IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 1: ZÁKLADY IT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 1: ZÁKLADY IT"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 1: ZÁKLADY IT Metodika Zpracoval: Ing. Roman Procházka srpen

2 Metodika je určena pro zavedení do výuky předmětů: Úvod do výpočetní techniky Informační a komunikační technika Hodinová dotace: 20 hodin ( 20 x 45 minut ) Forma studia: prezenční Cílová skupina: žáci prvního ročníku Cílem metodiky: je zkvalitnit, rozšířit a doplnit výuku tak, aby žáci byli schopni získat certifikát ECDL modul č. 1 a tím žáky připravit na efektivní využívání výpočetní techniky po dobu studia a zvýšit jejich konkurenceschopnost pro získání zaměstnání Vstupní podmínky: Materiální připravená učebna výpočetní techniky s nainstalovaným softwarem, dataprojektorem Žáci jsou připraveni na uživatelské úrovni a znají základní pojmy z oblasti IT technologií Vyhodnocení výsledků: e-learningovým systémem Moodle 2

3 1. Metodika zavedení ECDL Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Hardware Základní pojmy Žáci si osvojují základní pojmy oblasti informačních a komunikačních technologií. Seznamují se s pojmy osobní počítač PC, notebook, monitor, tiskárna, klávesnice, myš, joystick. Žáci poznávají další elektronická zařízení pracující s daty: Mobilní telefon, DVD recorder, dataprojektor. scaner Žáci poznávají rozdíl mezi hardwarem a softwarem. Poznávají co jsou to informace, jaký mají význam Žáci projdou historii vzniku výpočetní techniky, od doby vzniku matematiky, přes mechanické počítací stroje po dnešní moderní počítače. Uvědomují si dynamičnost vývoje, kterou přináší komunikační technika, přenášející informace v digitální podobě. Žáci si uvědomují činnost počítače jako celku, jeho význam a možnost efektivního nasazení. Dále začnou žáci poznávat základní blokové schéma počítače - tzv. John von Neumanovo schéma počítače. Metody práce: Výklad, výklad s dataprojektorem, diskuse se žáky o problematice Pomůcky: PC, dataprojektor, připravené příklady Klíčové pojmy: mikroprocesor, operační paměť, vstupní zařízení, výstupní zařízení Časová dotace: 2 hodiny 3

4 Výkon počítače Žáci poznávají na čem závisí výkon počítače, jak výkon ovlivňuje práci na PC Metody práce: ukázky řešení náročných úloh na PC, srovnání PC, diskuse se žáky, praktická práce žáků na PC Pomůcky: PC, internet Klíčové pojmy: výkon počítače Paměti počítače Žáci se seznámí a prakticky se naučí používat jednotlivé druhy pamětí PC. Naučí se správně zacházet s jednotlivými paměťovými médii, vštípí si důležitost zálohování dat Žáci si uvědomí význam velikosti operační paměti, zásadně ovlivňující výkon Metody práce: výklad, demonstrace připravené látky dataprojektorem, názorné ukázky všech typů pamětí, praktická práce žáků na PC - přesunování dat mezi jednotlivými typy pamětí Pomůcky: PC, dataprojektor, diskety, flash disky, DVD a CD pro každého žáka Klíčové pojmy: paměti, ukládání dat, zálohování dat Vstupní a výstupní zařízení Žáci se učí základní parametry vstupních a výstupních zařízení, jejich použití a především se je učí prakticky používat. Jde zejména o tato vstupní zařízení: zařízení: myš, klávesnice, trackball, skener, touchpad, pero pro dotykový displej, joystick, webová kamera, digitální fotoaparát a mikrofon. 4

5 Jde zejména o tato výstupních zařízení: monitory, aktivní dotykové monitory, tiskárny, reproduktorové soustavy a sluchátka. Klávesnice: Žáci se učí význam jednotlivých sekcí na klávesnici, jednotlivých kláves Metody práce: praktická práce na PC, psaní textů, používání klávesových zkratek, dodržování správného držení těla a rukou nad klávesnicí, metoda psaní všemi deseti prsty Pomůcky. PC, klávesnice, stopky, předlohy textů Klíčové pojmy: vstupní a výstupní zařízení Myš Žáci si ukáží obvyklé chyby při užívání myší, čistění mechanických myší Metody práce: praktická práce žáků s myší, soutěž ve formě počítačové hry Pomůcky. PC, myš, různé typy myší na ukázku Klíčové pojmy: myš Monitory Žáci se seznámí s činností LCD monitorů a CRT monitorů Metody práce: praktická práce žáků na PC - žáci si prohlédnou parametry školních monitorů, žáci vyhledávají a srovnávají nabízené monitory na internetu Pomůcky. PC, monitory Klíčové pojmy: monitor LCD, monitor CRT 5

6 Tiskárny Žáci se seznámí s významem tiskáren, s typy tiskáren, principy činnosti tiskáren Metody práce: výklad, názorné ukázky, práce žáků na PC tištění dokumentů, exkurze do grafického studia na ofsetový tisk Pomůcky. PC, tiskárny ( laserová, inkoustová, jehličková) Klíčové pojmy: tiskárna, barevné modely RGB, CMYK, kvalita tisku Reproduktorové soustavy, sluchátka Žáci se naučí připojovat akustická výstupní zařízení, poznávají jejich parametry Metody práce: žáci vyzkouší připojení zařízení, poslech hudby, mluveného slova Pomůcky. PC, sluchátka, aktivní reproduktorová soustava Klíčové pojmy: reproduktorová soustava, sluchátka, zvuková karta Scanner žáci zkouší skenovat obrázky fotografie a texty Metody práce: práce ve skupinách Pomůcky: PC, scanner, připravené příklady Klíčové pojmy: scaner Časová dotace: 2 hodiny 1.2 Software Základní pojmy Žáci se seznámí s pojmem software. 6

7 Žáci pracují s operačním systémem a základními aplikačními programy Metody práce: žáci si vyzkouší základní práci ve WINDOWS a některé aplikační programy, učí se pro danou úlohu vybrat vhodný software Výklad s dataprojektorem, samostatná práce žáků na PC, práce žáků podle předlohy Pomůcky: PC, připravené příklady Klíčové pojmy: operační systém, aplikace Časová dotace: 2 hodiny 1.3 Počítačové sítě Typy počítačových sítí Žáci se seznámí se základními pojmy světa počítačových sítí, uvědomují si význam a využití počítačových sítí. Žáci pracují s internetem, vyhledávají informace, používají elektronickou poštu Metody práce: Výklad s dataprojektorem, samostatná práce žáků na PC s internetem Pomůcky. PC, Internet, dataprojektor Klíčové pojmy: počítačová síť, internet Přenos dat Žáci se seznámí s možnostmi přenosu dat, s vytvářením datových sítí Metody práce: výklad s dataprojektorem, názorné ukázky Pomůcky: PC, dataprojektor, materiál pro ukázky Klíčové pojmy: přenos dat, přenosová rychlost 7

8 1.4 ICT v každodenním životě Elektronický svět Žáci si uvědomují význam počítačové a komunikační technologie v dnešním světě, uvědomují si množství techniky, která nás obklopuje, sbližuje i vzdaluje. Žáci si připomenou možnosti využití internetu Metody práce: ukázky internetových obchodů s dataprojektorem, žáci si připraví referáty Pomůcky: PC, dataprojektor, připravené ukázky e - learningu Klíčové pojmy: internetové obchodování, internetové bankovnictví, e - learning Komunikace Žáci se zdokonalují v práci s elektronickou poštou: E mailem, uvědomují si význam elektronické pošty pro komunikaci a přenos dat. žáci se učí vytvořit E mailovou adresu, učí se základům a zásadám práce s E mailem. Žáci se zdokonalují v komunikaci v reálném čase ICQ. Vyzkouší si založit si účet, uvědomují si výhody tohoto typu komunikace po síti. Metody práce: praktická činnost na PC s e mailem, ICQ, Skypem Pomůcky: PC, dataprojektor Klíčové pojmy: e mail, ICQ, SKYPE Virtuální společenství ( komunity ) Žáci se si probírají pojmy : 8

9 Internetová diskuse, internetové fórum, chat, blog, internetový deník, fotogalerie, facebook Metody práce: výklad s dataprojektorem - názorné ukázky, metoda pyramidy - žáci sami předvádí komunikaci prostřednictvím ukázek na PC dalším žákům Pomůcky: PC, dataprojektor Klíčové pojmy: chat, blog, galerie Zdraví Žáci se seznámí s problematikou ochrany zdraví při práci na počítači, vštěpují si pravidelně návyky přispívající k ochraně zdraví, zejména v souvislosti s problematikou elektromagnetického záření, problematikou zrakových obtíží a potíží pohybového aparátu Metody práce: praktické ukázky cvičení, žáci se učí provádět procvičení a uvolnění ( strečink ) rukou, krční páteře, žáci měří vzdálenost očí od monitoru Pomůcky: PC, metr Klíčové pojmy: ergonomie, bezpečnost a ochrana zdraví Životní prostředí Žáci se zabývají otázkami životního prostředí v souvislosti s výrobou, používáním a likvidací zařízení výpočetní techniky Metody práce: DVD film o problematice životního prostředí Pomůcky: PC, DVD film 9

10 Klíčové pojmy: životní prostředí, spotřeba energie, nebezpečný odpad 1.5 Bezpečnost Prokazování identity Žáci se seznámí s důležitostí ochrany dat prostřednictvím počítačových hesel. Uvědomí si stále větší důležitost ochrany dat. Metody práce: výklad s dataprojektorem Pomůcky: PC, dataprojektor Klíčové pojmy: heslo, prolomení hesla Bezpečnost dat Žáci poznávají základní pojmy oblasti bezpečnosti dat, poznávají jednotlivá nebezpečí ztráty dat technickou závadou, zavirováním, selháním lidského faktoru Metody práce: Žáci se průběžně učí neustále důsledné práci se soubory a složkami, názorné ukázky HDD a dalších paměťových médií Pomůcky: PC, dataprojektor, materiál pro ukázky Klíčové pojmy: bezpečnost dat, selhání lidského faktoru, záměrné poškození dat, poruchovost, zavirování technická závada Časová dotace: 1 hodiny Počítačové viry 10

11 Žáci se seznámí s problematikou počítačových virů, jejich šířením, druhy a dále především ochranou proti útokům virů Metody práce: Výklad s použitím dataprojektoru, samostatná práce žáků referát na téma antivirové programy, práce s antivirovými programy Pomůcky: PC, dataprojektor, antivirové programy Klíčové pojmy: virus, antivirový program 1.6 Právo Autorské právo Žáci se seznámí s pojmy v oblasti autorského práva, poznají pojmy - duševní vlastnictví, licence, autorský zákon Metody práce: práce s internetem, ukázka faktury za software Pomůcky: PC, dataprojektor, materiál pro ukázky Klíčové pojmy: autorské právo, licence, duševní vlastnictví Ochrana osobních údajů Žáci se seznámí s problematikou ochrany osobních údajů Metody práce: výklad, práce s internetem Pomůcky: PC, připravený výklad, připravené ukázky příklady Klíčové pojmy: 11

12 2. Popis výukových metod Popis výukových metod používaných při výuce ICT předmětů a použitelných při implementaci ECDL do výuky 2.1 Frontální metody Výklad učitele s průběžným zapisováním žáky Výklad daného tematického celku musí být srozumitelný, klidný. Jeho tempo musí být voleno s ohledem na schopnosti žáků. Žáci obvykle zapisují průběžně důležité věci buď do pracovních sešitů, nebo do svého souboru na PC. Pak mohou tyto soubory být odeslány na y Výklad učitele s pozdějším zapsáním probírané látky žáky Učitel provede výklad dané látky, žáci naslouchají, snaží se porozumět. Vlastní zápis si provedou samostatně, s tím, že učitel jim poskytne osnovu této látky obvykle dataprojektorem. Vhodnější pouze pro schopnější žáky Výklad učitele doplněný dataprojektorem Všeobecně výhodnější než pouhý výklad. Prezentace dataprojektorem musí být dobře žáky čitelná z každého žákovského pracoviště. Je nutno počítat i s prací za vel,i jasného dne. Nutné je ukazovátko mechanické nebo laserové, případně upravený symbol myši. Tempo musí být vedeno s ohledem na schopnosti žáků. Obvyklou chybou je když učitel mluví tehdy, když žáci zapisují Výklad učitele doplněný interaktivní tabulí a dataprojektorem Všeobecně výhodnější než pouhý výklad. Prezentace na interaktivní tabuli musí být dobře žáky čitelná z každého žákovského pracoviště. Je nutno počítat i s prací za vel,i jasného dne. Výhodou je ovládání programu na interaktivní tabuli před žáky. Tempo musí být vedeno s ohledem na schopnosti žáků. Obvyklou chybou je když učitel mluví tehdy, když žáci zapisují Práce žáků pod vedením učitele s připravenou předlohou v papírové podobě Žáci zpracovávají úkol, často každý žák jiný podle zadání na papíru. Toto je vhodné například pro úlohy v textovém editoru. Tento způsob je náročný na spotřebu papíru při kopírování předloh. Tempo žáků je individuální. Žáci úlohu odevzdají ke 12

13 kontrole okamžité, nebo výsledek uloží na zadané místo nebo odešlou učiteli e mailem Práce žáků pod vedením učitele s připravenou předlohou nebo zadáním na jednotlivé PC Žáci pracují podle předloh připravených dopředu na jednotlivé PC každý žák může mít jiné zadání. Je třeba zadání provést tak, aby nestačilo pouze okopírovat. Tempo žáků je individuální. Žáci úlohu odevzdají ke kontrole okamžité, nebo výsledek uloží na zadané místo nebo odešlou učiteli e - mailem Práce žáků pod vedením učitele s připravenou předlohou nebo zadáním na společný sektor HDD serveru Žáci pracují podle předloh připravených dopředu na jednotlivé PC každý žák může mít jiné zadání. Je třeba zadání provést tak, aby nestačilo pouze okopírovat. Tempo žáků je individuální. Žáci úlohu odevzdají ke kontrole okamžité, nebo výsledek uloží na zadané místo nebo odešlou učiteli e - mailem Práce žáků pod vedením učitele s internetem Žáci vyhledávají informace na internetu, zapisují si je do sešitů nebo do souboru na PC. Tempo žáků je individuální. Žáci úlohu odevzdají ke kontrole okamžité, nebo výsledek uloží na zadané místo nebo odešlou učiteli e - mailem. 2.2 Skupinové metody Práce učitele s žáky ve dvou nebo více skupinách Žáci pracují ve dvou pracovních skupinách, mají omezenější možnost od sebe opisovat. Žáci jsou nuceni více pracovat samostatně Metoda pyramidy Učitel vysvětlí problematiku například dvěma až pěti schopným žákům, ti předávají poznatky žákům dalším. Metoda je velmi vhodná u výuky předmětů ICT. Žáci se zároveň učí učit, mluvit, používat odbornou terminologii. Metoda napomáhá vztahům mezi žáky a učiteli umožní zpětně vidět i další možnosti jak napomoci pochopení látky žáky. 13

14 2.3 Individuální metody Přímá pomoc učitele žákovi na PC Učitel pomáhá jednotlivým žákům zvládnout úlohu na PC. Většinou pomůže malá pomoc a žák je schopen dále úlohu dokončit. Například se jedná o najití některé ikony, provést některé nastavení. V oblasti výuky ICT je to často používaná metoda Samostatná práce žáků formou domácí úlohy Žáci provedou zadanou úlohu doma. Zadání musí být jasné a srozumitelné. Výhodou je, když má každý žák zadání jiné, problémem je kopírování a stahování z internetu hotových úloh Samostatná práce žáků formou referátu Žáci si připraví referát k dané problematice. Žák se učí mluvit, přednášet látku, odpovídat na dotazy Samostatná práce žáků formou prezentace Žák si připraví prezentaci k dané problematice. Zároveň se učí mluvit, vystupovat, odpovídat na dotazy, pracovat s dataprojektorem Práce žáků formou ročníkové práce, závěrečné práce Žák vypracuje práci v daném rozsahu k dané problematice. Vhodné pro žáky vyšších ročníků, schopných samostatné práce Seznam použité literatury: 1. Horák, Jaroslav.: HARDWARE Učebnice pro pokročilé, Computer Press, 2. Franců, Marie.: Jak zvládnout testy ECDL, Computer Press, Praha Horák, Jaroslav.: ÚVOD DO VÝPOČETNÍ TECHNIKY, Orlová Obsah: 14

15 1. Metodika zavedení ECDL Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií Hardware Základní pojmy Výkon počítače Paměti počítače Vstupní a výstupní zařízení Software Základní pojmy Počítačové sítě Typy počítačových sítí Přenos dat ICT v každodenním životě Elektronický svět Komunikace Virtuální společenství ( komunity ) Zdraví Životní prostředí Bezpečnost Prokazování identity Bezpečnost dat Počítačové viry Právo Autorské právo Ochrana osobních údajů Popis výukových metod Frontální metody Výklad učitele s průběžným zapisováním žáky Výklad učitele s pozdějším zapsáním probírané látky žáky Výklad učitele doplněný dataprojektorem Výklad učitele doplněný interaktivní tabulí a dataprojektorem Práce žáků pod vedením učitele s připravenou předlohou v papírové podobě

16 2.1.6 Práce žáků pod vedením učitele s připravenou předlohou nebo zadáním na jednotlivé PC Práce žáků pod vedením učitele s připravenou předlohou nebo zadáním na společný sektor HDD serveru Práce žáků pod vedením učitele s internetem Skupinové metody Práce učitele s žáky ve dvou nebo více skupinách Metoda pyramidy Individuální metody Přímá pomoc učitele žákovi na PC Samostatná práce žáků formou domácí úlohy Samostatná práce žáků formou referátu Samostatná práce žáků formou prezentace Práce žáků formou ročníkové práce, závěrečné práce

17 17

18

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT

METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Praktika na Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.28/01.0015 METODIKY PRO VÝUKU PRAKTIKA Z ICT Autoři: Mgr. Radek Machan, Mgr. Radek Jüthner 1 Charakteristika

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5. 3. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je určena pro 4. a 5. ročník 1. stupně a všechny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Počítače a další zařízení

Počítače a další zařízení Počítače a další zařízení Informační a komunikační technologie ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY ZÁKLADY IT Abychom mohli počítače správně prakticky využívat, musíme se nejprve seznámit se základními pojmy informačních technologií a vztahy mezi nimi. Uvedené pojmy jsou jen sondou do obsáhlého světa

Více

pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků

pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2)

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials New SYLABUS 1.0 (M2) EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE / INTERNATIONAL COMPUTER DRIVING LICENCE - Computer Essentials "New" SYLABUS 1.0 (M2) Upozornění: Oficiální verze "nového" ECDL/ICDL Sylabu verze 1.0 je publikovaná na

Více