Evropský sociální výzkum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální výzkum"

Transkript

1 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, Praha 1 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

2 2 Zaznamenejte čas zahájení rozhovoru: Pokyn: Pro otázky A1 až A6 předložte respondentovi KARTU 1! A1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize? Vůbec žádný čas 00 Přejděte na A3 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A2 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A2. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledování televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A3. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne posloucháním rádia? Vůbec žádný čas 00 Přejděte k A5 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A4 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8

3 3 A4. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete poslechu rádia, strávíte poslechem zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A5. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne čtením novin? Vůbec žádný čas 00 Přejděte k A7 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A6 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A6. A kolik z tohoto času čtete o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A7. Nyní použijte kartu 2. Jak často ať doma či v práci - používáte internet, World Wide Web nebo k soukromým účelům? Pokyn: Předložte KARTU 2! Nemám k nim přístup ani doma, ani v práci 00 Nikdy 01 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8

4 4 A8. Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s lidmi nikdy dost opatrný? Odpovězte mi s použitím stupnice 0 až 10, kde 0 znamená, že člověk nemůže být nikdy dost opatrný a 10 znamená, že většině lidí se dá důvěřovat. Pokyn: Předložte KARTU 3! Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat A9. Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli tu možnost, nebo by se snažili být poctiví? Pokyn: Předložte KARTU 4! Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá A10. Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe? Pokyn: Předložte KARTU 5! Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat Nyní Vám chceme položit několik otázek týkajících se politiky a vlády. B1. Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi 1 Dost 2 Jen trochu 3 Vůbec ne 4 B2. Jak často se politika zdá být tak složitá, že vlastně nemůžete pochopit, co se děje? Pokyn: Předložte KARTU 6! Nikdy 1 Zřídka 2 Občas 3 Pravidelně 4 Často 5

5 5 B3. Myslíte, že byste mohl(a) hrát aktivní roli ve skupině, která se zabývá politickými otázkami? Pokyn: Předložte KARTU 7! Určitě ne 1 Pravděpodobně ne 2 Nejsem si tím jistý(á) 3 Pravděpodobně ano 4 Určitě ano 5 B4. Jak je pro Vás těžké či lehké udělat si názor na politické otázky? Pokyn: Předložte KARTU 8! Velmi těžké 1 Těžké 2 Ani těžké, ani lehké 3 Lehké 4 Velmi lehké 5 B5. Myslíte si, že se politici obecně starají o to, co si lidé jako Vy myslí? Pokyn: Předložte KARTU 9! Téměř žádní politici se nestarají o to, co si lidé jako já myslí 1 Velmi málo politiků se stará 2 Někteří politici se starají 3 Mnoho politiků se stará 4 Většina politiků se stará o to, co si lidé jako já myslí 5 B6. Řekl(a) byste, že politici se zajímají jen o získávání hlasů voličů spíše než o názory lidí? Pokyn: Předložte KARTU 10! Téměř všichni politici se zajímají jen o hlasy voličů 1 Většina politiků se zajímá jen o hlasy voličů 2 Někteří politici se zajímají jen o hlasy voličů, jiní ne 3 Většina politiků se zajímá o názory lidí 4 Téměř všichni politici se zajímají o názory lidí 5 B7-B12. Řekněte mi prosím s použitím stupnice 0-10 jak moc Vy osobně důvěřujete institucím, které budu číst nahlas. 0 znamená, že instituci vůbec nedůvěřujete, 10 znamená, že jí naprosto důvěřujete. Zaprvé: Pokyn: Předložte KARTU 11! Vůbec žádná důvěra Naprostá důvěra B7 Český Parlament B8 Právní systém B9 Policie B10 Politici B11 Evropský parlament B12 Organizace spojených národů

6 6 B13. V dnešní době se někteří lidé z takového či onakého důvodu neúčastní voleb. Volil(a) jste v posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002? Ano 1 PTEJTE SE NA B14 Ne 2 Nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit 3 PŘEJDĚTE NA B15 Pokyn: Na otázku B14 odpovídají pouze ti, kteří v otázce B13 odpověděli ano! B14. Kterou politickou stranu jste v těchto volbách volil(a)? Pokyn: Ptejte se všech! Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 10 Strana za životní jistoty (SŽJ) 11 Pravý Blok (PB) 12 Strana zelených (SZ) 13 Jiná (Vypište) 14 (Odmítl) 77 8 B Existují různé způsoby, jakými se lze pokoušet zlepšit různé záležitosti v České republice nebo jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v posledních 12 měsících některou z následujících věcí? Zaprvé: Ano Ne B15 Obrátil(a) se na politika, úředníka státní správy či místní samosprávy B16 Pracoval(a) v politické straně či aktivistické skupině B17 Pracoval(a) v jiné organizaci či sdružení B18 Nosil(a) nebo veřejně vystavila(a) znak/nálepku nějaké kampaně B19 Podepsal(a) petici B20 Účastnil(a) se legální veřejné demonstrace B21 Bojkotoval(a) určité zboží B22 Vědomě koupil(a) nějaké zboží z politických, etických či ekologických důvodů B23 Daroval(a) peníze politické organizaci nebo skupině B24 Účastnil(a) se nelegálních protestních činností Pokyn: Ptejte se všech! B25a. Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíže než k ostatním stranám? Ano 1 PTEJTE SE NA B25b Ne 2 PŘEJDĚTE NA B26

7 B25b. Která to je? 7 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 PTEJTE SE NA B25c Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10 (KDU-ČSL) Unie svobody Demokratická unie (US-DEU) 11 Strana za životní jistoty (SŽJ) 12 Pravý Blok (PB) 13 Strana zelených (SZ) 14 Jiná (Vypište) 15 (Odmítl) 77 PŘEJDĚTE NA B26 8 Pokyn: Na otázku B25c odpovídají pouze ti, kteří v otázce B25b uvedli nějakou stranu, tedy odpověděli variantami 1 až 15! B25c. Jak blízko k této straně máte? Myslíte si, že k ní máte: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi blízko 1 Docela blízko 2 Nepříliš blízko 3 Vůbec ne blízko 4 Pokyn: Ptejte se všech! B26. Jste členem nějaké politické strany? Ano 1 PTEJTE SE NA B27 Ne 2 PŘEJDĚTE NA B28

8 Pokyn: Na otázku B27 odpovídají pouze ti, kteří v otázce B26 odpověděli ano! 8 B27. Které? Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10 (KDU-ČSL) Unie svobody Demokratická unie (US-DEU) 11 Strana za životní jistoty (SŽJ) 12 Pravý Blok (PB) 13 Strana zelených (SZ) 14 Jiná (Vypište) 15 (Odmítl) 77 8 Pokyn: Ptejte se všech! B28. V politice lidé někdy hovoří o levici a pravici. Použijte tuto kartu a řekněte mi, kam byste se umístil(a) na této stupnici, kde 0 znamená levici, a 10 znamená pravici. Pokyn: Předložte KARTU 12! Levice Pravice Pokyn: Pro otázky B29 až B32 předložte KARTU 13! B29. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem? Odpovězte mi prosím s použitím této karty, kde 0 znamená naprosto nespokojený(á) a 10 naprosto spokojený(á). nespokojený(á) spokojený(á) B30. Jak jste celkově spokojen(a) se současným stavem ekonomiky v České republice? nespokojený(á) spokojený(á) B31. Nyní se zamyslete na vládou České republiky. Jak jste spokojen(a) s tím, jak dělá svou práci? nespokojený(á) spokojený(á)

9 B32. A jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak funguje demokracie v České republice? nespokojený(á) 9 spokojený(á) B33. Nyní s použitím karty 14 prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu vzdělávání v České republice? Pokyn: Předložte KARTU 14! špatný dobrý B34. Opět s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu zdravotnictví v České republice. Pokyn: Zůstává KARTA 14! špatný dobrý B O politice je možné rozhodovat na různých úrovních. S použitím karty 15 řekněte, na jaké úrovni by se mělo hlavně rozhodovat o následujících politických otázkách? Pokyn: Předložte KARTU 15 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku! Mezinárodní úroveň Evropská úroveň Národní úroveň Regionální či místní úroveň B35 Ochrana životního prostředí B36 Boj proti organizovanému zločinu B37 Zemědělství B38 Obrana B39 Sociální zabezpečení B40 Pomoc rozvojovým zemím B41 Přistěhovalectví a uprchlíci B42 Úrokové sazby

10 10 B S použitím karty 16 prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 16, čtěte každý výrok a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku! B43 Čím méně vláda zasahuje do ekonomiky, tím je to pro Českou republiku lepší. B44 Vláda by měla přijmout opatření, která by snižovala rozdíly v příjmech. B45 Zaměstnanci potřebují silné odbory, aby mohli bránit svoje pracovní podmínky a platy. B46 Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo žít svůj vlastní život podle svého přání. B47 Zákon je třeba dodržovat za všech okolností. B48 Politické strany, které chtějí svrhnout demokracii, by měly být zakázány. B49 Ekonomický růst vede vždy k poškozování životního prostředí. B50 Lze se spolehnout na to, že moderní věda vyřeší naše problémy s životním prostředím. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím A nyní několik otázek, které se týkají Vás a Vašeho života. C1. Když zvážíte všechny okolnosti, jak byste řekl(a), že jste šťastný(á)? Pokyn: Předložte KARTU 17! Zcela nešťastný(á) Zcela šťastný(á) C2. Jak často se ve svém volném čase společensky scházíte s přáteli, příbuznými či kolegy? Pokyn: Předložte KARTU 18! Nikdy 01 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8

11 C3. Máte někoho, s kým můžete hovořit o intimních a osobních záležitostech? 11 Ano 1 Ne 2 C4. Když se srovnáte s jinými lidmi Vašeho věku, jak často se ve svém volném čase účastníte společenských aktivit? Pokyn: Předložte KARTU 19! Mnohem méně než většina lidí mého 1 věku Méně než většina lidí mého věku 2 Přibližně stejně jako lidé mého věku 3 Více než většina lidí mého věku 4 Mnohem více než většina lidí mého věku 5 C5. Stal(a) jste se Vy nebo člen Vaší domácnosti během posledních pěti let obětí loupeže, vloupání či fyzického napadení? Ano 1 Ne 2 C6. Jak bezpečně se cítíte nebo byste se cítil(a),když procházíte po setmění touto oblastí sám(a)? Cítíte se nebo cítil(a) byste se: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi bezpečně 1 Bezpečně 2 V nebezpečí 3 Velmi v nebezpečí 4 (Nevím) 8 C7. Jaký je Váš celkový zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi dobrý 1 Dobrý 2 Uspokojivý 3 Špatný 4 Velmi špatný 5 C8. Omezuje Vás nějakým způsobem ve Vašich každodenních aktivitách nějaká dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, handicap či psychický zdravotní problém? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, hodně 1 Ano, do určité míry 2 Ne 3

12 C9. Hlásíte se k nějakému konkrétnímu náboženství či církvi? C10. Ke které církvi se hlásíte? 12 Ano 1 PTEJTE SE NA C10 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C11 Církev římskokatolická 1 Českobratrská církev evangelická 2 Církev československá husitská 3 Pravoslavná církev 4 Evangelická církev augsburského vyznání 5 Církev bratrská 6 Církev adventistů sedmého dne 7 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 8 Jiná protestantská (Vypište) 9 Jiná křesťanská (Vypište) 10 Jiná nekřesťanská (Vypište) 11 Pokyn: Na otázku C11 odpovídají pouze ti, kteří v otázce C9 odpověděli ne! C11. Hlásil(a) jste se někdy k nějakému konkrétnímu náboženstvím či církvi? C12. Ke které církvi jste se hlásil(a)? Ano 1 PTEJTE SE NA C12 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C13 Církev římskokatolická 1 Českobratrská církev evangelická 2 Církev československá husitská 3 Pravoslavná církev 4 Evangelická církev augsburského vyznání 5 Církev bratrská 6 Církev adventistů sedmého dne 7 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 8 Jiná protestantská (Vypište) 9 Jiná křesťanská (Vypište) 10 Jiná nekřesťanská (Vypište) 11 Pokyn: Ptejte se všech! C13. Jak jste zbožný(á) - bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu náboženství? Pokyn: Předložte KARTU 20! Vůbec nejsem zbožný(á) Jsem velmi zbožný(á)

13 13 C14. Jak asi často navštěvujete v současnosti bohoslužby - kromě zvláštních událostí jako jsou svatby a pohřby? Pokyn: Předložte KARTU 21! Každý den 01 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 C15. Jak často pokud vůbec se modlíte mimo okamžiky, kdy jste na bohoslužbách? Pokyn: Zůstává KARTA 21! Každý den 01 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! C16. Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C17 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C18 C17. Na čem je diskriminace Vaší skupiny založena? Na čem ještě jiném? Pokyn: Zakroužkujte všechny odpovědi! Pokyn: Ptejte se všech! C18. Jste občanem České republiky? Na barvě nebo rase 01 Národnosti 02 Náboženství 03 Jazyku 04 Etnické skupině 05 Věku 06 Pohlaví 07 Sexuální orientaci 08 Zdravotním postižení 09 Jiné (Vypište) 10 8 Ano 1 PŘEJDĚTE NA C20 Ne 2 PTEJTE SE NA C19

14 C19. Jaké je Vaše občanství? 14 Pokyn: Ptejte se všech! Vypište :... C20. Narodil(a) jste se na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C23 Ne 2 PTEJTE SE NA C21 PŘEJDĚTE NA C23 C21. Ve které zemi jste se narodil(a)? Vypište :... C22. Před jakou dobou jste poprvé přišel /přišla žít do České republiky? Pokyn: Předložte KARTU 22! Během minulého roku 1 Před 1-5 lety 2 Před 6-10 lety 3 Před lety 4 Před více než 20 lety 5 Pokyn: Ptejte se všech! C23. Kterým jazykem nebo jazyky mluvíte doma nejčastěji? Vypište maximálně 2 jazyky: C24. Patříte v České republice k národnostní či etnické menšině? Ano 1 Ne 2 C25. Narodil se Váš otec na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C27 Ne 2 PTEJTE SE NA C26 PŘEJDĚTE NA C27 C26. Na kterém z těchto kontinentů se Váš otec narodil? Pokyn: Předložte KARTU 23! Evropa 01 Afrika 02 Asie 03 Severní Amerika 04 Jižní Amerika a Karibská oblast 05 Austrálie a Oceánie 06 8

15 15 Pokyn: Ptejte se všech! C27. Narodila se Vaše matka na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA D1 Ne 2 PTEJTE SE NA C28 PŘEJDĚTE NA D1 C28. Na kterém z těchto kontinentů se Vaše matka narodila? Pokyn: Předložte opět KARTU 23! Evropa 01 Afrika 02 Asie 03 Severní Amerika 04 Jižní Amerika a Karibská oblast 05 Austrálie a Oceánie 06 8 Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde měli předky. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v nebezpečí. Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. Pokyn: Ptejte se všech! D1. Když se zamyslíte nad lidmi z jiných zemí, kteří v současnosti přicházejí žít do České republiky, řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina je stejné rasy nebo etnické skupiny jako většina českých lidí 1 Většina je jiné rasy nebo etnické skupiny 2 Je to tak napůl 3 D2. Když se nyní zamyslíte nad lidmi z jiných evropských zemí, kteří v dnešní době přicházejí žít do České republiky, řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina přichází z bohatších evropských zemí 1 Většina přichází z chudších evropských zemí 2 Je to tak napůl 3 D3. A co lidé, kteří přicházejí žít do České republiky z mimoevropských zemí. Řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina přichází z bohatších mimoevropských zemí 1 Většina přichází z chudších mimoevropských zemí 2 Je to tak napůl 3

16 Pokyn: Pro otázky D4 až D9 předložte KARTU 24! 16 D4. Nyní s použitím karty 24 řekněte, do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika jako je většina českých lidí? Měla by Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D5. A co lidem jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina českých lidí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D6. Do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé z bohatších evropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D7. A co lidem z chudších evropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D8. Do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé z bohatších mimoevropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D9. A co lidem z chudších mimoevropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4

17 17 D Řekněte mi prosím, jak by podle Vašeho názoru měly být důležité následující okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, může přesídlit. Použijte prosím kartu 25. Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk: Pokyn: Předložte KARTU 25! nedůležité důležité D10 Má dobré vzdělání D11 Má zde blízké příbuzné D12 Umí česky D13 Přichází z křesťanského prostředí D14 Je běloch D15 Je bohatý D16 Má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje D17 Přijímá způsob života v České republice D S použitím karty 26 prosím řekněte, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 26! D18 Průměrné mzdy a platy klesají kvůli lidem, kteří sem přicházejí žít a pracovat D19 Lidé, kteří sem přicházejí žít a pracovat, obecně poškozují ekonomické vyhlídky chudých více než vyhlídky bohatých. D20 Lidé, kteří sem přicházejí žít a pracovat, pomáhají zaplnit pracovní místa, na která je nedostatek pracovníků. D21 Pokud jsou lidé, kteří sem přišli žít a pracovat, dlouhodobě nezaměstnaní, měli by být přinuceni odejít. D22 Lidé, kteří sem přesídlili, by měli mít stejná práva jako všichni ostatní. D23 Pokud lidé, kteří sem přesídlili, spáchají závažný trestný čin, měli by být přinuceni odejít. D24 Pokud lidé, kteří sem přesídlili, spáchají jakýkoliv trestný čin, měli by být přinuceni odejít. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím

18 18 D25. Řekl(a) byste, že lidé, kteří sem přicházejí žít, většinou berou práci lidem v České republice nebo většinou pomáhají vytvářet nová pracovní místa? Pokyn: Předložte KARTU 27! Berou práci Vytvářejí nová místa D26. Většina lidí, kteří sem přicházejí žít, pracuje a platí daně. Využívají rovněž zdravotní služby a sociální zabezpečení. Když se vše zváží, myslíte, že lidé, kteří sem přicházejí, více čerpají než vkládají nebo více vkládají než čerpají? Pokyn: Předložte KARTU 28! Většinou více čerpají Většinou více vkládají D27. Řekl(a) byste, že je pro českou ekonomiku obecně špatné nebo dobré, že sem přicházejí žít lidé z jiných zemí? Pokyn: Předložte KARTU 29! Špatné pro ekonomiku Dobré pro ekonomiku D28. Řekl(a) byste, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, většinou narušují nebo obohacují kulturu České republiky? Pokyn: Předložte KARTU 30! Narušují kulturu Obohacují kulturu D29. Dělají lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, z České republiky lepší či horší místo pro život? Pokyn: Předložte KARTU 31! Horší místo pro život Lepší místo pro život D30. Způsobují lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, v České republice zhoršování nebo zlepšování problémů spojených se zločinností? Pokyn: Předložte KARTU 32! Způsobují zhoršování problémů se zločinností Způsobují zlepšování problémů se zločinností

19 19 D31. Když lidé opouštějí svoji zemi, aby přesídlili do České republiky, má to podle Vás z dlouhodobého hlediska na jejich země dobrý nebo špatný vliv? Pokyn: Předložte KARTU 33! Dlouhodobě špatné pro tyto země Dlouhodobě dobré pro tyto země D S použitím karty 34 prosím řekněte, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky. Pokyn: Předložte KARTU 34! D32 Všechny země mají užitek z toho, když se lidé mohou stěhovat do zemí, které jejich schopnosti více potřebují. D33 Je povinností bohatších zemí přijímat lidi z chudších zemí. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D Nyní se opět zamyslete nad lidmi z jiných zemí, kteří přesídlili do České republiky a kteří jsou stejné rasy nebo etnické skupiny jako většina českých lidí. Jak moc by Vám vadilo či nevadilo, kdyby někdo takový: Pokyn: Předložte KARTU 35! D34 Byl jmenován Vaším vedoucím D35 Uzavřel sňatek s Vaším blízkým příbuzným Vůbec nevadilo Hodně vadilo D A nyní se zamyslete nad lidmi z jiných zemí, kteří přesídlili do České republiky a kteří jsou jiné rasy nebo etnické skupiny než většina domácího obyvatelstva. Do jaké míry by Vám vadilo, kdyby někdo takový: Pokyn: KARTA 35 zůstává! D36 Byl jmenován Vaším vedoucím D37 Uzavřel sňatek s Vaším blízkým příbuzným Vůbec nevadilo Hodně vadilo D38. Představte si, že byste si vybíral(a), kde budete žít. Ve kterém ze tří typů oblastí na kartě 36 byste si v ideálním případě přál(a) žít? Pokyn: Předložte KARTU 36! Oblast, kde by téměř nikdo nebyl jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 1 Někteří lidé by byli jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 2 Mnoho lidí by bylo jiné rasy nebo etnické skupiny 3 Nezáleželo by na tom 4

20 20 D39. Jak byste popsal(a) oblast, ve které v současnosti žijete? Pokyn: Předložte KARTU 37! Oblast, kde není téměř nikdo jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 1 Někteří lidé jsou jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 2 Mnoho lidí je jiné rasy nebo etnické skupiny 3 D Použijte kartu 38 a řekněte mi prosím, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 38! D40 Pro zemi je lepší, když téměř všichni sdílí stejné zvyky a tradice D41 Pro zemi je lepší, když v ní existuje rozmanitost různých náboženství D42 Pro zemi je lepší, když téměř všichni umí mluvit nejméně jedním společným jazykem D43 Skupinám lidí, kteří sem přesídlili, by mělo být dovoleno, aby vzdělávali své děti ve vlastních oddělených školách, pokud si to přejí D44 Pokud chce země snížit napětí, měla by zastavit přistěhovalectví Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím D Jak dobré či špatné jsou pro zemi následující věci? Pokyn: Předložte KARTU 39! D45 Zákon proti rasové nebo etnické diskriminaci na pracovišti. D46 Zákon proti propagaci rasové nebo etnické nenávisti. Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím špatné dobré D47. Máte nějaké přátele, kteří se do České republiky přistěhovali z jiné země? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, několik 1 Ano, jen málo 2 Ne, žádného 3 D48. Máte v práci nějaké kolegy, kteří se do České republiky přistěhovali z jiné země? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, několik 1 Ano, jen málo 2 Ne, žádného 3

21 21 Někteří lidé přijíždějí do této země a žádají o status uprchlíka na základě toho, že se obávají ve své vlastní zemi pronásledování. D Jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? Pokyn: Předložte KARTU 40! D49 V České republice žádá o status uprchlíka více lidí, než by byl její spravedlivý podíl. D50 Během doby, v níž se posuzuje žádost o status uprchlíka, by mělo být lidem dovoleno v České republice pracovat. D51 Státní správa by měla být při posuzování žádostí o status uprchlíka velkorysá. D52 Většina žádostí o status uprchlíka se nezakládá na opravdovém strachu z pronásledování v jejich vlastní zemi. D53 Během doby, kdy se případy posuzují, by žadatelé měli být drženi v uprchlických táborech. D54 Během doby, kdy se případy posuzují, by česká státní správa měla žadatelům poskytovat finanční podporu. D55 Uprchlíci, jejichž žádosti bylo vyhověno, by měli mít právo vzít si s sebou blízké členy rodiny. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D56. Kolik z každých sta obyvatel České republiky se podle Vás narodilo mimo Českou republiku? VEPIŠTE ze D57. Myslíte si, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi přibližně stejné velikosti, jako je Česká republika, sem přichází žít z jiných zemí více nebo méně lidí? Pokyn: Předložte KARTU 41! Do České republiky přichází žít mnohem více lidí 1 Do České republiky přichází žít více lidí 2 Do České republiky přichází žít přibližně stejný počet lidí 3 Do České republiky přichází žít méně lidí 4 Do České republiky přichází žít mnohem méně lidí 5

22 22 D58. Jaký je podle Vás počet lidí, kteří dnes Českou republiku opouštějí, ve srovnání s počtem lidí, kteří se sem stěhují? Pokyn: Předložte KARTU 42! Mnohem více lidí odchází 1 Více lidí odchází 2 Přibližně stejný počet přichází a odchází 3 Více lidí přichází 4 Mnohem více lidí přichází 5 Několik dalších otázek se týká organizací, ve kterých někteří lidé působí. E1-12a) Vyjmenuji Vám teď některé organizace s dobrovolným členstvím. U každé z nich mi prosím řekněte, zda se Vás některá z daných věcí nyní týká nebo se týkala v posledních 12 měsících. Pokud ano, která. Pokyn: Předložte KARTU 43! Čtěte postupně všechny organizace až k nějaká jiná. U organizací, u kterých respondent v části E1-12a odpověděl některou z variant 1-4, se ptejte E1-12b. Pokud respondent u všech organizací odpověděl variantou 0, přejděte k E13. E1-12 b) Máte v této organizaci osobní přátele? a) Zaškrtněte u každé organizace b) Netýká Jsem Osobní přátelé se členem Účastnil/a jsem se činnosti Daroval/a jsem peníze Dobrovolně jsem spolupracoval/a Ano Ne (N) E1 Sportovní klub či klub pro aktivity v přírodě E2 Organizace zabývající se kulturou nebo koníčky E3 Odbory E4 Obchodní, profesní nebo zemědělská organizace E5 Spotřebitelská či automobilová organizace E6 Organizace poskytující humanitární pomoc, bojující za lidská práva, za práva menšin či přistěhovalců E7 Organizace zabývající se ochranou životního prostředí, míru nebo práv zvířat E8 Náboženská či církevní organizace E9 Politická strana E10 Organizace pro vědu, vzdělání nebo sdružení učitelů a rodičů E11 Společenský klub, klub pro mládež, pro starší osoby, ženy nebo klub přátel E12 Nějaká jiná dobrovolná organizace podobná těm, které byly právě zmíněny

23 23 E Jak důležité jsou ve Vašem životě následující věci? Pokyn: Předložte KARTU 44! nedůležité důležité E13 Rodina E14 Přátelé E15 Volný čas E16 Politika E17 Práce E18 Náboženství E19 Dobrovolné organizace Pokyn: Přejte se všech! E20. Když nepočítáte to, co děláte pro svoji rodinu, v práci či v rámci nějaké dobrovolné organizace, jak často pokud vůbec poskytujete aktivně pomoc jiným lidem? Pokyn: Předložte KARTU 45! Každý den 01 Několikrát týdně 02 Jednou týdně 03 Několikrát měsíčně 04 Jednou měsíčně 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 E21. Jak často diskutujete o politice a současných událostech? Pokyn: KARTA 45 zůstává! Každý den 01 Několikrát týdně 02 Jednou týdně 03 Několikrát měsíčně 04 Jednou měsíčně 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 E K tomu, aby člověk byl dobrým občanem, jak je podle Vás důležité, aby: Pokyn: Předložte KARTU 46! nedůležité důležité E22 Podporoval lidi, kteří jsou na tom hůře než on E23 Hlasoval ve volbách E24 Vždy dodržoval zákony a nařízení E25 Vytvářel si svůj vlastní názor nezávisle na ostatních E26 Byl aktivní v dobrovolných organizacích E27 Byl aktivní v politice

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD

NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 8.11.-15.11.2010 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor Americká 21 120 00 Praha 2 tel: 222 5121 fax: 222 512 800 ČÍSLO TAZATELE RESPONDENT DEN KRAJ ID (nevyplňovat!!!) 1 1 1 Pha 1 2 2 2 StČ 2 3 3 3 JČ 3 4 4 4 ZČ 4 5 5 5 SČ 5 6 6 6 VČ 6 7 7 7 JM 7 8 8 8 SM

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy EUROBAROMETR 2004 1998-2000 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O NÁZORECH MLÁDEŽE VE VĚKU 15-24 LET NA OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO SROVNÁVACÍHO VÝZKUMU PRAHA,

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

Děti a mládež v náhradní péči

Děti a mládež v náhradní péči Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! BUDUJEME EVROPU PRO DĚTI A S DĚTMI Děti a mládež v náhradní péči Poznej svá práva! Budujeme Evropu pro děti a s dětmi www.coe.int/children Rada Evropy Překlad

Více

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah

Mladé hlasy. Český výbor pro UNICEF. 15. srpna 2008. Fakta na dosah Český výbor pro UNICEF 5. srpna 2008 Fakta na dosah Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3338, datum zápisu 6. října 992, IČ: 472793, DIČ: CZ472793. Člen Factum

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi

Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola M I L L S, s. r. o. Sociální práce s bezdomovci v Mladé Boleslavi Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Kamila Kloučková Čelákovice 2011 Čestné

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Libor Prudký Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol Obalky brozura Prudky MP.indd 1 24.6.15 15:52 Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Více

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj (1.část závěrečné zprávy z výzkumu Rodina 2001 ) Jana Paloncyová VÚPSV leden 2003 Obsah Úvod 3 1. Základní informace o respondentech mladších 30

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401

Úvod. Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. Jeden svět na školách Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 tel: 226 200 429 fax: 226 200 401 1 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala v lednu dotazníkové šetření mezi studenty českých středních škol. Šetření probíhalo ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Millward Brown. Dotazníkové

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem

PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE zaměřené na profesní orientaci osob s hendikepem PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362 2011 2013 LEONARDO PROD PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1 PRŮVODCE PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE LEONARDO PROD

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE

POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU POSTAVENÍ ŽEN VE VĚDĚ A VÝZKUMU V PRAZE Projekt v rámci grantového schématu "VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ" Zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Závěrečná souhrnná výzkumná zpráva z Kontinuálního výzkumu IDM MŠMT v roce 2003 2005 (výzkum pro státní správu LS0310) Řešitel:

Více

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii.

Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Vážení respondenti! Srdečně Vám děkujeme za Váš zájem podílet se na této dotazníkové studii. Tuto mezinárodní studii provádíme pro Univerzitu Vídeň v Rakousku. Zkoumá postoje k daním a k EU. Na otázky

Více