Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/ /2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002"

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Litoměřice I. Rozpočtové příjmy a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Zrušené daně jejichž předmětem je př. FO , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek ze užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj , Odvod z výtěžku provozování loterií , Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP Správní poplatky , Dan z nemovitostí , Splátky půjč.p. od podn. nefin.subj. -PO Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s , Splátky půjč.p. od obyvatelstva , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv , Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , Ost. NI. př. transf. od rozp. ústř. úr NI. př. transf. od obcí , NI. př. transf. od krajů , Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr , Převody z rozpočtových účtů ,76

2 I. Rozpočtové příjmy 1070 Rybářství Text a b Inv.př. transfery ze státních fondů Ost. př. transfery ze státního rozpočtu , **** , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. HDM , **** , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Úspora energie a obn. zdrojů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Vnitřní obchod Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Ostatní příjmy z pronájmu majetku , **** , Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté sankční platby , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Ost. záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté dary na pořízení dl. majetku **** , Bezpečnost silničního provozu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n **** 44 00

3 I. Rozpočtové příjmy a b Text 2299 Ost. záležitosti v dopravě Přijaté sankční platby , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** ,8 111 Předškolní zařízení 1122 Přijaté pojistné náhrady , **** ,00 11 Základní školy 112 Ostatní odvody příspěvkových organizací , Přijaté pojistné náhrady **** , Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 1412 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Ost. záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Přijaté sankční platby , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** ,50 29 Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní přijaté vratky transferů **** Národní program zdraví Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Programy podpory individ.bytové výst Ostatní přijaté vratky transferů ,0 611 **** ,0

4 I. Rozpočtové příjmy a b Text 62 Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků ,50 62 **** ,50 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Územní plánování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 65 **** ,00 66 Územní rozvoj Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,74 66 **** ,74 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás , Příjmy z prodeje akcií ,8 69 **** ,02 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj **** Využívání a zneškodňování ostat.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ostatní správa v ochraně životního prost Přijaté sankční platby **** Ost. dávky sociální pomoci Ostatní přijaté vratky transferů **** 00

5 I. Rozpočtové příjmy a b Text 418 Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu Ostatní přijaté vratky transferů **** Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v Ostatní přijaté vratky transferů **** Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Zařízení pro výkon pěstounské péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary **** Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 4524 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj , **** , Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté sankční platby , Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Neidentifikované příjmy 99, Příjmy z prodeje ost. HDM **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté sankční platby , Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , **** ,01

6 I. Rozpočtové příjmy a b Text 620 Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce Ostatní přijaté vratky transferů , **** , Ostatní činnost j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n **** ,20 Celkem ,17

7 a b 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Nákup ostatních služeb **** Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů Nájemné , Nájemné za půdu Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby , **** ,7 106 Správa v lesním hospodářství Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , **** , Celospolečenské funkce lesů Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** ,00

8 a b 1070 Rybářství Nákup materiálu j.n Neinv.transf. občanským sdružením **** Úspora energie a obn. zdrojů Výdaje na dodav. pořízení informací Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Invest.půjč.p.nefinan.podnik.subjekt.-PO **** Vnitřní obchod Nákup zboží , Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let , Budovy, haly a stavby , **** , Cestovní ruch Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , **** , Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady **** , Záležitost prům.,staveb.,obchodu a služe Neinv.transf. občanským sdružením **** Silnice Nákup materiálu j.n ,50

9 a b Úroky vlastní , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , Studená voda , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na dopravní územní obslužnost , Budovy, haly a stavby **** , Bezpečnost silničního provozu Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Budovy, haly a stavby **** , Ost. záležitosti v silniční dopravě Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** , Ost. záležitosti vodního hospodářství Nákup ostatních služeb

10 a b 299 **** Předškolní zařízení Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Neinv. přísp. zřízeným PO Nákup kolků Budovy, haly a stavby , **** ,60 11 Základní školy Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda Teplo Elektrická energie Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. přísp. ostatním PO Nákup kolků Ostatní neinvestiční výdaje j.n Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení **** , Gymnázia Neinv. přísp. ostatním PO **** Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO ,00

11 a b Budovy, haly a stavby , Inv. transf. zřízeným PO **** ,50 21 Základní umělecké školy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO **** ,00 11 Divadelní činnost Neinv.transf. občanským sdružením ,50 11 **** ,50 12 Hudební činnost Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinv. přísp. ostatním PO **** ,00 14 Činnosti knihovnické Neinv. přísp. zřízeným PO **** Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití dušev. vlastnictví Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Studená voda , Teplo Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Teplá voda , Nájemné , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , Neinv.transf. občanským sdružením , Neinv. přísp. zřízeným PO , Platby daní a poplatků st. rozpočtu Účelové NI trans. nepodnikajícím FO , Budovy, haly a stavby ,70

12 a b 19 **** ,60 22 Zachování a obnova kulturních památek Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Účelové NI trans. nepodnikajícím FO Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby ,00 22 **** ,50 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Nákup dlouh. hmotného majetku j.n **** ,80 29 Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž **** Činnosti registr.církví a nábožen. spol Nájemné , Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv.půjč.p. církvím a nábož. spol **** ,00 41 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb **** Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt , Nákup ostatních služeb ,00 49 **** ,00 91 Mezin.spolupr.v kultuře,církvích a sděl Nákup ostatních služeb **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n ,00

13 a b Nájemné Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary ,50 99 **** , Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Inv. transf. zřízeným PO **** , Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , Neinv.transf. občanským sdružením , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinv. přísp. ostatním PO Investiční transf. občanským sdružením **** , Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby , **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Budovy, haly a stavby , **** ,00 51 Lékařská služba první pomoci Neinv. přísp. zřízeným PO ,71 51 **** ,71

14 a b 522 Ostatní nemocnice Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Neinv. přísp. zřízeným PO **** ,00 52 Odborné léčebné ústavy Neinv.transf. občanským sdružením **** Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem aj Neinv.transf. občanským sdružením **** Pomoc zdravotně postiženým Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO ,00 54 **** , Národní program zdraví Nákup materiálu j.n , Nájemné Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. přísp. ostatním PO **** ,7 549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní osobní výdaje , Věcné dary , Neinv. přísp. ostatním PO **** , Programy podpory individ.bytové výst Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu **** Veřejné osvětlení Elektrická energie , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby ,00

15 a b 61 **** ,94 62 Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady ,00 62 **** ,00 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Budovy, haly a stavby ,00 6 **** ,00 65 Územní plánování Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku , Budovy, haly a stavby **** ,20 66 Územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov , Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně ,00 66 **** ,44 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Neinv. přísp. zřízeným PO , Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00

16 a b Ostatní výdaje z fin. vypoř. min. let , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky , Pozemky Inv. transf. zřízeným PO **** ,0 71 Změny technologií vytápění Účelové NI trans. nepodnikajícím FO Investiční transf. občanským sdružením **** Monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov **** ,52 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu ,00 72 **** , Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb , **** ,90 79 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n Nákup ostatních služeb **** 50 00

17 a b 742 Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Neinv. přísp. zřízeným PO , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , **** ,4 749 Stráž ochrany přírody Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb **** , Ekologická výchova a osvěta Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , **** , Příspěvek na živobytí Sociální dávky , **** , Doplatek na bydlení Sociální dávky , **** , Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky , **** , Mimoř.okamž.pom. osob.ohrož.soc.vylouč Sociální dávky **** Ost. dávky sociální pomoci Sociální dávky , **** ,50

18 a b 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou Sociální dávky , **** , Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky , **** , Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu Sociální dávky , **** , Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v Sociální dávky , **** , Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky , **** , Příspěvek naq individuální dopravu Sociální dávky , **** , Příspěvek na péči Sociální dávky **** Ost. výdaje souvis. se soc. poradenstvím Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Zařízení pro děti vyžadující okamž. pomo Neinv.transf. občanským sdružením **** Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Zařízení pro výkon pěstounské péče Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary 5 00

19 a b Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením **** ,00 4 Domovy-penzióny pro matky s dětmi Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř Neinv.transf. občanským sdružením **** Soc.péče a pom.přistěh. a vybran.etnikům Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací Neinv.transf. občanským sdružením **** Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary , Neinv.transf. občanským sdružením Ostatní neinvestiční výdaje j.n Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , **** ,2 451 Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt ,00

20 a b Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinv.transf. církvím a nábož. spol Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , Denní stacionáře a centra den. služeb Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Domovy Nákup materiálu j.n , Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , **** , Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Potraviny , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů Výdaje na dodav. pořízení informací , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady ,00

21 a b Věcné dary , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením , Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. přísp. ostatním PO **** , Raná péče a aktiv.služby pro rodiny s dě Neinv.transf. občanským sdružením **** Domy na půl cesty Neinv.transf. občanským sdružením **** Azylová centra, nízkoprahová denní centr Neinv.transf. církvím a nábož. spol Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Neinv.transf. občanským sdružením **** Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence Nákup materiálu j.n , Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. přísp. ostatním PO **** , Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Studená voda Teplo , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb **** , Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO , Neinv.transf. spol. vlastníků jednotek , Účelové NI trans. nepodnikajícím FO , **** ,20

22 a b 511 Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Ostatní platby za provedenou práci j.n , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Nájemné za nájem s právem koupě , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f **** , Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu

23 a b 5512 **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n Nájemné , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n Věcné dary , **** , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Pov. poj. na úrazové pojištění , Odměny za užití dušev. vlastnictví , Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda Teplo , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy j.n

24 a b Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Věcné dary Odvody podle 81 odst. 2 písm. c) , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , Výpočetní technika , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Realizované kurzové ztráty , Služby peněžních ústavů , **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , **** ,00 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům **** , Ost. finanční operace Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , **** , Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích , **** , Ostatní činnost j.n Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n , **** ,5

25 a b Celkem ,47

26 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,70 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 812 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) ,70

27 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,98 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,47 Třída - Kapitálové příjmy ,06 Třída 4 - Přijaté transfery ,66 Příjmy celkem ,17 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc , Neinv. přij. transf. od reg. org , Neinv. přij. transf. od reg. rad Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr ,90 41-Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ,90 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,41 Třída 5 - Běžné výdaje ,75 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,72 Výdaje celkem ,47 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům , Ost. převody vlast. fondům Výdaje z fin.vyp.min.let Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 441

28 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery reg. radám Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr , Investiční půjčky obcím Investiční půjčky regionům Investiční půjč.prostř. reg. radám Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ,50 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ05-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 442 ZJ06-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci ,71 Saldo příjmů a výdajů po kons ,70 Třída 8 - Financování ,70 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci ,70

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ROZPOČET OBCE POLIČNÁ NA ROK 2015 - rozpis v položkovém členění dle zákona č. 250/2000Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o Název SU OD/PA POL ROZPOČET 2015 Daň z příjmů ze závislé činnosti

Více

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu

P Ř Í J M Y. Rozdíl Upr.-plnění. rozpočet schválený. rozpočet. upravený. 0000 0000 1335 000000000 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu P Ř Í J M Y Org Par Pol N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený Rozdíl Upr.-plnění 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 523 177,02 2 000 00 126,16 2 051 054,00 123,02-472

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Obec Svojšín Rozpočet obce na rok 2015 Schváleno 4.12.2014 -.' -)S.,.. -,,*' ~* Rozpočet na rok 2015 1. Příjmyv Kč rozpočet z toho Daňové příjmy 5483000 Nedaňové příjmy 731 780 Kapitálové příjmy 865000

Více

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE PROVODOV NA ROK 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText rozpočet 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014

Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Městys Nový Hrozenkov Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Městys Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 75604 Nový Hrozenkov IČ Právní forma 00304131 Zatím neurčeno

Více

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T

M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T M STO ZRU NAD SÁZAVOU Z Á V R E N Ý Ú E T ROK 2006 M S TS K Ý Ú A D Z R U N A D S Á Z A V O U e k o n o m i c k ý o d b o r Záv re ný ú et M sta Zru nad Sázavou Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Výkaz pro hodnocení

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Křivková Marie Datum zpracování: 15.01.2015 Čas zpracování: 19h33m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ

MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ MČ Praha-Nebušice - rozpočet na rok 2016 - HČ v tis. Kč Položka druh. Rozpočet členění na rok 2016 Ukazatel b PŘÍJMY Poplatek ze psů 1341 60,00 Poplatek za lázeň. nebo rekreační pobyt 1342 0,50 Poplatky

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00 roku 2014 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 ČNB daň z příjmu FO ZČ 4 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 ČNB daň z příjmu OSVČ 2 600 000,00

Více

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ MĚSTO POLICE NAD METUJÍ Návrh rozpočtu města na rok 2013 v druhovém třídění dle tříd TŘÍDA NÁZEV NÁVRH ROZPOČTU 2013 1 Daňové příjmy 46 070 520 2 Nedaňové příjmy 9 756 820 3 Kapitálové příjmy 642 500 4

Více

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 02.06.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2141203.78 1700000.00 125.95 2141210.00 100.00-6.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 15.05.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.07b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 443673.31 451000.00 98.38 451000.00 98.38-7326.69 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 09.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.04 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 978687.80 905000.00 108.14 905000.00 108.14 73687.80 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2011 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 990 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2009 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000 0000 1113 00000000

Více

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy

Rozpočet obce Bašť pro rok 2015. Stránka 1 z 6. Rozpočet obce Bašť na rok 2015. Příjmy Rozpočet obce Bašť na rok 2015 Příjmy paragraf položka text rozpočet Daň z příjmů fyzických osob 1111 ze závislé činnosti 2 500 000,00 1112 OSVČ 150 000,00 1113 kapitálové výnosy 350 000,00 3 000 000,00

Více

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE ze

Více

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576

Rozpočet obce Sedlec na rok 2010 - výdajová část. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Kč IČO 00283576 231 30 1014 5169 15 Nákup ostatních služeb - útulek pro psy 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin,veter.péče 15 231 30 2212 5139 5 Nákup materiálu jinde nezařazeného - písek na posyp 231 30 2212

Více

Rozpočet 2016 po položkách

Rozpočet 2016 po položkách Rozpočet po položkách v tis. Kč oddíl paragraf položka Org. Návrh xx xx xxxx PŘÍJMY Plán Rozpočet 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 4 100,00 5 110,00 1112 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014. Vážany nad Litavou ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 Schválený rozpočet na ZO 28/2014 dne 19.2.2014 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) návrh rozpočtu koeficient

Více

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63

C E L K E M P Ř Í J M Y 1.304.840,63 1.269.087,00 102.82 1.304.691,00 100.01 149,63 KEO 7.95b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 853.694,94 856.600,00 99.66 853.620,00 100.01 74,94 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 279.519,69 352.387,00

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Heřmaň Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmaň Heřmaň 39811 Heřmaň IČ 00249653 Právní forma Obec Kontaktní údaje Telefon 384 971 240 E-mail ou.herman@atlas.cz Doplňující

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka

Rozpočet na rok 2015. P Ř Í J M Y Paragraf Položka P Ř Í J M Y Paragraf Položka Rozpočet na rok 2015 Druh příjmu D a ň o v é p ř í j m y celkem 5 110 000,00 Kč 1111 Daň z přijmu fyzických osob ze záv.činnosti 900 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00

Ost.odvody z vybraných činnostíodvod výtěžku z provoz.loterií 231 15 0000 1351 7 906,37 20,00 20,00 0,00 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočtové

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy

Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016. Příjmy Návrh rozpočtu obce Olomučany na rok 2016 Příjmy Položka popis v Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 000 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 70 000,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00

PŘÍJMY. Schválený rozpočet. Plnění k 31.7.2011. Místní poplatek 80 000,00 40 000,00-20 000,00 60 000,00 Návrh rozpočtového 02 / 2011 (verze 0.12) 0000 1111 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti PŘÍJMY k 31.7.2011 540 000,00 251 995,58

Více

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 14.04.2014 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2013 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.06d / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy.

V kapitálových příjmech kromě drobných prodejů pozemků je plánován prodej garážových stání v bytových domech u Billy. R O Z P O Č E T 2014 Projednáno v radě města: 27.11.2013 Bude zveřejněno: 2.12.2013 na úřední desce města a na webových stránkách města Schvalováno v zastupitelstvu města: 18.12.2013 Rozpočet města Slaného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015

Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015. (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Obec Želeč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00253201 název Obec Želeč ulice, č.p. Želeč 26 obec Želeč PSČ, pošta 391 74 Kontaktní údaje

Více

zpracováno: 03.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

zpracováno: 03.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl KEO 8.03 / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1422840.22 1100000.00 129.35 1425000.00 99.85-2159.78 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2012 v

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2011 paragraf položka Daňové příjmy: v Kč 1111 daň z příj.fyz. os. ze záv. čin. 7 000 000 1112 daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 900 000 1113 daň z př. fyz. osob z kapit.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2014 SKUTEČNOST 2013 v Kč NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Par Pol Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 2119 Prodej dřeva 53 988 30 000 30 0 5021 Ostatní osobní výdaje 3 875 4

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008

ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 ROZPOČET OBCE NA ROK 2008 schválený na 10. zasedání ZO dne 3.3.2008 Vážany nad Litavou PŘÍJMY třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) v Kč koeficient

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 06. 2014 v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 - VÝDAJE V Ý D A J E ( v tis.kč ) Odvětví PAR POL Text 2011 činnosti Lesní 1031 5139 Nákup materiálu pro pěstební činnost v lesích 6,00 hospodářství 1031 5169 Nákup služeb

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2011 v

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Velenice 4055 návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) k projednání a schválení na zasedání ZO 5.6.2015 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673072 název OÚ Velenice

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Křenek Křenek 23, 27714 Dřísy IČO: 00236985 Závěrečný účet za rok 2013 KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 30.05.2014 strana 1 PŘÍ J M Y dle tříd Položka Třída: 1 DAŇOVÉ PŘÍ JMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v

Více

165 483 000,00. Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016

165 483 000,00. Schválený rozpočet Města Rychnov nad Kněžnou na rok 2016 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 26 700 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 2 000 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 2 800 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010

U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 Město Holýšov U S N E S E N Í 125. (24. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 15. února 2010 386.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 125. zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 09. 2016 v

Více

Záv re ný ú et obce Panenská Rozsí ka za rok 2013

Záv re ný ú et obce Panenská Rozsí ka za rok 2013 Dlouhodobý nehmotný majetek 018 0000 0000 0000 00000 0000 000 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 0,00 0,00 23 949,20 019 0000 0000 0000 00000 0000 000 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 0,00 0,00 307 530,60 Dlouhodobý

Více

ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní)

ZVE EJN NÍ 1. podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA STSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVE EJN NÍ 1 záv re ného ú tu podle ustanovení 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo (v platném zn ní) Záv re ný ú et obsahuje:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2003 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2003 byl schválen zastupitelstvem

Více

ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH

ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH Návrh ROZPOČTU OBCE ÚHERCE NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU V TISÍCÍCH KORUNÁCH 1111 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB ZE ZÁV. ČINNOSTI 430 občané zaměstnaní 1112 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZ. OSOB SAM. VÝD. ČINNÝCH 88 OSVČ 1113

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7

Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7 Z á v ě r e č n ý ú č e t o b c e D o b r o n í n z a r o k 2 0 0 7 Č e r p á n í r o z p o č t u stav finančních prostředků na účtech k 31.12.2007 Česká spořitelna 941.426,49 Komerční banka 282.932,80

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 08. 2016 v

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 59 582 18 642 40 940 31 DPFO - závislá činnost 10 439 2 781 7

Více

Výdaje: odbor ekonomicko-správní

Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Výdaje: odbor ekonomicko-správní Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola ORG Rozpo et 5331 Skute. v tis.k dotace na provoz p ísp v.organizace od obce 3111 1 246 000

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje Obec Chlumec, IČ: 00391387 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 -výdaje položka text Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost 2011 Silnice 2212 5139 Nákup materiálu 0 26 000 39 069

Více

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015

Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 2015 POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU 2015 Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer 87 350 000 90 834 150 z toho: Ústecký kraj 11 735 000 2 801 000 Karlovarský kraj 5 819

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 0. 2016 v

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00

Pitná voda, kanalizace - 2310,2321 231 30 2310 6121 Stavba vodovodů 1 200 000,00 celkem 1 200 000,00 VÝDAJE v Kč 231 10 4357 5321 Neinv.dot.obcím-Domovy důch. 200 000,00 231 10 6171 5229 Ost.neinv.dotace -členské přísp. 6 070,00 231 10 6171 5321 Neinv.dot.obcím-přestupky 6 320,00 231 10 6171 5329 Ost.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 09. 2014 v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2016

Návrh rozpočtu Města Uherský Brod pro rok 2016 rozpočtu Města Uherský Brod pro rok Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený - / 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 30 500 000 30 500 000 27 680 993 33 000 000 2 500

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část

Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry. Návrh rozpočtu obce na rok 2016. Textová část Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry Návrh rozpočtu obce na rok 2016 Textová část Rozpočet obce je finanční plán, jímž se řídí její hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 Obec Tuřany Návrh závěrečného účtu za rok 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12. Údaje o organizaci Název Adresa Obec

Více

Obec Šitbořice Závěrečný účet za rok 2014

Obec Šitbořice Závěrečný účet za rok 2014 Obec Šitbořice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 21.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Šitbořice Osvobození 92 69176 Šitbořice 00283622 Zatím neurčeno Kontaktní údaje

Více

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015

MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 MČ Praha 22 - plnění rozpočtu 2015 k 30.09.2015 PŘÍJMY Položka Daňové příjmy 1341 Poplatek ze psů 250000 250000 189425,75 76 1342 Rekreační poplatek 3000 3600 2670,00 74 1343 Poplatek za užívání veřejného

Více

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007)

Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) Schválený rozpočet města pro rok 2007 (ZM, 23.3.2007) 2. Rozpočtové výdaje: Výdajová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Útulek pro psy krmivo, pobyt 10,0 10,0 Projekty Phare 452,0 452,0 Česko-bavorské

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 OBEC HRADČOVICE Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů uveřejňuje obec Hradčovice, v v" v ZAVERECNY UCET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2016

Rozpočet města Holešova na rok 2016 Rozpočet města Holešova na rok 2016 Výdaje ODDPA Odbor finanční - ORJ. 11 Grohova 2 000 Havlíčkova 2 500 Masarykova 1 500 3113 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.ZŠ 4 100 3113

Více

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Příjmy: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k 30.6. uprav.roz. Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000 6 200 000 3 796 698 61,2

Více

Rozpočet města Písek na rok 2016

Rozpočet města Písek na rok 2016 Rozpočet města Písek na rok 2016 ÚZNZ Org Odd. Příjmy rozpočtu RS RU změna RU pol. Kap DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem 202 050 202 050 0 202 050 00000 1 0000 0000

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 14. 5. 2014 USNESENÍ č. 18/03-14 Z 1. prodej bytové jednotky č. xxxxx v domě Na Libuši čp. xxxxxxxxxxxxx Bechyně o velikosti 2 + 1

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: MP1U XCRGBZUC / ZU1 (01012009 / 01012009) Městská část Praha - Kunratice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00231134 DIČ CZ00231134

Více

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013

Návrh rozpočtu města Ostrov na rok 2013 1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče 892 0 892 513,515,516,517 1. Útulek pro psy - nákup krmiva, spotřeba vody a energií, ostatní služby a opravy, mandátní odměna, veterinární

Více

Rozpočet na rok 2014 Příjmy :

Rozpočet na rok 2014 Příjmy : Rozpočet na rok 2014 Příjmy : Třída 1 - daňové příjmy : Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň Daň

Více

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice. za rok 2011

Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu Obce Nový Šaldorf - Sedlešovice za rok 2011 Údaje o organizaci IČ 44026927 Název Obec Nový Šaldorf - Sedlešovice Sídlo, č.p. Nový Šaldorf čp. 169 PSČ 671 81 Telefon E-mail 515267280,

Více