Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor"

Transkript

1

2 Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor se sníženými nároky na komfort (např. vysoké skladovací haly) TopVent commercial CAU Nástřešní jednotka pro větrání, vytápění a chlazení supermarketů a komerčních hal TopVent commercial CUM Nástřešní jednotka pro vytápění a chlazení supermarketů a komerčních hal TopVent MH Přívodní jednotka pro větrání a vytápění vysokých prostor TopVent MK Přívodní jednotka pro větrání, vytápění a chlazení vysokých prostor TopVent HV Cirkulační jednotka pro prostory s výškou do 6 m TopVent curtain Vratové clony Volitelné příslušenství D E F G H J K Ovládání a regulace 165 L Provoz 177 M 205

3 2

4 Bezpečnost A 1 Symboly 5 2 Provozní bezpečnost 5 3 Bezpečnost při údržbě 5 4 Pokyny pro provozní řád 5 3

5 4

6 A Bezpečnost 1 Symboly 3 Bezpečnost při údržbě Var arování Tento symbol se vyskytuje u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může vést k ohrožení zdraví či života osob. Respektujte tyto pokyny a počínejte si obezřetně. Zároveň dodržujte platná pravidla a všeobecně závazné předpisy bezpečnosti práce. Upozornění Tento symbol se vyskytuje u pokynů, jejichž nedodržení může mít vliv na poškození zařízení. nformace Symbol se vyskytuje na místech s informacemi a pokyny pro hospodárný provoz zařízení. 2 Provozní bezpečnost Jednotky TopVent odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při nevhodném použití vznikat určitá rizika. Proto: Před vybalením zařízení, montáží, zprovozněním nebo údržbou prostudujte a dodržujte pokyny provozního návodu a dokumentace! Provozní návod uschovejte na přístupném místě. Zařízení smí být montováno, provozováno a servisováno proškolenými odbornými osobami. Případně odstraněné nebo poškozené bezpečnostní štítky neprodleně obnovte. Pro instalaci a provoz zařízení platí v každém případě místní bezpečnostní předpisy a technické normy; tyto je nutné respektovat a dodržovat! Opravy a údržbu nechte provádět autorizovanými pracovníky, či přímo zákaznickou službou. Dodržujte zvláštní předpisy, např. pro práci na elektrickém zařízení. Před započetím práce na zařízení, především při odstraňování poruchy, vypněte hlavní vypínač a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Před započetím prací údržby vypněte revizní vypínač (volitelné příslušenství). Revizním vypínačem jsou odpojeny pouze ventilátory, ostatní součásti (např. VarioTronic) zůstávají i nadále pod napětím! Při práci na jednotce TopVent pozor na nechráněné, ostré hrany plechů. Poškozené a odstraněné pokyny a varovné štítky neprodleně obnovte. Pokyny a varovné štítky nepřelepovat a nepřetírat barvou. Po ukončení prací údržby odborně namontujte zpět všechny odstraněné ochranné části. Vlastní přestavby nebo změny zařízení mohou ohrozit jeho funkci a bezpečnost osob a jsou tedy nepřípustné. Náhradní díly musí splňovat odpovídající technické požadavky. Doporučujeme proto používat pouze originální náhradní díly od firmy Hoval. 4 Pokyny pro provozní řád Podle bezpečnostních předpisů jednotlivých zemí musí provozovatel zařízení seznámit obsluhující personál s hrozícími nebezpečími a přijmout opatření k jejich odvrácení, aby nevznikaly pracovní úrazy. To lze provést prostřednictvím provozního řádu, který vedle platných národních zákonů a předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí může obsahovat také nejdůležitější body tohoto návodu na použití zařízení. 5

7 6

8 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 1 Užití 8 2 Konstrukce a funkce 9 3 Technická data 10 4 Příslušenství 18 5 Ovládání a regulace 19 6 Projektování 20 7 Doprava a instalace 22 8 Popisné texty 24 7

9 TopVent DHV Užití 1 Užití Jednotka TopVent DHV je určena pro vytápění vysokých prostor v režimu cirkulace vzduchu. Ke správnému použití patří dodržování výrobcem daných podmínek pro instalaci, provoz a údržbu jednotek a dále respektování možných nebezpečí a možností poškození jednotek. 1.1 Skupina uživatelů Jednotky TopVent DHV smějí montovat, obsluhovat a provádět jejich údržbu pouze pracovníci s odpovídajícími znalostmi. Provozní návod je určen provozním technikům, pracovníkům zařízení techniky budov, vytápění a vzduchotechniky. 1.2 Druhy provozu Jednotky TopVent DHV mají tyto druhy provozu: cirkulační provoz s nižšími otáčkami cirkulační provoz s vyššími otáčkami pohotovostní režim vypnuto Pro provoz musí být dodrženy podmínky hranice použití, uvedené v kapitole 'Technická data'. Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené a za škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá. Jednotky ve standardním provedení nejsou určeny pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vysokou vlhkostí nebo prostory s velmi vysokou prašností. 1.3 Zbývající rizika Přes všechna opatření existují ještě tzv. zbývající rizika, která jsou potenciální a je třeba je respektovat: Nebezpečí při práci na elektrickém zařízení. Při práci na jednotkách může dojít k pádu jednotlivých dílů nebo nářadí. Porucha provozu v důsledku poškození dílů. Nebezpečí opaření při práci na napájecím potrubí. 8

10 TopVent DHV Konstrukce a funkce B 2 Konstrukce a funkce Jednotky TopVent DHV slouží pro vytápění v provozu cirkulace; byly vyvinuty specielně pro použití ve vysokých halách. Jednotky, instalovány pod strop, nasávají vnitřní vzduch, ohřívají jej v tepelném výměníku a přivádějí vířivou výustkou zpět do prostoru. Jednotky TopVent DHV se díky vysokému výkonu a účinnému rozdělování vzduchu vyznačují velmi vysokým dosahem. V porovnání s jinými systémy je tak pro dosažení požadovaných podmínek nutné použít menší počet instalovaných zařízení. Tři velikosti jednotek, dvouotáčkové ventilátory, různé typy výměníků a široká paleta příslušenství umožňuje řešení na míru pro každou halu. K dispozici jsou také tepelné výměníky horkovodní, parní a elektrické. 2.1 Konstrukce jednotky Jednotka TopVent DHV je složena z topného dílu (s ventilátorem a tepelným výměníkem) a automaticky přestavitelnou vířivou výustkou Air-njector. Oba díly jsou vzájemně sešroubovány s možností případné snadné demontáže. topný díl Air-njector Obr. B2 1: Díly jednotky TopVent DHV 2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-njector Patentovaná výustka zvaná Air-njector je rozhodujícím konstrukčním dílem. Přestavitelnými lopatkami je nastavován úhel vyfukování vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu ( otáčky ventilátoru), výfukové výšce a rozdílu teplot mezi přiváděným a okolním vzduchem. Vzduch je potom do prostoru přiváděn kolmo dolů, v kuželu nebo horizontálně. To zaručuje: vytápění velké plochy jedinou jednotkou TopVent DHV, žádné jevy průvanu v pobytové oblasti, odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tím výrazné úspory energie. Kryt: vyrobený z korozivzdorného plechu s ochrannou vrstvou AluZink Ventilátor: bezúdržbový, tichý, srpovitý ventilátor s příznivou spotřebou energie Tepelný výměník: teplovodní ohřívák složen z měděných trubek a hliníkových lamel Svorkovnice Tlumič hluku Air-njector: patentovaná, automaticky přestavitelná vířivá výustka pro bezprůvanový přívod vzduchu na velkou plochu Obr. B2 2: Konstrukce jednotky TopVent DHV 9

11 TopVent DHV Technická data 3 Technická data Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-1-10/A DHV-1-10/B DHV-1-10/C ) Výška dosahu H max = 11 m při rozdílu teplot přiváděného proti okolnímu vzduchu do 30 K Tabulka B3 1: Technická data jednotky TopVent DHV Typo ypový vý klíč Typ jednotky TopVent DHV Velikost jednotky 6, 9 nebo 10 DHV 6 / A Tepelný výměník Velikost výměníku A, B nebo C Typ yp jednotky Otáčky Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1) db(a) Celková hladina hlukového výkonu db(a) Oktávové hladiny výkonu hluku 63 Hz db 125 Hz db 250 Hz db 500 Hz db 1000 Hz db 2000 Hz db 4000 Hz db 8000 Hz db DHV DHV DHV ) při vyzařování tvaru polokoule v prostoru bez reflexí Tabulka B3 2: Typový klíč Tabulka B3 3: Akustické výkony jednotky TopVent DHV 10

12 TopVent DHV Technická data B DHV-6 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 80/60 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa /50 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C /40 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C /71 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška dosahu m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 4: Topné výkony jednotky TopVent DHV-6 11

13 TopVent DHV Technická data 12DHV-9 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 80/60 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 70/50 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 60/40 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 82/71 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška výfuku m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 5: Topné výkony jednotky TopVent DHV-9 20 C Q t PV H max m W p W kw C m l/h kpa

14 TopVent DHV Technická data B DHV-10 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 80/60 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa /50 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C /40 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C /71 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška výfuku m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 6: Topné výkony jednotky TopVent DHV-10 13

15 TopVent DHV Technická data 28 E 4 x M10 T N F G H J C zpátečka přívod R B D A Typ jednotky A mm B mm C mm T mm E mm F mm G mm H mm J " N mm R mm D mm Hmotnost kg Obsah vody Typ v registru l DHV Rp 1 1 / 4 (vnitřní) A B C DHV Rp 1 1 / 2 (vnitřní) A B C DHV Rp 1 1 / 2 (vnitřní) A B C Tabulka B3 7: Rozměry a hmotnosti jednotky TopVent DHV Maximální provozní tlak vody 800 kpa Maximální teplota topného média 120 C Maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C Maximální okolní teplota 40 C Tabulka B3 8: Hranice použití jednotky TopVent DHV 14

16 TopVent DHV Technická data B Z R W X Y Typ jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Typ jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C Typ yp jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-1-10/A DHV-1-10/B DHV-1-10/C ) S příslušenstvím 'žaluzie' lze minimální výšku instalace redukovat o 1 m (viz. Díl K 'Příslušenství'). Tabulka B3 9: Minimální a maximální odstupy. 15

17 TopVent DHV Technická data DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Příklad: Zvýšení tlakové ztráty o 46 Pa pro 6100 m 3 /h znamená změnu vzduchového výkonu na m 3 /h Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 1: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-6 s přídavnou tlakovou ztrátou DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 2: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-9 s přídavnou tlakovou ztrátou 16

18 TopVent DHV Technická data B DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 3: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-10 s přídavnou tlakovou ztrátou 17

19 TopVent DHV Příslušenství 4 Příslušenství Jednotky TopVent DHV lze přizpůsobit podmínkám libovolného projektu širokou paletou dostupného příslušenství. Detailní popisy naleznete v dílu K 'Volitelné příslušenství' tohoto dokumentu. Lakování Závěsná sada Revizní vypínač Servopohon Air-njector Filtrační komora Akustická clona Tlumič hluku sání Žaluzie Komponenty v provedení Eex bez příplatku ve standardních barvách Hoval (červená/oranžová) nebo za příplatek v libovolné barvě (kód RAL) pro montáž jednotky pod strop pro vypnutí přívodu energie k ventilátoru pro přestavování vířivé výustky jinou regulací (vlastní regulace Hoval pro ovládání vířivé výustky viz. kapitola 5 'Ovládání a regulace') pro filtraci cirkulačního vzduchu pro redukci hladiny hluku v prostoru (omezuje hluk procházející výustkou Air-njector) pro redukci hladiny hluku v prostoru (omezuji reflexi hluku pod strop) pro použití jednotek TopVent DHV v nízkých halách (místo výustky Air-njector) pro použití jednotek TopVent DHV v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1 a zóna 2), pouze pro DHV-6 a DHV-9 Tabulka B4 1: dostupné příslušenství jednotek TopVent DHV 18

20 TopVent DHV Ovládání a regulace B 5 Ovládání a regulace Pro jednotky TopVent DHV Hoval vyvinul vlastní ovládání a regulaci optimálně odpovídající jednotlivým komponentům. Detailní popis naleznete v dílu L 'Ovládání a regulace' tohoto dokumentu. 5.1 Regulace prostorové teploty TempT emptronic EasyTronic Programovatelný, elektronický regulátor teploty pro plně automatický provoz. Regulační algoritmus s Fuzzy logikou zajišťuje minimální odchylku od jmenovité teploty, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost zařízení. Jednohladinový regulátor teploty bez spínání podle času. Požadovaná teplota je nastavena mechanicky a pomocí přepínače zvoleny používané otáčky. Tabulka B5 1: Součásti pro regulaci teploty TopVent DHV 5.2 Ovládání rozdělování vzduchu Automatické ovládání Var ariot iotronic onic VarioTronic elektronické ovládání výustky Air-njector řídí rozdělování vzduchu v závislosti na měnících se provozních podmínkách (otáčky, teploty). VarioTronic pracuje nezávisle na regulaci prostorové teploty. Manuální ovládání potenciometrem a servopohonem Pro aplikace, jejichž provozní podmínky se příliš nemění, respektive pokud není požadován příliš vysoký komfort, lze pro ruční ovládání rozdělování vzduchu použít potenciometr a servopohon. Pevné nastavení Pokud se provozní podmínky nemění (konstantní teplota přiváděného vzduchu, konstantní množství), lze použít pevné nastavení. Tabulka B5 2: Součásti pro ovládání rozdělování vzduchu TopVent DHV U systémů větrání hal, kde jsou použity cirkulační jednotky TopVent DHV s větracími jednotkami RoofVent, přebírá úlohu ovládání a regulace systém Hoval DigiNet. 19

21 TopVent DHV Projektování 6 Projektování Příklad Zjištění výchozích údajů Geometrie prostoru (půdorys) Výfuková výška (= odstup mezi podlahou a spodní hranou jednotky TopVent ) Nezbytný topný výkon Požadovaná prostorová teplota Teploty otopné soustavy (přívod/zpátečka) Požadavek na komfort (akustika) geometrie prostoru...50 m x 70 m výfuková výška...10 m potřebný topný výkon kw požadovaná prostorová teplota.. 20 C otopná soustava...80/60 C požadavek komfortu...standard Požadavek na komfort (akustika) Podle požadavku na hlučnost zařízení definovat použité otáčky: snížená hladina hluku nižší otáčky (stupeň ) normální hladina hluku vyšší otáčky (stupeň ) V tomto projektu jsou požadavky na akustiku 'standardní', proto se počítá s použitím vyšších otáček ventilátoru (stupeň ). Výfuková výška S ohledem na minimální instalační výšku (Tabulka B3-9) prověřte, které jednotky mohou být použity. Podle použitého teplotního spádu otopné soustavy a teplot vzduchu na vstupu (= prostorová teplota) prověřte maximální výšku výfuku (Tabulky B3-4, B3-5 a B3-6). Vyloučit nevyhovující jednotky. Podle tabulky B3-9 platí následující minimální výšky výfuku: DHV m DHV-9, DHV m Jednotky lze tedy v tomto případě pro výšku 10 m použít. Podle tabulky B3-4, B3-5 a B3-6 pro otopnou soustavu 80/60 C a teplotu vstupujícího vzduchu 20 C nevyhovují následující jednotky vzhledem k maximální výšce: DHV-6/C... H max = 9.0 m DHV-9/C... H max = 9.4 m Minimální a maximální počet užitých zařízení Pro stanovení minimálního počtu použitých jednotek existují tři kritéria, které musí být všechny splněny: a) Minimum určené plochou V tabulce B3-1 jsou udány velikosti podlahové plochy maximálně ošetřené jednou jednotkou TopVent DHV. Ze známé plochy řešeného prostoru určete počet, velikost a typ výměníku jednotek. b) Minimum z rozměrů délka x šířka Vzhledem ke geometrii haly určete s ohledem na délku a šířku plochy nutný počet jednotek. K tomuto výpočtu použijeme maximální vzdálenosti mezi jednotkami a odstupem od stěn (viz. tabulka B3-9). c) Minimum z topného výkonu V závislosti na potřebném topném výkonu určíme velikosti jednotek a typy tepelných výměníků (tabulka B3-4, B3-5 a B3-6). Určete podle a), b) a c) minimální počty jednotek podle typů a zaznamenejte je do přehledové tabulky. Nejvyšší hodnota určí minimální počet jednotek d). Dále určete maximální počet jednotek podle e) a opět zaznamenejte do přehledové tabulky. 20

22 TopVent DHV Projektování B d) Minimální počet zařízení Nejvyšší hodnota a), b) a c) určuje potřebný počet jednotek. e) Maximálně možný počet Minimální počet zařízení je zpravidla hodnotou, která je v praxi zvolena, neboť zaručuje nejpříznivější investiční náklady. Pro případy s vysokým požadavkem na komfort je možno ovšem použít větší počet jednotek. Maximální počet jednotek určíme vydělením plochy haly minimální ošetřenou plochou na jednotku X 2 (X= minimální odstup jednotek, viz. tabulka B3-9). Typ a) b) c) d) e) DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C žádná možnost DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C žádná možnost DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Konečný počet jednotek Z uvedených možností stanovte s ohledem na geometrii haly, plochu, investiční náklady a požadavku na komfort konečné řešení. Vzhledem ke geometrii, ploše, výšce, požadavku na komfort a snaze o minimální náklady je zvolena varianta se 6 jednotkami TopVent DHV-9/B. Automatické ovládání Jednotky pracující za stejných provozních podmínek (prostorová teplota, potřeba tepla, provozní čas) seskupte do regulačních skupin. Pozor na maximální spínací výkon použitého regulátoru. Prověřte, zda je s ohledem na dané okolní a provozní podmínky vhodné použití automatické regulace rozdělování přiváděného vzduchu VarioTronic. Minimálním řešením je jeden regulátor TempTronic pro 6 jednotek: spínací výkon = 6 x 0.98 kw < 6.5 kw Maximální ošetřená plocha je závislá na jedné straně na podmínkách daných stavbou a na druhé straně kvalitou a dimenzováním rozdělování vzduchu. Komplexní mechanismy proudění ve velkých prostorech je možno matematicky popsat projekčními veličinami. Využití energie dodávané do oblasti pobytu je vždy závislé na kvalitě rozdělování přiváděného vzduchu v závislosti na množství, teplotě přiváděného vzduchu a výšce výfuku. Měření na zkušebně a zkušenosti z rozličných instalací ukazují, že výustky Air-njector proti běžně používaným elementům jiných cirkulačních jednotek mají skutečně vyšší účinnost. Využití této vyšší kvality vedle příznivějších provozních nákladů znamená větší ošetřenou plochu a tím nižší počet zařízení. Pro zjednodušení projektování se vzhledem k ošetřené ploše zříkáme komplikovaných vzorců a diagramů. Musí být však brán ohled na limitní hodnoty, nerušené proudění primárního a sekundárního proudu vzduchu. V případě uvažovaného použití jednotek mimo doporučené limitní hodnoty konzultujte řešení se zástupcem výrobce. 21

23 TopVent DHV Doprava a instalace 7 Doprava a instalace Dopravu a montáž smějí provádět pouze pracovníci s příslušnými technickými znalostmi! Pro dopravu na místo instalace a instalaci je nezbytné zvedací zařízení! Jednotku neklopit a nepokládat! 7.1 Montáž Pro montáž pod strop jsou jednotky sériově vybavovány 4 zalisovanými maticemi M10 s šestihrannými šrouby a podložkami. Těmito šrouby a přestavitelnou závěsnou sadou (příslušenství) lze jednotku snadno upevnit pod strop. Vlisované matice jsou navrženy pro vlastní váhu jednotky. Nelze je zatěžovat dalším přídavným zatížením! Vlisované matice nejsou schopny přenést ohybový moment; z tohoto důvodu nesmí být použity šrouby se závěsnými oky! 7.2 Hydraulic draulická instalace Hydraulické zapojení musí být provedeno pracovníkem s odbornými znalostmi! Jednotky pracující za stejných provozních podmínek (prostorová teplota, potřeba tepla, provozní čas) seskupte do regulačních skupin. Jako topné médium smí být použita teplá nebo horká voda s maximální teplotou do 120 C. Pro úsporu nákladů je možná předregulace rozdělovače, je však nutné vždy zajistit dostatečné pokrytí potřeby tepla každé jednotky. Tepelný výměník zapojte podle obrázku B7 2. V závislosti na místních podmínkách prověřte nutnost použití kompenzátorů pro vyrovnání roztažnosti přívodu a zpátečky, případně použití kompenzačních smyček. Výměník nesmí přenášet žádná přídavná zatížení, např. přívod nebo zpátečka! V rámci jedné regulační skupiny proveďte vzájemné hydraulické vyrovnání, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí plochy teplem. Pro zavěšení je možno také použít ocelové pásky, profily, ale také ocelová lanka, přičemž je nutno dodržet: Zavěšení může být provedeno pouze v rovině upevňovacích šroubů maximálně pod úhlem 45. Jednotka musí být namontována vodorovně! max. 45 max. 45 Odvzdušnění s uzávěrem Vyrovnávací ventil Vypouštěcí kohouty Uzavírací ventily Přívod Zpátečka Obr. B7 1: Zavěšení jednotky TopVent DHV Obr. B7 2: Připojení tepelného výměníku 22

24 TopVent DHV Doprava a instalace B 7.3 Elektric ická instalace Elektrická instalace smí být provedena pouze pracovníkem s příslušným oprávněním. Musí být dodrženy platné normy a místní předpisy (např. ČSN EN ). Jednotka je dodávána v provozuschopném stavu. Prověřte, zda napětí, jištění a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na štítku. Při odlišnostech nesmí být jednotka připojena! Pro dlouhé přívody vyberte správný průřez kabelů podle odpovídajících pravidel (např. ČSN ). Elektrickou instalaci proveďte podle plánu zapojení ovládání a regulace. Připojení jednotek proveďte podle schéma svorkovnice. Připojte termokontakty zabudované do vinutí motoru. Použití termokontaktů chrání motor proti přehřátí. Nezapomeňte na hlavní vypínač celého zařízení (ovládání, regulace, jednotky). Při skupinovém zapojení jednotek TopVent se jednotlivé jednotky zapojí paralelně. Termokontakty a revizní vypínače zapojte sériově! Revizní vypínač (volitelně) Nižší otáčky (zapojení Y) Ventilátor (zapojení provádí instalační firma) Hlídání stavu filtru (volitelně) Termokontakt Vyšší otáčky (zapojení ) (zapojení provádí instalační firma) Obr. B7 3: Plán svorkovnice jednotky TopVent DHV 23

25 TopVent DHV Popisné texty 8 Popisné texty TopV opvent DHV cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor Kryt z koroziodolného plechu s povrchovou ochranou AluZink, sériově vybaven 4 vlisovanými maticemi M10 se šestihrannými šrouby a podložkami pro montáž jednotky pod strop. Tepelný výměník z měděných trubek a hliníkových lamel. Rozdělovač a sběrač s připojovacím šroubením vyroben z oceli. Ventilátor s dvouotáčkovým třífázovým motorem s hliníkovými tlakuodolnými srpovitými lopatkami, bezúdržbový, s nízkou hlučností a vysokou účinností. Ochrana motoru vestavěnými termokontakty. Druh krytí P54. Na straně krytu je zabudována svorkovnice pro připojení napájecího napětí a příslušenství. Vířivá výustka s koncentrickou tryskou, 12 přestavitelnými naváděcími lopatkami a tlumičem hluku. Technická data Otáčky Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly m 2 Výška dofuku m Jmenovitý topný výkon kw pro vodu C a teplotu vstupujícího vzduchu C Příkon kw Odebíraný proud A Napětí 400 V / 50 Hz Servopohon Air-njector VT-A s připojovacím kabelem pro ovládání vířivé výustky Air- njector externí regulací. Filtrační komora FK s dvěmi kapsovými filtry třídy G4 (dle ČSN EN 779). Hlídání zanesení filtru FUDHV diferenčním manostatem. Akustická clona AHD složena ze zvětšeného tlumiče hluku a clony s výstelkou z materiálu tlumícího hluk, dodatečný útlum 4 db(a). Tlumič hluku sání USD k montáži nad jednotku, z plechu AluZink s výstelkou z materiálu tlumícího hluk, dodatečný útlum 3 db(a) Žaluzie AK kryt z plechu AluZink s přestavitelnou žaluzií (místo výustky Air-njector) DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Standardní lakování SL v barvách Hoval červená (RAL 3000) / oranžová (RAL 2008). Zvláštní lakování AL v barvě RAL čís. Závěsná sada AHS pro montáž jednotky pod strop, složena ze 4 párů U profilů z plechu AluZink, nastavitelné délky do 1300 mm. Lakování v barvě jednotky. Revizní vypínač RS ve svorkovnici jednotky TopVent. 24

TopVent gas. Cirkulační a přívodní jednotky pro vytápění vysokých hal. Projekční příručka

TopVent gas. Cirkulační a přívodní jednotky pro vytápění vysokých hal. Projekční příručka TopVent gas. irkulační a přívodní jednotky pro vytápění vysokých hal. Projekční příručka TopVent gas Projekční příručka Technické změny vyhrazeny. Art.Nr. 4 206 633 Z 01 / 2008 ovalwerk A, Liechtenstein,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

RoofVent Vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení vysokých hal. Příručka pro projektanty

RoofVent Vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení vysokých hal. Příručka pro projektanty RoofVent Vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení vysokých hal. Příručka pro projektanty RoofVent Příručka pro projektanty Technické změny vyhrazeny. Art.Nr. 4 205 703 C 08 / 2007 Hovalwerk AG,

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Ventilační jednotky Řada CB29M

Ventilační jednotky Řada CB29M Ventilační jednotky Řada CB29M TECHNICKÁ DATA OBSAH strana 1. Vlastnosti 1 2. Příslušenství 2 3. Specifikace 3 4. Údaje ventilátoru 3 5. Údaje o elektrickém vyhřívání 4 6. Rozměry 6 7. Instalační vzdálenosti

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Chladicí systémy Liquid Cooling Package

Chladicí systémy Liquid Cooling Package Chladicí systémy Liquid Cooling Package 2 Rittal LCP Rittal The System. Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí. To platí také pro systém Rittal. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky portfolio co děláme Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb Větrání provozů se specifickými požadavky ATEX (nevýbušnost) Seizmická odolnost Čistitelnost a mikrobiální nezávadnost Odolnost

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více