MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Partnerství Moštěnka: My a svět"

Transkript

1 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života v obcích, péče o krajinu a podpory venkovského podnikání a zemědělství. Snahou MAS je také přispět ke zlepšení technické, dopravní, společenské a informační infrastruktury ve spolupráci s obcemi a svazky obcí (mikroregiony). MAS Partnerství Moštěnka hodlá všestrannou spoluprací s partnery z veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru uvnitř i vně regionu zajistit management rozvoje místního partnerství včetně poradenství s projektovým řízením pro jednotlivé subjekty a přispět tak k celkovému rozvoji Zlínského kraje a Olomouckého kraje. MAS Partnerství Moštěnka hodlá ke své činnosti i působení jednotlivých partnerů využít zejména metodu LEADER, Program rozvoje venkova a operační programy ze strukturálních fondů EU, další mezinárodní, národní, krajské a jiné grantové programy. VP, Martinice MOTTO Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy Vize MAS Region MAS Partnerství Moštěnka v roce 2013 smysluplně využívá svého ekonomického potenciálu, dbá přitom na kvalitní životní prostředí plnohodnotný život obyvatel. Je atraktivním územním celkem založeným na partnerské spolupráci mezi obcemi, podnikateli a spolky. Je dobře dopravně i informačně propojen se svým okolím a tvoří plnohodnotnou součást střední Moravy Olomouckého a Zlínského kraje. 6.1.a) Přehled a naplňování prioritních oblastí integrované strategie: strategie rozvoje území MAS Partnerství Moštěnka: My a svět Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu Priorita 2: Rozvoj života v obcích Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 1.1. Rozvoj cykloturistiky hipoturistiky a návazných služeb cestovního ruchu 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 3.1. Obnova původního rázu krajiny 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 4.2. Podpora místních produktů 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií 1.4. Informační a turistické centrum venkova 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování spolupráce partnerů v regionu a mezi MAS 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS strategie rozvoje území MASPM má podle šesti priorit svůj akční plán, který MASPM definovala na začátku roku 2008 na jednání valného shromáždění členů (viz a který při přípravě SPL aktualizovala o hlavní podpořené a připravované záměry. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

2 Naplňování akčního plánu MASPM 2008 (realizace integrované strategie My a svět ): Priorita ISRÚ Projekt /Zdroj Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu 1.1. Rozvoj Realizované projekty: cykloturistiky, Moštěnka z okraje kraje lídrem regionu (DSO MRM, POV OK 2007) hipoturistiky geometrické zaměření trasy cyklostezky, zapojení veřejnosti a návazných služeb Kudy kam Moštěnkou (DSO MRM, POV MMR 2008 DT2 SMARV M06) cestovního ruchu informační stojany a mapy na trase plánované cyklostezky Podpořené projekty: Agroturistické centrum Radkova Lhota (PRV III ) Páteřní cyklostezka Mikroregionu Moštěnka (ROP 1.3. bezmotorová doprava, fiche SMARV M14) Plánované projekty: Cykloturistické značení Holešovsko (ROP 3.2., SMARV M26) 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 1.4. Informační a turistické centrum venkova Podané projekty: Např. Začínáme křížkem obnova kříže u kaple sv. Cyrila a Metoděje v Lipové (PRV III.2.2.) Turistické oživení Záhoří (ROP 3.2., fiche SMARV M07) Další ZDROJE: KÚOK, PRV III.2.2., LEADER Vyrobeno na Hané (PRV I.3.1., fiche SMARV M09, spolupráce s MAS Moravský kras, MAS Regionu Poodří a záměr spolupráce s Asociací regionálních značek, apod.) Další zdroje: PRV III.1.3., ROP 3.2., ROP 3.3., LEADER Podané projekty: Náš živý venkov (žadatel MASPM, 3 další partneři, OPLZZ 5.1.) Turistické oživení Záhoří (ROP 3.2., SMARV M07) Plánované projekty: Infocentrum MASPM Haná/Záhoří/Valašsko (PRV III b), LEADER) Priorita 2: Rozvoj života v obcích 2.1. Podpora spolků Realizované projekty: na vesnicích a Moštěnka společně dosáhneme víc (DSO MRM, POV OK 2008 DT3, SMARV M05) zkvalitňování (mj. rozdělení grantů pro spolky v mikroregionu Moštěnka / podobně MAS občanské MALOHONT SK) vybavenosti Podpořené projekty: Sportovní areál Roštění (ROP ) Hasičská zbrojnice v obci Horní Moštěnice (ROP ) Příklady akcí obcí: Beňov modrá stuha v soutěži Vesnice roku 2008 Olomouckého kraje Ludslavice oranžová stuha v soutěži Vesnice roku 2008 Zlínského kraje Hanácké právo obnovení tradičních slavností (Lechotice, Kostelec) aj. Putovní pohár mikroregionu Moštěnka v hasičském sportu (SDH Dřevohostice) aj. Připravované projekty (výběr): Sportovní areál a sokolovna Vlkoš (ROP , SMARV I08) Víceúčelové hřiště a sportovní areál Horní Moštěnice (ROP , SMARV I11) Rekonstrukce zámku a parku Dřevohostice (ROP , OPŽP 6.5., SMARV I17) Víceúčelový společenský sál Věžky (PRV III , SMARV I27) Sportovní hřiště, Ludslavice (PRV III , SMARV I41) Sportoviště v Kostelci u Holešova (ROP , SMARV I43) 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově Realizované projekty: S vůní lipového květu obnova návsi a přilehlých částí obce Radkovy (PRV III ) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu části obce Radkova Lhota (PRV III ) POV OK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2.) PPOV ZK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2.) Podpořené projekty: Revitalizace návsi ve Staré Vsi (ROP ) Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky a veřejné osvětlení v obci Vlkoš (ROP ) Výsadba zeleně na návsi, Bezuchov (PRV III , SMARV I13) Rekonstrukce kostela, Kurovice (PRV III.2.2., SMARV I42) Podpořené projekty: POV MMR 1. A 2. Výzva DT2 (viz samostatná tabulka v části 4.2., uspělo 13 projektů) Podané projekty: Naše škola na vesnici (IP FM EHP/NOR 3. výzva) nepodpořeno MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

3 (integrovaný projekt ZŠ a MŠ 21 obcí, SMARV M02) Energetické úspory v budově ZŠ Kostelec u Holešova (OP ŽP: Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory Realizace úspor energie) Školy v síti partnerství (OP VpK 4.1., IG) čeká se na výzvu, pravděpodobný partner MAS HorňáckoOstrožsko (fiche SMARV M11) Lesní škola (PRV IV.2.1. Projekty spolupráce) partneři MASPM a MAS Nízký Jeseník (MAS NJ podpořena v 1. kole výběru MAS), fiche SMARV M Zajištění rozvoje Plánované projekty: bydlení v obcích Sítě k RD apod. (MMR, PRV) Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje 3.1. Obnova původního rázu krajiny Realizované projekty: Stojanova lípa v Beňově, vítěz celostátní soutěže Strom roku 2007 Vraťme stromy Stromovce, Lipová (Nadace partnerství strom života) Alej nás všech, Radkovy (Nadace partnerství strom života) Podpořené projekty: Odbahnění moštěnického rybníka (OPŽP 6.4) Podané projekty: Prostředí Příroda krajina (BG NROS FM EHP/NOR), nepodpořeno partneři: MASPM, MAS Moravská cesta, Hnutí Duha Olomouc Prostředí Příroda krajina (MŽP, OPŽP) Zemědělci Další zdroje: PRV I. Osa pro zemědělce, III.2.1. apod. Zemědělci Další zdroje: PRV, OPŽP 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání s ohledem na zachování venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Realizované projekty: Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček, Iniciativa EQUAL (Partner: DSO MR Moštěnka) Podané projekty (k ): Katalog podnikatelů (OP PS CZPL, žadatel DSO MR Moštěnka, nebo MASPM, partner Gmina Rudniki PL Další zdroje: OP PI, PRV III.1.1., PRV III.1.2., LEADER Plánované projekty: Vyrobeno na Hané (PRV I.3.1., fiche SMARV M09, zapojení území z regionu Hané do Asociace domácích výrobků) Turistické oživení Záhoří (ROP 3.2., fiche SMARV M07) Realizované projekty: LEADER ČR 2007 Další zdroje: PRV I.1.1., PRV III.1.1. Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 5.1. Spoluprací Realizované projekty: partnerů k LEADER ČR 2007 modernizaci Plánované projekty: technického fondu LEADER IV.1.2. údržby 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií (5.4. Vodohospodářská infrastruktura) Podpořené projekty: POV OK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2) PPOV ZK 2008 (viz samostatná tabulka v části 4.2) Revitalizace návsi ve Staré Vsi (ROP ) Rekonstrukce místních komunikací, nové chodníky a osvětlení, Vlkoš (ROP ) Multifunkční telekomunikační síť mikroregionu Moštěnka (IOP, PRV, OPLZZ 4.2. partner: Kabelová televize Přerov, fiche SMARV M18) Otevřené partnerství ve středu Moravy (OP LZZ 4.2., žadatel MR Moštěnka nebo MR Holešovsko, fiche SMARV M12) Podpořené projekty: Výstavba kanalizace a ČOV Pacetluky (PRV III ) Kanalizace a ČOV Žeranovice (PRV III ) Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování Realizované akce: spolupráce partnerů 1. Společné jednání SPOV OK a SPOV ZK v Kostelci u Holešova v regionu a mezi MAS jednání MAS Olomouckého kraje, jednání MAS Zlínského kraje, konference NS MAS (viz zápisy a výstupy) Realizované projekty: Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008, DT3, žadatel: DSO MR Holešovsko, partneři DSO Moštěnka a DSO Lipensko, projekt SMARV M04) Podpořené projekty: MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

4 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS Cesta za informacemi pro Moravu (PRV III.3.1. Vzdělávání a informace), MASPM je partner projektu, realizuje CpKP Střední Morava) Podané projekty: Náš živý venkov rozvoj partnerství moravských a slovenských regionů, projekt MASPM/Malohont/Nízký Jeseník/Terchovská dolina (OPLZZ 5.1.) Realizované akce: LEADER ČR 2007: Letáky, výroční zpráva, banner Otevřené partnerství ve středu Moravy (OP LZZ 4.2., žadatel MR Moštěnka nebo MR Holešovsko, fiche SMARV M12) Další zdroje: PRV IV.1.1., OP LZZ 3.4.,OP LZZ 4.2. Realizované akce: Dotace KUOK na činnost MAS v roce 2008 ( Kč) Podané nabídky: nabídka KÚOK na činnost servisních pracovníků ROP StM (ROP 4.2. TP) Další zdroje: PRV IV.1.1. LEADER MAS Poznámka: Číslování SMARV M01 (projekty mikroregionů a MAS), I01 (projekty individuálních žadatelů) apod. je podle časového pořadí připravovaných a zpracovávaných projektů a zakázek dle systému. Více informací na a sekce Aktuality, Projekty MAS Výše uvedený dokument Naplňování akčního plánu MASPM, zkrácený pro potřeby SPL, vypovídá o šíři aktivit MASPM a SMARV pro subjekty v regionu, a to v období, kdy připravovala SPL. 6.1.b) Priority a cíle SPL a jejich specifičnost pro území Následující tabulka ukazuje návaznost SPL na priority integrované strategie a provázanost ISRÚ a SPL. Resp. Názorně ukazuje, jak realizace SPL přispívá k naplnění ISRÚ. Strategické cíle MAS z ISRÚ se promítají do vybraných fichí SPL: Priority MAS v ISRÚ / SPL F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Priorita 1: Rozvoj turistiky a služeb cestovního ruchu 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 1.4. Informační a turistické centrum venkova Priorita 2: Rozvoj života v obcích 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích Priorita 3: Péče o krajinu a energetické zdroje 3.1. Obnova původního rázu krajiny 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie Priorita 4: Podpora venkovského podnikání a zemědělství 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Priorita 5: Technická, dopravní a informační infrastruktura 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 5.2. Dopravní infrastruktura 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Priorita 6: Management rozvoje místního partnerství 6.1. Zlepšování spolupráce partnerů v regionu a mezi MAS 6.2. Propagace území a činnosti MAS 6.3. Zajištění pracovních skupin a projektových týmů 6.4. Zajištění stabilního managementu rozvoje MAS 6.1.c) Vztah SPL a fichí ke struktuře PRV a integrované strategii MASPM Na základě rozboru integrované strategie naplňování jejího akčního plánu aktualizace SWOT analýzy nabídky opatření a podopatření Programu rozvoje venkova (PRV) stanovila MASPM prostřednictvím prvního kola veřejného projednávání priority Strategického plánu Leader podle opatření PRV. VP, Martinice Přehled vybraných os / opatření / podpopatření z PRV pro implementaci ve SPL do kterých se promítají fiche vybrané MAS a priority integrované strategie MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

5 rozvoje území MASPM: Číslo: Popis opatření PRV: Priorita integrované strategie Fiche 1: Pohledné vesnice krásnější region III Obnova a rozvoj vesnic a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí 2.2., 2.4., 5.1., 5.2., 5.3. III Občanské vybavení a služby, záměr a) Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově III a) Občanské vybavení a služby 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., b) informační a školící centra s využitím ICT c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity 3.3., 5.3., 6.4. III Obnova a rozvoj vesnic a) Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí III.3.1. Vzdělávání a informace Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 1.1., 1.2. a) Studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví b) Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) Stálé výstavní expozice a muzea III.1.3. Podpora cestovního ruchu a) Budování pěších tras, vinařských stezek a hippostezek Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky III.1.3. Podpora cestovního ruchu 1.1., 1.3., 4.1., 4.2. b) Malokapacitní ubytovací a stravovací zařízení, volný čas III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, Záměr a) III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Záměr a) Fiche 5: Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina I Modernizace zemědělských podniků 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., a) Investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu b) Investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu 4.3. III.1.1. a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv I.3.4. Využívání poradenských služeb Fiche 6: Pravidla moštárny síla chuti I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 4.1., 4.2., 4.3., 5.3. a) určeným pro lidskou potřebu b) určeným jako krmiva I.3.4. Využívání poradenských služeb Fiche 7: Krok za krokem po zelené II a) Neproduktivní investice v lesích Zvyšování společ. hodnoty lesů 3.1., 3.2., I a) Investice do lesů Lesnická technika Pořízení strojů I a) Lesnická infrastruktura Výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2m šíře vč. souvisejících objektů Plán prvního projektu spolupráce IV.2.1. Lesní škola : Hlavní: Občanské vybavení a služby III b) informační a školící centra s využitím ICT c) Zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity III.3.1. Vzdělávání a informace II a) Neproduktivní investice v lesích Zvyšování společ. hodnoty lesů 1.4. (Ruch) 2.1., 2.3. (Život) 5.3. (Infrastruktura) 6.1., 6.4. (Partnerství) 6.2. Způsob dosahování cílů a priorit MAS hodlá dosahovat naplňování cílů a priorit prostřednictvím Fichí a celý proces sledovat naplňováním monitorovacích indikátorů. Proces naplňování a sledování programu: Cíle PRV / ISR SPL / Fiche stanovení naplňování Indikátory Projekt měření VP, Martinice, duben: první stanovení priorit SPL a fichí PV, KuH, květen: průběžné stanovení alokací pro fiche MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

6 V následujícím přehledu je přesně stanoveno naplňování priorit SPL, jejich vazba na priority ISRÚ. Jsou popsány cíle a charakter fichí, oblasti podpory projektů s vazbou na PRV i ISRÚ a popsány jsou dopady a přínosy pro území včetně monitorovacích indikátorů a jejich kvantifikace (pro první dva roky realizace SPL, ). Vzhledem k omezenému prostoru jsou některé údaje vypsány zde a některé přímo do fichí. Celý dokument je na v sekci LeaderSPL/Dokumenty SPL jako Příloha SPL 1 Strategická část pro fiche. Fiche 1: Pohledné vesnice krásnější region Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíl a charakter fiche: Specifické vymezení: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Soulad s TUR: Opatření/Priorita Cíle: III Obnova a rozvoj vesnic Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. (III Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. 2. Život 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 5. Infrastruktura 2.4. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích 5.1. Spoluprací partnerů k modernizaci technického fondu údržby 5.2. Zlepšení dopravní infrastruktury 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Cílem fiche je zlepšení vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury s návaznou občanskou vybaveností a službami, což povede k rozvoji celého regionu. Charakter: Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích. Zajištění rozvoje bydlení ve venkovských obcích. Zlepšení dopravní infrastruktury. Internetizace a využití nových informačních technologií. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. V hlavním opatření bude uplatněn pouze záměr a). Ve vedlejším opatření uplatnění budou uplatněny záměry a) a c). M1) Příznivý vliv na životní prostředí: plocha vysázené zeleně (počet) (5) M2) Nová nabídka výrobků a služeb: nové parkoviště (počet) (3) nové stanoviště kontejnerů pro komunální odpad (počet) (1) M4) Obnova základní infrastruktury: plocha nových a obnovených cest (počet) (3); nové osvětlení (počet) (3) M5) Zlepšení vzhledu obce: nové prvky mobiliáře (počet)... např. zastávky, lavičky, koše, stojany na kola (10); nová technika na údržbu zeleně (počet)... např. zahradní traktory, travní sekačky (1) Při rozvíjení zázemí bude pamatováno na zásady udržitelného rozvoje, snahou je využívat v maximální míře stávající objekty a hledat pro ně nové využití a zdroje na rekonstrukci. Fiche 2: Pestrý život u nás doma na venkově Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické vymezení: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: III Občanské vybavení a služby Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Zlepšení základních služeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. (III (III.3.1. Posílení lidského potenciálu jako základní podmínky pro místní ekonomiku a zajištění místních služeb. (III.3.1.) 1. Ruch 1.4. Informační a turistické centrum venkova 2. Život 2.1. Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti 3. Krajina 2.2. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích 5. Infrastruktura 2.3. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově 3.3. Zavádění obnovitelných zdrojů energie 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Cílem fiche je zlepšení občanského vybavení a služeb, rozvoj spolkových aktivit a zkvalitnění informačního zázemí obyvatel s návazným zlepšením vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury, což povede k rozvoji celého regionu. Charakter: Podpora spolků na vesnicích a zkvalitňování občanské vybavenosti. Modernizace škol a podpora aktivit dětí a mládeže na venkově. Vytvoření a zajištění Informačního a turistického centra venkova. Zvyšování atraktivity veřejných prostranství v obcích. Internetizace a využití nových informačních technologií. Zavádění obnovitelných zdrojů energie. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. V hlavním opatření budou uplatněny v různých letech záměry a), b), c). Ve vedlejším opatření bude uplatněn jen záměr a). Fiche 2.1. Pestrý život u nás doma na venkově... všechny aktivity záměrů III a), c) budou vyhlášeny v roce 2009 Fiche 2.2. Obnova veřejných center u nás doma na venkově... vybrané aktivity záměru III a) a c) + III záměr b) vyhlášeny v r Fiche 2.3. Rozvoj škol a péče o děti u nás doma na venkově... vybrané aktivity záměru III a) a c) budou vyhlášeny v roce 2011 Fiche 2.4. Rozvoj kultury, spolků a sportu u nás doma na venkově (2012)... vybrané aktivity záměru III a) a c) budou vyhlášeny v roce 2012 Fiche 2.5. Světlo našeho venkova... všechny aktivity záměru III a), b), c) budou vyhlášeny v roce 2013 M2) Nová nabídka výrobků a služeb: Nová kulturní služba v nové nebo obnovené budově např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty např. dům kultury a služeb, klubovny, knihovny) (počet) (3) Nová služba v nové nebo obnovené budově v oblasti sportu a volného času např. hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly (počet) (3) Nová služba veřejné správy v nové nebo obnovené budově např. objekt pro veřejnou správu, zbrojnice (počet) (3) Nové informační tabule, panely a poutače (počet) (1) M7) Stavební obnova: Rekonstruované a modernizované budovy např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty dům kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičské zbrojnice (absolutní počet) (9, v návaznosti na M2) M8) Rozvoj společenského života: Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách např. nová soutěž obcí mikroregionu v nové kuželně apod., počet plesů v rekonstruovaném kulturním domě (absolutní počet) (5) Fiche 3: Cesty k oživení místních tradic Program rozvoje venkova: strategie MAS: Cíle a charakter Opatření/Priorita Cíle: III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Rozvoj investic zajišťující vyšší atraktivitu venkovských oblastí. (III.1.3.a) Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Různorodost venkovské ekonomiky. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. (III.1.3) 1. Ruch 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu 1.2. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu Cílem fiche je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova v návaznosti na rozvoj turistiky a cestovního ruchu tedy rozvoj investic, které zajistí vyšší atraktivitu venkova. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

7 fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Charakter: Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Obnova památek s ohledem na rozvoj cestovního ruchu. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Hlavní opatření: všechny záměry. Vedlejší opatření: pouze záměr a) trasy a stezky s ohledem na oprávněné žadatele. M7) Stavební obnova: obnovená plocha pro výstavní expozice (počet) (2) M9) Nová nabídka výrobků a služeb cestovní ruch: Nová pěší trasa (počet) (1) M10) Nová nabídka výrobků a služeb kulturní dědictví: obnovená a zhodnocená (rekonstrukce, modernizace, restaurování) památková budova, plocha, kulturní objekt (počet) (2); nová výstavní expozice v souvislosti se stavební obnovou objektu (počet) (2) Fiche 4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické vymezení: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: III.1.3.b) Podpora cestovního ruchu Různorodost venkovské ekonomiky. (III.1.1.a) Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce (III.1.2.a) a podpora zaměstnanosti. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit. 1. Ruch 1.1. Rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu 4. Podnikání 1.3. Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů Cílem fiche je podpora rozvoje cestovního ruchu, volnočasových aktivit prostřednictvím diverzifikace činností nezemědělské povahy a zakládání podniků. Charakter: Zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit s ohledem na rozvoj cykloturistiky, hipoturistiky a služeb cestovního ruchu. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Pro žadatele zemědělské podnikatele lze uplatnit vedlejší opatření III.1.1. Pro žadatele nezemědělské podnikatelské subjekty lze uplatnit vedlejší opatření III.1.2. M8) Rozvoj společenského života: Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách např. nový festival v obnoveném parku s památkou (absolutní počet) (1) M9) Nová nabídka výrobků a služeb cestovní ruch: nové malokapacitní ubytování vzniklé novou výstavbou nebo přestavbou jiného objektu (počet) (1); obnovený objekt pro půjčovnu sportovních potřeb (počet) (1) Fiche 5: Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: I a, b) Modernizace zemědělských podniků Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů. Zvýšení konkurenceschopnosti. Různorodost venkovské ekonomiky. Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace III.1.1.a, c) ekonomických aktivit. (III.1.1.) Rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu. Zlepšení a usnadnění managementu a zlepšení výkonu (I.3.4) díky dalšímu rozvoji lidského potenciálu. Zlepšení trvale udržitelného managementu podniku. Zvýšení konkurenceschopnosti. (I.3.4.) 3. Krajina 3.1. Obnova původního rázu krajiny 4. Podnikání 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Cílem fiche je modernizace zemědělských podniků v živočišné i rostlinné výrobě s možností diverzifikace zemědělské činnosti, s možností modernizace kotelen a výtopen na biomasu a využívání poradenských služeb, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu. Charakter: Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů. Obnova původního rázu krajiny. Rozvoj využití a zpracování biomasy. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v dalších výzvách po upřesnění opatření. M12) Rozvoj obchodních akcí: nová služba v nové nebo obnovené budově (počet) (3) M13) Nové produkty a technologie pro živočišnou výrobu: nové produkty a nově vyvinuté technologie (počet) (2) M14) Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu: Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) (2) Fiche 6: Pravidla moštárny síla chuti Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (monitorovací indikátory) Opatření/Priorita Cíle: I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů. Využívání tržních příležitostí diky inovacím. Zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů). Zvýšení konkurenceschopnosti. Rozvoj znalostí a zvýšení lidského potenciálu. Zlepšení a usnadnění managementu a zlepšení výkonu (I.3.4.) díky dalšímu rozvoji lidského potenciálu. Zlepšení trvale udržitelného managementu podniku. Zvýšení konkurenceschopnosti. (I.3.4.) 4. Podnikání 4.1. Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru 5. Infrastruktura 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií 5.3. Internetizace a využití nových informačních technologií Zavádění místních produktů a přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům v souvislosti s podporou rozvoje zemědělství, inovačních procesů a zkvalitňování technologií, což by mělo vést ke zlepšení výkonnosti podniků, zvýšení konkurenceschopnosti, rozvoji znalostí a zlepšení managementu. Charakter: Rozvoj malého a středního podnikání venkovského charakteru. Podpora místních produktů. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. Internetizace a využití nových informačních technologií. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb v dalších výzvách po upřesnění opatření. M20) Marketing produktů: nové investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků (počet) (1) investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu (počet) (2) modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele (počet) (1) MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

8 Fiche 7: Krok za krokem po zelené Program rozvoje venkova: strategie rozvoje MAS: Cíle a charakter fiche: Specifické: Dopady SPL v území: (indikátory) Opatření/Priorita Cíle: II Neproduktivní investice v lesích Budování objektů k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Eliminace negativního dopadu návštěvnosti na lesní prostředí výstavbou vhodných objektů a zařízení. Usměrňování návštěvnosti lesa tak, aby byly sníženy negativní dopady na lesní prostředí (ochrana I biologické rozmanitosti, ochrana kulturních a přírodních památek). I Zlepšení infrastruktury. 3. Krajina 3.1. Obnova původního rázu krajiny 4. Podnikání 3.2. Rozvoj využití a zpracování biomasy 4.2. Podpora místních produktů 4.3. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií Cílem je zvýšit společenskou hodnotu lesů. V menší míře jsou záměrem související drobné investice do lesní infrastruktury. Charakter: Obnova původního rázu krajiny. Podpora místních produktů. Rozvoj využití a zpracování biomasy. Podpora rozvoje zemědělství a zkvalitňování technologií. PRV, Aktivity v rámci ISRÚ: podrobnosti ve Fichích a také v Příloze č. 1, která je na v sekci Leader SPL /Dokumenty SPL. Ve vybraném hlavním opatření je uplatněn záměr a). M9) Nová nabídka výrobků a služeb cestovní ruch: Nová pěší trasa (počet) (2); směrové tabule, značky (počet) (2 sestavy) M18) Nové stroje a technologie pro lesnictví: Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) (1) Přehled všech monitorovacích indikátorů je uveden v části 6.6. SPL se opírá o všechny tri principy udržitelného rozvoje: Ekonomická udržitelnost MAS podporuje rozvoj podnikání založeného na místních zdrojích s důrazem na ekologickou šetrnost a rozvoj sociálního podnikání, zejm: zakládání a rozvoj inovativních podniků rozvoj výrob a služeb pro místní obyvatele vznik nových turistických produktů vznik nových pracovních míst (se zaměřením na ženy a mladé) rozvoj odbytových možností tematické vzdělávací akce na všech úrovních Environmentální a kulturní udržitelnost MAS podporuje péči o přírodní, kulturní a historické dědictví, především cestou: posilování identity venkovské oblasti a image regionu péče o přírodní a kulturní hodnoty, využívání místního přírodního, historického a kulturního dědictví s důrazem na jeho ochranu posilování místní ekonomiky, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Sociální udržitelnost MAS podporuje zlepšování organizace venkovské společnosti, rozvíjí schopnosti vytvářet sociální sítě a vstupovat do nich především tak, že podporuje: zvyšování kvality života posilování spolupráce, síťování, integrace nové cesty a způsoby spolupráce 6.3. Zapojení inovačních prvků Na území regionu se řešily do roku 2005 místní problémy na úrovni veřejné správy buďto v obcích, nebo prostřednictvím mikroregionů, tj. svazků obcí. Vytvořením místního partnerství předchůdce MAS (2004) vznikl i nový LEADERregion. Zapojili se do něj nejen aktéři veřejné správy (starostové obcí), ale i podnikatelé a zástupci neziskových organizací. MAS se jako občanské sdružení registrovala v roce 2005 a stala se nejen infrastrukturou pro program Leader, ale také prostřednictvím svých zástupců iniciátorem místního a zejména regionálního společenského dění. Řada aktérů MAS se zapojila nebo oživila nové aktivity, vytvořila nové spolky a neziskové organizace. V roce 2008 pak vznikla servisní organizace pro MAS jako rozvojová agentura území ve formě obecně prospěšné společnosti. MAS Partnerství Moštěnka hodlá prostřednictvím SPL prosazovat tyto inovační aktivity: Inovační přístupy (společné pro všechny fiche): V předkládaných projektech bude preferováno: (Jednotlivé inovace jsou podrobněji popsány v preferenčních kritériích MAS.) Integrace Atraktivita Partnerství Propagace Multiplikace Synergie Svépomoc Originalita Místní produkce Management Spolupráce. a) integrace více propojených aktivit b) atraktivita obce ve prospěch atraktivity regionu c) skutečně partnerské propojení smluvní spolupráce obcí, podnikatelů a NNO na území MAS včetně zapojení veřejnosti a spolupráce s odborníky v dané oblasti (např. zeleň) d) společná propagace aktivit a projektů vybraných v rámci fiche a výzvy (např. letáky, bulletin) e) multiplikace výstupů f) synergický efekt společně předkládaných projektů g) svépomocná práce předkladatele a partnerů na realizaci projektů h) podnícení nových originálních či obnovení společenských, kulturních aj. aktivit i) rozvoj specifické místní produkce j) rozvoj svébytného managementu místního partnerství rozvojová agentura území k) předpoklady pro projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

9 6.3.a) Nové výrobky a služby, které odrážejí specifičnost daného území. Návaznost na ISRÚ a Záměr pro Leader ČR 2007, který nemohl naplnit všechny cíle. a) Podpora nových místních produktů a služeb propojení tradic a budoucího rozvoje území na rozhraní Záhoří, Hané a Valašska MASPM spojuje obce na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje. Tato oblast je také zajímavá tím, že obce se nacházejí na hranicích tří národopisných a tradičních oblastí Záhoří (na východě), Hané (na západě) a Valašska (na jihu). Záhoří je oblast, které se říká brána mezi Valašskem a Hanou. Jedním z center Záhoří je městečko Dřevohostice. Přínosy: Národopisnou charakteristiku území uvádíme proto, že jedním z důležitých námětů bude vybudování muzea lidové kultury Záhoří v Dřevohosticích a rozvoj stávajícího muzea venkovské architektury v Rymicích. Dále oživení místních atraktivit, zámků, kulturních i přírodních památek a bohaté nabídky místních zvyků za hranice obcí a jejich propojení. Udržitelnost: K tomuto budeme směřovat podporu místních produktů (jarmarky, festivaly, prezentace, prodejní trhy místních produktů, internetová nabídka apod.) Cílem je zlepšení kvality života na venkově. b) Podpora nových místních produktů rozšíření ekonomického potenciálu Hodláme se zaměřit na zmapování a propagaci místních produktů, které vznikají v obcích regionu MASPM, tj. např. výroba minerálních vod (Hanácká kyselka, Dobrčická kyselka aj.), moštárny, palírny apod. a na kterých se podílejí místní potravinářské, zemědělské firmy i malé neziskové organizace jako zahrádkáři, pěstitelé apod. Přínosy: Pro tyto akce předpokládáme obnovu objektů, nákup nových strojů a technologií. Stejně tak jako pro soukromě hospodařící zemědělce či zemědělské podniky v případě posklizňových akcí a zpracování a rozšíření místní zemědělské produkce. K podpoře místních produktů vznikne internetový obchod. Udržitelnost: Region MASPM je z převážné většiny zemědělskou oblastí, a jak vyplývá již ze SWOT analýzy, je to jeho silná tradice. Na akce k podpoře místních produktů budou navazovat společenské akce jako jsou slivkošty, výstavy zahrádkářů apod. c) Příprava projektů spolupráce vývoz místních produktů do nových oblastí Hodláme se zaměřit a podporovat přípravu projektů spolupráce jak mezi MAS, tak i mezi jednotlivými partnery z různých MAS s cílem posílení místní produkce. Např. připravovaným projektem Vyrobeno na Hané se hodláme jako partneři zařadit do sítě domácích výrobků. Přínosy: Chceme podporovat propagaci a informační systémy této spolupráce např. mezi zemědělci ze silné produkční oblasti a biozemědělci, nebo mezi producenty místních výrobků, které jsou známy v úzkém okolí vývozem do jiné oblasti. Hodláme spolupracovat mezi severem a jihem Olomouckého kraje a severem a jihem Zlínského kraje ( z Jeseníků přes Hanou a Záhoří na Valašsko ). Udržitelnost: Připravit a realizovat projekty meziregionální a mezinárodní spolupráce mezi MAS (partnery jsou MAS Nízký Jeseník v Moravskoslezském kraji a MAS Střední Povltaví v jižních Čechách, MAS Malohont z Banskobystrického kraje a MAS Gorna Prosna z Opolského vojvodství. 6.3.b) Netradiční způsoby řízení a zapojení místního obyvatelstva Management rozvoje Zkvalitňování života v MASPM se nejdříve dělo prostřednictvím DSO Mikroregionu Moštěnka. Rozvoj byl definován a vymezen strategií, která vznikla v roce Region však měl nedostatek organizační kapacity k iniciování rozvoje území, které sdílejí vesnice s ostatními obcemi. Řada starostů obcí navíc vykonává svou funkci jako neuvolnění. Proto začal Mikroregion Moštěnka uvažovat o tom, jak zefektivnit svoji činnost a vytvořil pozici vlastního interního manažera rozvoje. (Podrobněji např. v publikacích Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů, a Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje, CpKP střední Morava 2007.) Mikroregion Moštěnka podpořil už v roce 2004 vznik místního partnerství pro program LEADER. Postupem času vytvořila také MAS vlastního manažera. Přínosy: Podnícení rozvoje a předkládání projektových žádostí pro svazky obcí, obce, neziskové organizace i podnikatele. Přísun nových dotací a financí do regionu (viz návaznost na část 4.2.) zejména díky projektu Mladí Porada SMARV, KuH pro venkov venkov pro mladé: Nové síly pro oživení vesnic (SROP 3.2. OK) viz dále. Pravidelně se informují obyvatelé na území MAS o činnosti všech samostatných subjektů (MAS i DSO) ve zpravodajích mikroregionu, zpravodajích MAS, na webových stránkách v článcích v nezávislých médiích a vznikly i propagační materiály MAS. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

10 Vytvoření Středomoravské agentury rozvoje venkova (SMARV), o.p.s. jako servisní organizace pro MASPM, jejíž projektoví manažeři spolupracují nejen s obcemi, mikroregiony, podnikateli a NNO v regionu, ale naplňují SPL také pro okolní MASregiony. Tato spolupráce má finanční efekt pro zajištění služeb projektového řízení. Spolupráce obcí ze dvou mikroregionů a MASPM pomáhá koncentraci a propojení mezisektorového partnerství. Tento pilotní systém přispívá k úspoře finančních prostředků při zajištění tzv. sdílených služeb. Struktura spolupráce MASPM a SMARV: Země živitelka 2008 Udržitelnost: MASPM hodlá nejen administrovat program Leader, ale být regionální rozvojovou agenturou, která by zajišťovala projektové a dotační poradenství, řízení a monitoring konkrétních projektů pro obce, podnikatele, zemědělce i sdružení a spolky. Tímto projektovým koloběhem s využitím místního spolufinancování (příspěvky obcí, členů) se bude udržovat potenciál s neustálým oslovováním a zapojováním nových obyvatel v pracovních skupinách a projektových týmech. 6.3.c) Nové metody při využívání potenciálu území. V přípravě jednotlivých projektů preferujeme spolupráci obcí a zemědělců, obcí a neziskových organizací či jakoukoliv jinou další kombinaci pro využití zdrojů území a potenciálu lidí. Spolupráce mikroregionů a MAS první a druhý Leader: Na území MASPM se dosud uskutečnily záměry v jednotlivých obcích. Mikroregiony Moštěnka a Holešovsko rozvíjejí činnost neinvestičního charakteru. V regionu se realizoval projekt osvojování schopností Leader+ podpořený z OPRVMZ, či projekt EQUAL. Úspěchem byl investiční program Leader ČR 2007 viz dále. Metodou Leader na Norský fond: Po neúspěchu v programu Leader ČR 2006 se hledaly zdroje na pokračování činnosti MASPM. K otestování započaté spolupráce došlo na podzim roku 2006 při přípravě projektu Naše škola na vesnici (Norské fondy), do kterého se zapojilo celkem 21 partnerských obcí, 17 mateřských a 15 základních škol. (MASPM v programu neuspěla, přesto se nevzdala a připravila projekt do 3. výzvy (více v části 4.2.) Přínosy: Spojením Mikroregionu Moštěnka, Mikroregionu Holešovsko a MASPM je vytvořen předpoklad pro vzájemnou spolupráci venkovských obcí na pomezí dvou krajů. 22 obcí je z Olomouckého kraje a 23 ze Zlínského kraje. Je to zcela unikátní spojení, které využívá zkušeností s řízením veřejné správy i politických a sociálních souvislostí ve dvou krajích. Udržitelnost: Ve všech nastíněných aktivitách hodlá MASPM po získaných zkušenostech i nadále pokračovat přípravou a realizací projektů pro obce, svazky obcí, spolky i podnikatele. 6.3.d) Nová akce či aktivita prováděná v území poprvé Propojení pestré palety místních spolků Pilotní charakter SPL MASPM lze charakterizovat v zapojení místního potenciálu za účasti zástupců různých ekonomických subjektů i pestré palety různých neziskových organizací (hasiči, sokoli, ornitologové, horolezci, jezdecké kluby, vlastivědná společnost, mateřské centrum, sportovní kluby apod.). Tento způsob zapojení je možné vysledovat ze seznamu aktérů, kteří se podíleli na vytváření MAS. (Více ve Výroční zprávě a ve Výroční zprávě 2007 obě jsou na v sekci Dokumenty). Kromě toho však v regionu působí i další organizace jako farní společnosti, klub mládeže, různé sportovní organizace, jejichž aktéři jsou v kontaktu se členy MASPM, ale formálně se do aktivit MAS nezapojili, tzn. nepodali přihlášku do občanského sdružení. Přínosy a udržitelnost: MASPM se stává pestrou společností, která se postupně vnitřně diferencuje v pracovních skupinách projektových týmech. Sportovní hry obcí Společný prostor od malých zemědělců k větším firmám Z ekonomických subjektů jsou členy MAS převážně soukromě hospodařící rolníci, živnostníci, postupně se k partnerství přidaly i zemědělské podniky a v poslední době i další podnikatelské firmy z území MASPM jako Hanácká kyselka nebo i mimo území MASPM, které však v regionu i pro území MASPM působí, např. Kabelová televize. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

11 Přínosy a udržitelnost: Pro větší provázanost ekonomických subjektů se plánuje větší společná propagace, certifikace místních produktů, vytvoření elektronické tržnice. Turistické infocentrum venkova pro rozvoj cestovního ruchu Jedním z cílů MASPM je vytvoření turistického informačního centra venkova, které se připravuje realizací projektů do různých programů. Struktura pro nové aktéry dění na venkově MAS chce zapojit do LEADERregionu rovnoměrně aktéry ze všech sektorů z celého území, tj. nově oslovit zatím nezapojené místní aktivní spolky na vesnicích zapojit úspěšné i začínající podnikatele navázat kontakty s profesními svazy a oborovými sdruženími zapojit další soukromě hospodařící rolníky i větší zemědělské podniky prohloubit informovanost a spolupráci s institucemi ve městě Holešově vydávat zpravodaj MAS s distribucí do všech domácností v regionu. Přínosy a udržitelnost: Spojením a provázáním jednotlivých aktivit a projektů dojde k udržitelnosti aktivit pozvolným generováním nových akcí. NS MAS, duben Finanční plán Při stanovení finančního plánu jsme vycházeli z následujících podkladů: Podklady MZe a SZIF ke stanovaní alokací pro MAS vybrané v 1. kole Návrh alokace pro MAS vybrané ve 2. kole Celková alokace na Osu IV Programu rozvoje venkova činí: 175, mil. EUR Z toho na Opatření IV.1.1. Místní akční skupina a Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie připadá: 158, EUR, což po přepočtu kurzem 26,86 Kč/ činí 4253, mil. Kč Alokace pro vybrané místní akční skupiny v 2. kole příjmu žádostí (32 MAS): Rok % alokace roku /2 alokace roku 2008 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku /2 alokace roku 2008 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku /2 alokace roku 2009 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku /2 alokace roku 2009 (polovina ze 40 % roční alokace) Rok % alokace roku 2013 Zdroj: MZe, podklady jsou na v sekci LeaderSPL/Dokumenty SPL. Výše alokace pro 48 vybraných MAS v průběhu programovacího období 2007(8)2013: Rok Celkem Alokace Průměr MAS Přepočteno kurzem 26,86 Kč/EUR pro MAS vybrané v 1. kole.; Zdroj: MZe Další okolnosti stanovení finančního plánu: Zkušenosti SMARV při implementaci SPL v partnerských a klientských MAS v 1. kole PRV Zkušenosti MASPM s realizací Leader ČR 2007 Zkušenosti subjektů v MASPM s přípravou a realizací projektů Databáze projektových záměrů rozdělený podle 6 priorit integrované strategie MASPM SWOT analýza z veřejných projednávání doplněná připomínkami a náměty oborových pracovních skupin zvýraznění PŘÍLEŽITOSTÍ jednání programového výboru, konzultace členů programového výboru a pracovních skupin (záznamy) stanovení 7 Fichí podle opatření PRV (výsledek veřejných jednání a jednání programového výboru) Celkové rozdělení alokace mezi fiche MASPM: Fiche Název Alokace F1 Pohledné vesnice krásnější region 25% F2 Pestrý život u nás doma na venkově F 2.1 Pestrý život u nás doma na venkově (2009) 40% 10% veřejná F 2.2 Obnova veřejných center u nás doma na venkově (2010) F 2.3 Rozvoj škol a péče o děti u nás doma na venkově (2011) F 2.4 Rozvoj kultury a sportu u nás doma na venkově (2012) F 2.5 Světlo našeho venkova (2013) 8% 8% 8% 6% F3 Cesty k oživení místních tradic 8% podnikání F4 Nové příležitosti podnikání a agroturistiky 8% F5 Zemědělští hospodáři uspořádaná krajina 11% F 5.1 Modernizace živočišné výroby F 5.2 Modernizace rostlinné výroby F6 Pravidla moštárny síla chuti 3% lesy F7 Krok za krokem po zelené 5% MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

12 Pro míru rozvržení prostředků do jednotlivých let a mezi fiche byly důležité okolnosti: maximální výše dotace pro 1 projekt, tj. hranice Kč způsobilých výdajů možnost podnikatelů žádat individuálně v opatřeních PRV (tj. v rámci Leaderu stanovena menší alokace) zkušenost z jiných MAS z 1. výzvy, že připravenost zemědělských podnikatelů žádat o dotaci nebyla velká nemožnost žadatelů z obcí nad 500 obyvatel, kterých je v MAS 19 z 45 obcí, žádat individuálně v opatřeních Fichí 1, 2 a 3 (tj. v rámci Leaderu byla stanovena vyšší alokace) připravenost projektů vhodných pro opatření III.2. a záruka rozpočtů veřejné správy k předfinancování Tabulka Rozvržení finanční alokace mezi fiche a do jednotlivých let: Fiche % celkem 2009 jaro 2009 podz 2010 jaro 2010 podz 2011 jaro 2011 podz 2012 jaro 2012 podz 2013 jaro 2013 podz F1 vzhled 25% 5% + 5% 5% 5% 5% F2 služby 40% X x x x x F % 10% F % 8% F % 8% F % 8% F % 6% F3 dědictví 8% 4% 2% 2% F4 ruch 8% 4% 2% 2% F5 podniky 11% 3% + 3% 2% 3% F6 produkty 3% 2% 1% F7 lesy 5% 3% 2% 8% 14% 10% 17% 9% 9% 7% 10% 10% 6% celkem 100% 22% 27% 18% 17% 16% Monitorovací indikátory Bonusy Plán výzev: Každá vyhlašovaná výzva bude kombinovat fiche F13 a F46 tak, aby každá výzva byla příležitostí zároveň pro žadatele a) obce a NNO, b) zemědělce a podnikatele. Varianta A: 1. výzva: dle rychlosti výběru MAS: léto 2009: F1 (obce, NNO) + F5 (zemědělci) 2. výzva: podzim 2009 F2 (obce, NNO) + F4 (zemědělci, podnikatelé) Varianta B (v případě stejného postupu jako v 1. kole výběru MAS, kdy byly výzvy zúřadovány na podzim): 1. výzva: F1+ F2 + F4 + F5; Další výzvy: F1 + F6 + F7; výzva: F2 + F3 + F5 apod. dle tabulky. Rozložení výzev a fichí mezi jednotlivá období není konečné a po vyhodnocení zkušeností z 1. výzvy může dojít k aktualizaci této části SPL a dřívějšímu vyhlášení fiche, např. 3x ročně dle termínů únor, červen, říjen vyhlášených SZIF k registraci projektů. SPL bude muset reagovat na skutečnost, že alokace pro MAS nebude známa celkově pro pětileté období, ale bude postupně zveřejňována podle jednotlivých let (dle zkušeností z 1. kola). V tomto případě dojde k poměrnému navýšení pro fiche vyhlašované v prvních letech, případně snížení v letech strategie území (celková strategie) Strategický plán Leader MASPM navazuje na integrovanou strategii rozvoje území My a svět (2006), která vznikla ve spolupráci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Při tvorbě strategie se vycházelo z aktualizace strategie mikroregionů Moštěnka (2007) a Holešovsko (2007). Všechny strategie jsou samostatné, ale mohou vést k synergickým efektům a multiplikaci. Tato synergie se projevila např. ve společném projektu Výměna zkušeností ve středu Moravy (POV MMR 2008), kde žadatelem je DSO MR Holešovsko a partnerem DSO MR Moštěnka. Oba mikroregiony tvoří MASPM, která nemohla být v POV jako NNO žadatelem. Aktéři regionu hodlají tento projekt multiplikovat i v PRV III.1.3. Vzdělávání a informace, který podávají souběžně se SPL MASPM, žadatelem bude jedna z NNO v regionu. 6.5.a) strategie rozvoje a soulad se SPL strategie rozvoje a její provázanost (soulad) se Strategickým plánem Leader jsou popsána v části 6.1. jako postupné předpolí pro návazný SPL. V SPL je popis integrované strategie řazen před priority SPL, protože SPL z této strategie vychází. MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

13 6.5.b) Další rozvojové dokumenty v území Priority a strategie MASPM jsou v souladu s dalšími strategiemi, koncepcemi a programy v území: A) Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) B) Program obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje C) Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Olomouckého kraje D) Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje E) Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) F) Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje Další programy: Koncepce ochrany přírody, Energetická koncepce, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Koncepce rozvoje silniční sítě, Koncepce kultury a památkové péče, Analýza agroturistiky v OK apod. 6.5.c) Návaznost na programy Místní a akční skupina i její partneři z řad veřejné správy, neziskové sféry a podnikatelské sféry mohou využívat nejrůznějších podpor krajů k rozvoji regionu a místa. Hlavní je Program obnovy venkova, ale kraje mají i další specifické formy podpory. strategie rozvoje MAS je v souladu s prioritami Národního rozvojového plánu pro léta i Národního strategického plánu rozvoje venkova. NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC Strukturální fondy EU (operační programy) Ze soustavy operačních programů hodlá MAS PM jako celek i jeho jednotliví partneři využívat tyto operační programy: NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Osa I. Osa II. Osa III. Osa IV. HLAVNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY PRO MASPM: Regionální operační program (ROP) Střední Morava 1.3. Bezmotorová doprava 2.3. Rozvoj venkova 3.2. Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu OP Životní prostředí OP Lidské zdroje a zaměstnanost (zejména 3.4, 4.2., 5.1.) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OK a GG ZK 1.1., 1.3.) OP Přeshraniční spolupráce ČeskoPolsko, ČeskoSlovensko Další operační programy: OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program, OP Meziregionální spolupráce, Nadnárodní spolupráce Konkrétní využívání operačních programů a PRV je uvedeno v Akčním plánu ISRÚ a v příkladech jeho naplňování v části 6.1.a). Konference, ROP 6.6. Monitoring naplňování cílů SPL Přehled základních monitorovacích indikátorů MAS dle fichí: Kritérium Fiche Zdroj pro ověření M1 Příznivý vliv na životní prostředí Zpráva o realizaci M2 Nová nabídka služeb 1 2 M3 Bezpečnost dopravy 1 M4 Obnova základní infrastruktury 1 M5 Zlepšení vzhledu obce a místa M6 Regionální význam M7 Stavební obnova M8 Rozvoj společenského života M9 Nová nabídka služeb cestovní ruch M10 Nová nabídka služeb kulturní dědictví 3 M11 Obnova kulturního dědictví 3 M12 Rozvoj obchodních akcí 5 M13 Nové stroje a technologie pro živočišnou výrobu 5 M14 Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu 5 M15 Nové produkty a technologie 6 M16 Management MAS počet pracovníků MAS návštěvnost webových stránek (počet přístupů za rok) propagace činnosti MAS (počet, náklady v Kč, kusů) počet informačních a propagačních akcí počet akcí/projektů spolupráce aktualizace strategií (počet) úspěšnost podaných projektů (v %) množství úspěšně získaných prostředků na projekt (v %) 34 na různé typy úvazků Doplní se Min. 6 Min. 6 2 x ročně 2 x ročně (po výzvě) 4080% M17 Diverzifikace 4 5 M18 Nové stroje a technologie pro lesnictví 7 M19 Nové služby a technologie mikropodniků 4 M20 Marketing produktů 6 projektu (vypracuje žadatel) Roční zpráva (žadatel zhodnotí plnění výsledků projektu) Výroční zpráva (zpracovává sekretariát MAS) Monitorovací zpráva za každý rok (vypracuje monitorovací výbor ve spolupráci se žadateli MAS) Odborný posudek MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

14 Stanovení monitorovacích indikátorů se dělo touto cestou: analýza uznatelných nákladů projektů (kódů) a stanovení měřitelných údajů (a) přehled monitorovacích indikátorů v dokumentu PRV a v opatřeních III. osy (b, c) srovnávací přehled indikátorů Leaderu ČR analýza sady indikátorů a vytipování dokumentů s indikátory stanovení vlastních indikátorů k plnění realizace SPL a stanovování bonusů Indikátory MAS Partnerství Moštěnka k hodnocení míry plnění SPL a stanovování bonusů : Indikátory k hodnocení míry plnění realizace SPL a stanovování bonusů: Indikátor a výstupní hodnoty pro konec roku 2010 Kvantifikát ory (pro první období nejsou vybrány všechny indikátory) M1 Příznivý vliv na životní prostředí odborný posudek zhodnocení (počet) plocha vysázené zeleně (počet) 5 revitalizovaný historický park, zahrada, alej, skupina stromů ve vazbě na stavební obnovu památky (m2) F3 parková úprava okolí objektu kulturního dědictví (m2) M2 Nová nabídka služeb nová lávka pro chodce nebo cyklisty (počet) F1 nové parkoviště (počet) 3 nové stanoviště kontejnerů pro komunální odpad (počet) 1 jiná nová služba (počet) Nová sociální služba v nové nebo obnovené budově např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov F2 důchodců, stravovna, ordinace lékaře (počet) Nová kulturní služba v nové nebo obnovené budově např. centra společenského života, kulturní a spolkové domy, 3 víceúčelové objekty např. dům kultury a služeb, klubovny, knihovny) (počet) Nová služba pro děti a vzdělávání v nové nebo obnovené budově např. škola, stravovací zařízení, dětské hřiště s vybavením (prolézačky, skluzavky) (počet) Nová služba v nové nebo obnovené budově v oblasti sportu a volného času např. hřiště, tělocvičny, kuželny, 3 víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí např. šatny, umývárny, WC, občerstvení, lavičky, stoly (počet) Nová obchodní služba v nové nebo obnovené budově např. prodejna smíšeného zboží (počet) Nová služba veřejné správy v nové nebo obnovené budově např. objekt pro veřejnou správu, hasičská zbrojnice 3 (počet) Nová plocha pro trhy a jarmarky (počet) Nové informační tabule, panely a poutače (počet) 1 M3 Bezpečnost dopravy nové bezpečnostní prvky... např. zpomalovací pruhy, značky, zábradlí, bezpečnost cyklistů a chodců apod. (počet) F1 M4 Obnova základní infrastruktury plocha nových a obnovených cest (počet, v m2) nové dopravní stavby (počet) délka nové či obnovené technické infrastruktury (v m) nové osvětlení (počet, plocha osvětlení v m2) M5 Zlepšení vzhledu obce a místa Obnovená plocha v budovách (v m2) Nová plocha v budovách (v m2) obnovená plocha veřejných prostranství... náměstí, ulice, chodníky, návsi (v m2) nová zpevněná plocha... např. dlažba (v m2) nové prvky mobiliáře... např. zastávky, lavičky, koše, stojany na kola, zábradlí (počet) nová technika na údržbu zeleně... např. zahradní traktory, travní sekačky (počet) Nová plocha pro trhy a jarmarky (v m2) Nová plocha veřejných prostranství odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky nová nebo obnovená plocha veřejných prostranství např. náměstí, ulice, chodníky, návsi, odstavné a manipulační plochy, parkoviště, přístupové komunikace, chodníky (m2) obnovená plocha v souvislostí s obnovou památky (m2) M6 Regionální význam nové projekty (počet) podpořené projekty (počet) úspěšnost projektů (%) zapojení partnerů (počet) nové služby pro obyvatele regionu (% zásahu nových služeb v zapojených obcích, kde se uskutečnily projekty, na celkovém počtu obyvatel MAS) M7 Stavební obnova obnovená plocha (obytná, přístupová) související s novým nebo obnoveným malokapacitním ubytováním (m2) obnovená plocha objektu pro půjčovnu sportovních potřeb (m2) obnovená plocha pro sportovní vyžití v areálech vnitřních tak venkovních (m2) nové příjezdové cesty k malokapacitnímu ubytovacímu, stravovacímu zařízení (m2) obnovená plocha pro výstavní expozice (m2) obnovená a zhodnocená budova, plocha, objekt (absolutní počet) obnovená plocha (m2) Nové budovy např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty dům kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičské zbrojnice (počet) Rekonstruované a modernizované budovy např. dům s pečovatelskou službou, centrum pro seniory, domov důchodců, centra společenského života, kulturní a spolkové domy, víceúčelové objekty dům kultury a služeb, klubovny, knihovny, škola, stravovací zařízení, ordinace lékaře, hřiště, tělocvičny, kuželny, víceúčelová sportovněspolečenská centra, včetně zázemí (např. šatny, umývárny, WC, občerstvení), prodejna smíšeného zboží, objekt veřejné správy, hasičské zbrojnice (počet) M8 Rozvoj společenského života Počet nových kulturních, sportovních, společenských a obchodních zařízení (% nových zařízení/celkový počet zařízení) Počet obnovených kulturních, sportovních, společenských zařízení (% obnovených zařízení/100 celkový počet zařízení) Počet kulturních, sportovních, společenských a obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách např. nový festival v obnoveném parku s památkou; např. nová soutěž obcí mikroregionu v nové kuželně apod., počet plesů v rekonstruovaném kulturním domě (absolutní počet) M9 Nová nabídka služeb cestovní ruch Nová pěší trasa (počet) Nová lyžařská stezka (počet) Nová hipostezka (absolutní počet) ne7 Délka pěší trasy (m) Délka lyžařské stezky (m) (F2) 1 (F4) Fiche F15,7 F1 F15,7 F1 F2 F3 F17 F15 F4 F3 F1, F5 F2 F24 F7 F3 F7 MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

15 Délka hipostezky (m) ne7 směrové tabule, značky (počet) odpočinková místa podél tras a stezek (počet) nové malokapacitní ubytování vzniklé novou výstavbou nebo přestavbou jiného objektu (počet) obnovené malokapacitní ubytování (počet) nový nebo obnovený objekt pro půjčovnu sportovních potřeb např. kol, lodí, lyží) (počet) nový objekt nebo nová plocha pro sportovní vyžití v areálech jak vnitřních tak venkovních např. hřiště, koupaliště, jízdárna, atd. (počet) M10 Nová nabídka služeb kulturní dědictví obnovená a zhodnocená (rekonstrukce, modernizace, restaurování) památková budova, plocha, kulturní objekt (počet) revitalizovaný historický park, zahrada, alej, skupina stromů (počet) nová výstavní expozice v souvislosti se stavební obnovou objektu (počet) zpracování libreta výstavní nebo muzejní expozice (počet) M11 Obnova kulturního dědictví Studie obnovy a využití kulturního dědictví (počet) Program regenerace památkově významného území, plán péče o území (počet) Soupisy a mapy kulturního dědictví na venkově (počet) Vlastivědná (populárně naučná) publikace (počet) Odborné práce související s obnovou památky např. stavebněhistorický průzkum, záchranný archeologický průzkum, restaurátorské práce (počet) Zmapované území (% území/území MAS) M12 Rozvoj obchodních akcí nová služba v nové nebo obnovené budově (počet) Počet nových obchodních zařízení (% nových zařízení/celkový počet zařízení) Počet obnovených obchodních zařízení (% obnovených zařízení/celkový počet zařízení) Počet obchodních akcí v závislosti na nových a obnovených budovách a plochách (absolutní počet/100 obyvatel) M13 Nové stroje a technologie pro rostlinnou výrobu Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) 2 M14 Nové produkty a technologie pro živočišnou výrobu Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) 2 M15 Nové produkty a technologie Nové produkty (počet) Nově vyvinuté technologie (počet) M16 Management MAS počet pracovníků MAS návštěvnost webových stránek (počet přístupů za rok) propagace činnosti MAS (počet) (MU_žádost: Propagační akce) propagace činnosti MAS (náklady) propagace činnosti MAS (kusů) počet informačních a propagačních akcí (MU_: Opatření k poskytování informací o územní a místní rozvojové strategii) počet akcí/projektů spolupráce aktualizace strategií (počet) (MU_žádost: Územní studie) úspěšnost podaných projektů (v %) množství úspěšně získaných prostředků na projekt (v %, podle akcí, podle objemu) počet vzdělávacích akcí (MU_žádost: Vzdělávaní členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci rozvojové strategie) M17) Diverzifikace Rekonstrukce, modernizace, přestavba objektu na nezemědělskou činnost (počet) Nová výstavba objektu (počet) Nově upravený povrch v areálu podnikatelské provozovny např. odstavná stání, úprava povrchů pro sklady, řemeslnou produkci apod. (m2) Počet nově nakoupených výrobních zařízení a technologie k diverzifikaci (počet) M18 Nové stroje a technologie pro lesnictví Počet nových strojů, technologií a zařízení (počet) 1 M19 Nové služby a technologie mikropodniků nová obchodní či podnikatelská služba z oblasti drobné výroby, řemesel, maloobchodu atd. (počet) Počet nových strojů, technologií nebo zařízení (počet) M20 Marketing produktů nové investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků (počet) nové investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (počet) investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělskopotravinářské výrobě (počet) investice spojené s marketingem, výdaje na vytvoření elektronického obchodu (počet) investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů (počet) modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele (počet) 2 sest Min. 6 Min. 6 2 Min % Min F4 F3 F3 F5 F5 F5 F6 F17 F4 F5 F7 F4 F6 7. Partnerství MAS 7.1. Historie MAS Vznik místního partnerství: 2004 Datum registrace MAS: Ustavující Valné shromáždění členů MAS: MAS Partnerství Moštěnka je samostatnou právnickou osobou občanským sdružením, zaregistrovaným Ministerstvem vnitra ČR dne pod č. VS/11/62501/05R. IČO : MASPM považuje za datum svého založení , kdy byl z neformální platformy členů místního partnerství (ustaveného v prosinci roku 2004) zvolen řídící výbor MAS, který se účastnil školení projektového řízení se řídící výbor změnil na přípravný výbor občanského sdružení MASPM: Otevřené partnerství pro rozvoj venkovských iniciativ v samotném středu Moravy, leden říjen

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku

Strategický plán Leader: MAS Partnerství Moštěnka: Sedm statečných fiší pro Moštěnku 7.1.a) Vznik a vývoj místního partnerství rozšíření regionu a zapojování partnerů 2005: Počátky místního partnerství O zapojení do iniciativy a programu LEADER jednal Mikroregion Moštěnka v srpnu, září

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Zelená pro naše vesnice

Zelená pro naše vesnice Záměr MAS Partnerství Moštěnka Místní akční skupina pro Leader ČR 2007 OBSAH: 1. Představení oblasti a analýza stavu na místní úrovni: 2-6 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik v mikroregionu 7-16 3.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o.

Místní akční skupina Orlicko Jednání pro přípravu SPL M A S 05.09.2008. rové komise. výboru a výběrov. REDEA Žamberk s.r.o. 5.9.8 Společné jednání programového výboru a výběrov rové komise Předseda MAS: Management MAS: Ing. Oldřich Žďárský Ing. Ivana Danielová REDEA Žamberk s.r.o. Program: Program. Informace o programu Leader.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022 Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více