ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje"

Transkript

1 ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing.

2 Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna prostředí vnímat - pochopit přizpůsobit se znalosti pro orientaci v prostředí a efektivníčinnost produkt nástroj pro odlišení se zákaznické portfolio a segmentace PPO transakční a relační marketing komunikace 2

3 Co to je Řízení vztahu se zákazníky (CRM)? abychom všechny aktivity předchozí stránky správně vnímali a realizovali s orientací na naše zákazníky..musíme: - tomu rozumět - umět vysvětlit, přesvědčit, získat - správně aplikovat - neustále se vyvíjet -. 3

4 Co to je Řízení vztahu se zákazníky (CRM)? CRM není softwarový produkt pro komunikaci, sběr dat, uchování dat, CRM je je celářada aktivit směřující k identifikaci, získání a dlouhodobé stabilizaci vybraných zákazníků, nastavení systému péče o tyto zákazníky, s cílem efektivního rozvoje hodnototvorného procesu a profitu pro obě strany. 4

5 Proces výměny hodnot Podnik Co chce získat zákazník Co chce získat podnik Zákazník Co to to je je hodnota produkt, služba, peníze, čas, znalosti,.. Hodnototvorný proces 5

6 Proces výměny hodnot a hodnototvorný proces PRODUKT, PODPORA, INFORMACE, SERVIS, KNOW HOW, KOOPERACE, další ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESŮ DODAVATEL ODBĚRATEL/ VÝROBCE PLATBA ODPOVÍDÁ DODANÉ HODNOTĚ EFEKTIVNÍMI PROCESY VZNIKNE VÝROBEK: - VYSOKÉ KVALITY - VYS. TECH. ÚROVNĚ - PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ - SPOLEHLIVÝ - DOPROVÁZENÝ SERVISEM - S INFORMACÍ O POUŽITÍ - KONKURENCESCHOPNÝ - OBLÍBENÝ -.. 6

7 Hodnototvorný proces výrobní firmy k diskusi stroje know how komodita vstupy, materiál příprava výroby výroba odbyt, logistika, servis nové aktivity technologie. subdodavatelé sleduji: trend oboru perspektiva moje úloha konkurence schopnost vztahy strategie 7

8 Grafické znázornění procesu CRM realizace realizace nabídky nabídky - prodejní rozhovor příprava a realizace specifikace specifikace produktu/nabídky produktu/nabídky pro pro segment segment příprava příprava zázemí zázemí pro pro realizaci realizaci - analýza produktů ověření ověření správnosti správnosti identifikace identifikace metody. metody. identifikace identifikace vhodných vhodných segmentů segmentů identifikace identifikace vhodných vhodných pot. pot. zákazníků zákazníků - kontakt vybraných vzorů - zjištění / potvrzení PPO - určení charakteristik segmentu - +/- znalost znalost trhu trhu celkově, celkově, znalost znalost trendu trendu znalost znalost konkurence konkurence celkově celkově znalost znalost schopností schopností firmy firmy a a svých svých schopností schopností - průzkum trhu - výzkum aktivit konkurence - analýza produktů (našich i konkurence) 8

9 Příklad popis procesu CRM SEGMENTACE A ANALÝZY - segmentace trhu, kritéria - analýza produktů - analýza prostředí - metodiky výzkumu potřeb a očekávání - metodiky získávání informací a práce s informacemi PRODEJNÍ PROCES - úloha člověka v osobním prodeji, komunikace, jak uspět - příprava osobní návštěvy a průběh setkání s PZ, další postup -řízení procesu obchodování jednotlivé fáze osobního setkání, principy, cíle, vyhodnocení - nácvik efektivní úlohy KCM v prodejním procesu - analýza procesu, příčiny úspěchu a neúspěchu, co dále BUDOVÁNÍ VZTAHU, STABILIZACE ZÁKAZNÍKA - postupy realizace produktu, metodiky úspěšné aplikace - budování vztahu po realizaci produktu - postkontraktační servis (PKS) význam, formy péče o EZ - komunikační nástroje - brainstorming jako nástroj /metoda identifikace nového produktu 9

10 SEGMENTACE MARKETING OST.KRITÉRIA METODIKA T- SAT URČENÍ SEGMENTŮ URČIT OBRAT SEGMENTŮ VÝBĚR ZÁKAZNÍKŮ PRO T-SAT T-SAT REALIZACE METODIKA INFO IT MARKETING METODIKA POP ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍ INFORMACE DATABÁZE VÝVOJ NOVÝCH PRODUKTŮ POP METODIKA KCM INTERNÍ PŘEDPIS PREZENTACE U ZÁKAZNÍKA DOHODA O SPOLUPRÁCI/ REALIZACI REALIZACE VYHODNOCENÍ HLAVNÍ AKTIVITY SYSTÉMU FINANČNÍ EFEKT NEFINANČNÍ EFEKT 10

11 Co je nutné znát k úspěšné segmentaci produkty společnosti produkty konkurence stávající trh EZ společnosti EZ konkurence SWOT společnosti SWOT konkurence Firma vizi a směr společnosti vizi a směr konkurence? směr trhu = PPO EZ & PZ Pak jsme schopni udělat správnou segmentaci a zacílení na na správné zákazníky A přiřadit/vytvořit vhodné produkty 11

12 T-SAT struktura dat 12

13 T-SAT prostředky pro komunikaci 13

14 T- SAT projekt CÍL CÍL :: ZÍSKAT PZ PZ--informace, získání získánídat, navázání kontaktu UDRŽET EZ EZ--hodnocení spolupráce, získání získánídalších podnětů T-SAT T-SAT #1 #1 PRVNÍ PRVNÍKONTAKT KOHO KOHO OSLOVIT OSLOVIT KDY KDY OSLOVIT OSLOVIT S ČÍM ČÍM OSLOVIT OSLOVIT JAK JAK OSLOVIT OSLOVIT JAK JAK VYHODNOTIT VYHODNOTIT T-SAT T-SAT #2 #2 PRŮZKUM PRŮZKUM SPOKOJENOSTI SPOKOJENOSTI KOMUNIKAČNÍ KOMUNIKAČNÍ PROGRAM PROGRAM DOTAZNÍK DOTAZNÍK VÝZKUM VÝZKUM V TERÉNU TERÉNU VYHODNOCENÍ VYHODNOCENÍ 14

15 T-SAT #1 první kontakt CÍL CÍL NÁVŠTĚVY -- PŘEDSTAVIT SE SE NAVÁZAT VZTAH // KONTAKT POTVRDIT/ ROZŠÍŘIT SI SI INFORMACE (JAKÉ INFORMACE INFORMACE PRODUKTY PRODUKTY KONKURENCE KONKURENCE ZÁPIS DO DATABÁZE TVORBA TVORBA STRATEGIE ZÁKAZNICKÝ KAPITÁL 15

16 T-SAT #2 průzkum spokojenosti forma získávání informací (u (u EZ) --strukturovaný rozhovor a poznámky --dotazník a vyplnění spolu s EZ EZ --agentury --jiné jinémetody (skryté a otevřené, +/-, +/-, vyhodnocení získaných informací --jak, jak, kde informace uloženy --co co s výsledky?, zpráva vedení, opatření, poskytnutí zpětné vazby EZ EZ --co co sledujeme, co co můžeme získat --společná opatření, projekty,.upevnění vztahů 16

17 Přidaná hodnota příklady v průmyslovém trhu POMOCI ZÁKAZNÍKOVI SNÍŽIT SNÍŽIT PROCESNÍ NÁKLADY zvýšit zvýšit výnosy výnosy snížit snížit odpad odpad (recyklace, apod.) apod.) snížit snížit rozsah rozsah oprav oprav snížit snížit přímé příméosobní osobnínáklady snížit snížit nepřímé osobní osobnínáklady (kontrola, manipulace) snížit snížit energetické náklady POMOCI ZÁKAZNÍKOVI SNÍŽIT SNÍŽIT ZÁSOBY komplexní péče péče o dopravu dodávky just-in-time snížit snížit délku délku obchodního cyklu cyklu POMOCI ZÁKAZNÍKOVI SNÍŽIT SNÍŽIT ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY zjednodušit platební procedury zlepšit zlepšit možnost zpětné zpětnékontroly využít využít výměnu elektronických dat dat ZVÝŠIT BEZPEČNOST ZÁKAZNÍKA A JEHO JEHO ZAMĚSTNANCŮM SNÍŽIT SNÍŽIT CENU CENU PRO PRO ZÁKAZNÍKA nahradit některé výrobkové komponenty zlepšit zlepšit procesy vlastní vlastníi i procesy u zákazníka společný vývoj vývoj produktů zdroj: zdroj: Inventa Inventa 17

18 Příklady odlišení se o běžných praktik Dodávka stlačeného vzduchu klasickéřešení nabídka kompresoru nový způsob řešení dodávky stl. vzduchu - záruka kvality - záruka spolehlivosti dodávek (vč. záložních systémů) - flexibilita - informace o spotřebě

19 Příklady zákazníkem vnímané hodnoty Výkon Významné charakteristiky Spolehlivost Bezproblémovost Bezpečnost Soulad s požadavky Životnost Opravitelnost Design Ekologická nezávadnost VNÍMANÁ VNÍMANÁ TECHNICKÁ TECHNICKÁ HODNOTA HODNOTA VNÍMAN MANÁ HODNOTA VNÍMANÁ VNÍMANÁ HODNOTA HODNOTA RENOMÉ RENOMÉ VNÍMANÁ VNÍMANÁ HODNOTA HODNOTA VZTAHŮ VZTAHŮ Inovativnost Image Schopnosti Způsobilosti VNÍMANÁ VNÍMANÁ HODNOTA HODNOTA SLUŽEB SLUŽEB VNÍMANÁ VNÍMANÁ HODNOTA HODNOTA NAČASOVÁNÍ NAČASOVÁNÍ CENA CENA Instituciální vazby Interpersonální vztahy Výměna zkušeností Spolehlivost Citlivost Záruka Vcítění Dodržení termínů Včasný vstup na trh Nákupní cena Celkové náklady spjaté s vlastnictvím Ekologické náklady 19

20 Zdroj konkurenční výhody kde je..? (M. Treacy & F. Wiersema : The discipline of market leaders, 1995) BLÍZKOST ZÁKAZNÍKŮM Těsné sepjetí s PROCESY zákazníků přináší poznání jejich potřeb ZNÁME OČEKÁVÁNÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ? JAK VÝKONNÉ JSOU NAŠE FIREMNÍ PROCESY? KONKURENČNÍ VÝHODA JAKOU HODNOTU NABÍZÍ NAŠE FIRMA ZÁKAZNÍKŮM? 20 ŠPIČKOVÝ PRODUKT/SLUŽBA PROVOZNÍ DOKONALOST PROCESY, znalosti a informace podporující vznik inovačních námětů, jejichž výsledkem je Stálé zlepšování a inovace PROCESŮ vzniku výrobku/služby a technologií nový nebo dokonalejší produkt/služba ovlivňuje cenu, kvalitu a čas dodávky

21 Zdroje konkurenční výhody analýza pozice 100% DOKONALÁ ZNALOST POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ Customer intimacy BLÍZKOST / SEPĚTÍ SE ZÁKAZNÍKY PROVOZNÍ DOKONALOST ŠPIČKOVÝ PRODUKT % 100% ŠPIČKOVÉ PROCESY // PRODUKTIVITA Operational Excellence ŠPIČKOVÝ VÝROBEK/SLUŽBA Product leadership 21

22 Co je nutné podniknout pro odlišení se (opakování) zjistit PPO PZ (EZ) svého produktu zjistit úroveň konkurenčních produktů shodných Transakce Vztah či či srovnatelných hledat odlišnosti // inovaci. zdroj konkurenční výhody efektivně komunikovat s cílovým segmentem, eventuálně přehodnotit segmentaci mít zpětnou vazbu na naše aktivity pozor existuje vnější a vnitřní zákazník 22

23 Koncepce správného fungování CRM (opakování) sledovat vývoj oboru PZ/EZ předpovídat vývoj oboru PZ/EZ znát perfektně úroveň PZ/EZ rozumět hodnototvornému procesu PZ/EZ pro umístění svých produktů znát PPO kompilace PPO a schopností firmy pro vývoj a nabídku produktů efektivní, neodmítnutelná nabídka efektivní realizace produktu, připoutání PZ/EZ budování vztahu a osobních kontaktů 23

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A

Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Český institut pro marketing, o.s. Člen EMC-evropské marketingové konfederace QP 75-01-04 Hodnotící standardy CS CIMA Marketing CIMA-A Tento dokument je určen výhradně pro služební potřebu a včetně příloh

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Aleš Berka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstract The paper provides a view on the concept of CRM (Customer Relationship Management)

Více

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK

Inovacní ˇ manuál. malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Inovacní ˇ manuál malé a strední ˇ firmy KAREL HAVLÍČEK Publikace vydána ve spolupráci s Erste Corporate Banking Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky sdružuje na otevřené,

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU

MARKETING MARKETING CÍL MARKETINGU MARKETING OSNOVA: Marketing Cíl marketingu Historie marketingu Marketingový vývoj Nástroje marketingu Marketingové řízení Základní marketingové strategie MARKETING Jde o proces zaměřený na uspokojování

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Vysoká škola ekonomie a managementu +420 841 133 166 / info@vsem.cz / www.vsem.cz VYSOKÁ

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

7 Marketingové koncepty e-commerce

7 Marketingové koncepty e-commerce 7 Marketingové koncepty e-commerce Cíle výuky modulu Identifikovat klíčové prvky uživatelů Diskutovat o základních pojmech chování spotřebitelů a jejich rozhodnutí o koupi. Vysvětlit, jak se spotřebitelé

Více

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů

Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Perná Srovnávací analýza systému SprinxCRM a vybraných konkurenčních produktů Bakalářská

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pojišťovny Kooperativa - pobočka Rychnov nad Kněžnou Bc. Pavla Stachová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více