Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Irsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Irsku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Irsku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 7 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 7 Co je kryto?... 7 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Co je kryto?... 9 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?... 9 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...10 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...10 Co je kryto?...10 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Co je kryto?...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...12 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...13 Kdy máte nárok na starobní dávky?...13 Co je kryto?...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...14 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...16 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...16 Co je kryto?...17 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...18 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...19 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...19 Co je kryto?...19 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...20 Kapitola IX: Rodinné dávky...21 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...21 Co je kryto?...21 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...22 Kapitola X: Nezaměstnanost...23 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...23 Co je kryto?...24 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...24 Kapitola XI: Minimální zdroje...25 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...25 Co je kryto?...26 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...26 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...27 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...27 Co je kryto?...28 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...29 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...30 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Irsko poskytuje tři hlavní druhy dávek sociálního zabezpečení: příspěvkové dávky (sociální pojištění) v závislosti na pojistném (PRSI, Pay-Related Social Insurance sociální pojištění s vazbou na příjmy) zaplaceném během stanoveného období, nepříspěvkové dávky (sociální pomoc) ve prospěch osob, které nemají nárok na dávky ze sociálního pojištění, přičemž jejich přiznání je podmíněno prověřením majetkové a příjmové situace, a univerzální dávky, jako je například přídavek na dítě (Child Benefit) nebo bezplatná doprava (Free Travel), poskytované v některých případech nezávisle na výši zdrojů poživatelů a na pojistném odváděném na sociální pojištění. Univerzálních dávek však není mnoho. Žadatelé musí vyhovět podmínkám příslušného systému, v jehož rámci o dávky žádají. Určité platby vyžadují ještě splnění dalších podmínek, kromě těch, které se týkají odvádění pojistného PRSI nebo prověření majetkové a příjmové situace. Pokud například žádáte o dávku pro uchazeče o zaměstnání, musíte být k dispozici úřadu práce a musíte skutečně hledat práci. Osoby, které nemají nárok na žádný konkrétní příspěvek z pojistného systému, mohou mít nárok na dávky z nepříspěvkových systémů, které existují paralelně s naprostou většinou dostupných pojistných systémů. V irských právních předpisech neexistuje žádný zvláštní systém sociálního zabezpečení určený specifickým kategoriím pracovníků. Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné jsou pojištěny ve stejném všeobecném systému sociálního pojištění. Obecně vzato, všechny osoby zaměstnané a osoby samostatně výdělečně činné starší 16 let, které nedosáhly důchodového věku (66 let), jsou pojištěny. V případě, že se jedná o zaměstnané osoby, jejichž příjem je nižší než 38 EUR za týden (úhrnem od všech zaměstnavatelů), nebo osoby starší 66 let, pojištění kryje pouze dávky v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání. Všechny osoby, které mají v Irsku obvyklé bydliště, mají nárok na určitou zdravotní péči. Jak se zaregistrovat do systému sociálního zabezpečení? V případě, že na území Irska pracujete poprvé, musíte se neprodleně dostavit na váš místní úřad sociální péče (Social Welfare Local Office) a požádat o osobní číslo veřejné správy (Personal Public Service Number, PPS). Jedná se o specifické referenční číslo, které se používá při veškerých kontaktech se státní správou, včetně záležitostí týkajících se sociálního zabezpečení, daně z příjmu a nároku na zdravotní péči. Poté, co vám bylo přiděleno vaše specifické osobní číslo PPS, obraťte se na místní finanční (resp. daňový) úřad v záležitosti vašich daní. Měli byste se ujistit, že registrace proběhla úspěšně, a sdělit své číslo PPS zaměstnavateli, jinak by se mohlo stát, že vaše pojistné na PRSI nebude správně zaznamenáváno. červenec

5 Při žádosti o dávky či při jakékoli korespondenci s ministerstvem sociální ochrany (Department of Social Protection) uvádějte vždy své číslo PPS. Toto číslo umožní rychlou identifikaci vaší složky, a vyhnete se tak zpoždění výplaty sociálních dávek, na které máte nárok. Organizace sociální ochrany Hlavní kanceláře ministerstva sociální ochrany se nacházejí v těchto městech: Buncrana, Carrick-on-Shannon, Dublin, Dundalk, Letterkenny, Longford, Roscommon, Sligo a Waterford. Místní poskytování služeb prostřednictvím sítě téměř 125 místních poboček je strukturováno do tří regionů. Odvolací úřad pro sociální záležitosti je nezávislým úřadem ministerstva pověřeným rozhodováním o odvoláních proti rozhodnutím týkajícím se nároků na sociální zabezpečení a pojistitelnosti v zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví je odpovědné za vytváření a hodnocení strategických politik v oblasti zdravotnictví, otázky dostupnosti zdrojů, měření výkonnosti a řízení širšího systému pro poskytování služeb. Toto ministerstvo se v současné době podílí na programu organizačních změn a reformy zdravotnických služeb v zemi. Za řízení a poskytování zdravotnických a osobních sociálních služeb odpovídá Zdravotní správa (Health Service Executive, HSE), jak stanoví zákon o zdravotnictví z roku HSE, největší organizace veřejné správy v Irsku, poskytuje tisíce různých služeb v nemocnicích a komunitách v celé zemi a její založení bylo základním kamenem nejrozsáhlejšího programu změn, který byl kdy realizován v irské veřejné správě. Všechny služby poskytované organizací HSE jsou uskutečňovány prostřednictvím čtyř správních oblastí Dublin Mid-Leinster, Dublin North-East, West a South. Služby poskytované v komunitách zahrnují primární péči, zdravotnické a osobní sociální služby v rámci místních komunit a průběžnou nemocniční péči a služby zajišťované především prostřednictvím 32 místních zdravotnických zařízení. Financování Pojistné na sociální pojištění od zaměstnaných osob a od zaměstnavatelů je odváděno sociální pojišťovně (Social Insurance Fund), která dostává rovněž státní dotaci. Tato pojišťovna, kterou spravuje ministerstvo sociální ochrany, financuje systémy sociálního pojištění. Naproti tomu nepříspěvkové dávky a přídavky na děti (Child Benefit) jsou financovány ze všeobecných daňových výnosů. Rovněž věcné dávky z titulu zdravotní péče jsou hlavní měrou financovány ze zdrojů pocházejících ze všeobecných daní. Jsou spravovány prostřednictvím krajských poboček Zdravotní správy (Health Service Executive, HSE), která podléhá kontrole za strany ministerstva zdravotnictví (Department of Health). Váš zaměstnavatel je právně odpovědný za platbu celého pojistného na PRSI. Má však povinnost váš podíl na pojistném srazit z vašeho platu. Existují různé sazby pojistného v závislosti na vykonávané pracovní činnosti. Nazývají se pojistnými třídami (Contribution Classes). Osoba v zaměstnaneckém poměru obvykle platí i všeobecný příspěvek na sociální zabezpečení (Universal Social Charge), který je strháván ve stejný okamžik jako červenec

6 příspěvky na PRSI, ale ze správního hlediska se jedná o oddělené odvody. Všeobecný příspěvek na sociální zabezpečení není povinný v případě, že: váš roční příjem je nižší než EUR nebo pobíráte sociální dávky. Celkové sazby sociálního pojištění (vyjma příspěvků na věcné dávky v nemoci a v mateřství): zaměstnanec: 4 %. Prvních 127 EUR z týdenního platu je vyloučeno z výpočtu procentní sazby, kterou je zaměstnanec povinen odvést. Zaměstnanci s platem do 352 EUR týdně jsou zproštěni povinnosti odvádět příspěvky. Roční strop: EUR, zaměstnavatel: 8,5 % (včetně 0,7% poplatku hrazeného Národnímu vzdělávacímu fondu) z příjmů do výše 356 EUR týdně. 10,75 % (včetně 0,7% poplatku hrazeného Národnímu vzdělávacímu fondu) z veškerých příjmů nad 356 EUR týdně. Není stanoven žádný strop. červenec

7 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? V Irsku je nárok na poskytnutí zdravotní péče vázán především na podmínky týkající se pobytu a na majetkové poměry. Každá osoba bez ohledu na státní příslušnost, kterou Zdravotní správa (Health Service Executive, HSE) uzná jako běžného irského residenta, má na poskytnutí zdravotní péče buď plný nárok (kategorie 1, tzn. držitelé zdravotní karty), nebo omezený nárok (kategorie 2). Nárok na získání zdravotní karty je vázán především na finanční prostředky dotyčné osoby. V případě takzvaných velkých obtíží (Undue hardship) může být tato karta vydána, i když příjmy překročily stanovený maximální limit. Na žadatele starší 70 let se vztahují samostatné podmínky týkající se indikativních příjmů. Všechny ostatní osoby, které mají v Irsku obvyklé bydliště, mají na poskytnutí zdravotní péče nárok omezený. Informace týkající se zdravotních karet jsou k dispozici na internetové stránce Co je kryto? Každý, kdo má v Irsku své obvyklé bydliště, má nárok na bezplatné poskytnutí následující péče: hospitalizace dětí, které trpí určitými dlouhodobými nemocemi, léky pro osoby trpící určitým zdravotním postižením, hospitalizace v případě infekčních onemocnění a jejich diagnóza a prevence. Kategorie 1 osoby s plným nárokem: držitelé zdravotní karty Do kategorie 1 jsou zařazeny osoby, které si podle názoru příslušné Zdravotní správy pro sebe nebo pro osoby, které vyživují, nemohou dovolit péči všeobecného lékaře. Osoby spadající do této kategorie jsou často nazývány držiteli zdravotní karty, neboť tato karta je jim vydána za účelem získání nároku na lékařskou péči. Ke zjištění nároku slouží podmínky týkající se indikativních příjmů. Držitelé zdravotní karty mají nárok na následující služby: péče všeobecného lékaře a veškerá nemocniční lůžková péče poskytnutá nemocným osobám na sdíleném pokoji, péče odborného lékaře v ambulantních zdravotnických zařízeních, některé druhy stomatologické péče, péče očního lékaře a odborníka na sluch a příslušné pomůcky, léky na předpis, léčiva a zdravotnické a chirurgické pomůcky, péče v mateřství a péče o kojence, peněžitý příspěvek v mateřství na každého novorozence, bezplatná péče na pohotovosti a oddělení pro úrazy. červenec

8 Získání nároku na zdravotní kartu s sebou nese celou řadu dalších důležitých výhod: např. osvobození od povinnosti platit pojistné na zdravotní pojištění, osvobození od povinnosti platit náklady na zkoušku na školách druhého stupně, poskytnutí příspěvku na školní učebnice a bezplatnou dopravu do školy pro některé děti. Kategorie 2 osoby s omezeným nárokem Každý, kdo nemá nárok na plnou zdravotní péči, má nárok na péči omezenou, do které patří: veškerá nemocniční lůžková péče poskytnutá nemocným osobám na sdíleném pokoji při zaplacení zákonného příspěvku, péče odborného lékaře (s výjimkou stomatologické péče a většiny běžných vyšetření očí a sluchu) v ambulantních zdravotnických zařízeních, péče v mateřství a péče o kojence, včetně péče rodinného lékaře po dobu těhotenství, a péče o matku a kojence po dobu až 6 týdnů po porodu, proplacení výdajů na léky a léčiva nad určitý stanovený limit (132 EUR za měsíc v roce 2012), léky a léčiva k léčbě určitých specifických onemocnění v rámci systému dlouhodobých nemocí. Osoby, jejichž příjem přesahuje limit stanovený pro přiznání plného nároku na zdravotní péči, mají v závislosti na výši příjmu nárok na návštěvní kartu všeobecného lékaře, která držitele opravňuje k čerpání bezplatné péče u všeobecného lékaře. Výjimku tvoří stomatologická péče a běžná péče týkající se očí a sluchu poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních. Tato péče je však poskytována dětem, které k vyšetření doporučilo zařízení specializované na zdravotní péči o děti (Child Health Clinic), nebo dětem při příležitosti školní zdravotní prohlídky. Péče v mateřství a péče o kojence je poskytována po dobu těhotenství a po dobu až 6 týdnů po porodu. Péče poskytovaná na pohotovosti a na oddělení pro úrazy (Accident and Emergency Department) podléhá placení poplatků vyjma případů, kdy pacient přichází s poukazem na vyšetření od svého ošetřujícího lékaře. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Osoby, které mají nárok na plnou zdravotní péči, si musí zvolit lékaře ze seznamu místních všeobecných lékařů, kteří podepsali s HSE smlouvu o poskytování služeb v rámci všeobecného zdravotního systému. Osoby s omezeným nárokem na zdravotní péči, které navštěvují všeobecného lékaře se soukromou praxí, si vybírají lékaře samy. Osoby s omezeným nárokem na zdravotní péči, které jsou držiteli návštěvní karty všeobecného lékaře, si zvolí všeobecného lékaře ze seznamu lékařů, kteří podepsali s HSE smlouvu o poskytování služeb v rámci všeobecného systému. Zdravotní péče odborného lékaře je poskytnuta na doporučení všeobecného lékaře (na základě poukazu k vyšetření). červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? V případě pracovní neschopnosti jsou dávky pojištěncům vypláceny každý týden po dobu jejich pracovní neschopnosti. Mohou být nahrazeny dávkami v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud je neschopnost způsobena pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Pro vznik nároku na dávky v případě pracovní neschopnosti je třeba: být ve stavu pracovní neschopnosti, splnit podmínky týkající se odvádění pojistného: uhrazení 104 týdenních pojistných příspěvků od začátku zaměstnání a 39 týdenních pojistných příspěvků uhrazených nebo započtených v průběhu příslušného referenčního pojistného roku, z nichž minimálně 13 musí být uhrazeno za daný referenční pojistný rok nebo za jiná pojistná léta, nebo 26 týdenních pojistných příspěvků uhrazených za dva příslušné pojistné roky předcházející roku, v němž je podána žádost o dávku. Co je kryto? Dávka v případě pracovní neschopnosti činí 188 EUR týdně. Doplňkové rodinné příspěvky jsou vypláceny na určité kategorie dospělých osob a dětí ve výši 124,80 EUR, resp. 29,80 EUR týdně. Dávky v nemoci jsou obvykle vypláceny od 4. dne nemoci. Jakmile jsou vám přiznány, máte nárok je pobírat po celou dobu trvání pracovní neschopnosti, a to maximálně po dobu 2 let a za předpokladu, že bylo z vaší strany uhrazeno minimálně 260 týdenních pojistných příspěvků na PRSI. Pokud bylo uhrazeno méně než 260 pojistných příspěvků, vyplácení dávek bude ukončeno po uplynutí 52. týdne pracovní neschopnosti. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? V případě pracovní neschopnosti musí být o dávky zažádáno do 7 dnů od začátku pracovní neschopnosti. Na ministerstvo sociální ochrany je třeba zaslat potvrzení o pracovní neschopnosti (Certificate of Incapacity for Work) vystavené ošetřujícím lékařem. Pro každý týden pracovní neschopnosti musí být toto potvrzení zpravidla obnoveno. V případě pracovní neschopnosti jsou dávky a příspěvky pro dospělou osobu a na všechny děti, které na ně mají nárok, vypláceny každý týden prostřednictvím elektronického převodu na bankovní účet nebo prostřednictvím šeku zaslaného poštou. červenec

10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Věcné dávky Všechny ženy s trvalým pobytem v Irsku mají nárok na věcné dávky související s těhotenstvím a porodem. Dávky v mateřství Dávky v mateřství mohou být vypláceny ženám vykonávajícím zaměstnání, na které se vztahuje zákon o ochraně mateřství zaměstnaných osob z roku 1994 (Maternity Protection of Employees Act, 1994), a to bezprostředně před 1. dnem nástupu na mateřskou dovolenou. Pro vznik nároku na dávky je třeba mít zaplaceno: minimálně 39 týdenních pojistných příspěvků na PRSI, uhrazených v průběhu posledních 12 měsíců před 1. dnem mateřské dovolené, nebo minimálně 39 týdenních pojistných příspěvků na PRSI, zaplacených od okamžiku, kdy jste začali pracovat, a zároveň minimálně 39 týdenních pojistných příspěvků na PRSI zaplacených nebo započítaných v průběhu příslušného referenčního daňového období (Relevant Tax Year) nebo v průběhu roku, který následuje po daném referenčním daňovém období, nebo minimálně 26 týdenních pojistných příspěvků na PRSI, zaplacených v průběhu referenčního daňového období (Relevant Tax Year), a minimálně 26 týdenních pojistných příspěvků na PRSI zaplacených v průběhu daňového období, které předcházelo referenčnímu daňovému období. Ženy samostatně výdělečně činné musí mít odvedeno minimálně 52 pojistných příspěvků buď za celý minulý, nebo za celý předminulý daňový rok předcházející podání žádosti o příspěvek. Dávka při adopci Dávka při adopci je platba, na kterou může mít nárok osoba, která adoptuje dítě. Podmínky pro poskytnutí dávky, výše dávky a podmínky vyplácení jsou srovnatelné s podmínkami pro získání nároku na dávku v mateřství. Co je kryto? Věcné dávky Péče před porodem a po porodu a nemocniční péče pro kojence do 6 týdnů věku je poskytována bezplatně (viz také kapitola o zdravotní péči). Dávky v mateřství Dávky v mateřství mohou být vypláceny po dobu 26 týdnů. Minimálně 2 týdny musí být vybrány před předpokládaným dnem porodu a 4 týdny po narození dítěte. červenec

11 Vyplacená částka odpovídá 80 % příjmů z výdělečné činnosti pobíraných v průběhu referenčního daňového roku pro přiznání daně z příjmu, přičemž její výše je omezena minimální a maximální týdenní částkou, nebo odpovídá výši dávky v nemoci včetně příplatků pro určité kategorie dospělých a dětí, na něž by dotčená osoba měla nárok, kdyby byla nepřítomna na pracovišti z důvodu nemoci, podle toho, která částka je vyšší. Datum nástupu na mateřskou dovolenou určí referenční daňové období. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Dávky v mateřství O dávky v mateřství musí být zažádáno do 6 týdnů před datem zamýšleného nástupu na mateřskou dovolenou (12 týdnů pro osoby samostatně výdělečně činné). Formulář žádosti je k dispozici na místním úřadě sociální péče (Social Welfare Local Office). Vyplní jej váš lékař a váš zaměstnavatel. Formulář je třeba zaslat na ministerstvo sociální ochrany. Platby jsou prováděny každý týden převodem na bankovní účet nebo šekem zaslaným poštou. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Invalidní důchod je místo nemocenských dávek vyplácen každý týden pojištěncům, kteří byli uznáni za trvale práce neschopné a kteří splňují podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI. Pro získání nároku na invalidní důchod musíte mít odvedeno minimálně: 260 týdenních pojistných příspěvků na PRSI ve stanovené výši od zahájení úhrady pojištění a 48 týdenních uhrazených nebo započtených pojistných příspěvků na PRSI za příslušný referenční pojistný rok. Dříve, než vám vznikne nárok na invalidní důchod, musíte zpravidla po dobu minimálně 12 měsíců pobírat dávky v nemoci. V určitých případech však může nárok na invalidní důchod vzniknout dříve. Co je kryto? Invalidní důchod je paušální částka, jejíž výše závisí na věku. V případě osob mladších 65 let tato částka činí 193,50 EUR týdně a v případě osob ve věku 65 let či starších 230,30 EUR. Na určité kategorie dospělých a dětí jsou vypláceny příplatky. Za určitých podmínek mohou příjemci rovněž nárokovat příspěvek na palivo, elektřinu, na poplatky za televizní vysílání, nájem telefonu a na bezplatnou dopravu, přičemž důchodci, kteří žijí sami, mohou pobírat příspěvek pro osamělé osoby ve výši 7,70 EUR týdně. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Pokud žijete v Irsku, je vám invalidní důchod, včetně příspěvků pro určité kategorie dospělých a dětí, vyplácen přímo na bankovní účet elektronickým převodem. Pokud máte trvalý pobyt jinde, invalidní důchod se obvykle vyplácí každý měsíc elektronickým převodem, a to v místní měně. červenec

13 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Až na několik výjimek jsou povinně pojištěny všechny zaměstnané osoby a učňové starší 16 let. Podobná ustanovení se vztahují na osoby samostatně výdělečně činné. Státní důchod (na přechodné období) Státní starobní důchod může být ve věku od 65 do 66 let přiznán všem osobám, které přestanou vykonávat výdělečnou činnost na plný úvazek a které splňují podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI. Obecně vzato je pojištěná osoba ve věku mezi 65 a 66 lety pokládána za důchodce v případě, že její příjmy z výdělečné činnosti nepřesáhnou 38 EUR za týden, jedná-li se o osobu v zaměstnaneckém poměru, nebo maximálně 3 174,35 EUR ročně, jedná-li se o osobu samostatně výdělečně činnou. Podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI jsou následující: začít odvádět příspěvky na sociální pojištění před dosažením věku 55 let, uhradit minimálně 520 pojistných příspěvků s příslušnou sazbou, mít od roku 1953 nebo od té doby, kdy osoba začala vykovávat výdělečnou činnost a odvádět příspěvky na pojištění, každoročně skutečně odvedeno nebo započteno v průměru 24 týdnů pojistných příspěvků na PRSI. Státní důchod (na přechodné období) se od 1. ledna 2014 přestává vyplácet. Státní důchod (příspěvkový) Státní důchod je přiznán každému pojištěnci, který dosáhl důchodového věku (66 let) a který splňuje podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI. Důchodový věk se v roce 2012 zvýší na 67 a v roce 2028 na 68. Máte na něj nárok, i když nadále pracujete. Není jej však možné pobírat souběžně se státním důchodem určeným na přechodné období (viz výše). O státní důchod (příspěvkový) je třeba zažádat v průběhu tří měsíců před dosažením důchodového věku prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na každém místním úřadě sociální péče nebo na každé poště. Podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI jsou následující: začít odvádět příspěvky na sociální pojištění před dosažením věku 56 let, uhradit minimálně 520 pojistných příspěvků s příslušnou sazbou, mít od roku 1953 (nebo od doby, kdy osoba začala vykovávat výdělečnou činnost a odvádět příspěvky na pojištění) až do konce daňového roku, který předcházel dosažení věku 66 let, každoročně skutečně odvedeno nebo započteno v průměru 10 týdnů pojistných příspěvků. V případě, že jste ročně odvedli v průměru 10 týdnů pojistných příspěvků, získáváte nárok na státní důchod (příspěvkový) s minimální sazbou. červenec

14 Každému, kdo pobírá invalidní důchod, bude jeho důchod po dosažení věku 66 let automaticky vyplácen v režimu státního důchodu (příspěvkového). Osoba, která přeruší práci v zaměstnaneckém poměru, aby pečovala o dítě mladší 12 let nebo o invalidní osobu, může při výpočtu ročního průměru pojistných příspěvků na PRSI vynechat až 20 let výkonu výdělečné činnosti. Státní důchod (nepříspěvkový) Osoby ve věku od 66 let, které nemají nárok na příspěvkový státní důchod, mohou uplatnit nárok na státní důchod nepříspěvkový na základě splnění podmínek obvyklého bydliště 1 a ověření majetkových a příjmových poměrů. Co je kryto? Výše státního důchodu (na přechodné období) činí (maximálně) 230,30 EUR týdně. Pokud je roční průměr pojistných týdnů vyšší než 24, ale nižší než 48, vyplácí se snížený důchod. Státní důchod (příspěvkový) činí rovněž (maximálně) 230,30 EUR týdně. Pokud je roční průměr pojistných týdnů vyšší než 10, ale nižší než 48, vyplácí se snížený důchod. V případě určitých kategorií dospělých osob a dětí jsou vypláceny příplatky. Důchodci, kteří žijí sami, pobírají příspěvek ve výši 7,70 EUR týdně. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Státní důchod (na přechodné období) O státní důchod na přechodné období je třeba zažádat v průběhu tří měsíců před dosažením věku 65 let nebo během tří měsíců, které následují po ukončení výdělečné činnosti s platbou pojistného, pokud k němu došlo ve věku vyšším než 65 let. Formulář žádosti je k dispozici na všech místních úřadech sociální péče a na všech poštách. Důchod, včetně příspěvků pro určité kategorie dospělých a dětí, je vyplácen elektronickým převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím elektronického přenosu informací. Platba prostřednictvím elektronického přenosu informací se provádí za použití čtecí karty s magnetickým proužkem na příslušném poštovním úřadě. Státní důchod (příspěvkový) O státní důchod (příspěvkový) je třeba zažádat v průběhu tří měsíců před dosažením důchodového věku prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na každém místním úřadě sociální péče nebo na každé poště. 1 Podmínka obvyklého bydliště znamená prokázat, že jste obvykle přebýval v Irsku nebo v zemích spojených dohodou Common Travel Area, na Normanských ostrovech a na ostrově Man po významnou nepřetržitou dobu. červenec

15 Důchod, včetně příspěvků pro nezaopatřené dospělé a děti, je vyplácen elektronickým převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím elektronického přenosu informací. Platba prostřednictvím elektronického přenosu informací se provádí za použití čtecí karty s magnetickým proužkem na příslušném poštovním úřadě. červenec

16 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Vdovský a vdovecký důchod a důchod vyplácený pozůstalým registrovaným partnerům (příspěvkový) Až na několik výjimek jsou v rámci systému zakládajícího nárok na tyto dávky povinně pojištěny všechny zaměstnané osoby a učňové starší 16 let. Nárok na vdovský/vdovecký důchod má pozůstalá manželka nebo pozůstalý manžel, nebo bývalá manželka nebo bývalý manžel po rozvodu, kteří znovu nevstoupili do manželského svazku. Pozůstalému partnerovi/partnerce či druhovi/družce žijícím ve společné domácnosti se dávky nevyplácí. Vdovský/vdovecký důchod nebo důchod pro pozůstalé registrované partnery (příspěvkový) může být nezávisle na věku vyplácen vdovci, vdově nebo registrovanému partnerovi v případě, že podmínky týkající se odvádění příspěvků na pojištění byly splněny buď ze strany zesnulého manžela/ manželky/ registrovaného partnera, nebo ze strany žadatele. Podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI jsou následující: k datu úmrtí manžela/manželky nebo před dosažením důchodového věku manžela/manželky mít uhrazeno minimálně 156 pojistných příspěvků na PRSI a v průběhu buď 3, nebo 5 daňových let (použije se varianta výhodnější pro dosažení požadovaného ročního průměru) před smrtí manžela/manželky nebo před dosažením důchodového věku manžela/manželky mít každoročně skutečně odvedeno nebo započteno v průměru minimálně 39 týdenních pojistných příspěvků na PRSI, pro minimální důchod je požadováno, aby bylo ročně skutečně odvedeno nebo započteno v průměru minimálně 24 týdenních pojistných příspěvků na PRSI, a to od okamžiku zahájení výdělečné činnosti až do konce daňového roku, který předcházel úmrtí manžela/manželky nebo dosažení důchodového věku manžela/manželky; pro maximální důchod se jedná o roční průměr 48 uhrazených nebo započtených týdenních pojistných příspěvků na PRSI. Pohřebné Příspěvek v případě úmrtí je vyplácen v případě úmrtí: pojištěnce, manžela, manželky nebo registrovaného partnera pojištěnce, vdovce, vdovy po pojištěnci nebo pozůstalého registrovaného partnera pojištěnce, dítěte pojištěnce (mladšího 18 let), dospělé osoby vyživované osobou v důchodu, která odvádí pojištění, včetně osob, které požadované podmínky splňovaly, ale pobíraly jiné dávky sociálního zabezpečení, například příspěvek při péči o člena rodiny, dítěte, které splňovalo požadované podmínky, sirotka nebo osoby, která měla nárok na (příspěvkové) dávky na poručnickou péči. Příspěvek v případě úmrtí dospělé osoby může být poskytnut na základě registru příspěvků na PRSI zesnulé osoby nebo jeho manžela/manželky. Zemře-li dítě, červenec

17 příspěvek v případě úmrtí je poskytnut v případě, že jeden z rodičů nebo osoba, se kterou dítě obvykle žilo, splňuje podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI. Příspěvek v případě úmrtí činí 850 EUR. Posmrtné vyplácení dávek a důchodů V případě, že zesnulá osoba pobírala týdenní dávky, jejich vyplácení může za určitých podmínek pokračovat po dobu 6 týdnů po její smrti. Tato možnost platí i v případě úmrtí osoby, která pobírala příspěvky na dospělou osobu nebo na děti splňující požadované podmínky. V případě, že týdenní dávky měly zahrnovat příspěvky v souvislosti s dospělou osobu splňující požadované podmínky, které však vypláceny nebyly, protože dotyčný manžel/manželka zesnulé osoby již pobírá určité dávky na své jméno, dávky pro manžela/manželku budou poskytovány ještě po dobu 10 týdnů ode dne úmrtí. Po dobu 6 týdnů ode dne úmrtí budou rovněž vypláceny: příspěvky pro neúplnou rodinu ve prospěch dítěte, které splňuje požadované podmínky, a dávky a příspěvky při péči o člena rodiny v případě, že osoba, o kterou bylo pečováno, nebyla manželem/manželkou pečovatele. Co je kryto? Vdovský a vdovecký důchod a důchod vyplácený pozůstalým registrovaným partnerům (příspěvkový) Vdovský/vdovecký důchod či důchod vyplácený pozůstalým registrovaným partnerům (příspěvkový) je vyplácen tak dlouho, dokud příjemce zůstává vdovou/vdovcem a nežije s novým partnerem ve společné domácnosti. Výše důchodu se mění v závislosti na věku pozůstalého manžela/manželky či rozvedeného manžela/manželky: do věku 66 let: 193,50 EUR týdně, více než 66 let: 230,30 EUR týdně. Pozůstalé osoby, které žijí samy, pobírají navíc příspěvek ve výši 7,70 EUR týdně. Příplatek ve výši 29,80 EUR týdně se vyplácí za dítě určité kategorie mladší 18 let (nebo mladší 22 let, jestliže se dítě vzdělává v denním studiu). Tento příplatek může být pobírán souběžně s rodinnými dávkami. Ovdovělé osoby, které nemají nárok na příspěvkový vdovský/vdovecký důchod či důchod pro pozůstalé registrované partnery, mohou mít nárok na nepříspěvkový vdovský/vdovecký pozůstalostní důchod nebo důchod pro pozůstalé registrované partnery za předpokladu, že mají své obvyklé bydliště v Irsku a splňují určité podmínky týkající se majetkových a příjmových poměrů. Sirotčí důchod Dítě osiřelé po obou rodičích má nárok na příspěvkový sirotčí důchod ve výši 161,00 EUR týdně, pokud je mladší 18 let (nebo mladší 22 let, jestliže se vzdělává v denním studiu) a jeho vlastní či nevlastní rodič hradil pojistné příspěvky po dobu 26 červenec

18 týdnů v rámci zaměstnání krytého pojistným systémem. Sirotci, kteří nemají nárok na příspěvkový sirotčí důchod, mohou pobírat sirotčí důchod nepříspěvkový na základě splnění podmínek obvyklého bydliště a ověření majetkových a příjmových poměrů. Ostatní dávky K dalším dávkám patří jednorázová dávka pro ovdovělého rodiče nebo pozůstalého registrovaného partnera ve výši EUR poskytovaná v případě, že pozůstalá osoba vyživuje alespoň jedno dítě, Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? O důchod je třeba zažádat do tří měsíců od smrti manžela/manželky prostřednictvím formuláře, který je dispozici na každém místním úřadě sociální péče a na každé poště. Důchod, včetně příspěvků určitou kategorii dětí, je vyplácen elektronickým převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím elektronického přenosu informací. Platba prostřednictvím elektronického přenosu informací se provádí za použití čtecí karty s magnetickým proužkem na příslušném poštovním úřadě. Žádost o příspěvek v případě úmrtí v podobě formuláře, který je k dispozici na kterémkoli místním úřadě sociální péče, je nutno podat do 12 měsíců od data úmrtí. Další informace vám poskytne ministerstvo sociální ochrany. červenec

19 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Povinně jsou pojištěni zaměstnanci a některé osoby účastnící se odborné přípravy. K účasti se není možné přihlásit dobrovolně. Dávky v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání jsou poskytovány pojištěncům, kteří jsou obětí pracovního úrazu nebo určitých nemocí z povolání vzniklých v důsledku výkonu jejich zaměstnání. Pojištění se vztahuje i na úrazy, ke kterým dojde na cestě mezi domovem a zaměstnáním. Jako nemoc z povolání je uznáno 56 nemocí. Pro získání nároku na dávky při pracovních úrazech nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. Pokud jde o zvláštní nemoci z povolání (hluchota, tuberkulóza a pneumokonióza), je stanovena minimální doba vystavení riziku. Mohou zahrnovat dávky v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (Injury Benefit), dávky v invaliditě (Disablement Benefit), příplatek při neschopnosti výkonu výdělečné činnosti (Incapacity Supplement), lékařskou péči (Medical Care) a dávky v případě úmrtí (Death Benefits). Co je kryto? Dávky v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání Dávky v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání jsou vypláceny po dobu pracovní neschopnosti. Tyto dávky jsou vypláceny od 4. dne pracovní neschopnosti maximálně po dobu 26 týdnů ode dne úrazu nebo začátku nemoci z povolání. V případě, že pracovní neschopnost trvá déle než 26 týdnů, můžete mít nárok na dávky v nemoci. Dávky v invaliditě Dávky v invaliditě vám budou vypláceny v případě, že jsou vaše fyzické nebo mentální schopnosti sníženy v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to i tehdy, pokud můžete i nadále vykonávat výdělečnou činnost. Příplatek při neschopnosti výkonu výdělečné činnosti je vyplácen osobám, které pobírají dávky v invaliditě v případě, že jsou v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání shledány za trvale neschopné výkonu výdělečné činnosti a nemají nárok na dávky v nemoci. Lékařská péče Systém dávek poskytovaných v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání pokrývá některé výdaje za lékařskou péči, které překračují náklady kryté ze strany Zdravotní správy (Health Services Executive, HSE), nebo výdaje v souvislosti s péčí poskytnutou zubním lékařem, očním lékařem, optikem atd. (Treatment Benefits). červenec

20 Dávky v případě úmrtí Dávky v případě úmrtí mohou být vypláceny v případě, že pojištěnec zemřel v následku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Mohou být vypláceny i osobám, které pojištěnec pobírající v okamžik své smrti invalidní důchod z titulu 50% nebo vyšší invalidity vyživoval, a to bez ohledu na příčinu jeho smrti. Ze systému dávek v případě úmrtí jsou poskytovány: vdovský/vdovecký důchod / důchod pro pozůstalého registrovaného partnera, sirotčí důchod, důchody pro vyživované osoby, pohřebné. Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání? V případě, že jste obětí pracovního úrazu, musíte o dané skutečnosti informovat svého zaměstnavatele. Vaší povinností je zaslat na ministerstvo sociální ochrany potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené na zvláštním formuláři, který má k dispozici většina lékařů. Toto potvrzení musí být obnoveno pro každý týden pracovní neschopnosti. Dávky, včetně příspěvků pro určité kategorie dospělých a dětí, jsou obvykle vypláceny od 4. dne pracovní neschopnosti. Platby jsou prováděny každý týden prostřednictvím šeků zasílaných poštou nebo elektronickým převodem na bankovní účet. O tento příspěvek musí být zažádáno do tří měsíců, jinak hrozí riziko, že o část z něj přijdete. V případě, že je lékařská péče čerpána v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ministerstvo sociální ochrany musí být o této skutečnosti informováno do 6 měsíců od začátku poskytování péče. O pohřebné musí být zažádáno na ministerstvu sociální ochrany prostřednictvím zvláštního formuláře do tří měsíců po úmrtí pojištěnce, jinak hrozí riziko, že propadne. červenec

21 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Za rodinné dávky jsou považovány následující příspěvky: přídavky na dítě (Child Benefit), porodné (Birth Grant), příplatek k rodinným příjmům (Family Income Supplement), příspěvky pro neúplnou rodinu (One-Parent Family Payment). Vyplácení těchto dávek podléhá splnění zvláštních podmínek (viz níže Pojistné krytí ). Informace o příspěvkovém a nepříspěvkovém sirotčím důchodu jsou uvedeny v kapitole o dávkách pro pozůstalé a informace o příspěvku na domácí péči v kapitole o dlouhodobé péči. Co je kryto? Přídavky na dítě Přídavky na dítě, které nejsou podmíněny žádnou minimální dobou pojištění ani majetkovými či příjmovými poměry, jsou vypláceny na každé dítě mladší 16 let nebo mladší 17 let v případě, že se vzdělává v denním studiu nebo že je postižené. Na vyplácení přídavků na dítě se vztahuje podmínka obvyklého bydliště. Přídavky na dítě se vyplácejí vlastní či nevlastní matce dítěte, nicméně mohou být vypláceny i vlastnímu či nevlastnímu otci, jestliže s ním dítě žije a je jím vyživováno. Přídavky na dítě jsou měsíční dávkou, jejíž výše závisí na pořadí narození dítěte v rodině. Příplatek k rodinným příjmům Příplatek k rodinným příjmům je pravidelnou týdenní peněžitou dávkou, která nepodléhá zdanění a která je vyplácena rodinám s nízkými příjmy z výdělečné činnosti, včetně neúplných rodin. Pro vznik nároku na tuto dávku je třeba: být osobou zaměstnanou na plný úvazek a týdně pracovat nejméně 19 hodin nebo nejméně 38 hodin v průběhu dvou týdnů a mít minimálně jedno dítě, které zpravidla žije s vámi a o jehož potřeby se staráte/na jehož potřeby přispíváte, přičemž dítě musí splňovat stanovené podmínky, a mít čistý příjem nepřesahují určitý maximální stanovený limit. Zaměstnáním na plný úvazek se rozumí situace, kdy budete vaše zaměstnání vykonávat ještě po dobu nejméně tří měsíců. Občasná práce, jako například sezónní práce nebo veřejné práce, není pokládána za práci na plný úvazek. červenec

22 Příplatek k rodinným příjmům činí 60 % částky, která se stanoví jako rozdíl mezi rodinnými příjmy (bez příspěvků na PRSI a daně z příjmu) a příslušnou hranicí příjmu, jež závisí na počtu členů rodiny. Příspěvky pro neúplnou rodinu Příspěvky pro neúplnou rodinu jsou vypláceny mužům a ženám, kteří vychovávají jedno či více dětí bez pomoci partnera. O vyplácení těchto příspěvků můžete požádat, jestliže: je vaše nejmladší dítě ve věku 12 let nebo mladší, jste svobodný/svobodná, vdovec/vdova, manžel/manželka vězně, odděleně žijící nebo rozvedený/rozvedená, nebo váš sňatek byl prohlášen za neplatný a se svým manželem/manželkou již nežijete. Na tento příspěvek máte nárok v případě, že jste hlavní osobou zodpovědnou za péči o nejméně jedno dítě, které u vás žije; že žijete odděleně (jste-li se svým partnerem manželé); že vaše příjmy z výdělečné činnosti dosahují nejvýše 425 EUR týdně; že po prozkoumání vašich majetkových a příjmových poměrů splňujete požadované podmínky a dále v případě, že splňujete podmínku obvyklého bydliště. Jak získat přístup k rodinným dávkám? O rodinné dávky se zpravidla žádá na místních úřadech sociální péče. Přídavky na dítě jsou vypláceny každý měsíc a nárok na ně vzniká od 1. dne měsíce, který následuje po narození dítěte nebo po jeho příjezdu do Irska. Žádost podává obvykle rodič dítěte prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na místním úřadě sociální péče, a to do tří měsíců od tohoto data. červenec

23 Kapitola X: Nezaměstnanost Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? Jedná se o dávku, která je pojištěnci vyplácena každý týden po dobu nezaměstnanosti. Pro vznik nároku na dávku v nezaměstnanosti je třeba: splnit požadované podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI, být současně práceschopný a k dispozici pro nástup do zaměstnání, skutečně hledat práci, být starší než 16 let a mladší než 66 let. Osoby samostatně výdělečně činné, státní úředníci a pracovníci veřejné správy, kteří byli přijati do zaměstnání před dubnem 1995, a osoby s příjmem nižším než 38 EUR týdně nemusejí odvádět příspěvky na PRSI, které zakládají nárok na pobírání dávky v nezaměstnanosti. Na vyplácení příspěvku v nezaměstnanosti se vztahují velmi podobné podmínky. Tento příspěvek je nicméně poskytován na základě splnění podmínek týkajících se majetkových a příjmových poměrů a bydliště. Kromě toho není vyžadována žádná minimální doba pojištění. Minimální věková hranice je 18 let. Nárok na dávku v nezaměstnanosti a příspěvek pro uchazeče o zaměstnání může být po určitou dobu pozastaven, například pokud jste byli z práce propuštěni z důvodu vážného pochybení z vaší strany nebo pokud odmítnete vhodnou pracovní nabídku. Sankční sazby plateb byly zavedeny proto, aby podnítily uchazeče o zaměstnání k zapojení se do státního akčního plánu zaměstnanosti a dalších aktivačních opatření. Platby při propuštění pro nadbytečnost Většina pojištěnců je kryta v rámci systému odstupného při propuštění z práce pro nadbytečnost při ekonomických potížích zaměstnavatele (Redundancy Payments Scheme), který spravuje ministerstvo sociální ochrany (Department of Social Protection). Pojištěnec, který ztratí své zaměstnání v souvislosti s ekonomickými problémy na straně zaměstnavatele a který splňuje stanovené podmínky, obdrží určitou paušální částku. Výše této částky závisí na tom, jak dlouho u zaměstnavatele, který jej propustil, pracoval, na jeho věku a na výši peněžité odměny, za kterou pracoval v okamžik propuštění. Zaměstnanec je pokládán za osobu propuštěnou z ekonomických důvodů (pro nadbytečnost), byl-li propuštěn při příležitosti celkového nebo částečného uzavření podniku zaměstnavatele v situaci, kdy podnik snižuje stav svých zaměstnanců dané specializace a dané kvalifikace. Je však třeba upozornit, že nárok na dávky z tohoto systému se odvíjí od délky práce uskutečněné ve službách jednoho (tj. stejného) zaměstnavatele v Irsku, a nikoli od počtu odvedených pojistných příspěvků. Ustanovení právních předpisů EU ve věci sčítání dob pojištění se těchto dávek netýká. červenec

24 Osoba, která získá při propuštění ze zaměstnání odstupné přesahující EUR, může dočasně ztratit svůj nárok na dávky v nezaměstnanosti, a to na dobu až 9 týdnů. Tento nárok neztrácí uchazeči o práci ve věku 55 let a starší. Co je kryto? Dávka a příspěvek v nezaměstnanosti jsou zpravidla vypláceny od 4. dne nezaměstnanosti. Pokud jste však již zažádali o dávky v nemoci nebo o dávku v nezaměstnanosti během přecházejících 13 týdnů, vzniká vám na ně nárok již od 1. dne nezaměstnanosti. Pokud jste bezprostředně před podáním žádosti o příspěvek v nezaměstnanosti pobírali dávku v nezaměstnanosti, neuplatní se žádná karenční doba. Dávka v nezaměstnanosti je vyplácena zpravidla po dobu 312 dnů. Tato doba je však omezena na 234 dnů v případě, že jste od registrace v systému pojištění uhradili méně než 260 týdenních pojistných příspěvků. Tato dávka může být nicméně vyplácena až do dosažení důchodového věku za předpokladu, že příjemce nadále splňuje podmínky pro její pobírání. Příspěvek v nezaměstnanosti se poskytuje po neomezenou dobu až do věku 66 let. Dávka a příspěvek v nezaměstnanosti jsou paušální dávky vyplácené ve výši 188 EUR týdně. Příspěvek v nezaměstnanosti je příjemcům mladším 24 let vyplácen se sníženou sazbou. Příplatky jsou poskytovány určitým kategoriím dospělých a dětí. Lze získat nárok i na další příplatky, jako jsou příplatky v rámci systému doplňkových příspěvků (tj. příplatky na nájem a úroky z hypotečních úvěrů, platby ve výjimečných a naléhavých situacích), přičemž příjemci příspěvku v nezaměstnanosti mohou zažádat o příspěvek na pohonné hmoty. Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? O dávku v nezaměstnanosti je třeba zažádat již od 1. dne nezaměstnanosti. Žádost je třeba předložit na místním úřadě sociální péče. Bydlíte-li od daného úřadu dále než 10 kilometrů (6 mil), můžete žádost zaslat poštou. Pro určení nároku na tuto dávku můžete být požádáni o předložení formulářů pro daň z příjmů, například formuláře P 60 (potvrzení vydávané na konci daňového období). Dávka v nezaměstnanosti je vyplácena každý týden za týden předcházející, a to šekem nebo poukázkou k proplacení na každé poště. červenec

25 Kapitola XI: Minimální zdroje Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje? V případě, že máte v Irsku bydliště a počet vámi odvedených pojistných příspěvků není dostatečný pro získání nároku na některou z dávek sociálního pojištění nebo jste všechny své nároky vyčerpal, můžete mít nárok na dávku nepříspěvkovou. Kromě toho mohou osoby s omezenými finančními prostředky využít řadu nepříspěvkových systémů pojištění proti neočekávaným událostem. V rámci těchto systémů jsou rovněž poskytovány odstupňované peněžité dávky a tyto systémy jsou v Irsku využívány ve větší míře než systém garantovaného nepříspěvkového minima. Mezi tyto zvláštní systémy patří: příspěvek v nezaměstnanosti (Jobseeker s Allowance), příspěvek pro zdravotně postižené (Disability Allowance) vyplácený postiženým osobám ve věku od 16 do 66 let, důchod pro nevidomé (Blind Pension) vyplácený nevidomým a některým slabozrakým osobám ve věku od 18 do 66 let, příspěvek pro neúplnou rodinu (One-Parent Family Payment) vyplácený osobám, které se o své děti starají samy, příspěvek pro soukromé zemědělce (Farm Assist) vyplácený soukromým zemědělcům ve věku od 18 do 66 let s nízkými příjmy, nepříspěvkový vdovský/vdovecký důchod a důchod pro pozůstalého registrovaného partnera (Widow s, Widower s Surviving Civil Partner s (Non-Contributory) Pension), státní důchod (nepříspěvkový) (State (Non-Contributory) Pension). Obecně vzato vám dávky budou přiznány tehdy, pokud budou vaše prostředky (a prostředky vašeho manžela/manželky nebo druha/družky) vyhodnoceny jako nedostačující, tj. pod určitou hranicí. Některé příjmy a majetek se při zkoumání majetkových poměrů neberou v úvahu. Mimoto je třeba být v Irsku považován za obvyklého rezidenta. Pojem obvyklý rezident znamená, že pokud si přejete zažádat a požívat výhod některé z výše citovaných služeb sociální péče, musíte předložit důkaz, že v Irsku běžně žijete nebo že žijete v prostoru zeměpisně vymezeném na Spojené království, ostrovy v Lamanšském průlivu a ostrov Man (Common Travel Area of the UK, the Channel Islands or the Isle of Man) již dlouhou dobu nepřetržitě. Při rozhodování o tom, jste-li obvyklým rezidentem, bude ministerstvo brát v úvahu: místo vašeho hlavního zájmu, délku a nepřetržitost vašeho pobytu v Irsku a dalších částech výše vymezeného zeměpisného prostoru, délku a důvod případné nepřítomnosti v Irsku, povahu a strukturu vašeho zaměstnání, pokud pracujete, váš úmysl žít v budoucnosti v Irské republice, který je zřejmý z předložené dokumentace. červenec

26 Jako garantované nepříspěvkové minimum poskytuje systém doplňkových příspěvků odstupňované paušální peněžité dávky pro osoby, jejichž prostředky nepostačují k uspokojení jejich potřeb. Co je kryto? Nepříspěvkové dávky v maximální výši, včetně příplatků pro manžela/manželku, partnera/partnerku a děti, se vyplácejí v případě, že příjemce nedisponuje žádnými prostředky. V případě, že příjemce má určité prostředky, se vyplácené dávky snižují o tuto příslušnou částku. Systém doplňkových příspěvků nabízí příplatky k příspěvku pro zdravotně postižené, ke státnímu důchodu a k důchodu pro nevidomé, přičemž se jedná o příspěvek pro osamělé osoby, příspěvek na bezplatnou dopravu a elektřinu a příspěvek na poplatky za televizní vysílání a nájem telefonu. Všechny systémy vyplácejí dávky po neomezenou dobu za předpokladu, že jsou splněny stanovené podmínky. Rovněž jsou poskytovány příspěvky na bydlení a vytápění: systém příplatku na nájem nabízí krátkodobou podporu oprávněným osobám žijícím v pronajatých prostorách v soukromém vlastnictví, jejichž prostředky nepostačují k uhrazení nákladů na ubytování a které nemají k dispozici ubytování z jiného zdroje. Výše podpory se liší v závislosti na umístění pronajaté nemovitosti a velikosti rodiny, v rámci systému příplatků na úroky z hypotečních úvěrů je poskytována krátkodobá podpora oprávněným osobám, které žijí v nemovitosti ve vlastnictví žadatele. Výše podpory se liší v závislosti na výši úroků z hypotečního úvěru, příspěvek na pohonné hmoty. Osoby zcela závislé na nepříspěvkovém minimu mají plný nárok na zdravotní péči. Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje? Pro získání příplatků z jakéhokoli systému dávek je třeba podat oficiální žádost. Ověření majetkových a příjmových poměrů je provedeno na základě podrobných údajů uvedených v žádosti. Ve většině případů bude součástí posouzení rovněž pohovor s inspektorem sociální péče, který je zaměstnancem ministerstva sociální ochrany. červenec

27 Kapitola XII: Dlouhodobá péče Kdy máte nárok na dlouhodobou péči? Dlouhodobá péče v Irsku je poskytována v rámci různých systémů. Podpůrné systémy domácí péče a zdravotní péče v pečovatelských domech Ačkoliv v Irsku není žádný zvláštní systém dlouhodobé péče, existuje několik podpůrných systémů určených jako pomoc lidem, kteří vyžadují dlouhodobou péči. Podpůrné systémy domácí péče poskytují finanční podporu na pokrytí nákladů dlouhodobé domácí péče. Žadatelé o tuto podporu musí projít posouzením potřeby domácí péče a jejich financí, aby bylo rozhodnuto, zda a) je dlouhodobá domácí péče tou nejvhodnější možností a b) zda si mohou dovolit finanční spoluúčast na nákladech domácí péče. Kdokoliv, u něhož byla domácí péče vyhodnocena jako potřebná, může využít tohoto podpůrného systému bez ohledu na věk. Podoba domácí péče musí nicméně splňovat kritéria, která pokrývají potřeby individuální domácí péče. Soubory domácí péče jsou určeny těm osobám, které vyžadují střední až značnou podporu v komunitě. Zejména se jedná o starší osoby, které jsou hospitalizovány v nemocnici z důvodu akutního onemocnění/ošetření a u nichž existuje pravděpodobnost, že budou muset být přijaty do dlouhodobé ústavní péče. Dávky při péči o člena rodiny Dávky při péči o člena rodiny jsou vypláceny pojištěnci, který nedávno opustil trh práce, aby se mohl starat o členy rodiny, kteří vyžadují péči na plný úvazek. Mohou být vypláceny pojištěnému zaměstnanci, který se věnuje péči po dobu nejméně 6 týdnů a nejvíce 2 let. Dávky při péči o člena rodiny nepodléhají podmínce ověření majetkových a příjmových poměrů. Pro vznik nároku na tyto dávky musí pracující osoba a osoba/osoby vyžadující péči splnit určité níže vyjmenované podmínky. Pojištěná pracující osoba, která žádá o dávky při péči o člena rodiny: musí dosáhnout věku nejméně 18 let, musí během předcházejících 26 týdnů vykonávat minimálně po dobu 8 týdnů placené zaměstnání, musí splňovat podmínky týkající se odvádění pojistného na PRSI, musí opustit svoje zaměstnání, aby se mohla na plný úvazek starat o osobu vyžadující péči (přičemž toto zaměstnání musela vykonávat minimálně po dobu 16 hodin týdně nebo 32 hodin v průběhu dvou týdnů), nesmí vykonávat placené zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost mimo domov déle než 15 hodin týdně, nesmí bydlet v nemocnici, v pečovatelském domě nebo v jiném podobném zařízení. Osoba nebo osoby, o které pojištěná osoba pečuje: musí být zdravotně postižená do takové míry, že je nutné o ni pečovat a starat se na plný úvazek (je vyžadováno potvrzení od lékaře), červenec

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení Generální konference Mezinárodní organisace práce, jež byla svolána Správní radou Mezinárodního úřadu práce do

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ INFORMACE PRO STUDENTY Účast na důchodovém a nemocenském pojištění, nárok na dávky, práva a povinnosti důchodové pojištění rodičovství OSVČ sirotčí důchod práce v zahraničí ukončení

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6

P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 P r á v n í r a d y n a l e d e n 2 0 1 6 Otázka: Je někde stanovena povinnost chodit na preventivní prohlídky? Odpověď: Ano, tato povinnost je uložena zákonem, a to zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 2 Hmotná nouze (1) Pro účely

Více

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007

PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období 1. července 2006 až 30. června 2007 PÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období 1. července 2006 až 30. června 2007 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn Platné znění částí novelizovaných zákonů s vyznačením změn K části první Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů 4b (1) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních

Více

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 5 26.3.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny

Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny Pojištění k americkým hypotékám České spořitelny O pojištění Proč si sjednat pojištění k americkým hypotékám? Bojíte se, že nebudete mít na splácení americké hypotéky? Jakákoliv ztráta příjmů Vás může

Více

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ

ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZMĚNY V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ od 1. ledna 2010 O změnách NOVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především

Více

Přehled povinností zaměstnavatele

Přehled povinností zaměstnavatele PŘEHLED POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE 300 DÍL 2 Přehled povinností e KAPITOLA 1 Povinnosti e při nástupu 1.1 Povinnosti e 300 ÚKON TERMÍN URČENÍ MÍSTO URČENÍ Před uzavřením pracovněprávního vztahu zajistit,

Více

Smlouva. mezi. Českou republikou a Švýcarskou konfederací. o sociálním zabezpečení. Prezident České republiky a Švýcarská spolková rada,

Smlouva. mezi. Českou republikou a Švýcarskou konfederací. o sociálním zabezpečení. Prezident České republiky a Švýcarská spolková rada, Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení Prezident České republiky a Švýcarská spolková rada, vedeni přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního zabezpečení,

Více

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce

Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Mateřská a rodičovská dovolená v kostce Úvod Milé kolegyně, milí kolegové, milé maminky a tatínkové, rádi bychom Vám za CEITEC MU popřáli hodně štěstí v jednom z nejhezčích období života, ke kterým bezesporu

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ. Článek 1 Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ Č.1080500014 (dále jen smlouva ) Raiffeisenbank a.s. se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 21 Praha 4 IČ:49240901 DIČ: CZ 49240901 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD. Došlo orgánu sociálního zabezpečení:

ŽÁDOST O DŮCHOD. Došlo orgánu sociálního zabezpečení: ŽÁDOST O DŮCHOD příslušníků Policie České republiky, ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb a příslušníků Hasičského záchranného sboru Č.j.: Došlo orgánu sociálního zabezpečení:

Více

3.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce

3.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce Příklady a postupy pro mzdové účetní 1.1 Činnosti v průběhu a na konci měsíce Činnost V průběhu kalendářního měsíce plnit ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám např. nástup ženy na mateřskou

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání

Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání Podmínky pro poskytování přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání ( dále jen PPS ) 1 Definice pojmů 1.1. Službami přenosu digitálního rozhlasového a televizního vysílání se rozumí poskytování

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / POJISTKA (dále také rámcová smlouva ) č. ČSBU 1/2009 uzavřená mezi níže uvedenými společnostmi: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ:

Více

Zákon č. 140/1994 Sb.

Zákon č. 140/1994 Sb. Zákon č. 140/1994 Sb. PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 110/1990 Sb., zákonem č.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. ČSPŘ 1/2011 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ: CZ45244782 zapsaná v obchodním

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní podmínky PPF banky a.s. pro platební karty (dále jen,,podmínky ) jsou vydávány k úpravě vzájemných práv a povinností smluvních

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007

RADA ROZHODNUTÍ. L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 L 327/10 Úřední věstník Evropské unie 13.12.2007 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 5. prosince 2007

Více

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s.

Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. 1 Penzijní plán č. 2 Spořitelního penzijního fondu, a.s. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán, který byl vypracován v souladu s 9 a 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Více

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace

POJIŠTĚNÍ KLIENTA. Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace POJIŠTĚNÍ KLIENTA Vám zajistí peníze na úhradu výdajů v případě nepříznivé životní situace dlouhodobá pracovní neschopnost ztráta zaměstnání plná invalidita úmrtí PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ Soubor pojištění

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění VPP-Ž-0302 1.L.10.01 03/2007 Lazarská 13/8, Praha 2, 120 00, Česká republika Telefon: +420 841 111 121. Fax: +420 225 021 200. www.axa.cz AXA životní pojišťovna

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2005 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Jak se volí do místních zastupitelských sborů

Jak se volí do místních zastupitelských sborů Jak se volí do místních zastupitelských sborů 1 1. Struktura místních zastupitelských sborů a členství v nich... 3 2. Právo být zvolen... 3 3. Kdo může volit v místních volbách?... 5 4. Registr voličů...

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky

Město Kutná Hora. Článek I Účel a předmět vyhlášky Město Kutná Hora Obecně závazná vyhláška 1/2016 o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území Města Kutná Hora Zastupitelstvo města Kutná Hora vydává v

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie LET koordinace sociálního zabezpečení v EU Evropská komise Předpisy EU v oblasti

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Základní prvky daňové techniky 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. 2. Subjekt daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. 4. Zdaňovací

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004

Penzijní plán č. 3. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-3/... platný od 1. 9. 2004 Stránka č. 1 z 12 Penzijní plán č. 3 platný od 9. 2004 Penzijní plán č. 3 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona

ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Oddíl I. 1 Účel zákona Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 592 ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Oddíl I 1 Účel zákona Tento zákon upravuje výši pojistného

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Prospekt k přídavkům na dítě Obsah

Prospekt k přídavkům na dítě Obsah Prospekt k přídavkům na dítě Obsah 1. Kdo obdrží přídavky na dítě?...3 2. Co musíte sdělit své Familienkasse jako osoba oprávněná pobírat přídavky na dítě?...3 3. Na které děti lze přídavky na dítě obdržet?...5

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU

PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU PRACOVNÍ PRÁVO V POLSKU ZÁKLADNÍ INFORMACE Základním právním předpisem upravujícím vzájemná práva a povinnosti stran pracovního poměru v systému polského pracovního práva je několikrát novelizovaný zákon

Více

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011)

Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (aktuální znění účinné od 1. 7. 2011) V návaznosti na článek o ukončování pracovní neschopnosti v rubrice dotazy a odpovědi zveřejňujeme, k oživení a doplnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63,

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 09.08.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 09.08.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 164. Z á k o n ze dne 18. července 1946

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY ZABÝVAJÍCÍ SE VĚCMI PODLE ÚMLUVY Z ROKU 2007 O VÝŽIVNÉM NA DĚTI Publikoval

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy

SMLOUVA O STUDIU. Účastníci smlouvy SMLOUVA O STUDIU I. Účastníci smlouvy 1.Student (studentka)...dosud zájemce o studium, rodné číslo:..., bytem... PSČ:..., dále jen student na straně jedné a 2. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola,

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kladna vydává dne 31.1.2012 podle ustanovení 14, odstavce 2, zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ:00298328 Název vnitřního předpisu: P R A V I D L A pro přidělování bytů ve vlastnictví města Příbora Druh předpisu: PRAVIDLA RADY MĚSTA

Více

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu

Otázky a odpovědi. k dotačnímu titulu Otázky a odpovědi k dotačnímu titulu Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2015 Plzeňský kraj (18. 12. 2015) Čl. V., odst.

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU

ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU ZNĚNÍ ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ K DATU 1.4.2012, po nabytí účinnosti zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických

Více

SMLOUVA mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení

SMLOUVA mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení Bulh. SMLOUVA mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Bulharská republika, vedeny přáním upravit vzájemné vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního zabezpečení,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení, nástroje a nářadí Identifikace zadavatele: Název / obchodní firma Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44 zadavatele: Sídlo zadavatele: Lomená

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV

FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ NÁSTROJE RODINNÉ POLITIKY AKTUÁLNÍ STAV V této kapitole je uveden přehled a popis přímých finančních nástrojů rodinné politiky, které se dají zařadit do oblasti podpory rodiny. Tyto nástroje lze

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky

Allianz Rytmus. Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků. S vámi od A do Z. Smlouva Pojistné podmínky Allianz Rytmus Nejlepší životní pojištění dle hodnocení odborníků Smlouva Pojistné podmínky S vámi od A do Z INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné

Více

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 4 Mzdy a platy Mzda Mzdy a platy peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci Plat Peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání elektronické dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 a 16a zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND339

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání elektronické dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 a 16a zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND339 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1988 Vyhlásené: 20.09.1988 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 26.05.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 152 V Y H L Á Š K A ministerstva

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

ÚMLUVA mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění

ÚMLUVA mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění ÚMLUVA mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění Československá republika a Federativní lidová republika Jugoslávie přejíce si upravit ve vzájemné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. pro poskytování služeb společnosti. I. Definice pojmů platné od 10.2.2009 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro poskytování služeb společnosti Tyto Všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a užívání služeb a podmínky, na základě kterých bude MAXTRON

Více

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 62243136

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 62243136 Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s.

podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Wüstenrot pojišťovna a. s. podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP BX/01 Obsah I. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Vznik a trvání pojištění Článek 3 Uzavření

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka Martina Dyršmída,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DLUHY NEJSOU OSUD ŽIVOTNÍ SITUACE

DLUHY NEJSOU OSUD ŽIVOTNÍ SITUACE DLUHY NEJSOU OSUD ŽIVOTNÍ SITUACE aneb jak se nenechat zaskočit 1 Jak se nezadlužit Život přináší různé zvraty a staví nás před mnohá rozhodování. Často musíme velmi nečekaně řešit závažné problémy a kritické

Více

k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání; elektronická

k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání; elektronická Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.okdrazby.cz a účast na elektronických dobrovolných a nedobrovolných dražbách movitých a nemovitých věcí organizovaných dražebníky na internetovém portálu www.okdrazby.cz

Více

Všeobecné podmínky pro nákup lístku

Všeobecné podmínky pro nákup lístku Preambule Poskytovatel je společnost, která má zájem prodávat Uživateli lístky na základě požadavku Uživatele a poskytovat mu s tím související služby, které mají k zajištění tohoto nákupu Uživateli pomoci.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Oldřich Navrátil

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Oldřich Navrátil Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Oldřich Navrátil Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Cílem mé práce je optimalizace daňové povinnosti

Více

Životní pojištění JUNIOR Invest

Životní pojištění JUNIOR Invest Životní pojištění JUNIOR Invest 07/2013 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Informationen für die Ausländer. Information for foreigners. Информация для иностранцев. Інформація для іноземців. гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл

Informationen für die Ausländer. Information for foreigners. Информация для иностранцев. Інформація для іноземців. гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл Information for foreigners Informationen für die Ausländer Інформація для іноземців Информация для иностранцев Thông tin cho người nước ngoài гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл obsah karta č. 01 karta č.

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Vybavení laboratoří Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma:

Více

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ

MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ MANUÁL PRO POSKYTOVATELE STÁŽÍ v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí 2 Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu:

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

Byt 1 + 1 s lodžií Májová 659/45, Cheb (byt č. 659/22)

Byt 1 + 1 s lodžií Májová 659/45, Cheb (byt č. 659/22) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Byt 1 + 1 s lodžií Májová 659/45, Cheb (byt č. 659/22) Dražební vyhláška pro dražbu nedobrovolnou elektronickou (dle zákona č. 26/2000 Sb. a vyhlášky

Více