Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí"

Transkript

1 Výrobková informace INSUM Nová generace inteligentních rozváděčů Rozváděče nízkého napětí

2 2

3 1.0 INSUM nová tvář řídícího systému Co je na tomto systému nového? Zkratky 4.0 Související dokumentace 5.0 Přehled výrobků Blokové schéma 5.2 Rozhraní na jednotlivé součásti systému INSUM O sběrnici LON Fieldbus 6.0 Součásti systému INSUM 6.1 Hlavní propojovací jednotka 6.2 Napájecí modul 6.3 Směrovače (routery) 6.4 Mezisíťové počítače (gateways) Systémový hodinový signál 6.6 Rozhraní MMI Operátorská stanice INSUM 6.8 Motorová řídicí jednotka (MCU) Funkce INSUM Ochranné funkce Ochrana proti tepelnému přetížení Ochrana proti výpadku fáze Ochrana proti podtížení Ochrana proti chodu naprázdno Ochrana proti zablokování rotoru Ochranná funkce "kontrola stykače" Rozšíření funkce ochrany proti tepelnému přetížení Ochrana proti zemnímu spojení Ochrana proti nevyváženosti fázových proudů Ochrana proti podtížení na bázi detekce účiníku Ochrana proti zablokování motoru na principu sledování otáček motoru Ochrana proti příliš vysoké teplotě motoru Ochrana proti podpětí Ochrana daná omezeným počtem rozběhů motoru 7.2 Dohlížecí funkce Hlavní vypínač ve zkušební poloze Nouzové zastavení Režim externího vypnutí Režim vypnutí hlavního vypínače Dohlížecí časovač stykače Režim vlastního sledování Spínací cykly stykače Počet provozních hodin motoru 7.3 Přídavné funkce Seskupování motorů Časová synchronizace Zabezpečení proti poruše Řízení přístupu 8.0 Rozhraní na procesní řídicí systém Rozhraní LON 8.2 Mezisíťový počítač LON-MODBUS RTU 8.3 LON- Profibus DP Gateway 3

4 INSUM - nová tvář rozváděčů 1.0 INSUM Řídící systém INSUM byl uveden na trh v roce Od té doby je tento druh řídícího systému přijímán celosvětově s mimořádnou odezvou. Je to NEUVĚŘITELNÉ. Tento řídící systém mimo jiné podpořil další výzkum a vývoj tím, že je orientován na uspokojení rostoucích potřeb zákazníků a současně odpovídá trvalému úsilí firemní skupiny ABB, zaměřenému na poskytování nejlepší současné a budoucí technologie. Výsledkem je nová generace řídícího systému INSUM, která představuje vrchol sběrnicové technologie pro provozní použití, poskytuje rozličnou možnost výběru rozhraní pro procesní řídicí systémy (Process Control Systems), kompaktní provedení silových modulů, které je ceněno především z hlediska investic.

5 Při konstrukci tohoto řídícího systému byla převzata sběrnicová technologie "field bus", která tvoří páteř interní komunikace. Po pečlivém prostudování technologie "field bus" byla jako komunikační médium mezi konstrukčními součástmi řídícího systému INSUM zvolena sběrnice LON (Local Operating Network). Technologické výhody poskytované sběrnicí LON splňují očekávání kladená na systémy ABB, z hlediska komunikační spolehlivosti a odpovídající doby odezvy. Sběrnice LON, která představuje jednu z koncepcí pro řízení distribuovaných inteligentních systémů v síti, se stala logickým výběrem pro tento systém. Jednou z hlavních myšlenek použití LON je vzájemná operační propojitelnost (interoperabilita), která znamená, že zákazník může libovolně spojovat jednotlivé konstrukční prvky systému, bez nutnosti nákladného přizpůsobení. 2.0 Co je na tomto systému nového? Interní komunikace založená na operační sběrnicí LON, sběrnicová technologie Field Bus, charakterizovaná decentralizovanou inteligencí, nezávislostí na síťovém médiu a podporující různé síťové topologie. 128 motorovým spouštěčům přes jediný mezisíťový počítač (gateway). Výběrová možnost Reliable Redundancy (redundance pro zvýšenou spolehlivost) Moderní rozhraní MMI (Man Machine Interface) "Rozhraní Člověk - Stroj" Vysoce výkonná operátorská stanice (Operator Station) INSUM, s rozhraním na stejnou sběrnice LON, s funkcemi stanovení trendu (Trending) a protokolování jevů (Event Logging). Kompaktní, modulární a vylepšené motorové řídicí jednotky (Motor Control Units) 3.0 Zkratky FU MCU PR FMU MMI INSUM OS MCP LON NV CA CAT PCS/DCS PLC SCADA Field Unit = provozní jednotka Motor Control Unit = motorová řídicí jednotka Programmable Release = programovatelná spoušť Feeder Monitoring Unit = monitorovací jednotka distribučních vývodů Man Machine Interface = rozhraní člověk-stroj INSUM Operator Station = operátorská stanice INSUM Manual Control Panel = manuální řídicí panel Local Operating Network = síť LON LON Network Variable = síťová proměnná LON Control Access = řízení přístupu Control Access Table = tabulka řízení přístupu Process Control System = procesní řídicí systém Programmable Logic Controllers = programovatelná logická řídicí jednotka Supervisory Control and Data Acquisition = řízení s dohledem a sběr dat 5 Rozhraní na DCS systém je LON Field Bus. Alternativním komunikačním rozhraním je mezisíťový počítač (gateway). Podporovanými a disponibilními mezisíťovými počítači jsou Profibus DP a Modbus RTU. Mezisíťové počítače Industrial Ethernet a Profibus DPE jsou součástí zřetězeného systému. Vylepšený Modbus RTU Gateway. Pružná konfigurace adres MODBUS tak, aby přístup byl pouze pro požadovanou informaci. Pružné a bezpečné řízení přístupu. Unikátní způsob řízení různých operačních řídicích režimů (Operating Control Modes), eliminující tradiční místní/dálkové a další řídicí režimy, vyžadující pevné vodičové připojení. Alarmy a jevy s přidělenými přesnými časovými příznaky. Logické sekvencování pro soubor motorů, které pak fungují jako "skupina" (Group). Celkem 128 motorů napojených na vzdálenou řídicí jednotku. To znamená, že distribuovaný počítačový systém (DCS) má zajištěn přístup až ke 4.0 Související dokumentace Viz následující dokumentace, kde jsou uvedeny podrobnější informace: INSUM Technická informace INSUM LON Interface INSUM Modbus RTU Gateway INSUM Profibus DP Gateway INSUM Manuál rozhraní MMI Manuál INSUM Manuál operačního systému OS INSUM Vazby LON (LON Bindings) MNS návod na montáž, údržbu a uvádění rozváděčového systému do provozu (Erection & Commissioning)

6 6 5.0 Přehled výrobků Řídící systém INSUM v sobě zahrnuje spínací a řídicí zařízení, propojené na procesní řídicí systémy. Je využito mikroprocesorové řídicí technologie, která poskytuje optimální ochranu a řízení motorů a rozváděčů. INSUM představuje inteligentní systém pro: motorová řídicí centra ABB MNS V distribuční rozváděče ABB MNS V. Inteligentní motorové řídicí jednotky, připojené přes rozhraní Field Bus, poskytují nejen účinnou a spolehlivou ochranu, nýbrž také včas předem informují o možném vypnutí systému, s cílem zabránit jeho výpadku. Podle aplikace jsou k dispozici různé provozní jednotky (Field Units): motorové řídicí moduly (MCU Motor Control Units), monitorovací jednotky distribučních vývodů (FMU Feeder Monitoring Units) a programovatelné spouště (PR Programmable Release). Jedna hlavní propojovací jednotka (backplane unit) v rámci INSUM může obsluhovat až 128 provozních jednotek. Řídicí jednotky je možno kaskádovat. Motorové řídicí moduly (MCU) řídí střídavé synchronní jedno-nebo trojfázové motory. Motorové řídicí moduly představují standardní zařízení, která je možno snadno konfigurovat tak, aby vyhovovala téměř všem typům a velikostem motoru. Jističe ABB jako např. SACE Isomax & E-max je také možno řídit a konfigurovat pomocí programovatelných spouští (PR) v rámci INSUM. Díky kompaktním inteligentním provozním zařízením se podařilo eliminovat všechny klasické ochrany s velkými nároky na instalační místo a dát systém INSUM součastnou tvářnost. Rozhraní MMI a operační systém INSUM OS slouží jako konfigurační, operační a diagnostický nástroj systému INSUM. Rozhraní MMI je tvořeno kompaktní jednotkou, která se instaluje do předních dveří skříně viz obrázek vlevo. Operační systém INSUM OS je program fungující na osobním počítači, s rozšířeným souborem funkcí. Obě tyto jednotky mohou obsluhovat 128 provozních jednotek připojených k hlavní propojovací jednotce (backplane unit). 5.1 Blokové schéma Následující obrázek ukazuje zjednodušenou blokovou strukturu systému INSUM. Zjednodušená struktura systému INSUM

7 5.2 Rozhraní na jednotlivé součásti systému INSUM Sběrnice LON se používá pro komunikaci mezi systémovými komponenty INSUM. Propojovací jednotka (backplane) pracuje na sběrnici LON rychlostí 1250 kb/s a umožňuje dílčí síťování pomocí směrovačů (router). Podporovat je možno až 4 dílčí podružné sítě. Každá dílčí síť může podporovat až 32 provozních jednotek, přenosovou rychlostí 78 kb/s. Propojovací jednotka (backplane) vytváří fyzické spojení na všechny komponenty INSUM. Mezisíťové počítače (gateways), rozhraní MMI a INSUM OS jsou přímo připojeny na hlavní sběrnici. Tato hlavní sběrnice také zajišťuje přímé komunikační rozhraní na systém PCS, který podporuje rozhraní LON. Provozní jednotky (FU) v dílčích sítích jsou připojeny na hlavní sběrnici pomocí směrovačů (router). Rozčleněním na dílčí sítě (subnetting) v rámci sítě LON se přispívá k optimalizaci zatížení sítě pomocí lokalizace provozu. Různé přenosové rychlosti na hlavní sběrnici a v dílčích sítích umožňují přizpůsobení vzdálenosti, zpracovatelské kapacity a výkonové spotřeby. Koncepce sběrnice LON s distribuovanou inteligencí a s řízením pomocí jevů byla použita pro vytvoření rovnocenné komunikace mezi jednotlivými součástmi systému INSUM. Tím se umožní, že všechny součásti systému INSUM komunikují navzájem přímo, bez dovolení z masteru. U systémů řízených jevy se po sběrnici posílají pouze data, u nichž došlo ke změně. Digitální údaje jsou posílány na sběrnici pouze tehdy, jestliže se změní jejich binární hodnota. Analogová data jsou odesílána tehdy, jestliže jejich hodnota se změní o více než činí šířka pásma necitlivosti. 6.0 Součásti systému INSUM Systém INSUM obsahuje níže uvedené součásti. Fyzický vzhled propojovací jednotky (backplane) s mezisíťovým počítačem (gateway), směrovači (routers) a napájecím zdrojem je uvedena na obrázku níže. směrovač mezisíťový počítač 24 V DC napájecí modul (součást volitelného příslušenství) Propojovací jednotka s připojenými zařízeními filtrace/ochrana přípojky na dílčí síť přípojky na periferní počítačový systém páteřní část sítě LON s přenosovou rychlostí 1250 kb/s 5.3 O sběrnici LON Fieldbus Zkratka LON znamená Local Operating Network = lokálně provozovaná síť. Jedná se produkt firmy Echelon Corporation a je na trhu od roku 1988, kde se rychle rozšiřuje. Pro implementaci používá sběrnice LON procesor Neuron Chip, protokol LonTalk a technologii LonWorks. Zabudované charakteristické funkce sběrnice LON jsou tyto: podpora všech sedmi vrstev síťového modelu ISO OSI koncepce je dána distribuovanou inteligencí po sběrnici hlášení řízení jevy (event driven messaging) tři procesory na jediném čipu Neuron aplikační procesor, síťový procesor a procesor MAC (Media Access Control) síťovým rozhraním je Neuron Chip. Sběrnice podporuje řadu komunikačních médií a různé topologie (architekturu) sítě. standardizované typy dat a cílů přispívají k interoperabilitě podpora pro autodokumentaci zajištění redundance podpora "multi-masteru". 6.1 (Hlavní) propojovací jednotka Hlavní propojovací jednotka vytváří fyzické připojení na součásti INSUM. Základní provedení propojovací jednotky je tvořeno standardními deskami a zakončovací deskou (termination plate). Podle požadavku je možno přidat rozšiřovací desku (extension plate). Kritéria výběru propojovací jednotky jsou popsána v kapitole "Informace pro objednávání". 6.2 Napájecí modul Zařízení připojená přímo na propojovací jednotku jsou napájena ze zdroje 24 V ss. Těchto 24 V ss je možno odebrat přímo ze standardní napájecí jednotky, která se připojuje přímo do propojovací jednotky, nebo z externího zdroje. 6.3 Směrovače (routers) Směrovače neboli routery v rámci INSUM umožňují přenos hlášení mezi hlavní sítí a dílčími sítěmi. Jeden router může obsluhovat 32 provozních jednotek a 32 manuálních ovládacích panelů (Manual Control Panels).

8 datový klíč výstražná indikace chybová indikace výpis vypnutí (vybavení systému) klávesa výchozí polohy výpis výstrah Kódovací kolečko 8 zobrazovací modul z kapalných krystalů funkční klávesy zadávací tlačítko výstupní tlačítko (změny) Dva routery v kombinaci dohromady tvoří kompaktní a cenově výhodnou jednotku, která se nazývá dvojitý router (double router). Na jednu propojovací jednotku je možno připojit tyto dva routery v kombinaci a propojovat tak 128 provozních jednotek (Field Units) a 128 manuálních ovládacích panelů (Manual Control Panels). LED indikační diody slouží pro externí diagnostiku jednotky. Blikající žluté LED indikují probíhající komunikaci na příslušné dílčí síti (subnet) a "servisní LED" indikuje různý chybový stav na jednotce. 6.4 Mezisíťové počítače (gateways) Zajišťují komunikaci s PCS, PLC, systémy SCADA nebo dalšími systémy, které nemají rozhraní na sběrnici LON. INSUM nabízí gateway typu Profibus DP a Modbus RTU. Další gateway jsou ve vývoji a měly by podporovat různé další systémy (Ethernet a jiné). Na jedné propojovací jednotce je možno mít dva mezisíťové počítače. Další rozšíření je možno realizovat zapojením propojovacích jednotek do kaskády. K dispozici je také diagnostika pro přední stranu systému. Tato diagnostika obsahuje komunikaci na externí systém DCS a interní sběrnici LON, diagnostiku stavu centrální aritmetické jednotky (CPU) a sledování aktivace napájení. Kromě toho je zde nulovací (Reset) tlačítko, které inicializuje jednotku a port Com pro download firmwaru. 6.5 Systémový hodinový signál Pro přesné přidělení časových příznaků k jevům používá INSUM globální polohovací systém (GPS Global Positioning System).

9 6.6 Rozhraní MMI (Man Machine Interface) MMI představuje kompaktní jednotku, která se používá jako víceúčelový nástroj pro konfiguraci (Configuration), provoz (Operation) a diagnostiku (Diagnostics). Kódovací kolečko na jednotce MMI zajišťuje rychlý pohyb v různých menu. Provoz pomocí menu se provádí pouze třemi klávesami, díky jejich uživatelsky příznivému a kontextově orientovanému uspořádání. Jednotka je chráněna proti neoprávněnému přístupu. Datový klíč (Data Key) obsahuje přístupovou úroveň pro uživatele. Tento "datový klíč" však neomezuje prohlížení informace uživatelem. Klávesa "Home Key" uvádí uživatele do základního menu. Kromě toho jsou zde ještě další dvě klávesy "Escape" a "Enter". Klávesa "Escape" se používá pro přechod zpět do předcházejícího menu, klávesa "Enter" slouží pro potvrzení výběru. Výkonný 6 řádkový LCD displej s 20 znaky a zadním podsvitem zobrazuje příslušnou informaci podle zvoleného výběru. Na jednotce se také nachází LED diody "Warning" (= výstraha) a "Fault" (= porucha), kterými se indikuje nový nebo dosud nepotvrzený alarmový stav. Ve vyšší úrovni menu se provádí listování všemi existujícími výstrahami nebo poruchami. Klávesy na jedno stlačení jsou vybveny příslušnými LED indikačními diodami. Pro lepší uživatelské využití jsou všechny klávesy inteligentně označeny tak, aby znázornily vždy určitou konkrétní funkci, nikoliv popisný text. Například klávesa "Home Key" je označena znakem výchozí polohy (Home Sign), výpisem výstražných hlášení (List Warnings) a výpisem alarmů (List Alarm). Klávesy jsou také označeny otazníkem (?) viz obr. na str. 8. Nad nimi je díky zabudované dvojjazyčnosti možnost zobrazovat hlášení v národním jazyce. Aby se usnadnilo ovládání MMI pomocí kláves a současně aby nedošlo k náhodnému stlačení kláves a tedy aby nedošlo k narušení funkce přístroje, byl zvolen poněkud jiný přístup. Pro ovládání kláves, jejichž funkce nemá za následek vyslání dat na provozní sběrnici, tzn. pro ovládání interních povelů MMI stačí jediné stlačení těchto kláves. Operace, při kterých je vysláno hlášení prostřednictvím provozní sběrnice, fungují na principu "napřed navol a pak provozuj". To znamená, že např. pro spuštění a zastavení motoru je třeba příslušné tlačítko stlačit dvakrát. 6.7 Operátorská stanice INSUM Pod označením INSUM OS se rozumí operátorský staniční software, který umožňuje pružné počítačové řízení funkce systému INSUM. INSUM OS umožňuje provádět konfiguraci/nastavování systému a slouží jako údržbový nástroj souběžně se systémem PCS (Process Control System). Program může fungovat pod operačním prostředím Windows NT, na standardních PC s interfejsovou kartou LON. INSUM OS představuje vysoce výkonný a uživatelsky příznivý nástroj pro konfiguraci, řízení a monitorování systému INSUM. V následujícím textu uvádíme specifické a vylepšené funkce, které jsou podporovány systémem INSUM OS. Parametrizace (Parametrisation): Několik způsobů pro rychlou konfiguraci parametrů různých zařízení, pomocí on-line šablon nebo kalkulačních tabulek připravených předem a později importovaných do INSUM OS. Kontextuální senzitivní nápověda (Help) pro uživatele, pomáhající uživateli správně nastavit políčka parametrů. Další funkce jako např. "horizontální parametrizace" (Horizontal Parametring), usnadňující kolektivní konfiguraci/modifikaci souboru parametrů určité skupiny zařízení. Kompletní bezpečnost pomocí "identifikační a autorizační" (Authentification and Authorization) kontroly. Kromě toho v přístroji je uchováván "změnový protokol" (Change Log) o parametrizačních činnostech, jehož pomocí se dokáže vystopovat, kdo co a kdy změnil. Indikace (Annunciation): Indikace alarmů, jevů, hlášení a měřených hodnot atd. v reálném čase, spolu s funkcemi, jako např. "horizontální indikace" (Horizontal Annunciation), která podporuje zobrazování předem vybraných parametrů na obrazovce pro skupinu zařízení. V pořadí poslední alarmy a jevy jsou zobrazovány na spodní straně obrazovky. Jednoduchý pohyb a volba zařízení a parametrů pro indikaci. Určování trendů (Trending): Podpora trendů vytvářených v reálném čase (online) a historických trendů. Protokolování jevů (Events Logging): Všechny jevy z provozních zařízení je možno kvůli pozdější analýze zaznamenat spolu s časovým příznakem. Provoz (Operation): Provozní zařízení je možno ovládat pohodlně pomocí INSUM OS. I v tomto případě se používá metody "napřed navol a pak provozuj", podobně jako u MMI. 9

10 10 Uživatel může v kterémkoliv okamžiku zkontrolovat svá přístupová práva a povolené operace. Obrazovka "specifická pro typ pohonu", která umožňuje uživatelsky příznivé ovládání příslušných zařízení. Povely a tlačítka na obrazovce pro dané zařízení jsou specifická pro typ zvoleného zařízení. Systémový stav (System Status): Možnost dynamického kreslení slepého schémat rozváděče, podle skutečného rozložení přístrojů. Na této obrazovce je možno provádět rychlé sledování všech provozních zařízení. Profil uživatele a povolení přístupu (User Profiles and Access Authorization): Systémový administrátor definuje uživatele a jejich přístupová práva. Existují následující různé typy uživatelů: "read only" (pouze ke čtení) "read and operation" (čtení a ovládání) "read and parametring" (čtení a nastavování parametrů) "read, operation and parametring" (čtení, ovládání a nastavování parametrů) Typ inicializace závisí na uzlu a na různých uživatelích. Dálkový přístup (Remote Access): Uživatel se může přihlásit (navázat spojení, provést incializaci) do INSUM OS z kteréhokoliv dalšího počítače na stejné síti LON. Nápověda (Help): Existují dva typy nápovědy provozní (Operation) a systémová (System). Provozní nápověda poskytuje technickou pomoc týkající se operací INSUM. Systémová nápověda uvádí informaci o používání programu INSUM OS a jeho různých funkcí. Rozhraní (Interfaces): Hodnoty parametrů z tabulek Excelu nebo Accessu je možno zavádět přímo do programu INSUM OS. Podpora národních jazyků (Native Language Support): Další výkonná funkce systému, která dále přispívá ke "zdomácnění" systému. Systém je možno zákaznicky specificky nastavit tak, aby se hlásil v jazyce příslušného uživatele. V současnosti jsou jazyky založeny na znacích používaných angličtinou, s některými dalšími speciálními znaky navíc. Další vlastnosti (Other Features): Zálohování dat pro protokoly jevů a historická data, bez nutnosti ukončení provozu systému. Možnost konfigurování barev pro ON-OFF, podle různých zvyklostí jednotlivých zemí. Kompletní systém INSUM OS. Zobrazení a interní datová struktura je kompatibilní s "rokem 2000". 6.8 Motorová řídicí jednotka (MCU Motor Control Unit) Srdcem systému řízení motoru pomocí INSUM je motorová řídicí jednotka MCU. Jedna MCU je schopna ovládat jeden motor. Jednotky MCU jsou vhodným způsobem umístěny v modulech motorových spouštěčů. Zabudovaný proudový snímač v MCU sleduje výpočet a přesnost měření proudů, do velikosti 63A. U motorů s vyšším jmenovitým proudem je možno použít vhodný transformátor proudu. Jednotky MCU jsou rozděleny na dvě verze, jedna cenově levná a druhá "kompatibilní danému řešení" zákazníka. MCU1 je jednoduchá řídící jednotka motoru, zajišťující ochranu motoru, řízení a monitorování. Hodí se pro standardní aplikace. MCU2 je vysoce dokonalá řídící jednotka motoru, založená na MCU1. Navíc je tato jednotka vybavená rozsáhlými řídicími, ochrannými a monitorovacími funkcemi, plus některými funkcemi vázanými na řízení procesu. Používá se pro složitější a náročnější požadavky. Mikroprocesorová motorová řídicí jednotka MCU se zabudovaným proudovým snímačem. Montážní základna

11 11 Typy motorů podporované jednotkami MCU: MCU1: motor pro přímé připojení na síť (DOL - Direct On Line) reverzační motor pro přímé připojení na síť (REV Reversing Direct On Line) motor pro přímé připojení na síť, s jednotkou dálkového ovládání (DOL RCU). RCU je typ pohonu, kde stykač je přímo řízen spínačem RCU. U pohonů typu RCU provádí řídicí jednotka MCU start a stop motoru pomocí impulzů rozběhových a zastavovacích výstupních relé. Délka impulzu je 150 ms. MCU2: motor pro přímé připojení na síť (DOL Direct On Line) reverzační motor pro přímé připojení na síť (REV Reversing Direct On Line) motor pro přímé připojení na síť, s jednotkou dálkového ovládání (DOL RCU). RCU reverzace motor hvězda - trojúhelník, bez reverzace motor hvězda - trojúhelník, s reverzací dvourychlostní pohony dvourychlostní reverzace ovládače elektromagnetický pohon jako jednofázové přímé připojení (DOL), s normálními nebo západkově blokovanými stykači spouštění přes autotransformátor používá se pro rozběh sníženým napětím, hlavně tam, kde v důsledku velkých záběrných proudů může dojít k velkým úbytkům napětí. plynulý rozběh/zastavení v aplikacích, kde je třeba mít vyhrazenu vlastní prodlevu při rozběhové a doběhové sekvenci. Po uplynuté této prodlevy je nutno deaktivovat ochranu proti nedostatečné zátěži nebo ochranu proti chodu naprázdno.

12 Funkce INSUM Funkce INSUM je z širokého pohledu možno roztřídit do tří hlavních kategorií: ochranné funkce dohlížecí funkce přídavné funkce Tyto funkce jsou konfigurovatelné a jsou realizovány na úrovni provozních jednotek (FU). Postup konfigurování provozních jednotek se nazývá "parametrizace". Motorové řídicí jednotky (MCU) musí být konfigurovány podle údajů výrobce k příslušnému motoru a podle požadavků aplikace Ochrana proti výpadku fáze (Phase Loss Protection) Tato ochrana provádí trvalé monitorování poměru mezi minimálním fázovým proudem a maximálním fázovým proudem ve všech třech fázích. Při dosažení předem definované alarmové úrovně pro ztrátu fáze, dojde k vyslání předběžné výstrahy pro příslušnou fázi a hlášení "Phase Loss Alarm 1P2/3". Jakmile je dosaženo předem definované vybavovací úrovně, nastane aktivace časovače prodlevy pro vybavení (trip delay timer) a pokud vybavovací podmínky přetrvávají po nastavenou dobu prodlevy, inině, avšak motor ještě nevypne, dokud nedojde k překročení vybavovací úrovně pro předem nastavenou dobu prodlevy pro vybavení. Předem je třeba parametrizovat "Alarm Level" (= alarmovou úroveň) a "Trip Level" (= vybavovací úroveň). Pokud přijaté nápravné opatření je schopno obnovit normální podmínky na motoru ještě před uplynutím prodlevy pro vybavení (trip delay time), nedojde k vypnutí motoru. Předvýstraha upozorní obsluhu na nutnost provedení určité činnosti, která zabrání vzniku případné 7.1 Ochranné funkce Motorové ochranné funkce zabezpečují motor proti nežádoucím procesům nebo mechanickým situacím. Požadované motorové ochranné funkce je možno předem parametrizovat. Základní metoda přístupu spočívá v tom, že je třeba generovat včasné výstrahy při dosažení předem nastavené alarmové úrovhavárie. Pokud dojde k vypnutí (vybavení) motoru v důsledku aktivace některé z ochranných funkcí, je možno návrat do původního stavu provést různými způsoby, podle požadavků konkrétní aplikace. Motor je možno konfigurovat na některý z následujících režimů vybavení vypnutého stavu (trip reset mode): Automatický návrat do původního stavu před vybavením (Auto Trip Reset) Dálkový návrat do původního stavu před vybavením (Remote Trip Reset) Místní návrat do původního stavu před vybavením (Local Trip Reset) Dálkové & místní vynulování (Remote & Local Trip Reset) Algoritmus v motorové řídicí jednotce provede odpovídající úkon, příp. generuje hlášení o různých alarmových situacích. Ochranné funkce jsou konfigurovatelné a mohou být aktivovány či deaktivovány podle požadavku. Je také možné maskovat vznik určitých alarmů nebo jevů, které jsou pak hlášeny do maskovací tabulky alarmů a jevů, avšak daná funkce stále může být aktivní. Motorová řídicí jednotky MCU1 provádí standardní ochranné funkce. U jednotky MCU2 jsou k dispozici kromě standardní ochrany ještě další složitější a modernější ochranné funkce. Standardní ochranné funkce u MCU: Ochrana proti tepelnému přetížení (Thermal Overload Protection) Podle požadavků normy IEC na tepelné relé dojde k aktivaci MCU, která vypne stykač. Třídu vybavení t6-krát je možno navolit v rozsahu 5-40 sekund. Při dosažení nastavených teplotních podmínek vyšle MCU výstražné hlášení "TOL Alarm". MCU vypočítává dobu "Time to Trip" (doba do vybavení) a "Time to Reset" (doba pro nastavení do původního stavu). Navíc je vysláno hlášení "TOL Reset Level Reached" (= nulovací hladina TOL dosažena). Na každý povel před tímto stavem bude vyslána alarmová odezva "Start up Inhibit Trip".

13 cializuje MCU samotné vybavení na stykači a vyšle hlášení "Phase Loss Trip" (= vybavení v důsledku ztráty fáze) Ochrana proti podtížení (Underload Protection) Funkce ochrany proti podtížení slouží pro indikaci chodu motoru pod jmenovitou kapacitou, tedy "mrhání" výkonem stroje. Motorová řídicí jednotka MCU diagnostikuje tuto situaci a inicializuje "ochranu proti příliš nízké zátěži". Motorová řídicí jednotka MCU monitoruje maximální fázový proud (I Lmax ) měřeného trojfázového proudu a pokud tento proud poklesne pod stanovenou alarmovou úroveň, inicializuje výstražné hlášení "U/L Alarm". Pokud I Lmax je menší než vybavovací úroveň, následuje vypnutí motoru a po uplynutí prodlevy pro vybavení ochrany vyslání hlášení "U/L Trip" Ochrana proti chodu naprázdno (No Load Protection) Motorová řídicí jednotka MCU chrání motor proti chodu naprázdno, k němuž může dojít v důsledku náhlé ztráty zátěže v poháněném procesu. Tato funkce využívá maximální měřený fázový proud (I L max. ). Motorová řídicí jednotka MCU monitoruje maximální fázový proud (I Lmax ) měřených tří fází. Pokud hodnota proudu poklesne pod alarmovou úroveň, je vysláno alarmové hlášení "N/L Alarm" a následuje vypnutí motoru. Po uplynutí nastavené prodlevy pro vybavení je vysláno hlášení "N/L Trip" Ochrana proti zablokování rotoru (Stall Protection) Motorová řídicí jednotka MCU chrání motor proti zablokování, k němuž může dojít v důsledku mechanického záseku nebo ucpání procesní linky. Funkce ochrany proti zablokování rotoru se aktivuje pouze po uplynutí rozběhové doby motoru. Jakmile proud tekoucí motorem dosáhne předem parametricky zadanou alarmovou úroveň, MCU generuje předvýstrahu "Stall Alarm" (alarm zablokování rotoru). Pokud tento stav řpetrvává po dobu delší než je nastavená prodleva pro vybavení v důsledku zablokování rotoru (stall trip delay), je vyslán alarm "Stall Trip" a stykač vypne napájení motoru Ochranná funkce "kontrola stykače" (Contactor Supervision Protection) Motorová řídicí jednotka MCU sleduje přepínání kontaktů stykače. Po uplynutí předem definované doby pro přepnutí stykače dochází k aktivaci této funkce. Funkce kontroly stykače cyklicky kontroluje stav pomocných kontaktů stykače. Při zjištění rozdílu mezi stanoveným stavem a skutečným stavem pomocných kontaktů je generována pro příslušný stykač předvýstraha "Feedback Alarm". Při zjištění rozdílu mezi jmenovitým stavem a skutečným stavem měření proudu je vyslán alarm "Feedback Trip" a stykač vypíná.

14 14 Přídavné funkce MCU Rozšířená funkce ochrany proti tepelnému přetížení Motorová řídicí jednotka MCU2 je vybavena několika dalšími rozšířenými funkcemi, které se využívají u určitých aplikací. Po vybavení v důsledku tepelného přetížení (TOL Temperature Overload) je k dispozici určitý speciální nulovací režim, který se nazývá "Automatic Restart after TOL Trip". Při aktivaci tohoto režimu se jednou vypnutý motor v důsledku přetížení po zchládnutí znovu automaticky rozběhne. Opakovaný rozběh motoru proběhne stejným směrem a stejnými otáčkami jako před vypnutím. V některých aplikacích je výhodné krátkodobě potlačit ochranu TOL (ochrana proti tepelnému přetížení) z důvodu zachování funkčnosti řízeného procesu. Pokud je vyslán po vzniku alarmu TOL povel "TOL Bypass", může teplotní zátěž motoru narůst až na 200 % hodnoty před vypnutím motoru Ochrana proti zemnímu spojení (Earth Fault Protection) Ochrana proti zemnímu spojení chrání motor proti vzniku tohoto stavu. Zemní porucha je zjišťována buď měřením fázového proudu, nebo jako signál na výstupu diferenciálního transformátoru proudu. Pokud proud tekoucí do země při zemní poruše dosáhne předem parametricky zadanou alarmovou úroveň, generuje motorová řídicí jednotka MCU předvýstrahu "Earth Fault Alarm". Pokud tento stav přetrvává po dobu delší, než je předem parametricky zadaná prodleva pro vybavení, dojde ke generaci alarmu "Earth Fault Trip" (= vybavení v důsledku zemní poruchy) a stykač motoru vypíná Ochrana proti nevyváženosti fázových proudů (Phase Current Unbalance Protection) Motorová řídicí jednotka chrání motor proti proudové nevyváženosti, k níž může dojít při narušení kontaktů stykače, nevyváženosti v napájecí síti, uvolněných spojích nebo při interní poruše v motoru. Při dosažení předem parametricky zadané alarmové hodnoty proudového převodu (1-I Lmin /I Lmax ) vyšle motorová řídicí jednotka MCU předvýstrahu "Phase Unbalance Alarm" operátorovi. Pokud tento stav trvá déle než doba prodlevy pro vybavení, dochází k vypnutí motoru a vyslání hlášení "Phase Unbalance Trip" (= došlo k vypnutí v důsledku nevyváženosti) Ochrana proti podtížení na bázi detekce účiníku cos φ Motorová řídicí jednotka chrání motor proti příliš nízké zátěži, na principu detekce účiníku. Sledování účiníku je založeno na sledování průchodu proudu a napětí nulou, ve fázi L1. Jakmile se hodnota cos φ dostane pod předem parametricky nastavenou alarmovou hodnotu "Underload cos φ alarm", je generována výstraha

15 "U/L cos φ alarm". Pokud hodnota účiníku i nadále zůstává pod předem parametricky zadanou vybavovací úrovní, po dobu delší než je prodlevy pro vybavení (underload cos φ trip delay), MCU2 vypne motor a vyšle hlášení "U/L cos φ trip" Ochrana proti zablokování rotoru na principu sledování otáček motoru Motorová řídicí jednotka MCU2 chrání motor proti zablokování rotoru. Zablokovaný rotor je detekován snímačem otáček. MCU2 porovnává otáčky motoru s předem parametricky zadanou alarmovou a vybavovací úrovní. Jakmile otáčky poklesnou pod úroveň pro vyslání alarmu (locked alarm level), je vyslána předvýstraha "Locked Alarm". Pokud tento stav trvá déle než nastavená prodleva pro tento ochranný režim, stykač vypne motor a je vyslán alarm "Locked Trip" Ochrana proti příliš vysoké teplotě mtoru (Motor Temperature Protection) MCU2 chrání motor proti příliš vysoké teplotě. Teplotu motoru měří snímač s kladným teplotním koeficientem (PTC). Odpor vstupu PTC snímače je porovnáván s předem parametricky nastavenou alarmovou úrovní PTC a vybavovací úrovní. Jakmile odpor na vstupu PTC překročí tuto nastavenou alarmovou úroveň PTC, je vyslána předvýstraha "PTC Alarm". Při nárůstu odporu nad tuto vybavovací úroveň dojde k vypnutí stykače motoru a vyslání alarmu "PTC Trip". Je možné inicializovat také režim automatického opakovaného rozběhu motoru po vybavení v důsledku aktivace PTC snímače Ochrana proti podpětí (Undervoltage Protection) Motorová řídicí jednotka MCU2 chrání motor proti podpětí. Funkce podpěťové ochrany využívá maximálního měřeného síťového napětí (U Lmax ). Jednotka MCU2 porovnává hodnotu U Lmax s předem parametricky nastavenou alarmovou a vybavovací úrovní. Jakmile U Lmax poklesne pod alarmovou úroveň pro podpětí, je vyslána předvýstraha "Undervoltage Alarm". Jestliže U Lmax zůstává pod touto vybavovací úrovní po dobu delší než nastavená prodleva pro tento případ (undervoltage trip delay), vypne stykač motoru a je vyslán alarm "Undervoltage Trip" Ochrana daná omezeným počtem rozběhů motoru (Start Limitation Protection) Jednotku MCU2 je možno parametrizovat na omezený počet rozběhů motoru během určitého časového intervalu. Pokud aktivujeme pouze jediný rozběh motoru, je hned po prvním rozběhu vyslán alarm "Start Limitation". Pokud počet rozběhů motoru dosáhne maximální povolený počet během určité časové doby, motor se zastaví a je vysláno alarmové hlášení "Start Limitation Trip". Další rozběh motoru již pak nelze provést. 7.2 Dohlížecí funkce Kromě ochranných funkcí provádí INSUM trvalý dohled nad dalšími vybavovacími funkcemi a sleduje údaje získané z údržby motoru. Tato funkce je prováděna funkčními jednotkami FU Hlavní vypínač ve zkušební poloze Pokud hlavní vypínač přepneme do polohy "Test Position", je vysláno jevové hlášení "Main Switch in Test Position". V poloze "Test Position" monitoruje jednotka MCU stav na vstupu a výstupu a fázové proudy. Všechny ochranné funkce založené na měření proudu jsou v takovém případě deaktivovány, aby bylo umožněno zkoušení řídicích obvodů bez nutnosti mít motor v chodu. Při zjištění nějakého proudu v kterékoliv fázi je vyslán alarm "Test Mode Failure Trip" a následuje vypnutí (vybavení; trip) stykače Nouzové zastavení (Emergency Stop) Při aktivaci režimu nouzového zastavení dojde po vypnutí stykače k vyslání alarmu "EM-Stop Activated". Po uvolnění tlačítka "Em Stop" nedojde k rozběhu motoru. 15

16 Režim externího vypnutí (External Trip) Při aktivaci externího vybavovacího vstupu (external trip input) dochází po vypnutí stykače k vyslání alarmu "External Trip" Režim vypnutí hlavního vypínače (Main Switch Trip) Při aktivaci vstupu hlavního vypínače (main switch input) dochází po vypnutí stykače ke generování alarmu "Main Switch OFF" (= hlavní vypínač vypnut) Dohlížecí časovač stykače (Contactor Watchdog) Motorová řídicí jednotka MCU má v obvodu ovládacího napětí zabudováno sledovací relé. Toto relé vypíná v okamžiku, kdy nadřazený procesor zjistí nějakou poruchu na stykači. Ovládací napětí se pak ze stykačů odpojí Režim vlastního sledování (Self Supervision) Motorová řídicí jednotka MCU obsahuje kontrolní časovací obvod, který dohlíží nad chováním hlavního procesoru. Tento režim slouží jako ochrana proti poruše funkce hostitelského (hlavního; host) procesoru Spínací cykly stykače Motorová řídicí jednotka MCU sleduje obsah počitadla spínacích cyklů stykače a při překročení předem definovaného počtu spínacích cyklů vyšle alarm "Maintenance Kx." Počet motorových hodin Motorová řídicí jednotka MCU sleduje obsah počitadla motorových hodin a při překročení předem definovaného mezního počtu generuje alarm "Maintenance Hours Run". 7.3 Přídavné funkce Systém INSUM obsahuje několik specifických funkcí, které usnadňují ovládání rozváděče Seskupování motorů (Motor Grouping) Tato funkce se používá hlavně pro usnadnění systému řízení procesu a pro eliminaci některých rutinních úkolů. Tato funkce umožňuje vytvořit spřažení souboru motorů tak, aby tyto motory sledovaly předem definovanou logickou sekvenci, nazývanou obecně "skupina" (angl. Group). Tato skupina je za normálních okolností řízena povelem pro skupinový start/stop, avšak povoleny jsou i start/stop povely pro jednotlivé motory ve skupině. Aktuální stav skupiny je indikován v příslušné stavové informaci, jako např. Group Stopped (skupina zastavena), Group Starting (skupina se spouští), Group Running (skupina v chodu) atd Časová synchronizace (Time Synchronization) Alarmy a jevy generované motorovou řídicí jednotkou dostávají přesný časový příznak ze systému naprosto přesného synchronizovaného času Funkce "zabezpečení proti poruše" (Failsafe) Jednou z důležitých vlastností podporovaných INSUMem je funkce "failsafe". Při této funkci je sledována ztráta komunikace s procesním řídicím systémem (Process Control System) nebo porucha interní komunikace (Internal Communication). Pokud dojde ke zjištění poruchy u jednoho tohoto systému, aktivuje MCU předem parametricky zadanou funkci, tzn. No Operation (žádný další provoz), Start Motor Direction 1 (rozběh motoru ve směru 1), Start Motor Direction 2 (rozběh motoru ve směru 2) nebo Stop Motor (zastavení motoru). Tím se zabrání kompletnímu výpadku celého provozu Řízení přístupu (Control Access Authority CA) Jednou ze specifických funkcí systému INSUM je "Control Access Authority", která sleduje činnost funkčních jednotek FU z neautorizovaných řídicích stanic. Příslušná funkční jednotka FU vyšle tabulku "Control Access Table CAT", v níž je uložena hierarchie mezi všemi stanicemi. Maximální počet kategorií stanic je 16. Funkční jednotka také udržuje přídavné políčko "CA-owner" (vlastník CA), do něhož je ukládán kód řídicí stanice mající CA (řízený přístup). Funkční jednotka může pak přijímat pouze povely od této řídicí stanice. FU vyhodnocuje příslušný řídicí povel podle zdrojové adresy takového řídicího povelu a podle nastaveného stavu v políčku "CA Owner". Pouze

17 tehdy, když povel a CA patří ke stejné stanici, je takový povel předán dále do motoru. Tím se zajistí dokonalá bezpečnost při práci s ovládacími povely. Aby dostala přístup k ovládání (CA) a aby tedy mohla určitá stanice ovládat FU, musí stanice s nízkou prioritou v CAT vyslat dotaz na stanici s vyšší prioritou. 8.0 Rozhraní na procesní řídicí systém Komunikační rozhraní směrem k procesnímu řídicímu systému nabízí několik možností. Implementovaná komunikační rozhraní jsou Profibus DP a Modbus RTU. Protokol LON Talk, používaný pro interní komunikaci, může být použit také pro externí komunikaci. V budoucnu budou k dispozici i další rozhraní. Rozhraní Ethernet field bus je nabízeno od druhého kvartálu roku Dalším implementovaným rozhraním by měl být Profibus DP-E. 8.1 Rozhraní LON Komunikace s procesním řídicím systémem PCS v rámci sítě LON probíhá po LON Standard Network Variable Types (SNVTs), které zajišťují dokonalou kompatibilitu s výrobky dalších výrobců. Přenášená data je možno rozdělit na několik níže uvedených tříd: procesní data: stavové signály, měřené hodnoty a spínací povely alarmy a jevy opatřené časovými příznaky data související s časovou synchronizací. Přenosová rychlost dat může být 1,25 MB nebo 78 kb/s, s možností redundance. Komunikace probíhá buď po zkrouceném metalickém páru vodičů, optickém vlákně nebo silovém vedení. 8.2 Mezisíťový počítač LON-MODBUS RTU Jedná se o nejjednodušší, nejsnadnější a vylepšené rozhraní, implementované v systému INSUM. U tohoto systému je možno zajistit si přístup z INSUMu pouze k požadované informaci. Struktura sběrnice MODBUS je poměrně pružná a konfigurovatelná. Pružnost daná konfigurovatelností požadované informace z INSUM minimalizuje zatížení sběrnice a pomáhá optimalizovat dobu odezvy. Mezisíťový počítač Modbus gateway provádí propojení interní sběrnice LON field s protokolem Modbus RTU. Strana LON pracuje se standardními síťovými typy proměnných (Standard Network Variable Types SNVTs). K dispozici je také software na bázi PC tzv. PoCT který generuje mapovací popisy mezi datovými objekty LON a stranou ModBus gateway. Konfigurační nástroj PoCT Konfigurační software PoCT pracuje pod MS Windows NT a MS Windows 95. Slouží k mapování dat ze stranyinsum LON a PCS MODBUS a je implementován v MS Visual Basicu. PoCT usnadňuje interaktivní definici mapovacích síťových proměnných (Network Variables NV) v síti LON s registrem Modbus Register. Vytváří výstupní soubor, založený na vstupní databázi a na uživatelském vstupu, který je pak možno zavést do uzlu gateway node. 8.3 LON Profibus DP Gateway Současný Profibus DP Gateway, implementovaný v INSUM, podporuje zpracování 48 provozních jednotek na jeden Profibus Gateway. Zpracování všech 128 provozních jednotek s komplexními funkcemi bude k dispozici u Profibus DP-E Gateway. 17

18 18 Poznámky:

19 19

20 ABB ELSYNN s.r.o. Rozváděče pro NN Heršpická BRNO Česká republika Telefon: Fax:

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur

Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA21 je komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL s PC pomocí rozhraní USB příručka uživatele edice 03.2009 2. verze dokumentu pro firmware 1.080

Více

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy

Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Modelová úloha Zabezpečení a správa budovy Zadání 1. Seznamte se s funkcemi modelu Zabezpečení a správa budovy. 2. Seznamte se s možnostmi programu GB 060 Control Panel. 3. Ověřte funkčnost bezpečnostního

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru

Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Firmware řídící jednotky stejnosměrného generátoru Zdeněk KOLKA Projekt FR-TI1/184 - Výzkum a vývoj systému řízení a regulace pozemního letištního zdroje Popis Řídicí jednotka GCU 400SG je elektronické

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků Nejlepší poměr cena/výkon C K Kvalitní produkty Zákaznická spokojenost Míra uspokojení zákazníků > 95 % Zpráva pro zákazníka o řešení problému nejdéle do 7 dnů Reakce na požadavek

Více

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n

Praktický návod. Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n Praktický návod Inteligentní elektroinstalace obytného domu Ego-n 1. Vytvoření nového projektu 2. Nastavení komunikace Informace o projektu Nastavení domu (rozsáhlé projekty) 1. 2. 3. 4. Přidání elementu

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála

přenosu Měření dat s možností MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE EMDX3: multifunkční měřicí centrála montáž na DIN lištu Měření s možností přenosu dat 0 06 76 Technické charakteristiky (str. 50) Nové přístroje pro měření EMDX umožňují vzdálený

Více

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens Průmyslová komunikace Vladimír Ševčík Siemens Použití sběrnic Až 70% úspora místa + 40% úspora nákladů Rozvaděč Rozvaděč Terminal blocks Terminal blocks PROFIBUS Terminla blocks Safety barrier Pohon Instrumentace

Více

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o.

EC Motor. IO Modul EC200. EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize PMControl s.r.o. EC Motor IO Modul EC200 EC200 Int. EC200 Ext. Verze 1.20, revize 2010-07-27 PMControl s.r.o. 1. Popis IO modulu EC200 IO modul EC200 je rozšiřující interface pro motory s vestavěnou elektronikou řady PMC

Více

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod

FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod FN485 Gateway 2 Galvanically Isolated V1.0 Instalační návod Interface pro připojení modulů řady FN485 s komunikací po RS485 pomocí portu RS232 k systému Control4 ÚVOD Modul FN Gateway je určen pro připojení

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez

a lokátoru poruch Charakteristické vlastnosti Aplikace Provedení 1MRK 511 094-BCZ Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez Strana 1 Vydáno: Květen 20011 Data mohou být změněna bez předběžného oznámení Charakteristické vlastnosti Předkonfigurovaný, cenově příznivý terminál určený pro efektivní inženýring a pro snadné uvedení

Více

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 2013 / 14 CONTROLS OVLADAČE A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY CONTROLS 2 I TOSHIBA LOKÁLNÍ OVLADAČE TOSHIBA nabízí ke klimatizačním zařízením širokou škálu různých ovladačů, které umožňují snadné a přehledné ovládání jak

Více

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems

... 97.001/1. novacom řešení komunikace s cizími systémy. Systems 97.00/ řešení komunikace s cizími systémy umožňuje napojovat na systém řízení provozu budov EY3600 firmy Sauter cizí automatizační systémy. Přitom se může jednat jak o spojení mezi dvěma body, tak o sběrnicové

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter IP/GSM Restarter strana 1 1. Popis IP/GSM restarteru IP GSM restarter je profesionální nástroj pro automatické restartovaní připojených zařízení. Restarter má dv ě nezávislé ethernetové rozhraní a dva

Více

Digitální indikátor přeřazení

Digitální indikátor přeřazení Digitální indikátor přeřazení s optickou a zvukovou signalizací SL-02 (fw 2.0) Stručný popis zařízení Zařízení slouží pro indikaci překročení nastavených otáček motoru, což snižuje zátěž řidiče při řazení

Více

400 Série Automatické testovací systémy

400 Série Automatické testovací systémy Informace o výrobku 400 Série Automatické testovací systémy Mail: sales@encentrum.cz EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 - - Lidická 66 Praha 5 - - Telefax: +420 251 560 202 - Internet: www.etl-

Více

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304

Návod k montáži. ) AS-i. Kontrolér e. (Controller e AC1303 / AC1304 Návod k montáži Kontrolér e (Controller e ) AS-i AC1303 / AC1304 Dokument:7390358/01 06/2002 Použití z hlediska určení Kontrolér e má v sobě integrován jeden nebo dva moduly AS-i Master (AC1303 / 1304,

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz

TEAM DESIGN ABB CHALLENGE. EBEC Brno 2012 5. 8. března 2012 www.ebec.cz ABB CHALLENGE Automatický záskok napájení Úvod Zadání se věnuje problematice automatického záskoku napájení, které se používá v systémech se dvěma izolovanými napájecími vedeními, připojenými ke dvěma

Více

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A

Dodatek k manuálu. Analyzátor vibrací Adash 4102/A Dodatek k manuálu Analyzátor vibrací Adash 4102/A (Dodatek k manuálu pro přístroj Adash 4101) Aplikace: Diagnostika mechanických poruch strojů nevyváženost, nesouosost Diagnostika ventilátorů, čerpadel,

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY

OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava OVLÁDÁNÍ PÁSOVÉ DOPRAVY Návod do měření Ing. Václav Kolář Ph.D. listopad 2006 Cíl měření: Praktické ověření kontaktního

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Technická dokumentace TRBOcontrol

Technická dokumentace TRBOcontrol Revize dokumentu 1.01a Technická dokumentace OBSAH: Stručný popis...3 Přehled verzí...3 Popis funkce...4 popis...4 komunikace v síti...5 ovládání...6 Topologie sítě...7 přístupový bod-klienti...7 multikanálový

Více

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%)

min. 24 Vst, max. 480 Vst, 600 Vst 4-20 ma, 0-10 V, potenciometr 10 kohm, automatická kalibrace 230 Vst ±15% (volitelně 110 Vst ±15%) Řada CD3E Řada CD3E CD3E je řada univerzálních, dvou a třífázových tyristorových regulačních a spínacích jednotek, které v maximální míře využívají nejmodernější digitální technologie. Řídicím členem je

Více

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET

7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET 7 ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ STATICKÉ ZDROJOVNY PŘES ETHERNET Jan Rücker VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav Elektroenergetiky 1. Úvod Pro ústav Elektroenegetiky

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II Program 13:00 13:05 Úvod 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace 14:15 14:45 Přestávka I 14:45 15:45 Profinet 15:45 16:15 Přestávka II 16:15 17:10 Novinky Simatic, ET 200, 17:10 17:15 Diskuze, závěr Profinet

Více

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP

Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Učební text pro programování PLC S7 314C-2DP Strana 1 z 33 1. Uspořádání PLC Simatic S7-300...3 Spektrum stavebních jednotek:...3 Důležité prvky napájecího zdroje a CPU:...3 MPI- rozhráni :...3 2. Pokyny

Více

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link

Návod pro použití snímače tlaku s rozhraním IO-Link Návod pro použití snímače tlaku Vytvořil: Ing. Ondřej Čožík Datum: 12. 2. 2015 Rev: 1.0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 1. POŽADAVKY PRO MOŽNOST ZAPOJENÍ SNÍMAČE DO PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ... 2 1.1. STRUKTURA SÍTĚ...

Více

PortGuard63. Katalogový list ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝHODY. Funkce podle IEC 61851-1. Řízení pomocí Control Pilotu. Řízení pomocí Proximity Pilotu

PortGuard63. Katalogový list ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝHODY. Funkce podle IEC 61851-1. Řízení pomocí Control Pilotu. Řízení pomocí Proximity Pilotu PortGuard63 Katalogový list ZÁKLADNÍ FUNKCE Funkce podle IEC 61851-1 Řízení pomocí Control Pilotu Řízení pomocí Proximity Pilotu Kompaktní rozměry na lištu DIN Napájení z 230VAC, výstup 12VDC na svorky

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 Systém pro rozsáhlé instalace efektivně řízený a kontrolovaný po síti umožňuje propojení vzdálených lokalit. SX-2000 představuje nový standard pro vysoce výkonné systémy bez

Více

SIMOCODE pro. Luboš Holubec Siemens s.r.o. Digital Factory & Process Industries and Drives DF CP

SIMOCODE pro. Luboš Holubec Siemens s.r.o. Digital Factory & Process Industries and Drives DF CP SIMOCODE pro Luboš Holubec Siemens s.r.o. Digital Factory & Process Industries and Drives DF CP lubos.holubec@siemens.com siemens.com/answers Moderní management motorů ke zvýšení dostupnosti zařízení Úvod

Více

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP

COM460IP. Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP Přístroje Bender pro průmysl i zdravotnictví/ 2011 Převodník rozhraní BMS na rozhraní Modbus/TCP COM460IP Charakteristika Převodník rozhraní BMS na TCP/IP

Více

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál

REM 610 Ochrana motoru. Technický referenční manuál REM 610 Ochrana motoru 1MRS755683 Ochrana motoru REM 610 Vydáno: 25.11.2003 Verze: A/02.03.2005 Obsah: 1. Úvod... 6 1.1. Informace o tomto manuálu...6 1.2. Použití ochrany...6 1.3. Charakteristické vlastnosti...6

Více

FC2040 Ústředna požární signalizace

FC2040 Ústředna požární signalizace FC2040 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS20 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 504 prvků Ústředna

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX

RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX RYCHLÝ NÁVOD PRO MĚNIČE VACON NX Průvodce spuštěním Průvodce spuštěním je automaticky aktivován při prvním připojení měniče na napájecí síť nebo ho lze aktivovat v systémovém menu (P6.5.3) a následném

Více

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

On-line datový list FLOWSIC200 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ On-line datový list FLOWSIC200 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. FLOWSIC200 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více