Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobková informace INSUM. Nová generace inteligentních rozváděčů. Rozváděče nízkého napětí"

Transkript

1 Výrobková informace INSUM Nová generace inteligentních rozváděčů Rozváděče nízkého napětí

2 2

3 1.0 INSUM nová tvář řídícího systému Co je na tomto systému nového? Zkratky 4.0 Související dokumentace 5.0 Přehled výrobků Blokové schéma 5.2 Rozhraní na jednotlivé součásti systému INSUM O sběrnici LON Fieldbus 6.0 Součásti systému INSUM 6.1 Hlavní propojovací jednotka 6.2 Napájecí modul 6.3 Směrovače (routery) 6.4 Mezisíťové počítače (gateways) Systémový hodinový signál 6.6 Rozhraní MMI Operátorská stanice INSUM 6.8 Motorová řídicí jednotka (MCU) Funkce INSUM Ochranné funkce Ochrana proti tepelnému přetížení Ochrana proti výpadku fáze Ochrana proti podtížení Ochrana proti chodu naprázdno Ochrana proti zablokování rotoru Ochranná funkce "kontrola stykače" Rozšíření funkce ochrany proti tepelnému přetížení Ochrana proti zemnímu spojení Ochrana proti nevyváženosti fázových proudů Ochrana proti podtížení na bázi detekce účiníku Ochrana proti zablokování motoru na principu sledování otáček motoru Ochrana proti příliš vysoké teplotě motoru Ochrana proti podpětí Ochrana daná omezeným počtem rozběhů motoru 7.2 Dohlížecí funkce Hlavní vypínač ve zkušební poloze Nouzové zastavení Režim externího vypnutí Režim vypnutí hlavního vypínače Dohlížecí časovač stykače Režim vlastního sledování Spínací cykly stykače Počet provozních hodin motoru 7.3 Přídavné funkce Seskupování motorů Časová synchronizace Zabezpečení proti poruše Řízení přístupu 8.0 Rozhraní na procesní řídicí systém Rozhraní LON 8.2 Mezisíťový počítač LON-MODBUS RTU 8.3 LON- Profibus DP Gateway 3

4 INSUM - nová tvář rozváděčů 1.0 INSUM Řídící systém INSUM byl uveden na trh v roce Od té doby je tento druh řídícího systému přijímán celosvětově s mimořádnou odezvou. Je to NEUVĚŘITELNÉ. Tento řídící systém mimo jiné podpořil další výzkum a vývoj tím, že je orientován na uspokojení rostoucích potřeb zákazníků a současně odpovídá trvalému úsilí firemní skupiny ABB, zaměřenému na poskytování nejlepší současné a budoucí technologie. Výsledkem je nová generace řídícího systému INSUM, která představuje vrchol sběrnicové technologie pro provozní použití, poskytuje rozličnou možnost výběru rozhraní pro procesní řídicí systémy (Process Control Systems), kompaktní provedení silových modulů, které je ceněno především z hlediska investic.

5 Při konstrukci tohoto řídícího systému byla převzata sběrnicová technologie "field bus", která tvoří páteř interní komunikace. Po pečlivém prostudování technologie "field bus" byla jako komunikační médium mezi konstrukčními součástmi řídícího systému INSUM zvolena sběrnice LON (Local Operating Network). Technologické výhody poskytované sběrnicí LON splňují očekávání kladená na systémy ABB, z hlediska komunikační spolehlivosti a odpovídající doby odezvy. Sběrnice LON, která představuje jednu z koncepcí pro řízení distribuovaných inteligentních systémů v síti, se stala logickým výběrem pro tento systém. Jednou z hlavních myšlenek použití LON je vzájemná operační propojitelnost (interoperabilita), která znamená, že zákazník může libovolně spojovat jednotlivé konstrukční prvky systému, bez nutnosti nákladného přizpůsobení. 2.0 Co je na tomto systému nového? Interní komunikace založená na operační sběrnicí LON, sběrnicová technologie Field Bus, charakterizovaná decentralizovanou inteligencí, nezávislostí na síťovém médiu a podporující různé síťové topologie. 128 motorovým spouštěčům přes jediný mezisíťový počítač (gateway). Výběrová možnost Reliable Redundancy (redundance pro zvýšenou spolehlivost) Moderní rozhraní MMI (Man Machine Interface) "Rozhraní Člověk - Stroj" Vysoce výkonná operátorská stanice (Operator Station) INSUM, s rozhraním na stejnou sběrnice LON, s funkcemi stanovení trendu (Trending) a protokolování jevů (Event Logging). Kompaktní, modulární a vylepšené motorové řídicí jednotky (Motor Control Units) 3.0 Zkratky FU MCU PR FMU MMI INSUM OS MCP LON NV CA CAT PCS/DCS PLC SCADA Field Unit = provozní jednotka Motor Control Unit = motorová řídicí jednotka Programmable Release = programovatelná spoušť Feeder Monitoring Unit = monitorovací jednotka distribučních vývodů Man Machine Interface = rozhraní člověk-stroj INSUM Operator Station = operátorská stanice INSUM Manual Control Panel = manuální řídicí panel Local Operating Network = síť LON LON Network Variable = síťová proměnná LON Control Access = řízení přístupu Control Access Table = tabulka řízení přístupu Process Control System = procesní řídicí systém Programmable Logic Controllers = programovatelná logická řídicí jednotka Supervisory Control and Data Acquisition = řízení s dohledem a sběr dat 5 Rozhraní na DCS systém je LON Field Bus. Alternativním komunikačním rozhraním je mezisíťový počítač (gateway). Podporovanými a disponibilními mezisíťovými počítači jsou Profibus DP a Modbus RTU. Mezisíťové počítače Industrial Ethernet a Profibus DPE jsou součástí zřetězeného systému. Vylepšený Modbus RTU Gateway. Pružná konfigurace adres MODBUS tak, aby přístup byl pouze pro požadovanou informaci. Pružné a bezpečné řízení přístupu. Unikátní způsob řízení různých operačních řídicích režimů (Operating Control Modes), eliminující tradiční místní/dálkové a další řídicí režimy, vyžadující pevné vodičové připojení. Alarmy a jevy s přidělenými přesnými časovými příznaky. Logické sekvencování pro soubor motorů, které pak fungují jako "skupina" (Group). Celkem 128 motorů napojených na vzdálenou řídicí jednotku. To znamená, že distribuovaný počítačový systém (DCS) má zajištěn přístup až ke 4.0 Související dokumentace Viz následující dokumentace, kde jsou uvedeny podrobnější informace: INSUM Technická informace INSUM LON Interface INSUM Modbus RTU Gateway INSUM Profibus DP Gateway INSUM Manuál rozhraní MMI Manuál INSUM Manuál operačního systému OS INSUM Vazby LON (LON Bindings) MNS návod na montáž, údržbu a uvádění rozváděčového systému do provozu (Erection & Commissioning)

6 6 5.0 Přehled výrobků Řídící systém INSUM v sobě zahrnuje spínací a řídicí zařízení, propojené na procesní řídicí systémy. Je využito mikroprocesorové řídicí technologie, která poskytuje optimální ochranu a řízení motorů a rozváděčů. INSUM představuje inteligentní systém pro: motorová řídicí centra ABB MNS V distribuční rozváděče ABB MNS V. Inteligentní motorové řídicí jednotky, připojené přes rozhraní Field Bus, poskytují nejen účinnou a spolehlivou ochranu, nýbrž také včas předem informují o možném vypnutí systému, s cílem zabránit jeho výpadku. Podle aplikace jsou k dispozici různé provozní jednotky (Field Units): motorové řídicí moduly (MCU Motor Control Units), monitorovací jednotky distribučních vývodů (FMU Feeder Monitoring Units) a programovatelné spouště (PR Programmable Release). Jedna hlavní propojovací jednotka (backplane unit) v rámci INSUM může obsluhovat až 128 provozních jednotek. Řídicí jednotky je možno kaskádovat. Motorové řídicí moduly (MCU) řídí střídavé synchronní jedno-nebo trojfázové motory. Motorové řídicí moduly představují standardní zařízení, která je možno snadno konfigurovat tak, aby vyhovovala téměř všem typům a velikostem motoru. Jističe ABB jako např. SACE Isomax & E-max je také možno řídit a konfigurovat pomocí programovatelných spouští (PR) v rámci INSUM. Díky kompaktním inteligentním provozním zařízením se podařilo eliminovat všechny klasické ochrany s velkými nároky na instalační místo a dát systém INSUM součastnou tvářnost. Rozhraní MMI a operační systém INSUM OS slouží jako konfigurační, operační a diagnostický nástroj systému INSUM. Rozhraní MMI je tvořeno kompaktní jednotkou, která se instaluje do předních dveří skříně viz obrázek vlevo. Operační systém INSUM OS je program fungující na osobním počítači, s rozšířeným souborem funkcí. Obě tyto jednotky mohou obsluhovat 128 provozních jednotek připojených k hlavní propojovací jednotce (backplane unit). 5.1 Blokové schéma Následující obrázek ukazuje zjednodušenou blokovou strukturu systému INSUM. Zjednodušená struktura systému INSUM

7 5.2 Rozhraní na jednotlivé součásti systému INSUM Sběrnice LON se používá pro komunikaci mezi systémovými komponenty INSUM. Propojovací jednotka (backplane) pracuje na sběrnici LON rychlostí 1250 kb/s a umožňuje dílčí síťování pomocí směrovačů (router). Podporovat je možno až 4 dílčí podružné sítě. Každá dílčí síť může podporovat až 32 provozních jednotek, přenosovou rychlostí 78 kb/s. Propojovací jednotka (backplane) vytváří fyzické spojení na všechny komponenty INSUM. Mezisíťové počítače (gateways), rozhraní MMI a INSUM OS jsou přímo připojeny na hlavní sběrnici. Tato hlavní sběrnice také zajišťuje přímé komunikační rozhraní na systém PCS, který podporuje rozhraní LON. Provozní jednotky (FU) v dílčích sítích jsou připojeny na hlavní sběrnici pomocí směrovačů (router). Rozčleněním na dílčí sítě (subnetting) v rámci sítě LON se přispívá k optimalizaci zatížení sítě pomocí lokalizace provozu. Různé přenosové rychlosti na hlavní sběrnici a v dílčích sítích umožňují přizpůsobení vzdálenosti, zpracovatelské kapacity a výkonové spotřeby. Koncepce sběrnice LON s distribuovanou inteligencí a s řízením pomocí jevů byla použita pro vytvoření rovnocenné komunikace mezi jednotlivými součástmi systému INSUM. Tím se umožní, že všechny součásti systému INSUM komunikují navzájem přímo, bez dovolení z masteru. U systémů řízených jevy se po sběrnici posílají pouze data, u nichž došlo ke změně. Digitální údaje jsou posílány na sběrnici pouze tehdy, jestliže se změní jejich binární hodnota. Analogová data jsou odesílána tehdy, jestliže jejich hodnota se změní o více než činí šířka pásma necitlivosti. 6.0 Součásti systému INSUM Systém INSUM obsahuje níže uvedené součásti. Fyzický vzhled propojovací jednotky (backplane) s mezisíťovým počítačem (gateway), směrovači (routers) a napájecím zdrojem je uvedena na obrázku níže. směrovač mezisíťový počítač 24 V DC napájecí modul (součást volitelného příslušenství) Propojovací jednotka s připojenými zařízeními filtrace/ochrana přípojky na dílčí síť přípojky na periferní počítačový systém páteřní část sítě LON s přenosovou rychlostí 1250 kb/s 5.3 O sběrnici LON Fieldbus Zkratka LON znamená Local Operating Network = lokálně provozovaná síť. Jedná se produkt firmy Echelon Corporation a je na trhu od roku 1988, kde se rychle rozšiřuje. Pro implementaci používá sběrnice LON procesor Neuron Chip, protokol LonTalk a technologii LonWorks. Zabudované charakteristické funkce sběrnice LON jsou tyto: podpora všech sedmi vrstev síťového modelu ISO OSI koncepce je dána distribuovanou inteligencí po sběrnici hlášení řízení jevy (event driven messaging) tři procesory na jediném čipu Neuron aplikační procesor, síťový procesor a procesor MAC (Media Access Control) síťovým rozhraním je Neuron Chip. Sběrnice podporuje řadu komunikačních médií a různé topologie (architekturu) sítě. standardizované typy dat a cílů přispívají k interoperabilitě podpora pro autodokumentaci zajištění redundance podpora "multi-masteru". 6.1 (Hlavní) propojovací jednotka Hlavní propojovací jednotka vytváří fyzické připojení na součásti INSUM. Základní provedení propojovací jednotky je tvořeno standardními deskami a zakončovací deskou (termination plate). Podle požadavku je možno přidat rozšiřovací desku (extension plate). Kritéria výběru propojovací jednotky jsou popsána v kapitole "Informace pro objednávání". 6.2 Napájecí modul Zařízení připojená přímo na propojovací jednotku jsou napájena ze zdroje 24 V ss. Těchto 24 V ss je možno odebrat přímo ze standardní napájecí jednotky, která se připojuje přímo do propojovací jednotky, nebo z externího zdroje. 6.3 Směrovače (routers) Směrovače neboli routery v rámci INSUM umožňují přenos hlášení mezi hlavní sítí a dílčími sítěmi. Jeden router může obsluhovat 32 provozních jednotek a 32 manuálních ovládacích panelů (Manual Control Panels).

8 datový klíč výstražná indikace chybová indikace výpis vypnutí (vybavení systému) klávesa výchozí polohy výpis výstrah Kódovací kolečko 8 zobrazovací modul z kapalných krystalů funkční klávesy zadávací tlačítko výstupní tlačítko (změny) Dva routery v kombinaci dohromady tvoří kompaktní a cenově výhodnou jednotku, která se nazývá dvojitý router (double router). Na jednu propojovací jednotku je možno připojit tyto dva routery v kombinaci a propojovat tak 128 provozních jednotek (Field Units) a 128 manuálních ovládacích panelů (Manual Control Panels). LED indikační diody slouží pro externí diagnostiku jednotky. Blikající žluté LED indikují probíhající komunikaci na příslušné dílčí síti (subnet) a "servisní LED" indikuje různý chybový stav na jednotce. 6.4 Mezisíťové počítače (gateways) Zajišťují komunikaci s PCS, PLC, systémy SCADA nebo dalšími systémy, které nemají rozhraní na sběrnici LON. INSUM nabízí gateway typu Profibus DP a Modbus RTU. Další gateway jsou ve vývoji a měly by podporovat různé další systémy (Ethernet a jiné). Na jedné propojovací jednotce je možno mít dva mezisíťové počítače. Další rozšíření je možno realizovat zapojením propojovacích jednotek do kaskády. K dispozici je také diagnostika pro přední stranu systému. Tato diagnostika obsahuje komunikaci na externí systém DCS a interní sběrnici LON, diagnostiku stavu centrální aritmetické jednotky (CPU) a sledování aktivace napájení. Kromě toho je zde nulovací (Reset) tlačítko, které inicializuje jednotku a port Com pro download firmwaru. 6.5 Systémový hodinový signál Pro přesné přidělení časových příznaků k jevům používá INSUM globální polohovací systém (GPS Global Positioning System).

9 6.6 Rozhraní MMI (Man Machine Interface) MMI představuje kompaktní jednotku, která se používá jako víceúčelový nástroj pro konfiguraci (Configuration), provoz (Operation) a diagnostiku (Diagnostics). Kódovací kolečko na jednotce MMI zajišťuje rychlý pohyb v různých menu. Provoz pomocí menu se provádí pouze třemi klávesami, díky jejich uživatelsky příznivému a kontextově orientovanému uspořádání. Jednotka je chráněna proti neoprávněnému přístupu. Datový klíč (Data Key) obsahuje přístupovou úroveň pro uživatele. Tento "datový klíč" však neomezuje prohlížení informace uživatelem. Klávesa "Home Key" uvádí uživatele do základního menu. Kromě toho jsou zde ještě další dvě klávesy "Escape" a "Enter". Klávesa "Escape" se používá pro přechod zpět do předcházejícího menu, klávesa "Enter" slouží pro potvrzení výběru. Výkonný 6 řádkový LCD displej s 20 znaky a zadním podsvitem zobrazuje příslušnou informaci podle zvoleného výběru. Na jednotce se také nachází LED diody "Warning" (= výstraha) a "Fault" (= porucha), kterými se indikuje nový nebo dosud nepotvrzený alarmový stav. Ve vyšší úrovni menu se provádí listování všemi existujícími výstrahami nebo poruchami. Klávesy na jedno stlačení jsou vybveny příslušnými LED indikačními diodami. Pro lepší uživatelské využití jsou všechny klávesy inteligentně označeny tak, aby znázornily vždy určitou konkrétní funkci, nikoliv popisný text. Například klávesa "Home Key" je označena znakem výchozí polohy (Home Sign), výpisem výstražných hlášení (List Warnings) a výpisem alarmů (List Alarm). Klávesy jsou také označeny otazníkem (?) viz obr. na str. 8. Nad nimi je díky zabudované dvojjazyčnosti možnost zobrazovat hlášení v národním jazyce. Aby se usnadnilo ovládání MMI pomocí kláves a současně aby nedošlo k náhodnému stlačení kláves a tedy aby nedošlo k narušení funkce přístroje, byl zvolen poněkud jiný přístup. Pro ovládání kláves, jejichž funkce nemá za následek vyslání dat na provozní sběrnici, tzn. pro ovládání interních povelů MMI stačí jediné stlačení těchto kláves. Operace, při kterých je vysláno hlášení prostřednictvím provozní sběrnice, fungují na principu "napřed navol a pak provozuj". To znamená, že např. pro spuštění a zastavení motoru je třeba příslušné tlačítko stlačit dvakrát. 6.7 Operátorská stanice INSUM Pod označením INSUM OS se rozumí operátorský staniční software, který umožňuje pružné počítačové řízení funkce systému INSUM. INSUM OS umožňuje provádět konfiguraci/nastavování systému a slouží jako údržbový nástroj souběžně se systémem PCS (Process Control System). Program může fungovat pod operačním prostředím Windows NT, na standardních PC s interfejsovou kartou LON. INSUM OS představuje vysoce výkonný a uživatelsky příznivý nástroj pro konfiguraci, řízení a monitorování systému INSUM. V následujícím textu uvádíme specifické a vylepšené funkce, které jsou podporovány systémem INSUM OS. Parametrizace (Parametrisation): Několik způsobů pro rychlou konfiguraci parametrů různých zařízení, pomocí on-line šablon nebo kalkulačních tabulek připravených předem a později importovaných do INSUM OS. Kontextuální senzitivní nápověda (Help) pro uživatele, pomáhající uživateli správně nastavit políčka parametrů. Další funkce jako např. "horizontální parametrizace" (Horizontal Parametring), usnadňující kolektivní konfiguraci/modifikaci souboru parametrů určité skupiny zařízení. Kompletní bezpečnost pomocí "identifikační a autorizační" (Authentification and Authorization) kontroly. Kromě toho v přístroji je uchováván "změnový protokol" (Change Log) o parametrizačních činnostech, jehož pomocí se dokáže vystopovat, kdo co a kdy změnil. Indikace (Annunciation): Indikace alarmů, jevů, hlášení a měřených hodnot atd. v reálném čase, spolu s funkcemi, jako např. "horizontální indikace" (Horizontal Annunciation), která podporuje zobrazování předem vybraných parametrů na obrazovce pro skupinu zařízení. V pořadí poslední alarmy a jevy jsou zobrazovány na spodní straně obrazovky. Jednoduchý pohyb a volba zařízení a parametrů pro indikaci. Určování trendů (Trending): Podpora trendů vytvářených v reálném čase (online) a historických trendů. Protokolování jevů (Events Logging): Všechny jevy z provozních zařízení je možno kvůli pozdější analýze zaznamenat spolu s časovým příznakem. Provoz (Operation): Provozní zařízení je možno ovládat pohodlně pomocí INSUM OS. I v tomto případě se používá metody "napřed navol a pak provozuj", podobně jako u MMI. 9

10 10 Uživatel může v kterémkoliv okamžiku zkontrolovat svá přístupová práva a povolené operace. Obrazovka "specifická pro typ pohonu", která umožňuje uživatelsky příznivé ovládání příslušných zařízení. Povely a tlačítka na obrazovce pro dané zařízení jsou specifická pro typ zvoleného zařízení. Systémový stav (System Status): Možnost dynamického kreslení slepého schémat rozváděče, podle skutečného rozložení přístrojů. Na této obrazovce je možno provádět rychlé sledování všech provozních zařízení. Profil uživatele a povolení přístupu (User Profiles and Access Authorization): Systémový administrátor definuje uživatele a jejich přístupová práva. Existují následující různé typy uživatelů: "read only" (pouze ke čtení) "read and operation" (čtení a ovládání) "read and parametring" (čtení a nastavování parametrů) "read, operation and parametring" (čtení, ovládání a nastavování parametrů) Typ inicializace závisí na uzlu a na různých uživatelích. Dálkový přístup (Remote Access): Uživatel se může přihlásit (navázat spojení, provést incializaci) do INSUM OS z kteréhokoliv dalšího počítače na stejné síti LON. Nápověda (Help): Existují dva typy nápovědy provozní (Operation) a systémová (System). Provozní nápověda poskytuje technickou pomoc týkající se operací INSUM. Systémová nápověda uvádí informaci o používání programu INSUM OS a jeho různých funkcí. Rozhraní (Interfaces): Hodnoty parametrů z tabulek Excelu nebo Accessu je možno zavádět přímo do programu INSUM OS. Podpora národních jazyků (Native Language Support): Další výkonná funkce systému, která dále přispívá ke "zdomácnění" systému. Systém je možno zákaznicky specificky nastavit tak, aby se hlásil v jazyce příslušného uživatele. V současnosti jsou jazyky založeny na znacích používaných angličtinou, s některými dalšími speciálními znaky navíc. Další vlastnosti (Other Features): Zálohování dat pro protokoly jevů a historická data, bez nutnosti ukončení provozu systému. Možnost konfigurování barev pro ON-OFF, podle různých zvyklostí jednotlivých zemí. Kompletní systém INSUM OS. Zobrazení a interní datová struktura je kompatibilní s "rokem 2000". 6.8 Motorová řídicí jednotka (MCU Motor Control Unit) Srdcem systému řízení motoru pomocí INSUM je motorová řídicí jednotka MCU. Jedna MCU je schopna ovládat jeden motor. Jednotky MCU jsou vhodným způsobem umístěny v modulech motorových spouštěčů. Zabudovaný proudový snímač v MCU sleduje výpočet a přesnost měření proudů, do velikosti 63A. U motorů s vyšším jmenovitým proudem je možno použít vhodný transformátor proudu. Jednotky MCU jsou rozděleny na dvě verze, jedna cenově levná a druhá "kompatibilní danému řešení" zákazníka. MCU1 je jednoduchá řídící jednotka motoru, zajišťující ochranu motoru, řízení a monitorování. Hodí se pro standardní aplikace. MCU2 je vysoce dokonalá řídící jednotka motoru, založená na MCU1. Navíc je tato jednotka vybavená rozsáhlými řídicími, ochrannými a monitorovacími funkcemi, plus některými funkcemi vázanými na řízení procesu. Používá se pro složitější a náročnější požadavky. Mikroprocesorová motorová řídicí jednotka MCU se zabudovaným proudovým snímačem. Montážní základna

11 11 Typy motorů podporované jednotkami MCU: MCU1: motor pro přímé připojení na síť (DOL - Direct On Line) reverzační motor pro přímé připojení na síť (REV Reversing Direct On Line) motor pro přímé připojení na síť, s jednotkou dálkového ovládání (DOL RCU). RCU je typ pohonu, kde stykač je přímo řízen spínačem RCU. U pohonů typu RCU provádí řídicí jednotka MCU start a stop motoru pomocí impulzů rozběhových a zastavovacích výstupních relé. Délka impulzu je 150 ms. MCU2: motor pro přímé připojení na síť (DOL Direct On Line) reverzační motor pro přímé připojení na síť (REV Reversing Direct On Line) motor pro přímé připojení na síť, s jednotkou dálkového ovládání (DOL RCU). RCU reverzace motor hvězda - trojúhelník, bez reverzace motor hvězda - trojúhelník, s reverzací dvourychlostní pohony dvourychlostní reverzace ovládače elektromagnetický pohon jako jednofázové přímé připojení (DOL), s normálními nebo západkově blokovanými stykači spouštění přes autotransformátor používá se pro rozběh sníženým napětím, hlavně tam, kde v důsledku velkých záběrných proudů může dojít k velkým úbytkům napětí. plynulý rozběh/zastavení v aplikacích, kde je třeba mít vyhrazenu vlastní prodlevu při rozběhové a doběhové sekvenci. Po uplynuté této prodlevy je nutno deaktivovat ochranu proti nedostatečné zátěži nebo ochranu proti chodu naprázdno.

12 Funkce INSUM Funkce INSUM je z širokého pohledu možno roztřídit do tří hlavních kategorií: ochranné funkce dohlížecí funkce přídavné funkce Tyto funkce jsou konfigurovatelné a jsou realizovány na úrovni provozních jednotek (FU). Postup konfigurování provozních jednotek se nazývá "parametrizace". Motorové řídicí jednotky (MCU) musí být konfigurovány podle údajů výrobce k příslušnému motoru a podle požadavků aplikace Ochrana proti výpadku fáze (Phase Loss Protection) Tato ochrana provádí trvalé monitorování poměru mezi minimálním fázovým proudem a maximálním fázovým proudem ve všech třech fázích. Při dosažení předem definované alarmové úrovně pro ztrátu fáze, dojde k vyslání předběžné výstrahy pro příslušnou fázi a hlášení "Phase Loss Alarm 1P2/3". Jakmile je dosaženo předem definované vybavovací úrovně, nastane aktivace časovače prodlevy pro vybavení (trip delay timer) a pokud vybavovací podmínky přetrvávají po nastavenou dobu prodlevy, inině, avšak motor ještě nevypne, dokud nedojde k překročení vybavovací úrovně pro předem nastavenou dobu prodlevy pro vybavení. Předem je třeba parametrizovat "Alarm Level" (= alarmovou úroveň) a "Trip Level" (= vybavovací úroveň). Pokud přijaté nápravné opatření je schopno obnovit normální podmínky na motoru ještě před uplynutím prodlevy pro vybavení (trip delay time), nedojde k vypnutí motoru. Předvýstraha upozorní obsluhu na nutnost provedení určité činnosti, která zabrání vzniku případné 7.1 Ochranné funkce Motorové ochranné funkce zabezpečují motor proti nežádoucím procesům nebo mechanickým situacím. Požadované motorové ochranné funkce je možno předem parametrizovat. Základní metoda přístupu spočívá v tom, že je třeba generovat včasné výstrahy při dosažení předem nastavené alarmové úrovhavárie. Pokud dojde k vypnutí (vybavení) motoru v důsledku aktivace některé z ochranných funkcí, je možno návrat do původního stavu provést různými způsoby, podle požadavků konkrétní aplikace. Motor je možno konfigurovat na některý z následujících režimů vybavení vypnutého stavu (trip reset mode): Automatický návrat do původního stavu před vybavením (Auto Trip Reset) Dálkový návrat do původního stavu před vybavením (Remote Trip Reset) Místní návrat do původního stavu před vybavením (Local Trip Reset) Dálkové & místní vynulování (Remote & Local Trip Reset) Algoritmus v motorové řídicí jednotce provede odpovídající úkon, příp. generuje hlášení o různých alarmových situacích. Ochranné funkce jsou konfigurovatelné a mohou být aktivovány či deaktivovány podle požadavku. Je také možné maskovat vznik určitých alarmů nebo jevů, které jsou pak hlášeny do maskovací tabulky alarmů a jevů, avšak daná funkce stále může být aktivní. Motorová řídicí jednotky MCU1 provádí standardní ochranné funkce. U jednotky MCU2 jsou k dispozici kromě standardní ochrany ještě další složitější a modernější ochranné funkce. Standardní ochranné funkce u MCU: Ochrana proti tepelnému přetížení (Thermal Overload Protection) Podle požadavků normy IEC na tepelné relé dojde k aktivaci MCU, která vypne stykač. Třídu vybavení t6-krát je možno navolit v rozsahu 5-40 sekund. Při dosažení nastavených teplotních podmínek vyšle MCU výstražné hlášení "TOL Alarm". MCU vypočítává dobu "Time to Trip" (doba do vybavení) a "Time to Reset" (doba pro nastavení do původního stavu). Navíc je vysláno hlášení "TOL Reset Level Reached" (= nulovací hladina TOL dosažena). Na každý povel před tímto stavem bude vyslána alarmová odezva "Start up Inhibit Trip".

13 cializuje MCU samotné vybavení na stykači a vyšle hlášení "Phase Loss Trip" (= vybavení v důsledku ztráty fáze) Ochrana proti podtížení (Underload Protection) Funkce ochrany proti podtížení slouží pro indikaci chodu motoru pod jmenovitou kapacitou, tedy "mrhání" výkonem stroje. Motorová řídicí jednotka MCU diagnostikuje tuto situaci a inicializuje "ochranu proti příliš nízké zátěži". Motorová řídicí jednotka MCU monitoruje maximální fázový proud (I Lmax ) měřeného trojfázového proudu a pokud tento proud poklesne pod stanovenou alarmovou úroveň, inicializuje výstražné hlášení "U/L Alarm". Pokud I Lmax je menší než vybavovací úroveň, následuje vypnutí motoru a po uplynutí prodlevy pro vybavení ochrany vyslání hlášení "U/L Trip" Ochrana proti chodu naprázdno (No Load Protection) Motorová řídicí jednotka MCU chrání motor proti chodu naprázdno, k němuž může dojít v důsledku náhlé ztráty zátěže v poháněném procesu. Tato funkce využívá maximální měřený fázový proud (I L max. ). Motorová řídicí jednotka MCU monitoruje maximální fázový proud (I Lmax ) měřených tří fází. Pokud hodnota proudu poklesne pod alarmovou úroveň, je vysláno alarmové hlášení "N/L Alarm" a následuje vypnutí motoru. Po uplynutí nastavené prodlevy pro vybavení je vysláno hlášení "N/L Trip" Ochrana proti zablokování rotoru (Stall Protection) Motorová řídicí jednotka MCU chrání motor proti zablokování, k němuž může dojít v důsledku mechanického záseku nebo ucpání procesní linky. Funkce ochrany proti zablokování rotoru se aktivuje pouze po uplynutí rozběhové doby motoru. Jakmile proud tekoucí motorem dosáhne předem parametricky zadanou alarmovou úroveň, MCU generuje předvýstrahu "Stall Alarm" (alarm zablokování rotoru). Pokud tento stav řpetrvává po dobu delší než je nastavená prodleva pro vybavení v důsledku zablokování rotoru (stall trip delay), je vyslán alarm "Stall Trip" a stykač vypne napájení motoru Ochranná funkce "kontrola stykače" (Contactor Supervision Protection) Motorová řídicí jednotka MCU sleduje přepínání kontaktů stykače. Po uplynutí předem definované doby pro přepnutí stykače dochází k aktivaci této funkce. Funkce kontroly stykače cyklicky kontroluje stav pomocných kontaktů stykače. Při zjištění rozdílu mezi stanoveným stavem a skutečným stavem pomocných kontaktů je generována pro příslušný stykač předvýstraha "Feedback Alarm". Při zjištění rozdílu mezi jmenovitým stavem a skutečným stavem měření proudu je vyslán alarm "Feedback Trip" a stykač vypíná.

14 14 Přídavné funkce MCU Rozšířená funkce ochrany proti tepelnému přetížení Motorová řídicí jednotka MCU2 je vybavena několika dalšími rozšířenými funkcemi, které se využívají u určitých aplikací. Po vybavení v důsledku tepelného přetížení (TOL Temperature Overload) je k dispozici určitý speciální nulovací režim, který se nazývá "Automatic Restart after TOL Trip". Při aktivaci tohoto režimu se jednou vypnutý motor v důsledku přetížení po zchládnutí znovu automaticky rozběhne. Opakovaný rozběh motoru proběhne stejným směrem a stejnými otáčkami jako před vypnutím. V některých aplikacích je výhodné krátkodobě potlačit ochranu TOL (ochrana proti tepelnému přetížení) z důvodu zachování funkčnosti řízeného procesu. Pokud je vyslán po vzniku alarmu TOL povel "TOL Bypass", může teplotní zátěž motoru narůst až na 200 % hodnoty před vypnutím motoru Ochrana proti zemnímu spojení (Earth Fault Protection) Ochrana proti zemnímu spojení chrání motor proti vzniku tohoto stavu. Zemní porucha je zjišťována buď měřením fázového proudu, nebo jako signál na výstupu diferenciálního transformátoru proudu. Pokud proud tekoucí do země při zemní poruše dosáhne předem parametricky zadanou alarmovou úroveň, generuje motorová řídicí jednotka MCU předvýstrahu "Earth Fault Alarm". Pokud tento stav přetrvává po dobu delší, než je předem parametricky zadaná prodleva pro vybavení, dojde ke generaci alarmu "Earth Fault Trip" (= vybavení v důsledku zemní poruchy) a stykač motoru vypíná Ochrana proti nevyváženosti fázových proudů (Phase Current Unbalance Protection) Motorová řídicí jednotka chrání motor proti proudové nevyváženosti, k níž může dojít při narušení kontaktů stykače, nevyváženosti v napájecí síti, uvolněných spojích nebo při interní poruše v motoru. Při dosažení předem parametricky zadané alarmové hodnoty proudového převodu (1-I Lmin /I Lmax ) vyšle motorová řídicí jednotka MCU předvýstrahu "Phase Unbalance Alarm" operátorovi. Pokud tento stav trvá déle než doba prodlevy pro vybavení, dochází k vypnutí motoru a vyslání hlášení "Phase Unbalance Trip" (= došlo k vypnutí v důsledku nevyváženosti) Ochrana proti podtížení na bázi detekce účiníku cos φ Motorová řídicí jednotka chrání motor proti příliš nízké zátěži, na principu detekce účiníku. Sledování účiníku je založeno na sledování průchodu proudu a napětí nulou, ve fázi L1. Jakmile se hodnota cos φ dostane pod předem parametricky nastavenou alarmovou hodnotu "Underload cos φ alarm", je generována výstraha

15 "U/L cos φ alarm". Pokud hodnota účiníku i nadále zůstává pod předem parametricky zadanou vybavovací úrovní, po dobu delší než je prodlevy pro vybavení (underload cos φ trip delay), MCU2 vypne motor a vyšle hlášení "U/L cos φ trip" Ochrana proti zablokování rotoru na principu sledování otáček motoru Motorová řídicí jednotka MCU2 chrání motor proti zablokování rotoru. Zablokovaný rotor je detekován snímačem otáček. MCU2 porovnává otáčky motoru s předem parametricky zadanou alarmovou a vybavovací úrovní. Jakmile otáčky poklesnou pod úroveň pro vyslání alarmu (locked alarm level), je vyslána předvýstraha "Locked Alarm". Pokud tento stav trvá déle než nastavená prodleva pro tento ochranný režim, stykač vypne motor a je vyslán alarm "Locked Trip" Ochrana proti příliš vysoké teplotě mtoru (Motor Temperature Protection) MCU2 chrání motor proti příliš vysoké teplotě. Teplotu motoru měří snímač s kladným teplotním koeficientem (PTC). Odpor vstupu PTC snímače je porovnáván s předem parametricky nastavenou alarmovou úrovní PTC a vybavovací úrovní. Jakmile odpor na vstupu PTC překročí tuto nastavenou alarmovou úroveň PTC, je vyslána předvýstraha "PTC Alarm". Při nárůstu odporu nad tuto vybavovací úroveň dojde k vypnutí stykače motoru a vyslání alarmu "PTC Trip". Je možné inicializovat také režim automatického opakovaného rozběhu motoru po vybavení v důsledku aktivace PTC snímače Ochrana proti podpětí (Undervoltage Protection) Motorová řídicí jednotka MCU2 chrání motor proti podpětí. Funkce podpěťové ochrany využívá maximálního měřeného síťového napětí (U Lmax ). Jednotka MCU2 porovnává hodnotu U Lmax s předem parametricky nastavenou alarmovou a vybavovací úrovní. Jakmile U Lmax poklesne pod alarmovou úroveň pro podpětí, je vyslána předvýstraha "Undervoltage Alarm". Jestliže U Lmax zůstává pod touto vybavovací úrovní po dobu delší než nastavená prodleva pro tento případ (undervoltage trip delay), vypne stykač motoru a je vyslán alarm "Undervoltage Trip" Ochrana daná omezeným počtem rozběhů motoru (Start Limitation Protection) Jednotku MCU2 je možno parametrizovat na omezený počet rozběhů motoru během určitého časového intervalu. Pokud aktivujeme pouze jediný rozběh motoru, je hned po prvním rozběhu vyslán alarm "Start Limitation". Pokud počet rozběhů motoru dosáhne maximální povolený počet během určité časové doby, motor se zastaví a je vysláno alarmové hlášení "Start Limitation Trip". Další rozběh motoru již pak nelze provést. 7.2 Dohlížecí funkce Kromě ochranných funkcí provádí INSUM trvalý dohled nad dalšími vybavovacími funkcemi a sleduje údaje získané z údržby motoru. Tato funkce je prováděna funkčními jednotkami FU Hlavní vypínač ve zkušební poloze Pokud hlavní vypínač přepneme do polohy "Test Position", je vysláno jevové hlášení "Main Switch in Test Position". V poloze "Test Position" monitoruje jednotka MCU stav na vstupu a výstupu a fázové proudy. Všechny ochranné funkce založené na měření proudu jsou v takovém případě deaktivovány, aby bylo umožněno zkoušení řídicích obvodů bez nutnosti mít motor v chodu. Při zjištění nějakého proudu v kterékoliv fázi je vyslán alarm "Test Mode Failure Trip" a následuje vypnutí (vybavení; trip) stykače Nouzové zastavení (Emergency Stop) Při aktivaci režimu nouzového zastavení dojde po vypnutí stykače k vyslání alarmu "EM-Stop Activated". Po uvolnění tlačítka "Em Stop" nedojde k rozběhu motoru. 15

16 Režim externího vypnutí (External Trip) Při aktivaci externího vybavovacího vstupu (external trip input) dochází po vypnutí stykače k vyslání alarmu "External Trip" Režim vypnutí hlavního vypínače (Main Switch Trip) Při aktivaci vstupu hlavního vypínače (main switch input) dochází po vypnutí stykače ke generování alarmu "Main Switch OFF" (= hlavní vypínač vypnut) Dohlížecí časovač stykače (Contactor Watchdog) Motorová řídicí jednotka MCU má v obvodu ovládacího napětí zabudováno sledovací relé. Toto relé vypíná v okamžiku, kdy nadřazený procesor zjistí nějakou poruchu na stykači. Ovládací napětí se pak ze stykačů odpojí Režim vlastního sledování (Self Supervision) Motorová řídicí jednotka MCU obsahuje kontrolní časovací obvod, který dohlíží nad chováním hlavního procesoru. Tento režim slouží jako ochrana proti poruše funkce hostitelského (hlavního; host) procesoru Spínací cykly stykače Motorová řídicí jednotka MCU sleduje obsah počitadla spínacích cyklů stykače a při překročení předem definovaného počtu spínacích cyklů vyšle alarm "Maintenance Kx." Počet motorových hodin Motorová řídicí jednotka MCU sleduje obsah počitadla motorových hodin a při překročení předem definovaného mezního počtu generuje alarm "Maintenance Hours Run". 7.3 Přídavné funkce Systém INSUM obsahuje několik specifických funkcí, které usnadňují ovládání rozváděče Seskupování motorů (Motor Grouping) Tato funkce se používá hlavně pro usnadnění systému řízení procesu a pro eliminaci některých rutinních úkolů. Tato funkce umožňuje vytvořit spřažení souboru motorů tak, aby tyto motory sledovaly předem definovanou logickou sekvenci, nazývanou obecně "skupina" (angl. Group). Tato skupina je za normálních okolností řízena povelem pro skupinový start/stop, avšak povoleny jsou i start/stop povely pro jednotlivé motory ve skupině. Aktuální stav skupiny je indikován v příslušné stavové informaci, jako např. Group Stopped (skupina zastavena), Group Starting (skupina se spouští), Group Running (skupina v chodu) atd Časová synchronizace (Time Synchronization) Alarmy a jevy generované motorovou řídicí jednotkou dostávají přesný časový příznak ze systému naprosto přesného synchronizovaného času Funkce "zabezpečení proti poruše" (Failsafe) Jednou z důležitých vlastností podporovaných INSUMem je funkce "failsafe". Při této funkci je sledována ztráta komunikace s procesním řídicím systémem (Process Control System) nebo porucha interní komunikace (Internal Communication). Pokud dojde ke zjištění poruchy u jednoho tohoto systému, aktivuje MCU předem parametricky zadanou funkci, tzn. No Operation (žádný další provoz), Start Motor Direction 1 (rozběh motoru ve směru 1), Start Motor Direction 2 (rozběh motoru ve směru 2) nebo Stop Motor (zastavení motoru). Tím se zabrání kompletnímu výpadku celého provozu Řízení přístupu (Control Access Authority CA) Jednou ze specifických funkcí systému INSUM je "Control Access Authority", která sleduje činnost funkčních jednotek FU z neautorizovaných řídicích stanic. Příslušná funkční jednotka FU vyšle tabulku "Control Access Table CAT", v níž je uložena hierarchie mezi všemi stanicemi. Maximální počet kategorií stanic je 16. Funkční jednotka také udržuje přídavné políčko "CA-owner" (vlastník CA), do něhož je ukládán kód řídicí stanice mající CA (řízený přístup). Funkční jednotka může pak přijímat pouze povely od této řídicí stanice. FU vyhodnocuje příslušný řídicí povel podle zdrojové adresy takového řídicího povelu a podle nastaveného stavu v políčku "CA Owner". Pouze

17 tehdy, když povel a CA patří ke stejné stanici, je takový povel předán dále do motoru. Tím se zajistí dokonalá bezpečnost při práci s ovládacími povely. Aby dostala přístup k ovládání (CA) a aby tedy mohla určitá stanice ovládat FU, musí stanice s nízkou prioritou v CAT vyslat dotaz na stanici s vyšší prioritou. 8.0 Rozhraní na procesní řídicí systém Komunikační rozhraní směrem k procesnímu řídicímu systému nabízí několik možností. Implementovaná komunikační rozhraní jsou Profibus DP a Modbus RTU. Protokol LON Talk, používaný pro interní komunikaci, může být použit také pro externí komunikaci. V budoucnu budou k dispozici i další rozhraní. Rozhraní Ethernet field bus je nabízeno od druhého kvartálu roku Dalším implementovaným rozhraním by měl být Profibus DP-E. 8.1 Rozhraní LON Komunikace s procesním řídicím systémem PCS v rámci sítě LON probíhá po LON Standard Network Variable Types (SNVTs), které zajišťují dokonalou kompatibilitu s výrobky dalších výrobců. Přenášená data je možno rozdělit na několik níže uvedených tříd: procesní data: stavové signály, měřené hodnoty a spínací povely alarmy a jevy opatřené časovými příznaky data související s časovou synchronizací. Přenosová rychlost dat může být 1,25 MB nebo 78 kb/s, s možností redundance. Komunikace probíhá buď po zkrouceném metalickém páru vodičů, optickém vlákně nebo silovém vedení. 8.2 Mezisíťový počítač LON-MODBUS RTU Jedná se o nejjednodušší, nejsnadnější a vylepšené rozhraní, implementované v systému INSUM. U tohoto systému je možno zajistit si přístup z INSUMu pouze k požadované informaci. Struktura sběrnice MODBUS je poměrně pružná a konfigurovatelná. Pružnost daná konfigurovatelností požadované informace z INSUM minimalizuje zatížení sběrnice a pomáhá optimalizovat dobu odezvy. Mezisíťový počítač Modbus gateway provádí propojení interní sběrnice LON field s protokolem Modbus RTU. Strana LON pracuje se standardními síťovými typy proměnných (Standard Network Variable Types SNVTs). K dispozici je také software na bázi PC tzv. PoCT který generuje mapovací popisy mezi datovými objekty LON a stranou ModBus gateway. Konfigurační nástroj PoCT Konfigurační software PoCT pracuje pod MS Windows NT a MS Windows 95. Slouží k mapování dat ze stranyinsum LON a PCS MODBUS a je implementován v MS Visual Basicu. PoCT usnadňuje interaktivní definici mapovacích síťových proměnných (Network Variables NV) v síti LON s registrem Modbus Register. Vytváří výstupní soubor, založený na vstupní databázi a na uživatelském vstupu, který je pak možno zavést do uzlu gateway node. 8.3 LON Profibus DP Gateway Současný Profibus DP Gateway, implementovaný v INSUM, podporuje zpracování 48 provozních jednotek na jeden Profibus Gateway. Zpracování všech 128 provozních jednotek s komplexními funkcemi bude k dispozici u Profibus DP-E Gateway. 17

18 18 Poznámky:

19 19

20 ABB ELSYNN s.r.o. Rozváděče pro NN Heršpická BRNO Česká republika Telefon: Fax:

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II Program 13:00 13:05 Úvod 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace 14:15 14:45 Přestávka I 14:45 15:45 Profinet 15:45 16:15 Přestávka II 16:15 17:10 Novinky Simatic, ET 200, 17:10 17:15 Diskuze, závěr Profinet

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz

Napájecí zdroj JSD. Dohledový IP modul. Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz Napájecí zdroj JSD Dohledový IP modul Verze dokumentu: 1.0 Datum vydání: 19. 2. 2014 Poslední úprava: 19.02.2014 www.alcoma.cz OBSAH str. 1 ÚVOD... 1 2 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ K DÁLKOVÉMU DOHLEDU... 1 2.1 WEBOVÉ

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Součásti systému LOGICA

Součásti systému LOGICA Součásti systému LOGICA Autonomní nouzová svítidla, svítidla s bezpečnostními tabulkami a elektroinvertery umožňují instalaci systému nouzového osvětlení do malých, středně velkých i velkých aplikací.

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451

Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat. centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Přenos informace Systémy pro sběr a přenos dat centralizované a distribuované systémy pojem inteligentní senzor standard IEEE 1451 Centralizované a distribuované systémy Centralizovaný systém Krokový motor

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

CA4 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CA4 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA4 PŘÍRUČKA UŽIVATELE CA4 je inteligentní komunikační adaptér umožňující propojení sítí automatů a periferií MICROPEL mezi sebou nebo ke vzdáleným dispečinkům pomocí sítí Ethernet/Internet. příručka uživatele

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti

PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti PROFINET Komunikační síť, s investicí do budoucnosti» Redundantní přenosová média» O t e v ře n ý s t a n d a r d» S n a d n á ko n f i g u ra c e PROFINET Otevřený průmyslový standard vycházející z technologie

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Digitální elektroměry MGDIZ

Digitální elektroměry MGDIZ Instalace Digitální elektroměry MGDIZ Návod k obsluze a programování Přístroj připojte podle schématu umístěném na vnitřní straně horního výklopného krytu svorkovnice. Svorky 13-15 - řízení tarifu, svorky

Více

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra version: 06-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY RACK MONITORING SYSTEMS CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9 9 Výrobní

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji

Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Chraňte svůj výrobní proces před poškozením a prostoji Hlídač zatížení Emotron M20 Vaše pojistka proti Hlídač zatížení Emotron M20 šetří váš čas proces a peníze. Ochrání vaše čerpadla a ostatní vybavení

Více

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory

Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje a proudové transformátory Digitální měřící přístroje DMK: 96x48mm Panelové provedení Modulární provedení Jednofázové Jednofunkční Voltmetr mpérmetr Voltmetr nebo mpérmetr Kmitočtoměr

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

Používá internetovou technologii VIBROWEB. Monitorování online chytře & pružně. Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami

Používá internetovou technologii VIBROWEB. Monitorování online chytře & pružně. Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami Používá internetovou technologii VIBROWEB Monitorování online chytře & pružně Ideální pro stroje s proměnnými otáčkami VIBROWEB Spolehlivé online monitorování klíčových zařízení Architektura přístroje

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Funkce G130/G150/S150

Funkce G130/G150/S150 Funkce G130/G150/S150 TIA na dosah Siemens AG. All rights reserved. Funkce pohonu SINAMICS G130/G150/S150 Základní funkce pohonu: identifikace motoru, optimalizace účinnosti, rychlá magnetizace asynchronních

Více