ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště"

Transkript

1 ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště Čtěte až do konce, najdete spoustu zajímavých informací pro další studijní rok

2 Milé spolužačky a milí spolužáci, tak jak jsem Vám v prvním čísle dala na vědomí, zakládalo se naše periodikum, které jen ve stručnosti popisuje náš život a studium na U3V při obchodní akademii. V současné době můžu říct, že úmysl založit náš časopis se povedl. Naše periodikum je založeno pod názvem ÚTŘIVÉČKO. Olga Švecová studentka 2U3V A NYNÍ BUDE JEN NA NÁS VŠECH, ABY NAŠE PERIODIKUM ŽILO A VĚŘÍM, ŽE ŽÍT BUDE.

3 Školní rok 2011/2012 a jeho první ročník Studium vždy začíná slavnostní imatrikulací V měsíci září 2011 byl zahájen devátý ročník studia na Univerzitě třetího věku při Obchodní akademii v Uherském Hradišti. Hlavním garantem U3V je Univerzita Palackého v Olomouci, která se stala během uplynulých let významnou institucí pro seniory. O studiu na U3V je velký zájem nejen z města Uherském Hradišti, ale i z okolí. Do prvního ročníku se může přihlásit max 60 posluchačů, u zápisu bylo 56 zájemců o studium. Vlastní slavnostní imatrikulace posluchačů proběhla v aule obchodní akademie počátkem měsíce října 2011 za přítomnosti představitelů Univerzity Palackého, prorektora pro komunikaci a vzdělávání JUDr. Mag. iur Michala Malacky Ph. D., MBA a proděkanky PhDr. Kláry Bendové, za město Uherské Hradiště byl imatrikulaci přítomen místostarosta Ing. Stanislav Blaha, který krátkým projevem pozdravil přítomné, poté se slova ujal pan ředitel Ing. Jiří Durďák, který popřál všem posluchačům hodně zdaru ve studiu, v městě, které je nazýváno srdcem Slovácka, v malebném a kulturním městě se spoustami škol, je to město vhodné k tomu, abyste zde znovu po letech zasedli do školních lavic, znovu prožívali ony krásné pocity studentských let. Fotodokumentace z imatrikulace v Uherském Hradišti

4 Statistika nuda je. tak začíná jedna písnička Druhý ročník v číslech Při pohledu na společnou fotografii třídy při návštěvě Univerzitního města Olomouce, mě napadla myšlenka podívat se na třídu v rámci čísel. Druhý ročník U3V při obchodní akademii v Uherském Hradišti navštěvuje 43 posluchačů v poměru 36 žen a 7 mužů. Nejstarší posluchačka je narozena v roce 1938, rok 1939 má jedna posluchačka a jeden posluchač a rok 1940 má jedna posluchačka. Nejvíce, a to sedm, posluchačů je narozeno v roce 1947, následuje rok 1945 s pěti posluchači a rok 1948 a 1951 se čtyřmi posluchači. Nejmladší, dvě posluchačky, se narodily v roce Věkový průměr třídy je 63 let. Ve třídě převládá jméno Marie 7x, počtem 4x je na druhém místě jméno Věra, třikrát je zastoupeno jméno Anna, dvakrát Olga, František, Jan, Ludmila, Zdenka, Božena, Antonie, jedenkrát pak jména Libuše, Miroslava, Jitka, Hedvika, Eva, Jarmila, Jaroslava, Vladimíra, Petr, Alena, Vladimír, Václav, Pavla, Taťána, Stanislava. Sedm posluchačů a posluchaček má u svého jména titul např. Bc., MuDr., Mgr., Ing. Olga Švecová studentka 2U3V

5 Studium druhého ročníku U3V zahájeno V úterý 13. září 2011 byl v učebně 333, obchodní akademie zahájen akademický rok pro posluchače U3V. Zaplněná učebna odhadem 50 posluchačů v 15 hodin vřelým potleskem přivítala PaedDr. Marii Ančíkovou, která svým úsměvem a vlídným slovem uvítala všechny přítomné. Dále pak informovala o studijních plánech, povinnostech a organizačních záležitostech. V průběhu pak uvítala a představila odborného garanta U3V na OA Ing. Ingrid Ilčíkovou, na kterou posluchači měli ještě několik organizačních dotazů. Po všech předaných a vysvětlených dotazech byla posluchačům představena historička umění ze Slováckého muzea PhDr. Milada Frolcová, která všechny posluchače druhého ročníku U3V seznámila s osnovou výuky celoročního kurzu Umění. Poté již následovala poutavá přednáška o historických stavbách, památkách, umělcích v městě Uherské Hradiště. Její poutavý výklad byl doplněn obrázky staveb, hradeb, obrazů, soch a výzdob v kostelech. Neuvěřitelně rychle uplynuly první dvě hodiny zajímavé přednášky, která byla ukončena upřímným potleskem. Fotodokumentace: Pár zastavení v Uherském Hradišti

6 Zimní semestr druhého ročníku Čas plyne, tak jak plyne voda v řece Moravě, a tak stejně plyne čas i posluchačům druhého ročníku U3V při obchodní akademii v Uherském Hradišti. V měsíci září se posluchači U3V poprvé sešli s přednášející PhDr. Miladou Frolcovou. První dvouhodinová přednáška byla věnována antice v Řecku, Itálii. V dalších hodinách pak následoval romantismus, gotika, renesance atd. A najednou je tu již 15. listopad 2011 a posluchači se scházejí již po šesté a předposlední přednášce. Při této dvouhodinovce se přítomní seznamují s manýrismem a raným barokem. Při sledování výkladu a prohlížení obrázků k dané tématice výuka uběhla velmi rychle. Krátké přestávky využívá ročníková učitelka PaedDr. Marie Ančíková k převzetí indexů a evaluací - hodnocení za zimní semestr. Přednášející přechází k diskuzi s posluchači. Po krátké přestávce a dobrání probírané látky hodina končí potleskem a slovy díků jako malá odměna od posluchačů. 13. prosince 2011 se sejdou posluchači druhého ročníku U3V naposled v tomto roce. Při této výuce proberou další látku a po zadání témat ke kolokviu se s přednášející rozloučí a sejdou se s ní při kolokviu v letním semestru. A co říci na závěr tohoto zimního semestru? Myslím, že stačí to prosté slůvko DĚKUJEME a smekáme před znalostmi přednášející. Fotodokumentace 1/Posluchači se scházejí 2/přednášející při výuce 3/ přednášející při diskuzi 4/ ročníková učitelka

7 Naše motto: A tak začni studovat, času nebudeš litovat, co Ti v hlavě zůstane, nikdo už Ti z hlavy nesmaže! Nejen na půdě školy, ale i v bydlišti oslavenců, případně na kávě před vyučováním. Tam všude se setkávají posluchači U3V v družné besedě a tak přispívají k utužení vzájemných vztahů. Sepsala: Olga Švecová Motto dodala: Věra Tománková

8 Zimní semestr třetího ročníku Třetí ročník končí svůj zimní semestr v oboru Kulturně náboženská problematika v dějinách a současnosti Kultura v minulosti a přítomnosti Velká Morava. Přednášejícím je prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Jako ročníková učitelka jsem pročetla všechna evaluační hodnocení svých studentů seniorů. Pochvalovali si výběr tématu, způsob přednesu, učebnu, prostě všechno. Zbývá mně již přečíst jen pár hodnocení a jednu evaluaci najednou musím číst znovu a znovu. Posluchačka píše svůj názor a úplně nádherně hájí svůj rodný kraj. (Ing. Ingrid Ilčíková) přednášející je vynikající znalec dané problematiky, většina posluchačů je výkladen nadšena. Jsou to samí místní rodáci já jím nejsem. Moje země zaslíbená je o 150 km víc na sever. Drsná, ale nádherná. Severní Morava! Návštěvníky moc nepřitahuje, nemá něco jako tady víno a historické památky? Olomouc, Bouzov, Javoříčské jeskyně a něco málo dalších zajímavostí. Známé jsou nádherné Jeseníky s majestátným Pradědem, které se na jihu rozpustí do úrodní Hané a na jihozápadě potom přejdou do mírné krásy Českomoravské vrchoviny. Pole a louky se střídají s rozlehlými jehličnatými lesy. Prameny budoucích říček, spěchající ze svahu jsou divoké, ale vzápětí se mění v mírné potoky, líně se vlekoucí uprostřed něžných louček, které se na jaře zaplní květy bledulí. Vesnice jsou zde malé a ne tak opravené jako na jižní Moravě. Ale zvláště na jaře, kdy z rozkvetlých ovocných stromů vykují jen střechy, připomínají pořád vesnice z knížek Josefa Lady. Dost romantiky, zpátky k realitě, to je k U3V. Nejsem tedy nadšená tématem, leč rozhodla jsem se to nevzdát! Vytáhla jsem knihu Toulky českou minulostí (další už jsou připravené také) a pěkně každý den 30 stran! A to by v tom byl čert, abych se o té Velkomoravské říší také něco nenaučila!? Marie Filipová studentka třetího ročníku

9 Počínaje měsícem lednem 2012 začala studentům U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti druhá půle výuky - letní semestr. První ročník pokračuje ve výuce Počítačová gramotnost. Ve skupinách základních a pokročilých pod vedením vyučujících pana ředitele Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Bc. Martina Šimůnka a Mgr. Igora Osohy zvládají náplň tohoto vzdělávacího modulu. Posluchači velmi pozorně sledují výklad, praktické ukázky vyučujících a s pomocí asistentek si vše zkoušejí. Vše, co se při výuce naučí, doma znovu odzkouší, pak zúročí při zpracovávání seminární práce ke kolokviu za první ročník.

10 Jen tak k pousmání Nemohu dnes odpovědět na žádné y, něco se zhroutilo na mém počítači a taky se mi ztratila myš.

11 Druhý ročník zahájil letní semestr Závěr měsíce ledna je ve znamení, kdy se na školách rozdává pololetní vysvědčení neboli hodnocení, ale pro posluchače U3V druhého ročníku při Obchodní akademie v Uherském Hradišti to byl právě 31. leden 2012, kdy zahájili letní semestr. Všechny přítomné posluchače přivítala garantka U3V Ing. Ingrid Ilčíková, která přítomné informovala o výuce v letním semestru a o tvorbě periodika U3V. Poté přivítala a představila přednášejícího ředitele Slováckého divadla v Uherském Hradišti pana Mgr. Igora Stránského. Ten posluchače seznámil s osnovou výuky na téma Divadlo aneb prkna, co znamenají svět. Úvod přednášky patřil Vzniku divadla, divadlu v antickém Řecku, Římě, po té následovalo divadlo v době renesance, baroka, romantismu, v různých zemích, různých tvůrců děl např. Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Sen noci svatojánské, Višňový sad, Tři sestry, Lakomec, Revizor. Při své přednášce samozřejmě nezapomněl také na České divadlo např. Juliuse Zeyera, Aloise Jiráska, Aloise a Viléma Mrštíkovy, Ladislava Stroupežnického a další. Druhá hodina byla věnována úspěšnému Slováckému divadlu, které má v současné době přes předplatitelů. Pohovořil o složení sboru, technickém vybavení divadla, o zázemí pro herce, tvorbě her, zkouškách a dalších věcech patřící k divadlu. Výuka uběhla velmi rychle. Posluchači zasypali pana ředitele dotazy a ten velmi trpělivě a zodpovědně posluchačům odpovídal na všetečné dotazy. Vřelý potlesk a slova díků zakončily velmi zajímavou přednášku ředitele Slováckého divadla Igora Stránského.

12 Co se děje u třeťáků? Téměř v závěru je výuka prof. Pojsla na téma Velká Morava. Již se odevzdávají práce ke kolokviu. Vše se připravuje na slavnostní promoci, která bude 12. dubna 2012 na fakultě přírodovědecké v Olomouci. Ve fázi přípravy a domlouvání je závěrečná odborná exkurze do Vídně, kdy milým průvodcem bude opět prof. Pojsl. Akce se bude konat 23. května. A máme se na co těšit. Ani studenti posledního ročníku nezahálí a připravili pár článků, vzpomínek, hodnocení do svého časopisu.

13 Čas běží Již od zrodu světa nám všem čas neúprosně připisuje léta. Ano, tak tomu velí zákon přírody a ani dnes při velmi vyspělém, přetechnizovaném světě tomu nemůže být jinak. Po celoživotním úsilí v pracovním procesu a starosti o rodinu se pomalu a jistě dostáváme do období, kdy pro nás končí životní tempo a přichází čas důchodový. Přicházejí chvíle, kdy nás nebudí budík ke každodenním povinnostem, a můžeme se věnovat tomu, co jsme stále odkládali na dobu důchodu. V domácnosti a kolem rodinného domu je stále práce. Zahrada taky potřebuje mnoho času, který je zapotřebí k tomu, aby byla oázou vzhledu a pohody. Nejen prací naplňujeme svůj čas, kniha je dobrou společnicí, poslech rádia, cestování, pobyt v přírodě a pro mne velký vztah k folkloru, pro který žiji od mládí. Tuto tradici našich předků se snažím předávat mladé generaci, příprava a šití krojových součástí zabírá mnoho času. A tak se mi zdá, že mi čas nestačí a zdá se mi, že den je kratší než ve skutečnosti. Pro dobré přátele si také musíme najít čas a společně posedět a sdělit si svoje zážitky. Moje dlouholetá kamarádka mi nabídla, zda nechci chodit do školy, že ona chodí a je to moc zajímavé. Tak po vyplnění přihlášky v roce 2006 se stávám odrostlejší žákyní Univerzity třetího věku při obchodní akademii v Uherském Hradišti. Dnes jí s vděčností za tento krok děkuji a jsem velmi šťastná, že můžu být posluchačkou hodnotných přednášek, které mne obohacují o nové poznatky již 6 rokem. Tímto bych chtěla vyjádřit poděkování vedení školy, že nám dříve narozeným umožnilo i po létech znovu zasednout do lavic, poznat nové přátele a těšit se ze života. V neposlední řadě patří vděk i naší třídní Ing. Ingrid Ilčíkové, která se o nás s velkým zájmem stará a připravuje chvíle radosti a potěšení. Emilie Morozová studentka třetího ročníku U3V

14 Smysl mého života Nejen sám život, ale i hledání jeho smyslu je třeba nesmyslné. Je to Sisyfofský úkol, při jehož plnění se balvan hledání člověku těsně před vrcholem vysmekne a skutálí se dolů k úpatí hory. Někdy se mu vysmekne už na počátku tohoto marného úsilí, to když se hledající pudově pokouší najít smysl života v získání a udržování bohatství či moci nad druhými lidmi. Člověk zpočátku se cítí šťasten, ale dříve či později si uvědomí, že všechno úsilí co získal, zde jednou zanechá. A ani to, že něco ze svého usilování předá svým potomků, jej nemůže uspokojit.většinou ten, kdo má bohatství a moc je spoutáván snahou je udržet a tato pouta předává potomkům spolu se svým majetkovým mocenským odkazem. Ne tak, to nejsem já. Dovedu se zcela odevzdat hudbě a vnímat ji tiše se zavřenýma očima. Jsem šťastná, když vidím krásné fotografie a obrazy. Vážím si každého dne života, těším se ze všeho, co je kolem mne a tím děkuji těm, kteří mi to umožňují. Celý život hledám začátek klubíčka, které by se dalo lehce rozvíjet. Ale vždy narazím na přetrženou nitku a dá mně hodně práce najít ten správný začátek. Někdy to trvá i léta, než jej objevím. Už třetím rokem chodím na U3V. Právě probíráme psychologii. Na zakončení tohoto semestru (2005) jsem dostali zadání vypracovat esej na téma Smysl mého života. Tak to mě zaskočilo. Nevím, jestli jsem někdy přemýšlela nad smyslem mého života. A kdybych se i zamyslela, tak nevím, kam bych došla. Od svých prvních krůčků jsem toužila po pohlazení a lásce. Takové něžné pohlazení maminčino. Takovou laskavou lásku, kterou umí dát jen maminka. Moje maminka zemřela mladá, nepoznala jsem ji. Nebudu psát jen smutné myšlenky. V životě, ale je třeba si vybírat jen ty dobré okamžiky, protože z těch ponurých myšlenek se nedá dobře žít. Tady mě napadá Tulák po hvězdách od J. Londona nebo romantický Monte Christo, kteří se snažili být svobodní i v nesvobodě těla a věřit. Vždyť někde je psáno věř a víra tvá tě uzdraví. Přece paměť je tak nádherně uzpůsobená, že umožňuje potlačit negativní vzpomínky a zachovat si jen ty lepší. Ne nadarmo se říká, že kdyby člověk nezapomínal, tak by se zbláznil. Tady je na místě ta dětská definice paměti paměť je to, čím zapomínáme.

15 Když jsem dnes doprovázela svoji vnučku na vlak a ona mě ještě na rozloučenou u vlaku rukou pohladila vlasy, odcházela jsem domů se svěšenou hlavou. Přemýšlela jsem. Doma jsi si stoupla k zrcadlu, abych se podívala do svých očí. Zářily Mám kolem sebe hodně lásky Jsem šťastná. Došla jsem k závěru, že individuální lidský života má i nemá smysl, obojí platí zároveň, záleží na úhlu pohledu. Život sice funguje podle zákonitosti vycházející z duality, ale otázka zda má smysl stojí mimo dualitu a tam platí ano i ne současně. Dagmar Čechová studentka třetího ročníku Evaluace našeho posledního semestru Přesto, že chodím již podruhé na UV v uherském hradišti, vždy mě velmi zaujme školní nálada.. Vtáhne mě znovu do dění studentského života, protože přednášená témata jsou poutavá a zajímavá. Práce na počítači, Počítačová gramotnost pokročilí uživatelé 1. ročník přednášející Ing. Jan Slováček. Následuje 2. ročník Umění lektorka PhDr. Milada Frolcová a třetí poslední ročník s tématem Velká Morava. Zde je přednášejícím prof. PhDr. Miloval Pojsl, který je perfektní a precizní ve svém oboru. Patří mu velký dík za jeho přednes na téma Velké Moravy, které je k výročí příchodu byzantských věrozvěstů Cyrila a Metodě (v roce 2013). Jsou to oni, kteří vytvořili slovanské písmo glagolici hlaholici, liturgický jazyk, zahájili překlad Bible do staroslověnštiny. Přišli na žádost moravského knížete Rostislava. Chci také poděkovat naší milé třídní ing. Ingrid Ilčíkové, která nás dovedla až do třetího ročníku. V dubnu již budeme promovat v Olomouci. Jen se dožít! Přeji srdečně všem studentům i přednášejícím lektorům hodně zdraví a pohodu. Libuše Bradáčová studentka třetího ročníku

16 Jak hledat sám sebe Před třemi lety jsem dostala za úkol přečíst knihu Sedm návyků skutečně efektivních lidí a napsat o ní úvahu. Kniha sama se pro mě stala téměř nepostradatelnou. Dost často se k ní vracím a pořád něco nacházím. Možná by mohla být inspirací "jak hledat sám sebe" i pro další osoby. Marie Filipová studentka třetího ročníku Stehen R. Covey - 7 návyků vůdčích osobností Kdo je člověk? Člověk je jediný tvor, který je schopen uvědomit si sám sebe. Co to znamená v životě? Má to ten význam, že rozhodujeme sami o sobě, o způsobu a významu svého života a tím spějeme k nějakému vytouženému cíli. Ale proč tedy značná část lidí není se svým životem spokojena? Něco neustále hledá, něčeho se bojí, něco jim uniká. Nejsou spokojeni s dětmi, s partnerem, s rodinou. Jiní zas nejsou spokojení v práci, kde jim všichni házejí klacky pod nohy a oni tak nemohou dosáhnout výš, kde už dávno mají být. A co ti, co nadávají na politiku. Ví jak by se to mělo dělat, a potom nejdou ani k volbám! Někdo nebo něco je toho příčinou a oni s tím nic nezmůžou, tak raději nečinně sedí dál. A další část nespokojenců, o kterých to okolí většinou ani neví. Naopak, navenek působí jako vyhledávané osobnosti, ale sami v sobě zápasí s nejistotou, ješitností, závistí a kdo ví čím ještě. Ti vedou dilema, hledají důvody v dětství, v partnerovi, v šéfovi atd. Zabývají se sami sebou, okolí s tím většinou neotravují, ale svůj život nežijí naplno. Každý jsme se narodili jiným rodičům, v jiném prostředí, s různými genetickými předpoklady a to ovlivnilo naše názory a pohled na svět. Tyto názory ale mohou být zkreslené, špatné nebo přežité. My sice víme proč se nám nedaří, proč narážíme, ale co s tím můžeme udělat, když se nám dělo nebo děje to a ono? Ale toto vysvětlení problému nám život nezlepší. Co tedy s tím? Že nás, ještě jako dítě někdo odstrkoval, nevěnoval se nám a říkal nám že nic neumíme? Ale my jsme lidé, a dostali jsme od přírody do vínku schopnost volby odezvy = proaktivnost a můžeme to změnit. Že máme partnera, který na nás neustále nemá čas? Ale to přece neznamená, že budeme čekat do nekonečna až si třeba jednou vzpomene. Je nutné postavit se na vlastní nohy! Máme strach, že nás opustí? Ano, opustí jestli k nám nic necítí, ale v opačném případě si to rozmyslí a začne o nás bojovat. A to my přece chceme! Nechtějme si svoje místo

17 na slunci vydobýt tím, že budeme neúměrně hodní. Naučme se říkat ne! Jinak budeme šéfovi plnit každý (i nesplnitelný úkol), tahat práci domů i chřipku přechodíme, jen abychom byli my ti dobří! Stojí nám ta vyčerpanost za tu pochvalu? Buďme obětaví, ale v takové míře jakou zvládneme a tam, kde je to třeba, kde to někomu pomáhá a nám neškodí! Jak na to? Zamysleme se nad tím, co jsme v životě chtěli, kam až jsme dosáhli a jak moc jsme nebo nejsme spokojeni. Z chyb se poučme a stanovme čeho ještě chceme dosáhnout. Stanovme si svoje osobní poslání. Takové, které je založeno na základních principech jako je slušnost, čestnost, důstojnost, obětavost, trpělivost atd. Ty nás nezradí, ty jsou trvalé. Často je skloňujeme ve všech pádech a při naplňování našich přání a představ nám nějak unikají a řídíme se povrchními hodnotami. Naučme se rozlišovat mezi naléhavým a důležitým. Naslouchejme svému okolí! Často se cítíme nevyslyšeni, ale sami naslouchat neumíme. Ale ne naslouchat tím stylem, že sice posloucháme, ale hlavou se nám honí, co všechno ještě musíme vyřídit Opravdu naslouchat a chtít porozumět! Proč si myslíme, že naše názory jsou ty nejoriginálnější? Proč si neposlechneme a nesnažíme se porozumět pohledu na problém i těch druhých? Je to tak těžké? Určitě není. Chce to pevnou vůli a začít na sobě pracovat. Pracovat pomocí sedmi návyků. Kterých? Následujících 1. Buďme proaktivní naše chování je funkcí našich rozhodnutí, nikoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Přebíráme iniciativu i odpovědnost za to, aby se věci staly 2. Začínejme s myšlenkou na konec znamená to vědět kam jdeme, abychom mohli lépe pochopit, kde jsme teď, a ujistit se, zda kroky, které podnikáme, jsou ve správném směru

18 3. Dejme přednost důležitým věcem je to naplnění, uskutečnění, přirozený projev návyků 1 a 2. Je to vynaložení svobodné vůle na to, abychom se soustředili na principy. Je to každodenní činnost. 4. Mysleme způsobem výhra/výhra charakter, ohleduplnost, odvaha, vztahy, dohody (pochopení pro druhé, věnujme pozornost maličkostem, dodržujme závazky, vyjasněme si závazky, upřímně se omluvme, kdykoliv je k tomu důvod, respektujme zákony lásky a života) 5. Nejdříve se snažme pochopit, potom být pochopeni schopnost komunikace, emfatické naslouchání, stanovme diagnózu dříve než začneme předepisovat, pochopení a vnímání 6. Vytvářejme synergii (součinnost, spoluvytváření) znamená to, že celek je větší než součet jeho částí, protože vztahy, které existují mezi jednotlivými částmi, jsou samy o sobě také součástí celku. Synergie je podstata vůdcovství opírajícího se o principy 7. Ostření pily je to zachování a zvyšování nejvyššího našeho bohatství nás samotných. Je to obnova čtyř dimenzí naší podstaty fyzické, duchovní, duševní a společensko-citové. Zvládnutím návyků 1, 2 a 3 dosahujeme nezávislosti a osobního vítězství a můžeme pokračovat s návyky 4, 5, a 6, jejichž zvládnutím dosáhneme veřejného vítězství. Návyk 7 je návykem nepřetržitého předpokladu zdokonalování, který vytváří vzestupnou spirálu růstu, která nás povede na nové, vyšší úrovně chápání a prožívání každého z těchto návyků. A na závěr dvě citace z knihy: Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které mohu a musím změnit, klid, abych se smířil s věcmi, které nemohu změnit a moudrost, abych je uměl rozlišit. Mnohem víc nás zraňuje náš dobrovolný souhlas s tím, co se nám děje, než to, co se nám děje.

19 Co chystáme na naší Univerzitě třetího věku na příští školní rok? KLIDNĚ POKRAČUJTE VE SVÉM STUDIU A K TOMU SI MŮŽETE PŘIBRAT JEŠTĚ DALŠÍ ZAJÍMAVÉ OBORY NA NAŠÍ U3V!!!! 1. Pokud máte chuť si v průběhu celé školního roku rozšířit své jazykové znalosti, tak nabízíme KURZY CIZÍHO JAZYKA PRO SENIORY. Více informací Mgr. Leona Hrabcová, Přihlášky jsou na vrátnici, informace jsou také vystavené na webu oauh.cz studium univerzita třetího věku 2. Další odborné celoroční vzdělávaní nabízíme mimořádně v oblasti FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO SENIORY. Přednášet budou odborníci z České národní banky přímo u nás v Uherském Hradišti! To tu ještě nebylo! Poplatek jen Kč 1100,--/rok. Přihlášky jsou na vrátnici (hlásit se můžete také na adrese informace jsou vystavené na webu oauh.cz studium univerzita třetího věku. Spěchejte, počet míst je omezený 3. Samozřejmě, že další slavnostní imatrikulaci kulatou, již desátou 4. Určitě pokračování vašeho nepravidelného periodika Útřivéčka

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4 Doteky 57 bulletin lormu ZIMa 2008 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE osobnosti ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY) VZKAZY

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum

OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem dobrovolnické centrum OBDIVUHODNÍ SENIOŘI průvodce projektem Průzkum na téma Senioři ve společnosti Financováno programem Evropské unie - Phare 2002 dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum, o.s., Ústí nad Labem, 2005 dobrovolnické

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 6 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Někteří lidé mají pocit, že stojí na straně mravnosti už tím, že o morálce často mluví a z nekompromisních morálních stanovisek posuzují

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více