Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok"

Transkript

1 Vysvetlivky: P - prednášky, C cvičenia, U (ukončenie): S - skúška, ZK - získanie kreditov predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 1. rok ZS LS P C U P C U Anatómia 1 prof. MUDr. D. Kluchová, PhD ZK 7 - Anatómia 2 prof. MUDr. D. Kluchová, PhD ZK 9 - Biológia 1 prof. RNDr. J. Šalagovič, PhD ZK 4 - kredity podmieňujúci predmet Biológia 2 prof. RNDr. J. Šalagovič, PhD S 7 Biológia 1 Cudzí jazyk - výber jedného jazyka (neplatí pre zahraničných študentov) Anglický jazyk pre všeobecné lekárstvo Nemecký jazyk pre všeobecné lekárstvo PhDr. H. Petruňová, CSc S 2 - Mgr. E. Černáková, PhD S 2 - Histológia a embryológia 1 prof. MUDr. E. Mechírová, CSc ZK 5 - Histológia a embryológia 2 prof. MUDr. E. Mechírová, CSc S 8 Histológia a embryológia 1 Lekárska biofyzika doc. RNDr. J. Sabo, CSc., mim. prof S 8 - Lekárska terminológia doc. PhDr. F. Šimon, CSc S 2 - Medicínska informatika Ing. J. Majerník, PhD ZK 2 - Prvá pomoc MUDr. J. Capková, PhD ZK 2 - Športové aktivity 1 Mgr. A. Buková, PhD ZK 2 - Športové aktivity 2 Mgr. A. Buková, PhD ZK 2 - Slovenský jazyk 1 (pre zahr. štud.) Slovenský jazyk 2 (pre zahr. štud.) Filozofická fakulta UPJŠ 0 56 S 2 - Filozofická fakulta UPJŠ 0 56 S 2 - Počet hodín

2 predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 2. rok ZS LS P C U P C U kredity podmieňujúci predmet Anatómia 3 prof. MUDr. D. Kluchová, PhD S 9 Anatómia 1, 2 Fyziológia 1 prof. MUDr. V. Donič, CSc, ZK 8 - Fyziológia 2 prof. MUDr. V. Donič, CSc, S 8 Lekárska biochémia 1 prof. Ing. M. Mareková, CSc ZK 8 - Lekárska biofyzika Fyziológia 1 Lekárska biochémia 2 prof. Ing. M. Mareková, CSc S 7 Lekárska biochémia 1 Mikrobiológia 1 Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc ZK 4 Biológia 1 Prax zo zdravotnej starostlivosti doc. PhDr. L. Dimunová, PhD ZK 2 PVP 0 14 S 2 - Základy imunológie Dr.h.c. prof. MUDr. L. Siegfried, CSc S 5 - Základy zdravotnej starostlivosti 1 Základy zdravotnej starostlivosti 2 doc. PhDr. M. Zamboriová, PhD ZK 3 - doc. PhDr. M. Zamboriová, PhD S 4 Počet hodín Základy zdravotnej starostlivosti 1 Základy zdravotnej starostlivosti 1 Povinne voliteľné predmety: P C U P C U kredity podmieňujúci predmet Medicínska komunikácia v angličtine pre všeobecné lekárstvo Medicínska komunikácia v nemčine pre všeobecné lekárstvo PhDr. H. Petruňová, CSc S 2 - Mgr. E. Černáková, PhD S 2 - Informačné systémy v medicíne RNDr. J. Petrovičová, PhD S 2 - Písomná komunikácia v AJ Mgr. Z. Kolaříková, PhD S Prezentácie v anglickom jazyku PhDr. H. Petruňová, CSc S 2 - Rétorika a komunikácia PhDr. R. Suchanová, PhD S 2 - Športové aktivity 3 Mgr. A. Buková, PhD ZK 2 - Vybrané kapitoly z dejín medicíny doc. PhDr. F. Šimon, CSc S 2 -

3 predmet Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 3. rok doc. MUDr. P. Takáč, PhD., mim. prof. ZS LS P C U P C U S 2 - Chirugická propedeutika prof. MUDr. J. Radoňak, CSc S 5 Chirurgia 1 prof. MUDr. J. Radoňak, CSc ZK 3 - kredity podmieňujúci predmet Interná medicína 1 prof. MUDr. P. Mitro, PhD ZK 6 Fyziológia 2 Interná propedeutika prof. MUDr. I. Lazúrová, FRCP, DrSc S 5 Anatómia 2 Histológia a embryológia 2 Fyziológia 1 Anatómia 2 Mikrobiológia 2 Dr.h.c.prof. MUDr. L. Siegfried, CSc S 6 Mikrobiológia 1 Patologická anatómia 1 MUDr. P. Fiala, PhD ZK 7 Patologická anatómia 2 MUDr. P. Fiala, PhD S 9 Patologická fyziológia 1 Patologická fyziológia 2 Psychológia a medicínska komunikácia doc. MUDr. O. Rácz, CSc., mim. prof. doc. MUDr. O. Rácz, CSc., mim. prof. Anatómia 1, 2 Histológia a embryológia 2 Anatómia 3 Patologická anatómia ZK 5 Fyziológia S 7 Patologická fyziológia 1 PhDr. M. Kovaničová, CSc S 3 - PVP uvedené nižšie 0 14 S 2 - Počet hodín

4 Povinne voliteľné predmety: P C U P C U kredity podmieňujúci predmet Medicínska ekológia doc. RNDr. G. Holéczyová, CSc S Medicínska komunikácia v angličtine pre všeobecné lekárstvo Medicínska komunikácia v nemčine pre všeobecné lekárstvo PhDr. H. Petruňová, CSc S 2 - Mgr. E. Černáková, PhD S 2 - Nemocničný informačný systém Ing. J. Majerník, PhD S 2 - Písomná komunikácia v anglickom jazyku Mgr. Z. Kolaříková, PhD S Počítačová biometrika RNDr. J. Petrovičová, PhD S 2 - Prezentácie v anglickom jazyku PhDr. H. Petruňová, CSc S 2 - Rétorika a komunikácia PhDr. R. Suchanová, PhD S 2 - Športové aktivity 3 Mgr. A. Buková, PhD ZK 2 - Vybrané kapitoly z dejín medicíny doc. PhDr. F. Šimon, CSc S 2-2 Biológia 1

5 Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 4. rok ZS LS predmet kredity podmieňujúci predmet P C U P C U Dermatovenerológia 1 prof. MUDr. J. Jautová, PhD ZK 1 Mikrobiológia 1 Dermatovenerológia 2 prof. MUDr. J. Jautová, PhD S 3 Dermatovenerológia 1 Patologická anatómia1 Patologická fyziológia 1 Diplomový seminár 1 Mgr. I. Rajničová, PhD ZK 2 - Diplomový seminár 2 vedúci DP 0 30 ZK 2 - Epidemiológia prof. MVDr. L. Čisláková, CSc S 3 - Farmakológia 1 prof. MVDr. J. Mojžiš, DrSc ZK 4 Fyziológia 2 Farmakológia 2 prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc S 5 Hygiena doc. RNDr. G. Holéczyová, CSc S 3 - Farmakológia 1 Patologická fyziológia 1 Chirurgia 2 prof. MUDr. J. Radoňak, CSc ZK 3 Chirurgia 3 prof. MUDr. J. Radoňak, CSc S 2 Chirurgia 1 Patologická anatómia 1 Chirurgia 2 Chirurgická propedeutika Interná medicína 2 prof. MUDr. D. Trejbal, CSc ZK 4 Interná medicína 1 Interná medicína 3 doc. MUDr. Ž. Macejová, PhD., MPH, mim. prof ZK 4 Lekárska etika MUDr. N. Bobrov, CSc S 2 - Interná propedeutika Interná medicína 2 Neurológia 1 prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc ZK 3 Anatómia 3 Neurológia 2 prof. MUDr. Z. Gdovinová, CSc S 4 Neurológia 1 Nukleárna medicína doc. MUDr. Lepej, CSc., mim. prof S 2 Lekárska biofyzika Odborná prax z internej medicíny doc. MUDr. I. Valočiková, PhD ZK 2 - Preventívna medicína prof. MUDr. D. Pella, PhD ZK 1 Interná medicína 2

6 Psychiatria 1 doc. MUDr. I. Dóci, PhD ZK 2 Rádiodiagnostika doc. MUDr. T. Jurgová, CSc S 2 - Sociálna medicína doc. PhDr. A. Bérešová, PhD S 3 - Stomatológia Dr.h.c. prof. MUDr. A. Jenča, CSc., MPH S 2 Telovýchovné lekárstvo prof. MUDr. D. Pella, PhD ZK 1 - Počet hodín Psychológia a medicínska komunikácia Mikrobiológia 1 Patologická anatómia 1 Patolgická fyziológia 1

7 predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 5. rok ZS LS P C U P C U Anestéziológia a resuscitácia doc. MUDr. J. Firment, PhD S 3 Diplomový seminár 3 vedúci DP 0 50 ZK 2 - Diplomový seminár 4 vedúci DP 0 50 ZK 2 - kredity podmieňujúci predmet Farmakológia 1 Interná medicína 3 Neurológia 1 Gynekológia a pôrodníctvo 1 prof. MUDr. A. Ostró, CSc ZK 3 Interná medicína 3 Gynekológia a pôrodníctvo 2 prof. MUDr. A. Ostró, CSc ZK 4 Chirurgia 4 (Úrazová chirurgia, Urológia) Chirurgia 5 (Neurochirurgia, Ortopédia) prof. MUDr. M. Kitka, PhD ZK 3 Chirurgia 3 prof. MUDr. M. Kitka, PhD ZK 3 Chirurgia 4 Gynekológia a pôrodníctvo 1 Infekčné lekárstvo prof. MUDr. I. Schréter, CSc S 3 Interná medicína 2 Interná medicína 4 prof. MUDr. I. Tkáč, PhD ZK 3 Interná medicína 3 Interná medicína 5 prof. MUDr. R. Tkáčová, DrSc S 3 Interná medicína 4 Klinická biochémia prof. Ing. J. Guzy, CSc ZK 1 Odborná prax z gynekológie a pôrodníctva doc. MUDr. P. Urdzík, PhD., MPH 0 80 ZK 2 - Odborná prax z chirurgie prof. MUDr. J. Radoňak, CSc ZK 2 - Odborná prax zo všeobecného lekárstva Lekárska biochémia 2 Patologická fyziológia 2 prof. MUDr. PhDr. P. Kalanin, PhD ZK 1 Všeobecné lekárstvo Oftalmológia MUDr. M. Horňak S 3 ORL MUDr. M. Molčan, CSc S 3 Interná medicína 3 Patologická fyziológia 2 Chirurgia 3 Farmakológia 1 Neurológia 1

8 Pediatria 1 doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., mim. prof ZK 3 Farmakológia 1 Pediatria 2 doc. MUDr. I. Schusterová, PhD ZK 3 Pediatria 1 Psychiatria 2 doc. MUDr. I. Dóci, PhD S 4 Psychiatria 1 PVP 0 14 S 2 - Rádioterapia a klinická onkológia 1 Rádioterapia a klinická onkológia 2 Súdne lekárstvo a medicínske právo MUDr. I. Andrašina, CSc ZK 1 MUDr. I. Andrašina, CSc S 2 MUDr. N. Bobrov, Csc S 2 Rádiodiagnostika Nukleárna medicína Rádioterapia a klinická onkológia 1 Chirurgia 2 Interná medicína 2 Všeobecné lekárstvo prof. MUDr. PhDr. P. Kalanin, PhD ZK 2 Počet hodín Chirurgická propedeutika Interná propedeutika

9 Povinne voliteľné predmety: P C U P C U kredity podmieňujúci predmet Geriatria prof. MUDr. Š. Koval, PhD S 2 Interná medicína 1 Psychológia a medicínska komunikácia Klinická biofyzika doc. RNDr. J. Sabo, CSc., mim. prof S 2 Lekárska biofyzika Klinická fyziológia - spánková medicína prof. MUDr. V. Donič, CSc S 2 Klinická imunológia doc. MUDr. V. Vargová, PhD S 2 Fyziológia 2 Patologická fyziológia 2 Patologická fyziológia 2 Základy imunológie Manažment zdravotnej MUDr. Z. Katreniaková, PhD S 2 - starostlivosti - Pracovné lekárstvo doc. MUDr. Ľ. Legáth, PhD S 2 Interná medicína 3 Psychoterapia MUDr. J. Dragašek, PhD S 2 Tropická medicína prof. MUDr. I. Schréter, CSc S 2 - Urgentná medicína MUDr. R. Morochovič, PhD S 2 Fyziológia 2 Psychológia a medicínska komunikácia Chirurgia 1 Chirurgická propedeutika Interná medicína 1 Základy hodnotenia zdravotných rizík doc. MUDr. K. Rimárová, CSc., mim. prof 28 0 S 2 -

10 predmet Študijný program prvého a druhého stupňa štúdia: Všeobecné lekárstvo 6. rok rozsah výučby spolu so SŠ počet hodín U kredity podmieňujúci predmet Gynekológia a pôrodníctvo 3 prof. MUDr. A. Ostró, CSc. 6 týždňov 160 ZK 9 Gynekológia a pôrodníctvo 2 Chirurgia 6 prof. MUDr. J. Radoňak, CSc. 9 týždňov 280 ZK 12 Chirurgia 5 Rádioterapia a klinická onkológia 2 Interná medicína 6 prof. MUDr. D. Pella, PhD. 10 týždňov 320 ZK 13 Interná medicína 5 Pediatria 3 doc. MUDr. V. Vargová, PhD. 7 týždňov 200 ZK 10 Pediatria 2 Diplomová práca a obhajoba DP štátna skúška 8 Diplomový seminár 1, 2, 3, 4 Gynekológia a pôrodníctvo štátna skúška 2 Gynekológia a pôrodníctvo 3 Chirurgia štátna skúška 2 Chirurgia 6 Interná medicína štátna skúška 2 Interná medicína 6 Pediatria štátna skúška 2 Pediatria 3 Počet hodín

11 Výberové predmety rok štúdia sem. P C U kredity podmieňujúci predmet Anatomická pitva 1 MUDr. J. Vecanová, PhD. 3. Z 0 28 ZK 2 Anatómia 3 Anatomická pitva 2 MUDr. J. Vecanová, PhD. 3. L 0 28 ZK 2 Anatómia 3 Bioorganická chémia v medicíne prof. Ing. J. Guzy, CSc. 1. L ZK 2 - Bioštatistika Kardiovaskulárna chirurgia Kazuistiky v internej medicíne Klinická patofyziológia 1 Klinická patofyziológia 2 Laboratórna diagnostika v klinickej praxi Ing. J. Majerník, PhD. prof. MUDr. M. Frankovičová, PhD. prof. MUDr. I. Lazúrová, FRCP, DrSc. doc. MUDr. O. Rácz, CSc., mim. prof. doc. MUDr. O. Rácz, CSc., mim. prof. 2., 3., 4., 5. L 0 28 ZK 2 Medicínska informatika 5. L ZK 2 Chirurgická propedutika 4. L 0 6 ZK 2-5. Z 0 14 S 2 5. L 0 14 S 2 prof. Ing. M. Mareková, CSc. 4. Z 0 14 ZK 2 - Lekárska chémia prof. Ing. J. Guzy, CSc. 1. Z ZK 2 - Farmakológia 2 Interná medicína 3 Farmakológia 2 Interná medicína 3 Medicína založená na dôkazoch Ing. J. Majerník, PhD. 3., 4., 5. L 0 14 ZK 2 Medicínska informatika Medicínske právo Metodológia biomedicínskeho výskumu Metódy v genetike človeka a molekulovej biológii Molekulová patofyziológia Neinvazívne vyšetrovacie metódy v kardiológii Psychológia zdravia MUDr. N. Bobrov, CSc. prof. Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. 2., 3., 4., 5. L S 2-4. Z ZK 2 - prof. RNDr. J. Šalagovič, PhD. 2. Z 0 28 ZK 2 - doc. MUDr. R. Beňačka, CSc., mim. prof. 3., 4. L 14 0 S 2 Patologická fyziológia 1 MUDr. L. Pundová, CSc. 4. L 0 6 ZK 2 - prof. Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. 4. L ZK 2 - Športové aktivity 3 Mgr. A. Buková, PhD. 4., 5. Z 0 28 ZK 2 - Športové aktivity 4 Mgr. A. Buková, PhD. 2., 3., 4., 5. L 0 28 ZK 2 -

12 ŠVOČ - prezentácia na ŠVK 2., 3., 4., 5. L 0 28 ZK 4 Topografická anatómia doc. MUDr. I. Hodorová, PhD. 4. L ZK 2 Anatómia 3 Transplantácia orgánov a tkanív prof. MUDr. J. Radoňak, CSc. 5. L 0 28 ZK 2 - Vývinová psychológia Základy metodológie a štatistiky prof. Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. prof. Mgr. A. Madarasová Gecková, PhD. 4. Z ZK 2-4. L S 2 - Základy výživy a klinická dietológia prof. MUDr. D. Pella, PhD. 5. L ZK 2 - Zobrazovacie možnosti lymfatického systému doc. MUDr. T. Jurgová, CSc. 5. L ZK 2 Výberový predmet môže byť aj akýkoľvek predmet z ponuky ľubovoľného študijného programu LF alebo inej fakulty UPJŠ - -

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. podmieňujúce predmety. zimný semester. Lekárska biofyzika doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. podmieňujúce predmety. zimný semester. Lekárska biofyzika doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. Biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Anatómia 1 prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. 4/3 S 8

Více

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5

ZUBNÉ LEKÁRSTVO. zimný semester. 2/2 S 5 Všeobecná a orálna biológia 1 2/2 4 2/3 S 6 3/4/1* 7 2/2/1* 4 0/2 S 2 1/3 3. letný semester 2/3 5 2/2 S 5 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Lekárska biofyzika pre zubné lekárstvo doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. biológia 1 prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. Lekárska chémia prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. anatómia

Více

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester

OŠETROVATEĽSTVO. 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity. bakalárske štúdium denná forma. podmieňujúce predmety. zimný semester OŠETROVATEĽSTVO bakalárske štúdium denná forma 1. ROK ŠTÚDIA rozsah kredity Ošetrovateľstvo I., 1 Lekárska biológia/genetika doc. RNDr. Anna Ondruššeková, PhD. Zdravotná výchova a ochrana zdravia MUDr.

Více

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu

S - skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie. Pedagóg zodpovedný za výučbu Študijný program: zubné lekárstvo 1. rok S- skúška, HK - hodnotenie kurzu, ZK - získanie kreditov (S, HK, ZK je hodnotenie Anatómia 1 doc. Kubíková 48/36 HK - 6 Anatómia 2 doc. Kubíková - 48/60 S 9 Biológia

Více

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium

1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium 1.ročník - všeob. lékařství - prezenční studium Název předmětu P/C P/C počet kreditů Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biologie a genetika RNDr. M. Pešta, Ph.D.,

Více

Odporúčaný študijný plán

Odporúčaný študijný plán TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Hornopotočná 23, 918 43 Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán E1-LVMvZ - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Akademický

Více

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020

Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, akademický rok 2019/2020 Doporučený studijní plán pro I. ročník programu Všeobecné lékařství, Týdně hodin v semestru zimním letním ZS LS před. cvič. před. cvič. ZS LS B03004 Anatomie Smetana 13 4 3 4 3 Z Z,Zk B03005 Anatomická

Více

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017. Výučba v jazyku anglickom Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO akademický rok 2016/2017 Výučba v jazyku anglickom študijný poradca: doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. kód 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity prerekvizitné

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č.38/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č.38/2017 Název: Pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání za rovnocenné vysokoškolskému vzdělání získanému na Univerzitě Karlově v magisterském studijním

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (M5103) Studijní plán pro studenty studující v roce 2019/2020 ve 4. - 5. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 v 6. ročníku (tj. verze 2012) 1. ročník Povinné předměty Latina a lékařská terminologie Lékařská biofyzika,

Více

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium

1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium 1.ročník - zubní lékařství - prezenční studium Anatomie doc. RNDr. P. Fiala, CSc. Biofyzika MUDr. et MUDr. J. Beneš, Ph.D. Biochemie I. prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. MUDr. J. Kotyza, CSc. Biologie

Více

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ HARMONOGRAM VÝUKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 Probíhá každý den podle rozvrhu od 16. 9. 2019 do 26. 6. 2020. Den Zimní období: pondělí čtvrtek pátek Souvislá praxe Letní období: pondělí-pátek souvislá praxe

Více

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s

ŠP hygiena potravín. Počet kreditov. Krmovinárstvo 5 2 2s. Biológia 6 2 3s. Latinská terminológia 3 0 2s. Histológia a embryológia z 2 3s Povinné predmety I. ročník Krmovinárstvo 5 2 2s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 3 0 2s Štatistika a základy výpočtovej techniky 4 1 2s Histológia a embryológia 13 2 3z 2 3s Anatómia I. * 6 2 3s Biofyzika

Více

Příloha č. 1 Seznam pracovišť LF Ústavy Anatomický ústav Biofyzikální ústav Biochemický ústav Biologický ústav Farmakologický ústav Fyziologický ústav Ústav histologie a embryologie Ústav lékařské etiky

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika

Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční a kombinované bakalářské studium 5341R007. Lékařská biofyzika Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017

STUDIJNÍ PLÁNY 2016/2017 STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2016/2017 VYSVĚTLIVKY KRATEK UVEDENÝCH VE STUDIJNÍCH PLÁNECH: S zimní semestr LS letní semestr P přednáška (počet hodin za semestr) C/S cvičení/seminář (počet hodin za

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 6. 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-16 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 17/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs

Počet kreditov. Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs. Jazyk anglický / nemecký 4 0 2z 0 2zs. Fyzikálna chémia * 8 3 3zs. Základy anatómie * 6 2 3zs I. rok Biofyzika 6 2 2zs Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2zs Biológia 7 2 2zs Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4zs Farmaceutická propedeutika 5 0 2zs Odborná latinčina 3 0 2z 0 2zs Jazyk

Více

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE reforma kurikula LFP UK 20/11/2018 Jiří Ferda Návrh nového rozdělení na studijní kruhy 26 kruhů = 18 všeob česky, 4 všeob anglicky, 4 zuby česky POČET ČESKÝCH 18 českých 4 anglické

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK. Článek 1 Úvodní ustanovení V Praze dne 29. 10 2018 Č.j.: UK3LF/14959/2018-29 Počet listů: 2 Počet příloh: 1 OPATŘENÍ DĚKANA č. 30/2018, kterým se vydává příkaz, kterým se mění Organizační řád 3. LF UK Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA

OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA OBOR: VŠEOBECNÁ SESTRA STUDIJNÍ PLÁN - PREZENČNÍ FORMA ROČNÍK 1. Semestr zimní (ZS) Délka přímé výuky: 45 minut Filozofie a etika v ošetřovatelství 0 + 10 z Veřejné zdravotnictví 0 + 5 z, ZK Komunikace

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 94 88 61 Lékařská 167 142 134 Přírodovědecká 216 200 190 Filozofická 198 161 121 Pedagogická 48 43 33 Ekonomicko-správní 43 40 37

Více

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- ---

--- --- --- Ošetřovatelské postupy --- --- --- Výchova ke zdraví --- --- --- Porodní asistence B5349 Porodní asistentka - prezenční bakalářské studium 5341R007 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Latina a lékařská terminologie

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 69 57 50 Lékařská 171 146 140 Přírodovědecká 196 172 156 Filozofická 234 197 166 Pedagogická 63 58 48 Ekonomicko-správní 27 26 20

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru České vysoké učení technické Fakulta biomedicínského inţenýrství Biomedicínská a klinická technika

Více

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda

Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED. Ladislav Dušek, Martin Komenda Koncept, infrastruktura a obsah portálu OPTIMED Ladislav Dušek, Martin Komenda Cíl projektu OPTIMED Cíl: obsahová harmonizace a standardizace studia VL na LF MU zpracovaná v počítačově dostupné podobě

Více

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11

Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra N/11 Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Denní forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích Diplomovaná všeobecná sestra předmětů/modulů 53-41-N/11

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia

Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra. Kombinovaná forma studia Učební plán Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná forma studia Název vzdělávacího programu Kód a název vzdělávacího programu Forma Název vyučovacích předmětů/modulů Diplomovaná všeobecná sestra 3-41-N/1

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021

Specializace ve zdravotnictví B5345 Zdravotnický záchranář - prezenční bakalářské studium 5345R021 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie

Specializace ve zdravotnictví B5345 Fyzioterapie - prezenční bakalářské studium 5342R004. Lékařská biologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2009 65 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2008 Physicians, dentists and pharmacists 2008 Souhrn V České

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD.

Všeobecná sestra. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Filosofie 1 ZA PhDr. Ingrid Juhásová, PhD. Všeobecná sestra Název předmětu Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie

Více

Termíny kurzů pro rok 2018

Termíny kurzů pro rok 2018 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace (dle Novely) Termín kurzu Místo konání kurzu Základní

Více

Kódy předmětů Fyzioterapie

Kódy předmětů Fyzioterapie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Kódy předmětů Fyzioterapie Kódy předmětů Fyzioterapie Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní medicína 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra

Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných a volitelných předmětů Bc. Všeobecná sestra Publikováno z 2. léka?ská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Prerekvizity, korekvizity a neslu?itelnosti povinných a volitelných p?edm?t? Bc. Všeobecná sestra Prerekvizity, korekvizity

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Rozvrh hodín 1.FTx

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Rozvrh hodín 1.FTx 1.FTx - 1.sús. Odbor: - externá forma štúdia FYZIOTERAPIA Ročník : 1. 1. sústredenie 1.FTx Ak. rok 2016/2017 Zimný semester 28.9.2016 29.9.2016 FTBx005A FDLS 1 FTBx043A Latinský jazyk FTBx004 Farmakológia

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie

Vylučující d) c) Fyziologie Latina a lékařská terminologie Vztah dvou předmětů může být: a) indiferentní zapsání předmětu není vázáno žádnými podmínkami b) podmiňující zápisem student může zapsat předmět při současném zapsání nebo dřívějším absolvování podmiňujícího

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2012 65 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2011 Physicians, dentists and pharmacists 2011 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu.

je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu. Všeobecné lekárstvo je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť o dospelú populáciu. 1. Zahrňuje základné poznatky a prax rôznych lekárskych odborov, ktoré uplatňuje v preventívnych,

Více

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra. Certifikace: vysvědčení o absolutoriu diplom absolventa vyšší odborné školy. Ročník Učební plán Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělávání: působ ukončení: 53-1-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra vyšší odborné vzdělání 3,5 ročníku 7 období / kombinovaná absolutorium

Více

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

Porodní asistentka. Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu. Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Porodní asistentka Předmět Sem. Zakončeno Garant předmětu Anatomie 1 1 ZA doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anglický jazyk 1/PAVS-u1 1 ZA Mgr. Milan Straňák Biofyzika 1 ZA Mgr. Martin Prokop Filosofie 1 ZA

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár

Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Názov zamestnania: riadiaci zdravotnícky pracovník - zdravotnícky záchranár Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010

Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 Specializace ve zdravotnictví B5345 Radiologický asistent - kombinované bakalářské studium 5345R010 1. ročník Základy obecné a vývojové psychologie Zobrazovací postupy 1 Nukleární medicína 1 Radiobiologie

Více

Termíny kurzů pro rok 2017

Termíny kurzů pro rok 2017 Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Termíny kurzů pro rok Termíny kurzů pro rok Obor specializace Termín kurzu Místo konání kurzu Základní obory 1 alergologie

Více

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. botanika.

TEM ATICKÝ REGISTER. alergológia. anesteziológia. angiológia. bezpečnosť pri práci. biofyzika. biochémia. bioinžinierstvo. botanika. TEM ATICKÝ REGISTER alergológia - Alergie (C 3106) - Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL (C 3068) - Klinická imunológia a alergológia (C 2659) anesteziológia - Anestéziológia a intenzívna medicína

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018

STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 STUDIJNÍ PLÁNY 2017/2018 Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Bakalářské studium Studijní program: B5349 Porodní asistence Kreditní limit: 180 Typ: bakalářský Forma: prezenční Standardní

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN 1. úsek studia Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Obory specializačního vzdělávání lékařů

Obory specializačního vzdělávání lékařů Obory specializačního vzdělávání lékařů 1. Anesteziologie a resuscitace Garant oboru: prim. MUDr. Bohuslav Kuta, MBA, Oddělení anesteziologicko resuscitační Tel.: 38 787 4000, e-mail: kuta@nemcb.cz Akreditace

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části 158/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2018 o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí ze dne 11. ledna 2010 jak vyplývá ze změn provedených

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se

Více