UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů"

Transkript

1 UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Vzdělávací program: N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku a období vyučovacích předmětů Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Počet týdnů teoretické výuky Povinné předměty hod./t Cizí jazyk * 3(3)Z 3(3)KZ 3(3)Z 3(3)KZ 4(4)Z 4(4)ZK 8 Latinský jazyk 1(1)Z 1(1)ZK 1 Etika v ošetřovatelství 2(1)Z 2 Psychologie obec.a osobnosti 2(1)ZK 4 Vývojová psychologie 2(1)ZK 3 Sociální psychologie 2(1)KZ 2 Zdravotnická psychologie 1Z 3(1)KZ 2(1)Z 1ZK 4 Edukace v ošetřovatelství 3KZ 3 Sociologie 2(1)KZ 2 Komunikace v ošetřovatelství 2(1)Z 2(1)KZ 2 Informač. a komunikač. technologie 1(1)Z 1(1)KZ 2 Zdravotnické a sociální právo 2Z 1KZ 2 Výchova ke zdraví 2Z 1KZ 2 První pomoc a med. katastrof 1 Z 1(1)Z 1(1)ZK 2 Biofyzika 1Z 1 Biochemie 1Z 1 Farmakologie 2KZ 2 Radiologie a radiační ochrana 1Z 1KZ 2 Klinická propedeutika 1Z 2KZ 2 Anatomie a fyziologie 3KZ 3ZK 10 Patologie a patofyziologie 2Z 2ZK 4 Mikrobiologie, epidemiologie, ochrana veřejného zdraví Počet kreditů 2Z 2ZK 3 Výživa člověka 1Z 1Z 1 Výzkum v ošetřovatelství 3Z 2KZ 3 Management a řízení kvality 3Z 3KZ 4 Ošetřovatelství* 3KZ 2(1)Z 2 (1)ZK 3Z 2(1)ZK 10 Klinické ošetř. dovednosti 4(4)KZ 4(4)ZK 10 Ošetř. v interních oborech* 5KZ 6Z 11ZK 11ZK 10 Ošetř. v chirurg. oborech* 1Z 4KZ 4Z 6KZ 8ZK 9 Ošetřovatelství v pediatrii 2Z 3ZK 3 Ošetř. v gynekologii a porodnictví 2Z 2ZK 3 Ošetřovatelství v psychiatrii 6ZK 5 Oš.v komunit.,domácí a hospic.péči 2Z 2ZK 4 Absolventský seminář 2Z 1 Ošetřovatelská praxe 7Z 7Z 2 Odborná praxe 2 týdny Z 2 týdny Z 8 týdnů Z 8 týdnů Z 10 týd.zk 8 týdnů Z 41 Odborná praxe prázdninová 2týdny Z 2týdny Z 10 Počet zkoušek Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů Počet předmětů celkem *předměty absolutoria

2 UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku a období vyučovacích předmětů Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Počet týdnů teoretické výuky Počet Počet hodin teoretické výuky kreditů Cizí jazyk * 2(2 ) Z 2(2) ZK 3(3) Z 3(3) ZK 3(3) KZ 3(3) ZK 18 Latinské základy medicínské 2(2) KZ 2 terminologie Tělesná výchova 2 (2) Z 2 (2) Z 2 (2) Z 2 (2) Z 2 (2) Z 10 Psychologie 4 - osobnosti (9 týdnů) 2(1) KZ - vývojová (6 ýdnů) 2(1) KZ - sociální 1(1)KZ - zdravotnická 1 Z 2(1)ZK Sociologie 1 KZ 1 Komunikace v neod. péči 2(1) Z 1(1) KZ 2 Etika v ošetřovatelství 1 KZ 1 Infor. a komun. technologie 2 - infor. a komun. tech. 2(2) KZ - radiofonie 1 Z Veřejné zdravotnictví 1 Z 1 Multikulturní ošetřovatel. 1 Z 1 Management a řízení kvality 2 KZ 2 Právo ve zdravotnictví 2 Z 1 Výzkum v ošetřovatelství 2 Z 1 Anatomie a fyziologie 5 Z 2 ZK 6 Patofyziologie a patologie 3 ZK 3 Mikrobiologie a hygiena 2 ZK 3 Biochemie 1 Z 1 Farmakologie a toxikologie 3 ZK 2 Biofyzika 1 KZ 1 Radiologie 1 KZ 2 Klinická propedeutika 2 KZ 2 Vybrané klinické obory 14 - chirurgie 2 Z 2 KZ 1 Z 2 KZ 2 KZ - vnitřní lékařství 2 KZ 1 Z 2 KZ 2 KZ - pediatrie 2 KZ - gynekologie 2 KZ - neurologie 2 KZ - PSR 2 KZ - IKOOZ 3 KZ Ošetřovatelst.v kl. oborech * 11 - chirurgie 2 ZK - vnitřní lékařství 2 ZK - pediatrie 2 ZK - gynekologie 2 ZK - neurologie 2 ZK - PSR 1 ZK - IKOOZ 4 ZK Ošetřovatelství 2 Z 1 KZ 2 Z 1 KZ 6 Ošetřovatelské postupy 4(4) KZ 3(3) KZ 2(2 ) KZ 2(2) ZK 9 Urgentní medicína* 3 Z 3 ZK 4 KZ 4 ZK 4 ZK 14

3 První pomoc 2(1) KZ 2 Seminář k absolvent. práci 1 Z 1 Odborná praxe I. 7 Z 7 KZ 7 KZ 7 Z 7 ZK 18 Odborná praxe II 1týd. Z 3týd. Z 5týd. Z 5týd. Z 5týd. Z 5týd. ZK 24 Odborné soustředění 1týd. Z 1týd. Z 1týd. Z 6 POVINNĚ VOLITELNÉ(V) Pedagogika ve zdravotnictví 1 Z 1 Z (3) Relax. techniky a psychohyg. 1 Z 1 Z (3) Absolventská práce Z 6 Počet zkoušek Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů *předměty absolutoria UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: N/1. Diplomovaná všeobecná sestra Vzdělávací program: N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborné studium, kombinované, třiapůlleté Název Počet vyučovacích hodin v ročníku a období Hodin vyučovacích Celkem předmětů Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní P/C Počet hodin za období Povinné základní předměty Cizí jazyk * 0/4 Z 0/4 KZ 0/4 ZK 0/4 KZ 0/10 ZK 0/4 KZ 0/10 Z 0/40 Odborná latinská 0/10 KZ 0/7 ZK 0/17 terminologie Etika 7/0 Z 10/0 KZ 17/0 Filosofie 5/0 Z 8/0 KZ 13/0 Zdr. právo ve vztahu k ošetř. 5/2 Z 5/3 ZK 10/5 Management 10/6 ZK 10/6 Ekonomika a pojišťovnictví 6/0 KZ 6/0 Veřejné zdravotnictví 8/0 Z 9/0 KZ 17/0 Zdravý životní styl 6/3 Z 6/3 Ochrana veřejného zdraví 9/0 KZ 9/0 Obecná a vývoj. psychologie 8/5 Z 7/5 KZ 15/10 Zdravotnická psychologie 9/4 ZK 0/3 Z 9/7 Základy pedagogiky a edukace v oš. 5/10 KZ 5/10 Komunikace 2/10 Z 2/10 Z 0/5 ZK 4/25 Sociologie 12/0 ZK 12/0 Anatomie 34/0 ZK 34/0 Fyziologie 18/0 ZK 18/0 Patologie 18/0 ZK 18/0 Biofyzika 12 Z 12/0 Biochemie 13 Z 13/0 Mikrobiologie a imunologie 6/2 Z 10/7 ZK 16/9 Hematologie 8/2 Z 8/2 Genetika 8/0 Z 8/0 Farmakologie 12/0 KZ 12/0 Výživa člověka a dietetika 7/0 Z 7/0 Klinická propedeutika 12/6 ZK 12/6 Radiologie a nukleární medicína 10/3 Z 10/3 Informační systémy ve zdravotnictví 0/8 Z 0/9 KZ 0/17

4 Povinné oborové předměty První pomoc 3/3 ZK 2/4 ZK 5/7 Teorie ošetřovatelství 3/0 Z 4/0 KZ 7/0 Z 3/0 ZK 17/0 Oš. proces a potřeby člověka 4/8 KZ 2/8 Z 4/4 KZ 2/4 KZ 0/6 Z 12/30 Ošetřovatelské postupy 2/10 ZK 2/10 ZK 8/16 Multikulturní ošetřovatelství 12/0 ZK 12/0 Komunitní péče 6/6 KZ 6/6 Výzkum v ošetřovatelství 12/4 Z 12/4 Rehabilitační ošetřovatelství 8/16 KZ 8/16 4/10 ZK 5/10 KZ 6/14 KZ 0/8 ZK 15/42 v interních oborech 4/8 Z 5/10 ZK 5/10 KZ 0/8 ZK 14/36 v chirurgických oborech 8/16 ZK 8/16 v gynekologii a porodnictví Ošetřovatelská péče o dítě 8/15 KZ 8/14 ZK 0/5 KZ 16/34 10/8 ZK 10/8 s duševními chorobami 4/8 ZK 4/8 v neurologii 5/10 Z 5/10 s onkologickými chorobami Paliativní péče 2/4 Z 0/4 Z 2/8 Ošetřovatelská péče o seniory 3/0 Z 0/2 Z 3/7 KZ 6/9 Ošetř. péče v oftalmologii 3/4 Z 3/4 Oš. péče v otorinolaryngologii 3/4 Z 3/4 Oš. péče v dermatovenerologii 3/4 Z 3/4 Ošetř. péče ve stomatologii 7/0 Z 7/0 Absolventský seminář 4/0 Z 4/0 Odborná praxe 128 Z 128 KZ 128 Z 128 KZ 128 ZK 128 Z 224 KZ 992 Odborná praxe individuální 200 Z 200 Z 200 Z 200 Z 200 Z 200 Z 120 Z 1320 Povinně volitelné předměty Bazální stimulace 0/6 Z 0/6 Ošetř. péče v neonatologii 0/6 Z Alternativní metody terapie 6/0 Z 0/6 v ošetřovatelství Profesní vzdělávání 6/0 Z Počet zkoušek Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů

5 PŘEHLED ROZLOŽENÍ HODIN ŘÍZENÉHO SAMOSTUDIA - DVSK Počet týdenních hodin řízeného samostudia v ročníku a období Ročník Období Celkový počet hodin Zimní/ 7. Celkový počet hodin (teor./ / cv.) Povinné základní předměty kat. A Cizí jazyk 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 30 Odborná latinská terminologie 8 / 0 5 / 0 13 / 0 Etika v ošetřovatelství 5 / 0 5 / 0 10 / 0 Filosofie 4 / 0 4 / 0 8 / 0 Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství 8 / 0 5 / 0 13 / 0 Management 10 / 3 10 / 3 Ekonomika a pojišťovnictví 6 / 0 6 / 0 Veřejné zdravotnictví 8 / 0 8 / 0 16 / 0 Zdravý životní styl 6 / 3 6 / 3 Ochrana veřejného zdraví 9 / 0 9 / 0 Obecná a vývojová psychologie 5 / 2 5 / 2 10 / 4 Zdravotnická psychologie 8 / 2 8 / 2 Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství 8 / 5 8 / 5 Komunikace 2 / 5 2 / 5 2 / 5 6 / 15 Sociologie 8 / 0 8 / 0 Anatomie 15 / / 10 Fyziologie 10 / 8 10 / 8 Patologie 10 / 8 10 / 8 Biofyzika 8 / 2 8 / 2 Biochemie 8 / 2 8 / 2 Mikrobiologie a imunologie 5 / 2 5 / 2 10 / 4 Hematologie 8 / 0 8 / 0 Genetika 5 / 0 5 / 0 Farmakologie 8 / 2 8 / 2 Výživa člověka, dietetika 7 / 0 7 / 0 Klinická propedeutika 10 / 6 10 / 6 Radiologie a nukl.medicína 10 / 0 10 / 0 Informační systémy ve zdravotnictví 0 / 7 0 / 7 0 / 14 Povinné oborové předměty kat. A První pomoc 5 / 0 5 / 0 10 / 0 Teorie ošetřovatelství 4 / 0 4 / 0 4 / 0 4 / 0 16 / 0 Ošetřovatelský proces 8 / 4 4 / 4 8 / 4 0 / 8 20 / 20 Ošetřovatelské postupy 10 / 0 10 / 0 20 / 0 Multikulturní ošetřovatelství 10 / 0 10 / 0 Komunitní péče 10 / 0 10 / 0 Výzkum v ošetřovatelství 8 / 4 8 / 4 Rehabilitační ošetřovatelství 5 / 10 5 / 10 Oš. péče u nemocných v 10 / 5 10 / 5 10 / 5 30 / 15 interních oborech

6 UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, kombinované, třiapůlleté Název Počet vyučovacích hodin v ročníku a období Hodin vyučovacích Celkem předmětů Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní P/C Počet hodin za období Povinné předměty (P) Cizí jazyk * 0/8 KZ 0/8 KZ 0/8 KZ 0/8 ZK 0/8 KZ 0/8 ZK 0/15 ZK 0/63 Latinské základy medicínské 0/8 ZK 0/8 ZK 0/16 terminologie Psychologie * 14/12 - osobnosti 5/3 KZ - vývojová 3/3 KZ - sociální 3/3 ZK - zdravotnická 3/3 ZK Sociologie 5 /0 ZK 5/0 ZK 10/0 Komunikace v neod. péči 5/5 KZ 5/5 ZK 10/10 Etika v ošetřovatelství 5/0 KZ 5/0 KZ 10/0 Infor. a komun. technolog. 0/10 - inf.a kom. 0/5 KZ technologie - radiofonie 0/5 ZK Veřejné zdravotnictví 5/0 Z 5/0 Multikulturní ošetřovatel. 7/0 ZK 7/0 Management a říz. kvality 7/0 ZK 7/0 Právo ve zdravotnictví 6/0 Z 6/0 Výzkum v ošetřovatelství 6/0 Z 6/0 Anatomie a fyziologie 20 KZ 15 ZK 35/0 Patofyziologie a patologie 10/0 KZ 10/0 ZK 20/0 Mikrobiologie a hygiena 10/0 ZK 10/0 Biochemie 7/0 Z 7/0 Farmakologie a toxikologie 20/0 ZK 20/0 Biofyzika 7/0 Z 7/0 Radiologie 7/0 Z 7/0 Klinická propedeutika 8/10 ZK 8/10 Vybrané klinické obory 195/0 - chirurgie 5/0 Z 10/0 K Z 15/0 K Z 10/0 K Z 15/0 KZ - vnitřní lékařství 5/0 Z 10/0 K Z 15/0 K Z 10/0 K Z 15/0 KZ - pediatrie 10/0 Z - gynekologie 10/0 Z - neurologie 10/0 K Z - PSR 15/0 KZ - geriatrie 9/0 K Z - IKOOZ 8/0 KZ 20/0 KZ Ošetřovatelství v klinických 18/80 oborech * - chirurgie 2/8 Z 0/7 KZ 1/4 KZ 1/4 KZ - vnitřní lékařství 3/7 Z 2/8 KZ 1/4 KZ 1/4 KZ - pediatrie 2/5 Z - gynekologie 2/4 Z - neurologie 1/5 Z - PSR 2/6 KZ - geriatrie 0/6 KZ - IKOOZ 3/7 KZ

7 Ošetřovatelství 5/0 KZ 5/0 KZ 5/0 KZ 5/0 KZ 4/0 ZK 4/0 ZK 28/0 Ošetřovatelské postupy 0/14 ZK 0/17 KZ 0/12 ZK 0/14 ZK 0/16 ZK 0/73 Ošetř. v intenzívní péči 5/10 KZ 5/10 Urgentní medicína* 5/0 Z 8/5 ZK 10/3 ZK 15/6 KZ 15/7 ZK 15/15 68/36 ZK První pomoc 5/8 ZK 0/5 ZK 5/13 Seminář k absolvent. práci 5/0 Z 5/0 Tělesná výchova 0/8 Z 0/8 Z 0/8 Z 0/8 Z 0/8 Z 0/8 Z 0/48 Odborné soustředění 10/30 Z 10/30 Z 10/30 Z 30/90 Odborná praxe I. 0/128 Z 0/136 KZ 0/264 Odborná praxe II 0/136 KZ 0/136 KZ 0/144 KZ 0/144 KZ 0/152 0/712 ZK Odborná praxe individuální 0/40 Z 0/40 Z 0/40 Z 0/40 Z 0/80 Z 0/80 Z 0/40 Z 0/360 POVINNĚ VOLITELNÉ(V) Ošetřování ran 0/5 Z 0/5 Z Ošetřovatelství v neonatologii 0/5 Z Bazální stimulace 0/5 Z 0/5 Z Léčba bolesti v ošetřovatelství 0/5 Z Počet zkoušek Počet klasifikovaných zápočtů Počet zápočtů PŘEHLED ROZLOŽENÍ HODIN SAMOSTUDIA - DZZK Počet hodin řízeného samostudia v ročníku a období Ročník Období Celkový počet hodin Zimní/ 7. Celkový počet hodin (teor./ / cv.) Povinné základní předměty Cizí jazyk 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 12 Odborná latinská terminologie 0 / 2 0 / 2 0 / 4 Inform. a komun. technologie 5 / 0 5 / 0 10 / 0 Multikulturní ošetřovatelství 3 / 0 3 / 0 Management a řízení kvality 3 / 0 3 / 0 Právo ve zdravotnictví 2 / 0 2 / 0 Anatomie a fyziologie 5 / 0 5 / 0 10 / 0 Patofyziologie a patologie 5 / 0 5 / 0 10 / 0 Klinická propedeutika 2 / 0 2 / 0 Vybrané klinické obory 1 / 0 1 / 0 3 / 0 3 / 0 10 / 0 Ošetřovatelství 1 / 0 1 / 0 2 / 0

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - KOMBINOVANÁ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 8 + 9 z Veřejné zdravotnictví 8 + z, ZK Komunikace

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnickátřebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnickátřebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnickátřebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Brno, Žerotínovo náměstí 6 PRŮVODCE STUDIEM školní rok 2012 / 2013 2. ROČNÍKY diplomovaná všeobecná sestra denní a kombinované studium diplomovaný zdravotnický záchranář

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Prerekvizity, korekvizity a neslu?itelnosti povinných a volitelných p?edm?t? Bc. Všeobecná sestra Prerekvizity, korekvizity

Více

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21

UČEBNÍ PLÁN. POČET HODIN SAMOSTUDIA 254 259 233 233 233 233 140 1585 hod. 14/16 ZA 14/16 ZA 12/16 14/16 ZA 8/12 12/16 14/16 ZA 8/12 6/8 7/23 7/21 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ: DOSAŽENÝ STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: DÉLKA / FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: ZPŮSOB UKONČENÍ: CERTIFIKACE: UČEBNÍ PLÁN Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1. vyšší odborné vzdělání 3,5

Více

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník Učební plán Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělávání: působ ukončení: 53-1-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné vzdělání 3,5 ročníku 7 období / kombinovaná absolutorium

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování

Úplné znění. Čl. 1. Čl. 2 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21041/2017-1 Úplné znění Vyhlášení pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná

Více

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Profil absolventa vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Absolvent vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra naplňuje požadavky vycházející z Evropské strategie Světové zdravotnické

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy

39/2005 Sb. VYHLÁKA. Předmět úpravy 39/2005 Sb. VYHLÁKA ze dne 11. ledna 2005, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání Změna: 129/2010 Sb. Změna:

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Žádost o akreditaci inovovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra

Žádost o akreditaci inovovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Žádost o akreditaci inovovaného vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra (akreditovaný MŠMT 16. 4.

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. Všeobecná sestra Název předmětu Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) 15. 5. 2012. MZ ČR, Palackého nám.

PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) 15. 5. 2012. MZ ČR, Palackého nám. PORADA MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ (PMN) 15. 5. 2012 MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 PROGRAM JEDNÁNÍ - 1 10, 00 hodin 20 min. Zahájení, Uvítání náměstka pro

Více

PÉČE O KRAJINU. denní a dálková

PÉČE O KRAJINU. denní a dálková Název vzdělávacího programu: PÉČE O KRAJINU Zaměření vzdělávacího programu: 1) Pozemkové úpravy a ekologie krajiny 2) Zemědělské technologie a stavby v krajině (jen pro denní formu vzdělávání) Podmínky

Více

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná všeobecná sestra Vyšší odborná škola zdravotnická vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra denní studium 53-41- N/11 Identifikační údaje vyšší odborné školy Název školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Brno, Kounicova 16 UČITELSKÝ PRŮVODCE STUDIEM

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Brno, Kounicova 16 UČITELSKÝ PRŮVODCE STUDIEM VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Brno, Kounicova 16 UČITELSKÝ PRŮVODCE STUDIEM školní rok 2016 / 2017 Harmonogram školního roku 2016 / 2017 1) Školní rok 2016/2017 začíná

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Proč studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové v prezenčním bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra

Proč studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové v prezenčním bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra Proč studovat na Lékařské fakultě v Hradci Králové v prezenčním bakalářském studijním programu Ošetřovatelství obor Všeobecná sestra Lékařská fakulta v Hradci Králové je jednou ze 17 fakult Univerzity

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Porodní asistentka Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie 1 ZA

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 1 Rozeslána dne 8. ledna 2016 Cena Kč 45, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 1 Rozeslána dne 8. ledna 2016 Cena Kč 45, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 1 Rozeslána dne 8. ledna 2016 Cena Kč 45, O B S A H : 1. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště,

Více

Filozofie, etika a religionistika

Filozofie, etika a religionistika školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

učebna 8.05-8.50 8.55

učebna 8.05-8.50 8.55 učebna 8.05-8.50 8.55 9.40 18.9.2014 D1 Informační schůzka 8.00 D1 BOZP 9.00 10.00 D1 9.45 10.30 10.35 ROZVRH HODIN Kombinované studium 1. ročník ZS, akademický rok 2014/15 Výuka bude probíhat v místnosti

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020 Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, Týdně hodin v semestru zimním letním ZS LS před. cvič. před. cvič. ZS LS B03004 Anatomie Smetana 13 4 3 4 3 Z Z,Zk B03005 Anatomická

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Bakalářské studium Studijní program: B5349 Porodní asistence Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Rozvrh bakalářského studia Všeobecná sestra - kombinovaná forma,

Rozvrh bakalářského studia Všeobecná sestra - kombinovaná forma, 2. ročník: konzultační dny - PÁTKY cca 23 studentů v ročníku 15.12.2017 Rozvrh bakalářského studia Všeobecná sestra - kombinovaná forma, 2017 2018 15/9 22/9 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11 10/11 Patologie

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání k výkonu povolání - Všeobecný sanitář

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání k výkonu povolání - Všeobecný sanitář Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu k získání způsobilosti k výkonu povolání - Všeobecný sanitář = péče o veřejné zdraví; zdravotní péče a zdravotnická zařízení; garance státu a společnosti

Více

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují.

9. V 4 odst. 3 písm. a) bodě 3 se slovo ekonomiky nahrazuje slovem ekonomie a slova v kvalitě a bezpečí poskytované ošetřovatelské péče, se zrušují. Strana 5652 Sbírka zákonů č. 470 / 2017 470 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti

Více

2. ročník kombinovaná forma

2. ročník kombinovaná forma Datum 7:30- - 2. ročník: PORODNÍ ASISTENTKA kombinovaná forma studia ak. r. 2012/2013 konzultační den pátek, počet stud. 21 Garant oboru PA: Mgr. Věra Vránová, Ph.D. vera.vranova@upol.cz, tel.: 2808 Garant

Více

ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM, AKAD. ROK 2009/2010 ROZPIS VÝUKY - ZIMNÍ SEMESTR, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze 1, KK 2009-10-01 Neobsahuje: termíny 2.

ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM, AKAD. ROK 2009/2010 ROZPIS VÝUKY - ZIMNÍ SEMESTR, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze 1, KK 2009-10-01 Neobsahuje: termíny 2. ADIKTOLOGIE DENNÍ STUDIUM, AKAD. ROK 2009/2010 ROZPIS VÝUKY - ZIMNÍ SEMESTR, 1. - 3. ROČNÍK Finální verze 1, KK 2009-10-01 Neobsahuje: termíny 2. výcvikové skupiny ve 3. ročníku a případné dosud neohlášené

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

MOŽNOSTI STUDIA Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu 6. dubna 2016

MOŽNOSTI STUDIA Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu 6. dubna 2016 MOŽNOSTI STUDIA Ing. Tereza Němečková, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu 6. dubna 2016 OBSAH 1) Základní informace o MUP 2) Mezinárodní obchod nástupy do vyšších ročníků pro studenty VOŠMO 3) Přijímací

Více

3. Návrh věcného řešení návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů

3. Návrh věcného řešení návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů 3. Návrh věcného řešení návrh novely vyhlášky č. 185/2009 Sb. v podobě novelizačních bodů VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních

Více

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì

Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Diskusní fórum Úvaha o studiu na lékaøské fakultì Z. Adam Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Předneseno na I.

Více

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK 20/11/2018 Jiří Ferda Návrh nového rozdělení na studijní kruhy 26 kruhů = 18 všeob česky, 4 všeob anglicky, 4 zuby česky POČET ČESKÝCH 18 českých 4 anglické

Více

Rozvrh bakalářského studia Všeobecná sestra - kombinovaná forma,

Rozvrh bakalářského studia Všeobecná sestra - kombinovaná forma, 2. ročník: konzultační dny - PÁTKY cca 30 studentů v ročníku 12.11.2018 Rozvrh bakalářského studia Všeobecná sestra - kombinovaná forma, 2018 2019 21/9 5/10 12/10 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 8.00 11.00

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2005 Physicians, dentists and pharmacists 2005

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2005 Physicians, dentists and pharmacists 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.12.2006 60 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2005 Physicians, dentists and pharmacists 2005 V České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č.38/2017 Název: Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester OŠETROVATEĽSTVO bakalárske štúdium denná forma 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Ošetrovateľstvo I., 1 Lekárska biológia/genetika doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Zdravotná výchova a ochrana zdravia MUDr.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k

Více

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE a VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ v LIBERCI, p. o. I. oddíl

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE a VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ v LIBERCI, p. o. I. oddíl PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE a VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE ZDRAVOTNICKÉ v LIBERCI, p. o. I. oddíl SZŠ a VOŠ zdr. Název oboru a kód oboru vzdělávání Zvolte položku. Termín zkoušky: Forma vzdělávání

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

1. ročník Porodní asistentka kombinovaná forma 2016/2017

1. ročník Porodní asistentka kombinovaná forma 2016/2017 1. ročník Porodní asistentka kombinovaná forma 2016/2017 23.9. Proces péče v PA (7:30-10:30) 10:00 školení BOZP 30.9. Anatomie (7:30-10:30) 7.10 Základní dovednosti v PA (7:30-10:30) 14.10. Proces péče

Více

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002

Inovační záměr: Číslo projektu: 119/ZSF OU Číslo účtu: 111 403 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO PROGRAMU V OBDOBÍ 2001/2002 Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace Inovační záměr: Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody Číslo

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED Ladislav Dušek, Martin Komenda Cíl projektu OPTIMED Cíl: obsahová harmonizace a standardizace studia VL na LF MU zpracovaná v počítačově dostupné podobě

Více

Směrnice rektora č. 1/2016

Směrnice rektora č. 1/2016 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 50 00 Směrnice rektora č. /206 k pravidlům prostupnosti pro absolventy vyšších odborných škol na Vysoké škole zdravotnické, o. p.

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Název projektu: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Rozšíření nabídky o kombinovanou

Více

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů

Co nás čeká po promoci. osudy mladých lékařů Co nás čeká po promoci aneb osudy mladých lékařů v Čechách a na Moravě Diskuse ML o.s. se studenty 2. LF UK Motol Občanské sdružení Mladí lékaři nevyhovující systém atestačního vzdělávaní z hlediska náplně

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

SEZNAM PŘEDNÁŠEK LIST OF LECTURES

SEZNAM PŘEDNÁŠEK LIST OF LECTURES UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS SEZNAM PŘEDNÁŠEK LIST OF LECTURES Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Charles University in Prague First Faculty of Medicine Information Package for Visiting

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od šk. roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Střední škola Kostka s. r. o. Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od šk. roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. 5. Učební plán 5. 1. Týdenní ročníkový plán Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od šk. roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Předmět / ročník I II III IV Celkem Všeobecně vzdělávací předměty Český

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více