Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1"

Transkript

1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních technických norem pro stroje a strojní zařízení v praxi. Týká se to především ČSN EN (Bezpečnost strojních zařízení Bezpečnostní části řídících systémů Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci). Splnění přísných požadavků této normy vyžaduje u elektrických řídících systémů použít speciální přístroje, tzv. bezpečnostní moduly. Základním konstrukčním prvkem bezpečnostních modulů jsou relé s nuceným vedením kontaktů, přičemž propojení těchto prvků uvnitř modulu umožňuje, aby každý bezpečnostní modul kontroloval nejen vnější obvody, které jsou k němu připojeny, ale i sám sebe. Funkci lze ve stručnosti popsat následovně. Řídící přístroj (vypínač ovládaný tlačítkem, mechanický polohový vypínač apod.) snímá požadavek na bezpečnostní funkci a při jeho objevení se, vyvolává přestavení kontaktů řídícího přístroje vstupní signál pro vykonání bezpečnostní funkce. Tento signál je propojovacím vedením přenesen na akční člen (např. relé, stykač, elektromagneticky ovládaný ventil apod.), který vykonává zásah vedoucí k dosažení bezpečného stavu zařízení. Speciální přístroj, tzv. bezpečnostní modul, zapojený mezi řídící přístroj a akční člen, může zvýšit odolnost bezpečnostního obvodu vůči závadám až na úroveň vyhovující požadavkům kategorie 4 podle ČSN EN Bezpečnostní modul reaguje na vstupní signál od řídícího přístroje, vyvolává výstupní signál pro akční člen, detekuje a vyhodnocuje závady v bezpečnostním obvodu a kontroluje sám sebe. Výslednou odolnost bezpečnostního obvodu s bezpečnostním modulem proti závadám, a tím i splnění požadavků příslušné kategorie ČSN EN 954-1, ovlivňuje počet přístrojů, které jsou v jednom obvodu zapojeny, i způsob propojení všech přístrojů. Ke splnění požadavků ČSN EN pro kategorii 2 postačuje bezpečnostní obvod s jedním kanálem (jeden vstupní signál, jeden bezpečnostní modul, jeden akční člen). Pro splnění požadavků kategorie 3 a 4 je nezbytně nutný bezpečnostní obvod se dvěma kanály (dva vstupní signály, jeden bezpečnostní modul, dva akční členy), přičemž pro splnění požadavků kategorie 4, musí mít každý kanál jinou polaritu, aby bylo možné eliminovat příčný zkrat mezi oběma kanály. Mezi bezpečnostní funkce, které jsou obvykle zajišťovány prostřednictvím bezpečnostních obvodů elektrických řídících systémů, patří např. funkce pro: - nouzové zastavení kategorie 0 - nouzové zastavení kategorie 1 - blokování nebezpečných pohybů v závislosti na poloze ochranných krytů - blokování nebezpečných pohybů v závislosti na signálech optoelektrických bezpečnostních zařízení - kontrolu dvouručního ovládacího zařízení - kontrolu doběhu Funkce STOP (zastavení) jsou v ČSN EN rozděleny do tří kategorií: Kategorie 0 - neřízené zastavení bezpečnostním vypnutím, tj. zastavení pohybu stroje vypnutím přívodu energie do pohonů stroje, přičemž jsou v činnosti všechny brzdy a mechanické přístroje určené k zastavení Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

2 Kategorie 1 - řízené zastavení, tj. zastavení pohybu stroje sestupnou hranou signálu (převedením povelového signálu z úrovně H na úroveň L), jakmile řídící systém přijme povel k zastavení, přičemž výkonové části stroje zůstanou během procesu zastavování pod napětím. Kategorie 2 - řízené zastavení, při kterém akční členy řídícího systému zůstávají pod napětím. Každý stroj musí být vybaven řídící funkcí STOP kategorie 0, a vyžadují-li to bezpečnost a funkční potřeby stroje (jsou-li např. použity pohony s frekvenčními měniči), musí být stroj vybaven i funkcí STOP kategorie 1 nebo kategorie 2. Bezpečnostní kategorie dle ČSN EN 954-1: Kategorie B je základní kategorie, jejíž požadavky mohou být aplikovány jen na bezpečnostní části řídícího systému jednoduchých a relativně bezpečných strojů. Ke splnění požadavků kategorie B stačí, aby bezpečnostní části řídícího systému byly navrženy, vyrobeny, vybrány a namontovány, popř. kombinovány podle příslušných norem a při dodržení zásad pro určené použití tak, že mohou odolávat očekávanému provoznímu namáhání a vnějším vlivům. Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce, ale pravděpodobnost jejího výskytu je menší než v kategorii B. Kategorie 1 vyžaduje, aby bezpečnostní části řídícího systému byly navrženy a vyrobeny s použitím osvědčených součástí a bezpečnostních zásad tak, aby bylo dosaženo zvýšené odolnosti vůči závadám. Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce, ale pravděpodobnost jejího výskytu je menší než v kategorii B. Kategorie 2 vyžaduje, aby bezpečnostní funkce nouzového zastavení byla řídícím systémem stroje kontrolována ve vhodných intervalech, přičemž délka intervalu závisí na druhu a použití stroje. Při závadě může dojít ke ztrátě bezpečnostní funkce, ale při kontrole musí být závada detekována a musí být znemožněno spuštění stroje až do doby odstranění závady. Kategorie 3 vyžaduje, že jednotlivá závada nesmí vést ke ztrátě bezpečnostní funkce obvodu. Některé, ne však všechny, závady musí řídící systém stroje detekovat, přičemž nahromadění nedetekovaných závad může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce obvodu. Kategorie 4 má velmi tvrdé požadavky, které mohou splnit jen takové bezpečnostní obvody pro nouzové zastavení, ve kterých jsou všechny závady detekovány dostatečně včas, aby bylo zabráněno ztrátě bezpečnostní funkce, přičemž při výskytu jakýchkoliv závad musí být bezpečnostní funkce obvodu vždy zachována. Volbu bezpečnostního modulu vyhovujícího konkrétní bezpečnostní kategorii lze provést pomocí následujícího diagramu. S - závažnost možných úrazů S1 - lehké úrazy S2 - těžké úrazy, včetně smrtelných F - četnost a trvání provozu zařízení F1 - vzácné několikanásobné a nebo krátké trvání F2 - časté krátké a nebo dlouhé trvání P - možnosti zabránění nežádoucím stavům P1 - za určitých podmínek P2 - obtížně preferované kategorie možné kategorie, vyžadující dodatková opatření předimenzované opatření vzhledem k riziku Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

3 Přehled bezpečnostních modulů C 570 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří - jednokanálové zapojení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - signalizace pomocí LED pro napájení a provoz - výstupy: 4 spínací a 2 rozpínací kontakty s nuceným vedením - ovládací napětí 24V AC/DC, 110V AC, 230V AC - šířka 75mm C 571 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří - jedno nebo dvoukanálové zapojení - automatický start nebo hlídaný start - pracovní napětí U c na tlačítku nouzového zastavení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - signalizace pomocí LED pro napájení a oba kanály - výstupy: 2 spínací kontakty s nuceným vedením - ovládací napětí 24V AC/DC, 115V AC, 230V AC - šířka 22,5 mm C 572 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří - jedno nebo dvoukanálové zapojení - automatický start nebo hlídaný start - napětí 24V DC na tlačítku nouzového zastavení - detekce zkratu na tlačítku nouzového zastavení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - signalizace pomocí LED pro napájení a oba kanály - výstupy: 3 spínací a 2 rozpínací kontakty s nuceným vedením - ovládací napětí 24V AC, 110V AC, 230V AC, 24V DC - šířka 45mm Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

4 C 573 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří - jedno nebo dvoukanálové zapojení - pracovní napětí U c na tlačítku nouzového zastavení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - signalizace pomocí LED pro napájení a oba kanály - výstupy: 3 spínací a 1 rozpínací kontakt s nuceným vedením - ovládací napětí 24V AC/DC - šířka 22,5mm C 574 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří s časovým zpožděním - automatický start nebo hlídaný start podle provedení - jedno nebo dvoukanálové zapojení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - signalizace pomocí LED pro napájení a oba časově nezpožděné nebo zpožděné kanály - zpožděný odpad kontaktů nastavitelný dle provedení od 0,05s až do 30s - výstup: 2 spínací, 1 rozpínací a 2 spínací časově zpožděné kontakty - ovládací napětí 24V AC, 110V AC, 230V AC, 24V DC - šířka 45mm C 575 přístroj pro kontrolu dvouručního ovládacího zařízení - slouží k zapnutí při stlačení (ve spojení s přístrojem C 578) - 24V DC na dvouručním zařízení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - signalizace stavů pomocí 5 LED - současné hlídání: 0,5s - výstup: 2 spínací a 2 rozpínací kontakty s nuceným vedením - ovládací napětí 24V AC, 110V AC, 230V AC, 24V DC - šířka 45mm Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

5 C 576 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří - automatický start - detekuje zkrat na tlačítku nouzového zastavení - 24V DC na tlačítku nouzového zastavení - dvoukanálové zapojení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - LED indikátor pro napájení a oba kanály - výstup: 2 spínací kontakty - šířka 22,5mm C 577 přístroj pro nouzové zastavení a bezpečnostní hlídač dveří - kontrolovaný start - detekuje zkrat na tlačítku nouzového zastavení - 24V DC na tlačítku nouzového zastavení - dvoukanálové zapojení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - LED indikátor pro napájení a oba kanály - výstup: 2 spínací kontakty - šířka 22,5mm C 578 monitor překročení hodnoty - detekuje zkrat na tlačítku nouzového zastavení - 24V DC na tlačítku nouzového zastavení - zpětnovazební obvod pro monitorování externího stykače - LED indikátor pro napájení a uvolnění - výstup: 3 spínací a 1 rozpínací kontakty s nuceným vedením - kontrolovaný start - šířka 45mm Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

6 C 579 rozšiřitelná jednotka kontaktů - výstup: 4 spínací kontakty s nuceným vedením - LED indikátor pro napájení a oba kanály - šířka 25mm Přehledová tabulka funkcí jednotlivých bezpečnostních modulů: Typ C 570 C 571 C 572 C 573 C 574 C 575 C 576 C 577 C 578 C 579 Jednokanálové připojení ano ano ano ano ano ano ano Dvoukanálové připojení - ano ano ano ano ano ano ano - ano Monitoring příčného zkratu - - ano - ano ano ano ano - - mezi kanály Bezpečnostní kategorie Nouzové zastavení ano ano ano ano ano - ano ano - - Blokování nebezp. pohybů v ano ano ano ano ano - ano ano - - záv. na poloze ochr. krytů Kontrola dvouručního ano ovládacího zařízení Zpětnovazební obvod pro ano ano ano ano ano ano ano ano - - monitorování externího stykače Počet spínacích kontaktů Počet rozpínacích kontaktů Počet časově zpožděných kontaktů Počet signalizačních kontaktů Šířka v mm 75 22, , ,5 22, ,5 Autostart ano ano ano ano ano - ano Řízený start - - ano ano - - Mechanická životnost 3mil. 10mil. 10mil. 10mil. 10mil. 10mil. 10mil. 10mil. 10mil. 10mil. Příkon 6W 1,5W 3W 1,5W 4W 3W 1,5W 1,5W 4W 1,5W Spínací frekvence 500/h 1000/h 1000/h 1000/h 1000/h 1000/h 1000/h 1000/h 1000/h 1000/h Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

7 Příklady zapojení bezpečnostních modulů: 1- uvolnění 2- hlášení 3- snímání signálu od dveří 4- zapnutí Obr. 1 Bezpečnostní kombinace přístroje C 570 pro hlídání pohyblivých krytů 1- uvolnění 2- hlášení 3- snímání požadavku na STOP 4- zapnutí Obr. 2 Bezpečnostní kombinace přístroje C 570 pro nouzové zastavení 1- kontakty uvolnění 2- kontakty hlášení 3- snímání signálu 4- zapnutí 5- LED "připraven" 6- LED "provoz" Obr. 3 Vnitřní zapojení přístroje C Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

8 A1/A2- napájení nebo tlačítko nouzového zastavení Y1/Y2- zpětnovazební obvod 13/14- obvod uvolnění 23/24- obvod uvolnění 33/34- obvod uvolnění 41/42- obvod uvolnění 1- LED napájení 2- LED kanál 1 3- LED kanál 2 4- termistorová ochrana Obr. 4 Vnitřní zapojení přístroje C 573 Obr. 5 Vnitřní zapojení C 577 A1/A2- napájení Y33/34- zpětnovazební obvod Y11/12- senzor (tlačítko nouzového zastavení) Y21/12- senzor (dvoukanálové tlačítko nouzového zastavení) 13/14- obvod uvolnění 23/24- obvod uvolnění 1- LED napájení 2- LED kanál 1 3- LED kanál 2 4- termistorová ochrana Obr. 6 Použití přístrojů C 571/C 573 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení se zpětnovazebním obvodem Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

9 Obr. 7 Použití přístrojů C 571/C 573 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 3, dvoukanálové zapojení se zpětnovazebním obvodem Obr. 8 Použití přístroje C 577 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod Obr. 9 Použití přístroje C 572 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení, hlídaný START Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

10 Obr. 10 Použití přístroje C 572 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, hlídaný START Obr. 11 Použití přístroje C 574 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení, hlídaný START Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

11 Obr. 12 Použití přístroje C 574 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 3, dvoukanálové zapojení, hlídaný START Obr. 13 Použití přístroje C 574 pro zastavení v kategorii 1, bezpečnostní kategorie 3, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod, hlídaný START Obr. 14 Použití přístrojů C 577 a C 579 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

12 Obr. 15 Použití přístrojů C 572 a C 579 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, hlídaný START Obr. 16 Použití přístrojů C 574 a C 579 pro nouzové zastavení, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, hlídaný START Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

13 Obr. 17 Použití přístrojů C 571/C 573 pro hlídání dveří (kaskáda dvou dveří s jedním koncovým spínačem), bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Obr. 18 Použití přístrojů C 571/C 573 pro hlídání dveří (kaskáda dvou dveří s dvěmi koncovými spínači), bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

14 Obr. 19 Použití přístrojů C 571/C 573 pro hlídání dveří (kaskáda dvou dveří s dvěmi koncovými spínači), bezpečnostní kategorie 3, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Obr. 20 Použití přístroje C 576 pro hlídání dveří (kaskáda dvou dveří s jedním koncovým spínačem), bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

15 Obr. 21 Použití přístroje C 572 pro hlídání dveří (kaskáda dvou dveří s jedním koncovým spínačem), bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Obr. 22. Použití přístroje C 572 pro hlídání dveří se dvěmi koncovými spínači, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Obr. 23 Použití přístroje C 574 pro hlídání dveří (kaskáda dvou dveří s jedním koncovým spínačem), STOP kategorie 1, bezpečnostní kategorie 2, jednokanálové zapojení, zpětnovazební obvod, hlídaný START Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

16 Obr. 24 Použití přístroje C 574 pro hlídání dveří s dvěmi koncovými spínači, STOP kategorie 1, bezpečnostní kategorie 3, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod, hlídaný START Obr. 25 Použití přístrojů C 572 a C 579 pro hlídání dveří s dvěmi koncovými spínači, bezpečnostní kategorie 4, dvoukanálové zapojení, zpětnovazební obvod, automatický START Obr. 26 Vnitřní zapojení přístroje C 575 A1/A2- napájecí napětí 13/14- výstupní kontakty 23/24- výstupní kontakty 31/32- výstupní kontakty 41/42- výstupní kontakty Y11/Y12- zpětnovazební obvod Y21/Y22/Y23- tlačítko S1 Y31/Y32/Y33- tlačítko S2 1- síťový zdroj 2- termistorová ochrana 3- řídící logika 4- LED kanál1 5- LED kanál 2 6- bezpečnostní obvod Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

17 S1, S2- tlačítka na dvouručním obslužném pultu H1- signalizace K1, K2- stykače s nuceným vedením kontaktů Obr. 27 Použití přístroje C 575 pro kontrolu dvouručního ovládání, bezpečnostní kategorie 4 Obr. 28 Vnitřní zapojení přístroje C 578 A1/A2- napájení 13/14- výstupní kontakty 23/24- výstupní kontakty 33/34- výstupní kontakty 41/42- výstupní kontakty Y11/Y12/Y13/Y14- zpětnovazební obvod Y21/Y22- vstup od koncového spínače Y31/Y32/Y33/Y34- nadřazený vypínač 1- síťový zdroj 2- termistorová ochrana 3- řídící logika 4- bezpečnostní obvod Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

18 S0- hlavní spínač; S1,S2- tlačítka na dvouručním obslužném pultu; S3- koncový spínač pro nadřazené vypnutí; S4- koncový spínač; S5- hydraulická pumpa zapnutá; S6- ruční provoz; K1- stykač pro hydraulickou pumpu; H1- signalizace Obr. 29 Použití přístroje C 575 v zapojení s přístrojem C578 pro kontrolu doběhu u lineárních hydraulických, pneumatických a navíjecích zařízení, bezpečnostní kategorie Ostrava-Mariánské Hory IČO: /18

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Určeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Obsah: Úvod do legislativy bezpečnosti strojů a strojního zařízení 1. Obecně 2.

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Bezpečnostní modul pro nouzové BH 5928, BI 5928 se zpožděním safemaster 0221625 BH 5928 BI 5928 Grafické znázornění funkce Tlačítko ouzové (vypnutí) odpovídá - SIL 3 podle IEC E 61508

Více

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní monitorování otáček. Siemens 2010. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní monitorování otáček Bezpečnostní moduly 3TK28 Přehled Použití Charakteristické vlastnosti Přednosti Bezpečnostní moduly 3TK28 Bezpečnostní moduly se používají, jeli požadováno bezpečné a spolehlivé

Více

Bezpečnostní relé NST-2004

Bezpečnostní relé NST-2004 Products Bezpečnostní prvky Bezpečnostní relé Duelco Bezpečnostní relé NST-2004 Kompaktní bezpečnostní relé, šířka pouhých 22,5 mm 3 spínací bezpečnostní výstupy. 1 rozpínací signální výstup nebo tranzistorový

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 BTS Bezpečnostní technika strojů Pracovní stroje, rizika, kategorie dle ČSN EN 13849 Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2012, Ostrava-Poruba UPOZORNĚNÍ Uvedené

Více

MICO. Řešení pro inteligentní rozvody proudu. Monitorování. Odpojení. Detekce

MICO. Řešení pro inteligentní rozvody proudu. Monitorování. Odpojení. Detekce MICO Řešení pro inteligentní rozvody proudu Monitorování Odpojení Detekce 02 MICO 03 ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ ROZVODY PROUDU V komplexním napájecím systému s velkým počtem prvků je hospodárné a funkční

Více

Hlídače izolačního stavu

Hlídače izolačního stavu Hlídač izolačního stavu CM-IWN-AC pro izolované sítě do 415V AC reset poruchu nastavení rozsahu izolačního odporu jemné nastavení hodnoty izolačního odporu přítomnost napájecího napětí štítek pro popis

Více

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití

21 395-01 PNOZ s3. CZ Návod k použití 21 395-01 PNOZ s3 CZ Návod k použití Bezpečnostní relé PNOZ s3 Toto bezpečnostní relé umožňuje bezpečné přerušení bezpečnostního obvodu. Bezpečnostní relé splňuje požadavky EN 60947-5-1 a VDE 0113-1 a

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

ELEKTROTECHNIKA PRO FBI

ELEKTROTECHNIKA PRO FBI Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ELEKTROTECHNIKA PRO FBI učební text Jan Dudek Ostrava 2012 Recenze: Ing. Jan Vaňuš, Ph.D. Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D. Název: Elektrotechnika pro FBI Autor:

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 7. LOGICKÉ ŘÍZENÍ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, rozdělení Kontaktní logické řízení Bezkontaktní logické řízení Bezpečnostní části ovládacích

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Využiti tam, kde je potřeba střídavého napětí o proměnné frekvenci nebo jiné než síťový kmitočet přímé (cyklokonvertory) konverze AC / AC velké výkony

Využiti tam, kde je potřeba střídavého napětí o proměnné frekvenci nebo jiné než síťový kmitočet přímé (cyklokonvertory) konverze AC / AC velké výkony Pohony v budovách a bytech Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz fei.vsb.cz/kat420 Technické vybavení budov Frekvenční měnič Měniče

Více

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4

Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Návod na zapojení a ovládání řídící jednotky výtahových dveří VVVF-4 Úvod Cílem této dokumentace je ukázat možnosti použití, seřízení a naprogramování elektronického modulu VVVF-4, používaného v kabinových

Více

Napájení z hlídaného napětí MAN81086 Výstupní kontakt: 1x přepínací 10A / 250V

Napájení z hlídaného napětí MAN81086 Výstupní kontakt: 1x přepínací 10A / 250V MANELER R Hlídač frekvence a výpadku fází RSTB Slouží pro hlídání napětí, sledu a výpadku fází v rozvaděči, ochrana přístrojů a zařízení Monitoruje velikost napětí v 3-fázové soustavě napětí Možnost nastavení

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

ZÁKLADY ROBOTIKY Bezpečnostní komponenty

ZÁKLADY ROBOTIKY Bezpečnostní komponenty ZÁKLADY ROBOTIKY Bezpečnostní komponenty Ing. Josef Černohorský, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Bezpečnostní logické obvody a systémy strojů a strojních zařízení. 11/ 2007 doc.ing. V. Vrána,CSc.

Bezpečnostní logické obvody a systémy strojů a strojních zařízení. 11/ 2007 doc.ing. V. Vrána,CSc. Bezpečnostní logické obvody a systémy strojů a strojních zařízení 11/ 2007 doc.ing. V. Vrána,CSc. Obsah: Úvod do legislativy Obecně Zařízení pro bezpečnostní logické obvody a systémy Určení požadované

Více

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev

MFZ. Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B. ovládání vrat AS 210 B / Rev Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.0 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

On-line datový list. FX3-XTIO84002 Flexi Soft BEZPEČNOSTÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY On-line datový list FX3-XTIO84002 Flexi Soft A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Vlastnosti Moduly Způsob komunikace Bezpečnostně technické parametry Objednací informace další

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B

Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B Návod k obsluze ovládání vrat AS 210 B CZ ovládání vrat AS 210 B / Rev. 1.1 1 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled

Více

VRM. říjen Servopohon pro směšovací ventily s rotačním šoupátkem pro ovládací signál 0 až 10 V KATALOGOVÝ LIST

VRM. říjen Servopohon pro směšovací ventily s rotačním šoupátkem pro ovládací signál 0 až 10 V KATALOGOVÝ LIST říjen 2000 VRM Servopohon pro směšovací ventily s rotačním šoupátkem pro ovládací signál 0 až 10 V KATALOGOVÝ LIST Hlavní rysy Ochrana proti přetížení a zablokování Bezúdržbové provedení Přehledný indikátor

Více

Informace o přístroji UH28C VN zdroj

Informace o přístroji UH28C VN zdroj Informace o přístroji UH28C VN zdroj EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 E-Mail: sales@encentrum.cz Lidická 66 Praha 5 15000 Telefax: +420 251 560 202 Internet: www.encentrum.cz Shrnutí Nejnovější

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Návod k použití výkonového modulu KP10M

Návod k použití výkonového modulu KP10M Návod k použití výkonového modulu KP10M výrobce : sdružení, 552 03 Česká skalice, Pod lesem 763, Česká republika typ : KP0M 1.Technické údaje 1.1 Úvod Výkonový modul KP10M je určen pro řízení dvoufázového

Více

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE43-3MF2A3 UE43-3MF A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3MF2A3 6024901 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue43-3mf H

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50

Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a

Více

Posuzování rizika při projektování elektrických zařízení strojů (Pokračování z minulého čísla)

Posuzování rizika při projektování elektrických zařízení strojů (Pokračování z minulého čísla) Hlavní články Posuzování rizika při projektování elektrických zařízení strojů (Pokračování z minulého čísla) Jiří Hlinovský, projektant a revizní technik elektrických zařízení Samotná mechanická část posuvného

Více

Jističe, stykače, a svodiče přepětí

Jističe, stykače, a svodiče přepětí Jističe, stykače, a svodiče přepětí Jiří Kubín TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Multifunkční bezpečnosní systém Safemaster M Vstupní modul BG 5913.08/_1 _ 0244725 splňuje požadavky směrnice pro zařízení 98/37/ES dle IEC/EN 60 204-1, EN 954-1, DIN/EN 574 bezpečnostní

Více

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši

Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta. Medomet se zvratnými koši Česká zemědělská univerzita Praha Technická fakulta Medomet se zvratnými koši Lucie Horáková TF TTZO kombinované studium letní semestr 2009 Medomet je zařízení pro získávání medu ze včelích plástů. Funkce

Více

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens)

Programovatelné relé Easy (Moeller), Logo (Siemens) Programovatelné Easy (Moeller), Logo (Siemens) Základní způsob programování LOGO Programovaní pomocí P - propojení P s automatem sériovou komunikační linkou - program vytvářen v tzv ovém schématu /ladder

Více

Elektrická zařízení pracovních strojů

Elektrická zařízení pracovních strojů Legislativa pro bezpečnost strojů a strojních zařízení Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická

Více

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM

Návod k obsluze. Kapacitní hladinový spínač KNM Návod k obsluze Kapacitní hladinový spínač KNM Obsah. Použití z hlediska určení.............................................strana. Elektrické připojení.................................................strana

Více

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje Lineární motorové pohony LM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů a uzemňovačů pohony jsou

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Multifunkční bezpečnostní systém safemaster M Vstupní modul BG 5913.08/_0 _, BH 5913.08/_0 _ A 0240576 Schéma zapojení BG 5913 BH 5913 splňuje požadavky směrnice pro zařízení 98/37/ES

Více

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze

Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Základní dokumentace k provozu Podvozků EKP 023 a EKP 031 Umístěných v hlavním trezoru ČNB v Praze Aktualizované vydání Leden 2012 Zpracoval: Schválil: 23.1.2012 24.1.2012 Ing. Petr Jambura J.E.S. spol.

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI

MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI MĚŘIČ DÉLKY A RYCHLOSTI typ Del2113D s rozsahem délky 0 až 9999,99m a s rozsahem rychlosti 0 až 50,0m/min 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským

Více

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM

POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POSTŘIKOVÝ MAZACÍ SYSTÉM POUŽITÍ Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí

Více

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n

Časová relé H/44. Jednofunkční časová relé ČSN EN 61810. , kde U n Časová relé Jsou určena na zpožděné zapínání a vypínání elektrických zařízení a spotřebičů, čímž je možno dosáhnout řízený časový sled jejich zapnutého a vypnutého stavu. Volbu typu přístroje je potřeba

Více

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4

Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 CV 120 366 21.3.2014 Rozvaděč pro malé nákladní výtahy MNV4 Návod k montáži a obsluze Vydání: 3 Počet listů: 6 TTC TELSYS, a.s. Tel: 234 052 222 Úvalská 1222/32, 100 00 Praha 10 Fax: 234 052 233 Internet

Více

On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE10-3OS3D0 UE10-3OS A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Objednací informace Typ Výrobek č. UE10-3OS3D0 6024918 další provedení přístroje a příslušenství www.sick.com/ue10-3os H

Více

POSTUP PŘI VÝBĚRU POHONŮ BECKER

POSTUP PŘI VÝBĚRU POHONŮ BECKER POSTUP PŘI VÝBĚRU POHONŮ BECKER 1. DRUH MOTORU Rozlišujeme 2 základní typy pohonů: 1) pohony klasické s koncovými spínač 2) pohony DMR, které nemají koncové spínače, koncové polohy vrat lze nastavovat

Více

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé.

Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P. rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. MĚŘIČ DÉLKY DEL2115P rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé www.aterm.cz 1 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DEL2115P je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr

Kontrolní technika. Hlídač zátěže BH 9097 varimetr A 0237133 ontrolní technika Hlídač zátěže BH 9097 varimetr Grafické znázornění funkce ( princip klidového proudu)* A1/A2 P2 U ta t splňuje požadavky norem IEC/E 60 255, DI VDE 0435-303 detekuje - nedostatečné

Více

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1 VM1. Univerzální použití Elektrárny Transformační stanice Chemický průmysl Ocelárny Automobilový průmysl Letiště Bytové komplexy VM1. Vypínač

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Automatizace Téma workshopu: Řízení pneumatických (hydraulických) systémů programovatelnými automaty doplněk k workshopu 1 Vypracoval: Ing. Michal Burger

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Řídící jednotka LOGO 24RC

Řídící jednotka LOGO 24RC CENTRÁLNÍ MAZACÍ TECHNIKA Řídící jednotka LOGO 24RC Řídící jednotka s předem nastaveným programem se používá pro řízení a sledování centrálních mazacích systémů. NASTAVITELNÉ FUNKCE - Doba mazání a doba

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka / PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM BOLF 22 bo217516.eps bo61_m.eps T 2 4N T 1 3N bu61850s.eps H Splňuje podmínky ČSN EN 61009 Vypínací charakteristiky - bez zpoždění 250

Více

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ OVLÁDACÍ OBVODY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Odlišnosti silových a ovládacích obvodů Logické funkce ovládacích obvodů Přístrojová realizace logických funkcí Programátory pro řízení procesů Akční členy ovládacích

Více

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce

Aplikační poznámka. Bezpečnostní funkce Frekvenční měniče (pro třífázové asynchronní elektromotory) Aplikační poznámka VF-MB1 Bezpečnostní funkce POZNÁMKA 1. Tento návod k použití je určen pro koncové uživatele frekvenčního měniče. 2. Před instalací

Více

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY

On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR BEZPEČNOSTNÍ RELÉOVÉ MODULY On-line datový list UE43-3AR3D2 UE43-3AR A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Objednací informace Typ Výrobek č. UE43-3AR3D2 6034568 další provedení přístroje a příslušenství

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika 1. Předmluva Pro každé podnikání je charakteristická snaha o dosažení co nejlepších provozně ekonomických výsledků neustálým zvyšováním produktivity práce. Jednou z cest k naplnění uvedených cílů je důsledné

Více

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3 Návod k obsluze Tato řada zahrnuje dvoukanálové a tříkanálové stejnosměrné nastavitelné napájecí zdroje. Tříkanálový zdroj má výstupy s velkou přesností,

Více

Gate. www.intuity.systems

Gate. www.intuity.systems Gate www.intuity.systems Informace o modulu Proxi Gate Určení Modul je určen pro ovládání vjezdových a garážových bran pomocí mobilního zařízení. Spolupracuje s ovládacími jednotkami různých výrobců. Činnost

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů Přístroje pro jištění Jističe jsou určeny pro jištění (průmyslové řízení a automatizace, doprava...) Přístroje v sobě kombinují funkce ochrany proti zkratu, přetížení,ovládání a galvanického oddělení obvodů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY JEDNOOTÁČKOVÉ SP SP Mini SP 0 SP 0.1 SP 1 SP 2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3 SP 3.4 SP 3.5 typové číslo 271 280 331 281 282 283 284 323 324 325 2 965,- 3 996,- 7 520,- 10 800,- 13 600,- 18

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI SNÍMAČ HLADIN PSH MOŽNOST OVLÁDÁNÍ JEDNÍM, DVĚMA, NEBO TŘEMI PLOVÁKY 2 MODULOVÉ PROVEDENÍ ZABÍRÁ MÁLO MÍSTA V ROZVODNICI AKUSTICKÁ + OPTICKÁ SIGNALIZACE PŘI DOSAŽENÍ HLADINY MAXIMÁLNÍ AKUSTICKÁ + OPTICKÁ

Více

VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE BEZ MODULACE

VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE BEZ MODULACE VÍCEFUNKČNÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJE BEZ MODULACE PLYNOVç KAMNA ZçSOBNêKOVƒ PRñTOKOVƒ STACIONçRNê KOMBINOVANƒ VELKOKUCHYÅSKƒ KOTLE KOTLE SPOTÛEBI E KRBY 810 ELETTROSIT 820 NOVA 820 NOVA mv 822 NOVA 830 TANDEM

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2014/2015 2.p-2.b 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Regulátor vytápění VPT Modul poruchové signalizace kotelny VPTPSK

Regulátor vytápění VPT Modul poruchové signalizace kotelny VPTPSK Regulátor vytápění VPT Modul poruchové signalizace kotelny VPTPSK popis Určení modulu Modul poruchové signalizace kotelny VPTPSK je určen pro sledování a signalizaci základních provozních a poruchových

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Návod k provozu Bezpečnostní vyhodnocovací jednotka AES 1235 AES K tomuto dokumentu. Obsah

Návod k provozu Bezpečnostní vyhodnocovací jednotka AES 1235 AES K tomuto dokumentu. Obsah 1. K tomuto dokumentu Návod k provozu, strany................1 až 6 Překlad originálního návodu k provozu 1.1 Funkce Předkládaný návod k provozu poskytuje potřebné informace pro montáž, uvádění do provozu,

Více

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika

Základní pojmy z oboru výkonová elektronika Základní pojmy z oboru výkonová elektronika prezentace k přednášce 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. výkonová elektronika obor,

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků

Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků A10-1 Řídící a regulační obvody fázové řízení tyristorů a triaků.puls.výstup.proud Ig [ma] pozn. U209B DIP14 155 tacho monitor, softstart, U211B DIP18 155 proud.kontrola, softstart, tacho monitor, limitace

Více

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS

Řešení pro záložní zdroje energie automaticky řízené přepínače sítí ATyS Velká část elektrických zařízení, hlavně v průmyslových aplikacích, požaduje v dnešní době nepřetržité napájení. Dojde-li k výpadku v síti, může dojít k ohrožení bezpečnosti a k vysokým finančním ztrátám.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

1. Univerzální watchdog WDT-U2

1. Univerzální watchdog WDT-U2 1. Univerzální watchdog WDT-U2 Parametry: vstupní svorkovnice - napájení 9-16V DC nebo 7-12V AC externí galvanicky oddělený ovládací vstup napěťový od 2V nebo beznapěťový výstupní svorkovnice - kontakty

Více

Měřicí a kontrolní relé, A

Měřicí a kontrolní relé, A ŘADA ŘADA síťová kontrolní a měřicí relé, 1- a 3-fázová multifunkční pro kontrolní a měřicí účely: podpětí, přepětí, podpětí a přepětí současně, výpadek fáze, sled fází, asymetrie fází a přerušení N-vodiče

Více

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti

Základní zapojení stykačových kombinací. Stykač. UČEBNÍ TEXT Elektrická instalace v budovách občanské vybavenosti Základní zapojení stykačových kombinací Stykač Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony.

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 6 A, AC 20 V. Pro

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Záskokový automat MODI

Záskokový automat MODI Záskokový automat MODI WWWOEZCZ OBSAH POPIS2 SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ3 FUNKCE A REŽIMY4 ČASOVÉ DIAGRAMY6 PARAMETRY10 VYBAVENÍ JISTIČŮ10 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL11 URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ

Více

Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS LF Preventa XCS LE. Katalog

Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS LF Preventa XCS LE. Katalog Bezpečnostní spínače polohy Preventa XCS LF Preventa XCS LE Katalog 2011 Představení Bezpečnostní spínače s blokováním ovládače elektromagnetem S hřibovým knoflíkem pro nouzové odblokování Strana 4 Strana

Více

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ

Nabíječ KE R5-2 x 14V 20A. Zařízení je schváleno pro ČD ZL 9/98 -SZ KUMER PRAG, spol. s r.o. Komplexní řešení v oblasti nouzového napájení, měřící a regulační techniky Bezdrevská 157/4 190 00 Praha 9 ( Kyje ) Tel.: 284 688 615, 284 688 458, Fax.: 284 690 529 e mail.: kumer@kumer.cz

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

Bezpečnostní systémy CMGA

Bezpečnostní systémy CMGA Bezpečnostní systémy CMGA Bezpečnostní systémy CMGA hlavní údaje Všeobecné údaje bezpečnostní systémy (základní moduly) 9 CMGA-B1-M0-L0-A0 CMGA-B1-M1-L1-A0 CMGA-B1-M2-L2-A0 Jedná se o kompaktní bezpečnostní

Více