Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D."

Transkript

1 Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

2 Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE

3 Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost Včasná a dobře prováděná komunikace snižuje dopad krize na veřejné mínění a jeho změnu Dobře prováděná komunikace může být přeměněna v podporu a tím i výhodu Krizová komunikace při haváriích a katastrofách: Legislativní povinnost Součást společenské odpovědnosti Vnitřní krizová komunikace: Směrem k těm, kteří se podílejí na řešení krize Směrem k těm, kterých se řešení a dopad krize týká Směrem k ostatním k zamezení šíření dohadů a nejistoty Vnější krizová komunikace Jasné definování vzniklé situace Status vymezení pravomocí a odpovědností Určení komunikačního kanálu Další nezbytné informace Způsob odvolání stavu krize

4 Komunikace v akutním stádiu krize Interně zaměstnancům: Co se děje = zabránit fámám a nejistotě Co to pro ně znamená a co se od nich očekává Vysvětlit další postup Externě: Cíl: zamezit ztrát jména, získat podporu, snížit dopad šíření fám a dohadů. Způsob: prohlášením jednorázových, ale i udržovací komunikace směrem k zájmovým stranám

5 Nevhodná komunikace a média Dopad špatné komunikace napáchá mnohdy větší škody, než krize samotná Komunikace k médiím má být vstřícná, nikoliv rezervovaná Nutno přiznat chybu ohledně důvodu Prohlášení musí být promyšlené, bez zásadních následných změn Vhodné navenek komunikovat přes jednu osobu, dobře informovanou Pokud komunikace proudí více kanály, je nutno zabezpečit, aby nebyla rozdílná Jazyk musí být srozumitelný, odpovídat jazyku příjemce Komunikací nesmíme vyvolávat/podporovat zmatek a paniku Komunikace musí být reakcí na to, co si veřejnost o situaci myslí

6 Krize v podniku a systémy včasného varování

7 Co to je systém včasného varování podniku? Systém, který na základě symptomů včas identifikuje změny v okolí a uvnitř podniku, z nichž hrozí podniku potenciální/reálná krize

8 Cíl systému včasného varování Včasné vnímání a registrace změn v okolí/uvnitř podniku Rychlý přenos informací o změně k autoritám, které se s ní musí zaobírat Analýza změn, odhad jejich dopadu na budoucí život podniku Přijímání rozhodnutí zda a jak se změnou dále zaobírat

9 Struktura podnikového systému včasného varování

10 Kvadrant A Navazuje na změny v trendech sledovaných v rámci podniku (ekonomické, výkonnostní, ) Vhodná analýza hodnotového řetězce: Základní procesy podnikání (nákup provoz prodej poprodejní podpora) Nadstavba (způsob zajištění podnikových procesů, rozvoj technologií, řízený rozvoj zaměstnanců, rozvoj a optimalizace infrastruktury podniku)

11 Jak sledovat? Porovnávání minulých výsledků se současnými BMK Sebehodnocení (např. EFQM) Porovnávání s plánem Porovnávání s cíli

12 Kvadrant B Založen na soft datech Většinou na úrovni středního a nižšího managementu Problémy na pracovištích Složitá komunikace Špatně organizované činnosti Nejasné pravomoci Nejasné procesy Signály: Konkurenčnost a nespolupráce mezi útvary Snižování vnímání kvality Růst reklamací Horší výsledky spokojenosti zákazníků, signály z trhu Neúspěšnost ve výběrových řízeních Velké množství porad a schůzí Nepořádek na pracovištích bez reakce managementu Corridor management

13 Kvadrant C + D Směrem k zájmovým skupinám: Zaměstnanci Vlastníci Dodavatelé Odběratelé/zákazníci Partneři Sociální okolí Stát Banky

14 Nástroje systému vnitřní kontroly Controlling: Vychází ze západního pojetí účetnictví (anglosaské) Úkolem je koordinace plánování, kontroly a zajištění věrohodných reportů, dat a nástrojů k porovnávání a predikci Dělí se na strategický (podíl na tvorbě a řízení strategie) a operativní (vliv na provoz) V rámci systému včasného varování by měl přinášet prevenci, včasnou signalizaci nebezpečí.

15 Nástroje systému vnitřní kontroly Interní audit: Nezávislá kontrolní činnost zaměřená na tvorbu přidané hodnoty ve formě věrohodných doporučení ke změnám, v kontrole toho, že se věci dělají, jak je předepsáno, a to efektivně a účinně. V kontextu k systému včasného varování identifikuje případná rizika a potvrzuje, že jsou řízena Nejde jen o audit účetní Spolupráce s externími auditory

16 Nástroje systému vnitřní kontroly Vnitřní kontrola: Cílem je zabezpečit dodržování předpisů a interních norem. Zaměřuje se i na kontrolu ochrany majetku firmy S ohledem na signalizaci krize má preventivní charakter Oddělení vnitřní bezpečnosti (security), právní,

17 Nástroje systému vnitřní kontroly Managerské účetnictví: Obdobné s controllingem (jedná se o americký přístup), Transformuje firemní aktivity do řeči účetních čísel Jeho funkce je spíše preventivní, poskytuje informace ke zpracování plánů a rozpočtů, čímž eliminuje úzká místa v podniku

18 Nástroje systému vnitřní kontroly BSC: 1992jsou Robert S. Kaplana David P. Norton reakce na zjištění, že řada strategických záměrů nebyla dotažena do praxe měří výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních podnikových procesů, učení se a růstu Vliv na zlepšení se v: lepší přenos strategie do operativy; tvorba strategie se stala kontinuálním procesem; sladění jednotlivých procesů, služeb, kompetencí a jednotek organizace Vhodná i pro nepodnikatelskou sféru, pohlíží na tvorbu výsledků zezdola

19 SIX SIGMA Nástroj neustálého zlepšování Založená na dlouhodobějším měření problematické části v podniku a porovnávání s okolím Cílem je dosažení vyšší efektivity, snížení zmetkovitosti a dosažení vyšší ziskovosti a přidané hodnoty pro zákazníka i dodavatele

20 Kdy přestane kontrolní systém fungovat? Rozsáhlé personální změny ve vedení podniku, změna konzistentnosti řízení Ztráta dat zaviněná změnou IS Přechod na nové technologie, kdy nejsou k dispozici historická data a zkušenosti Akvizice/fúze Rychlé změny v okolí podniku

21 Krizový manager

Komplexní přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku

Komplexní přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku Komplexní přístupy k řízení a měření výkonnosti podniku - Úkolem managementu je využívat nové metody a nástroje řízení - Sledování finančních ukazatelů nestačí, nedávají informace o: - hodnotě pro zákazníka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Magdaléna Steinerová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Magdaléna Steinerová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Magdaléna Steinerová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Diplomová práce Společenská

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING KRIZOVÝ MANAGEMENT PRO CESTOVNÍ RUCH A EVENT MARKETING Zpracoval:

Více

Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci

Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci Návrh vnitřního kontrolního systému s aspektem na preventivní a eliminační funkci Diplomová práce Bc. Kateřina Kořenková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor:

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová

Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách. Bc. Nikol Trochtová Optimalizace systému řízení kvality na vysokých školách Bc. Nikol Trochtová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací systému řízení kvality na vysokých školách. Teoretická

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2010 Eva Jiříčková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 2 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 2 2010 (56) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ INTERNÍ AUDIT A CONTROLLING ROZHOVOR S ING. MARTINEM PECINOU, MBA, MINISTREM VNITRA OHLEDNUTÍ ZA NÁRODNÍ

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku)

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) Zpracovatel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Pracoviště zpracovatele: Vysoká škola ekonomie a managementu,

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vliv ISO norem na výkonnost společnosti nejen z pohledu financí Influence of the ISO Standards on Efficiency of the Company not only in

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Implementace CRM systému v podniku případová studie

Implementace CRM systému v podniku případová studie Masarykova univerzita Fakulta informatiky Implementace CRM systému v podniku případová studie Diplomová práce Mgr. Tomáš Zdvořilý Brno, květen 2014 [oficiální zadání] [prohlášení autora školního díla]

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Číslo: NPK 16 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Celkem stran: 19 Verze 2011 Platnost od: 4. 8. 2011 Počet příloh: 5 KONEČNÝ NÁVRH Národní

Více