Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu."

Transkript

1 Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v ČR (ICT 5-01). Toto šetření se provádí v České republice od roku 2003 (v roce 2002 proběhlo pilotní šetření) a je plně srovnatelné s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních zemích EU. Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Poznámky: Referenční období: stavové údaje za roky se stahují vždy k sledovaného roku; za roky 2006 a 2007 pak k lednu sledovaného roku. Z důvodu mezinárodní srovnatelnosti jsou všechny celkové údaje za ČR prezentované v této kapitole pouze za podniky s 10 a více zaměstnanci. Přesto se údaje, které uvádí Eurostat za ČR mohou nepatrně odlišovat od údajů, které za ČR uvádí ČSÚ. Rozdíl je způsoben tím, že Eurostat do údajů, které publikuje, nezahrnuje podniky ze sekce Finančního zprostředkování. Vysvětlivky: Antispam software umožňující ochranu před nevyžádanou poštou (spamem). Antispyware software umožňující ochranu před počítačovými programy, které slouží k získání informací o datech v počítači uživatele bez jeho vědomí. EDI (Electronic Data Interchange) systém elektronické výměny strukturovaných dat (např. objednávek, faktur, dobropisů apod.) na základě dohodnutých standardů zpráv mezi informačními systémy jednotlivých podniků. Elektronické obchodování je dle definice OECD elektronický nákup nebo prodej zboží a služeb přes internet nebo ostatní počítačové sítě. Zboží a služby jsou elektronicky objednány přes tyto sítě, ale placení a dodání tohoto zboží nebo služeb může být provedeno on nebo off-line. Intranet vnitřní podnikový informační systém založený na aplikaci mechanismů internetu (jako www stránek atd.) sloužící pro komunikaci a sdílení informací a provozování informačních služeb uvnitř podniků. Firewall softwarové nebo hardwarové zabezpečení komunikace mezi počítačovou sítí podniku a ostatními sítěmi (internetem). WLAN (Wireless Local Area Network) lokální počítačová síť (LAN) využívající pro připojení koncových uživatelů bezdrátové technologie. Podrobné metodické informace k tomuto šetření jsou uvedeny v publikaci ČSÚ: Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2006, kód , která je volně přístupná na stránkách ČSÚ 0Hwww.czso.cz.

2 Tab. C1 Podniky v ČR používající základní IT*; leden 2007 % Internet LAN Intranet Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. LAN (Local Area Network): vnitřní podniková počítačová síť Graf C1 Podniky používající základní informační technologie podle jejich velikosti*; leden 2007 malé podniky střední podniky velké podniky 93% 99% 99% 99% 94% 72% 74% 42% 25% intranet LAN internet * podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

3 Graf C2 Podniky s připojením k internetu*; leden 2007 Island (2006) Finsko Nizozemsko Slovensko Dánsko Rakousko Belgie Slovinsko Francie Norsko Německo Česko Švédsko Malta Lucembursko Španělsko Itálie Irsko Estonsko Řecko (2006) Spojené království EU27 Polsko * podniky Portugalsko s 10 a více zaměstnanými osobami Litva Kypr Maďarsko Lotyšsko Bulharsko 99.2% 98.8% 98.8% 98.4% 97.5% 97.0% 96.8% 96.4% 96.3% 95.5% 95.3% 95.2% 94.8% 94.6% 94.4% 94.3% 94.3% 94.2% 94.1% 93.7% 93.5% 93.0% 91.7% 89.7% 88.9% 87.9% 86.4% 85.7% 74.9% Rumunsko 67.1% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

4 Tab. C2 Podniky v ČR s vysokorychlostním internetem* % Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod n.a Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví 60.6 n.a Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV n.a Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) n.a podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu n.a podniky registr. v hl. městě Praze n.a * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Pozn.: údaje za rok 2003 se vztahují k prosinci; za rok 2006 a 2007 k lednu Graf C3 Způsob připojení k internetu u podniků s 10 a více zaměstnanci** ADSL mobilní připojení ISDN jiné fixní připojení kabelové připojení pronajatá digitální linka dial-up prosinec 2002 leden % 2% 30% 9% 27% 43% 27% 26% 15% 2% 14% 21% 9% 51% Pozn.: Podniky mohly uvést více jak jeden způsob připojení k internetu ** podíl z celkového počtu podniků s připojením k internetu Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

5 Graf C4 Podniky s vysokorychlostním internetem*; leden 2007 Island (2006) Finsko Španělsko Francie Malta Švédsko Nizozemsko Belgie Norsko Lucembursko Dánsko Německo Slovinsko Estonsko Spojené království EU27 Česko Portugalsko Slovensko Itálie Rakousko Maďarsko Kypr 95% 91% 90% 89% 89% 87% 87% 86% 85% 81% 80% 80% 79% 78% 78% 77% 77% 76% 76% 76% 72% 70% 69% * podniky Irsko s 10 a více zaměstnanými osobami 66% Bulharsko Řecko (2006) Lotyšsko Litva Polsko 61% 58% 57% 53% 53% Rumunsko 37% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

6 Tab. C3 Podniky v ČR s bezdrátovou vnitřní počítačovou sítí* % Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Pozn.: údaje za rok 2003 se vztahují k prosinci; za rok 2006 a 2007 k lednu Graf C5 Podniky s 10 a více zaměstnanci mající vnitřní počítačovou síť (v %) celkem s bezdrátovým přistupem 78% 52% 57% 63% 67% 68% 9% 12% 16% 22% pros pros pros pros leden 2006 leden 2007 * podíl z celkového počtu podniků s 10 a více zaměstnanci Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

7 Graf C6 Podniky používající bezdrátové technologie k přístupu k vnitřní počítačové síti*, leden 2007 Island (2006) 44% Norsko 39% Švédsko Dánsko Belgie Finsko Rakousko Spojené království Německo Malta Estonsko Slovinsko Lucembursko EU27 Slovensko Portugalsko Nizozemsko Irsko Česko Polsko Francie Itálie 35% 35% 34% 32% 32% 29% 29% 27% 27% 26% 26% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 20% 20% 19% Španělsko 19% * podniky s Kypr 10 a více zaměstnanými 19% osobami Maďarsko Lotyšsko Řecko (2006) Litva Bulharsko 17% 16% 16% 13% 12% Rumunsko 9% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

8 Tab. C4 Zaměstnanci v ČR používající v práci počítač*; 2007 celkem s příst. na web % přenosný Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu zaměstnanců v podnicích v dané vel., odvětv. a reg. skup. 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Graf C7 Zaměstnanci v podnicích s 10 a více zaměstnanci používající v práci počítač* přenosný s přístupem na web s přístupem na PC celkem 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% pros pros pros pros leden 2006 leden 2007 * podíl z celk. počtu zaměstnanců pracujících v podnicích s 10 a více zam. Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

9 Graf C8 Zaměstnanci používající v práci počítač*; leden 2007 Finsko Dánsko (2006) Švédsko Norsko Německo Nizozemsko Belgie Island (2006) Irsko UK Rakousko Francie Slovinsko EU27 Španělsko Lucembursko Malta Slovensko Kypr Česko Itálie Estonsko 70% 68% 64% 63% 61% 59% 59% 55% 55% 55% 53% 52% 50% 49% 49% 49% 48% 43% 42% 40% 39% 39% Řecko (2006) 37% * podniky Polsko s 10 a více zaměstnanými 35% osobami Maďarsko Portugalsko 35% 34% Litva Lotyšsko Rumunsko Bulharsko 27% 27% 25% 20% * podíl z celk. počtu zaměstnanců pracujících v podnicích s 10 a více zam. Zdroj: Eurostat, 2008

10 Tab. C5 Podniky v ČR používající vybrané zabezpečení IT*; 2007 % firewall antispam antispyware Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Graf C9 Podniky používající firewall podle jejich velikosti* prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 59% 60% 69% 79% 81% 88% 90% 94% 96% 29% 39% malé podniky střední podniky velké podniky * podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

11 Graf C10 Podniky používající firewall*; leden 2006 Finsko Švédsko Norsko Dánsko Spojené království Nizozemsko Německo Island Irsko Belgie Rakousko Lucembursko Slovinsko EU27 Francie Itálie Španělsko Maďarsko Česko Řecko Estonsko 96% 91% 88% 85% 85% 85% 80% 80% 79% 77% 76% 76% 71% 71% 69% 66% 64% 61% 59% 58% 58% Portugalsko 52% * podniky s 10 a více zaměstnanými osobami Kypr 48% Slovensko Polsko 43% 47% Lotyšsko Litva Rumunsko 24% 30% 35% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

12 Tab. C6 Podniky v ČR s vlastními webovými stránkami* % Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Pozn.: údaje za rok 2003 se vztahují k prosinci; za rok 2006 a 2007 k lednu Graf C11 Podniky s 10 a více zaměstnanci s vlastními webovými stránkami* celkem s cizojazyčným obsahem 56% 61% 67% 70% 71% 40% 45% 25% 27% 28% 29% *Podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině pros pros pros pros pros leden 2006 leden 2007 * podíl z celkového počtu podniků s 10 a více zaměstnanci Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

13 Graf C12 Podniky s vlastními webovými stránkami*; leden 2007 Švédsko Dánsko Finsko Nizozemsko Rakousko Německo Island (2006) Spojené království Norsko Belgie Česko Slovensko Slovinsko Irsko EU27 Lucembursko Estonsko Malta Řecko (2006) Francie Itálie Srbsko Polsko 85% 84% 81% 80% 78% 78% 75% 75% 72% 72% 71% 70% 67% 66% 63% 63% 62% 61% 60% 57% 57% 53% 53% Španělsko 49% * podniky s 10 a více zaměstnanými osobami Litva 48% Maďarsko Kypr Portugalsko Lotyšsko 47% 47% 42% 39% Bulharsko Rumunsko 31% 28% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

14 Tab. C7 Podniky v ČR nakupující elektronicky*; 2006 celkem přes internet % přes ost. sítě Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví n.a. n.a. n.a. Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Pozn.: Údaje v tabulce zahrnují všechny podniky, které v průběhu roku 2006 alespoň jednou podaly elektronickou objednávku přes internet nebo jiné počítačové sítě na nákup jakéhokoliv materiálu, zboží nebo služby. Graf C13 Podniky nakupující elektronicky 1% a více z celkového objemu svých nákupů - podle jejich velikosti* 22% % 22% 21% 24% 17% 17% 16% celkem 10+ malé podniky střední podniky velké podniky * podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

15 Graf C14 Podniky nakupující elektronicky 1% a více z celkového objemu svých nákupů*; 2006 Irsko Německo Spojené království Švédsko Norsko 54% 52% 49% 48% 48% Belgie Rakousko Island (2005) Dánsko Nizozemsko Lucembursko 43% 42% 38% 36% 36% 34% EU27 Malta 27% 29% Česko Slovinsko Finsko Litva Španělsko Estonsko Polsko Portugalsko Kypr 22% 21% 19% 18% 16% 13% 13% 12% 12% * podniky Řecko (2005) s 10 a více zaměstnanými 11% osobami Itálie Slovensko Rumunsko Maďarsko Lotyšsko Bulharsko 10% 8% 8% 7% 5% 3% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

16 Tab. C8 Podniky v ČR prodávající elektronicky*; 2006 celkem přes internet % přes ost. sítě Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví n.a. n.a. n.a. Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Pozn.: Údaje v tabulce zahrnují všechny podniky, které v průběhu roku 2006 alespoň jednou obdržely elektronickou objednávku přes internet nebo jiné počítačové sítě na nákup jakéhokoliv materiálu, zboží nebo služby. Graf C15 Podniky prodávající elektronicky 1 % a více z celkového objemu svých tržeb - podle jejich velikosti* % 16% 8% 9% 7% 9% 10% 11% celkem 10+ malé podniky střední podniky velké podniky * podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

17 Graf C16 Podniky prodávající elektronicky 1% a více z celkového objemu svých tržeb*; 2006 Nizozemsko 26% Německo 24% Island (2005) 22% Rakousko 18% Belgie 18% Malta 16% EU27 15% Finsko 15% Litva 14% Lucembursko 13% Slovinsko 10% Česko 9% Portugalsko 9% Polsko 9% Španělsko 8% Estonsko 7% Kypr 7% Řecko (2005) 7% * podniky Slovensko s 10 a více zaměstnanými 5% osobami Maďarsko 4% Rumunsko 3% Lotyšsko 2% Itálie 2% Bulharsko 1% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

18 Tab. C9 Hodnota e-nákupů* uskutečněných podniky v ČR; 2006 celkem přes internet % přes ost. sítě Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví n.a. n.a. n.a. Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze ) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Graf C17 Finanční hodnota e-nákupů* uskutečněných podniky s 10 a více zaměstnanci v ČR (v %) přes ostatní počítačové sítě (EDI) přes internet 4.9% 3.8% 1.8% 5.7% 1.9% 3.3% *Vyjádřena jako podíl na celkových nákupech podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

19 Graf C18 Finanční hodnota e-nákupů* uskutečněných podniky s 10 a více zaměstnanci; 2006 přes internet přes ostatní počítačové sítě (EDI) Spojené království Irsko Německo Belgie Česko Španělsko Litva Slovinsko Maďarsko Kypr Řecko (2005) Slovensko Lotyšsko Rumunsko Bulharsko 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% *Vyjádřena jako podíl na celkových nákupech v podnicích s 10 a více zaměstnanci ve sledované zemi Zdroj: Eurostat, 2008

20 Tab. C10 Hodnota e-prodejů* uskutečněných podniky v ČR; 2006 celkem přes internet % přes ost. sítě Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví n.a. n.a. n.a. Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze ) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Graf C19 Finanční hodnota e-prodejů* uskutečněných podniky s 10 a více zaměstnanci v ČR (v %) přes ostatní počítačové sítě (EDI) přes internet 5.0% 4.9% 2.8% 2.4% 3.1% 3.3% *Vyjádřena jako podíl na celkových tržbách podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

21 Graf C20 Finanční hodnota e-prodejů* uskutečněných podniky s 10 a více zaměstnanci; 2006 Dánsko přes internet přes ostatní počítačové sítě (EDI) Spojené království Irsko Norsko Finsko Švédsko Německo Belgie EU27 Rakousko (2005) Slovinsko Španělsko Česko Island (2005) Portugalsko Maďarsko Polsko Litva Slovensko Řecko (2005) Itálie Lotyšsko Rumunsko Kypr Bulharsko 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% *Vyjádřena jako podíl na celkových tržbách realizovaných v podnicích s 10 a více zaměstnanci ve sledované zemi Zdroj: Eurostat, 2008

22 Tab. C11 Podniky v ČR používající softwarovou aplikaci pro elektronické zpracování objednávek*; leden 2007 % celkem propojenou s faktur. či plateb. systém. systém. pro řízení výr. či služ. Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. Graf C21 Podniky používající softwarovou aplikaci pro elektronické zpracování objednávek - podle jejich velikosti* prosinec 2004 leden 2006 leden % 64% 47% 49% 47% 18% 34% 30% 14% 29% 25% 30% celkem 10+ malé podniky střední podniky velké podniky * podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

23 Graf C22 Podniky používající softwarovou aplikaci pro elektronické zpracování objednávek*; leden 2007 Nizozemsko Dánsko 69% 67% Lucembursko Německo Finsko Itálie Rakousko Kypr Belgie Malta EU27 Francie Slovinsko Spojené království Slovensko Švédsko Norsko Irsko Portugalsko Polsko Česko 61% 60% 59% 57% 57% 55% 53% 49% 48% 46% 46% 45% 43% 43% 42% 40% 39% 38% 34% Španělsko 32% * podniky s 10 a více zaměstnanými osobami Rumunsko 25% Estonsko Litva 25% 25% Bulharsko Maďarsko Lotyšsko 15% 14% 19% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

24 Tab. C12 Podniky v ČR používající manažerské IS*; leden 2007 % ERP CRM Podniky celkem (10+) podle velikosti podniku malé (10 49 zaměstnanců) střední ( zaměstnanců) velké (250 a více zaměstnanců) podle ekonomické činn. podniku Zpracovatelský průmysl Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Prodej a oprava motorových vozidel Velkoobchod Maloobchod Ubytování Doprava a skladování Pošta a telekomunikace Peněžnictví a pojišťovnictví Činnosti v oblasti nemovitostí; VaV Činnosti v oblasti výpočetní techniky Ostatní podnikatelské činnosti (1) Audiovizuální činnosti Kult., sport.a ostatní rekreační činnosti Ostatní činnosti (2) podle místa registrace podniku podniky registr. mimo hl. město Prahu podniky registr. v hl. městě Praze * podíl z celk. počtu podniků v dané velikostní, odvětvové a regionální skupině 1) Právní, účetní, reklamní činn.; Průzkum trhu; Architekt. a inženýrské činn. 2) Kadeřnické, kosmetické a podobné služby; Praní a chemické čištění; atd. ERP (Enterprise Resource Planning): manažerský informační systém (softwarová aplikace) integrující a automatizující velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku a umožňuje přístup k aktualizovaným údajům pomocí jednotné databáze. CRM (Customer Relationship Management) - manažerský informační systém (softwarová aplikace) pro správu a využití informací o zákaznících a podporující řízení vztahů se zákazníky Graf C23 Podniky používající ERP a CRM manažerský informační systém v lednu podle jejich velikosti* ERP CRM pro analýzu dat CRM pro potřeby podniku 56% 14% 12% 17% 34% 25% 33% 33% 39% malé podniky střední podniky velké podniky * Podíl z celkového počtu podniků v dané velikostní skupině Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v podnicích

25 Graf C24 Podniky používající ERP manažerský informační systém*; leden 2007 Dánsko Švédsko Belgie Rakousko Slovinsko Portugalsko Německo Malta Nizozemsko Kypr Česko Lucembursko Finsko EU27 Francie Irsko Rumunsko Itálie Slovensko Polsko Španělsko 33.7% 32.2% 29.3% 28.4% 27.8% 26.8% 24.5% 23.9% 23.7% 20.3% 18.7% 18.3% 17.5% 17.2% 15.9% 15.8% 15.0% 14.1% 13.4% 13.3% 12.5% Norsko 11.9% * podniky s 10 a více zaměstnanými osobami Estonsko Litva Bulharsko Spojené království Maďarsko Lotyšsko 11.4% 9.2% 8.2% 8.1% 8.0% 5.0% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

26 Graf C25 Podniky používající CRM k analyzování dat o zákaznících pro marketingové účely*; leden 2007 Německo Rakousko Finsko Irsko Malta Švédsko Norsko Dánsko EU27 Belgie Spojené království Španělsko Česko Itálie Portugalsko Nizozemsko Kypr Rumunsko Slovinsko Lucembursko Polsko 30.3% 29.4% 25.7% 24.7% 22.0% 21.7% 17.9% 17.4% 17.3% 17.2% 16.0% 15.3% 15.3% 15.3% 15.2% 14.5% 14.4% 13.8% 13.7% 13.4% 11.9% Slovensko 10.7% * podniky s 10 a více zaměstnanými osobami Lotyšsko Estonsko Bulharsko Francie Litva 10.5% 10.0% 9.3% 8.9% 8.6% Maďarsko 5.2% * podíl na celkovém počtu podniků s 10 a více zaměstnanci ve sledované zem Zdroj: Eurostat, 2008

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2008 ČESKÁ REPUBLIKA A SVĚT 0BObsah ÚVOD.... 5 A ICT infrastruktura... 7 Telefonní infrastruktura... 8 Internetová infrastruktura...... 12 B Domácnosti a jednotlivci...

Více

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01),

D Podniky Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

D Podniky. Vysvětlivky:

D Podniky. Vysvětlivky: Data uvedená v této kapitole vycházejí z výsledků Ročního statistického šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru (ICT 5-01), které provádí Český statistický úřad již od roku 2002, kdy proběhlo

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky

prosinec 2000 prosinec 2001 prosinec 2002 prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 95% 94% 87% 68% podniky 5B2. Internet 0B2.1 Internetové připojení Na začátku roku 2007 mělo v Česku připojení k internetu 95 % podniků s deseti a více zaměstnanci ve sledovaných odvětvích. Již na konci roku 2000 (pilotní šetření)

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 Informační společnost v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203637

Více

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 9705-10 Č.J.: 00249/2010-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2010 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2015-9 Český statistický úřad, Praha 2010 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-14 Č.J.: 374/2014-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2014 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2538-3 Český statistický úřad, Praha 2014 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

B Výdaje za ICT vybavení a služby

B Výdaje za ICT vybavení a služby Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) jsou definovány jako zboží a/nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Informační společnost v číslech - 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204148

Více

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015.

Mezinárodní data a srovnání některých ukazatelů pocházejí z databáze Eurostatu aktualizované na konci roku 2015. Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČEŠI ON-LINE Martin Mana Lenka Weichetová Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik domácností v České republice má počítač

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

E-government z pohledu statistiky

E-government z pohledu statistiky IDEME 2008, Bratislava 18.6.2008 E-government z pohledu statistiky Eva Skarlandtová Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad Statistika využívání ICT ve veřejné

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2015 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2620-5 Český statistický úřad, Praha 2015 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Evropský průzkum o nových a nastupujících rizicích v podnicích: ESENER-2 Zásadní zjištění v České republice

Evropský průzkum o nových a nastupujících rizicích v podnicích: ESENER-2 Zásadní zjištění v České republice Evropský průzkum o nových a nastupujících rizicích v podnicích: ESENER-2 Zásadní zjištění v České republice Xabier Irastorza, Projektový manažer, Sekce výzkumu a prevence Praha, 2. května 2017 Safety and

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok Dostupný z

Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.12.2016 Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2010 Český statistický úřad; Odbor

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE Gabriela Strašilová Ondřej Nývlt Tisková konference, 27. listopadu 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat, práce s daty

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Příloha 1 PŘIHLÁŠKY. Kategorie 1: Bezpečnost výrobků prodávaných on-line. Otázky týkající se způsobilosti

Příloha 1 PŘIHLÁŠKY. Kategorie 1: Bezpečnost výrobků prodávaných on-line. Otázky týkající se způsobilosti Příloha 1 PŘIHLÁŠKY Kategorie 1: Bezpečnost výrobků prodávaných on-line Otázky týkající se způsobilosti 1. Potvrzuji, že má společnost je obchodní subjekt průmyslového nebo komerčního charakteru, nikoli

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2016 ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-16 Č.J.: 958/2016-63 ISBN: 978-80-250-2699-1 Český statistický úřad, Praha 2016 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ C. POUŽITÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 1. VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU VE VZTAHU K VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - JEDNOTLIVCI V posledních dvanácti měsících před šetřením používalo internet ve vztahu

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Kód publikace: Č.J.: 535/ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU

Kód publikace: Č.J.: 535/ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH ČESKÁ REPUBLIKA A EU Kód publikace: 061004-15 Č.J.: 535/2015-63 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČÍSLECH 2015 ČESKÁ REPUBLIKA A EU ISBN: 978-80-250-2620-5 Český statistický úřad, Praha 2015 Obsah ÚVOD... 5 A Telekomunikační a internetová

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST B. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST Informační společnost je termín používaný v souvislosti se zaváděním a rozvojem nových, především informačních a komunikačních technologií a systémů (internet, mobilní telefony,

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Segment s nejvyšším potenciálem

Segment s nejvyšším potenciálem PODTITUL Graf B8 Domácnosti s osobním počítačem 2010 2005 Segment s nejvyšším potenciálem Nizozemsko Lucembursko Švédsko Dánsko Německo 78% 92% 75% 90% 80% 90% 84% 88% 70% 86% Spojené království 70% 83%

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO

SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ. mezi společnostmi. NEW TELEKOM, spol. s r.o. OLO PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společnostmi NEW TELEKOM, spol. s r.o. a OLO Strana 1 (celkem 9) Obecně Ceny za propojení

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4.1 Investice v high-tech odvětvích Definice high-tech odvětví je založena na Mezinárodní klasifikaci ekonomických činností (ISIC

Více

v rámci EU Dostupný z

v rámci EU Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.01.2017 Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v České republice jeden z nejvyšších v rámci EU28 Petráňová,

Více

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018 Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 216 Základní grafické podklady duben 218 1 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více