Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah"

Transkript

1 Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS Norma ISO/TS (historie vzniku, obsah normy) - Referenční příručky AIAG - Referenční příručky VDA - Specifické požadavky zákazníků - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO/TS I.3. Základní požadavky ISO Normy řady ISO (historie vzniku, obsah ISO 14001) - Vysvětlení vybraných požadavků ISO Aktuální právní požadavky z oblasti EMS I.4. Základní požadavky OHSAS Normy řady OHSAS (historie vzniku, obsah OHSAS 18001) - Vysvětlení vybraných požadavků OHSAS Aktuální právní požadavky z oblasti OHSAS II. Auditoři jakosti, environmentu a OHSAS II.1.a Interní auditor ISO Podmínky a postup certifikace - Procesní přístup - Požadavky ISO 9001 ISO 9001 II.1.b Interní auditor ISO 9001 periodické doškolení - Aktuální stav norem pro systémy jakosti (novelizace ISO 9001 a ISO 9004) - Pravidla certifikace - Zkušenosti s procesním přístupem auditování systému managementu ISO II.2.a Interní auditor environmentu (ISO 14001) - Normy řady ISO (historie vzniku, obsah ISO 14001) - Požadavky ISO Právní požadavky z oblasti EMS ISO Strana 1 z 6

2 II.2.b Interní auditor environmentu (ISO 14001) periodické doškolení - Aktuální stav norem pro systémy environmentu - Zkušenosti z auditování systému environmentu - Aktuální právní požadavky z oblasti EMS ISO II.3.a Interní auditor OHSAS Normy řady OHSAS (historie vzniku, obsah ISO 18001) - Požadavky OHSAS Právní požadavky z oblasti OHSAS OHSAS II.3.b Interní auditor environmentu OHSAS periodické doškolení - Aktuální stav norem pro OHSAS - Zkušenosti auditování OHSAS - Aktuální právní požadavky z oblasti OHSAS OHSAS II.4.a Interní auditor ISO/TS Norma ISO/TS (historie vzniku, obsah normy) - Referenční příručky AIAG - Referenční příručky VDA - Specifické požadavky zákazníků - Podmínky a postup certifikace - Požadavky ISO/TS ISO/TS dny (24 hod) II.4.b Interní auditor ISO/TS periodické doškolení - Aktuální stav norem pro systémy jakosti a referenčních příruček (novelizace ISO/TS a ISO 9004) - Pravidla certifikace - Zkušenosti s procesním přístupem auditování systému managementu - Požadavky ISO/TS vybrané problematické oblasti ISO/TS II.6.a Interní auditor procesu (VDA vydání 2010)* - zásady auditování procesu - vymezení auditovaného procesu - analýza rizik, stanovení těžiště auditu - struktura katalogu otázek VDA 6.3, - výklad vybraných požadavků katalogu otázek (P5-P7) - praktické provedení přípravy auditu procesu - praktické provedení auditu procesu - vyhodnocení provedeného auditu procesu - test znalostí procesu Strana 2 z 6

3 II.6.b Interní auditor procesu (VDA vydání 2010)* rozšiřovací školení - zásady auditování procesu - vymezení auditovaného procesu - analýza rizik, stanovení těžiště auditu - struktura katalogu otázek VDA výklad vybraných požadavků katalogu otázek (P5-P7) - test znalostí procesu II.7. Audit produktu (VDA 6.5) Obsahová náplň: - Požadavky na audity produktu - Účel auditu produktu - Kvalifikační požadavky - Program auditu produktu - Příprava plánu auditu - Provedení auditu výrobku - Zpráva z auditu - Nápravná opatření - Skupinový úkol Praktické provedení přípravy výrobkového auditu - Skupinový úkol provedení připraveného výrobkového auditu Auditoři produktu, procesní kvalita III. Metodiky jakosti III.1. Způsobilost a regulace procesu (SPC) - základy - Výpočet koeficientů způsobilosti procesu způsobilosti procesu - Princip statistické regulace procesu - Regulační diagramy měřením - Regulační diagramy srovnáváním III.2.a Design (základní varianta včetně praktického procvičení) - Tým - Princip.- Příprava - Stanovení a realizace opatření - Praktické provedení části analýzy na vybraný prvek produktu (alternativně aktualizace stávající ) III.2.a Machinery (základní varianta včetně praktického procvičení) - Tým - Princip.- Příprava - Stanovení a realizace opatření - Praktické provedení části analýzy na vybranou část zařízení (alternativně aktualizace stávající ) Strana 3 z 6

4 III.2.c Process (AIAG 4.Vydání) - Tým procesu - Princip procesu - Příprava procesu - Stanovení a realizace opatření - Praktické provedení analýzy na vybranou část procesu (alternativně aktualizace stávající procesu podle nové metodiky) III.2.c Process (VDA 4) - Tým procesu - Porovnání metodik AIAG a VDA - Příprava procesu - Optimalizace - Praktické provedení analýzy na vybranou část procesu (alternativně aktualizace stávající procesu podle nové metodiky) III.3. Plánování jakosti produktu (APQP/VDA 4.3) - Uplatnění plánování jakosti - Projektové řízení - Fázový model plánování jakosti - Dokumentace projektů plánování jakosti - Výstupy etap plánování jakosti Vedoucí projektů projektového týmu III.4. Proces schvalování výroby a výrobku (PPAP/PPF) - uplatnění postupu PPAP/PPF - požadavky na schvalování výrobku a procesu - důvody předložení a odběr dílů - úrovně a obsah předložení - status předložení Vedoucí projektů projektového týmu III.5. Základy metrologie, Analýza systému měření (MSA, VDA 5) - Terminologie - Nejistoty měření - Způsobilost systému měření - Metodiky analýzy způsobilosti systému měření - Optimalizace procesů měření" III.6. 7 základních nástrojů jakosti - Kontrolní záznamníky, formuláře - Histogram - Vývojové diagramy - Paretova analýza - Diagram příčin a následků - Bodové diagramy (regresní a korelační analýza) - Regulační diagramy Strana 4 z 6

5 III.7. Metodika řešení problémů (8 D) - Využití postupu 8 D, princip PDCA - Kroky 8 D a jejich obsah - Metodiky stanovení kořenové příčiny (FTA, 5 WHY) - Praktické použití 8 D na vybraném problému organizace, III.8 Rozpracování funkcí jakosti (QFD) - Fáze realizace QFD - Postup realizace QFD Vedoucí a projektových týmů III.9 Bezpečnost a ručení za výrobek - Ochrana spotřebitele - Bezpečnost výrobků - Technické požadavky na výrobky - Ručení za výrobek - Snižování rizik vad výrobků - Požadavky na speciální charakteristiky - Požadavky koncernu VW na D-díly vedoucí a projektových týmů III.10 5S - Cíl a plánování 5S - Složení a úloha týmu 5S - Průběh realizace 5S - Komunikační prostředky - Audit 5S - Praktický příklad realizace 5S výroby, III.11 5Why (5Proč) - 4 kroky řešení problému - Popis jednotlivých kroků řešení problému - Případová studie výroby, III.12 Monitorování spokojenosti a loajality zákazníků - Faktory spokojenosti a loajality - Postup měření spokojenosti zákazníka - Požadavky zákazníka / znaky spokojenosti - Význam faktorů - Návrh dotazníku - Hodnotící škály - Metoda vnímavých preferencí - Velikost výběru a metoda sběru dat - Vyhodnocování dat - Loajalita zákazníků - Praktický příklad definování znaků spokojenosti Pracovníci marketingu, obchodu, kvality (6 hod) *) Školení témat II.6.a II.6.b je možné od 01/2010 Obsah uvedených témat je výchozí, je možná jejich úprava podle potřeb organizace. Organizace školení: školení představuje 8 vyučovacích hodin (50 minut) mezi vyučovacími hodinami je 10 min přestávka, po 3 nebo 4 vyučovací hodině je min přestávka na oběd. Zahájení doporučujeme od 8:00 (je možné přizpůsobit podle potřeb) Strana 5 z 6

6 Velikost skupiny se předpokládá cca 10 osob, při potřebě vyššího počtu účastníků je nutné školení provádět ve více skupinách. Školení bude prováděno v prostorách objednatele s využitím jeho prostředků Pro některá témata bude potřebný přístup na PC síť. Cena školení je uvedena v nabídce Cena zahrnuje: - provedení školení na místě, - prezentované podklady v elektronické podobě, - vystavení osvědčení pro účastníky školení. V Praze dne Zpracoval: Ing. Zdeněk Rusek (garant školení) Schválil: Ing. Zdeněk Šantora Strana 6 z 6

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a učení Efektivita a kvalita FAKTORY EFEKTIVITY VÝUKOVÝCH PROCESŮ Koncepce přípravy pracovníků Určení vzdělávacích (učebních) cílů Výběr účastníků do kurzů a školení Diagnostika

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více