Molekulární hematologie a hematoonkologie

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Molekulární hematologie a hematoonkologie"

Transkript

1 VD.PCE 02 Laboratorní příručka Příloha č. 2: Seznam vyšetření GENETIKA Molekulární hematologie a hematoonkologie Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A) Indikace odb. 208, 101, 202, 603 Přípustné diagnózy Detekce markerů: MTHFR C677T, MTHFR A1298C Indikace Přípustné diagnózy D 68.x, I 74.x, O 15.x, O 02.0, O 02.1, O 45.x, O 03.x, P 05.x, N 96, N 97 MTHFR C677T, MTHFR A1298C trombotická centra:vfn Praha, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Brno-Bohunice, FN Ostrava, FN Olomouc D 68.2, D 68.5, D 68.8, D 68.9, E 72.1, I 74.x, O 15.x, O 02.0, O 02.1, O 45.x, O 03.x, P 05.x Detekce markerů: PAI-1 4G/5G PAI-1 4G/5G Strana 1 (celkem 11)

2 Indikace Přípustné diagnózy D68.9 trombotická centra:vfn Praha, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Brno-Bohunice, FN Ostrava, FN Olomouc 4G/4G / 4G/5G / 5G/5G Detekce markerů: F5 Cambridge a Hong Kong F5 Cambridge a Hong Kong Vyšetření fúzních transkriptů u AML identifikace fúzních transkriptů v době diagnózy - PML/RARA, variantní fúze genu RARA, AML1/ETO, CBFB/MYH11, fúze genu MLL, DEK/CAN Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Fúzní transkripty nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře 3 pracovní dny (urgentně 2) Fúzní transkripty nalezeny / nenalezeny Vyšetření mutací FLT3/ITD, MLL/PTD a c-kit (exony 8, 9, mutace D816V v exonu 17) Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mutace FLT3/ITD, MLL/PTD, c-kit nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Strana 2 (celkem 11)

3 Vyšetření mutací genu CEBPA z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mutace v genu CEBPA nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Vyšetření mutací genů NPM1 (exon 12), WT1 (exony 7 a 9) z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mutace v genech NPM1, WT1 nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Vyšetření minimální reziduální nemoci - PML/RARA, variantní fúze genu RARA, AML1/ETO, CBFB/MYH11, BCR/ABL, fúze genu MLL, DEK/CAN, TEL/AML1, E2A/PBX1 RNA nebo z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Kvantifikace klonálně specifického markeru nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře (urgentně 3) 0 10e5 Detekce mutace V600E genu BRAF u HCL z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Strana 3 (celkem 11)

4 Mutace V600E genu BRAF nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Vyšetření minimální reziduální nemoci u lymfoproliferací ( např. CLL, ALL, MCL, FL) pomocí klon-specifické eseje RNA nebo z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Relativní kvantifikace IgV H nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře (urgentně 3) 0 10e6 Detekce mutací v genech IDH1 (kodony V71 až R132), IDH2 (exon zahrnující kodony R140 a R172) a DNMT3A (kodon R882) z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mutace ve sledovaných genech nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Analýza klonálních přestaveb u lymfoproliferací (IgL λ, IgL κ, nekompletní přestavby D H -J H ) : okyny pro odběr: z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Klonální přestavba nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, Strana 4 (celkem 11)

5 neprodleně dopravit do laboratoře pracovních dnů (urgentně 5 pracovních dnů) Klonální / polyklonální přestavba Vyšetření fúzních transkriptů BCR/ABL (major, minor, mikro) Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Fúze BCR/ABL nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře 5 pracovních dnů (urgentně 2) Fúzní transkripty nalezeny / nenalezeny Vyšetření mutací genu PIGA u paroxysmální noční hemoglobinurie z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní Mutace v genu PIGA nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře pracovních dnů Vyšetření mutací v kinázové doméně BCR/ABL Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mutace v kinázové doméně genu ABL nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře pracovních dnů Strana 5 (celkem 11)

6 Myeloproliferativní onemocnění: Vyšetření mutace V617F a sekvenační vyšetření exonu 12 genu JAK2 Detekce mutací v kodonu W515 genu MPL Detekce mutací v kódující oblasti exonu 9 genu CALR z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní Mutace ve sledovaných genech nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Vyšetření fúzních transkriptů FIP1L1/PDGFRA u HES a CEL RNA z granulocytární frakce periferní krve nebo kostní Granulocytární frakce periferní krve nebo kostní fúzní gen FIP1L1/PDGFRA nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Fúzní transkripty nalezeny / nenalezeny Detekce fúzních transkriptů TEL/PDGFRB u CMML, NPM1/ALK u ALCL Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Fúzní produkt TEL/PDGFRB nebo NPM1/ALK nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Fúzní transkripty nalezeny / nenalezeny Vyšetření mutací v genu TP53 z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Strana 6 (celkem 11)

7 Mutace v genu TP53 nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře pracovních dnů Vyšetření fúzních transkriptů u ALL - TEL/AML1, E2A/PBX1, BCR/ABL, fúze genu MLL Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Rekurentní fúzní transkripty u ALL nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře 3 pracovní dny (urgentně 2) Fúzní transkripty nalezeny / nenalezeny Detekce klonální přestavby TCR beta, delta u T-lymfoproliferací s možnou přípravou klonspecifické eseje pro vyšetření minimální reziduální nemoci RNA nebo z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Klonální přestavba TCR nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře pracovních dnů Klonální / polyklonální přestavba Kvantifikace Bcl-2 a CCND1 u lymfoproliferací Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Relativní exprese genu Bcl-2 a CCND1 nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, do, neprodleně dopravit do laboratoře Strana 7 (celkem 11)

8 0 10e3 Detekce mutací v genu HFE C282Y, H63D a S65C u hemochromatózy z plné periferní krve Plná periferní krev Mutace C282Y, H63D, S65C v genu HFE Indikace odb. 208, 202, 101 Přípustné diagnózy E83.1 Vyšetření mutačního stavu IgV H u CLL Detekce přestavby IgV H u jiných B lymfoproliferací RNA nebo z mononukleární frakce periferní krve nebo kostní : Mononukleární frakce periferní krve nebo kostní Klonální přestavba IgV H nebo kostní dřeň nebo 1-3 ml kostní, neprodleně dopravit do laboratoře Detekce polymorfismu R2 koagulačního faktoru F pracovních dnů (urgentně 5 pracovních dnů) Klonální / polyklonální přestavba U CLL: mutovaný / nemutovaný status IgV H F5 R2 (A4070G) 15 pracovních dnů Strana 8 (celkem 11)

9 Mutační stav genů asociovaných s Diamondovou-Blackfanovou anémií - RPS19, RPS26, RPL5, RPL11 Mutace v příslušných genech 15 pracovních dnů Varia Detekce HLA B27 z plné periferní krve Plná periferní krev Přítomnost alely HLA B27 do Indikace odb. 208, 109 Přípustné diagnózy M.45 Pozitivní / negativní Laktózová intolerance: c c>t a c g>a v regulační oblasti genu LCT z plné periferní krve Plná periferní krev c c>t, c g>a Indikace odb. 208, 105 Přípustné diagnózy E88 Strana 9 (celkem 11)

10 Vyšetření HLA DQ2/DQ8 z plné periferní krve Plná periferní krev Genotyp DQ2/DQ8 do Indikace odb. 208, 105, 301 Přípustné diagnózy K90.0 po uvolnění výsledku (doba odezvy): Farmakogenomika Pozitivní / negativní Citlivost na warfarin: Detekce polymorfismu c.-1639g A genu VKORC1 Detekce polymorfismů c.430c T ( alela *2) a c.1075a C ( alela *3) genu CYP2C9 z periferní krve Polymorfismy v relevantních genech Indikace odb. 208, 202, 101 Přípustné diagnózy E88 (urgentně 3 pracovní dny) Thiopurin S-metyltransferáza (TPMT) - screening alel *2, *3A, *3B a *3C z periferní krve screening alel *2, *3A, *3B a *3C Indikace odb. 208, 105, 109, 301, 101, 202 Strana 10 (celkem 11)

11 Přípustné diagnózy E88 Polymorfismus A(TA)nTAA v promotorové oblasti genu UGT1A1 z periferní krve screening alely *28 Klasická a molekulární cytogenetika Molekulární cytogenetika ifish homozygot A(TA)7TAA / A(TA)7TAA heterozygot A(TA)6TAA / A(TA)7TAA homozygot A(TA)6TAA / A(TA)6TAA a kostní dřeň Mononukleární a granulocytární frakce, plazmatické buňky Lokus-specifická aberace nebo kostní dřeň Heparin nebo nebo 1-3 ml kostní, neprodleně dopravit do laboratoře 12 pracovních dnů Normální nález / Cytogenetické změny Vyšetření karyotypu z periferní krve a kostní G-Band, mfish, mband : a kostní dřeň Kultivace buněk kostní a periferní krve Stanovení karyotypu, vyloučení numerických a strukturních aberací chromozomů nebo kostní dřeň Odběrová zkumavka s heparinem nebo 1-3 ml kostní, neprodleně dopravit do laboratoře 20 pracovních dnů (urgentně 10) Normální karyotyp/ Patologický karyotyp Strana 11 (celkem 11)

Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong

Seznam vyšetření. Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G, F5 Cambridge a Hong Kong VD.PCE 02 Laboratorní příručka Příloha č. 2: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Detekce markerů: F2 (protrombin) G20210A, F5 Leiden (G1691A), MTHFR C677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G/5G,

Více

Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň

Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň VD.PCE 08 Laboratorní příručka Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H u CLL Detekce přestavby IgV H u jiných B lymfoproliferací RNA nebo

Více

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1:

Seznam vyšetření. Molekulární hematologie a hematoonkologie. VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Obsah LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY

Obsah LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY Strana č.:/celkem stran: 1/10 Obsah LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY 401 ApoB 100 detekce mutací R3500Q a R3531C... 2 402 ApoE... 2 403 Farmakogenetika thiopurinových léčiv (TPMT)... 3 404 BAR2 Gln27Glu/Arg16Gly...

Více

Podrobný seznam vyšetření - LMD

Podrobný seznam vyšetření - LMD Obsah 401 ApoB 100 detekce mutací R3500Q a R3531C... 2 402 ApoE... 2 403 Farmakogenetika thiopurinových léčiv (TPMT)... 2 404 BAR2 Gln27Glu/Arg16Gly... 3 405 Farmakogenetika Clopidogrelu a PPI (CYP 2C19)...

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Podrobný seznam vyšetření - LMD

Podrobný seznam vyšetření - LMD Obsah 401 ApoB 100 detekce mutací R3500Q a R3531C... 2 402 ApoE... 2 403 Farmakogenetika thiopurinových léčiv (TPMT)... 3 404 BAR2 Gln27Glu/Arg16Gly... 3 405 Farmakogenetika Clopidogrelu a PPI (CYP 2C19)...

Více

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816)

Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Příloha č.1 Informace VZP ČR k indikaci a vykazování laboratorních genetických vyšetření (odbornost 816) Upozorňujeme smluvní partnery, lékaře i laboratoře, na základní pravidla a postupy při indikaci

Více

Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň. neprodleně dopravit do laboratoře 7-10 dnů

Seznam vyšetření. Nesrážlivá periferní krev nebo kostní dřeň. neprodleně dopravit do laboratoře 7-10 dnů VD.sg 02 Laboratorní příručka - Příloha č. 1: Seznam vyšetření Molekulární hematologie a hematoonkologie Vyšetření mutačního stavu IgV H genů u CLL Detekce IgV H přestavby u jiných lymfoproliferací RNA

Více

HODNOCENÍ CYTOGENETICKÝCH A FISH NÁLEZŮ U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM VE STUDII CMG ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO GRANTU NR/

HODNOCENÍ CYTOGENETICKÝCH A FISH NÁLEZŮ U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM VE STUDII CMG ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO GRANTU NR/ HODNOCENÍ CYTOGENETICKÝCH A FISH NÁLEZŮ U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM VE STUDII CMG 22. ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO GRANTU NR/8183-4. KLONÁLNÍ CHROMOSOMOVÉ ABERACE U MNOHOČETNÉHO MYELOMU (MM). Klasické

Více

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření

Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Sondy k detekci aneuploidií a mikrodelečních syndromů pro prenatální i postnatální vyšetření Název sondy / vyšetřovaného syndromu vyšetřovaný gen / oblast použití Fast FISH souprava prenatálních sond DiGeorge

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: CGB laboratoř a.s Kořenského 10, Ostrava, Vítkovice

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2007: CGB laboratoř a.s Kořenského 10, Ostrava, Vítkovice List 1 z 6 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1., Laboratoř klinické patologie a cytologie Kořenského 10, 70300 Ostrava Vítkovice Postupy vyšetření: 1 Histologická vyšetření tkání 2 Peroperační histologická

Více

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII VÝZNAM NĚKTERÝCH FAKTORŮ PREANALYTICKÉ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII Plíšková L., Hrochová K., Kutová R. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové PREANALYTICKÁ FÁZE V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII

Více

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky.

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Indikovanou a provedenou níže specifikovanou péči v odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky

Více

IMALAB s.r.o. U Lomu 638, Zlín

IMALAB s.r.o. U Lomu 638, Zlín Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř molekulární biologie 2. Cytogenetická laboratoř 3. Imunoanalytická laboratoř 4. Biochemická laboratoř tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín 4.1 Odběrové a sběrné

Více

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2007 Směrnice 8/008/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG SME/8/008/VERZE 06 Přehled laboratorních vyšetření, referenčních

Více

Genetický screening predispozice k celiakii

Genetický screening predispozice k celiakii VETERINÁRN RNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Farmaceutická fakulta Ústav humánn nní farmakologie a toxikologie Genetický screening predispozice k celiakii RNDr. Ladislava Bartošov ová,ph.d. 1, PharmDr.

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

Falultní nemocnice Ostrava Krevní centrum 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba. Vyšetření v HLA laboratoři

Falultní nemocnice Ostrava Krevní centrum 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba. Vyšetření v HLA laboratoři Název Zkratka Dostupnost Jednotky Vyšetření v HLA laboratoři genotypizace HLA-A* genotypizace HLA-B* HLA-A krev (EDTA) 1 (homozygot) nebo 2 znaky HLA-B krev (EDTA) 1 (homozygot) nebo 2 znaky genotypizace

Více

Platnost od: Uvolněno pro systém: Výtisk č: 02 Počet stran: 13 Verze: A3 Přijato do evidence:

Platnost od: Uvolněno pro systém: Výtisk č: 02 Počet stran: 13 Verze: A3 Přijato do evidence: Zpracovatel: M. Vostrý Podpis: Přezkoumal a schválil: M. Beličková Podpis: Garant dokumentu: M. Beličková Podpis: Platnost od: 1. 2. 2016 Uvolněno pro systém: 1. 2. 2016 Výtisk č: 02 Počet stran: 13 Verze:

Více

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání

Více

WHO klasifikace myeloidních malignit 2016

WHO klasifikace myeloidních malignit 2016 WHO klasifikace myeloidních malignit 2016 Lukáš Semerád IHOK FN Brno 26.10.2016 Podzimní Hematologický seminář OKH FN Brno Klasifikace neoplázií hematopoetické tkáně Vývoj WHO klasifikace 2008 WHO klasifikace

Více

Jaké máme leukémie? Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom,

Jaké máme leukémie? Akutní myeloidní leukémie (AML) Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, Akutní myeloidní leukémie (AML) Jaké máme leukémie? Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) Chronické leukémie, myelodysplastický syndrom, Chronické leukémie, mnohočetný myelom, Někdy to není tak jednoznačné

Více

VZP-výkony odb rok molekulární genetika_

VZP-výkony odb rok molekulární genetika_ VZP-výkony odb. 816 - rok 2018 - molekulární genetika_18.12.2017 Kód 1. Frekventní vyšetření jednoznačně identifikovaná MKN, OMIM/ORPHA 94946 Def. faktoru V (Leiden) odb. 208, 101, 202, 603 D 68.x, I 74.x,

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÉ LABORATOŘE TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ DNA LABORATOŘ. Krajská zdravotní, a.s.

SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÉ LABORATOŘE TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ DNA LABORATOŘ. Krajská zdravotní, a.s. SEZNAM VYŠETŘENÍ KLINICKÉ LABORATOŘE TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ DNA LABORATOŘ Krajská zdravotní, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v Ústí nad Labem, o.z. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem http://www.kzcr.eu

Více

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA

Cytogenetika. chromosom jádro. telomera. centomera. telomera. buňka. histony. páry bazí. dvoušroubovice DNA Cytogenetika telomera chromosom jádro centomera telomera buňka histony páry bazí dvoušroubovice DNA Typy chromosomů Karyotyp člověka 46 chromosomů 22 párů autosomů (1-22 od největšího po nejmenší) 1 pár

Více

Platnost od: Uvolněno pro systém: Výtisk č: 02 Počet stran: 15 Verze: A4 Přijato do evidence:

Platnost od: Uvolněno pro systém: Výtisk č: 02 Počet stran: 15 Verze: A4 Přijato do evidence: Verze A3 Zpracovatel: M. Vostrý Podpis: Přezkoumal a schválil: M. Beličková Podpis: Garant dokumentu: M. Beličková Podpis: Platnost od: 18. 1. 2019 Uvolněno pro systém: 18. 1. 2019 Výtisk č: 02 Počet stran:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka název pracoviště KDHO, CLIP-molekulární genetika LP-LMG-1 Zpracoval: Uvolnil do systému: Schválil: Organizační útvar CLIP molekulární genetika CLIP molekulární genetika Funkce Laborantka Manažer kvality

Více

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice

Projekt MGUS V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar. Velké Bílovice Projekt MGUS 2010 V.Sandecká, R.Hájek, J.Radocha, V.Maisnar CZECH CMG ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Velké Bílovice 25.4.2009 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

Platnost od: Uvolněno pro systém: Výtisk č: 02 Počet stran: 12 Verze: A2 Přijato do evidence:

Platnost od: Uvolněno pro systém: Výtisk č: 02 Počet stran: 12 Verze: A2 Přijato do evidence: Výtisk č. 2 Zpracovatel: H. Žižková Podpis: Přezkoumal a schválil: V. Polívková Podpis: Garant dokumentu: H. Žižková Podpis: Platnost od: 1. 2. 2016 Uvolněno pro systém: 1. 2. 2016 Výtisk č: 02 Počet stran:

Více

verze Obsah změny/ revize garanta

verze Obsah změny/ revize garanta Zpracovatel: MUDr. Jiří Schwarz, CSc. Podpis: Přezkoumal a MUDr. Jiří Schwarz, CSc. Podpis: á Garant dokumentu: MUDr. Jiří Schwarz, CSc. Podpis: Platnost od: 1.7 2015 Uvolněno pro systém: Hana Feixová

Více

Seznam vyšetření OKH verze 2.0

Seznam vyšetření OKH verze 2.0 Poznámky: Hematologická vyšetření: Dodat do 5 hodin po odběru, není-li uvedeno jinak! Koagulační vyšetření: Dodat do 2 hodin po odběru KNL, do 4 hodin po odběru - svoz, není-li uvedeno jinak ežim Morfologická

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno

Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie, LF MU, Brno Zpracování a využití biologického materiálu pro výzkumné účely od nemocných s monoklonální gamapatií Ing. Martina Almáši, Ph.D. OKH-LEHABI FN Brno, Babákova myelomová skupina při Ústavu patologické fyziologie,

Více

Genetická vyšetření lidského genomu

Genetická vyšetření lidského genomu Skladování vzorků do transportu: Všechny vzorky na vyšetření pomocí metody PCR jsou stabilní při skladování v lednici (2-8 C) po dobu 1-3 dnů. RNA viry (HCV, HIV, Enteroviry, Influenza) jsou stabilní při

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1 GENLABS s.r.o. Verze 001; dokument vytvořen: 22.4.2014 17:30:00 Str. 1 Strana: 2 Obsah A. Úvod..4 B. Informace o laboratoři.. 4 B.1 Základní informace.. 5 B.2 Provozní doba laboratoře...5 B.3

Více

Chromosomové změny v plasmatických buňkách u nemocných s mnohočetným myelomem detekované metodou FISH

Chromosomové změny v plasmatických buňkách u nemocných s mnohočetným myelomem detekované metodou FISH Chromosomové změny v plasmatických buňkách u nemocných s mnohočetným myelomem detekované metodou FISH Grant IGA NR-8183-4 J.Tajtlová, L. Pavlištová, Z. Zemanová, K. Vítovská, K. Michalová ÚKBLD CNC VFN

Více

Platnost od: 1. 11. 2015 Uvolněno pro systém: 1. 11. 2015 Výtisk č: 02 Počet stran: 12 Verze: A1 Přijato do evidence: 1. 11. 2015

Platnost od: 1. 11. 2015 Uvolněno pro systém: 1. 11. 2015 Výtisk č: 02 Počet stran: 12 Verze: A1 Přijato do evidence: 1. 11. 2015 Zpracovatel: M. Vostrý Podpis: Přezkoumal a schválil: M. Beličková Podpis: Garant dokumentu: M. Beličková Podpis: Platnost od: 1. 11. 2015 Uvolněno pro systém: 1. 11. 2015 Výtisk č: 02 Počet stran: 12

Více

GENvia, s.r.o. Ledovec Breidamerkurjokull (široký ledovec), ledovcový splaz Vatnajokullu

GENvia, s.r.o. Ledovec Breidamerkurjokull (široký ledovec), ledovcový splaz Vatnajokullu ISLAND I Ledovec Breidamerkurjokull (široký ledovec), ledovcový splaz Vatnajokullu Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Více

Využití GS Junior v projektu hledání nových markerù pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií

Využití GS Junior v projektu hledání nových markerù pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních leukémií MUDr. Soòa Peková, PhD. CHAMBON s.r.o., Laboratoø molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha Využití GS Junior v projektu hledání nových markerù pro sledování minimální reziduální nemoci u akutních

Více

Kořenského 1210/10, 703 00 Ostrava Vítkovice

Kořenského 1210/10, 703 00 Ostrava Vítkovice Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř patologie Kořenského 10, 703 00 Ostrava Vítkovice 2. Laboratoř cytogenetiky Kořenského 12, 703 00 Ostrava Vítkovice 3. Laboratoř molekulární genetiky Kořenského

Více

Přílohy č. 1 stratifikace odb. 816 Kód výkonu

Přílohy č. 1 stratifikace odb. 816 Kód výkonu Přílohy č. 1 stratifikace odb. 816 1. Frekventní vyšetření jednoznačně identifikovaná MKN, OMIM/ORPHA 94946 Def. faktoru V (Leiden), 101, 202, 603 94947 Faktor II 20210G>A 101, 202, 603 D 68.x, I 74.x,

Více

1. 21.2.2012 Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

1. 21.2.2012 Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. Plán výuky jarní semestr 2011/2012 LF ošetřovatelství, porodní asistentka presenční forma Velká posluchárna, Komenského náměstí 2 Úterý 10:20-12:00 sudé týdny (první týden je sudý) 1. 21.2.2012 Klinická

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

01-LP-2019 Účinnost od / verze č. 1.4 LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY A CYTOGENETIKY

01-LP-2019 Účinnost od / verze č. 1.4 LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY A CYTOGENETIKY LABORATORNÍ PŘÍRUČKA 01-LP-2019 Účinnost od 20. 5. 2019 / verze č. 1.4 LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY A CYTOGENETIKY Určeno pro Akreditační část Všechny zaměstnance Tento vnitřní předpis je v přímé

Více

Číselník metod molekulární genetiky s vyšetřením germinálního genomu odb. 816 molekulární genetika

Číselník metod molekulární genetiky s vyšetřením germinálního genomu odb. 816 molekulární genetika Příloha č. 1 Číselník metod molekulární genetiky s vyšetřením germinálního genomu odb. 816 molekulární genetika Kód výkonu Název Indikace MKN/ORPHA min. vyš. gen (HGNC) Rozsah 1. Frekventní vyšetření jednoznačně

Více

u párů s poruchami reprodukce

u párů s poruchami reprodukce Reprodukční genetika Možnosti genetického vyšetření u párů s poruchami reprodukce Vyšetření potenciálních dárců gamet Renata Gaillyová, LF MU 2006 Reprodukční genetika Prenatální diagnostika Preimplantační

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Jak analyzovat monoklonální gamapatie

Jak analyzovat monoklonální gamapatie Jak analyzovat monoklonální gamapatie -od stanovení diagnózy až po detekci léčebné odpovědi Říhová Lucie a kol. OKH, FN Brno BMG při ÚPF, LF MU Monoklonální gamapatie(mg) heterogenní skupina onemocnění

Více

GENvia, s.r.o. Delfy - posvátný okrsek s antickou věštírnou

GENvia, s.r.o. Delfy - posvátný okrsek s antickou věštírnou ŘECKO I Delfy - posvátný okrsek s antickou věštírnou Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Více

Genetický polymorfismus

Genetický polymorfismus Genetický polymorfismus Za geneticky polymorfní je považován znak s nejméně dvěma geneticky podmíněnými variantami v jedné populaci, které se nachází v takových frekvencích, že i zřídkavá má frekvenci

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno

NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY. Vytvořilo Oddělení lékařské genetiky FN Brno NÁVAZNOST METOD KLASICKÉ A MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY TYPY CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ, kterých se týká vyšetření metodami klasické i molekulární cytogenetiky - VYŠETŘENÍ VROZENÝCH CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ prenatální

Více

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691K010 ze dne (dále jen Smlouva ) (odbornost 816)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691K010 ze dne (dále jen Smlouva ) (odbornost 816) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1691K010 ze dne 6.12. 2016 (dále jen Smlouva ) (odbornost 816) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: Zdravotní

Více

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1689K002 ze dne (dále jen Smlouva ) (odbornost 816)

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1689K002 ze dne (dále jen Smlouva ) (odbornost 816) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 1689K002 ze dne 14. 6. 2016 (dále jen Smlouva ) (odbornost 816) uzavřené mezi smluvními stranami: Poskytovatel zdravotních služeb: FERTIMED,

Více

EUROArray. laboratorní diagnostiku. Praha RNDr. Tereza Gürtlerová. Podtitul, název produktu

EUROArray. laboratorní diagnostiku. Praha RNDr. Tereza Gürtlerová. Podtitul, název produktu EUROArray DNA Prezentace mikročipy titul pro rutinní laboratorní diagnostiku RNDr. Tereza Gürtlerová Praha 09. 03. 2017 Přehled EUROArray System Princip provedení testu Přehled dostupných kitů EUROArray

Více

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno

Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom Mgr. Veronika Peňásová vpenasova@fnbrno.cz Laboratoř molekulární diagnostiky, OLG FN Brno Klinika dětské onkologie, FN Brno Retinoblastom (RBL) zhoubný nádor oka, pocházející z primitivních

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží k evidenci průběhu odborné

Více

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech 2000-2005 Jak přistupovat k nálezům minoritních gonozomálních mozaik? Šantavá A., Adamová, K.,Čapková P., Hyjánek J. Ústav lékařské

Více

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Evid. značka: PL-OLG Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: --- Revize číslo: 03 účinnost

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, Praha 4 - Krč Strana 1 z 25 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 14.5.2018 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 12 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická

Více

Buněčné kultury. Kontinuální kultury

Buněčné kultury. Kontinuální kultury Buněčné kultury Primární kultury - odvozené přímo z excise tkáně buněčné linie z různých organizmů, tkání explantované kultury jednobuněčné suspense lze je udržovat jen po omezenou dobu během kultivace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Cytogenetická laboratoř Oddělení lékařské genetiky Účinnost od 1. 9. 2015 Verze č. 7 Tímto předpisem se ruší Laboratorní příručka Cytogenetické laboratoře Oddělení lékařské genetiky,

Více

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG

Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG Genetická laboratoř ÚLG Zdravotnická laboratoř č. M 8181 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189 Směrnice SME/8/008/07 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚLG Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA 1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace Specifická imunitní odpověď Prevence a časná diagnostika vrozených vad 2. Genotyp a prostředí Regulace buněčného

Více

Kvantitativní detekce exprese genu WT1: prognostický význam a sledování reziduální nemoci u dětských hematologických onemocnění.

Kvantitativní detekce exprese genu WT1: prognostický význam a sledování reziduální nemoci u dětských hematologických onemocnění. Kvantitativní detekce exprese genu WT1: prognostický význam a sledování reziduální nemoci u dětských hematologických onemocnění Markéta Kalinová Dizertační práce Univerzita Karlova v Praze 2. lékařská

Více

KLASICKÉ A MOLEKULÁRN RNÍ METODY V KLINICKÉ A ONKOLOGICKÉ CYTOGENETICE. Zuzana Zemanová CENTRUM NÁDOROVN DOROVÉ CYTOGENETIKY Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK PRAHA CYTOGENETIKA

Více

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO

Laboratorní příručka Laboratoř Oddělení lékařské genetiky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: --- Revize číslo: 00 účinnost od: 01. 07. 2012 Výtisk jediný originál výtisku

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích

Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích Xenobiotika a jejich analýza v klinických laboratořích BERÁNEK M., BORSKÁ L., KREMLÁČEK J., FIALA Z., MÁLKOVÁ A., VOŘÍŠEK V., PALIČKA V. Lékařská fakulta UK a FN Hradec Králové Finančně podporováno programy

Více

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná

Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Laboratoř lékařské genetiky úsek cytogenetiky Vypracoval: Mgr. Stoklasová Martina Mgr. Bronislava Dřevojánková Mgr. Lucie Dostálová Mgr. Aneta Strnková Pavla Volná Schválil: prof. MUDr. David Stejskal,

Více

Vydáno dne: 25.4.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická genetika laboratoř molekulární genetiky

Vydáno dne: 25.4.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická genetika laboratoř molekulární genetiky Strana 1 (celkem 18) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 25.4.2014 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická genetika laboratoř molekulární genetiky Obsah A - Úvod B Identifikace laboratoře

Více

LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY A CYTOGENETIKY (LMDC) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY A CYTOGENETIKY (LMDC) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Účinnost od: 1. 6. 2018 LABORATOŘ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY A CYTOGENETIKY () LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Určeno pro Všechny zaměstnance, klienty Akreditační část Tento vnitřní předpis je v přímé vazbě na akreditační

Více

RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE

RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE RUTINNÍ TESTY HLA PRO DIAGNOSTIKU CELIAKIE Vraná Milena Odd. HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ ÚVOD Základní podmínkou vzniku celiakie je přítomnost některých

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Klinická hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu I. Hematologie se zaměřením

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz

Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov. Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Zuzana Kufová 10.4.2015, Mikulov Analýza u amyloidóz, hereditárních amyloidóz Obsah přednášky Hereditární amyloidózy - hereditární amyloidózy - proteiny akutní fáze AL amyloidóza http://marketingland.com/library/channel/content-marketing

Více

Poznámky k nutrigenetice

Poznámky k nutrigenetice Poznámky k nutrigenetice Ondřej Šeda Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha Research Centre CHUM, Montreal, Canada Nutrigenetika Jednotlivé

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka KITGEN spol. s r.o. Laboratoř molekulární V Hůrkách 2144/3, Praha Stodůlky 158 00 Zpracoval: Zkontroloval:.. MUDr. Soňa Peková, PhD., vedoucí laboratoře Schválil:. RNDr. Renata Haugvicová, CSc., zástupce

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ing. Tomáš Nix Manažer kvality. MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ing. Tomáš Nix Manažer kvality. MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Datum schválení: 26.5.2008 Celkový počet stran: 19 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: IngBarbora Kváčová, PhD JOP Ing. Markéta Lysá Vedoucí úseku CG Schválil: MUDr. Karel Čutka Vedoucí laboratoře Kontroloval:

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění

Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Leukemie a myeloproliferativní onemocnění Myeloproliferativní tumory Klonální onemocnění hematopoetických stem cells charakterizované proliferací jedné nebo více myeloidních řad. Dospělí peak 5. 7. dekáda,

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 18) CGB laboratoř a.s. Referenční laboratoř firmy OLYMPUS Vydáno dne: 8.3.2016 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická genetika laboratoř molekulární genetiky Obsah A - Úvod B Identifikace laboratoře

Více

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010

Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem. Milan Bartoš. Forum veterinarium, Brno 2010 Projekt FR-TI2/075 MPO příklad spolupráce farmaceutů s komerčním sektorem Milan Bartoš Forum veterinarium, Brno 2010 Vývoj farmakogenetické diagnostické soupravy pro stanovení genetických polymorfismů

Více

Nestabilita RNA. izolace a analýza RNA : speciální přístup i techniky

Nestabilita RNA. izolace a analýza RNA : speciální přístup i techniky RNA savčí buňka: 10-30 pg celkové RNA rrna (28S,18S, 5S) 80-85% trna, snrna 15-20% mrna 1-5% 360 000 mrna molekul/buňku, tj. 12 000 rozdílných transkriptů typická délka 1 transkriptu cca 2kb Nestabilita

Více

Zvýšená srážlivost krve - trombofilie Výsledky DNA diagnostiky lze využít k prevenci vzniku závažných zdravotních komplikací.

Zvýšená srážlivost krve - trombofilie Výsledky DNA diagnostiky lze využít k prevenci vzniku závažných zdravotních komplikací. Zvýšená srážlivost krve - trombofilie Výsledky DNA diagnostiky lze využít k prevenci vzniku závažných zdravotních komplikací. Trombofilie obecně, znamená zvýšenou dispozici k tvorbě krevních sraženin (trombů).

Více

Laboratoř molekulární patologie

Laboratoř molekulární patologie Laboratoř molekulární patologie Ústav patologie FN Brno Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. 19.11.2014 Složení laboratoře stálí členové Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Mgr. Květa Lišková Mgr. Lenka Pitrová

Více