Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor"

Transkript

1

2 Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor se sníženými nároky na komfort (např. vysoké skladovací haly) TopVent commercial CAU Nástřešní jednotka pro větrání, vytápění a chlazení supermarketů a komerčních hal TopVent commercial CUM Nástřešní jednotka pro vytápění a chlazení supermarketů a komerčních hal TopVent MH Přívodní jednotka pro větrání a vytápění vysokých prostor TopVent MK Přívodní jednotka pro větrání, vytápění a chlazení vysokých prostor TopVent HV Cirkulační jednotka pro prostory s výškou do 6 m TopVent curtain Vratové clony Volitelné příslušenství D E F G H J K Ovládání a regulace 165 L Provoz 177 M 205

3 2

4 Bezpečnost A 1 Symboly 5 2 Provozní bezpečnost 5 3 Bezpečnost při údržbě 5 4 Pokyny pro provozní řád 5 3

5 4

6 A Bezpečnost 1 Symboly 3 Bezpečnost při údržbě Var arování Tento symbol se vyskytuje u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může vést k ohrožení zdraví či života osob. Respektujte tyto pokyny a počínejte si obezřetně. Zároveň dodržujte platná pravidla a všeobecně závazné předpisy bezpečnosti práce. Upozornění Tento symbol se vyskytuje u pokynů, jejichž nedodržení může mít vliv na poškození zařízení. nformace Symbol se vyskytuje na místech s informacemi a pokyny pro hospodárný provoz zařízení. 2 Provozní bezpečnost Jednotky TopVent odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při nevhodném použití vznikat určitá rizika. Proto: Před vybalením zařízení, montáží, zprovozněním nebo údržbou prostudujte a dodržujte pokyny provozního návodu a dokumentace! Provozní návod uschovejte na přístupném místě. Zařízení smí být montováno, provozováno a servisováno proškolenými odbornými osobami. Případně odstraněné nebo poškozené bezpečnostní štítky neprodleně obnovte. Pro instalaci a provoz zařízení platí v každém případě místní bezpečnostní předpisy a technické normy; tyto je nutné respektovat a dodržovat! Opravy a údržbu nechte provádět autorizovanými pracovníky, či přímo zákaznickou službou. Dodržujte zvláštní předpisy, např. pro práci na elektrickém zařízení. Před započetím práce na zařízení, především při odstraňování poruchy, vypněte hlavní vypínač a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Před započetím prací údržby vypněte revizní vypínač (volitelné příslušenství). Revizním vypínačem jsou odpojeny pouze ventilátory, ostatní součásti (např. VarioTronic) zůstávají i nadále pod napětím! Při práci na jednotce TopVent pozor na nechráněné, ostré hrany plechů. Poškozené a odstraněné pokyny a varovné štítky neprodleně obnovte. Pokyny a varovné štítky nepřelepovat a nepřetírat barvou. Po ukončení prací údržby odborně namontujte zpět všechny odstraněné ochranné části. Vlastní přestavby nebo změny zařízení mohou ohrozit jeho funkci a bezpečnost osob a jsou tedy nepřípustné. Náhradní díly musí splňovat odpovídající technické požadavky. Doporučujeme proto používat pouze originální náhradní díly od firmy Hoval. 4 Pokyny pro provozní řád Podle bezpečnostních předpisů jednotlivých zemí musí provozovatel zařízení seznámit obsluhující personál s hrozícími nebezpečími a přijmout opatření k jejich odvrácení, aby nevznikaly pracovní úrazy. To lze provést prostřednictvím provozního řádu, který vedle platných národních zákonů a předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí může obsahovat také nejdůležitější body tohoto návodu na použití zařízení. 5

7 6

8 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 1 Užití 8 2 Konstrukce a funkce 9 3 Technická data 10 4 Příslušenství 18 5 Ovládání a regulace 19 6 Projektování 20 7 Doprava a instalace 22 8 Popisné texty 24 7

9 TopVent DHV Užití 1 Užití Jednotka TopVent DHV je určena pro vytápění vysokých prostor v režimu cirkulace vzduchu. Ke správnému použití patří dodržování výrobcem daných podmínek pro instalaci, provoz a údržbu jednotek a dále respektování možných nebezpečí a možností poškození jednotek. 1.1 Skupina uživatelů Jednotky TopVent DHV smějí montovat, obsluhovat a provádět jejich údržbu pouze pracovníci s odpovídajícími znalostmi. Provozní návod je určen provozním technikům, pracovníkům zařízení techniky budov, vytápění a vzduchotechniky. 1.2 Druhy provozu Jednotky TopVent DHV mají tyto druhy provozu: cirkulační provoz s nižšími otáčkami cirkulační provoz s vyššími otáčkami pohotovostní režim vypnuto Pro provoz musí být dodrženy podmínky hranice použití, uvedené v kapitole 'Technická data'. Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené a za škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá. Jednotky ve standardním provedení nejsou určeny pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vysokou vlhkostí nebo prostory s velmi vysokou prašností. 1.3 Zbývající rizika Přes všechna opatření existují ještě tzv. zbývající rizika, která jsou potenciální a je třeba je respektovat: Nebezpečí při práci na elektrickém zařízení. Při práci na jednotkách může dojít k pádu jednotlivých dílů nebo nářadí. Porucha provozu v důsledku poškození dílů. Nebezpečí opaření při práci na napájecím potrubí. 8

10 TopVent DHV Konstrukce a funkce B 2 Konstrukce a funkce Jednotky TopVent DHV slouží pro vytápění v provozu cirkulace; byly vyvinuty specielně pro použití ve vysokých halách. Jednotky, instalovány pod strop, nasávají vnitřní vzduch, ohřívají jej v tepelném výměníku a přivádějí vířivou výustkou zpět do prostoru. Jednotky TopVent DHV se díky vysokému výkonu a účinnému rozdělování vzduchu vyznačují velmi vysokým dosahem. V porovnání s jinými systémy je tak pro dosažení požadovaných podmínek nutné použít menší počet instalovaných zařízení. Tři velikosti jednotek, dvouotáčkové ventilátory, různé typy výměníků a široká paleta příslušenství umožňuje řešení na míru pro každou halu. K dispozici jsou také tepelné výměníky horkovodní, parní a elektrické. 2.1 Konstrukce jednotky Jednotka TopVent DHV je složena z topného dílu (s ventilátorem a tepelným výměníkem) a automaticky přestavitelnou vířivou výustkou Air-njector. Oba díly jsou vzájemně sešroubovány s možností případné snadné demontáže. topný díl Air-njector Obr. B2 1: Díly jednotky TopVent DHV 2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-njector Patentovaná výustka zvaná Air-njector je rozhodujícím konstrukčním dílem. Přestavitelnými lopatkami je nastavován úhel vyfukování vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu ( otáčky ventilátoru), výfukové výšce a rozdílu teplot mezi přiváděným a okolním vzduchem. Vzduch je potom do prostoru přiváděn kolmo dolů, v kuželu nebo horizontálně. To zaručuje: vytápění velké plochy jedinou jednotkou TopVent DHV, žádné jevy průvanu v pobytové oblasti, odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tím výrazné úspory energie. Kryt: vyrobený z korozivzdorného plechu s ochrannou vrstvou AluZink Ventilátor: bezúdržbový, tichý, srpovitý ventilátor s příznivou spotřebou energie Tepelný výměník: teplovodní ohřívák složen z měděných trubek a hliníkových lamel Svorkovnice Tlumič hluku Air-njector: patentovaná, automaticky přestavitelná vířivá výustka pro bezprůvanový přívod vzduchu na velkou plochu Obr. B2 2: Konstrukce jednotky TopVent DHV 9

11 TopVent DHV Technická data 3 Technická data Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-1-10/A DHV-1-10/B DHV-1-10/C ) Výška dosahu H max = 11 m při rozdílu teplot přiváděného proti okolnímu vzduchu do 30 K Tabulka B3 1: Technická data jednotky TopVent DHV Typo ypový vý klíč Typ jednotky TopVent DHV Velikost jednotky 6, 9 nebo 10 DHV 6 / A Tepelný výměník Velikost výměníku A, B nebo C Typ yp jednotky Otáčky Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1) db(a) Celková hladina hlukového výkonu db(a) Oktávové hladiny výkonu hluku 63 Hz db 125 Hz db 250 Hz db 500 Hz db 1000 Hz db 2000 Hz db 4000 Hz db 8000 Hz db DHV DHV DHV ) při vyzařování tvaru polokoule v prostoru bez reflexí Tabulka B3 2: Typový klíč Tabulka B3 3: Akustické výkony jednotky TopVent DHV 10

12 TopVent DHV Technická data B DHV-6 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 80/60 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa /50 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C /40 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C /71 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška dosahu m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 4: Topné výkony jednotky TopVent DHV-6 11

13 TopVent DHV Technická data 12DHV-9 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 80/60 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 70/50 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 60/40 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 82/71 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška výfuku m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 5: Topné výkony jednotky TopVent DHV-9 20 C Q t PV H max m W p W kw C m l/h kpa

14 TopVent DHV Technická data B DHV-10 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 80/60 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa /50 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C /40 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C /71 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška výfuku m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 6: Topné výkony jednotky TopVent DHV-10 13

15 TopVent DHV Technická data 28 E 4 x M10 T N F G H J C zpátečka přívod R B D A Typ jednotky A mm B mm C mm T mm E mm F mm G mm H mm J " N mm R mm D mm Hmotnost kg Obsah vody Typ v registru l DHV Rp 1 1 / 4 (vnitřní) A B C DHV Rp 1 1 / 2 (vnitřní) A B C DHV Rp 1 1 / 2 (vnitřní) A B C Tabulka B3 7: Rozměry a hmotnosti jednotky TopVent DHV Maximální provozní tlak vody 800 kpa Maximální teplota topného média 120 C Maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C Maximální okolní teplota 40 C Tabulka B3 8: Hranice použití jednotky TopVent DHV 14

16 TopVent DHV Technická data B Z R W X Y Typ jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Typ jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C Typ yp jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-1-10/A DHV-1-10/B DHV-1-10/C ) S příslušenstvím 'žaluzie' lze minimální výšku instalace redukovat o 1 m (viz. Díl K 'Příslušenství'). Tabulka B3 9: Minimální a maximální odstupy. 15

17 TopVent DHV Technická data DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Příklad: Zvýšení tlakové ztráty o 46 Pa pro 6100 m 3 /h znamená změnu vzduchového výkonu na m 3 /h Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 1: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-6 s přídavnou tlakovou ztrátou DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 2: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-9 s přídavnou tlakovou ztrátou 16

18 TopVent DHV Technická data B DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 3: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-10 s přídavnou tlakovou ztrátou 17

19 TopVent DHV Příslušenství 4 Příslušenství Jednotky TopVent DHV lze přizpůsobit podmínkám libovolného projektu širokou paletou dostupného příslušenství. Detailní popisy naleznete v dílu K 'Volitelné příslušenství' tohoto dokumentu. Lakování Závěsná sada Revizní vypínač Servopohon Air-njector Filtrační komora Akustická clona Tlumič hluku sání Žaluzie Komponenty v provedení Eex bez příplatku ve standardních barvách Hoval (červená/oranžová) nebo za příplatek v libovolné barvě (kód RAL) pro montáž jednotky pod strop pro vypnutí přívodu energie k ventilátoru pro přestavování vířivé výustky jinou regulací (vlastní regulace Hoval pro ovládání vířivé výustky viz. kapitola 5 'Ovládání a regulace') pro filtraci cirkulačního vzduchu pro redukci hladiny hluku v prostoru (omezuje hluk procházející výustkou Air-njector) pro redukci hladiny hluku v prostoru (omezuji reflexi hluku pod strop) pro použití jednotek TopVent DHV v nízkých halách (místo výustky Air-njector) pro použití jednotek TopVent DHV v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1 a zóna 2), pouze pro DHV-6 a DHV-9 Tabulka B4 1: dostupné příslušenství jednotek TopVent DHV 18

20 TopVent DHV Ovládání a regulace B 5 Ovládání a regulace Pro jednotky TopVent DHV Hoval vyvinul vlastní ovládání a regulaci optimálně odpovídající jednotlivým komponentům. Detailní popis naleznete v dílu L 'Ovládání a regulace' tohoto dokumentu. 5.1 Regulace prostorové teploty TempT emptronic EasyTronic Programovatelný, elektronický regulátor teploty pro plně automatický provoz. Regulační algoritmus s Fuzzy logikou zajišťuje minimální odchylku od jmenovité teploty, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost zařízení. Jednohladinový regulátor teploty bez spínání podle času. Požadovaná teplota je nastavena mechanicky a pomocí přepínače zvoleny používané otáčky. Tabulka B5 1: Součásti pro regulaci teploty TopVent DHV 5.2 Ovládání rozdělování vzduchu Automatické ovládání Var ariot iotronic onic VarioTronic elektronické ovládání výustky Air-njector řídí rozdělování vzduchu v závislosti na měnících se provozních podmínkách (otáčky, teploty). VarioTronic pracuje nezávisle na regulaci prostorové teploty. Manuální ovládání potenciometrem a servopohonem Pro aplikace, jejichž provozní podmínky se příliš nemění, respektive pokud není požadován příliš vysoký komfort, lze pro ruční ovládání rozdělování vzduchu použít potenciometr a servopohon. Pevné nastavení Pokud se provozní podmínky nemění (konstantní teplota přiváděného vzduchu, konstantní množství), lze použít pevné nastavení. Tabulka B5 2: Součásti pro ovládání rozdělování vzduchu TopVent DHV U systémů větrání hal, kde jsou použity cirkulační jednotky TopVent DHV s větracími jednotkami RoofVent, přebírá úlohu ovládání a regulace systém Hoval DigiNet. 19

21 TopVent DHV Projektování 6 Projektování Příklad Zjištění výchozích údajů Geometrie prostoru (půdorys) Výfuková výška (= odstup mezi podlahou a spodní hranou jednotky TopVent ) Nezbytný topný výkon Požadovaná prostorová teplota Teploty otopné soustavy (přívod/zpátečka) Požadavek na komfort (akustika) geometrie prostoru...50 m x 70 m výfuková výška...10 m potřebný topný výkon kw požadovaná prostorová teplota.. 20 C otopná soustava...80/60 C požadavek komfortu...standard Požadavek na komfort (akustika) Podle požadavku na hlučnost zařízení definovat použité otáčky: snížená hladina hluku nižší otáčky (stupeň ) normální hladina hluku vyšší otáčky (stupeň ) V tomto projektu jsou požadavky na akustiku 'standardní', proto se počítá s použitím vyšších otáček ventilátoru (stupeň ). Výfuková výška S ohledem na minimální instalační výšku (Tabulka B3-9) prověřte, které jednotky mohou být použity. Podle použitého teplotního spádu otopné soustavy a teplot vzduchu na vstupu (= prostorová teplota) prověřte maximální výšku výfuku (Tabulky B3-4, B3-5 a B3-6). Vyloučit nevyhovující jednotky. Podle tabulky B3-9 platí následující minimální výšky výfuku: DHV m DHV-9, DHV m Jednotky lze tedy v tomto případě pro výšku 10 m použít. Podle tabulky B3-4, B3-5 a B3-6 pro otopnou soustavu 80/60 C a teplotu vstupujícího vzduchu 20 C nevyhovují následující jednotky vzhledem k maximální výšce: DHV-6/C... H max = 9.0 m DHV-9/C... H max = 9.4 m Minimální a maximální počet užitých zařízení Pro stanovení minimálního počtu použitých jednotek existují tři kritéria, které musí být všechny splněny: a) Minimum určené plochou V tabulce B3-1 jsou udány velikosti podlahové plochy maximálně ošetřené jednou jednotkou TopVent DHV. Ze známé plochy řešeného prostoru určete počet, velikost a typ výměníku jednotek. b) Minimum z rozměrů délka x šířka Vzhledem ke geometrii haly určete s ohledem na délku a šířku plochy nutný počet jednotek. K tomuto výpočtu použijeme maximální vzdálenosti mezi jednotkami a odstupem od stěn (viz. tabulka B3-9). c) Minimum z topného výkonu V závislosti na potřebném topném výkonu určíme velikosti jednotek a typy tepelných výměníků (tabulka B3-4, B3-5 a B3-6). Určete podle a), b) a c) minimální počty jednotek podle typů a zaznamenejte je do přehledové tabulky. Nejvyšší hodnota určí minimální počet jednotek d). Dále určete maximální počet jednotek podle e) a opět zaznamenejte do přehledové tabulky. 20

22 TopVent DHV Projektování B d) Minimální počet zařízení Nejvyšší hodnota a), b) a c) určuje potřebný počet jednotek. e) Maximálně možný počet Minimální počet zařízení je zpravidla hodnotou, která je v praxi zvolena, neboť zaručuje nejpříznivější investiční náklady. Pro případy s vysokým požadavkem na komfort je možno ovšem použít větší počet jednotek. Maximální počet jednotek určíme vydělením plochy haly minimální ošetřenou plochou na jednotku X 2 (X= minimální odstup jednotek, viz. tabulka B3-9). Typ a) b) c) d) e) DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C žádná možnost DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C žádná možnost DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Konečný počet jednotek Z uvedených možností stanovte s ohledem na geometrii haly, plochu, investiční náklady a požadavku na komfort konečné řešení. Vzhledem ke geometrii, ploše, výšce, požadavku na komfort a snaze o minimální náklady je zvolena varianta se 6 jednotkami TopVent DHV-9/B. Automatické ovládání Jednotky pracující za stejných provozních podmínek (prostorová teplota, potřeba tepla, provozní čas) seskupte do regulačních skupin. Pozor na maximální spínací výkon použitého regulátoru. Prověřte, zda je s ohledem na dané okolní a provozní podmínky vhodné použití automatické regulace rozdělování přiváděného vzduchu VarioTronic. Minimálním řešením je jeden regulátor TempTronic pro 6 jednotek: spínací výkon = 6 x 0.98 kw < 6.5 kw Maximální ošetřená plocha je závislá na jedné straně na podmínkách daných stavbou a na druhé straně kvalitou a dimenzováním rozdělování vzduchu. Komplexní mechanismy proudění ve velkých prostorech je možno matematicky popsat projekčními veličinami. Využití energie dodávané do oblasti pobytu je vždy závislé na kvalitě rozdělování přiváděného vzduchu v závislosti na množství, teplotě přiváděného vzduchu a výšce výfuku. Měření na zkušebně a zkušenosti z rozličných instalací ukazují, že výustky Air-njector proti běžně používaným elementům jiných cirkulačních jednotek mají skutečně vyšší účinnost. Využití této vyšší kvality vedle příznivějších provozních nákladů znamená větší ošetřenou plochu a tím nižší počet zařízení. Pro zjednodušení projektování se vzhledem k ošetřené ploše zříkáme komplikovaných vzorců a diagramů. Musí být však brán ohled na limitní hodnoty, nerušené proudění primárního a sekundárního proudu vzduchu. V případě uvažovaného použití jednotek mimo doporučené limitní hodnoty konzultujte řešení se zástupcem výrobce. 21

23 TopVent DHV Doprava a instalace 7 Doprava a instalace Dopravu a montáž smějí provádět pouze pracovníci s příslušnými technickými znalostmi! Pro dopravu na místo instalace a instalaci je nezbytné zvedací zařízení! Jednotku neklopit a nepokládat! 7.1 Montáž Pro montáž pod strop jsou jednotky sériově vybavovány 4 zalisovanými maticemi M10 s šestihrannými šrouby a podložkami. Těmito šrouby a přestavitelnou závěsnou sadou (příslušenství) lze jednotku snadno upevnit pod strop. Vlisované matice jsou navrženy pro vlastní váhu jednotky. Nelze je zatěžovat dalším přídavným zatížením! Vlisované matice nejsou schopny přenést ohybový moment; z tohoto důvodu nesmí být použity šrouby se závěsnými oky! 7.2 Hydraulic draulická instalace Hydraulické zapojení musí být provedeno pracovníkem s odbornými znalostmi! Jednotky pracující za stejných provozních podmínek (prostorová teplota, potřeba tepla, provozní čas) seskupte do regulačních skupin. Jako topné médium smí být použita teplá nebo horká voda s maximální teplotou do 120 C. Pro úsporu nákladů je možná předregulace rozdělovače, je však nutné vždy zajistit dostatečné pokrytí potřeby tepla každé jednotky. Tepelný výměník zapojte podle obrázku B7 2. V závislosti na místních podmínkách prověřte nutnost použití kompenzátorů pro vyrovnání roztažnosti přívodu a zpátečky, případně použití kompenzačních smyček. Výměník nesmí přenášet žádná přídavná zatížení, např. přívod nebo zpátečka! V rámci jedné regulační skupiny proveďte vzájemné hydraulické vyrovnání, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí plochy teplem. Pro zavěšení je možno také použít ocelové pásky, profily, ale také ocelová lanka, přičemž je nutno dodržet: Zavěšení může být provedeno pouze v rovině upevňovacích šroubů maximálně pod úhlem 45. Jednotka musí být namontována vodorovně! max. 45 max. 45 Odvzdušnění s uzávěrem Vyrovnávací ventil Vypouštěcí kohouty Uzavírací ventily Přívod Zpátečka Obr. B7 1: Zavěšení jednotky TopVent DHV Obr. B7 2: Připojení tepelného výměníku 22

24 TopVent DHV Doprava a instalace B 7.3 Elektric ická instalace Elektrická instalace smí být provedena pouze pracovníkem s příslušným oprávněním. Musí být dodrženy platné normy a místní předpisy (např. ČSN EN ). Jednotka je dodávána v provozuschopném stavu. Prověřte, zda napětí, jištění a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na štítku. Při odlišnostech nesmí být jednotka připojena! Pro dlouhé přívody vyberte správný průřez kabelů podle odpovídajících pravidel (např. ČSN ). Elektrickou instalaci proveďte podle plánu zapojení ovládání a regulace. Připojení jednotek proveďte podle schéma svorkovnice. Připojte termokontakty zabudované do vinutí motoru. Použití termokontaktů chrání motor proti přehřátí. Nezapomeňte na hlavní vypínač celého zařízení (ovládání, regulace, jednotky). Při skupinovém zapojení jednotek TopVent se jednotlivé jednotky zapojí paralelně. Termokontakty a revizní vypínače zapojte sériově! Revizní vypínač (volitelně) Nižší otáčky (zapojení Y) Ventilátor (zapojení provádí instalační firma) Hlídání stavu filtru (volitelně) Termokontakt Vyšší otáčky (zapojení ) (zapojení provádí instalační firma) Obr. B7 3: Plán svorkovnice jednotky TopVent DHV 23

25 TopVent DHV Popisné texty 8 Popisné texty TopV opvent DHV cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor Kryt z koroziodolného plechu s povrchovou ochranou AluZink, sériově vybaven 4 vlisovanými maticemi M10 se šestihrannými šrouby a podložkami pro montáž jednotky pod strop. Tepelný výměník z měděných trubek a hliníkových lamel. Rozdělovač a sběrač s připojovacím šroubením vyroben z oceli. Ventilátor s dvouotáčkovým třífázovým motorem s hliníkovými tlakuodolnými srpovitými lopatkami, bezúdržbový, s nízkou hlučností a vysokou účinností. Ochrana motoru vestavěnými termokontakty. Druh krytí P54. Na straně krytu je zabudována svorkovnice pro připojení napájecího napětí a příslušenství. Vířivá výustka s koncentrickou tryskou, 12 přestavitelnými naváděcími lopatkami a tlumičem hluku. Technická data Otáčky Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly m 2 Výška dofuku m Jmenovitý topný výkon kw pro vodu C a teplotu vstupujícího vzduchu C Příkon kw Odebíraný proud A Napětí 400 V / 50 Hz Servopohon Air-njector VT-A s připojovacím kabelem pro ovládání vířivé výustky Air- njector externí regulací. Filtrační komora FK s dvěmi kapsovými filtry třídy G4 (dle ČSN EN 779). Hlídání zanesení filtru FUDHV diferenčním manostatem. Akustická clona AHD složena ze zvětšeného tlumiče hluku a clony s výstelkou z materiálu tlumícího hluk, dodatečný útlum 4 db(a). Tlumič hluku sání USD k montáži nad jednotku, z plechu AluZink s výstelkou z materiálu tlumícího hluk, dodatečný útlum 3 db(a) Žaluzie AK kryt z plechu AluZink s přestavitelnou žaluzií (místo výustky Air-njector) DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Standardní lakování SL v barvách Hoval červená (RAL 3000) / oranžová (RAL 2008). Zvláštní lakování AL v barvě RAL čís. Závěsná sada AHS pro montáž jednotky pod strop, složena ze 4 párů U profilů z plechu AluZink, nastavitelné délky do 1300 mm. Lakování v barvě jednotky. Revizní vypínač RS ve svorkovnici jednotky TopVent. 24

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více