ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště"

Transkript

1 ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště Čtěte až do konce, najdete spoustu zajímavých informací pro další studijní rok

2 Milé spolužačky a milí spolužáci, tak jak jsem Vám v prvním čísle dala na vědomí, zakládalo se naše periodikum, které jen ve stručnosti popisuje náš život a studium na U3V při obchodní akademii. V současné době můžu říct, že úmysl založit náš časopis se povedl. Naše periodikum je založeno pod názvem ÚTŘIVÉČKO. Olga Švecová studentka 2U3V A NYNÍ BUDE JEN NA NÁS VŠECH, ABY NAŠE PERIODIKUM ŽILO A VĚŘÍM, ŽE ŽÍT BUDE.

3 Školní rok 2011/2012 a jeho první ročník Studium vždy začíná slavnostní imatrikulací V měsíci září 2011 byl zahájen devátý ročník studia na Univerzitě třetího věku při Obchodní akademii v Uherském Hradišti. Hlavním garantem U3V je Univerzita Palackého v Olomouci, která se stala během uplynulých let významnou institucí pro seniory. O studiu na U3V je velký zájem nejen z města Uherském Hradišti, ale i z okolí. Do prvního ročníku se může přihlásit max 60 posluchačů, u zápisu bylo 56 zájemců o studium. Vlastní slavnostní imatrikulace posluchačů proběhla v aule obchodní akademie počátkem měsíce října 2011 za přítomnosti představitelů Univerzity Palackého, prorektora pro komunikaci a vzdělávání JUDr. Mag. iur Michala Malacky Ph. D., MBA a proděkanky PhDr. Kláry Bendové, za město Uherské Hradiště byl imatrikulaci přítomen místostarosta Ing. Stanislav Blaha, který krátkým projevem pozdravil přítomné, poté se slova ujal pan ředitel Ing. Jiří Durďák, který popřál všem posluchačům hodně zdaru ve studiu, v městě, které je nazýváno srdcem Slovácka, v malebném a kulturním městě se spoustami škol, je to město vhodné k tomu, abyste zde znovu po letech zasedli do školních lavic, znovu prožívali ony krásné pocity studentských let. Fotodokumentace z imatrikulace v Uherském Hradišti

4 Statistika nuda je. tak začíná jedna písnička Druhý ročník v číslech Při pohledu na společnou fotografii třídy při návštěvě Univerzitního města Olomouce, mě napadla myšlenka podívat se na třídu v rámci čísel. Druhý ročník U3V při obchodní akademii v Uherském Hradišti navštěvuje 43 posluchačů v poměru 36 žen a 7 mužů. Nejstarší posluchačka je narozena v roce 1938, rok 1939 má jedna posluchačka a jeden posluchač a rok 1940 má jedna posluchačka. Nejvíce, a to sedm, posluchačů je narozeno v roce 1947, následuje rok 1945 s pěti posluchači a rok 1948 a 1951 se čtyřmi posluchači. Nejmladší, dvě posluchačky, se narodily v roce Věkový průměr třídy je 63 let. Ve třídě převládá jméno Marie 7x, počtem 4x je na druhém místě jméno Věra, třikrát je zastoupeno jméno Anna, dvakrát Olga, František, Jan, Ludmila, Zdenka, Božena, Antonie, jedenkrát pak jména Libuše, Miroslava, Jitka, Hedvika, Eva, Jarmila, Jaroslava, Vladimíra, Petr, Alena, Vladimír, Václav, Pavla, Taťána, Stanislava. Sedm posluchačů a posluchaček má u svého jména titul např. Bc., MuDr., Mgr., Ing. Olga Švecová studentka 2U3V

5 Studium druhého ročníku U3V zahájeno V úterý 13. září 2011 byl v učebně 333, obchodní akademie zahájen akademický rok pro posluchače U3V. Zaplněná učebna odhadem 50 posluchačů v 15 hodin vřelým potleskem přivítala PaedDr. Marii Ančíkovou, která svým úsměvem a vlídným slovem uvítala všechny přítomné. Dále pak informovala o studijních plánech, povinnostech a organizačních záležitostech. V průběhu pak uvítala a představila odborného garanta U3V na OA Ing. Ingrid Ilčíkovou, na kterou posluchači měli ještě několik organizačních dotazů. Po všech předaných a vysvětlených dotazech byla posluchačům představena historička umění ze Slováckého muzea PhDr. Milada Frolcová, která všechny posluchače druhého ročníku U3V seznámila s osnovou výuky celoročního kurzu Umění. Poté již následovala poutavá přednáška o historických stavbách, památkách, umělcích v městě Uherské Hradiště. Její poutavý výklad byl doplněn obrázky staveb, hradeb, obrazů, soch a výzdob v kostelech. Neuvěřitelně rychle uplynuly první dvě hodiny zajímavé přednášky, která byla ukončena upřímným potleskem. Fotodokumentace: Pár zastavení v Uherském Hradišti

6 Zimní semestr druhého ročníku Čas plyne, tak jak plyne voda v řece Moravě, a tak stejně plyne čas i posluchačům druhého ročníku U3V při obchodní akademii v Uherském Hradišti. V měsíci září se posluchači U3V poprvé sešli s přednášející PhDr. Miladou Frolcovou. První dvouhodinová přednáška byla věnována antice v Řecku, Itálii. V dalších hodinách pak následoval romantismus, gotika, renesance atd. A najednou je tu již 15. listopad 2011 a posluchači se scházejí již po šesté a předposlední přednášce. Při této dvouhodinovce se přítomní seznamují s manýrismem a raným barokem. Při sledování výkladu a prohlížení obrázků k dané tématice výuka uběhla velmi rychle. Krátké přestávky využívá ročníková učitelka PaedDr. Marie Ančíková k převzetí indexů a evaluací - hodnocení za zimní semestr. Přednášející přechází k diskuzi s posluchači. Po krátké přestávce a dobrání probírané látky hodina končí potleskem a slovy díků jako malá odměna od posluchačů. 13. prosince 2011 se sejdou posluchači druhého ročníku U3V naposled v tomto roce. Při této výuce proberou další látku a po zadání témat ke kolokviu se s přednášející rozloučí a sejdou se s ní při kolokviu v letním semestru. A co říci na závěr tohoto zimního semestru? Myslím, že stačí to prosté slůvko DĚKUJEME a smekáme před znalostmi přednášející. Fotodokumentace 1/Posluchači se scházejí 2/přednášející při výuce 3/ přednášející při diskuzi 4/ ročníková učitelka

7 Naše motto: A tak začni studovat, času nebudeš litovat, co Ti v hlavě zůstane, nikdo už Ti z hlavy nesmaže! Nejen na půdě školy, ale i v bydlišti oslavenců, případně na kávě před vyučováním. Tam všude se setkávají posluchači U3V v družné besedě a tak přispívají k utužení vzájemných vztahů. Sepsala: Olga Švecová Motto dodala: Věra Tománková

8 Zimní semestr třetího ročníku Třetí ročník končí svůj zimní semestr v oboru Kulturně náboženská problematika v dějinách a současnosti Kultura v minulosti a přítomnosti Velká Morava. Přednášejícím je prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Jako ročníková učitelka jsem pročetla všechna evaluační hodnocení svých studentů seniorů. Pochvalovali si výběr tématu, způsob přednesu, učebnu, prostě všechno. Zbývá mně již přečíst jen pár hodnocení a jednu evaluaci najednou musím číst znovu a znovu. Posluchačka píše svůj názor a úplně nádherně hájí svůj rodný kraj. (Ing. Ingrid Ilčíková) přednášející je vynikající znalec dané problematiky, většina posluchačů je výkladen nadšena. Jsou to samí místní rodáci já jím nejsem. Moje země zaslíbená je o 150 km víc na sever. Drsná, ale nádherná. Severní Morava! Návštěvníky moc nepřitahuje, nemá něco jako tady víno a historické památky? Olomouc, Bouzov, Javoříčské jeskyně a něco málo dalších zajímavostí. Známé jsou nádherné Jeseníky s majestátným Pradědem, které se na jihu rozpustí do úrodní Hané a na jihozápadě potom přejdou do mírné krásy Českomoravské vrchoviny. Pole a louky se střídají s rozlehlými jehličnatými lesy. Prameny budoucích říček, spěchající ze svahu jsou divoké, ale vzápětí se mění v mírné potoky, líně se vlekoucí uprostřed něžných louček, které se na jaře zaplní květy bledulí. Vesnice jsou zde malé a ne tak opravené jako na jižní Moravě. Ale zvláště na jaře, kdy z rozkvetlých ovocných stromů vykují jen střechy, připomínají pořád vesnice z knížek Josefa Lady. Dost romantiky, zpátky k realitě, to je k U3V. Nejsem tedy nadšená tématem, leč rozhodla jsem se to nevzdát! Vytáhla jsem knihu Toulky českou minulostí (další už jsou připravené také) a pěkně každý den 30 stran! A to by v tom byl čert, abych se o té Velkomoravské říší také něco nenaučila!? Marie Filipová studentka třetího ročníku

9 Počínaje měsícem lednem 2012 začala studentům U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti druhá půle výuky - letní semestr. První ročník pokračuje ve výuce Počítačová gramotnost. Ve skupinách základních a pokročilých pod vedením vyučujících pana ředitele Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Bc. Martina Šimůnka a Mgr. Igora Osohy zvládají náplň tohoto vzdělávacího modulu. Posluchači velmi pozorně sledují výklad, praktické ukázky vyučujících a s pomocí asistentek si vše zkoušejí. Vše, co se při výuce naučí, doma znovu odzkouší, pak zúročí při zpracovávání seminární práce ke kolokviu za první ročník.

10 Jen tak k pousmání Nemohu dnes odpovědět na žádné y, něco se zhroutilo na mém počítači a taky se mi ztratila myš.

11 Druhý ročník zahájil letní semestr Závěr měsíce ledna je ve znamení, kdy se na školách rozdává pololetní vysvědčení neboli hodnocení, ale pro posluchače U3V druhého ročníku při Obchodní akademie v Uherském Hradišti to byl právě 31. leden 2012, kdy zahájili letní semestr. Všechny přítomné posluchače přivítala garantka U3V Ing. Ingrid Ilčíková, která přítomné informovala o výuce v letním semestru a o tvorbě periodika U3V. Poté přivítala a představila přednášejícího ředitele Slováckého divadla v Uherském Hradišti pana Mgr. Igora Stránského. Ten posluchače seznámil s osnovou výuky na téma Divadlo aneb prkna, co znamenají svět. Úvod přednášky patřil Vzniku divadla, divadlu v antickém Řecku, Římě, po té následovalo divadlo v době renesance, baroka, romantismu, v různých zemích, různých tvůrců děl např. Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Sen noci svatojánské, Višňový sad, Tři sestry, Lakomec, Revizor. Při své přednášce samozřejmě nezapomněl také na České divadlo např. Juliuse Zeyera, Aloise Jiráska, Aloise a Viléma Mrštíkovy, Ladislava Stroupežnického a další. Druhá hodina byla věnována úspěšnému Slováckému divadlu, které má v současné době přes předplatitelů. Pohovořil o složení sboru, technickém vybavení divadla, o zázemí pro herce, tvorbě her, zkouškách a dalších věcech patřící k divadlu. Výuka uběhla velmi rychle. Posluchači zasypali pana ředitele dotazy a ten velmi trpělivě a zodpovědně posluchačům odpovídal na všetečné dotazy. Vřelý potlesk a slova díků zakončily velmi zajímavou přednášku ředitele Slováckého divadla Igora Stránského.

12 Co se děje u třeťáků? Téměř v závěru je výuka prof. Pojsla na téma Velká Morava. Již se odevzdávají práce ke kolokviu. Vše se připravuje na slavnostní promoci, která bude 12. dubna 2012 na fakultě přírodovědecké v Olomouci. Ve fázi přípravy a domlouvání je závěrečná odborná exkurze do Vídně, kdy milým průvodcem bude opět prof. Pojsl. Akce se bude konat 23. května. A máme se na co těšit. Ani studenti posledního ročníku nezahálí a připravili pár článků, vzpomínek, hodnocení do svého časopisu.

13 Čas běží Již od zrodu světa nám všem čas neúprosně připisuje léta. Ano, tak tomu velí zákon přírody a ani dnes při velmi vyspělém, přetechnizovaném světě tomu nemůže být jinak. Po celoživotním úsilí v pracovním procesu a starosti o rodinu se pomalu a jistě dostáváme do období, kdy pro nás končí životní tempo a přichází čas důchodový. Přicházejí chvíle, kdy nás nebudí budík ke každodenním povinnostem, a můžeme se věnovat tomu, co jsme stále odkládali na dobu důchodu. V domácnosti a kolem rodinného domu je stále práce. Zahrada taky potřebuje mnoho času, který je zapotřebí k tomu, aby byla oázou vzhledu a pohody. Nejen prací naplňujeme svůj čas, kniha je dobrou společnicí, poslech rádia, cestování, pobyt v přírodě a pro mne velký vztah k folkloru, pro který žiji od mládí. Tuto tradici našich předků se snažím předávat mladé generaci, příprava a šití krojových součástí zabírá mnoho času. A tak se mi zdá, že mi čas nestačí a zdá se mi, že den je kratší než ve skutečnosti. Pro dobré přátele si také musíme najít čas a společně posedět a sdělit si svoje zážitky. Moje dlouholetá kamarádka mi nabídla, zda nechci chodit do školy, že ona chodí a je to moc zajímavé. Tak po vyplnění přihlášky v roce 2006 se stávám odrostlejší žákyní Univerzity třetího věku při obchodní akademii v Uherském Hradišti. Dnes jí s vděčností za tento krok děkuji a jsem velmi šťastná, že můžu být posluchačkou hodnotných přednášek, které mne obohacují o nové poznatky již 6 rokem. Tímto bych chtěla vyjádřit poděkování vedení školy, že nám dříve narozeným umožnilo i po létech znovu zasednout do lavic, poznat nové přátele a těšit se ze života. V neposlední řadě patří vděk i naší třídní Ing. Ingrid Ilčíkové, která se o nás s velkým zájmem stará a připravuje chvíle radosti a potěšení. Emilie Morozová studentka třetího ročníku U3V

14 Smysl mého života Nejen sám život, ale i hledání jeho smyslu je třeba nesmyslné. Je to Sisyfofský úkol, při jehož plnění se balvan hledání člověku těsně před vrcholem vysmekne a skutálí se dolů k úpatí hory. Někdy se mu vysmekne už na počátku tohoto marného úsilí, to když se hledající pudově pokouší najít smysl života v získání a udržování bohatství či moci nad druhými lidmi. Člověk zpočátku se cítí šťasten, ale dříve či později si uvědomí, že všechno úsilí co získal, zde jednou zanechá. A ani to, že něco ze svého usilování předá svým potomků, jej nemůže uspokojit.většinou ten, kdo má bohatství a moc je spoutáván snahou je udržet a tato pouta předává potomkům spolu se svým majetkovým mocenským odkazem. Ne tak, to nejsem já. Dovedu se zcela odevzdat hudbě a vnímat ji tiše se zavřenýma očima. Jsem šťastná, když vidím krásné fotografie a obrazy. Vážím si každého dne života, těším se ze všeho, co je kolem mne a tím děkuji těm, kteří mi to umožňují. Celý život hledám začátek klubíčka, které by se dalo lehce rozvíjet. Ale vždy narazím na přetrženou nitku a dá mně hodně práce najít ten správný začátek. Někdy to trvá i léta, než jej objevím. Už třetím rokem chodím na U3V. Právě probíráme psychologii. Na zakončení tohoto semestru (2005) jsem dostali zadání vypracovat esej na téma Smysl mého života. Tak to mě zaskočilo. Nevím, jestli jsem někdy přemýšlela nad smyslem mého života. A kdybych se i zamyslela, tak nevím, kam bych došla. Od svých prvních krůčků jsem toužila po pohlazení a lásce. Takové něžné pohlazení maminčino. Takovou laskavou lásku, kterou umí dát jen maminka. Moje maminka zemřela mladá, nepoznala jsem ji. Nebudu psát jen smutné myšlenky. V životě, ale je třeba si vybírat jen ty dobré okamžiky, protože z těch ponurých myšlenek se nedá dobře žít. Tady mě napadá Tulák po hvězdách od J. Londona nebo romantický Monte Christo, kteří se snažili být svobodní i v nesvobodě těla a věřit. Vždyť někde je psáno věř a víra tvá tě uzdraví. Přece paměť je tak nádherně uzpůsobená, že umožňuje potlačit negativní vzpomínky a zachovat si jen ty lepší. Ne nadarmo se říká, že kdyby člověk nezapomínal, tak by se zbláznil. Tady je na místě ta dětská definice paměti paměť je to, čím zapomínáme.

15 Když jsem dnes doprovázela svoji vnučku na vlak a ona mě ještě na rozloučenou u vlaku rukou pohladila vlasy, odcházela jsem domů se svěšenou hlavou. Přemýšlela jsem. Doma jsi si stoupla k zrcadlu, abych se podívala do svých očí. Zářily Mám kolem sebe hodně lásky Jsem šťastná. Došla jsem k závěru, že individuální lidský života má i nemá smysl, obojí platí zároveň, záleží na úhlu pohledu. Život sice funguje podle zákonitosti vycházející z duality, ale otázka zda má smysl stojí mimo dualitu a tam platí ano i ne současně. Dagmar Čechová studentka třetího ročníku Evaluace našeho posledního semestru Přesto, že chodím již podruhé na UV v uherském hradišti, vždy mě velmi zaujme školní nálada.. Vtáhne mě znovu do dění studentského života, protože přednášená témata jsou poutavá a zajímavá. Práce na počítači, Počítačová gramotnost pokročilí uživatelé 1. ročník přednášející Ing. Jan Slováček. Následuje 2. ročník Umění lektorka PhDr. Milada Frolcová a třetí poslední ročník s tématem Velká Morava. Zde je přednášejícím prof. PhDr. Miloval Pojsl, který je perfektní a precizní ve svém oboru. Patří mu velký dík za jeho přednes na téma Velké Moravy, které je k výročí příchodu byzantských věrozvěstů Cyrila a Metodě (v roce 2013). Jsou to oni, kteří vytvořili slovanské písmo glagolici hlaholici, liturgický jazyk, zahájili překlad Bible do staroslověnštiny. Přišli na žádost moravského knížete Rostislava. Chci také poděkovat naší milé třídní ing. Ingrid Ilčíkové, která nás dovedla až do třetího ročníku. V dubnu již budeme promovat v Olomouci. Jen se dožít! Přeji srdečně všem studentům i přednášejícím lektorům hodně zdraví a pohodu. Libuše Bradáčová studentka třetího ročníku

16 Jak hledat sám sebe Před třemi lety jsem dostala za úkol přečíst knihu Sedm návyků skutečně efektivních lidí a napsat o ní úvahu. Kniha sama se pro mě stala téměř nepostradatelnou. Dost často se k ní vracím a pořád něco nacházím. Možná by mohla být inspirací "jak hledat sám sebe" i pro další osoby. Marie Filipová studentka třetího ročníku Stehen R. Covey - 7 návyků vůdčích osobností Kdo je člověk? Člověk je jediný tvor, který je schopen uvědomit si sám sebe. Co to znamená v životě? Má to ten význam, že rozhodujeme sami o sobě, o způsobu a významu svého života a tím spějeme k nějakému vytouženému cíli. Ale proč tedy značná část lidí není se svým životem spokojena? Něco neustále hledá, něčeho se bojí, něco jim uniká. Nejsou spokojeni s dětmi, s partnerem, s rodinou. Jiní zas nejsou spokojení v práci, kde jim všichni házejí klacky pod nohy a oni tak nemohou dosáhnout výš, kde už dávno mají být. A co ti, co nadávají na politiku. Ví jak by se to mělo dělat, a potom nejdou ani k volbám! Někdo nebo něco je toho příčinou a oni s tím nic nezmůžou, tak raději nečinně sedí dál. A další část nespokojenců, o kterých to okolí většinou ani neví. Naopak, navenek působí jako vyhledávané osobnosti, ale sami v sobě zápasí s nejistotou, ješitností, závistí a kdo ví čím ještě. Ti vedou dilema, hledají důvody v dětství, v partnerovi, v šéfovi atd. Zabývají se sami sebou, okolí s tím většinou neotravují, ale svůj život nežijí naplno. Každý jsme se narodili jiným rodičům, v jiném prostředí, s různými genetickými předpoklady a to ovlivnilo naše názory a pohled na svět. Tyto názory ale mohou být zkreslené, špatné nebo přežité. My sice víme proč se nám nedaří, proč narážíme, ale co s tím můžeme udělat, když se nám dělo nebo děje to a ono? Ale toto vysvětlení problému nám život nezlepší. Co tedy s tím? Že nás, ještě jako dítě někdo odstrkoval, nevěnoval se nám a říkal nám že nic neumíme? Ale my jsme lidé, a dostali jsme od přírody do vínku schopnost volby odezvy = proaktivnost a můžeme to změnit. Že máme partnera, který na nás neustále nemá čas? Ale to přece neznamená, že budeme čekat do nekonečna až si třeba jednou vzpomene. Je nutné postavit se na vlastní nohy! Máme strach, že nás opustí? Ano, opustí jestli k nám nic necítí, ale v opačném případě si to rozmyslí a začne o nás bojovat. A to my přece chceme! Nechtějme si svoje místo

17 na slunci vydobýt tím, že budeme neúměrně hodní. Naučme se říkat ne! Jinak budeme šéfovi plnit každý (i nesplnitelný úkol), tahat práci domů i chřipku přechodíme, jen abychom byli my ti dobří! Stojí nám ta vyčerpanost za tu pochvalu? Buďme obětaví, ale v takové míře jakou zvládneme a tam, kde je to třeba, kde to někomu pomáhá a nám neškodí! Jak na to? Zamysleme se nad tím, co jsme v životě chtěli, kam až jsme dosáhli a jak moc jsme nebo nejsme spokojeni. Z chyb se poučme a stanovme čeho ještě chceme dosáhnout. Stanovme si svoje osobní poslání. Takové, které je založeno na základních principech jako je slušnost, čestnost, důstojnost, obětavost, trpělivost atd. Ty nás nezradí, ty jsou trvalé. Často je skloňujeme ve všech pádech a při naplňování našich přání a představ nám nějak unikají a řídíme se povrchními hodnotami. Naučme se rozlišovat mezi naléhavým a důležitým. Naslouchejme svému okolí! Často se cítíme nevyslyšeni, ale sami naslouchat neumíme. Ale ne naslouchat tím stylem, že sice posloucháme, ale hlavou se nám honí, co všechno ještě musíme vyřídit Opravdu naslouchat a chtít porozumět! Proč si myslíme, že naše názory jsou ty nejoriginálnější? Proč si neposlechneme a nesnažíme se porozumět pohledu na problém i těch druhých? Je to tak těžké? Určitě není. Chce to pevnou vůli a začít na sobě pracovat. Pracovat pomocí sedmi návyků. Kterých? Následujících 1. Buďme proaktivní naše chování je funkcí našich rozhodnutí, nikoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Přebíráme iniciativu i odpovědnost za to, aby se věci staly 2. Začínejme s myšlenkou na konec znamená to vědět kam jdeme, abychom mohli lépe pochopit, kde jsme teď, a ujistit se, zda kroky, které podnikáme, jsou ve správném směru

18 3. Dejme přednost důležitým věcem je to naplnění, uskutečnění, přirozený projev návyků 1 a 2. Je to vynaložení svobodné vůle na to, abychom se soustředili na principy. Je to každodenní činnost. 4. Mysleme způsobem výhra/výhra charakter, ohleduplnost, odvaha, vztahy, dohody (pochopení pro druhé, věnujme pozornost maličkostem, dodržujme závazky, vyjasněme si závazky, upřímně se omluvme, kdykoliv je k tomu důvod, respektujme zákony lásky a života) 5. Nejdříve se snažme pochopit, potom být pochopeni schopnost komunikace, emfatické naslouchání, stanovme diagnózu dříve než začneme předepisovat, pochopení a vnímání 6. Vytvářejme synergii (součinnost, spoluvytváření) znamená to, že celek je větší než součet jeho částí, protože vztahy, které existují mezi jednotlivými částmi, jsou samy o sobě také součástí celku. Synergie je podstata vůdcovství opírajícího se o principy 7. Ostření pily je to zachování a zvyšování nejvyššího našeho bohatství nás samotných. Je to obnova čtyř dimenzí naší podstaty fyzické, duchovní, duševní a společensko-citové. Zvládnutím návyků 1, 2 a 3 dosahujeme nezávislosti a osobního vítězství a můžeme pokračovat s návyky 4, 5, a 6, jejichž zvládnutím dosáhneme veřejného vítězství. Návyk 7 je návykem nepřetržitého předpokladu zdokonalování, který vytváří vzestupnou spirálu růstu, která nás povede na nové, vyšší úrovně chápání a prožívání každého z těchto návyků. A na závěr dvě citace z knihy: Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které mohu a musím změnit, klid, abych se smířil s věcmi, které nemohu změnit a moudrost, abych je uměl rozlišit. Mnohem víc nás zraňuje náš dobrovolný souhlas s tím, co se nám děje, než to, co se nám děje.

19 Co chystáme na naší Univerzitě třetího věku na příští školní rok? KLIDNĚ POKRAČUJTE VE SVÉM STUDIU A K TOMU SI MŮŽETE PŘIBRAT JEŠTĚ DALŠÍ ZAJÍMAVÉ OBORY NA NAŠÍ U3V!!!! 1. Pokud máte chuť si v průběhu celé školního roku rozšířit své jazykové znalosti, tak nabízíme KURZY CIZÍHO JAZYKA PRO SENIORY. Více informací Mgr. Leona Hrabcová, Přihlášky jsou na vrátnici, informace jsou také vystavené na webu oauh.cz studium univerzita třetího věku 2. Další odborné celoroční vzdělávaní nabízíme mimořádně v oblasti FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO SENIORY. Přednášet budou odborníci z České národní banky přímo u nás v Uherském Hradišti! To tu ještě nebylo! Poplatek jen Kč 1100,--/rok. Přihlášky jsou na vrátnici (hlásit se můžete také na adrese informace jsou vystavené na webu oauh.cz studium univerzita třetího věku. Spěchejte, počet míst je omezený 3. Samozřejmě, že další slavnostní imatrikulaci kulatou, již desátou 4. Určitě pokračování vašeho nepravidelného periodika Útřivéčka

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky, milí spolužáci. Minulé číslo našeho časopisu ÚTŘIVÉČKO vyšlo počátkem měsíce února. Koncem ledna dostávali žáci svá

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ:

PorCeTa, o.p.s. SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ. nabídka programů prevence rizikového chování KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: PorCeTa, o.p.s. nabídka programů prevence rizikového chování SOCIÁLNÍ SÍTĚ, KYBERŠIKANA, BEZPEČNOST VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ 6 KONTAKT PRO OBJEDNÁVÁNÍ: SÍDLO ORGANIZACE: JMÉNO: Mgr. Radka Šimonová NÁZEV: PorCeTa,

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže

Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Podmínky III. ročníku malířské soutěže dětí a mládeže Jihomoravský kraj v zájmu podpory regionálního cítění a povědomí mladé generace o historii a přírodě vyhlašuje malířskou soutěž pro děti a mládež.

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Studium na vysoké škole

Studium na vysoké škole Studium na vysoké škole doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. vedoucí katedry prorektor pro rozvoj a informatizaci Struktura univerzity Rektor prorektoři, kvestor Akademický senát OU Správní rada OU Děkan proděkani,

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Cvičení za společenských věd

Cvičení za společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení za společenských

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY

ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY ODBORNÉ PRAXE PROJEKT MODERNIZACE STUDIA APLIKOVANÉ MATEMATIKY 119 praxí (splněno na 170 %) REALIZOVANÉ PRAXE (ZÁŘÍ 2010 ČERVEN 2013) 69 bakalářských odborných praxí 50 magisterských odborných praxí Spolupracující

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Domov. Srdce v dlaních

Domov. Srdce v dlaních Domov Srdce v dlaních 12.číslo Zpravodaj Listopad 2014 Horoskop Štír Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více