ACTIVmarker Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACTIVmarker Uživatelská příručka"

Transkript

1 ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání

2 Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jakékoli využívání obsahu této uživatelské příručky k jinému účelu, než k jakému je určena, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Promethean Technologies Group Ltd. Všechny ochranné známky označené značkou jsou vlastnictvím příslušných společností. UPOZORNĚNÍ: Veškeré pomocné programy a ovladače podporující činnost produktů ACTIV jsou vlastnictvím společnosti Promethean. Používání tohoto softwaru je povoleno k účelům instalace, nastavení a práce s produkty ACTIV a ke standardnímu nastavení funkcí navrženému v této příručce. Společnost Promethean nedoporučuje ani nedává oprávnění k žádnému jinému používání. Přídavný aplikační software bývá čas od času poskytován našim zákazníkům jako služba. Na tento software poskytuje dodavatel konečným uživatelům licenci. Dodavatel softwaru je zodpovědný za to, aby mohl uživatel software používat, vlastnit a aktualizovat na vyšší verzi. Registrovaní vlastníci produktů Promethean se musí ohledně podpory spojit přímo s dodavateli. Copyright Promethean Technologies Group Ltd 2005 ii

3 Obsah Koncepce...1 Umisťování...1 Panel nástrojů...1 Nástroj Pero...2 Změna nastavení pera...2 Nástroj Zvýrazňovač...3 Změna nastavení zvýrazňovače...3 Nástroj Odstranit...4 Použití aplikace Office k odstranění anotace...4 Možnosti...5 Zobrazení panelu nástrojů:...5 Předcházející umístění...5 Uprostřed dokumentu vlevo...5 Uprostřed dokumentu vpravo...5 Uprostřed dokumentu...5 Prodleva před přidáním značek...6 Při pohybu kurzoru bude prodleva resetována...6 Zaoblené konce čar...6 Po přidání značek vrátit řízení sadě Office...6 Manipulace s anotacemi...7 Přemístění anotace...7 Otočení anotace...7 Úpravy anotace...7 Odstranění anotace...8 Duplikování aplikace...8 Úpravy anotací vytvořených označovacím programem prováděné v PowerPointu...8 Přepínání aplikací...8 iii

4 iv

5 Koncepce Označovací program vám umožňuje vytvářet anotace nad produkty Microsoft Office, jmenovitě nad produkty Word, Excel a PowerPoint (v prezentačním režimu). Pokud se aplikace Word používá jako výchozí editor pro Microsoft Outlook, pak můžete označovací program rovněž používat k vytváření anotací nad Wordem během psaní/úpravy ových zpráv. Označovací program je malá programová aplikace, která je umístěna v zásobníku na panelu úloh Windows a čeká na to, až poběží některá z aplikací Office, kterou podporuje. Jakmile spustíte podporovaný program, zobrazí se panel nástrojů označovacího programu a je připraven k použití. Označovací program vám umožňuje vytvářet anotace v existujících dokumentech, jedná se o mimořádně užitečný program pro přidávání komentářů a značek, např. do dokumentu aplikace Word, který vám byl předložen v rámci výuky. Všechny vaše anotace se trvale zapisují do dokumentu a uloží se, jakmile zavřete dokument. Máte možnost odstranit jakékoli anotace, které jste do dokumentu zapsali. Všechny anotace lze upravovat a můžete měnit jejich rozměry nebo polohu, jak jste zvyklí při používání funkcí pro úpravy v aplikacích Office. Umisťování Anotace se přidávají stejně jako normální objekty kreslicí funkce a ukotvují se ke značce nejbližšího odstavce. Proto se budou s touto značkou odstavce pohybovat. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak to funguje, nahlédněte do dokumentace k Office. Panel nástrojů Panel nástrojů označovacího programu se zobrazuje v zásobníku úloh, pokud běží označovací program, a detekuje podporovaný program Office. Na panelu nástrojů uvidíte identifikační logo závislé na spolupracujícím programu. Panel nástrojů ve Wordu Panel nástrojů v Excelu Panel nástrojů v PowerPointu Umístění panelu nástrojů závisí na nastavení možnosti. 1

6 Nástroj Pero Jednou z hlavních funkcí označovacího programu je vytvářet anotace pomocí nástroje Pero Postup: Klepnutím na nástroj Pero tento nástroj vyberte. Panel nástrojů se aktualizuje tak, aby zobrazil aktuální nastavení nástroje Pero: V příkladu vpravo je nástroj Pero nastaven tak, aby byl červený a měl malou bodovou velikost. Nastavte pero ACTIVpen na místo v dokumentu, kde chcete začít vytvářet anotaci. Přitlačte pero ACTIVpen a napište nebo nakreslete anotaci. Po úplném zdvižení pera ACTIVpen nad povrch a vypršení předvolené prodlevy (viz možnosti) se v dokumentu objeví anotace. Uvidíte krátkou animaci znázorňující probíhající proces: Tento příklad ukazuje animaci, jak by se objevila ve Wordu; než začnete přidávat další anotace do dokumentu nebo dokument upravovat, musíte počkat na dokončení tohoto procesu. Změna nastavení pera Chcete-li změnit výchozí barvu a šířku pera, klepněte na rozbalovací šipku, která se objeví, jakmile zvolíte nástroj Pero. Uvidíte, jak se objeví další panel nástrojů: Tento panel nástrojů vám umožňuje zvolit jinou barvu a pomocí posuvníku nastavit šířku pera. Tento panel nástrojů zůstane na obrazovce, dokud nenastavíte novou barvu a/nebo šířku. Nastavování pera můžete rovněž ukončit klepnutím mimo panel nástrojů do dokumentu dané aplikace. 2

7 Nástroj Zvýrazňovač Jednou z hlavních funkcí označovacího programu je vytvářet anotace pomocí nástroje Zvýrazňovač Postup: Klepnutím na nástroj Zvýrazňovač tento nástroj zvolte. Panel nástrojů se aktualizuje tak, aby zobrazil aktuální nastavení nástroje Zvýrazňovač: V příkladu vpravo je nástroj Zvýrazňovač nastaven tak, aby byl žlutý a měl střední bodovou velikost. Nastavte pero ACTIVpen na začátek místa v dokumentu, které chcete zvýraznit. Pero ACTIVpen stiskněte a táhněte jím přes vybranou plochu, abyste ji zvýraznili. Po úplném zdvižení pera ACTIVpen nad povrch a vypršení předvolené prodlevy (viz možnosti) se v dokumentu objeví zvýraznění. Uvidíte krátkou animaci znázorňující probíhající proces: Tento příklad ukazuje animaci, jak by se objevila ve Wordu; než začnete přidávat další anotace do dokumentu nebo dokument upravovat, musíte počkat na dokončení tohoto procesu. Změna nastavení zvýrazňovače Chcete-li změnit výchozí barvu a šířku zvýrazňovače, klepněte na rozbalovací šipku, která se objeví, jakmile zvolíte nástroj Zvýrazňovač. Uvidíte, jak se objeví další panel nástrojů: Tento panel nástrojů vám umožňuje zvolit jinou barvu a pomocí posuvníku nastavit šířku zvýrazňovače. Tento panel nástrojů zůstane na obrazovce, dokud nenastavíte novou barvu a/nebo šířku. Nastavování zvýrazňovače můžete rovněž ukončit klepnutím mimo panel nástrojů do dokumentu dané aplikace. 3

8 Nástroj Odstranit Nástroj Odstranit se objeví jedině tehdy, když je možné odstranit anotaci přidanou označovacím programem. Označovací program si pamatuje poslední přidané anotace; pokud jste například přidali jedinou anotaci psanou perem, na panelu nástrojů se objeví nástroj Odstranit. Pak budete moci během aktuální relace s program kdykoli použít nástroj Odstranit k odstranění této konkrétní anotace. Další příklad: Pokud jste v rámci jednoho použití označovacího programu přidali tři nebo více anotací, pak budete schopni všechny tři nebo více anotací postupně odstranit. Použití aplikace Office k odstranění anotace Jakmile byla do dokumentu přidána anotace, je možné si tuto anotaci vybrat a odstranit pomocí standardních funkcí aplikace Office pro úpravy. 4

9 Možnosti Označovací program má několik výchozích nastavení, která ovlivňují způsob, jakým program pracuje. Chcete-li vyvolat panel možností, klepněte na ikonu označovacího programu, která se nachází na panelu úloh. Ve vytahovacím dialogovém okně, které se otevřelo, zvolte položku Možnosti... Otevře se dialogové okno Možnosti: Zobrazení panelu nástrojů: Tato možnost řídí umístění panelu nástrojů. Po klepnutí na rozbalovací šipku získáte možnost volit tato nastavení: Předcházejíc í umístění Uprostřed dokumentu vlevo Uprostřed dokumentu vpravo Uprostřed dokumentu Toto nastavení vám umožňuje libovolně umístit panel nástrojů kamkoli na obrazovku; až se označovací program příště použije, zapamatuje si poslední polohu a k této poloze se vrátí. Tato možnost nastaví počáteční polohu panelu nástrojů na střed dokumentu aplikace vlevo po otevření dokumentu a při prvním zobrazení panelu nástrojů. Tato možnost nastaví počáteční polohu panelu nástrojů na střed dokumentu aplikace vpravo po otevření dokumentu a při prvním zobrazení panelu nástrojů. Tato možnost nastaví počáteční polohu panelu nástrojů na střed dokumentu aplikace po otevření dokumentu a při prvním zobrazení panelu nástrojů. Je-li vybrána jakákoli z možností Uprostřed, aktivuje se tato další možnost: Panel nástrojů sleduje dokument Toto nastavení nutí panel nástrojů, aby se vždy umístil podle vybrané možnosti Uprostřed, i když se změní velikost okna. V případě tohoto nastavení nebudete moci panelem nástrojů volně pohybovat pokud se o to pokusíte, panel nástrojů se automaticky vrátí ke specifikovanému nastavení Uprostřed. 5

10 Prodleva před přidáním značek Toto nastavení se používá k prodloužení nebo zkrácení předvolené prodlevy, kterou používá označovací program. Ten bude specifikovanou dobu čekat, než do dokumentu přidá anotace vytvořené tažením. Delší prodleva vám umožní přidat více anotací během jedné relace, než budou tyto anotace přidány do dokumentu. Kratší prodleva bude znamenat, že označovací program bude nové anotace přidávat velice brzy poté, co zdvihnete pero ACTIVpen, což znemožní přidávat další anotace během aktuální relace úprav. Další anotace můžete samozřejmě přidat během následující "relace". Při pohybu kurzoru bude prodleva resetována Je-li nastavena tato možnost, umožní vám to pohybovat perem ACTIV pen po povrchu digitálního zařízení a současně tak pohybovat obrazovkovým kurzorem. To může vyvolat opětovné nastavení prodlevy na počátek odpočítávání času. Pak můžete během aktuální relace přidat další anotace. Zaoblené konce čar "Zaoblené konce čar" je rutina, která vymaže koncové body vaší anotace; bez tohoto nastavení by mohly mít vaše čáry ostré konce. Tento proces neprodlužuje čas potřebný k přidání značky. Po přidání značek vrátit řízení sadě Office Je-li nastavena tato možnost (jako výchozí), pak označovací program automaticky vrátí řízení, jakmile byla do dokumentu přidána anotace. Pokud se rozhodnete toto nastavení deaktivovat, pak označovací program zůstane v činnosti a vy budete moci přidat tolik anotací zapsaných perem nebo zvýraznění, kolik si jich budete přát. Nebudete moci používat funkce aplikace Office, dokud nepředáte řízení aplikaci Office volbou ikony kurzoru panelu nástrojů označovacího programu. na 6

11 Manipulace s anotacemi Přemístění anotace Chcete-li přemístit anotaci přidanou označovacím programem, jednoduše klepněte na anotaci a přetáhněte ji na nové místo. Otočení anotace Vaše aplikace Office vám umožňuje otočit jakoukoli anotaci přidanou označovacím programem; vyberte si anotaci a pomocí otáčecího úchytu jí otočte o vámi požadovaný úhel. Úpravy anotace Pomocí funkcí aplikace pro úpravy je možné pracovat s anotacemi přidanými označovacím programem. Chcete-li upravit anotaci přidanou označovacím programem: Poklepejte na anotaci. Anotaci můžete upravovat v zobrazeném dialogovém okně aplikace. Úplné informace o všech možnostech, které budete mít k dispozici, si prosím vyhledejte v dokumentaci pro Office. Nabídnuté možnosti závisí na aplikaci Office a na používané verzi. 7

12 Odstranění anotace Pokud nemůžete použít funkci Odstranit označovacího programu, použijte výběrové funkce aplikace Office a pak odstraňte anotaci, kterou již nepotřebujete. Duplikování aplikace K duplikování vybrané anotace použijte funkce aplikace Windows Kopírovat a Vložit. Úpravy anotací vytvořených označovacím programem prováděné v PowerPointu Pokud používáte označovací program s aplikací PowerPoint, můžete anotace přidávat jen v prezentačním režimu a dále je můžete upravovat jen v režimu normálních úprav a nikoli během prezentace PowerPointu. Přepínání aplikací Zatímco používáte označovací program, můžete přecházet z jedné aplikace Office do druhé. Program zjistí, že jste přešli do jiné aplikace, a projeví se to změnou loga, které je vidět na panelu nástrojů. 8

13 9 Uživatelská příručka pro tablet ACTIVmarker

14 Promethean Technologies Group Limited TDS House, Lower Philips Road Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, UK Tel: +44 (0) Fax: +44 (0)

ACTIVstudio Professional Edition Uživatelská příručka

ACTIVstudio Professional Edition Uživatelská příručka ACTIVstudio Professional Edition Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1504-CZ 6. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

Hal Odečítací program Verze 9.0

Hal Odečítací program Verze 9.0 Hal Odečítací program Verze 9.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2

Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 Úvodní příručka prostředí KDE SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL SUSE Linux Enterprise poskytuje nástroje, které uživatelé systému Linux* potřebují pro svou každodenní činnost.

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0

LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0 LunarPlus Zvětšovací program s hlasovou podporou verze 9.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01

Supernova. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009. v11.0 042UGUGPB01 Supernova v11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Datum vydání: 07 September 2009 042UGUGPB01 Copyright 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0

Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 Lunar Zvětšovací program Verze 7.0 pro operační systémy Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch

PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch PŘÍRUČKA UŽIVATELE PROGRAMŮ P-touch P700 P-touch P700 Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace. CA Clarity PPM. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah

Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Kurz aplikace Microsoft FrontPage 2002 Obsah Úvod... 2 Než začnete s prací... 2 Přehled... 2 Máte-li nainstalován software webového serveru... 3 Aplikace FrontPage a prohlížeč Microsoft Internet Explorer...

Více

MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT POWER POINT MS POWER POINT MICROSOFT POWER POINT 97 1. Panel nabídek. Obsahuje všechny nabídky s príkazy, které mužete v PowerPointu nalézt. 2. Panel nástroju. Najdete v nem ty nejduležitejší duležité nástroje pro

Více

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete ÚVOD...4 INSTALACE A PŘÍPRAVA HARDWARE...6 INSTALACE SOFTWARE...6 ZÁKLADNÍ REŽIMY...7 REŽIM INTERACTIVE TOOLS...7 REŽIM SCRAPBOOK...9

Více

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Verze 3.0 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení a žádna část nemůže představovat jakýkoliv závazek vůči

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

ADOBE MUSE. Vytvoření prvního webu

ADOBE MUSE. Vytvoření prvního webu ADOBE MUSE Vytvoření prvního webu Obsah Kapitola 1 Instalace softwaru a nastavení vzorového projektu Vytvoření mapy stránek Úpravy stránky A-vzorová Nastavení palety barev a přejmenování políček na panelu

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Řada RADEON 9200. Uživatelská příručka P/N 137-40509-10

Řada RADEON 9200. Uživatelská příručka P/N 137-40509-10 Řada RADEON 9200 Uživatelská příručka P/N 137-40509-10 Copyright 2003, ATI Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena. ATI, všechny výrobky ATI a názvy výrobků jsou obchodními známkami nebo registrovanými

Více

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX.

Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Děkujeme, že jste si vybrali ONYX. Pro zajištění správné instalace a nastavení si prostudujte tuto příručku a uschovejte si ji na bezpečném místě pro budoucí použití. Tento dokument a software v něm popisovaný

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 08 / 2011 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Společnost EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG neručí za technické nebo tiskové chyby nebo nedostatky v

Více