STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017"

Transkript

1 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za semestr) zápočet k zkouška Sk státní rigorózní/závěrečná zkouška Korekvizita pro zapsání zápis předmětu je podmíněn zápisem jiného předmětu nebo předmětů Prerekvizita pro zapsání zápis předmětu je podmíněn předchozím absolvováním jiného předmětu nebo předmětů Prerekvizita pro absolvování absolvování předmětu je podmíněno absolvováním jiného předmětu nebo předmětů

2 VŠOEBOCNÉ LÉKAŘSTVÍ Obsah: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ ročník 3 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 2. ročník 4 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ ročník 5 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ ročník 6 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 5. ročník 7 VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 6. ročník 8 DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 9 UBNÍ LÉKAŘSTVÍ UBNÍ LÉKAŘSTVÍ ročník 18 UBNÍ LÉKAŘSTVÍ 2. ročník 19 UBNÍ LÉKAŘSTVÍ ročník 20 UBNÍ LÉKAŘSTVÍ ročník 21 UBNÍ LÉKAŘSTVÍ 5. ročník 22 DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 23 OŠETŘOVATELSTVÍ VŠEOBECNÁ SESTRA ročník (prezenční forma studia) 26 VŠEOBECNÁ SESTRA 2. ročník (prezenční forma studia) 28 DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 30 OŠETŘOVATELSTVÍ VŠEOBECNÁ SESTRA ročník (kombinovaná forma studia) 31 DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 33 2

3 POVINNÉ PŘEDMĚTY Biofyzika a biostatistika doc. Ing. J. Hanuš, CSc. Anatomie I doc. MUDr. D. Slížová, CSc. Anatomie II doc. MUDr. D. Slížová, CSc. Histologie a embryologie I prof. MUDr. J. Mokrý, Ph.D. Histologie a embryologie II prof. MUDr. J. Mokrý, Ph.D. Biologie I prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D. Latinská lékařská terminologie I PhDr. P. Nečas, Ph.D. Latinská lékařská terminologie II PhDr. P. Nečas, Ph.D. První pomoc MUDr. P. Dostál, Ph.D. Všeobecné lékařství ročník Celkový počet kreditů za povinné předměty: 57 Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k 6 9 3

4 POVINNÉ PŘEDMĚTY Biologie II prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D. Biochemie I prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D. Biochemie II prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D. Fyziologie I prof. MUDr.. Červinková, CSc. Fyziologie II prof. MUDr.. Červinková, CSc. Mikrobiologie I doc. MUDr. H. Žemličková, Ph.D. áklady praktického lékařství doc. MUDr. S. Býma, CSc. Mgr. E. Vachková, Ph.D. Psychologická propedeutika MUDr. L. Hadaš, Ph.D. PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. Lékařská psychologie a komunikace s nemocným MUDr. P. Mílek Prázdninová praxe péče o nemocné Mgr. E. Vachková, Ph.D. Všeobecné lékařství 2. ročník Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k - 3 Celkový počet kreditů za povinné předměty: k 2 týdny v nemocnici 1 týden v sociálním zařízení 4

5 POVINNÉ PŘEDMĚTY Mikrobiologie II doc. MUDr. H. Žemličková, Ph.D. Patologická anatomie I prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. Patologická anatomie II prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. Patologická fyziologie I prof. MUDr. M. Kuba, CSc. Patologická fyziologie II prof. MUDr. M. Kuba, CSc. Farmakologie I prof. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. Propedeutika vnitřního lékařství prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Vnitřní lékařství I prof. MUDr. J. Bureš, CSc. áklady chirurgie doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. áklady lékařské imunologie II prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. Stomatologie prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc. Lékařská psychologie a komunikace s nemocným MUDr. P. Mílek Odborný anglický jazyk I Mgr. D. Vrběcká Odborný anglický jazyk II Mgr. D. Vrběcká Všeobecné lékařství ročník Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k k k Celkový počet kreditů za povinné předměty: k 5

6 POVINNÉ PŘEDMĚTY Farmakologie II prof. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. Stomatologie prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc. Radiodiagnostika a nukleární medicína prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. Neurologie I doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D. Neurologie II doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D. Vnitřní lékařství II prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Vnitřní lékařství III prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Chirurgie I doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Chirurgie II doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Anesteziologie a základy intenzívní medicíny MUDr. P. Dostál, Ph.D. Dermatovenerologie doc. MUDr. M. Salavec, CSc. Sportovní medicína prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D. Rehabilitace doc. MUDr. E. Vaňásková, Ph.D. Psychiatrie I prof. MUDr. L. Hosák, Ph.D. Prázdninová praxe v nemocnici vnitřní lékařství prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Prazdninová praxe v nemocnici chirurgie doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Všeobecné lékařství ročník Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k Celkový počet kreditů za povinné předměty: k k týdny 2 týdny 6

7 POVINNÉ PŘEDMĚTY Vnitřní lékařství IV prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Diferenciální diagnostika v interně prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Klinická biochemie MUDr. R. Hyšpler, Ph.D. Praktické lékařství doc. MUDr. S. Býma, CSc. Rehabilitace doc. MUDr. E. Vaňásková, Ph.D. Psychiatrie II prof. MUDr. L. Hosák, Ph.D. Oftalmologie prof. MUDr. N. Jirásková, Ph.D. Otorinolaryngologie prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. Infektologie a epidemiologie I doc. MUDr. S. Plíšek, Ph.D. Infektologie a epidemiologie II doc. MUDr. S. Plíšek, Ph.D. Soudní lékařství doc. MUDr. P. Hejna, Ph.D. Onkologie a radioterapie prof. MUDr. J. Petera, Ph.D. Chirurgie III doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Chirurgie IV doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Gynekologie a porodnictví I doc. MUDr. J. Špaček, Ph.D. Gynekologie a porodnictví II doc. MUDr. J. Špaček, Ph.D. Pediatrie I doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D. Pediatrie II doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D. Hygiena a preventivní lékařství prof. Ing.. Fiala, CSc. Sociální lékařství doc. MUDr. L. Hodačová, Ph.D. Prázdninová praxe u praktického lékaře doc. MUDr. S. Býma, CSc. Všeobecné lékařství 5. ročník Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k k k k týden Celkový počet kreditů za povinné předměty: 56 7

8 POVINNÉ PŘEDMĚTY Všeobecné lékařství 6. ročník Předstátnicová praxe z hygieny a preventivního lékařství a sociálního lékařství prof. Ing.. Fiala, CSc. Předstátnicová praxe z gynekologie a porodnictví doc. MUDr. J. Špaček, Ph.D. Předstátnicová praxe z vnitřního lékařství prof. MUDr. J. Bureš, CSc. imní Letní Kredity semestr semestr S LS P C/S P C/S t ý d n y 2 t ý d n y 11 t ý d n ů Předstátnicová praxe z chirurgie doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Předstátnicová praxe z pediatrie doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D t ý d n ů 2 t ý d n y 8

9 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství Biochemické aspekty výživy (FV50068) prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D. Maximálně 45 studentů. předmětu Patologická fyziologie II (FV10033) Clinico-pathological Conferences (FG50006) prof. MUDr. J. Bureš, CSc. prof. MUDr. I. Šteiner, CSc. Maximálně 50 studentů. Den výuky: čtvrtek, výuka probíhá v AJ předmětu Patologická anatomie II (FV10022) Degenerativní onemocnění páteře (FV50054) prof. MUDr. S. Řehák, CSc. Maximálně 25 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Chirurgie II (FV10041) Doplňující kapitoly z kardiologie a angiologie (FV50045) prof. MUDr. J. Vojáček, DrSc. prof. MUDr. R. Pudil, Ph.D. Maximálně 60 studentů. předmětu Propedeutika vnitřního lékařství (FV10025) Fyzikální principy medicínských zobrazovacích metod (FV50064) Mgr. J. áhora, Ph.D. Maximálně 43 studentů. Den výuky: pondělí předmětů Anatomie II (FV10003) a Biofyzika a biostatistika (FV10001) Gastroenterologie virtuální kazuistiky a digestivní endoskopie (FV50056) MUDr. I. Tachecí, Ph.D. Maximálně 15 studentů. Den výuky: pondělí předmětu Propedeutika vnitřního lékařství (FV10025) Kredity imní semestr Letní semestr Doporučeno S LS P C/S P C/S od ročníku: h e-learning

10 Gerontologie (FV50026) MUDr. B. Jurašková, Ph.D. prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. předmětuvnitřní lékařství III (FV10039) Chirurgie v mimořádných podmínkách (FV50028) doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Maximálně 15 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Chirurgie II (FV10041) Imunomodulace kůže fototerapií (FV50014) doc. MUDr. K. Ettler, CSc. prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. Maximálně 30 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Patologická anatomie II (FV10022) Klinická anatomie (FV50043) doc. MUDr. D. Slížová, CSc. Maximálně 120 studentů. předmětu Anatomie I (FV10002) Klinická farmakologie (FV50029) prof. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. Den výuky: čtvrtek předmětuvnitřní lékařství III (FV10039) Klinická genetika (FV50016) MUDr. M. Šenkeříková Maximálně 30 studentů. Den výuky: pondělí předmětu Biologie II (FV10010) Klinická imunologie a alergologie (FV50030) MUDr. I. Krčmová, CSc. Maximálně 20 studentů. předmětu áklady lékařské imunologie I (FV10016)

11 Klinická mikrobiologie (FV50031) MUDr. P. Paterová Maximálně 20 studentů. předmětu Mikrobiologie I (FV10015) Klinická sexuologie (FV50032) MUDr. J. bytovský Maximálně 30 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Lékařská psychologie a komunikace s nemocným (FV10030) Klinické aplikace molekulární biologie (FV50006) prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc. Maximálně 50 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Anatomie I (FV10002) Kmenové buňky a regenerativní medicína (FV50044) prof. MUDr. J. Mokrý, Ph.D. MUDr. T. Soukup, Ph.D. Maximálně 38 studentů. předmětu Histologie a embryologie I (FV10004) Léčba onkologicky nemocných (FV50034) prof. MUDr. J. Petera, Ph.D. Maximálně 30 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Propedeutika vnitřního lékařství (FV10025) Moderní metody farmakologického výzkumu (FV50049) doc. Ing. J. Chládek, Ph.D. Maximálně 20 studentů. Den výuky: středa předmětu Farmakologie I (FV10024) Myoskeletální medicína (FV50035) doc. MUDr. V. Tošnerová, CSc. Maximálně 15 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Neurologie II (FV10037)

12 Neodkladná péče (FV50037) MUDr. P. Dostál, Ph.D. Maximálně 20 studentů. Den výuky: pondělí předmětu Farmakologie II (FV10034) Neurovědy (FV50019) prof. MUDr. M. Kuba, CSc. prof. MUDr. J. Libiger, CSc. doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D. Maximálně 30 studentů. předmětu Fyziologie II (FV10014) Nové poznatky o morfologických a funkčních zvláštnostech nervové tkáně (FV50063) prof. MUDr. J. Mokrý, Ph.D. Maximálně 50 studentů. Den výuky: středa předmětů Anatomie II (FV10003), Histologie a embryologie II (FV10005), Biologie II (FV10010), Biochemie II (FV10012) a Fyziologie II (FV10014) Nové trendy v diagnostice a léčbě nádorů mozku (FV50062) prof. MUDr. S. Filip, Ph.D. Maximálně 50 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětů Anatomie II (FV10003), Histologie a embryologie II (FV10005), Biologie II (FV10010), Biochemie II (FV10012),Fyziologie II (FV10014),Patologická anatomie II (FV10022) a Patologická fyziologie II (FV10033) Nové trendy ve farmakologii (FV50048) prof. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. Maximálně 20 studentů. předmětu Farmakologie I (FV10024) Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (FV50038) doc. MUDr. P. Šponer, Ph.D. Maximálně 30 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu áklady chirurgie (FV10073)

13 Patobiochemie buňky (FV50008) prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D. prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D. Maximálně 30 studentů. předmětu Biologie I (FV10006) Poruchy verbálních funkcí (Poruchy sluchu a hlasu) (FV50020) prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. předmětu Fyziologie II (FV10014) Praktické lékařství (FV50039) doc. MUDr. S. Býma, CSc. Den výuky: čtvrtek předmětu Propedeutika vnitřního lékařství (FV10025) Praktické využití vyšetřovacích metod v pneumologii (FV50058) doc. MUDr. F. Salajka, CSc. Maximálně 15 studentů. Den výuky: pondělí předmětu Propedeutika vnitřního lékařství (FV10025) Programové vybavení pro praktického lékaře (FV50009) Mgr. J. áhora, Ph.D. Maximálně 20 studentů. předmětu Vnitřní lékařství I (FV10026) Projevy celkových chorob v dutině ústní (FV50017) doc. MUDr. R. Slezák, CSc. prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. předmětu Patologická anatomie I (FV10021) Psychologie medika (FV50001) prof. PhDr. J. Mareš, CSc. PhDr. M. Štefančíková, Ph.D

14 Psychoterapie (FV50018) MUDr. P. Mílek Maximálně 20 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Lékařská psychologie a komunikace s nemocným (FV10030) Radiobiologie (FV50065) prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D. doc. Ing. J. Hanuš, CSc. Maximálně 40 studentů. Den výuky:čtvrtek předmětu Vnitřní lékařství I (FV10026) Rodinná terapie (FV50021) MUDr. D. Skorunka, Ph.D. Maximálně 20 studentů. Den výuky: středa předmětu Lékařská psychologie a komunikace s nemocným (FV10030) Seminář z lékařské biofyziky (FV50060) Mgr. J. áhora, Ph.D. Den výuky: pátek Selected Chapters in Endocrinology (FG50005) prof. MUDr. J. Čáp, CSc. prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. prof. MUDr. V. Palička, CSc., dr. h. c. Maximálně 50 studentů., výuka probíhá v AJ předmětu Patologická anatomie II (FV10022) Speciální patologická anatomie (FV50010) prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. Korekvizitou pro zapsání je zápis předmětu Patologická anatomie II (FV10022) Studentská vědecká odborná činnost SVOČ I* (FV50007) doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. předmětu Anatomie I (FV10002) h e- learnin g h e-learning

15 Studentská vědecká odborná činnost SVOČ II* (FV50050) doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. předmětu SVOČ I (FV50007) Téma práce SVOČII nesmí být totožné s tématem práce SVOČ I. *(Předmět si lze zapsat tehdy, pokud přednosta kliniky/ústavu, na kterém má výuka probíhat, potvrdí, že on sám nebo osoba jím pověřená garantuje, že jsou splněny předpoklady, aby student na daném pracovišti provedl zamýšlený projekt. Student musí při zápisu předložit toto potvrzení se jménem pověřeného školitele.) Tělesná výchova I (FV50004) Mgr. J. Křoustek Tělesná výchova II (FV50005) Mgr. J. Křoustek Tělesná výchova III (FV50051) Mgr. J. Křoustek Transfúzní lékařství (FV50040) MUDr. V. Řeháček Maximálně 15 studentů. předmětuvnitřní lékařství III (FV10039) Úvod do lékařské informatiky (FV50059) MUDr. V. Mašín, Ph.D. Maximálně 40 studentů. předmětu áklady praktického lékařství (FV10017) Úvod do toxikologie (FV50011) prof. Ing.. Fiala, CSc. doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. Maximálně 45 studentů. předmětu Biochemie II (FV10012) Vybrané kapitoly z dějin lékařství (FV50002) PhDr. J. Štěpán, Ph.D. Maximálně 130 studentů. Den výuky: čtvrtek Korekvizitou pro zapsání je zápis předmětu Anatomie I (FV10002) Vybrané kapitoly z chemie (FV50003) Ing. P. Šiman, CSc. Maximálně 30 studentů. Den výuky: středa h e-learning

16 Vybrané kapitoly z nefrologie (FV50042) prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc. Maximálně 15 studentů. Den výuky: pondělí předmětu Patologická anatomie II (FV10022) Vybrané kapitoly z patobiochemie a klinika poruch metabolismu výživy (FV50023) prof. MUDr.. adák, CSc. doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. Maximálně 30 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Patologická anatomie II (FV10022) Vybrané kapitoly z topografické anatomie (FV50061) MUDr. P. Hájek, Ph.D. Maximálně 15 studentů. předmětu Anatomie I (FV10002) Pozn. Předmět je určen výhradně studentům 2. ročníku Všeobecné lékařství. ákladní zimní sportovní kurz (FV50066) Mgr. J. Křoustek Maximálně 25 studentů Den výuky: poslední týden zkouškového období S ákladní letní sportovní kurz (FV50067) Mgr. J. Křoustek Maximálně 60 studentů Den výuky: od 7. áklady chemie (FV50055) MUDr. P. Tomšík, Ph.D. Maximálně 60 studentů. Den výuky: středa áklady odběru a konzervace tkání pro transplantace (FV50012) MUDr. P. Měřička, Ph.D. Maximálně 20 studentů. Den výuky: čtvrtek předmětu Biologie II (FV10010) dnů - 9 dnů

17 áklady práva pro studující medicíny (FV50041) JUDr. L. Rožnovská Den výuky: středa předmětuvnitřní lékařství III (FV10039) áklady znakové řeči (FV50013) E. Procházková Maximálně 15 studentů. Den výuky: středa předmětu Fyziologie II (FV10014) áklady znakové řeči (FV50025) E. Procházková Maximálně 15 studentů. Den výuky: středa předmětu Patologická anatomie II (FV10022) ásady operování kůže hlavy a krku (FV50057) prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. Maximálně 16 studentů. předmětu áklady chirurgie (FV10073)

18 POVINNÉ PŘEDMĚTY Biofyzika a biostatistika doc. Ing. J. Hanuš, CSc. Anatomie I MUDr. O. Procházková Anatomie II MUDr. O. Procházková Histologie a embryologie I doc. MUDr. Y. Mazurová, CSc. Preklinické zubní lékařství I MUDr. M. Kapitán, Ph.D. Preklinické zubní lékařství II MUDr. M. Kapitán, Ph.D. Preventivní zubní lékařství a kariologie I doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. Preventivní zubní lékařství a kariologie II doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. Biologie I prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D. Biologie II prof. PharmDr. E. Rudolf, Ph.D. ákladní lékařská terminologie PhDr. P. Nečas, Ph.D. áklady zdravotní péče MUDr. P. Dostál, Ph.D. Psychologická propedeutika PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. Anglický jazyk pro stomatology PhDr. J. Comorek, Ph.D. ubní lékařství ročník Celkový počet kreditů za povinné předměty: 59 Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k

19 POVINNÉ PŘEDMĚTY Biochemie I doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. Biochemie II doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. Materiály pro zubní lékařství doc. MUDr. A. Stoklasová, CSc. Fyziologie I doc. MUDr. M. Adamcová, CSc., Ph.D. Fyziologie II doc. MUDr. M. Adamcová, CSc., Ph.D. Histologie a embryologie II doc. MUDr. Y. Mazurová, CSc. Preklinické zubní lékařství III MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Protetická technologie MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Patologická anatomie I doc. MUDr. J. Laco, Ph.D. Preklinická parodontologie MUDr. V. Radochová, Ph.D. ubní lékařství 2. ročník Celkový počet kreditů za povinné předměty: 55 Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k

20 POVINNÉ PŘEDMĚTY Patologická anatomie II doc. MUDr. J. Laco, Ph.D. Orální mikrobiologie MVDr.. Čermáková, Ph.D. Patologická fyziologie I prof. MUDr.. Kubová, CSc. Patologická fyziologie II prof. MUDr.. Kubová, CSc. Farmakologie I doc. PharmDr. M. Štěrba, Ph.D. Farmakologie II doc. PharmDr. M. Štěrba, Ph.D. Vnitřní lékařství I prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Vnitřní lékařství II prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Chirurgie I doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Komunikace s pacientem doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. Klinické zubní lékařství I MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Klinické zubní lékařství II MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Konservační zubní lékařství MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Endodoncie I MUDr. M. Kapitán, Ph.D. Stomatologická rentgenologie MUDr. D. Kopecká, Ph.D. Parodontologie I MUDr. V. Radochová, Ph.D. Gnatologie a základy protetiky I MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Gnatologie a základy protetiky II MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Dentoalveolární chirurgie MUDr. et MUDr. J. Duška Aplikovaná anatomie hlavy a krku MUDr. O. Procházková ubní lékařství ročník Celkový počet kreditů za povinné předměty: 55 Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k K k k k 20

21 POVINNÉ PŘEDMĚTY Neurologie doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D. Dermatovenerologie doc. MUDr. M. Salavec, CSc. áklady lékařské imunologie prof. RNDr. J. Krejsek, CSc. Vnitřní lékařství III prof. MUDr. J. Bureš, CSc. Chirurgie II doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Chirurgie III doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Pediatrie doc. MUDr. S. Skálová, Ph.D. Psychiatrie doc. MUDr. J. Masopust, Ph.D. Oftalmologie prof. MUDr. H. Langrová, Ph.D. Otorinolaryngologie prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. Klinické zubní lékařství III MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Klinické zubní lékařství IV MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Parodontologie II MUDr. V. Radochová, Ph.D. Dětské zubní lékařství I doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. Stomatologická protetika I MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Stomatologická protetika II MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Endodoncie II MUDr. M. Kapitán, Ph.D. Prázdninová praxe II doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. ubní lékařství ročník Celkový počet kreditů za povinné předměty: 58 Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k k k k k k týdny () 21

22 POVINNÉ PŘEDMĚTY Infektologie a epidemiologie doc. MUDr. S. Plíšek, Ph.D. Molekulární medicína RNDr. V. Králová, Ph.D. Hygiena a preventivní lékařství prof. Ing.. Fiala, CSc. Soudní lékařství doc. MUDr. P. Hejna, Ph.D. Management privátní praxe doc. MUDr. L. Hodačová, Ph.D. Klinická farmakologie doc. PharmDr. M. Štěrba, Ph.D. Klinické zubní lékařství V MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Onemocnění ústní sliznice doc. MUDr. R. Slezák, CSc. Endodoncie III MUDr. M. Kapitán, Ph.D. Stomatologická protetika III MUDr. L. Vavřičková, Ph.D. Dětské zubní lékařství II doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. Ortodoncie MUDr.. Weberová Maxilofaciální chirurgie prof. MUDr. A. Šimůnek, CSc. Klinické zubní lékařství VI MUDr. J. Suchánek, Ph.D. Odborná praxe doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. ubní lékařství 5. ročník Celkový počet kreditů za povinné předměty: 58 Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S k k k k k k

23 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro magisterský studijní program ubní lékařství Bolest v orofaciální oblasti (F50011) MUDr. H. Doležalová Maximálně 35 studentů. předmětu Preklinické zubní lékařství III (F10020) Dentální implantologie (F50013) MUDr. D. Kopecká, Ph.D. předmětu Dentoalveolární chirurgie (F10042) Klinický stomatologický seminář (F50017) doc. MUDr. R. Slezák, CSc. Maximálně 35 studentů. předmětu Klinické zubní lékařství II (F10035) Poruchy verbálních funkcí (Poruchy sluchu a hlasu) (FV50020) prof. MUDr. V. Chrobok, CSc., Ph.D. předmětu Fyziologie II (F10018) Prázdninová praxe I (F50018) doc. MUDr. R. Koberová Ivančaková, CSc. předmětu Preklinické zubní lékařství I (F10005) Programové vybavení PL (F50007) doc. Ing. J. Hanuš, CSc. předmětu Preklinické zubní lékařství II (F10006) Projevy celkových chorob v dutině ústní (FV50017) doc. MUDr. R. Slezák, CSc. prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. předmětu Patologická anatomie I (F10022) Kredity imní semestr Letní semestr Doporučeno S LS P C/S P C/S od ročníku: týdny () pro 2. a ročník 2. 23

24 Protézy nesené implantáty (F50016) MUDr. D. Dufková předmětu Klinické zubní lékařství IV (F10057) Psychologie medika (FV50001) prof. PhDr. J. Mareš, CSc. PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. Seminář z lékařské biofyziky (FV50060) Mgr. J. áhora, Ph.D. Speciální mikrobiologie pro zubní lékaře (F50012) MVDr.. Čermáková, Ph.D. Maximálně 35 studentů. předmětu Preklinické zubní lékařství III (F10020) Studentská vědecká odborná činnost - SVOČ I* (FV50007) doc. MUDr. R. Slezák, CSc. předmětu Anatomie I (F10002) Studentská vědecká odborná činnost - SVOČ II* (FV50050) doc. MUDr. R. Slezák, CSc h e-learning předmětu SVOČI (FV50007) Téma práce SVOČII nesmí být totožné s tématem práce SVOČ I. *(Předmět si lze zapsat tehdy, pokud přednosta kliniky/ústavu, na kterém má výuka probíhat, potvrdí, že on sám nebo osoba jím pověřená garantuje, že jsou splněny předpoklady, aby student na daném pracovišti provedl zamýšlený projekt. Student musí při zápisu předložit toto potvrzení se jménem pověřeného školitele.) Tělesná výchova I (FV50004) Mgr. J. Křoustek Tělesná výchova II (FV50005) Mgr. J. Křoustek Tělesná výchova III (FV50051) Mgr. J. Křoustek

25 Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví pro zubní lékaře (F50014) doc. MUDr. J. Špaček, Ph.D. Maximálně 35 studentů. předmětu Dentoalveolární chirurgie (F10042) Vybrané kapitoly z histologie a embryologie orofaciální oblasti (F50005) doc. MUDr. Y. Mazurová, CSc. Vybrané kapitoly z hygieny a preventivního lékařství (F50009) prof. Ing.. Fiala, CSc. předmětu Preklinické zubní lékařství II (F10006) ákladní zimní sportovní kurz (FV50066) Mgr. J. Křoustek Maximálně 25 studentů Den výuky: poslední týden zkouškového období S ákladní letní sportovní kurz (FV50067) Mgr. J. Křoustek Maximálně 60 studentů Den výuky: od 7. áklady neurofyziologie (F50010) doc. MUDr. M. Adamcová, CSc., Ph.D. předmětu Anatomie I (F10002) dnů - 9 dnů

26 POVINNÉ PŘEDMĚTY Anatomie MUDr. O. Krs, CSc. Biologie RNDr. L. Schröterová, Ph.D. Fyziologie MUDr. R. Ferenčíková, Ph.D. Biochemie prof. MUDr. M. Řezáčová, Ph.D. Teorie ošetřovatelství Mgr. E. Vachková, Ph.D. Komunikace ve zdravotnictví Mgr. E. Vachková, Ph.D. Psychologie osobnosti PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. PhDr. M. Rybářová Etika a filozofie doc. PhDr. J. Kutnohorská, CSc. Veřejné zdravotnictví doc. MUDr. L. Hodačová, Ph.D. Výchova ke zdraví doc. MUDr. J. Šmejkalová, CSc. Latinská terminologie PhDr. P. Nečas, Ph.D. Sociologie Mgr. M. Votroubková Biofyzika, radiologie a informatika doc. Ing. J. Hanuš, CSc. Patologie prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D. Patologická fyziologie prof. MUDr. M. Kuba, CSc. Klinická propedeutika MUDr. V. Koblížek, Ph.D.; Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelské postupy I Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelské postupy II Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová Klinická biochemie a hematologie doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. MUDr. R. Hyšpler, Ph.D. Úvod do metodologie výzkumu v ošetřovatelství prof. PhDr. J. Mareš, CSc. Vývojová a sociální psychologie I PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. PhDr. M. Rybářová OŠETŘOVATELSTVÍ obor Všeobecná sestra ročník (prezenční forma studia) Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S K K K K K K K K K K

27 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces I Mgr. V. Gigalová Potřeby člověka a ošetřovatelský proces II Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelská praxe primární péče I Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelská praxe primární péče II Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová Anglický jazyk odborný I Mgr. D. Vrběcká Prázdninová praxe ve zdravotnických zařízeních I Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová Celkový počet kreditů za povinné předměty: K

28 POVINNÉ PŘEDMĚTY Klinická farmakologie doc. MUDr. S. Mičuda, Ph.D. Klinická mikrobiologie a imunologie doc. MUDr. H. Žemličková, Ph.D. Vývojová a sociální psychologie II PhDr. M. Štefančíková, Ph.D., PhDr. M. Rybářová Ochrana veřejného zdraví, hygiena a epidemiologie doc. MUDr. J. Šmejkalová, CSc. Didaktika ošetřovatelství Mgr. E. Vachková, Ph.D. dravotnická psychologie PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. Ošetřovatelská péče v interních oborech I MUDr. V. Koblížek, Ph.D. Mgr. D. Vaňková, Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelská péče v interních oborech II MUDr. V. Koblížek, Ph.D. Mgr. D. Vaňková, Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Mgr. D. Vlášková Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech II doc. MUDr. RNDr. M. Kaška, Ph.D. Mgr. D. Vlášková Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví doc. MUDr. J. Špaček, Ph.D. Mgr. E. Vachková, Ph.D. Výživa ve zdraví a nemoci, dietetika prof. MUDr. L. Sobotka, CSc. Edukační činnost sestry Mgr. E. Vachková, Ph.D. Ošetřovatelská péče v multikulturní společnosti doc. PhDr. J. Kutnohorská, CSc. Seminář k bakalářské práci prof. PhDr. J. Mareš, CSc. Ošetřovatelská praxe specializovaná oddělení I Mgr. E. Vachková, Ph.D., Mgr. D. Vaňková, Mgr. V. Gigalová Ošetřovatelská praxe specializovaná oddělení II Mgr. E. Vachková, Ph.D., Mgr. D. Vaňková, Mgr. V. Gigalová OŠETŘOVATELSTVÍ obor Všeobecná sestra 2. ročník (prezenční forma studia) Kredity imní semestr Letní semestr S LS P C/S P C/S 9 9 +K K 9 9 +K K K K K

29 Anglický jazyk odborný II Mgr. D. Vrběcká Prázdninová praxe ve zdravotnických zařízeních II Mgr. E. Vachková, Ph.D., Mgr. V. Gigalová Celkový počet kreditů za povinné předměty:

30 DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro bakalářský studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ obor Všeobecná sestra (prezenční forma studia) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Psychologie zdraví (FOP50001) prof. PhDr. J. Mareš, CSc. áklady psychoterapie (FOP50002) PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. Maximálně 30 studentů. předmětu Psychologie osobnosti (FOP10007) Stres a jeho zvládání (FOP50004) prof. PhDr. J. Mareš, CSc. Psychologie nemoci (FOP50005) prof. PhDr. J. Mareš, CSc. Sociální péče (FOP50007) PhDr. M. Šimůnek Introduction to Cognitive-Behavioral Therapy (FOP50010) PhDr. M. Štefančíková, Ph.D. Maximálně 20 studentů. předmětu Psychologie osobnosti (FOP10007) ákladní zimní sportovní kurz (FV50066) Mgr. J. Křoustek Maximálně 25 studentů Den výuky: poslední týden zkouškového období S ákladní letní sportovní kurz (FV50067) Mgr. J. Křoustek Maximálně 60 studentů Den výuky: od 7. Kredity imní semestr Letní semestr Doporučeno S LS P C/S P C/S od ročníku: dnů - 9 dnů

31 POVINNÉ PŘEDMĚTY Management a kvalita péče Mgr. I. Dvořáčková, Ph.D. Ošetřovatelská péče v pediatrii MUDr. K. Krylová Ošetřovatelská péče v neurologii doc. MUDr. M. Vališ, Ph.D. Ošetřovatelská péče v psychiatrii prof. MUDr. L. Hosák, Ph.D. Mgr. I. Šlaisová Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů MUDr. J. Schreiberová, Ph.D. Mgr. I. Kupečková Primární, komunitní a domácí péče MUDr. S. Konštacký, CSc. Ekonomika zdravotnických a sociálních služeb, pojišťovnictví Ing. M. Procházka, Ph.D. Rehabilitační péče doc. MUDr. E. Vaňásková, Ph.D. dravotnické právo a profesní legislativa JUDr. L. Rožnovská Ošetřovatelská péče v onkologii prof. MUDr. S. Filip, Ph.D. Mgr. D. Švecová Ošetřovatelská péče o seniory MUDr. B. Jurašková, Ph.D. Mgr. D. Vaňková Ošetřovatelská péče o nevyléčitelně nemocné prof. MUDr. S. Filip, Ph.D. Mgr. D. Švecová Ošetřovatelská péče v oftalmologii, ORL a stomatologii prof. MUDr. H. Langrová, Ph.D. doc. MUDr. R. Slezák, CSc. MUDr. P. Čelakovský, Ph.D. Ošetřovatelská péče v dermatovenerologii MUDr. M. Bělobrádek Ošetřovatelská praxe specializovaná oddělení III Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová OŠETŘOVATELSTVÍ obor Všeobecná sestra ročník (kombinovaná forma studia) Kredity imní semestr Letní semestr Nekontaktní S LS P C/S P C/S hodiny k k 6 6 +k 6 6 +k k 6 6 +k k k k

32 Ošetřovatelská praxe specializovaná oddělení IV Mgr. E. Vachková, Ph.D. Mgr. V. Gigalová Příprava a odevzdání bakalářské práce Mgr. E. Vachková, Ph.D. 3-6 Celkový počet kreditů za povinné předměty: k

33 DOPORUČENÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro bakalářský studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ obor Všeobecná sestra (kombinovaná forma studia) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Obecná pedagogika (FBV5006) doc. PhDr. T. Svatoš, Ph.D. Počet studentů není limitován Ošetřovatelská péče u hromadných neštěstí a katastrof (FBV5010) prof. MUDr. J. Fusek, DrSc., dr. h. c. Počet studentů není limitován Kredity imní semestr Letní semestr Doporučeno S LS P C/S P C/S od ročníku: Nekontaktní hodiny

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 STUDIJNÍ PLÁNY (DOPORUČENÝ PRŮBĚH STUDIA) pro akademický rok 2017/2018 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2018/2019

STUDIJNÍ PLÁNY 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁNY (DOPORUČENÝ PRŮBĚH STUDIA) pro akademický rok 2018/2019 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2019/2020

STUDIJNÍ PLÁNY 2019/2020 STUDIJNÍ PLÁNY (DOPORUČENÝ PRŮBĚH STUDIA) pro akademický rok 2019/2020 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář

Více

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy 39/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Změna: 129/2010 Sb. Změna:

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č.38/2017 Název: Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM, AKAD. ROK 2009/2010 ROZPIS VÝUKY - ZIMNÍ SEMESTR, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze 1, KK 2009-10-01 Neobsahuje: termíny 2.

ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM, AKAD. ROK 2009/2010 ROZPIS VÝUKY - ZIMNÍ SEMESTR, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze 1, KK 2009-10-01 Neobsahuje: termíny 2. ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM, AKAD. ROK 2009/2010 ROZPIS VÝUKY - ZIMNÍ SEMESTR, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze 1, KK 2009-10-01 Neobsahuje: termíny 2. výcvikové skupiny ve 3. ročníku a případné dosud neohlášené

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Prerekvizity, korekvizity a neslu?itelnosti povinných a volitelných p?edm?t? Bc. Všeobecná sestra Prerekvizity, korekvizity

Více

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020 Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, Týdně hodin v semestru zimním letním ZS LS před. cvič. před. cvič. ZS LS B03004 Anatomie Smetana 13 4 3 4 3 Z Z,Zk B03005 Anatomická

Více

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011)

Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) Seznam navržených ke jmenování profesorem (návrhy předloženy od 1.7.2010 do 31.3.2011) 1. doc. RNDr. Peter Andráš, CSc. pro obor ochrana životního prostředí na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské -

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Vzdělávací program: 53 41 N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích hodin

Více

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. Všeobecná sestra Název předmětu Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů Co nás čeká po promoci aneb osudy mladých lékařů v Čechách a na Moravě Diskuse ML o.s. se studenty 2. LF UK Motol Občanské sdružení Mladí lékaři nevyhovující systém atestačního vzdělávaní z hlediska náplně

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester OŠETROVATEĽSTVO bakalárske štúdium denná forma 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Ošetrovateľstvo I., 1 Lekárska biológia/genetika doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Zdravotná výchova a ochrana zdravia MUDr.

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK 20/11/2018 Jiří Ferda Návrh nového rozdělení na studijní kruhy 26 kruhů = 18 všeob česky, 4 všeob anglicky, 4 zuby česky POČET ČESKÝCH 18 českých 4 anglické

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Lekárska chémia prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. anatómia

Více

Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok

Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok Vysvetlivky: P - prednášky, C cvičenia, U (ukončenie): S - skúška, ZK - získanie kreditov predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok ZS LS P C U P C U Anatómia

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016)

PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) PEDAGOGIKA (jednooborové bakalářské studium) B 7501 Pedagogika (Platnost akreditace: 3.7. 2008 31.7. 2016) Název předmětu 1. Úvod do filozofie PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO ZÁKLADU POVINNÉ 1 způs. zak. druh před.

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 10 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-29 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 6. 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Porodní asistentka Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie 1 ZA

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 8 + 9 z Veřejné zdravotnictví 8 + z, ZK Komunikace

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Termíny kurzů pro rok 2016

Termíny kurzů pro rok 2016 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ REGISTRACE Krajský úřad Libereckého kraje odbor zdravotnictví Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. příspěvková organizace Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC

Více

I. AMBULANCE. Společná ustanovení

I. AMBULANCE. Společná ustanovení Příloha č. 2 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení ambulantních zdravotních

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

N á v r h. Nařízení vlády ze dne

N á v r h. Nařízení vlády ze dne N á v r h Nařízení vlády ze dne kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a označení jejich odbornosti Vláda nařizuje podle 89 odst. 1 zákona č. /2002 Sb., o podmínkách

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce

SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce SOCIÁLNÍ PRÁCE (jednooborové bakalářské studium) B 6731 Sociální politika a sociální práce Název předmětu 1 Úvod do filozofie Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p + 0s (Platnost akreditace: 17.2. 2009

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - prezenční bakalářské studium 5345R010 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Základy obecné

Více

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Diskusní fórum Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Z. Adam Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Předneseno na I.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Seznam akademiků navržených na jmenování

Seznam akademiků navržených na jmenování Seznam akademiků navržených na jmenování 1. doc. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D. pro obor zoologie 2. doc. Ing. Jindřich Čítek, CSc. pro obor genetika živočichů návrh Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně

Více

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21041/2017-1 Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník Učební plán Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělávání: působ ukončení: 53-1-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné vzdělání 3,5 ročníku 7 období / kombinovaná absolutorium

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurz? pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více