Průvodce pojištěním podnikatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pojištěním podnikatelů"

Transkript

1 Průvodce pojištěním podnikatelů

2 Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální pojistné řešení.

3 OBSAH POJIŠTĚNÍ MAJETKU 2 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 2 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 3 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 POJIŠTĚNÍ SKEL 4 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB 5 POJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO NEBO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 6 POJIŠTĚNÍ PRONAJATÝCH NEBO VYPŮJČENÝCH VĚCÍ 7 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ PŘEVZATÝCH 8 POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ, UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ 9 POJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE 10 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ 11 POJIŠTĚNÍ POSLA 11 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY 11 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 12 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU 12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH 13 POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBECNÉ PODMÍNKY 14 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK 15 POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU 15 POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 16 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 17 VYSVĚTLENÍ POJMŮ 18 1

4 POJIŠTĚNÍ MAJETKU MAJETEK NEMOVITOSTI STAVEBNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ SKLO ZÁSOBY PROVOZNÍ NEBO VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ VĚCI PRONAJATÉ NEBO VYPŮJČENÉ VĚCI PŘEVZATÉ CENNOSTI, UMĚLECKÁ DÍLA A STAROŽITNOSTI DOKUMENTACE

5 Jaké pojištění potřebujete?

6 POJIŠTĚNÍ MAJETKU Nabízíme ochranu Vašeho majetku proti následujícím pojistným nebezpečím: ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ Základní živelní pojištění POŽÁR požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla náraz dopravního prostředku pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Doplňkové živelní pojištění povodeň, záplava vodovod voda unikající z vodovodních zařízení, médium unikající z hasicích zařízení vichřice a sesuv tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení Doplňkové živelní pojištění lze sjednat jako zlomkové. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ krádež vloupáním loupež úmyslné poškození věci v souvislosti s odcizením Pojišťovna uhradí škodu v závislosti na kvalitě Vašeho zabezpečení proti vloupání (viz všeobecné pojistné podmínky). POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU úmyslné poškození nebo zničení věci 2

7 Jste vlastníkem nemovitosti?

8 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Nemovitostmi rozumíme: budovy provozní budovy, administrativní budovy, bytové domy, byty a nebytové prostory ostatní stavby ploty, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení i Pojistit lze: jednotlivou nemovitost pokud se v místě pojištění nachází více nemovitostí, musí být pojištěná nemovitost konkrétně uvedena v pojistné smlouvě soubor nemovitostí pojištění se vztahuje na všechny nemovitosti nacházející se v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak Pojištění nemovitosti lze sjednat na novou nebo časovou cenu. Budovy starší 50 let se pojišťují vždy na časovou cenu, pokud nebyly celkově zrekonstruovány. Pojistit lze jen nemovitosti, které jsou v dobrém technickém stavu. Pojistit lze i nemovitosti ve výstavbě nebo v rekonstrukci. Pojistit lze i nemovitost, která není ve Vašem vlastnictví, pokud ji používáte ke svému podnikání. Základní živelní pojištění sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Pojištění proti odcizení se vztahuje na: krádež stavebních součástí nebo příslušenství nemovitosti úmyslné poškození nemovitosti v souvislosti s odcizením Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. Pojištění pro případ vandalismu se nevztahuje na škody způsobené sprejery na vnějších částech nemovitosti. 3

9 Investoval jste do pronajatých budov, udělal jste v nich nějaké stavební úpravy? Přejete si rozšířit pojistnou ochranu skel?

10 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Stavební součásti a příslušenství nemovitosti jsou: komponenty budov, které pojištěný zřídil na vlastní náklady v pronajaté budově, např. dveře, příčky, podlahy, podhledy, obklady, okna, malby, elektronický zabezpečovací systém, elektronický požární systém, sanitární technika apod. i Stavební součásti a příslušenství se pojišťují vždy jako soubor věcí. Pojištění se sjednává vždy na novou cenu. Základní živelní pojištění sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. POJIŠTĚNÍ SKEL Sklem rozumíme: okna okna s dvojsklem nebo sklem o tloušťce 5 mm výlohy a skleněné stavební součásti prodejní pulty, vitríny světelné reklamy apod. i Soubor veškerých vlastních i cizích skel v místě pojištění se pojišťuje na první riziko, tj. s horní hranicí pojistného plnění, která odpovídá alespoň nejvyšší možné škodě, a tudíž je nižší než pojistná hodnota celého souboru skel. Pojištění skel se sjednává na novou cenu, tj. na hodnotu odpovídající nákladům na jeho znovupořízení (včetně demontáže a instalace). Pojištění se vztahuje na rozbití nebo poškození skel z jakékoli příčiny, tzv. ALL RISKS. Pojistit lze i skla, která ve vlastnictví pojištěného nejsou. 4

11 Skladujete zásoby? 1

12 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB Zásobami rozumíme: materiál polotovary, dokončené výrobky zboží Za zásoby se nepovažují: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod. cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) Zásoby se pojišťují vždy jako soubor věcí. V případě pojistné události Vám nahradíme náklady na znovupořízení zásob. i Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 5

13 Jste vlastníkem provozního nebo výrobního zařízení? 1

14 POJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO NEBO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ Provozním nebo výrobním zařízením rozumíme ostatní vlastní věci movité, které tvoří vybavení kanceláří a provozoven, tj: nábytek, zařizovací předměty výpočetní a kancelářská technika stroje, přístroje, nástroje pracovní pomůcky apod. Za ostatní vlastní věci movité se nepovažují: věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem úžívání cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti písemnosti (provozní dokumentace) motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Ostatní vlastní věci movité se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou nebo časovou cenu. Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 6

15 Používáte ke svému podnikání věci pronajaté nebo vypůjčené?

16 POJIŠTĚNÍ PRONAJATÝCH NEBO VYPŮJČENÝCH VĚCÍ Pronajatými nebo vypůjčenými věcmi rozumíme cizí věci užívané, tj. věci v leasingovém pronájmu apod. Za cizí věci užívané se nepovažují: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod. cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Cizí věci užívané se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou nebo časovou cenu. Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 7

17 Přebíráte v souvislosti se svým podnikáním věci svých zákazníků?

18 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ PŘEVZATÝCH Věcmi Vašich zákazníků rozumíme cizí věci převzaté za účelem provedení objednané služby, např.: opravy, úpravy komisního prodeje úschovy apod. Za cizí věci převzaté se nepovažují: zásoby materiálu, polotovarů, výrobků, zboží věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem užívání cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Cizí věci převzaté se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává vždy na časovou cenu. Živelní pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 8

19 Uchováváte v souvislosti se svým podnikáním cennosti nebo umělecká díla a starožitnosti?

20 POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ, UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ Cennostmi se rozumí: peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. Umělecká díla jsou originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena je dána uměleckou kvalitou a autorem Starožitnosti jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu Jako cennosti, umělecká díla nebo starožitnosti se pojišťují i zásoby, věci převzaté nebo cizí věci užívané, pokud svým charakterem do některé z těchto skupin patří. Například dobíjecí kupony do mobilních telefonů je nutné pojistit jako cennost. i Tyto věci se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na obvyklou cenu; pojištění peněz na nominální hodnotu. Živelní pojištění cenností se sjednává vždy na první riziko. Živelní pojištění uměleckých děl a starožitností se sjednává na plnou pojistnou hodnotu. Pojištění cenností pro případ odcizení se sjednává vždy na první riziko. Pojištění uměleckých děl a starožitností pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu, nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. 9

21 Je pojistným nebezpečím ohrožena i Vaše dokumentace?

22 POJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE Dokumentací rozumíme písemnosti, tj.: obchodní knihy, plány, výkresy apod. nosiče dat, software a pořízená data užívané pro potřeby Vašeho podnikání i Dokumentace se pojišťuje jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor veškeré dokumentace, která se nachází v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud bude dokumentace pojištěna jako jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na limit plnění stanovený v závislosti na výši nákladů potřebných na znovupořízení pojištěné dokumentace. 10

23 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ POSLA POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY PŘEPRAVOVANÉ VĚCI

24 Přepravujete v souvislosti s podnikáním peníze nebo ceniny? Převážíte věci související s Vaším podnikáním?

25 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ POSLA Pojištění posla se vztahuje na přepravu vlastních peněz nebo cenin (např. tržby, mzdy, stravenky) prováděnou pojištěným nebo jím pověřenou osobou. i Pojistná nebezpečí: loupežné přepadení ztráta peněz nebo cenin následkem dopravní nehody Pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění je platné na území České republiky. Pojištění není určeno pro: dealery a obchodní zástupce bezpečnostní služby a smluvní přepravu cenin POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY Pojištění věcí během silniční dopravy se vztahuje na přepravu vlastního zboží, zakázek, nářadí, materiálu apod. prováděnou vlastním dopravním prostředkem. i Pojistná nebezpečí: živelní události odcizení vozidla i s nákladem, vloupání do vozidla, loupežné přepadení ztráta nákladu během dopravní nehody Územní platnost pojištění: Česká republika Česká republika a sousední státy Evropa, kterou rozumíme geografickou oblast Evropy včetně Litvy, Lotyšska a Estonska. Neplatí pro ostatní státy bývalého Sovětského svazu, Albánii a Turecko. Pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění není určeno pro smluvní přepravu nákladu. 11

26 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM ODPOVĚDNOST

27 Proč je výhodné uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu?

28 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU V souvislosti s podnikáním odpovídáte podle zákona za škodu: způsobenou provozní činností Vašim zákazníkům, sousedům nebo jiným třetím osobám vyplývající z vlastnictví nemovitosti (úraz na neuklizeném chodníku, pád krytiny nebo sněhu ze střechy apod.) vzniklou zaměstnanci na jeho osobních věcech odložených na pracovišti způsobenou žákům při praktické výuce způsobenou na věcech Vašich zákazníků, které odložili ve Vašich prostorách na místě k tomu určeném (v šatní skříňce, na věšáku apod.) způsobenou na vnesených věcech hostů v ubytovacím zařízení (v hotelovém pokoji apod.) Pojištění obecné odpovědnosti se nevztahuje: na škody způsobené vadou výrobku na škody na věcech převzatých na škody na věcech užívaných na náhradu nákladů zdravotní pojišťovny (regres) u zaměstnanců pojištěného při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání i Tyto druhy pojištění je nutné připojistit dodatkově k základnímu pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Toto pojištění nenahrazuje povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou požárem nebo výbuchem je možné sjednat dodatkové připojištění na vyšší limit plnění. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU Jste-li výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, odpovídáte podle zákona uživateli za škodu způsobenou vadou Vašeho výrobku. Škodou způsobenou vadou výrobku se rozumí škoda vzniklá jeho použitím, a to na životě, zdraví nebo na věci jiné, než je vadný výrobek. Výrobek se považuje za vadný, jestliže jeho užití nezaručuje z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek se považuje i vada vykonané práce, která se projeví po jejím předání. Pojištění se nevztahuje na reklamace (odpovědnost za vadu vlastního výrobku). Toto pojištění nenahrazuje povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti. 12

29 Přebíráte věci svých zákazníků? Máte věci v leasingovém pronájmu nebo dlouhodobě pronajaté?

30 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH Jste odpovědný za škodu vzniklou na věcech, které jste převzal od svých zákazníků za účelem provedení objednané služby, tj.: opravy, úpravy komisní prodej úschova apod. i Převzetím věci odpovídáte za všechny škody vzniklé na věci z jakékoli příčiny, a to bez ohledu na Vaše zavinění (včetně škod způsobených živelní událostí, odcizením apod.). Nevztahuje se na škodu na cizích věcech užívaných. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH V případě užívání cizí věci (leasingový pronájem, výpůjčka, dlouhodobá nájemní smlouva apod.) jste odpovědný za škodu, kterou na věci způsobíte. Nevztahuje se na škodu na cizích věcech převzatých. Nevztahuje se na škody, které nebyly způsobeny pojištěným (živelní událostí, odcizením apod.). Proti těmto nebezpečím je zapotřebí sjednat majetkové pojištění cizích věcí užívaných. POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vašeho zaměstnance může na Vás zdravotní pojišťovna požadovat náhradu nákladů vynaložených na jeho léčení. Tato náhrada nákladů zdravotní pojišťovny není hrazena ze zákonného pojištění zaměstnavatele (vyhl. 125/1993 Sb.). POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM i Škody nejvyššího rozsahu, které vyplývají z provozní činnosti, bývají způsobeny požárem (a jeho průvodními jevy) nebo výbuchem. Toto riziko je zvlášť vysoké, pokud podnikáte v hromadných provozních budovách v těsném sousedství jiných objektů (nákupní a administrativní centra apod.). Pro případ odpovědnosti za tyto škody je možné sjednat dodatkové pojištění na vyšší limit plnění, než platí pro základní pojištění odpovědnosti za škodu. Toto dodatkové pojištění nelze sjednat pro výrobní a stavební činnosti. 13

31

32 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBECNÉ PODMÍNKY Územní rozsah pojištění Pojistit lze odpovědnost za škody vzniklé na území: České republiky České republiky a sousedních států Evropy (geografické) celého světa mimo USA a Kanadu Rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na odpovědnost: za škodu na životě a zdraví za škodu na věci za následnou škodu vyplývající ze škody na životě a zdraví nebo na věci (ušlý zisk, ztráta na výdělku apod.) Kooperativa Vám rovněž uhradí náklady nutné k právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Limity pojistného plnění je zapotřebí stanovit v takové výši, aby stačily k náhradě všech škod, které mohou nastat, a to i v případě: jednorázového odškodnění pozůstalých v případě smrti (manžel/ka, děti, rodiče každý 240 tis. Kč, sourozenci každý 175 tis. Kč atd.) pravidelných plateb na vyrovnání rozdílu mezi původním příjmem a dávkami ze sociálního zabezpečení (renta) vysoké škody na majetku (zavinění požáru sousedního objektu) Všechny škody vzniklé během jednoho pojistného roku budou uhrazeny do dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění. i Limit pojistného plnění pro dodatkové pojištění nesmí být vyšší než limit plnění pro základní pojištění obecné odpovědnosti za škodu. 14

33 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ RIZIKA

34 Jsou Vaše rezervy dostatečné i pro případ, že přestanete vyrábět?

35 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru i ostatních živelních nebezpečí (povodeň, záplava, sesuv, vodovod), ale také odcizením. V takovém případě za Vás Kooperativa uhradí: ušlý zisk, kterého byste dosáhl, kdyby k přerušení nedošlo náklady, které musíte vynakládat i během přerušení provozu (nájemné, mzdy, leasingové splátky, platby za odběr energie apod.) i Ušlý zisk a stálé náklady za Vás uhradíme po dobu přerušení provozu, a to až po dobu šesti měsíců. Limit pojistného plnění si na svoji odpovědnost stanoví pojistník. Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru nebo výbuchu ve Vašem podniku. V takovém případě za Vás Kooperativa uhradí: ušlý zisk, kterého byste dosáhl, kdyby k přerušení nedošlo náklady, které musíte vynakládat i během přerušení provozu (nájemné, mzdy, leasingové splátky, platby za odběr energie apod.) i Ušlý zisk a stálé náklady za Vás uhradíme po dobu přerušení provozu, a to až po dobu tří měsíců. Limit pojistného plnění si na svoji odpovědnost stanoví pojistník. Podmínkou pojištění přerušení provozu je majetkové pojištění proti stejnému pojistnému nebezpečí. 15

36 Přejete si rozšířit pojistné krytí strojů i v případě poruchy?

37 POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Předmětem tohoto pojištění mohou být: stroje včetně jejich výbavy a příslušenství strojní zařízení (např. technologické linky) pracovní stroje samojízdné nebo přípojné (i s registrační značkou/spz) i Pojištěny mohou být stroje vlastní i cizí stroje užívané (pronajaté). Stáří pojištěného stroje nesmí přesáhnout 10 let; jde-li o zemědělský stroj, nesmí stáří přesáhnout čtyři roky. Pojistit lze pouze stroje v dobrém technickém stavu. Pojistit lze: jednotlivý stroj (musí být konkrétně uveden v pojistné smlouvě) soubor strojních zařízení (pojištění se vztahuje na všechny stroje užívané pojištěným, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) Pojistným nebezpečím je vznik technické závady stroje, tj. jeho náhlé poškození nebo zničení následkem: poruchy stroje chyby nebo nedbalosti obsluhy úmyslného jednání třetí osoby Pojištění strojů se sjednává na novou cenu. Za technickou závadu se zejména nepovažuje: přirozené opotřebení a stárnutí škoda způsobená při přepravě stroje Pojištění strojů nezahrnuje škody způsobené živelními událostmi a odcizením. Pro tato nebezpečí je zapotřebí sjednat majetkové pojištění. i V případě sjednání pojištění strojů a majetkového pojištění (živel a odcizení) získáte pojištění proti všem rizikům, tzv. ALL RISKS. 16

38 Používáte elektronická zařízení?

39 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Předmětem tohoto pojištění mohou být elektronická provozní zařízení, např.: kancelářská a výpočetní technika komunikační a rozhlasová technika zdravotnická technika zařízení pro polygrafický průmysl zařízení pro rozhlas a televizi zařízení pro automatizační a měřicí poplachovou techniku i Pojištěna mohou být zařízení vlastní i cizí užívaná (pronajatá). Stáří pojištěného zařízení nesmí přesáhnout pět let. Pojistit lze: jednotlivé zařízení (musí být konkrétně uvedeno v pojistné smlouvě) soubor zařízení (pojištění se vztahuje na všechna zařízení užívaná pojištěným, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Pojistným nebezpečím je vznik technické závady na zařízení následkem: poruchy zařízení chyby nebo nedbalosti obsluhy úmyslného jednání třetí osoby Pojištění elektronických zařízení se sjednává na novou cenu. Za pojistná nebezpečí se nepovažují zejména přirozené opotřebení a stárnutí zařízení ztráta dat a programů škody způsobené počítačovými viry Pokud je v pojistné smlouvě tak ujednáno, pojištění se vztahuje i na: notebooky audiovizuální elektrotechniku Pojištění se nevztahuje na mobilní telefony a přenosné radiostanice. Pojištění elektronických zařízení nezahrnuje škody způsobené živelními událostmi a odcizením. Pro tato nebezpečí je zapotřebí sjednat majetkové pojištění. 17

40 VYSVĚTLENÍ POJMŮ POJMY

41 Na vysvětlenou...

42 VYSVĚTLENÍ POJMŮ i Časová cena cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Nová cena cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu. Pojistná částka v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Pojistná hodnota hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. Může být vyjádřena jako nová cena, časová cena nebo obvyklá cena. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodeji věci, popř. obdobné věci, v obvyklém obchodním styku v daném místě a v daném čase. Pojištění na první riziko / zlomkové pojištění Sjednává se s limitem pojistného plnění, který by měl odpovídat: nejvyšší možné škodě, kterou pojistné nebezpečí může způsobit součtu všech možných škod, které nastanou během pojistného roku Limit pojistného plnění může být nižší než pojistná hodnota věcí / souboru věcí. Na první riziko se pojišťuje v případě, kdy není možné určit pojistnou hodnotu. Takto pojišťujeme např. cennosti, denní tržbu, jejíž výše může být rozdílná. Sjednává-li se pojištění vědomě na část známé pojistné hodnoty, potom jde o zlomkové pojištění. Takto pojišťujeme např. budovy proti odcizení, kdy je jasné, že nehrozí odcizení celého objektu, ale pouze jeho části. Spoluúčast Při pojištění proti jednotlivým nebezpečím je možné si zvolit libovolnou spoluúčast, díky níž lze dosáhnout výrazné slevy na pojistném. Tento průvodce poskytuje pouze základní informaci o pojištění, nenahrazuje konkrétní pojistné podmínky a není součástí pojistné smlouvy. 18

43 Poznámky:

44

45 Máme produkty pro každou životní situaci ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Kapitálové životní pojištění HARMONIE Komplexní rizikové pojištění RUBIKON Svatební pojištění BUDOUCNOST Pojištění dětí RADOST Úvěrové životní pojištění Komerční zdravotní pojištění Důchodové programy řady RENTA ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA MEDIKOMPAS Základní varianta: Rychlé informace + Lékař na telefonu Rozšířená varianta: Rychlé informace + Lékař na telefonu zdarma + Asistenční služby PROGRAM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD Kapitálové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Důchodová pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Manažerské motivační pojištění za jednorázové i běžně hrazené pojistné Skupinové pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo úmrtí CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění léčebných výloh Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu Cestovní pojištění pro opakované výjezdy Kolumbus Abonent POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM kombinované pojištění rodinného domu a domácnosti Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytového domu Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinné ručení STANDARD, BENEFIT a BASIC Komplexní pojištění motorových vozidel TANDEM a GLOBAL Havarijní pojištění PARTNER Havarijní pojištění motocyklů Doplňková pojištění: čelní sklo, nestandardní výbava, zavazadla, úrazové pojištění, pojištění věcí během silniční dopravy, náklady na nájem náhradního vozidla, rozšířená asistence, pojištění právní ochrany, Pomoc při nehodě POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A PODNIKATELŮ Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění přerušení provozu Pojištění přepravy Pojištění malých a středních podnikatelů START Plus a TREND Program pro pojištění měst a obcí Pojištění Ordinace DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění právní ochrany K-Vm-731-A 1/2010

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2 Specifikace pojišťovaného majetku a odpovědnosti MČ Praha 20 Horní A. Pojištění majetku a odpovědnosti obce (městské části) Přehled o pojišťovaném majetku MČ Praha 20 Horní je uveden v následujícím seznamu

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Produktový list Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 01. 12. 2011 Základní parametry Typ pojištění Předmět pojištění Pojistná doba Frekvence placení Podmínky sjednání Spoluúčast Varianty rozsahu pojištění

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění trvale obývané nemovitosti ZPP - N 01 Článek 1 Úvodní ustanovení Obecné zásady pojištění nemovitosti, jež sjednává Allianz pojišťovna, a. s., jsou stanoveny ve

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců

Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE. Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců Příloha č. 1 zadávací dokumentace TECHNICKÁ DOKUMENTACE Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti podniku a zaměstnanců evid. číslo ve Věstníku veřejných zakázek 405048 Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 53937749-12 Stav k datu 1. 6. 2015 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 53937749-12 X 1 664 04 MOKRÁ ČESKÁ REPUBLIKA Z-VPPN74/N

Více

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku

Technické podmínky. Pojištění majetku Městské části Praha 1. Specifikace požadavků na pojištění zadavatele. Pojistná smlouva na pojištění majetku Technické podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu - 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Pojištění majetku Městské části Praha 1 Specifikace

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

1. Majetkové pojištění

1. Majetkové pojištění k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb. Příloha č. 2 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti pro Město Železný Brod OBCHODNÍ

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení

Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS + speciální

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07

SMĚRNICE Č. S/7413-13. Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: Č. S/7413-13 Verze: 4 Název: Pojištění podnikatelských rizik TREND 07 Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado 2004 12.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 - UPRAVENÁ Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé

Více

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč

v Kč 1 Motocykl-moped L0228 Korado nové 2004 35.000 49 59 x 1 x 0,00 Kč 2 Nákl.přívěs 1L5 5193 nové 2005 26.000 x 140 x x x 0,00 Kč PŘÍLOHA č. 4 Soupis motorových vozidel města Česká Lípa pro stanovení výše ročního pojistného za havarijní pojištění motorových vozidel - platnost pro území Evropa Pojištěná rizika: a) náhlé poškození

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Nové BO. Pojištění majetku občanů

Nové BO. Pojištění majetku občanů 1 Pojištění majetku občanů 2 Program Pojištění stavby Pojištění bytu Pojištění domácnosti Pojištění rekreační domácnosti Asistenční služby Pojištění odpovědnosti 3 MOS POJIŠTĚNÍ OBYTNÝCH BUDOV 4 Modifikace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV

PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - BIOCEV PŘÍLOHA Č. 3 - POJISTNÝ PROGRAM Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu/újmu - OBSAH 1. Základní informace... 2 1.1. Informace o pojistníkovi / pojištěných... 2 1.2. Základní informace k poptávce...

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

28.03.2014 6:26. Jméno a příjmení/název společnosti: Bydliště/sídlo:

28.03.2014 6:26. Jméno a příjmení/název společnosti: Bydliště/sídlo: Vypracoval: Vladimír Janda tel. č.: 776788777 e-mail: janda.allianz@gmail.com - vladimir.janda@iallianz.cz Kalkulace Pojištění PRO Podnikatele 28.03.2014 6:26 Základní údaje Jméno a příjmení/název společnosti:

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více