ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště"

Transkript

1 ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště Čtěte až do konce, najdete spoustu zajímavých informací pro další studijní rok

2 Milé spolužačky a milí spolužáci, tak jak jsem Vám v prvním čísle dala na vědomí, zakládalo se naše periodikum, které jen ve stručnosti popisuje náš život a studium na U3V při obchodní akademii. V současné době můžu říct, že úmysl založit náš časopis se povedl. Naše periodikum je založeno pod názvem ÚTŘIVÉČKO. Olga Švecová studentka 2U3V A NYNÍ BUDE JEN NA NÁS VŠECH, ABY NAŠE PERIODIKUM ŽILO A VĚŘÍM, ŽE ŽÍT BUDE.

3 Školní rok 2011/2012 a jeho první ročník Studium vždy začíná slavnostní imatrikulací V měsíci září 2011 byl zahájen devátý ročník studia na Univerzitě třetího věku při Obchodní akademii v Uherském Hradišti. Hlavním garantem U3V je Univerzita Palackého v Olomouci, která se stala během uplynulých let významnou institucí pro seniory. O studiu na U3V je velký zájem nejen z města Uherském Hradišti, ale i z okolí. Do prvního ročníku se může přihlásit max 60 posluchačů, u zápisu bylo 56 zájemců o studium. Vlastní slavnostní imatrikulace posluchačů proběhla v aule obchodní akademie počátkem měsíce října 2011 za přítomnosti představitelů Univerzity Palackého, prorektora pro komunikaci a vzdělávání JUDr. Mag. iur Michala Malacky Ph. D., MBA a proděkanky PhDr. Kláry Bendové, za město Uherské Hradiště byl imatrikulaci přítomen místostarosta Ing. Stanislav Blaha, který krátkým projevem pozdravil přítomné, poté se slova ujal pan ředitel Ing. Jiří Durďák, který popřál všem posluchačům hodně zdaru ve studiu, v městě, které je nazýváno srdcem Slovácka, v malebném a kulturním městě se spoustami škol, je to město vhodné k tomu, abyste zde znovu po letech zasedli do školních lavic, znovu prožívali ony krásné pocity studentských let. Fotodokumentace z imatrikulace v Uherském Hradišti

4 Statistika nuda je. tak začíná jedna písnička Druhý ročník v číslech Při pohledu na společnou fotografii třídy při návštěvě Univerzitního města Olomouce, mě napadla myšlenka podívat se na třídu v rámci čísel. Druhý ročník U3V při obchodní akademii v Uherském Hradišti navštěvuje 43 posluchačů v poměru 36 žen a 7 mužů. Nejstarší posluchačka je narozena v roce 1938, rok 1939 má jedna posluchačka a jeden posluchač a rok 1940 má jedna posluchačka. Nejvíce, a to sedm, posluchačů je narozeno v roce 1947, následuje rok 1945 s pěti posluchači a rok 1948 a 1951 se čtyřmi posluchači. Nejmladší, dvě posluchačky, se narodily v roce Věkový průměr třídy je 63 let. Ve třídě převládá jméno Marie 7x, počtem 4x je na druhém místě jméno Věra, třikrát je zastoupeno jméno Anna, dvakrát Olga, František, Jan, Ludmila, Zdenka, Božena, Antonie, jedenkrát pak jména Libuše, Miroslava, Jitka, Hedvika, Eva, Jarmila, Jaroslava, Vladimíra, Petr, Alena, Vladimír, Václav, Pavla, Taťána, Stanislava. Sedm posluchačů a posluchaček má u svého jména titul např. Bc., MuDr., Mgr., Ing. Olga Švecová studentka 2U3V

5 Studium druhého ročníku U3V zahájeno V úterý 13. září 2011 byl v učebně 333, obchodní akademie zahájen akademický rok pro posluchače U3V. Zaplněná učebna odhadem 50 posluchačů v 15 hodin vřelým potleskem přivítala PaedDr. Marii Ančíkovou, která svým úsměvem a vlídným slovem uvítala všechny přítomné. Dále pak informovala o studijních plánech, povinnostech a organizačních záležitostech. V průběhu pak uvítala a představila odborného garanta U3V na OA Ing. Ingrid Ilčíkovou, na kterou posluchači měli ještě několik organizačních dotazů. Po všech předaných a vysvětlených dotazech byla posluchačům představena historička umění ze Slováckého muzea PhDr. Milada Frolcová, která všechny posluchače druhého ročníku U3V seznámila s osnovou výuky celoročního kurzu Umění. Poté již následovala poutavá přednáška o historických stavbách, památkách, umělcích v městě Uherské Hradiště. Její poutavý výklad byl doplněn obrázky staveb, hradeb, obrazů, soch a výzdob v kostelech. Neuvěřitelně rychle uplynuly první dvě hodiny zajímavé přednášky, která byla ukončena upřímným potleskem. Fotodokumentace: Pár zastavení v Uherském Hradišti

6 Zimní semestr druhého ročníku Čas plyne, tak jak plyne voda v řece Moravě, a tak stejně plyne čas i posluchačům druhého ročníku U3V při obchodní akademii v Uherském Hradišti. V měsíci září se posluchači U3V poprvé sešli s přednášející PhDr. Miladou Frolcovou. První dvouhodinová přednáška byla věnována antice v Řecku, Itálii. V dalších hodinách pak následoval romantismus, gotika, renesance atd. A najednou je tu již 15. listopad 2011 a posluchači se scházejí již po šesté a předposlední přednášce. Při této dvouhodinovce se přítomní seznamují s manýrismem a raným barokem. Při sledování výkladu a prohlížení obrázků k dané tématice výuka uběhla velmi rychle. Krátké přestávky využívá ročníková učitelka PaedDr. Marie Ančíková k převzetí indexů a evaluací - hodnocení za zimní semestr. Přednášející přechází k diskuzi s posluchači. Po krátké přestávce a dobrání probírané látky hodina končí potleskem a slovy díků jako malá odměna od posluchačů. 13. prosince 2011 se sejdou posluchači druhého ročníku U3V naposled v tomto roce. Při této výuce proberou další látku a po zadání témat ke kolokviu se s přednášející rozloučí a sejdou se s ní při kolokviu v letním semestru. A co říci na závěr tohoto zimního semestru? Myslím, že stačí to prosté slůvko DĚKUJEME a smekáme před znalostmi přednášející. Fotodokumentace 1/Posluchači se scházejí 2/přednášející při výuce 3/ přednášející při diskuzi 4/ ročníková učitelka

7 Naše motto: A tak začni studovat, času nebudeš litovat, co Ti v hlavě zůstane, nikdo už Ti z hlavy nesmaže! Nejen na půdě školy, ale i v bydlišti oslavenců, případně na kávě před vyučováním. Tam všude se setkávají posluchači U3V v družné besedě a tak přispívají k utužení vzájemných vztahů. Sepsala: Olga Švecová Motto dodala: Věra Tománková

8 Zimní semestr třetího ročníku Třetí ročník končí svůj zimní semestr v oboru Kulturně náboženská problematika v dějinách a současnosti Kultura v minulosti a přítomnosti Velká Morava. Přednášejícím je prof. PhDr. Miloslav Pojsl. Jako ročníková učitelka jsem pročetla všechna evaluační hodnocení svých studentů seniorů. Pochvalovali si výběr tématu, způsob přednesu, učebnu, prostě všechno. Zbývá mně již přečíst jen pár hodnocení a jednu evaluaci najednou musím číst znovu a znovu. Posluchačka píše svůj názor a úplně nádherně hájí svůj rodný kraj. (Ing. Ingrid Ilčíková) přednášející je vynikající znalec dané problematiky, většina posluchačů je výkladen nadšena. Jsou to samí místní rodáci já jím nejsem. Moje země zaslíbená je o 150 km víc na sever. Drsná, ale nádherná. Severní Morava! Návštěvníky moc nepřitahuje, nemá něco jako tady víno a historické památky? Olomouc, Bouzov, Javoříčské jeskyně a něco málo dalších zajímavostí. Známé jsou nádherné Jeseníky s majestátným Pradědem, které se na jihu rozpustí do úrodní Hané a na jihozápadě potom přejdou do mírné krásy Českomoravské vrchoviny. Pole a louky se střídají s rozlehlými jehličnatými lesy. Prameny budoucích říček, spěchající ze svahu jsou divoké, ale vzápětí se mění v mírné potoky, líně se vlekoucí uprostřed něžných louček, které se na jaře zaplní květy bledulí. Vesnice jsou zde malé a ne tak opravené jako na jižní Moravě. Ale zvláště na jaře, kdy z rozkvetlých ovocných stromů vykují jen střechy, připomínají pořád vesnice z knížek Josefa Lady. Dost romantiky, zpátky k realitě, to je k U3V. Nejsem tedy nadšená tématem, leč rozhodla jsem se to nevzdát! Vytáhla jsem knihu Toulky českou minulostí (další už jsou připravené také) a pěkně každý den 30 stran! A to by v tom byl čert, abych se o té Velkomoravské říší také něco nenaučila!? Marie Filipová studentka třetího ročníku

9 Počínaje měsícem lednem 2012 začala studentům U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti druhá půle výuky - letní semestr. První ročník pokračuje ve výuce Počítačová gramotnost. Ve skupinách základních a pokročilých pod vedením vyučujících pana ředitele Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Bc. Martina Šimůnka a Mgr. Igora Osohy zvládají náplň tohoto vzdělávacího modulu. Posluchači velmi pozorně sledují výklad, praktické ukázky vyučujících a s pomocí asistentek si vše zkoušejí. Vše, co se při výuce naučí, doma znovu odzkouší, pak zúročí při zpracovávání seminární práce ke kolokviu za první ročník.

10 Jen tak k pousmání Nemohu dnes odpovědět na žádné y, něco se zhroutilo na mém počítači a taky se mi ztratila myš.

11 Druhý ročník zahájil letní semestr Závěr měsíce ledna je ve znamení, kdy se na školách rozdává pololetní vysvědčení neboli hodnocení, ale pro posluchače U3V druhého ročníku při Obchodní akademie v Uherském Hradišti to byl právě 31. leden 2012, kdy zahájili letní semestr. Všechny přítomné posluchače přivítala garantka U3V Ing. Ingrid Ilčíková, která přítomné informovala o výuce v letním semestru a o tvorbě periodika U3V. Poté přivítala a představila přednášejícího ředitele Slováckého divadla v Uherském Hradišti pana Mgr. Igora Stránského. Ten posluchače seznámil s osnovou výuky na téma Divadlo aneb prkna, co znamenají svět. Úvod přednášky patřil Vzniku divadla, divadlu v antickém Řecku, Římě, po té následovalo divadlo v době renesance, baroka, romantismu, v různých zemích, různých tvůrců děl např. Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Sen noci svatojánské, Višňový sad, Tři sestry, Lakomec, Revizor. Při své přednášce samozřejmě nezapomněl také na České divadlo např. Juliuse Zeyera, Aloise Jiráska, Aloise a Viléma Mrštíkovy, Ladislava Stroupežnického a další. Druhá hodina byla věnována úspěšnému Slováckému divadlu, které má v současné době přes předplatitelů. Pohovořil o složení sboru, technickém vybavení divadla, o zázemí pro herce, tvorbě her, zkouškách a dalších věcech patřící k divadlu. Výuka uběhla velmi rychle. Posluchači zasypali pana ředitele dotazy a ten velmi trpělivě a zodpovědně posluchačům odpovídal na všetečné dotazy. Vřelý potlesk a slova díků zakončily velmi zajímavou přednášku ředitele Slováckého divadla Igora Stránského.

12 Co se děje u třeťáků? Téměř v závěru je výuka prof. Pojsla na téma Velká Morava. Již se odevzdávají práce ke kolokviu. Vše se připravuje na slavnostní promoci, která bude 12. dubna 2012 na fakultě přírodovědecké v Olomouci. Ve fázi přípravy a domlouvání je závěrečná odborná exkurze do Vídně, kdy milým průvodcem bude opět prof. Pojsl. Akce se bude konat 23. května. A máme se na co těšit. Ani studenti posledního ročníku nezahálí a připravili pár článků, vzpomínek, hodnocení do svého časopisu.

13 Čas běží Již od zrodu světa nám všem čas neúprosně připisuje léta. Ano, tak tomu velí zákon přírody a ani dnes při velmi vyspělém, přetechnizovaném světě tomu nemůže být jinak. Po celoživotním úsilí v pracovním procesu a starosti o rodinu se pomalu a jistě dostáváme do období, kdy pro nás končí životní tempo a přichází čas důchodový. Přicházejí chvíle, kdy nás nebudí budík ke každodenním povinnostem, a můžeme se věnovat tomu, co jsme stále odkládali na dobu důchodu. V domácnosti a kolem rodinného domu je stále práce. Zahrada taky potřebuje mnoho času, který je zapotřebí k tomu, aby byla oázou vzhledu a pohody. Nejen prací naplňujeme svůj čas, kniha je dobrou společnicí, poslech rádia, cestování, pobyt v přírodě a pro mne velký vztah k folkloru, pro který žiji od mládí. Tuto tradici našich předků se snažím předávat mladé generaci, příprava a šití krojových součástí zabírá mnoho času. A tak se mi zdá, že mi čas nestačí a zdá se mi, že den je kratší než ve skutečnosti. Pro dobré přátele si také musíme najít čas a společně posedět a sdělit si svoje zážitky. Moje dlouholetá kamarádka mi nabídla, zda nechci chodit do školy, že ona chodí a je to moc zajímavé. Tak po vyplnění přihlášky v roce 2006 se stávám odrostlejší žákyní Univerzity třetího věku při obchodní akademii v Uherském Hradišti. Dnes jí s vděčností za tento krok děkuji a jsem velmi šťastná, že můžu být posluchačkou hodnotných přednášek, které mne obohacují o nové poznatky již 6 rokem. Tímto bych chtěla vyjádřit poděkování vedení školy, že nám dříve narozeným umožnilo i po létech znovu zasednout do lavic, poznat nové přátele a těšit se ze života. V neposlední řadě patří vděk i naší třídní Ing. Ingrid Ilčíkové, která se o nás s velkým zájmem stará a připravuje chvíle radosti a potěšení. Emilie Morozová studentka třetího ročníku U3V

14 Smysl mého života Nejen sám život, ale i hledání jeho smyslu je třeba nesmyslné. Je to Sisyfofský úkol, při jehož plnění se balvan hledání člověku těsně před vrcholem vysmekne a skutálí se dolů k úpatí hory. Někdy se mu vysmekne už na počátku tohoto marného úsilí, to když se hledající pudově pokouší najít smysl života v získání a udržování bohatství či moci nad druhými lidmi. Člověk zpočátku se cítí šťasten, ale dříve či později si uvědomí, že všechno úsilí co získal, zde jednou zanechá. A ani to, že něco ze svého usilování předá svým potomků, jej nemůže uspokojit.většinou ten, kdo má bohatství a moc je spoutáván snahou je udržet a tato pouta předává potomkům spolu se svým majetkovým mocenským odkazem. Ne tak, to nejsem já. Dovedu se zcela odevzdat hudbě a vnímat ji tiše se zavřenýma očima. Jsem šťastná, když vidím krásné fotografie a obrazy. Vážím si každého dne života, těším se ze všeho, co je kolem mne a tím děkuji těm, kteří mi to umožňují. Celý život hledám začátek klubíčka, které by se dalo lehce rozvíjet. Ale vždy narazím na přetrženou nitku a dá mně hodně práce najít ten správný začátek. Někdy to trvá i léta, než jej objevím. Už třetím rokem chodím na U3V. Právě probíráme psychologii. Na zakončení tohoto semestru (2005) jsem dostali zadání vypracovat esej na téma Smysl mého života. Tak to mě zaskočilo. Nevím, jestli jsem někdy přemýšlela nad smyslem mého života. A kdybych se i zamyslela, tak nevím, kam bych došla. Od svých prvních krůčků jsem toužila po pohlazení a lásce. Takové něžné pohlazení maminčino. Takovou laskavou lásku, kterou umí dát jen maminka. Moje maminka zemřela mladá, nepoznala jsem ji. Nebudu psát jen smutné myšlenky. V životě, ale je třeba si vybírat jen ty dobré okamžiky, protože z těch ponurých myšlenek se nedá dobře žít. Tady mě napadá Tulák po hvězdách od J. Londona nebo romantický Monte Christo, kteří se snažili být svobodní i v nesvobodě těla a věřit. Vždyť někde je psáno věř a víra tvá tě uzdraví. Přece paměť je tak nádherně uzpůsobená, že umožňuje potlačit negativní vzpomínky a zachovat si jen ty lepší. Ne nadarmo se říká, že kdyby člověk nezapomínal, tak by se zbláznil. Tady je na místě ta dětská definice paměti paměť je to, čím zapomínáme.

15 Když jsem dnes doprovázela svoji vnučku na vlak a ona mě ještě na rozloučenou u vlaku rukou pohladila vlasy, odcházela jsem domů se svěšenou hlavou. Přemýšlela jsem. Doma jsi si stoupla k zrcadlu, abych se podívala do svých očí. Zářily Mám kolem sebe hodně lásky Jsem šťastná. Došla jsem k závěru, že individuální lidský života má i nemá smysl, obojí platí zároveň, záleží na úhlu pohledu. Život sice funguje podle zákonitosti vycházející z duality, ale otázka zda má smysl stojí mimo dualitu a tam platí ano i ne současně. Dagmar Čechová studentka třetího ročníku Evaluace našeho posledního semestru Přesto, že chodím již podruhé na UV v uherském hradišti, vždy mě velmi zaujme školní nálada.. Vtáhne mě znovu do dění studentského života, protože přednášená témata jsou poutavá a zajímavá. Práce na počítači, Počítačová gramotnost pokročilí uživatelé 1. ročník přednášející Ing. Jan Slováček. Následuje 2. ročník Umění lektorka PhDr. Milada Frolcová a třetí poslední ročník s tématem Velká Morava. Zde je přednášejícím prof. PhDr. Miloval Pojsl, který je perfektní a precizní ve svém oboru. Patří mu velký dík za jeho přednes na téma Velké Moravy, které je k výročí příchodu byzantských věrozvěstů Cyrila a Metodě (v roce 2013). Jsou to oni, kteří vytvořili slovanské písmo glagolici hlaholici, liturgický jazyk, zahájili překlad Bible do staroslověnštiny. Přišli na žádost moravského knížete Rostislava. Chci také poděkovat naší milé třídní ing. Ingrid Ilčíkové, která nás dovedla až do třetího ročníku. V dubnu již budeme promovat v Olomouci. Jen se dožít! Přeji srdečně všem studentům i přednášejícím lektorům hodně zdraví a pohodu. Libuše Bradáčová studentka třetího ročníku

16 Jak hledat sám sebe Před třemi lety jsem dostala za úkol přečíst knihu Sedm návyků skutečně efektivních lidí a napsat o ní úvahu. Kniha sama se pro mě stala téměř nepostradatelnou. Dost často se k ní vracím a pořád něco nacházím. Možná by mohla být inspirací "jak hledat sám sebe" i pro další osoby. Marie Filipová studentka třetího ročníku Stehen R. Covey - 7 návyků vůdčích osobností Kdo je člověk? Člověk je jediný tvor, který je schopen uvědomit si sám sebe. Co to znamená v životě? Má to ten význam, že rozhodujeme sami o sobě, o způsobu a významu svého života a tím spějeme k nějakému vytouženému cíli. Ale proč tedy značná část lidí není se svým životem spokojena? Něco neustále hledá, něčeho se bojí, něco jim uniká. Nejsou spokojeni s dětmi, s partnerem, s rodinou. Jiní zas nejsou spokojení v práci, kde jim všichni házejí klacky pod nohy a oni tak nemohou dosáhnout výš, kde už dávno mají být. A co ti, co nadávají na politiku. Ví jak by se to mělo dělat, a potom nejdou ani k volbám! Někdo nebo něco je toho příčinou a oni s tím nic nezmůžou, tak raději nečinně sedí dál. A další část nespokojenců, o kterých to okolí většinou ani neví. Naopak, navenek působí jako vyhledávané osobnosti, ale sami v sobě zápasí s nejistotou, ješitností, závistí a kdo ví čím ještě. Ti vedou dilema, hledají důvody v dětství, v partnerovi, v šéfovi atd. Zabývají se sami sebou, okolí s tím většinou neotravují, ale svůj život nežijí naplno. Každý jsme se narodili jiným rodičům, v jiném prostředí, s různými genetickými předpoklady a to ovlivnilo naše názory a pohled na svět. Tyto názory ale mohou být zkreslené, špatné nebo přežité. My sice víme proč se nám nedaří, proč narážíme, ale co s tím můžeme udělat, když se nám dělo nebo děje to a ono? Ale toto vysvětlení problému nám život nezlepší. Co tedy s tím? Že nás, ještě jako dítě někdo odstrkoval, nevěnoval se nám a říkal nám že nic neumíme? Ale my jsme lidé, a dostali jsme od přírody do vínku schopnost volby odezvy = proaktivnost a můžeme to změnit. Že máme partnera, který na nás neustále nemá čas? Ale to přece neznamená, že budeme čekat do nekonečna až si třeba jednou vzpomene. Je nutné postavit se na vlastní nohy! Máme strach, že nás opustí? Ano, opustí jestli k nám nic necítí, ale v opačném případě si to rozmyslí a začne o nás bojovat. A to my přece chceme! Nechtějme si svoje místo

17 na slunci vydobýt tím, že budeme neúměrně hodní. Naučme se říkat ne! Jinak budeme šéfovi plnit každý (i nesplnitelný úkol), tahat práci domů i chřipku přechodíme, jen abychom byli my ti dobří! Stojí nám ta vyčerpanost za tu pochvalu? Buďme obětaví, ale v takové míře jakou zvládneme a tam, kde je to třeba, kde to někomu pomáhá a nám neškodí! Jak na to? Zamysleme se nad tím, co jsme v životě chtěli, kam až jsme dosáhli a jak moc jsme nebo nejsme spokojeni. Z chyb se poučme a stanovme čeho ještě chceme dosáhnout. Stanovme si svoje osobní poslání. Takové, které je založeno na základních principech jako je slušnost, čestnost, důstojnost, obětavost, trpělivost atd. Ty nás nezradí, ty jsou trvalé. Často je skloňujeme ve všech pádech a při naplňování našich přání a představ nám nějak unikají a řídíme se povrchními hodnotami. Naučme se rozlišovat mezi naléhavým a důležitým. Naslouchejme svému okolí! Často se cítíme nevyslyšeni, ale sami naslouchat neumíme. Ale ne naslouchat tím stylem, že sice posloucháme, ale hlavou se nám honí, co všechno ještě musíme vyřídit Opravdu naslouchat a chtít porozumět! Proč si myslíme, že naše názory jsou ty nejoriginálnější? Proč si neposlechneme a nesnažíme se porozumět pohledu na problém i těch druhých? Je to tak těžké? Určitě není. Chce to pevnou vůli a začít na sobě pracovat. Pracovat pomocí sedmi návyků. Kterých? Následujících 1. Buďme proaktivní naše chování je funkcí našich rozhodnutí, nikoliv podmínek, ve kterých se nacházíme. Přebíráme iniciativu i odpovědnost za to, aby se věci staly 2. Začínejme s myšlenkou na konec znamená to vědět kam jdeme, abychom mohli lépe pochopit, kde jsme teď, a ujistit se, zda kroky, které podnikáme, jsou ve správném směru

18 3. Dejme přednost důležitým věcem je to naplnění, uskutečnění, přirozený projev návyků 1 a 2. Je to vynaložení svobodné vůle na to, abychom se soustředili na principy. Je to každodenní činnost. 4. Mysleme způsobem výhra/výhra charakter, ohleduplnost, odvaha, vztahy, dohody (pochopení pro druhé, věnujme pozornost maličkostem, dodržujme závazky, vyjasněme si závazky, upřímně se omluvme, kdykoliv je k tomu důvod, respektujme zákony lásky a života) 5. Nejdříve se snažme pochopit, potom být pochopeni schopnost komunikace, emfatické naslouchání, stanovme diagnózu dříve než začneme předepisovat, pochopení a vnímání 6. Vytvářejme synergii (součinnost, spoluvytváření) znamená to, že celek je větší než součet jeho částí, protože vztahy, které existují mezi jednotlivými částmi, jsou samy o sobě také součástí celku. Synergie je podstata vůdcovství opírajícího se o principy 7. Ostření pily je to zachování a zvyšování nejvyššího našeho bohatství nás samotných. Je to obnova čtyř dimenzí naší podstaty fyzické, duchovní, duševní a společensko-citové. Zvládnutím návyků 1, 2 a 3 dosahujeme nezávislosti a osobního vítězství a můžeme pokračovat s návyky 4, 5, a 6, jejichž zvládnutím dosáhneme veřejného vítězství. Návyk 7 je návykem nepřetržitého předpokladu zdokonalování, který vytváří vzestupnou spirálu růstu, která nás povede na nové, vyšší úrovně chápání a prožívání každého z těchto návyků. A na závěr dvě citace z knihy: Bože, dej mi odvahu, abych změnil věci, které mohu a musím změnit, klid, abych se smířil s věcmi, které nemohu změnit a moudrost, abych je uměl rozlišit. Mnohem víc nás zraňuje náš dobrovolný souhlas s tím, co se nám děje, než to, co se nám děje.

19 Co chystáme na naší Univerzitě třetího věku na příští školní rok? KLIDNĚ POKRAČUJTE VE SVÉM STUDIU A K TOMU SI MŮŽETE PŘIBRAT JEŠTĚ DALŠÍ ZAJÍMAVÉ OBORY NA NAŠÍ U3V!!!! 1. Pokud máte chuť si v průběhu celé školního roku rozšířit své jazykové znalosti, tak nabízíme KURZY CIZÍHO JAZYKA PRO SENIORY. Více informací Mgr. Leona Hrabcová, Přihlášky jsou na vrátnici, informace jsou také vystavené na webu oauh.cz studium univerzita třetího věku 2. Další odborné celoroční vzdělávaní nabízíme mimořádně v oblasti FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO SENIORY. Přednášet budou odborníci z České národní banky přímo u nás v Uherském Hradišti! To tu ještě nebylo! Poplatek jen Kč 1100,--/rok. Přihlášky jsou na vrátnici (hlásit se můžete také na adrese informace jsou vystavené na webu oauh.cz studium univerzita třetího věku. Spěchejte, počet míst je omezený 3. Samozřejmě, že další slavnostní imatrikulaci kulatou, již desátou 4. Určitě pokračování vašeho nepravidelného periodika Útřivéčka

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1 2015/2016 Milé posluchačky, milí posluchači, milé seniorky a milí senioři. Čas dovolených, čas lenošení, čas hlídání vnoučat skončil a tak dovolte, aby

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 3 2016 Milí spolužáci a milé spolužačky Dovolte, aby Vás, časopis ÚTŘIVÉČKO přivítal na těchto stránkách poprvé v roce 2016 a popřál Vám všem, vyučujícím,

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 2016 Milé posluchačky a milí posluchači, je před Vámi další číslo ÚTŘIVÉČKA, které začíná bohužel smutně. V měsíci lednu jste všichni zahájili studium

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2 2014 PODZIM A ZIMA Stromy se rozloučily s šatem, cestu měkce vystlaly zlatem, a doufají, že jim snad paní zima bílý šat dá a nenechá je nahé stát. Milé

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Univerzita třetího věku Motto: Senior přichází za výukou Vzdělávání seniorů,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

Masarykovo nám Nový Bydžov tel:

Masarykovo nám Nový Bydžov tel: Město Nový Bydžov Konzultační středisko VU3V při Zemědělské univerzitě Praha září 2015 Masarykovo nám.1 504 01 Nový Bydžov tel: +420 495 703 911 mesto@novybydzov.cz www.novybydzov.cz Seniorské vzdělávání

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 -----------------------------------------------

VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- VESNOVINY 5/2015 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 31. 10. 2015 ----------------------------------------------- Milí příznivci Vesny, čas neúprosně běží jako voda. Ani jsme se

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Společenství Josefa Zezulky

Společenství Josefa Zezulky Společenství Josefa Zezulky Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Milí přátelé, pro mnohé nečekaná svoboda umožnila, abych dne 30. 3. 2015 mohl vyslovit potěšení nad tím, že duchovní filosofie a služba se stává

Více

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016

Centrum dalšího vzdělávání FF UK Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 Centrum dalšího vzdělávání Univerzita třetího věku Rozvrh přednášek pro akademický rok 2015/2016 - ZS 1. skupina Termíny výuky pro 1. skupinu Co nevíme o sociálních problémech I. Shakespeare a kultura

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Milé spolužačky a milí spolužáci O tom jak probíhal Náš Váš zimní semestr, jste mohli číst v minulých číslech nepravidelného časopisu

Více

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků

Klima školy - Dotazník pro rodiče žáků 27. 07. 2014 19:47:43 Statistika respondentů 448 442 2 4 Počet návštěv Počet dokončených Počet nedokončených Pouze zobrazení 98,66% Celková úspěšnost Historie návštěv (21. 05. 2014-01. 07. 2014) Počet

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti. Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s

Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti. Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s Ředitel jako průvodce pedagogů po trnité cestě k moudrosti Miroslav Hřebecký, EDUin, o.p.s. 22. 4. 2016 Čas nezastavíš Nechcete být léčeni 30 let starými metodami? Projde něco takového dnes lékařům? Proč

Více

Ucelené vzdělávací programy

Ucelené vzdělávací programy Mezigenerační centrum TOTEM RDC připravilo pro své klienty na období 2015/2016 Ucelené vzdělávací programy A k a d e m i e t ř e t í h o v ě k u M o u d ř e n í š k o l a z d r a v é h o a k t i v n í

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Jak porozumět svému dítěti

Jak porozumět svému dítěti Vítejte na prodejní stránce e-booku: Jak porozumět svému dítěti Jak pochopit, co se odehrává v hlavičce mého dítěte? Dělám vše správně? Jsem dobrá máma nebo táta? Jak to udělat, aby svému dítěti nezpůsobil/a

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion

Maledivy. Thajsko Itálie. Francie. Rakousko Slovensko Francie. Mauricius. Thajsko Francie Česká rep. Réunion Maledivy Francie Thajsko Itálie Mauricius Rakousko Slovensko Francie Thajsko Francie Česká rep. Réunion 2012 Vážení a milí přátelé!. Je tu zase konec roku a já pravidelně, na poslední chvíli, jak jinak,

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/

Registrační číslocz.1.07/1.4.00/ Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS

Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTĚ MÁ AUTISMUS Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3010. publikaci Odpovědná redaktorka

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

Garant studijního programu Architektura a stavitelství v rámci celoživotního vzdělávání Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. Studijní plán oborů v programu Architektura a v rámci celoživotního vzdělávání vyučovaných na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava garantovaný Katedrou architektury Studijní obory Rekonstrukce a konverze

Více

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80%

45 odpovědi. Souhrn Zobrazit úplné odpovědi. 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 45 odpovědi Souhrn Zobrazit úplné odpovědi 1) Jsem Muž 9 20% Žena 36 80% 2) Můj věk je méně než 30 let 2 4% 31-40 let 33 73% 41-50 let 10 22% 51-60 let 0 0% 61 let a více 0 0% Nechci uvést 0 0% 3) Mé dítě

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více