Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s."

Transkript

1 Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. 1. Konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem na charakter služby) Pro koho je služba určena Seniorům starším 65 let, kteří jsou v důsledku nemoci či chronického postižení trvale odkázáni na péči druhé osoby. Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, za pomoci rodiny nebo dostupných terénních služeb. Seniorům, kteří mají částečně nebo úplně sníženou schopnost pohybu. Pro koho služba není určena Seniorům s potřebou stálé lékařské péče. Seniorům, kteří potřebují specializovanou psychiatrickou péči. Seniorům s nepřizpůsobivým a konfliktním jednáním, jejichž chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu. Seniorům s formou demence, která vylučuje pobyt na otevřeném oddělení. Seniorům závislým na alkoholu či jiných návykových látkách, kteří vyžadují specifický přístup personálu. Seniorům s infekční a parazitární chorobou všech druhů a stádií, při kterých nemocný může být zdrojem nákazy. Seniorům s tuberkulózou (s výjimkou stádií PIII. a MIII. a dalších stabilizovaných a inaktivních forem). Seniorům s pohlavní chorobou v akutním stadiu; v chronickém stadiu jen na základě vyjádření odborného lékaře příslušného zdravotnického zařízení. 2. Cíle a principy sociální služby (v souladu s cílovou skupinou) Naším hlavním cílem je poskytovat podporu a pomoc stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Péče v našem centru bude založena především na podpoře soběstačnosti a respektování člověka jako jedinečné lidské bytosti s různorodými potřebami. Důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou. Budeme se snažit maximálně respektovat přání klienta a jeho blízkých. Vila Vančurova o.p.s. by se měla stát otevřeným, živým, veřejně přístupným prostorem. Rádi bychom vybudovali přívětivé a klidné místo, kde se budou přirozeně setkávat a prolínat všechny generace. Budeme usilovat o to, aby prostředí bylo bezpečné, laskavé a vlídné. Abychom minimalizovali úskalí spojená se vstupem na poměrně konzervativní a státem do jisté míry kontrolovaný trh, rozhodli jsme se naši péči postavit na pevném a ověřeném modelu péče Domova Sue Ryder, o.p.s. Tato společnost má v České republice již 15-ti letou tradici a je součástí neformálního seskupení center Sue Ryder. Tyto organizace nesou jméno své zakladatelky, Angličanky Lady Sue Ryder, která v roce 1953 založila Nadaci Sue Ryder. Centra a projekty pod tímto jménem se dnes nachází ve 12 zemích Evropy a v jižní Africe. 1

2 Principy sociální služby Domova pro seniory Každý klient je respektován jako jedinečná lidská bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty a vyznání. Je respektována potřeba soukromí a zachování intimity klientů. Komplex nabízených služeb přispívá ke kvalitně prožitému závěru života. Poskytované služby a péče se zaměřují na podporu a zachování soběstačnosti klienta a, je-li možno, i na zvýšení zbývajících schopností sebeobsluhy. Služby jsou poskytovány v přátelském prostředí i atmosféře. Ačkoliv pro některé klienty nemůžeme nahradit jejich vlastní domov, usilujeme o to být alespoň ten druhý nejlepší. Domov pro seniory vytvářejí lidé - zaměstnanci, dobrovolníci a všichni ostatní, kteří jsou ochotni pomoci nebo přispět Domovu i sebemenší maličkostí. Jimi sdílené hodnoty zajišťují, že se "šance pro důstojné stáři" nestane jenom prázdným pojmem. 3. Popis prostředí, v němž je sociální služba poskytována Objekt se nachází nedaleko komplexu nemocnice, jež tvoří vzácný a architektonicky jednotně pojatý areál, jež byl nejprogresivnějším zařízením svého druhu ve Slezsku. Stavba nemocničního areálu byla zahájena dne a ukončena Budova byla vybudována jako soukromé sanatorium. Stavba sanatoria se 40 lůžky a 2 operačními sály proběhla v letech Porodnice zde pak fungovala od roku Interiéry provedené ve stylu Art deco dodnes nabízejí pohled na řadu původních dekorativních i funkčních prvků. V roce 2003 byla přesunuta opavská porodnice z historické budovy na rohu Vančurovy a Olomoucké ulice do nově zbudovaného pavilonu v rámci Slezské nemocnice. Od této doby nebyl tento objekt využíván. Zmínky o této budově a záměru využít ji jako domov pro seniory jsou uvedené v několika aktuálních strategických dokumentech statutárního města Opavy (tj. Integrovaný plán udržitelného rozvoje města , Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb období , Strategický plán ekonomického a územního rozvoje na období ). Záměr obecně prospěšné společnosti Vila Vančurova o.p.s. je tedy plně v souladu s plány zastupitelstva města a očekávání místních obyvatel. Klienti Domova pro seniory budou mít k dispozici 2 patra obytných prostor, kde budou umístěné jejich pokoje (jednolůžkové nebo dvoulůžkové). V přízemí bude umístěno wellness a rehabilitace. Klienti budou moci využívat společenskou místnost, knihovnu, jídelnu, místnost pro ergoterapii a fyzioterapii a park, který projde postupnou obnovou. 2

3 4. Dispoziční řešení prostor vnitřních i vnějších (dostupnost, dopravní obslužnost a další); přílohou provozní řád a nákres prostor určených uživatelům Domov pro seniory s kapacitou 32 lůžek bude situován ve 3. a 4. patře budovy. Celý objekt je řešen důsledně bezbariérově. K dispozici budou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Koupelna a WC jsou zpravidla jejich součástí, případně jsou v bezprostřední blízkosti pokoje. Vícelůžkové ložnice budou mít pro zachování intimity u lůžek závěsy, či mobilní skládací paravány. Vybavení pokojů, koupelen a toalet budou v maximální míře podporovat soběstačnost (madla, polohovací stolky, polohovací lůžka, apod.) a zároveň působit domácím dojmem. Na 3. patře bude prostorná JZ orientovaná denní místnost s využitím také jako jídelna s přípravnou stravy. Tato místnost bude mít, díky unikátnímu architektonickému řešení, téměř atributy zimní zahrady. Na 3. patře bude umístěno také balneo lázně s dobovými prvky, které by měly klientům navodit prvorepublikovou atmosféru. K různým společenským aktivitám mohou klienti využívat také prostory ve společenské místnosti 1.patra a knihovny ve 2.patře budovy Vila Vančurova. Ve sníženém přízemí bude umístěno rehabilitační a wellness centrum, jehož služby mohou klienti využívat. Toto místo bude inspirováno potřebami seniorů. V přízemí se bude nacházet i místnost pro aktivity klientů např. ergoterapii a fyzioterapii. Dále také expedice a přípravna stravy. Vila Vančurova o.p.s. s příjemnou rodinnou atmosférou je situována ve velmi klidném prostředí na Vančurově ulici v Opavě. V blízkosti se nachází Slezská nemocnice v Opavě, Psychiatrická léčebna v Opavě, lékárna a Městský hřbitov v Opavě. Vila Vančurova o.p.s. se rovněž nachází poblíž centra města, kde je výborná dostupnost do nedalekého obchodního centra. Zhruba 150 metrů od areálu Domova se nachází zastávka MHD. V pravidelných časových intervalech zde staví trolejbusové linky (201, 204, 208, 209) a autobusové linky (217, 221). Do objektu domova je rovněž možné dostat se automobilem, konkrétně po silnici I. třídy č. 46 ve směru Olomouc Šternberk. V areálu Vily Vančurové o.p.s. se nachází prostorné parkoviště. 5. Stručný popis konkrétních nabízených činností a úkonů sociální služby pro konkrétní sociální službu, včetně stanovených úhrad za jednotlivé úkony - vše musí být v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy (nejde však o opis vyhlášky či zákona) Nabídka služeb Poskytnutí celoročního ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, praní prádla a úklidu). Domov pro seniory má celkovou kapacitu 32 lůžek, je situován ve 3. a 4. patře budovy. Celý objekt je řešen důsledně bezbariérově. K dispozici jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Koupelna a WC jsou zpravidla jejich součástí, případně jsou v bezprostřední blízkosti pokoje. Vícelůžkové ložnice mají pro zachování intimity u lůžek závěsy, či mobilní skládací paravány. Vybavení pokojů, koupelen a toalet v maximální míře podporují soběstačnost (madla, polohovací stolky, polohovací lůžka, apod.) a zároveň působí domácím dojmem. V Domově pro seniory je zajištěno celodenní stravování v podobě tří hlavních jídel, dopolední a odpolední svačiny, případě druhé večeře pro diabetiky. Klienti mají na výběr ze dvou nabídek obědů. Uživatelé se mohou ze stravy odhlásit. Při odhlašování se řídí vnitřními pravidly Domova. Klientům se připravuje strava racionální, žlučníková či diabetická, dle doporučení lékaře. 3

4 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při zachování soběstačnosti). Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Zdravotní péči v domově zajišťuje plně kvalifikovaný personál sestavený z odborných zdravotnických zaměstnanců. Zdravotní péči zajišťujeme v nezbytném rozsahu (např. převazy, aplikace léků apod.). V případě potřeby zajistíme vyšetření ve zdravotnickém zařízení nebo jiné odborné ambulanci. Ošetřovatelskou péči poskytují v Domově pro seniory pracovníci v sociálních službách. Jejich pracovní činnosti jsou zaměřeny jak na základní péči o seniory, tak na zajištění ošetřovatelských úkonů, péči o psychiku klientů a jejich aktivizaci a kvalitní vedení sociální i ošetřovatelské dokumentace. Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných doplňkových službách. Naším hlavním cílem je poskytovat podporu a pomoc stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Péče v našem centru je založena především na podpoře soběstačnosti a respektování člověka jako jedinečné lidské bytosti s různorodými potřebami. Důležitá je pro nás i spolupráce s rodinou. Maximálně se snažíme respektovat přání klienta a jeho blízkých. Klientům pomáháme při využití aktivit a služeb v zařízení i mimo něj - doprovody na nákupy, do cukrárny, ke kadeřníkovi, výlety mimo domov apod.). Našim uživatelům nabízíme pravidelné volnočasové, aktivizační a sociálně terapeutické programy: sportovní a kulturní aktivity, trénování paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, taneční terapie, výtvarná dílna, pečení, procvičování jemné motoriky, canisterapie, bazální stimulaci, společenské hry, literární kroužek, společenské zábavy (Den seniorů, plesy, pochovávání basy, masopust apod.) procházky s uživateli apod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při zajišťování osobních záležitostí (snažíme se zprostředkovat kontakt s jinými zařízeními a domovy, poskytnout doprovod k lékaři, ke kadeřníkovi apod.) Klientům poskytujeme základní sociální poradenství, pomáháme při orientaci v sociálně-právní oblasti. 6. Ceník služeb Vila Vančurova o.p.s. domov pro seniory Ceník poskytovaných služeb a fakultativních služeb je zveřejněn na webových stránkách Ceník služeb se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006, Sb. 7. Popis způsobu vyjednávání se zájemcem o službu v souladu se standardy kvality sociálních služeb Proces jednání se zájemcem o službu začíná již poskytováním informací o námi nabízených službách. Vila Vančurova o.p.s. se snaží dostatečně informovat o sociální službě Domovy pro seniory. Vydává informační brožury a letáky, poskytuje informace na webových stánkách Informační letáky jsou pravidelně distribuovány na úřad práce, odbor sociálních věcí, na kontaktní centra pro zdravotně postižené občany a seniory a dalším poskytovatelům obdobné sociální služby. Sociální pracovnice poskytuje informace zájemcům o službu telefonicky, em nebo při osobním jednání v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny poskytují základní informace o službě pracovníci recepce nebo vrátnice. 4

5 Sociální pracovnice předává komplexní informace o poskytované sociální službě. Zájemce o službu seznámí s procesem přijímání klientů, předá formuláře žádostí o službu, poskytne základní sociální poradenství (např. informace o příspěvku na péči, informace o dalších sociálních službách pro seniory). Jednání probíhá na základě předem domluvené schůzky nebo v úředních hodinách sociálních pracovnic, které jsou zveřejněny v prostorách budovy Vila Vančurova o.p.s., na tištěných materiálech a na vizitkách. Sociální pracovnice se snaží sdělit informace žadateli přijatelným způsobem a v rozsahu, který je v souladu s jeho možností pochopení. Snaží se mluvit zřetelně, hlasitě, pomalu, tváří v tvář, udržovat oční kontakt, používat srozumitelné výrazy s ohledem na mentální stav nebo smyslové postižení zájemce. Rovněž sleduje i neverbální komunikaci zájemce, tón a intenzitu hlasu a gestikulaci. Sociální pracovnice pomůže zájemci s definováním jeho zakázky, tj. to, co zájemce od poskytované služby očekává, jaké jsou jeho osobní cíle. Rovněž poskytne další potřebné informace (nasměruje zájemce na jinou sociální službu, poskytne sociálně právní poradenství nebo poskytne informace o našich sociálních službách). Na konci rozhovoru sociální pracovnice shrne, co se zájemcem probrali, co bylo dohodnuto. Ověří si, že zájemce všemu rozuměl. Pokud je potřeba, stanoví si termín další schůzky. Sociální pracovnice přijímají vyplněné formuláře žádostí o pobytovou sociální službu. Každá žádost má své pořadové číslo. Žádost projednává sociální komise, o jejím výsledku je zájemce písemně (dopisem nebo elektronickou poštou) informován. V případě, že komise nemůže žádosti vyhovět, je žádost archivována. Komise projednává žádosti dle kritérií pro příjem klienta: dle aktuálního stavu volných míst, posuzuje možné soužití žadatele se svým spolubydlícím, dle možných kontraindikací k přijetí do Domova pro seniory. Žádost o pobyt může být zařazena do jednání sociální komise pouze tehdy, je-li doplněna komplexním lékařským vyjádřením o aktuálním zdravotním stavu zájemce dle dotazníku uvedeném přímo v žádosti. Je možné rovněž přiložit aktuální lékařskou zprávu, která obsahuje všechny údaje požadované v žádosti. Po obdržení vyplněné žádosti kontroluje sociální pracovnice její úplnost, popř. žádá žadatele nebo jeho rodinu o podání doplňujících informací. Kompletní přijatou žádost oboduje sociální komise dle předem stanovených kritérií. Při bodování posuzujeme následující oblasti: Místo trvalého bydliště žadatele Bytové podmínky žadatele (posuzuje se vhodnost současného bydlení pro běžný život seniora míra bezbariérovosti apod.) Věk žadatele Možnosti zajištění péče v přirozeném prostředí žadatele a možnosti péče do budoucna (zohledňuje se rodinná situace, zda se jedná o osamělého žadatele, o žadatele již umístěného v jiném pobytovém zařízení, LDN apod.) Zdravotní stav a soběstačnost žadatele (posuzuje se míra potřebnosti žadatele z hlediska potřeby péče, která se odvíjí od zdravotního stavu) Sociální situace žadatele (přihlíží se k důvodům a naléhavosti konkrétní žádosti, možnosti využití terénních sociálních služeb apod.) 5

6 Našim cílem je, abychom mohli všem klientům poskytovat kvalitní péči dle jejich individuálních potřeb. Přijímáme především žadatele, kteří potřebují pomoc v běžných denních úkonech minimálně na úrovni II. stupně závislosti na péči a více. Pokud žadatel schválený komisí vyjádří zájem o využívání služby, sociální pracovnice zahájí proces přijímání klienta do Domova pro seniory. U klientů nastupujících k pobytu provede sociální pracovnice sociální šetření v jejich domácnosti. Účelem tohoto šetření je zjistit od klienta více informací potřebných k využívání služby a současně zjistit, jakou péči klient konkrétně potřebuje, jaká jsou jeho přání a očekávání od služby. V souladu s 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, může Domov pro seniory odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociální služby, pokud: 1) Domov pro seniory neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá, 2) Domov pro seniory nemá dostatečnou kapacitu, 3) zdravotní stav uchazeče, který žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, toto vylučuje. Zamítne-li komise Domova pro seniory žádost žadatele o pobyt dle kritéria ad 1 nebo ad 3, je žadatel či kontaktní osoba (dle přání vyjádřeného v žádosti) informován písemně (dopisem nebo elektronickou poštou) sociální pracovnicí. Sdělení obsahuje vždy odůvodnění nevyhovění žádosti. Žádost, které komise nevyhověla, je archivována. Žadatel o dlouhodobý pobyt, se kterým Domov pro seniory nemůže uzavřít smlouvu z kapacitních důvodů, je informován písemně (dopisem nebo elektronickou poštou) sociální pracovnicí. Sdělení obsahuje odůvodnění, informaci o zařazení do pořadníku, počtu bodů, které žadatel obdržel a informace, jak dále bude Domov pro seniory s žádostí pracovat. 8. Popis způsobu uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, tvorba individuálních plánů Pokud klient souhlasí s podmínkami přijetí do Domova pro seniory, sociální pracovnice s ním a s plátcem služeb, je-li odlišný od klienta, sepíše Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve Vila Vančurova o.p.s. - Domově pro seniory na pobyt. Klient, případně i plátce služeb si ještě před přijetím do Domova pro seniory sjednají schůzku se sociální pracovnicí. Na této schůzce dojde k uzavření smlouvy a podání všech informací důležitých pro nástup klienta do Domova pro seniory. V odůvodněných případech sepíše sociální pracovnice smlouvu s klientem/plátcem služeb v den přijetí do Domova pro seniory. Klient při sepsání smlouvy předloží: občanský průkaz kartu pojišťovny rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči potvrzení o příjmu (např. důchodový výměr) občanský průkaz osoby, která bude společně s klientem plátce služeb zálohu na vedlejší výdaje 1.000,- lékařskou zprávu vyplněný sociální dotazník 6

7 Sociální pracovnice veškeré dokumenty řádně zkontroluje a vyplní s klientem smlouvu. Nechá klientovi dostatek prostoru pro prostudování smlouvy a jejích příloh. Přílohy smlouvy jsou následující: Výňatek z Domácího řádu Souhlas s poskytnutím osobních a citlivých údajů dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění klienta i jeho plátce Fakultativní služby V průběhu schůzky má možnost klient i plátce služeb klást doplňující otázky, které jsou vždy zodpovězeny sociální pracovnicí. Sociálním pracovníkem je klientovi založen sociální spis, jehož obsahem jsou i uložené smlouvy. Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s touto dokumentací, jsou vázáni mlčenlivostí. Klient je po příjezdu do Domova pro seniory přivítán pracovníkem týmu v přímé péči a uveden do pokoje, který bude obývat. Pokud se jedná o vícelůžkový pokoj, je klient představen spolubydlícím. Pracovník klienta seznámí s obsluhou signalizačního zařízení, ukáže mu koupelnu a toaletu a úložné prostory. Klient je dále seznámen s obvyklým chodem života na oddělení a proveden oddělením s vysvětlením, kde se nachází jaké prostory. Samotné ubytování provede klient za pomoci buď rodinných příslušníků, nebo personálu oddělení. Zdravotní sestra vyplní s klientem, popř. jeho rodinou, vstupní ošetřovatelské vyšetření. Převezme léky a kompenzační pomůcky (např. pomůcky pro inkontinenci). Do tří dnů od nástupu je klient proveden objektem Domova pro seniory, opět s vysvětlením, kde se nachází konkrétní prostory a jak je může využít. Klient je dále do 5 pracovních dnů navštíven ergoterapeutem, který jej seznámí s aktivizačními programy, a s dalšími možnostmi kulturních, společenských a zájmových aktivit. Po dojednání s klientem sestaví klíčový pracovník s klientem individuální plán péče, na základě jeho potřeb a schopností. Tvorba individuálních plánů Na zpracování individuálního plánu se podílí: klient, podle přání klienta rodinný příslušník či blízká osoba, klíčový pracovník, primární sestra, sociální pracovnice, staniční sestra, ergoterapeut, pracovníci z rehabilitace. Komplexní individuální plán klienta má 3 části Základní (Vstupní souhrn klienta), Individuální plán a Ošetřovatelský plán péče. Sociální pracovnice a klíčový pracovník jsou zodpovědní za plánování a průběžné naplňování osobních cílů klienta. Na tvorbě individuálního plánu se podílí i další zainteresované osoby, např. pracovníci rehabilitace, ergoterapeuti atd., kteří jsou sociální pracovnici, klíčovému pracovníkovi a klientovi odpovědni za splnění svých úkolů. Klíčový pracovník je vybírán z pracovníků v sociálních službách (pracovník v sociálních službách pečovatel, pracovník v sociálních službách). Každý klient má právo změnit svého klíčového pracovníka. Klíčového pracovníka v případě jeho nepřítomnosti zastupuje primární sestra klienta nebo sociální pracovnice. Klíčového pracovníka během tvorby individuálních plánů i jejich naplňování provází sociální pracovnice a staniční sestra. 7

8 Sestavení základní části individuálního plánu Vstupní souhrn klienta probíhá do 14 dnů od nástupu klienta. Podrobný postup sestavení a aktualizace základní části individuálního plánu upravuje metodika Domova Vedení dokumentace v Domově pro seniory. Individuální plán je sestaven do 6týdnů od přijetí klienta do Domova. Pro snadnější orientaci je vytvořen Metodický pokyn pro sestavování individuálního plánu klienta. Ošetřovatelský plán péče vychází ze zdravotního stavu klienta a je vypracován primární sestrou klienta do 4týdnů od jeho nástupu do Domova. Podrobný postup sestavení a aktualizace Ošetřovatelského plánu péče upravuje metodika Domova Ošetřovatelský proces. Sestavení Individuálního plánu má tři základní fáze: 1) Mapování (zjišťování potřebných informací o klientovi provádí klíčový pracovník se sociální pracovnicí patří zde sestavení životního příběhu klienta, zjištění vlastních představ klienta o důležitých oblastech svého života, očekávání klienta od pobytu v Domově a od čerpání služby, identifikace osob pro klienta důležitých; kdo může být informován o jeho stavu, identifikace a prvotní formulace osobních cílů a přání klienta) 2) Analýza potřeb klienta (naplnění osobních cílů a přání klienta, sociální začleňování, osobní rozvoj, spokojenost se službou a další oblasti, které klient považuje za důležité, např. spiritualita). Po nástupu klienta do Domova jej do pěti pracovních dní navštíví ergoterapeut a seznámí ho s nabídkou aktivizačních programů v domově. Ergoterapeut zjišťuje zájem klienta o nabízené aktivity. Výstupem analýzy potřeb je písemná formulace osobních cílů a sociálních potřeb klienta. 3) Plánování podpory. Na základě osobních cílů a sociálních potřeb, a podle možností spolu s klientem, sestaví klíčový pracovník a sociální pracovnice individuální plán klienta. Tento plán podepisuje jak klient, tak jeho klíčový pracovník a sociální pracovnice. Všechny části plánu se zakládají do složky klienta a jsou klientovi kdykoli nabídnuty k nahlédnutí. Individuální plán je v tištěné verzi uložen v dokumentaci klienta na oddělení a současně i v elektronické podobě. Sociální pracovnice a klíčový pracovník s individuálním plánem seznámí staniční sestru. Plán zná samozřejmě klient a případně i jeho rodinný příslušník či osoba blízká. Staniční sestra naplánuje multidisciplinární poradu, na které je (kromě jiného) tým seznámen s osobními cíli a individuálním plánem u konkrétního klienta. Klíčový pracovník ve stanovených intervalech sleduje adaptaci klienta na nové prostředí, společně s klientem hodnotí poskytovanou péči, zjišťuje a do plánu zaznamenává nové potřeby a očekávání klienta a spolu s ním plánuje kroky potřebné pro jejich realizaci. Klient může mít stanoveno více cílů (např. krátkodobý a dlouhodobý). Klient má právo cíl změnit a určit si jiný. Pokud v průběhu naplňování cíle, bude zjištěno, že kroky jsou nevhodné nebo cíl nedosažitelný, pokusí se klient s klíčovým pracovníkem o změnu kroků nebo cíle. V případě naplnění osobního cíle klienta nebo stanovení cílů nových klient s klíčovým pracovníkem vytvoří nový individuální plán. Realizace individuálního plánu je odpovědností všech pracovníků zapojených do péče o konkrétního klienta. 9. Popis způsobu podávání a vyřizování stížností Stížnosti, podněty a připomínky jsou přijímány pozitivně, jako nástroje k sebereflexi a zlepšování kvality služeb, které Domov pro seniory poskytuje. Podání stížnosti je legitimním 8

9 právem každého klienta služby; za podání stížnosti nesmí být klient vystaven jakékoliv formě diskriminace. Transparentní řešení stížností je také ochranou pro jednotlivé pracovníky i zařízení v případě stížností, které se nezakládají na skutečnosti nebo jsou jinak neopodstatněné. Stížnosti mohou být vznášeny na cokoliv, co se týká poskytování služby, např. na její kvalitu, jednání pracovníků atd. Klienti (event. pověřená osoba klienta) jsou s možností vznášet stížnosti a připomínky seznámeni při nástupu pověřeným zaměstnancem a toto seznámení stvrzují svým podpisem do své dokumentace. Klienti mohou být při podání a řešení stížnosti zastoupeni jinou osobou (např. příbuzným, zaměstnancem Domova pro seniory, nezávislou osobou), která jedná v jejich zájmu. Klienti mají právo dozvědět se o způsobu řešení jejich stížnosti do 28 dnů od jejího podání. Pokud je ze závažných důvodů nezbytný delší čas pro vyřízení stížnosti, je ten, kdo stížnost podával, informován a stanoví se nový datum dořešení stížnosti. Povinností pracovníků Domova pro seniory je přijmout od klienta jakoukoli stížnost či připomínku na poskytovanou službu, byť se může zdát neoprávněná či neopodstatněná. Povinností pracovníků Domova pro seniory je, jsou-li přítomni nevhodnému chování kolegy vůči klientovi (např. hrubé zacházení, nevhodné oslovování, nekvalitně provedená péče), upozornit jej na nevhodnost chování a dále o situaci informovat nadřízeného pracovníka. Pracovník, který na nevhodné chování upozorní, nesmí za to být kritizován, šikanován apod. Povinností vedoucích pracovníků je stížnosti týkající se jejich služeb evidovat a řešit. Stížnosti, podněty a připomínky je možné podat ústně, písemně, elektronicky. Prostřednictvím Schránky důvěry umístěné na recepci a v Domově pro seniory na jídelně lze podat stížnost i anonymní formou. Kontakty na odpovědné vedoucí pracovníky jsou umístěny na nástěnkách na jednotlivých odděleních. Obsah Schránky důvěry na recepci se pravidelně (2x měsíčně) kontroluje ředitelem Domova pro seniory nebo jeho zástupcem, vždy za přítomnosti 1 svědka. K podání stížnosti je oprávněn kdokoliv, nejen klient. Stížnost může sdělit (předat) kterémukoliv zaměstnanci, který vždy dále informuje nadřízeného pracovníka. V případě, kdy stížnost přijímá jiný pracovník než ten, který bude stížnost řešit, je povinností pracovníka odpovědného za řešení stížnosti klienta bez odkladů informovat, že stížnost převzal. Pokud se přijatá stížnost týká jiného úseku, než toho, v kterém byla přijata, je předána odpovědnému pracovníkovi prostřednictvím vedoucích pracovníků. Ti se zpětně musí dozvědět, jak byla stížnost vyřešena (kopie řešení). Běžné stížnosti a připomínky se řeší okamžitě (např. úklid) a je o nich učiněn záznam do knihy hlášení. O závažnějších stížnostech podaných ústně učiní vedoucí pracovník, jehož služby se stížnost týká, zápis. Obsah stížnosti je formulován spolu s klientem či jím pověřenou osobou; pokud si to klient přeje, obdrží kopii stížnosti. Vedoucí pracovník, který stížnost přijímá, předá informaci o podané stížnosti svému nadřízenému. Podaná stížnost klientem či jeho zástupcem obsahuje: datum podání stížnosti jméno klienta či jeho zástupce, který stížnost podal (pokud nejde o anonymní stížnost) vlastní obsah stížnosti Za řešení stížnosti je odpovědný vedoucí pracovník, jehož úseku služby se stížnost týká. V případě, že se jedná o opakovanou stížnost, zkoumá odpovědný pracovník, zda došlo ke změně od posledního podání stížnosti, např. zda a jak byla dodržována navržená opatření. 9

10 O způsobu řešení závažnější stížnosti je klient informován do 28 dnů od jejího podání. Tato informace je podána písemně, dle situace s ústním vysvětlením. Písemně vypracovaná odpověď na stížnost se předává klientovi osobně oproti podpisu nebo za přítomnosti 2 svědků, kteří stvrdí podpisem předání odpovědi. Pokud není tato doba dostatečná pro vyřešení stížnosti, je klient o této skutečnosti informován a je mu sdělen předpokládaný termín dořešení. Je-li to v některých případech vhodné, je možné klienta o řešení stížnosti informovat ústně na osobní schůzce, o předání informace je však učiněn zápis, který je podepsán přítomnými osobami. U stížnosti podané anonymní formou se postupuje následovně: provede se prošetření stížnosti a náprava toho, na co je ve stížnosti poukázáno provede se písemný záznam o nápravě a ten se vyvěsí na nástěnky na oddělení Domova pro seniory V případě, že je klient nespokojený se způsobem vyřízení stížnosti, má právo odvolat se přímo na ředitele Domova či na jiný nezávislý orgán (např. Správní radu Domova pro seniory, kancelář ombudsmana, atd.), kontakty jsou vyvěšené na nástěnkách s metodikou stížností a uložené u sociální pracovnice, resp. vedoucích jednotlivých sociálních služeb. Zpracovala: Mgr. Jana Linhartová Schválil: Miroslav Glos, ředitel Dne

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.05.2016 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 3 2. Úvod... 6 3. Zájemce o službu...

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Odlehčovací pobyt. Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytování sociální služby. Odlehčovací pobyt. Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytování sociální služby Odlehčovací pobyt Vila Vančurova o.p.s. Zřizovatel: Vila Vančurova o.p.s. IČO: 02250152 Vančurova 5, Opava 746 01 www.vilavancurova.cz Zpracovatel: Místo realizace:

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Popis realizace poskytovaní sociální služby. Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova. Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytovaní sociální služby. Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova. Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytovaní sociální služby Domov se zvláštním režimem Vila Vančurova Vila Vančurova o.p.s. Zřizovatel: Vila Vančurova o.p.s. IČO: 02250152 Vančurova 5, Opava 746 01 www.vilavancurova.cz

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory. Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory. Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Zřizovatel: Vila Vančurova o.p.s. IČO: 02250152 Vančurova 5, Opava 746 01 www.vilavancurova.cz Zpracovatel: Místo realizace:

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU ZÁKLADNÍ POJMY Zájemce = může být budoucí uživatel, jeho rodina, obec, sociální odbor města, zdravotnické zařízení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

PRAVIDLA pro zařazení zájemců do evidence žadatelů o umístění do PPS-DS

PRAVIDLA pro zařazení zájemců do evidence žadatelů o umístění do PPS-DS PRAVIDLA o umístění do PPS-DS OBSAH: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Úvodní ustanovení Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Postup při podávání

Více

Vila Vančurova o.p.s.

Vila Vančurova o.p.s. Vila Vančurova o.p.s. Kontaktní údaje Adresa: Vila Vančurova o.p.s. Vančurova 1217/5 746 01 Opava E mail Web: reditel@vilavancurova.cz socialni.pracovnice@vilavancurova.cz recepce@vilavancurova.cz http://www.vilavancurova.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ, VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENC I STÍŽNOSTÍ Obsahem dokumentu jsou pravidla podávání, vyřizování a evidence stížností, uživatelů Domovů pro seniory, Domovů se zvláštním režimem, Pečovatelské

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.5 Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Dobrý den, vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Dobrý den, vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Dobrý den, vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Dovolte, abychom se představili. Jsme pobytové sociální zařízení pro seniory, kteří dosáhli 60 let. Poskytujeme podporu, a péči dle individuálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Smlouva o poskytnutí sociální služby Standard kvality č. 4 Článek I. Pravidla pro uzavírání smluv 1. Smlouva

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY

3. PRINCIPY PLÁNOVÁNÍ SLUŽBY STANDARD 5. INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 POMOCNÍK v akci o.p.s. Kosmonautů 167, 530 09 Pardubice Mobil + 420 723 244 979 www.pomocnikvakci.estranky.cz P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 Zpracovala:

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více