Průvodce pojištěním podnikatelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pojištěním podnikatelů"

Transkript

1 Průvodce pojištěním podnikatelů

2 Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální pojistné řešení.

3 OBSAH POJIŠTĚNÍ MAJETKU 2 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 2 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 3 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 POJIŠTĚNÍ SKEL 4 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB 5 POJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO NEBO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 6 POJIŠTĚNÍ PRONAJATÝCH NEBO VYPŮJČENÝCH VĚCÍ 7 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ PŘEVZATÝCH 8 POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ, UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ 9 POJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE 10 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ 11 POJIŠTĚNÍ POSLA 11 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY 11 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 12 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU 12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH 13 POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBECNÉ PODMÍNKY 14 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK 15 POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU 15 POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 16 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 17 VYSVĚTLENÍ POJMŮ 18 1

4 POJIŠTĚNÍ MAJETKU MAJETEK NEMOVITOSTI STAVEBNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ SKLO ZÁSOBY PROVOZNÍ NEBO VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ VĚCI PRONAJATÉ NEBO VYPŮJČENÉ VĚCI PŘEVZATÉ CENNOSTI, UMĚLECKÁ DÍLA A STAROŽITNOSTI DOKUMENTACE

5 Jaké pojištění potřebujete?

6 POJIŠTĚNÍ MAJETKU Nabízíme ochranu Vašeho majetku proti následujícím pojistným nebezpečím: ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ Základní živelní pojištění POŽÁR požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla náraz dopravního prostředku pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Doplňkové živelní pojištění povodeň, záplava vodovod voda unikající z vodovodních zařízení, médium unikající z hasicích zařízení vichřice a sesuv tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení Doplňkové živelní pojištění lze sjednat jako zlomkové. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ krádež vloupáním loupež úmyslné poškození věci v souvislosti s odcizením Pojišťovna uhradí škodu v závislosti na kvalitě Vašeho zabezpečení proti vloupání (viz všeobecné pojistné podmínky). POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU úmyslné poškození nebo zničení věci 2

7 Jste vlastníkem nemovitosti?

8 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Nemovitostmi rozumíme: budovy provozní budovy, administrativní budovy, bytové domy, byty a nebytové prostory ostatní stavby ploty, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení i Pojistit lze: jednotlivou nemovitost pokud se v místě pojištění nachází více nemovitostí, musí být pojištěná nemovitost konkrétně uvedena v pojistné smlouvě soubor nemovitostí pojištění se vztahuje na všechny nemovitosti nacházející se v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak Pojištění nemovitosti lze sjednat na novou nebo časovou cenu. Budovy starší 50 let se pojišťují vždy na časovou cenu, pokud nebyly celkově zrekonstruovány. Pojistit lze jen nemovitosti, které jsou v dobrém technickém stavu. Pojistit lze i nemovitosti ve výstavbě nebo v rekonstrukci. Pojistit lze i nemovitost, která není ve Vašem vlastnictví, pokud ji používáte ke svému podnikání. Základní živelní pojištění sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Pojištění proti odcizení se vztahuje na: krádež stavebních součástí nebo příslušenství nemovitosti úmyslné poškození nemovitosti v souvislosti s odcizením Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. Pojištění pro případ vandalismu se nevztahuje na škody způsobené sprejery na vnějších částech nemovitosti. 3

9 Investoval jste do pronajatých budov, udělal jste v nich nějaké stavební úpravy? Přejete si rozšířit pojistnou ochranu skel?

10 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Stavební součásti a příslušenství nemovitosti jsou: komponenty budov, které pojištěný zřídil na vlastní náklady v pronajaté budově, např. dveře, příčky, podlahy, podhledy, obklady, okna, malby, elektronický zabezpečovací systém, elektronický požární systém, sanitární technika apod. i Stavební součásti a příslušenství se pojišťují vždy jako soubor věcí. Pojištění se sjednává vždy na novou cenu. Základní živelní pojištění sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. POJIŠTĚNÍ SKEL Sklem rozumíme: okna okna s dvojsklem nebo sklem o tloušťce 5 mm výlohy a skleněné stavební součásti prodejní pulty, vitríny světelné reklamy apod. i Soubor veškerých vlastních i cizích skel v místě pojištění se pojišťuje na první riziko, tj. s horní hranicí pojistného plnění, která odpovídá alespoň nejvyšší možné škodě, a tudíž je nižší než pojistná hodnota celého souboru skel. Pojištění skel se sjednává na novou cenu, tj. na hodnotu odpovídající nákladům na jeho znovupořízení (včetně demontáže a instalace). Pojištění se vztahuje na rozbití nebo poškození skel z jakékoli příčiny, tzv. ALL RISKS. Pojistit lze i skla, která ve vlastnictví pojištěného nejsou. 4

11 Skladujete zásoby? 1

12 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB Zásobami rozumíme: materiál polotovary, dokončené výrobky zboží Za zásoby se nepovažují: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod. cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) Zásoby se pojišťují vždy jako soubor věcí. V případě pojistné události Vám nahradíme náklady na znovupořízení zásob. i Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 5

13 Jste vlastníkem provozního nebo výrobního zařízení? 1

14 POJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO NEBO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ Provozním nebo výrobním zařízením rozumíme ostatní vlastní věci movité, které tvoří vybavení kanceláří a provozoven, tj: nábytek, zařizovací předměty výpočetní a kancelářská technika stroje, přístroje, nástroje pracovní pomůcky apod. Za ostatní vlastní věci movité se nepovažují: věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem úžívání cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti písemnosti (provozní dokumentace) motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Ostatní vlastní věci movité se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou nebo časovou cenu. Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 6

15 Používáte ke svému podnikání věci pronajaté nebo vypůjčené?

16 POJIŠTĚNÍ PRONAJATÝCH NEBO VYPŮJČENÝCH VĚCÍ Pronajatými nebo vypůjčenými věcmi rozumíme cizí věci užívané, tj. věci v leasingovém pronájmu apod. Za cizí věci užívané se nepovažují: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod. cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Cizí věci užívané se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou nebo časovou cenu. Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 7

17 Přebíráte v souvislosti se svým podnikáním věci svých zákazníků?

18 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ PŘEVZATÝCH Věcmi Vašich zákazníků rozumíme cizí věci převzaté za účelem provedení objednané služby, např.: opravy, úpravy komisního prodeje úschovy apod. Za cizí věci převzaté se nepovažují: zásoby materiálu, polotovarů, výrobků, zboží věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem užívání cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Cizí věci převzaté se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává vždy na časovou cenu. Živelní pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 8

19 Uchováváte v souvislosti se svým podnikáním cennosti nebo umělecká díla a starožitnosti?

20 POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ, UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ Cennostmi se rozumí: peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. Umělecká díla jsou originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena je dána uměleckou kvalitou a autorem Starožitnosti jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu Jako cennosti, umělecká díla nebo starožitnosti se pojišťují i zásoby, věci převzaté nebo cizí věci užívané, pokud svým charakterem do některé z těchto skupin patří. Například dobíjecí kupony do mobilních telefonů je nutné pojistit jako cennost. i Tyto věci se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na obvyklou cenu; pojištění peněz na nominální hodnotu. Živelní pojištění cenností se sjednává vždy na první riziko. Živelní pojištění uměleckých děl a starožitností se sjednává na plnou pojistnou hodnotu. Pojištění cenností pro případ odcizení se sjednává vždy na první riziko. Pojištění uměleckých děl a starožitností pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu, nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. 9

21 Je pojistným nebezpečím ohrožena i Vaše dokumentace?

22 POJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE Dokumentací rozumíme písemnosti, tj.: obchodní knihy, plány, výkresy apod. nosiče dat, software a pořízená data užívané pro potřeby Vašeho podnikání i Dokumentace se pojišťuje jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor veškeré dokumentace, která se nachází v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud bude dokumentace pojištěna jako jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na limit plnění stanovený v závislosti na výši nákladů potřebných na znovupořízení pojištěné dokumentace. 10

23 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ POSLA POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY PŘEPRAVOVANÉ VĚCI

24 Přepravujete v souvislosti s podnikáním peníze nebo ceniny? Převážíte věci související s Vaším podnikáním?

25 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ POSLA Pojištění posla se vztahuje na přepravu vlastních peněz nebo cenin (např. tržby, mzdy, stravenky) prováděnou pojištěným nebo jím pověřenou osobou. i Pojistná nebezpečí: loupežné přepadení ztráta peněz nebo cenin následkem dopravní nehody Pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění je platné na území České republiky. Pojištění není určeno pro: dealery a obchodní zástupce bezpečnostní služby a smluvní přepravu cenin POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY Pojištění věcí během silniční dopravy se vztahuje na přepravu vlastního zboží, zakázek, nářadí, materiálu apod. prováděnou vlastním dopravním prostředkem. i Pojistná nebezpečí: živelní události odcizení vozidla i s nákladem, vloupání do vozidla, loupežné přepadení ztráta nákladu během dopravní nehody Územní platnost pojištění: Česká republika Česká republika a sousední státy Evropa, kterou rozumíme geografickou oblast Evropy včetně Litvy, Lotyšska a Estonska. Neplatí pro ostatní státy bývalého Sovětského svazu, Albánii a Turecko. Pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění není určeno pro smluvní přepravu nákladu. 11

26 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM ODPOVĚDNOST

27 Proč je výhodné uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu?

28 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU V souvislosti s podnikáním odpovídáte podle zákona za škodu: způsobenou provozní činností Vašim zákazníkům, sousedům nebo jiným třetím osobám vyplývající z vlastnictví nemovitosti (úraz na neuklizeném chodníku, pád krytiny nebo sněhu ze střechy apod.) vzniklou zaměstnanci na jeho osobních věcech odložených na pracovišti způsobenou žákům při praktické výuce způsobenou na věcech Vašich zákazníků, které odložili ve Vašich prostorách na místě k tomu určeném (v šatní skříňce, na věšáku apod.) způsobenou na vnesených věcech hostů v ubytovacím zařízení (v hotelovém pokoji apod.) Pojištění obecné odpovědnosti se nevztahuje: na škody způsobené vadou výrobku na škody na věcech převzatých na škody na věcech užívaných na náhradu nákladů zdravotní pojišťovny (regres) u zaměstnanců pojištěného při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání i Tyto druhy pojištění je nutné připojistit dodatkově k základnímu pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Toto pojištění nenahrazuje povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou požárem nebo výbuchem je možné sjednat dodatkové připojištění na vyšší limit plnění. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU Jste-li výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, odpovídáte podle zákona uživateli za škodu způsobenou vadou Vašeho výrobku. Škodou způsobenou vadou výrobku se rozumí škoda vzniklá jeho použitím, a to na životě, zdraví nebo na věci jiné, než je vadný výrobek. Výrobek se považuje za vadný, jestliže jeho užití nezaručuje z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek se považuje i vada vykonané práce, která se projeví po jejím předání. Pojištění se nevztahuje na reklamace (odpovědnost za vadu vlastního výrobku). Toto pojištění nenahrazuje povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti. 12

29 Přebíráte věci svých zákazníků? Máte věci v leasingovém pronájmu nebo dlouhodobě pronajaté?

30 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH Jste odpovědný za škodu vzniklou na věcech, které jste převzal od svých zákazníků za účelem provedení objednané služby, tj.: opravy, úpravy komisní prodej úschova apod. i Převzetím věci odpovídáte za všechny škody vzniklé na věci z jakékoli příčiny, a to bez ohledu na Vaše zavinění (včetně škod způsobených živelní událostí, odcizením apod.). Nevztahuje se na škodu na cizích věcech užívaných. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH V případě užívání cizí věci (leasingový pronájem, výpůjčka, dlouhodobá nájemní smlouva apod.) jste odpovědný za škodu, kterou na věci způsobíte. Nevztahuje se na škodu na cizích věcech převzatých. Nevztahuje se na škody, které nebyly způsobeny pojištěným (živelní událostí, odcizením apod.). Proti těmto nebezpečím je zapotřebí sjednat majetkové pojištění cizích věcí užívaných. POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vašeho zaměstnance může na Vás zdravotní pojišťovna požadovat náhradu nákladů vynaložených na jeho léčení. Tato náhrada nákladů zdravotní pojišťovny není hrazena ze zákonného pojištění zaměstnavatele (vyhl. 125/1993 Sb.). POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM i Škody nejvyššího rozsahu, které vyplývají z provozní činnosti, bývají způsobeny požárem (a jeho průvodními jevy) nebo výbuchem. Toto riziko je zvlášť vysoké, pokud podnikáte v hromadných provozních budovách v těsném sousedství jiných objektů (nákupní a administrativní centra apod.). Pro případ odpovědnosti za tyto škody je možné sjednat dodatkové pojištění na vyšší limit plnění, než platí pro základní pojištění odpovědnosti za škodu. Toto dodatkové pojištění nelze sjednat pro výrobní a stavební činnosti. 13

31

32 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBECNÉ PODMÍNKY Územní rozsah pojištění Pojistit lze odpovědnost za škody vzniklé na území: České republiky České republiky a sousedních států Evropy (geografické) celého světa mimo USA a Kanadu Rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na odpovědnost: za škodu na životě a zdraví za škodu na věci za následnou škodu vyplývající ze škody na životě a zdraví nebo na věci (ušlý zisk, ztráta na výdělku apod.) Kooperativa Vám rovněž uhradí náklady nutné k právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Limity pojistného plnění je zapotřebí stanovit v takové výši, aby stačily k náhradě všech škod, které mohou nastat, a to i v případě: jednorázového odškodnění pozůstalých v případě smrti (manžel/ka, děti, rodiče každý 240 tis. Kč, sourozenci každý 175 tis. Kč atd.) pravidelných plateb na vyrovnání rozdílu mezi původním příjmem a dávkami ze sociálního zabezpečení (renta) vysoké škody na majetku (zavinění požáru sousedního objektu) Všechny škody vzniklé během jednoho pojistného roku budou uhrazeny do dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění. i Limit pojistného plnění pro dodatkové pojištění nesmí být vyšší než limit plnění pro základní pojištění obecné odpovědnosti za škodu. 14

33 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ RIZIKA

34 Jsou Vaše rezervy dostatečné i pro případ, že přestanete vyrábět?

35 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru i ostatních živelních nebezpečí (povodeň, záplava, sesuv, vodovod), ale také odcizením. V takovém případě za Vás Kooperativa uhradí: ušlý zisk, kterého byste dosáhl, kdyby k přerušení nedošlo náklady, které musíte vynakládat i během přerušení provozu (nájemné, mzdy, leasingové splátky, platby za odběr energie apod.) i Ušlý zisk a stálé náklady za Vás uhradíme po dobu přerušení provozu, a to až po dobu šesti měsíců. Limit pojistného plnění si na svoji odpovědnost stanoví pojistník. Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru nebo výbuchu ve Vašem podniku. V takovém případě za Vás Kooperativa uhradí: ušlý zisk, kterého byste dosáhl, kdyby k přerušení nedošlo náklady, které musíte vynakládat i během přerušení provozu (nájemné, mzdy, leasingové splátky, platby za odběr energie apod.) i Ušlý zisk a stálé náklady za Vás uhradíme po dobu přerušení provozu, a to až po dobu tří měsíců. Limit pojistného plnění si na svoji odpovědnost stanoví pojistník. Podmínkou pojištění přerušení provozu je majetkové pojištění proti stejnému pojistnému nebezpečí. 15

36 Přejete si rozšířit pojistné krytí strojů i v případě poruchy?

37 POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Předmětem tohoto pojištění mohou být: stroje včetně jejich výbavy a příslušenství strojní zařízení (např. technologické linky) pracovní stroje samojízdné nebo přípojné (i s registrační značkou/spz) i Pojištěny mohou být stroje vlastní i cizí stroje užívané (pronajaté). Stáří pojištěného stroje nesmí přesáhnout 10 let; jde-li o zemědělský stroj, nesmí stáří přesáhnout čtyři roky. Pojistit lze pouze stroje v dobrém technickém stavu. Pojistit lze: jednotlivý stroj (musí být konkrétně uveden v pojistné smlouvě) soubor strojních zařízení (pojištění se vztahuje na všechny stroje užívané pojištěným, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) Pojistným nebezpečím je vznik technické závady stroje, tj. jeho náhlé poškození nebo zničení následkem: poruchy stroje chyby nebo nedbalosti obsluhy úmyslného jednání třetí osoby Pojištění strojů se sjednává na novou cenu. Za technickou závadu se zejména nepovažuje: přirozené opotřebení a stárnutí škoda způsobená při přepravě stroje Pojištění strojů nezahrnuje škody způsobené živelními událostmi a odcizením. Pro tato nebezpečí je zapotřebí sjednat majetkové pojištění. i V případě sjednání pojištění strojů a majetkového pojištění (živel a odcizení) získáte pojištění proti všem rizikům, tzv. ALL RISKS. 16

38 Používáte elektronická zařízení?

39 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Předmětem tohoto pojištění mohou být elektronická provozní zařízení, např.: kancelářská a výpočetní technika komunikační a rozhlasová technika zdravotnická technika zařízení pro polygrafický průmysl zařízení pro rozhlas a televizi zařízení pro automatizační a měřicí poplachovou techniku i Pojištěna mohou být zařízení vlastní i cizí užívaná (pronajatá). Stáří pojištěného zařízení nesmí přesáhnout pět let. Pojistit lze: jednotlivé zařízení (musí být konkrétně uvedeno v pojistné smlouvě) soubor zařízení (pojištění se vztahuje na všechna zařízení užívaná pojištěným, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Pojistným nebezpečím je vznik technické závady na zařízení následkem: poruchy zařízení chyby nebo nedbalosti obsluhy úmyslného jednání třetí osoby Pojištění elektronických zařízení se sjednává na novou cenu. Za pojistná nebezpečí se nepovažují zejména přirozené opotřebení a stárnutí zařízení ztráta dat a programů škody způsobené počítačovými viry Pokud je v pojistné smlouvě tak ujednáno, pojištění se vztahuje i na: notebooky audiovizuální elektrotechniku Pojištění se nevztahuje na mobilní telefony a přenosné radiostanice. Pojištění elektronických zařízení nezahrnuje škody způsobené živelními událostmi a odcizením. Pro tato nebezpečí je zapotřebí sjednat majetkové pojištění. 17

40 VYSVĚTLENÍ POJMŮ POJMY

41 Na vysvětlenou...

42 VYSVĚTLENÍ POJMŮ i Časová cena cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Nová cena cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu. Pojistná částka v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Pojistná hodnota hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. Může být vyjádřena jako nová cena, časová cena nebo obvyklá cena. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodeji věci, popř. obdobné věci, v obvyklém obchodním styku v daném místě a v daném čase. Pojištění na první riziko / zlomkové pojištění Sjednává se s limitem pojistného plnění, který by měl odpovídat: nejvyšší možné škodě, kterou pojistné nebezpečí může způsobit součtu všech možných škod, které nastanou během pojistného roku Limit pojistného plnění může být nižší než pojistná hodnota věcí / souboru věcí. Na první riziko se pojišťuje v případě, kdy není možné určit pojistnou hodnotu. Takto pojišťujeme např. cennosti, denní tržbu, jejíž výše může být rozdílná. Sjednává-li se pojištění vědomě na část známé pojistné hodnoty, potom jde o zlomkové pojištění. Takto pojišťujeme např. budovy proti odcizení, kdy je jasné, že nehrozí odcizení celého objektu, ale pouze jeho části. Spoluúčast Při pojištění proti jednotlivým nebezpečím je možné si zvolit libovolnou spoluúčast, díky níž lze dosáhnout výrazné slevy na pojistném. Tento průvodce poskytuje pouze základní informaci o pojištění, nenahrazuje konkrétní pojistné podmínky a není součástí pojistné smlouvy. 18

43 Poznámky:

44

45 Máme produkty pro každou životní situaci ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Kapitálové životní pojištění HARMONIE Komplexní rizikové pojištění RUBIKON Svatební pojištění BUDOUCNOST Pojištění dětí RADOST Úvěrové životní pojištění Komerční zdravotní pojištění Důchodové programy řady RENTA ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA MEDIKOMPAS Základní varianta: Rychlé informace + Lékař na telefonu Rozšířená varianta: Rychlé informace + Lékař na telefonu zdarma + Asistenční služby PROGRAM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD Kapitálové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Důchodová pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Manažerské motivační pojištění za jednorázové i běžně hrazené pojistné Skupinové pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo úmrtí CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění léčebných výloh Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu Cestovní pojištění pro opakované výjezdy Kolumbus Abonent POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM kombinované pojištění rodinného domu a domácnosti Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytového domu Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinné ručení STANDARD, BENEFIT a BASIC Komplexní pojištění motorových vozidel TANDEM a GLOBAL Havarijní pojištění PARTNER Havarijní pojištění motocyklů Doplňková pojištění: čelní sklo, nestandardní výbava, zavazadla, úrazové pojištění, pojištění věcí během silniční dopravy, náklady na nájem náhradního vozidla, rozšířená asistence, pojištění právní ochrany, Pomoc při nehodě POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A PODNIKATELŮ Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění přerušení provozu Pojištění přepravy Pojištění malých a středních podnikatelů START Plus a TREND Program pro pojištění měst a obcí Pojištění Ordinace DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění právní ochrany K-Vm-731-A 1/2010

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Předmětem pojištění jsou jednotlivé stavby a věci hmotné movité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě (dále jen pojistná věc ).

Předmětem pojištění jsou jednotlivé stavby a věci hmotné movité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě (dále jen pojistná věc ). PojištĚní majetku a zdravotnických zařízení POJIŠTěNÍ MAJETKU Předmětem pojištění jsou jednotlivé stavby a věci hmotné movité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě (dále jen pojistná věc ). Předmětem

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Rozvojového fondu Pardubice a.s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: zjednodušené podlimitní řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti

Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Příloha č.5 - Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku a odpovědnosti Živelní pojištění - sdružený živel *) * požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, nárazem,

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali

Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Příloha č.4 Kalkulace pojištění koupacího biotopu Malvíny od společnosti Generali Chlápková Alena, Zdiměřická 145/22, 149 Praha 4, 1165151, 67 686 228 KALKULACE ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN Pojistitel:

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ

MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ MĚSTO ŠUMPERK NÁM. MÍRU 1, ŠUMPERK IČ 00 30 34 61 PODKLADY K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ NA POJISTITELE MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI, VOZIDEL, MĚSTSKÝCH LESŮ, ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ A SKEL Zpracoval 14.11.2018 Jaroslav

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

Pojistný program Obce Velký Týnec

Pojistný program Obce Velký Týnec Příloha č. 3 Počet listů: 6 Pojistný program Obce Velký Týnec I. KOMPLEXNÍ ANALÝZA POJISTNÝCH RIZIK 1. Identifikace klienta - pojistníka, pojištěného 1. Obec Velký Týnec 1.1. Adresa společnosti 1.2. Stručný

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Živelní pojištění - sdružený živel

Živelní pojištění - sdružený živel Příloha č. 3a) Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Pojištění majetku, odpovědnosti a lesů Místo pojištění - Karlovy Vary + jednotlivá místa pojištění dle uvedení v účetní evidenci pojištěného

Více

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ individuálního cestovního pojištění rozsah pojištění a výše pojistného krytí platná od 15.06.2018 pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná částka 1. pojištění

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Předsmluvní informace

Předsmluvní informace Předsmluvní informace 1 Předsmluvní informace Pojištění podnikatele a právnických osob (pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, vč. odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb) 2014

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1. Pojištění majetku města. ve zjednodušeném podlimitním řízení Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 11. 2013 k podlimitní veřejné zakázce na služby Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov

Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov 1. Podklady pro vypracování nabídky pojistné smlouvy organizace Město Broumov Zpracovala makléřská společnost člen skupiny IČO: 25 93 59 25 Pernerova 168, Pardubice Kontaktní osoba Mgr. Martin Novotný

Více

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali!

Merkur Pojištění majetku Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu. Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu Pojistěte si to, co jste vybudovali! Pojištění domácnosti, pojištění domu a bytu S pojišťovnou Merkur jste kompletně pojištěni: Vy i Váš sen o bydlení Nejkrásnějším

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady

UCZ/Balpo/14. Doplňkové pojistné podmínky. pro balíčkové komplexní pojištění podnikatelů BALPO. Obsah. Článek 2 Obecné zásady UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 488 125 125 Doplňkové pojistné podmínky pro balíčkové komplexní podnikatelů

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00

TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ. Celková výše ročního pojistného za živelní pojištění v Kč 0,00 TABULKA Č. 1 PRO STANOVENÍ VÝŠE POJISTNÉHO POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍ P.č. Pojištěný majetek dle přílohy č. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G vlastní budovy a stavby - viz příloha č. 2 A - soupis pojištěného majetku -

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění majetku

Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění majetku Doplňkové pojistné podmínky k pojištění kol v rámci pojištění majetku Obsah 1. Pár slov úvodem 2. Co pojišťujeme?. Na co se pojištění vztahuje?. Jakým způsobem umíme pojistit? 5. Na co se pojištění nevztahuje?

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č.:

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č.: Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 218 pojištěného BD/SVJ ev. č.: (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu "A" v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č typu A v aktuálním znění platném od pojištěného BD/SVJ ev. č. 609 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 215 pojištěného BD/SVJ ev. č. 69 (pro bytová družstva/společenství vlastníků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Pojišťovnictví - charakteristika

Pojišťovnictví - charakteristika Základní charakteristika Pojišťovnictví Specifické odvětví ekonomiky Patří mezi finanční služby Pojišťovnictví - charakteristika Zabývá se pojišťovací a zajišťovací činností Pojišťovny Podnikatelské subjekty

Více

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ

Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Příloha č. 2 POPTÁVANÝ ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Název veřejné zakázky: Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti Povodí Moravy, s. p. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zadavatel název: Povodí Moravy,

Více

šfímjipmim 3 1 KUJCP00CAGSE 1

šfímjipmim 3 1 KUJCP00CAGSE 1 šfímjipmim 3 1 KUJCP00CAGSE 1 Dodatek ě. 2 ke Smlouvě o zajištění pojištění" uzavřený mezi Jihočeským krajem se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupeným hejtmanem

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA

Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Souhrnné informace k pojistnému programu Oddíl A: Pojištění majetku, odpovědnosti, cestovní pojištění 1. KAPITOLA Pojištění majetku 1.1. Pojistné částky, pojistná hodnota, limity pojistného plnění Pojistné

Více

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění garáže na jiné adrese

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění garáže na jiné adrese Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění garáže na jiné adrese Obsah 1. Pár slov úvodem 3 2. Co pojišťujeme? 3 3. Před čím pojistíme? 4 4. Jakým způsobem umíme pojistit? 4 5. Komu budeme hradit? 4 6.

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Limity pojistného plnění (1. rizika) jsou stanoveny jako limity pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.

Limity pojistného plnění (1. rizika) jsou stanoveny jako limity pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu jednoho pojistného roku. Souhrnné informace k pojistnému programu Část 1: pojištění majetku 1. Pojistná smlouva Pojistné částky stanovené v Pojistném programu v Příloze č. 4 Zadávací dokumentace jsou ve variantě nová hodnota,

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2

Lipí 2642/4, Horní Počernice, Praha 20, Kancelář buňky MH Praha 20, poz. Parc. Č- 1598, čp. 1765/2 Specifikace pojišťovaného majetku a odpovědnosti MČ Praha 20 Horní A. Pojištění majetku a odpovědnosti obce (městské části) Přehled o pojišťovaném majetku MČ Praha 20 Horní je uveden v následujícím seznamu

Více

Pojištění technických rizik

Pojištění technických rizik Pojištění technických rizik pojištění stavebně montážní pojištění strojů a strojních zařízení, pojištění elektrotechnických zařízení pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající ALL RISKS sjednává se

Více

Komplexní pojištění vozidla GLOBAL

Komplexní pojištění vozidla GLOBAL Komplexní pojištění vozidla GLOBAL Komplexní pojištění vozidla GLOBAL POVINNÉ RUČENÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ Povinné ručení obvykle na dobu neurčitou lze i krátkodobé pojištění min. 30

Více

Pojištění Auto GO. Informační dokument o pojistném produktu. Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika

Pojištění Auto GO. Informační dokument o pojistném produktu. Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika Pojištění Auto GO Informační dokument o pojistném produktu Společnost: AXA pojišťovna a.s., Česká republika Produkt: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu

Více

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142

Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 Přihláška k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro bytová družstva/společenství ků jednotek s počtem nad 5 pojištěných bytových

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

Náš domov - představení změn k Odbor pojištění majetku a odpovědnosti

Náš domov - představení změn k Odbor pojištění majetku a odpovědnosti Náš domov - představení změn k 1. 11. 2017 Odbor pojištění majetku a odpovědnosti Náš domov model 2018 Novinka - Pojištění splátek úvěru na bydlení Novinka - Pojištění odpovědnosti nájemce stavby Změny

Více

Doplňkové pojistné podmínky k pojištění zdravotních pomůcek v rámci pojištění majetku

Doplňkové pojistné podmínky k pojištění zdravotních pomůcek v rámci pojištění majetku Doplňkové pojistné podmínky k pojištění zdravotních pomůcek v rámci pojištění majetku Obsah 1. Pár slov úvodem 3 2. Co pojišťujeme? 3 3. Na co se pojištění vztahuje? 3 4. Jakým způsobem umíme pojistit?

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu "A" v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č.

Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 7720613510 typu A v aktuálním znění platném od 1.1.2013 pojištěného BD/SVJ ev. č. Rok 214, změna č.., platná od.. 214 (přihlašuje se - odhlašuje se) Dodatek k přihlášce k Rámcové pojistné smlouvě č. 77261351 typu "A" v aktuálním znění platném od 213 pojištěného BD/SVJ ev. č. 7142 (pro

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu. Stručná charakteristika

Více

Pojištění asistenčních služeb pro občany

Pojištění asistenčních služeb pro občany Pojištění asistenčních služeb pro občany Počet využítí 3 x ročně Stav nouze Varianta Standard Maxi Limity pojistného plnění Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen Práce řemeslníka elektrikář

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace

Pojistný program. pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Pojistný program pro města, obce, bytová družstva, státní a jiné obdobné organizace Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 8549 SUBJEKTY OBCE (MĚSTA,

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění

Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Příloha č. 3 ZD Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Společná část - Vymezení pojmů 1.ÚČASTNÍCI SOUKROMÉHO POJIŠTĚNÍ...3 1.1.POJISTNÍK...3 1.2.POJIŠTĚNÝ...3 1.3.POJISTITEL...3 1.4.POJIŠŤOVACÍ

Více

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha

Novinky v pojištění majetku. Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 1 Nadpis prezentace 2 Novinky v pojištění majetku Česká pojišťovna 30. května 2012 Praha 3 Počátek pojišťovnictví svět Začátek již ve starověku až 3000 let př. n. l. Čína, Féničané, Řekové, Římané 13.

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

ZPP ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY

ZPP ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY ZPP 370-2 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY Obsah Článek 1. Úvodní ustanovení... 2 Článek 2. Předmět pojištění... 2 Článek 3. Pojistná nebezpečí... 2 Článek 4. Pojistná

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod.

Počátek pojištění: Pojistná doba: Pojistné období: Konec pojištění: ,00:00 hod. 1 rok 2 roky ,24:00 hod. Allianz pojišťovna, a.s. Allianz (jfi) Pojistná smlouva č. 400 031 058 Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8, Česká republika IČ: 47115971 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Specifikace pojištění. Pojištění majetku a odpovědnosti podniku 1 Informace o pojistníkovi a pojištěném Pojistník Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919 Pojištěný Obchodní firma:

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

NABÍDKA NA POJIŠTĚNÍ podnikatelských rizik TREND 7 POJISTNÍK SVJ Milánská IČ: se sídlem:,, Česká republika Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. Prostředky elektronické komunikace: Vyloučení

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Neživotní pojištění Základní rozdělení neživotního pojištění Pojištění spojené se zdravím člověka. Pojištění majetkových (finančních) škod. Pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění zájmů. Předmět neživotního

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více