Evropský sociální výzkum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální výzkum"

Transkript

1 Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, Praha 1 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

2 2 Zaznamenejte čas zahájení rozhovoru: Pokyn: Pro otázky A1 až A6 předložte respondentovi KARTU 1! A1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize? Vůbec žádný čas 00 Přejděte na A3 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A2 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A2. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledování televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A3. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne posloucháním rádia? Vůbec žádný čas 00 Přejděte k A5 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A4 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8

3 3 A4. Ještě jednou k Vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete poslechu rádia, strávíte poslechem zpráv nebo programů o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A5. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne čtením novin? Vůbec žádný čas 00 Přejděte k A7 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Ptejte se na A6 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 A6. A kolik z tohoto času čtete o politice a současných událostech? Vůbec žádný čas 00 Méně než ½ hodiny 01 ½ hodiny až 1 hodinu 02 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny 03 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny 04 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny 05 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny 06 Více než 3 hodiny 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! A7. Nyní použijte kartu 2. Jak často ať doma či v práci - používáte internet, World Wide Web nebo k soukromým účelům? Pokyn: Předložte KARTU 2! Nemám k nim přístup ani doma, ani v práci 00 Nikdy 01 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8

4 4 A8. Obecně vzato, řekl(a) byste, že se většině lidí dá důvěřovat, nebo že člověk nemůže být při jednání s lidmi nikdy dost opatrný? Odpovězte mi s použitím stupnice 0 až 10, kde 0 znamená, že člověk nemůže být nikdy dost opatrný a 10 znamená, že většině lidí se dá důvěřovat. Pokyn: Předložte KARTU 3! Člověk nemůže být nikdy dost opatrný Většině lidí se dá důvěřovat A9. Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli tu možnost, nebo by se snažili být poctiví? Pokyn: Předložte KARTU 4! Většina lidí by se mě snažila podvést Většina lidí by se snažila být poctivá A10. Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe? Pokyn: Předložte KARTU 5! Lidé se většinou starají o sebe Lidé se většinou snaží pomáhat Nyní Vám chceme položit několik otázek týkajících se politiky a vlády. B1. Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi 1 Dost 2 Jen trochu 3 Vůbec ne 4 B2. Jak často se politika zdá být tak složitá, že vlastně nemůžete pochopit, co se děje? Pokyn: Předložte KARTU 6! Nikdy 1 Zřídka 2 Občas 3 Pravidelně 4 Často 5

5 5 B3. Myslíte, že byste mohl(a) hrát aktivní roli ve skupině, která se zabývá politickými otázkami? Pokyn: Předložte KARTU 7! Určitě ne 1 Pravděpodobně ne 2 Nejsem si tím jistý(á) 3 Pravděpodobně ano 4 Určitě ano 5 B4. Jak je pro Vás těžké či lehké udělat si názor na politické otázky? Pokyn: Předložte KARTU 8! Velmi těžké 1 Těžké 2 Ani těžké, ani lehké 3 Lehké 4 Velmi lehké 5 B5. Myslíte si, že se politici obecně starají o to, co si lidé jako Vy myslí? Pokyn: Předložte KARTU 9! Téměř žádní politici se nestarají o to, co si lidé jako já myslí 1 Velmi málo politiků se stará 2 Někteří politici se starají 3 Mnoho politiků se stará 4 Většina politiků se stará o to, co si lidé jako já myslí 5 B6. Řekl(a) byste, že politici se zajímají jen o získávání hlasů voličů spíše než o názory lidí? Pokyn: Předložte KARTU 10! Téměř všichni politici se zajímají jen o hlasy voličů 1 Většina politiků se zajímá jen o hlasy voličů 2 Někteří politici se zajímají jen o hlasy voličů, jiní ne 3 Většina politiků se zajímá o názory lidí 4 Téměř všichni politici se zajímají o názory lidí 5 B7-B12. Řekněte mi prosím s použitím stupnice 0-10 jak moc Vy osobně důvěřujete institucím, které budu číst nahlas. 0 znamená, že instituci vůbec nedůvěřujete, 10 znamená, že jí naprosto důvěřujete. Zaprvé: Pokyn: Předložte KARTU 11! Vůbec žádná důvěra Naprostá důvěra B7 Český Parlament B8 Právní systém B9 Policie B10 Politici B11 Evropský parlament B12 Organizace spojených národů

6 6 B13. V dnešní době se někteří lidé z takového či onakého důvodu neúčastní voleb. Volil(a) jste v posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu 2002? Ano 1 PTEJTE SE NA B14 Ne 2 Nebyl(a) jsem oprávněn(a) volit 3 PŘEJDĚTE NA B15 Pokyn: Na otázku B14 odpovídají pouze ti, kteří v otázce B13 odpověděli ano! B14. Kterou politickou stranu jste v těchto volbách volil(a)? Pokyn: Ptejte se všech! Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Koalice KDU-ČSL, US-DEU 10 Strana za životní jistoty (SŽJ) 11 Pravý Blok (PB) 12 Strana zelených (SZ) 13 Jiná (Vypište) 14 (Odmítl) 77 8 B Existují různé způsoby, jakými se lze pokoušet zlepšit různé záležitosti v České republice nebo jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v posledních 12 měsících některou z následujících věcí? Zaprvé: Ano Ne B15 Obrátil(a) se na politika, úředníka státní správy či místní samosprávy B16 Pracoval(a) v politické straně či aktivistické skupině B17 Pracoval(a) v jiné organizaci či sdružení B18 Nosil(a) nebo veřejně vystavila(a) znak/nálepku nějaké kampaně B19 Podepsal(a) petici B20 Účastnil(a) se legální veřejné demonstrace B21 Bojkotoval(a) určité zboží B22 Vědomě koupil(a) nějaké zboží z politických, etických či ekologických důvodů B23 Daroval(a) peníze politické organizaci nebo skupině B24 Účastnil(a) se nelegálních protestních činností Pokyn: Ptejte se všech! B25a. Existuje nějaká politická strana, ke které máte blíže než k ostatním stranám? Ano 1 PTEJTE SE NA B25b Ne 2 PŘEJDĚTE NA B26

7 B25b. Která to je? 7 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 PTEJTE SE NA B25c Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10 (KDU-ČSL) Unie svobody Demokratická unie (US-DEU) 11 Strana za životní jistoty (SŽJ) 12 Pravý Blok (PB) 13 Strana zelených (SZ) 14 Jiná (Vypište) 15 (Odmítl) 77 PŘEJDĚTE NA B26 8 Pokyn: Na otázku B25c odpovídají pouze ti, kteří v otázce B25b uvedli nějakou stranu, tedy odpověděli variantami 1 až 15! B25c. Jak blízko k této straně máte? Myslíte si, že k ní máte: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi blízko 1 Docela blízko 2 Nepříliš blízko 3 Vůbec ne blízko 4 Pokyn: Ptejte se všech! B26. Jste členem nějaké politické strany? Ano 1 PTEJTE SE NA B27 Ne 2 PŘEJDĚTE NA B28

8 Pokyn: Na otázku B27 odpovídají pouze ti, kteří v otázce B26 odpověděli ano! 8 B27. Které? Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) 1 Občanská demokratická aliance (ODA) 2 Naděje 3 Republikáni Miroslava Sládka (RMS) 4 Česká strana národně sociální (ČSNS) 5 Strana venkova spojené občanské síly (SV SOS) 6 Sdružení nezávislých (SN) 7 Občanská demokratická strana (ODS) 8 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 9 Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10 (KDU-ČSL) Unie svobody Demokratická unie (US-DEU) 11 Strana za životní jistoty (SŽJ) 12 Pravý Blok (PB) 13 Strana zelených (SZ) 14 Jiná (Vypište) 15 (Odmítl) 77 8 Pokyn: Ptejte se všech! B28. V politice lidé někdy hovoří o levici a pravici. Použijte tuto kartu a řekněte mi, kam byste se umístil(a) na této stupnici, kde 0 znamená levici, a 10 znamená pravici. Pokyn: Předložte KARTU 12! Levice Pravice Pokyn: Pro otázky B29 až B32 předložte KARTU 13! B29. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste v současnosti celkově spokojen(a) se svým životem? Odpovězte mi prosím s použitím této karty, kde 0 znamená naprosto nespokojený(á) a 10 naprosto spokojený(á). nespokojený(á) spokojený(á) B30. Jak jste celkově spokojen(a) se současným stavem ekonomiky v České republice? nespokojený(á) spokojený(á) B31. Nyní se zamyslete na vládou České republiky. Jak jste spokojen(a) s tím, jak dělá svou práci? nespokojený(á) spokojený(á)

9 B32. A jak jste celkově spokojen(a) s tím, jak funguje demokracie v České republice? nespokojený(á) 9 spokojený(á) B33. Nyní s použitím karty 14 prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu vzdělávání v České republice? Pokyn: Předložte KARTU 14! špatný dobrý B34. Opět s použitím této karty prosím řekněte, co si celkově myslíte o současném stavu zdravotnictví v České republice. Pokyn: Zůstává KARTA 14! špatný dobrý B O politice je možné rozhodovat na různých úrovních. S použitím karty 15 řekněte, na jaké úrovni by se mělo hlavně rozhodovat o následujících politických otázkách? Pokyn: Předložte KARTU 15 a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku! Mezinárodní úroveň Evropská úroveň Národní úroveň Regionální či místní úroveň B35 Ochrana životního prostředí B36 Boj proti organizovanému zločinu B37 Zemědělství B38 Obrana B39 Sociální zabezpečení B40 Pomoc rozvojovým zemím B41 Přistěhovalectví a uprchlíci B42 Úrokové sazby

10 10 B S použitím karty 16 prosím řekněte, do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 16, čtěte každý výrok a zakroužkujte jednu odpověď v každém řádku! B43 Čím méně vláda zasahuje do ekonomiky, tím je to pro Českou republiku lepší. B44 Vláda by měla přijmout opatření, která by snižovala rozdíly v příjmech. B45 Zaměstnanci potřebují silné odbory, aby mohli bránit svoje pracovní podmínky a platy. B46 Homosexuálové a lesbičky by měli mít právo žít svůj vlastní život podle svého přání. B47 Zákon je třeba dodržovat za všech okolností. B48 Politické strany, které chtějí svrhnout demokracii, by měly být zakázány. B49 Ekonomický růst vede vždy k poškozování životního prostředí. B50 Lze se spolehnout na to, že moderní věda vyřeší naše problémy s životním prostředím. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím A nyní několik otázek, které se týkají Vás a Vašeho života. C1. Když zvážíte všechny okolnosti, jak byste řekl(a), že jste šťastný(á)? Pokyn: Předložte KARTU 17! Zcela nešťastný(á) Zcela šťastný(á) C2. Jak často se ve svém volném čase společensky scházíte s přáteli, příbuznými či kolegy? Pokyn: Předložte KARTU 18! Nikdy 01 Méně než jednou za měsíc 02 Jednou za měsíc 03 Několikrát za měsíc 04 Jednou týdně 05 Několikrát týdně 06 Každý den 07 8

11 C3. Máte někoho, s kým můžete hovořit o intimních a osobních záležitostech? 11 Ano 1 Ne 2 C4. Když se srovnáte s jinými lidmi Vašeho věku, jak často se ve svém volném čase účastníte společenských aktivit? Pokyn: Předložte KARTU 19! Mnohem méně než většina lidí mého 1 věku Méně než většina lidí mého věku 2 Přibližně stejně jako lidé mého věku 3 Více než většina lidí mého věku 4 Mnohem více než většina lidí mého věku 5 C5. Stal(a) jste se Vy nebo člen Vaší domácnosti během posledních pěti let obětí loupeže, vloupání či fyzického napadení? Ano 1 Ne 2 C6. Jak bezpečně se cítíte nebo byste se cítil(a),když procházíte po setmění touto oblastí sám(a)? Cítíte se nebo cítil(a) byste se: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi bezpečně 1 Bezpečně 2 V nebezpečí 3 Velmi v nebezpečí 4 (Nevím) 8 C7. Jaký je Váš celkový zdravotní stav? Řekl(a) byste, že je: Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Velmi dobrý 1 Dobrý 2 Uspokojivý 3 Špatný 4 Velmi špatný 5 C8. Omezuje Vás nějakým způsobem ve Vašich každodenních aktivitách nějaká dlouhodobá nemoc, zdravotní omezení, handicap či psychický zdravotní problém? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, hodně 1 Ano, do určité míry 2 Ne 3

12 C9. Hlásíte se k nějakému konkrétnímu náboženství či církvi? C10. Ke které církvi se hlásíte? 12 Ano 1 PTEJTE SE NA C10 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C11 Církev římskokatolická 1 Českobratrská církev evangelická 2 Církev československá husitská 3 Pravoslavná církev 4 Evangelická církev augsburského vyznání 5 Církev bratrská 6 Církev adventistů sedmého dne 7 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 8 Jiná protestantská (Vypište) 9 Jiná křesťanská (Vypište) 10 Jiná nekřesťanská (Vypište) 11 Pokyn: Na otázku C11 odpovídají pouze ti, kteří v otázce C9 odpověděli ne! C11. Hlásil(a) jste se někdy k nějakému konkrétnímu náboženstvím či církvi? C12. Ke které církvi jste se hlásil(a)? Ano 1 PTEJTE SE NA C12 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C13 Církev římskokatolická 1 Českobratrská církev evangelická 2 Církev československá husitská 3 Pravoslavná církev 4 Evangelická církev augsburského vyznání 5 Církev bratrská 6 Církev adventistů sedmého dne 7 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 8 Jiná protestantská (Vypište) 9 Jiná křesťanská (Vypište) 10 Jiná nekřesťanská (Vypište) 11 Pokyn: Ptejte se všech! C13. Jak jste zbožný(á) - bez ohledu na to, zda se hlásíte k nějakému konkrétnímu náboženství? Pokyn: Předložte KARTU 20! Vůbec nejsem zbožný(á) Jsem velmi zbožný(á)

13 13 C14. Jak asi často navštěvujete v současnosti bohoslužby - kromě zvláštních událostí jako jsou svatby a pohřby? Pokyn: Předložte KARTU 21! Každý den 01 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 C15. Jak často pokud vůbec se modlíte mimo okamžiky, kdy jste na bohoslužbách? Pokyn: Zůstává KARTA 21! Každý den 01 Častěji než jednou týdně 02 Jednou týdně 03 Nejméně jednou měsíčně 04 Jen o zvláštních svátcích 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 Pokyn: Ptejte se všech! C16. Označil(a) byste se za příslušníka skupiny, která je v této zemi diskriminována? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C17 Ne 2 PŘEJDĚTE NA C18 C17. Na čem je diskriminace Vaší skupiny založena? Na čem ještě jiném? Pokyn: Zakroužkujte všechny odpovědi! Pokyn: Ptejte se všech! C18. Jste občanem České republiky? Na barvě nebo rase 01 Národnosti 02 Náboženství 03 Jazyku 04 Etnické skupině 05 Věku 06 Pohlaví 07 Sexuální orientaci 08 Zdravotním postižení 09 Jiné (Vypište) 10 8 Ano 1 PŘEJDĚTE NA C20 Ne 2 PTEJTE SE NA C19

14 C19. Jaké je Vaše občanství? 14 Pokyn: Ptejte se všech! Vypište :... C20. Narodil(a) jste se na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C23 Ne 2 PTEJTE SE NA C21 PŘEJDĚTE NA C23 C21. Ve které zemi jste se narodil(a)? Vypište :... C22. Před jakou dobou jste poprvé přišel /přišla žít do České republiky? Pokyn: Předložte KARTU 22! Během minulého roku 1 Před 1-5 lety 2 Před 6-10 lety 3 Před lety 4 Před více než 20 lety 5 Pokyn: Ptejte se všech! C23. Kterým jazykem nebo jazyky mluvíte doma nejčastěji? Vypište maximálně 2 jazyky: C24. Patříte v České republice k národnostní či etnické menšině? Ano 1 Ne 2 C25. Narodil se Váš otec na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA C27 Ne 2 PTEJTE SE NA C26 PŘEJDĚTE NA C27 C26. Na kterém z těchto kontinentů se Váš otec narodil? Pokyn: Předložte KARTU 23! Evropa 01 Afrika 02 Asie 03 Severní Amerika 04 Jižní Amerika a Karibská oblast 05 Austrálie a Oceánie 06 8

15 15 Pokyn: Ptejte se všech! C27. Narodila se Vaše matka na území České republiky? Ano 1 PŘEJDĚTE NA D1 Ne 2 PTEJTE SE NA C28 PŘEJDĚTE NA D1 C28. Na kterém z těchto kontinentů se Vaše matka narodila? Pokyn: Předložte opět KARTU 23! Evropa 01 Afrika 02 Asie 03 Severní Amerika 04 Jižní Amerika a Karibská oblast 05 Austrálie a Oceánie 06 8 Lidé z jiných zemí přicházejí žít do České republiky z různých důvodů. Někteří zde měli předky. Jiní přicházejí za prací nebo za svými rodinami. Jiní přicházejí proto, že jsou v nebezpečí. Několik dalších otázek se týká právě této problematiky. Pokyn: Ptejte se všech! D1. Když se zamyslíte nad lidmi z jiných zemí, kteří v současnosti přicházejí žít do České republiky, řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina je stejné rasy nebo etnické skupiny jako většina českých lidí 1 Většina je jiné rasy nebo etnické skupiny 2 Je to tak napůl 3 D2. Když se nyní zamyslíte nad lidmi z jiných evropských zemí, kteří v dnešní době přicházejí žít do České republiky, řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina přichází z bohatších evropských zemí 1 Většina přichází z chudších evropských zemí 2 Je to tak napůl 3 D3. A co lidé, kteří přicházejí žít do České republiky z mimoevropských zemí. Řekl(a) byste, že Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Většina přichází z bohatších mimoevropských zemí 1 Většina přichází z chudších mimoevropských zemí 2 Je to tak napůl 3

16 Pokyn: Pro otázky D4 až D9 předložte KARTU 24! 16 D4. Nyní s použitím karty 24 řekněte, do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé stejné rasy nebo stejného etnika jako je většina českých lidí? Měla by Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D5. A co lidem jiné rasy nebo etnické skupiny než je většina českých lidí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D6. Do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé z bohatších evropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D7. A co lidem z chudších evropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D8. Do jaké míry by podle Vás měla Česká republika dovolit, aby sem přicházeli a žili zde lidé z bohatších mimoevropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4 D9. A co lidem z chudších mimoevropských zemí? Dovolit hodně lidem, aby sem přicházeli a žili tady 1 Dovolit to některým 2 Dovolit to malému počtu 3 Nedovolit to nikomu 4

17 17 D Řekněte mi prosím, jak by podle Vašeho názoru měly být důležité následující okolnosti při rozhodování o tom, zda sem člověk, který se narodil, vyrostl a žil mimo Českou republiku, může přesídlit. Použijte prosím kartu 25. Zaprvé, jak důležité by pro rozhodování mělo být, že dotyčný člověk: Pokyn: Předložte KARTU 25! nedůležité důležité D10 Má dobré vzdělání D11 Má zde blízké příbuzné D12 Umí česky D13 Přichází z křesťanského prostředí D14 Je běloch D15 Je bohatý D16 Má pracovní kvalifikaci, kterou Česká republika potřebuje D17 Přijímá způsob života v České republice D S použitím karty 26 prosím řekněte, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 26! D18 Průměrné mzdy a platy klesají kvůli lidem, kteří sem přicházejí žít a pracovat D19 Lidé, kteří sem přicházejí žít a pracovat, obecně poškozují ekonomické vyhlídky chudých více než vyhlídky bohatých. D20 Lidé, kteří sem přicházejí žít a pracovat, pomáhají zaplnit pracovní místa, na která je nedostatek pracovníků. D21 Pokud jsou lidé, kteří sem přišli žít a pracovat, dlouhodobě nezaměstnaní, měli by být přinuceni odejít. D22 Lidé, kteří sem přesídlili, by měli mít stejná práva jako všichni ostatní. D23 Pokud lidé, kteří sem přesídlili, spáchají závažný trestný čin, měli by být přinuceni odejít. D24 Pokud lidé, kteří sem přesídlili, spáchají jakýkoliv trestný čin, měli by být přinuceni odejít. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím

18 18 D25. Řekl(a) byste, že lidé, kteří sem přicházejí žít, většinou berou práci lidem v České republice nebo většinou pomáhají vytvářet nová pracovní místa? Pokyn: Předložte KARTU 27! Berou práci Vytvářejí nová místa D26. Většina lidí, kteří sem přicházejí žít, pracuje a platí daně. Využívají rovněž zdravotní služby a sociální zabezpečení. Když se vše zváží, myslíte, že lidé, kteří sem přicházejí, více čerpají než vkládají nebo více vkládají než čerpají? Pokyn: Předložte KARTU 28! Většinou více čerpají Většinou více vkládají D27. Řekl(a) byste, že je pro českou ekonomiku obecně špatné nebo dobré, že sem přicházejí žít lidé z jiných zemí? Pokyn: Předložte KARTU 29! Špatné pro ekonomiku Dobré pro ekonomiku D28. Řekl(a) byste, že lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, většinou narušují nebo obohacují kulturu České republiky? Pokyn: Předložte KARTU 30! Narušují kulturu Obohacují kulturu D29. Dělají lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, z České republiky lepší či horší místo pro život? Pokyn: Předložte KARTU 31! Horší místo pro život Lepší místo pro život D30. Způsobují lidé z jiných zemí, kteří sem přicházejí žít, v České republice zhoršování nebo zlepšování problémů spojených se zločinností? Pokyn: Předložte KARTU 32! Způsobují zhoršování problémů se zločinností Způsobují zlepšování problémů se zločinností

19 19 D31. Když lidé opouštějí svoji zemi, aby přesídlili do České republiky, má to podle Vás z dlouhodobého hlediska na jejich země dobrý nebo špatný vliv? Pokyn: Předložte KARTU 33! Dlouhodobě špatné pro tyto země Dlouhodobě dobré pro tyto země D S použitím karty 34 prosím řekněte, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky. Pokyn: Předložte KARTU 34! D32 Všechny země mají užitek z toho, když se lidé mohou stěhovat do zemí, které jejich schopnosti více potřebují. D33 Je povinností bohatších zemí přijímat lidi z chudších zemí. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D Nyní se opět zamyslete nad lidmi z jiných zemí, kteří přesídlili do České republiky a kteří jsou stejné rasy nebo etnické skupiny jako většina českých lidí. Jak moc by Vám vadilo či nevadilo, kdyby někdo takový: Pokyn: Předložte KARTU 35! D34 Byl jmenován Vaším vedoucím D35 Uzavřel sňatek s Vaším blízkým příbuzným Vůbec nevadilo Hodně vadilo D A nyní se zamyslete nad lidmi z jiných zemí, kteří přesídlili do České republiky a kteří jsou jiné rasy nebo etnické skupiny než většina domácího obyvatelstva. Do jaké míry by Vám vadilo, kdyby někdo takový: Pokyn: KARTA 35 zůstává! D36 Byl jmenován Vaším vedoucím D37 Uzavřel sňatek s Vaším blízkým příbuzným Vůbec nevadilo Hodně vadilo D38. Představte si, že byste si vybíral(a), kde budete žít. Ve kterém ze tří typů oblastí na kartě 36 byste si v ideálním případě přál(a) žít? Pokyn: Předložte KARTU 36! Oblast, kde by téměř nikdo nebyl jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 1 Někteří lidé by byli jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 2 Mnoho lidí by bylo jiné rasy nebo etnické skupiny 3 Nezáleželo by na tom 4

20 20 D39. Jak byste popsal(a) oblast, ve které v současnosti žijete? Pokyn: Předložte KARTU 37! Oblast, kde není téměř nikdo jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 1 Někteří lidé jsou jiné rasy nebo etnické skupiny než většina českých lidí 2 Mnoho lidí je jiné rasy nebo etnické skupiny 3 D Použijte kartu 38 a řekněte mi prosím, jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících výroků. Pokyn: Předložte KARTU 38! D40 Pro zemi je lepší, když téměř všichni sdílí stejné zvyky a tradice D41 Pro zemi je lepší, když v ní existuje rozmanitost různých náboženství D42 Pro zemi je lepší, když téměř všichni umí mluvit nejméně jedním společným jazykem D43 Skupinám lidí, kteří sem přesídlili, by mělo být dovoleno, aby vzdělávali své děti ve vlastních oddělených školách, pokud si to přejí D44 Pokud chce země snížit napětí, měla by zastavit přistěhovalectví Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím D Jak dobré či špatné jsou pro zemi následující věci? Pokyn: Předložte KARTU 39! D45 Zákon proti rasové nebo etnické diskriminaci na pracovišti. D46 Zákon proti propagaci rasové nebo etnické nenávisti. Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím špatné dobré D47. Máte nějaké přátele, kteří se do České republiky přistěhovali z jiné země? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, několik 1 Ano, jen málo 2 Ne, žádného 3 D48. Máte v práci nějaké kolegy, kteří se do České republiky přistěhovali z jiné země? Pokyn: Přečtěte varianty odpovědí! Ano, několik 1 Ano, jen málo 2 Ne, žádného 3

21 21 Někteří lidé přijíždějí do této země a žádají o status uprchlíka na základě toho, že se obávají ve své vlastní zemi pronásledování. D Jak moc souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky? Pokyn: Předložte KARTU 40! D49 V České republice žádá o status uprchlíka více lidí, než by byl její spravedlivý podíl. D50 Během doby, v níž se posuzuje žádost o status uprchlíka, by mělo být lidem dovoleno v České republice pracovat. D51 Státní správa by měla být při posuzování žádostí o status uprchlíka velkorysá. D52 Většina žádostí o status uprchlíka se nezakládá na opravdovém strachu z pronásledování v jejich vlastní zemi. D53 Během doby, kdy se případy posuzují, by žadatelé měli být drženi v uprchlických táborech. D54 Během doby, kdy se případy posuzují, by česká státní správa měla žadatelům poskytovat finanční podporu. D55 Uprchlíci, jejichž žádosti bylo vyhověno, by měli mít právo vzít si s sebou blízké členy rodiny. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlas, ani nesouhlas Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím D56. Kolik z každých sta obyvatel České republiky se podle Vás narodilo mimo Českou republiku? VEPIŠTE ze D57. Myslíte si, že ve srovnání s jinými evropskými zeměmi přibližně stejné velikosti, jako je Česká republika, sem přichází žít z jiných zemí více nebo méně lidí? Pokyn: Předložte KARTU 41! Do České republiky přichází žít mnohem více lidí 1 Do České republiky přichází žít více lidí 2 Do České republiky přichází žít přibližně stejný počet lidí 3 Do České republiky přichází žít méně lidí 4 Do České republiky přichází žít mnohem méně lidí 5

22 22 D58. Jaký je podle Vás počet lidí, kteří dnes Českou republiku opouštějí, ve srovnání s počtem lidí, kteří se sem stěhují? Pokyn: Předložte KARTU 42! Mnohem více lidí odchází 1 Více lidí odchází 2 Přibližně stejný počet přichází a odchází 3 Více lidí přichází 4 Mnohem více lidí přichází 5 Několik dalších otázek se týká organizací, ve kterých někteří lidé působí. E1-12a) Vyjmenuji Vám teď některé organizace s dobrovolným členstvím. U každé z nich mi prosím řekněte, zda se Vás některá z daných věcí nyní týká nebo se týkala v posledních 12 měsících. Pokud ano, která. Pokyn: Předložte KARTU 43! Čtěte postupně všechny organizace až k nějaká jiná. U organizací, u kterých respondent v části E1-12a odpověděl některou z variant 1-4, se ptejte E1-12b. Pokud respondent u všech organizací odpověděl variantou 0, přejděte k E13. E1-12 b) Máte v této organizaci osobní přátele? a) Zaškrtněte u každé organizace b) Netýká Jsem Osobní přátelé se členem Účastnil/a jsem se činnosti Daroval/a jsem peníze Dobrovolně jsem spolupracoval/a Ano Ne (N) E1 Sportovní klub či klub pro aktivity v přírodě E2 Organizace zabývající se kulturou nebo koníčky E3 Odbory E4 Obchodní, profesní nebo zemědělská organizace E5 Spotřebitelská či automobilová organizace E6 Organizace poskytující humanitární pomoc, bojující za lidská práva, za práva menšin či přistěhovalců E7 Organizace zabývající se ochranou životního prostředí, míru nebo práv zvířat E8 Náboženská či církevní organizace E9 Politická strana E10 Organizace pro vědu, vzdělání nebo sdružení učitelů a rodičů E11 Společenský klub, klub pro mládež, pro starší osoby, ženy nebo klub přátel E12 Nějaká jiná dobrovolná organizace podobná těm, které byly právě zmíněny

23 23 E Jak důležité jsou ve Vašem životě následující věci? Pokyn: Předložte KARTU 44! nedůležité důležité E13 Rodina E14 Přátelé E15 Volný čas E16 Politika E17 Práce E18 Náboženství E19 Dobrovolné organizace Pokyn: Přejte se všech! E20. Když nepočítáte to, co děláte pro svoji rodinu, v práci či v rámci nějaké dobrovolné organizace, jak často pokud vůbec poskytujete aktivně pomoc jiným lidem? Pokyn: Předložte KARTU 45! Každý den 01 Několikrát týdně 02 Jednou týdně 03 Několikrát měsíčně 04 Jednou měsíčně 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 E21. Jak často diskutujete o politice a současných událostech? Pokyn: KARTA 45 zůstává! Každý den 01 Několikrát týdně 02 Jednou týdně 03 Několikrát měsíčně 04 Jednou měsíčně 05 Méně často 06 Nikdy 07 8 E K tomu, aby člověk byl dobrým občanem, jak je podle Vás důležité, aby: Pokyn: Předložte KARTU 46! nedůležité důležité E22 Podporoval lidi, kteří jsou na tom hůře než on E23 Hlasoval ve volbách E24 Vždy dodržoval zákony a nařízení E25 Vytvářel si svůj vlastní názor nezávisle na ostatních E26 Byl aktivní v dobrovolných organizacích E27 Byl aktivní v politice

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET pro výzkum ESS Listopad - prosinec 2002 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více

Více

Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Karty k hlavnímu dotazníku

Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Evropský sociální výzkum. Karty k hlavnímu dotazníku Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty k hlavnímu dotazníku 2004 Evropský sociální výzkum Karty

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník (2. kolo, 2004) vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Vojnovičová (SC&C) Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.

Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník (2. kolo, 2004) vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Vojnovičová (SC&C) Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. Americká 21 120 00 Praha 2 tel. 222 522 655 A ID výběrového místa 1 2 3 4 5 6 Vys JM MorSl 7 8 9 0 Evropský sociální výzkum Hlavní dotazník (2. kolo, 2004) vedoucí projektu: Mgr. Naděžda Vojnovičová (SC&C)

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

(ESS) č. z. 6514046. číslo adresy (1-7) médií a veřejného mínění. jste do. výzkum. Účelem je vědcům. výzkum. poskytnete, pokud. Předem Vám.

(ESS) č. z. 6514046. číslo adresy (1-7) médií a veřejného mínění. jste do. výzkum. Účelem je vědcům. výzkum. poskytnete, pokud. Předem Vám. Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířenn či poskytnut k používání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011

100320-2 LEDEN -ÚNOR 2011 Factum Invenio, s.r.o., Office Park Nové Butovice / A, Bucharova 28/2, 58 00 Praha 3, tel: +420 233 000, fax: +420 233 092, e-mail: info@ppmfactum.cz, www.factum.cz 00320-2 LEDEN -ÚNOR 20 ZAČÁTEK ROZHOVORU

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny

Více

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku

ESS. European Social Survey. 4. kolo. Karty k hlavnímu dotazníku ESS European Social Survey 4. kolo Karty k hlavnímu dotazníku 1 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Hlavní dotazník projekt V33/05 květen 2005 Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Petra Keprtová Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Hlavní dotazník projekt V33/05 květen 2005 Vedoucí projektu za SC&C: Mgr. Petra Keprtová Vedoucí projektu za SoÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. Americká, 0 00 Praha tel.:+0 fax.: +0 00 e-mail: vyzkum@scac.cz Číslo tazatele: Číslo respondenta: Den: Kraj: Nevyplňovat (ID): Pha StČ JČ Plz Karl 6 6 6 Úste 6 6 7 7 7 Libe 7 7 Král 9 9 9 Pard 9 9 0 0

Více

100320-2 LEDEN - ÚNOR 2011 DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C

100320-2 LEDEN - ÚNOR 2011 DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C 100320-2 LEDEN - ÚNOR 2011 ID TAZATELE DOPLŇKOVÝ DOTAZNÍK C POZNÁMKA PRO TAZATELE: POKUD JE RESPONDENT MUŽ, PTEJTE SE NA HF1, POKUD JE RESPONDENTKA ŽENA, PTEJTE SE HF2. RESPONDENTI MUŽI HF1PŘEDLOŽTE KARTU

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM (ESS) č. z. 6512013 Dotazník je výlučným vlastnictvím MEDIANu a nesmí být volně šířen či poskytnut k pouţívání třetím subjektům bez výslovného souhlasu MEDIANu s.r.o. Pokud by došlo k porušení této skutečnosti, má MEDIAN

Více

SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD

SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 SOCIÁLNÍ KAPITÁL V KRAJÍCH ČR 9. 23. 11. 2009 LISTOPAD KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli,

Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011. Vážená tazatelko, vážený tazateli, Dopis pro tazatele k zakázce č. 100320-2 A,B,C V Praze dne 14. ledna. 2011 Vážená tazatelko, vážený tazateli, zakázka č. 100320-2 je zaměřena na postoje obyvatel k různým společenským tématům a na jejich

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Projekt. SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a. STEM - Středisko empirických výzkumů. Jilská 1, 110 00 Praha 1

Projekt. SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a. STEM - Středisko empirických výzkumů. Jilská 1, 110 00 Praha 1 Projekt SOCIÁLNÍ TRENDY Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Pracovní orientace září 1997 A 1 Mnohem více

Více

GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 140.291

GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 140.291 GfK Praha, s.r.o. ZAKÁZKA č. 0.9 kód AL kód resp. č.tazatele Zakroužkujete příslušný číselný kód ve sloupcích jednotlivých návštěv a na závěr pak příslušný dvoumístný písmenový kód (vlevo) jako konečný

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

ISSP - Národní identita

ISSP - Národní identita SC & C spol. s r.o. Americká, 0 00 Praha tel: 5 e-mail: vyzkum@scac.cz www.scac.cz příjem: kódování: pořízení: verifikace: skenování: ISSP - Národní identita projekt V/0, vedoucí projektu za SC&C: Petr

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Svatby v české společnosti

Svatby v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Svatby v české společnosti Technické parametry Výzkum:

Více

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové

Analýza uplatnění absolventů FIM UHK. Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Analýza uplatnění absolventů FIM UHK Petra Poulová Univerzita Hradec Králové Dotazníkové šetření = za 2 let existence má fakulta 534 absolventů = dotazníky distribuovány e-mailem 8 absolventům, kteří se

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Na úvod bych Vám rád(a) položil(a) několik otázek týkajících se Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kolik osob včetně Vás žije v této domácnosti?

Na úvod bych Vám rád(a) položil(a) několik otázek týkajících se Vaší domácnosti. Řekněte mi, prosím, kolik osob včetně Vás žije v této domácnosti? B Kód země (0-0) EB0. B C Číslo výzkumu (klient) (KÓD 09) (0-) EB0. C D Číslo rozhovoru (-) EB0. D HH0 Č. adresního listu: ZAZNAMENEJTE ČÍSLO ADRESNÍHO LISTU. (-) EB0. HH0 MODIFY Na úvod bych Vám rád(a)

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2009 21. 9. 28. 9. 2009 ZÁŘÍ

NAŠE SPOLEČNOST 2009 21. 9. 28. 9. 2009 ZÁŘÍ ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2009 21. 9. 28. 9. 2009 ZÁŘÍ KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak jste

Více

Kontaktní formulář. Telefonní číslo Nemá telefon 2 Odmítl/a uvést telefon 3

Kontaktní formulář. Telefonní číslo Nemá telefon 2 Odmítl/a uvést telefon 3 Kontaktní formulář Číslo tazatele Číslo adresy Jméno tazatele Jméno respondenta Telefonní číslo Nemá telefon Odmítl/a uvést telefon ZÁZNAM O KONTAKTECH (Kontakt = každý pokus zastihnout respondenta/domácnost)

Více

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989

Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Srovnání poměrů dnes a před rokem 1989 Technické

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu?

Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Pie Chart Máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne Spokojenost s bydlením zcela spokojen spokojen, ale mohlo by to být lepší nejsem zcela spokojen jsem zcela

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném.

Osobní údaje Zaškrtněte prosím políčko vedle Vámi vybrané odpovědi nebo napište Vaši odpověď v místu k tomu určeném. Vážené dámy, chtěli bychom Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí projektu Diskriminace žen na trhu práce (SDOLM), ve kterém jsou zjišťovány rozdíly mezi ženami a muži na pracovním

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

NAŠE SPOLEČNOST 2010 3. 10. 5. 2010 KVĚTEN VERZE: KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ:

NAŠE SPOLEČNOST 2010 3. 10. 5. 2010 KVĚTEN VERZE: KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: ČÍSLO DOTAZNÍKU CENTRUM PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Jilská 1 110 00 Praha 1 NAŠE SPOLEČNOST 2010 3. 10. 5. 2010 KVĚTEN VERZE: KÓDÉR: SUPERKONTROLOR: POŘIZOVAČ: OV.1 Jak

Více

Mladá generace dotazník 1. V politice se často používají pojmy pravice a levice. Kam byste se sám(a) zařadil(a), kam svými názory patříte? 2.

Mladá generace dotazník 1. V politice se často používají pojmy pravice a levice. Kam byste se sám(a) zařadil(a), kam svými názory patříte? 2. Mladá generace dotazník 1. V politice se často používají pojmy pravice a levice. Kam byste se sám(a) zařadil(a), kam svými názory patříte? 2. Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný

Více

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 04/2008 VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE NĚKTERÉ SKUPINY OBYVATEL JSOU NA TRHU PRÁCE TRVALE ZNEVÝHODŇOVÁNY Týká se to především starších občanů, lidí se zdravotním handicapem,

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Část A Podrobnosti o organizaci, která přípravu provádí

Část A Podrobnosti o organizaci, která přípravu provádí Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Jiří Šafr, Markéta Sedláčková Konference DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM Katedra filozofie Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci, Liberec, 22. října 2010 Sociální kapitál a legitimita demokracie

Více

Zpráva z bleskového výzkumu

Zpráva z bleskového výzkumu STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 0 02 Praha 3 Zpráva z bleskového výzkumu STEM pro Friedrich Naumann Stiftung V Praze dne 15. dubna 0 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový reprezentativní

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

KARTY (2. 9. 11. 2009)

KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PM.22

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98

STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 TRENDY 4-98 duben 1998 Chtěli bychom se Vás zeptat na Vaše názory na politickou situaci, zvláště nás zajímá Váš názor na různé politické strany.

Více

Dopis pro tazatele k zakázce č. 080647-2 A,B,C V Praze dne 5. června 2009. Vážená tazatelko, vážený tazateli,

Dopis pro tazatele k zakázce č. 080647-2 A,B,C V Praze dne 5. června 2009. Vážená tazatelko, vážený tazateli, Dopis pro tazatele k zakázce č. 080647-2 A,B,C V Praze dne 5. června 2009 Vážená tazatelko, vážený tazateli, zakázka č. 080647-2 je zaměřena na postoje obyvatel k různým společenským tématům a na jejich

Více

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)...

První spontánně jmenovaná škola. Nezná ani s nápovědou 1. Vysoká škola ekonomická v Praze 1 2 3 4. 9. Jiná: (uveďte celý název a město)... Dobrý den, zastupuji výzkumnou agenturu Brand Brothers. Momentálně provádíme výzkum na téma: jak studenti středních škol vnímají vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Chtěl bych Vás požádat o zodpovězení

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

KARTY (5. 12. 11. 2012)

KARTY (5. 12. 11. 2012) KARTY (5. 12. 11. 2012) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA Y.3 strana 4 KAŢDÝ DEN NĚKOLIKRÁT TÝDNĚ 1-2X TÝDNĚ MÉNĚ ČASTO NIKDY 1 2 3 4 5 KARTA Q.14 strana 4 Vůbec

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR

Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Shrnutí hlavních výstupů z měření finanční gramotnosti obyvatel ČR Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Tisková konference k projektu Měření finanční gramotnosti obyvatel ČR 3. prosince

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ

Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života. Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky a slaďování pracovního a rodinného života Daniel Chytil ČSÚ Genderové statistiky Od roku 2003, spolupráce s Úřadem vlády ČR/MPSV Průřezové statistiky - shromažďuji již existující data,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

DOTAZNÍK PROFESNÍ SKUPINY V ČR. listopad 2007

DOTAZNÍK PROFESNÍ SKUPINY V ČR. listopad 2007 FOCUS, VRCHLICKÉHO SAD 4, 602 00 BRNO Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. DOTAZNÍK PROFESNÍ SKUPINY V ČR listopad 2007 REKRUTAČNÍ ČÁST DOTAZNÍKU ČÍSLO RESPONDENTA: Vypisuje tazatel ID DOTAZNÍKU: Vypisuje

Více

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o. Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o.

Více