Dobrý den, vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrý den, vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích."

Transkript

1

2 Dobrý den, vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Dovolte, abychom se představili. Jsme pobytové sociální zařízení pro seniory, kteří dosáhli 60 let. Poskytujeme podporu, a péči dle individuálních potřeb, usilujeme o bezpodmínečné zachovávání lidské důstojnosti a respektování vůle všech našich klientů. V Domově pracuje tým odborně vzdělaného personálu, který se svou laskavou a ohleduplnou péčí snaží zajistit co nejvyšší dosažitelnou kvalitu života klientů. Samozřejmostí je spolupráce s praktickým lékařem a dalšími odborníky. Velkou pozornost věnujeme nabídce volnočasových aktivit. Klientům nabízíme možnost zapojit se do různých aktivizačních, rehabilitačních a kulturních programů, např.: rehabilitační cvičení, trénování paměti, předčítání z knih,

3 informace z tisku, vzpomínkové dopoledne, aromaterapie, poslech oblíbené hudby, kavárničky, oslavy narozenin a svátků, promítání filmů, vaření, pečení, vystoupení různých souborů, dětí ze základní a mateřské školy, studentů středních škol, koncerty, besedy, návštěvy osobností, apod. Spolupracujeme s Obecním úřadem Ludgeřovice i s jinými (nejen) místními organizacemi. Duchovní nabídku tvoří možnost návštěvy kaple, pravidelné katolické bohoslužby či možnost rozhovoru s knězem. Všichni se společně snažíme o vytvoření příjemné a partnerské atmosféry Domova pro spokojený život klientů a smysluplnou práci personálu.

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE: Poskytovatel: Charita Hlučín Adresa poskytovatele: U Bašty 275/3, Hlučín Kontaktní údaje: IČ: Číslo účtu: /0800 Statutární zástupce: Mgr. Bc. Lukáš Volný Název a adresa zařízení: Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice Vedoucí Domova: Irena Prchalová mobil: Kontaktní údaje: Nonstop mobilní číslo:

5 Vážená paní / Vážený pane, děkujeme, že jste si vybral/a k ubytování náš Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Chtěli bychom Vás tímto seznámit s informacemi, které pro Vás budou nezbytné. Nejprve bychom se rádi krátce představili: Charita Hlučín patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří Charitu Česká republika. Charitní domov pro seniory v Ludgeřovicích patří k zařízením Charity Hlučín. Svůj provoz zahájil po dvouleté náročné rekonstrukci bývalých hospodářských budov v září Vyplnil tak alespoň částečně citelnou mezeru v péči o seniory na Hlučínsku. Domov má kapacitu 30 klientů. V přímé péči se o klienty starají pracovníci, kteří poskytují komplexní péči jak v oblasti tělesné, tak v oblasti duševní, sociální i duchovní.

6 Charitní domov sv. Mikuláše Domov pro seniory Poslání: Charitní Domov sv. Mikuláše usiluje o to, aby v něm nalezli svůj nový domov senioři, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Mohou zde prožít své stáří obklopeni laskavou péčí, zajišťující jejich potřeby, ale zároveň stáří svobodné a aktivní, prožívané v úzkém kontaktu s rodinou i vrstevníky. Charitní Domov sv. Mikuláše, Domov pro seniory v Ludgeřovicích je zařízením Charity Hlučín, jejímž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské. Hlavním programem naší sociální služby je poskytování pobytové služby seniorům od 60 let věku. Naše služba poskytuje radu, podporu, pomoc a laskavou péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou již nezvládnou řešit vlastními silami. Jedná se zejména o trvalou pomoc osamoceným a sociálně potřebným seniorům, kteří nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí bez pomoci jiné osoby.

7 Poskytujeme služby od jednoduchých úkonů podpory a péče až po komplexní péči. Služby se snažíme poskytovat tak, abychom podporovali samostatnost a soběstačnost klientů. V širším pohledu usilujeme o vytvoření podmínek pro spokojený a důstojný život klientů v příjemném domácím prostředí a o zajištění maximální míry jejich osobní svobody, a to jak přístupem personálu Domova, tak aktivní spoluprací s rodinami klientů a široké veřejnosti. Na poskytování služby se podílí tým odborně proškolených pracovníků, kteří musí splňovat požadované osobnostní a morální předpoklady. Naše služba spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla. Dále v zajištění ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, ve zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou. Zajišťujeme přístup k lékařským a veřejným službám v obci a kraji. Nezbytnou součástí života klientů je možnost využívat také služby duchovního. Svým přístupem se také snažíme o citlivé doprovázení klientů, když se loučí se světem.

8 Motivací zaměstnanců je vykonávání užitečné a smysluplné práce v přátelském kolektivu a především spokojený klient. Naše motto: DOMOV JE MÍSTO, KDE VÁS MAJÍ RÁDI A DĚLAJÍ VŠECHNO PRO TO, ABYSTE BYLI SPOKOJENI. Cíle: Strategické cíle: Zvyšovat kvalitu poskytované péče Vzdělávat zaměstnance Efektivně čerpat granty a dotace na průběžné vylepšování prostředí Podporovat dobrovolnictví Spolupracovat s rodinami klientů a institucemi Neustále pracovat na dobrém jménu Charity Hlučín a DSVM Cíle služby: Zachovat či zvyšovat stávající soběstačnosti klientů Rozvíjet uspokojování individuálních potřeb klientů

9 Cílová skupina: Domov pro seniory v Ludgeřovicích poskytuje služby seniorům od 60 let. Poskytujeme podporu a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro svůj věk, osamělost, snížení soběstačnosti, zdravotní postižení, sociálně znevýhodňující prostředí a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby. Lidem, o které se rodina nemůže či neumí postarat. Zásady poskytování sociální služby: Sociální služby jsou poskytovány vždy v zájmu klientů a je postupováno podle písemně definovaných Standardů kvality sociálních služeb. Klienti žijí svým způsobem života, který by se měl v co největší míře blížit způsobu života jejich vrstevníků v domácím prostředí.

10 Klienti jednají na základě vlastního rozhodnutí, sami rozhodují, které služby jsou pro ně důležité, a které služby chtějí využívat. Personál respektuje vůli, důstojnost, soukromí a další práva klientů. Jedná s klientem s respektem ke všem jeho lidským právům. Personál pracuje na principu individuálního plánování služby s klientem a individuálním přístupem se snaží podporovat rozvoj soběstačnosti a pozitivní myšlení klientů. Klienti se mohou zapojit do místní komunity a využívat aktivity podle svých zájmů a schopností. Mají také možnost se zapojit do různých aktivit a společenského života obce a využívat veřejné služby v obci. DSVM je zařízením Římskokatolické církve. Klienti jsou přijímáni bez rozdílu vyznání.

11 Klienti a také pracovní kolektiv vítají a jsou vděčni za zájem rodin a blízkých osob klientů a velmi si cení spolupráce a pomoci při péči o jejich příbuzné. Postup při výběru zájemců o službu (Směrnice č v aktuálním znění) Zájemce o služby a ubytování v Domově si ke stálému pobytu podává písemnou Žádost o přijetí, která je sociálním pracovníkem evidována pod daným pořadovým číslem a zařazena do pořadníku žadatelů. Nedílnou součástí dané žádosti je i vyjádření lékaře. Všechny žádosti jsou v určitém časovém intervalu předkládány výběrové komisi, jejíž složení je 3 pracovníci OÚ Ludgeřovice a 2 pracovníci Charity Hlučín. Při posuzování žádostí výběrová komise zohledňuje sociální situaci žadatele, jeho fyzický a psychický stav, možnosti péče rodiny apod. Z celkového počtu žadatelů je pro další období vybráno 3-6 zájemců v přesně určeném pořadí, kteří jsou postupně po uvolnění místa přijímáni. Odmítnutí oprávněného žadatele Jediným důvodem pro odmítnutí oprávněného žadatele bez kontraindikací je naplněná kapacita zařízení.

12 Kontraindikace (důvody pro nepřijetí) Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, která není v možnostech Domova. Zájemce je nakažen infekční chorobou a jeho pobyt v kolektivním zařízení není možný. Klient hrubým způsobem narušuje sociální vazby mezi dalšími klienty a nerespektuje základní pravidla provozu Domova, a to z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících nejzákladnějších sociálních návyků. Zájemce o službu nedoloží souhlas lékaře Postup při přijetí klienta U potencionálního klienta je provedeno sociální šetření v domácím prostředí (nebo nemocnici, LDN apod.), kde je také seznámen se všemi potřebnými informacemi a je pak pozván k prohlídce Domova a pokoje, kde bude bydlet a k určitému datu je pozván k přijetí do Domova. Klient je před podpisem Smlouvy seznámen s ceníkem a platbou (výše měsíční částky, způsoby platby, datum platby). Před nástupem do Domova je také sepsána Smlouva o poskytování služby.

13 Při přijetí klient (opatrovník) předkládá: podepsanou smlouvu a další nutné dokumenty spojené s nástupem do Domova, občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, doklad (Rozhodnutí) o výši příspěvku na péči, lékařské doporučení + užívané léky. Dále si klient s sebou přináší označené osobní prádlo, oblečení a toaletní potřeby. Po vzájemné domluvě klienta a vedení Domova, je možné si nastěhovat vlastní drobný nábytek (dle prostorových možností Domova), aby se zde klient cítil jako doma. V případě, že klient má soudem určeného opatrovníka či zákonného zástupce, je nutné doložit dané Usnesení či Rozsudek. S klientem a jeho nejbližšími je při rozhovoru prodiskutováno, jaké má potřeby, jaké jsou jeho osobní cíle, jaké jsou jeho zvyklosti, zájmy a koníčky, kterých služeb by chtěl využít a co

14 se pokusí zvládnout sám v rámci svých fyzických možností. Osobní cíl klienta a individuální plán péče je písemně zpracován a postupně plněn. Pracovníci používají při jednání takové komunikační dovednosti, aby bylo jasné, že klient nabídce rozumí. Klient si s pomocí rodiny nebo pracovníků Domova nastěhuje věci do svého bytu a může si jej vybavit tak, aby se zde cítil dobře. Po přijetí je klientovi v době adaptace (2-4 týdny) věnována zvýšená péče pracovníků. Klient je seznamován s prostředím, ve kterém bude žít, s pracovníky a ostatními klienty. Postupně je zasvěcován do Domácího řádu a denních zvyklostí Domova. Je seznamován s aktivizačními, kulturními a duchovními programy. Klientovi je přidělen osobní pracovník, který spravuje individuální plán, tak aby byla, pokud je to možné, udržena nebo zvýšena klientova soběstačnost (aktivizační programy, rehabilitace chůze apod.). Personál Složení personálu: vedoucí Domova, zástupce vedoucí, sociální pracovník, staniční sestra, zdravotní sestry, pracovníci v sociálních službách, pracovnice v kuchyni, vedoucí technického úseku, pracovnice úklidu, pracovník údržby.

15 Pracovníci, kteří pracují v Domově, musí mít požadované vzdělání a osobnostní a morální předpoklady pro tuto práci (schopnost empatie, komunikativnost, laskavý a chápavý přístup k seniorům, vstřícnost, pracovitost, zodpovědnost, ochota ke vzdělávání, uznávání duchovních hodnot, musí to být vyrovnaná osobnost). Informace o Charitním domově sv. Mikuláše je možno shlédnout ve vestibulu Domova na letácích a v uceleném informačním materiálu na recepčním stole Domova a také na internetových stránkách Informace můžete získat také osobně při návštěvě Domova u vedoucí nebo sociálního pracovníka. Dále telefonicky či e- mailem. Kontakt: IRENA PRCHALOVÁ vedoucí Domova Hlučínská 1330 / 7a, Ludgeřovice Nonstop mobil:

16

17 Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše /dále jen Domov/. Jelikož v našem Domově dochází k setkávání mnoha lidí a je našim přáním, aby se zde všem žilo dobře, byl vytvořen Domácí řád, který by měl být základní normou pro život v Domově. Tento Domácí řád podává důležité informace o fungování Domova pro zajištění klidného a spokojeného soužití. 1. Základní informace o službě Domov je dle zákona č. 108/2006 zařízením sociální péče poskytujícím pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Mezi základní činnosti a úkony, stanovené zákonem při provozování služby Domova, patří: 1. poskytnutí ubytování (včetně úklidu, praní, žehlení) 2. poskytnutí stravy 3. poskytnutí úkonů sociální péče - pomoc při péči o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti

18 - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv Klient si sám při uzavírání písemné smlouvy určí podle svých potřeb, v jakém rozsahu si přeje služeb Domova využít. V rámci provozu kromě základních činností a úkonů zajišťuje Domov odbornou ošetřovatelskou a zdravotnickou službu, duchovní péči, příležitost ke společenskému a kulturnímu vyžití a zájmové činnosti. Pracovníci přizpůsobují služby osobním potřebám každého klienta, tak jak jsou s ním domluveny a zapsány v individuálním plánu služby. Fakultativní služby /= služby nad rámec základní nabídky, které si klient platí, např. odvoz autem, doprovod apod./ dohodne klient s vedoucím Domova. Výše úhrady za tyto služby jsou stanoveny v Ceníku služeb, který je součástí smlouvy a rovněž je uveden v informačním materiálu ve vstupní hale Domova. Klientům je možno zajistit také další služby (kadeřnictví, pedikúra apod.), pokud nejsou schopni ani s doprovodem využít těchto služeb v provozovnách obce. Klienti by měli v rámci svých možností pečovat o osobní hygienu, čistotu prádla, šatstva a obuvi. Podle přání a potřeby jim v tom jsou

19 nápomocni pracovníci Domova. Pomůcky pro osobní hygienu si klienti hradí sami. Špinavé prádlo odnáší personál k vyprání denně podle potřeby. Koupání je klientům umožněno dle potřeby, nejméně však 1x týdně, případně za spolupráce pracovníka Domova. Ve společných prostorách (jídelna, WC) jsou k dispozici jednorázové papírové ručníky, které jsou určeny pouze k utírání rukou. 2. Ubytování Klient může v Domově se souhlasem vedoucího používat své vlastní zařízení nebo vybavení (např. křeslo, noční stolek či jiný menší nábytek, televize, lampička atd., záleží na prostoru). Klient má právo na soukromí a pracovníci Domova to respektují. Nevstupují do pokojů bez klepání. Klient může užívat všech společných prostor Domova a přilehlého areálu mimo uzamčených a jinak označených prostor /šatna, kotelna, sklad / a mimo soukromých prostor jiných klientů či zaměstnanců. Pracovníci, klienti i návštěvy by měli chránit majetek Domova a předcházet jeho poškozování. K jakékoliv větší úpravě pokoje je třeba souhlas vedení Domova. Klient může svou soběstačnost udržovat a rozvíjet podle svých schopností prováděním drobných činností, na které byl zvyklý doma.

20 Co sám nezvládne, v tom mu pomáhají nebo provádějí pracovníci. Pokud klient vlastními silami nestačí na úklid nočního stolku, skříně apod., může mu být, kromě rodiny, nápomocen osobní pracovník. Pokud je zřejmé a dá se vypozorovat, že se ve skříni nebo nočním stolku vyskytují zdravotně závadné potraviny a klient je odmítá uklidit, je osobní pracovník povinen v přítomnosti dalšího svědka a klienta provést úklid z hygienických důvodů. Totéž platí i v ostatních případech, kdy klient ani s pomocí rodiny nezvládne péči o své osobní věci a toto vede k nespokojenosti ostatních klientů na pokoji. Klient i pracovník je odpovědný za škodu, která vznikla jeho zaviněním na majetku Domova nebo jiným osobám. O ztrátě a poškození věcí, které mu byly zapůjčeny k užívání, informuje vedení Domova. Klienti i pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy Domova, zejména nesmí manipulovat s otevřeným ohněm. Svíčka může být zapálena jen v nehořlavém obalu na nehořlavém podkladě. K vytápění pokojů není dovoleno používat elektrická topná tělesa. 3. Stravování Klienti mohou odebírat celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel a 1-3 svačinek dle diety za předem stanovené úhrady. Ceník je přílohou smlouvy a je kdykoli k nahlédnutí ve vstupní hale Domova.

21 Klienti mají také možnost připravit si jídlo sami v prostorách k tomu určených. Kuchyně připravuje stravu podle jídelního lístku, který je průběžně projednáván s klienty. Jídelní lístek je k dispozici v jídelně a na všech nástěnkách v patrech. Na doporučení lékaře a přání klienta lze zajistit dietní stravu. Strava se podává 4 6 x denně v tomto čase: snídaně 8,00 8,30 desátka pro DIA 10,00 oběd 12,00 12,30 svačina 15,00 večeře 17,15 18,00 II. večeře pro DIA 19,30 Pokud se klient z nějakého důvodu opozdí (např. má návštěvu, je mimo Domov, apod.), je mu jídlo odloženo a servírováno později. Klienti se stravují ve společné jídelně, v případě nemoci nebo závažného zhoršení zdravotního stavu je možno stravu servírovat na pokoji. Jídlo, které klient nesní, si může uložit v kuchyni v chladničce pro klienty na pozdější dobu, nejdéle však do druhého dne. Jídlo z jídelny není možné odnášet na pokoje, mimo pečiva a ovoce.

22 Je nepřípustné přendávat jídlo z talíře na talíř. Pokud má klient pocit hladu, může si jídlo přidat. Pokud Klient požadoval stravu, a má tuto skutečnost uvedenou ve Smlouvě, může si samozřejmě stravu na určitý den či jen určitý druh stravy odhlásit. Obědy je třeba odhlásit den dopředu do 10 hod. Ostatní strava (tedy snídaně, svačiny a večeře) je nutné hlásit pro následující týden do pátku do 9 hod. Jiné možnosti odhlašování stravy nejsou možné a nebude na ně brán zřetel. V případě nepředvídané události (jakou je např. hospitalizace) se strava odhlašuje automaticky v den hospitalizace, a to od následujícího dne. 4. Jak probíhá provoz Domova Pracovníci Domova se při své práci starají o to, aby každodenní život v Domově byl klidný a bezproblémový. Klient přichází do Domova na základě vlastní žádosti a při přijetí uzavírá s Domovem písemnou Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče. Klient je ubytován v určeném pokoji, kde alespoň jedna skříňka nebo noční stolek je uzamykatelný. Dle přání dostane klíč od pokoje a od budovy.

23 Již od přijetí je klientovi k dispozici jeho osobní pracovník, na nějž se může s důvěrou obracet v jakékoliv záležitosti. Vedoucí Domova nebo osobní pracovník zajistí nebo zprostředkuje na přání klienta úschovu cenných věcí, finančních prostředků (max Kč) nebo listin. Vše ukládá do trezoru sociální nebo administrativní pracovník Domova. Klient si pak může cokoliv ze svých cenných věcí vyzvednout v pracovní době pracovníka (uvedena na dveřích kanceláře). Domov neručí za věci ve vlastnictví klienta, včetně peněžních prostředků, které nepřevzal do úschovy. Po přijetí a ubytování nahlásí sociální/administrativní pracovník Domova nástup klienta dodávající poště, případně ho dle jeho přání přihlásí k trvalému pobytu na Obecním úřadě Ludgeřovice a dohodne způsob úhrad za poskytované služby a ubytování. Oblečení, které si klient přinese do Domova, by měl mít diskrétně označeno svým monogramem nebo jinou značkou, aby se zabránilo záměně či ztrátě. Pokud klient nemá nikoho, kdo by mu s označením pomohl, oblečení označí pracovník Domova. Věci Domova, přidělené klientům do užívání, zůstávají majetkem Domova a je nutno s nimi šetrně zacházet.

24 Při vyřizování úředních záležitostí, nákupech, soukromé korespondenci, změně individuálního plánu a dalších záležitostech je klientům nápomocný jejich osobní pracovník nebo na požádání jiný pracovník Domova. Poštovní zásilky, pokud nejsou určeny do vlastních rukou, dodává pošta do kanceláře Domova, včetně denního tisku. Vše dále do rukou klientů předává sociální/administrativní pracovník. V době od do 6.00 hod. je noční klid a Domov je z bezpečnostních důvodů uzamčen. Vstup do Domova nebo jeho opuštění je možné po předchozím oznámení personálu. V době nočního klidu nemohou být klienti na pokojích rušeni, s výjimkou podání léků, kontroly, vyžaduje-li to zdravotní stav klienta nebo při poskytnutí ošetřovatelské nebo lékařské péče. V tuto dobu je nutno ztišit televizi nebo rozhlas (nebo použít sluchátka), aby nebyli rušeni ostatní. Na vícelůžkových pokojích záleží na domluvě spolubydlících. V pokojích, jídelně a ostatních společných prostorách je třeba dbát na udržování čistoty. Odpadky a zbytky jídla se odkládají do nádob k tomu určených. V rámci udržení zdravého prostředí jsou všechny místnosti nejméně 1x denně větrány.

25 V Domově není kuřárna. Kouřit je možné mimo budovu, ve výjimečném případě se kuřák individuálně domluví s vedoucím Domova na vhodném místě. Při konzumaci alkoholu klient zodpovídá za své chování a nemůže obtěžovat ostatní klienty a pracovníky, narušovat soukromí spolubydlících či znečišťovat prostory Domova. 5. Zdravotní péče Poskytováním lékařské péče v Domově je pověřena MUDr. Marie Bartusková, která v Domově ordinuje jednou týdně nebo dle potřeby klientů. Provádí lékařskou prohlídku nově přijatých klientů, dále běžnou ordinaci a pravidelné preventivní prohlídky. Tímto není dotčena svoboda klienta ponechat si svého praktického lékaře nebo si zvolit jiného. Nejsou li předepsané léky a pomůcky plně nebo vůbec hrazeny zdravotní pojišťovnou, měl by být klient předem upozorněn lékařem a částku pak uhradit. Předepsané léky může klientovi v lékárně vyzvednout pracovník Domova a pokud jejich užívání klient již sám nezvládne, domluví se, aby na dávkování dohlédla zdravotní sestra.

26 6. Společenský život Klienti v Domově žijí svým běžným způsobem života, dle přání kdykoliv odcházejí na vycházky či k návštěvě příbuzných apod. Je dobrou praxí při odchodu říci pracovníkům Domova o svém záměru, aby mohli např. odhlásit stravu nebo aby neměli o klienta zbytečné obavy. Návštěvy jsou vítány a mohou do Domova přicházet kdykoliv během dne. S ohledem na bezpečí klientů a majetku, prosíme návštěvy, aby se ohlásily personálu a zapsaly se do knihy návštěv. Při vzájemných návštěvách by měli být klienti Domova maximálně ohleduplní k spolubydlícím. Klienti Domova mají možnost zúčastnit se aktivizačních programů, společenských akcí, výletů, rehabilitačních cvičení, trénování paměti, poslechu hudby apod. Mohou se, dle svých možností, zapojit do pořádaných akcí a také pomoci při jejich organizování (např. výzdoba Domova, pečení, apod.). Všechny aktivizační a společenské aktivity jsou zcela dobrovolné. Jedenkrát týdně je pro věřící klienty sloužena v místní kapli mše svatá, klienti mají příležitost ke svátosti smíření či možnost rozhovoru s knězem.

27 Pracovníci Domova vítají, když se klienti vyjadřují k dění v Domově, k jídelníčku apod., když podávají návrhy a podněty ke zlepšení společného soužití. Klient má právo podat stížnost na úroveň služeb, pokud s nimi není spokojen, a dostat odpověď (viz informace na nástěnkách na chodbách). Jednání klientů i personálu by mělo přispívat k dobré pověsti Domova. Všechny nás spojuje společný zájem: spokojený život v příjemném prostředí. Domácí řád je vyvěšen v jídelně Domova a je také přílohou smlouvy a klienti i pracovníci stvrzují seznámení s tímto Domácím řádem svým podpisem. Dne Irena Prchalová vedoucí Domova Aktualizace

28 Ubytování měsíčně Ubytování denně Strava měsíčně Strava denně Celkem měsíčně Ubytování měsíčně Ubytování denně Strava měsíčně Strava denně Celkem měsíčně 1 lůžkový s vlastním soc. zař. 1 lůžkový se společným soc. zař Kč 5700 Kč 195 Kč 190 Kč 3510 Kč 117 Kč 9360 Kč 9210 Kč 2 lůžkový pokoj 3 lůžkový pokoj 4 lůžkový pokoj 5250 Kč 4950 Kč 4650 Kč 175 Kč 165 Kč 155 Kč 3510 Kč 117 Kč 8760 Kč 8460 Kč 8160 Kč Platí od Mgr. Bc. Lukáš Volný, ředitel

29 CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA

30 Velmi stručně Tato brožura obsahuje všechny důležité informace, které se týkají přijetí žadatele do našeho zařízení (dále jen DSVM). Hlavně slouží pro pracovníky DSVM, ale je určena i pro širokou veřejnost, tzn. že se jedná o veřejný dokument. Tento dokument se dělí na tři kategorie: 1) informace pro zájemce o službu 2) informace pro žadatele o službu 3) informace k samotnému přijetí Zájemce o službu je osoba, která se informuje na službu, kterou zde poskytujeme, neboť se může stát, že potřebuje jiný druh sociální služby, než jakou poskytujeme jde vlastně o základní sociální poradenství. Žadatel o službu je už konkrétní člověk, který žádá konkrétní službu, kterou poskytujeme. V našem případě si může žádost podat každý občan, který má min. 60 let, podá si písemnou žádost a doloží lékařské potvrzení. Ze žadatele se pak může stát klient, tedy osoba, které poskytujeme sociální službu. Cílová skupina DSVM jsou senioři, kteří mají min. 60 let. Každá přijatá žádost, která je oprávněná (to znamená, že se splní určitá kritéria), je zařazena do Seznamu žadatelů, ze které pak Komise vybírá možné nové klienty DSVM. Daný seznam se min. 1x za rok aktualizuje (což znamená, že je každý žadatel, příp. jeho rodina, oslovena, zda zájem trvá; tím se udržuje seznam v neustálé aktuálnosti).

31 Nejčastější dotazy: Na koho se mohu obrátit, když potřebuji informace? Každý pracovník DSVM umí poskytnout základní informace, ale konkrétní osoby, které jsou k tomu určeny, jsou ředitel Charity Hlučín, vedoucí DSVM, zástupce vedoucí DSVM, sociální pracovník a administrativní pracovník. Kontakty lze najít na Musím žádost vyplnit sám/a? Žádost může vyplnit kdokoliv, ale žadatel (tedy senior, který má o naše služby zájem) ji musí podepsat. Žádost musí být vyplněna řádně, úplně a dle pravdy, jinak nebude přijata. Jaká je čekací doba? To je velmi častá otázka. Jelikož přihlížíme ke všem žádostem a je zde celá řada faktorů, ke kterým se přihlíží, tak je čekací doba velmi různá. Může být v řádů měsíců, ale i let. Jsou nějaké překážky, kdy nemohu být přijat do DSVM? Ano, zákon o sociálních službách vyjmenovává důvody, kdy nemůžeme daného žadatel přijmout. Obecně se dá říci, že jsou to hlavně zdravotní důvody. Kolik to všechno stojí? Ceník je veřejným dokumentem, který je vyvěšen jak na webových stránkách, tak na nástěnkách DSVM. Je i přílohou smlouvy. Platba je závislá na pokoji, zda se jedná o jednolůžkový pokoj či např. čtyřlůžkový pokoj. Příspěvek na péči náleží komu, když jsem v DSVM? Příspěvek na péči je dotací státu, aby si člověk mohl zajistit sociální službu. Pokud je člověk klientem pobytového zařízení, tedy i DSVM, je příspěvek na péči připisován na účet Charity Hlučín.

32 Jaký je postup, když jsem vybrán k přijetí? Pokud se v DSVM uvolnilo místo, tak je žadatel/rodina oslovena pracovníkem Charity Hlučín a (pokud zájem trvá) je domluveno sociální šetření, návštěva daného žadatele (zjišťuje se zdravotní stav, požadavky, potřeby apod.) a pokud není zjištěna žádná překážka, je domluven nástup žadatele do DSVM. Úvod Tento materiál má zaměstnancům usnadnit a zpřehlednit orientaci v tom, jak probíhá příjem klienta do Charitního domova sv. Mikuláše (dále jen DSVM) od podání informací až po přijetí. Na našich webových stránkách je k dispozici i Manuál základních informací (dále jen Manuál). Zájemce o službu Zájemce o službu je osoba (nebo její zástupce), která se dostala do sociální situace, kterou je nucena řešit, a obrátí se na pracovníky DSVM. Každý poskytovatel registrované sociální služby (podle 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) musí zajistit základní sociální poradenství. Co to znamená základní sociální poradenství? Tato povinnost je dána všem poskytovatelům registrovaných sociálních služeb. Každý poskytovatel musí tomu, kdo se na něho obrátí, podat základní informace, které vedou (měly by vést) k řešení jeho nepříznivé sociální situace. V našem případě patří mezi základní informace např. i sdělení, že DSVM požadovanou službu nenabízí, předání kontaktů na jiné poskytovatele služeb, apod. K těmto účelům máme zpracovanou Metodiku pro jednání se zájemcem o službu.

33 Metodika pro jednání se zájemcem o službu 1. Úvod Povinností kompetentních osob (odst. 4) je podat zájemci kompletní informace o poskytované službě. Základní informace a formuláře lze najít také na webových stránkách Charity Hlučín ( v sekci Domov sv. Mikuláše, dále v tištěné verzi na ředitelství Charity Hlučín, na OÚ v Ludgeřovicích a u pracovníků DSVM. Tento proces je detailněji popsán ve Standardu č. 3 Jednání se zájemcem o službu. 2. Cíl Zájemce, který je dobře informován o prostředí i službě, kterou v DSVM poskytujeme. 3. Propagační materiál Pro informační účely má DSVM vypracované různé propagační materiály. Jedná se především o Manuál, kde jsou ucelené informace o poskytované službě, dále letáček a samozřejmostí jsou i webové stránky Charity Hlučín. Letáčky a vizitky jsou umístěny na nástěnce, která je umístěná u hlavního vchodu do DSVM. Manuál a další materiály jsou umístěny na recepci DSVM. Lze také požádat personál DSVM. 4. Kompetentní osoby Ředitel Charity Hlučín, vedoucí DSVM, zástupce vedoucího, sociální pracovník a administrativní pracovník DSVM. V případě, že není přítomen žádný z těchto pracovníků (odpolední hodiny, víkend), je povinen poskytnout základní informace každý pracovník v sociálních službách s odkazem na pracovní dobu kompetentních pracovníků. Za splnění této povinnosti se považuje předání propagačního letáku (který je umístěn na nástěnce u

34 hlavního vchodu do DSVM a nebo v pořadači 1, který je umístěn v denní místnosti zaměstnanců) a kontaktních údajů na kompetentní osobu (např. vizitkou). Pravidla Na službu se může zájemce informovat: osobně, telefonicky, e- mailem či zprostředkovaně. Zájemcům, kteří se informují o službě přímo v našem zařízení, je nabídnuta také prohlídka DSVM. U osobního kontaktu se pověření pracovníci snaží přizpůsobit se komunikačním schopnostem zájemce, proto nepoužívají cizí výrazy, zkratky, mluví zřetelně, pomalu, nahlas a využívají všechny dostupné prostředky k tomu, aby zájemce skutečně obdržel potřebné informace. Manuál má vytvořenu alternativní podobu, kde je použito velké písmo a je doplněn o obrázky. V případě potřeby lze zájemci poskytnout lupu nebo stolní přístrojovou lupu. Dále je zájemci nabídnuta Žádost o přijetí a formulář k vyjádření ošetřujícího lékaře (viz pořadač, který je umístěn v denní místnosti zaměstnanců). Skutečnost, že se někdo informoval na službu v DSVM se eviduje v Knize podaných informací, která se dále dělí na PODANÉ INFORMACE (kde se evidují všechny informace poskytnuté veřejnosti) a ODMÍTNUTÉ ŽÁDOSTI (kde se uvádí informace o odmítnutých žadatelích ze zákonem daných důvodů - 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně Seznamu odmítnutých žadatelů podle 88 písmena g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Každý pracovník DSVM je tedy povinen umět podat alespoň nejzákladnější informace o poskytované službě, včetně odkazu na kompetentní osoby. Tuto skutečnost musí v nejbližším možném termínu hlásit administrativnímu či 1 V daném pořadači, který je umístěn v denní místnosti pracovníků DSVM a je označen Dokumenty pro zájemce o službu pracovníci v sociálních službách jsou tyto dokumenty: *Soubor vnitřních předpisů k průběhu přijetí nového klienta; *Manuál; *Žádosti a formulář pro ošetřujícího lékaře; *Vizitky; *Leták DSVM

35 sociálnímu pracovníkovi DSVM, který o tom vyhotoví záznam. o Na každé žádosti (na str. 2) je uvedeno jakou formou byl žadatel seznámen s podmínkami přijetí. Pokud byla žádost doručena osobně a žadatel netrvá na písemném vyrozumění, jsou mu informace, včetně naplněné kapacity DSVM ( 91, odst. 3 písmeno b) zákona č. 108/2006 Sb.), sděleny ústně. V případě, kdy je oprávněná žádost 2 poskytovateli doručena poštou, poskytovatel reaguje dopisem. Pokud je žádost neoprávněná 3, a poskytovatel tak nemůže danou žádost zařadit do Seznamu žadatelů, informuje žadatele vždy písemně a tato skutečnost se zapíše mezi ODMÍTNUTÉ ŽÁDOSTI. Daná žádost se buď vrátí žadateli, nebo je skartována. Hlavní informace, které je třeba zájemci sdělit: o postup při vyplňování Žádosti o upozornit žadatele, že je důležité doložit aktuální lékařskou zprávu o jaký je postup při odevzdání Žádosti o jak se vybírají klienti výběrová komise o aktuální ceník a průběh placení o dát prostor pro otázky zájemce o vhodnou formou se zájemce dotazovat na jeho potřeby, představy, osobní cíle apod., které se porovnávají s možnostmi DSVM o příp. sdělit kontakty na další podobná zařízení Zpracoval: Kamil Kupka Platnost: od Zodpovídá: Irena Prchalová Aktualizováno k Oprávněná žádost = žadatel žádá Poskytovatele o sociální službu, kterou má Poskytovatel registrovanou u Krajského úřadu a splňuje základní kritéria (min. věk 60 let a k žádosti doloží lékařské potvrzení) 3 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 91 odst. 3 písmeno a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá; písmeno c) zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí takové sociální služby; písmeno d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Dále 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

36 Žadatel o službu Tento proces je zaměřen na osobu, která již získala informace a podává si žádost do DSVM. Každá žádost musí být úplně, řádně a čitelně vyplněna a žadatelem 4 podepsána! Neúplnost žádosti znamená, že tato žádost nebude zařazena do Seznamu a žadatel bude vyzván, aby svou žádost doplnil. Pokud tak neučiní do 30 dní ode dne doručení výzvy (počítá se dva pracovní dny na doručení dopisu), bude žádost skartována. 4 Pokud žadatel není schopen podpisu a má soudem ustanoveného opatrovníka, tak opatrovník může danou žádost podepsat. Poskytovatel si však vyhrazuje právo opatrovníka vyzvat k předložení Usnesení daného soudu, aby mohl provést kontrolu, že je opatrovník tímto pověřen. Pokud se žadatel nemůže podepsat a nemá ustanoveného zástupce, tak Poskytovatel postupuje dle 91, čl. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy že žadatele zastupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jiné možnosti nejsou akceptovány.

37 Žádost o poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách v Charitním domově sv. Mikuláše, Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice Žadatel: Jméno a příjmení: Rodné jméno: Datum narození: Místo narození: Rodné číslo: Bydliště: PSČ: Telefon: Rodinný stav: Národnost 5 : Státní příslušnost: Původní povolání: Číslo OP: Druh důchodu 6 : Výše důchodu (jiný příjem) 7 : starobní vdovský částečný invalidní plný invalidní..,- Kč Výše příspěvku na péči: Aktuálnost žádosti 8 : Zdravotní pojišťovna: Praktický lékař, adresa, kontakt: Důvod podání žádosti: Jméno a příjmení příbuzného 9 : Poměr k žadateli: Adresa trvalého bydliště: Aktuální telefonní kontakt: 5 Národnost dle aktuálního znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je tento údaj nepovinný 6 Zřetelně označte odpovídající 7 Tento údaj je povinný pouze tehdy, je-li zřejmé, že klientovi by po úhradě ubytování a stravy nezůstalo 15% jeho příjmu 8 Uveďte, zda je Vaše žádost aktuální a chtěli byste nastoupit ihned, nebo zda ji podáváte s výhledem na nástup až v pozdějších letech 9 Zapisujte v pořadí, v jakém mají být osoby informovány o závažných skutečnostech, nemoci, úmrtí, ale také i o rozhodnutí výběrové komise o přijetí žadatele

38 Jméno, příjmení, kontaktní adresa a aktuální telefonní číslo na opatrovníka (na základě Usnesení soudu či Rozsudku): Zvláštní potřeby při komunikaci (tímto se rozumí např. tlumočník, text v Braillovém písmu apod.): Žadatel o službu prohlašuje, že všechny údaje uvedl dle skutečnosti a je si vědom toho, že při zamlčení podstatných údajů nebo při jejich zkreslení může být vyřazen z databáze uchazečů o poskytování pobytové sociální služby. Žadatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních a citlivých údajů uvedených v této žádosti, a to po dobu nezbytné archivace dokumentu. Žadatel potvrzuje, že byl seznámen se svými právy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V.dne.... Podpis žadatele o službu Nedílnou součástí žádosti jsou následující písemné dokumenty: 1. vyjádření registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele o službu 2. kopie důchodového výměru žadatele o službu (pouze v případě, že klientovi by po úhradě ubytování a stravy nezůstalo 15% jeho příjmu) 3. kopie rozhodnutí o příspěvku na péči, byl-li přiznán O Vaší žádosti bude rozhodovat výběrová komise složená ze zástupců Obce Ludgeřovice a Charity Hlučín. V okamžiku rozhodnutí o přijetí budete neprodleně informováni na kontaktech uvedených v žádosti. Žádost, která nebude úplně a řádně vyplněná, nemůže být zařazena do databáze žadatelů. Žádost přijata dne:. Způsob doručení žádosti: Česká pošta - Osobně Pokud osobně (kým): Podpis pracovníka, který žádost přijal S podmínkami přijetí byl žadatel seznámen: OSOBNĚ - DOPIS

39 VYJÁDŘENÍ REGISTRUJICÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE o zdravotním stavu žadatele o umístění v pobytovém zařízení dle 49 a 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Číslo občanského průkazu žadatele: Datum narození žadatele: Jméno a příjmení žadatele: Narozen/a: Bytem:.. Obec, směrovací číslo: 1. Anamnéza ( osobní, pracovní, rodinná ): 2. Objektivní nález status praesens generalis; v případě orgánového postižení i status lacalis ) : 3. Duševní stav (popř. projevy narušující kolektivní soužití) 4. Diagnóza ( česky ): a) hlavní Statická značka hlavní choroby podle mezinárodního seznamu: b) ostatní choroby nebo chorobné stavy

40 5. Jiné schopnosti a míra soběstačnosti: Je schopen chůze bez cizí pomoci ANO* NE* Je upoután na lůžko trvale převážně* ANO* NE* Je schopen sám sebe obsloužit ANO* NE* Pomočuje se trvale občas* ANO* NE* Potřebuje lékařské ošetření trvale občas* ANO* NE* Je pod dohledem specializovaného oddělení např. plicního, neurologického, psychiatrického, ortopedického, chirurgického či interního, poradny diabetické protialkoholní apod. Specifikujte.. ANO* NE* Potřebuje zvláštní péči Specifikujte.. ANO* NE* 6. Jiné údaje Žadatel trpí psychiatrickým onemocněním ANO* NE* Žadatel má Alzheimerovu nemoc ANO* NE* Žadatel trpí chronickým duševním onemocněním ANO* NE* Žadatel je závislý na návykových látkách nebo alkoholu ANO* NE* Žadatel je osobou s onkologickým onemocněním v akutním stádiu ANO* NE* Žadatel je nositelem infekčního onemocnění v akutním stádiu ANO* NE* Žadatel potřebuje výživu gastrickou sondou, popř. jinou pomůckou ANO* NE* Žadatel potřebuje péči ve zdravotnickém zařízení ANO* NE* Žadatel je osobou s mentálním postižením ANO* NE* Žadatel je tělesně postižený ANO* NE* V.dne. razítko podpis registrujícího praktického lékaře * nehodící se škrtněte

41 K tomuto tématu je vytvořena Metodika pro žádosti v seznamu žadatelů. Metodika pro žádosti v seznamu žadatelů Úvod Tato metodika stanovuje postup při nakládání se seznamem žadatelů (dále jen Seznam) o službu Charitního domova sv. Mikuláše Ludgeřovice, domova pro seniory (dále jen DSVM), který poskytuje služby sociální péče podle zákona č. 108/2006 Sb. v jeho aktuálním znění. Oprávněné osoby: - výběrová komise, a to podle platného Jednacího řádu, který je součástí této metodiky - ředitel Charity Hlučín - vedoucí DSVM - administrativní pracovník/sociální pracovník Postup I. Obecné informace Seznam je veden Charitou Hlučín, konkrétně střediskem DSVM. Za aktualizaci, správnost a úplnost Seznamu odpovídá vedoucí DSVM. Seznam včetně všech jednotlivých žádostí o službu je uložen v kanceláři sociálního pracovníka DSVM, který je pověřen jeho správou. Do Seznamu jsou zařazeny všechny úplné a správně vyplněné žádosti, pokud žadatel splňuje základní kritéria (jeho věk v době podání žádosti je min. 60 let a doložil lékařské potvrzení). Pokud žadatel tato kritéria nesplňuje, nemůže být zařazen do

42 Seznamu, čímž se nevylučuje možnost podat si novou žádost později, až bude kritéria splňovat. Žadatel může svou žádost podat osobně, prostřednictvím pověřené osoby nebo poštou. Každá oprávněná 10 žádost musí být zaevidována v Seznamu. V případě, že žadatel žádá o poskytnutí jiné sociální služby, kterou DSVM neposkytuje, žádost není zařazena do Seznamu, žadatel je o tom písemně vyrozuměn a je mu poskytnuto poradenství, kde (u jakého jiného poskytovatele) lze takovouto žádost podat. Na každou žádost, která přišla poštou, se reaguje dopisem, který žadatele, příp. zástupce žadatele, informuje o dalším postupu (tedy zda je žádost oprávněná a byla zaevidována do Seznamu či byla odmítnuta, příp. je žadatel vyzván k doplnění dalších informací). Tyto dopisy se posílají standardní poštou, a to nejpozději do 14 dní ode dne přijetí žádosti. Seznam žadatelů je následně předkládán výběrové komisi, a to při jejím zasedání, nebo na vyžádání některého z členů. Každá žádost musí být úplně, řádně a čitelně vyplněna a žadatelem 11 podepsána. Neúplnost žádosti znamená, že nebude zařazena do Seznamu a žadatel bude vyzván, aby ji doplnil. Pokud tak neučiní do 30 dní ode dne doručení výzvy (počítají se dva pracovní dny na doručení dopisu), bude žádost skartována. V Seznamu je každé žádosti přiřazeno číslo podle pořadí, v jakém byly žádosti zaevidovány. V případě nepřijetí žádosti se postupuje dle Metodiky pro jednání se zájemcem o službu. 10 Oprávněná žádost = žadatel žádá Poskytovatele o sociální službu, kterou má Poskytovatel registrovanou u Krajského úřadu a splňuje základní kritéria (min. věk 60 let a k žádosti doloží lékařské potvrzení) 11 Pokud žadatel není schopen podpisu a má soudem ustanoveného opatrovníka, tak opatrovník může danou žádost podepsat. Poskytovatel si však vyhrazuje právo opatrovníka vyzvat k předložení Usnesení daného soudu, aby mohl provést kontrolu, že je opatrovník tímto pověřen. Pokud se žadatel nemůže podepsat a nemá ustanoveného zástupce, tak Poskytovatel postupuje dle 91, čl. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy že žadatele zastupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Jiné možnosti nejsou akceptovány.

43 II. Aktualizace Seznamu Seznam je min. 1x za rok aktualizován: - datum aktualizace se stanovuje na 15. prosince každého roku (příp. nejbližší pracovní den) - k tomuto datu již musí být jasné a prokazatelné, které žádosti v Seznamu zůstanou, a které jsou vyřazeny - každý žadatel (příp. osoby uvedené v žádosti) je zkontaktován. Tato metodika neupřednostňuje druh kontaktu a je vždy na zvážení administrativního či sociálního pracovníka, jaký druh komunikace zvolí - v případě, kdy je první pokus neúspěšný (bez rozdílu, jaká forma komunikace byla zvolena), je povinností provést druhý pokus o zkontaktování žadatele (příp. osob uvedených v žádosti) dopisem (opět se nevyžaduje doporučená forma dopisu), a to nejpozději do 10. pracovního dne od doby, kdy proběhl první pokus o kontakt. Žadatel je dopisem upozorněn na probíhající aktualizaci Seznamu a na nutnost potvrdit stávající údaje v žádosti, nebo ohlásit jejich změnu. Zároveň je upozorněn, že pokud tak neučiní do 30 dní ode dne doručení dopisu (počítají se dva pracovní dny na doručení dopisu), bude žádost ze Seznamu vyřazena - po aktualizaci celého Seznamu se postupuje podle Směrnice č o nakládání s dokumenty (přičemž vyřazené žádosti jsou skartovány a o této skutečnosti je vyhotoven zápis, který je poté uložen jak v pořadači, kde jsou aktuální žádosti a Seznam žadatelů, tak i v Knize podaných informací, v sekci Odmítnuté žádosti). Seznam musí obsahovat: o jméno a příjmení žadatele o podání žádosti o důvod vyřazení

44 o forma vyřazení skartace o vedoucí pracovník, který schválil skartaci o pracovník, který provedl skartaci - takto aktualizovaný Seznam je pak předložen Oprávněným osobám Žádost přestane být aktuální když: a) žadatel požádá o stornování žádosti (důvod nemusí uvádět) b) žadatel neoznámil zásadní změny v žádosti; žadatel zemřel c) žadatel nereaguje na výzvy k aktualizaci d) žadatel byl umístěn v DSVM Ad a) Každý žadatel má právo požádat DSVM o vyřazení ze Seznamu, a to bez udání důvodu. Dobrou praxí je, že žadatel (nebo osoba, která žádost podávala) písemně Poskytovatele vyrozumí o vyřazení ze Seznamu. Žadatel toto může provést i ústně a nemůže být nucen k písemnému vyjádření. Poskytovatel vyhotoví záznam a aktualizuje Seznam žadatelů - viz odst. II této metodiky. Ad b) Žadatel nebo osoba, která podala žádost jménem žadatele, má povinnost všechny zásadní 12 změny v žádosti hlásit DSVM. K těmto zásadním změnám patří i úmrtí žadatele. Žadatel (opatrovník atd.) má rovněž povinnost oznámit, pokud byl umístěn v jiném pobytovém zařízení poskytujícím sociální služby. 12 Mezi zásadní změny patří změna v ustanovení opatrovníka

45 Ad c) Žadatele při pravidelné aktualizaci není možné kontaktovat na adrese a kontaktech, které uvedl v žádosti. Ad d) Pokud se žadatel stal klientem DSVM, tak tento spis přechází do spisové dokumentace klienta. III. Závěrečná ustanovení Tato metodika (bez Jednacího řádu) je veřejným dokumentem, který je zveřejněn na webových stránkách Charity Hlučín, je součásti Manuálu (základní informace o DSVM), dále je součástí souboru předpisů k průběhu přijetí nového klienta a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci DSVM a Výběrová komise. Tuto metodiku mají k dispozici všichni žadatelé i zájemci o službu. Metodika vstupuje v platnost dnem Sestavil: Kamil Kupka Přijetí klienta K této tématice je vydaná směrnice ředitele č včetně prováděcí metodiky.

46 SMĚRNICE č o přijímání klientů do Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích I. Úvodní ustanovení 1) Organizace Charita Hlučín touto směrnicí stanovuje pravidla pro přijímání klientů do Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích (dále jen DSVM), který poskytuje služby domova pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění. 2) Tato směrnice se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění a souvisejícími právními předpisy, především vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. 3) Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci DSVM, kteří se podílejí na přijímání klientů. Jedná se o vedoucího, zástupce vedoucího, sociálního pracovníka a administrativního pracovníka. Dále jsou povinni se touto směrnicí řídit ředitel a zástupce ředitele Charity Hlučín. 4) S touto směrnicí byli seznámeni všichni zaměstnanci DSVM. II. Postup při jednání se žadatelem 1) Podrobný způsob jednání se žadatelem, povinné informace, metodika postupu, použití alternativních a augmentativních forem komunikace atd. jsou vymezeny ve Standardech kvality DSVM. III. Cílová skupina vymezení oprávněného žadatele 1) Služba sociální péče v domově pro seniory je veřejným závazkem a mohou o ni zažádat senioři, kteří dovršili minimálně 60 let věku. 2) Poskytovatel v souladu s platnou legislativou a možnostmi zařízení vymezuje skupinu žadatelů, kteří mohou být přijati, aby byly naplněny jejich osobní cíle a aby mohly být naplňovány Standardy kvality sociálních služeb DSVM. 3) Vymezení oprávněného žadatele:

47 Osoba v seniorském věku nad 60 let, u níž došlo k nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého věku, chronických chorob, zdravotního postižení a neschopnosti zabezpečovat své životní potřeby a žadateli je v důsledku toho přiznán nejméně II. stupeň závislosti dle zákona č. 108/2006 Sb. Senior ve věku nad 60 let, který nemá blízkou rodinu, která by byla ochotná se o svého příbuzného postarat, a který je pro svou osamělost ohrožen sociálním vyloučením. Senior ve věku nad 60 let, jehož rodina se neumí, nemůže nebo nechce o svého příbuzného postarat. Senior ve věku nad 60 let, který předloží lékařské doporučení k poskytování sociální služby v domově pro seniory. IV. Kontraindikace 1) Zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení a tato péče není v možnostech DSVM. 2) Žadatel je nakažen infekční chorobou a jeho pobyt v DSVM není možný. 3) U žadatele o službu je lékařsky doloženo, že by z důvodu projevů těžké duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybějících nejzákladnějších sociálních návyků hrubým způsobem ohrožoval ostatní klienty a narušoval základní sociální vazby. 4) Žadatel o službu vůbec nedoloží souhlas lékaře. V. Podmínky k zařazení žadatele do seznamu žadatelů 1) Žadatel předloží řádně a úplně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí. 2) Žadatel předloží vyplněné a lékařem potvrzené Vyjádření lékaře.

48 VI. Postup při rozhodování o přijetí 1) O přijetí žadatele rozhoduje výběrová komise pro přijímání klientů do Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích jednací řád této komise je nedílnou součástí této směrnice jako příloha č.1. 2) V případě kladného rozhodnutí komise o přijetí žadatele je realizováno aktuální sociální šetření u žadatele. Tohoto sociálního šetření se účastní vždy maximálně dva zaměstnanci DSVM, z nichž jeden je sociálním pracovníkem. Zápis ze sociálního šetření je nedílnou součástí dokumentace žadatele. 3) Žadatel je zároveň vyzván k aktualizaci Žádosti o přijetí a Vyjádření lékaře, aby bylo zjištěno, zda nedošlo během doby uplynulé od jejich podání k podstatným změnám. 4) Je-li při sociálním šetření zjištěno, že žadatel odpovídá cílové skupině DSVM a tato služba je u něho žádoucí, je mu nabídnuta Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory viz. bod č. VIII. této směrnice. VII. Odmítnutí žadatele 1) Je-li žadatel na základě sociálního šetření odmítnut, je-li zjištěna kontraindikace, která v době zařazení žadatele do seznamu žadatelů nebyla známa, nebo nedoloží-li žadatel aktualizaci požadovaných dokumentů, je mu tato skutečnost oznámena písemně se zdůvodněním rozhodnutí. VIII. Postup po rozhodnutí o přijetí žadatele 1) Rozhodnutí o přijetí je žadateli oznámeno ústně nebo písemně a je mu nabídnuta Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory, která je nedílnou součástí této směrnice jako příloha č. 2. 2) Smlouva je vždy písemná se všemi právními náležitostmi a jednoznačně vymezuje podmínky poskytování služby, které vychází z oprávněných potřeb žadatele. Doba platnosti smlouvy je stanovena dle požadavku žadatele a jsou v ní jednoznačně vymezeny podmínky pro její ukončení.

49 3) Žadateli jsou dále poskytnuty k prostudování materiály, které jsou uvedeny ve Standardech kvality DSVM a jedná se zejména o podrobný Manuál, tedy soubor všech informací o službě, které mohou být pro žadatele důležité při jeho rozhodování o přijetí služby. 4) Žadateli je umožněna návštěva a prohlídka DSVM i jeho pokoje. 5) Souhlasí-li žadatel s podmínkami a nástupem do DSVM, je podepsána smlouva a další dokumenty související s nástupem klienta a vymezené ve Standardech kvality DSVM (zásadní podmínkou je podpis smlouvy před nástupem, ostatní dokumenty mohou být podepsány až v době po nástupu). 6) Za organizaci podepisuje smlouvu ředitel, za žadatele sám žadatel nebo jeho zákonný zástupce či soudem ustanovený opatrovník. 7) Podpisem smlouvy se žadatel stává klientem služby sociální péče v domově pro seniory. Smlouva musí být vždy podepsána před faktickým nástupem klienta do DSVM. 8) Vlastní nástup klienta do DSVM a další postup je vymezen ve Standardech kvality DSVM. IX. Závěrečná ujednání 1) Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1. října 2014 a nahrazuje směrnici č c ze dne 25. listopadu ) Doba platnosti této směrnice je stanovena na dobu neurčitou. V Ludgeřovicích dne 22. září 2014 Mgr. Bc. Lukáš Volný ředitel

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše /dále jen Domov/. Jelikož v našem Domově dochází k setkávání mnoha lidí a je našim přáním, aby se zde všem žilo dobře, byl

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Žádost o umístění do domova pro seniory

Žádost o umístění do domova pro seniory Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Žádost o umístění do domova pro seniory Místo pro podací razítko

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice

Žádost o poskytování pobytové sociální služby v Domově pro seniory Kaplice Domov pro seniory Kaplice Míru 366, 382 41 Kaplice Tel.: 380 311 831, 380 313 077, 734 579 436 www.domovkaplice.cz, podatelna@domovkaplice.cz ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Žádost o poskytování

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Žádost na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Žádost na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby Domov Kopretina Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice IČO: 70659001, tel. 565 427 111, fax 565 427 198 http://web.telecom.cz/dusp-cernovice, e-mail: dusp-cernovice@iol.cz Datum podání žádosti: Žádost

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO SENIORSKÉHO DOMU PÍSEK SENIORSKÝ DŮM PÍSEK Čelakovského 8, 397 01, Písek Telefon: 382 201 730 - recepce 382 201 731 sociální pracovnice 732 874 017 E-mail: info@seniorskydum.cz www.seniorskydum.cz

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu Sociální služby Semily Bavlnářská 523,567; 513 01 Semily, IČO - 00854930 STANDARD č. : 3 NÁZEV STANDARDU : Jednání se zájemcem o službu Služba: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ 45671702, tel.: 515 252 250 zřizovatel: Jihomoravský kraj ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Den přijetí

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Žádost o přijetí do domova pro seniory

Žádost o přijetí do domova pro seniory Domov Příbor, příspěvková organizace Masarykova 542, 742 58 Příbor Moderní, bezbariérové zařízení s 60. letou tradicí, pro seniory nad 65 let, kteří jsou zcela, nebo těžce závislí na pomoci jiné fyzické

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, IČ: 00854271 Informace pro uživatele Smlouva o poskytnutí sociální služby 28.3.2009 Výtah obsahu smlouvy o poskytnutí sociální služby srozumitelný uživateli služby; zpracoval:

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání:

3. Bydliště: PSČ: 6. Povolání (obor vyučení, studia): Poslední zaměstnání: ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE Občanský průkaz číslo: Datum podání žádosti Rodné číslo žadatele: 1. Žadatel: Telefon: 2. Narozen: 3. Bydliště: PSČ: 4. Státní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice

ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice ŽÁDOST o umístění do Zámečku Střelice Typ služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením (celoroční pobyt) Týdenní stacionář Domov pro osoby se zdravotním postižením - Tréninkové bydlení Denní stacionář

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice

ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice V období: ŽÁDOST o odlehčovací pobyt v Domově důchodců Sušice ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace Nábřeží Jana Seitze 155, 342 01, Sušice

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY. DpS. DpS se zvláštním. režimem. Ubytovna. Rodné číslo: Rodinný stav: : Pojišťovna: P.

Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY. DpS. DpS se zvláštním. režimem. Ubytovna. Rodné číslo: Rodinný stav: : Pojišťovna: P. Domov pro seniory Pampeliška Adresa: PAMPELIŠKAA DOMOV PRO SENIORY Jáchymovská 2352 470 01 Česká Lípa IČO: 27284506 DpS Příjmení žadatele: Kontaktníí osoba: sociální pracovnice Telefon: 484 842 254 Mobil:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě

Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě Žádost o poskytování služby v Domově sv. Anežky ve Velkém Újezdě Den podání žádosti 1. Žadatel příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní) 2. Narozen. den, měsíc, rok místo kraj 3. Trvalé bydliště, PSČ.

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum OASA, s.r.o. Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 Domov pro seniory OASA e-mail: soc.pracovnik.seniorcentrum@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

Žádost o umístění do domova pro seniory

Žádost o umístění do domova pro seniory Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Žádost o umístění do domova pro seniory Telefon, E-mail Den podání

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více