Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti ForAgria vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti ForAgria vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství"

Transkript

1 Výroční zpráva 2006 obecně prospěšné společnosti ForAgria vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství

2 OSNOVA 1. Úvod 1.1. Zakladatelé společnosti 1.2. Správní rada společnosti 1.3. Dozorčí rada společnosti 1.4. Zaměstnanci společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce Obecně prospěšné služby hlavní činnost Složení lektorského sboru Smluvní pracoviště a mechanizační prostředky k odborným kurzům a školením Odborné kurzy, rekvalifikační kurzy a školení Počet účastníků v jednotlivých odborných kurzech a školeních Nabídka a propagace nabízených kurzů a školení Konference a pracovní semináře Osvětová činnost a propagace 2.2. Doplňková činnost Pracoviště a činnosti 2.3. Ostatní činnost Provedené kontroly 3. Výhled a záměr další činnosti společnosti 3.1. Hlavní činnost 3.2. Doplňková činnost

3 1. Úvod Obsah výroční zprávy podle 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech a Zakládací smlouvy ze dne , článek 11 Obecně prospěšná společnost ForAgria vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství (dále jen společnost) byla založena Zakládací smlouvou Zapsána byla v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem dne (oddíl 0, vložka 190). V kalendářním roce 2006 nedošlo k žádným změnám v zápisu společnosti Zakladatelé Asistenční centrum, a.s., Most, Sportovní 3302 František Koldus, Osek, Jateční 637 Krušnohorské lesy, a.s., Jirkov, Červený Hrádek 2 Lesní společnost Litoměřice, a.s., Litoměřice, Masarykova 33 Okresní agrární komora Most, Most Vtelno Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská Správní rada Karel Tichý, DiS předseda správní rady Ludmila Holadová člen správní rady Ing. Vladimír Knotek člen správní rady 1.3. Dozorčí rada Helena Malíková člen dozorčí rady Ing. Jitka Šeflerová člen dozorčí rady Mgr. Ladislav Turbák člen dozorčí rady

4 1.4. Zaměstnanci František Koldus ředitel společnosti Ing. Martina Štréblová ekonom společnosti František Koldus lektor společnosti (

5 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2006 Přehled činností vykonávaných společností v roce 2006 je rozdělen do tří základních kapitol a to na hlavní, doplňkovou a ostatní činnost Obecně prospěšné služby hlavní činnost Pořádání školení, vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích akcí organizování konferencí a pracovních seminářů osvětová činnost v oblasti lesnictví a zemědělství vydávání a distribuce periodik a dalších tiskovin Hlavní a velmi důležitou činností v této oblasti bylo pořádání odborných kurzů, školení a opakovaného školení včetně přezkoušení Složení lektorského sboru společnosti Externí lektoři Zaměstnanci společnosti Koldus František ml. - Koldus František Malypetr Zdenko - Ing. Štréblová Martina Vochomůrka Jan Pospíšil Jaroslav Kindl Zdeněk Vopátka Vladimír Drbohlav Luboš Mensa Pavel Jůda Michal Dne byl dán požadavek na rozšíření lektorského sboru o 2 externí lektory : Benefi Josef Stehlík Bohumil

6 Další požadavek na rozšíření lektorského sboru byl zaslán na MŠMT ČR o jednoho externího lektora Ernsta Radka. K je lektorský sbor ve složení 11 externích lektorů a 2 zaměstnanců společnosti. V prosinci 2006 a lednu 2007 se zúčastní dva externí lektoři školení pro lektory se zaměřením na harvestorové technologie v lesní škole v Morgenröthe v Německu Smluvní pracoviště a mechanizační prostředky k odborným kurzům a školením Společnost má pro praktickou část výuky nasmlouvané všechny druhy pracovišť na základě smlouvy s organizací Krušnohorské lesy, a.s. Červený Hrádek 2, Jirkov. Při jednotlivých kurzech konaných u objednavatelů jsou nasmlouvána příležitostná odpovídající pracoviště v místě jejich působnosti. Společnost má pro praktickou část výuky nasmlouvané mechanizační prostředky, které pro svou ekonomickou nákladnost nemůže vlastnit. Čelní nakladač, Desta, UNC Lesní společnost Litoměřice, a.s. LKT 75, NOKKA 3370 Klečka Jan, Lidická 66, Košťany Hydraulická ruka LOGLIFT 75, TATRA Kronospan CR, spol. s r.o. - dřevosklad Jeníkov Chov a ošetřování koní Jůda Michal, Kučlín 7 Ostatní drobné mechanizační prostředky má společnost krátkodobě propůjčeny nebo je vlastní Odborné kurzy, rekvalifikační kurzy a školení Rozhodnutím o akreditaci č.j /05-20/752 byla udělena akreditace do k provádění těchto kurzů : Základní kurz pro práci s motorovou pilou Odborný kurz obsluhy motorové pily v těžbě dříví

7 Kurz pro mechanizované pěstební práce Kurz pro obsluhu hydraulické ruky Kurz pro sběr semen, plodů a roubů z vysokých stromů Kurz pro obsluhu lesních kolových traktorů Kurz pro práci s koňským potahem v lesním hospodářství Kurz pro obsluhu křovinořezu Rozhodnutím o akreditaci č.j. 4715/06-20/116 byla udělena akreditace do k provádění těchto kurzů : Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou v těžbě dříví Kurz pro obsluhu čelního nakladače Kurz pro práci s motorovou pilou z pracovní plošiny Společnost provádí další tři odborné kurzy bez akreditace a to na základě oprávnění externích lektorů : Základní kurz jeřábníka Kurz vazače břemen Obsluha motorových manipulačních vozíků Počet účastníků v jednotlivých odborných kurzech a školeních a) Základní a rekvalifikační kurzy Základní kurz pro práci s motorovou pilou 51 Rozšiřující kurz pro práci s motorovou pilou v těžbě dříví 2 Odborný kurz obsluhy motorové pily v těžbě dříví 1 Kurz pro práci s motorovou pilou z pracovní plošiny 1 Kurz pro obsluhu křovinořezu 26 Řidič obsluha motorových manipulačních vozíků 2 CELKEM v základních kurzech a rekvalifikacích 83

8 b) Opakované školení a přezkoušení Obsluhy motorové pily 25 Obsluhy křovinořezu 16 Obsluhy lesních kolových traktorů 7 Jeřábníka vazače břemen 3 Obsluha čelního nakladače 4 CELKEM v opakovaném školení 55 c) Ostatní školení Školení vyvážecí soupravy 3 Harvestorové technologie 3 Bubnové sekačky 6 CELKEM školení 12 Společnost v roce 2006 proškolila celkem 150 účastníků všech kurzů a školení Nabídka a propagace nabízených kurzů a školení V rámci informovanosti vydává společnost pravidelnou měsíční nabídku kurzů a školení. Rovněž se nabídka uskutečňuje prostřednictvím KISu v Ústeckém kraji, ale také v okolních krajích, prostřednictvím Úřadů práce, ovou formou případně dopisem jsou obesílány společnosti působící v oblasti lesnictví, zemědělství, rekultivace, údržby a ochrany zeleně, obecní a městské úřady, dřevozpracující podniky a pily. Kromě uvedených forem nabídky zajišťuje společnost také kurzy a školení na základě požadavků a dohody s objednavatelem Konference a pracovní semináře V oblasti organizování konferencí, pracovních seminářů a ostatních akcí byla společnost spoluzakladatelem Mezinárodního kvalifikačního svazu v lesnictví (IQF). Smlouva ze strany společnosti byla podepsána dne Zakládajícími členy jsou tři subjekty z české strany a

9 šest subjektů z německé strany. Dne společnost uspořádala workshop setkání s firmami z oblasti stavebnictví, lesnictví,zemědělství a péči o zeleň. Workshop se konal v Litvínově v budově SCHOLY HUMANITAS. Název projektu : Sasko český systém hospodářského oběhu pro využití pórobetonu a odpadů vápenopískových cihel (S.T.W.). Společnost se stala partnerem tohoto projektu Osvětová činnost a propagace V rámci osvětové činnosti a informovanosti v oblasti lesnictví a zemědělství podepsala společnost dne dohodu s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje o vzájemné spolupráci při poskytování informací s oblasti zemědělství a rozvoje venkova. K propagaci činností v lesnictví mezi mládeží byla naše společnost partnerem ZŠ Osek v projektu Strom, který se uskutečnil během měsíce března a dubna tohoto roku. Dne byla předvedena žákům ukázka kácení a zpracování kmene, následně byla provedena informovanost o ochraně lesa, lesních škůdcích a pěstování lesa. V rámci praktické činnosti žáci prováděli vyzvedávání sazenic v místní lesní školce. Společnost podala projekt tzv. v rámci malých projektů z INTERREG IIIA s názvem : Návrat k přírodě. Tento projekt byl schválen a v období jeho realizace tj se zúčastní žáci ZŠ Osek výuky lesní pedagogiky ve Waldshulheim Waldsmühle v Německu. Dne bylo zahájeno jednání s inspektorátem LČR, s.p. V Teplicích ohledně spolupráce v projektu Lesní pedagogika, který by se měl stát hlavní osvětovou činností LČR, s.p. mezi mládeží. Ze strany společnosti byl podán návrh jakým způsobem by se na projektu podílela. Návrh byl ze strany inspektorátu převzat, s tím, že další jednání bude probíhat na ústředí LČR, s.p. a společnost bude informována. Dne byla podepsána smlouva o partnerské spolupráci s inzertním časopisem TERRA o bezplatném a trvalém zveřejnění inzerce o společnosti.

10 2.2. Doplňková činnost Doplňková činnost je prováděna na základě živnostenských listů, které vlastní společnost. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a myslivost Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Pracoviště a činnosti Smlouva o dílo s KHL, a.s., Červený Hrádek 2, Jirkov s účinností od na pěstební činnosti v lesnictví. Prováděné činnosti : práce v lesní školce vyzvedávání sazenic zalesňování, prořezávky oprava oplocenek atd. Smlouva o poskytování prací a služeb s firmou Košťany Holdings, s.r.o. na dobu neurčitou k výkonu prací v lesnictví. Prováděné činnosti : těžba dříví manipulace rekonstrukce čistota lesa a úklid klestu Dohoda o poskytování prací na základě objednávky: Kronospan CR, spol. s r.o. - dřevosklad Jeníkov (manipulace dříví, nakládka a vykládka) 1.Litvínovská stavební, s.r.o. - kácení a výřez porostu pod elektrovody v období únor 2006 (4 tis m 2 ) Městský úřad Hrob u Teplic na základě výběrového řízení rekonstrukce porostu hřbitova v Hrobu u Teplic v období Akce v doplňkové činnosti byly prováděny průběžně po celý rok 2006.

11 2.3. Ostatní činnosti Smluvní lékař MUDr. Kopecký Zdeněk poskytování závodní zdravotní péče pro zaměstnance společnosti. Smlouva byla podepsána Pojištění podnikatelských rizik UNIQA pojišťovna, a.s., od Společnost dále plní povinnosti na úseku OBP, PO a hygieny práce: úvodní školení zaměstnanců školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o PO (tématický plán) Provedené kontroly a) Krajská hygienická stanice se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most Protokol o kontrole byl sepsán Výsledek kontroly : vypracovat pravidla o zacházení s nebezpečnými chemickými látkami (benzín) vypracovat kategorizace prací provést měření hluku při práci s motorovou pilou pro lektora Opatření k výsledku kontroly : pravidla pro práci s nebezpečnými látkami (benzín) vypracována ke dni provedení kategorizace prací schváleno (ředitel a ekonom společnosti 1, lektor společnosti 2) měření hluku při práci s motorovou pilou provedeno v dubnu 2006 b) VZP c) SSSZ

12 3. Výhled a záměr další činnosti společnosti Výhled a záměr další činnosti společnosti je rozdělen na její hlavní činnost a činnost doplňkovou Hlavní činnost zabezpečit kurzy a školení pro partnery v rámci projektu Kontinuální rozvoj znalostí a dovedností jistota stabilního zaměstnání rozšíření nabídky kurzů s akreditací a to převážně pro oblast zeleně a dřevozpracující činnosti zpracování a návrh střednědobých a dlouhodobých kurzů (pro 2 3 základní činnosti) rozšíření nabídky stávajících a nových kurzů a školení do sousedních krajů ČR trvale zabezpečit kvalitní lektorský sbor externích lektorů ve větší míře zapojit do problematiky vzdělávání pracovníky z oblasti zemědělství a zpracování dřeva trvale rozvíjet spolupráci s mládeží v rámci propagace a osvětové činnosti lesnictví, zemědělství, zeleně a venkova 3.2. Doplňková činnost udržení stávajících smluv s lesnickými a ostatními organizacemi navázání dalších kontaktů a sepsání smluv s organizacemi pro umožnění rozšíření činnosti vyhledávat činnosti, ve kterých má možnost se společnost realizovat

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 O SPOLEČNOSTI Obecně prospěšná společnost Venkovský prostor vznikla v listopadu roku 1999 přeměnou z Nadace Venkovský prostor. Společnost je zaměřena zejména na iniciaci a realizaci

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ENERGETICKÉ AGENTURY ZLÍNSKÉHO KRAJE, O.P.S. V ROCE 2006 Leden 2007 1 Založení agentury Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena usnesením Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VZDĚLÁVACÍHO INSTITUTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Vzdělávací institut Středočeského kraje, se sídlem V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk Tel. 325 511 545 Fax 325 511

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Školní statek, Opava, příspěvková organizace IČ: 00098752 Englišova 526, 746 01 Opava V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Opava 30. 9. 2014 Ing.

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33 1 Obsah Úvodní slovo předsedů HSRM 1 Kdo jsme Hospodářská a sociální rada Mostecka cíle, priority, úspěchy 3 Orgány HSRM 5 Odborné komise HSRM 7 Jak šel čas 1999 2008 9 Fondy HSRM aneb Pomáháme Mostecku

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více