Průvodce pojištěním podnikatelů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce pojištěním podnikatelů"

Transkript

1 Průvodce pojištěním podnikatelů

2 Průvodce pojištěním podnikatelů Trend OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ ŽIVNOSTNÍKŮ SVOBODNÝCH POVOLÁNÍ Pokud potřebujete ještě jiné pojištění, připravíme pro Vaši firmu individuální pojistné řešení.

3 OBSAH POJIŠTĚNÍ MAJETKU 2 ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU 2 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ 3 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 POJIŠTĚNÍ SKEL 4 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB 5 POJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO NEBO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 6 POJIŠTĚNÍ PRONAJATÝCH NEBO VYPŮJČENÝCH VĚCÍ 7 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ PŘEVZATÝCH 8 POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ, UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ 9 POJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE 10 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ 11 POJIŠTĚNÍ POSLA 11 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY 11 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 12 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU 12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH 13 POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM 13 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBECNÉ PODMÍNKY 14 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK 15 POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU 15 POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ 16 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 17 VYSVĚTLENÍ POJMŮ 18 1

4 POJIŠTĚNÍ MAJETKU MAJETEK NEMOVITOSTI STAVEBNÍ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ SKLO ZÁSOBY PROVOZNÍ NEBO VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ VĚCI PRONAJATÉ NEBO VYPŮJČENÉ VĚCI PŘEVZATÉ CENNOSTI, UMĚLECKÁ DÍLA A STAROŽITNOSTI DOKUMENTACE

5 Jaké pojištění potřebujete?

6 POJIŠTĚNÍ MAJETKU Nabízíme ochranu Vašeho majetku proti následujícím pojistným nebezpečím: ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ Základní živelní pojištění POŽÁR požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla náraz dopravního prostředku pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů Doplňkové živelní pojištění povodeň, záplava vodovod voda unikající z vodovodních zařízení, médium unikající z hasicích zařízení vichřice a sesuv tíha sněhu, námrazy, sesuv půdy, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení Doplňkové živelní pojištění lze sjednat jako zlomkové. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ krádež vloupáním loupež úmyslné poškození věci v souvislosti s odcizením Pojišťovna uhradí škodu v závislosti na kvalitě Vašeho zabezpečení proti vloupání (viz všeobecné pojistné podmínky). POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU úmyslné poškození nebo zničení věci 2

7 Jste vlastníkem nemovitosti?

8 POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTÍ Nemovitostmi rozumíme: budovy provozní budovy, administrativní budovy, bytové domy, byty a nebytové prostory ostatní stavby ploty, chodníky, zpevněné plochy, technická zařízení i Pojistit lze: jednotlivou nemovitost pokud se v místě pojištění nachází více nemovitostí, musí být pojištěná nemovitost konkrétně uvedena v pojistné smlouvě soubor nemovitostí pojištění se vztahuje na všechny nemovitosti nacházející se v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak Pojištění nemovitosti lze sjednat na novou nebo časovou cenu. Budovy starší 50 let se pojišťují vždy na časovou cenu, pokud nebyly celkově zrekonstruovány. Pojistit lze jen nemovitosti, které jsou v dobrém technickém stavu. Pojistit lze i nemovitosti ve výstavbě nebo v rekonstrukci. Pojistit lze i nemovitost, která není ve Vašem vlastnictví, pokud ji používáte ke svému podnikání. Základní živelní pojištění sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Pojištění proti odcizení se vztahuje na: krádež stavebních součástí nebo příslušenství nemovitosti úmyslné poškození nemovitosti v souvislosti s odcizením Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. Pojištění pro případ vandalismu se nevztahuje na škody způsobené sprejery na vnějších částech nemovitosti. 3

9 Investoval jste do pronajatých budov, udělal jste v nich nějaké stavební úpravy? Přejete si rozšířit pojistnou ochranu skel?

10 POJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH SOUČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Stavební součásti a příslušenství nemovitosti jsou: komponenty budov, které pojištěný zřídil na vlastní náklady v pronajaté budově, např. dveře, příčky, podlahy, podhledy, obklady, okna, malby, elektronický zabezpečovací systém, elektronický požární systém, sanitární technika apod. i Stavební součásti a příslušenství se pojišťují vždy jako soubor věcí. Pojištění se sjednává vždy na novou cenu. Základní živelní pojištění sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. POJIŠTĚNÍ SKEL Sklem rozumíme: okna okna s dvojsklem nebo sklem o tloušťce 5 mm výlohy a skleněné stavební součásti prodejní pulty, vitríny světelné reklamy apod. i Soubor veškerých vlastních i cizích skel v místě pojištění se pojišťuje na první riziko, tj. s horní hranicí pojistného plnění, která odpovídá alespoň nejvyšší možné škodě, a tudíž je nižší než pojistná hodnota celého souboru skel. Pojištění skel se sjednává na novou cenu, tj. na hodnotu odpovídající nákladům na jeho znovupořízení (včetně demontáže a instalace). Pojištění se vztahuje na rozbití nebo poškození skel z jakékoli příčiny, tzv. ALL RISKS. Pojistit lze i skla, která ve vlastnictví pojištěného nejsou. 4

11 Skladujete zásoby? 1

12 POJIŠTĚNÍ ZÁSOB Zásobami rozumíme: materiál polotovary, dokončené výrobky zboží Za zásoby se nepovažují: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod. cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) Zásoby se pojišťují vždy jako soubor věcí. V případě pojistné události Vám nahradíme náklady na znovupořízení zásob. i Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 5

13 Jste vlastníkem provozního nebo výrobního zařízení? 1

14 POJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO NEBO VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ Provozním nebo výrobním zařízením rozumíme ostatní vlastní věci movité, které tvoří vybavení kanceláří a provozoven, tj: nábytek, zařizovací předměty výpočetní a kancelářská technika stroje, přístroje, nástroje pracovní pomůcky apod. Za ostatní vlastní věci movité se nepovažují: věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem úžívání cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti písemnosti (provozní dokumentace) motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Ostatní vlastní věci movité se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou nebo časovou cenu. Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 6

15 Používáte ke svému podnikání věci pronajaté nebo vypůjčené?

16 POJIŠTĚNÍ PRONAJATÝCH NEBO VYPŮJČENÝCH VĚCÍ Pronajatými nebo vypůjčenými věcmi rozumíme cizí věci užívané, tj. věci v leasingovém pronájmu apod. Za cizí věci užívané se nepovažují: věci převzaté za účelem opravy, úpravy, úschovy apod. cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Cizí věci užívané se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na novou nebo časovou cenu. Základní živelní pojištění se sjednává vždy na plnou pojistnou hodnotu, doplňková živelní pojištění lze sjednat i jako zlomkové pojištění. Jde-li o pojištění v místech podle podnikatelské činnosti, sjednává se pojištění na první riziko. Pojištění pro případ vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 7

17 Přebíráte v souvislosti se svým podnikáním věci svých zákazníků?

18 POJIŠTĚNÍ VĚCÍ PŘEVZATÝCH Věcmi Vašich zákazníků rozumíme cizí věci převzaté za účelem provedení objednané služby, např.: opravy, úpravy komisního prodeje úschovy apod. Za cizí věci převzaté se nepovažují: zásoby materiálu, polotovarů, výrobků, zboží věci pronajaté nebo zapůjčené za účelem užívání cennosti, tj. peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. umělecká díla a starožitnosti motorová a přípojná vozidla s registrační značkou (pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Cizí věci převzaté se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává vždy na časovou cenu. Živelní pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění pro případ odcizení a vandalismu se sjednává vždy na první riziko. 8

19 Uchováváte v souvislosti se svým podnikáním cennosti nebo umělecká díla a starožitnosti?

20 POJIŠTĚNÍ CENNOSTÍ, UMĚLECKÝCH DĚL A STAROŽITNOSTÍ Cennostmi se rozumí: peníze ceniny, tj. kolky, poštovní známky, stravenky apod. cenné věci, tj. klenoty, drahé kovy, drahokamy šekové knížky, cenné papíry apod. Umělecká díla jsou originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena je dána uměleckou kvalitou a autorem Starožitnosti jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu Jako cennosti, umělecká díla nebo starožitnosti se pojišťují i zásoby, věci převzaté nebo cizí věci užívané, pokud svým charakterem do některé z těchto skupin patří. Například dobíjecí kupony do mobilních telefonů je nutné pojistit jako cennost. i Tyto věci se pojišťují jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor všech věcí, které se nacházejí v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud má být pojištěna jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na obvyklou cenu; pojištění peněz na nominální hodnotu. Živelní pojištění cenností se sjednává vždy na první riziko. Živelní pojištění uměleckých děl a starožitností se sjednává na plnou pojistnou hodnotu. Pojištění cenností pro případ odcizení se sjednává vždy na první riziko. Pojištění uměleckých děl a starožitností pro případ odcizení se sjednává na plnou pojistnou hodnotu, nebo na první riziko, resp. zlomkovým pojištěním. 9

21 Je pojistným nebezpečím ohrožena i Vaše dokumentace?

22 POJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE Dokumentací rozumíme písemnosti, tj.: obchodní knihy, plány, výkresy apod. nosiče dat, software a pořízená data užívané pro potřeby Vašeho podnikání i Dokumentace se pojišťuje jako soubor nebo jednotlivě. Pojištění se vztahuje na soubor veškeré dokumentace, která se nachází v místě pojištění, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud bude dokumentace pojištěna jako jednotlivá věc, musí být konkrétně specifikována v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává na limit plnění stanovený v závislosti na výši nákladů potřebných na znovupořízení pojištěné dokumentace. 10

23 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ POSLA POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY PŘEPRAVOVANÉ VĚCI

24 Přepravujete v souvislosti s podnikáním peníze nebo ceniny? Převážíte věci související s Vaším podnikáním?

25 POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVOVANÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÍ POSLA Pojištění posla se vztahuje na přepravu vlastních peněz nebo cenin (např. tržby, mzdy, stravenky) prováděnou pojištěným nebo jím pověřenou osobou. i Pojistná nebezpečí: loupežné přepadení ztráta peněz nebo cenin následkem dopravní nehody Pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění je platné na území České republiky. Pojištění není určeno pro: dealery a obchodní zástupce bezpečnostní služby a smluvní přepravu cenin POJIŠTĚNÍ VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY Pojištění věcí během silniční dopravy se vztahuje na přepravu vlastního zboží, zakázek, nářadí, materiálu apod. prováděnou vlastním dopravním prostředkem. i Pojistná nebezpečí: živelní události odcizení vozidla i s nákladem, vloupání do vozidla, loupežné přepadení ztráta nákladu během dopravní nehody Územní platnost pojištění: Česká republika Česká republika a sousední státy Evropa, kterou rozumíme geografickou oblast Evropy včetně Litvy, Lotyšska a Estonska. Neplatí pro ostatní státy bývalého Sovětského svazu, Albánii a Turecko. Pojištění se sjednává vždy na první riziko. Pojištění není určeno pro smluvní přepravu nákladu. 11

26 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM ODPOVĚDNOST

27 Proč je výhodné uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu?

28 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU V souvislosti s podnikáním odpovídáte podle zákona za škodu: způsobenou provozní činností Vašim zákazníkům, sousedům nebo jiným třetím osobám vyplývající z vlastnictví nemovitosti (úraz na neuklizeném chodníku, pád krytiny nebo sněhu ze střechy apod.) vzniklou zaměstnanci na jeho osobních věcech odložených na pracovišti způsobenou žákům při praktické výuce způsobenou na věcech Vašich zákazníků, které odložili ve Vašich prostorách na místě k tomu určeném (v šatní skříňce, na věšáku apod.) způsobenou na vnesených věcech hostů v ubytovacím zařízení (v hotelovém pokoji apod.) Pojištění obecné odpovědnosti se nevztahuje: na škody způsobené vadou výrobku na škody na věcech převzatých na škody na věcech užívaných na náhradu nákladů zdravotní pojišťovny (regres) u zaměstnanců pojištěného při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání i Tyto druhy pojištění je nutné připojistit dodatkově k základnímu pojištění obecné odpovědnosti za škodu. Toto pojištění nenahrazuje povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou požárem nebo výbuchem je možné sjednat dodatkové připojištění na vyšší limit plnění. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU Jste-li výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem, odpovídáte podle zákona uživateli za škodu způsobenou vadou Vašeho výrobku. Škodou způsobenou vadou výrobku se rozumí škoda vzniklá jeho použitím, a to na životě, zdraví nebo na věci jiné, než je vadný výrobek. Výrobek se považuje za vadný, jestliže jeho užití nezaručuje z hlediska bezpečnosti vlastnosti, které lze od něj oprávněně očekávat. Za vadný výrobek se považuje i vada vykonané práce, která se projeví po jejím předání. Pojištění se nevztahuje na reklamace (odpovědnost za vadu vlastního výrobku). Toto pojištění nenahrazuje povinné smluvní pojištění profesní odpovědnosti. 12

29 Přebíráte věci svých zákazníků? Máte věci v leasingovém pronájmu nebo dlouhodobě pronajaté?

30 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA VĚCECH PŘEVZATÝCH Jste odpovědný za škodu vzniklou na věcech, které jste převzal od svých zákazníků za účelem provedení objednané služby, tj.: opravy, úpravy komisní prodej úschova apod. i Převzetím věci odpovídáte za všechny škody vzniklé na věci z jakékoli příčiny, a to bez ohledu na Vaše zavinění (včetně škod způsobených živelní událostí, odcizením apod.). Nevztahuje se na škodu na cizích věcech užívaných. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU NA CIZÍCH VĚCECH UŽÍVANÝCH V případě užívání cizí věci (leasingový pronájem, výpůjčka, dlouhodobá nájemní smlouva apod.) jste odpovědný za škodu, kterou na věci způsobíte. Nevztahuje se na škodu na cizích věcech převzatých. Nevztahuje se na škody, které nebyly způsobeny pojištěným (živelní událostí, odcizením apod.). Proti těmto nebezpečím je zapotřebí sjednat majetkové pojištění cizích věcí užívaných. POJIŠTĚNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Vašeho zaměstnance může na Vás zdravotní pojišťovna požadovat náhradu nákladů vynaložených na jeho léčení. Tato náhrada nákladů zdravotní pojišťovny není hrazena ze zákonného pojištění zaměstnavatele (vyhl. 125/1993 Sb.). POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU POŽÁREM NEBO VÝBUCHEM i Škody nejvyššího rozsahu, které vyplývají z provozní činnosti, bývají způsobeny požárem (a jeho průvodními jevy) nebo výbuchem. Toto riziko je zvlášť vysoké, pokud podnikáte v hromadných provozních budovách v těsném sousedství jiných objektů (nákupní a administrativní centra apod.). Pro případ odpovědnosti za tyto škody je možné sjednat dodatkové pojištění na vyšší limit plnění, než platí pro základní pojištění odpovědnosti za škodu. Toto dodatkové pojištění nelze sjednat pro výrobní a stavební činnosti. 13

31

32 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBECNÉ PODMÍNKY Územní rozsah pojištění Pojistit lze odpovědnost za škody vzniklé na území: České republiky České republiky a sousedních států Evropy (geografické) celého světa mimo USA a Kanadu Rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na odpovědnost: za škodu na životě a zdraví za škodu na věci za následnou škodu vyplývající ze škody na životě a zdraví nebo na věci (ušlý zisk, ztráta na výdělku apod.) Kooperativa Vám rovněž uhradí náklady nutné k právní ochraně proti uplatněnému nároku na náhradu škody. Limity pojistného plnění je zapotřebí stanovit v takové výši, aby stačily k náhradě všech škod, které mohou nastat, a to i v případě: jednorázového odškodnění pozůstalých v případě smrti (manžel/ka, děti, rodiče každý 240 tis. Kč, sourozenci každý 175 tis. Kč atd.) pravidelných plateb na vyrovnání rozdílu mezi původním příjmem a dávkami ze sociálního zabezpečení (renta) vysoké škody na majetku (zavinění požáru sousedního objektu) Všechny škody vzniklé během jednoho pojistného roku budou uhrazeny do dvojnásobku sjednaného limitu pojistného plnění. i Limit pojistného plnění pro dodatkové pojištění nesmí být vyšší než limit plnění pro základní pojištění obecné odpovědnosti za škodu. 14

33 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ RIZIKA

34 Jsou Vaše rezervy dostatečné i pro případ, že přestanete vyrábět?

35 POJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH RIZIK POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru i ostatních živelních nebezpečí (povodeň, záplava, sesuv, vodovod), ale také odcizením. V takovém případě za Vás Kooperativa uhradí: ušlý zisk, kterého byste dosáhl, kdyby k přerušení nedošlo náklady, které musíte vynakládat i během přerušení provozu (nájemné, mzdy, leasingové splátky, platby za odběr energie apod.) i Ušlý zisk a stálé náklady za Vás uhradíme po dobu přerušení provozu, a to až po dobu šesti měsíců. Limit pojistného plnění si na svoji odpovědnost stanoví pojistník. Pojištění se vztahuje na přerušení provozní činnosti, které by bylo způsobeno následkem požáru nebo výbuchu ve Vašem podniku. V takovém případě za Vás Kooperativa uhradí: ušlý zisk, kterého byste dosáhl, kdyby k přerušení nedošlo náklady, které musíte vynakládat i během přerušení provozu (nájemné, mzdy, leasingové splátky, platby za odběr energie apod.) i Ušlý zisk a stálé náklady za Vás uhradíme po dobu přerušení provozu, a to až po dobu tří měsíců. Limit pojistného plnění si na svoji odpovědnost stanoví pojistník. Podmínkou pojištění přerušení provozu je majetkové pojištění proti stejnému pojistnému nebezpečí. 15

36 Přejete si rozšířit pojistné krytí strojů i v případě poruchy?

37 POJIŠTĚNÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Předmětem tohoto pojištění mohou být: stroje včetně jejich výbavy a příslušenství strojní zařízení (např. technologické linky) pracovní stroje samojízdné nebo přípojné (i s registrační značkou/spz) i Pojištěny mohou být stroje vlastní i cizí stroje užívané (pronajaté). Stáří pojištěného stroje nesmí přesáhnout 10 let; jde-li o zemědělský stroj, nesmí stáří přesáhnout čtyři roky. Pojistit lze pouze stroje v dobrém technickém stavu. Pojistit lze: jednotlivý stroj (musí být konkrétně uveden v pojistné smlouvě) soubor strojních zařízení (pojištění se vztahuje na všechny stroje užívané pojištěným, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) Pojistným nebezpečím je vznik technické závady stroje, tj. jeho náhlé poškození nebo zničení následkem: poruchy stroje chyby nebo nedbalosti obsluhy úmyslného jednání třetí osoby Pojištění strojů se sjednává na novou cenu. Za technickou závadu se zejména nepovažuje: přirozené opotřebení a stárnutí škoda způsobená při přepravě stroje Pojištění strojů nezahrnuje škody způsobené živelními událostmi a odcizením. Pro tato nebezpečí je zapotřebí sjednat majetkové pojištění. i V případě sjednání pojištění strojů a majetkového pojištění (živel a odcizení) získáte pojištění proti všem rizikům, tzv. ALL RISKS. 16

38 Používáte elektronická zařízení?

39 POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ Předmětem tohoto pojištění mohou být elektronická provozní zařízení, např.: kancelářská a výpočetní technika komunikační a rozhlasová technika zdravotnická technika zařízení pro polygrafický průmysl zařízení pro rozhlas a televizi zařízení pro automatizační a měřicí poplachovou techniku i Pojištěna mohou být zařízení vlastní i cizí užívaná (pronajatá). Stáří pojištěného zařízení nesmí přesáhnout pět let. Pojistit lze: jednotlivé zařízení (musí být konkrétně uvedeno v pojistné smlouvě) soubor zařízení (pojištění se vztahuje na všechna zařízení užívaná pojištěným, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak) i Pojistným nebezpečím je vznik technické závady na zařízení následkem: poruchy zařízení chyby nebo nedbalosti obsluhy úmyslného jednání třetí osoby Pojištění elektronických zařízení se sjednává na novou cenu. Za pojistná nebezpečí se nepovažují zejména přirozené opotřebení a stárnutí zařízení ztráta dat a programů škody způsobené počítačovými viry Pokud je v pojistné smlouvě tak ujednáno, pojištění se vztahuje i na: notebooky audiovizuální elektrotechniku Pojištění se nevztahuje na mobilní telefony a přenosné radiostanice. Pojištění elektronických zařízení nezahrnuje škody způsobené živelními událostmi a odcizením. Pro tato nebezpečí je zapotřebí sjednat majetkové pojištění. 17

40 VYSVĚTLENÍ POJMŮ POJMY

41 Na vysvětlenou...

42 VYSVĚTLENÍ POJMŮ i Časová cena cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Nová cena cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu. Pojistná částka v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Pojistná hodnota hodnota věci rozhodná pro stanovení pojistné částky. Může být vyjádřena jako nová cena, časová cena nebo obvyklá cena. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodeji věci, popř. obdobné věci, v obvyklém obchodním styku v daném místě a v daném čase. Pojištění na první riziko / zlomkové pojištění Sjednává se s limitem pojistného plnění, který by měl odpovídat: nejvyšší možné škodě, kterou pojistné nebezpečí může způsobit součtu všech možných škod, které nastanou během pojistného roku Limit pojistného plnění může být nižší než pojistná hodnota věcí / souboru věcí. Na první riziko se pojišťuje v případě, kdy není možné určit pojistnou hodnotu. Takto pojišťujeme např. cennosti, denní tržbu, jejíž výše může být rozdílná. Sjednává-li se pojištění vědomě na část známé pojistné hodnoty, potom jde o zlomkové pojištění. Takto pojišťujeme např. budovy proti odcizení, kdy je jasné, že nehrozí odcizení celého objektu, ale pouze jeho části. Spoluúčast Při pojištění proti jednotlivým nebezpečím je možné si zvolit libovolnou spoluúčast, díky níž lze dosáhnout výrazné slevy na pojistném. Tento průvodce poskytuje pouze základní informaci o pojištění, nenahrazuje konkrétní pojistné podmínky a není součástí pojistné smlouvy. 18

43 Poznámky:

44

45 Máme produkty pro každou životní situaci ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Kapitálové životní pojištění HARMONIE Komplexní rizikové pojištění RUBIKON Svatební pojištění BUDOUCNOST Pojištění dětí RADOST Úvěrové životní pojištění Komerční zdravotní pojištění Důchodové programy řady RENTA ZDRAVOTNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA MEDIKOMPAS Základní varianta: Rychlé informace + Lékař na telefonu Rozšířená varianta: Rychlé informace + Lékař na telefonu zdarma + Asistenční služby PROGRAM ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD Kapitálové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Důchodová pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Manažerské motivační pojištění za jednorázové i běžně hrazené pojistné Skupinové pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo úmrtí CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění léčebných výloh Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu Cestovní pojištění pro opakované výjezdy Kolumbus Abonent POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu OPTIMUM kombinované pojištění rodinného domu a domácnosti Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytového domu Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinné ručení STANDARD, BENEFIT a BASIC Komplexní pojištění motorových vozidel TANDEM a GLOBAL Havarijní pojištění PARTNER Havarijní pojištění motocyklů Doplňková pojištění: čelní sklo, nestandardní výbava, zavazadla, úrazové pojištění, pojištění věcí během silniční dopravy, náklady na nájem náhradního vozidla, rozšířená asistence, pojištění právní ochrany, Pomoc při nehodě POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLU A PODNIKATELŮ Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění přerušení provozu Pojištění přepravy Pojištění malých a středních podnikatelů START Plus a TREND Program pro pojištění měst a obcí Pojištění Ordinace DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Pojištění právní ochrany K-Vm-731-A 1/2010

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14 OBSAH Článek 1 Předmět pojištění............................................ 1 Článek 2 Pojistná nebezpečí...........................................

Více

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění

VPP PMO 2015. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2015 OBSAH ČÁST A. OBECNÁ USTANOVENÍ. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL OBSAH ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1 ČLÁNEK 2 Pojištěné věci...1 ČLÁNEK 3 Pojistná nebezpečí a územní platnost pojištění...1 ČLÁNEK 4

Více

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A.

VPP SMP 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Stavebně montážní pojištění na všechna rizika OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST A. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Domov & zázemí Top Exklusiv

Domov & zázemí Top Exklusiv Domov & zázemí Top Exklusiv Domácnost/stavby Všeobecné pojistné podmínky EU 2196/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění domácnosti na území ČR zvláštní

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP AR 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění majetku na všechna rizika ALL RISKS OBSAH. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění zásilek během přepravy P-690/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení... 1 Článek 2 Vznik a trvání pojištění... 1 Článek 3 Změna pojištění... 1 Článek 4 Zánik pojištění...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011

p POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM A KARTA A LADY KARTA ze dne 1. 4. 2011 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění věci a jiného majetku (PMP-03) T. č. 291.02 / 01.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

VPP HA 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění vozidel OBSAH ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

VPP HA 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Pojištění vozidel OBSAH ČÁST A. POJIŠTĚNÍ VOZIDEL. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110

Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Auto pojistné podmínky pro pojištění vozidel verze 1110 Hlava I. Obecná část Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění vozidel, jímž se rozumí dále dle souvislostí jak havarijní pojištění, tak pojištění

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody

Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Allianz pojišťovna, a. s. T.Č. 292.03/01.01.2014 Všeobecné pojistné podmínky Pojištění průmyslu pojištění pro případ přerušení provozu v důsledku věcné škody Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/09 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Oddíl H. Oddíl I. Společná ustanovení Pojištění

Více

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová

Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR. Lenka Vyoralová Srovnání parametrů pojištění podnikatelských rizik na pojistném trhu ČR Lenka Vyoralová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce,

Více

Celoroční pojištění na krátkodobé opakované cesty MultiTrip

Celoroční pojištění na krátkodobé opakované cesty MultiTrip Celoroční pojištění na krátkodobé opakované cesty MultiTrip VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (VP-MT-0905) 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje Evropskou Cestovní Pojišťovnu,

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

Pojištění a asistence

Pojištění a asistence Pojištění a asistence 1 Pojištění a asistence ke kreditním kartám Vaše kreditní karta Vám jako další benefit nabízí atraktivní pojištění a asistenci v různých životních situacích. Přehled pojištění a

Více