Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor"

Transkript

1

2 Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor se sníženými nároky na komfort (např. vysoké skladovací haly) TopVent commercial CAU Nástřešní jednotka pro větrání, vytápění a chlazení supermarketů a komerčních hal TopVent commercial CUM Nástřešní jednotka pro vytápění a chlazení supermarketů a komerčních hal TopVent MH Přívodní jednotka pro větrání a vytápění vysokých prostor TopVent MK Přívodní jednotka pro větrání, vytápění a chlazení vysokých prostor TopVent HV Cirkulační jednotka pro prostory s výškou do 6 m TopVent curtain Vratové clony Volitelné příslušenství D E F G H J K Ovládání a regulace 165 L Provoz 177 M 205

3 2

4 Bezpečnost A 1 Symboly 5 2 Provozní bezpečnost 5 3 Bezpečnost při údržbě 5 4 Pokyny pro provozní řád 5 3

5 4

6 A Bezpečnost 1 Symboly 3 Bezpečnost při údržbě Var arování Tento symbol se vyskytuje u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může vést k ohrožení zdraví či života osob. Respektujte tyto pokyny a počínejte si obezřetně. Zároveň dodržujte platná pravidla a všeobecně závazné předpisy bezpečnosti práce. Upozornění Tento symbol se vyskytuje u pokynů, jejichž nedodržení může mít vliv na poškození zařízení. nformace Symbol se vyskytuje na místech s informacemi a pokyny pro hospodárný provoz zařízení. 2 Provozní bezpečnost Jednotky TopVent odpovídají svojí konstrukcí současným poznatkům vědy a techniky. Přesto mohou při nevhodném použití vznikat určitá rizika. Proto: Před vybalením zařízení, montáží, zprovozněním nebo údržbou prostudujte a dodržujte pokyny provozního návodu a dokumentace! Provozní návod uschovejte na přístupném místě. Zařízení smí být montováno, provozováno a servisováno proškolenými odbornými osobami. Případně odstraněné nebo poškozené bezpečnostní štítky neprodleně obnovte. Pro instalaci a provoz zařízení platí v každém případě místní bezpečnostní předpisy a technické normy; tyto je nutné respektovat a dodržovat! Opravy a údržbu nechte provádět autorizovanými pracovníky, či přímo zákaznickou službou. Dodržujte zvláštní předpisy, např. pro práci na elektrickém zařízení. Před započetím práce na zařízení, především při odstraňování poruchy, vypněte hlavní vypínač a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Před započetím prací údržby vypněte revizní vypínač (volitelné příslušenství). Revizním vypínačem jsou odpojeny pouze ventilátory, ostatní součásti (např. VarioTronic) zůstávají i nadále pod napětím! Při práci na jednotce TopVent pozor na nechráněné, ostré hrany plechů. Poškozené a odstraněné pokyny a varovné štítky neprodleně obnovte. Pokyny a varovné štítky nepřelepovat a nepřetírat barvou. Po ukončení prací údržby odborně namontujte zpět všechny odstraněné ochranné části. Vlastní přestavby nebo změny zařízení mohou ohrozit jeho funkci a bezpečnost osob a jsou tedy nepřípustné. Náhradní díly musí splňovat odpovídající technické požadavky. Doporučujeme proto používat pouze originální náhradní díly od firmy Hoval. 4 Pokyny pro provozní řád Podle bezpečnostních předpisů jednotlivých zemí musí provozovatel zařízení seznámit obsluhující personál s hrozícími nebezpečími a přijmout opatření k jejich odvrácení, aby nevznikaly pracovní úrazy. To lze provést prostřednictvím provozního řádu, který vedle platných národních zákonů a předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí může obsahovat také nejdůležitější body tohoto návodu na použití zařízení. 5

7 6

8 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 1 Užití 8 2 Konstrukce a funkce 9 3 Technická data 10 4 Příslušenství 18 5 Ovládání a regulace 19 6 Projektování 20 7 Doprava a instalace 22 8 Popisné texty 24 7

9 TopVent DHV Užití 1 Užití Jednotka TopVent DHV je určena pro vytápění vysokých prostor v režimu cirkulace vzduchu. Ke správnému použití patří dodržování výrobcem daných podmínek pro instalaci, provoz a údržbu jednotek a dále respektování možných nebezpečí a možností poškození jednotek. 1.1 Skupina uživatelů Jednotky TopVent DHV smějí montovat, obsluhovat a provádět jejich údržbu pouze pracovníci s odpovídajícími znalostmi. Provozní návod je určen provozním technikům, pracovníkům zařízení techniky budov, vytápění a vzduchotechniky. 1.2 Druhy provozu Jednotky TopVent DHV mají tyto druhy provozu: cirkulační provoz s nižšími otáčkami cirkulační provoz s vyššími otáčkami pohotovostní režim vypnuto Pro provoz musí být dodrženy podmínky hranice použití, uvedené v kapitole 'Technická data'. Každé jiné použití je klasifikováno jako nedoporučené a za škody vzniklé tímto provozem výrobce nezodpovídá. Jednotky ve standardním provedení nejsou určeny pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vysokou vlhkostí nebo prostory s velmi vysokou prašností. 1.3 Zbývající rizika Přes všechna opatření existují ještě tzv. zbývající rizika, která jsou potenciální a je třeba je respektovat: Nebezpečí při práci na elektrickém zařízení. Při práci na jednotkách může dojít k pádu jednotlivých dílů nebo nářadí. Porucha provozu v důsledku poškození dílů. Nebezpečí opaření při práci na napájecím potrubí. 8

10 TopVent DHV Konstrukce a funkce B 2 Konstrukce a funkce Jednotky TopVent DHV slouží pro vytápění v provozu cirkulace; byly vyvinuty specielně pro použití ve vysokých halách. Jednotky, instalovány pod strop, nasávají vnitřní vzduch, ohřívají jej v tepelném výměníku a přivádějí vířivou výustkou zpět do prostoru. Jednotky TopVent DHV se díky vysokému výkonu a účinnému rozdělování vzduchu vyznačují velmi vysokým dosahem. V porovnání s jinými systémy je tak pro dosažení požadovaných podmínek nutné použít menší počet instalovaných zařízení. Tři velikosti jednotek, dvouotáčkové ventilátory, různé typy výměníků a široká paleta příslušenství umožňuje řešení na míru pro každou halu. K dispozici jsou také tepelné výměníky horkovodní, parní a elektrické. 2.1 Konstrukce jednotky Jednotka TopVent DHV je složena z topného dílu (s ventilátorem a tepelným výměníkem) a automaticky přestavitelnou vířivou výustkou Air-njector. Oba díly jsou vzájemně sešroubovány s možností případné snadné demontáže. topný díl Air-njector Obr. B2 1: Díly jednotky TopVent DHV 2.2 Rozdělování vzduchu výustkou Air-njector Patentovaná výustka zvaná Air-njector je rozhodujícím konstrukčním dílem. Přestavitelnými lopatkami je nastavován úhel vyfukování vzduchu. Ten je závislý na vzduchovém výkonu ( otáčky ventilátoru), výfukové výšce a rozdílu teplot mezi přiváděným a okolním vzduchem. Vzduch je potom do prostoru přiváděn kolmo dolů, v kuželu nebo horizontálně. To zaručuje: vytápění velké plochy jedinou jednotkou TopVent DHV, žádné jevy průvanu v pobytové oblasti, odstranění teplotního vrstvení v prostoru a tím výrazné úspory energie. Kryt: vyrobený z korozivzdorného plechu s ochrannou vrstvou AluZink Ventilátor: bezúdržbový, tichý, srpovitý ventilátor s příznivou spotřebou energie Tepelný výměník: teplovodní ohřívák složen z měděných trubek a hliníkových lamel Svorkovnice Tlumič hluku Air-njector: patentovaná, automaticky přestavitelná vířivá výustka pro bezprůvanový přívod vzduchu na velkou plochu Obr. B2 2: Konstrukce jednotky TopVent DHV 9

11 TopVent DHV Technická data 3 Technická data Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C Typ jednotky Otáčky Otáčky (jmenovité) min -1 Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly 1) max. m 2 Příkon (pro 400 V/50 Hz) kw Odběr proudu (pro 400 V/50 Hz) A DHV-1-10/A DHV-1-10/B DHV-1-10/C ) Výška dosahu H max = 11 m při rozdílu teplot přiváděného proti okolnímu vzduchu do 30 K Tabulka B3 1: Technická data jednotky TopVent DHV Typo ypový vý klíč Typ jednotky TopVent DHV Velikost jednotky 6, 9 nebo 10 DHV 6 / A Tepelný výměník Velikost výměníku A, B nebo C Typ yp jednotky Otáčky Hladina tlaku hluku (odstup 5 m) 1) db(a) Celková hladina hlukového výkonu db(a) Oktávové hladiny výkonu hluku 63 Hz db 125 Hz db 250 Hz db 500 Hz db 1000 Hz db 2000 Hz db 4000 Hz db 8000 Hz db DHV DHV DHV ) při vyzařování tvaru polokoule v prostoru bez reflexí Tabulka B3 2: Typový klíč Tabulka B3 3: Akustické výkony jednotky TopVent DHV 10

12 TopVent DHV Technická data B DHV-6 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 80/60 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa /50 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C /40 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C /71 DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška dosahu m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 4: Topné výkony jednotky TopVent DHV-6 11

13 TopVent DHV Technická data 12DHV-9 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 80/60 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 70/50 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 60/40 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 82/71 DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška výfuku m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 5: Topné výkony jednotky TopVent DHV-9 20 C Q t PV H max m W p W kw C m l/h kpa

14 TopVent DHV Technická data B DHV-10 Teplota vzduch vstup Voda C Typ jednotky 90/70 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 80/60 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C 10 C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa C Q t PV H max m W p W kw C m l /h kpa /50 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C /40 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C /71 DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Označení pro nepřípustné stavy, kdy by byla překročena maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C. Vysvětlení: Q = topný výkon t PV = teplota přiváděného vzduchu H max = max. výška výfuku m W = množství vody p W = tlaková ztráta na straně vody Tabulka B3 6: Topné výkony jednotky TopVent DHV-10 13

15 TopVent DHV Technická data 28 E 4 x M10 T N F G H J C zpátečka přívod R B D A Typ jednotky A mm B mm C mm T mm E mm F mm G mm H mm J " N mm R mm D mm Hmotnost kg Obsah vody Typ v registru l DHV Rp 1 1 / 4 (vnitřní) A B C DHV Rp 1 1 / 2 (vnitřní) A B C DHV Rp 1 1 / 2 (vnitřní) A B C Tabulka B3 7: Rozměry a hmotnosti jednotky TopVent DHV Maximální provozní tlak vody 800 kpa Maximální teplota topného média 120 C Maximální teplota přiváděného vzduchu 60 C Maximální okolní teplota 40 C Tabulka B3 8: Hranice použití jednotky TopVent DHV 14

16 TopVent DHV Technická data B Z R W X Y Typ jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C Typ jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C Typ yp jednotky Otáčky Výška jednotky R m Odstup od stěny W min. m max. m Odstup jednotek X min. m (vzdálenost středů) max. m Výška výfuku Y 1) min. m Odstup stropu Z min. m DHV-1-10/A DHV-1-10/B DHV-1-10/C ) S příslušenstvím 'žaluzie' lze minimální výšku instalace redukovat o 1 m (viz. Díl K 'Příslušenství'). Tabulka B3 9: Minimální a maximální odstupy. 15

17 TopVent DHV Technická data DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Příklad: Zvýšení tlakové ztráty o 46 Pa pro 6100 m 3 /h znamená změnu vzduchového výkonu na m 3 /h Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 1: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-6 s přídavnou tlakovou ztrátou DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 2: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-9 s přídavnou tlakovou ztrátou 16

18 TopVent DHV Technická data B DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky otáčky Nárůst tlaku v Pa Vzduchový výkon v m 3 /h Diagram B3 3: Vzduchový výkon jednotky TopVent DHV-10 s přídavnou tlakovou ztrátou 17

19 TopVent DHV Příslušenství 4 Příslušenství Jednotky TopVent DHV lze přizpůsobit podmínkám libovolného projektu širokou paletou dostupného příslušenství. Detailní popisy naleznete v dílu K 'Volitelné příslušenství' tohoto dokumentu. Lakování Závěsná sada Revizní vypínač Servopohon Air-njector Filtrační komora Akustická clona Tlumič hluku sání Žaluzie Komponenty v provedení Eex bez příplatku ve standardních barvách Hoval (červená/oranžová) nebo za příplatek v libovolné barvě (kód RAL) pro montáž jednotky pod strop pro vypnutí přívodu energie k ventilátoru pro přestavování vířivé výustky jinou regulací (vlastní regulace Hoval pro ovládání vířivé výustky viz. kapitola 5 'Ovládání a regulace') pro filtraci cirkulačního vzduchu pro redukci hladiny hluku v prostoru (omezuje hluk procházející výustkou Air-njector) pro redukci hladiny hluku v prostoru (omezuji reflexi hluku pod strop) pro použití jednotek TopVent DHV v nízkých halách (místo výustky Air-njector) pro použití jednotek TopVent DHV v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1 a zóna 2), pouze pro DHV-6 a DHV-9 Tabulka B4 1: dostupné příslušenství jednotek TopVent DHV 18

20 TopVent DHV Ovládání a regulace B 5 Ovládání a regulace Pro jednotky TopVent DHV Hoval vyvinul vlastní ovládání a regulaci optimálně odpovídající jednotlivým komponentům. Detailní popis naleznete v dílu L 'Ovládání a regulace' tohoto dokumentu. 5.1 Regulace prostorové teploty TempT emptronic EasyTronic Programovatelný, elektronický regulátor teploty pro plně automatický provoz. Regulační algoritmus s Fuzzy logikou zajišťuje minimální odchylku od jmenovité teploty, snižuje spotřebu energie a prodlužuje životnost zařízení. Jednohladinový regulátor teploty bez spínání podle času. Požadovaná teplota je nastavena mechanicky a pomocí přepínače zvoleny používané otáčky. Tabulka B5 1: Součásti pro regulaci teploty TopVent DHV 5.2 Ovládání rozdělování vzduchu Automatické ovládání Var ariot iotronic onic VarioTronic elektronické ovládání výustky Air-njector řídí rozdělování vzduchu v závislosti na měnících se provozních podmínkách (otáčky, teploty). VarioTronic pracuje nezávisle na regulaci prostorové teploty. Manuální ovládání potenciometrem a servopohonem Pro aplikace, jejichž provozní podmínky se příliš nemění, respektive pokud není požadován příliš vysoký komfort, lze pro ruční ovládání rozdělování vzduchu použít potenciometr a servopohon. Pevné nastavení Pokud se provozní podmínky nemění (konstantní teplota přiváděného vzduchu, konstantní množství), lze použít pevné nastavení. Tabulka B5 2: Součásti pro ovládání rozdělování vzduchu TopVent DHV U systémů větrání hal, kde jsou použity cirkulační jednotky TopVent DHV s větracími jednotkami RoofVent, přebírá úlohu ovládání a regulace systém Hoval DigiNet. 19

21 TopVent DHV Projektování 6 Projektování Příklad Zjištění výchozích údajů Geometrie prostoru (půdorys) Výfuková výška (= odstup mezi podlahou a spodní hranou jednotky TopVent ) Nezbytný topný výkon Požadovaná prostorová teplota Teploty otopné soustavy (přívod/zpátečka) Požadavek na komfort (akustika) geometrie prostoru...50 m x 70 m výfuková výška...10 m potřebný topný výkon kw požadovaná prostorová teplota.. 20 C otopná soustava...80/60 C požadavek komfortu...standard Požadavek na komfort (akustika) Podle požadavku na hlučnost zařízení definovat použité otáčky: snížená hladina hluku nižší otáčky (stupeň ) normální hladina hluku vyšší otáčky (stupeň ) V tomto projektu jsou požadavky na akustiku 'standardní', proto se počítá s použitím vyšších otáček ventilátoru (stupeň ). Výfuková výška S ohledem na minimální instalační výšku (Tabulka B3-9) prověřte, které jednotky mohou být použity. Podle použitého teplotního spádu otopné soustavy a teplot vzduchu na vstupu (= prostorová teplota) prověřte maximální výšku výfuku (Tabulky B3-4, B3-5 a B3-6). Vyloučit nevyhovující jednotky. Podle tabulky B3-9 platí následující minimální výšky výfuku: DHV m DHV-9, DHV m Jednotky lze tedy v tomto případě pro výšku 10 m použít. Podle tabulky B3-4, B3-5 a B3-6 pro otopnou soustavu 80/60 C a teplotu vstupujícího vzduchu 20 C nevyhovují následující jednotky vzhledem k maximální výšce: DHV-6/C... H max = 9.0 m DHV-9/C... H max = 9.4 m Minimální a maximální počet užitých zařízení Pro stanovení minimálního počtu použitých jednotek existují tři kritéria, které musí být všechny splněny: a) Minimum určené plochou V tabulce B3-1 jsou udány velikosti podlahové plochy maximálně ošetřené jednou jednotkou TopVent DHV. Ze známé plochy řešeného prostoru určete počet, velikost a typ výměníku jednotek. b) Minimum z rozměrů délka x šířka Vzhledem ke geometrii haly určete s ohledem na délku a šířku plochy nutný počet jednotek. K tomuto výpočtu použijeme maximální vzdálenosti mezi jednotkami a odstupem od stěn (viz. tabulka B3-9). c) Minimum z topného výkonu V závislosti na potřebném topném výkonu určíme velikosti jednotek a typy tepelných výměníků (tabulka B3-4, B3-5 a B3-6). Určete podle a), b) a c) minimální počty jednotek podle typů a zaznamenejte je do přehledové tabulky. Nejvyšší hodnota určí minimální počet jednotek d). Dále určete maximální počet jednotek podle e) a opět zaznamenejte do přehledové tabulky. 20

22 TopVent DHV Projektování B d) Minimální počet zařízení Nejvyšší hodnota a), b) a c) určuje potřebný počet jednotek. e) Maximálně možný počet Minimální počet zařízení je zpravidla hodnotou, která je v praxi zvolena, neboť zaručuje nejpříznivější investiční náklady. Pro případy s vysokým požadavkem na komfort je možno ovšem použít větší počet jednotek. Maximální počet jednotek určíme vydělením plochy haly minimální ošetřenou plochou na jednotku X 2 (X= minimální odstup jednotek, viz. tabulka B3-9). Typ a) b) c) d) e) DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C žádná možnost DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C žádná možnost DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Konečný počet jednotek Z uvedených možností stanovte s ohledem na geometrii haly, plochu, investiční náklady a požadavku na komfort konečné řešení. Vzhledem ke geometrii, ploše, výšce, požadavku na komfort a snaze o minimální náklady je zvolena varianta se 6 jednotkami TopVent DHV-9/B. Automatické ovládání Jednotky pracující za stejných provozních podmínek (prostorová teplota, potřeba tepla, provozní čas) seskupte do regulačních skupin. Pozor na maximální spínací výkon použitého regulátoru. Prověřte, zda je s ohledem na dané okolní a provozní podmínky vhodné použití automatické regulace rozdělování přiváděného vzduchu VarioTronic. Minimálním řešením je jeden regulátor TempTronic pro 6 jednotek: spínací výkon = 6 x 0.98 kw < 6.5 kw Maximální ošetřená plocha je závislá na jedné straně na podmínkách daných stavbou a na druhé straně kvalitou a dimenzováním rozdělování vzduchu. Komplexní mechanismy proudění ve velkých prostorech je možno matematicky popsat projekčními veličinami. Využití energie dodávané do oblasti pobytu je vždy závislé na kvalitě rozdělování přiváděného vzduchu v závislosti na množství, teplotě přiváděného vzduchu a výšce výfuku. Měření na zkušebně a zkušenosti z rozličných instalací ukazují, že výustky Air-njector proti běžně používaným elementům jiných cirkulačních jednotek mají skutečně vyšší účinnost. Využití této vyšší kvality vedle příznivějších provozních nákladů znamená větší ošetřenou plochu a tím nižší počet zařízení. Pro zjednodušení projektování se vzhledem k ošetřené ploše zříkáme komplikovaných vzorců a diagramů. Musí být však brán ohled na limitní hodnoty, nerušené proudění primárního a sekundárního proudu vzduchu. V případě uvažovaného použití jednotek mimo doporučené limitní hodnoty konzultujte řešení se zástupcem výrobce. 21

23 TopVent DHV Doprava a instalace 7 Doprava a instalace Dopravu a montáž smějí provádět pouze pracovníci s příslušnými technickými znalostmi! Pro dopravu na místo instalace a instalaci je nezbytné zvedací zařízení! Jednotku neklopit a nepokládat! 7.1 Montáž Pro montáž pod strop jsou jednotky sériově vybavovány 4 zalisovanými maticemi M10 s šestihrannými šrouby a podložkami. Těmito šrouby a přestavitelnou závěsnou sadou (příslušenství) lze jednotku snadno upevnit pod strop. Vlisované matice jsou navrženy pro vlastní váhu jednotky. Nelze je zatěžovat dalším přídavným zatížením! Vlisované matice nejsou schopny přenést ohybový moment; z tohoto důvodu nesmí být použity šrouby se závěsnými oky! 7.2 Hydraulic draulická instalace Hydraulické zapojení musí být provedeno pracovníkem s odbornými znalostmi! Jednotky pracující za stejných provozních podmínek (prostorová teplota, potřeba tepla, provozní čas) seskupte do regulačních skupin. Jako topné médium smí být použita teplá nebo horká voda s maximální teplotou do 120 C. Pro úsporu nákladů je možná předregulace rozdělovače, je však nutné vždy zajistit dostatečné pokrytí potřeby tepla každé jednotky. Tepelný výměník zapojte podle obrázku B7 2. V závislosti na místních podmínkách prověřte nutnost použití kompenzátorů pro vyrovnání roztažnosti přívodu a zpátečky, případně použití kompenzačních smyček. Výměník nesmí přenášet žádná přídavná zatížení, např. přívod nebo zpátečka! V rámci jedné regulační skupiny proveďte vzájemné hydraulické vyrovnání, aby bylo zajištěno rovnoměrné pokrytí plochy teplem. Pro zavěšení je možno také použít ocelové pásky, profily, ale také ocelová lanka, přičemž je nutno dodržet: Zavěšení může být provedeno pouze v rovině upevňovacích šroubů maximálně pod úhlem 45. Jednotka musí být namontována vodorovně! max. 45 max. 45 Odvzdušnění s uzávěrem Vyrovnávací ventil Vypouštěcí kohouty Uzavírací ventily Přívod Zpátečka Obr. B7 1: Zavěšení jednotky TopVent DHV Obr. B7 2: Připojení tepelného výměníku 22

24 TopVent DHV Doprava a instalace B 7.3 Elektric ická instalace Elektrická instalace smí být provedena pouze pracovníkem s příslušným oprávněním. Musí být dodrženy platné normy a místní předpisy (např. ČSN EN ). Jednotka je dodávána v provozuschopném stavu. Prověřte, zda napětí, jištění a frekvence odpovídají hodnotám uvedeným na štítku. Při odlišnostech nesmí být jednotka připojena! Pro dlouhé přívody vyberte správný průřez kabelů podle odpovídajících pravidel (např. ČSN ). Elektrickou instalaci proveďte podle plánu zapojení ovládání a regulace. Připojení jednotek proveďte podle schéma svorkovnice. Připojte termokontakty zabudované do vinutí motoru. Použití termokontaktů chrání motor proti přehřátí. Nezapomeňte na hlavní vypínač celého zařízení (ovládání, regulace, jednotky). Při skupinovém zapojení jednotek TopVent se jednotlivé jednotky zapojí paralelně. Termokontakty a revizní vypínače zapojte sériově! Revizní vypínač (volitelně) Nižší otáčky (zapojení Y) Ventilátor (zapojení provádí instalační firma) Hlídání stavu filtru (volitelně) Termokontakt Vyšší otáčky (zapojení ) (zapojení provádí instalační firma) Obr. B7 3: Plán svorkovnice jednotky TopVent DHV 23

25 TopVent DHV Popisné texty 8 Popisné texty TopV opvent DHV cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor Kryt z koroziodolného plechu s povrchovou ochranou AluZink, sériově vybaven 4 vlisovanými maticemi M10 se šestihrannými šrouby a podložkami pro montáž jednotky pod strop. Tepelný výměník z měděných trubek a hliníkových lamel. Rozdělovač a sběrač s připojovacím šroubením vyroben z oceli. Ventilátor s dvouotáčkovým třífázovým motorem s hliníkovými tlakuodolnými srpovitými lopatkami, bezúdržbový, s nízkou hlučností a vysokou účinností. Ochrana motoru vestavěnými termokontakty. Druh krytí P54. Na straně krytu je zabudována svorkovnice pro připojení napájecího napětí a příslušenství. Vířivá výustka s koncentrickou tryskou, 12 přestavitelnými naváděcími lopatkami a tlumičem hluku. Technická data Otáčky Jmenovitý vzduchový výkon m 3 /h Ošetřená plocha haly m 2 Výška dofuku m Jmenovitý topný výkon kw pro vodu C a teplotu vstupujícího vzduchu C Příkon kw Odebíraný proud A Napětí 400 V / 50 Hz Servopohon Air-njector VT-A s připojovacím kabelem pro ovládání vířivé výustky Air- njector externí regulací. Filtrační komora FK s dvěmi kapsovými filtry třídy G4 (dle ČSN EN 779). Hlídání zanesení filtru FUDHV diferenčním manostatem. Akustická clona AHD složena ze zvětšeného tlumiče hluku a clony s výstelkou z materiálu tlumícího hluk, dodatečný útlum 4 db(a). Tlumič hluku sání USD k montáži nad jednotku, z plechu AluZink s výstelkou z materiálu tlumícího hluk, dodatečný útlum 3 db(a) Žaluzie AK kryt z plechu AluZink s přestavitelnou žaluzií (místo výustky Air-njector) DHV-6/A DHV-6/B DHV-6/C DHV-9/A DHV-9/B DHV-9/C DHV-10/A DHV-10/B DHV-10/C Standardní lakování SL v barvách Hoval červená (RAL 3000) / oranžová (RAL 2008). Zvláštní lakování AL v barvě RAL čís. Závěsná sada AHS pro montáž jednotky pod strop, složena ze 4 párů U profilů z plechu AluZink, nastavitelné délky do 1300 mm. Lakování v barvě jednotky. Revizní vypínač RS ve svorkovnici jednotky TopVent. 24

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

TopVent gas. Cirkulační a přívodní jednotky pro vytápění vysokých hal. Projekční příručka

TopVent gas. Cirkulační a přívodní jednotky pro vytápění vysokých hal. Projekční příručka TopVent gas. irkulační a přívodní jednotky pro vytápění vysokých hal. Projekční příručka TopVent gas Projekční příručka Technické změny vyhrazeny. Art.Nr. 4 206 633 Z 01 / 2008 ovalwerk A, Liechtenstein,

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Informace o výrobku (pokračování)

Informace o výrobku (pokračování) Informace o výrobku (pokračování) Kompaktní zařízení přívodu a odvodu. Kryt z ocelového plechu, barva bílá, vrstva prášku, zvukově a tepelně izolovaný. S dálkovým ovládáním se spínacími hodinami, programovým

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

Vzduchové dveřní clony DOR L.B

Vzduchové dveřní clony DOR L.B DOR L.B lakovaná skříň RAL 9002 vodní nebo elektrický ohřívač skříň do velikosti 2000 mm Skříň Clony s vodním ohřívačem se dodávají se skříní ve dvou provedeních. V provedení pro montáž do podhledu je

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech, v chatách

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381 VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Výustě s vířivou komorou WKD 8 Typ WKD 8 je vysoce induktivní vířivá výusť se čtvercovou čelní maskou a s vnitřní vířivou

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

Příklady použití. Vzduchové clony Viento

Příklady použití. Vzduchové clony Viento PR-2009-0199-CZ Změny vyhrazeny 11/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony Viento 2 PR-2009-0199-CZ Změny vyhrazeny 11/2009 Vzduchové clony Viento Obsah Typový klíč 4 Rychlý výběr 5 Popis vzduchové clony

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

1 Užití 8. 2 Konstrukce a funkce 9. 3 Technická data 15. 4 Příklad návrhu 24. 5 Příslušenství 26. 6 Ovládání a regulace 27. 7 Doprava a instalace 28

1 Užití 8. 2 Konstrukce a funkce 9. 3 Technická data 15. 4 Příklad návrhu 24. 5 Příslušenství 26. 6 Ovládání a regulace 27. 7 Doprava a instalace 28 B větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro vytápění vysokých hal 1 Užití 8 2 Konstrukce a funkce 9 3 Technická data 15 4 Příklad návrhu 24 5 Příslušenství 26 6 Ovládání a regulace 27 7 Doprava

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

horizontální umístění vertikální umístění Umístění jednotek: vertikální horizontální

horizontální umístění vertikální umístění Umístění jednotek: vertikální horizontální 06 Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Použití: vzduchové clony průmyslové AXI jsou určeny do objektů průmyslových příp. do zásobovacích, obslužných prostorů,

Více

Vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento Vzduchová clona Viento Příslušenství L. A 1 U 2. 1 1 1 LZ. 1 0. 0 1 Řada pro

Více

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž R AGI AGI Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata Horizontální a vertikální montáž Délky: 1,2, 1,8, 2,4 a 3 m 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL Použití Robustní vzduchové clony AGI jsou díky vysoce ným

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

REMKO PWL. Podstropní ventilační jednotky Topení/chlazení. Obsluha Technika Náhradní díly. Vydání CZ Vo6

REMKO PWL. Podstropní ventilační jednotky Topení/chlazení. Obsluha Technika Náhradní díly. Vydání CZ Vo6 REMKO PWL Podstropní ventilační jednotky Topení/chlazení Obsluha Technika Náhradní díly Vydání CZ Vo6 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Montáž zařízení 6 Příklady montáže 7 Elektrické připojení 8 Uvádění do

Více

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny

www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny www.frivent.com Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Jednotky UTM s motory 230 V Technické údaje 2 - trubkový systém topení nebo chlazení 2 - řadý výměník velikost celkový chladící výkon

Více

www.frivent.cz Větrací a klimatizační konvektory Frivent Technické údaje rozměry moderní design

www.frivent.cz Větrací a klimatizační konvektory Frivent Technické údaje rozměry moderní design www.frivent.cz Větrací a klimatizační konvektory Frivent moderní design tiché Technické údaje rozměry 1 Rozměry oplášťování připojení média zleva připojení média zprava L P Redukce výkonů při zvyšování

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483 VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 8/DRV 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Vířivá výusť DRS 8/DRV 8 Vířivá výusť typu DRS 8/DRV 8 je vysoce induktivní, s kruhovou nebo čtvercovou čelní maskou s vylisovanými

Více

Adresa: UNITHERM,s.r.o. Vedlejší 25, č.p.88 Jablonec nad Nisou PSČ 46604

Adresa: UNITHERM,s.r.o. Vedlejší 25, č.p.88 Jablonec nad Nisou PSČ 46604 Adresa: UNITHERM,s.r.o. Vedlejší 25, č.p.88 Jablonec nad Nisou PSČ 46604 Kontakt: Telefon: + 420 483 705 587 E-mail: dtt@unitherm.cz Web: www.unitherm.cz Tradiční systém vytápění viz.(obrázek č.1) -poměrně

Více

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD

SYMPATIK Vila Aku. Obrázek RD SYMPATIK Vila Aku Obrázek RD Obr. Budova SYSTHERM SYMPATIK Vila Aku je předávací stanice, určená pro individuální vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech a malých objektech připojených na systémy

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS

Tepelná čerpadla voda / voda POPIS Chladící výkon: 5 až 18 kw Topný výkon: 6 až 20 kw Úspory energie Využití obnovitelné přírodní energie Jediná investice pro vytápění i chlazení Jednoduchá, spolehlivá a ověřená technologie POUŽITÍ Reverzní

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Komfortní řešení pro vaše bydlení Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Vzduchové dveřní clony průmyslové... Axi

Vzduchové dveřní clony průmyslové... Axi www.stavoklima.cz Vzduchové dveřní clony průmyslové... Axi Vzduchové dveřní clony průmyslové...axi Použití: vzduchové clony průmyslové AXI jsou určeny do objektů průmyslových příp. do zásobovacích, obslužných

Více

Technická specifikace CDP

Technická specifikace CDP Technická specifikace CDP Revision DD 280113-CZ Pro bazény do 100 m2 vodní plochy CDP 75 Str. 2 CDP 125 Str. 6 CDP 165 Str. 10 POZNÁMKY Str. 15 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o.

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody

Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů, který splňuje nejnáročnější

Více

Klimatizační jednotky - ploché provedení

Klimatizační jednotky - ploché provedení Klimatizační jednotky - ploché provedení 1 Obsah KG 15/20 Rozměry. strana 4, 5 Tlakové ztráty. strana 6 Charakteristika ventilátoru.. strana 7 Topné a chladicí výkony.... strana 10 Elektrické připojení.

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUW 242/3-3 turbotec pro, VUW 202/3-5, VUW 242/3-5 turbotec plus 02-Z1 turbotec pro (neobsahuje přední kryt) turbotec plus Závěsné kombinované kotle turbotec s odvodem spalin obvodovou stěnou, střechou nebo šachtou se vyznačují odlišnou konstrukcí oproti původním typům. Nové

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L Vyústka do čtyřhranného potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 Upínání šrouby 1 pružinami 1) 2 spec. mechanismem s rámečkem UR L x H Typ regulačního ústrojí R1, RS1 R2, RS2 R, RS Upínací rámeček UR Lamely horizontální

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem

Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS Stacionární kondenzační kotle s velkoobjemovým primárním výměníkem Medvěd Condens KKS - Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu

Více

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev AR200 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu Doporučená instalační výška 2,5 m * Skrytá montáž do podhledu Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev Použití AR200

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx

Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Datový list Kompaktní paralelní směšovač pro podlahové vytápění, FHM-Cx Použití FHM-C1 Směšovač FHM-C/FHM-C Směšovač FHM-C Kompaktní paralelní směšovače podlahového vytápění Danfoss, mají za úkol regulovat

Více

větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro vytápění a chlazení vysokých hal 1 Užití 38 2 Konstrukce a funkce 39 3 Technická data 45

větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro vytápění a chlazení vysokých hal 1 Užití 38 2 Konstrukce a funkce 39 3 Technická data 45 větrací jednotka se zpětným získáváním tepla pro vytápění a chlazení vysokých hal 1 Užití 38 2 Konstrukce a funkce 39 3 Technická data 45 4 Příklad návrhu 56 5 Volitelné příslušenství 58 6 Ovládání a regulace

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

RoofVent Vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení vysokých hal. Příručka pro projektanty

RoofVent Vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení vysokých hal. Příručka pro projektanty RoofVent Vzduchotechnické jednotky pro vytápění a chlazení vysokých hal. Příručka pro projektanty RoofVent Příručka pro projektanty Technické změny vyhrazeny. Art.Nr. 4 205 703 C 08 / 2007 Hovalwerk AG,

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle Verze 0 VK 4/- až VK 484/- atmovit 0-S Stacionární litinové kotle VK atmovit jsou určeny pro instalaci do sklepních prostorů pro radiátorové nebo podlahové topné systémy včetně kombinace obou systémů vytápění.

Více

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty

Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty VX Solo II Předávací stanice pro rodinné domy, dvojdomky, řadové domy a pro byty Předávací stanice pro soustavy centrálního zásobování tepla určená pro nepřímé. S připojovacím m pro zásobníkový TV. Určeno

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH

Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka LH Návod k montáži Teplovzdušná vytápěcí jednotka Výrobek č. 3040040 ST 07/99 CE Pokyny k montáži a obsluze Při připojování přidržujte výměník tepla hasákem. Přívod topného systému se připojuje k výměníku

Více

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers

Elektrické vzduchové clony. Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E. Projekční data. 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Elektrické vzduchové clony Správná volba pro Vaše dveře GEA Viento E Projekční data 04/2015 (CZ) GEA Heat Exchangers Typový klíč GEA Viento E Vzduchová clona Viento E Příslušenství L. A 1 E. 1 LZ. 1 0.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory NOVA Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu Obsah a vysvětlivky OBSAH Typ popis

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

Technická data. Vytápěcí jednotky SAHARA PROMPT. ... dnes objednáte, zítra dodáme. PR-2007-0527-CZ Změny vyhrazeny 11/2008 1

Technická data. Vytápěcí jednotky SAHARA PROMPT. ... dnes objednáte, zítra dodáme. PR-2007-0527-CZ Změny vyhrazeny 11/2008 1 Technická data Vytápěcí jednotky SAHARA PROMPT... dnes objednáte, zítra dodáme PR-2007-0527-CZ Změny vyhrazeny 11/2008 1 Úvod SAHARA PROMPT Rychlé řešení vytápění pro Vás Naše teplovzdušné vytápěcí jednotky

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Kompaktní vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT Ultra S Objem vzduchu až 300 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85% Popis: Vzduchotechnické jednotky pro přívod i odvod vzduchu v bytech, domech,

Více

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec. Typová řada byla rozšířena o kombinovaný kotel VUW 236/3-5 s ohřevem teplé vody. Tento kotel má široký modulační rozsah

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy CZ verze 1.1 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny Regulus CS TSV VDM 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny Regulus

Více

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2

Extero IP X4. Instalační rozměry: Rozměry, mm H Extero 100. Typ D. 138 Extero 125. 138 Extero 150. 138,2 Extero 160. 138,2 Extero 200 138,2 Extero Popis: Ventilátory Extero jsou speciálně navrženy na vertikální montáž. Jsou dokonale použitelné pro střední a velké zařízení. Ventilátory mají po dobu provozu velmi dobrou ventilační schopnost

Více

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007

jednotky Frivent DWR Technické údaje Rozměry a hmotnosti pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Klimatizace červenec 2007 www.frivent.com Nástřešní větrací jednotky Frivent DWR pro energeticky úsporné větrání a vytápění hal... Technické údaje Rozměry a hmotnosti červenec 2007 Klimatizace Klimatizace Popis systému Obsah Popis

Více

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu Calio-Therm S Typový list Impressum Typový list Calio-Therm S KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL 5/20/TCH/3 VARYCONTROL Ohřívače vzduchu Teplovodní a elektrické série WT WL EL TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Plynové horkovzdušné jednotky. aeroschwank AT

Plynové horkovzdušné jednotky. aeroschwank AT Plynové horkovzdušné jednotky aeroschwank T Plynová horkovzdušná jednotka typ TH Modulární hořákový systém pro bezpečný provoz a dlouhou životnost Vysoce účinný výměník tepla Výkonný axiální ventilátor

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VSC 196/2-C 150, VSC 246/2-C 170 ecocompact 01-S3 Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 100 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna maximální kompaktnost s minimálními

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více