ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 11 listopad zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Postup renovace pískovišť strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3, 4 a 5 Informace z radnice strana 8 Napsali jste nám strana 9 Žili v naší čtvrti strana 13 a 14 Ze sportu strana 16 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec Postup renovace pískovišť V roce 2004 jsme v Lískáčku uveřejnili naši koncepci renovace dětských hřišť a pískovišť. Tehdy jsme měli celkem 35 pískovišť, která byla ve velmi špatném technickém stavu, a vzhledem k tomu, že ani jedno nabylo oploceno, bylo také velmi těžké udržet jejich hygienickou čistotu. V roce 2004 jsme si stanovili jako náš cíl, že snížíme počet pískovišť, ale zlepšíme jejich stav a to jak technické vybavení, tak také čistotu a bezpečnost. Po 3 letech jsme udělali velký kus práce a velmi jsme se přiblížili našemu vytčenému cíli. Opravy a renovace se již dotkly větší či menší měrou téměř každého hřiště. Celkem 8 hřišť bylo od základu přebudováno nebo vybudováno úplně nových, oploceno je již 13 pískovišť a bylo také zrušeno 10 pískovišť, která byla buď nahrazena jen hracími prvky, nebo byla nahrazena zelení. Tam, kde nám to dovolil prostor, byla vybudována velká hřiště se spoustou velmi zajímavých prvků, jako jsou lanovky, kolotoče, maják nebo horolezecký kámen. Je také ovšem pravda že ještě není všechna práce udělána a ještě několik hřišť čeká na opravu. Také se musí počítat s tím, že nová i opravená hřiště budou potřebovat pravidelnou péči a po nějakém čase také obměnu prvků, které se pokazí nebo doslouží. I nadále čekáme na vaše připomínky a nápady, jak naše dětská hřiště vylepšit, nebo doplnit. Pokud máte jakoukoli připomínku, návrh nebo výtku, obraťte se na referenta životního prostředí Ing. Michala Šípka, tel.: , (pokračování na str. 7) proběhlo dne 20. října na radnici Úřadu městské části od 9 hodin. Rodiče s nejmladšími občánky slavnostně přivítal místostarosta Ing. Jan Privarčák. Občánci obdrželi malou pozornost, a maminkám a tatínkům, s blahopřáním a poděkováním, byla předána kytička. Gratulovat přišly děti z MŠ Rybnická pod vedením paní ředitelky Bc. Yvony Šebestové. V tento slavnostní den bylo přivítáno následujících 18 dětí: Tomáš Kalný Jindřich Bloudíček Adam a David Zeithamlovi Kristýna Králová Tomáš Valík Sofie Jůzlová Anastázie Nikolajevová Eliška Strážnická Aneta Pecinová Michal Tajstra Martin Eduardo Vivas Lukáš Doležel Dominik Zajíc Erik Czékus Jindřich Macháč Vanda Chmelařová Lukáš Tisovský Blahopřejeme!!! pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a KK RMČ v Novém Lískovci Komise pro kulturu Vás srdečně zvou na besedu Mezi nejmenšími lidmi světa Pygmeji, Kongo aneb Po stopách Pavla Šebesty Otce Pygmejů Pygmejové obývají celý středoafrický prales od Albertova jezera až k Atlantickému oceánu. Jejich trpasličí tělesná výška a pověstmi opředený způsob života přitahoval pozornost mnoha badatelů... Jak žijí Pygmejové dnes, 4 roky po válce v Kongu, bylo cílem expedice RNDr. Aleny Žákovské a Milana Daňka. Úterý 4. prosince 2007 v hod. v KJM, Oblá 75a Fakta samotná nejsou zajímavá. Zajímavé je hledisko, z něhož se k nim přistupuje. Cartier-Bresson Milí čtenáři Lískáčku, tématem tohoto čísla je aktuální informace o stavu dětských hřišť v Novém Lískovci. A nedá mi to, abych se k němu rovněž aktuálně nevyjádřila. Až do konce listopadu probíhá ve Slévárně Vaňkovka výstava Brněnský chodec 2007 s podtitulem: Je Brno přátelské k dětem? Na přípravě této výstavy spolupracovala řada mateřských center v Brně, ale asi nejvíce se na ní podílelo MC z Nového Lískovce Sedmikráska. Řada brněnských rodičů chodila po Brně a fotila a zachycovala stav veřejných prostorů určených dětem a mládeži. Díky tomu bylo možné provést určité srovnání jednotlivých brněnských městských částí z tohoto úhlu pohledu. A co z toho plyne pro Nový Lískovec? Z tohoto srovnání vychází víc než dobře, dokonce na výstavě byla představena koncepce dětských hřišť v Novém Lískovci jako určitý vzor pro ostatní MČ. Jak se ukázalo, způsob, jakým postupuje Nový Lískovec, patří v Brně stále spíše mezi bílé vrány a není obvyklý. Bohužel je to pak na stavu dětských hřišť v některých MČ v Brně vidět více než zřetelně. Ale dosti samochvály, koneckonců běžte se na tuto výstavu podívat a posuďte sami. A co říci ještě k listopadovému číslu Lískáčku? Jistě vás udiví množství informací z radnice ale co dělat, když jak Rada MČ, tak zastupitelstvo bylo tak pilné? :-) A přestože je číslo listopadové, stejně již celým Lískáčkem začíná prosvítat očekávaný vánoční čas, kterému samozřejmě věnujeme prosincové číslo. Takže taky se tak těšíte na Vánoce? Kateřina Dubská Kulturní komise RMČ Brno-Nový Lískovec pořádá v neděli 2. prosince 2007 od 15 hodin v jídelně ZŠ Svážná Mikulášské odpoledne pro děti do 10 let a jejich rodiče. Hry a soutěže o ceny. Možná přijde i Mikuláš. Prosíme o dochvilnost!!! Přezůvky s sebou.

2 LÍSKÁČEK 11/ Naši borci V úterý 9. října 2007 pořádala naše škola 2. ročník přespolního běhu, který jsme nazvali Kamínky kros. Trať vede v okolí školy a měří 1,5 km. Na startu David Ohniště Střípky ze ŠD Svážná 9 Slavnost padajícího listí Již tradičně děti ze všech oddělení školní družiny vítaly 18. října odpoledne PODZIM 2007 formou soutěžních her na školní zahradě. Venku je čekala maximální žížalka, oříšky pro veverku, zápasy medvědů, hmatovka, krmení divé zvěře, veselá stonožka a lesní překážky. Na těchto stanovištích byly star- ší děti opět jako pořadatelé a všich- ni ostatní se snažili získat razítka do soutěžních kartiček. Měli jsme strach z počasí. Ale jako na objednávku se po obědě vyjasnilo a v průběhu soutěže přišel pouze krátký deštík, který ale téměř nikomu nevadil. Vychovatelky školní družinky Tato akce začala před třemi roky nultým ročníkem, kterého se zúčastnili pouze naši žáci. Chtěli jsme dětem nabídnout jiné netradiční formy tělesné výchovy a současně podpořit zájem o tu nejpřirozenější pohybovou aktivitu člověka, kterou je chůze a běh. Protože se závod setkal s poměrně velkým ohlasem, pozvali jsme si v dalších ročnících soupeře. Jsou jimi ZŠ Labská a ZŠ Svážná. Počet závodníků se tak letos zvýšil na 72. Současně nám tato akce slouží jako dobrá tréninková příležitost na Běh brněnské mládeže, kterého se zúčastňujeme již několik let a jejímž pořadatelem je CVČ Lesná. Ani jsme se nenadáli a už je podzim. I v naší školní družině se událo mnoho nových věcí. Nejenom, že jsme přivítali nové prvňáčky, ale také jsme opět začali pracovat v kroužcích. Novinkou je dramatický kroužek. Během měsíce října jsme pouštěli zakoupené draky a vyzkoušeli si délku letu vlastnoručně vyrobených vlaštovek. V rámci dračího týdne jsme uspořádali soutěž O nejkrásnějšího draka. Vítězové byli odměněni a ze své výhry se radovali. Na další měsíce chystáme tématické soutěže, na které se všichni těšíme. Veronika Bugnerová patřila k těm nejlepším ve své kategorii Přálibychomsi,abyse Kamínkykros staltra- se kros stal tradicí, a už nyní se těšíme na další ročníky. M. Brychtová, ZŠ Kamínky

3 3 LÍSKÁČEK 11/2007 Rada městské části vzala na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci a vztahu ke snižování sociálních dávek přehled dlužníků, kteří porušili uzavřenou dohodu o splácení dluhu, která je přílohou č. 10 zápisu přechod nájmu bytu na ul. Kamínky po zemřelé A. P. na jejího vnuka V. N. přechod nájmu bytu na ul. Svážná po trvalém opuštění společné domácnosti manželi P. na jejich dceru E. P. zápis z jednání komise RMČ: pro mládež a sport č. 5 9/2007 a bytové č. 8/07 doporučila: Radě města Brna zařadit akci Komplexní rekonstrukce ZŠ Kamínky do přípravy žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí dle 1. výzvy MŽP ČR a schválit podání žádosti Zastupitelstvu města Brna souhlasit s převedením prostředků investiční dotace na veřejná sportoviště městských částí určených na veřejné sportoviště ZŠ Svážná ve výši 150 tis. Kč na veřejné sportoviště ZŠ Kamínky; vybírá pro veřejnou zakázku Provedení II. etapy dobudování hřiště ZŠ Kamínky 5 jako nejvhodnější nabídku firmy Pittel + Brausewetter, s. r. o., Lidická 77, Brno; schvaluje smlouvu o dílo č. 21/07/1 na veřejnou zakázku Provedení II. etapy dobudování hřiště ZŠ Kamínky 5 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno- Nový Lískovec a firmou Pittel + Brausewetter, s. r. o., Lidická 77, Brno, která tvoří přílohu č. 21 zápisu schválila: uzavření dohody o splácení dluhu s podmínkou uznání dluhu s R. B. na částku Kč; Š. H. na částku Kč; G. Š. na částku Kč; M. S. na částku Kč TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemník Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava a životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Mgr. Andrea Herbrychová, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do prosincového čísla je podání výpovědi z nájmu z důvodu dlužného nájemného na nájemném a službách za užívání bytu manželům J. a K. N. pro dlužnou částku Kč (specifikovanou ke dni ) pronájem nebytového prostoru v budově Kamínky 3, Brno firmě Iceshop s. r. o. a nájemní smlouvu, která je přílohou č. 11 zápisu uzavření Dodatku ke smlouvě s Jaroslavou Janákovou o ukončení nájmu nebytového prostoru ve víceúčelovém objektu Oblá 75a ke dni , který je přílohou č. 12 zápisu smlouvu o nájmu nebytových prostor venkovního sportoviště ZŠ Svážná od do uzavíranou mezi Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 11, Brno, jako nájemcem, která je přílohou č. 13 zápisu smlouvu o nájmu nebytových prostor venkovního sportoviště ZŠ Svážná od do uzavíranou mezi Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 11, Brno jako nájemcem, která je přílohou č. 14 zápisu smlouvu o dílo č. 18/07/1 na veřejnou zakázku Provedení opravy střechy ZŠ Kamínky 5, v rozsahu střechy nad učebnami pavilonu A s cenou díla 2,2 mil. Kč vč. DPH, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou IZOTECH MORA- VIA, spol. s r. o., Kožušany 162, Kožušany-Tážaly, která je přílohou č. 20 zápisu souhlasila: s umístěním orientační tabule na domě Oblá 19, za podmínek dodržení maximální velikosti tabule šířky 50 cm a výšky 30 cm a její instalace vedle hlavních vchodových dveří, kterou zájemce předloží na odboru vnitřních věcí ÚMČ k odsouhlasení s umístěním 1 ks svislé dopravní značky B 28 s dodatkovými tabulkami E 12 na ulici Oblá u vjezdu do prostoru před Poštu, s. p., dle přílohy č. 7 zápisu s odstraněním 1 ks svislé dopravní značky B 1 na ulici Oblá u vjezdu do prostoru před Poštu, s. p., dle přílohy č. 7 zápisu s uzavřením smlouvy č. 0273/2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí o přenechání majetku do užívání, která je přílohou č. 8 zápisu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od do s paní J. A. na ul. Svážná s pronájmem pozemků p. č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, 1849/11, 2289/2, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, 2498, 2525/1, 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, 2676/76, 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec, z úrovně městské části se stavbou nového odběrného místa pro Český zahrádkářský svaz, základní organizaci Kamenný vrch dle žádosti oprávněného zákazníka o připojení, která je přílohou č. 15 zápisu OZNÁMENÍ O PROVOZU ÚMČ Úřad městské části oznamuje občanům, že pondělí nebude z provozních důvodů úřední den. Poslední úřední den je tedy středa Děkujeme za pochopení UPOZORNĚNÍ Pokud někdo uvidí, že popeláři sváží více druhů separovaného odpadu dohromady, je třeba si zapamatovat (lépe zapsat), o jakou firmu se jedná, nejlépe i SPZ vozidla, datum a čas, kdy se tak stalo a o jaké odpady šlo. Toto je třeba zavolat na Magistrát města Brna Odbor životního prostředí tel.: , nebo na ÚMČ referent ŽP tel.: s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 5 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Kamenný vrch, zastoupeným Viktorem Frimmelem za účelem zřízení nového odběrného místa, která je přílohou č. 16 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 3 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Milanem Kohoutem za účelem zasklení lodžie systémem IVETA na bytovém domě Oblá 7, která je přílohou č. 17 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 4 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Vladimírem Černým za účelem vyříznutí části panelu v bytovém domě Oblá 14, v bytě č. 30, která je přílohou č. 18 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 6 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Luďkem Mikešem za účelem zasklení lodžie systémem IVE- TA na bytovém domě Oblá 57, která je přílohou č. 19 zápisu se záměrem projektu Komplexní rekonstrukce ZŠ Kamínky s podmínkou splnění požadavků pro získání podpory v rámci Operační programu životního prostředí dle 1. výzvy MŽP ČR nesouhlasila: s opravou schodiště na ulici Zavřená (p.č. 708/24) dle cenové nabídky firmy Jan Blaha, Skřivanova 14, Brno ze dne za celkovou cenu díla Kč uložila: příspěvkovým organizacím předložit vyhodnocení plánu oprav a investic za r (do ), rozsah zdůvodnění proč se oprava nebo investice prováděla a výhled předpokládaných potřeb oprav na 3 roky řediteli ZŠ Svážná prostředky ve výši ,40 Kč, (které byly v roce 2006 a 2007 použity v rozporu s rozpočtovou kázní a které zřizovatel příspěvkové organizaci převede formou refundace) převést do rezervního fondu školy (pokračování na str. 4) V minulém čísle vyšel článek pana místostarosty Ing. Privarčáka, jenž byl v části korekturou redakce upraven. Na jeho žádost uveřejňujeme původní znění textu: Místo věty: Můj názor ve věci nájemného je nezvyšovat za každou cenu na vládou stanovené maximum, které se také snažím prosazovat. Měla být věta: Můj názor ve věci nájemného je nezvyšovat za každou cenu na vládou stanovené maximum a to se snažím prosazovat. Kulturní komise RMČ Brno-Nový Lískovec Vás co nejsrdečněji zve na Předvánoční posezení aneb vánoční koledování které se uskuteční 16. prosince od 18 hodin v místní sokolovně na ulici Rybnické. V programu vystoupí kulturní a společenské subjekty působící na území Nového Lískovce. Programem provází cimbálová muzika. Malé občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Po skončení programu přesun do areálu na ulici Plachty, kde si společně za doprovodu muziky zazpíváme vánoční koledy a nazdobíme lískovecký vánoční strom. Všichni jsou srdečně zváni.

4 LÍSKÁČEK 11/ (pokračování ze str. 3) Kč; I. D., Svážná na částku Kč; A. P., Svážná s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou přidělila: na částku Kč; S. S., Svážná na částku Kč; s platností od byt č. 13, Koniklecová 4, Brno uvolněný byt na ul. Oblá L. C. s aktuálním nájemným dle zák. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský S. P., Svážná na částku Kč; M. V., Svážná na částku Kč; Z. J., Oblá na částku Kč; E. S., Koniklecová na částku Kč; J. R., Koniklecová na částku s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od do na byt. 2, Zoubkova 55, Brno zákoník za podmínky vrácení dosud užívaného bytu Kč; Mgr. V. M., Svážná na částku Kč; V. M., Koniklecová na částku Kč s pronájmem pozemku p. č. 731/2, vzniklého dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2006 vybrala: doplnění Jednacího řádu komisí RMČ V případech a pozemku p. č. 732 společnosti MINTOM s. r. o. za účelem pro veřejnou zakázku Provedení opravy střechy ZŠ Kamínky 5 jako nejvhodnější nabídku firmy IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany 162, Kožušanymimořádného svolání komise musí být členové o mimořádném svolání prokazatelně informováni ( , SMS apod.). zřízení pomocné a manipulační plochy pro potřeby výstavby rodinných domků na pozemcích p. č. 733/24 a 733/25 v k. ú. Nový Lískovec Tážaly schválila: dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 8/07/1 na akci Regenerace panelových domů, výměna oken, Svážná 19, 21, 23, 25, Svážná 3, Svážná 26, 28, 30, 32 mezi Statutárním s pronájmem pozemku p. č. 958 v k. ú. Nový Lískovec pod stavbou rodinného domu Zoubkova 12d vlastníkovi rodinného domu z úrovně města smlouvu o dílo č. 25/07/1 na veřejnou zakázku Údržba ploch veřejné zeleně a chodníků v Novém Lískovci, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou SUPOS, spol. s r. o., Hostislavova městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou WELLCO Brno s. r. o., Příkop 6, Brno, který je přílohou č. 8 zápisu souhlasila: s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a A. J. za účelem zasklení lodžie systémem OPTIMI KVADRO na bytovém domě Svážná 12 26, Brno, která tvoří přílohu č. 1 zápisu vzala na vědomí: s uzavřením nájemních smluv na byty v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno-střed s P. H., J. S., K. B., P. L., A. F., P. V., D. B., V. M., J. a B. Z., T.P. na výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Fr. Jílka, Brno, Vídeňská 62 přidělila: Informativní zprávu o optimalizaci tarifů elektrické energie v MŠ Čtvrtě, Oblá a Rybnická, která je přílohou dobu od do , s M.P. na dobu od do , A. H. na dobu od do přiděluje na základě pořadníku zpracovaného OVV dle schválených kritérií uvolněné obecní byty: č. 4 zápisu po úhradě dlužné částky a výměně bytu č. 11, 2+1, Oblá 15 informaci o předání a převzetí movitých věcí uložených bude s novým nájemcem uzavřena nájemní smlouva č. 15, 2+KK, Oblá 55 ve skladu ÚMČ po vyklizení bytu na ulici Svážná na dobu 1 roku; s dispozičním právem MČ Brno-sever č. 8, 2+1, Oblá 15 po zemřelém panu I. B., paní MUDr. A. K., bývalé opatrovnici s P. V., A. K. na dobu od do ; s dis- č. 7, 2+1, Svážná 32 pana B.; odeslání dopisu právnímu zástupci pozičním právem MČ Brno-Líšeň se Z. K., K. L., M. K., č. 51, 4+1, Koniklecova 4 MUDr. A. K. k výše uvedené záležitosti, který je přílohou V. S., H. U.na dobu od do schválila: č. 7 zápisu přechod nájmu bytu Kamínky na základě trvalého opuštění společné domácnosti J. H. na jejího vnuka J. s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 46/03/OVÚP mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a J. H., která je přílohou č. 9 zápisu pronájem nebytového prostoru ve víceúčelovém objektu Oblá 75a, Brno, Daně Jelínkové, za podmínek stávající smlouvy a nájemní smlouvu H. s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. pronájem nebytového prostoru v domě Oblá 5, Brno, zápisy z jednání komisí RMČ č. 9/07 bytové komise, č. 5 a 6/2007 školské komise 14/04/7/OVV mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a P. S., která je přílohou č. 10 zápisu Ritě Farkašové a nájemní smlouvu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi doporučila: V. M. za zajištění hudební produkce při akci Kameňák Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem ZMČ schválit Zásady odměňování neuvolněných členů se baví - konané dne 9. září 2007 peněžitý dar ve a nájemci: ZMČ Brno-Nový Lískovec a fyzických osob (nečlenů zastupitelstva) výši Kč a J. T. za zajištění hudební produkce při Absolutní divadlo, Bartošova 5, Brno za jejich činnost v orgánech městské části, akci Kameňák se baví konané dne 9. září 2007 pe- AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 12, Brno výborech ZMČ, komisích RMČ a zvláštních orgánech něžitý dar ve výši Kč Centrum volného času, Kosmonautů 4, Brno MČ, které jsou přílohou č. 2 zápisu Kamil Hladký, Munkova 21, Troubsko ZMČ schválit aktualizaci Nařízení Statutárního města vzala na vědomí: MUDr. Pavel Klaška, Svážná 11, Brno Brna, kterým se vydává Tržní řád dle přílohy, která tvoří informaci o dopadech fakturace za nevyklizení bytů při Ing. Jiří Lidmila, Svážná 1, Brno přílohu zápisu č. 3 zápisu ukončení nájemních smluv do účetnictví VHČ a ná- Radek Mikeš, Oblá 75, Brno odvolala: sledně do příjmů FRRB Jiří Navrátil, Havlíčkova 43, Brno pana Martina Krupičku z členství v komisi pro kulturu čerpání finančních prostředků na opravy v roce 2006 Ing. Jiří Procházka, Svážná 26, Brno na jeho vlastní žádost a 2007 v příspěvkových organizacích (MŠ a ZŠ) Petr Slezáček, Svážná 13, Brno požádala: dopravní komisi o alternativní řešení ve věci místní informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do SMB, Městská část Brno Nový-Lískovec, Oblá 75a, Brno úpravy provozu na pozemních komunikacích ulice a do k ukončení nájemního poměru VAKASPORT BRNO, občanské sdružení, Jugoslávská Kamínky přechod nájmu bytu č. 41, Koniklecová 4, Brno na základě 13, Brno projednala: trvalého opuštění společné domácnosti součas- Volejbalový klub Královo Pole Brno, Vodova 108, I. etapu návrhu rozpočtu Městské části Brno-Nový Lískovec ných nájemců na jejich dceru Brno na rok 2008, která tvoří přílohu zápisu č. 11 a ukládá informaci o provádění havarijní služby v obecních by- MUDr. Tomáš Zatočil, Dunajská 19, Brno FO ÚMČ dopracovat připomínky a návrhy RMČ do II. tech MČ-NL firmou Presl s. r. o., Komárovská 3, Brno Michal Dvořák, Za Horou 176, Říčany u Brna, etapy, která bude základem pro návrh rozpočtu na další rok, projednávaný v ZMČ dne aktualizovaný seznam investičních akcí MČ Brno-Nový Lískovec pro rok 2007 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi Základní školou Brno, Kamínky 5, jako pronajímatelem přidělila: rezignaci Jana Řičánka na funkci člena bytové komise, a nájemci: uvolněný byt 4+1, Oblá, Brno P. S. s aktuálním nájemným zápis z jednání komise pro kulturu č. 8/2007, komise Základní škola GRANT, Kamínky 5, Brno dle zák. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného pro mládež a sport č. 5 10/2007, bytové komise 10/07 CITCAR s. r. o., Raisova 15, Brno z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský souhlasila: Ing. Bauer Roman, Celní 4, Brno zákoník za podmínky vrácení dosud užívaného bytu; byt - se zřízením max. 2 vyhrazených parkovacích míst pro Ing. Petr Doležal, Oblá 33, Brno 3+1, Koniklecová J. S. s výši nájemného 63,39 Kč/m 2 za právnickou osobu či fyzickou osobu podnikající podle EXPEDIAL, Puchýřova 11, Brno podmínky vrácení dosud užívaného bytu zvláštních předpisů a mající provozovnu v MČ B-NL Ivana Dovrtělová, Kamínky 2, Brno schválila: za těchto podmínek: Ing. Zina Vojtkuláková, Kosmonautů 1, Brno dohody o skončení nájmu bytu s Ústavním soudem České republiky, které jsou přílohou č. 5 zápisu vyhrazené parkování bude povoleno za účelem zásobování prodejny, která vyžaduje denní zásobování Karel Viktorin, Souběžná 33, Brno; Vladimír Fuchs, Alešova 5a, Brno Smlouvu o pronájmu vyhrazeného nehlídaného parkovacího čerstvými potravinami OSC a. s., Staňkova 18a, Brno stání uzavíranou Mateřskou školou, Pomněnky, časové omezení od 6 do 18 hodin Jan Vondráček, Kluchova 16, Brno Brno, Oblá 51 s panem Liborem Albrechtem, bytem s plánem zimní údržby místních komunikací na období Ing. Rostislav Mitrenga, Kamínky 15, Brno Oblá 45, Brno, která je přílohou č. 6 zápisu od do TALLENT, s. r. o. tenis. Škola ČR, Opatovická 18, uzavření dohody o splácení dluhu s podmínkou uznání s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 93 v domě Ko- Praha 1 dluhu s V. D., Svážná na částku Kč; D. K., Svážniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno-Řečkovi- Štefan Mozol, Mikuláškovo nám. 5, Brno ná na částku Kč; D. B., Koniklecová na částku ce a Mokrá Hora na dobu od do ZONER software s. r. o., Nové sady 18/583,

5 5 LÍSKÁČEK 11/2007 smlouvy o pronájmu vyhrazeného h nehlídaného h parkoré se zvýši o 777 tis. Kč a současně se sníží vlastní výdaje straňování komunálního odpadu d v městě Brně a upozorňuje na 3612 bytové hospodářství ÚZ 400 o 777 tis. Kč MMB OŽP na nutnost zajistit zejména úklid míst rozpočtové opatření č. 29/2007, kterým se zvyšuje určených k odkládání zbytkového odpadu (kontejnerová mimorozpočtová položka financování 8124 splátky stáni), u nichž byla dosud povinnost údržby převedena dlouhodobě půjčených prostředků o tis. Kč vyhláškou na vlastníky či správce nemovitostí oproti položce financování 8115, která se tím zvýší se změnou B17/06-II MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, o tis. Kč k. ú. Nový Lískovec, ul. Travní na p.č a 1374/1 rozpočtové opatření č. 30/2007, kterým se do rozpočtu v k. ú. Nový Lískovec z ploch s objekty pro individuální 2007 zapojuje na položce 4111 neinvestiční transfery za rekreaci na plochy čistého bydlení za podmínky připojení státního rozpočtu ve výši 92 tis. Kč oproti výdajům na předmětných nemovitostí na pozemní komunikaci 4324 sociálně právní ochrana dětí ve výši 92 tis. Kč z přilehlých návrhových ploch čistého bydlení rozpočtové opatření č. 31/2007, kterým se do upraveného se Zadáním změn Územního plánu města Brna rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec za srpen 2007 II-23. soubor (mimo změny B 17/06) zapojuje na položce 4221 investiční transfer od města nesouhlasilo: ve výši 1950 tis. Kč oproti výdajům na 3412 sportovní s prodejem pozemků p.č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, zařízení v majetku obce ve výši tis. Kč 1849/11, 2289/2, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, rozpočtové opatření č. 32/2007, kterým se v upraveném 2498, 2525/1, 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 přesouvají 2676/76, 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec provozní výdajové prostředky z 6171 činnost s prodejem části pozemku p. č. 558/3 v k. ú. Nový Lís- místní správy ve výši 8 tis. Kč na 3632 pohřebnictví kovec, přiléhající k pozemkům p. č. 563/1 a 563/2, do- ve výši 8 tis. Kč kud se neprověří soulad se studií Dopravní zklidnění rozpočtové opatření č. 33/2007, kterým se v upraveném ulice Rybnické rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 snižují uložilo: rozpočtované příjmy na položce 4116 neinvestiční RMČ přepracovat zásady odměňování neuvolněných transfery z rozpočtu ministerstva o tis. Kč a rozpočtované členů ZMČ dle připomínek členů komisí a výborů výdaje na 4172 o tis. Kč; na 4173 a předložit je na příštím zastupitelstvu o 800 tis. Kč; na 4182 o tis. Kč řediteli ZŠ Svážná prostředky ve výši ,40 Kč, rozpočtové opatření č. 36/20007, kterým se v rozpočtu (které byly v roce 2006 a 2007 použity v rozporu s roz- roku 2007 přesouvají investiční prostředky ve výši počtovou kázní a které zřizovatel příspěvkové organiza- 250 tis. Kč z 3745 péče o vzhled a veřejnou zeleň ci převede formou refundace) převést do fondu rezerv na 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací a rozvoje ve výši 250 tis. Kč zvolilo: rozpočtové opatření č. 34/20087, kterým se v rozpočtu JUDr. M. Markovou členkou letopisecké komise roku 2007 přesouvají prostředky ve výši 5 tis. Kč z žádá: 6399 na 4349 ve výši 5 tis. Kč Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB o souhlas dodatečně investiční akci strukturované kabeláže na s přesvěřením majetku města svěřenému městským budově ZŠ Svážná a její zařazení do investičních akcí částem z části I Předškolní zařízení, školy a školská MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2007 zařízení do části III Ostatní nemovitý majetek část rozpočtové opatření č. 35/2007, kterým se v rozpočtu roku pozemku p. č. 2554/1 o rozloze cca 210 m 2, na které se 2007 MČ Brno-Nový Lískovec sníží výdaje na 3113 nachází přístupová cesta do areálu, stánek občerstvení, základní školství položce 5331 neinvestiční transfery kryté sezení a krytý stánek; odbor školství, mláde- zřízeným příspěvkovým organizacím o 415 tis. Kč a převedou že a tělovýchovy MMB o souhlas s vyjmutím z majet- se na investiční výdaje na 3113 základní školy ku zapůjčeného Základní škole Svážná část pozemku položku 6121 ve výši 415 tis. Kč p. č. 2554/1 o rozloze cca 210 m 2, na které se nachází záměr aktualizovat nařízení, kterým se vydává Tržní přístupová cesta do areálu, stánek občerstvení, kryté sezení řád a ukládá RMČ projednat návrh ve výboru pro rozvoj a krytý stánek, a předložit ZMČ ke schválení odbor dispozic s majetkem MMB o svěření pozemků Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 21/07/6 p. č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, 1849/11, 2289/2, se Základní uměleckou školou Fr. Jílka, Vídeňská 52, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, 2498, 2525/1, Brno, která je přílohou č. 6 usnesení 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, 2676/76, Dohodu o splácení dluhu ve výši Kč s M. F. ve 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec MČ k pronájmu. Taj. třech splátkách, která je společně s uznáním dluhu přílohou č. 7 usnesení prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného RESTAURACE HOTELU MYSLIVNA a služeb L. H., Svážná ve výši Kč s pod- si Vás dovoluje již nyní pozvat mínkou úhrady zbývající části poplatků z prodlení ve výši Kč do 30 dnů, uznání dluhu a řádného placení na Štědrovečerní menu měsíčního nájemného a služeb po dobu dvou let souhlasilo: s předloženým návrhem vyhlášky, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od- vacího stání uzavíranou Mateřskou školou Pomněnky, Brno, Oblá 51, jako pronajímatelem dodatečně Smlouvu o zajištění havarijní služby s firmou Presl s. r. o., Komárovská 3, Brno ze dne smlouvu o dílo č , k provedení přípojky vodovodu (spočívající v připojení k hlavnímu řádu a v osazení vodoměru) pro sportoviště v sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno smlouvu o dílo č , k provedení přípojky vodovodu (spočívající v připojení k hlavnímu řádu a v osazení vodoměru) pro zázemí sportovišť v sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno nájemní smlouvu č. 3/07/7/OVV mezi MČ Brno-Nový Lískovec a společnosti MINTOM s. r. o. peněžitý dar ve výši 2 x Kč za zajištění hudební produkce při akci Kameňák se baví konané dne 9. září 2007 ve výši 200 Kč za zajištění hudební produkce při akci Setkání s jubilanty, konané dne 4. října 2007 podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence kriminality na rok 2008 jmenovala: Alenu Vyhnánkovou, členkou školské komise Ing. Hanu Frantovou, členkou komise prevence kriminality. Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí: hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k , která je přílohou usnesení č. 2 Zprávu o čerpání výdajů na vydávání zpravodaje Lískáček k dle přílohy usnesení č. 3 Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k dle tabulkového přehledu, který tvoří přílohu usnesení č. 4 zápis z řádného zasedání Finančního výboru č. 5/05/2007 a zápis z řádného jednání Kontrolního výboru č. 5/2007 přiznalo: R. P. (nepodnikající fyzické osobě), bytem Oblá neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 ve výši Kč schválilo: odměny občanům za jejich činnost ve výborech ZMČ v I. pololetí roku 2007 dle seznamu, který je přílohou č. 1 usnesení Návrh rozpočtového výhledu na období dle přílohy usnesení č. 5 rozpočtové opatření č. 25/2007, kterým se v rozpočtu 2007 zvyšují výdaje na 3613 nebytové hospodářství o 400 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 400 tis. Kč rozpočtové opatření č.26/2007, kterým se v rozpočtu výdajů zvyšují výdaje na 6171 činnost místní správy o 32 tis. Kč oproti financování na položce 8115, která se tím zvýší o 32 tis. Kč zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Čtvrtě o 425 tis. Kč na vybavení a opravy zahrady a MŠ Oblá o 575 tis. Kč na opravy rozvodu tepla a teplé vody, a opravu rampy; rozpočtové opatření č. 27/2007, kterým se zvyšují výdaje rozpočtu roku 2007 na 3111 předškolní zařízení o tis. Kč z volných zdrojů FRR oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o tis. Kč rozpočtové opatření č. 28/2007, kterým se do rozpočtu 2007 zapojují prostředky na položce 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 777 tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství ÚZ 92241, kte- ČEKÁNÍ NA ZLATÉ PRASÁTKO a rovněž na SILVESTROVSKÝ VEČER! lépe zavčas, nežli pozdě!... Objednávky přijímá: provozní oddělení, tel.:

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů

Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010. 2. Výměna bytů 1. Výměna bytů Informace z usnesení 125. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 1.9.2010 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci: bytem Sevastopolská č.o.5, Brno a bytem Vltavská č.o.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více