžete také navštívit naše Klientské centrum Pioneer Investments, kde Vám s investicí rovněž rádi poradíme. Osobní bankéř nebo finanční poradce s Vámi vyplní jednoduchou smlouvu, jejímž prostřednictvím můžete kdykoliv investovat do fondů České rodiny fondů Pioneer. Zašlete investici na účet fondu / Jako variabilní symbol platby uveďte své rodné číslo. Veškeré informace o fondu naleznete rovněž na našich internetových stránkách nebo můžete telefonovat na bezplatné linky a

7 Klientské centrum Pioneer Investments Danube House Karolinská 650/ Praha 8 Tento materiál nepředstavuje nabídku podílových listů fondu. Před tím, než investujete, seznamte se se statutem fondu, s legislativními podmínkami investice a daňovými důsledky a riziky spojenými s investicí. Statut fondu lze získat zdarma v našem Klientském centru, Danube House, Karolinská 650/1, Praha 8, na nebo na bezplatných linkách a Investice do podílových listů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní. Není zaručena návratnost původně investované částky. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Název fondu Pioneer zajištěný fond 2 je jeho zkráceným názvem. Název fondu podle statutu je: Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Pioneer Investments je obchodním označením společnosti Pioneer Global Asset Management S.p.A. a skupiny jejích dceřiných společností.

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz

Pioneer Investments. Profil skupiny. Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Pioneer Investments Profil skupiny Jedná se o propagační materiál

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, 2005 Obsah Profil společnosti 4-5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7-8 Zpráva představenstva Situace na trhu v roce

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

PIONEER INVESTMENTS V ČR

PIONEER INVESTMENTS V ČR PIONEER INVESTMENTS V ČR SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ A INFORMACE RELEVANTNÍ PRO POSOUZENÍ KVALITY FONDŮ ČERVENEC 2005 Předkládáme Vám sumarizaci dat, která umožňuje názorné srovnání vybraných podfondů Pioneer

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Služby pro nadace a nadační fondy

Služby pro nadace a nadační fondy Služby pro nadace a nadační fondy Podpora v rámci sociální odpovědnosti firmy Působíme v oboru, kde bohatství bývá často ztotož ňováno pouze s penězi, vnášejícími do života ekonomické principy a hodnoty.

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií

Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií Fakta, trendy, argumenty Aktuální náměty k zamyšlení nad Vaší investiční strategií jaro 2015 www.csobam.cz/info Doba rozkvětu? Vážení obchodní přátelé, toto jarní shrnutí dosavadního vývoje a současných

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007

Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Blíž klientům Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2007 Penzijní fond České pojišťovny je největším poskytovatelem penzijního připojištění v České republice. Každé čtvrté penzijní připojištění

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy Investiční kapitálové společnosti KB a fondů SGAM v CZK Představení společnosti Investiční kapitálová společnost KB, a.s., (dále IKS ) se

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více