IFS ApplIcAtIonS pro ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IFS ApplIcAtIonS pro ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE"

Transkript

1 IFS Applications pro ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

2 DnA našeho ŘEŠEnÍ Když jsme před více než 25 lety chtěli poprvé vytvořit IFS Aplikace, bylo naším cílem připravit nejdostupnější a nejužitečnější podnikový software na trhu. Abychom tuto ambici naplnili, stala se prioritou veškeré naší práce jednoduchost. Rozhodli jsme se vytvářet jeden produkt, který lze snadno konfigurovat tak, aby odpovídal specifickým požadavkům široké škály průmyslových odvětví. Rozhodli jsme se vybudovat IFS Aplikace na standardních normách tak, aby naši zákazníci nebyli omezeni konkrétní technologií. Rozhodli jsme se navrhnout IFS Aplikace jako strukturu na bázi komponent, kterou bude možné snadno rozšiřovat a aktualizovat. Rozhodli jsme se, že všechny komponenty softwaru musí být navzájem zcela kompatibilní a přesto schopné nezávislého fungování. Rozhodli jsme se vytvářet produkt, který si dokáže poradit se změnami i s dlouhodobým vývojem. Rozhodli jsme se, že uděláme uživatelsky nejpříjemnější podnikový software na trhu. I tím se stále řídíme.

3 ŘÍZENÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE 3 CESTA K DOKONALOSTI Velkou část snahy a času věnujeme úsilí, aby si naše řešení na řízení dodavatelského řetězce udrželo pozici nejžádanějšího produktu napříč průmyslovým spektrem. Díky kombinaci pokročilých funkcí s vysokou flexibilitou a snadným uživatelským ovládáním získávají naši zákazníci svižný, robustní a spolehlivý dodavatelský řetězec. Přehledné řešení zabezpečuje navíc plnou informovanost v reálném čase. ZÍSKEJTE O HODNĚ VÍC IFS Aplikace si vás získá. Komplexní škála funkcí umožňuje vytvořit dodavatelský řetězec, který dává podniku jasnou konkurenční výhodu překračováním všech očekávání zákazníků REALIZUJTE SVOU STRATEGII S IFS Aplikacemi si můžete vybrat přesné, obsáhlé a hloubkové funkce specifické pro dané průmyslové odvětví, vytvoříte tak zcela kompatibilní řešení dodavatelského řetězce, které bude vyhovovat vaší globální podnikové strategii. A protože IFS pokrývá většinu regionů světa, můžete i ve více zemích používat pouze jeden produkt a vyhnout se tak dalším nákladům na integraci, které byste platili v případě používání izolovaných komponent. PŘIZPŮSOBTE SE PŘEVAŽUJÍCÍM TRŽNÍM PODMÍNKÁM IFS Aplikace vám umožňují zvolit si takový dodavatelský režim, který nabízí nákladově nejefektivnější provoz v konkrétních tržních podmínkách, fázi životního cyklu výrobku a geografickém regionu. Podle potřeby tak lze současně používat několik dodavatelských režimů, což umožňuje dosáhnout rovnováhy mezi efektivitou a schopností reagovat na potřeby zákazníků UDRŽTE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Vynikající schopnosti a funkčnost IFS Aplikací umožňují uživatelům plnit očekávání zákazníků bez kompromisů v odpovídající kvalitě, přiměřeném čase či nákladech. IFS Aplikace jsou systémem, který lze doladit tak, aby vyhovoval konkrétním požadavkům vaší společnosti. Podívejte se na mapu řešení.

4 4 ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE plánujte. DIVErZIFIKUJtE. reagujte. Inteligentní provedení IFS Aplikací a vysoce vyvinuté funkce specifické pro daný podnik poskytují vaší společnosti širokou škálu dostatečně silných nástrojů, které vám umožní vytvořit spolehlivý, ovladatelný a vůči změnám odolný dodavatelský řetězec. ZAHoĎtE KŘIŠŤÁloVoU KoUlI Mnoho firem věnuje spoustu času a peněz snaze přesněji předvídat poptávku. I přes značné investice jsou statické předpovědi často zastaralé již několik hodin po vytvoření. S IFS Aplikacemi můžete přejít od předpovědního dodavatelského řetězce k dodavatelskému řetězci určenému poptávkou. rozšiřte SVŮJ DoSAH Díky inteligentnímu provedení a vysoce vyvinutým specifickým podnikovým funkcím je toto řešení ideální volbou pro podnik, který chce minimalizovat provozní rizika tím, že využívá rozmanité strategie pro získávání zdrojů. S IFS Aplikacemi můžete implementovat z různých zdrojů s jistotou, že program vás bude vždy plně informovat podle preferencí, které si zvolíte. V IFS Aplikacích získáváte schopnost konfigurovat své řešení tak, aby vyhovovalo všem reálně se vyskytujícím obchodním podmínkám. Dodavatelský řetězec můžete vybudovat tak, aby plnil přísné nároky soudobého konkurenčního podnikatelského prostředí, včetně struktury nákupu, výroby a plnění objednávek v prostředí několika zemí a míst. Přednosti integrace po místo proti směru produkčního toku, vynikající přehlednost, rychlá reakceschopnost a vyšší operativní efektivita jsou na vaší straně. rychlejší ZpĚtnÁ VAZBA pro okamžitou AKcI Reakceschopnost tohoto nástroje poskytuje větší přehlednost a správné prostředky umožňující reagovat rychle a efektivně na změny poptávky. Získáte přínosy v podobě přesnějšího potvrzování objednávek, zkrácení záběhů, snížení zásob a potlačení rizik. Začlenění funkcí podnikové informatiky a správy událostí také znamená možnost důkladně monitorovat podnik a mít informace o funkčních nerovnoměrnostech pomocí uživatelem definovaných výstrah. IFS AplIKAcE UMoŽŇUJÍ VYŘEŠIt problémy DoDAVAtElSKÝcH ŘEtĚZcŮ Díky větší spolupráci v dodavatelském řetězci umožňují získat vyšší kontrolu Poskytují vyvážené využití vlastních výrobních zdrojů mezi různými lokalitami s vyšší efektivitou Umožňují sladit celkovou podnikovou strategii a konkurenční výhody se strategií a charakteristikami dodavatelského řetězce Schopnosti softwaru umožňují rychle rekonfigurovat řešení, aby odpovídala změnám dynamiky trhu Umožňují přesně sledovat ekologickou stopu podniku Umožňují kontrolovat obchodní praktiky externích dodavatelů

5 ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE 5 OBCHODNÍ PROCESY VÝVOJ PRODUKTU PRODEJ & MARKETING NÁKUP VÝROBA DISTRIBUCE Výroba na sklad Výroba na zakázku Smíšený režim Štíhlá výroba STRATEGIE DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE Konstrukce na zakázku Projektově řízená výroba Outsourcing Zákaznické analýzy Plánování market aktivit Kampaně PLÁNOVÁNÍ DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE Plánování poptávky Společné plánování zdrojů Master Planning & Simulace Vícemístné plánování Plánování materiálových požadavků Plánování s omezenými zdroji Cenová kalkulace & Slevy Dohody se zákazníky Rabaty & Provize ŘEŠENÍ CHOD DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE (SCE) NÁKUP VÝROBA SKLAD PRODEJ A DODÁVKA Řízení zásob dodavatelem Dodavatelské harmonogramy Nákupní objednávka Dodávka/Monitoring Příjem Přijaté faktury Opakovaná/Výrobní harmonogramy Kusová/Výrobní objednávky Kanban Dávková Smíšený režim Intersite Zaskladnění Vyskladnění Expedice Čárové kódy/rfid Sledování zásilek Inventura Nabídka Zákaznické harmonogramy Zákaznická objednávka Sourcing Přeprava Vydané faktury VÝKONNOST DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE Výkonnost dodavatele Klíčové ukazatele výkonu (KPI) Statistická kontrola procesů Řízení jakosti PODPŮRNÉ PROCESY Finance & efaktura Údržba Kolaborativní řešení Správa dokumentů Lidské zdroje Řízení ekologické stopy Řízení jakosti Personální portály HlAVnÍ přínosy: Úplná sada plánovacích nástrojů, které podporují plánování poptávky, výroby i nákupu. Výroba ve smíšeném režimu, která umožňuje ve výrobních provozech kombinovat metody MTO, MTS a CTO, což zkracuje záběhy a stavy zásob. Vyspělé funkce, které umožňují postarat se o úroveň manipulace s náhradními díly a plánování zásob napříč všemi podnikovými jednotkami. Plná kontrola nad strategiemi tvorby cen, vztahy se zákazníky a marketingovými kampaněmi. Funkce kalkulace nákladů, která umožňuje ovládat kalkulace za všechny procesy. Integrovaná funkce zajišťující viditelnou zodpovědnost za environmentální působení, zobrazující závazek ke zlepšování životního prostředí.

6 6 ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE proč riskovat? Krátké záběhy a agresivní řízení nákladů jsou pro úspěch zcela nezbytné, přesto stále existují společnosti, které se svou budoucností hrají ruskou ruletu, protože nezavádějí výsostně organizovaný, dobře fungující a chráněný dodavatelský řetězec. KrAtŠÍ DoDÁcÍ lhůty Náročnost zákazníků znamená stálé zkracování výrobních cyklů, vyšší variabilitu výrobků a očekávání nových výrobků s daleko větší četností. Když přičtete rostoucí tlaky na náklady, globalizaci, subdodavatele a stabilitu, je zřejmé, že zavést efektivní a agilní globální dodavatelský řetězec, který nabízí nejvyšší stupeň spolupráce, je o to důležitější. reakce na ZMĚnY Aby se podnik nestal obětí nahodilostí, je životně důležité implementovat takové řešení dodavatelského řetězce, které poskytuje všechny funkce potřebné pro efektivní chod podniku bez ohledu na vývoj trhu. Nástroj musí být dostatečně přizpůsobivý, aby se dokázal bez prodlev přizpůsobovat změnám. Pokud společnosti na změny nereagují, vytvoří mezeru, kterou rychle vyplní někdo, kdo je lépe způsobilý se na změny adaptovat. SnIŽtE SVÉ náklady EFEKtIVnÍM VÝBĚrEM ZDroJŮ Nepoměr mezi náklady pracovního trhu způsobuje, že stále více podniků objevuje možnosti, které existují v nízkonákladových zemích. Pro jistotu, že podnik dokáže udržet kvalitu a dodací termíny, je nezbytné mít pro dodavatelský řetězec nástroj, který si dokáže poradit s mezinárodními směrnicemi, více jazyky a měnami. ZAoStŘEnÍ HlEDÁČKU Stále více společností se specializuje na úzkou část řetězce hodnot, ale pro ekonomická aktiva plynoucí z širšího záběru se slučují nebo kupují společnosti působící ve stejném segmentu trhu. Výsledkem jsou velké, vysoce specializované společnosti v rámci všech sfér řetězce hodnot. To také znamená, že zboží na cestě řetězcem projde více společnostmi, což klade vyšší nároky na jeho přehlednost. SoUlAD SE ZMĚnAMI V legislativě Soustavné přibývání právních norem a předpisů může být značnou překážkou a bránit společnosti v mezinárodním fungování. Proto je nezbytné mít k dispozici škálu nástrojů řízení, která obsahuje funkce potřebné pro fungování kdekoli na světě. EKoloGIČtĚJŠÍ DoDAVAtElSKÝ ŘEtĚZEc Potřeba efektivně sledovat a významně snižovat dopad působení podniku na životní prostředí je velmi důležité hledisko. Schopnost úspěšně plnit přísné předpisy a reagovat na rostoucí povědomí zákazníků je nutnou součástí firemní zodpovědnosti, nezbytnou i vůči zájmu zákazníků. ScM funkcionalita v IFS Aplikacích nám umožnila dosáhnout snížení cen obalů o několik procent, a to konkrétně propojením údajů plánu prodeje s plánováním výroby. na základě plánování výroby a prodeje v naší společnosti zasíláme dodavatelům obalů prognózy spotřeby. Včasné a přesně vypočítané údaje z IFS Aplikací si náš dodavatel vyhodnotí a lépe rozloží plán výroby, díky tomu pro nás může obalový materiál vyrobit levněji. MArEK GoMBItA, FInAnČnÍ ŘEDItEl I.D.c. HolDInG

7 ŘÍZEnÍ DoDAVAtElSKÉHo ŘEtĚZcE 7 DŮVoDY ÚSpĚcHU od zavedení našeho prvního nástroje pro řízení dodavatelského řetězce průběžně přidáváme funkce, které jsme specificky vyvinuli s našimi zákazníky. Dostupnost relevantních funkcí v rámci každé oblasti dává jistotu, že naši zákazníci mohou dostat cokoli a kdykoli potřebují. IFS plánování poptávky předpovídejte svou poptávku pro efektivní plánování v dodavatelském řetězci centralizovaná StrUKtUrA SoUČÁStÍ udržujte kontrolu nad dodavatelským řetězcem tam, kde se produkce distribuuje pro více podnikových složek

8 O SPOLEČNOSTI IFS A IFS APPLICATIONS IFS (OMX STO: IFS), globální dodavatel podnikových aplikací, poskytuje ERP řešení, která umožňují organizacím rychle reagovat na změny trhu. Tato řešení umožňují účinněji používat zdroje k dosažení lepší výkonnosti podniku a konkurenční výhody. Společnost IFS byla založena v roce 1983 a má zaměstnanců po celém světě. S IFS Applications, které jsou nyní v sedmé generaci, byla IFS průkopníkem komponentově založeného ERP softwaru. Komponentová architektura poskytuje řešení, která lze snáz implementovat, provozovat a aktualizovat. IFS Applications je k dispozici v 54 zemích a ve více než 20 jazycích. Má přes uživatelů v sedmi klíčových vertikálních sektorech: letectví a obraně, automobilovém průmyslu, výrobě, zpracovatelském průmyslu, stavebnictví, řízení služeb, maloobchodu a velkoobchodní distribuci, v technických službách a telekomunikacích. IFS Applications poskytuje rozšířenou funkčnost ERP včetně CRM, SCM, PLM, CPM, správy podnikového majetku a MRO. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku se sídlem v Žilině. V současné době mají obě společnosti k dispozici více než 60 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Pokud máte zájem o další informace, pošlete na kontaktujte některou z našich regionálních kanceláří, nebo navštivte náš web: AmeriKA ARGENTINA, BRAZÍLIE, KANADA, MEXIKO, SPOJENÉ STÁTY ASIE A TICHOMOŘÍ AUSTRÁLIE, INDONÉSIE, JAPONSKO, MALAJSIE, NOVÝ ZÉLAND, FILIPÍNY, ČLR, SINGAPUR, THAJSKO EVROPA A STŘEDNÍ ASIE ČESKÁ REPUBLIKA, BALKÁNSKÉ ZEMĚ, GRUZIE, MAĎARSKO, IZRAEL, KAZACHSTÁN, POLSKO, RUSKO A SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ, SLOVENSKO, TURECKO, UKRAJINA STŘEDNÍ EVROPA RAKOUSKO, BELGIE, NĚMECKO, ITÁLIE, NIZOZEMSKO, ŠVÝCARSKO ZÁPADNÍ EVROPA FRANCIE, PORTUGALSKO, ŠPANĚLSKO, VELKÁ BRITÁNIE BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA INDIE, JIŽNÍ AFRIKA, SRÍ LANKA, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY SKANDINÁVIE DÁNSKO, NORSKO, ŠVÉDSKO FINSKO A POBALTÍ ESTONSKO, FINSKO, LOTYŠSKO, LITVA TENTO DOKUMENT MŮŽE OBSAHOVAT PROHLÁŠENÍ O MOŽNÉ BUDOUCÍ FUNKČNOSTI SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTI IFS. TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ O BUDOUCÍ FUNKČNOSTI JSOU POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NESMÍ BÝT VYKLÁDÁNA JAKO ŽÁDNÝ ZÁVAZEK NEBO ZÁRUKA.IFS A NÁZVY PRODUKTŮ IFS JSOU OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI IFS. NÁZVY SPOLEČNOSTÍ A PRODUKTŮ ZMÍNĚNÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT OCHRANNÝMI ZNÁMKAMI PŘÍSLUŠNÝCH VLASTNÍKŮ. IFS AB 2010 En Production: IFS Corporate Marketing, October Printing: DanagårdLiTHO AB, Ödeshög, Sweden. Printing: AB Danagårds Grafiska, Ödeshög, Sweden.

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem

PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ. Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ Microsoft Dynamics Systémy pro řízení firem Integrované a adaptabilní systémy poskytující přehled a kontrolu nad aktivitami vaší firmy. 007735_MS_Profilova_brozura_BMS_1 1 20.8.2007 17:35:22

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace

Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby. Produkty a inovace Pohonná technologie \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Servis a služby Produkty a inovace Obsah 3 Produkty a inovace Převodové motory a frekvenční měniče Čelní převodovky / čelní převodové motory

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Podpořte růst rychlejším, jednodušším a flexibilnějším ERP

Podpořte růst rychlejším, jednodušším a flexibilnějším ERP Podpořte růst rychlejším, jednodušším a flexibilnějším ERP Podpořte růst vašeho podnikání. Zvyšte produktivitu a dosáhněte růstu zisků pomocí jednoduššího a rychlejšího řešení plánování podnikových zdrojů

Více

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09

V ČÍSLE ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE. Inteligentní správa dokumentů. Udržení zákazníků. ERP řešení na klíč ČÍSLO 09 ČÍSLO 09 ZPRÁVY ORACLE PRO STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE V ČÍSLE Udržení zákazníků Poznejte svého zákazníka. Udržte si svého zákazníka. ERP řešení na klíč Nástroj pro profesionály Inteligentní správa dokumentů

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP

Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP Marketingové řízení a plánování bývá především u malých a středních podniků dosti často podceňováno a opomíjeno. Hlavně u menších

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC

Profil společnosti T-SySTemS CzeCh RepubliC Profil společnosti T-Systems Czech Republic O společnosti T-Systems Czech Republic T-Systems je spolu s T-Mobile součástí holdingu Deutsche Telekom AG. T-Systems zajišťuje komplexní služby a péči o ICT

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více