Standardní katalog NSUZS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardní katalog NSUZS"

Transkript

1 Standardní katalog NSUZS Generováno: :26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku, které je nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích a nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity. Zlepšující se možnosti terapeutického ovlivnění zejména v časných fázích vyžadují zavádění a kontrolu adekvátních postupů, které je vhodné standardizovat. Hodnocení centralizace péče umožňuje u této diagnózy vyhodnocovat úspěšnost léčby v jednotlivých typech zdravotnických zařízení. rozhraní. Problém činí klinické zařazení podle hlavní diagnózy I64 CÉVNÍ PŘÍHODA MOZKOVÁ (MRTVICE) NEURČENÁ JAKO KRVÁCENÍ NEBO INFARKT. Tato diagnóza používaná často jako příjmová, bývá používána nesprávně i jako hlavní diagnóza případu. K-dávky Typ dle Donabediana Struktura Počet případů hospitalizace pacientů v Centrech s diagnózou CMP a ischemická CMP, děleno celkovým počtem případů se stejnou diagnózou v dané nemocnici a v daném období. Vyloučení následné péče z definice. x - počet případů hospitalizace pacientů v Centrech s diagnózou CMP a ischemická CMP y - počet případů hospitalizace pacientů se stejnými diagnózami v daném období a v dané nemocnici DIAGNÓZY (HLAVNÍ DG. PŘÍPADU): I60* SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ I61* INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ I62* JINÉ NEÚRAZOVÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ I63* MOZKOVÝ INFARKT I64*CÉVNÍ PŘÍHODA MOZKOVÁ (MRTVICE) NEURČENÁ JAKO KRVÁCENÍ NEBO INFARKT

2 Perioda měření Jeden rok Nejsou k dispozici Stratifikace nemocnic podle typu. Výběr pouze akutní hospitalizace. Jedná se o výpočet jedné poměrové hodnoty za celou populaci doplněné o výpočet sady průměrných základních výkonnostních parametrů za nemocnice typu centra a všechny nemocnice. Ukazatel byl doporučen k užívání pro účely národních programů, především pro vývoj klinických standardů a zveřejňování. Ukazatelem hodnocená kvalita je míra centralizace péče, která je všeobecně považována za jednu z podmínek komplexu kvality péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to jak na základě literárních podkladů, tak i na základě expertního názoru členů odborného panelu. Doporučené rozmezí Doporučena je co nejvyšší centralizace (100 %). Podíl pacientů léčených v centrech je 46,95 % (za rok 2009). KKNEU0003 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou Ukazatel by měl pomoci při postupném zvýšení centralizace péče požadovaném klinickými doporučenými QV0310xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s myasthenia gravis Jedná se o významnou oblast klinických stavů, které se sice vyskytují spíše sporadicky, ale jejich péče je poměrně nákladná. Ukazatel popisuje míru centralizace, která je doporučována klinickými doporučenými Onemocnění mělo před zavedením moderní intenzivní péče významnou mortalitu a morbiditu, po jejím zavedení se mortalita snížila mortalita z původních % na 2-5 % (Alsheklee et al., 2009). rozhraní

3 K-dávky Typ dle Donabediana Struktura Podíl pacientů hospitalizovaných s myasthenia gravis v neuromuskulárních centrech ze všech pacientů léčených pro stejnou diagnózu. x - podíl pacientů hospitalizovaných s myasthenia gravis v neuromuskulárních centrech y - podíl pacientů hospitalizovaných s myasthenia gravis v nemocnicích v daném období Hlavní a vedlejší diagnóza: G70 MYASTHENIA GRAVIS A JINÉ MYONEURÁLNÍ PORUCHY G700 MYASTHENIA GRAVIS Perioda měření Jeden rok Nejsou k dispozici. Stratifikace nemocnic podle typu. Vyloučení následné péče z definice. Ukazatel není více standardizován a nevyžaduje další standardizaci. Jedná se o výpočet jedné poměrové hodnoty za celou populaci doplněné o výpočet sady průměrných základních výkonnostních parametrů za nemocnice typu centra a všechny nemocnice. Ukazatel byl doporučen k užívání pro účely interního hodnocení, externího hodnocení, národních programů (především pro vývoj klinických standardů), kontraktů participace, kontraktů výsledků a zveřejňování. Centralizace péče je prezentována jako klíčové doporučení klinických doporučených postupů pro tento klinický stav. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to jak na základě literárních podkladů, tak i na základě expertního názoru členů odborného panelu.

4 Doporučené rozmezí Doporučena je co nejvyšší centralizace (100 %). Podíl pacientů léčených v centrech je 25,33 % (za rok 2009). KKNEU0030 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu myasthenia gravis Ukazatel by měl pomoci při postupném zvýšení centralizace péče požadovaném klinickými doporučenými QV0311xD2 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s roztroušenou sklerózou Jedná se o významnou oblast klinických stavů, které se sice vyskytují spíše sporadicky, ale jejich péče je poměrně nákladná. Ukazatel popisuje míru centralizace, která je doporučována klinickými doporučenými rozhraní. K-dávky Typ dle Donabediana Struktura Podíl pacientů hospitalizovaných s roztroušenou sklerózou v MS centrech ze všech pacientů léčených pro stejnou diagnózu. x=podíl pacientů hospitalizovaných s roztroušenou sklerózou v MS centrech x - podíl pacientů hospitalizovaných s roztroušenou sklerózou v MS centrech y - podíl pacientů hospitalizovaných s roztroušenou sklerózou v nemocnici v daném období Hlavní a vedlejší diagnóza: G35 Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex Perioda měření

5 Jeden rok Nejsou k dispozici Stratifikace nemocnic podle typu. Vyloučení následné péče z definice. Ukazatel není více standardizován a nevyžaduje další standardizaci. Jedná se o výpočet jedné poměrové hodnoty za celou populaci doplněné o výpočet sady průměrných základních výkonnostních parametrů za nemocnice typu centra a všechny nemocnice. Ukazatel byl doporučen k užívání pro účely interního hodnocení, externího hodnocení, národních programů, kontraktů participace, kontraktů výsledků a zveřejňování. Centralizace péče je prezentována jako klíčové doporučení klinických doporučených postupů pro tento klinický stav. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to jak na základě literárních podkladů, tak i na základě expertního názoru členů odborného panelu. Doporučené rozmezí Doporučena je co nejvyšší centralizace (100 %). Podíl pacientů léčených v centrech je 38,85 % (za rok 2009). KKNEU0031 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica Ukazatel by měl pomoci při postupném zvýšení centralizace péče, požadovaném klinickými doporučenými QM0356sD1 Nemocniční mortalita u CMP způsobených mozkovým krvácením CMP je závažné cévní onemocnění mozku, které je nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých zemích a nejčastější příčinou dlouhodobé invalidity. Zlepšující se možnosti terapeutického ovlivnění v zejména časných fázích vyžadují zavádění a kontrolu adekvátních postupů, které je vhodné standardizovat. Hodnocení nemocniční mortality umožňuje u této diagnózy vyhodnocovat úspěšnost léčby v jednotlivých nemocnících i úspěšnost implementace klinických standardů a národních (cerebrovaskulárních a iktových) programů zaměřených na tuto problematiku. rozhraní. K-dávky

6 Typ dle Donabediana Výsledek krátkodobý (mezivýsledek) vnitřní lékařství - interna, rehabilitační a fyzikální medicína, neurochirurgie Počet případů hospitalizace s hlavní diagnózou - subarachnoidální krvácení nebo intracerebrální krvácení, ukončených úmrtím, děleno celkovým počtem případů se stejnou diagnózou v dané nemocnici a v daném období. Vyloučení hospitalizace následné péče z definice, vyloučení pacientů mladších 18 let. x - počet případů hospitalizace s hlavní diagnózou - subarachnoidální krvácení nebo intracerebrální krvácení, ukončených úmrtím y - počet případů hospitalizace se stejnou hlavní diagnózou v dané nemocnici a v daném období DIAGNÓZY (HLAVNÍ DG. PŘÍPADU): I60 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ I600 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z KAROTICKÉHO SINU A BIFURKACE I601 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ ZE STŘEDNÍ MOZKOVÉ TEPNY I602 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z PŘEDNÍ SPOJOVACÍ TEPNY I603 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ ZE ZADNÍ SPOJOVACÍ TEPNY I604 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z BAZILÁRNÍ TEPNY I605 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z VERTEBRÁLNÍ TEPNY I606 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z JINÝCH NITROLEBNÍCH TEPEN I607 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ Z NITROLEBNÍ TEPNY, NS I608 JINÉ SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ I609 SUBARACHNOIDÁLNÍ KRVÁCENÍ, NS I61 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ I610 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ DO HEMISFÉRY, PODKOROVÉ I611 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ DO HEMISFÉRY, KOROVÉ I612 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ DO HEMISFÉRY, NS I613 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ DO MOZKOVÉHO KMENE I614 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ DO MOZEČKU I615 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ DO MOZKOVÝCH KOMOR I616 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ MNOHOČETNĚ LOKALIZOVANÉ I618 JINÉ INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ I619 INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ, NS I62 JINÉ NEÚRAZOVÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ I620SUBDURÁLNÍ KRVÁCENÍ (AKUTNÍ, NEÚRAZOVÉ) I621 NEÚRAZOVÉ EXTRADURÁLNÍ KRVÁCENÍ I629 INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ (NEÚRAZOVÉ) Perioda měření Jeden rok

7 K dispozici ukazatel s podobnou problematikou - Sada ukazatelů kvality AHRQ obecně: (http://www.qualitymeasures.ahrq.gov) AHRQ, Acute stroke: mortality rate (http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/summary/summary.aspx? doc_id=12754&string=stroke+and+mortality) Stratifikace nemocnic podle typu. Vyloučení následné péče z definice. Nepřímá standardizace výpočtem s použitím pohlaví a věku. Výpočet referenčních hodnot (průměrná relativní četnost) za celou populaci a jednotlivé typy nemocnic. Výsledky jsou prezentovány s intervalem 95 % spolehlivosti. Ukazatel byl doporučen k užívání pro účely interního hodnocení, externího hodnocení, národních programů (včetně vývoje klinických standardů) a kontraktů výsledků. Je považováno za prokázané, že výsledkový ukazatel odráží úspěšnost akutní nemocniční léčby a může, v případě statisticky významně nepříznivého výsledku, indikovat problémy v kvalitě péče. Ukazatel byl vyhodnocen jako dostatečně validní pro doporučené formy používání, a to na základě převzetí stanoviska o validitě z původního zdroje (AHRQ) a dále na základě expertního názoru členů odborného panelu. Doporučené rozmezí Hodnoty nebyly dosud publikovány. Při interpretaci lze využít zde publikovaných referenčních hodnot s tím, že pokud hodnota dolního bodu rozmezí intervalu spolehlivosti hodnocené nemocnice překročí populační hodnotu, lze považovat výsledek za nenahodile nepříznivý. Populační hodnota nemocniční mortality u CMP způsobených mozkovým krvácením činí 22,9 % (průměrná relativní četnost hodnot všech případů v ČR). KKNEU0003 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou Ukazatel byl navržen jako doplňující alternativa k ukazatelům QM0054sD1 Nemocniční mortalita u CMP a QM0208sD1 Nemocniční mortalita u ischemické CMP, k přesnějšímu a podrobnějšímu rozboru ev. problémů při péči o komplex CMP.

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee

The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee a the ESO Writing Committee Management ischemické cévní mozkové příhody a tranzitorní ischemické ataky - doporučení European Stroke Organisation (ESO) 2008, aktualizace leden 2009 The European Stroke Organisation (ESO) Executive

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století

HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století HEALTH 21 - ZDRAVÍ 21 - zdraví pro všechny do 21. století ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala

Více

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

F/2. Infarkt myokardu. A. Identifikační údaje. Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR F/2 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Fyzioterapie str. 1 Standard fyzioterapie doporučený UNIFY ČR A. Identifikační údaje Autor: Editor: Zpracovatelé: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

DYSLIPIDÉMIE. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře DYSLIPIDÉMIE Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2004 Autoři: Richard Češka Otto Herber Jana Skoupá Tomáš Štulc Svatopluk Býma Igor Karen Bohumil Seifert Oponenti:

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO

Fibrilace síní DOPORUČENÍ PRO DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autoři MUDr. Igor Karen Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. Česká

Více

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové

Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP# Neurochirurgická klinika LF UK a FN# Hradec Králové Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové XXII. POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE 22. - 24. 4. 2015 SBORNÍK ABSTRAKT! Abstrakta

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města LITOMĚŘICE 2014 MUDr Jozef Král a MUDr Josef Trmal Ph.D Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 2014 Ústí nad Labem Obsah 1. Úvod 3 2. Slovníček

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení

Iktové centrum nemocnice má nové vybavení č íslo 6 / říjen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Iktové centrum nemocnice má nové vybavení Od. května 0 má Oblastní nemocnice Příbram statut iktového centra, splňuje tedy podmínky k poskytování

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více