Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise"

Transkript

1 Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise

2 1. Informace o řidiči Jaká je Vaše národnost (povinné)? V jaké zemi působíte (z jaké země vykonáváte svou práci)? Působíte ve vnitrostátní a / nebo mezinárodní dopravě? Situace v oblasti zaměstnanosti Situace v oblasti zaměstnanosti kontext Jak dlouho pracujete jako řidič v mezinárodní dopravě? Kolik zaměstnavatelů jste již jako řidič v mezinárodní dopravě měl? Jak dlouho již pracujete pro současného zaměstnavatele? V kolika evropských zemích jste již jako řidič v mezinárodní dopravě pracoval? Situace v oblasti zaměstnanosti problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s Vaším zaměstnáním? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Pracovní smlouva - kontext Máte písemnou pracovní smlouvu? Pokud ano, zákony které země se tato smlouva řídí? Jakým způsobem jste byl najat? Jaký typ pracovní smlouvy máte v současné době? Pokud se jedná o smlouvu na dobu určitou, na jakou dobu máte smlouvu v současnosti? Pracovní smlouva problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti s Vaší pracovní smlouvou? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Pracovní a sociální podmínky Pracovní doba / doba řízení - kontext Je ve Vaší pracovní smlouvě uvedeno, kolik hodin jste povinnen odpracovat? Pokud ano, o jaký počet hodin jde? Kolik hodin denně / týdně v průměru odpracujete?

3 3.1.4 Měl jste někdy pocit, že na Vás zaměstnavatel nějakým způsobem vynakládá tlak? Pokud ano, jaké důsledky to pro Vás mělo? Cítíte se být pod tlakem? Unaven? Stěžoval jste si? Pokud ano, komu? Pokud ne, proč? Pokud musíte pracovat na přesčasy, jste za ně zaplacen? Provádíte nakládku a vykládku zboží? Způsobilo Vám nakládání / vykládání nějaké zdravotní potíže? Pokud ano, uveďte podrobnosti Považuje Váš zaměstnavatel nakládání / vykládání za součást Vaší pracovní doby? Pokud ano, jste za tuto dobu placen? Pracovní doba / doba řízení problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti s pracovní dobou / dobou řízení? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Nárok na dovolenou kontext Máte podle Vaší pracovní smlouvy nárok na dovolenou? Pokud ano, na kolik dní máte nárok? Je Vaše volno (dovolená) organizováno jiným způsobem, než je bežný systém roční dovolené (například, plánovité 3 týdny práce a poté 1 týden doma)? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti Máte placenou dovolenou? Nárok na dovolenou problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s dovolenou? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Doba odpočinku a kvalita odpočinku - kontext Kolikrát jste se ocitl v následující situaci: máte za sebou 4,5 hodiny řízení a jste povinnen si vybrat 45 minut odpočinku, ale musíte pokračovat v řízení Z jakých důvodů jste nebyl schopen vybrat si 45 minut odpočinku? Kde trávíte svůj odpočinek po celodenním řízení / kde spíte? Pokud ve Vašem vozidle, proč je tomu tak?

4 3.5.5 Hradí za Vás společnost poplatky za přístup na zabezpečená parkoviště? Pokud ano, jakým způsobem: platí zpětně, dá Vám peníze předem, atd.? Kde trávíte dobu svého týdenního odpočinku / kde spíte? Myslíte si, že podmínky pro Váš odpočinek jsou uspokojivé? Pokud ne, uveďte podrobnosti Doba odpočinku a kvalita odpočinku problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s dobou odpočinku? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Plat kontext Máte pevný plat? Kolik činí Váš průměrný plat? Jakým způsobem zaměstnavatel vypočítává Váš plat? Máte možnost si pravidelně ověřovat, zda je Váš plat vypočítán správně? Pokud ano, jakým způsobem? Ve srovnání s řidiči z povolání z jiných evropských zemí máte pocit, že máte: Myslíte si, že jste co se týče platu diskriminován na základě Vaší národnosti? Pobíráte mzdu, když jste na nemocenské? Stalo se někdy, že by Vám zaměstnavatel na měsíc či delší dobu nezaplatil? Pokud ano, uveďte prosím okolnosti Pokud ano, na koho jste se obrátil o pomoc: Pokud jste se obrátil o pomoc, byla tato pomoc účinná? Plat problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s Vaším platem? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Mimo domov Na jak dlouhou dobu jste mimo domov, když jste na cestách? Je pro Vás složité být v kontaktu s rodinou, když jste na cestách?

5 3.9.3 Jak udržujete kontakt s rodinou (přes internet, telefonicky, atd.)? Mimo domov problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s dlouhodobým pobytem mimo domov? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Zdravotní péče Kolikrát jste se již ocitl v následující situaci: jste na mezinárodní dálkové trase, necítíte se dobře a potřebujete lékařské ošetření? Kdo a jakým způsobem Vám poskytl pomoc? Kryje Váš zaměstnavatel náklady spojené s Vaší nemocí? Jakou část nákladů na zdravotní péči si hradíte sám: Zdravotní péče problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti s dostupností lékařské péče? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Teplá strava - kontext Máte možnost teplé stravy? Jak často máte při provozování mezinárodní dopravy možnost teplé stravy. Pokud ne dostatečně často, proč je tomu tak? Je to pro Vás otázka nákladů teplá strava je příliš drahá a nemůžete si ji proto dovolit? Hradí Vám zaměstnavatel náklady spojené se stravováním? Jakým způsobem diety, zpětné proplacení na základě účtenek, atd Pokud nemáte teplou stravu, kde se stravujete a jakým způsobem je stravování organizováno během Vašich cest? Teplá strava problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený se stravováním na cestách? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Výhody v sociální oblasti Poskytuje Vám zaměstnavatel informace ohledně Vašich práv/výhod v sociální oblasti (důchod, zdravotní péče, organizovanost v odborech, školení)?

6 Které sociální výhody Vám zaměstnavatel poskytuje / hradí? Výhody v sociální oblasti problémy a potřeby Kterou z výhod v sociální oblasti nemáte a potřeboval byste nejvíce? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Jaký je podle Vás největší problém co se týče práv a výhod v sociální oblasti? Školení / poskytování informací Hradí Vám zaměstnavatel povinné pravidelné školení? Pokud ano, jakým dílem: Hradí Vám zaměstnavatel jiný druh školení? Pokud ano, o jaký typ školení jde? Absolvoval jste školení o tom, jak používat digitální tachograf? Pokud ne, jak jste se naučil s ním zacházet (sám při jeho používání, od kolegů, z materiálů, které Vám poskytl zaměstnavatel, atd.)? Absolvoval jste školení o pravidlech pro dobu řízení a odpočinku? Pokud ne, jak jste se o těchto pravidlech dozvěděl (sám při řízení, od kolegů, z materiálů, které Vám poskytl zaměstnavatel, atd.)? Poskytuje Vám zaměstnavatel informace / školení o pravidlech pro kabotáž? Bylo by podle Vás užitečné dostávat informace o sociálních a zaměstnaneckých pravomocích a aspektech Vaší profese? O kterých aspektech? Školení / poskytování informací problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti se školením a poskytováním informací? Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Silniční kontroly Kolikrát jste se již ocitl v situaci, kdy Vás zastavila policie při silniční kontrole, zjistila problémy u digitálního tachografu nebo doby řízení a odpočinku či na vozidle a dostal jste pokutu (vozidlo bylo znehybněno, atd.)? Uhradil v takových případech Váš zaměstnavatel náklady spojené s pokutou? Pokud ne, z jakého důvodu?

7 Co jste v takových případech nejnutněji potřeboval: Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Členství v odborech Jste členem odborové organizace? Pokud ano, kde: Máte možnost kontaktu se zástupci odborů v místě, kde pracujete? Poskytují Vám Vaše odbory pomoc / asistenci/ informace v průběhu Vaší práce řidiče v mezinárodní dopravě? Pokud ano, v čem tato pomoc spočívá / jaké informace? Které nejužitečnější služby Vaše odbory poskytují? Které služby jsou podle Vás nezbytné?

8 1. Informace o řidiči 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)? 1.2 V jaké zemi působíte (z jaké země vykonáváte svou práci)? 1.3 Působíte ve vnitrostátní a/nebo mezinárodní dopravě? 8

9 2. SITUACE V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI 2.1 Situace v oblasti zaměstnanosti - kontext Jak dlouho pracujete jako řidič v mezinárodní dopravě? Kolik zaměstnavatelů jste již jako řidič v mezinárodní dopravě měl? Jak dlouho již pracujete pro současného zaměstnavatele? V kolika evropských zemích jste již jako řidič v mezinárodní dopravě pracoval? 9

10 2.2 Situace v oblasti zaměstnanosti problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s Vaším zaměstnáním? zaměstnání na příliš krátkou dobu existující záruka práce příliš mnoho dní mimo domov jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 10

11 2.3 Pracovní smlouva - kontext Máte písemnou pracovní smlouvu? Pokud ano, zákony které země se tato smlouva řídí: zákony Vaší země? zákony jiné země? Uveďte prosím které země a podejte vysvětlení Jakým způsobem jste byl najat? přes personální agenturu? přímo Vaším současným zaměstnavatelem? přes pobočku Vašeho současného zaměstnavatele ve Vaší zemi? přes jinou osobu (přítele, obchodní kontakt, atd.)? Jaký typ pracovní smlouvy máte v současné době? smlouvu na dobu určitou? smlouvu na dobu neurčitou? jste osobou samostatně výdělečně činnou? Pokud máte smlouvu na dobu určitou, na jakou dobu máte smlouvu v současnosti? na méně než 6 měsíců? na 6 až 12 měsíců? na déle než 12 měsíců? 11

12 2.4 Pracovní smlouva problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti s Vaší pracovní smlouvou? smluvní podmínky jsou nepříznivé pokud dojde k porušení smlouvy, nevíte, na koho se obrátit se stížností Váš zaměstnavatel může smlouvu kdykoliv zrušit jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 12

13 3. PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PODMÍNKY 3.1 Pracovní doba / doba řízení - kontext Je ve Vaší pracovní smlouvě uvedeno, kolik hodin jste povinnen odpracovat? Pokud ano, o jaký počet hodin jde? Kolik hodin denně / týdně v průměru odpracujete? Měl jste někdy pocit, že na Vás zaměstnavatel nějakým způsobem vynakládá tlak? abyste překročil povolenou pracovní dobu? abyste překročil povolenou dobu řízení? Pokud ano, jaké důsledky to pro Vás mělo? Cítíte se být pod tlakem? Unaven? 13

14 3.1.6 Stěžoval jste si? Pokud ano, komu? Pokud ne, proč? Pokud musíte pracovat na přesčasy, jste za ně zaplacen? Provádíte nakládku a vykládku zboží? Způsobilo Vám nakládání / vykládání nějaké zdravotní potíže? Pokud ano, uveďte podrobnosti Považuje Váš zaměstnavatel nakládání / vykládání za součást Vaší pracovní doby? Pokud ano, jste za tuto dobu placen? 14

15 3.2 Pracovní doba / doba řízení problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti s pracovní dobou / dobou řízení? ní žádný problém příliš dlouhá pracovní doba Vaše pracovní smlouva nevymezuje dostatečně jednoznačně Vaši pracovní dobu Vaše pracovní smlouva uvádí délku pracovní doby, která překračuje maximální délku povolenou státem jste placen pouze za dobu řízení (km) a proto se snažíte najet co nejvíce km v případě, že máte problém, který souvisí s pracovní dobou / dobou řízení, nevíte, na koho se obrátit se stížností jste dostatečně informován o nařízení, které reguluje dobu řízení jste dostatečně informován o maximální povolené pracovní době jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 15

16 3.3 Nárok na dovolenou - kontext Máte podle Vaší pracovní smlouvy nárok na dovolenou? Pokud ano, na kolik dní máte nárok? Je Vaše volno (dovolená) organizováno jiným způsobem, než je bežný systém roční dovolené (například, plánovité 3 týdny práce a poté 1 týden doma)? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti Máte placenou dovolenou? 16

17 3.4 Nárok na dovolenou problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s dovolenou? ní žádný problém dovolená není placená máte dovolenou a když si o ni zažádáte, riskujete tím, že přijdete o práci / smlouvu jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 17

18 3.5 Doba odpočinku a kvalita odpočinku - kontext Kolikrát jste se ocitl v následující situaci: máte za sebou 4,5 hodiny řízení a jste povinnen si vybrat 45 minut odpočinku, ale musíte pokračovat v řízení Z jakých důvodů jste nebyl schopen vybrat si 45 minut odpočinku? tlak zaměstnavatele vyzvednout / dodat zboží podle časového plánu dostatek parkovišť, na kterých lze zastavit a udělat si přestávku zaměstnavatelem špatně naplánovaná trasa (příliš nabitý program, neumožňující dodržovat dobu odpočinku) jiné, prosím uveďte podrobnosti Kde trávíte svůj odpočinek po celodenním řízení / kde spíte? ve svém vozidle na parkovišti? jiný typ ubytování (hotel, atd.)? Pokud ve Vašem vozidle, proč je tomu tak? musíte pravidelně hlídat a chránit Váš kamion před krádeží, poškozením, atd. ubytování v hotelu je příliš drahé 18

19 3.5.5 Hradí za Vás společnost poplatky za přístup na zabezpečená parkoviště? Pokud ano, jakým způsobem: platí zpětně, dá Vám peníze předem, atd.? Kde trávíte dobu svého týdenního odpočinku / kde spíte? ve svém vozidle na parkovišti? v aerálu dopravního podniku ve svém vozidle? v aerálu dopravního podniku v prostorách vhodných k ubytování? v hotelu/apartmánu mimo prostory dopravního podniku? Myslíte si, že podmínky pro Váš odpočinek jsou uspokojivé? Pokud ne, uveďte podrobnosti. 19

20 3.6 Doba odpočinku a kvalita odpočinku problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s dobou odpočinku? ní žádný problém jste dostatečně informován o nařízení o době řízení a odpočinku jste pod velkým tlakem být všude včas, na úkor doby odpočinku víte, na koho se máte obrátit se stížností v případě, že Váš zaměstnavatel poruší nařízenou dobu odpočinku máte informace o parkovištích špatná kvalita (denního) odpočinku vzhledem k nejistým či nebezpečným podmínkám na parkovištích jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 20

21 3.7 Plat kontext Máte pevný plat? Kolik činí Váš průměrný plat? v rozmezí 0 až 500? v rozmezí 500 až 1000? v rozmezí 1000 až 1500? přes 1500? Jakým způsobem zaměstnavatel vypočítává Váš plat? na hodinu práce na hodinu řízení na kilometr jízdy jiným způsobem, prosím uveďte podrobnosti Máte možnost si pravidelně ověřovat, zda je Váš plat vypočítán správně? 21

22 3.7.5 Pokud ano, jakým způsobem? přes odborníka / poradenskou službu odborového svazu díky softwaru, který mi dal k dispozici zaměstnavatel jiné, prosím uveďte podrobnosti Ve srovnání s řidiči z povolání z jiných evropských zemí máte pocit, že máte: nižší plat? srovnatelný plat? vyšší plat? Myslíte si, že jste co se týče platu diskriminován na základě Vaší národnosti? Pobíráte svou mzdu, když jste na nemocenské? Stalo se někdy, že by Vám zaměstnavatel na měsíc či delší dobu nezaplatil? 22

23 Pokud ano, uveďte prosím okolnosti Pokud ano, na koho jste se obrátil o pomoc: na přítele na odborový svaz ve Vaší zemi na odbory v zemi, kde pracujete jiné, prosím uveďte podrobnosti Pokud jste se obrátil o pomoc, byla tato pomoc účinná? 23

24 3.8 Plat problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s Vaším platem? ní žádný problém plat je příliš nízký plat nedostáváte pravidelně (každý měsíc) víte, zda je plat správně vypočítán jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 24

25 3.9 Mimo domov Na jak dlouhou dobu jste mimo domov, když jste na cestách? 1-3 týdny 3-6 týdnů 6 12 týdnů Je pro Vás složité být v kontaktu s rodinou, když jste na cestách? Jak udržujete kontakt s rodinou (přes internet, telefonicky, atd.)? 3.10 Mimo domov problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený s dlouhodobým pobytem mimo domov? ní žádný problém udržovat kontakt s rodinou je příliš drahé máte potřebné prostředky (počítač, lap-top, telefon, napojení na internet), abyste mohl udržovat kontakt s rodinou jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 25

26 3.11 Zdravotní péče Kolikrát jste se již ocitl v následující situaci: jste na mezinárodní dálkové trase, necítíte se dobře a potřebujete lékařské ošetření? Kdo a jakým způsobem Vám poskytl pomoc? Kryje Váš zaměstnavatel náklady spojené s Vaší nemocí? Jakou část nákladů na zdravotní péči si hradíte sám: přes 75 %? %? %? 0-25 %? 26

27 3.12 Zdravotní péče problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti s dostupností lékařské péče? ní žádný problém vztahují se na Vás dávky zdravotní péče a pojištění a musíte si hradit veškeré náklady sám při mezinárodních cestách nemáte přístup k lékařské pohotovostní službě víte, na koho se máte obrátit v případě, kdy při cestě do zahraničí naléhavě potřebujete lékařské ošetření jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 27

28 3.13 Teplá strava - kontext Máte možnost teplé stravy? Jak často máte při provozování mezinárodní dopravy možnost teplé stravy. Pokud ne dostatečně často, proč je tomu tak? Je to pro Vás otázka nákladů teplá strava je příliš drahá a nemůžete si ji proto dovolit? Hradí Vám zaměstnavatel náklady spojené se stravováním? Jakým způsobem diety, zpětné proplacení na základě účtenek, atd Pokud nemáte teplou stravu, kde se stravujete a jakým způsobem je stravování organizováno během Vašich cest? 28

29 3.14 Teplá strava problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém spojený se stravováním na cestách? ní žádný problém stravování v restauracích je příliš drahé jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 29

30 3.15 Výhody v sociální oblasti Poskytuje Vám zaměstnavatel informace ohledně Vašich práv/výhod v sociální oblasti (důchod, zdravotní péče, organizovanost v odborech, školení)? Které sociální výhody Vám zaměstnavatel poskytuje / hradí? důchod? zdravotní péči / pojištění? sociální zabezpečení? školení? jiné? Uveďte prosím podrobnosti Výhody v sociální oblasti problémy a potřeby Kterou z výhod v sociální oblasti nemáte a potřeboval byste nejvíce? důchod? zdravotní péči / pojištění? sociální zabezpečení? školení? jiné? Uveďte prosím podrobnosti. 30

31 Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? Jaký je podle Vás největší problém co se týče práv a výhod v sociální oblasti? ní žádný problém existence sociálních práv a výhod vzhledem k Vaší zaměstnanecké situaci dostatek informací o právech a výhodách ve Vaší zemi dostatek informací o právech a výhodách v zemi, kde pracujete všeobecný nedostatek informací o právech a výhodách v jednotlivých evropských zemích jiné, prosím uveďte podrobnosti. 31

32 3.17 Školení / poskytování informací Hradí Vám zaměstnavatel povinné pravidelné školení? Pokud ano, jakým dílem: 100 %? %? %? 0-50 %? Hradí Vám zaměstnavatel jiný druh školení? Pokud ano, o jaký typ školení jde? Absolvoval jste školení o tom, jak používat digitální tachograf? Pokud ne, jak jste se naučil s ním zacházet (sám při jeho používání, od kolegů, z materiálů, které Vám poskytl zaměstnavatel, atd.)? 32

33 Absolvoval jste školení o pravidlech pro dobu řízení a odpočinku? Pokud ne, jak jste se o těchto pravidlech dozvěděl (sám při řízení, od kolegů, z materiálů, které Vám poskytl zaměstnavatel, atd.)? Poskytuje Vám zaměstnavatel informace / školení o pravidlech pro kabotáž? Bylo by podle Vás užitečné dostávat informace o sociálních a zaměstnaneckých pravomocích a aspektech Vaší profese? O kterých aspektech? o pracovní době o nároku na dovolenou o právech spojených s platem (přesčasy, atd..) o nároku na důchod o právu na lékařskou péči o povinnostech zaměstnavatele (plánovat Vaše cesty v souladu s pravidly pro dobu řízení a odpočinku, atd.) jiné. Podejte prosím vysvětlení. 33

34 3.18 Školení / poskytování informací problémy a potřeby Jaký je podle Vás největší problém v souvislosti se školením a poskytováním informací? ní žádný problém dostatek informací a školení o pravidlech pro dobu řízení a odpočinku dostatek informací a školení o tom, jak používat digitální tachograf poplatky za úvodní školení jiné, prosím uveďte podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 34

35 3.19 Silniční kontroly Kolikrát jste se již ocitl v situaci, kdy Vás zastavila policie při silniční kontrole, zjistila problémy u digitálního tachografu nebo doby řízení a odpočinku či na vozidle a dostal jste pokutu (vozidlo bylo znehybněno, atd.)? Poznámky řidiče (jak často zažil takovou situaci): Uhradil v takových případech Váš zaměstnavatel náklady spojené s pokutou? Pokud ne, z jakého důvodu? Co jste v takových případech nejnutněji potřeboval: někoho, kdo ovládá jazyk země, kde jste byl zastaven, a zprostředkoval by komunikaci s osobami provádějícími kontrolu, policií, atd. právní pomoc skontaktovat se s někým z Vaší země skontaktovat se s někým v zemi, kde jste byl zastaven jiné, uveďte prosím podrobnosti Kdo by podle Vás mohl problémy vyřešit a jakým způsobem? 35

36 3.20 Členství v odborech Jste členem odborové organizace? Pokud ano, kde: ve Vaší zemi? v zemi, kde pracujete / Pokud ne, proč je tomu tak? Máte možnost kontaktu se zástupci odborů v místě, kde pracujete? Poskytují Vám Vaše odbory pomoc / asistenci/ informace v průběhu Vaší práce řidiče v mezinárodní dopravě? Pokud ano, v čem tato pomoc spočívá / jaké informace? Které nejužitečnější služby Vaše odbory poskytují? Které služby jsou podle Vás nezbytné? 36

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

Nařízení 561, 3821 a AETR

Nařízení 561, 3821 a AETR Nařízení 561, 3821 a AETR výtah z dokumentů pro řidiče user 2012 Obsah 1. Předpisy pro práci osádek: Dohoda AETR, nařízení (ES) 561/2006 a (EHS) 3821/85 4 Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 4 2. Nařízení

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961)

RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) RADA EVROPY - Evropská sociální charta (Turín, 18. října 1961) Preambule Níže podepsané vlády, jsouce členy Rady Evropy Majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosažení větší jednoty mezi jejími členy

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Návod pro odborové aktivisty vykonávající činnost v oblasti městské hromadné dopravy

Návod pro odborové aktivisty vykonávající činnost v oblasti městské hromadné dopravy Sociální práva a podmínky v hromadné dopravě Nástroje, jejichž pomocí můžou zástupci odborů překonat změny v regulaci hromadné dopravy a na trhu Návod pro odborové aktivisty vykonávající činnost v oblasti

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí 14/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 1961 byla v Turínu přijata Evropská sociální charta. Jménem České a Slovenské Federativní

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více