ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 11 listopad zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Postup renovace pískovišť strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3, 4 a 5 Informace z radnice strana 8 Napsali jste nám strana 9 Žili v naší čtvrti strana 13 a 14 Ze sportu strana 16 Jsou tady pro nás Starý nový Nový Lískovec Postup renovace pískovišť V roce 2004 jsme v Lískáčku uveřejnili naši koncepci renovace dětských hřišť a pískovišť. Tehdy jsme měli celkem 35 pískovišť, která byla ve velmi špatném technickém stavu, a vzhledem k tomu, že ani jedno nabylo oploceno, bylo také velmi těžké udržet jejich hygienickou čistotu. V roce 2004 jsme si stanovili jako náš cíl, že snížíme počet pískovišť, ale zlepšíme jejich stav a to jak technické vybavení, tak také čistotu a bezpečnost. Po 3 letech jsme udělali velký kus práce a velmi jsme se přiblížili našemu vytčenému cíli. Opravy a renovace se již dotkly větší či menší měrou téměř každého hřiště. Celkem 8 hřišť bylo od základu přebudováno nebo vybudováno úplně nových, oploceno je již 13 pískovišť a bylo také zrušeno 10 pískovišť, která byla buď nahrazena jen hracími prvky, nebo byla nahrazena zelení. Tam, kde nám to dovolil prostor, byla vybudována velká hřiště se spoustou velmi zajímavých prvků, jako jsou lanovky, kolotoče, maják nebo horolezecký kámen. Je také ovšem pravda že ještě není všechna práce udělána a ještě několik hřišť čeká na opravu. Také se musí počítat s tím, že nová i opravená hřiště budou potřebovat pravidelnou péči a po nějakém čase také obměnu prvků, které se pokazí nebo doslouží. I nadále čekáme na vaše připomínky a nápady, jak naše dětská hřiště vylepšit, nebo doplnit. Pokud máte jakoukoli připomínku, návrh nebo výtku, obraťte se na referenta životního prostředí Ing. Michala Šípka, tel.: , (pokračování na str. 7) proběhlo dne 20. října na radnici Úřadu městské části od 9 hodin. Rodiče s nejmladšími občánky slavnostně přivítal místostarosta Ing. Jan Privarčák. Občánci obdrželi malou pozornost, a maminkám a tatínkům, s blahopřáním a poděkováním, byla předána kytička. Gratulovat přišly děti z MŠ Rybnická pod vedením paní ředitelky Bc. Yvony Šebestové. V tento slavnostní den bylo přivítáno následujících 18 dětí: Tomáš Kalný Jindřich Bloudíček Adam a David Zeithamlovi Kristýna Králová Tomáš Valík Sofie Jůzlová Anastázie Nikolajevová Eliška Strážnická Aneta Pecinová Michal Tajstra Martin Eduardo Vivas Lukáš Doležel Dominik Zajíc Erik Czékus Jindřich Macháč Vanda Chmelařová Lukáš Tisovský Blahopřejeme!!! pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a a KK RMČ v Novém Lískovci Komise pro kulturu Vás srdečně zvou na besedu Mezi nejmenšími lidmi světa Pygmeji, Kongo aneb Po stopách Pavla Šebesty Otce Pygmejů Pygmejové obývají celý středoafrický prales od Albertova jezera až k Atlantickému oceánu. Jejich trpasličí tělesná výška a pověstmi opředený způsob života přitahoval pozornost mnoha badatelů... Jak žijí Pygmejové dnes, 4 roky po válce v Kongu, bylo cílem expedice RNDr. Aleny Žákovské a Milana Daňka. Úterý 4. prosince 2007 v hod. v KJM, Oblá 75a Fakta samotná nejsou zajímavá. Zajímavé je hledisko, z něhož se k nim přistupuje. Cartier-Bresson Milí čtenáři Lískáčku, tématem tohoto čísla je aktuální informace o stavu dětských hřišť v Novém Lískovci. A nedá mi to, abych se k němu rovněž aktuálně nevyjádřila. Až do konce listopadu probíhá ve Slévárně Vaňkovka výstava Brněnský chodec 2007 s podtitulem: Je Brno přátelské k dětem? Na přípravě této výstavy spolupracovala řada mateřských center v Brně, ale asi nejvíce se na ní podílelo MC z Nového Lískovce Sedmikráska. Řada brněnských rodičů chodila po Brně a fotila a zachycovala stav veřejných prostorů určených dětem a mládeži. Díky tomu bylo možné provést určité srovnání jednotlivých brněnských městských částí z tohoto úhlu pohledu. A co z toho plyne pro Nový Lískovec? Z tohoto srovnání vychází víc než dobře, dokonce na výstavě byla představena koncepce dětských hřišť v Novém Lískovci jako určitý vzor pro ostatní MČ. Jak se ukázalo, způsob, jakým postupuje Nový Lískovec, patří v Brně stále spíše mezi bílé vrány a není obvyklý. Bohužel je to pak na stavu dětských hřišť v některých MČ v Brně vidět více než zřetelně. Ale dosti samochvály, koneckonců běžte se na tuto výstavu podívat a posuďte sami. A co říci ještě k listopadovému číslu Lískáčku? Jistě vás udiví množství informací z radnice ale co dělat, když jak Rada MČ, tak zastupitelstvo bylo tak pilné? :-) A přestože je číslo listopadové, stejně již celým Lískáčkem začíná prosvítat očekávaný vánoční čas, kterému samozřejmě věnujeme prosincové číslo. Takže taky se tak těšíte na Vánoce? Kateřina Dubská Kulturní komise RMČ Brno-Nový Lískovec pořádá v neděli 2. prosince 2007 od 15 hodin v jídelně ZŠ Svážná Mikulášské odpoledne pro děti do 10 let a jejich rodiče. Hry a soutěže o ceny. Možná přijde i Mikuláš. Prosíme o dochvilnost!!! Přezůvky s sebou.

2 LÍSKÁČEK 11/ Naši borci V úterý 9. října 2007 pořádala naše škola 2. ročník přespolního běhu, který jsme nazvali Kamínky kros. Trať vede v okolí školy a měří 1,5 km. Na startu David Ohniště Střípky ze ŠD Svážná 9 Slavnost padajícího listí Již tradičně děti ze všech oddělení školní družiny vítaly 18. října odpoledne PODZIM 2007 formou soutěžních her na školní zahradě. Venku je čekala maximální žížalka, oříšky pro veverku, zápasy medvědů, hmatovka, krmení divé zvěře, veselá stonožka a lesní překážky. Na těchto stanovištích byly star- ší děti opět jako pořadatelé a všich- ni ostatní se snažili získat razítka do soutěžních kartiček. Měli jsme strach z počasí. Ale jako na objednávku se po obědě vyjasnilo a v průběhu soutěže přišel pouze krátký deštík, který ale téměř nikomu nevadil. Vychovatelky školní družinky Tato akce začala před třemi roky nultým ročníkem, kterého se zúčastnili pouze naši žáci. Chtěli jsme dětem nabídnout jiné netradiční formy tělesné výchovy a současně podpořit zájem o tu nejpřirozenější pohybovou aktivitu člověka, kterou je chůze a běh. Protože se závod setkal s poměrně velkým ohlasem, pozvali jsme si v dalších ročnících soupeře. Jsou jimi ZŠ Labská a ZŠ Svážná. Počet závodníků se tak letos zvýšil na 72. Současně nám tato akce slouží jako dobrá tréninková příležitost na Běh brněnské mládeže, kterého se zúčastňujeme již několik let a jejímž pořadatelem je CVČ Lesná. Ani jsme se nenadáli a už je podzim. I v naší školní družině se událo mnoho nových věcí. Nejenom, že jsme přivítali nové prvňáčky, ale také jsme opět začali pracovat v kroužcích. Novinkou je dramatický kroužek. Během měsíce října jsme pouštěli zakoupené draky a vyzkoušeli si délku letu vlastnoručně vyrobených vlaštovek. V rámci dračího týdne jsme uspořádali soutěž O nejkrásnějšího draka. Vítězové byli odměněni a ze své výhry se radovali. Na další měsíce chystáme tématické soutěže, na které se všichni těšíme. Veronika Bugnerová patřila k těm nejlepším ve své kategorii Přálibychomsi,abyse Kamínkykros staltra- se kros stal tradicí, a už nyní se těšíme na další ročníky. M. Brychtová, ZŠ Kamínky

3 3 LÍSKÁČEK 11/2007 Rada městské části vzala na vědomí: informaci o sociální situaci v Novém Lískovci a vztahu ke snižování sociálních dávek přehled dlužníků, kteří porušili uzavřenou dohodu o splácení dluhu, která je přílohou č. 10 zápisu přechod nájmu bytu na ul. Kamínky po zemřelé A. P. na jejího vnuka V. N. přechod nájmu bytu na ul. Svážná po trvalém opuštění společné domácnosti manželi P. na jejich dceru E. P. zápis z jednání komise RMČ: pro mládež a sport č. 5 9/2007 a bytové č. 8/07 doporučila: Radě města Brna zařadit akci Komplexní rekonstrukce ZŠ Kamínky do přípravy žádosti o podporu z Operačního programu životního prostředí dle 1. výzvy MŽP ČR a schválit podání žádosti Zastupitelstvu města Brna souhlasit s převedením prostředků investiční dotace na veřejná sportoviště městských částí určených na veřejné sportoviště ZŠ Svážná ve výši 150 tis. Kč na veřejné sportoviště ZŠ Kamínky; vybírá pro veřejnou zakázku Provedení II. etapy dobudování hřiště ZŠ Kamínky 5 jako nejvhodnější nabídku firmy Pittel + Brausewetter, s. r. o., Lidická 77, Brno; schvaluje smlouvu o dílo č. 21/07/1 na veřejnou zakázku Provedení II. etapy dobudování hřiště ZŠ Kamínky 5 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno- Nový Lískovec a firmou Pittel + Brausewetter, s. r. o., Lidická 77, Brno, která tvoří přílohu č. 21 zápisu schválila: uzavření dohody o splácení dluhu s podmínkou uznání dluhu s R. B. na částku Kč; Š. H. na částku Kč; G. Š. na částku Kč; M. S. na částku Kč TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemník Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava a životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Mgr. Andrea Herbrychová, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do prosincového čísla je podání výpovědi z nájmu z důvodu dlužného nájemného na nájemném a službách za užívání bytu manželům J. a K. N. pro dlužnou částku Kč (specifikovanou ke dni ) pronájem nebytového prostoru v budově Kamínky 3, Brno firmě Iceshop s. r. o. a nájemní smlouvu, která je přílohou č. 11 zápisu uzavření Dodatku ke smlouvě s Jaroslavou Janákovou o ukončení nájmu nebytového prostoru ve víceúčelovém objektu Oblá 75a ke dni , který je přílohou č. 12 zápisu smlouvu o nájmu nebytových prostor venkovního sportoviště ZŠ Svážná od do uzavíranou mezi Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 11, Brno, jako nájemcem, která je přílohou č. 13 zápisu smlouvu o nájmu nebytových prostor venkovního sportoviště ZŠ Svážná od do uzavíranou mezi Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem a Mgr. Petrem Punčochářem, Oblá 11, Brno jako nájemcem, která je přílohou č. 14 zápisu smlouvu o dílo č. 18/07/1 na veřejnou zakázku Provedení opravy střechy ZŠ Kamínky 5, v rozsahu střechy nad učebnami pavilonu A s cenou díla 2,2 mil. Kč vč. DPH, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou IZOTECH MORA- VIA, spol. s r. o., Kožušany 162, Kožušany-Tážaly, která je přílohou č. 20 zápisu souhlasila: s umístěním orientační tabule na domě Oblá 19, za podmínek dodržení maximální velikosti tabule šířky 50 cm a výšky 30 cm a její instalace vedle hlavních vchodových dveří, kterou zájemce předloží na odboru vnitřních věcí ÚMČ k odsouhlasení s umístěním 1 ks svislé dopravní značky B 28 s dodatkovými tabulkami E 12 na ulici Oblá u vjezdu do prostoru před Poštu, s. p., dle přílohy č. 7 zápisu s odstraněním 1 ks svislé dopravní značky B 1 na ulici Oblá u vjezdu do prostoru před Poštu, s. p., dle přílohy č. 7 zápisu s uzavřením smlouvy č. 0273/2007 s Ministerstvem práce a sociálních věcí o přenechání majetku do užívání, která je přílohou č. 8 zápisu s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od do s paní J. A. na ul. Svážná s pronájmem pozemků p. č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, 1849/11, 2289/2, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, 2498, 2525/1, 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, 2676/76, 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec, z úrovně městské části se stavbou nového odběrného místa pro Český zahrádkářský svaz, základní organizaci Kamenný vrch dle žádosti oprávněného zákazníka o připojení, která je přílohou č. 15 zápisu OZNÁMENÍ O PROVOZU ÚMČ Úřad městské části oznamuje občanům, že pondělí nebude z provozních důvodů úřední den. Poslední úřední den je tedy středa Děkujeme za pochopení UPOZORNĚNÍ Pokud někdo uvidí, že popeláři sváží více druhů separovaného odpadu dohromady, je třeba si zapamatovat (lépe zapsat), o jakou firmu se jedná, nejlépe i SPZ vozidla, datum a čas, kdy se tak stalo a o jaké odpady šlo. Toto je třeba zavolat na Magistrát města Brna Odbor životního prostředí tel.: , nebo na ÚMČ referent ŽP tel.: s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 5 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Kamenný vrch, zastoupeným Viktorem Frimmelem za účelem zřízení nového odběrného místa, která je přílohou č. 16 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 3 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Ing. Milanem Kohoutem za účelem zasklení lodžie systémem IVETA na bytovém domě Oblá 7, která je přílohou č. 17 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 4 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Vladimírem Černým za účelem vyříznutí části panelu v bytovém domě Oblá 14, v bytě č. 30, která je přílohou č. 18 zápisu s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav č. 6 mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Luďkem Mikešem za účelem zasklení lodžie systémem IVE- TA na bytovém domě Oblá 57, která je přílohou č. 19 zápisu se záměrem projektu Komplexní rekonstrukce ZŠ Kamínky s podmínkou splnění požadavků pro získání podpory v rámci Operační programu životního prostředí dle 1. výzvy MŽP ČR nesouhlasila: s opravou schodiště na ulici Zavřená (p.č. 708/24) dle cenové nabídky firmy Jan Blaha, Skřivanova 14, Brno ze dne za celkovou cenu díla Kč uložila: příspěvkovým organizacím předložit vyhodnocení plánu oprav a investic za r (do ), rozsah zdůvodnění proč se oprava nebo investice prováděla a výhled předpokládaných potřeb oprav na 3 roky řediteli ZŠ Svážná prostředky ve výši ,40 Kč, (které byly v roce 2006 a 2007 použity v rozporu s rozpočtovou kázní a které zřizovatel příspěvkové organizaci převede formou refundace) převést do rezervního fondu školy (pokračování na str. 4) V minulém čísle vyšel článek pana místostarosty Ing. Privarčáka, jenž byl v části korekturou redakce upraven. Na jeho žádost uveřejňujeme původní znění textu: Místo věty: Můj názor ve věci nájemného je nezvyšovat za každou cenu na vládou stanovené maximum, které se také snažím prosazovat. Měla být věta: Můj názor ve věci nájemného je nezvyšovat za každou cenu na vládou stanovené maximum a to se snažím prosazovat. Kulturní komise RMČ Brno-Nový Lískovec Vás co nejsrdečněji zve na Předvánoční posezení aneb vánoční koledování které se uskuteční 16. prosince od 18 hodin v místní sokolovně na ulici Rybnické. V programu vystoupí kulturní a společenské subjekty působící na území Nového Lískovce. Programem provází cimbálová muzika. Malé občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Po skončení programu přesun do areálu na ulici Plachty, kde si společně za doprovodu muziky zazpíváme vánoční koledy a nazdobíme lískovecký vánoční strom. Všichni jsou srdečně zváni.

4 LÍSKÁČEK 11/ (pokračování ze str. 3) Kč; I. D., Svážná na částku Kč; A. P., Svážná s uzavřením nájemní smlouvy na dobu neurčitou přidělila: na částku Kč; S. S., Svážná na částku Kč; s platností od byt č. 13, Koniklecová 4, Brno uvolněný byt na ul. Oblá L. C. s aktuálním nájemným dle zák. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský S. P., Svážná na částku Kč; M. V., Svážná na částku Kč; Z. J., Oblá na částku Kč; E. S., Koniklecová na částku Kč; J. R., Koniklecová na částku s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od do na byt. 2, Zoubkova 55, Brno zákoník za podmínky vrácení dosud užívaného bytu Kč; Mgr. V. M., Svážná na částku Kč; V. M., Koniklecová na částku Kč s pronájmem pozemku p. č. 731/2, vzniklého dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č /2006 vybrala: doplnění Jednacího řádu komisí RMČ V případech a pozemku p. č. 732 společnosti MINTOM s. r. o. za účelem pro veřejnou zakázku Provedení opravy střechy ZŠ Kamínky 5 jako nejvhodnější nabídku firmy IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o., Kožušany 162, Kožušanymimořádného svolání komise musí být členové o mimořádném svolání prokazatelně informováni ( , SMS apod.). zřízení pomocné a manipulační plochy pro potřeby výstavby rodinných domků na pozemcích p. č. 733/24 a 733/25 v k. ú. Nový Lískovec Tážaly schválila: dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 8/07/1 na akci Regenerace panelových domů, výměna oken, Svážná 19, 21, 23, 25, Svážná 3, Svážná 26, 28, 30, 32 mezi Statutárním s pronájmem pozemku p. č. 958 v k. ú. Nový Lískovec pod stavbou rodinného domu Zoubkova 12d vlastníkovi rodinného domu z úrovně města smlouvu o dílo č. 25/07/1 na veřejnou zakázku Údržba ploch veřejné zeleně a chodníků v Novém Lískovci, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou SUPOS, spol. s r. o., Hostislavova městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a firmou WELLCO Brno s. r. o., Příkop 6, Brno, který je přílohou č. 8 zápisu souhlasila: s uzavřením smlouvy o provedení stavebních úprav mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a A. J. za účelem zasklení lodžie systémem OPTIMI KVADRO na bytovém domě Svážná 12 26, Brno, která tvoří přílohu č. 1 zápisu vzala na vědomí: s uzavřením nájemních smluv na byty v domě Koniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno-střed s P. H., J. S., K. B., P. L., A. F., P. V., D. B., V. M., J. a B. Z., T.P. na výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Fr. Jílka, Brno, Vídeňská 62 přidělila: Informativní zprávu o optimalizaci tarifů elektrické energie v MŠ Čtvrtě, Oblá a Rybnická, která je přílohou dobu od do , s M.P. na dobu od do , A. H. na dobu od do přiděluje na základě pořadníku zpracovaného OVV dle schválených kritérií uvolněné obecní byty: č. 4 zápisu po úhradě dlužné částky a výměně bytu č. 11, 2+1, Oblá 15 informaci o předání a převzetí movitých věcí uložených bude s novým nájemcem uzavřena nájemní smlouva č. 15, 2+KK, Oblá 55 ve skladu ÚMČ po vyklizení bytu na ulici Svážná na dobu 1 roku; s dispozičním právem MČ Brno-sever č. 8, 2+1, Oblá 15 po zemřelém panu I. B., paní MUDr. A. K., bývalé opatrovnici s P. V., A. K. na dobu od do ; s dis- č. 7, 2+1, Svážná 32 pana B.; odeslání dopisu právnímu zástupci pozičním právem MČ Brno-Líšeň se Z. K., K. L., M. K., č. 51, 4+1, Koniklecova 4 MUDr. A. K. k výše uvedené záležitosti, který je přílohou V. S., H. U.na dobu od do schválila: č. 7 zápisu přechod nájmu bytu Kamínky na základě trvalého opuštění společné domácnosti J. H. na jejího vnuka J. s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 46/03/OVÚP mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a J. H., která je přílohou č. 9 zápisu pronájem nebytového prostoru ve víceúčelovém objektu Oblá 75a, Brno, Daně Jelínkové, za podmínek stávající smlouvy a nájemní smlouvu H. s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy č. pronájem nebytového prostoru v domě Oblá 5, Brno, zápisy z jednání komisí RMČ č. 9/07 bytové komise, č. 5 a 6/2007 školské komise 14/04/7/OVV mezi Městskou částí Brno-Nový Lískovec a P. S., která je přílohou č. 10 zápisu Ritě Farkašové a nájemní smlouvu smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi doporučila: V. M. za zajištění hudební produkce při akci Kameňák Základní školou Brno, Svážná 9, jako pronajímatelem ZMČ schválit Zásady odměňování neuvolněných členů se baví - konané dne 9. září 2007 peněžitý dar ve a nájemci: ZMČ Brno-Nový Lískovec a fyzických osob (nečlenů zastupitelstva) výši Kč a J. T. za zajištění hudební produkce při Absolutní divadlo, Bartošova 5, Brno za jejich činnost v orgánech městské části, akci Kameňák se baví konané dne 9. září 2007 pe- AC Moravská Slavia Brno, Vojtova 12, Brno výborech ZMČ, komisích RMČ a zvláštních orgánech něžitý dar ve výši Kč Centrum volného času, Kosmonautů 4, Brno MČ, které jsou přílohou č. 2 zápisu Kamil Hladký, Munkova 21, Troubsko ZMČ schválit aktualizaci Nařízení Statutárního města vzala na vědomí: MUDr. Pavel Klaška, Svážná 11, Brno Brna, kterým se vydává Tržní řád dle přílohy, která tvoří informaci o dopadech fakturace za nevyklizení bytů při Ing. Jiří Lidmila, Svážná 1, Brno přílohu zápisu č. 3 zápisu ukončení nájemních smluv do účetnictví VHČ a ná- Radek Mikeš, Oblá 75, Brno odvolala: sledně do příjmů FRRB Jiří Navrátil, Havlíčkova 43, Brno pana Martina Krupičku z členství v komisi pro kulturu čerpání finančních prostředků na opravy v roce 2006 Ing. Jiří Procházka, Svážná 26, Brno na jeho vlastní žádost a 2007 v příspěvkových organizacích (MŠ a ZŠ) Petr Slezáček, Svážná 13, Brno požádala: dopravní komisi o alternativní řešení ve věci místní informaci o úhradách nájemného a služeb nájemci, u kterých má dle nájemní smlouvy dojít do SMB, Městská část Brno Nový-Lískovec, Oblá 75a, Brno úpravy provozu na pozemních komunikacích ulice a do k ukončení nájemního poměru VAKASPORT BRNO, občanské sdružení, Jugoslávská Kamínky přechod nájmu bytu č. 41, Koniklecová 4, Brno na základě 13, Brno projednala: trvalého opuštění společné domácnosti součas- Volejbalový klub Královo Pole Brno, Vodova 108, I. etapu návrhu rozpočtu Městské části Brno-Nový Lískovec ných nájemců na jejich dceru Brno na rok 2008, která tvoří přílohu zápisu č. 11 a ukládá informaci o provádění havarijní služby v obecních by- MUDr. Tomáš Zatočil, Dunajská 19, Brno FO ÚMČ dopracovat připomínky a návrhy RMČ do II. tech MČ-NL firmou Presl s. r. o., Komárovská 3, Brno Michal Dvořák, Za Horou 176, Říčany u Brna, etapy, která bude základem pro návrh rozpočtu na další rok, projednávaný v ZMČ dne aktualizovaný seznam investičních akcí MČ Brno-Nový Lískovec pro rok 2007 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavírané mezi Základní školou Brno, Kamínky 5, jako pronajímatelem přidělila: rezignaci Jana Řičánka na funkci člena bytové komise, a nájemci: uvolněný byt 4+1, Oblá, Brno P. S. s aktuálním nájemným zápis z jednání komise pro kulturu č. 8/2007, komise Základní škola GRANT, Kamínky 5, Brno dle zák. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného pro mládež a sport č. 5 10/2007, bytové komise 10/07 CITCAR s. r. o., Raisova 15, Brno z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský souhlasila: Ing. Bauer Roman, Celní 4, Brno zákoník za podmínky vrácení dosud užívaného bytu; byt - se zřízením max. 2 vyhrazených parkovacích míst pro Ing. Petr Doležal, Oblá 33, Brno 3+1, Koniklecová J. S. s výši nájemného 63,39 Kč/m 2 za právnickou osobu či fyzickou osobu podnikající podle EXPEDIAL, Puchýřova 11, Brno podmínky vrácení dosud užívaného bytu zvláštních předpisů a mající provozovnu v MČ B-NL Ivana Dovrtělová, Kamínky 2, Brno schválila: za těchto podmínek: Ing. Zina Vojtkuláková, Kosmonautů 1, Brno dohody o skončení nájmu bytu s Ústavním soudem České republiky, které jsou přílohou č. 5 zápisu vyhrazené parkování bude povoleno za účelem zásobování prodejny, která vyžaduje denní zásobování Karel Viktorin, Souběžná 33, Brno; Vladimír Fuchs, Alešova 5a, Brno Smlouvu o pronájmu vyhrazeného nehlídaného parkovacího čerstvými potravinami OSC a. s., Staňkova 18a, Brno stání uzavíranou Mateřskou školou, Pomněnky, časové omezení od 6 do 18 hodin Jan Vondráček, Kluchova 16, Brno Brno, Oblá 51 s panem Liborem Albrechtem, bytem s plánem zimní údržby místních komunikací na období Ing. Rostislav Mitrenga, Kamínky 15, Brno Oblá 45, Brno, která je přílohou č. 6 zápisu od do TALLENT, s. r. o. tenis. Škola ČR, Opatovická 18, uzavření dohody o splácení dluhu s podmínkou uznání s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 93 v domě Ko- Praha 1 dluhu s V. D., Svážná na částku Kč; D. K., Svážniklecová č. 5 s dispozičním právem MČ Brno-Řečkovi- Štefan Mozol, Mikuláškovo nám. 5, Brno ná na částku Kč; D. B., Koniklecová na částku ce a Mokrá Hora na dobu od do ZONER software s. r. o., Nové sady 18/583,

5 5 LÍSKÁČEK 11/2007 smlouvy o pronájmu vyhrazeného h nehlídaného h parkoré se zvýši o 777 tis. Kč a současně se sníží vlastní výdaje straňování komunálního odpadu d v městě Brně a upozorňuje na 3612 bytové hospodářství ÚZ 400 o 777 tis. Kč MMB OŽP na nutnost zajistit zejména úklid míst rozpočtové opatření č. 29/2007, kterým se zvyšuje určených k odkládání zbytkového odpadu (kontejnerová mimorozpočtová položka financování 8124 splátky stáni), u nichž byla dosud povinnost údržby převedena dlouhodobě půjčených prostředků o tis. Kč vyhláškou na vlastníky či správce nemovitostí oproti položce financování 8115, která se tím zvýší se změnou B17/06-II MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC, o tis. Kč k. ú. Nový Lískovec, ul. Travní na p.č a 1374/1 rozpočtové opatření č. 30/2007, kterým se do rozpočtu v k. ú. Nový Lískovec z ploch s objekty pro individuální 2007 zapojuje na položce 4111 neinvestiční transfery za rekreaci na plochy čistého bydlení za podmínky připojení státního rozpočtu ve výši 92 tis. Kč oproti výdajům na předmětných nemovitostí na pozemní komunikaci 4324 sociálně právní ochrana dětí ve výši 92 tis. Kč z přilehlých návrhových ploch čistého bydlení rozpočtové opatření č. 31/2007, kterým se do upraveného se Zadáním změn Územního plánu města Brna rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec za srpen 2007 II-23. soubor (mimo změny B 17/06) zapojuje na položce 4221 investiční transfer od města nesouhlasilo: ve výši 1950 tis. Kč oproti výdajům na 3412 sportovní s prodejem pozemků p.č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, zařízení v majetku obce ve výši tis. Kč 1849/11, 2289/2, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, rozpočtové opatření č. 32/2007, kterým se v upraveném 2498, 2525/1, 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 přesouvají 2676/76, 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec provozní výdajové prostředky z 6171 činnost s prodejem části pozemku p. č. 558/3 v k. ú. Nový Lís- místní správy ve výši 8 tis. Kč na 3632 pohřebnictví kovec, přiléhající k pozemkům p. č. 563/1 a 563/2, do- ve výši 8 tis. Kč kud se neprověří soulad se studií Dopravní zklidnění rozpočtové opatření č. 33/2007, kterým se v upraveném ulice Rybnické rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 snižují uložilo: rozpočtované příjmy na položce 4116 neinvestiční RMČ přepracovat zásady odměňování neuvolněných transfery z rozpočtu ministerstva o tis. Kč a rozpočtované členů ZMČ dle připomínek členů komisí a výborů výdaje na 4172 o tis. Kč; na 4173 a předložit je na příštím zastupitelstvu o 800 tis. Kč; na 4182 o tis. Kč řediteli ZŠ Svážná prostředky ve výši ,40 Kč, rozpočtové opatření č. 36/20007, kterým se v rozpočtu (které byly v roce 2006 a 2007 použity v rozporu s roz- roku 2007 přesouvají investiční prostředky ve výši počtovou kázní a které zřizovatel příspěvkové organiza- 250 tis. Kč z 3745 péče o vzhled a veřejnou zeleň ci převede formou refundace) převést do fondu rezerv na 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací a rozvoje ve výši 250 tis. Kč zvolilo: rozpočtové opatření č. 34/20087, kterým se v rozpočtu JUDr. M. Markovou členkou letopisecké komise roku 2007 přesouvají prostředky ve výši 5 tis. Kč z žádá: 6399 na 4349 ve výši 5 tis. Kč Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB o souhlas dodatečně investiční akci strukturované kabeláže na s přesvěřením majetku města svěřenému městským budově ZŠ Svážná a její zařazení do investičních akcí částem z části I Předškolní zařízení, školy a školská MČ Brno-Nový Lískovec v roce 2007 zařízení do části III Ostatní nemovitý majetek část rozpočtové opatření č. 35/2007, kterým se v rozpočtu roku pozemku p. č. 2554/1 o rozloze cca 210 m 2, na které se 2007 MČ Brno-Nový Lískovec sníží výdaje na 3113 nachází přístupová cesta do areálu, stánek občerstvení, základní školství položce 5331 neinvestiční transfery kryté sezení a krytý stánek; odbor školství, mláde- zřízeným příspěvkovým organizacím o 415 tis. Kč a převedou že a tělovýchovy MMB o souhlas s vyjmutím z majet- se na investiční výdaje na 3113 základní školy ku zapůjčeného Základní škole Svážná část pozemku položku 6121 ve výši 415 tis. Kč p. č. 2554/1 o rozloze cca 210 m 2, na které se nachází záměr aktualizovat nařízení, kterým se vydává Tržní přístupová cesta do areálu, stánek občerstvení, kryté sezení řád a ukládá RMČ projednat návrh ve výboru pro rozvoj a krytý stánek, a předložit ZMČ ke schválení odbor dispozic s majetkem MMB o svěření pozemků Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 21/07/6 p. č. 708/35, 1382, 1384/11, 1603/7, 1849/11, 2289/2, se Základní uměleckou školou Fr. Jílka, Vídeňská 52, 2302, 2337, 2378, 2379, 2434/1, 2434/2, 2498, 2525/1, Brno, která je přílohou č. 6 usnesení 2525/2, 2655/1, 2655/2, 2676/74, 2676/75, 2676/76, Dohodu o splácení dluhu ve výši Kč s M. F. ve 2676/78 v k. ú. Nový Lískovec MČ k pronájmu. Taj. třech splátkách, která je společně s uznáním dluhu přílohou č. 7 usnesení prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného RESTAURACE HOTELU MYSLIVNA a služeb L. H., Svážná ve výši Kč s pod- si Vás dovoluje již nyní pozvat mínkou úhrady zbývající části poplatků z prodlení ve výši Kč do 30 dnů, uznání dluhu a řádného placení na Štědrovečerní menu měsíčního nájemného a služeb po dobu dvou let souhlasilo: s předloženým návrhem vyhlášky, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od- vacího stání uzavíranou Mateřskou školou Pomněnky, Brno, Oblá 51, jako pronajímatelem dodatečně Smlouvu o zajištění havarijní služby s firmou Presl s. r. o., Komárovská 3, Brno ze dne smlouvu o dílo č , k provedení přípojky vodovodu (spočívající v připojení k hlavnímu řádu a v osazení vodoměru) pro sportoviště v sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno smlouvu o dílo č , k provedení přípojky vodovodu (spočívající v připojení k hlavnímu řádu a v osazení vodoměru) pro zázemí sportovišť v sportovně rekreačním areálu Pod Plachtami mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno nájemní smlouvu č. 3/07/7/OVV mezi MČ Brno-Nový Lískovec a společnosti MINTOM s. r. o. peněžitý dar ve výši 2 x Kč za zajištění hudební produkce při akci Kameňák se baví konané dne 9. září 2007 ve výši 200 Kč za zajištění hudební produkce při akci Setkání s jubilanty, konané dne 4. října 2007 podání Žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast prevence kriminality na rok 2008 jmenovala: Alenu Vyhnánkovou, členkou školské komise Ing. Hanu Frantovou, členkou komise prevence kriminality. Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí: hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k , která je přílohou usnesení č. 2 Zprávu o čerpání výdajů na vydávání zpravodaje Lískáček k dle přílohy usnesení č. 3 Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k dle tabulkového přehledu, který tvoří přílohu usnesení č. 4 zápis z řádného zasedání Finančního výboru č. 5/05/2007 a zápis z řádného jednání Kontrolního výboru č. 5/2007 přiznalo: R. P. (nepodnikající fyzické osobě), bytem Oblá neinvestiční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2007 ve výši Kč schválilo: odměny občanům za jejich činnost ve výborech ZMČ v I. pololetí roku 2007 dle seznamu, který je přílohou č. 1 usnesení Návrh rozpočtového výhledu na období dle přílohy usnesení č. 5 rozpočtové opatření č. 25/2007, kterým se v rozpočtu 2007 zvyšují výdaje na 3613 nebytové hospodářství o 400 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 400 tis. Kč rozpočtové opatření č.26/2007, kterým se v rozpočtu výdajů zvyšují výdaje na 6171 činnost místní správy o 32 tis. Kč oproti financování na položce 8115, která se tím zvýší o 32 tis. Kč zvýšení neinvestičního příspěvku MŠ Čtvrtě o 425 tis. Kč na vybavení a opravy zahrady a MŠ Oblá o 575 tis. Kč na opravy rozvodu tepla a teplé vody, a opravu rampy; rozpočtové opatření č. 27/2007, kterým se zvyšují výdaje rozpočtu roku 2007 na 3111 předškolní zařízení o tis. Kč z volných zdrojů FRR oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o tis. Kč rozpočtové opatření č. 28/2007, kterým se do rozpočtu 2007 zapojují prostředky na položce 4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 777 tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství ÚZ 92241, kte- ČEKÁNÍ NA ZLATÉ PRASÁTKO a rovněž na SILVESTROVSKÝ VEČER! lépe zavčas, nežli pozdě!... Objednávky přijímá: provozní oddělení, tel.:

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o.

Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. Informace z usnesení 77. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.4.2013 1. Pronájem uvolněných nebytových prostor v bytovém domě Kyjevská č.o. 3 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pronájem nebytového prostoru

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 32. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 23.11. 2011 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 08 00352 ze dne 12.11.2008 k bytu č. 43, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

3.VII.6/2400/1 Věc : Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice Z á p i s z 6. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 18.02.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Štefan, Sedláček, Freiberg, Štědronský, Vondráčková,

Více

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy

17) Hlinky instalace zábran Mgr.Flamiková 18) VZ malého rozsahu Sportoviště Trýbova mantinely Výběr nejvhodnější nabídky 19) Různé informace, zprávy PROGRAM 34. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 33. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 34. RMČ BS d) Schválení programu 34. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Podmínky užívání

Více

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009

Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 Informace z usnesení XIII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.června 2009 1.Žádost o splátkový kalendář bývalý nájemce bytu č. 12, ul. Labská č.o.2 Hlasováním: pro, proti, zdržel se (16-0-0)

Více

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod

2. Přechod nájemního práva Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že nastaly zákonné podmínky pro přechod Informace z usnesení 96. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 25.11.2009 1. Dohoda o zániku nájmu bytu č. 34., ul. Kosmonautů č.o.23 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 09 00226 o

Více

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015

Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 Informace z usnesení 12. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.04.2015 1.Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku Dunajská 41, byt č. 7, Jaromír Musil Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014

Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014 Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah 2108/90/14 1. schvaluje program 90. schůze rady městského

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 35. jednání datum konání: 10.05.2016 čís. RMČ35/0572/16 - RMČ35/0591/16 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.05.2016 Číslo Název Předkladatel RMČ35/0572/16 Kontrola

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 16. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 16 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 19.5.2014 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Vilém Kraus, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2017 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011

Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 Informace z usnesení 20. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.7. 2011 1. Bytová záležitost v domech zvláštního určení Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí, že občance svědčí ve smyslu 713 občanského

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 V/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008 1. Základní škola a mateřská

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 22. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 22. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 22. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 3. 10. 2011 čís. 313/22 323/22 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav

U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. pan Kahoun Ladislav U S N E S E N Í Z 15. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 18.3.2009 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: s následujícím programem:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se

U S N E S E N Í. ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období , které se U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 18. 12. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více