ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 11 listopad zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Postup renovace pískovišť strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3, 4 a 5 Informace z radnice strana 8 Napsali jste nám strana 9 Žili v naší čtvrti strana 13 a 14 Ze sportu strana 16 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec Postup renovace pískovišť V roce 2004 jsme v Lískáčku uveřejnili naši koncepci renovace dětských hřišť a pískovišť. Tehdy jsme měli celkem 35 pískovišť, která byla ve velmi špatném technickém stavu, a vzhledem k tomu, že ani jedno nabylo oploceno, bylo také velmi těžké udržet jejich hygienickou čistotu. V roce 2004 jsme si stanovili jako náš cíl, že snížíme počet pískovišť, ale zlepšíme jejich stav a to jak technické vybavení, tak také čistotu a bezpečnost. Po 3 letech jsme udělali velký kus práce a velmi jsme se přiblížili našemu vytčenému cíli. Opravy a renovace se již dotkly větší či menší měrou téměř každého hřiště. Celkem 8 hřišť bylo od základu přebudováno nebo vybudováno úplně nových, oploceno je již 13 pískovišť a bylo také zrušeno 10 pískovišť, která byla buď nahrazena jen hracími prvky, nebo byla nahrazena zelení. Tam, kde nám to dovolil prostor, byla vybudována velká hřiště se spoustou velmi zajímavých prvků, jako jsou lanovky, kolotoče, maják nebo horolezecký kámen. Je také ovšem pravda že ještě není všechna práce udělána a ještě několik hřišť čeká na opravu. Také se musí počítat s tím, že nová i opravená hřiště budou potřebovat pravidelnou péči a po nějakém čase také obměnu prvků, které se pokazí nebo doslouží. I nadále čekáme na vaše připomínky a nápady, jak naše dětská hřiště vylepšit, nebo doplnit. Pokud máte jakoukoli připomínku, návrh nebo výtku, obraťte se na referenta životního prostředí Ing. Michala Šípka, tel.: , (pokračování na str. 7) proběhlo dne 20. října na radnici Úřadu městské části od 9 hodin. Rodiče s nejmladšími občánky slavnostně přivítal místostarosta Ing. Jan Privarčák. Občánci obdrželi malou pozornost, a maminkám a tatínkům, s blahopřáním a poděkováním, byla předána kytička. Gratulovat přišly děti z MŠ Rybnická pod vedením paní ředitelky Bc. Yvony Šebestové. V tento slavnostní den bylo přivítáno následujících 18 dětí: Tomáš Kalný Jindřich Bloudíček Adam a David Zeithamlovi Kristýna Králová Tomáš Valík Sofie Jůzlová Anastázie Nikolajevová Eliška Strážnická Aneta Pecinová Michal Tajstra Martin Eduardo Vivas Lukáš Doležel Dominik Zajíc Erik Czékus Jindřich Macháč Vanda Chmelařová Lukáš Tisovský Blahopřejeme!!! pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a KK RMČ v Novém Lískovci Komise pro kulturu Vás srdečně zvou na besedu Mezi nejmenšími lidmi světa Pygmeji, Kongo aneb Po stopách Pavla Šebesty Otce Pygmejů Pygmejové obývají celý středoafrický prales od Albertova jezera až k Atlantickému oceánu. Jejich trpasličí tělesná výška a pověstmi opředený způsob života přitahoval pozornost mnoha badatelů... Jak žijí Pygmejové dnes, 4 roky po válce v Kongu, bylo cílem expedice RNDr. Aleny Žákovské a Milana Daňka. Úterý 4. prosince 2007 v hod. v KJM, Oblá 75a Fakta samotná nejsou zajímavá. Zajímavé je hledisko, z něhož se k nim přistupuje. Cartier-Bresson Milí čtenáři Lískáčku, tématem tohoto čísla je aktuální informace o stavu dětských hřišť v Novém Lískovci. A nedá mi to, abych se k němu rovněž aktuálně nevyjádřila. Až do konce listopadu probíhá ve Slévárně Vaňkovka výstava Brněnský chodec 2007 s podtitulem: Je Brno přátelské k dětem? Na přípravě této výstavy spolupracovala řada mateřských center v Brně, ale asi nejvíce se na ní podílelo MC z Nového Lískovce Sedmikráska. Řada brněnských rodičů chodila po Brně a fotila a zachycovala stav veřejných prostorů určených dětem a mládeži. Díky tomu bylo možné provést určité srovnání jednotlivých brněnských městských částí z tohoto úhlu pohledu. A co z toho plyne pro Nový Lískovec? Z tohoto srovnání vychází víc než dobře, dokonce na výstavě byla představena koncepce dětských hřišť v Novém Lískovci jako určitý vzor pro ostatní MČ. Jak se ukázalo, způsob, jakým postupuje Nový Lískovec, patří v Brně stále spíše mezi bílé vrány a není obvyklý. Bohužel je to pak na stavu dětských hřišť v některých MČ v Brně vidět více než zřetelně. Ale dosti samochvály, koneckonců běžte se na tuto výstavu podívat a posuďte sami. A co říci ještě k listopadovému číslu Lískáčku? Jistě vás udiví množství informací z radnice ale co dělat, když jak Rada MČ, tak zastupitelstvo bylo tak pilné? :-) A přestože je číslo listopadové, stejně již celým Lískáčkem začíná prosvítat očekávaný vánoční čas, kterému samozřejmě věnujeme prosincové číslo. Takže taky se tak těšíte na Vánoce? Kateřina Dubská Kulturní komise RMČ Brno-Nový Lískovec pořádá v neděli 2. prosince 2007 od 15 hodin v jídelně ZŠ Svážná Mikulášské odpoledne pro děti do 10 let a jejich rodiče. Hry a soutěže o ceny. Možná přijde i Mikuláš. Prosíme o dochvilnost!!! Přezůvky s sebou.

2 LÍSKÁČEK 11/ Naši borci V úterý 9. října 2007 pořádala naše škola 2. ročník přespolního běhu, který jsme nazvali Kamínky kros. Trať vede v okolí školy a měří 1,5 km. Na startu David Ohniště Střípky ze ŠD Svážná 9 Slavnost padajícího listí Již tradičně děti ze všech oddělení školní družiny vítaly 18. října odpoledne PODZIM 2007 formou soutěžních her na školní zahradě. Venku je čekala maximální žížalka, oříšky pro veverku, zápasy medvědů, hmatovka, krmení divé zvěře, veselá stonožka a lesní překážky. Na těchto stanovištích byly star- ší děti opět jako pořadatelé a všich- ni ostatní se snažili získat razítka do soutěžních kartiček. Měli jsme strach z počasí. Ale jako na objednávku se po obědě vyjasnilo a v průběhu soutěže přišel pouze krátký deštík, který ale téměř nikomu nevadil. Vychovatelky školní družinky Tato akce začala před třemi roky nultým ročníkem, kterého se zúčastnili pouze naši žáci. Chtěli jsme dětem nabídnout jiné netradiční formy tělesné výchovy a současně podpořit zájem o tu nejpřirozenější pohybovou aktivitu člověka, kterou je chůze a běh. Protože se závod setkal s poměrně velkým ohlasem, pozvali jsme si v dalších ročnících soupeře. Jsou jimi ZŠ Labská a ZŠ Svážná. Počet závodníků se tak letos zvýšil na 72. Současně nám tato akce slouží jako dobrá tréninková příležitost na Běh brněnské mládeže, kterého se zúčastňujeme již několik let a jejímž pořadatelem je CVČ Lesná. Ani jsme se nenadáli a už je podzim. I v naší školní družině se událo mnoho nových věcí. Nejenom, že jsme přivítali nové prvňáčky, ale také jsme opět začali pracovat v kroužcích. Novinkou je dramatický kroužek. Během měsíce října jsme pouštěli zakoupené draky a vyzkoušeli si délku letu vlastnoručně vyrobených vlaštovek. V rámci dračího týdne jsme uspořádali soutěž O nejkrásnějšího draka. Vítězové byli odměněni a ze své výhry se radovali. Na další měsíce chystáme tématické soutěže, na které se všichni těšíme. Veronika Bugnerová patřila k těm nejlepším ve své kategorii Přálibychomsi,abyse Kamínkykros staltra- se kros stal tradicí, a už nyní se těšíme na další ročníky. M. Brychtová, ZŠ Kamínky

3 3 LÍSKÁČEK 11/2007 Rada městské části vzala na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci a vztahu ke snižování sociálních dávek přehled dlužníků, kteří porušili uzavřenou dohodu o splácení dluhu, která je přílohou č. 10 zápisu přechod nájmu bytu na ul. Kamínky po zemřelé A. P. na jejího vnuka V. N. přechod nájmu bytu na ul. Svážná po trvalém opuštění společné domácnosti manželi P. na jejich dceru E. P. zápis z jednání komise RMČ: pro mládež a sport č. 5 9/2007 a bytové č. 8/07 doporučila: Radě města Brna zařadit akci Komplexní rekonstrukce ZŠ Kamínky do přípravy žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí dle 1. výzvy MŽP ČR a schválit podání žádosti Zastupitelstvu města Brna souhlasit s převedením prostředků investiční dotace na veřejná sportoviště městských částí určených na veřejné sportoviště ZŠ Svážná ve výši 150 tis. Kč na veřejné sportoviště ZŠ Kamínky; vybírá pro veřejnou zakázku Provedení II. etapy dobudování hřiště ZŠ Kamínky 5 jako nejvhodnější nabídku firmy Pittel + Brausewetter, s. r. o., Lidická 77, Brno; schvaluje smlouvu o dílo č. 21/07/1 na veřejnou zakázku Provedení II. etapy dobudování hřiště ZŠ Kamínky 5 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno- Nový Lískovec a firmou Pittel + Brausewetter, s. r. o., Lidická 77, Brno, která tvoří přílohu č. 21 zápisu schválila: uzavření dohody o splácení dluhu s podmínkou uznání dluhu s R. B. na částku Kč; Š. H. na částku Kč; G. Š. na částku Kč; M. S. na částku Kč TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemník Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava a životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Mgr. Andrea Herbrychová, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do prosincového čísla je podání výpovědi z nájmu z důvodu dlužného nájemného na nájemném a službách za užívání bytu manželům J. a K. N. pro dlužnou částku Kč (specifikovanou ke dni ) pronájem nebytového prostoru v budově Kamínky 3, Brno firmě Iceshop s. r. o. a nájemní smlouvu, která je přílohou č. 11 zápisu uzavření Dodatku ke smlouvě s Jaroslavou Janákovou o ukončení nájmu nebytového prostoru ve víceúčelovém objektu Oblá 75a ke dni , který je přílohou č. 12 zápisu smlouvu o nájmu nebytových prostor venkovního sportoviště ZŠ Svážná od do uzavíranou mezi Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 11, Brno, jako nájemcem, která je přílohou č. 13 zápisu smlouvu o nájmu nebytových prostor venkovního sportoviště ZŠ Svážná od do uzavíranou mezi Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 11, Brno jako nájemcem, která je přílohou č. 14 zápisu smlouvu o dílo č. 18/07/1 na veřejnou zakázku Provedení opravy střechy ZŠ Kamínky 5, v rozsahu střechy nad učebnami pavilonu A s cenou díla 2,2 mil. Kč vč. DPH, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou IZOTECH MORA- VIA, spol. s r. o., Kožušany 162, Kožušany-Tážaly, která je přílohou č. 20 zápisu souhlasila: s umístěním orientační tabule na domě Oblá 19, za podmínek dodržení maximální velikosti tabule šířky 50 cm a výšky 30 cm a její instalace vedle hlavních vchodových dveří, kterou zájemce předloží na odboru vnitřních věcí ÚMČ k odsouhlasení s umístěním 1 ks svislé dopravní značky B 28 s dodatkovými tabulkami E 12 na ulici Oblá u vjezdu do prostoru před Poštu, s. p., dle přílohy č. 7 zápisu s odstraněním 1 ks svislé dopravní značky B 1 na ulici Oblá u vjezdu do prostoru před Poštu, s. p., dle přílohy č. 7 zápisu s uzavřením smlouvy č. 0273/2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí o přenechání majetku do užívání, která je přílohou č. 8 zápisu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od do s paní J. A. na ul. Svážná s pronájmem pozemků p. č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, 1849/11, 2289/2, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, 2498, 2525/1, 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, 2676/76, 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec, z úrovně městské části se stavbou nového odběrného místa pro Český zahrádkářský svaz, základní organizaci Kamenný vrch dle žádosti oprávněného zákazníka o připojení, která je přílohou č. 15 zápisu OZNÁMENÍ O PROVOZU ÚMČ Úřad městské části oznamuje občanům, že pondělí nebude z provozních důvodů úřední den. Poslední úřední den je tedy středa Děkujeme za pochopení UPOZORNĚNÍ Pokud někdo uvidí, že popeláři sváží více druhů separovaného odpadu dohromady, je třeba si zapamatovat (lépe zapsat), o jakou firmu se jedná, nejlépe i SPZ vozidla, datum a čas, kdy se tak stalo a o jaké odpady šlo. Toto je třeba zavolat na Magistrát města Brna Odbor životního prostředí tel.: , nebo na ÚMČ referent ŽP tel.: s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 5 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Kamenný vrch, zastoupeným Viktorem Frimmelem za účelem zřízení nového odběrného místa, která je přílohou č. 16 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 3 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Milanem Kohoutem za účelem zasklení lodžie systémem IVETA na bytovém domě Oblá 7, která je přílohou č. 17 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 4 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Vladimírem Černým za účelem vyříznutí části panelu v bytovém domě Oblá 14, v bytě č. 30, která je přílohou č. 18 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 6 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Luďkem Mikešem za účelem zasklení lodžie systémem IVE- TA na bytovém domě Oblá 57, která je přílohou č. 19 zápisu se záměrem projektu Komplexní rekonstrukce ZŠ Kamínky s podmínkou splnění požadavků pro získání podpory v rámci Operační programu životního prostředí dle 1. výzvy MŽP ČR nesouhlasila: s opravou schodiště na ulici Zavřená (p.č. 708/24) dle cenové nabídky firmy Jan Blaha, Skřivanova 14, Brno ze dne za celkovou cenu díla Kč uložila: příspěvkovým organizacím předložit vyhodnocení plánu oprav a investic za r (do ), rozsah zdůvodnění proč se oprava nebo investice prováděla a výhled předpokládaných potřeb oprav na 3 roky řediteli ZŠ Svážná prostředky ve výši ,40 Kč, (které byly v roce 2006 a 2007 použity v rozporu s rozpočtovou kázní a které zřizovatel příspěvkové organizaci převede formou refundace) převést do rezervního fondu školy (pokračování na str. 4) V minulém čísle vyšel článek pana místostarosty Ing. Privarčáka, jenž byl v části korekturou redakce upraven. Na jeho žádost uveřejňujeme původní znění textu: Místo věty: Můj názor ve věci nájemného je nezvyšovat za každou cenu na vládou stanovené maximum, které se také snažím prosazovat. Měla být věta: Můj názor ve věci nájemného je nezvyšovat za každou cenu na vládou stanovené maximum a to se snažím prosazovat. Kulturní komise RMČ Brno-Nový Lískovec Vás co nejsrdečněji zve na Předvánoční posezení aneb vánoční koledování které se uskuteční 16. prosince od 18 hodin v místní sokolovně na ulici Rybnické. V programu vystoupí kulturní a společenské subjekty působící na území Nového Lískovce. Programem provází cimbálová muzika. Malé občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Po skončení programu přesun do areálu na ulici Plachty, kde si společně za doprovodu muziky zazpíváme vánoční koledy a nazdobíme lískovecký vánoční strom. Všichni jsou srdečně zváni.

4 LÍSKÁČEK 11/ (pokračování ze str. 3) Kč; I. D., Svážná na částku Kč; A. P., Svážná s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou přidělila: na částku Kč; S. S., Svážná na částku Kč; s platností od byt č. 13, Koniklecová 4, Brno uvolněný byt na ul. Oblá L. C. s aktuálním nájemným dle zák. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský S. P., Svážná na částku Kč; M. V., Svážná na částku Kč; Z. J., Oblá na částku Kč; E. S., Koniklecová na částku Kč; J. R., Koniklecová na částku s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od do na byt. 2, Zoubkova 55, Brno zákoník za podmínky vrácení dosud užívaného bytu Kč; Mgr. V. M., Svážná na částku Kč; V. M., Koniklecová na částku Kč s pronájmem pozemku p. č. 731/2, vzniklého dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2006 vybrala: doplnění Jednacího řádu komisí RMČ V případech a pozemku p. č. 732 společnosti MINTOM s. r. o. za účelem pro veřejnou zakázku Provedení opravy střechy ZŠ Kamínky 5 jako nejvhodnější nabídku firmy IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany 162, Kožušanymimořádného svolání komise musí být členové o mimořádném svolání prokazatelně informováni ( , SMS apod.). zřízení pomocné a manipulační plochy pro potřeby výstavby rodinných domků na pozemcích p. č. 733/24 a 733/25 v k. ú. Nový Lískovec Tážaly schválila: dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 8/07/1 na akci Regenerace panelových domů, výměna oken, Svážná 19, 21, 23, 25, Svážná 3, Svážná 26, 28, 30, 32 mezi Statutárním s pronájmem pozemku p. č. 958 v k. ú. Nový Lískovec pod stavbou rodinného domu Zoubkova 12d vlastníkovi rodinného domu z úrovně města smlouvu o dílo č. 25/07/1 na veřejnou zakázku Údržba ploch veřejné zeleně a chodníků v Novém Lískovci, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou SUPOS, spol. s r. o., Hostislavova městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou WELLCO Brno s. r. o., Příkop 6, Brno, který je přílohou č. 8 zápisu souhlasila: s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a A. J. za účelem zasklení lodžie systémem OPTIMI KVADRO na bytovém domě Svážná 12 26, Brno, která tvoří přílohu č. 1 zápisu vzala na vědomí: s uzavřením nájemních smluv na byty v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno-střed s P. H., J. S., K. B., P. L., A. F., P. V., D. B., V. M., J. a B. Z., T.P. na výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Fr. Jílka, Brno, Vídeňská 62 přidělila: Informativní zprávu o optimalizaci tarifů elektrické energie v MŠ Čtvrtě, Oblá a Rybnická, která je přílohou dobu od do , s M.P. na dobu od do , A. H. na dobu od do přiděluje na základě pořadníku zpracovaného OVV dle schválených kritérií uvolněné obecní byty: č. 4 zápisu po úhradě dlužné částky a výměně bytu č. 11, 2+1, Oblá 15 informaci o předání a převzetí movitých věcí uložených bude s novým nájemcem uzavřena nájemní smlouva č. 15, 2+KK, Oblá 55 ve skladu ÚMČ po vyklizení bytu na ulici Svážná na dobu 1 roku; s dispozičním právem MČ Brno-sever č. 8, 2+1, Oblá 15 po zemřelém panu I. B., paní MUDr. A. K., bývalé opatrovnici s P. V., A. K. na dobu od do ; s dis- č. 7, 2+1, Svážná 32 pana B.; odeslání dopisu právnímu zástupci pozičním právem MČ Brno-Líšeň se Z. K., K. L., M. K., č. 51, 4+1, Koniklecova 4 MUDr. A. K. k výše uvedené záležitosti, který je přílohou V. S., H. U.na dobu od do schválila: č. 7 zápisu přechod nájmu bytu Kamínky na základě trvalého opuštění společné domácnosti J. H. na jejího vnuka J. s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 46/03/OVÚP mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a J. H., která je přílohou č. 9 zápisu pronájem nebytového prostoru ve víceúčelovém objektu Oblá 75a, Brno, Daně Jelínkové, za podmínek stávající smlouvy a nájemní smlouvu H. s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. pronájem nebytového prostoru v domě Oblá 5, Brno, zápisy z jednání komisí RMČ č. 9/07 bytové komise, č. 5 a 6/2007 školské komise 14/04/7/OVV mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a P. S., která je přílohou č. 10 zápisu Ritě Farkašové a nájemní smlouvu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi doporučila: V. M. za zajištění hudební produkce při akci Kameňák Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem ZMČ schválit Zásady odměňování neuvolněných členů se baví - konané dne 9. září 2007 peněžitý dar ve a nájemci: ZMČ Brno-Nový Lískovec a fyzických osob (nečlenů zastupitelstva) výši Kč a J. T. za zajištění hudební produkce při Absolutní divadlo, Bartošova 5, Brno za jejich činnost v orgánech městské části, akci Kameňák se baví konané dne 9. září 2007 pe- AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 12, Brno výborech ZMČ, komisích RMČ a zvláštních orgánech něžitý dar ve výši Kč Centrum volného času, Kosmonautů 4, Brno MČ, které jsou přílohou č. 2 zápisu Kamil Hladký, Munkova 21, Troubsko ZMČ schválit aktualizaci Nařízení Statutárního města vzala na vědomí: MUDr. Pavel Klaška, Svážná 11, Brno Brna, kterým se vydává Tržní řád dle přílohy, která tvoří informaci o dopadech fakturace za nevyklizení bytů při Ing. Jiří Lidmila, Svážná 1, Brno přílohu zápisu č. 3 zápisu ukončení nájemních smluv do účetnictví VHČ a ná- Radek Mikeš, Oblá 75, Brno odvolala: sledně do příjmů FRRB Jiří Navrátil, Havlíčkova 43, Brno pana Martina Krupičku z členství v komisi pro kulturu čerpání finančních prostředků na opravy v roce 2006 Ing. Jiří Procházka, Svážná 26, Brno na jeho vlastní žádost a 2007 v příspěvkových organizacích (MŠ a ZŠ) Petr Slezáček, Svážná 13, Brno požádala: dopravní komisi o alternativní řešení ve věci místní informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do SMB, Městská část Brno Nový-Lískovec, Oblá 75a, Brno úpravy provozu na pozemních komunikacích ulice a do k ukončení nájemního poměru VAKASPORT BRNO, občanské sdružení, Jugoslávská Kamínky přechod nájmu bytu č. 41, Koniklecová 4, Brno na základě 13, Brno projednala: trvalého opuštění společné domácnosti součas- Volejbalový klub Královo Pole Brno, Vodova 108, I. etapu návrhu rozpočtu Městské části Brno-Nový Lískovec ných nájemců na jejich dceru Brno na rok 2008, která tvoří přílohu zápisu č. 11 a ukládá informaci o provádění havarijní služby v obecních by- MUDr. Tomáš Zatočil, Dunajská 19, Brno FO ÚMČ dopracovat připomínky a návrhy RMČ do II. tech MČ-NL firmou Presl s. r. o., Komárovská 3, Brno Michal Dvořák, Za Horou 176, Říčany u Brna, etapy, která bude základem pro návrh rozpočtu na další rok, projednávaný v ZMČ dne aktualizovaný seznam investičních akcí MČ Brno-Nový Lískovec pro rok 2007 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi Základní školou Brno, Kamínky 5, jako pronajímatelem přidělila: rezignaci Jana Řičánka na funkci člena bytové komise, a nájemci: uvolněný byt 4+1, Oblá, Brno P. S. s aktuálním nájemným zápis z jednání komise pro kulturu č. 8/2007, komise Základní škola GRANT, Kamínky 5, Brno dle zák. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného pro mládež a sport č. 5 10/2007, bytové komise 10/07 CITCAR s. r. o., Raisova 15, Brno z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský souhlasila: Ing. Bauer Roman, Celní 4, Brno zákoník za podmínky vrácení dosud užívaného bytu; byt - se zřízením max. 2 vyhrazených parkovacích míst pro Ing. Petr Doležal, Oblá 33, Brno 3+1, Koniklecová J. S. s výši nájemného 63,39 Kč/m 2 za právnickou osobu či fyzickou osobu podnikající podle EXPEDIAL, Puchýřova 11, Brno podmínky vrácení dosud užívaného bytu zvláštních předpisů a mající provozovnu v MČ B-NL Ivana Dovrtělová, Kamínky 2, Brno schválila: za těchto podmínek: Ing. Zina Vojtkuláková, Kosmonautů 1, Brno dohody o skončení nájmu bytu s Ústavním soudem České republiky, které jsou přílohou č. 5 zápisu vyhrazené parkování bude povoleno za účelem zásobování prodejny, která vyžaduje denní zásobování Karel Viktorin, Souběžná 33, Brno; Vladimír Fuchs, Alešova 5a, Brno Smlouvu o pronájmu vyhrazeného nehlídaného parkovacího čerstvými potravinami OSC a. s., Staňkova 18a, Brno stání uzavíranou Mateřskou školou, Pomněnky, časové omezení od 6 do 18 hodin Jan Vondráček, Kluchova 16, Brno Brno, Oblá 51 s panem Liborem Albrechtem, bytem s plánem zimní údržby místních komunikací na období Ing. Rostislav Mitrenga, Kamínky 15, Brno Oblá 45, Brno, která je přílohou č. 6 zápisu od do TALLENT, s. r. o. tenis. Škola ČR, Opatovická 18, uzavření dohody o splácení dluhu s podmínkou uznání s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 93 v domě Ko- Praha 1 dluhu s V. D., Svážná na částku Kč; D. K., Svážniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno-Řečkovi- Štefan Mozol, Mikuláškovo nám. 5, Brno ná na částku Kč; D. B., Koniklecová na částku ce a Mokrá Hora na dobu od do ZONER software s. r. o., Nové sady 18/583,

5 5 LÍSKÁČEK 11/2007 smlouvy o pronájmu vyhrazeného h nehlídaného h parkoré se zvýši o 777 tis. Kč a současně se sníží vlastní výdaje straňování komunálního odpadu d v městě Brně a upozorňuje na 3612 bytové hospodářství ÚZ 400 o 777 tis. Kč MMB OŽP na nutnost zajistit zejména úklid míst rozpočtové opatření č. 29/2007, kterým se zvyšuje určených k odkládání zbytkového odpadu (kontejnerová mimorozpočtová položka financování 8124 splátky stáni), u nichž byla dosud povinnost údržby převedena dlouhodobě půjčených prostředků o tis. Kč vyhláškou na vlastníky či správce nemovitostí oproti položce financování 8115, která se tím zvýší se změnou B17/06-II MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, o tis. Kč k. ú. Nový Lískovec, ul. Travní na p.č a 1374/1 rozpočtové opatření č. 30/2007, kterým se do rozpočtu v k. ú. Nový Lískovec z ploch s objekty pro individuální 2007 zapojuje na položce 4111 neinvestiční transfery za rekreaci na plochy čistého bydlení za podmínky připojení státního rozpočtu ve výši 92 tis. Kč oproti výdajům na předmětných nemovitostí na pozemní komunikaci 4324 sociálně právní ochrana dětí ve výši 92 tis. Kč z přilehlých návrhových ploch čistého bydlení rozpočtové opatření č. 31/2007, kterým se do upraveného se Zadáním změn Územního plánu města Brna rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec za srpen 2007 II-23. soubor (mimo změny B 17/06) zapojuje na položce 4221 investiční transfer od města nesouhlasilo: ve výši 1950 tis. Kč oproti výdajům na 3412 sportovní s prodejem pozemků p.č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, zařízení v majetku obce ve výši tis. Kč 1849/11, 2289/2, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, rozpočtové opatření č. 32/2007, kterým se v upraveném 2498, 2525/1, 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 přesouvají 2676/76, 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec provozní výdajové prostředky z 6171 činnost s prodejem části pozemku p. č. 558/3 v k. ú. Nový Lís- místní správy ve výši 8 tis. Kč na 3632 pohřebnictví kovec, přiléhající k pozemkům p. č. 563/1 a 563/2, do- ve výši 8 tis. Kč kud se neprověří soulad se studií Dopravní zklidnění rozpočtové opatření č. 33/2007, kterým se v upraveném ulice Rybnické rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 snižují uložilo: rozpočtované příjmy na položce 4116 neinvestiční RMČ přepracovat zásady odměňování neuvolněných transfery z rozpočtu ministerstva o tis. Kč a rozpočtované členů ZMČ dle připomínek členů komisí a výborů výdaje na 4172 o tis. Kč; na 4173 a předložit je na příštím zastupitelstvu o 800 tis. Kč; na 4182 o tis. Kč řediteli ZŠ Svážná prostředky ve výši ,40 Kč, rozpočtové opatření č. 36/20007, kterým se v rozpočtu (které byly v roce 2006 a 2007 použity v rozporu s roz- roku 2007 přesouvají investiční prostředky ve výši počtovou kázní a které zřizovatel příspěvkové organiza- 250 tis. Kč z 3745 péče o vzhled a veřejnou zeleň ci převede formou refundace) převést do fondu rezerv na 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací a rozvoje ve výši 250 tis. Kč zvolilo: rozpočtové opatření č. 34/20087, kterým se v rozpočtu JUDr. M. Markovou členkou letopisecké komise roku 2007 přesouvají prostředky ve výši 5 tis. Kč z žádá: 6399 na 4349 ve výši 5 tis. Kč Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB o souhlas dodatečně investiční akci strukturované kabeláže na s přesvěřením majetku města svěřenému městským budově ZŠ Svážná a její zařazení do investičních akcí částem z části I Předškolní zařízení, školy a školská MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2007 zařízení do části III Ostatní nemovitý majetek část rozpočtové opatření č. 35/2007, kterým se v rozpočtu roku pozemku p. č. 2554/1 o rozloze cca 210 m 2, na které se 2007 MČ Brno-Nový Lískovec sníží výdaje na 3113 nachází přístupová cesta do areálu, stánek občerstvení, základní školství položce 5331 neinvestiční transfery kryté sezení a krytý stánek; odbor školství, mláde- zřízeným příspěvkovým organizacím o 415 tis. Kč a převedou že a tělovýchovy MMB o souhlas s vyjmutím z majet- se na investiční výdaje na 3113 základní školy ku zapůjčeného Základní škole Svážná část pozemku položku 6121 ve výši 415 tis. Kč p. č. 2554/1 o rozloze cca 210 m 2, na které se nachází záměr aktualizovat nařízení, kterým se vydává Tržní přístupová cesta do areálu, stánek občerstvení, kryté sezení řád a ukládá RMČ projednat návrh ve výboru pro rozvoj a krytý stánek, a předložit ZMČ ke schválení odbor dispozic s majetkem MMB o svěření pozemků Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 21/07/6 p. č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, 1849/11, 2289/2, se Základní uměleckou školou Fr. Jílka, Vídeňská 52, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, 2498, 2525/1, Brno, která je přílohou č. 6 usnesení 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, 2676/76, Dohodu o splácení dluhu ve výši Kč s M. F. ve 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec MČ k pronájmu. Taj. třech splátkách, která je společně s uznáním dluhu přílohou č. 7 usnesení prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného RESTAURACE HOTELU MYSLIVNA a služeb L. H., Svážná ve výši Kč s pod- si Vás dovoluje již nyní pozvat mínkou úhrady zbývající části poplatků z prodlení ve výši Kč do 30 dnů, uznání dluhu a řádného placení na Štědrovečerní menu měsíčního nájemného a služeb po dobu dvou let souhlasilo: s předloženým návrhem vyhlášky, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od- vacího stání uzavíranou Mateřskou školou Pomněnky, Brno, Oblá 51, jako pronajímatelem dodatečně Smlouvu o zajištění havarijní služby s firmou Presl s. r. o., Komárovská 3, Brno ze dne smlouvu o dílo č , k provedení přípojky vodovodu (spočívající v připojení k hlavnímu řádu a v osazení vodoměru) pro sportoviště v sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno smlouvu o dílo č , k provedení přípojky vodovodu (spočívající v připojení k hlavnímu řádu a v osazení vodoměru) pro zázemí sportovišť v sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno nájemní smlouvu č. 3/07/7/OVV mezi MČ Brno-Nový Lískovec a společnosti MINTOM s. r. o. peněžitý dar ve výši 2 x Kč za zajištění hudební produkce při akci Kameňák se baví konané dne 9. září 2007 ve výši 200 Kč za zajištění hudební produkce při akci Setkání s jubilanty, konané dne 4. října 2007 podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence kriminality na rok 2008 jmenovala: Alenu Vyhnánkovou, členkou školské komise Ing. Hanu Frantovou, členkou komise prevence kriminality. Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí: hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k , která je přílohou usnesení č. 2 Zprávu o čerpání výdajů na vydávání zpravodaje Lískáček k dle přílohy usnesení č. 3 Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k dle tabulkového přehledu, který tvoří přílohu usnesení č. 4 zápis z řádného zasedání Finančního výboru č. 5/05/2007 a zápis z řádného jednání Kontrolního výboru č. 5/2007 přiznalo: R. P. (nepodnikající fyzické osobě), bytem Oblá neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 ve výši Kč schválilo: odměny občanům za jejich činnost ve výborech ZMČ v I. pololetí roku 2007 dle seznamu, který je přílohou č. 1 usnesení Návrh rozpočtového výhledu na období dle přílohy usnesení č. 5 rozpočtové opatření č. 25/2007, kterým se v rozpočtu 2007 zvyšují výdaje na 3613 nebytové hospodářství o 400 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 400 tis. Kč rozpočtové opatření č.26/2007, kterým se v rozpočtu výdajů zvyšují výdaje na 6171 činnost místní správy o 32 tis. Kč oproti financování na položce 8115, která se tím zvýší o 32 tis. Kč zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Čtvrtě o 425 tis. Kč na vybavení a opravy zahrady a MŠ Oblá o 575 tis. Kč na opravy rozvodu tepla a teplé vody, a opravu rampy; rozpočtové opatření č. 27/2007, kterým se zvyšují výdaje rozpočtu roku 2007 na 3111 předškolní zařízení o tis. Kč z volných zdrojů FRR oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o tis. Kč rozpočtové opatření č. 28/2007, kterým se do rozpočtu 2007 zapojují prostředky na položce 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 777 tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství ÚZ 92241, kte- ČEKÁNÍ NA ZLATÉ PRASÁTKO a rovněž na SILVESTROVSKÝ VEČER! lépe zavčas, nežli pozdě!... Objednávky přijímá: provozní oddělení, tel.:

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

120. výročí založení Nového Lískovce

120. výročí založení Nového Lískovce číslo 10 říjen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 Výsledky voleb do zastupitelstva 3 8 Informace z radnice

Více

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Andělé mezi námi strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace z radnice

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. DUBNA strana 6 Z obsahu tohoto čísla: strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Košt slivovice strana

Více

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ

NOVÉ ZMĚNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SVÁŽNÁ zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 9 září 2008 www.novy-liskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 Příjemné odpoledne v areálu KV2 strana 3

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Bohatý kulturní podzim

Bohatý kulturní podzim zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 11 listopad 2009 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 6 Bohatý kulturní podzim strana 3,

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 4 duben 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Vítámě tě mezi nás strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Politické okénko strana

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana 7 Poradna spotřebitele strana 8 Odpadové

Více

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 9 Slavnostní otevření lesoparku strana 2 Podzim v Novém Lískovci strana 3 a 4 Informace

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 6 červen 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Napsali jste

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec

zpravodaj městské části brno-nový lískovec zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden 2009 www.novy-liskovec.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2

Dne 30. dubna 2014 v 18 hodin se slétli čarodějové a čarodějnice do Lískovce na tradiční rituál Pálení čarodějnic v parku pod Plachtami KV2 číslo 5 květen 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu strana 3 5 Informace

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více