Vozidla bez povinného ručení =

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vozidla bez povinného ručení ="

Transkript

1 Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna

2 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková ředitelka úseku ekonomického a správního, zástupkyně výkonného ředitele ČKP 2

3 Vozidla bez povinného ručení na českých silnicích jsou stále velkým problémem! Nepojištěných vozidel je stále mnoho (kvalifikovaný odhad ČKP: reálně je provozováno tis. nepojištěných vozidel). Jejich řidiči každoročně způsobí kolem 5 tisíc nehod. Škody z těchto nehod ročně navýší závazky garančního fondu ČKP o cca 450 mil. Kč. Na nepojištěné doplácí poctiví plátci povinného ručení. Největší problémy však nepojištění řidiči způsobují sami sobě. 3

4 Vývoj nepojištěných škod V roce 2008 způsobili řidiči nepojištěných vozidel škod, s celkovou výší škod téměř 470 mil. Kč. kalendářní rok evidované nepojištěné škody objem škod GF v Kč - škody vzniklé v daném roce Zdroj: ČKP V roce 2008 bylo o 183 více nepojištěných škod než v roce V posledních 5 letech relativně stabilní počet nepojištěných škod. Naopak roční objem škod se za 5 let výrazně zvýšil o 93 mil. Kč (o 20 %). 4

5 Roční objem nepojištěných škod: za 5 let nárůst o 20 % (o 93 mil. Kč) (Kč) (Kč) evidované nepojištěné škody objem škod GF v Kč - škody vzniklé v daném roce 5

6 Meziroční srovnání počtu nepojištěných škod (2007/2008) Počátek roku 2008 (do dubna) zaznamenáno více nepojištěných škod než ve stejném období Od května 2008 převládá stav, kdy ve srovnání se stejným měsícem 2007 vzniklo naopak méně nepojištěných škod (v řádu jednotek %). Podle předběžných statistik ČKP tento trend pokračuje i v roce Pozn. hlášeno max. 3 měsíce od měsíce nehody Zdroj: ČKP 6

7 Nejzávažnější nepojištěné škody v roce ) Nehoda v Praze zranění 2 chodců Celkový závazek 15 mil. Kč Příčina nehody: vysoká rychlost Těžké zranění 2 chodců, vysoké náklady léčení Předpokládaná výplata dalších nároků škod na zdraví 2) Noční nehoda na Liberecku Celkový závazek 10 mil. Kč Disko nehoda, Liberecko, noční hodiny, silnice 3. třídy Mladý škůdce bez ŘP, alkohol Zraněni 3 spolujezdci (prům. věk 18 let) Nejtěžší zranění u spolujezdce na předním sedadle Poranění mozku s krvácením Předpoklad poruchy motoriky Neschopnost psaní Spolujezdci vzadu bez trvalých následků 7

8 Objemy plnění a závazků GF Vyplacené pojistné plnění za škody z GF vzrostlo v roce 2008 o 9 %. Celková hodnota závazku GF (zahrnující i dosud vzniklé, ale ještě neuhrazené závazky) za všechny ročníky vzniku narostla od do o 17% na hodnotu 3,1 mld. Kč. objemy škod GF ČKP (Kč) kalendářní rok vyplacené pojistné plnění nárůst celkového závazku celkový kumulativní objem závazků Zdroj: ČKP 8

9 Objemy plnění a závazků GF (Kč) (Kč) vyplacené pojistné plnění nárůst celkového závazku celkový kumulativní objem závazků

10 Co se stane, když je škoda způsobena nepojištěným vozidlem? Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič, poškozeným všechny jejich oprávněné nároky uhradí ČKP z garančního fondu. ČKP následně vymáhá veškerou uhrazenou škodu na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu. Úspěšnost vymáhání náhrady škody v průměru přesahuje 30 % = cca 70 % nákladů garančního fondu dosud financovali klienti pojišťoven v ceně povinného ručení (v průměru Kč ročně dle druhu vozidla). Zavedením povinného příspěvku do garančního fondu (od 2009) se situace mění a do GF přispívají i majitelé vozidel bez POV. Efekty příspěvku se však budou dostavovat postupně a proto i nadále velkou část financování GF nesou poctiví plátci POV. 10

11 Proč stále rostou závazky garančního fondu? 11

12 Rozdělení finančních objemů závazků garančního fondu z nepojištěných škod Celkové závazky garančního fondu ČKP (GF) za dosud vzniklé nepojištěné škody z let 2000 až 2008 dosahují částky přes 3,1 mld. Kč. Garanční fond nejvíce zatěžují škody na zdraví, jejichž podíl na finančních objemech nepojištěných škod činí 58 %. škody na zdraví s výsktem rent; 38% majetkové škody; 42% majetkové škody škody na zdraví bez rent; 20% škody na zdraví bez rent škody na zdraví s výsktem rent Zdroj: ČKP 12

13 Vývoj nepojištěných majetkových škod Z celkového počtu nepojištěných škod připadá 88 % na majetkové škody! Naproti tomu finanční objem majetkových škod činí jen 42%. Průměrná nepojištěná škoda bez škod na zdraví dosahuje totiž částky mezi 30 až 40 tis. Kč. Její meziroční nárůst pak vychází kolem 5% Průměrná nepojištěná majetková škoda částka v Kč rok vzniku škody Zdroj: ČKP 13

14 Vývoj nepojištěných škod na zdraví Z celkového počtu nepojištěných škod připadá jen 12 % na škody na zdraví! Naproti tomu finanční objem škod na zdraví činí 58%. Průměrné nepojištěné škody na zdraví již vycházejí v řádu statisíců korun a jejich meziroční nárůst je trvale výrazně vyšší než u majetkových. Zdroj: ČKP 14

15 Vývoj nepojištěných škod na zdraví bez rent Průměrná škoda na zdraví bez rent narostla z 90 tis. Kč v roce 2002 na dvojnásobnou hodnotu (tj. o 105 %) v roce 2008 ve výši 185 tis. Kč. Průměrný meziroční nárůst nerentových nepojištěných škod na zdraví je 15%. Zdroj: ČKP 15

16 Vývoj nepojištěných škod na zdraví s rentou Nepojištěné škody s rentou tvoří z celkového počtu jen 0,5 % nepoj. škod. Jejich finanční podíl je zcela zásadní představuje 38% podíl na celkové finanční hodnotě nepojištěných škod!!! Průměrná finanční hodnota 1 rentové škody je v řádu milionů Kč a také jejich meziroční nárůst je nejvyšší (26% od roku 2002). 16

17 Struktura rentových nároků Ze všech škod GF zatím vzniklo jen celkem 329 případů rentových nároků. Počet případů stále otevřených nároků činí 184 rent a dosahuje 55% všech registrovaných rentových nároků. Celková rezerva na renty ze všech dosud vzniklých rentových škod dosahuje cca 650 mil. Kč. Největší podíl 467 mil. Kč připadá na ztrátu na výdělku. Zdroj: ČKP 17

18 Příběh ze života 22letý řidič Škody Favorit vlivem nepřiměřené rychlosti vjel do protisměru, kde u pravého okraje komunikace čelně narazil do cyklistky a poté havaroval do příkopu. Při nehodě došlo k těžkému zranění stejně staré cyklistky. Škůdce způsobil škodu ve výši cca 5,5 milionu Kč Vzhledem k závažnosti zranění mladé cyklistky a jeho trvalým následkům lze očekávat výplatu rent v řádech desítek let. 18

19 Dlouhodobost expozice rentových škod na zdraví Informace o otevřených rentách ze zákonného pojištění (tzn. rentové nároky z nehod vzniklých před rokem 2000) V zákonném pojištění je stále otevřeno přes rentových nároků (jednomu poškozenému může být vypláceno více typů rentových nároků), s úhrnnou rezervou ve výši přes 4,7 mld. Kč (bez nákladů spojených s likvidací). Celkový počet poškozených - příjemců rent činí cca osob. 19

20 Dlouhodobost expozice rentových škod na zdraví Mezi příjemci rent jsou i lidé, kteří byli poškozeni před 60 lety. 54% objemu rezervy na renty odpovídá škodám z nehod vzniklých v letech 1996 až

21 Proč stále rostou závazky garančního fondu? Inflace škod v povinném ručení výrazně převyšuje standardní index spotřebitelských cen Škody na majetku: nadinflační nárůst cen náhradních dílů a ceny práce v servisech. Celková inflace cca. 6% ročně. Škody na zdraví: Valorizace ztrát na výdělku, nárůst nároků výpomocí v domácnosti (růst sazby za pečovatelskou službu o 18%), stále vyšší soudní odškodnění za bolestné a ztížení spol. uplatnění. Roční inflace pro škody na zdraví v povinném ručení vychází cca. 14% ročně. celkový nárůst cenové hladiny od r v % 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Srovnání škodní inflace POV a indexu spotřebitelských cen spotřebitelské ceny škody na majetku škody na zdraví rok vzniku škody 21

22 Kdo jsou nepojištění škůdci? Jaké jsou nejčastější příčiny nepojištěných nehod? 22

23 Nepojištěné škody dle věku škůdce 64 % všech nepojištěných nehod je způsobeno řidiči do 35 let. Podíl škod na zdraví způsobených nejmladšími řidiči je vyšší než u všech nepojištěných škod, např. každá třetí nepojištěná škoda na zdraví je způsobena řidiči mladšími 23 let. 73 % nejzávažnějších rentových škod je způsobeno řidiči do 35 let. 23

24 Nepojištěné škody dle pohlaví škůdce U převážné většiny nepojištěných škod jsou viníky muži (90 %). V případě škod na zdraví se jejich podíl zvětšuje. U nejzávažnějších škod s výskytem rent je jejich podíl již 92%. 24

25 Nepojištěné škody dle příčiny nehody 30% všech nepojištěných škod je způsobeno pod vlivem alkoholu (12 %) nebo z důvodu nepřiměřené rychlosti (18 %). Podíl těchto nejzávažnějších příčin u škod na zdraví je výrazně vyšší, než je tomu u všech nepojištěných škod. V případě škod s výskytem renty je 66 % způsobeno pod vlivem alkoholu: (26 %) nebo z důvodu nepřiměřené rychlosti (40 %). 25

26 Kdo jsou nepojištění škůdci a jaké jsou nejčastější příčiny nepojištěných nehod? 1. Nepojištěné škody jsou doménou především mužů (způsobí 90 % nepojištěných škod). 2. Nejrizikovější skupinou jsou mladí motoristé (26 % škod je způsobeno řidiči do 23 let, 64 % řidiči do 35 let). 3. Nejvíce nepojištěných nehod vzniká pod vlivem alkoholu a vlivem nepřiměřené rychlosti (30 %). U nejzávažnějších škod s výskytem renty jsou výše uvedené charakteristiky ještě výraznější a jejich podíl je vyšší. 26

27 Bez povinného ručení na silnici nevyjížděj! Ani z autobazaru! 27

28 Fenomén nepojištěných vozidel = fenomén ojetých vozidel Stav nepojištění vozidla vzniká velmi často při změně vlastníka vozidla týká se tak těch, kdo si pořizují ojetá vozidla, často v autobazarech. Již tím, že brány autobazaru opustí bez povinného ručení, se dopouští protizákonného jednání. Na veřejně přístupnou komunikaci bez povinného ručení vůbec nesmí vyjet. Pokud tak učiní, hrozí jim při silniční kontrole pokuta až Kč. Následně i další sankce. 28

29 Povinné ručení platí i pro autobazary Zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se vztahuje i na autobazary jako takové. V případě vykoupení vozidla autobazarem se na autobazar vztahují, stejně jako na jakéhokoliv jiného vlastníka vozidla, povinnosti vlastníka vozidla. A stejně tak jako každému jinému vlastníku vozidla hrozí i autobazaru zákonné sankce za nesplnění povinností vlastníka vozidla: Pokuta až do Kč za provoz nepojištěného vozidla Příspěvek nepojištěného do garančního fondu ČKP Úhrada celé nepojištěné škody do garančního fondu ČKP 29

30 Zákony o autech platí i pro autobazary U vozidel autobazarem vykoupených je třeba do 10 dní oznámit registru vozidel, že se autobazar stal vlastníkem vozidla. Dále je třeba splnit povinnost ve vztahu k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tzn. sjednat k vozidlu povinné ručení. Pokud by autobazar nechtěl vykoupené vozidlo pojistit, pak musí zabezpečit, že se vozidlo za žádných okolností nebude nacházet na veřejně přístupné komunikaci (tou může být i plocha autobazaru), a zároveň musí registru vozidel odevzdat SPZ(RZ) a osvědčení o registraci vozidla depozit dle 15 z. 168/1999 je povinnost! Při převzetí vozidla do komisního prodeje je nutné s prodávajícím ve smlouvě dohodnout, že buď prodávající jako vlastník vozidla plní svou povinnost a povinné ručení zajišťuje sám svým jménem a na svůj účet, nebo se o pojištění vozidla převzatého postará autobazar. 30

31 Doporučení ČKP pro autobazary Česká kancelář pojistitelů zpracovala DOPORUČENÍ PRO AUTOBAZARY, kde je popsána problematika povinného ručení ve vztahu ke změně vlastnictví vozidla a specifika autobazaru. Doporučení jsou k dispozici mimo jiné na Vbřeznu 2009 je ČKP distribuovala adresně 1600 autobazarům a dalším prodejcům ojetých vozidel. Na formulaci a distribuci výzvy ČKP spolupracovala se členskými pojišťovnami ČKP a dále se Svazem dovozců automobilů (SDA) Svazem autoopravců ČR (SAČR), SOS: Obrany spotřebitele, ÚAMK, a ABA - Autoklub Bohemia Assistance, Svazem dovozců automobilů. 31

32 Závěrem ČKP je garantem, že práva poškozených budou naplněna, naším cílem je, aby všichni motoristé v této zemi jezdili pojištěni, nikoliv represe, proto vynakládáme značné úsilí na to, aby veřejnost byla informovaná, proto apelujeme na ty, kdo stále neplní zákon, aby si resty ve svém vlastním zájmu vyřešili. NEJDRAŽŠÍ POVINNÉ RUČENÍ JE TO, KTERÉ NEMÁTE! 32

33 33

34 Děkujeme za pozornost 34

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

Česká republika dlouhodobě patří

Česká republika dlouhodobě patří II/III Obejít pojištění odpovědnosti z p rovozu vozidla se nevyplácí Uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, je ze zákona povinné a musí jej mít sjednané každé provozované

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28

Česká kancelář pojistitelů, Úhradová povinnost, Informace k podzimní kampani strana 1/28 strana 1/28 1 Zákon č.168/1999 Sb., jeho novela a dopady do běžného života občana 1.1 Co je tzv. příspěvek nepojištěných do garančního fondu Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Komparace havarijního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Monika Kutílková Finance Vedoucí práce: Dr. Ivan Jandejsek

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven

Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza produktů pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Petr Zámečník Pojišťovnictví Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza pojistného trhu v segmentu povinného ručení Bc. Aneta Hývlová Diplomová práce 2009 ANOTACE Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Analysis of third-party motor vehicle insurance Zuzana Palová Bakalářská práce 2009 Abstrakt Tato bakalářská práce na téma Analýza pojištění

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Česká kancelář pojistitelů Na Pankráci 1724/129 140 00 Praha 4 Telefon: 221 413 111 Fax: 221 413 110 http://www.ckp.cz Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výše pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel v expresních službách Aleš Novák Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL VYBRANÉHO

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech

Více

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení.

K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení. EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. K KOMAGAZÍN KOMAGAZÍN LISTOPAD 2011 SLOVO ÚVODEM Vážení klienti, do rukou se vám dostává druhé vydání Ekomagazínu. Také v tomto čísle naleznete množství rad, tipů, článků,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více