Evropský sociální výzkum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální výzkum"

Transkript

1 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, Praha 1 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

2 2 Zaznamenejte čas zahájení rozhovoru: Pokyn: Pro otázky A1 až A6 předložte respondentovi KARTU 1! A1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize? Vůbec žádný čas 00 Přejděte na A3 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A2 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A2. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledování televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A3. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne posloucháním rádia? Vůbec žádný čas 00 Přejděte k A5 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A4 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8

3 3 A4. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete poslechu rádia, strávíte poslechem zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A5. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne čtením novin? Vůbec žádný čas 00 Přejděte k A7 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A6 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A6. A kolik z tohoto času čtete o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A7. Nyní použijte kartu 2. Jak často ať doma či v práci - používáte internet, World Wide Web nebo k soukromým účelům? Pokyn: Předložte KARTU 2! Nemám k nim přístup ani doma, ani v práci 00 Nikdy 01 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8

4 4 A8. Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s lidmi nikdy dost opatrný? Odpovězte mi s použitím stupnice 0 až 10, kde 0 znamená, že člověk nemůže být nikdy dost opatrný a 10 znamená, že většině lidí se dá důvěřovat. Pokyn: Předložte KARTU 3! Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat A9. Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli tu možnost, nebo by se snažili být poctiví? Pokyn: Předložte KARTU 4! Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá A10. Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe? Pokyn: Předložte KARTU 5! Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat Nyní Vám chceme položit několik otázek týkajících se politiky a vlády. B1. Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi 1 Dost 2 Jen trochu 3 Vůbec ne 4 B2. Jak často se politika zdá být tak složitá, že vlastně nemůžete pochopit, co se děje? Pokyn: Předložte KARTU 6! Nikdy 1 Zřídka 2 Občas 3 Pravidelně 4 Často 5

5 5 B3. Myslíte, že byste mohl(a) hrát aktivní roli ve skupině, která se zabývá politickými otázkami? Pokyn: Předložte KARTU 7! Určitě ne 1 Pravděpodobně ne 2 Nejsem si tím jistý(á) 3 Pravděpodobně ano 4 Určitě ano 5 B4. Jak je pro Vás těžké či lehké udělat si názor na politické otázky? Pokyn: Předložte KARTU 8! Velmi těžké 1 Těžké 2 Ani těžké, ani lehké 3 Lehké 4 Velmi lehké 5 B5. Myslíte si, že se politici obecně starají o to, co si lidé jako Vy myslí? Pokyn: Předložte KARTU 9! Téměř žádní politici se nestarají o to, co si lidé jako já myslí 1 Velmi málo politiků se stará 2 Někteří politici se starají 3 Mnoho politiků se stará 4 Většina politiků se stará o to, co si lidé jako já myslí 5 B6. Řekl(a) byste, že politici se zajímají jen o získávání hlasů voličů spíše než o názory lidí? Pokyn: Předložte KARTU 10! Téměř všichni politici se zajímají jen o hlasy voličů 1 Většina politiků se zajímá jen o hlasy voličů 2 Někteří politici se zajímají jen o hlasy voličů, jiní ne 3 Většina politiků se zajímá o názory lidí 4 Téměř všichni politici se zajímají o názory lidí 5 B7-B12. Řekněte mi prosím s použitím stupnice 0-10 jak moc Vy osobně důvěřujete institucím, které budu číst nahlas. 0 znamená, že instituci vůbec nedůvěřujete, 10 znamená, že jí naprosto důvěřujete. Zaprvé: Pokyn: Předložte KARTU 11! Vůbec žádná důvěra Naprostá důvěra B7 Český Parlament B8 Právní systém B9 Policie B10 Politici B11 Evropský parlament B12 Organizace spojených národů

6 6 B13. V dnešní době se někteří lidé z takového či onakého důvodu neúčastní voleb. Volil(a) jste v posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002? Ano 1 PTEJTE SE NA B14 Ne 2 Nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit 3 PŘEJDĚTE NA B15 Pokyn: Na otázku B14 odpovídají pouze ti, kteří v otázce B13 odpověděli ano! B14. Kterou politickou stranu jste v těchto volbách volil(a)? Pokyn: Ptejte se všech! Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 10 Strana za životní jistoty (SŽJ) 11 Pravý Blok (PB) 12 Strana zelených (SZ) 13 Jiná (Vypište) 14 (Odmítl) 77 8 B Existují různé způsoby, jakými se lze pokoušet zlepšit různé záležitosti v České republice nebo jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v posledních 12 měsících některou z následujících věcí? Zaprvé: Ano Ne B15 Obrátil(a) se na politika, úředníka státní správy či místní samosprávy B16 Pracoval(a) v politické straně či aktivistické skupině B17 Pracoval(a) v jiné organizaci či sdružení B18 Nosil(a) nebo veřejně vystavila(a) znak/nálepku nějaké kampaně B19 Podepsal(a) petici B20 Účastnil(a) se legální veřejné demonstrace B21 Bojkotoval(a) určité zboží B22 Vědomě koupil(a) nějaké zboží z politických, etických či ekologických důvodů B23 Daroval(a) peníze politické organizaci nebo skupině B24 Účastnil(a) se nelegálních protestních činností Pokyn: Ptejte se všech! B25a. Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíže než k ostatním stranám? Ano 1 PTEJTE SE NA B25b Ne 2 PŘEJDĚTE NA B26

7 B25b. Která to je? 7 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 PTEJTE SE NA B25c Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10 (KDU-ČSL) Unie svobody Demokratická unie (US-DEU) 11 Strana za životní jistoty (SŽJ) 12 Pravý Blok (PB) 13 Strana zelených (SZ) 14 Jiná (Vypište) 15 (Odmítl) 77 PŘEJDĚTE NA B26 8 Pokyn: Na otázku B25c odpovídají pouze ti, kteří v otázce B25b uvedli nějakou stranu, tedy odpověděli variantami 1 až 15! B25c. Jak blízko k této straně máte? Myslíte si, že k ní máte: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi blízko 1 Docela blízko 2 Nepříliš blízko 3 Vůbec ne blízko 4 Pokyn: Ptejte se všech! B26. Jste členem nějaké politické strany? Ano 1 PTEJTE SE NA B27 Ne 2 PŘEJDĚTE NA B28

8 Pokyn: Na otázku B27 odpovídají pouze ti, kteří v otázce B26 odpověděli ano! 8 B27. Které? Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10 (KDU-ČSL) Unie svobody Demokratická unie (US-DEU) 11 Strana za životní jistoty (SŽJ) 12 Pravý Blok (PB) 13 Strana zelených (SZ) 14 Jiná (Vypište) 15 (Odmítl) 77 8 Pokyn: Ptejte se všech! B28. V politice lidé někdy hovoří o levici a pravici. Použijte tuto kartu a řekněte mi, kam byste se umístil(a) na této stupnici, kde 0 znamená levici, a 10 znamená pravici. Pokyn: Předložte KARTU 12! Levice Pravice Pokyn: Pro otázky B29 až B32 předložte KARTU 13! B29. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem? Odpovězte mi prosím s použitím této karty, kde 0 znamená naprosto nespokojený(á) a 10 naprosto spokojený(á). nespokojený(á) spokojený(á) B30. Jak jste celkově spokojen(a) se současným stavem ekonomiky v České republice? nespokojený(á) spokojený(á) B31. Nyní se zamyslete na vládou České republiky. Jak jste spokojen(a) s tím, jak dělá svou práci? nespokojený(á) spokojený(á)

9 B32. A jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak funguje demokracie v České republice? nespokojený(á) 9 spokojený(á) B33. Nyní s použitím karty 14 prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu vzdělávání v České republice? Pokyn: Předložte KARTU 14! špatný dobrý B34. Opět s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu zdravotnictví v České republice. Pokyn: Zůstává KARTA 14! špatný dobrý B O politice je možné rozhodovat na různých úrovních. S použitím karty 15 řekněte, na jaké úrovni by se mělo hlavně rozhodovat o následujících politických otázkách? Pokyn: Předložte KARTU 15 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku! Mezinárodní úroveň Evropská úroveň Národní úroveň Regionální či místní úroveň B35 Ochrana životního prostředí B36 Boj proti organizovanému zločinu B37 Zemědělství B38 Obrana B39 Sociální zabezpečení B40 Pomoc rozvojovým zemím B41 Přistěhovalectví a uprchlíci B42 Úrokové sazby

10 10 B S použitím karty 16 prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 16, čtěte každý výrok a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku! B43 Čím méně vláda zasahuje do ekonomiky, tím je to pro Českou republiku lepší. B44 Vláda by měla přijmout opatření, která by snižovala rozdíly v příjmech. B45 Zaměstnanci potřebují silné odbory, aby mohli bránit svoje pracovní podmínky a platy. B46 Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo žít svůj vlastní život podle svého přání. B47 Zákon je třeba dodržovat za všech okolností. B48 Politické strany, které chtějí svrhnout demokracii, by měly být zakázány. B49 Ekonomický růst vede vždy k poškozování životního prostředí. B50 Lze se spolehnout na to, že moderní věda vyřeší naše problémy s životním prostředím. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím A nyní několik otázek, které se týkají Vás a Vašeho života. C1. Když zvážíte všechny okolnosti, jak byste řekl(a), že jste šťastný(á)? Pokyn: Předložte KARTU 17! Zcela nešťastný(á) Zcela šťastný(á) C2. Jak často se ve svém volném čase společensky scházíte s přáteli, příbuznými či kolegy? Pokyn: Předložte KARTU 18! Nikdy 01 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8

11 C3. Máte někoho, s kým můžete hovořit o intimních a osobních záležitostech? 11 Ano 1 Ne 2 C4. Když se srovnáte s jinými lidmi Vašeho věku, jak často se ve svém volném čase účastníte společenských aktivit? Pokyn: Předložte KARTU 19! Mnohem méně než většina lidí mého 1 věku Méně než většina lidí mého věku 2 Přibližně stejně jako lidé mého věku 3 Více než většina lidí mého věku 4 Mnohem více než většina lidí mého věku 5 C5. Stal(a) jste se Vy nebo člen Vaší domácnosti během posledních pěti let obětí loupeže, vloupání či fyzického napadení? Ano 1 Ne 2 C6. Jak bezpečně se cítíte nebo byste se cítil(a),když procházíte po setmění touto oblastí sám(a)? Cítíte se nebo cítil(a) byste se: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi bezpečně 1 Bezpečně 2 V nebezpečí 3 Velmi v nebezpečí 4 (Nevím) 8 C7. Jaký je Váš celkový zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi dobrý 1 Dobrý 2 Uspokojivý 3 Špatný 4 Velmi špatný 5 C8. Omezuje Vás nějakým způsobem ve Vašich každodenních aktivitách nějaká dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, handicap či psychický zdravotní problém? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, hodně 1 Ano, do určité míry 2 Ne 3

12 C9. Hlásíte se k nějakému konkrétnímu náboženství či církvi? C10. Ke které církvi se hlásíte? 12 Ano 1 PTEJTE SE NA C10 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C11 Církev římskokatolická 1 Českobratrská církev evangelická 2 Církev československá husitská 3 Pravoslavná církev 4 Evangelická církev augsburského vyznání 5 Církev bratrská 6 Církev adventistů sedmého dne 7 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 8 Jiná protestantská (Vypište) 9 Jiná křesťanská (Vypište) 10 Jiná nekřesťanská (Vypište) 11 Pokyn: Na otázku C11 odpovídají pouze ti, kteří v otázce C9 odpověděli ne! C11. Hlásil(a) jste se někdy k nějakému konkrétnímu náboženstvím či církvi? C12. Ke které církvi jste se hlásil(a)? Ano 1 PTEJTE SE NA C12 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C13 Církev římskokatolická 1 Českobratrská církev evangelická 2 Církev československá husitská 3 Pravoslavná církev 4 Evangelická církev augsburského vyznání 5 Církev bratrská 6 Církev adventistů sedmého dne 7 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 8 Jiná protestantská (Vypište) 9 Jiná křesťanská (Vypište) 10 Jiná nekřesťanská (Vypište) 11 Pokyn: Ptejte se všech! C13. Jak jste zbožný(á) - bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu náboženství? Pokyn: Předložte KARTU 20! Vůbec nejsem zbožný(á) Jsem velmi zbožný(á)

13 13 C14. Jak asi často navštěvujete v současnosti bohoslužby - kromě zvláštních událostí jako jsou svatby a pohřby? Pokyn: Předložte KARTU 21! Každý den 01 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 C15. Jak často pokud vůbec se modlíte mimo okamžiky, kdy jste na bohoslužbách? Pokyn: Zůstává KARTA 21! Každý den 01 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! C16. Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C17 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C18 C17. Na čem je diskriminace Vaší skupiny založena? Na čem ještě jiném? Pokyn: Zakroužkujte všechny odpovědi! Pokyn: Ptejte se všech! C18. Jste občanem České republiky? Na barvě nebo rase 01 Národnosti 02 Náboženství 03 Jazyku 04 Etnické skupině 05 Věku 06 Pohlaví 07 Sexuální orientaci 08 Zdravotním postižení 09 Jiné (Vypište) 10 8 Ano 1 PŘEJDĚTE NA C20 Ne 2 PTEJTE SE NA C19

14 C19. Jaké je Vaše občanství? 14 Pokyn: Ptejte se všech! Vypište :... C20. Narodil(a) jste se na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C23 Ne 2 PTEJTE SE NA C21 PŘEJDĚTE NA C23 C21. Ve které zemi jste se narodil(a)? Vypište :... C22. Před jakou dobou jste poprvé přišel /přišla žít do České republiky? Pokyn: Předložte KARTU 22! Během minulého roku 1 Před 1-5 lety 2 Před 6-10 lety 3 Před lety 4 Před více než 20 lety 5 Pokyn: Ptejte se všech! C23. Kterým jazykem nebo jazyky mluvíte doma nejčastěji? Vypište maximálně 2 jazyky: C24. Patříte v České republice k národnostní či etnické menšině? Ano 1 Ne 2 C25. Narodil se Váš otec na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C27 Ne 2 PTEJTE SE NA C26 PŘEJDĚTE NA C27 C26. Na kterém z těchto kontinentů se Váš otec narodil? Pokyn: Předložte KARTU 23! Evropa 01 Afrika 02 Asie 03 Severní Amerika 04 Jižní Amerika a Karibská oblast 05 Austrálie a Oceánie 06 8

15 15 Pokyn: Ptejte se všech! C27. Narodila se Vaše matka na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA D1 Ne 2 PTEJTE SE NA C28 PŘEJDĚTE NA D1 C28. Na kterém z těchto kontinentů se Vaše matka narodila? Pokyn: Předložte opět KARTU 23! Evropa 01 Afrika 02 Asie 03 Severní Amerika 04 Jižní Amerika a Karibská oblast 05 Austrálie a Oceánie 06 8 Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde měli předky. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v nebezpečí. Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. Pokyn: Ptejte se všech! D1. Když se zamyslíte nad lidmi z jiných zemí, kteří v současnosti přicházejí žít do České republiky, řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina je stejné rasy nebo etnické skupiny jako většina českých lidí 1 Většina je jiné rasy nebo etnické skupiny 2 Je to tak napůl 3 D2. Když se nyní zamyslíte nad lidmi z jiných evropských zemí, kteří v dnešní době přicházejí žít do České republiky, řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina přichází z bohatších evropských zemí 1 Většina přichází z chudších evropských zemí 2 Je to tak napůl 3 D3. A co lidé, kteří přicházejí žít do České republiky z mimoevropských zemí. Řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina přichází z bohatších mimoevropských zemí 1 Většina přichází z chudších mimoevropských zemí 2 Je to tak napůl 3

16 Pokyn: Pro otázky D4 až D9 předložte KARTU 24! 16 D4. Nyní s použitím karty 24 řekněte, do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika jako je většina českých lidí? Měla by Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D5. A co lidem jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina českých lidí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D6. Do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé z bohatších evropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D7. A co lidem z chudších evropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D8. Do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé z bohatších mimoevropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D9. A co lidem z chudších mimoevropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4

17 17 D Řekněte mi prosím, jak by podle Vašeho názoru měly být důležité následující okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, může přesídlit. Použijte prosím kartu 25. Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk: Pokyn: Předložte KARTU 25! nedůležité důležité D10 Má dobré vzdělání D11 Má zde blízké příbuzné D12 Umí česky D13 Přichází z křesťanského prostředí D14 Je běloch D15 Je bohatý D16 Má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje D17 Přijímá způsob života v České republice D S použitím karty 26 prosím řekněte, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 26! D18 Průměrné mzdy a platy klesají kvůli lidem, kteří sem přicházejí žít a pracovat D19 Lidé, kteří sem přicházejí žít a pracovat, obecně poškozují ekonomické vyhlídky chudých více než vyhlídky bohatých. D20 Lidé, kteří sem přicházejí žít a pracovat, pomáhají zaplnit pracovní místa, na která je nedostatek pracovníků. D21 Pokud jsou lidé, kteří sem přišli žít a pracovat, dlouhodobě nezaměstnaní, měli by být přinuceni odejít. D22 Lidé, kteří sem přesídlili, by měli mít stejná práva jako všichni ostatní. D23 Pokud lidé, kteří sem přesídlili, spáchají závažný trestný čin, měli by být přinuceni odejít. D24 Pokud lidé, kteří sem přesídlili, spáchají jakýkoliv trestný čin, měli by být přinuceni odejít. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím

18 18 D25. Řekl(a) byste, že lidé, kteří sem přicházejí žít, většinou berou práci lidem v České republice nebo většinou pomáhají vytvářet nová pracovní místa? Pokyn: Předložte KARTU 27! Berou práci Vytvářejí nová místa D26. Většina lidí, kteří sem přicházejí žít, pracuje a platí daně. Využívají rovněž zdravotní služby a sociální zabezpečení. Když se vše zváží, myslíte, že lidé, kteří sem přicházejí, více čerpají než vkládají nebo více vkládají než čerpají? Pokyn: Předložte KARTU 28! Většinou více čerpají Většinou více vkládají D27. Řekl(a) byste, že je pro českou ekonomiku obecně špatné nebo dobré, že sem přicházejí žít lidé z jiných zemí? Pokyn: Předložte KARTU 29! Špatné pro ekonomiku Dobré pro ekonomiku D28. Řekl(a) byste, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, většinou narušují nebo obohacují kulturu České republiky? Pokyn: Předložte KARTU 30! Narušují kulturu Obohacují kulturu D29. Dělají lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, z České republiky lepší či horší místo pro život? Pokyn: Předložte KARTU 31! Horší místo pro život Lepší místo pro život D30. Způsobují lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, v České republice zhoršování nebo zlepšování problémů spojených se zločinností? Pokyn: Předložte KARTU 32! Způsobují zhoršování problémů se zločinností Způsobují zlepšování problémů se zločinností

19 19 D31. Když lidé opouštějí svoji zemi, aby přesídlili do České republiky, má to podle Vás z dlouhodobého hlediska na jejich země dobrý nebo špatný vliv? Pokyn: Předložte KARTU 33! Dlouhodobě špatné pro tyto země Dlouhodobě dobré pro tyto země D S použitím karty 34 prosím řekněte, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky. Pokyn: Předložte KARTU 34! D32 Všechny země mají užitek z toho, když se lidé mohou stěhovat do zemí, které jejich schopnosti více potřebují. D33 Je povinností bohatších zemí přijímat lidi z chudších zemí. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D Nyní se opět zamyslete nad lidmi z jiných zemí, kteří přesídlili do České republiky a kteří jsou stejné rasy nebo etnické skupiny jako většina českých lidí. Jak moc by Vám vadilo či nevadilo, kdyby někdo takový: Pokyn: Předložte KARTU 35! D34 Byl jmenován Vaším vedoucím D35 Uzavřel sňatek s Vaším blízkým příbuzným Vůbec nevadilo Hodně vadilo D A nyní se zamyslete nad lidmi z jiných zemí, kteří přesídlili do České republiky a kteří jsou jiné rasy nebo etnické skupiny než většina domácího obyvatelstva. Do jaké míry by Vám vadilo, kdyby někdo takový: Pokyn: KARTA 35 zůstává! D36 Byl jmenován Vaším vedoucím D37 Uzavřel sňatek s Vaším blízkým příbuzným Vůbec nevadilo Hodně vadilo D38. Představte si, že byste si vybíral(a), kde budete žít. Ve kterém ze tří typů oblastí na kartě 36 byste si v ideálním případě přál(a) žít? Pokyn: Předložte KARTU 36! Oblast, kde by téměř nikdo nebyl jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 1 Někteří lidé by byli jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 2 Mnoho lidí by bylo jiné rasy nebo etnické skupiny 3 Nezáleželo by na tom 4

20 20 D39. Jak byste popsal(a) oblast, ve které v současnosti žijete? Pokyn: Předložte KARTU 37! Oblast, kde není téměř nikdo jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 1 Někteří lidé jsou jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 2 Mnoho lidí je jiné rasy nebo etnické skupiny 3 D Použijte kartu 38 a řekněte mi prosím, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 38! D40 Pro zemi je lepší, když téměř všichni sdílí stejné zvyky a tradice D41 Pro zemi je lepší, když v ní existuje rozmanitost různých náboženství D42 Pro zemi je lepší, když téměř všichni umí mluvit nejméně jedním společným jazykem D43 Skupinám lidí, kteří sem přesídlili, by mělo být dovoleno, aby vzdělávali své děti ve vlastních oddělených školách, pokud si to přejí D44 Pokud chce země snížit napětí, měla by zastavit přistěhovalectví Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím D Jak dobré či špatné jsou pro zemi následující věci? Pokyn: Předložte KARTU 39! D45 Zákon proti rasové nebo etnické diskriminaci na pracovišti. D46 Zákon proti propagaci rasové nebo etnické nenávisti. Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím špatné dobré D47. Máte nějaké přátele, kteří se do České republiky přistěhovali z jiné země? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, několik 1 Ano, jen málo 2 Ne, žádného 3 D48. Máte v práci nějaké kolegy, kteří se do České republiky přistěhovali z jiné země? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, několik 1 Ano, jen málo 2 Ne, žádného 3

21 21 Někteří lidé přijíždějí do této země a žádají o status uprchlíka na základě toho, že se obávají ve své vlastní zemi pronásledování. D Jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? Pokyn: Předložte KARTU 40! D49 V České republice žádá o status uprchlíka více lidí, než by byl její spravedlivý podíl. D50 Během doby, v níž se posuzuje žádost o status uprchlíka, by mělo být lidem dovoleno v České republice pracovat. D51 Státní správa by měla být při posuzování žádostí o status uprchlíka velkorysá. D52 Většina žádostí o status uprchlíka se nezakládá na opravdovém strachu z pronásledování v jejich vlastní zemi. D53 Během doby, kdy se případy posuzují, by žadatelé měli být drženi v uprchlických táborech. D54 Během doby, kdy se případy posuzují, by česká státní správa měla žadatelům poskytovat finanční podporu. D55 Uprchlíci, jejichž žádosti bylo vyhověno, by měli mít právo vzít si s sebou blízké členy rodiny. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D56. Kolik z každých sta obyvatel České republiky se podle Vás narodilo mimo Českou republiku? VEPIŠTE ze D57. Myslíte si, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi přibližně stejné velikosti, jako je Česká republika, sem přichází žít z jiných zemí více nebo méně lidí? Pokyn: Předložte KARTU 41! Do České republiky přichází žít mnohem více lidí 1 Do České republiky přichází žít více lidí 2 Do České republiky přichází žít přibližně stejný počet lidí 3 Do České republiky přichází žít méně lidí 4 Do České republiky přichází žít mnohem méně lidí 5

22 22 D58. Jaký je podle Vás počet lidí, kteří dnes Českou republiku opouštějí, ve srovnání s počtem lidí, kteří se sem stěhují? Pokyn: Předložte KARTU 42! Mnohem více lidí odchází 1 Více lidí odchází 2 Přibližně stejný počet přichází a odchází 3 Více lidí přichází 4 Mnohem více lidí přichází 5 Několik dalších otázek se týká organizací, ve kterých někteří lidé působí. E1-12a) Vyjmenuji Vám teď některé organizace s dobrovolným členstvím. U každé z nich mi prosím řekněte, zda se Vás některá z daných věcí nyní týká nebo se týkala v posledních 12 měsících. Pokud ano, která. Pokyn: Předložte KARTU 43! Čtěte postupně všechny organizace až k nějaká jiná. U organizací, u kterých respondent v části E1-12a odpověděl některou z variant 1-4, se ptejte E1-12b. Pokud respondent u všech organizací odpověděl variantou 0, přejděte k E13. E1-12 b) Máte v této organizaci osobní přátele? a) Zaškrtněte u každé organizace b) Netýká Jsem Osobní přátelé se členem Účastnil/a jsem se činnosti Daroval/a jsem peníze Dobrovolně jsem spolupracoval/a Ano Ne (N) E1 Sportovní klub či klub pro aktivity v přírodě E2 Organizace zabývající se kulturou nebo koníčky E3 Odbory E4 Obchodní, profesní nebo zemědělská organizace E5 Spotřebitelská či automobilová organizace E6 Organizace poskytující humanitární pomoc, bojující za lidská práva, za práva menšin či přistěhovalců E7 Organizace zabývající se ochranou životního prostředí, míru nebo práv zvířat E8 Náboženská či církevní organizace E9 Politická strana E10 Organizace pro vědu, vzdělání nebo sdružení učitelů a rodičů E11 Společenský klub, klub pro mládež, pro starší osoby, ženy nebo klub přátel E12 Nějaká jiná dobrovolná organizace podobná těm, které byly právě zmíněny

23 23 E Jak důležité jsou ve Vašem životě následující věci? Pokyn: Předložte KARTU 44! nedůležité důležité E13 Rodina E14 Přátelé E15 Volný čas E16 Politika E17 Práce E18 Náboženství E19 Dobrovolné organizace Pokyn: Přejte se všech! E20. Když nepočítáte to, co děláte pro svoji rodinu, v práci či v rámci nějaké dobrovolné organizace, jak často pokud vůbec poskytujete aktivně pomoc jiným lidem? Pokyn: Předložte KARTU 45! Každý den 01 Několikrát týdně 02 Jednou týdně 03 Několikrát měsíčně 04 Jednou měsíčně 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 E21. Jak často diskutujete o politice a současných událostech? Pokyn: KARTA 45 zůstává! Každý den 01 Několikrát týdně 02 Jednou týdně 03 Několikrát měsíčně 04 Jednou měsíčně 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 E K tomu, aby člověk byl dobrým občanem, jak je podle Vás důležité, aby: Pokyn: Předložte KARTU 46! nedůležité důležité E22 Podporoval lidi, kteří jsou na tom hůře než on E23 Hlasoval ve volbách E24 Vždy dodržoval zákony a nařízení E25 Vytvářel si svůj vlastní názor nezávisle na ostatních E26 Byl aktivní v dobrovolných organizacích E27 Byl aktivní v politice

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET pro výzkum ESS Listopad - prosinec 2002 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více

Více

Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Karty k hlavnímu dotazníku

Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Karty k hlavnímu dotazníku Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník (2. kolo, 2004) vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Vojnovičová (SC&C) Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník (2. kolo, 2004) vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Vojnovičová (SC&C) Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. Americká 21 120 00 Praha 2 tel. 222 522 655 A ID výběrového místa 1 2 3 4 5 6 Vys JM MorSl 7 8 9 0 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník (2. kolo, 2004) vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Vojnovičová (SC&C)

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

(ESS) č. z. 6514046. číslo adresy (1-7) médií a veřejného mínění. jste do. výzkum. Účelem je vědcům. výzkum. poskytnete, pokud. Předem Vám.

(ESS) č. z. 6514046. číslo adresy (1-7) médií a veřejného mínění. jste do. výzkum. Účelem je vědcům. výzkum. poskytnete, pokud. Předem Vám. Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířenn či poskytnut k používání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny

Více

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku ESS European Social Survey 4. kolo Karty k hlavnímu dotazníku 1 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou

369 hod. dobrá. žádné. celý dotazník najednou Metadata průzkumu "Předvolební preference 2010" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 26. 04. 2010-11. 05. 2010 Délka průzkumu: 369 hod Počet respondentů: 148 Vypovídací hodnota:

Více

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Různé soukromé a veřejné organizace

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Hlavní dotazník projekt V33/05 květen 2005 Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Petra Keprtová Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Hlavní dotazník projekt V33/05 květen 2005 Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Petra Keprtová Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Americká, 0 00 Praha tel.:+0 fax.: +0 00 e-mail: vyzkum@scac.cz Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: Nevyplňovat (ID): Pha StČ JČ Plz Karl 6 6 6 Úste 6 6 7 7 7 Libe 7 7 Král 9 9 9 Pard 9 9 0 0

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy CZ D Kolik

Více

100320-2 LEDEN - ÚNOR 2011 DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C

100320-2 LEDEN - ÚNOR 2011 DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C 100320-2 LEDEN - ÚNOR 2011 ID TAZATELE DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C POZNÁMKA PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT MUŽ, PTEJTE SE NA HF1, POKUD JE RESPONDENTKA ŽENA, PTEJTE SE HF2. RESPONDENTI MUŽI HF1PŘEDLOŽTE KARTU

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD

SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1

Více

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language -

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language - ZA-Archiv Nummer 3126 24 hours before elections (Chamber of Deputies) 1996 - Czech Republic - Czech language - číslo dotazníku: Volby 1996 číslo tazatele: kraj Z tohoto seznamu 16 stran, které nyní kandidují

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 1. ČÁST ÚDAJE PŘI VSTUPU DO PROJEKTU Tento dotazník slouží k zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Justice in the EU - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer on The expectations and

Více

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...1

Více

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Znepokojují vás klimatické změny

Více

Projekt. SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a. STEM - Středisko empirických výzkumů. Jilská 1, 110 00 Praha 1

Projekt. SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a. STEM - Středisko empirických výzkumů. Jilská 1, 110 00 Praha 1 Projekt SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Pracovní orientace září 1997 A 1 Mnohem více

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli,

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli, Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011 Vážená tazatelko, vážený tazateli, zakázka č. 100320-2 je zaměřena na postoje obyvatel k různým společenským tématům a na jejich

Více

GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 140.291

GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 140.291 GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 0.9 kód AL kód resp. č.tazatele Zakroužkujete příslušný číselný kód ve sloupcích jednotlivých návštěv a na závěr pak příslušný dvoumístný písmenový kód (vlevo) jako konečný

Více

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5442 Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ELECTORAL RIGHTS FOR CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION Rád bych se vás

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Regional Policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a)

Více

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Myslíte si, že jsou výzkum vesmíru a další vesmírné

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE B Písemný dotazník NEPOBÍRAJÍCÍ STAROBNÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu

Více

ISSP - Národní identita

ISSP - Národní identita SC & C spol. s r.o. Americká, 0 00 Praha tel: 5 e-mail: vyzkum@scac.cz www.scac.cz příjem: kódování: pořízení: verifikace: skenování: ISSP - Národní identita projekt V/0, vedoucí projektu za SC&C: Petr

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4738 Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL228 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice zavolali

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Czech Republic ISSP Social Inequality III Questionnaire

Czech Republic ISSP Social Inequality III Questionnaire Czech Republic ISSP 1999 - Social Inequality III Questionnaire Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Sociální nerovnosti a spravedlnost

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27)

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Czech Republic FL Independence of Justice GP CZ D Kolik je Vám

Více

Na úvod bych Vám rád(a) položil(a) několik otázek týkajících se Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kolik osob včetně Vás žije v této domácnosti?

Na úvod bych Vám rád(a) položil(a) několik otázek týkajících se Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kolik osob včetně Vás žije v této domácnosti? B Kód země (0-0) EB0. B C Číslo výzkumu (klient) (KÓD 09) (0-) EB0. C D Číslo rozhovoru (-) EB0. D HH0 Č. adresního listu: ZAZNAMENEJTE ČÍSLO ADRESNÍHO LISTU. (-) EB0. HH0 MODIFY Na úvod bych Vám rád(a)

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2009 21. 9. 28. 9. 2009 ZÁŘÍ

NAŠE SPOLEČNOST 2009 21. 9. 28. 9. 2009 ZÁŘÍ ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2009 21. 9. 28. 9. 2009 ZÁŘÍ KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB8. A B Kód země EB8. B C Naše číslo průzkumu EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Kontaktní formulář. Telefonní číslo Nemá telefon 2 Odmítl/a uvést telefon 3

Kontaktní formulář. Telefonní číslo Nemá telefon 2 Odmítl/a uvést telefon 3 Kontaktní formulář Číslo tazatele Číslo adresy Jméno tazatele Jméno respondenta Telefonní číslo Nemá telefon Odmítl/a uvést telefon ZÁZNAM O KONTAKTECH (Kontakt = každý pokus zastihnout respondenta/domácnost)

Více

Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu?

Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne Spokojenost s bydlením zcela spokojen spokojen, ale mohlo by to být lepší nejsem zcela spokojen jsem zcela

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 3. 10. 5. 2010 KVĚTEN VERZE: KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ:

NAŠE SPOLEČNOST 2010 3. 10. 5. 2010 KVĚTEN VERZE: KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 3. 10. 5. 2010 KVĚTEN VERZE: KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak

Více

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník

ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ. Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník ČESKÉ PANELOVÉ ŠETŘENÍ DOMÁCNOSTÍ Karty k dotazníku: CAPI proxy dotazník Vlna 1, 2015 KARTA k ot. 5 Obecné vzdělání 1. Všeobecně vzdělávací programy 2. Osobní dovednosti Vzdělávání a výchova 3. P íprava

Více

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let.

Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. Q1 Zahájením vyplňování dotazníku potvrzujete, že souhlasíte se zařazením Vámi poskytnutých odpovědí do výzkumu a že je Vám více než 18 let. SOUHLASÍM SOUHLASÍM 100.00% 631 Total Respondents: 631 1 / 26

Více

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG

Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Dotazník pro zaměstnance PLASTON AG Příloha č. 1 Vážení zaměstnanci, předkládáme vám tento dotazník a prosíme vás o co nejpřesnější a pravdivé zodpovězení otázek. Získané informace o vašich názorech umožní

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více