LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č POLIKLINIKA

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA"

Transkript

1 NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL POLIKLINIKA

2 Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, milé kolegyně a milí kolegové, dostává se Vám do rukou další číslo laboratorních novin Laboratoře AGEL a.s., které je zaměřeno na problematiku hematologie. Jedním z nejčastějších důvodů odesílání pacientů k hematologickému vyšetření představuje nález anémie. V tomto čísle najdete stručný popis diagnostického postupu u pacientů s anémií a zároveň Vám bude představena nová hematologická linka, která na rozdíl od běžných analyzátorů umožňuje díky moderním technologickým způsobům vyšetření dalších nadstavbových klinických parametrů, které mohou dále zpřesnit diagnostiku onemocnění krve. V časopise naleznete i seznam nejčastějších laboratorních vyšetření, která jsou v hematologické praxi nedílnou součástí diagnostických postupů. Moderní vyšetřovací metody, které nabízí naše laboratoř, a navazující úzká spolupráce s lékaři Oddělení klinické hematologie, umožňují provádění cílené personalizované laboratorní medicíny a zefektivnění a zkrácení doby diagnózy a následné zahájení léčby. Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování v roce MUDr. Martin Brejcha, Ph.D. primář Oddělení klinické hematologie, Nový Jičín DIAGNOSTIKA ANÉMIE Anémie, neboli chudokrevnost, je charakterizována poklesem hladiny hemoglobinu pod fyziologickou mez (120 g/l u žen a 135 g/l u mužů). Anémie je vždy projevem nějakého jiného onemocnění a při jejím nálezu je nutné důsledné vyšetření příčiny poklesu hladiny hemoglobinu. Anémie může být způsobená krevními ztrátami, nedostatečnou tvorbou erytrocytů nebo jejich zkráceným přežíváním. V některých případech se příčiny mohou i navzájem kombinovat. Prvním krokem diagnostického postupu je fyzikální vyšetření s anamnézou a laboratorní vyšetření. Následně jsou cíleně indikována další vyšetření, jako např. endoskopická vyšetření zažívacího traktu, zobrazovací metody a vyšetření kostní dřeně. Objasnění příčiny vzniku anémie je nezbytné ke stanovení správného léčebného postupu. VYŠETŘOVACÍ POSTUP Pro základní diagnostickou rozvahu je důležité zhodnocení objemu erytrocytů (MCV). Podle něj dělíme anémie na mikrocytární, normocytární a makrocytární. Mikrocytární anémie (MCV < 80 fl) je typická pro anémii z nedostatku železa, pro anémii chronických chorob a pro thalasémii. Makrocytární anémie (MCV > 95 fl) bývá projevem nedostatku vitamínu B12 nebo folátu, dále se objevuje u abusu alkoholu, užívání některých léků (např. hydroxyurea, methotrexát, 6-mercaptopurin), při hemolýze, jaterních chorobách, hypothyreóze a myelodysplastickém syndromu. U normocytární anémie (MCV fl) se příčiny většinou kombinují, popř. ji prokazujeme u anémie chronických chorob nebo po akutní krevní ztrátě. Základním diagnostickým vyšetřením je krevní obraz s mikroskopickým zhodnocením diferenciálního rozpočtu bílých krvinek, zhodnocení počtu retikulocytů a biochemický screening (urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy). Na základě výsledků klinického vyšetření, anamnézy, krevního obrazu s diferenciálem a biochemie indikujeme další laboratorní testy, mezi které patří vyšetření zásob železa, hladina vitamínu B12 a folátu, testy zaměřené na hemolýzu (LDH, bilirubin, haptoglobin, Coombsův test), elektroforéza bílkovin, hormony štítné žlázy. Další diagnostický postup se odvíjí od výsledku laboratorních vyšetření. U pacientů s průkazem sideropenie pátráme po zdroji chronických krevních ztrát, indikujeme gastroenterologické, gynekologické nebo urologické vyšetření. Vyšetření příčiny sideropenie musí být vždy důsledné, neboť jednou z jejích příčin mohou být nádorová onemocnění gastrointestinálního nebo urogenitálního traktu. U pacientů s deficitem vitamínu B12 je prováděna gastroskopie, u pacientů s hemolytickou anémií je nutné vyloučit nádorové nebo revmatické onemocnění. Vyšetření kostní dřeně (aspirace, popř. trepanobiopsie) se provádí především u pacientů s nevysvětlitelnou anémií, pancytopenií, leukoerytroblastovou reakcí, monoklonální gamapatií a anémií s velmi nízkým počtem retikulocytů. VYŠETŘENÍ ZÁSOB ŽELEZA Deficit železa je nejčastější příčinou anémie. Diagnostika sideropenie je při vyšetření běžně dostupných biochemických ukazatelů poměrně snadná, diagnostická úskalí nastávají v případech souběžného výskytu sideropenie a probíhajícího zánětu. Častým projevem sideropenie je mikrocytóza erytrocytů, ta však může být přítomná i u anémie chronických chorob, současně je u obou typů anémie sníženo sérové železo (FeS). U sideropenické anémie je však nízká hladina železa projevem jeho snížených zásob v organizmu, u anémie chronických chorob jsou však zásoby železa vysoké, dochází ale k poruše jeho mobilizace pro erytropoezu. 2

3 Diferenciální diagnostika těchto dvou anémií je uvedena v tabulce. K rychlé orientaci zhodnocení zásob železa slouží především zhodnocení FeS, ferritinu a solubilních transferinových receptorů (stfr): FeS nízké, ferritin nízký, stfr zvýšené sideropenie FeS nízké, ferritin zvýšený, stfr snížené není sideropenie FeS nízké, ferritin zvýšený, stfr zvýšený sideropenie je pravděpodobná při hladině ferritinu < 100 μg/l, a je-li TfR-F index zvýšený. Vhodné je zhodnotit i CRP. Je-li zvýšené, může být hladina ferritinu ovlivněna akutní zánětlivou reakcí a má tedy menší výpovědní hodnotu. NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ BIOCHEMICKÉ UKAZATELE KE ZHODNOCENÍ ZÁSOB ŽELEZA sérové železo (FeS): jeho snížení je nespecifickým ukazatelem, neboť snížené může být jak při sideropenii, tak anémii chronických chorob. Izolované vyšetření sérového železa má malý význam. ferritin: je nejdůležitější ukazatel zásob železa, u sideropenie je typicky snížený. Patří mezi reaktanty akutní fáze, proto je zvýšený u onemocnění se zánětlivou reakcí. Hodnoty nad 100 ng/ml již ale prakticky vylučují sideropenii. transferin: transportní bílkovina pro železo. Při sideropenii bývá zvýšený, při zánětlivé reakci naopak klesá. saturace transferinu: hodnota vypočtená z hladiny železa a celkové vazebné kapacity. Snížená bývá jak u sideropenie tak anémie chronických chorob. celková vazebná kapacita pro železo (CVK): zvýšení je velmi specifické pro sideropenii, má ale malou senzitivitu. solubilní transferinové receptory (stfr): jejich zvýšení je ukazatelem poptávky tkání po železe. Jsou přímo úměrné expresi transferinových receptorů na membránách prekurzorů červené řady a k jejich zvýšení dochází při zvýšené potřebě železa a při proliferaci červené řady. Nejsou ovlivněny zánětlivou reakcí. TfR/log ferritin (TfR-F index): představuje kombinaci výsledků vyšetření stfr a ferritinu. Index přispívá k diagnóze sideropenie především u nemocných, u kterých současně probíhá zánětlivá reakce, a u pacientů, u kterých je nutné odlišit zvýšení koncentrace stfr navozené sideropenií (TfR-F index je zvýšený) od zvýšení stfr způsobeného hyperproliferací erytropezy z jiného původu, např. hemolýzou, inefektivní erytropoezou apod. (TfR-F index je nízký). Tabulka: Difereciální diagnostika sideropenie a anémie chronických chorob Vyšetření FeS Ferritin Transferin Saturace transferinu CVK stfr TfR-F index Sideropenie Anémie chronických chorob MUDr. Martin Brejcha, Ph.D. primář Oddělení klinické hematologie, Nový Jičín 3

4 NOVINKY V LABORATOŘI KLINICKÉ HEMATOLOGIE, LABORATOŘE AGEL A.S. V NOVÉM JIČÍNĚ Laboratoř klinické hematologie se může pochlubit novou moderní hematologickou linkou řady SYSMEX XN V rámci Laboratoří AGEL a.s. došlo také ke kompletní výměně stávajících hematologických analyzátorů ve všech satelitních laboratořích (Bílovec, Kopřivnice, Havířov, Studénka) za nové moderní analyzátory řady SYSMEX XN, které jsou pomocí speciálního softwaru Extended-IPU navzájem propojeny s centrální laboratoří v Novém Jičíně. Softwarový modul Extended-IPU je standardní aplikace pro správu a schvalování pracovního procesu systémů společnosti Sysmex pro hematologická vyšetření. Extended-IPU má pod kontrolou správu objednávek z LIS a technickou validaci výsledků. Automatizace a optimalizace pracovních operací ve spojení s registrací každé zkumavky a kontrolou pozic zásobníků vzorků zajišťuje snadnou sledovatelnost každé zkumavky. Takto řízený systém produkuje i méně falešně pozitivních výsledků, protože proces technické validace je pod kontrolou vlastních hematologických pravidel Sysmexu vycházejících z odborných zdrojů a pravidel nadefinovaných samotným zákazníkem, které vycházejí z podmínek provozu daného zařízení. Další funkcí softwaru je online sledování primárních dat ve všech satelitních laboratořích, jejich zpracování, archivace a v neposlední řadě i neustálá servisní podpora. Součástí konfigurace XN-3000 jsou dva analytické moduly řady XN a velmi kvalitní plně integrovaný analyzátor na přípravu a barvení periferních nátěrů SP-10, součástí linky je i digitální a skenovací mikroskop DI-60. Sysmex DI-60 je automatizovaný systém, který umožňuje detekci a analýzu buněk z pořízených digitálních snímků. Je jediným digitálním analyzátorem na trhu, který umožňuje plné zapojení do automatického systému laboratoře. Nevyžaduje manuální zásahy při zpracování během snímkovacího cyklu. Přístroj se skládá z automatického mikroskopu, vysoce kvalitního digitálního fotoaparátu a IT systému, který analyzuje a předběžně klasifikuje buňky z obarvených krevních nátěrů. Systém automaticky vyhledává buňky na snímku a každou nalezenou buňku vyfotografuje, analyzuje a pomocí pokročilého algoritmu provede pre-klasifikaci. Počet analyzovaných leukocytů je nastavitelný uživatelem. Možnost digitálního přenosu a vizuální informace o dané patologické buňce, která je pořízena pomocí DI-60, posouvá hematologii jiným směrem. Tyto informace mohou posloužit jednak k edukačním účelům a zároveň mohou umožnit aktuální konzultaci mikroskopického nálezu v digitální podobě na dálku, tzv. telehematologie. Nové hematologické analyzátory umožňují díky moderním technologickým způsobům analýzy vyšetření dalších nadstavbových klinických parametrů. Hladina IPF (Frakce nezralých trombocytů) vzrůstá s rostoucí tvorbou krevních destiček v kostní dřeni. Její měření tedy představuje vyhodnocení produkce trombocytů v kostní dřeni na základě vzorku periferní krve. Parametr IPF má v laboratorní diagnostice a léčbě trombocytopenie značný klinický přínos. Měření obsahu hemoglobinu v retikulocytech (RET-He) je parametr určený pro diagnostiku a monitorování anémie z nedostatku železa. Umožňuje rychleji a s předstihem odhalit deficit železa a změny stavu železa v erytropoéze. Dále je možné z rozložení velikosti erytrocytů (RBC) dle histogramů rozlišit populaci mikrocytárních a makrocytárních erytrocytů procentech. Zastoupení hypochromních a hyperchromních RBC jsou parametry analyzované v kanálu retikulocytů (RET). Odvozují se z obsahu hemoglobinu ve všech zralých erytrocytech. Množství IG (Nezralé granulocyty) v periferní krvi poukazuje na prvotní reakci na infekci nebo zánět. Možnost tyto buňky rychle a spolehlivě odhalit v periferní krvi je základem pro další možnosti diagnózy a monitoringu příslušných poruch zejména na rozlišení bakteriálních a virových infekcí v prvotních fázích infekce rozpoznání bakteriálních infekcí novorozenců a časnou identifikaci bakteriálních infekcí a sepse u dospělých. Toto je velmi důležité zejména v případě pacientů na jednotkách intenzivní péče. Další z nadstavbových parametrů je Granularita neutrofilů (NEUT-SSC*). Jedná se o výzkumný parametr získaný z měření v kanálu WDF pro diferenciální rozpočet leukocytů. Hypogranularita je příznakem dysplazie neutrofilů, k níž obvykle dochází při myelodysplastických syndromech (MDS). Automatizovaná detekce hypogranulárních neutrofilů má významnou diagnostickou hodnotu, pokud jde o rozlišení mezi MDS a reaktivními a nezhoubnými idiopatickými a dědičnými příčinami neutrofilie. Doufáme, že tato nová, moderní technologie přinese pozitivní ohlas hlavně u lékařů a pomůže při léčbě a diagnostice nejen hematologických onemocnění. Mgr. Michaela Kneiflová a kolektiv Laboratoře klinické hematologie 4

5 VYBRANÁ MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ BCR/ABL Podle přítomnosti fúzního genu BCR/ABL (tzv. philadelphský chromozom Ph) se dělí skupina myeloproliferativních neoplázií (MPN) na Ph-pozitivní neoplázie, kam patří chronická myeloidní leukémie (CML), a na Ph-negativní onemocnění, do které patří polycytémie vera, primární myelofibróza, esenciální trombocytémie a další. Přítomnost fúzního genu BCR/ABL byla prokázána asi u 95 % pacientů s diagnózou CML, ale také u 5 % dětských a 25 % dospělých nemocných s akutní lymfatickou leukémií, kde má podstatný prognostický význam. Fúzní gen BCR/ABL byl rovněž nalezen u malého procenta nemocných akutní myeloidní leukémií a výjimečně byl popsán u lymfomů, mnohočetného myelomu a myelodysplastických syndromů. JAK2 (V617F, exon 12) Somatická mutace c.1849g>t (p.v617f) v genu JAK2 byla detekována u velké části Ph-negativních pacientů s MPN. Mutace se vyskytuje v různě velké frakci granulocytů periferní krve u většiny pacientů s polycytémií vera (PV, %), u pacientů s diagnózou esenciální trombocytémie (ET) či primární myelofibrózou (PMF, %). Detekce mutace c.1849g>t je využívána jako diagnostický prostředek k potvrzení diagnózy PV, ET, PMF, případně k odlišení PV od sekundární erytrocytózy a trombocytémie. U pacientů s čistou erytrocytózou je v případě negativního výsledku při detekci mutace c.1849g>t doporučeno pokračovat s vyšetřením mutací v exonu 12 genu JAK2. CALR (exon 9) Somatické mutace v exonu 9 genu CALR se nachází u JAK2-negativních pacientů s diagnózou ET (70 %) a PMF (60-80 %). U pacientů s polycytémií vera přítomnost CALR mutace popsána nebyla. Detekce mutací v exonu 9 genu CALR je pomocným diagnostickým a prognostickým markerem. MPL (exon 10) Somatické mutace v exonu 10 genu MPL (především W515L, W515K, S505) se vyskytují u JAK2-negativních pacientů s diagnózou PMF (5-10 %) a ET (1-5 %). Detekce mutací v exonu 10 genu MPL je pomocným diagnostickým a prognostickým markerem c-kit (D816V) Systémová mastocytóza je vzácné myeloproliferativní onemocnění, které vzniká patologickou kumulací mastocytů v různých orgánech, velmi často v kůži nebo kostní dřeni. Identifikace aktivační mutace c.2447a>t (p.d816v) v genu c-kit v postižené tkáni ovlivňuje výběr terapie. IgVH Mutační status variabilní části těžkého řetězce imunoglobulinového genu IgVH (přímá nukleotidová sekvenační analýza Ig segmentů) je významné prognostické kritérium pro rozdělení B-CLL pacientů do dvou skupin. U jedné skupiny pacientů lze očekávat indolentní formu onemocnění, u druhé skupiny lze naopak očekávat agresivní průběh nemoci s výrazně kratší dobou přežití. Ig gen se, na rozdíl od ostatních genů, nedědí jako stabilní jednotka. V průběhu B-buněčné diferenciace je u každého jedince Ig gen skládaný rekombinačním mechanizmem vždy z jednoho ze 123 variabilních (V), 27 rozlišovacích (D) a 6 spojovacích (J) subgenů, umístěných na chromozomu 14. Část seskupení tvoří funkční gen, který dále podléhá somatickým mutacím. Tp53 Tumor supresorový protein p53 je klíčovým regulátorem buněčného cyklu a apoptózy. Pozměněná funkce proteinu p53, způsobená delecí chromozomu 17p a/nebo mutací v genu TP53, je spojována se špatnou prognózou u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). Abnormality se v genu TP53 vyskytují u % neléčených CLL pacientů, avšak u pacientů bez léčebné odpovědi na podání fludarabinu se tato frekvence zvyšuje až na 40 %. CLL pacienti s mutací v genu TP53 jsou většinou rezistentní na běžně používanou chemoterapeutickou léčbu, průběh onemocnění bývá agresivní. Mutace se mohou objevit až v průběhu onemocnění a často jsou selektovány podanou léčbou. Analýza mutací v genu TP53 je pomocným prognostickým markerem a podle doporučení pro diagnostiku a léčbu CLL by měla být provedena vždy před zahájením 1. linie léčby a také před každou novou linií léčby. 5

6 FV Leiden (R506Q) Přítomnost Leidenské mutace v genu pro koagulační faktor V zvyšuje riziko vzniku žilní trombózy. Prothrombin (G20210A) Přítomnost mutace G20210A v genu kódující prothrombin je rizikovým faktorem pro spontánní aborty, zvláště v prvním trimestru gravidity, a pro vznik žilní trombózy. Přehled zápisů trombofilních mutací Ĥċśetření Triviální zápis Systematický zápis mutace (HGVS nomenklatura) mutace Nukleotidový zápis (cdna) Proteinový zápis FV Leiden R506Q c.1691g>a p.arg506gln Prothrombin (FII) G20120A c.20120g>a - VYBRANÁ HEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ Krevní obraz, diferenciál Krevní obraz, krevní obraz s diferenciálem, mikroskopické hodnocení difer. rozpočtu leukocytů Diferenciální rozpočet nátěru periferní krve nebo kostní dřeně mikroskop Barvení na železo (Perlsova reakce) Sedimentace erytrocytů Koagulace Agregace trombocytů po stimulaci kolagenem Agregace trombocytů po stimulaci ristocetinem Agregace trombocytů po stimulaci ADP Agregace trombocytů po stimulaci kys. arachidonovou Samovolná agregace trombocytů Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aptt) Protrombinový test (Quick) Trombinový čas anti Xa - LMWH Heparinem indukovaná trombocytopenie D-dimery Fibrin/fibrinogen degradační produkty (FDP) Antitrombin Protein C Volný Protein S APC rezistence ProC Global Plazminogen KOAGULACE Faktor I (Fibrinogen) Faktor II (Protrombin) Faktor V (Proakcelerin) Faktor VII (Prokonvertin) Faktor VIII (Antihemofilický faktor A) Faktor IX (Christmas faktor) Faktor X (Stuart-Prower faktor) Faktor XI (Rosenthalův faktor) Faktor XII (Hagemanův faktor) Faktor von Willebrand - antigen Faktor von Willebrandova funkční aktivita Průkaz specifického inhibitoru PFA 100 (Platelet Function Analyzer) aptt LA (diagnostika lupus antikoagulans) aptt Actin (diagnostika lupus antikoagulans) drvvt - diagnostika lupus antikoagulans - LA drvvt - diagnostika lupus antikoagulans - LA Směsné testy (diagnostika lupus antikoagulans) Hexagonální test (diagnostika lupus antikoagulans) Hemoclot trombin inhibitors (PRADAXA) Rivaroxaban (XARELTO) 6

7 IMUNOHEMATOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ Krevní skupina Krevní podskupina RhD + Kell fenotyp Screening protilátek Screening chladových protilátek Přímý antiglobulinový test (přímý Coombs) Nepřímý antiglobulinový test (nepřímý Coombs) Upřesnění senzibilizace erytrocytů Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku obsahujícího erytrocyty VYBRANÁ BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ Albumin Bence Jones - U Beta2-mikroglobulin Bilirubin-celkový Bilirubin-konjugovaný Celková bílkovina Celková vazebná kapacita železa (CVK Fe) Elektroforéza proteinů Ferritin Haptoglobin Hemoglobin ve stolici Imunoglobuliny, volné řetězce Kyselina listová Laktátdehydrogenáza Okultní krvácení S-transferinový receptor Transferin ymidinkináza Vitamin B6 - pyridoxin Vitamin B12 Železo sérové (FeS) CALL CENTRUM LABORATOŘÍ AGEL V rámci zkvalitňování námi poskytovaných laboratorních služeb jsme pro naše klienty zřídili CALL CENTRUM. Toto pracoviště poskytuje spolupracujícím lékařům informace o výsledcích provedených vyšetření a přijímá požadavky na dovyšetření. Pro zajištění maximální ochrany osobních údajů obdrží lékaři a sestry od naší laboratoře informační kartičku s PIN kódem, sloužícím k autorizaci osoby, která bude požadovat informace o výsledcích. Rovněž je na CALL CENTRU možno provést objednávku odběrového materiálu a získat informace o paletě prováděných vyšetření. Telefonní linky: (výsledky vyšetření) (dotazy a připomínky)

8 KONFERENCE A SEMINÁŘE Duben: : Cesty k hemodialýze ledviny a jejich onemocnění (seminář) - EDUCA, Nový Jičín Květen: : celostátní konference ČSGLS (určená středoškolským a vysokoškolským pracovníkům ve zdravotnictví) - EDUCA, Nový Jičín Mikrobiologická diagnostika mozkomíšního moku (seminář) - Ostrava - Vítkovice Červen: : Neurologie etiologie muskulárních, neuromuskulárních a neurodegenerativních onemocnění. Farmakologie, farmakogenetika, farmakogenomika (seminář) - EDUCA, Nový Jičín Září: : Laboratoře AGEL v roce 2016 (konference) - Beskydské divadlo, Nový Jičín Termíny vzdělávacích akcí jsou orientační. Podrobnosti ke všem seminářům a konferencím získáte na tel. č u paní Bc. Marty Hýnarová AGEL LABORATOŘE Laboratoře AGEL a.s. Revoluční 2214/ Nový Jičín Tel.: Redakční rada: Ing. Arpád Boday RNDr. Lenka Kulíšková RNDr. Jana Pospíšilová Ph.D. Mgr. Spiros Tavandzis

Seznam vyšetření OKH verze 2.0

Seznam vyšetření OKH verze 2.0 Poznámky: Hematologická vyšetření: Dodat do 5 hodin po odběru, není-li uvedeno jinak! Koagulační vyšetření: Dodat do 2 hodin po odběru KNL, do 4 hodin po odběru - svoz, není-li uvedeno jinak ežim Morfologická

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.2011 Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 12.4.211 METODA LIS ODBĚR JEDNOTKY Agregace trombocytů AGTR spec. odběr % výborná dostatečná nedostatečná 5 3 1 5 3

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 8 Číslo metody v LIS Název 1009 DIF mikroskopicky 1033 Sternální punkce naše 1059 PLT z Tromboexactu 1076 Malárie 1081 Železo 1087 Punktát 1088 Cytologie moku (likvor) 1093 PLT v nátěru 1094

Více

F-03 Referenční rozmezí SLH

F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 1 z 8 Název dokumentu F-03 Referenční rozmezí SLH strana : 2 z 8 Referenční rozmezí SLH vybraných analytů u dospělé populace Analyt Krevní obraz a retikulocyty Pohlaví (A=bez rozlišení) Dolní

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT

Verze : 1 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Zodp.osoba VŠ 2 APTT Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k

SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k SEZNAM METOD PROVÁDĚNÝCH NA OKH k 1.2.2017 Oddělení klinické hematologie FN u v. Anny v Brně METODA DOSTUPNOST ODBĚR JEDNOTKY REFERENČNÍ MEZE MEZE OMEZENÍ 5,00-20.00 /20.00-5.00 Agregace trombocytů 1 den

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS

Nemocnice Na Bulovce Budínova 2, 180 81 Praha 8 Čísla metod v LIS Strana 1 z 16 1 1001 KO 2 1002 KO+DIF AUT 3 1003 KO+DIF očmo 4 1004 KO+DIF AUT. 5 1005 Odběr kapilární krve 6 1006 LE-HB 7 1007 MCHC 8 1008 KO+N 9 1009 DIF mikroskopicky 10 1010 Qt+APTT 11 1011 Quickův

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků

Verze : 2 Strana : 1/5. Poř.č. Zkratka Název Materiál Odběr Stabilita vzorku Doordinování Zpracování Dostupnost výsledků Strana : 1/5 F - PŘEHLED LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ POSKYTOVANÝCH OKH NSP HAVÍŘOV F - 1 Přehled laboratorních vyšetření prováděných v laboratoři OKH NsPHavířov KOAGULACE 1 INR Protrombinový čas 2 APTT Aktivovaný

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 6 měsíců 2 roky 5,0 19,5 6,0

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 6 6 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Thomas Plot Olga BálkovB lková,, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Příčiny anémie Anémie je většinou následkem mnoha jiných základních onemocnění. Nedostatek EPO

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/8 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka

Nemocnice Na Bulovce Laboratorní příručka Strana 1 z 8 Příloha 2: Referenční meze u vyšetření krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů Není-li uvedeno jinak, vycházíme z Doporučení ČHS ČLP JEP Referenční

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 10 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,4 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 2 týdny 1 měsíc 5,0 20,0 5,0 19,5 1 3 měsíce 5,5 18,0

Více

Přímé inhibitory koagulace

Přímé inhibitory koagulace Přímé inhibitory koagulace Inhibitory K vitaminu Warfarin blokuje vznik účinných forem koagulačních proteinů, vede k prodloužení koagulačních časů. Inhibitory aktivovaných koagulačních faktorů Přímé -

Více

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S.

REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. strana : 1 z 11 REFERENČNÍ MEZE LABORATOŘ OTH ON JIČÍN A.S. KREVNÍ OBRAZ Leukocyty 10 9 /l 0 1 den 9,0 38,0 1 den 1 týden 5,0 21,0 1 týden 2 týdny 5,0 20,0 2 týdny 6 měsíců 5,0 19,5 6 měsíců 2 roky 6,0

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap.

Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. Stručný manuál pro odběry vzorků na hematologická vyšetření Základní informace ( bližší informace naleznete v Laboratorní příručce OKH, kap. C) Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběrů

Více

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818

Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 Zpracoval: M. Matýšková Recenzent: Členové laboratorní sekce ČHS ČLS

Více

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Laboratoře HTO (Hematologicko-transfuzní oddělení) Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Vyšetření: 1. Vyšetření fenotypu Rh, Kell sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [Rh fenotyp + Kell] 2. protilátek sloupcovou aglutinací na kartách Grifols [ protilátek] 3. Vyšetření krevní skupiny ABO

Více

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU

Terapie život ohrožujícího krvácení. Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Terapie život ohrožujícího krvácení Seidlová D., a kol. KARIM, OKH FN Brno, LF MU Osnova fyziologie krevního srážení monitorace definice ŽOK terapie ŽOK PPH guedeliness závěry pro praxi Koagulační kaskáda

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Podrobný seznam vyšetření - hematologie

Podrobný seznam vyšetření - hematologie Obsah - HEMATOLOGIE 201 Agregace trombocytů ADP... 2 202 Agregace trombocytů Epinefrin... 2 203 Agregace trombocytů Kolagen... 2 204 Antitrombin III... 3 205 Aktivovaný parciální tromboplastinový čas...

Více

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní

2,00-4,00. 6 týdnů - koagulačně 60-120 Protein S (PS) koagulačně 50-150 % citrát 1:10-6 týdnů APC-řeď.FV deficientní Laboratorní příručka Příloha1: Přehled vyšetření prováděných v laboratoři 105_LP_08_01_Přílohač1 sodný k provádění laboratorních testů: doby odezvy (tzv Turn-Around Time, TAT) jsou ve shodě s doporučeními

Více

Krev, složení krve, formované krevní elementy

Krev, složení krve, formované krevní elementy Krev, složení krve, formované krevní elementy Ústav pro histologii a embryologii Předmět: Histologie a embryologie 1, B01131, obor Zubní lékařství Datum přednášky: 5.11.2013 SLOŽENÍ Celkový objem krve

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané kapitoly z

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Příloha č. 2 Laboratorní příručky LKCHI SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ PHEM Centrální laboratoře, LKCHI Pracoviště hematologie Vypracovala: Mgr. Naďa Roučková, vedoucí PHEM Biologické referenční intervaly:

Více

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření

Obsah. Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Příloha č.2 Seznam hematologických vyšetření Obsah Krevní obraz základní... 3 Krevní obraz s dif. 5 populačním... 4 Leukocyty př.... 5 Erytrocyty př.... 6 Hemoglobin... 7 Hematokrit... 8 Střední objem

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let

REFERENČNÍ ROZMEZÍ HEMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ. Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 let Strana 1 z 8 Parametry krevního obrazu pro dospělé nad 15 ženy muži název zkratka jednotky min max min max Leukocyty WBC 10 9 /l 4,00 10,00 4,00 10,00 Erytrocyty RBC 10 12 /l 3,80 5,20 4,00 5,80 Hemoglobin

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc.

Diseminovaná intravaskulárn. rní koagulace. Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha. Doc. MUDr. Tomáš. Kvasnička, CSc. Diseminovaná intravaskulárn rní koagulace Zuzana Kudrnová Trombotické centrum VFN Praha Vedoucí lékař Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. Definice Druhotný rozvrat primárn rní a sekundárn rní hemostázy zy,

Více

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje KREVNÍ ELEMENTY, PLAZMA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr. Jitka Fuchsová KREV Červená, neprůhledná, vazká tekutina Skládá

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Fetomaternální hemoragie (FMH) Fetomaternální hemoragie (FMH) Neinvazivní prenatální diagnostika RHD a KELL genotypu plodu: Autor: Vít Musil, Školitel: Doc. MUDr. Ľubušký M., Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN Olomouc

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení

Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Olomoucká 86, 746 01 Opava Tel: 553 766 111 IČO : 47813750 leukocyty M,Ž 0 1D erytrocyty M,Ž 1D-3D Seznam laboratorních vyšetření Hematologicko-transfúzního oddělení (příloha

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Funkce imunitního systému

Funkce imunitního systému Téma: 22.11.2010 Imunita specifická nespecifická,, humoráln lní a buněč ěčná Mgr. Michaela Karafiátová IMUNITA je soubor vrozených a získaných mechanismů, které zajišťují obranyschopnost (rezistenci) jedince

Více

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce

F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce strana : 1 z 5 Název dokumentu F-07 Referenční rozmezí OKH v anglickém jazyce Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis internet Tento dokument je duchovním majetkem Pracoviště

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Romana Tupá, DiS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Romana Tupá, DiS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Romana Tupá, DiS. MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Romana Tupá, DiS. Plazmaferéza dárcovství plazmy Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Miroslava

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Referenční rozmezí hematologických hodnot

Referenční rozmezí hematologických hodnot Referenční rozmezí hematologických hodnot Použitelný Roky Měsíce Týdny Dny RBC Erytrocyty impedančně 3 10 12 /l 4,0 6,6 3,2 8,0 RBC 2 10 12 /l 3,9 6,3 2,8 7,6 RBC 1 10 12 /l 3,6 6,2 2,8 7,0 RBC 2 10 12

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Informace OKLT č. 4 / 2015

Informace OKLT č. 4 / 2015 S platností od 1. 6. 2015 dochází k těmto změnám: Informace OKLT č. 4 / 2015 Úprava biologických referenčních intervalů dle věkových kategorií pro některá koagulační vyšetření - viz níže, dle aktualizovaného

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt

Referenční rozmezí. Oddělení klinické hematologie, Pardubická nemocnice. Název dokumentu. Abstrakt strana : 1 z 10 Název dokumentu Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis Zpracoval Schválil Ing. Součková Jindra, správce dokumentace Ing. Součková Jindra, správce dokumentace

Více

Vrozené trombofilní stavy

Vrozené trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy MUDr. Dagmar Riegrová, CSc. Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské fakultě a Fakultě zdravotnických

Více

Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong

Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong VD.PCE 02 Laboratorní příručka Příloha č. 2: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G,

Více

Molekulární hematologie a hematoonkologie

Molekulární hematologie a hematoonkologie VD.PCE 02 Laboratorní příručka Příloha č. 2: Seznam vyšetření GENETIKA Molekulární hematologie a hematoonkologie Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A F2 (protrombin) G20210A, F5

Více

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Antitrombotika, antikoagulancia Mgr. Pavlína Štrbová, doc.mudr. Karel Urbánek, Ph.D. 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_TĚLNÍ TEKUTINY_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY

PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY PŘEHLED SOP A INSTRUKCÍ PRO AKREDITOVANÉ METODY Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. OKLT - OKB (odd. klinické biochemie) 2. OKLT - HTO (hematologicko-transfúzní

Více

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček

Modul IB. Histochemie. CBO Odd. histologie a embryologie. MUDr. Martin Špaček Modul IB Histochemie CBO Odd. histologie a embryologie MUDr. Martin Špaček Histochemie Histologická metoda užívaná k průkazu různých látek přímo v tkáních a buňkách Histochemie Katalytická histochemie

Více

Speciální koagulační vyšetření II

Speciální koagulační vyšetření II Speciální koagulační vyšetření II Přirozené inhibitory Antitrombin Systém PC/PS (ProC Global) Protein C Protein S APC-rezistence Antitrombin Vyšetření funkční aktivity fotometricky (IIa, Xa) Vyšetření

Více

Speciální koagulační vyšetření I

Speciální koagulační vyšetření I Speciální koagulační vyšetření I Koagulační faktory Vyšetření funkční aktivity jednofázová metoda na principu APTT FF VIII, IX, XI, XII, PK, HMWK jednofázová metoda na principu PT FF II, V, VII, X Vyšetření

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze

Hematologické laboratorní metody. Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Hematologické laboratorní metody Krevní obraz Koagulace Imunohematologie Podání krevní transfuze Krevní obraz I leukocyty WBC (white blood cells) norma 4,0 9,0x 10 9 /l leukopenie útlum polékový, toxický,

Více

REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA. zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz

REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA. zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA Z. S. KUČEROVÁ, OKRZP ÚSTŘEDÍ VZP ČR zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz REVIZE V NEMOCNICÍCH P R I O R I T Y 1.Akutní

Více

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii

ONKOGENETIKA. Spojuje: - lékařskou genetiku. - buněčnou biologii. - molekulární biologii. - cytogenetiku. - virologii ONKOGENETIKA Spojuje: - lékařskou genetiku - buněčnou biologii - molekulární biologii - cytogenetiku - virologii Důležitost spolupráce různých specialistů při detekci hereditárních forem nádorů - (onkologů,internistů,chirurgů,kožních

Více

Biologie zadání č. 1

Biologie zadání č. 1 Biologie zadání č. 1 Otázky za 3 body 1. Pojmem vitální kapacita plic označujeme: a) objem vzduchu v horních dýchacích cestách b) objem vzduchu vydechnutý po maximálním nádechu c) objem vzduchu vydechnutý

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Zdravotní laborant bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EPREX 40 000 IU/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epoetinum alfa *..40 000 IU (336,0 mikrogramů v 1 ml) * produkovaný v ovariálních

Více