volejte zdarma specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci Klub seniorů Kníničky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "volejte zdarma 800 770 660 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci Klub seniorů Kníničky"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky Klub seniorů Kníničky Co nejsrdečnější přání krásných Vánoc v kruhu rodinném, uvolněného Silvestra a úspěšný rok 2012 Zpráva pro všechny dříve narozené V Kníničkách se rozjíždí Klub aktivních seniorů, který je tu pro vás. Scházíme se jedenkrát za dva týdny v přístavbě školy Krčku. První schůzku dne 6. října vedla zástupkyně Centra pro rodinu p. Žižkovská, a byla to taková ochutnávka toho, co se dá v klubu podnikat: něco se dozvědět, potýrat mozkové buňky, zacvičit si a společně se pobavit. 20. října byla schůzka zcela pracovní: přinesly jsme, co pěkného jsme našly na zahrádkách a v polích, a paní aranžérka nám poradila a pomohla, jak vytvořit krásné podzimní vazby květin prohlédněte si fotografie našich výsledků. 3. listopadu jsme si předávali informace o Brněnské dopravě, o IDSJMK, přeji za sebe, úřad i za celé zastupitelstvo Všem obyvatelům MČ Brno-Kníničky. starosta Martin Žák Prodávejte v Bystrci, prodávejte doma! a o výhodách SENIORPASU včetně vyřízení přihlášek pro zájemce. 17. listopadu se těšíme na vizážistku, která nám poradí, jak ze sebe udělat čupr-holky. Další schůzka 1. prosince bude již přípravou na Vánoce, mimo jiné si vyrobíme adventní věnce. Každou schůzku (kromě hlavní náplně) také luštíme různé hádanky a rébusy, cvičíme paměť a pozornost, cvičíme tělo od prstů po páteř. Až se nám podaří zajistit přehrávač, tak se také chystáme na tanec v sedě. Plánujeme také návštěvu zajímavých míst v Brně. Bližší informace o Klubu seniorů a program na rok 1012 najdete od ledna 2012 na vývěskách Úřadu městské části Kníničky, se svými dotazy se můžete obracet na paní Věru Kubíkovou tel , nebo mail popř. na paní Hanu Juránkovou tel Kdo máte chuť a zájem o činnost Klubu seniorů, přidejte se k nám! strana 1 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci Reality & Cestování - Aquasvět, s.r.o. Kubíčkova 8, Max Centrum Brno-Bystrc volejte zdarma Real Brno_inz. 92x130mm_color_ indd 1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky :26

2 Vážení spoluobčané Kníniček Vážení sousedé za MČ Brno Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového, které se uskuteční v hodin na parkovišti před Cukrárnou Anička Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy vše dobré do nového roku. Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti. Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno Kníničky Prosíme ty z Vás kteří zde parkují svá vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY Plán zasedání ZMČ Brno-Kníničky na rok 2012 ZMČ se koná vždy od hod v zasedací místnosti úřadu, Ondrova 25, Brno (vstup z boku od kaple). Zasedání zastupitelstva jsou veřejné. 23. ledna 19. března 23. dubna Vaše cesty k bezpečí 21. května 25. června 10. září 22. října 19. listopadu 10. prosince Vaše cesty k bezpečí je společný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno. V rámci informovanosti obyvatel je úřad povinen občany připravit na možné mimořádné události. Budeme se Vám snažit v každém zpravodaji předat užitečnou radu, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás mohou v běžném životě zaskočit. Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými nebezpečnými klimatickými jevy jako jsou bouřky, vichřice, sněhové kalamity, přívalové deště nebo krupobití. Většinu těchto jevů lze předpovědět dostatečně předem. Český hydrometeorologický ústav v případě předpokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou informaci, která obsahuje kromě charakteru nebezpečného jevu také časový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru rizika a doporučení, jak nebezpečí eliminovat. Kromě předpovědních relacích v médiích se o aktuálně vydaných dozvíte více na V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK tyto výstrahy formou SMS a u i všichni starostové obcí. Kromě toho funguje i systém informování občanů o hrozícím nebezpečí pomocí bezplatných SMS zpráv. Co a jak nás může nejčastěji ohrozit Bouřka - nejčastější riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt či těžké zranění (popálení) a také požár porostu či obytných budov. Dalším doprovodným nebezpečím jsou možné poryvy větru při čemž hrozí pády stromů, sloupů nebo drátů elektrického vedení, části budov nebo převrácení automobilů aj. Vichřice jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu, vichřice od 25m/s, tj. rychlost větru 90km/hod. Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku elektrické energie, přerušení dopravních komunikací, apod. Tornádo - jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu sto vek metrů s velkou intenzitou bouřkové činnosti. V krátkém časovém období několika minut může napáchat značné škody. Sněhová kalamita dlouhodobé intenzivní sněžení, jehož následkem může dojít k vícedennímu přerušení dopravní obslužnosti území, k přerušení zásobování potravinami a elektrickou energií, k poškození střech budov a vozidel velkou vahou sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády sněhu a ledu ze střech, vznik lavin na horách, apod.). Přívalový déšť těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být doprovázen bouřkou) s n ásledkem náhlého zaplavení sklepů budov, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také zahradách a polích, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků. Krupobití krátkodobé a lokální srážky s ledovými kroupami o různé velikosti. Škody na majetku (okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují kroupy od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru mohou způsobit i vážnější zranění osobám a zvířatům. Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 2

3 Jak se ochránit pokud jsem doma V případě všech výše uvedených klimatických jevů se doporučuje zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět. Pokud máte čas udělat ochranná opatření, doporučujeme ve všech výše uvedených případech zkontrolovat uzavření všech oken a dveří a v blízkosti domu upevnit nebo uschovat volně položené předměty, odvést do bezpečí zvířata, ukrýt automobil do garáže apod. V případě bouřky odpojit anténu a elektrické spotřebiče od sítě a připravit se na možný výpadek elektrického proudu, tj. nachystat si svíčky, zápalky. Po bouřce zkontrolovat okolí domu (možnost požáru od zásahu bleskem či další škody způsobené deštěm nebo větrem). V případě vichřice dávejte především pozor na návětrnou stranu domu, kde hrozí poškození oken poletujícími předměty. V případě tornáda se držte dále od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou. Najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy. I když je tornádo na první pohled atraktivní jev, nikdy neopouštějte domov a neotvírejte okna pro lepší výhled. Tornádo Vás může snad připravit o život. Po ukončení tornáda zkontrolujte stav svého domu, a ověřte si zda i sousedé vyvázli bez úhony. Při sněhové kalamitě se snažte včas zajistit zásoby trvanlivých potravin, pokud máte obchod v docházkové vzdálenosti, nevyjíždějte již zbytečně automobilem, připravte se na možný dlouhodobější výpadek elektrického proudu. Pravidelně kontrolujte výšku sněhové pokrývky na střeše domu, zvláště pak u plochých střech, a pokud přesáhne výšku 50 cm odstraňte ji. U přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost a vodě odolnost střechy a oken. Je-li Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna. Po skončení přívalového zkontrolujte statiku budovy a škody v okolí. V případě krupobití především chraňte střešní okna např. dekou a automobil pokud parkujete na ulici. Po skončení zkontrolujte všechna okna a stav střešní krytiny. Ve všech případech platí, že případné škody na majetku zdokumentujte pro potřeby pojišťovny. Jak se ochránit venku Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejrychleji najít úkryt v nejbližší budově obchod, úřad, restaurace, v nouzi i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro úkryt, apod.). Pokud jste nuceni přečkat nebezpečnou situaci pod širým nebem postupujte takto: v žádném z výše uvedených případům nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině. Ve většině případů je nebezpečném zdržovat se v blízkosti vodních toků nebo ploch. Pokud dojde k pádu elektrického vedení na zem, v žádném případě se jich nedotýkejte ani se k nim nepřibližujte. Jste-li v jejich bezprostřední blízkosti, snažte se od nich vzdálit drobnými krůčky. V případě bouřky není žádné místo dost bezpečné před zásahem blesku. Nebezpečí lze předejít tím, že nebudete mít při sobě kovové předměty (např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými stromy, v blízkosti vodivých předmětů a ani netelefonujte. Pokuste se najít chráněné místo v níže položeném prostoru (údolí, úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení elektrického proudu. V případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo březích řek, neboť hrozí pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od předmětů unášených větrem, snažte se proto najít úkryt pod pevným přístřeškem. V lese hrozí pád nestabilních stromů. Při tornádu se snažte dostat co nejrychleji dostat z jeho rozsahu. Pokud není v blízkosti pevná budova, utíkejte kolmo na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně vyhledejte úkryt v příkopech nebo v jiných terénních nerovnostech. V případě sněhové kalamity se snažte co nejdříve dostat do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, vyčerpání a prochladnutí. Pohybujte se opatrně, pozor na zasněžené příkopy, vodní plochy. Při přívalovém dešti se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny nebo sesuv půdy. V případě krupobití se ukryjte pod nejbližším stromem nebo mostem, ve zcela otevřené krajině si hlavu chraňte alespoň taškou či bundou. Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste schopni se dostat do obydlené oblasti, přivolejte pomoc na lince 112 nebo 155. Jak se uchránit v automobilu Ve všech případech je třeba dobře vyhodnotit situaci. Při blížícím se klimatickém jevu je bezpečnější rychlý únik, pokud jste již daným jevem zasaženi, jeďte velmi pomalu nebo zastavte na bezpečném místě, kde nehrozí pád stromu nebo srážka s jiným vozidlem při zhoršení viditelnosti. Při bouřce se nedotýkejte kovových částí auta a nevystupujte ven, neboť hrozí zásah elektrickým výbojem např. při vstupu do louže. Při vichřici snižte rychlost jízdy nebo raději zastavte čelem ke směru větru (při bočním větru hrozí převrácení vozu). Při tornádu se rychle snažte dostat mimo směr tornáda. Jste-li již zasaženi, zastavte na místě, kde nehrozí pád předmětů na vůz. V případě sněhové kalamitě zvažte stav vozovky, vzdálenost a profil silnice po které jedete. Je-li nemožné bezpečně projet, pokuste se zaparkovat a počkat na silničáře. Pokud jste již uvázli, postarejte se o to, aby byl váš vůz vidět (výstražná světla, trojúhelník). Pokud váš vůz překáží provozu, informujte policii na lince 158. V případě, že je komunikace zcela neprůjezdná a hrozí, že budete muset zůstat několik hodin ve voze, šetřete pohonnými hmotami. Vypněte zbytečné spotřebiče (klimatizace, rádio) a topte pouze motorem. V případě přívalového deště a krupobití zastavte na bezpečném místě a čekejte na pominutí nebezpečí. Při krupobití chraňte alespoň čelní sklo dekou. Po skončení uvedených klimatických jevů pokračujte opatrně v jízdě, neboť komunikace mohou být poškozeny nebo zataraseny. zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková Tříkrálová sbírka Tak jako se již stalo tradicí pořádá Charita České republiky ve dnech Tříkrálovou sbírku. V Kníničkách Vás koledníci navštíví v sobotu 7. ledna S radostí přivítáme nové koledníky mezi námi a to jak děti tak i dospělé, protože každou skupinku musí doprovázet plnoletý koledník. Máte-li zájem, ozvěte se prosím na telefonní číslo nebo Podrobnosti o Tříkrálové sbírce a využití získaných prostředků zjistíte na Děkuji všem. Markéta Staňková strana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

4 Kníničská chasa přeje všem v Kníničkách veselé Vánoce a vše nejlepší do roku 2012 Konec roku je také pěknou příležitostí poděkovat všem, co letos i v dřívějších letech pomáhali s přípravou Mladých hodů, i všem, kteří na hody přišli a zasloužili se tak o úžasnou atmosféru, kterou naše hody začínají být proslulé. Vaší účasti si moc vážíme a děkujeme vám. Motivováni oblíbeností hodů rozhodli jsme se oživit další tradici ostatky. Poslední dny před popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi, v minulosti patřily bujarým oslavám spojeným s nezřízenou konzumací jídla i pití ale hlavně s divokou zábavou. V dnešní době málokdo z nás popeleční středu stráví pokáním s popelcem na čele a dalších 40 dní přísným půstem a přemýšlením o pomíjivosti života. Po celý rok má ale většina z nás práce, přemýšlení a starostí dost a dost, takže jeden den bláznivého veselí nám přijde jistě taky vhod. Proto pro vás připravujeme na sobotu ostatkovou zábavu, která začne v brzkém odpoledni průvodem masek po Kníničkách, později dáme prostor karnevalu pro děti, a večer bude zábava v maskách, všechno v doprovodu tradičních ostatkových lahůdek jako jsou koblihy, boží milosti, uzené a klobásy. Pokud byste měli nějaké přání, tip či připomínku, neváhejte ji svěřit někomu z chasy nebo na Za poslední dva roky vychází již druhá kniha s bystrckou tématikou Je to kniha s názvem Brněnská přehrada a její proměny. Autor knihy fotograf Přemysl Dížka zvolil stejnou koncepci jako v celé knižní edici Proměny století. Historické záběry srovnává se současnými záběry ze stejného místa. V první knize jsou některá srovnání stará i sto let, v nynější knize jsou to pouze dva roky. V letech tak vznikly zajímavá srovnání, kdy byla brněnská přehrada vypuštěna a v následujícím roce opět napuštěna. Kniha ze sto barevnými fotografiemi zachycuje jednu krátkou a jedinečnou proměnu. Pro lepší orientaci v knize je tato doplněna mapkou a nechybí také několik základních technických údajů o hrázi a nádrži. Knihu lze zakoupit u knihkupců v centru Brna (seznam prodejen naleznete na ). Miniškolka Kvítek pro děti od 1,5 roku. Dopolední program. V prostorách OC Max, Kubíčkova ulice, Brno-Bystrc Informace a zápis na školní rok 2011/2012 na tel.: a Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Po nás se neuklízí. Tel.: Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 4

5 Ozvěny podzimní burzy Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území ČR a v dalších zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsku. Pomoc se zahájením podnikání v zemích EU, EHS nebo Švýcarsku je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Pokud tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se obrátit na Jednotné kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna. Kontakt na Jednotné kontaktní místo Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno Telefon: Mnozí z Vás jistě postřehli, že v pátek a sobotu 4. a 5. listopadu 2011 proběhla v naší tělocvičně první podzimní burza zimního oblečení a sportovních potřeb. Burzu neorganizovalo žádné občanské sdružení, ale ochotní a obětaví sousedé, které většina z Vás zná z jiných akcí, které oslovil tento nápad. Burzu podpořilo i Zastupitelstvo ÚMČ Brno-Kníničky bezplatným pronájmem tělocvičny a zaměstnanci ÚMČ, kteří rozestavěli v tělocvičně stoly. Nechci vynechat ani nohejbalisty a florbalisty, kteří se kvůli nám vzdali svého pátečního sportu. Jim všem tímto děkuji. Mezi prodávajícími, kterých bylo dohromady jen 34, převažovali rodiče z Kníniček, pro které především jsme burzu dělali. Několik dalších bylo z Bystrce, ale i z Rozdrojovic, Žabovřesk a Husovic. Při sobotních nákupech opět převažovali místní obyvatelé, kteří se v některých případech i třikrát vraceli se svými ratolestmi k dalším nákupům. Škoda, že k prodeji nebylo nabízeno více zboží mimo dětského také pro dospělé, protože i po něm byla poptávka. Výsledky prodeje také ukázaly, že šanci na prodej mají skutečně jen velmi zachovalé a moderní věci. Za nejdůležitější považuji skutečnost, že se v průběhu burzy nevyskytly žádné negativní jevy nic se neztratilo a nic nám po skončení nezůstalo tak říkajíc na krku. Příznivé ohlasy kupujících i prodávajících nás přivedly k myšlence uspořádat na jaře další burzu, zaměřenou na prodej letního sportovního zboží odrážedel, kol, kolečkových bruslí a dalšího, jako třeba kočárků, autosedaček a možná i hraček. Tedy, pokud se nám podaří nalézt vhodný volný termín v tělocvičně. Nad sortimentem se ještě zamyslíme, stejně jako nad posílením propagace, abychom mohli rozšířit okruh prodávajících a nabídnout kupujícím více věcí. O tom Vás budeme včas informovat. Všem, kteří dobře prodali i nakoupili, přeji, ať jim věci dobře slouží a přijdou na jaře i s dalšími, kteří první podzimní kníničskou burzu nestihli. Za organizátory Mgr. Antonín Filla POČÍTAČOVÉ SLUŽBY odvirování, instalace, servis PC Malá knížka plná velkých slev Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro Vás. Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás připravena u Vašeho autorizovaného servisního partnera ŠKODA. ŠKODA Service ŠKODA Originální díly ŠKODA Originální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: JE & NE, spol. s r.o. Branka Brno Tel.: Tel.: / strana 5 Sekova_knizka_V2_CZ_DYN_ eaa4e799074aa9160e021c1_indd 1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky 8/17/2011 1:04:59 AM

6 Nejhorší je nejlepší? Je to šokující, ale zřejmě někdy a pro některé lidi může nejhorší být nejlepší. Takovéto rozhodnutí totiž přijal kraj, když letos v září schvaloval nový územní plán kraje. Kraj opět schválil koridor Hitlerovy dálnice R43 přes Bosonohy, Bystrc a Kníničky. Jak to vlastně proběhlo? Územní plán kraje není jen vyjádřením politického postoje zastupitelů. Nebudu krajské zastupitele ani v nejmenším omlouvat, ale nepřehlédnutelné je to, co jim úředníci a jimi najatí projektanti předloží. V územním plánu by mělo být prokazatelně doloženo, že vybraná varianta je odborně odůvodněna jako nejlepší. Ano, krajský územní plán má své analýzy a odůvodnění, více než tisíc stran. Co se zde najde, jsou ale skutečné perly. U R43 se v odůvodnění dočteme, že vybrali variantu R43 přes Bystrc, protože je nejlepší z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpo-kládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí hodnocena jako dopravně účinnější, bez významnějších vlivů na složky životního prostředí. Neuvěřitelné je, kolik kladů na bystrcké variantě našli. Že by opravdu tyto vlastnosti měla? Odpověď je jednoduchá. Bystrcká varianta R43 tyto vlastnosti nemá. Je to skandál, že někdo takový závěr vůbec dal na papír. Je to věc pro soud, aby nyní posoudil, zda kraj postupoval správně. Soud sice variantu dálnice za územní plánovače nevybere, bude však posuzovat, zda kraj postupoval formálně správně a zda v odůvodněních věci srozumitelně doložil a zda nepostupoval na základě nepřípustné libovůle či dokonce v rozporu s fakty. Na postup kraje si nestěžují jen občané, ale i řada obcí. Stížnosti se nehromadí jen kvůli R43 přes Brno, ale kvůli celé R43 v krajem vybrané trase od severní hranice kraje až po dálnici D1 v Bosonohách. Silný odpor je proti nesmyslným novým dálnicím pod Brnem, tzv. tangentám města Brna, a to od dálnice D1 u Bosonoh přes Ostopovice k Modřicím a odtud dál přes Chrlice, Tuřany a řadu obcí až po Blažovice, Jiříkovice a Holubice. A také proti chybnému vedení dálnice na Vídeň, kde už kraj jednou u soudu prohrál. Současně i kvůli scházejícím obchvatům Znojma a Břeclavi. To si kraj vzal opravdu pořádné sousto. Navíc v situaci, kdy z odborných studií je už několik let známo, že pro náš kraj existuje dopravně vhodnější systémové řešení, které je o 30 miliard levnější, tedy bez nesmyslných vícenákladů přes korun na každou čtyřčlennou rodinu v našem kraji. To jsme v Kocourkově, ne? Ale vraťme se k posuzování variant R43. Kraj po letech protestů obyvatel musel do přípravy plánu zahrnout známé varianty. Do posuzování se tak dostala nejen varianta bystrcká, alei tzv. optimalizovaná varianta R43, naprojektovaná dopravním odborníkem v roce Názorné porovnání těchto variant je na obrázku. Varianta optimalizovaná se na první pohled odlišuje od bystrcké varianty tím, že vede zcela hledáme rodinný dům, pozemek pro výstavbu domu nebo byt v novostavbě. Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o., realitní agentura. Tel.: , Naléhavě hledám RD v Kníničkách, přes půl do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: Hitlerova dálnice přes mnoho obcí R43 OBCHVAT Brna a směr k D1 10 km závlek Průjezd Brna mimo Brno. To není ale vše. Varianta optimalizovaná, na rozdíl od 70let staré Hitlerovy dálnice, je také důsledným obchvatem všech obcí na trase od dálnice D1 až po Černou Horu. Tím je dáno, že optimalizovaná varianta jednoznačně musí mít nejmenší vliv na obyvatelstvo. Bystrcká varianta má z důvodu přímého průchodu nebo těsného vedení okolo obcí negativní vliv na 3 městské části Brna a 9 obcí. Varianta bystrcká zasahuje Bosonohy, kde i jen díky dálnici D1 jsou překračovány zákonné hygienické limity hlučnosti a prašnosti, a to minimálně od roku I přes tato fakta, kraj předložil zastupitelům tvrzení, že bystrcká varianta je nejlepší z hlediska vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Nejhorší variantu kraj vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Pikantní je i vyhodnocení R43 v bystrcké trase jako nejlepší z hlediska dopravně inženýrských kritérií. Obrázek ukazuje, že bystrcká trasa je pro jízdu z centra Brna ve směru na Boskovice o 10 km delší než přímo vedoucí varianta optimalizovaná. Toto nepochybně nepovede k dopravní výhodnosti bystrcké varianty. Tato 10 km zajížďka znamená i ztrátu zhruba 15 minut na jednu jízdu kvůli delšímu průjezdu intravilánem města Brna. Výhoda vybudování rychlostní silnice za mnoho miliard se díky jejímu chybnému vedení pro občany Brna i Boskovicka mění v podstatnou nevýhodu. Kupeckými počty si lze ověřit, že časová a kilometrická zajížďka pro ty, kteří by dojížděli celý rok do Brna, znamená km a 125 hodin ročně navíc, což jen za náklady na bezin a auto znamená finanční ztrátu 25 až 30 tisíc. Nejhorší variantu kraj opět vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Naprosto šokující je, že i Ministerstvo dopravy toto ví. Nedávno ministerstvo protestovalo písemně proti tomu, aby přivaděčem pro R43 v územním plánu Brna byla ulice Kníničská podél Svratky ze Žabovřesk do Bystrce. K čemu R43 Přímá trasa Kvalitní obchvat Lipůvky Přivaděč směr Brno BRNO je ale jediný brněnský nájezd na R43 v Bystrci bez dálničního přivaděče z Brna? Ministerstvo totiž zřejmě objevilo totální dopravní kiks, na který upozornila i autorizovaná dopravní studie zaslaná k rukám hejtmana před schvalováním územního plánu kraje. Hejtman ale studii zastupitelstvu kraje oficiálně nepředal. Divíte se? Dopravním modelováním bylo totiž odborně potvrzeno, že mimoúrovňová křižovatka v Bystrci by nebyla využívána vozidly z vnitřního Brna. To jednoznačně souvisí i s uvedenou nesmyslnou 10 km dlouhou zajížďkou. Ministerstvo na Magistrát napsalo: Podle ŘSD ČR bude plnit funkci přivaděče k R 43 stávající silnice I/43 (tzv. expres trasa), která je v úseku Česká Brno již vybudována jako místní rychlostní silnice. Tato stávající silnice I/43 plní funkci přivaděče, neboť je přirozeným pokračováním silničního tahu silnice I/43 z Pardubického kraje až do Brna. Tedy i ministerstvo dopravy ví, že auta v Bystrci na R43 najíždět nebudou a pojedou do vnitřního Brna po dnešní expres trase ve směru na Řečkovice. Nejhorší variantu kraj však vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Tedy trasa bystrcká pro komunikaci s Brnem tedy nemá smysl. Je to jen zbytečný průtah naší oblastí, který by sem pouze zatáhl dálkovou tranzitní dopravu, která zde nikdy nebyla a nikdy sem patřit nebude. Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 6

7 Optimalizovaná varianta R43 řeší jako jediná odklonění tranzitní dopravy ve prospěch všech. Severně od Kuřimi posbírá dálkovou dopravu Výletní od severu hospoda 43, od Blanska i od Tišnova a pošle ji nejkratší cestou tam, kam tyto náklaďáky patří, tj. na dálnici D1. Bystrcká varianta to neumí. PRINCEZNA Nejhorší variantu kraj vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Doc. Petr Firbas, předseda občanského sdružení za kvalitu bydlení v Kníničkách VEDENÍ ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ EVIDENCE DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Tel.: / Pro děti Letos jsme opět uspořádali pro děti Strašidýlkovou cestu. Oproti loňsku vedla cesta podél vody, což bylo sice pohodlnější ale byla větší zima a lampiony pod veřejným osvětlením tolik nevynikly. Přesto se cesty zúčastnilo 90 dětí z Kníniček, Rozdrojovic a Bystrce. Děti si prošly 6 stanovišt, na každém splnily úkol pod dohledem pohádkové postavy, jako byl král, hvězdář, princezna další. Na závěr musely nakrmit draka rybkami a on jim za to nabídl něco málo z hradního pokladu, který střežil. Děkuji všem, kteří byli ochotni nám pomoct s realizací strašidýlkové cesty. Regina Böhmová strana 7 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

8 Důvěřujte. Prověřujeme my Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus: Autosalon HORA CZ a.s. Štouračova 1a Brno SKODA_Plus_NEW_P2_CLR_DYN_dfb1efdfc e56dc8a6a74118d_indd 1 12/1/2011 1:01:34 AM Anglická školka Safirka v Kohoutovicích přijímá během školního roku 2011/12 děti od 2,5 let do anglické třídy! Více na nebo tel Ječná 29a, Brno-Řečkovice tel.: montessori-brno.cz Dovolujeme si Vás pozvat do nově upravených prostor Montessori Centra na společné programy pro rodiče a děti, Školičku pro děti 3 6 let i program pro Školáky. V průběhu programů děti s využitím Montessori pomůcek poznávají okolní svět a přírodní zákonitosti, procvičují si praktické dovednosti. Jsou přirozenou cestou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. Rodičům a pedagogům nabízíme přednášky a kurzy zaměřené na přirozenou výchovu a osobnostní rozvoj. rodinné oslavy pizza i s sebou steaky hotová jídla denní menu víkendové menu rezervace a objednávky tel.: Ondrova Brno Kníničky w Od 1 pizzy a Nově! a l d í.cz zj rozvo zpizzabrno zvo ww.ro Po Čt / Pá So / Ne Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kníničky / Registrace: MK ČR E / Adresa redakce: ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, Brno / Redakční rada: Bc. Martin Žák, Danuše Dundáčková. O zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada. Náklad 400 výtisků. Uzávěrka dalšího čísla Zdarma. Vydává: MČ Brno-Kníničky. Technická realizace a inzerce AKON Česká republika, s.r.o., tel./fax: ,

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ... Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity

Více

volejte zdarma 800 770 660 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY

volejte zdarma 800 770 660 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY 201 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY Podmínky pálení rostlinného odpadu na otevřených ohništích Spalování suchých rostlinných zbytků se dle Požárního řádu MČ Brno-Kníničky,

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2010 Nová Obecní knihovna na ulici Komenského 4 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, červen je měsíc na začátku léta a čas příprav na dovolené a na prázdniny žáků

Více

KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY

KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY Říjen 2012 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky Po prázdninové přestávce vychází další číslo Kníničského zpravodaje. Letní měsíce jsme se snažili využít k revitalizaci hřišť a parků. Během prázdninových

Více

tvrtek 4.7. 10.00 hodin Stav ní máje 15.00 hodin Za átek zvaní na hody 19.00 hodin Za átek p edhodové zábavy 19.30 hodin Vystoupení krojovaných d tí

tvrtek 4.7. 10.00 hodin Stav ní máje 15.00 hodin Za átek zvaní na hody 19.00 hodin Za átek p edhodové zábavy 19.30 hodin Vystoupení krojovaných d tí Červen 2013 V MŠ Studánka vznikne nová třída Letošní rok nebylo do MŠ Studánka přijato 15 kníničských dětí, proto jsem zastupitelům na dubnovém zasedání navrhl, abychom rozšířili kapacitu MŠ o další třídu.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Teče tudy Botič Jindy klidný potok předvedl, jakou sílu v sobě skrývá. Zaútočil

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 2/2010 ČÍSLO 2 Další dotace pro Kateřinky Lidé mohou dávat žádosti Pocta generálu Heliodoru Píkovi Filmový dokument o významné osobnosti Dále v listě... Město

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V

D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V N E P R A V I D E L N Ý I N F O R M A Č N Í B U L L E T I N d u b e n 2 0 11 3 4. v y d á n í D O L NÍ BŘ E Ž A N Y L H O TA Z Á L EPY JA R O V Kde se uvidíme na jaře? 6. 4. 17. 4. 30. 4. 7. 5. 8. 5. 14.

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více