Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovné příležitosti. Od nediskriminace k rovným příležitostem"

Transkript

1 Rovné příležitosti Od nediskriminace k rovným příležitostem

2 Rovné příležitosti Dva klíčové prvky všeobecného principu rovných příležitostí jsou zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti (článek 12 Smlouvy o založení Evropského společenství) a stejné odměňování mužů a žen za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (článek 141 Smlouvy o založení Evropského společenství). Měly by být používány ve všech oblastech, zvláště ekonomické, sociální, kulturní a v rodinném životě.

3 Rovnost (rovné příležitosti) žen a mužů Všichni lidé jsou zrozeni jako svobodní a rovní co do důstojnosti a práv. (Všeobecná deklarace lidských práv, článek 1) Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. (Listina základních práv a svobod, článek 1) rovnost stejnost Muži a ženy nejsou stejní, ale jsou si navzájem rovni.

4 Pojmy Pohlaví = zpravidla vrozené, biologicky dané fyziologické rozdíly mezi muži a ženami. Gender = role ženy a muže ve společnosti; sociální pohlaví, rod Na rozdíl od fyzického pohlaví není vrozené ani neměnné, ale společensky konstruované; role žen a mužů se mění a liší se napříč kulturami a historickými etapami vývoje společnosti. Genderové role = soubor pravidel (zpravidla nepsaných, neformálních, společensky vytvořených), které předpisují určité typy chování pouze ženám a jiné pouze mužům.

5 Pojmy Genderový stereotyp = zakořeněné tradiční představy, klišé, předsudky o tom, jaké jsou (správné a neměnné) role mužů a žen ve společnosti. Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro rovnocennou šanci všech (tedy žen i mužů) na účast ve sféře ekonomické, politické, sociální či rodinné. Další pojmy gender budgeting, gender mainstreaming, afirmativní/pozitivní opatření, segregace trhu práce, domácí násilí, násilí založené na pohlaví, násilí na ženách, sexuální obtěžování, skleněný strop, gender pay gap atp.

6 Přínosy uplatňování genderové rovnosti pro společnost/stát Účinné prosazování lidských práv, spravedlnosti Umožnění svobodné volby životních strategií všech lidí Účinná ochrana obětí kriminality (znásilnění, obchodování s lidmi, domácí násilí, ženská obřízka, vraždy ze cti, ) Efektivní využití lidského kapitálu a potenciálu (60% osob absolvujících VŠ jsou ženy) Klíčové pro demografické výzvy (porodnost)

7 Přínosy pro firmy Faktor 1: Mladá populace zaměstnanců/kyň Faktor 2: Starší rodiče a zdravotní omezení Faktor 3: Legislativa Faktor 4: Moderní téma Faktor 5: Konkurenční výhoda na trhu spojená se získáním odborníků/odbornic z oboru Faktor 6: Podpora dlouhodobého ekonomického růstu Faktor 7: Identifikované rozdíly v odměňování Faktor 8: Nevyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení společnosti Faktor 9: Požadavek z mateřské centrály Faktor 10: Možnost financování změn z fondů EU

8 Jak rovnost prosazovat? Celostní genderová analýza Genderová analýza připravované legislativy či přijímaných politik státní správa samospráva Genderový audit podniků (zaměstnavatelů) dovnitř organizace vně organizace Genderová analýza dalších činností gender studies his/herstory věda literatura atp.

9 Právní závazky ve vztahu k rovnosti žen a mužů Mezinárodní závazky OSN (CEDAW) EU (Smlouvy, Směrnice) Vnitrostátní závazky Ústava, Listina základních práv a svobod Antidiskriminační zákon definice diskriminace Zákoník práce zákaz diskriminace v zaměstnávání Zákon o zaměstnanosti zákaz diskriminace v přístupu k zaměstnání Služební poměry

10 Ne/diskriminace Dodržování principu/zásady rovného zacházení = nediskriminace Zásada rovného zacházení = vyloučení jakékoli přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví ve veřejném i soukromém sektoru v oblastech vymezených právními předpisy (zaměstnání, zboží a služby, ) Možnost volby a svobodné rozhodování každého (mužů i žen) o svém životě. Odstraňování překážek omezujících svobodnou volbu. Netýká se jen žen, ale i mužů.

11 Diskriminace Pravidla stanovuje v ČR především Antidiskriminační zákon z. č. 198/2009 Sb. Diskriminace je zakázána v těchto oblastech: zaměstnání, povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, služební poměry, členství a činnosti v organizacích (odbory atd.) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, sociální zabezpečení, sociální výhody, zdravotní péče, vzdělání, zboží a služby, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti

12 Diskriminace Přímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy se s mužem/ženou, protože je muž/žena, zachází méně výhodně než se zachází, zacházelo nebo by se zacházelo s ženou/mužem ve srovnatelné situaci. U přímé diskriminace musí být tzv. diskriminační úmysl. Nepřímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního rozhodnutí, kritéria nebo praxe je osoba jednoho pohlaví znevýhodněna oproti osobě druhého pohlaví vždy za podmínky, že dotyčné rozhodnutí, kritérium nebo praxe nejsou odůvodněné a přiměřené. U nepřímé diskriminace se nezkoumá diskriminační úmysl. Nevyžaduje se, aby diskriminující chtěl diskriminovat, ba ani to, aby o tom vůbec věděl, že diskriminuje. Prokazuje se jen diskriminační dopad.

13 Diskriminace Obtěžování je nežádoucí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí. Sexuální obtěžování je obtěžování, které má sexuální povahu. Pronásledování je nepříznivé zacházení s osobou, k němuž došlo proto, že uplatnila práva proti diskriminaci. Pokyn k diskriminaci je chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby. Navádění k diskriminaci je chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu.

14 Nejčastější diskriminace Přijímání do zaměstnání - důvod rodičovství je důvodem genderovým tedy diskriminace na základě pohlaví. Odměňování ženská práce je hodnocena jinak než mužská práce. Segmentově např. školství, péče vs. stavebnictví, IT sektor. Častý argument nerovného odměňování je to, že se předpokládá, že muž je živitelem rodiny. Kariérní rozvoj - ženy nejsou povyšovány do vysokých manažerských pozic, předpokládá se, že o tyto pozice nemají zájem, protože pečují o rodinu. Příležitosti ženy se méně častěji dostávají k příležitostem, které posunují jejich kariéru na rozdíl od mužů (tzv. Old Boys Networks).

15 Nástroje na posilování rovných příležitostí Férové procesy při náboru i cílený nábor Podpora žen v kariérním rozvoji mentoringové a koučinkové programy, hodnocení práce Zapojení žen do rozhodování Genderové analýzy a audity posouzení fungování vnitřních postupů a firemní kultury Programy work-life-balance fungující pro muže i ženy Benefitní systém pamatující na podporu péče o děti, seniory Pozice firemního ombudsmana řeší nerovné odměňování, přístup, obtěžování Příklady a příběhy úspěšných kolegyň, osvěta, etické kodexy Podání stížnosti na Inspektorát práce, soudní spor

16 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Zpracovala Petra Kubálková Praha, 2014

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M.

ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. ROVNÉ POSTAVENÍ ŽEN A MUŽŮ NA TRHU PRÁCE Zpracovala JUDr. Barbara Havelková, LL.M. I. Který zákon se uplatní na mou situaci?... 1 Ústavní pořádek... 1 Antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., dále

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

N á v r h ČÁST PRVNÍ ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ P ř í l o h a N á v r h ZÁKON ze dne 2007, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích Universita Karlova v Praze Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Název diplomové práce: Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.

METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ. evropský sociální fond v ČR. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr. METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ evropský sociální fond v ČR PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz METODIKA DODRŽOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Obsah

Více

Percepce administrátora z pohledu gender

Percepce administrátora z pohledu gender UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Percepce administrátora z pohledu gender Jan Žárský Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr. Michal Čermák Praha 2012 Kampaň Evropské komise v boji proti diskriminaci PROJEVY A FORMY DISKRIMINACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Mgr.

Více

Diskriminace v pracovním právu

Diskriminace v pracovním právu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Diskriminace v pracovním právu (rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce) Bakalářská práce Autor: Eva Machová Právní administrativa

Více

Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi

Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra Pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Princip zákazu diskriminace a jeho aplikace v praxi Ondřej Stojaspal 2009 Prohlašuji, že jsem Diplomovou

Více

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu

Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu Moderní společnost a její proměny: Gender v managementu I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech III. Odměňování manažerů dílčí studie

Více

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH

JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH JAK ZAJISTIT ROVNOST V ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH V předešlých textech jsme si ukázali, že rovné příležitosti mezi ženami a muži se týkají i odměňování. Ostatně odměna zaměstnanci za jeho efektivní působnost

Více

Gender Mainstreaming v odborném vzdělávání a výcviku

Gender Mainstreaming v odborném vzdělávání a výcviku Gender Mainstreaming v odborném vzdělávání a výcviku 0 GENDER MAINSTREAMING Obsah: 1. Obecné aspekty... 2 Proč genderový mainstreaming v projektu Leonardo Assure?... 2 Kariéra pro ženy... 2 Časté argumenty

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů

1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1 Tvorba plánu rovnosti, analýza rozdílu v platech žen a mužů 1.1 Osnova modulu 1) Úvod do problematiky 2) Základní pojmy 3) Legislativní úprava 4) Plán rovnosti žen a mužů 5) Praktické příklady 6) Literatura

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO

Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu. Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO Rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu Mgr. Petra Havlíková Genderová expertka VŠB-TUO 2 Řešení problematiky rovných příležitostí na VŠB-TUO, včetně vybudování univerzitní mateřské školy Genderová

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání Publikace byla vydána v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Vzděláním k překonání genderových stereotypů a nerovností, který byl

Více

Diskriminace v pracovním právu

Diskriminace v pracovním právu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Diskriminace v pracovním právu Bakalářská práce Autor: Petra Šťastná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef František

Více

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 -

Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Semináře pro zvyšování informovanosti v oblastech nediskriminace a rovnosti zaměřené na organizace občanské společnosti - VT/2010/007 - Příručka školení o potírání diskriminace podklady k situaci v České

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální

Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální GenCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Rovné příležitosti žen a mužů v České republiceaktuální situace

Více