volejte zdarma specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci Klub seniorů Kníničky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "volejte zdarma 800 770 660 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci Klub seniorů Kníničky"

Transkript

1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky Klub seniorů Kníničky Co nejsrdečnější přání krásných Vánoc v kruhu rodinném, uvolněného Silvestra a úspěšný rok 2012 Zpráva pro všechny dříve narozené V Kníničkách se rozjíždí Klub aktivních seniorů, který je tu pro vás. Scházíme se jedenkrát za dva týdny v přístavbě školy Krčku. První schůzku dne 6. října vedla zástupkyně Centra pro rodinu p. Žižkovská, a byla to taková ochutnávka toho, co se dá v klubu podnikat: něco se dozvědět, potýrat mozkové buňky, zacvičit si a společně se pobavit. 20. října byla schůzka zcela pracovní: přinesly jsme, co pěkného jsme našly na zahrádkách a v polích, a paní aranžérka nám poradila a pomohla, jak vytvořit krásné podzimní vazby květin prohlédněte si fotografie našich výsledků. 3. listopadu jsme si předávali informace o Brněnské dopravě, o IDSJMK, přeji za sebe, úřad i za celé zastupitelstvo Všem obyvatelům MČ Brno-Kníničky. starosta Martin Žák Prodávejte v Bystrci, prodávejte doma! a o výhodách SENIORPASU včetně vyřízení přihlášek pro zájemce. 17. listopadu se těšíme na vizážistku, která nám poradí, jak ze sebe udělat čupr-holky. Další schůzka 1. prosince bude již přípravou na Vánoce, mimo jiné si vyrobíme adventní věnce. Každou schůzku (kromě hlavní náplně) také luštíme různé hádanky a rébusy, cvičíme paměť a pozornost, cvičíme tělo od prstů po páteř. Až se nám podaří zajistit přehrávač, tak se také chystáme na tanec v sedě. Plánujeme také návštěvu zajímavých míst v Brně. Bližší informace o Klubu seniorů a program na rok 1012 najdete od ledna 2012 na vývěskách Úřadu městské části Kníničky, se svými dotazy se můžete obracet na paní Věru Kubíkovou tel , nebo mail popř. na paní Hanu Juránkovou tel Kdo máte chuť a zájem o činnost Klubu seniorů, přidejte se k nám! strana 1 specialista na prodej a nákup nemovitostí v Bystrci Reality & Cestování - Aquasvět, s.r.o. Kubíčkova 8, Max Centrum Brno-Bystrc volejte zdarma Real Brno_inz. 92x130mm_color_ indd 1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky :26

2 Vážení spoluobčané Kníniček Vážení sousedé za MČ Brno Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového, které se uskuteční v hodin na parkovišti před Cukrárnou Anička Jste srdečně zváni k přípitku a k popřání si mezi sousedy vše dobré do nového roku. Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti. Na setkání se těší členové zastupitelstva MČ Brno Kníničky Prosíme ty z Vás kteří zde parkují svá vozidla, aby si je přeparkovali do bezpečné vzdálenosti. INFORMACE ÚŘADU PRO OBČANY Plán zasedání ZMČ Brno-Kníničky na rok 2012 ZMČ se koná vždy od hod v zasedací místnosti úřadu, Ondrova 25, Brno (vstup z boku od kaple). Zasedání zastupitelstva jsou veřejné. 23. ledna 19. března 23. dubna Vaše cesty k bezpečí 21. května 25. června 10. září 22. října 19. listopadu 10. prosince Vaše cesty k bezpečí je společný projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno. V rámci informovanosti obyvatel je úřad povinen občany připravit na možné mimořádné události. Budeme se Vám snažit v každém zpravodaji předat užitečnou radu, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás mohou v běžném životě zaskočit. Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými nebezpečnými klimatickými jevy jako jsou bouřky, vichřice, sněhové kalamity, přívalové deště nebo krupobití. Většinu těchto jevů lze předpovědět dostatečně předem. Český hydrometeorologický ústav v případě předpokládaného výskytu nebezpečného klimatického jevu vydává výstražnou informaci, která obsahuje kromě charakteru nebezpečného jevu také časový a prostorový rozsah platnosti výstražné informace, míru rizika a doporučení, jak nebezpečí eliminovat. Kromě předpovědních relacích v médiích se o aktuálně vydaných dozvíte více na V Jihomoravském kraji dostávají od HZS JMK tyto výstrahy formou SMS a u i všichni starostové obcí. Kromě toho funguje i systém informování občanů o hrozícím nebezpečí pomocí bezplatných SMS zpráv. Co a jak nás může nejčastěji ohrozit Bouřka - nejčastější riziko představují blesky, které mohou při přímém zásahu způsobit smrt či těžké zranění (popálení) a také požár porostu či obytných budov. Dalším doprovodným nebezpečím jsou možné poryvy větru při čemž hrozí pády stromů, sloupů nebo drátů elektrického vedení, části budov nebo převrácení automobilů aj. Vichřice jedná se o dlouhodobější atmosférický jev na rozsáhlém území většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Intenzita se udává v metrech za sekundu, vichřice od 25m/s, tj. rychlost větru 90km/hod. Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku elektrické energie, přerušení dopravních komunikací, apod. Tornádo - jedná se o lokální atmosférický vír s plošným rozsahem v řádu sto vek metrů s velkou intenzitou bouřkové činnosti. V krátkém časovém období několika minut může napáchat značné škody. Sněhová kalamita dlouhodobé intenzivní sněžení, jehož následkem může dojít k vícedennímu přerušení dopravní obslužnosti území, k přerušení zásobování potravinami a elektrickou energií, k poškození střech budov a vozidel velkou vahou sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády sněhu a ledu ze střech, vznik lavin na horách, apod.). Přívalový déšť těžko předvídatelný intenzivní déšť (nemusí být doprovázen bouřkou) s n ásledkem náhlého zaplavení sklepů budov, komunikací, ucpání kanalizace a úzkých profilů mostů bahnem, listím apod., eroze na nezpevněných cestách a také zahradách a polích, sesuvů půdy, protržení hrází rybníků, odplavení a poškození nedostatečně upevněných předmětů, poškození břehů vodních toků. Krupobití krátkodobé a lokální srážky s ledovými kroupami o různé velikosti. Škody na majetku (okna, skleníky, karoserie vozidel, vegetace) způsobují kroupy od velikosti 2 cm v průměru. Kroupy nad 5 cm v průměru mohou způsobit i vážnější zranění osobám a zvířatům. Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 2

3 Jak se ochránit pokud jsem doma V případě všech výše uvedených klimatických jevů se doporučuje zůstat doma, a pokud to není nezbytně nutné, nikam nevycházet a nevyjíždět. Pokud máte čas udělat ochranná opatření, doporučujeme ve všech výše uvedených případech zkontrolovat uzavření všech oken a dveří a v blízkosti domu upevnit nebo uschovat volně položené předměty, odvést do bezpečí zvířata, ukrýt automobil do garáže apod. V případě bouřky odpojit anténu a elektrické spotřebiče od sítě a připravit se na možný výpadek elektrického proudu, tj. nachystat si svíčky, zápalky. Po bouřce zkontrolovat okolí domu (možnost požáru od zásahu bleskem či další škody způsobené deštěm nebo větrem). V případě vichřice dávejte především pozor na návětrnou stranu domu, kde hrozí poškození oken poletujícími předměty. V případě tornáda se držte dále od oken a nezdržujte se v místnostech těsně pod střechou. Najděte si bezpečnou místnost v nižších podlažích nebo ve středu budovy. I když je tornádo na první pohled atraktivní jev, nikdy neopouštějte domov a neotvírejte okna pro lepší výhled. Tornádo Vás může snad připravit o život. Po ukončení tornáda zkontrolujte stav svého domu, a ověřte si zda i sousedé vyvázli bez úhony. Při sněhové kalamitě se snažte včas zajistit zásoby trvanlivých potravin, pokud máte obchod v docházkové vzdálenosti, nevyjíždějte již zbytečně automobilem, připravte se na možný dlouhodobější výpadek elektrického proudu. Pravidelně kontrolujte výšku sněhové pokrývky na střeše domu, zvláště pak u plochých střech, a pokud přesáhne výšku 50 cm odstraňte ji. U přívalového deště kontrolujte průběžně pevnost a vodě odolnost střechy a oken. Je-li Váš dům na svahu, buďte připraveni na možný náhlý příval vody a bahna. Po skončení přívalového zkontrolujte statiku budovy a škody v okolí. V případě krupobití především chraňte střešní okna např. dekou a automobil pokud parkujete na ulici. Po skončení zkontrolujte všechna okna a stav střešní krytiny. Ve všech případech platí, že případné škody na majetku zdokumentujte pro potřeby pojišťovny. Jak se ochránit venku Jste-li venku, snažte se ve všech případech co nejrychleji najít úkryt v nejbližší budově obchod, úřad, restaurace, v nouzi i např. přístřešek v lese, most s dostatečným prostorem pro úkryt, apod.). Pokud jste nuceni přečkat nebezpečnou situaci pod širým nebem postupujte takto: v žádném z výše uvedených případům nezdržujte zbytečně na otevřených a vyvýšených místech v krajině. Ve většině případů je nebezpečném zdržovat se v blízkosti vodních toků nebo ploch. Pokud dojde k pádu elektrického vedení na zem, v žádném případě se jich nedotýkejte ani se k nim nepřibližujte. Jste-li v jejich bezprostřední blízkosti, snažte se od nich vzdálit drobnými krůčky. V případě bouřky není žádné místo dost bezpečné před zásahem blesku. Nebezpečí lze předejít tím, že nebudete mít při sobě kovové předměty (např. i deštník), neschovávejte se pod osamělými stromy, v blízkosti vodivých předmětů a ani netelefonujte. Pokuste se najít chráněné místo v níže položeném prostoru (údolí, úpatí kopce) s nižší vegetací, dostatečně daleko od stožárů a vedení elektrického proudu. V případě vichřice se nepohybujte na okrajích prudkých srázů nebo březích řek, neboť hrozí pád při poryvu větru. Další nebezpečí hrozí od předmětů unášených větrem, snažte se proto najít úkryt pod pevným přístřeškem. V lese hrozí pád nestabilních stromů. Při tornádu se snažte dostat co nejrychleji dostat z jeho rozsahu. Pokud není v blízkosti pevná budova, utíkejte kolmo na směr, kterým se tornádo pohybuje, případně vyhledejte úkryt v příkopech nebo v jiných terénních nerovnostech. V případě sněhové kalamity se snažte co nejdříve dostat do obydleného místa, hrozí ztráta orientace, vyčerpání a prochladnutí. Pohybujte se opatrně, pozor na zasněžené příkopy, vodní plochy. Při přívalovém dešti se pokuste najít úkryt dostatečně daleko od vodních toků a prudkých svahů, kde hrozí náhlé vzedmutí hladiny nebo sesuv půdy. V případě krupobití se ukryjte pod nejbližším stromem nebo mostem, ve zcela otevřené krajině si hlavu chraňte alespoň taškou či bundou. Pokud v kterékoli z výše uvedených situací utrpíte zranění a nejste schopni se dostat do obydlené oblasti, přivolejte pomoc na lince 112 nebo 155. Jak se uchránit v automobilu Ve všech případech je třeba dobře vyhodnotit situaci. Při blížícím se klimatickém jevu je bezpečnější rychlý únik, pokud jste již daným jevem zasaženi, jeďte velmi pomalu nebo zastavte na bezpečném místě, kde nehrozí pád stromu nebo srážka s jiným vozidlem při zhoršení viditelnosti. Při bouřce se nedotýkejte kovových částí auta a nevystupujte ven, neboť hrozí zásah elektrickým výbojem např. při vstupu do louže. Při vichřici snižte rychlost jízdy nebo raději zastavte čelem ke směru větru (při bočním větru hrozí převrácení vozu). Při tornádu se rychle snažte dostat mimo směr tornáda. Jste-li již zasaženi, zastavte na místě, kde nehrozí pád předmětů na vůz. V případě sněhové kalamitě zvažte stav vozovky, vzdálenost a profil silnice po které jedete. Je-li nemožné bezpečně projet, pokuste se zaparkovat a počkat na silničáře. Pokud jste již uvázli, postarejte se o to, aby byl váš vůz vidět (výstražná světla, trojúhelník). Pokud váš vůz překáží provozu, informujte policii na lince 158. V případě, že je komunikace zcela neprůjezdná a hrozí, že budete muset zůstat několik hodin ve voze, šetřete pohonnými hmotami. Vypněte zbytečné spotřebiče (klimatizace, rádio) a topte pouze motorem. V případě přívalového deště a krupobití zastavte na bezpečném místě a čekejte na pominutí nebezpečí. Při krupobití chraňte alespoň čelní sklo dekou. Po skončení uvedených klimatických jevů pokračujte opatrně v jízdě, neboť komunikace mohou být poškozeny nebo zataraseny. zpracovala tajemnice úřadu Bc. Barbora Dvořáková Tříkrálová sbírka Tak jako se již stalo tradicí pořádá Charita České republiky ve dnech Tříkrálovou sbírku. V Kníničkách Vás koledníci navštíví v sobotu 7. ledna S radostí přivítáme nové koledníky mezi námi a to jak děti tak i dospělé, protože každou skupinku musí doprovázet plnoletý koledník. Máte-li zájem, ozvěte se prosím na telefonní číslo nebo Podrobnosti o Tříkrálové sbírce a využití získaných prostředků zjistíte na Děkuji všem. Markéta Staňková strana 3 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

4 Kníničská chasa přeje všem v Kníničkách veselé Vánoce a vše nejlepší do roku 2012 Konec roku je také pěknou příležitostí poděkovat všem, co letos i v dřívějších letech pomáhali s přípravou Mladých hodů, i všem, kteří na hody přišli a zasloužili se tak o úžasnou atmosféru, kterou naše hody začínají být proslulé. Vaší účasti si moc vážíme a děkujeme vám. Motivováni oblíbeností hodů rozhodli jsme se oživit další tradici ostatky. Poslední dny před popeleční středou, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi, v minulosti patřily bujarým oslavám spojeným s nezřízenou konzumací jídla i pití ale hlavně s divokou zábavou. V dnešní době málokdo z nás popeleční středu stráví pokáním s popelcem na čele a dalších 40 dní přísným půstem a přemýšlením o pomíjivosti života. Po celý rok má ale většina z nás práce, přemýšlení a starostí dost a dost, takže jeden den bláznivého veselí nám přijde jistě taky vhod. Proto pro vás připravujeme na sobotu ostatkovou zábavu, která začne v brzkém odpoledni průvodem masek po Kníničkách, později dáme prostor karnevalu pro děti, a večer bude zábava v maskách, všechno v doprovodu tradičních ostatkových lahůdek jako jsou koblihy, boží milosti, uzené a klobásy. Pokud byste měli nějaké přání, tip či připomínku, neváhejte ji svěřit někomu z chasy nebo na Za poslední dva roky vychází již druhá kniha s bystrckou tématikou Je to kniha s názvem Brněnská přehrada a její proměny. Autor knihy fotograf Přemysl Dížka zvolil stejnou koncepci jako v celé knižní edici Proměny století. Historické záběry srovnává se současnými záběry ze stejného místa. V první knize jsou některá srovnání stará i sto let, v nynější knize jsou to pouze dva roky. V letech tak vznikly zajímavá srovnání, kdy byla brněnská přehrada vypuštěna a v následujícím roce opět napuštěna. Kniha ze sto barevnými fotografiemi zachycuje jednu krátkou a jedinečnou proměnu. Pro lepší orientaci v knize je tato doplněna mapkou a nechybí také několik základních technických údajů o hrázi a nádrži. Knihu lze zakoupit u knihkupců v centru Brna (seznam prodejen naleznete na ). Miniškolka Kvítek pro děti od 1,5 roku. Dopolední program. V prostorách OC Max, Kubíčkova ulice, Brno-Bystrc Informace a zápis na školní rok 2011/2012 na tel.: a Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Po nás se neuklízí. Tel.: Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 4

5 Ozvěny podzimní burzy Informace pro podnikatele Jednotné kontaktní místo Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání na území ČR a v dalších zemích Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsku. Pomoc se zahájením podnikání v zemích EU, EHS nebo Švýcarsku je poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb souvisí s volným pohybem služeb; v jeho rámci může podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příležitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit. Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území ČR i na základě jiného než živnostenského oprávnění např. činnost agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). Pokud tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se obrátit na Jednotné kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna. Kontakt na Jednotné kontaktní místo Magistrát města Brna Živnostenský úřad města Brna Malinovského nám. 3, Brno Telefon: Mnozí z Vás jistě postřehli, že v pátek a sobotu 4. a 5. listopadu 2011 proběhla v naší tělocvičně první podzimní burza zimního oblečení a sportovních potřeb. Burzu neorganizovalo žádné občanské sdružení, ale ochotní a obětaví sousedé, které většina z Vás zná z jiných akcí, které oslovil tento nápad. Burzu podpořilo i Zastupitelstvo ÚMČ Brno-Kníničky bezplatným pronájmem tělocvičny a zaměstnanci ÚMČ, kteří rozestavěli v tělocvičně stoly. Nechci vynechat ani nohejbalisty a florbalisty, kteří se kvůli nám vzdali svého pátečního sportu. Jim všem tímto děkuji. Mezi prodávajícími, kterých bylo dohromady jen 34, převažovali rodiče z Kníniček, pro které především jsme burzu dělali. Několik dalších bylo z Bystrce, ale i z Rozdrojovic, Žabovřesk a Husovic. Při sobotních nákupech opět převažovali místní obyvatelé, kteří se v některých případech i třikrát vraceli se svými ratolestmi k dalším nákupům. Škoda, že k prodeji nebylo nabízeno více zboží mimo dětského také pro dospělé, protože i po něm byla poptávka. Výsledky prodeje také ukázaly, že šanci na prodej mají skutečně jen velmi zachovalé a moderní věci. Za nejdůležitější považuji skutečnost, že se v průběhu burzy nevyskytly žádné negativní jevy nic se neztratilo a nic nám po skončení nezůstalo tak říkajíc na krku. Příznivé ohlasy kupujících i prodávajících nás přivedly k myšlence uspořádat na jaře další burzu, zaměřenou na prodej letního sportovního zboží odrážedel, kol, kolečkových bruslí a dalšího, jako třeba kočárků, autosedaček a možná i hraček. Tedy, pokud se nám podaří nalézt vhodný volný termín v tělocvičně. Nad sortimentem se ještě zamyslíme, stejně jako nad posílením propagace, abychom mohli rozšířit okruh prodávajících a nabídnout kupujícím více věcí. O tom Vás budeme včas informovat. Všem, kteří dobře prodali i nakoupili, přeji, ať jim věci dobře slouží a přijdou na jaře i s dalšími, kteří první podzimní kníničskou burzu nestihli. Za organizátory Mgr. Antonín Filla POČÍTAČOVÉ SLUŽBY odvirování, instalace, servis PC Malá knížka plná velkých slev Máte vůz starší čtyř let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na vybrané opravy a řadu dalších výhod pro Vás. Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás připravena u Vašeho autorizovaného servisního partnera ŠKODA. ŠKODA Service ŠKODA Originální díly ŠKODA Originální příslušenství Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: JE & NE, spol. s r.o. Branka Brno Tel.: Tel.: / strana 5 Sekova_knizka_V2_CZ_DYN_ eaa4e799074aa9160e021c1_indd 1 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky 8/17/2011 1:04:59 AM

6 Nejhorší je nejlepší? Je to šokující, ale zřejmě někdy a pro některé lidi může nejhorší být nejlepší. Takovéto rozhodnutí totiž přijal kraj, když letos v září schvaloval nový územní plán kraje. Kraj opět schválil koridor Hitlerovy dálnice R43 přes Bosonohy, Bystrc a Kníničky. Jak to vlastně proběhlo? Územní plán kraje není jen vyjádřením politického postoje zastupitelů. Nebudu krajské zastupitele ani v nejmenším omlouvat, ale nepřehlédnutelné je to, co jim úředníci a jimi najatí projektanti předloží. V územním plánu by mělo být prokazatelně doloženo, že vybraná varianta je odborně odůvodněna jako nejlepší. Ano, krajský územní plán má své analýzy a odůvodnění, více než tisíc stran. Co se zde najde, jsou ale skutečné perly. U R43 se v odůvodnění dočteme, že vybrali variantu R43 přes Bystrc, protože je nejlepší z hlediska dopravně inženýrských kritérií, předpo-kládaných vlivů na obyvatelstvo, veřejné zdraví a složky životního prostředí hodnocena jako dopravně účinnější, bez významnějších vlivů na složky životního prostředí. Neuvěřitelné je, kolik kladů na bystrcké variantě našli. Že by opravdu tyto vlastnosti měla? Odpověď je jednoduchá. Bystrcká varianta R43 tyto vlastnosti nemá. Je to skandál, že někdo takový závěr vůbec dal na papír. Je to věc pro soud, aby nyní posoudil, zda kraj postupoval správně. Soud sice variantu dálnice za územní plánovače nevybere, bude však posuzovat, zda kraj postupoval formálně správně a zda v odůvodněních věci srozumitelně doložil a zda nepostupoval na základě nepřípustné libovůle či dokonce v rozporu s fakty. Na postup kraje si nestěžují jen občané, ale i řada obcí. Stížnosti se nehromadí jen kvůli R43 přes Brno, ale kvůli celé R43 v krajem vybrané trase od severní hranice kraje až po dálnici D1 v Bosonohách. Silný odpor je proti nesmyslným novým dálnicím pod Brnem, tzv. tangentám města Brna, a to od dálnice D1 u Bosonoh přes Ostopovice k Modřicím a odtud dál přes Chrlice, Tuřany a řadu obcí až po Blažovice, Jiříkovice a Holubice. A také proti chybnému vedení dálnice na Vídeň, kde už kraj jednou u soudu prohrál. Současně i kvůli scházejícím obchvatům Znojma a Břeclavi. To si kraj vzal opravdu pořádné sousto. Navíc v situaci, kdy z odborných studií je už několik let známo, že pro náš kraj existuje dopravně vhodnější systémové řešení, které je o 30 miliard levnější, tedy bez nesmyslných vícenákladů přes korun na každou čtyřčlennou rodinu v našem kraji. To jsme v Kocourkově, ne? Ale vraťme se k posuzování variant R43. Kraj po letech protestů obyvatel musel do přípravy plánu zahrnout známé varianty. Do posuzování se tak dostala nejen varianta bystrcká, alei tzv. optimalizovaná varianta R43, naprojektovaná dopravním odborníkem v roce Názorné porovnání těchto variant je na obrázku. Varianta optimalizovaná se na první pohled odlišuje od bystrcké varianty tím, že vede zcela hledáme rodinný dům, pozemek pro výstavbu domu nebo byt v novostavbě. Kontakt: p. Boudová, DVL s. r. o., realitní agentura. Tel.: , Naléhavě hledám RD v Kníničkách, přes půl do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: Hitlerova dálnice přes mnoho obcí R43 OBCHVAT Brna a směr k D1 10 km závlek Průjezd Brna mimo Brno. To není ale vše. Varianta optimalizovaná, na rozdíl od 70let staré Hitlerovy dálnice, je také důsledným obchvatem všech obcí na trase od dálnice D1 až po Černou Horu. Tím je dáno, že optimalizovaná varianta jednoznačně musí mít nejmenší vliv na obyvatelstvo. Bystrcká varianta má z důvodu přímého průchodu nebo těsného vedení okolo obcí negativní vliv na 3 městské části Brna a 9 obcí. Varianta bystrcká zasahuje Bosonohy, kde i jen díky dálnici D1 jsou překračovány zákonné hygienické limity hlučnosti a prašnosti, a to minimálně od roku I přes tato fakta, kraj předložil zastupitelům tvrzení, že bystrcká varianta je nejlepší z hlediska vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Nejhorší variantu kraj vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Pikantní je i vyhodnocení R43 v bystrcké trase jako nejlepší z hlediska dopravně inženýrských kritérií. Obrázek ukazuje, že bystrcká trasa je pro jízdu z centra Brna ve směru na Boskovice o 10 km delší než přímo vedoucí varianta optimalizovaná. Toto nepochybně nepovede k dopravní výhodnosti bystrcké varianty. Tato 10 km zajížďka znamená i ztrátu zhruba 15 minut na jednu jízdu kvůli delšímu průjezdu intravilánem města Brna. Výhoda vybudování rychlostní silnice za mnoho miliard se díky jejímu chybnému vedení pro občany Brna i Boskovicka mění v podstatnou nevýhodu. Kupeckými počty si lze ověřit, že časová a kilometrická zajížďka pro ty, kteří by dojížděli celý rok do Brna, znamená km a 125 hodin ročně navíc, což jen za náklady na bezin a auto znamená finanční ztrátu 25 až 30 tisíc. Nejhorší variantu kraj opět vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Naprosto šokující je, že i Ministerstvo dopravy toto ví. Nedávno ministerstvo protestovalo písemně proti tomu, aby přivaděčem pro R43 v územním plánu Brna byla ulice Kníničská podél Svratky ze Žabovřesk do Bystrce. K čemu R43 Přímá trasa Kvalitní obchvat Lipůvky Přivaděč směr Brno BRNO je ale jediný brněnský nájezd na R43 v Bystrci bez dálničního přivaděče z Brna? Ministerstvo totiž zřejmě objevilo totální dopravní kiks, na který upozornila i autorizovaná dopravní studie zaslaná k rukám hejtmana před schvalováním územního plánu kraje. Hejtman ale studii zastupitelstvu kraje oficiálně nepředal. Divíte se? Dopravním modelováním bylo totiž odborně potvrzeno, že mimoúrovňová křižovatka v Bystrci by nebyla využívána vozidly z vnitřního Brna. To jednoznačně souvisí i s uvedenou nesmyslnou 10 km dlouhou zajížďkou. Ministerstvo na Magistrát napsalo: Podle ŘSD ČR bude plnit funkci přivaděče k R 43 stávající silnice I/43 (tzv. expres trasa), která je v úseku Česká Brno již vybudována jako místní rychlostní silnice. Tato stávající silnice I/43 plní funkci přivaděče, neboť je přirozeným pokračováním silničního tahu silnice I/43 z Pardubického kraje až do Brna. Tedy i ministerstvo dopravy ví, že auta v Bystrci na R43 najíždět nebudou a pojedou do vnitřního Brna po dnešní expres trase ve směru na Řečkovice. Nejhorší variantu kraj však vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Tedy trasa bystrcká pro komunikaci s Brnem tedy nemá smysl. Je to jen zbytečný průtah naší oblastí, který by sem pouze zatáhl dálkovou tranzitní dopravu, která zde nikdy nebyla a nikdy sem patřit nebude. Zpravodaj městské části Brno-Kníničky strana 6

7 Optimalizovaná varianta R43 řeší jako jediná odklonění tranzitní dopravy ve prospěch všech. Severně od Kuřimi posbírá dálkovou dopravu Výletní od severu hospoda 43, od Blanska i od Tišnova a pošle ji nejkratší cestou tam, kam tyto náklaďáky patří, tj. na dálnici D1. Bystrcká varianta to neumí. PRINCEZNA Nejhorší variantu kraj vyhodnotil jako nejlepší! To jsme v Kocourkově, ne? Doc. Petr Firbas, předseda občanského sdružení za kvalitu bydlení v Kníničkách VEDENÍ ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ EVIDENCE DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Tel.: / Pro děti Letos jsme opět uspořádali pro děti Strašidýlkovou cestu. Oproti loňsku vedla cesta podél vody, což bylo sice pohodlnější ale byla větší zima a lampiony pod veřejným osvětlením tolik nevynikly. Přesto se cesty zúčastnilo 90 dětí z Kníniček, Rozdrojovic a Bystrce. Děti si prošly 6 stanovišt, na každém splnily úkol pod dohledem pohádkové postavy, jako byl král, hvězdář, princezna další. Na závěr musely nakrmit draka rybkami a on jim za to nabídl něco málo z hradního pokladu, který střežil. Děkuji všem, kteří byli ochotni nám pomoct s realizací strašidýlkové cesty. Regina Böhmová strana 7 Zpravodaj městské části Brno-Kníničky

8 Důvěřujte. Prověřujeme my Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. Kompletní aktuální nabídku najdete na Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus: Autosalon HORA CZ a.s. Štouračova 1a Brno SKODA_Plus_NEW_P2_CLR_DYN_dfb1efdfc e56dc8a6a74118d_indd 1 12/1/2011 1:01:34 AM Anglická školka Safirka v Kohoutovicích přijímá během školního roku 2011/12 děti od 2,5 let do anglické třídy! Více na nebo tel Ječná 29a, Brno-Řečkovice tel.: montessori-brno.cz Dovolujeme si Vás pozvat do nově upravených prostor Montessori Centra na společné programy pro rodiče a děti, Školičku pro děti 3 6 let i program pro Školáky. V průběhu programů děti s využitím Montessori pomůcek poznávají okolní svět a přírodní zákonitosti, procvičují si praktické dovednosti. Jsou přirozenou cestou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti. Rodičům a pedagogům nabízíme přednášky a kurzy zaměřené na přirozenou výchovu a osobnostní rozvoj. rodinné oslavy pizza i s sebou steaky hotová jídla denní menu víkendové menu rezervace a objednávky tel.: Ondrova Brno Kníničky w Od 1 pizzy a Nově! a l d í.cz zj rozvo zpizzabrno zvo ww.ro Po Čt / Pá So / Ne Vydává: Statutární město Brno, Městská část Brno-Kníničky / Registrace: MK ČR E / Adresa redakce: ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11, Brno / Redakční rada: Bc. Martin Žák, Danuše Dundáčková. O zveřejňování příspěvků a jejich krácení rozhoduje redakční rada. Náklad 400 výtisků. Uzávěrka dalšího čísla Zdarma. Vydává: MČ Brno-Kníničky. Technická realizace a inzerce AKON Česká republika, s.r.o., tel./fax: ,

Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy

Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy Jak se ochránit před extrémními klimatickými jevy Příroda nás v posledních několika letech často překvapuje různými extrémy. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno

Více

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ

7 VÝBUCH 8 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU. č. situace str. ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ / ZE STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ 2 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ PŘÍVALOVÉHO DEŠTĚ 3 3 REÁLNÉ NEBEZPEČÍ VICHŘICE /TORNÁDA

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

Obchvat Kuřimi v kontextu R43

Obchvat Kuřimi v kontextu R43 Obchvat Kuřimi v kontextu R43 03/2016 Možné otázky: stav kolem R43 v Hitlerově koridoru (proč to bylo v předešlé ZUR zamítnuto, v jaké podobě je to v současné ZUR, jak velký odpor je lidí a pravděpodobnost

Více

Výkyvy počasí se stupňují. Škody způsobené přírodními živly rostou.

Výkyvy počasí se stupňují. Škody způsobené přírodními živly rostou. Výkyvy počasí se stupňují. Škody způsobené přírodními živly rostou. Silné bouřky, přívalové deště, vichřice i orkány, sněhové vánice, mráz nebo náledí. Všichni jsme poznali, že výkyvy počasí se v poslední

Více

ZÚR JMK. Čtyři zásadní výzvy a naše konstruktivní řešení. Brno,

ZÚR JMK. Čtyři zásadní výzvy a naše konstruktivní řešení. Brno, ZÚR JMK Čtyři zásadní výzvy a naše konstruktivní řešení Brno, 27. 5. 2016 ZÚR je klíčový dokument Bez ZÚR není možné budovat páteřní silniční infrastrukturu Bez ZÚR nelze na páteřní infrastrukturu čerpat

Více

R43. Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015

R43. Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015 R43 Optimalizovaná trasa a plnohodnotné OBCHVATY všech obcí 5/2015 Přehled: R43 co to je? Dopady R43 na území Dopravní využití R43 v Bystrcké trase Pozitivní možnost vyřešení kauzy R43 Postup pro Zásady

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE. OBEC Čím OKRES:Příbram POVODŇOVÝ PLÁN OBCE OBEC OKRES:Příbram A) Věcná část 1/ Charakteristika území: se vyznačuje stabilním horninovým podložím bez evidovaných poddolovaných území a důlních děl. Vodní režim je poměrně vyrovnaný,

Více

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice

Ejpovice. Sulkov. Černice. Útušice Dálniční obchvat Plzně je součástí stavby dálnice D5 0510 v úseku Ejpovice Sulkov, km 67,941-88,377 Historie Ještě v roce 1988 se předpokládalo, že dálnice D5 bude do roku 2000 dobudována od Prahy pouze

Více

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála

VMO Brno Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála VMO Brno 25. 5. 2012 Velký městský okruh Brno Křižovatka Hradecká Tunel Královo Pole Křižovatka Svitavská radiála 1. Velký městský okruh Brno 2. Dopravní význam VMO Brno 3. VMO Brno plánovaný stav v roce

Více

ZÁPIS z 39/VII. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

ZÁPIS z 39/VII. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 39/VII. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 7. 12. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom,

Více

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy

Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Kuřim-jižní obchvat Stanovení intenzity dopravy Zpráva 1) Úvod Obsah : 2) Metodika stanovení dopravních intenzit 3) Posouzení jednotlivých variant z hlediska zatížení jednotlivých komunikací Přílohy 1.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016

Dálnice. Veselí nad Lužnicí Bošilec. stavba 0308C. C2c. Dálnice D3. Veselí nad Lužnicí. stavba 0308C INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Horusice D3 Dálnice INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2016 Ve III/14713 (původně II/147) 3 Veselí nad Lužnicí 1 60 atice Veselí n. Luž. jih C2c doprovodná komunikace 24 stavba 0309/I Bošilec Ševětín České Budějovice

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST

1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS ROZVOJ ÚZEMÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EKONOMICKÁ NÁROČNOST OBSAH Strana 1. DEFINICE KRITÉRIÍ PRO SROVNÁNÍ HODNOCENÝCH TRAS... 2 1.1. ROZVOJ ÚZEMÍ... 2 1.2. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 2 1.3. EKONOMICKÁ NÁROČNOST... 2 2. SHRNUTÍ KLADŮ A ZÁPORŮ HODNOCENÝCH TRAS...

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY. Zpracoval : Obecní úřad Neumětely POVODŇOVÝ PLÁN OBCE NEUMĚTELY Zpracoval : Obecní úřad Neumětely Datum zpracování : 30.8.2013 Schválil: Luděk Kuniak v.r. Projednáno Zastupitelstvem obce Neumětely dne 4.10.2013 Seznam členů povodňové komise

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

ZÁPIS. o průběhu 11/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne

ZÁPIS. o průběhu 11/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne ZÁPIS o průběhu 11/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 16. 12. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno Předsedající: starosta

Více

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU

informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU Bøezo R Rychlostní silnice informační leták, 04/2011 UVEDENO DO PROVOZU doprovodná komunikace most pøes údolí K8 most pøes silnici a potok Stavba Kamenný Dvùr Rudolec Rychlostní silnice R Dopravní význam

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

Hydrologická situace na tocích ORP

Hydrologická situace na tocích ORP Hydrologická situace na tocích ORP Magistrát města Olomouce Odbor ochrany 28.2.2012 Informace k hydrometeorologické situaci na území ORP a města Olomouce v období 29.2. - 1.3.2012 Vlivem oteplení během

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Povodňový plán obce Svinošice

Povodňový plán obce Svinošice Povodňový plán obce Svinošice Okres Blansko Vodní tok přítok Kuřimky Správce vodního toku: přítok Kuřimky - ZVHS Brno Hlinky 60 Vypracoval: Zdeněk Smrž datum: 2.11.2003 Schválil: Obecní zastupitelstvo

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

Horní Újezd P R O V Á D Ě C Í D O K U M E N T A C E. orgánů samosprávy obce

Horní Újezd P R O V Á D Ě C Í D O K U M E N T A C E. orgánů samosprávy obce Obecní úřad Horní Újezd ------------------------------ P R O V Á D Ě C Í D O K U M E N T A C E orgánů samosprávy obce Horní Újezd ---------------------------------------------- obsahující instrukce pro

Více

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU

DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU DOPRAVNÍ PR ZKUMY V OBLASTI ROZVOJOVÉ PLOCHY ZA MLÉKÁRNOU LOKALIZACE AKTUALIZAČNÍCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ KRÁTKODOBÉ OVĚŘOVACÍ KŘIŽOVATKOVÉ SČÍTÁNÍ V DOPOLEDNÍM A ODPOLEDNÍM OBDOBÍ SČÍTÁNÍ STATICKÉ DOPRAVY

Více

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Povodně 95/96 (1) Cíl studie: Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996 Určení příčin povodní a jejich: - Analýza - Souhrn následků (Popis škod na objektech a v povodí) - Návrh

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Krizová karta obce Lipová

Krizová karta obce Lipová Krizová karta obce Lipová Informace o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích při vzniku mimořádné události v obci Přehled možných zdrojů rizik na katastrálním území

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55

ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 ORLÍ PERO Prokaž znalost prevence a hašení požáru, hasící přístroje, telefon T - 55 Vítězslav Čermák Atana Při naší skautské činnosti se dostáváme velmi často do situace, kdy musíme použít otevřený oheň,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

NAŘÍZENÍ. ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

NAŘÍZENÍ. ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. NAŘÍZENÍ kraje ze dne, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Rada kraje se na svém zasedání dne... usnesením č.... usnesla vydat na základě

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017 Předpovědní povodňová služba Jihlava - 28. února 2017 Ing. Petr Janál, Ph.D. Mgr. Petr Münster Systém integrované výstražné služby SIVS Pravidla pro varování obyvatel před nebezpečnými meteorologickými

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území konaný dne 23.04.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO 2009 KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Ing. František Kačírek

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG. Zdarma montáž a doprava. poznámky: POUZE S TÍMTO LETÁKEM.

PRODUKTOVÝ KATALOG. Zdarma montáž a doprava. poznámky: POUZE S TÍMTO LETÁKEM. poznámky: Zdarma montáž a doprava POUZE S TÍMTO LETÁKEM PRODUKTOVÝ KATALOG Děkujeme za Vaší pozornost věnovanou této prezentaci. Těšíme se na další setkání s Vámi. Věříme, že produkty společnosti ALcentrum

Více

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Město Město Valašské Meziříčí Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Obyvatelé České republiky se prakticky seznámili s povodněmi v červenci 1997, kdy zasáhly

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

VLIV DOPRAVY NA PROST

VLIV DOPRAVY NA PROST Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení dopravy automobilová železniční vodní konkrétní dopravní problémy vliv na ŽP po složkách Dělení dopravy nejen v ČR podle druhu přepravy osobní x nákladní,

Více

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně

Správa a rozvoj komunikací v Plzni. Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Správa a rozvoj komunikací v Plzni Ing. Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně Město Plzeň leží v ploché kotlině, kterou protékají čtyři řeky, členící terén na vyvýšené terasy. Na těchto terasách

Více

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové)

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové) Praktická stránka přípravy města na adaptaci a Evropské fondy (příklad -Hradec Králové) doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje Typy

Více

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DOUBRAVIČKA) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám.

ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY. Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. ZNÁME VAŠE AUTO JAKO SVÉ BOTY Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám. Jako vzorový servis ŠKODA se staráme o služební vozy společnosti ŠKODA AUTO, privátní vozy zaměstnanců

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116.

HISTORIC CARS, s.r.o., se sídlem Mořice 183, 798 28 Mořice, IČO:28320611,, je zapsá u Krajského soudu v Brně. Oddíl C, vložka 61116. PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIC CARS, s.r.o 2 OBSAH společnosti... 3 NABÍDKA SLUŽEB... 4 MOŽNOSTI DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE... 5 1. SPOLUPRÁCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE... 5 2. RENOVÁTORSKÁ FIRMA,

Více

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Zdroj: DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA

Zdroj:  DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA Zdroj: www.mapy.cz DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DALOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Samostatná příloha civilní ochrany

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ... Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Více v dalším textu. Obecní úřad Rokytno

Více v dalším textu. Obecní úřad Rokytno Dnes 14. 8. 2015 jsme se dozvěděli, že od 17.8.2015 / 07:00 hodin do 13.11.2015 / 16:00 hodin bude úplně uzavřena silnice č. II/298 Sezemice Rokytno - most přes Ředický potok Objízdná trasa pro osobní

Více

P O S O U Z E N Í KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI

P O S O U Z E N Í KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI P O S O U Z E N Í KONCEPCE PÁTEŘNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V BRNĚNSKÉ AGLOMERACI Zhotovitel: Ing. Milan Strnad Autorizovaný inženýr, Autorizace č. 0000264, Obor ID00 - Dopravní stavby Keltská 109, 252 41 Dolní

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem, okres Pardubice ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o.

AREÁL MOŠNOV (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. (MOŠNOV, ČESKÁ REPUBLIKA) RAVANTINO, s.r.o. LEO MINOR GROUP, s.r.o. 2014 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...3 LOKALIZACE...4 DOPRAVNĚ TECHNICKÉ INFORMACE O LOKALITĚ...5 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:25 000...6 SITUACE

Více

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA

VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN. ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. VRÁTNO) KA * KA VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou VRÁTNO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. VRÁTNO) ODŮVODNĚNÍ

Více

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně

TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně TISKOVÁ INFORMACE kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně 20. září 2007 Brno, září 2007 Strana 1 / 5 kika otevírá obchodní dům s nábytkem v Brně Brno 2007 kika otevírá čtyři nové obchodní domy s nábytkem:

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PŘÍLOHA Č. 1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH Uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Těrlicko návrhu opatření obecné povahy dle 52

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA

DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO (K. Ú. DOUBRAVIČKA) KA * KA DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DOUBRAVIČKA) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOUBRAVIČKA ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DOUBRAVIČKA) NÁVRH SAMOSTATNÁ

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy Úrazy u dětíd Program Zdraví 21 cíl č. 9 snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy MUDr. Jana Daňková Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Odbor podpory zdraví Úrazy jsou hlavní příčinou

Více

Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006

Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006 Šilheřovický zpravodaj Srpen 2006 Převoz vazníků V pondělí 14. 8. 2006 bude firma Zlínstav, a. s. Zlín, tř. T. Bati 385, Zlín Louky navážet dlouhé vazníky na strop tělocvičny. Proto bude omezen průjezd

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více