MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Partnerství Moštěnka: My a svět"

Transkript

1 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony). MAS Partnerství Moštěnka hodlá všestrannou spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji Zlínského kraje a Olomouckého kraje. MAS Partnerství Moštěnka hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova a operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové programy. VP, Martinice MOTTO Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy Vize MAS Region MAS Partnerství Moštěnka v roce 2013 smysluplně využívá svého ekonomického potenciálu, dbá přitom na kvalitní životní prostředí plnohodnotný život obyvatel. Je atraktivním územním celkem založeným na partnerské spolupráci mezi obcemi, podnikateli a spolky. Je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím a tvoří plnohodnotnou součást střední Moravy Olomouckého a Zlínského kraje. 6.1.a) Přehled a naplňování prioritních oblastí integrované strategie: strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka: My a svět Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu Priorita 2: Rozvoj života v obcích Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 1.1. Rozvoj cykloturistiky hipoturistiky a návazných služeb cestovního ruchu 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 3.1. Obnova původního rázu krajiny 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 4.2. Podpora místních produktů 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií 1.4. Informační a turistické centrum venkova 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování spolupráce partnerů v regionu a mezi MAS 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS strategie rozvoje území MASPM má podle šesti priorit svůj akční plán, který MASPM definovala na začátku roku 2008 na jednání valného shromáždění členů (viz a který při přípravě SPL aktualizovala o hlavní podpořené a připravované záměry. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

2 Naplňování akčního plánu MASPM 2008 (realizace integrované strategie My a svět ): Priorita ISRÚ Projekt /Zdroj Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu 1.1. Rozvoj Realizované projekty: cykloturistiky, Moštěnka z okraje kraje lídrem regionu (DSO MRM, POV OK 2007) hipoturistiky geometrické zaměření trasy cyklostezky, zapojení veřejnosti a návazných služeb Kudy kam Moštěnkou (DSO MRM, POV MMR 2008 DT2 SMARV M06) cestovního ruchu informační stojany a mapy na trase plánované cyklostezky Podpořené projekty: Agroturistické centrum Radkova Lhota (PRV III ) Páteřní cyklostezka Mikroregionu Moštěnka (ROP 1.3. bezmotorová doprava, fiche SMARV M14) Plánované projekty: Cykloturistické značení Holešovsko (ROP 3.2., SMARV M26) 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 1.4. Informační a turistické centrum venkova Podané projekty: Např. Začínáme křížkem obnova kříže u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lipové (PRV III.2.2.) Turistické oživení Záhoří (ROP 3.2., fiche SMARV M07) Další ZDROJE: KÚOK, PRV III.2.2., LEADER Vyrobeno na Hané (PRV I.3.1., fiche SMARV M09, spolupráce s MAS Moravský kras, MAS Regionu Poodří a záměr spolupráce s Asociací regionálních značek, apod.) Další zdroje: PRV III.1.3., ROP 3.2., ROP 3.3., LEADER Podané projekty: Náš živý venkov (žadatel MASPM, 3 další partneři, OPLZZ 5.1.) Turistické oživení Záhoří (ROP 3.2., SMARV M07) Plánované projekty: Infocentrum MASPM Haná/Záhoří/Valašsko (PRV III b), LEADER) Priorita 2: Rozvoj života v obcích 2.1. Podpora spolků Realizované projekty: na vesnicích a Moštěnka společně dosáhneme víc (DSO MRM, POV OK 2008 DT3, SMARV M05) zkvalitňování (mj. rozdělení grantů pro spolky v mikroregionu Moštěnka / podobně MAS občanské MALOHONT SK) vybavenosti Podpořené projekty: Sportovní areál Roštění (ROP ) Hasičská zbrojnice v obci Horní Moštěnice (ROP ) Příklady akcí obcí: Beňov modrá stuha v soutěži Vesnice roku 2008 Olomouckého kraje Ludslavice oranžová stuha v soutěži Vesnice roku 2008 Zlínského kraje Hanácké právo obnovení tradičních slavností (Lechotice, Kostelec) aj. Putovní pohár mikroregionu Moštěnka v hasičském sportu (SDH Dřevohostice) aj. Připravované projekty (výběr): Sportovní areál a sokolovna Vlkoš (ROP , SMARV I08) Víceúčelové hřiště a sportovní areál Horní Moštěnice (ROP , SMARV I11) Rekonstrukce zámku a parku Dřevohostice (ROP , OPŽP 6.5., SMARV I17) Víceúčelový společenský sál Věžky (PRV III , SMARV I27) Sportovní hřiště, Ludslavice (PRV III , SMARV I41) Sportoviště v Kostelci u Holešova (ROP , SMARV I43) 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově Realizované projekty: S vůní lipového květu obnova návsi a přilehlých částí obce Radkovy (PRV III ) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu části obce Radkova Lhota (PRV III ) POV OK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2.) PPOV ZK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2.) Podpořené projekty: Revitalizace návsi ve Staré Vsi (ROP ) Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky a veřejné osvětlení v obci Vlkoš (ROP ) Výsadba zeleně na návsi, Bezuchov (PRV III , SMARV I13) Rekonstrukce kostela, Kurovice (PRV III.2.2., SMARV I42) Podpořené projekty: POV MMR 1. A 2. Výzva DT2 (viz samostatná tabulka v části 4.2., uspělo 13 projektů) Podané projekty: Naše škola na vesnici (IP FM EHP/NOR 3. výzva) nepodpořeno MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

3 (integrovaný projekt ZŠ a MŠ 21 obcí, SMARV M02) Energetické úspory v budově ZŠ Kostelec u Holešova (OP ŽP: Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory Realizace úspor energie) Školy v síti partnerství (OP VpK 4.1., IG) čeká se na výzvu, pravděpodobný partner MAS HorňáckoOstrožsko (fiche SMARV M11) Lesní škola (PRV IV.2.1. Projekty spolupráce) partneři MASPM a MAS Nízký Jeseník (MAS NJ podpořena v 1. kole výběru MAS), fiche SMARV M Zajištění rozvoje Plánované projekty: bydlení v obcích Sítě k RD apod. (MMR, PRV) Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje 3.1. Obnova původního rázu krajiny Realizované projekty: Stojanova lípa v Beňově, vítěz celostátní soutěže Strom roku 2007 Vraťme stromy Stromovce, Lipová (Nadace partnerství strom života) Alej nás všech, Radkovy (Nadace partnerství strom života) Podpořené projekty: Odbahnění moštěnického rybníka (OPŽP 6.4) Podané projekty: Prostředí Příroda krajina (BG NROS FM EHP/NOR), nepodpořeno partneři: MASPM, MAS Moravská cesta, Hnutí Duha Olomouc Prostředí Příroda krajina (MŽP, OPŽP) Zemědělci Další zdroje: PRV I. Osa pro zemědělce, III.2.1. apod. Zemědělci Další zdroje: PRV, OPŽP 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání s ohledem na zachování venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Realizované projekty: Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček, Iniciativa EQUAL (Partner: DSO MR Moštěnka) Podané projekty (k ): Katalog podnikatelů (OP PS CZPL, žadatel DSO MR Moštěnka, nebo MASPM, partner Gmina Rudniki PL Další zdroje: OP PI, PRV III.1.1., PRV III.1.2., LEADER Plánované projekty: Vyrobeno na Hané (PRV I.3.1., fiche SMARV M09, zapojení území z regionu Hané do Asociace domácích výrobků) Turistické oživení Záhoří (ROP 3.2., fiche SMARV M07) Realizované projekty: LEADER ČR 2007 Další zdroje: PRV I.1.1., PRV III.1.1. Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 5.1. Spoluprací Realizované projekty: partnerů k LEADER ČR 2007 modernizaci Plánované projekty: technického fondu LEADER IV.1.2. údržby 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií (5.4. Vodohospodářská infrastruktura) Podpořené projekty: POV OK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2) PPOV ZK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2) Revitalizace návsi ve Staré Vsi (ROP ) Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky a osvětlení, Vlkoš (ROP ) Multifunkční telekomunikační síť mikroregionu Moštěnka (IOP, PRV, OPLZZ 4.2. partner: Kabelová televize Přerov, fiche SMARV M18) Otevřené partnerství ve středu Moravy (OP LZZ 4.2., žadatel MR Moštěnka nebo MR Holešovsko, fiche SMARV M12) Podpořené projekty: Výstavba kanalizace a ČOV Pacetluky (PRV III ) Kanalizace a ČOV Žeranovice (PRV III ) Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování Realizované akce: spolupráce partnerů 1. Společné jednání SPOV OK a SPOV ZK v Kostelci u Holešova v regionu a mezi MAS jednání MAS Olomouckého kraje, jednání MAS Zlínského kraje, konference NS MAS (viz zápisy a výstupy) Realizované projekty: Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008, DT3, žadatel: DSO MR Holešovsko, partneři DSO Moštěnka a DSO Lipensko, projekt SMARV M04) Podpořené projekty: MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

4 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS Cesta za informacemi pro Moravu (PRV III.3.1. Vzdělávání a informace), MASPM je partner projektu, realizuje CpKP Střední Morava) Podané projekty: Náš živý venkov rozvoj partnerství moravských a slovenských regionů, projekt MASPM/Malohont/Nízký Jeseník/Terchovská dolina (OPLZZ 5.1.) Realizované akce: LEADER ČR 2007: Letáky, výroční zpráva, banner Otevřené partnerství ve středu Moravy (OP LZZ 4.2., žadatel MR Moštěnka nebo MR Holešovsko, fiche SMARV M12) Další zdroje: PRV IV.1.1., OP LZZ 3.4.,OP LZZ 4.2. Realizované akce: Dotace KUOK na činnost MAS v roce 2008 ( Kč) Podané nabídky: nabídka KÚOK na činnost servisních pracovníků ROP StM (ROP 4.2. TP) Další zdroje: PRV IV.1.1. LEADER MAS Poznámka: Číslování SMARV M01 (projekty mikroregionů a MAS), I01 (projekty individuálních žadatelů) apod. je podle časového pořadí připravovaných a zpracovávaných projektů a zakázek dle systému. Více informací na a sekce Aktuality, Projekty MAS Výše uvedený dokument Naplňování akčního plánu MASPM, zkrácený pro potřeby SPL, vypovídá o šíři aktivit MASPM a SMARV pro subjekty v regionu, a to v období, kdy připravovala SPL. 6.1.b) Priority a cíle SPL a jejich specifičnost pro území Následující tabulka ukazuje návaznost SPL na priority integrované strategie a provázanost ISRÚ a SPL. Resp. Názorně ukazuje, jak realizace SPL přispívá k naplnění ISRÚ. Strategické cíle MAS z ISRÚ se promítají do vybraných fichí SPL: Priority MAS v ISRÚ / SPL F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 1.4. Informační a turistické centrum venkova Priorita 2: Rozvoj života v obcích 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje 3.1. Obnova původního rázu krajiny 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 5.2. Dopravní infrastruktura 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování spolupráce partnerů v regionu a mezi MAS 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS 6.1.c) Vztah SPL a fichí ke struktuře PRV a integrované strategii MASPM Na základě rozboru integrované strategie naplňování jejího akčního plánu aktualizace SWOT analýzy nabídky opatření a podopatření Programu rozvoje venkova (PRV) stanovila MASPM prostřednictvím prvního kola veřejného projednávání priority Strategického plánu Leader podle opatření PRV. VP, Martinice Přehled vybraných os / opatření / podpopatření z PRV pro implementaci ve SPL do kterých se promítají fiche vybrané MAS a priority integrované strategie MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

5 rozvoje území MASPM: Číslo: Popis opatření PRV: Priorita integrované strategie Fiche 1: Pohledné vesnice krásnější region III Obnova a rozvoj vesnic a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 2.2., 2.4., 5.1., 5.2., 5.3. III Občanské vybavení a služby, záměr a) Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově III a) Občanské vybavení a služby 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., b) informační a školící centra s využitím ICT c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity 3.3., 5.3., 6.4. III Obnova a rozvoj vesnic a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí III.3.1. Vzdělávání a informace Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 1.1., 1.2. a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) Stálé výstavní expozice a muzea III.1.3. Podpora cestovního ruchu a) Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky III.1.3. Podpora cestovního ruchu 1.1., 1.3., 4.1., 4.2. b) Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, Záměr a) III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Záměr a) Fiche 5: Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina I Modernizace zemědělských podniků 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., a) Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu 4.3. III.1.1. a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv I.3.4. Využívání poradenských služeb Fiche 6: Pravidla moštárny síla chuti I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 4.1., 4.2., 4.3., 5.3. a) určeným pro lidskou potřebu b) určeným jako krmiva I.3.4. Využívání poradenských služeb Fiche 7: Krok za krokem po zelené II a) Neproduktivní investice v lesích Zvyšování společ. hodnoty lesů 3.1., 3.2., I a) Investice do lesů Lesnická technika Pořízení strojů I a) Lesnická infrastruktura Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2m šíře vč. souvisejících objektů Plán prvního projektu spolupráce IV.2.1. Lesní škola : Hlavní: Občanské vybavení a služby III b) informační a školící centra s využitím ICT c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity III.3.1. Vzdělávání a informace II a) Neproduktivní investice v lesích Zvyšování společ. hodnoty lesů 1.4. (Ruch) 2.1., 2.3. (Život) 5.3. (Infrastruktura) 6.1., 6.4. (Partnerství) 6.2. Způsob dosahování cílů a priorit MAS hodlá dosahovat naplňování cílů a priorit prostřednictvím Fichí a celý proces sledovat naplňováním monitorovacích indikátorů. Proces naplňování a sledování programu: Cíle PRV / ISR SPL / Fiche stanovení naplňování Indikátory Projekt měření VP, Martinice, duben: první stanovení priorit SPL a fichí PV, KuH, květen: průběžné stanovení alokací pro fiche MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

6 V následujícím přehledu je přesně stanoveno naplňování priorit SPL, jejich vazba na priority ISRÚ. Jsou popsány cíle a charakter fichí, oblasti podpory projektů s vazbou na PRV i ISRÚ a popsány jsou dopady a přínosy pro území včetně monitorovacích indikátorů a jejich kvantifikace (pro první dva roky realizace SPL, ). Vzhledem k omezenému prostoru jsou některé údaje vypsány zde a některé přímo do fichí. Celý dokument je na v sekci LeaderSPL/Dokumenty SPL jako Příloha SPL 1 Strategická část pro fiche. Fiche 1: Pohledné vesnice krásnější region Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíl a charakter fiche: Specifické vymezení: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Soulad s TUR: Opatření/Priorita Cíle: III Obnova a rozvoj vesnic Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. (III Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. 2. Život 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 5. Infrastruktura 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Cílem fiche je zlepšení vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury s návaznou občanskou vybaveností a službami, což povede k rozvoji celého regionu. Charakter: Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích. Zlepšení dopravní infrastruktury. Internetizace a využití nových informačních technologií. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. V hlavním opatření bude uplatněn pouze záměr a). Ve vedlejším opatření uplatnění budou uplatněny záměry a) a c). M1) Příznivý vliv na životní prostředí: plocha vysázené zeleně (počet) (5) M2) Nová nabídka výrobků a služeb: nové parkoviště (počet) (3) nové stanoviště kontejnerů pro komunální odpad (počet) (1) M4) Obnova základní infrastruktury: plocha nových a obnovených cest (počet) (3); nové osvětlení (počet) (3) M5) Zlepšení vzhledu obce: nové prvky mobiliáře (počet)... např. zastávky, lavičky, koše, stojany na kola (10); nová technika na údržbu zeleně (počet)... např. zahradní traktory, travní sekačky (1) Při rozvíjení zázemí bude pamatováno na zásady udržitelného rozvoje, snahou je využívat v maximální míře stávající objekty a hledat pro ně nové využití a zdroje na rekonstrukci. Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické vymezení: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: III Občanské vybavení a služby Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. (III (III.3.1. Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb. (III.3.1.) 1. Ruch 1.4. Informační a turistické centrum venkova 2. Život 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 3. Krajina 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 5. Infrastruktura 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Cílem fiche je zlepšení občanského vybavení a služeb, rozvoj spolkových aktivit a zkvalitnění informačního zázemí obyvatel s návazným zlepšením vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury, což povede k rozvoji celého regionu. Charakter: Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově. Vytvoření a zajištění Informačního a turistického centra venkova. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích. Internetizace a využití nových informačních technologií. Zavádění obnovitelných zdrojů energie. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. V hlavním opatření budou uplatněny v různých letech záměry a), b), c). Ve vedlejším opatření bude uplatněn jen záměr a). Fiche 2.1. Pestrý život u nás doma na venkově... všechny aktivity záměrů III a), c) budou vyhlášeny v roce 2009 Fiche 2.2. Obnova veřejných center u nás doma na venkově... vybrané aktivity záměru III a) a c) + III záměr b) vyhlášeny v r Fiche 2.3. Rozvoj škol a péče o děti u nás doma na venkově... vybrané aktivity záměru III a) a c) budou vyhlášeny v roce 2011 Fiche 2.4. Rozvoj kultury, spolků a sportu u nás doma na venkově (2012)... vybrané aktivity záměru III a) a c) budou vyhlášeny v roce 2012 Fiche 2.5. Světlo našeho venkova... všechny aktivity záměru III a), b), c) budou vyhlášeny v roce 2013 M2) Nová nabídka výrobků a služeb: Nová kulturní služba v nové nebo obnovené budově např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty např. dům kultury a služeb, klubovny, knihovny) (počet) (3) Nová služba v nové nebo obnovené budově v oblasti sportu a volného času např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly (počet) (3) Nová služba veřejné správy v nové nebo obnovené budově např. objekt pro veřejnou správu, zbrojnice (počet) (3) Nové informační tabule, panely a poutače (počet) (1) M7) Stavební obnova: Rekonstruované a modernizované budovy např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty dům kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičské zbrojnice (absolutní počet) (9, v návaznosti na M2) M8) Rozvoj společenského života: Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách např. nová soutěž obcí mikroregionu v nové kuželně apod., počet plesů v rekonstruovaném kulturním domě (absolutní počet) (5) Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic Program rozvoje venkova: strategie MAS: Cíle a charakter Opatření/Priorita Cíle: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí. (III.1.3.a) Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Různorodost venkovské ekonomiky. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. (III.1.3) 1. Ruch 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu Cílem fiche je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v návaznosti na rozvoj turistiky a cestovního ruchu tedy rozvoj investic, které zajistí vyšší atraktivitu venkova. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

7 fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Charakter: Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Hlavní opatření: všechny záměry. Vedlejší opatření: pouze záměr a) trasy a stezky s ohledem na oprávněné žadatele. M7) Stavební obnova: obnovená plocha pro výstavní expozice (počet) (2) M9) Nová nabídka výrobků a služeb cestovní ruch: Nová pěší trasa (počet) (1) M10) Nová nabídka výrobků a služeb kulturní dědictví: obnovená a zhodnocená (rekonstrukce, modernizace, restaurování) památková budova, plocha, kulturní objekt (počet) (2); nová výstavní expozice v souvislosti se stavební obnovou objektu (počet) (2) Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické vymezení: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: III.1.3.b) Podpora cestovního ruchu Různorodost venkovské ekonomiky. (III.1.1.a) Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce (III.1.2.a) a podpora zaměstnanosti. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 1. Ruch 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu 4. Podnikání 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů Cílem fiche je podpora rozvoje cestovního ruchu, volnočasových aktivit prostřednictvím diverzifikace činností nezemědělské povahy a zakládání podniků. Charakter: Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit s ohledem na rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Pro žadatele zemědělské podnikatele lze uplatnit vedlejší opatření III.1.1. Pro žadatele nezemědělské podnikatelské subjekty lze uplatnit vedlejší opatření III.1.2. M8) Rozvoj společenského života: Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách např. nový festival v obnoveném parku s památkou (absolutní počet) (1) M9) Nová nabídka výrobků a služeb cestovní ruch: nové malokapacitní ubytování vzniklé novou výstavbou nebo přestavbou jiného objektu (počet) (1); obnovený objekt pro půjčovnu sportovních potřeb (počet) (1) Fiche 5: Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: I a, b) Modernizace zemědělských podniků Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů. Zvýšení konkurenceschopnosti. Různorodost venkovské ekonomiky. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace III.1.1.a, c) ekonomických aktivit. (III.1.1.) Rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu. Zlepšení a usnadnění managementu a zlepšení výkonu (I.3.4) díky dalšímu rozvoji lidského potenciálu. Zlepšení trvale udržitelného managementu podniku. Zvýšení konkurenceschopnosti. (I.3.4.) 3. Krajina 3.1. Obnova původního rázu krajiny 4. Podnikání 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Cílem fiche je modernizace zemědělských podniků v živočišné i rostlinné výrobě s možností diverzifikace zemědělské činnosti, s možností modernizace kotelen a výtopen na biomasu a využívání poradenských služeb, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu. Charakter: Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů. Obnova původního rázu krajiny. Rozvoj využití a zpracování biomasy. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v dalších výzvách po upřesnění opatření. M12) Rozvoj obchodních akcí: nová služba v nové nebo obnovené budově (počet) (3) M13) Nové produkty a technologie pro živočišnou výrobu: nové produkty a nově vyvinuté technologie (počet) (2) M14) Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu: Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) (2) Fiche 6: Pravidla moštárny síla chuti Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů. Využívání tržních příležitostí diky inovacím. Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů). Zvýšení konkurenceschopnosti. Rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu. Zlepšení a usnadnění managementu a zlepšení výkonu (I.3.4.) díky dalšímu rozvoji lidského potenciálu. Zlepšení trvale udržitelného managementu podniku. Zvýšení konkurenceschopnosti. (I.3.4.) 4. Podnikání 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 5. Infrastruktura 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Zavádění místních produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům v souvislosti s podporou rozvoje zemědělství, inovačních procesů a zkvalitňování technologií, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu. Charakter: Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Internetizace a využití nových informačních technologií. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v dalších výzvách po upřesnění opatření. M20) Marketing produktů: nové investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků (počet) (1) investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu (počet) (2) modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele (počet) (1) MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

8 Fiche 7: Krok za krokem po zelené Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (indikátory) Opatření/Priorita Cíle: II Neproduktivní investice v lesích Budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení. Usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníženy negativní dopady na lesní prostředí (ochrana I biologické rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek). I Zlepšení infrastruktury. 3. Krajina 3.1. Obnova původního rázu krajiny 4. Podnikání 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Cílem je zvýšit společenskou hodnotu lesů. V menší míře jsou záměrem související drobné investice do lesní infrastruktury. Charakter: Obnova původního rázu krajiny. Podpora místních produktů. Rozvoj využití a zpracování biomasy. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Ve vybraném hlavním opatření je uplatněn záměr a). M9) Nová nabídka výrobků a služeb cestovní ruch: Nová pěší trasa (počet) (2); směrové tabule, značky (počet) (2 sestavy) M18) Nové stroje a technologie pro lesnictví: Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) (1) Přehled všech monitorovacích indikátorů je uveden v části 6.6. SPL se opírá o všechny tri principy udržitelného rozvoje: Ekonomická udržitelnost MAS podporuje rozvoj podnikání založeného na místních zdrojích s důrazem na ekologickou šetrnost a rozvoj sociálního podnikání, zejm: zakládání a rozvoj inovativních podniků rozvoj výrob a služeb pro místní obyvatele vznik nových turistických produktů vznik nových pracovních míst (se zaměřením na ženy a mladé) rozvoj odbytových možností tematické vzdělávací akce na všech úrovních Environmentální a kulturní udržitelnost MAS podporuje péči o přírodní, kulturní a historické dědictví, především cestou: posilování identity venkovské oblasti a image regionu péče o přírodní a kulturní hodnoty, využívání místního přírodního, historického a kulturního dědictví s důrazem na jeho ochranu posilování místní ekonomiky, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Sociální udržitelnost MAS podporuje zlepšování organizace venkovské společnosti, rozvíjí schopnosti vytvářet sociální sítě a vstupovat do nich především tak, že podporuje: zvyšování kvality života posilování spolupráce, síťování, integrace nové cesty a způsoby spolupráce 6.3. Zapojení inovačních prvků Na území regionu se řešily do roku 2005 místní problémy na úrovni veřejné správy buďto v obcích, nebo prostřednictvím mikroregionů, tj. svazků obcí. Vytvořením místního partnerství předchůdce MAS (2004) vznikl i nový LEADERregion. Zapojili se do něj nejen aktéři veřejné správy (starostové obcí), ale i podnikatelé a zástupci neziskových organizací. MAS se jako občanské sdružení registrovala v roce 2005 a stala se nejen infrastrukturou pro program Leader, ale také prostřednictvím svých zástupců iniciátorem místního a zejména regionálního společenského dění. Řada aktérů MAS se zapojila nebo oživila nové aktivity, vytvořila nové spolky a neziskové organizace. V roce 2008 pak vznikla servisní organizace pro MAS jako rozvojová agentura území ve formě obecně prospěšné společnosti. MAS Partnerství Moštěnka hodlá prostřednictvím SPL prosazovat tyto inovační aktivity: Inovační přístupy (společné pro všechny fiche): V předkládaných projektech bude preferováno: (Jednotlivé inovace jsou podrobněji popsány v preferenčních kritériích MAS.) Integrace Atraktivita Partnerství Propagace Multiplikace Synergie Svépomoc Originalita Místní produkce Management Spolupráce. a) integrace více propojených aktivit b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu c) skutečně partnerské propojení smluvní spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS včetně zapojení veřejnosti a spolupráce s odborníky v dané oblasti (např. zeleň) d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche a výzvy (např. letáky, bulletin) e) multiplikace výstupů f) synergický efekt společně předkládaných projektů g) svépomocná práce předkladatele a partnerů na realizaci projektů h) podnícení nových originálních či obnovení společenských, kulturních aj. aktivit i) rozvoj specifické místní produkce j) rozvoj svébytného managementu místního partnerství rozvojová agentura území k) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

9 6.3.a) Nové výrobky a služby, které odrážejí specifičnost daného území. Návaznost na ISRÚ a Záměr pro Leader ČR 2007, který nemohl naplnit všechny cíle. a) Podpora nových místních produktů a služeb propojení tradic a budoucího rozvoje území na rozhraní Záhoří, Hané a Valašska MASPM spojuje obce na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje. Tato oblast je také zajímavá tím, že obce se nacházejí na hranicích tří národopisných a tradičních oblastí Záhoří (na východě), Hané (na západě) a Valašska (na jihu). Záhoří je oblast, které se říká brána mezi Valašskem a Hanou. Jedním z center Záhoří je městečko Dřevohostice. Přínosy: Národopisnou charakteristiku území uvádíme proto, že jedním z důležitých námětů bude vybudování muzea lidové kultury Záhoří v Dřevohosticích a rozvoj stávajícího muzea venkovské architektury v Rymicích. Dále oživení místních atraktivit, zámků, kulturních i přírodních památek a bohaté nabídky místních zvyků za hranice obcí a jejich propojení. Udržitelnost: K tomuto budeme směřovat podporu místních produktů (jarmarky, festivaly, prezentace, prodejní trhy místních produktů, internetová nabídka apod.) Cílem je zlepšení kvality života na venkově. b) Podpora nových místních produktů rozšíření ekonomického potenciálu Hodláme se zaměřit na zmapování a propagaci místních produktů, které vznikají v obcích regionu MASPM, tj. např. výroba minerálních vod (Hanácká kyselka, Dobrčická kyselka aj.), moštárny, palírny apod. a na kterých se podílejí místní potravinářské, zemědělské firmy i malé neziskové organizace jako zahrádkáři, pěstitelé apod. Přínosy: Pro tyto akce předpokládáme obnovu objektů, nákup nových strojů a technologií. Stejně tak jako pro soukromě hospodařící zemědělce či zemědělské podniky v případě posklizňových akcí a zpracování a rozšíření místní zemědělské produkce. K podpoře místních produktů vznikne internetový obchod. Udržitelnost: Region MASPM je z převážné většiny zemědělskou oblastí, a jak vyplývá již ze SWOT analýzy, je to jeho silná tradice. Na akce k podpoře místních produktů budou navazovat společenské akce jako jsou slivkošty, výstavy zahrádkářů apod. c) Příprava projektů spolupráce vývoz místních produktů do nových oblastí Hodláme se zaměřit a podporovat přípravu projektů spolupráce jak mezi MAS, tak i mezi jednotlivými partnery z různých MAS s cílem posílení místní produkce. Např. připravovaným projektem Vyrobeno na Hané se hodláme jako partneři zařadit do sítě domácích výrobků. Přínosy: Chceme podporovat propagaci a informační systémy této spolupráce např. mezi zemědělci ze silné produkční oblasti a biozemědělci, nebo mezi producenty místních výrobků, které jsou známy v úzkém okolí vývozem do jiné oblasti. Hodláme spolupracovat mezi severem a jihem Olomouckého kraje a severem a jihem Zlínského kraje ( z Jeseníků přes Hanou a Záhoří na Valašsko ). Udržitelnost: Připravit a realizovat projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce mezi MAS (partnery jsou MAS Nízký Jeseník v Moravskoslezském kraji a MAS Střední Povltaví v jižních Čechách, MAS Malohont z Banskobystrického kraje a MAS Gorna Prosna z Opolského vojvodství. 6.3.b) Netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva Management rozvoje Zkvalitňování života v MASPM se nejdříve dělo prostřednictvím DSO Mikroregionu Moštěnka. Rozvoj byl definován a vymezen strategií, která vznikla v roce Region však měl nedostatek organizační kapacity k iniciování rozvoje území, které sdílejí vesnice s ostatními obcemi. Řada starostů obcí navíc vykonává svou funkci jako neuvolnění. Proto začal Mikroregion Moštěnka uvažovat o tom, jak zefektivnit svoji činnost a vytvořil pozici vlastního interního manažera rozvoje. (Podrobněji např. v publikacích Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů, a Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje, CpKP střední Morava 2007.) Mikroregion Moštěnka podpořil už v roce 2004 vznik místního partnerství pro program LEADER. Postupem času vytvořila také MAS vlastního manažera. Přínosy: Podnícení rozvoje a předkládání projektových žádostí pro svazky obcí, obce, neziskové organizace i podnikatele. Přísun nových dotací a financí do regionu (viz návaznost na část 4.2.) zejména díky projektu Mladí Porada SMARV, KuH pro venkov venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic (SROP 3.2. OK) viz dále. Pravidelně se informují obyvatelé na území MAS o činnosti všech samostatných subjektů (MAS i DSO) ve zpravodajích mikroregionu, zpravodajích MAS, na webových stránkách v článcích v nezávislých médiích a vznikly i propagační materiály MAS. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

10 Vytvoření Středomoravské agentury rozvoje venkova (SMARV), o.p.s. jako servisní organizace pro MASPM, jejíž projektoví manažeři spolupracují nejen s obcemi, mikroregiony, podnikateli a NNO v regionu, ale naplňují SPL také pro okolní MASregiony. Tato spolupráce má finanční efekt pro zajištění služeb projektového řízení. Spolupráce obcí ze dvou mikroregionů a MASPM pomáhá koncentraci a propojení mezisektorového partnerství. Tento pilotní systém přispívá k úspoře finančních prostředků při zajištění tzv. sdílených služeb. Struktura spolupráce MASPM a SMARV: Země živitelka 2008 Udržitelnost: MASPM hodlá nejen administrovat program Leader, ale být regionální rozvojovou agenturou, která by zajišťovala projektové a dotační poradenství, řízení a monitoring konkrétních projektů pro obce, podnikatele, zemědělce i sdružení a spolky. Tímto projektovým koloběhem s využitím místního spolufinancování (příspěvky obcí, členů) se bude udržovat potenciál s neustálým oslovováním a zapojováním nových obyvatel v pracovních skupinách a projektových týmech. 6.3.c) Nové metody při využívání potenciálu území. V přípravě jednotlivých projektů preferujeme spolupráci obcí a zemědělců, obcí a neziskových organizací či jakoukoliv jinou další kombinaci pro využití zdrojů území a potenciálu lidí. Spolupráce mikroregionů a MAS první a druhý Leader: Na území MASPM se dosud uskutečnily záměry v jednotlivých obcích. Mikroregiony Moštěnka a Holešovsko rozvíjejí činnost neinvestičního charakteru. V regionu se realizoval projekt osvojování schopností Leader+ podpořený z OPRVMZ, či projekt EQUAL. Úspěchem byl investiční program Leader ČR 2007 viz dále. Metodou Leader na Norský fond: Po neúspěchu v programu Leader ČR 2006 se hledaly zdroje na pokračování činnosti MASPM. K otestování započaté spolupráce došlo na podzim roku 2006 při přípravě projektu Naše škola na vesnici (Norské fondy), do kterého se zapojilo celkem 21 partnerských obcí, 17 mateřských a 15 základních škol. (MASPM v programu neuspěla, přesto se nevzdala a připravila projekt do 3. výzvy (více v části 4.2.) Přínosy: Spojením Mikroregionu Moštěnka, Mikroregionu Holešovsko a MASPM je vytvořen předpoklad pro vzájemnou spolupráci venkovských obcí na pomezí dvou krajů. 22 obcí je z Olomouckého kraje a 23 ze Zlínského kraje. Je to zcela unikátní spojení, které využívá zkušeností s řízením veřejné správy i politických a sociálních souvislostí ve dvou krajích. Udržitelnost: Ve všech nastíněných aktivitách hodlá MASPM po získaných zkušenostech i nadále pokračovat přípravou a realizací projektů pro obce, svazky obcí, spolky i podnikatele. 6.3.d) Nová akce či aktivita prováděná v území poprvé Propojení pestré palety místních spolků Pilotní charakter SPL MASPM lze charakterizovat v zapojení místního potenciálu za účasti zástupců různých ekonomických subjektů i pestré palety různých neziskových organizací (hasiči, sokoli, ornitologové, horolezci, jezdecké kluby, vlastivědná společnost, mateřské centrum, sportovní kluby apod.). Tento způsob zapojení je možné vysledovat ze seznamu aktérů, kteří se podíleli na vytváření MAS. (Více ve Výroční zprávě a ve Výroční zprávě 2007 obě jsou na v sekci Dokumenty). Kromě toho však v regionu působí i další organizace jako farní společnosti, klub mládeže, různé sportovní organizace, jejichž aktéři jsou v kontaktu se členy MASPM, ale formálně se do aktivit MAS nezapojili, tzn. nepodali přihlášku do občanského sdružení. Přínosy a udržitelnost: MASPM se stává pestrou společností, která se postupně vnitřně diferencuje v pracovních skupinách projektových týmech. Sportovní hry obcí Společný prostor od malých zemědělců k větším firmám Z ekonomických subjektů jsou členy MAS převážně soukromě hospodařící rolníci, živnostníci, postupně se k partnerství přidaly i zemědělské podniky a v poslední době i další podnikatelské firmy z území MASPM jako Hanácká kyselka nebo i mimo území MASPM, které však v regionu i pro území MASPM působí, např. Kabelová televize. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

11 Přínosy a udržitelnost: Pro větší provázanost ekonomických subjektů se plánuje větší společná propagace, certifikace místních produktů, vytvoření elektronické tržnice. Turistické infocentrum venkova pro rozvoj cestovního ruchu Jedním z cílů MASPM je vytvoření turistického informačního centra venkova, které se připravuje realizací projektů do různých programů. Struktura pro nové aktéry dění na venkově MAS chce zapojit do LEADERregionu rovnoměrně aktéry ze všech sektorů z celého území, tj. nově oslovit zatím nezapojené místní aktivní spolky na vesnicích zapojit úspěšné i začínající podnikatele navázat kontakty s profesními svazy a oborovými sdruženími zapojit další soukromě hospodařící rolníky i větší zemědělské podniky prohloubit informovanost a spolupráci s institucemi ve městě Holešově vydávat zpravodaj MAS s distribucí do všech domácností v regionu. Přínosy a udržitelnost: Spojením a provázáním jednotlivých aktivit a projektů dojde k udržitelnosti aktivit pozvolným generováním nových akcí. NS MAS, duben Finanční plán Při stanovení finančního plánu jsme vycházeli z následujících podkladů: Podklady MZe a SZIF ke stanovaní alokací pro MAS vybrané v 1. kole Návrh alokace pro MAS vybrané ve 2. kole Celková alokace na Osu IV Programu rozvoje venkova činí: 175, mil. EUR Z toho na Opatření IV.1.1. Místní akční skupina a Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie připadá: 158, EUR, což po přepočtu kurzem 26,86 Kč/ činí 4253, mil. Kč Alokace pro vybrané místní akční skupiny v 2. kole příjmu žádostí (32 MAS): Rok % alokace roku /2 alokace roku 2008 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku /2 alokace roku 2008 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku /2 alokace roku 2009 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku /2 alokace roku 2009 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku 2013 Zdroj: MZe, podklady jsou na v sekci LeaderSPL/Dokumenty SPL. Výše alokace pro 48 vybraných MAS v průběhu programovacího období 2007(8)2013: Rok Celkem Alokace Průměr MAS Přepočteno kurzem 26,86 Kč/EUR pro MAS vybrané v 1. kole.; Zdroj: MZe Další okolnosti stanovení finančního plánu: Zkušenosti SMARV při implementaci SPL v partnerských a klientských MAS v 1. kole PRV Zkušenosti MASPM s realizací Leader ČR 2007 Zkušenosti subjektů v MASPM s přípravou a realizací projektů Databáze projektových záměrů rozdělený podle 6 priorit integrované strategie MASPM SWOT analýza z veřejných projednávání doplněná připomínkami a náměty oborových pracovních skupin zvýraznění PŘÍLEŽITOSTÍ jednání programového výboru, konzultace členů programového výboru a pracovních skupin (záznamy) stanovení 7 Fichí podle opatření PRV (výsledek veřejných jednání a jednání programového výboru) Celkové rozdělení alokace mezi fiche MASPM: Fiche Název Alokace F1 Pohledné vesnice krásnější region 25% F2 Pestrý život u nás doma na venkově F 2.1 Pestrý život u nás doma na venkově (2009) 40% 10% veřejná F 2.2 Obnova veřejných center u nás doma na venkově (2010) F 2.3 Rozvoj škol a péče o děti u nás doma na venkově (2011) F 2.4 Rozvoj kultury a sportu u nás doma na venkově (2012) F 2.5 Světlo našeho venkova (2013) 8% 8% 8% 6% F3 Cesty k oživení místních tradic 8% podnikání F4 Nové příležitosti podnikání a agroturistiky 8% F5 Zemědělští hospodáři uspořádaná krajina 11% F 5.1 Modernizace živočišné výroby F 5.2 Modernizace rostlinné výroby F6 Pravidla moštárny síla chuti 3% lesy F7 Krok za krokem po zelené 5% MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

12 Pro míru rozvržení prostředků do jednotlivých let a mezi fiche byly důležité okolnosti: maximální výše dotace pro 1 projekt, tj. hranice Kč způsobilých výdajů možnost podnikatelů žádat individuálně v opatřeních PRV (tj. v rámci Leaderu stanovena menší alokace) zkušenost z jiných MAS z 1. výzvy, že připravenost zemědělských podnikatelů žádat o dotaci nebyla velká nemožnost žadatelů z obcí nad 500 obyvatel, kterých je v MAS 19 z 45 obcí, žádat individuálně v opatřeních Fichí 1, 2 a 3 (tj. v rámci Leaderu byla stanovena vyšší alokace) připravenost projektů vhodných pro opatření III.2. a záruka rozpočtů veřejné správy k předfinancování Tabulka Rozvržení finanční alokace mezi fiche a do jednotlivých let: Fiche % celkem 2009 jaro 2009 podz 2010 jaro 2010 podz 2011 jaro 2011 podz 2012 jaro 2012 podz 2013 jaro 2013 podz F1 vzhled 25% 5% + 5% 5% 5% 5% F2 služby 40% X x x x x F % 10% F % 8% F % 8% F % 8% F % 6% F3 dědictví 8% 4% 2% 2% F4 ruch 8% 4% 2% 2% F5 podniky 11% 3% + 3% 2% 3% F6 produkty 3% 2% 1% F7 lesy 5% 3% 2% 8% 14% 10% 17% 9% 9% 7% 10% 10% 6% celkem 100% 22% 27% 18% 17% 16% Monitorovací indikátory Bonusy Plán výzev: Každá vyhlašovaná výzva bude kombinovat fiche F13 a F46 tak, aby každá výzva byla příležitostí zároveň pro žadatele a) obce a NNO, b) zemědělce a podnikatele. Varianta A: 1. výzva: dle rychlosti výběru MAS: léto 2009: F1 (obce, NNO) + F5 (zemědělci) 2. výzva: podzim 2009 F2 (obce, NNO) + F4 (zemědělci, podnikatelé) Varianta B (v případě stejného postupu jako v 1. kole výběru MAS, kdy byly výzvy zúřadovány na podzim): 1. výzva: F1+ F2 + F4 + F5; Další výzvy: F1 + F6 + F7; výzva: F2 + F3 + F5 apod. dle tabulky. Rozložení výzev a fichí mezi jednotlivá období není konečné a po vyhodnocení zkušeností z 1. výzvy může dojít k aktualizaci této části SPL a dřívějšímu vyhlášení fiche, např. 3x ročně dle termínů únor, červen, říjen vyhlášených SZIF k registraci projektů. SPL bude muset reagovat na skutečnost, že alokace pro MAS nebude známa celkově pro pětileté období, ale bude postupně zveřejňována podle jednotlivých let (dle zkušeností z 1. kola). V tomto případě dojde k poměrnému navýšení pro fiche vyhlašované v prvních letech, případně snížení v letech strategie území (celková strategie) Strategický plán Leader MASPM navazuje na integrovanou strategii rozvoje území My a svět (2006), která vznikla ve spolupráci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Při tvorbě strategie se vycházelo z aktualizace strategie mikroregionů Moštěnka (2007) a Holešovsko (2007). Všechny strategie jsou samostatné, ale mohou vést k synergickým efektům a multiplikaci. Tato synergie se projevila např. ve společném projektu Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008), kde žadatelem je DSO MR Holešovsko a partnerem DSO MR Moštěnka. Oba mikroregiony tvoří MASPM, která nemohla být v POV jako NNO žadatelem. Aktéři regionu hodlají tento projekt multiplikovat i v PRV III.1.3. Vzdělávání a informace, který podávají souběžně se SPL MASPM, žadatelem bude jedna z NNO v regionu. 6.5.a) strategie rozvoje a soulad se SPL strategie rozvoje a její provázanost (soulad) se Strategickým plánem Leader jsou popsána v části 6.1. jako postupné předpolí pro návazný SPL. V SPL je popis integrované strategie řazen před priority SPL, protože SPL z této strategie vychází. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

13 6.5.b) Další rozvojové dokumenty v území Priority a strategie MASPM jsou v souladu s dalšími strategiemi, koncepcemi a programy v území: A) Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) B) Program obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje C) Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Olomouckého kraje D) Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje E) Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) F) Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje Další programy: Koncepce ochrany přírody, Energetická koncepce, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Koncepce rozvoje silniční sítě, Koncepce kultury a památkové péče, Analýza agroturistiky v OK apod. 6.5.c) Návaznost na programy Místní a akční skupina i její partneři z řad veřejné správy, neziskové sféry a podnikatelské sféry mohou využívat nejrůznějších podpor krajů k rozvoji regionu a místa. Hlavní je Program obnovy venkova, ale kraje mají i další specifické formy podpory. strategie rozvoje MAS je v souladu s prioritami Národního rozvojového plánu pro léta i Národního strategického plánu rozvoje venkova. NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC Strukturální fondy EU (operační programy) Ze soustavy operačních programů hodlá MAS PM jako celek i jeho jednotliví partneři využívat tyto operační programy: NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Osa I. Osa II. Osa III. Osa IV. HLAVNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY PRO MASPM: Regionální operační program (ROP) Střední Morava 1.3. Bezmotorová doprava 2.3. Rozvoj venkova 3.2. Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu OP Životní prostředí OP Lidské zdroje a zaměstnanost (zejména 3.4, 4.2., 5.1.) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OK a GG ZK 1.1., 1.3.) OP Přeshraniční spolupráce ČeskoPolsko, ČeskoSlovensko Další operační programy: OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program, OP Meziregionální spolupráce, Nadnárodní spolupráce Konkrétní využívání operačních programů a PRV je uvedeno v Akčním plánu ISRÚ a v příkladech jeho naplňování v části 6.1.a). Konference, ROP 6.6. Monitoring naplňování cílů SPL Přehled základních monitorovacích indikátorů MAS dle fichí: Kritérium Fiche Zdroj pro ověření M1 Příznivý vliv na životní prostředí Zpráva o realizaci M2 Nová nabídka služeb 1 2 M3 Bezpečnost dopravy 1 M4 Obnova základní infrastruktury 1 M5 Zlepšení vzhledu obce a místa M6 Regionální význam M7 Stavební obnova M8 Rozvoj společenského života M9 Nová nabídka služeb cestovní ruch M10 Nová nabídka služeb kulturní dědictví 3 M11 Obnova kulturního dědictví 3 M12 Rozvoj obchodních akcí 5 M13 Nové stroje a technologie pro živočišnou výrobu 5 M14 Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu 5 M15 Nové produkty a technologie 6 M16 Management MAS počet pracovníků MAS návštěvnost webových stránek (počet přístupů za rok) propagace činnosti MAS (počet, náklady v Kč, kusů) počet informačních a propagačních akcí počet akcí/projektů spolupráce aktualizace strategií (počet) úspěšnost podaných projektů (v %) množství úspěšně získaných prostředků na projekt (v %) 34 na různé typy úvazků Doplní se Min. 6 Min. 6 2 x ročně 2 x ročně (po výzvě) 4080% M17 Diverzifikace 4 5 M18 Nové stroje a technologie pro lesnictví 7 M19 Nové služby a technologie mikropodniků 4 M20 Marketing produktů 6 projektu (vypracuje žadatel) Roční zpráva (žadatel zhodnotí plnění výsledků projektu) Výroční zpráva (zpracovává sekretariát MAS) Monitorovací zpráva za každý rok (vypracuje monitorovací výbor ve spolupráci se žadateli MAS) Odborný posudek MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

14 Stanovení monitorovacích indikátorů se dělo touto cestou: analýza uznatelných nákladů projektů (kódů) a stanovení měřitelných údajů (a) přehled monitorovacích indikátorů v dokumentu PRV a v opatřeních III. osy (b, c) srovnávací přehled indikátorů Leaderu ČR analýza sady indikátorů a vytipování dokumentů s indikátory stanovení vlastních indikátorů k plnění realizace SPL a stanovování bonusů Indikátory MAS Partnerství Moštěnka k hodnocení míry plnění SPL a stanovování bonusů : Indikátory k hodnocení míry plnění realizace SPL a stanovování bonusů: Indikátor a výstupní hodnoty pro konec roku 2010 Kvantifikát ory (pro první období nejsou vybrány všechny indikátory) M1 Příznivý vliv na životní prostředí odborný posudek zhodnocení (počet) plocha vysázené zeleně (počet) 5 revitalizovaný historický park, zahrada, alej, skupina stromů ve vazbě na stavební obnovu památky (m2) F3 parková úprava okolí objektu kulturního dědictví (m2) M2 Nová nabídka služeb nová lávka pro chodce nebo cyklisty (počet) F1 nové parkoviště (počet) 3 nové stanoviště kontejnerů pro komunální odpad (počet) 1 jiná nová služba (počet) Nová sociální služba v nové nebo obnovené budově např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov F2 důchodců, stravovna, ordinace lékaře (počet) Nová kulturní služba v nové nebo obnovené budově např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, 3 víceúčelové objekty např. dům kultury a služeb, klubovny, knihovny) (počet) Nová služba pro děti a vzdělávání v nové nebo obnovené budově např. škola, stravovací zařízení, dětské hřiště s vybavením (prolézačky, skluzavky) (počet) Nová služba v nové nebo obnovené budově v oblasti sportu a volného času např. hřiště, tělocvičny, kuželny, 3 víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly (počet) Nová obchodní služba v nové nebo obnovené budově např. prodejna smíšeného zboží (počet) Nová služba veřejné správy v nové nebo obnovené budově např. objekt pro veřejnou správu, hasičská zbrojnice 3 (počet) Nová plocha pro trhy a jarmarky (počet) Nové informační tabule, panely a poutače (počet) 1 M3 Bezpečnost dopravy nové bezpečnostní prvky... např. zpomalovací pruhy, značky, zábradlí, bezpečnost cyklistů a chodců apod. (počet) F1 M4 Obnova základní infrastruktury plocha nových a obnovených cest (počet, v m2) nové dopravní stavby (počet) délka nové či obnovené technické infrastruktury (v m) nové osvětlení (počet, plocha osvětlení v m2) M5 Zlepšení vzhledu obce a místa Obnovená plocha v budovách (v m2) Nová plocha v budovách (v m2) obnovená plocha veřejných prostranství... náměstí, ulice, chodníky, návsi (v m2) nová zpevněná plocha... např. dlažba (v m2) nové prvky mobiliáře... např. zastávky, lavičky, koše, stojany na kola, zábradlí (počet) nová technika na údržbu zeleně... např. zahradní traktory, travní sekačky (počet) Nová plocha pro trhy a jarmarky (v m2) Nová plocha veřejných prostranství odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky nová nebo obnovená plocha veřejných prostranství např. náměstí, ulice, chodníky, návsi, odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky (m2) obnovená plocha v souvislostí s obnovou památky (m2) M6 Regionální význam nové projekty (počet) podpořené projekty (počet) úspěšnost projektů (%) zapojení partnerů (počet) nové služby pro obyvatele regionu (% zásahu nových služeb v zapojených obcích, kde se uskutečnily projekty, na celkovém počtu obyvatel MAS) M7 Stavební obnova obnovená plocha (obytná, přístupová) související s novým nebo obnoveným malokapacitním ubytováním (m2) obnovená plocha objektu pro půjčovnu sportovních potřeb (m2) obnovená plocha pro sportovní vyžití v areálech vnitřních tak venkovních (m2) nové příjezdové cesty k malokapacitnímu ubytovacímu, stravovacímu zařízení (m2) obnovená plocha pro výstavní expozice (m2) obnovená a zhodnocená budova, plocha, objekt (absolutní počet) obnovená plocha (m2) Nové budovy např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty dům kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičské zbrojnice (počet) Rekonstruované a modernizované budovy např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty dům kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičské zbrojnice (počet) M8 Rozvoj společenského života Počet nových kulturních, sportovních, společenských a obchodních zařízení (% nových zařízení/celkový počet zařízení) Počet obnovených kulturních, sportovních, společenských zařízení (% obnovených zařízení/100 celkový počet zařízení) Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách např. nový festival v obnoveném parku s památkou; např. nová soutěž obcí mikroregionu v nové kuželně apod., počet plesů v rekonstruovaném kulturním domě (absolutní počet) M9 Nová nabídka služeb cestovní ruch Nová pěší trasa (počet) Nová lyžařská stezka (počet) Nová hipostezka (absolutní počet) ne7 Délka pěší trasy (m) Délka lyžařské stezky (m) (F2) 1 (F4) Fiche F15,7 F1 F15,7 F1 F2 F3 F17 F15 F4 F3 F1, F5 F2 F24 F7 F3 F7 MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

15 Délka hipostezky (m) ne7 směrové tabule, značky (počet) odpočinková místa podél tras a stezek (počet) nové malokapacitní ubytování vzniklé novou výstavbou nebo přestavbou jiného objektu (počet) obnovené malokapacitní ubytování (počet) nový nebo obnovený objekt pro půjčovnu sportovních potřeb např. kol, lodí, lyží) (počet) nový objekt nebo nová plocha pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. (počet) M10 Nová nabídka služeb kulturní dědictví obnovená a zhodnocená (rekonstrukce, modernizace, restaurování) památková budova, plocha, kulturní objekt (počet) revitalizovaný historický park, zahrada, alej, skupina stromů (počet) nová výstavní expozice v souvislosti se stavební obnovou objektu (počet) zpracování libreta výstavní nebo muzejní expozice (počet) M11 Obnova kulturního dědictví Studie obnovy a využití kulturního dědictví (počet) Program regenerace památkově významného území, plán péče o území (počet) Soupisy a mapy kulturního dědictví na venkově (počet) Vlastivědná (populárně naučná) publikace (počet) Odborné práce související s obnovou památky např. stavebněhistorický průzkum, záchranný archeologický průzkum, restaurátorské práce (počet) Zmapované území (% území/území MAS) M12 Rozvoj obchodních akcí nová služba v nové nebo obnovené budově (počet) Počet nových obchodních zařízení (% nových zařízení/celkový počet zařízení) Počet obnovených obchodních zařízení (% obnovených zařízení/celkový počet zařízení) Počet obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách (absolutní počet/100 obyvatel) M13 Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) 2 M14 Nové produkty a technologie pro živočišnou výrobu Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) 2 M15 Nové produkty a technologie Nové produkty (počet) Nově vyvinuté technologie (počet) M16 Management MAS počet pracovníků MAS návštěvnost webových stránek (počet přístupů za rok) propagace činnosti MAS (počet) (MU_žádost: Propagační akce) propagace činnosti MAS (náklady) propagace činnosti MAS (kusů) počet informačních a propagačních akcí (MU_: Opatření k poskytování informací o územní a místní rozvojové strategii) počet akcí/projektů spolupráce aktualizace strategií (počet) (MU_žádost: Územní studie) úspěšnost podaných projektů (v %) množství úspěšně získaných prostředků na projekt (v %, podle akcí, podle objemu) počet vzdělávacích akcí (MU_žádost: Vzdělávaní členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci rozvojové strategie) M17) Diverzifikace Rekonstrukce, modernizace, přestavba objektu na nezemědělskou činnost (počet) Nová výstavba objektu (počet) Nově upravený povrch v areálu podnikatelské provozovny např. odstavná stání, úprava povrchů pro sklady, řemeslnou produkci apod. (m2) Počet nově nakoupených výrobních zařízení a technologie k diverzifikaci (počet) M18 Nové stroje a technologie pro lesnictví Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) 1 M19 Nové služby a technologie mikropodniků nová obchodní či podnikatelská služba z oblasti drobné výroby, řemesel, maloobchodu atd. (počet) Počet nových strojů, technologií nebo zařízení (počet) M20 Marketing produktů nové investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků (počet) nové investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (počet) investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělskopotravinářské výrobě (počet) investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu (počet) investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů (počet) modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele (počet) 2 sest Min. 6 Min. 6 2 Min % Min F4 F3 F3 F5 F5 F5 F6 F17 F4 F5 F7 F4 F6 7. Partnerství MAS 7.1. Historie MAS Vznik místního partnerství: 2004 Datum registrace MAS: Ustavující Valné shromáždění členů MAS: MAS Partnerství Moštěnka je samostatnou právnickou osobou občanským sdružením, zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. VS/11/62501/05R. IČO : MASPM považuje za datum svého založení , kdy byl z neformální platformy členů místního partnerství (ustaveného v prosinci roku 2004) zvolen řídící výbor MAS, který se účastnil školení projektového řízení se řídící výbor změnil na přípravný výbor občanského sdružení MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka

Strategický plán Leader. MAS Partnerství Moštěnka Strategický plán Leader MAS Partnerství Moštěnka Sedm statečných fiší pro Moštěnku Místní akční skupina Partnerství Moštěnka, o.s. Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite

MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale - včel ovidite Strategický plán Leader MAS Moravská cesta Hanáci se rozkévale včel ovidite Místní akční skupina Moravská cesta (LitovelskoPomoraví), o.s. a CpKP střední Morava Aktualizace SPL pro Fichi 6, Tomáš Šulák

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2.

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. 1 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL... 4 3.3. ZAPOJENÍ

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický. plán. Leader. Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu

Strategický. plán. Leader. Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu Strategický plán Leader Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu Obsah Kap. Název... Str. 1. Žadatel / předkladatel SPL...3 2. Základní údaje o území MAS...3 3. Zpracování SPL MAS...5

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk

Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Zpráva o průzkumu inovačních polí v okrese Přerov a Šumperk Vypracováno v rámci projektu Centrum sociálně orientovaných inovací Zpracovala: Mgr. Šárka Ulčáková Ostrava, 2013 Obsah Úvod... 1 Metodologie...

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 Místní akční skupiny Zlínského kraje Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 1 Vážení přátelé venkova, právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních

Více