9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně. Škola volá..."

Transkript

1 T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Škola volá...

2 redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Rok co rok nám doslova rozkvete třeboňský zámek před očima, jedno z nejkrásnějších zákoutí je přímo na velkém zámeckém nádvoří. Nehezké místo mezi hotelem Romantik a parkovištěm u restaurace Top Spin přímo volá po úpravě nebylo by zde například možné zatím místo značky zákaz vjezdu vybudovat několik parkovacích míst? Vážení čtenáři, léto roku 2009 se nám nezadržitelně začíná měnit v léto babí. Stejně jako roční období nese změnu, nese ji od nedávných dnů i naše redakce. Paní šéfredaktorka nám odchází na mateřskou dovolenou, a tak toto zářijové číslo vzniká jako společná práce pod společným řízením celé redakční rady, nejvíce zásluh na něm pak nese paní kolegyně Anna Kohoutová, díky jejímuž zápalu se podařilo uvést číslo v tomto stavu na svět. Přeji jako člen redakční rady z pozice šéfa střediska paní magistře Pfeiferové klidné dny očekávání radostné události, paní profesorce Kohoutové pak děkuji za nasazení (v době čerpání řádné dovolené) a Vám všem, vážení čtenáři a milí příznivci psaného slova o Třeboni, přeji další slunečné dny a radost při čtení našich stránek. A jedno přáníčko na závěr: prvňáčci, až budete překračovat poprvé v roli žáka školní práh, ať vám jak tento den, tak i ty příští, přinesou radost z poznávání nového Jaroslav Císař PoděkoVání 2. srpna nám uhodil blesk do domu. Děkuji paní Bohumile Bouzové a Sboru hasičů Třeboň za rychlou pomoc a záchranu. Vlasta Adamová, Třeboň omluva V TS 8/2009 jsme omylem uvedli nesprávné jméno autora fotografií z festivalu Okolo Třeboně, autorem je pan Jiří Kubička. Za chybu se omlouváme. Redakční rada TS PochVala všem ochotným mladým pracovníkům IKS za vstřícnost a trpělivost při každodenní náročné práci s návštěvníky Třeboně. Hana Chylíková, Praha (lázně Berta) POZVÁNKA lékařská služba PrVní Pomoci Třeboň o.p.s. se stěhuje Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. oznamuje, že v říjnu letošního roku se bude stěhovat do nových prostor, a to do budovy nového Městského úřadu v Třeboni, Palackého náměstí (objekt bývalých kasáren). Do doby stěhování nás pacienti najdou na současné adrese v Seifertově ulici 383 naproti Husově kapli. ordinační hodiny všední dny : hod. sobota, neděle, svátky : hod. Denisa Nováková, vedoucí sestra Vážení občané, zveme Vás na den otevřených dveří nově zrekonstruovaného areálu městského úřadu v bývalých tereziánských kasárnách, který se koná 25. září 2009 v době do do hodin. V tomto objektu bude nyní sídlit celý městský úřad a další instituce. Přijďte se podívat a prohlédnout si tento opravený historický objekt. Na jeho opravu získalo město Třeboň dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad v celkové výši 55,5 milionů korun. 2 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

3 město Zprávy z radnice IKS Futsal Odvoz odpadu I místní část Třeboně Stará Hlína se dočká nové rozhlasové ústředny Informační a kulturní středisko bude díky grantu JČ kraje se spoluúčastí města Třeboně modernizovat výpočetní techniku Město Třeboň poskytlo finanční příspěvek na první mistrovství Evropy, jež se bude v Třeboni na podzim konat Technické služby upozorňují, že poplatek za odvoz odpadu za 2. pololetí 2009 nutno uhradit do Zprávy z radnice Z jednání rady města stará hlína bude mít nový rozhlas Vzhledem k špatnému stavu rozhlasové ústředny ve Staré Hlíně je potřeba celková výměna tohoto zařízení. Dosud sloužilo také při varování obyvatel před vzestupem hladiny vody. Nyní vykazuje ústředna poruchy a je velmi zastaralá. V minulých letech byly provedeny výměny rozhlasových ústředen rozhlasů v místních částech Břilice a Branná, nyní dojde na ústřednu ve Staré Hlíně, říká starosta města Jan Váňa.. Zápisy z jednání komisí města Rada města vzala na vědomí zápisy z jednání komise pro rozvoj a investice města a komise KOVP. Tyto komise jsou poradním orgánem rady města. Na jednáních se řešily například tyto body: veřejná zeleň, stezky pro cyklisty, parkování u křižovatky ulic Sportovní a Svobody, povodňová situace a další důležité body. město dostane další grant od Jihočeského kraje Město Třeboň jako zřizovatel Informačního a kulturního střediska požádalo o grant na modernizaci výpočetní techniky v IKS. Jihočeský kraj poskytl na tuto modernizaci grant ve výši ,-. Celkové náklady činí cca ,-. Zbývající část, tedy ,-, zaplatí město ze svého rozpočtu. Výpočetní technika informačního střediska již potřebuje zmodernizovat, a proto jsem rád, že tento projekt získal podporu od Jihočeského kraje, říká starosta Jan Váňa. město poskytne příspěvek na sportovní akci Radní města schválili poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- České federaci sálového fotbalu futsal, o. s. Tato organizace pořádá 1. Mistrovství Evropy ve futsalu a Třeboň byla vybrána jako hlavní centrum turnaje. Mistrovství Evropy se zúčastní tyto země: Česko, Rusko, Španělsko, Francie, Itálie, Anglie, Bělorusko a Slovensko. Pořadatel přislíbil udělat prostřednictvím tohoto turnaje propagaci městu a tím přispět k jeho dobrému jménu v Evropě. Výběr zhotovitele veřejné zakázky Město Třeboň jako zadavatel veřejné zakázky Obnova a údržba hrázových porostů rybníků v majetku města obeslalo celkem sedm firem s výzvou o podání nabídky. Na výzvu odpověděly celkem čtyři firmy, z nichž jedna nesplňovala podmínky vyhlášení. Jediným kritériem v tomto výběru byla nabídková cena. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Bohdan Chadt, Majdalena s nabídkovou cenou ,-. Na tuto obnovu dostane město dotaci z OPŽP ve výši 90 %. Údržba hrázových porostů bude provedena na rybnících Starý u Břilic, Nový u Dvorců, Bičan, Tisý u Břilic, Červenka, Stružky, Travný, Činátl, Bicencka, Nový u Břilic. Práce na územním plánu pokračují Radní města schválili uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Třeboň a Ing. Arch. Ivanem Plickou Studio na zpracování dokumentace o posouzení vlivu koncepce územního plánu města na životní prostředí. Tyto materiály si vyžádala Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko spolu s odborem životního prostředí krajského úřadu. Tyto instituce požadují ještě jedno posouzení, a to vliv koncepce Územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Na zpracování této koncepce bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva účastníci. Hodnotícím kritériem byla cena díla. Nižší cenu nabídlo občanské sdružení AMETYST, které celkovou koncepci vyhotoví za ,-. Radní proto schválili uzavření smlouvy o dílo s tímto občanským sdružením. Jitka Klečková, Organizační pracovník kanceláře starosty Oznámení Vážení občané, oznamujeme Vám, že v době od 1. října do 4. října letošního roku bude celý městský úřad pro veřejnost uzavřen. V těchto dnech se budou obě budovy městského úřadu stěhovat do nově vybudovaného objektu. Děkujeme za pochopení Vedení města Třeboně Poplatky za odpad Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za odvoz komunálního odpadu, aby takto učinili co nejdříve. Splatnost poplatku je každý rok stejná tj. 1. pololetí do a 2. pololetí do v daném roce. Poplatek je rovněž možno uhradit jednou splátkou na celý rok. Sazba poplatku pro rok 2009 činí 500 kč na osobu. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Třeboni (budova kláštera přízemí), případně po telefonické domluvě (tel.: , 180) poslat na účet města nebo zaplatit složenkou vydanou správcem poplatku na poště. Celou vyhlášku č.5/2008 můžete najít na stránkách města l 3

4 Proč jít k volbám? Volební maratón v letošním roce pokračuje volbami do poslanecké sněmovny. Nechci se dnes už zaobírat faktem, že vyslovení nedůvěry vládě za vydatné pomoci přeběhlíků v době probíhajícího evropského předsednictví nám v očích Evropy ubralo na důvěryhodnosti. Přesto ale právě o to, jak bude naše příští vláda silná, v těchto podzimních volbách jde. Po půlročním vládnutí-nevládnutí úřednické vlády je aspekt silné vlády důležitější než jindy. V této ekonomicky nelehké a nestabilní době bychom se všichni měli zamyslet nad tím, kam a jakým směrem dál. Neslibovat nesplnitelné, ale předložit čitelný a reálný program a cíle. Laciná a neuvážená řešení prohlubují státní deficit. My budeme rozhodovat v těchto volbách o tom, zda naše děti a vnuci budou muset splácet dluh, který po sobě zanecháme, a i o tom, jak vysoký bude. Vedení města se rozhodlo jít dál cestou dalšího nezadlužování. Zatím se nám to daří. Už naše babičky říkávaly, že půjčky ujídají z mísy. Měly pravdu a my bychom skutečně měli hodně přemýšlet, zda jsme ještě schopni další dluh splácet tak, aby po nás nezbyla prázdná mísa. Je snadné slibovat a rozdávat, když se budeme řídit heslem po nás potopa. Ale tohle přece nechceme. Rozumím půjčce či hypotéce na bydlení. To je investice do budoucnosti a většina z nás si tímto prošla. Nepochopím ale, když si někdo půjčuje bez rozmyslu na dovolenou, na dárky. Domnívám se, že podobné to musí být i se zadlužováním státní kasy. Půjčit si na rozvoj, a tak vlastně investovat do budoucnosti, chápu. A tak až půjdete vhodit svůj volební lístek do urny, myslete, prosím, i na generace, které přijdou po nás. Jde i o to, v jakém stavu jim tento stát zanecháme. Cesta k prosperitě není ani jednoduchá, ani bezbolestná. Doba nesvobody skončila před dvaceti lety. Rozhlédněte se kolem sebe. Často si už ani neuvědomujeme, jak se za ta léta spousta věcí změnila. Je jenom na nás, abychom jasně ukázali, jakou cestou jít dál. Snadné řešení není vždy to nejlepší a nejrozumnější. Ani v pohádkách není nic zadarmo. I v té o Šípkové Růžence se musel princ prosekat trním, aby se pak celé království probudilo a dál rozkvétalo. A já bych přála tomu našemu království pohádkovou budoucnost. Anna Kahounová Vyhláška Níže uvedená obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro konání veřejných hudebních produkcí. Je k nahlédnutí na webových stránkách Města Třeboně, tiskopisy a bližší informace lze získat na Městské policii Třeboň nebo na finančním a majetkovém odboru Městského úřadu Třeboň. obecně závazná vyhláška č. 8 / 2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku Čl. 1 Základní ustanovení 1) Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků v územním obvodu města Třeboň 2) Územní obvod města Třeboň tvoří město Třeboň a místní části Břilice, Branná, Přeseka, Stará a Nová Hlína, část k.ú. Holičky Čl. 2 Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen akce ) lze provozovat: - ve vnitřním prostoru budov /restaurace,sály, tančírny apod./ v době od do hodin, v pátek a sobotu do hodin - v otevřeném prostoru /venkovním/ v době od do hod., v pátek a sobotu do hod. Ustanovením předchozího odstavce nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů. Čl. 3 Povinnosti pořadatele 1) Pořadatel akce je povinen oznámit Městskému úřadu v Třeboni 5 dnů před jejím konáním: jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání, předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, počet členů pořadatelské služby. 2) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem Pořadatelská služba, např. nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění Čl.4 Výjimky (1) Rada města Třeboně může na základě písemné žádosti pořadatele udělit výjimku z ustanovení čl. 2 odst. 1 této vyhlášky. Výjimku lze udělit pouze na pořádání konkrétní akce, nebo v případě pravidelného opakování akce na určité delší časové období, maximálně však 1 rok. (2) Žádost o výjimku musí být podána v dostatečném časovém předstihu, minimálně 15 dnů před konáním akce. Žádost musí obsahovat: a) určení pořadatele, dobu a místo konání akce, přesný popis činnosti včetně uvedení druhu hudební produkce a jejího provozovatele, b) předpokládaný počet osob, který se akce zúčastní c) identifikaci osoby, která odpovídá za zabezpečení pořadatelské služby. (3) Rada města může udělenou výjimku v průběhu trvání veřejné hudební produkce odejmout, vyjde-li na základě kontrolních zjištění najevo, že pořadatel řádně neplní povinnosti stanovené touto vyhláškou nebo dochází-li k narušování veřejného pořádku. Čl. 5 kontrolní činnost Kontrolní činnost provádí Městská policie Třeboň a pověření zaměstnanci Městského úřadu. Čl. 6 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/92/II, o provozování diskoték a tanečních zábav. Čl. 7 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

5 Vstup do vinárny (červen 2009) Dvorky za Besedou (červen 2009) Prostor Formanky (únor 2009) Pojďme zase do BESEDY aneb Dny evropského dědictví (European Heritage Days * ) Stejně jako každoročně, již patnáct let jsou volné dny některého z víkendů v měsíci září věnovány akci se stále rostoucím rozsahem a obecným ohlasem. Ani u nás v Třeboni, kde máme z historických památek opravdu co ukázat, nemůžeme zůstat pozadu. Letošní rok bude v tomto ohledu poněkud výjimečný, neboť v souladu se zmíněným Svátkem památek bude umožněno navštívit v samém centru městské památkové rezervace objekt, kam obyvatelé města ani další návštěvníci řadu let neměli přístup. Průchodem v přízemí Staré radnice bude umožněn vstup na nádvoří (někdejší letní terasu restaurace Beseda), dále vstup a prohlídka bývalé vinárny i kuchyně, následně pak formanky dřívější restaurace Beseda. V patře možno prohlédnout bývalý taneční sál. Návrat z prohlídky je zpět starou radnicí na Masarykovo náměstí. Informační a kulturní středisko města Třeboně doufá, že návštěvníci náhodní, ale i letití občané Třeboně (jako bývalí hosté sálu, restaurace i vinárny) zavzpomínají na chvíle před lety zde strávené, porovnají s tristním současným stavem a budou se těšit na znovuvzkříšení prostor tohoto historického objektu v srdci města po rekonstrukci, jež započne ještě letos na podzim a vrátí tomuto místu jeho bývalou slávu a lesk Prohlídka bude bezplatná, koná se v den 1. Blešího trhu na Masarykově náměstí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin, k mání bude pro návštěvníky i tištěná stručná informace o historii objektu s dokumentárními fotografiemi. (text a foto J.Císař) Taneční sál Besedy (únor 2009) Bývalá kuchyně za vinárnou (únor 2009) l 5

6 aktuálně AKCE CIHLA NA JIHU ČECH PŘINESLA KČ V Třeboni si cihlu koupilo 87 lidí. Nejvíce lidí si benefiční cihlu koupilo v Jindřichově Hradci, a to 813. Občanské sdružení Proutek, které AKCI CIHLA na jihu Čech pořádá, použije výtěžek letošní kampaně na rozšíření chráněné dílny pro lidi s mentálním postižením na statku v Plasné u Kardašovy Řečice. Z jejího výtěžku bude opravena další místnost na statku, kde najde svoje zázemí textilní dílna. Děkujeme všem, kdo si benefiční cihlu zakoupili, říká Mgr. Jan Kostečka, ředitel Proutek o.s. Bagr odstraňuje poslední zbytky kasárenské zdi, pro Třeboňáky se tak otevírá úplně nový pohled. -ako- foto -cs- Vyhlídková věž Již několik let se o vstup na vyhlídkový ochoz věže Staré radnice na Masarykově náměstí (ve správě Informačního a kulturního střediska města Třeboně) starají manželé Švarcovi. Prodávají nejen vstupenky, nýbrž i udržují schodiště i všechny další přístupné prostory věže v perfektním stavu. V letošním červenci se dostalo vizuálního zvýraznění i jejich stánku s prodejem vstupenek a drobných suvenýrů, takže se stal ve východní části náměstí opravdu nepřehlédnutelným. Vážení čtenáři, pokud jste rozhledu z věže po třeboňských humnech buď dosud, nebo již dlouho, neužili, přijďte okusit. Nastávající babí léto po propršené letní sezoně zajisté dodá řadu krásných dnů s perfektní viditelností rozhledu. -cs- Na několika místech Třeboně se s vyšlapanými rohy trávníků vypořádali nápaditě a prakticky. Takto upravené chodníky jsou na sídlišti Hliník u věžáku. -ako- Klidná třeboňská čtvrť Na Kopečku se dočkala další opravené ulice. Konečně je dokončena druhá fáze opravy Lesní ulice. Její rekonstrukce byla jednou z nejkomplikovanějších, práce ztěžovaly i rozmary počasí. Obyvatelé Lesní ulice si po rušných prázdninách užívají její plné průjezdnosti, mnozí z nich přispívají k její estetické atraktivitě a renovují oplocení před svými domy. Na fotografii nové řešení napojení na Kyralovu ulici. -ako- Studenti z rozvojových zemí budou mít v Česku redukovaný program. Také organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) šetří na výdajích, takže postgraduální kurzy v příštích letech budou probíhat v afrických zemích a se středoevropským rybníkářstvím se seznámí již jen exkurzně během asi 3 dnů v Třeboni. V červenci a srpnu byli k vidění v Třeboni a na Třeboňsku studenti ze šesti afrických zemí, dále také z Asie (Indonézie a Nepál) a Jižní Ameriky (Ekvádor). Po čas kurzu si u nás prohlubovali znalosti z hydrobiologie a ichtyologie, včetně vodních a mokřadních ekosystémů. Na snímku jsou seznamováni s rostlinami rašelinišť ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin Dr. L. Adamcem. -šh- Spolek přátel Třeboně (SPT) uspořádá opakování cyklovýletu na Velenicko dne se srazem v 8:00 hod. na zastávce ČD Třeboň Lázně. Snad tentokrát s příznivější předpovědí i průběhem počasí. Antonín Hosnedl 6 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

7 O počítačový kurz projevili senioři opět velký zájem Již potřetí se v městské knihovně v Třeboni konal týdenní počítačový kurz Základů obsluhy osobního počítače v rámci projektu Senioři komunikují. Stejně jako předchozí ročníky i letos projevili o kurz senioři velký zájem. Výuku jich ale mohlo díky omezené kapacitě mobilní učebny navštěvovat pouze deset a na řadu dalších se tak již nedostalo. Sedm žen a tři muži ve věku od 59 do 68 let se do světa informačních technologií ponořili poslední týden v červenci. Výuka probíhala od pondělí do pátku od devíti hodin v knihovně, kde na účastníky již čekal s připravenými počítači lektor Jan Maule. Žáci se postupně seznamovali s počítačem od úplných základů. Od zapnutí a vypnutí, přes ovládání myši a klávesnice, psaní a úpravu textů v programu MS Word až ke zvládnutí oblíbeného tématu, kterým je internet. Po absolvování kurzu by měli zvládnout např. vyhledávání v jízdních řádech, v mapách, obecně vyhledávání na internetu, poslat a přečíst si a porozumět tomu, jak internet funguje. Kde je políčko pro zadání internetové adresy, kam psát text pro vyhledávání a kam zadat ovou adresu, protože právě toto dělá obvykle účastníkům kurzů největší problémy. Většina seniorů byli úplní začátečníci, případně měli jen nepatrné zkušenosti s internetem. Důvodem, proč se na kurz přihlásili, byla převážně možnost naučit se pracovat především s internetem a em, což využijí pro komunikaci s dětmi a známými a zároveň již budou vědět, o čem mluví vnoučata, když zmiňují slova jako ICQ nebo Google. V Třeboni kurz realizovala Attavena, o.p.s. z Českých Budějovic ve spolupráci s městskou knihovnou díky projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, v rámci něhož se letos uskutečnilo nebo uskuteční v Jihočeském kraji 10 bezplatných PC kurzů pro celkem 100 seniorů ve starobním důchodu. Za tým Attaveny, o.p.s. Jitka Šimková, koordinátora projektu Nově vydlážděný chodník před Restaurací 99 Novinky regionální literatury Nakladatelství Paseka (Praha a Litomyšl) vydalo knihu, která bude zajímat každého Třeboňáka. Napsali ji J. Psíková a J. Ziegler a nazvali ji Třeboň. Hlavní část tvoří 150 fotografií, které zapůjčili: Muzeum Třeboň, Státní oblastní archiv Třeboň, Státní okr. archiv Jindřichův Hradec a sběratelé J. Fanta, A. Kalný, J. Přibil, J. Vališ, rodina Salvova a Tomšíkova. Vyšlo v edici Zmizelé Čechy, 80 str. Zajímavá studie vyšla pod jménem Opatovický mlýn na Zlaté stoce, jejíž autorkou je R. Nováková spolu s P. Suchým a architekty ABM. Vydalo ji SV studio Praha, má 26 stran form. A4, s 27 foto a 4 plánky. Také tuto publikaci si rádi přečtou milovníci historie Třeboně. Není na knižním trhu, lze si ji prohlédnout např. v Archivu v Třeboni, v knihovně třeboň. muzea a jistě i jinde. Tomu, kdo se zajímá o širší okolí Třeboně, by neměla ujít brožurka s názvem Klec 2009 o 30 str., 40 foto a 4 reprodukcí znaků, vlajky aj. Publikaci vydala obec Klec (autor neuveden) a byla vydána k setkání rodáků. Podobně jako předchozí studie si ji lze prohlédnout např. v archivu v Třeboni. K 650. výročí vydala obec Novosedly nad Nežárkou (s přidruženými obcemi Kolence a Mláka) stejnojmennou brožurku o 32 stranách, s 42 barev. foto a 9 dalšími ilustracemi (autor neuveden). Obě poslední publikace přinášejí množství údajů z historie, památek a dalších pozoruhodností popisovaných míst. -šh- Pokračuje oprava objektu na předměstí, brzy se snad dočkáme kultivovaného obchodního prostoru. Celé léto se o rychlé občerstvení na náměstí staral stánek, jehož obliba byla nesporná, diskusi však vyvolával fakt, jak je možné, že šlo o jediný podnik svého druhu na náměstí. Klasický bufet prostě na náměstí chybí. -ako- Medaile za zásluhy v archivnictví Dnes 15. července 2009 udělil ministr vnitra Martin Pecina v budově Národního archivu na Chodovci medaile Za zásluhy o české archivnictví. Tyto ceny byly uděleny potřetí v historii a ministr je předal celkem 20 význačným osobnostem archivnictví převážně za celoživotní zásluhy v této oblasti. Medaili z rukou pana ministra převzala i emeritní vedoucí oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni mgr. Zdenka kociánová. Dokončení rekonstrukce MŠ Vodárenská Týden před plánovaným dokončením prací byla v polovině srpna dokončena rekonstrukce 2. třídy mateřské školy ve Vodárenské ulici v Třeboni, Na Kopečku. Rekonstrukcí původních prostor školky, které po řadu let využívaly různé spolky, bude uspokojena poptávka po umístění dětí do předškolního zařízení v této části Třeboně. Na děti ve znovuotevřené části školky čekají zrekonstruované výukové prostory, umývárna a WC. Stavební práce prováděla třeboňská stavební firma Eduarda Janáta. Z celkových nákladů na rekonstrukci ve výši Kč bylo Kč hrazeno Jihočeským krajem z grantového programu Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov opatření č. 1. Zbývající část investičních nákladů, neinvestiční náklady a pořízení nového vybavení tříd bylo hrazeno z rozpočtu města. Milan Jáchim, odbor rozvoje a investic l 7

8 Bezpečný přístav Umíte si představit bezpečný přístav uprostřed rozbouřeného moře, tichou zátoku, která vás svými vlnolamy ochrání před hučícím přívalem zpěněných vod, místo, kde se můžete oddat odpočinku i zamyšlení? Tak to je třeboňská Městská knihovna na kraji zámeckého parku, v Domě s pečovatelskou službou. Zatímco v tomto domě tak ohleduplně pečují především o těla svých klientů, v přízemních prostorách knihovny se postarají o vaši duši. Hned, když vstoupíte do rozměrné centrálně pojaté hlavní místnosti, zarazí vás ticho. Ten klid, který tu panuje mezi regály, přívětivost, kterou vás překvapí ten ušlechtilý prostor a zájem, s nímž vás přivítají hned proti vchodu sedící dvě pracovnice. Jako by čekaly právě jen na vás! Úsměv, otázka, ochota, rada, pomoc, to jsou atributy, které k nim patří, kterými si vás získají hned v prvním okamžiku. A potom nabídka! Co vy tu všechno můžete podnikat?! Tak předně si můžete okamžitě vypůjčit a odnést žádanou knihu. Některé nové knížky i zakoupit. Které knihy na vás čekají, to vám poradí počítač. Stačí vyťukat jméno knížky nebo autora na klávesnici a monitor vám prozradí, jaké máte možnosti. Že se vám nechce zase sedat k počítači? Nebojte se, ty dvě sympatické dámy to rády učiní za vás. Že si chcete jen tak na místě něco přečíst? Prohlédnout? Stačí projevit přání. Tichá zákoutí podél regálů vám poskytnou křesílka, židle i stolky k posezení a listování vším, co vám stránky knížek, časopisů i novin nabízejí. Co nestihnete přečíst na místě, to si půjčíte domů. Ano i časopisy! A chcete-li si něco prostudovat podrobněji, prosím, je tu studovna. Jako by na vás přímo čekala. Máte s sebou svého neklidného potomka a bojíte se, že vám nedopřeje klidu? V dětském koutku si pohraje tak, že o něm nebudete vědět. Ostatně i pro něho je tady ledacos zajímavého. V dětské části knihovny si může hrát, číst i studovat, jak se mu zlíbí. Vlídná ochota pomoci vám a uspokojit vás bude vaší průvodkyní po celý čas strávený v tomto azylu. Protože je to opravdu azyl, to mlčenlivé společenství knížek v záplavě informací den ode dne vzácnější. Ale nic staromilského zde nečekejte! Proti počítačům tu nikdo nic nemá. Naopak. Jsou tu, jak by ne, a nabízejí vám zdarma připojení k internetu. Tolik minut, kolik zvládnete. Třeba půl dne! Surfujte si po neviditelných vlnách, jak je libo. Stáhněte a okopírujte si, cokoli potřebujete. Ať se rozhodnete pro to či ono, odejdete z této knihovny spokojeni. Neunaví vás čekání, neodradí vás neochota, nezaskočí vás žádný problém. Na ty se tady nehraje. Tady se vám nabízejí jen balzámy na vaši znervóznělou duši. Zkuste toho využít! Nebudete litovat! Roman Ráž, spisovatel, který si půjčuje knížky v Městské knihovně v Třeboni Novinky v třeboňském muzeu Ti, kdo navštívili muzeum na začátku sezóny, by se nyní divili, co vše je tam nyní nového. Jen za uplynulé dva měsíce jsou tam další nové změny. Chodbu zdobí krásná kovaná mříž, kterou pořídilo město Třeboň za Kč. Vyrobena byla uměleckým kovářem Františkem Sokolíkem ze Staré Hlíny. Mříž zvýšila také bezpečnost uchování muzejních předmětů. Nová instalace 24 střeleckých terčů spolku třeboňských ostrostřelců z konce 18. a počátku 19. století na chodbě je tak lépe chráněna. Na konci chodby je umístěn obrovský hodinový stroj z věže radnice. Místnost s kopií třeboňské madony a kopiemi gotických obrazů Mistra třeboňského oltáře dostaly nové osvětlení. Výtvarná díla vysoké umělecké hodnoty stojí v kontrastu s plastikami a obrazy lidových umělců, kteří přispívali k výzdobě okolních kaplí. V muzeu si návštěvníci mohou zakoupit kompletní katalog galerie s obrazy mistrů Kojana, Líbala a Volfa doplněný o životopisy a fotografiemi umělců. Malí návštěvníci muzea se jistě rádi posadí do starých školních lavic a vyzkouší si, jak se učili jejich dědečkové a babičky. Pokud děti navštíví muzeum v sobotu 5. září, mohou se zúčastnit soutěže o nejhezčí obrázek houby nebo prázdninového zážitku a vyhrát pak nějakou pěknou cenu. -Ps- Pocta pro Mikuláše Rutarda z Malešova V16. století se v okolí Třeboně vystavělo velké množství rybníků zásluhou tří známých rybníkářů. Josefa Štěpánka Netolického, Jakuba Krčína z Jelčan a Mikuláše Rutarda z Malešova. Neprávem opomíjený Rutard se konečně dočkal uznání. Na srpnových Rybářských slavnostech byla odhalena pamětní deska s jeho jménem na domě v horní části třeboňského náměstí, který kdysi patřil právě tomuto nedoceněnému staviteli rybníků. Mikuláš Rutard z Malešova byl hejtmanem třeboňského panství za Viléma z Rožmberka v letech 1565 až Jeho práce rybníkáře se uplatnila především na Chlumecku. Jeho dílem je rybník Staňkovský a celá soustava chlumeckých rybníků. Původně Rutard František Sokolík, autor kované mříže vlastnil dvorec v Lutové. Ten prodal v roce 1567 Vilémovi z Rožmberka a někdy v této době si od třeboňských měšťanů koupil dům v Třeboni na náměstí v sousedství zámku. Původně tu měšťané měli radnici a za ní malý pivovar. Po požáru v roce 1562 se měšťani rozhodli pro novostavbu radnice uprostřed náměstí, a proto nárožní dům u zámku prodali. Po smrti Rutarda (někdy po roce 1576) zdědila dům jeho manželka Johanna a po ní pak jejich dcera Dorota, provdaná Čechačovská. Ta prodala dům v roce 1598 za 400 kop míšeňských Petru Vokovi z Rožmberka. Dům se stal majetkem Rožmberků a při tehdejší přestavbě na konci 16. století byl přičleněn k zámku. -Ps- 8 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

9 Datová schránka a Czech Point Datová schránka (DS) je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, kterou zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Datová schránka není ová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Schválení novely zákona č. 499/2004 Sb. přináší díky pozměňovacím návrhům několik podstatných změn v projektu DS, a to mimo jiné především subjektům, kterým Ministerstvo vnitra ČR zřizuje DS automaticky ze zákona (orgány veřejné moci + právnické osoby) vzniká tzv. přechodné období až dokonce října. Během něj se mohou sami rozhodnout, zda aktivují svou DS v tomto období, nebo jim bude DS aktivována automaticky až od 1. listopadu Od bude možné využívat Informační systém DS pro výměnu zpráv mezi soukromými subjekty navzájem. Podmínkou bude souhlas příjemce s doručováním ze strany soukromých subjektů. V této souvislosti se navrhuje přechodné období od do , kdy bude možné privátní komunikaci využívat pouze pro zasílání faktur, či jiných žádostí o zaplacení. Na kontaktním místě Czech POINT, které naleznete i v třeboňské oblastní kanceláři JHK, můžete zažádat o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové schránky a konverzi na žádost (převedení dokumentu z elektronické podoby do listinné a naopak). Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můžete také udělat výpis z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, rejstříku trestů, apod. - nově také ověření podpisu (legalizace) a ověření shody listiny (vidimace). Patříte-li k těm, kteří se chtějí dozvědět, co je datová schránka, jak funguje, jaké jsou možnosti jejího využití a mnoho dalších důležitých informací, můžete se obrátit na Oblastní hospodářskou komoru v Třeboni, která v druhé polovině měsíce září ve spolupráci s partnery připravila vzdělávací akci na téma DATOVÉ SCHRÁNKY, jejíž cílem je ukázat účastníkům, jak mohou rychle, levně a spolehlivě využít služby veřejné správy. Součástí akce bude také ukázka praktického použití. Více na Jana Kočová, Oblastní hospodářská komora Třeboň Přijímáme nové členky Do dívčího skautského oddílu Žabky Skauting v současné době nabízí dětem příležitost získat nejrůznější schopnosti a dovednosti, které se v běžném životě těžko osvojují. I v našem oddíle se učíme při hrách pracovat spolu, prosazovat vlastní nápady, toleranci, nevzdávat se, překonat vlastní pohodlí, nést odpovědnost a mnoho dalšího. Pro dívky od šesti do devíti let pořádáme v pátek první schůzku inspirovanou pohádkou o Zlatovlásce. Přijďte se nezávazně podívat ve hodin ke skautským klubovnám. Program bude trvat do Více se můžete dozvědět na stránkách zabky.skauting.cz. Upíři v třeboni Do Třeboně se přistěhovala tajemná rodina, nejedí, nespí, nevychází na slunce. Jsou neuvěřitelně krásní a chytří. Skautský oddíl Žabky zve všechny hrdinky (10 14 let) na pomoc při pátrání po této záhadě. Znalosti o upírech a vlkodlacích se neztratí (ale nejsou podmínkou). Pátek nádvoří kláštera (u kašny). Můžete se těšit na dvě hodiny v magickém světě upírů a vlkodlaků! Více informací na upirivtreboni.blog.cz Ivana Čurdová, vůdkyně oddílu SUBARU KLUB zve na Sraz vozidel Subaru vystavených k prohlídce na nádvoří zámku v Třeboni, dne od 9.00 hod., následuje spanilá jízda všech vozidel srazu po hrázi rybníka Svět směrem na Břilice Dvacáté výročí listopadu nejen v Třeboni Spolek přátel Třeboně připravuje na měsíce září a říjen ve výstavním prostoru třeboňského muzea v prvním patře staré radnice na náměstí vzpomínkovou výstavu ke 20. výročí listopadových událostí. Vystaveny budou dobové tiskoviny a fotografie nejen ze soukromých sbírek, ale především ze státního oblastního archivu v Třeboni. Nenechte si proto ujít jedinečnou možnost spatřit originály dokumentů a připomenout si atmosféru tehdejších dnů. -Ps- SPolEčENSká kronika SňatkY Petr Šimek, Ivana Šmausová - Praha, Beroun Karel Černošek, Ilona Glienkeová - Hranice, Nové Hrady Ondřej Pecník, Kamila Sedláčková - Ledenice Martin Švéda, Jana Vodolánová - Praha, Třeboň Věroslav Hrubý, Jana Horňáková - Veselí n. L., Dobříš David Říha, Tereza Davidová - Č. Budějovice Jan Valenta, Lenka Loskotová - Břilice, Třeboň Břetislav Kotyza, Martina Tomsová - Praha Karel Vávře, Martina Tománková - Lomnice nad Lužnicí, Č. Budějovice Dušan Zbořil, Marta Koudelová - Brno, Dolní Kounice Petr Vurm, Kristina Labohá - Braníškov, Poděbrady Miroslav Holický, Brigita Němečková - Č. Budějovice, Boršov nad Vlt. Michal Havránek, Štěpánka Jeníčková - oba Č. Budějovice Michal Plemeník, Petra Linhartová - Chodov, Třeboň Jan Obíral, Eva Adamová - Rožmitál na Šumavě, Třeboň Petr Zdvořáček, Ivana Hölzlová - Strakonice Jan Prokeš, Daniela Ambrožová - Třeboň, Dolní Bukovsko Jan Peterka, Simona Kusáníková - oba Dubné Jiří Král, Tereza Bicánková - Jilem, Třeboň Daniel Kovář, Jitka Strouhalová - oba Lásenice Jan Unger, Renata Němečková - oba Karlík Martin Jíra, Romana Basíková - Mnichovice Martin Holub, Zuzana Foltová - Veselí n. L., Č. Budějovice Jan Arnold, Marta Sýkorová - SRN, Tábor Jaroslav Holub, Iva Šoltysová - oba Liberec ÚMRtí Václav Poustevník, Domanín Jiřina Leyerová, Lišov Eva Vácová, České Velenic Karel Muška, Třeboň Vladislav Šafář, Lužnice Václav Šustr, Třeboň Josef Čapek, Lomnice n. Luž. Zdeněk Stárek, Lužnice Jan Němec, Lišov Karla Notová, Hranice Ladislav Maxa, Chlum u Tř. Miroslava Barvínková, Třeboň Stanislav Matoušek, Břilice Stanislav Setla, Jindřichov Marie Houdková, Třeboň Vladimír Bureš, Třeboň Jan Matějka, Domanín Václav Sýkora, Dolní Slověnce Zdeňka Kroniková, Třeboň 62 let 55 let 72 let 79 let 59 let 66 let 86 let 71 let 78 let 59 let 84 let 71 let 78 let 75 let 80 let 78 let 64 let 61 let 72 let l 9

10 Názory Rozšíří se těžba rašeliny v území Branský les část ii na dalších 40 let? V rámci projednání Zadání územního plánu Třeboň na zastupitelstvu města v měsíci červenec 2009 byl předložen souhrn požadavků dotčených orgánů, dalších organizací, správců technické a dopravní infrastruktury, podnětů sousedních obcí, připomínek občanů, občanských iniciativ, fyzických a právnických osob podnikajících na území města dle zvláštních předpisů a subjektů, vlastnících ve všech dotčených katastrech nemovitý majetek, a komisí Rady města, uplatněných během projednávání zadání dle stavebního zákona. Vedle celé řady požadavků byl předložen i požadavek Rašeliny Soběslav, a. s. na rozšíření těžby v lokalitě Branský les část II, a to o výměře 75 ha, čímž by těžba probíhala dalších 40 let. V současné době se těží v lokalitě Branský les část I na výměře 72 h, kde byla těžba v minulosti povolena. V rámci projednávání Zadání územního plánu Třeboň mě překvapilo stanovisko pořizovatele (což je město Třeboň), že připomínka na rozšíření těžby bude prověřena v konceptu, tudíž připomínku akceptovat. Upozornil jsem tak na určitý rozpor v samotném zadání, kde v rámci požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území se požaduje naopak nerozšířit těžbu rašeliny pro nelázeňské účely. Zároveň jsem připomenul i další zaslaný Poznámka k územnímu plánu požadavek v rámci připomínek, že je: nezbytné zamezit dalšímu rozšiřování nelázeňské (průmyslové) těžby rašeliny, neboť další rozšíření těžby rašeliny v k. ú. Branná na ložisko Branský les II (záměr nadmístního významu) byl jednoznačně odmítnut Správou CHKO Třeboňsko v rámci projednávání Zásad územního rozvoje dle z. č. 183/2006 Sb. Jihočeského kraje a při vypořádání bylo námitce Správy CHKO Třeboňsko vyhověno v plném rozsahu. V diskusi bylo zmíněno, že se musí najít mezi stanoviskem CHKO a požadavky Rašeliny konsenzus. Nevím, jak by mohl být konsenzus naplněn, když bylo rozhodnuto o nerozšiřování průmyslové (komerční) těžby rašeliny. Dovolil jsem si tak svým příspěvkem do diskuse požadovat, aby bylo respektováno stanovisko CHKO Třeboňsko. Zda nakonec k nějakému konsenzu dojde či nedojde, ukáže čas. Každopádně považuji za vhodné, aby se průmyslová těžba rašeliny nerozšiřovala a respektovala se část uvedeného zadání územního plánu, která jednoznačně odmítá rozšíření těžby. Kladné vypořádání připomínky ze strany Rašeliny Soběslav, a. s. by bylo totiž ve vzájemném rozporu. Jiří Vopátek, zastupitel města Třeboň Zadání územního plánu je dokument, který, schválen zastupitelstvem, dává pokyny projektantovi a pořizovateli, jak územní plán (v konceptu i v návrhu) zpracovat a připravit k tomu, aby mohl být projednán. Už z povahy územního plánování je při projednávání územního plánu prioritou koordinace a řešení často protichůdných potřeb a názorů. Ve schváleném Zadání územního plánu Třeboň je rozporných a protichůdných potřeb mnoho a nejde zdaleka jen o těžbu rašeliny pro průmyslové účely. Pořízení územního plánu je dlouhodobý proces, jehož průběh přesně a závazně stanovuje stavební zákon a rozhodujícími subjekty, kromě zastupitelstva, jsou i tzv. dotčené orgány. Ty do tohoto procesu vstupují svými stanovisky, opřenými o platné zákony této země, ale až ve fázi konceptu a návrhu. Ve fázi Zadání mají právo dávat požadavky. Teprve v konceptu a v návrhu se rozhoduje o konečné podobě územního plánu a stanoviska dotčených orgánů jsou závazná i pro zastupitelstvo. Schváleným Zadáním není definitivně rozhodnuto o žádném požadavku či připomínce. Při tvorbě Zadání územního plánu byla přijata zásada, že všechny došlé podněty, požadavky i připomínky budou do tohoto dokumentu zařazeny bez ohledu na jejich šanci v dalších fázích uspět či nikoliv. Proto se do textu Zadání promítl i požadavek na těžbu rašeliny. Mezi pojmy jako stanovisko, požadavek, podnět, připomínka, námitka atd., je významový rozdíl obecně (což potvrdí každý češtinář). V oboru územní plánování mají pak tyto pojmy svůj specifický odborný a právně závazný obsah a nelze je vzájemně zaměňovat. Ani projektant (Ing. arch. Plicka), ani pořizovatel (Městský úřad Třeboň) schválením Zadání územního plánu Třeboň nedostali úkol akceptovat, nýbrž prověřit. O všem, co bude nakonec skutečně akceptováno, rozhodnou zastupitelé, pokud budou mít souhlasná stanoviska dotčených orgánů ke všem požadavkům a připomínkám, které se při prověřování (tedy vlastní tvorbě územního plánu) ukáží jako akceptovatelné (tedy v souladu se zákony). Anna Kahounová, místostarostka 1. Bleší podzimní trh!!! třeboňská premiéra roku!!! Masarykovo náměstí, hodin Prodávat může každý, kdo složí vstupní poplatek za prodejní místo. (150 Kč prodávající s bydlištěm v Třeboni, 300 Kč pro mimotřeboňské) Přijďte všichni, kdo máte rádi atmosféru s ozvěnou dřívějších dob v předmětech, které již potěšily mnohé a mají svým kouzlem co nabídnout i dnešním generacím!!! Návštěvu trhu můžete spojit právě jen tento den s výjimečnou prohlídkou areálu Besedy před její rekonstrukcí. Zve IKS Třeboň 10 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

11 Událo se Novinky z Domova seniorů třeboň Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec domov seniorů Třeboň Daskabát 306/II, Třeboň IČO: ; telefon, fax: rozjíždíme volnočasové aktivity s našimi klienty 1. Arteterapie 2. Křeslo pro hosta 3. Kulturní programy 4. Muzikoterapie 5. Skupinové hry 6. Trénování paměti Začátkem srpna byl o víkendu na Lázeňské Třeboni představen nový průvodce Třeboňskem. Publikace vznikla za podpory ROP Jihozápad v dílně Agentury Třeboňsko o.p.s. Bude dostupná v infocentrech Třeboňska v české, německé a anglické mutaci. Více informací na Pozvánka V minulém čísle TS Mgr. Blanka Kociánová (SOA Třeboň) v článku Velkolepý sjezd České lesnické jednoty v Třeboni srpnu roku 1909 psala o této pro Třeboň významné události. Česká lesnická společnost, pobočka dendrologická, Dobřichovice ve spolupráci s Městem Třeboň, Třeboňskými lesy a rybníky s.r.o. a Českou jednotou lesnickou připomenou tuto akci dne v KK Roháč na odborném semináři a setkání lesníků Památné stromy v lesích jako příspěvek k plnění celospolečenských funkcí lesa. Další informace získáte na internetových stránkách města Třeboň, v sekci Aktuality, příp. na odboru ŽP, MěÚ Třeboň. Ing. Václava Fliegelová, odbor ŽP, MěÚ Třeboň Další novinkou je rehabilitace v našem domově. V této souvislosti hledáme kvalifikovaného fyzioterapeuta. Nabídka pracovního místa viz níže. kvalifikovaný fyzioterapeut s osvědčením pro práci bez dohledu Zaměstnavatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II Jindřichův Hradec IČ: Plný pracovní úvazek: Místo výkonu práce DS Třeboň, Daskabát 306/II, Třeboň a DS České Velenice, Vitorazská ulice 54 a 55, České Velenice Zkrácený prac. úvazek: v DS Třeboň. Nástup možný ihned! Výzva s žádostí o pomoc Přehlídka Lidových milic na Staroměstském náměstí při oslavě 25. výročí Vítězného února 1948 (r. 1976) Ilustrace ze školního zpěvníku. (r. 1965) Vážení čtenáři, již v minulém čísle byla zveřejněna výzva pro zájemce o historii i dění v Třeboni, která byla směřována k uspořádání výstavy fotografií, dokumentů i ostatních artefaktů, jež se vážou jednak k životu v našem městě, ale i v tehdejším Československu v 60., 70. a 80 letech 20. stol. Informační a kulturní středisko města má záměr k 20. výročí sametově revolučních dnů podzimu roku 1989 uspořádat výstavu, která by i naší mladé či nejmladší generaci ukázala a doložila na reáliích, jak, v čem a s čím jsme tenkrát museli žít. Bližší informace na IKS (Mgr. Císař) nebo na tel.: Přátelé, máte-li co k zapůjčení, neotálejte, prosím, a přijďte, vždyť takovéto výročí už se nebude opakovat!! l 11

12 Rozhovor Jak se žije vozíčkářům v třeboni? Málokdo z nás ví, kolik vozíčkářů mezi námi v Třeboni žije. Občas je zahlédneme, jak putují ulicemi, občas některému z nich pomůžeme, většinou je ale necháme jen tak minout, často nás ani nenapadne v tom uspěchaném a ustaraném světě přemýšlet nad tím, jaký životní příběh si na svém vozíčku vezou. Vyhledala jsem jednoho z nejčerstvějších vozíčkářů v Třeboni, abych se ho poptala na to, jak se mu tady se svým velkým handicapem žije. Myslím, že ten, který si na nerovnosti terénu, myšlení, charakterů teprve zvyká, je vidí daleko citlivěji než ten, který je na život na čtyřech kolech zvyklý. I když se možná hluboce mýlím a budu doufat, že se nám ozvou i ostatní třeboňští vozíčkáři, kteří si rovněž zaslouží naši pozornost a úctu, a podělí se s námi o své zkušenosti, radosti či trápení hlavně proto, abychom o nich více věděli, mohli jim vycházet vstříc, pomáhat třeba zřizováním výtahů, plošin, bezbariérových obchodů, institucí, chodníků bez zbytečných kolostavů či jiných překážek. Jan Janoch Ve věžáku v šestém patře bydlí již bezmála čtyřicet let pan Jan Janoch (59). Ač rodák z Miletína, zapustil v Třeboni hluboké kořeny a vychoval spolu se svou ženou dva syny. Od roku 1972, kdy se sem přestěhoval, pracoval ve Stavcentu (dříve Okresní stavební podnik) jako řidič. Smůla se mu začala lepit na paty v jeho 38 letech, kdy dostal přímo za volantem první infarkt. Neuvěřitelně dokázal ještě dojet do nemocnice pro pomoc. Po třetím infarktu dostal ve svých 43 letech invalidní důchod, přesto se snažil stále žít maximálně aktivním životem 10 let pracoval jako vrátný v Mikrobiologickém ústavu, pracoval v Bertiných lázních, hlídal parkoviště u lázní Aurora, pamatovat si ho můžeme ze šatny KKC Roháč. Přes třicet let byl pokladníkem Českého zahrádkářského svazu. Život se s ním ani v této době nemazlil, před 11 lety mu zemřela žena. Osudným se mu stal 4. srpen loňského roku, kdy se mu na levém nártu jak sám říká ucpala poslední céva a během měsíce přišel o levou nohu. Amputovali mu ji vysoko nad kolenem. Diagnózu znal už několik let, Buergerova nemoc. Do týdne byl z nemocnice doma, podle tabulek neměl nárok ani na vozíček. Dostal protézu, kterou nemůže nosit, nevejde se do ní. Se svým údělem se s pomocí svých blízkých pere neuvěřitelně statečně, s pokorou a velkým optimismem. Za celou dobu, co jsme si spolu povídali, si nepostěžoval. Oči se mu zakalily jen ve chvíli, kdy vyprávěl o smrti své ženy. Jan Janoch s vnukem Honzíkem Pane Janochu, jak se člověk smiřuje s tím, že se z něj stane během tak krátké doby vozíčkář? Věděl jsem dlouhá léta, že mě to čeká. Jen jsem doufal, že to nepřijde tak brzy. Nohu jsem měl špatnou dlouho, ale mohl jsem jezdit na kole. Díky své nemoci mám narozdíl třeba od diabetiků nevýhodu, že mohou být zasaženy i horní končetiny, mám postiženou i pravou ruku, se kterou to zřejmě dopadne podobně. Hůř se mi proto jezdí na vozíčku, i přes bolest v ní nemám tolik síly. Jak vypadala po tak náročném zákroku rekonvalescence? Prakticky nijak, po týdnu mě propustili z nemocnice domů a pomoz si, jak můžeš. Na vozíček jsem neměl nárok, dostal jsem protézu. Bohužel ji nemohu nosit, asi jsem ztloustl, protože se mi do ní pahýl nevejde. Mám tedy na doma francouzské hole a koupil jsme si z druhé ruky invalidní vozík. kolik takové vozíky stojí? Nestojí málo, ale zaplatit jsem si ho musel. Kvůli té ruce bych ale potřeboval elektrický vozík, na který mít ale nikdy nebudu. Ten, který bych potřeboval, stojí přes 200 tisíc. Byla ale přijata má žádost a budu čekat, jestli mi ho pojišťovna proplatí. Je to ale vše administrativně velmi složité, má žádost leží v pojišťovně a já musím čekat. museli jste vozíčku přizpůsobovat Váš byt? Naštěstí je vjezd do našeho věžáku bezbariérový, máme nový výtah, do dveří také i když velmi těsně - vjedu. Museli jsme v bytě akorát odmontovat prahy, jinak jsme nepředělávali nic. Jednou bych si ale přál novou sprchu. kdy jste se poprvé dostal ven? býval jste nadšený zahrádkář... Až nedávno. Celou zimu jsem byl zavřený doma. I na zahrádku mě dovezli, ale je to pro mě těžké, když tam nemohu nic dělat. A jezdit se tam také nedá. Jak se Vám jezdí po městě, jaká úskalí tam na vozíčkáře čekají? Mnohdy i místa, která se tváří, že jsou přizpůsobena pro vozíčkáře, skrývají mnohá úskalí. Nepříjemné jsou na mnohých místech nově upravené sjezdy na přechody, kde jsou stejně malé schůdky, které velmi komplikují výjezd na chodník. Mrzí mě, že se těžko dostávám do parku můžu jet akorát okolo pečovateláku ale cesta zpět je velmi složitá, do kopce se bez pomoci nedostanu. Moc mi vadí a musí to být problém i pro maminky s kočárky chod- 12 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

13 níky někdy nesmyslně zastavěné kolostavy například okolo cukrárny Pohádka se dá jet akorát po silnici (do Husovy ulice se tedy dostanu jen přes Masné krámy), Březanova ulice je například před obchodem s mobily také nesmyslně zastavěna velkým kolostavem. Dostanu se do spořitelny, trochu složitěji na poštu. Šikmina je spíš pro kočárky, nepříjemné jsou i lítačky. můžete si obstarat běžný nákup? To je prakticky nemožné. Pokud se do obchodu už dostanu a náhodou bych projel i uličkami, většinou se nedostanu přes zábrany na košíky. Myslím, že bych mohl nakoupit U Beránka je tam výtah ale ještě jsem to nezkoušel, je to bez doprovodu daleko. Před každou cestou musím udělat vše pro to, abych se vrátil v pořádku domů. Vše musím pořádně promyslet. Chodníky v Třeboni jsou opravdu hodně opravené, ale těch nástrah je po cestě pořád dost. A hlavně nesmím zapomenout mobil. Jaké máte zkušenosti s reakcemi lidí? Lidé mi pomáhají ať známí či neznámí. Pamatuje si mě i hodně mladých lidí z doby, kdy jsem pracoval v Roháči. Poznávají mě a pomohou. Jste v kontaktu s nějakými ostatními třeboňskými vozíčkáři? Vůbec ne, ani nevím, kolik jich je. U nás ve věžáku bydlí pan Vlášek, jinak je neznám. Ani nevím, jestli jsou třeba nějak organizovaní. máte přes to všechno nějaké koníčky? Moc ne, občas křížovky, televize. S počítačem, internetem jsem se nikdy neseznámil, nemám ho. Pane Janochu, kde berete svůj optimismus? Beru to tak, jak to je. Nohu mi nikdo nevrátí, nezbývá než brát život takový, jaký je. Nejhorší pro mě stejně byla smrt mé ženy. S tím se nedá nic srovnat. Mám dva syny, tři sestry, snacha mi hodně pomáhá jezdíme spolu ven i s kočárkem, Nevhodně umístěné kolostavy zasahují téměř přes celou šíři chodníku. kolikrát ona táhne mě a já před sebou kočárek s vnoučkem. Raduju se z každého nového dne. Děkujeme za rozhovor a přejeme co nejvíce energie, optimismu a radosti. Anna Kohoutová za pomoci J. Přibila Místo, které je oříškem i pro kočárky, kola a koloběžky Nedomyšlený sjezd z chodníku, který je 10 metrů od přechodu pro chodce. Bezbariérová třeboň V roce 2006 vznikl projekt s názvem Bezbariérová Třeboň. V rámci projektu byla v srpnu 2006 vydána mapa města, která ukázala stávající stav přístupnosti budov a sjízdnosti komunikací spolu s návrhy pracovní skupiny na úpravu tam, kde je to vhodné a možné. Vzniklo několik upravených přechodů, za spolupráce s Českými drahami plošina pro nástup a výstup na vlakové zastávce Třeboň- lázně, plošinou byl zpřístupněn výstavní sál, bezbariérový vstup je i do sportovní haly a na IKS. Poslední akcí je v současné době budovaný výtah a WC v budově ZŠ Sokolská. Na tento výtah poskytlo dotaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši Kč. Celková cena díla je Kč. Při rekonstrukci ulic je dnes s bezbariérovými přechody počítáno a i při rekonstrukci kasáren na úřady městský a finanční je bezbariérovost řešena už projektem. Tento požadavek platí i pro plánovanou revitalizaci Besedy a kina. Je zřejmé, že město samo nedokáže odstranit všechny překážky a problémy, ale ani do budoucna se nezříká snahy pomoci tak, aby se i lidem, kteří jsou hendikepováni, zjednodušil pohyb po městě. Chci tím říci, že i když končí projekt Bezbariérová Třeboň, dál se budeme zabývat podněty a připomínkami lidí odkázaných na vozíček. On se tento problém také týká maminek s kočárky a starších lidí. Bez vzájemné ohleduplnosti a někdy i pomoci by ale všechna opatření byla zbytečná. -ak- l 13

14 Budějovičtí Nezmaři v třeboňském parku Třeboňské slavnosti Jakuba Krčína Léto v Třeboni Lázeňská Třeboň 2009 Vděčné publikum v zámeckém parku Ze slavností Lázeňská Třeboň Z představení Robinsona Víti Marčíka Z Třeboňských slavností Jakuba Krčína Krčíni navzdory nepřízni počasí Z vernisáže výstavy uskupení Svitava Sefardské balady v Schw. hrobce Koncert ostravské skupiny BUTy

15 akce kultura Zmizelá Třeboň Hluboká tajemnost T A O Každý rok ve stejnou dobu Rok magického myšlení Křest knihy Zmizelá Třeboň autorů Jiřiny Psíkové a Jana Zieglera se bude konat v Třeboni na náměstí u kašny v sobotu 5. září ve 14 hodin následovat bude autogramiáda v muzeu V sobotu 5. září v 16 hodin bude slavnostně otevřena ve výstavním sále Pod Věží v Třeboni výstava Hluboká tajemnost T A O Ve čtvrtek 10. září v hodin se představí první představení v podzimním předplatném Každý rok ve stejnou dobu v režii Jiřího Menzela Ve čtvrtek 24. září v divadle J.K. Tyla ve 20 hodin zakončí Třeboňský divadelní festival komorní drama Rok magického myšlení s Eliškou Balzerovou koncerty Společenský sál lázní aurora 15. září v hodin, vstupné 180 Kč Geraldina Muchová vzpomíná Divadlo Divadlo J. k. tyla 4. září v hodin, 200 až 280 Kč Marc Camoletti a do pyžam! Vypráví : Geraldina muchová Hrají : Patricie Goodson klavír, Petr nouzovský - violoncello Skladatelé : Geraldina Mucha, Arnold Bax, Johann Sebastian Bach, Leoš Janáček a další. Nádvoří Státního zámku v třeboni 2. září v hodin, vstup zdarma koncert pro přírodu Zpěvačka Lenka Dusilová spolu se zpěvákem a vášnivým fotografem vážek Danem Bártou vystoupí na koncertě na podporu přírody v České republice. Akci připravilo Ministerstvo životního prostředí a Správa Národního parku Šumava Hrají: J. Langmajer, D. Suchařípa, K. Brožová / K. Špráchalová, K. Hrachovcová Herčíková / N. Boudová, E. Čížkovská Brilantní komedie, která si neklade jiný cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného druhu pikantérie. Divadlo J. k. tyla 10. září v hodin, 200 až 280 Kč každý rok ve stejnou dobu Divadlo Bez Zábradlí Režie Jiří Menzel Hrají: V. Freimanová, Z. Žák Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Diváky bolí po představení bránice od smíchu, ale zároveň podvědomě zalistují i v knize vlastního života. v předplatném Doporučuje Eva Potužáková, která pro Vás připravuje kulturní akce Nenechte si ujít jedinečnou příležitost setkat se na Auroře s hudební skladatelkou Geraldinou Muchovou, snachou malíře Alfonse Muchy a manželkou spisovatele Jiřího Muchy. Letošního 5. července se dožila v plné duševní i fyzické svěžesti dvaadevadesáti let. l 15

16 Přehled kulturních akcí Divadlo J. k. tyla 24. září v hodin, 200 až 300 Kč Joan Didion Rok magického myšlení Toto komorní drama, které přeložil Pavel Dominik a režie se ujala Jana Kališová, je unikátním dílem. Je to od začátku do konce pravda a realita, řekla na tiskové konferenci k této hře eliška balzerová. Autorka podává obraz svého manželského života s hlubokým prožitkem poté, co jí po čtyřicetiletém soužití zemřel její manžel. Snaží se najít chyby a možná východiska. Vzniklo poté, co se autorka po této tragické události uzavřela na celý rok před světem a doufala, že si prostřednictvím magického myšlení navrátí svého milovaného muže. Tuto ojedinělou roli ztvárnila v této hře jednoho herce Eliška Balzerová. O jejím hereckém umění není pochyb a spolupráce s režisérkou Kališovou je vždy přínosem pro divadlo. A já dodávám, že souhlasím s vyřčeným názorem, že Eliška Balzerová je v současnosti jediná herečka u nás, která je schopná tuto roli vytvořit. K 60letému výročí narození si myslím dostala ten nejskvělejší dárek. Rozhodně by Vám neměla tato hra uniknout. Výstava Výstavní sál Pod Věží Hluboká tajemnost t a o Vernisáž výstavy 5.9. v hodin Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao jméno, které se dá vyslovit, není věčné jméno bezejmenné je počátkem všeho pojmenovatelné je matkou tisíce věcí proto, kdo je prázdný a bez přání, vidí počáteční jemnost avšak kdo je naplněný, vidí povstávající úplnost to obojí má společný původ, ale různé jméno dohromady je nazýváme tajemstvím hlubším než hlubina sama - branou k počátku. Lao c Výstava Hluboká tajemnost TAO zahrnuje díla od 17 umělců kresby: Václav Boštík, Jitka Válová, Olga Karlíková, Miloš Šejn a Vladimír Kokolia (oba prof. AVU), fotografie: Jiří a Jiřina Hankeovi, Alena Kotzmannová, Jitka Anlaufová, Michal Matzenauer, Kim Houdek, Viktorie Rybáková, Igor Korpaczewski, grafika: Bohuslav Reynek, Romana Rotterová, video Bouřka: Janka Vidová. Výstava bude mít na konci roku a na začátku roku 2010 reprízu v Bratislavě a příští rok z ní bude zhruba polovina vystavena v tchajwanské literátské galerii v Tai-Pej Dan Bárta & Lenka Dusilová Band nádvoří zámku A do pyžam (divadlo mimo předplatné) D.J.K. Tyla Vernisáž výstavy Hluboká tajemnost TAO Sál Pod Věží Subaru sraz nádvoří zámku Houbařské slavnosti Každý rok ve stejnou dobu (v předplatném) D.J.K. Tyla Bleší trh Masarykovo náměstí Geraldina Muchová vzpomíná Sál lázní Aurora ročník Přehlídky ochotnických souborů Rok magického myšlení (divadlo TDF) D.J.K. Tyla Svatováclavský jarmark s kulturním programem Masaryk. nám. Výstavní sál Pod Věží : Hluboká tajemnost TAO (vernisáž v hod.) Březanova 6 : Výstava loutek Připravujeme na říjen: vernisáž výstavy Mirel Ludwigo de Faltusi Mandaly S pydlou v zádech (divadlo mimo předplatné) Tlusté prase (divadlo v předplatném) Městská hala Roháč Na Sadech 349/ii, třeboň Provozní doba: po čt zavřeno, pá so , ne zavřeno kontakt: tel.: , horní bar pá 21:30 disko-dj melly 40, so 21:30 Vodka Party-dj Petervanolej 40, pá 21:30 oldies dj Fany 40, so 21:30 mallibu-dj sokl 40, pá 20:00 dance Party-dj Petervanolej 40, so 21:30 Jägermaister Party -discoagent 40, pá 20:00 křest ep kapely left To Face + support 50, so 21:30 hell Párty-dj Pepíno 50,- Připravujeme Velký sál po 19:00 Taneční kurz Čtvrtky 19:00 aerobik Čt + Ne 20:00 cvičení na trampolíně malý sál koncem září také spining pá koncert Jaksi Taksi 100,- 16 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

17 l 17

18 18 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

19 kino Světozor Rezervace vstupenek na tel.: čtvrtek 20:00 hodin Pondělní biják výjimečně ve čtvrtek pro velkou obsazenost filmu bratři Film, kde si muži mohou dovolit slabosti a dokonce i plakat Režie: SUSANNE BIER, Dánsko 04, originální verze, české titulky,118 minut, nevhodné do 12 let, vstupné jednotné 40 Kč na toto představení nelze uplatnit slevy ZTP a ZTPP 5. sobota, 6. neděle 20:00 hodin Poslední dům nalevo (The last house on The left) Thriller, který Vás vyděsí. Režie: DENNIS ILIADIS, USA 09, originální verze, české titulky, 105 minut, nepřístupné do 15 let vstupné 68 a 66 Kč 8. úterý, 9. středa 20:00 hodin kámoš k Pohledání (i love You, man) Romantická komedie. Režie: JOHN HAMBURG, USA 09, originální verze, české titulky, 105 minut, nevhodné do 12 let vstupné 68 a 66 Kč 13. neděle 20:00 hodin život Je boj (FiGhTinG) Channing Tatum známý z tanečních filmů, tentokrát z prostředí pouličního boje. Režie: DITO MONTIEL, USA 09, originální verze, české titulky, 105 minut, nepřístupné do 15 let vstupné 68 a 66 Kč 16. středa, 17. čtvrtek 20:00 hodin VeřeJní nepřátelé (Public enemies) Film vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. V hlavní roli JOHNNY DEPP. Režie: MICHAEL MANN, USA 09, originální verze, české titulky, šú, 143 minut, nepřístupné do 15 let vstupné 68 a 66 Kč 23. středa 20:00 hodin PiráTi na Vlnách Nejlepší britští komici a nejlepší hudební kousky šedesátých let minulého století to je tento film. Režie: RICHARD CURTIS, VB, NĚM. 09, originální verze, české titulky, šú, 134 minut, nevhodné do 12 let vstupné 68 a 66 Kč 21. pondělí 20:00 hodin když se muž Vrací domů (en mand kommer hjem) Černý humor na Vás z plátna padá skoro nepříčetně Režie: Thomas VINTERBERG, DÁNSKO 07, originální verze, české titulky, 100 minut, nepřístupné do 15 let vstupné 68 a 66 Kč 23. středa 20:00 hodin coco chanel Komorní příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy. Režie: ANNE FONTAINE, FRANCIE 09, originální verze, české titulky, 105 minut, nevhodné do 12 let vstupné 68 a 66 Kč 25. pátek 20:00 hodin ZasTaV se a nepřežiješ 2 VYsoké napětí (crank 2: high VolTaGe) Akční film. Režie: MARK NEVELDINE, USA 09, originální verze, české titulky, 113 minut, nepřístupné do 15 let vstupné 68 a 66 Kč 28. pondělí 20:00 hodin STRANA ZELENÝCH V TŘEBONI VÁS ZVE NA FILM ÚTěk do divočiny Idealistický student se vzepře pokryteckému životnímu stylu svých rodičů, 110 minut zdarma 29. úterý, 30. středa 20:00 hodin Veni, Vidi, Vici Psychologický film. Režie: PAVEL GÖBL, ČR 09, 90 minut, nevhodné do 12 let, vstupné 68 a 66 Kč PřiPraVuJeme na říjen: harry PoTTer a Princ dvojí krve Návštěvníci KINA SVĚTOZOR můžou uplatňovat slevu na průkazy ZTP a ZTPP. Rezervace vstupenek na telefonu: Pokladna je otevřena vždy hodinu před představením. Rezervované vstupenky jsou volně prodejné 15 minut před představením. Těšíme se na Vaši návštěvu ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Filmové tipy Vpondělním bijáku představí dánská režisérka Susanne Bierová zajímavý snímek Bratři, v němž se přesvědčivé herecké výkony a vyprávění snoubí s realistickým pohledem na svět, kde se lidé mohou měnit k lepšímu, ale také k horšímu. Michael Lundberg má úspěšnou vojenskou kariéru, krásnou ženu Sarah a dvě roztomilé dcerky. Jeho mladší bratr Jannik je kriminálník a nezodpovědný opilec. Osudová událost způsobí, že Michael během vojenské mise v Afghánistánu padne do zajetí a je prohlášen za mrtvého. Jeho rodina se musí adaptovat na nové podmínky a naučit se žít bez něj, zoufalá manželka začne pozvolna hledat oporu v jeho bratrovi. Ten konečně dostal příležitost ukázat svojí lepší stránku. Těžce traumatizovaného Michaela po návratu trápí tajemství, se kterým se nedokáže vyrovnat a kvůli kterému se promění k nepoznání. Navíc je sužován představou zrady, jíž se na něm jeho nejbližší dopustili. Vždyť i on sám ve jménu přežití zhanobil morálku a čest, na které dosud tak samozřejmě přísahal. Útěk do divočiny - Málokdo z nás má takovou odvahu jako Christopher McCandless (Emile Hirsch). Bylo mu dvacet dva, když úspěšně dostudoval, ale místo toho, aby zaplul do civilizačního proudu, ukázal mu vztyčený prostředník. Rozešel se s konformními rodiči i pokryteckým okolím a z naivního snílka se proměnil v symbol jedné generace Američanů. Opustil společnost, stal se nezávislým na většině civilizačních zdrojů a vydal se na cestu, které říkal velké aljašské dobrodružství. Jon Krakauer o něm později napsal knihu, která se stala světovým bestsellerem. Říká se, že režisér Sean Penn si tuto knihu přečetl a následující den šel shánět filmová práva, získal je až po deseti letech. Nejtěžší bylo dostat souhlas rodiny McCandlessových. Neobyčejný a dějově bohatý film si při zobrazovaní krásy panenské Ameriky drží odstup od kýčovitosti a nutí k přehodnocení vlastního životního stylu a společností určených priorit. Po stránce herecké exceluje Emile Hirch, který pro realističnost určitých scén dokonce zhubnul devět kilo. Uměleckou složkou s velkým citovým potenciálem je též hudební doprovod Eddieho Veddera, frontmana skupiny PEARL JAM. Z recenzí vybral a upravil Milan Čada l 19

20 lázně aurora s. r. o. infocentrum lázní aurora. otevřeno pondělí až pátek hod. tel , út Taneční večer: Face, 30 Kč H st Přednáška: Tajuplné Novohradské hory Milan Koželuh PMA út Taneční večer: Sono, 30 Kč H st Přednáška: Přírodní kosmetika Capri Ing. Milan Baroch PM Koncert: Swingový orchestr Českého rozhl., 100 Kč SA čt Přednáška: Ze slavné historie třeboňského rybníkářství Ing. Miroslav Hule PM út Přednáška: Krása na dosah - péče o pleť - Olga Knoblochová a Isabella Hančlová PM Geraldina Muchová vzpomíná, 100 Kč SA Taneční večírek: Georgi - One Men Show, 30 Kč H st Koncert: Nezmaři, 100 Kč SA čt Taneční večírek: Pohoda, 30 Kč SA pá Taneční vystoupení: Blaťácký soubor, 50 Kč SA po Koncert - ZUŠ Třeboň SA út Taneční večer: Rondo, 30 Kč H st Přednáška: Léčivá síla rašeliny a slatiny - doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D. PM čt Přednáška: Ze slavné historie třeboňského rybníkářství Ing. Miroslav Hule PM Taneční večírek: Zenit, 30 Kč SA po Koncert: Komorní recitál Jitky Zelenkové, 180 Kč SA út Koncert: Pěslav - Ozvěna SA Taneční večírek - Krystal, 30 Kč H st Koncert: Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, 70 Kč SA SA společenský sál, PM přednášková místnost, H restaurace Harmonie Bertiny lázně s. r. o. Provozní doba kulturního oddělení: Po, St, čt: 7: h, Út, Pá: 7: h telefon: , e mail: Petra kubátová, DiS út 19:00 Hašlerovy písničky, vystupuje: p. Karel Šedivý, 30 Kč A :00 Přednáška: Když vám to skřípe s vašimi nejbližším přednáší pí Ludmila Maršíková DB st 19:00 Taneční večer: hraje kapela SONO, 30 Kč A čt 18:00 Zájezd: Otáčivé hlediště Český Krumlov, představení Cikánský baron A ne 19:00 Taneční večer: hraje kapela FACE, 30 Kč A po 19:00 Taneční večer: hraje kapela Two Best, 30 Kč A út 19:00 Přednáška: Ptactvo na Třeboňsku DB st 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity, třeboňský básník a spisovatel Ing. Miroslav Hule DB :00 Taneční večer: hraje kapela Krystal, 30 Kč A ne 19:00 Diskovečer: DJ Roman Zvánovec, 25 Kč A po 19:00 Taneční večer: kapela Pohoda Česká, 30 Kč A út 19:00 Přednáška: Co vše je jóga, přednáší pí Helena Eisenvorthová DB st 19:00 Taneční večer: Georgi one men show, 30 Kč A čt 19:00 Přednáška: Výkladové tarotové karty a princip živlů přednáší pí Miroslava Faltusová DB pá 19:00 Přednáška na téma: Aloe vera a zdraví, přednáší pí Němečková DB ne 19:00 Taneční večer: kapela Zenit, 30 Kč A st 19:00 Taneční večer: kapela Evergreeenmusic, 30 Kč A st 17:30 Přednáška: Léčivá síla rašeliny a slatiny přednáší doc. MUDr Petr Petr, Ph.D. DB :00 Taneční večer: hraje kapela ROSA, 30 Kč A pá 19:00 Přednáška: Krčín a jiné rybníkářské kuriozity, přednáší třeboňský básník a spisovatel Ing. M. Hule DB ne 19:00 Diskovečer: DJ Roman Zvánovec, 25 Kč A po 19:00 Taneční večer: hraje kapela FACE, 30 Kč A út 19:00 Přednáška: Co narušuje naše vztahy? přednáší lektor firmy Erudico p. Jiří Beníšek DB st 19:00 Taneční večer: kapela OBZOR, 30 Kč A A restaurace Adéla v Bertiných lázních, DB denní bar v 1. poschodí lázní (denně 7 15 h, tel.: ), BL před hlavním vchodem do Bertiných lázní Společné prohlídky lázní Aurora a Bertiných lázní Denně mimo pondělí TŘEBOŇSKÝ ZÁMEK hod. hod. Každé út. Schwarzenberská apartmá, odjezd od lázní Aurora ve hod. Každou středu TŘEBOŇSKO krajina a lidé denně hod. Každý čtvrtek KOSTEL SV. JILJÍ prohlídka od hod. Každý pátek TŘEBOŇSKÝ PIVOVAR exkurze s výkladem od Denně mimo pondělí SCHWARZENBERSKÁ HROBKA 9 16 hod. Denně AKVÁRIUM KRČÍNŮV DŮM hod. Denně MUZEUM TŘEBONĚ hod. ZÁJEZDY: čt. OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ ČESKÝ KRUMLOV představení: CIKÁNSKÝ BARON romantická opereta 800 Kč ne ROMANTIKA v PODUNAJÍ celodenní poznávací zájezd, malebná část Podunají a soutěska Wachau 550 Kč ne VÍDEŇ celodenní poznávací zájezd, prohlídka historické části města, Hundertwasser Haus, zámek Schönbrunn 590 Kč ne RAKOUSKÉ ALPY HINTERSTODER celodenní zájezd, výjezd lanovkou na Hütterer Höss, prohlídka Hinterstoder Kč ne. SOLNOHRADSKÁ JEZERA celodenní poznávací zájezd, poznání nejkrásnější části Rakouska Mondsee, Wolfgangsee, Hallstatt, Hallstättersee 650 Kč CELODENNÍ ZÁJEZDY odjezd: Lázně Aurora 8.00 hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: 8.10 hod. OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ odjezd: Lázně Aurora hod., Bertiny lázně-tyršův stadion: hod. 20 l TŘEBOŇSKÝ SVĚT l 9/2009

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období únor 2014 až duben 2014. Ve druhé

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby

Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze dne 12. července 2013 Č.j.: 2013/2509/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Stěhovací a manipulační služby Česká národní banka (dále

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Page 1 of 9 Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 2 Vydán dne 22. února 2002 Částka 1 OBSAH: 1. Směrnice Ministerstva financí ze dne 12. února 2002 č. j. : 124/1354/2002, kterou

Více