1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Tužka. 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr. 8 ans a"

Transkript

1 Obsah a Tužka a a a a 2 3 s s a a 4 h h h a h a alby a b 5 Lupa a a a 6 s j ýb ý výběr 7 Ob Elipsa 8 ans a 1. Tužka Nástroj Pencil (Tužka) je vhodný pro kreslení náčrtků. Pokud budete chtít nakreslit rovnou čáru nebo přesný tvar, použijte raději nástroj Pen ( ). V rozbalovací nabídce nástroje Tužka najdete ještě nástroj Smooth (Vyhlazení) a Erase (Guma). 1. Zvolte nástroj Pencil (Tužka) N 2. Na paletě Control (Ovláda aleta) zvolte Stroke (Tah) a nastavte požadované hodnoty pro tloušťku tahu, Opacity (Krytí), Style (Styl) a umístění. (Obr. 3.1) Obr. 3.1 Paleta Control 3. Nakreslete libovolnou čáru. Během kreslení se zobrazuje tečkovaná čára. Po uvolnění tlačítka se čára zobrazí s aktuálně zvolenými hodnotami. (Obr. 3.2) Obr. 3.2 Kreslení tužkou

2 4. Pro nakreslení uzavřené cesty pomocí Tužky, začněte kreslit a stiskněte klávesu Alt. Dialog Pencil Tool Preferences ( by nás je tužka) 1. Poklepejte na ikonu nástroje Pencil (Tužka) a otevře se dialogové okno Pencil Tool Preferences ( by nás je tužka). (Obr. 3.3) Obr. 3.3 Dialogové okno Předvolby nástroje tužka 2. Volba Fidelity (V st) - čím nižší hodnota, tím přesněji sleduje čára pohyb myši a tvoří se víc kotevních bodů - čím vyšší hodnota, tím bude méně kotevních bodů a čára bude hladší 3. Volba Smoothness (Hla st) čím větší hodnota tím hladší jsou křivky. 4. Zaškrtnete-li volbu Fill new pencil strokes (V ah ) aplikujete barvy výplně na nové cesty, které budou tužkou nakresleny. Keep selected ( hat vybra ) cesty nakreslené Tužkou zůstanou označeny. Edit selected paths (Upravit vybra sty) - Within (Uvnitř) udává minimální vzdálenost od libovolné cesty, aby mohla Tužka tuto cestu ovlivnit. 5. Dialog potvrďte tlačítkem OK. Erase (Guma) Nástroj Guma vymazává úseky cest. 1. Zvolte nástroj Erase (Guma) E 2. Gumovat můžete pouze cestu, která je označená. 3. Táhněte Gumou přes místo, které chcete vymazat. (Obr. 3.4) Obr. 3.4 Vymazaná část cesty

3 Paintbrush (Štětec) 1. Vyberte nástroj Paintbrush ( ) B 2. Zvolte barvu tahu a tloušťku. 3. Zobrazte paletu Brushes (S ) F5 a vyberte tvar stopy. (Obr. 3.5) 4. Nakreslete čáru. Uzavřenou cestu uděláte s přidrženou klávesou Alt. 5. Pro upravení cesty zvolte Nástroj pro přímý výběr. 6. Poklepejte na nástroj Štětce a otevře se dialogové okno Paintbrush Tool Preferences ( by nás je š ). Nastavení jsou stejná jako u nástroje Tužka. 2. Pen (Pero) 1. Vyberte nástroj Pen ( ) P 2. Klepnutím vytvoříte kotevní bod. 3. Klepnutím vytvoříte druhý kotevní bod a mezi body se vytvoří rovná čára. (Obr. 3.6) Obr. 3.5 Paleta Brush (Stopy) Obr. 3.6 Vytvořená cesta 4. Pro dokončení tvaru jako otevřené cesty klepněte na kterýkoliv nástroj na paletě nástrojů nebo přidržte klávesu Ctrl a klepněte kamkoliv do dokumentu. 5. Hladkou křivku vytvoříte tažením Pera se stisknutým levým tlačítkem myši. Pak klepněte do místa kam má křivka pokračovat a z bodu opět táhněte myší. (Obr. 3.7) Obr. 3.7 Vytvořená křivka 3

4 6. Pro uzavření cesty klepněte nástrojem Pero na počáteční bod. 7. Cestu můžete vždy upravit pomocí Nástroje pro přímý výběr. Změna bodů 1. Na nakreslené cestě můžete změnit body pomocí nástroje Convert Anchor Point ( b ). 2. Tímto nástrojem klepněte na bod, který chcete změnit z hladkého na rohový a opačně. 3. Warp (Pokřivení), Pucker (Zvrásnění), Bloat (Nafouknutí), Twirl (Zkroucení) 1. Zvolte nástroj Warp ( ), Pucker (Zvrásnění), Bloat (Na ) nebo Twirl ( ). 2. Přejeďte přes objekt, který chcete upravit. 3. Pro nastavení parametrů stopy klepněte na nástroje Warp ( ), Pucker (Zvrásnění), Bloat (Na ) nebo Twirl ( ) (Obr. 3.8) a otevře se dialogové okno pro nastavení. Obr. 3.8 Dialogové okno nástroje Warp (Pokřivení) 4. V oddíle Global Brush Dimensions ( b změry s ) nastavte Height (Výšku) a Widht (Šířku) stopy. Angle (Úhel) a Intensity (Intenzita). Detail (Detail) a Simplify (Zj šit).

5 Warp (Obr. 3.9) Obr. 3.9 Ukázka použití nástroje Warp (Pokřivení) Pucker (Obr. 3.10) Obr Ukázka použití nástroje Pucker (Zvrásnění) Bloat (Obr. 3.11) Obr Ukázka použití nástroje Boat (Nafouknutí) Twirl (Obr. 3.12) Obr Ukázka použití nástroje Twirl (Zkroucení)

6 4. Gradient (Přechod), Live Paint Bucket (Plechovka živé malby) Pomocí nástroje Gradient ( h ) prolnete dvě a více barev uvnitř jakéhokoliv objektu. Přechod může být Linear (Lineární) nebo Radial (Kruh ý). Přechod můžete upravovat v paletě Gradient Ctrl+F9. (Obr. 3.13) Zarážka barvy Obr Paleta Gradient a ukázka použití přechodu Barvu můžete měnit poklepáním na zarážky barev a nastavením jezdců v paletě Color (Barvy) nebo přetažením barevného políčka z palety Swatches (Vz ) na zarážku barvy v paletě Gradient. (Obr. 3.14) Obr Změna barvy přechodu pomocí paletek Color a Swatches

7 Plechovka živé malby Nástroj Plechovka živé malby (Obr. 3.15) vám umožní obarvit vybrané plochy. Obr Vybarvený objekt pomocí nástroje Plechovka zvýrazněná část objektu. 1. Zvolte nástroj Plechovka a zvolte výplň. 2. Označte si objekt který chcete obarvit a klepněte plechovkou do místa, které se zvýrazní barevným tahem, který si zvolíte v dialogu nastavení. 3. Klepněte na nástroj Live Paint Bucket ( h a alby) a otevře se dialog Live Paint Bucket Options (V b h malby). (Obr. 3.16) Obr Dialog Live Paint Bucket Options (Volby Plechovky živé malby) 7

8 4. V oddíle Options (V by) zaškrtněte Paint Fills (Ma at výplně) nebo Paint Strokes (Ma at tahy). V oddíle Higlight (Zvýraznění) vyberte barvu a tloušťku tahu, jak se má plocha přes kterou přejedete nástrojem Plechovka zvýraznit. A potvrďte OK. (Obr. 3.17) Obr Změněná barva pro zvýraznění 5. Lupa, Ručička Pomocí nástroje Zoom Tool (Lupa) Z si můžete přibližovat a plátno. Stačí do plátna klepnout nebo natáhnout výběr přímo do míst, která chcete přiblížit. (Obr. 3.18a, b) Obr. 3.18a Natažení výběru 8

9 Obr. 3.18b Zvětšený výběr Nástroj Hand Tool (Ručička) H vám usnadní pohyb v kreslícím plátně. Stačí vybrat nástroj Ručička a stisknout levé tlačítko myši a přetahovat obrázek. Pokud máte zvolený jiný nástroj a chcete se přemístit v dokumentu pak stiskněte Mezerník a dočasně se změní nástroj na Ručičku a můžete se přesouvat v dokumentu stejně. 6. Nástroj pro výběr a přímý výběr Nástroje Selection Tool (Výběr) V umožňuje vybrat objekty a pracovat s nimi. Více o tomto nástroji v kapitole 5. Nástroj Direct Selection Tool (Přímý výběr) A umožňuje upravovat tvar cest. I o tomto nástroji se dozvíte více v kapitole Obdélník, elipsa Nástroje obdélník, zaoblený obdélník, elipsa, mnohoúhelník a hvězda vytváří tvary. Více o těchto nástrojích v kapitole Transformace O nástrojích transformace se dočtete v kapitole 9. Díky těmto nástrojům změníte velikost, úhel, převrátíte objekty a otočíte. Nástroje jsou umístěny na paletě nástrojů. 9

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

11 Vyšší škola kompozice

11 Vyšší škola kompozice 11 Vyšší škola kompozice Přehled látky V této lekci se naučíte: zaznamenat a přehrát akci, kterou můžete zautomatizovat sled kroků přidat vodítka, která vám umožní přesně umístit a zarovnat obrázky uložit

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY

POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY 12 POUŽÍVÁNÍ VLASTNOSTÍ PANELŮ VZHLED A GRAFICKÉ STYLY Přehled lekce V této lekci se naučíte: Vytvářet a upravovat vlastnosti vzhledu. Přidat k objektu druhý tah. Přeskupovat vlastnosti vzhledu a aplikovat

Více

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5

Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Používání aplikace ADOBE PHOTOSHOP CS5 Právní upozornění Právní upozornění Právní upozornění naleznete na adrese http://help.adobe.com/en_us/legalnotices/index.html iii Obsah Kapitola 1: Co je nového Kapitola

Více

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Tvorba grafiky letáky, reklamní materiály PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Scratch DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA MENU. SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY NOVÝ SPRITE

Scratch DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA MENU. SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY NOVÝ SPRITE MENU DETAIL AKTUÁLNÍHO SPRITE LIŠTA NÁSTROJŮ SCÉNA VYPNOUT/ ZAPNOUT PROGRAM SEKCE PŘÍKAZŮ Nabídka příkazů. PALETA BLOKŮ S PŘÍKAZY PLOCHA PRO SKRIPTY REŽIM PREZENTACE SEZNAM SPRITE A POZADÍ NOVÝ SPRITE

Více

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v

2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v 2000 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Adobe Photoshop 6.0 Příručka uživatele pro Windows a Macintosh Tato příručka, stejně jako v ní popisovaný software, je poskytována na základě licence

Více

A PRÁCE SE STRÁNKAMI

A PRÁCE SE STRÁNKAMI 3 NASTAVENÍ DOKUMENTU A PRÁCE SE STRÁNKAMI Lekce V tomto úvodním seznámení s nastavením vícestránkového dokumentu se naučíte: Založit nový dokument. Vytvořit, upravit a použít několik vzorových stránek.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní značky patří příslušným vlastníkům. Zřeknutí se odpovědnosti Začínáme Leden 2008 2008 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Pokud společnost Autodesk nepovolila jinak, nesmí být tato publikace ani její části reprodukovány v žádné podobě, žádným způsobem a pro

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE

EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE EDURIBBON PŘÍRUČKA UŽIVATELE Tento dokument byl kompletně napsán, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu dosystem - EduBase naleznete na www.dosli.cz. 1. Úvod Program

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více