O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012"

Transkript

1 Dnes jsme položili panu místostarostovi Městské části Brno-Slatina Ing. Jiřímu Navrátilovi jedinou otázku co čeká slatinské školy a školky ve školním roce 2012/2013? V souvislosti se vzrůstajícím počtem narozených dětí stoupá i počet žáků, kteří budou nastupovat do prvních ročníků mateřských a základních škol také v naší městské části. Kapacita základních škol je dostatečná a v novém školním roce bylo přijato celkem 103 dětí. V Základní škole Jihomoravské náměstí vzniknou tři třídy prvňáčků, v Základní škole Přemyslovo náměstí dvě třídy nových žáků. V našich mateřských školách bylo přijato do první třídy celkem 67 dětí. Současná kapacita mateřských škol neumožňuje uspokojit všechny přihlášené děti do prvního ročníku a vzniká tak část požadavků nad možnosti městské části. V souladu s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb. proběhlo konkurzní řízení na obsazení ředitelek základní školy Přemyslovo náměstí, Mateřské školy Jihomoravské náměstí č. 5 a Zařízení školního stravování. Do funkce na období šesti let stanovené zákonem byly jmenovány ředitelky ZŠ Přemyslovo náměstí Mgr. Světlana Brankovská a Zařízení školního stravování A K T U A L I T Y O SLATINĚ Mistr č. 9 září 2012 ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Dagmar Suchá. Obsazení místa ředitelky Mateřské školy Jihomoravské náměstí nebylo v prvním kole ukončeno a v měsíci září bude následovat druhé kolo konkurzního řízení. V přechodném období do vybrání ředitelky školy povede mateřskou školu statutární zástupkyně Bc. Marcela Havlíčková. Konkurzní řízení na funkci ředitele Základní školy Jihomoravské náměstí proběhne v příštím roce. V nadcházejícím školním roce využívají slatinské základní školy program Evropské unie a na obou školách dochází ke zkvalitnění výuky pomocí technických zařízení získaných z prostředků EU. Rozsáhlé stavební práce jsou naplánovány na Základní škole Přemyslově náměstí. Je zde navržena rekonstrukce obvodového pláště a kompletní zateplení školy. Investiční náklady se předpokládají ve výši cca 30 mil. Kč. V ostatních školských zařízeních plánujeme úpravu vnějších ploch školních zahrad a doplnění hracích prvků. V současné době se v mateřských školách dokončují vnitřní rozvody a na chod školy nemají vliv. PŘEČTĚTE SI: světa je ze Slatiny str. 2 Foto Aktuality str. 2 O pohár starosty str. 5 O původu názvu Slatina str. 8 Divadlo J.K. Tyla informuje str. 9 Za vedení městské části přeji žákům všech škol ve Slatině v nastávajícím školním roce mnoho studijních úspěchů, vedení škol a učitelům přeji mnoho sil, trpělivosti a dosažení kvalitních výsledků v jejich náročné práci při výchově mladých lidí. Děkuji za odpověď Jiř í To m a n

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech 25.6.,11.7 a schválila: termíny zasedání ve II. pololetí r takto: , , , , , , , , , vzala na vědomí: opravený finanční plán nákladů a výnosů zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, na r. 2012, který je sestaven jako vyrovnaný s výnosy i náklady ve výši tis. Kč přehled živých pohledávek MČ v hlavní činnosti k přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k uložila: statutárnímu zástupci MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 v termínu do splnit usnesení RMČ č. VI/39/7 MŠ Brno, Jihomoravská nám. 3/5, t.j. aby se vyjádřila k obsahu kontrolního zjištění pracovní skupiny pro prošetření stížnosti rozhodla: o uzavření Dohody o centralizovaném zadání veřejné zakázky Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno mezi Statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Slatina jmenovala: členem konkurzní komise ve výběrovém řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5 za MČ Brno-Slatina Ing. Jiřího Navrátila. Náhradníkem jmenuje MUDr. Markétu Janíčkovou pověřila: místostarostu zajištěním písemného vyjádření od ředitelky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o. Bc. Havlíčkové ke jmenování statutárního zástupce vedení MŠ po skončení funkčního období ředitelky starostu jednáním se zástupci společnosti SOTURA, a.s. ve věci reklamního zařízení na pozemku p.č. 2 v k.ú. Slatina vedení MČ jednáním se společností euroawk s.r.o. o uzavření nové nájemní smlouvy neakceptovala: nabídku firmy KOMPAKT spol. s r.o. na umístění reklamních a informačních plakátů v objektech MČ. Jiří Ides, starosta FOTO AKTUALITY Na Kroměřížské se budují nová parkoviště a na Tuřance nové chodníky. Nestaví se jen na okraji Slatiny, ale i na rohu Tuřanky a Černozemní. Loučení s létem. MISTR SVĚTA JE ZE SLATINY 2 Titul mistra světa v naturální kulturistice vybojoval letos na začátku léta v Karlových Varech slatinský občan, příslušník Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Radek Málek. V kategorii Masters (40-50 let) zvítězil mezi 12 borci z ČR, Slovenska, USA, Austrálie, Řecka, Maďarska, Itálie a Německa. Celkem se v Karlových Varech utkalo 114 borců z celého světa. V letošní hvězdné sezóně krátce po sobě dosáhl série vítězství na mistrovství ČR, na mezinárodním mistrovství Slovenska a na mistrovství světa. Nyní se připravuje na světové hry hasičů, které budou na podzim v australském Sydney. Třiačtyřicetiletý Radek Málek, který slouží v centrální požární stanici v brněnské Lidické ulici, se kulturistice věnuje od svých 14 let, denně trénuje dvě hodiny a závodí za klub SK Sport. K utužování formy využívá i posilovny na stanici v Lidické ulici, tam také trénuje další hasiče. Jeho hlavním a podle šampionových slov dokonalým sportovním zázemím je posilovna Gym Blue Sun na Jihomoravském náměstí ve Slatině. Mám podporu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, velký dík za podporu patří také mojí manželce. Bez její pomoci a pochopení bych vrcholový sport a závody nezvládal dodává mistr světa Radek Málek. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI Na začátku nového školního roku jsme v rámci pravidelných rozhovorů se známými lidmi, kteří pracují nebo žijí ve Slatině, požádali o aktuální rozhovor ředitelku Základní školy Přemyslovo náměstí paní Světlanu Brankovskou. Paní ředitelko, Slatina je jen vaše pracoviště, nebo zde i žijete? Slatina je jen moje pracoviště. Pracuji ve škole na Přemyslově náměstí jako ředitelka školy 13 let, vlastně od zahájím již 14. rok. Po celou dobu se snažím všemi možnými prostředky dosáhnout co nejlepších výsledků a jména této školy. Dávno to pro mě není jen pracoviště, proto jsem použila ty uvozovky. Jste ředitelkou školy, v jejichž třídách se učily a vychovávaly generace slatinských občanů. Odráží se tato historická souvislost v současném životě školy? Nepochybně odráží. Do naší školy chodí už nejen děti, ale i vnuci bývalých žáků. Jejich rodiče a prarodiče školu znali v dřívějších dobách, nyní sledují její změny. Většinou je na nich vidět jejich zájem o školní život, je vidět, že mají ke škole zcela jiný vztah, než ti, kteří ji z dřívějška neznají. Při ohlédnutí za roky vašeho působení ve slatinské škole, můžete být s výsledky práce pedagogů i žáků spokojená? Nikdy nemohu být zcela spokojená, to by byla cesta do pekla. Ale se svými kolegyněmi a kolegy buduji školu na Přemyslově náměstí 13 let. Za tu dobu jsme odvedli pořádný kus práce. Nejen co se týká vzhledu a vnitřního vybavení budovy školy, ale zejména výuky, vzdělávacích programů a obrovské modernizace výpočetní techniky, výukových pomůcek a výuky celkově. Díky obrovskému úsilí všech učitelů a ostatních zaměstnanců školy dosahují naši žáci vynikajících výsledků u přijímacích zkoušek na střední školy, a to nejen z 9. ročníků, ale i z 5. a 7. ročníků. Pravidelné každoroční testování žáků 5. a 9. ročníků testy SCIO (letos již počtvrté) nás přesvědčuje, že žáci v naší škole dostávají velmi kvalitní vzdělání a vynikající základy pro studium na středních školách. Kolektiv učitelů a ostatních zaměstnanců je dle mého názoru se školou, tak jako já, bytostně spjat, že to také není jen jejich pracoviště. Proto se nám práce daří a doufám, že i těší. Přesto rozhodně neusneme na vavřínech. Máme ještě mnoho dalších úkolů před sebou. V čem se Základní škola Přemyslovo náměstí v rámci výuky a života žáků liší od ostatních základních škol v Brně? Tím, že naše škola nepatří mezi kolosální sídlištní komplexy, má zcela jiné podmínky. Je to tak říkajíc spíše škola rodinného typu. Kapacitu žáků máme od září 2012 stanovenou na 370 žáků. V tuto chvíli máme zapsáno přesně 370 žáků, tedy 100% naplnění. Učitelé a žáci obou stupňů se navzájem znají, nefunguje zde anonymita. K dobré atmosféře přispívá i to, že mnozí rodiče a prarodiče jsou absolventy této školy. Jsme škola daltonská a máme povolenou bilingvní výuku. Tu využíváme v předmětech informatika, přírodopis a chemie a nadále ji chceme rozvíjet. Je začátek nového školního roku, jsou v něm na vaší škole připraveny nějaké novinky? Nový školní rok zahájíme již podruhé zahradní slavností, kam pozveme nejen všechny děti, aby si zasoutěžily, ale i jejich rodiče, případně prarodiče a naše zastupitele. V loňském roce jsme takto netradičně zahájili poprvé a velmi se nám to osvědčilo, a myslím, i dost povedlo. Během školního roku se sice rodiče a učitelé setkávají, většinou ovšem nad problémy svých ratolestí. Proto chceme tuto tradici neformálního posezení a popovídání, dříve než na nás dolehnou právě ty starosti s našimi dětmi, zachovat. Letos se akce uskuteční opět na naší školní zahradě. Tím všechny srdečně zvu. Na závěr pravidelná osobní otázka jak jste prožila letošní prázdniny? No, částečně prací ve škole. Některé opravy a přípravy si to samozřejmě vyžádaly, ale také dovolenou. Vzhledem k tomu, že máme doma šestnáctiměsíční vnučku, tak si dovedete jako dědeček jistě představit, jakou radost s manželem prožíváme. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman VYCHÁZET VSTŘÍC ŽENÁM JE EFEKTIVNÍ Vyspělý svět již dospěl k poznání, že potřebuje-li firma kvalitní, zkušené a loajální zaměstnance, vyplatí se nešetřit na nich a naopak jim vycházet vstříc. Platí to samozřejmě u mužů i u žen, ale v naší zemi se stále ještě setkáváme s nejrůznějšími formami protěžování mužů a diskriminace žen, a to přesto, že z dlouhodobého hlediska je takový přístup nevýhodný i pro zaměstnavatele. Zvláště mateřství se zaměstnavatelům jeví jako riziko a snad každá žena, jež si hledala práci, se setkala s více či méně zakukleným dotazem na rodinné poměry (klást takové otázky při přijímacím pohovoru je protizákonné). Pakliže se pak zaměstnankyně stane matkou, je u nás běžné, že po dobu, kdy je na mateřské dovolené, s ní zaměstnavatel vůbec nekomunikuje, a to ani v případě, že o její návrat do zaměstnání stojí. Dále je třeba připomenout, že jen třetina žen se po mateřské, respektive rodičovské dovolené vrací do původního zaměstnání. Přitom je prokázáno, že ženy s dětmi, kterým se dostane důvěry, patří k nejloajálnějším pracovním silám. Z těchto důvodů je jednou z priorit projektu Podpora prorodinné politiky s cílem odstranění genderové diskriminace a zlepšení situace na trhu práce v oblasti průmyslové zóny Brno-Slatina-Černovická terasa, zvyšování povědomí v této oblasti a odstraňování různých forem genderové diskriminace. Osvětová stránka projektu, který je financován Evropským sociálním fondem v ČR a Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost, je ovšem úzce spjata s nabídkou praktické pomoci v této oblasti a se snahou napomoci zlepšování současné situace na trhu práce. Tato pomoc je založena na komplexní spolupráci s firmami, jimž bude nabídnuto poradenství v oblasti prorodinné politiky a vytvoření nových pracovních benefitů využívajících možností open firemní školky, kterou zřídíme. Příkladem spolupráce s matkou na mateřské dovolené může být její účast na firemním vzdělávání, či nabídka práce z domova formou home office. V oblasti slaďování pracovního a rodinného života se pak jedná především o možnosti spojené s nabídkou nestandardní organizace pracovní doby, nediskriminačnímu přístupu k některým benefitům a zohledňování potřeb zaměstnankyň s dětmi při plánování firemních akcí a firemního vzdělávání. Další naší cílovou skupinou jsou ženy podnikatelky a ženy, které uvažují o tom, že by podnikat začaly. S nimi spolupracujeme na rozvíjení jejich odborných kompetencí v oblasti podnikání, zvyšování znalostí v oblasti práva, financí, obchodu a marketingu a především v oblasti zlepšování harmonie mezi rodinným a pracovním životem. Ženy, které se do projektu zapojují, mají možnost zúčastnit se interaktivních workshopů a využít i možnosti individuálního poradenství. Věříme, že náš projekt pomůže jak lokálnímu trhu práce v oblasti průmyslové zóny Brno-Slatina-Černovická terasa, tak i širší veřejnosti, neboť výsledky naší práce a zkušenosti, které získáme, budeme publikovat, aby se mohly stát inspirací a vodítkem podobným aktivitám i na dalších místech České republiky. POCTIVÝ NÁLEZCE V minulých dnech přišel na naši radnici slatinský občan pan Jelínek a přinesl větší částku peněz, které našel v prostoru Přemyslova náměstí ve Slatině. V množství zpráv ve sdělovacích prostředcích o krádežích, přepadeních a dalších kriminálních činech, je tato informace výjimečná a potěšující. Navíc proto, že se stala ve Slatině. Poctivému nálezci děkujeme! 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ Vážení čtenáři, obyvatelé Slatiny a přátelé školy na Jihomoravském náměstí, chtěla bych se ohlédnout za uplynulým školním rokem, který opět ukázal, že na ní pracuje mnoho schopných a kvalitních pedagogů, jejichž žáci dosahují na řadě úrovní vynikajících úspěchů, ať už se jedná o sportovní akce či vědomostní a dovednostní soutěže. Mgr. Olga Bauerová, ředitelka školy ÚSPĚCHY ŽÁKŮ I. STUPNĚ V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Sportovní soutěže Obvodní kolo ve šplhu 4. místo - Žaneta Keberlová 4. B Novoměstský pohár 2011 florbal (obvodní a městské kolo) 5. místo družstvo chlapců 4. a 5. tříd v městském kole Městské závody v plavání žáků roč. 1. místo prsa Barbora Důbravová, 4.místo kraul Zuzana Prokešová, 6. místo kraul Martin Grufík, 4. místo kraul Leona Křesalová, 6. místo prsa Daniela Hrubá, 2. místo štafeta 5. roč. Grufík, Slavík, Hrubá, Křesalová Turnaj ve vybíjené 4. až 5. tříd O putovní pohár Otevřené školy ZŠ Jihomoravské nám. 1. místo 5. ročníky, 2. místo 4. ročníky, 3.místo ZŠ Blažovice Olympiáda dětí 1. stupně, atletický trojboj - družstvo 2. tříd 2. místo z 20 zúčastněných brněnských škol Školní soutěže 1. stupně - Instrumentální hudební soutěž 1. místo Jakub Koňárek Matematická miniolympiáda - 4. místo Ondřej Dohnal, 8. místo Vojtěch Přerovský. Matematický klokan Kategorie Cvrček 1. místo Jakub Koňárek, 2. místo Dan Podrazil, 3. místo Ha Mi Tranová, Kategorie Klokánek 1. místo Žaneta Keberlová, 1. místo Lucie Weinlichová, 1. místo Veronika Weinlichová Košík plný rozumu školní kolo - 3. místo Hien Luong Nguyen Thi, 3. místo Kolářová Karolína 2. místo Roman Grufík, 3. místo Jan Havel, 1. místo Nikola Sonsbeeková, Krajské kolo 2. místo David Halický, 3. místo Dan Podrazil, 3. místo Nikol Sonsbeeková Recitační soutěž - 1. až 3. ročník - 1. místo Šarlota Sedláčková, 2. místo Barbora Neužilová, 3. místo Kristián Ondruška, 4. až 5. ročník - 1. místo Eva Sekaninová, 2. místo Nikola Horčicová, 3. místo Anna Davidová Horolezecká stěna - 1. až 2. ročník - 1. místo Klára Kupková, 2. místo Miroslav Kyprý, 3. místo Martin Vendolský 3. až 5. ročník - 1. místo Anna Vlachová, 2. místo Ha Mi Tranová, 3. místo Natálie Čechová ŠKOLNÍ KROUŽKY Vaření - děti spolupracovaly při přípravě pokrmů, vzájemně si pomáhaly a komunikovaly. Společně se podílely také na úklidu kuchyňky. Sportovní kroužek - byl zaměřen na zdokonalení se ve florbalu, nácviku činností a samotné hry. 4 Anglický jazyk v I. ročnících - ve výuce žáci pracovali s učebnicemi a kopírovanými materiály z odpovídajícího pracovního sešitu. Žáci se učili především formou her, básniček, říkanek, písniček a jednoduchých příběhů. Pěvecký sbor - funguje na naší škole druhým rokem. Většinou jej navštěvují žáci z prvního a druhého ročníku. Ve sboru se věnujeme rozšiřování pěveckých dovedností, rozvoji pěveckého chápání a rytmizaci. Repertoár je věnován písním umělým a zlidovělým. Školní projekty na 1. stupni Od semínka k lesu, Zdravé zuby, Měříme Slatinu pěšky, Vánoční dílny a Vánoční jarmark, Den dětí bez úrazů Fantázie ve škole, zdravověda, dopravní výchova, Smysluplná škola Zdravý den, Brněnské dny bez úrazu Úplně bezpečná módní přehlídka. ŠKOLNÍ DRUŽINA Do čtyř oddělení školní družiny bylo přihlášeno102 dětí. Žáci navštěvovali tyto zájmové kroužky: sportovní, keramický, cvičení s hudbou, taneční, kroužek společenských her a počítače, kroužek flétny a kroužek netradičních výtvarných technik. Své výtvory děti předváděly na výstavkách, naučily se nové hry, základy práce s počítačem, základy hry na flétnu, tancovaly při moderní hudbě a věnovaly se sportovním aktivitám, účastnily se soutěží a vystupovaly na besídkách. Příprava na vyučování probíhala formou her. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - bylo zaměřeno na péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, výukovými problémy, problémy chování a dále na žáky talentované. Žákům 5., 7. a 9. tříd a jejich rodičům bylo poskytnuto poradenství v oblasti volby povolání. Celkem máme v současné době ve škole 80 žáků se specifickými poruchami učení. Také jsme se zaměřili na péči o žáky nadané. Osm nadaných žáků z a 3. tříd pracovalo ve skupince pod vedením paní ředitelky Mgr. Olgy Bauerové. Žáci řešili nadstandardní úkoly, byli vedeni k rozvoji logického myšlení a všeobecného rozhledu. Výsledky přijímacího řízení na střední školy: Gymnázium 3 žáci, Obchodní akademie 5 žáků, Střední zdravotnická škola 4 žáci, Střední odborná škola 11 žáků, Střední odborné učiliště 3 žáci, Víceletá gymnázium (8leté) 3 žáci. Napomínáme, ale hlavně chválíme V tomto školním roce bylo uděleno 76 pochval třídního učitele, bylo uděleno 36 Cen ředitelky školy, bylo uděleno 10 napomenutí třídního učitele, 3 ředitelské důtky, dvě 2 z chování za neomluvené hodiny a jedna 3 za opakované porušování školního řádu. Z tohoto výčtu, vyplývá, že udělené pochvaly a ocenění zcela převyšují tresty. VÝUKA NA 2. STUPNI Ve výuce byl kladen důraz na motivaci, vzbuzování zájmu žáků o daný předmět, využívání zábavných metod a forem práce hádanky, hry, kvízy, práce na projektech atd., které zajistily aktivní přístup žáků, jejich tvořivost a kreativitu. Pedagogové používali interaktivní tabule, vypracovávali digitální učební materiály. Dále učitelé připravovali žáky na sportovní a přírodovědné soutěže. Do fyziky a zeměpisu byly zakoupeny nové pomůcky, do chemie se koupily nové učebnice. AKCE NA 2. STUPNI V prvním pololetí napsali žáci 8. A v rámci předmětu ekologické praktikum dopis starostovi Jiřímu Idesovi a získali pro školu kontejner na petlahve. V listopadu se osmé ročníky a devátý ročník zúčastnili v rámci předmětu zdravotní výchova promítání filmu který se týkal problematiky HIV/AIDS. Naše škola se řadí mezi lepší průměrné školy. Dosáhli jsme lepších výsledků než 60% zúčastněných škol v oblasti matematických znalostí. Sportovní akce - Sportovní klání probíhala na různých úrovních v těchto disciplínách a soutěžích: šplh, Vánoční laťka, Vánoční hala atletika, Brněnská laťka, Memoriál Krejčíka florbal, Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, Orion cup florbal, Futsal, Orientační běh, Kopla cup orientační běh. Biologická olympiáda Kategorie D ročník 1. místo Veronika Tomášová - postup do okresního kola, 2. místo Petra Křenková, 3. místo Anna Čechová, 3. místo Pavel Levý. Kategorie C ročník 1. místo Jana Šindelářová postup do okresního kola, 2. místo Kristýna Herzánová, 3. místo Michaela Dvořáková, 3. místo Anežka Buchtová Zeměpisná olympiáda Kategorie A 1. místo Vít Štor, 2. místo Richard Verner, 3. místo Marco Assenov. Kategorie B 1. místo Radim Křivánek, 2. místo Tomáš Musil, 3. místo Dominik Holešovský. Kategorie C 1. místo Viktor Šťastný, 2. místo Jan Štor, 3. místo Marek Malimánek Přírodovědný klokan 1. místo Kristýna Herzánová, 2. místo Jana Šindelářová, 3. místo Marek Andrysík, 3. místo Danylo Tyupa, 3. místo Štěpán Krček Finanční gramotnost - 1. místo Anna Šarlota Životská, 2. místo Marek Malimánek, 3. místo Martin Motal. Žáci na prvních třech místech postoupili do okresního kola, kde jako tým skončili na 9. místě. Okresní finále atletického čtyřboje - Mladší žákyně 7. místo, Mladší žáci 12. místo, Starší žáci 3. místo Nejlepší výsledky našich atletů na Vánoční hale - Dívky 30m 5. místo Kristýna Herzánová, chlapci dálka 17. místo Jan Bušina, dívky výška 2. místo Kristýna Herzánová, chlapci výška místo Marek Andrysík Každoročně naše škola organizuje obvodní kolo O Pohár rozhlasu - Nejlepší výkony našich žáků - Mladší žáci skok vysoký 4. místo Šárka Brázdová, štafeta 4 x 60m 6. místo - ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí, skok vysoký1. místo Marek Andrysík, skok daleký 5. místo Adam Lindovský, běh na 60m 3. místo Kristýna Herzánová, 3. místo Veronika Žitná, skok daleký 3. místo Kristýna Herzánová Ve školním roce 2012/2013 byly otevřeny tři 1. třídy. Naše škola získala dva Evropské projekty financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR v celkové hodnotě 3 miliony 200 tisíc Kč. V obou projektech budeme pracovat do roku AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ SETKÁNÍ S KARLEM IV. V červnu, na závěr našeho společného působení ve třídě 5.B ZŠ Přemyslovo náměstí, jsme se vypravili s naší třídní učitelkou Mgr. Danou Hlavatou na báječný školní výlet do matičky Prahy. Počasí? Podle plánu v Brně déšť a v Praze jen sluníčko, sem tam mráček, a to jen proto, abychom měli perfektní fotky. Bylo teploučko a bylo nám fajn. Nad pitným režimem držela stráž paní MUDr. Markéta Janíčková. Trasu jsme měli nastudovanou už z Brna. Nejdříve se vyfotit u koně. Na Můstku potkat herce Františka Němce bylo pro všechny překvapením. Tolik matrjošek a ruských čepic jako na Můstku, snad nemají ani v Moskvě. Příjemně jsme se posílili teplou stravou v Havelské koruně. Každý co chtěl, hranolky a hambáč nikdo neměl. Potom posíleni a spokojeni vyrazit za Jágrem, Rabi Löwem s Golemem a Freddie Mercurym do muzea voskových figurin, dále spočítat apoštoly na orloji, vyšlapat na věž radnice a pak hurá na Karlův most. Příjemně si užít odpolední pauzičku na dětském hřišti na Kampě a jako navíc si pohladit policejní koně. U tančícího domu nastoupit na parník a kouknout se na Vyšehrad z hladiny Vltavy. Na jeden den je toho ažaž, takže spánek v hotelu. Ráno hned po vydatné snídani se vydat vzhůru na Petřín. Cestou k Petřínu zastavit se v prosluněném kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně a podívat se na Pražské Jezulátko, což je nádherné pohlazení pražského baroka. Navštívit zrcadlové bludiště a rozesmát se našimi pokřivenými, rozšiřujícími i zužujícími obrazy v zrcadlech. Pak se osvěžit a zchladit lahodnou zmrzlinou a pospíchat k Loretě, která svou zvonkohrou právě odbíjela jednu hodinu. Pokusit se rozesmát hradní stráž a na starých zámeckých schodech prohodit několik slov s kamarádem Karlem IV. A už jen hurá na metro, posilnit se v Havelské koruně, abychom cestu vlakem domů k mamince zdárně přečkali. Na vše budeme dlouho vzpomínat, máme toto putování zdokumentováno na CD i s hudbou. Bylo to moc báječné. Děkujeme. Žáci 5.B UŽ NÁM TO ZASE ZAČALO V pondělí 3. září vstoupili poprvé všichni žáci a studenti do škol, neboť jim začal další školní rok. Na svůj první den ve škole se nejvíce těšili všichni prvňáčci a zažívali mnoho pocitů radosti, štěstí, obav, zvědavosti a očekávání, jaké to ve škole bude. Pro všechny rodiče zároveň začalo období, ve kterém je čeká nejen pravidelná kontrola při domácí přípravě svých dětí, ale i pomoc a opora při nezdarech. Zlatým pravidlem pro boj se školním neúspěchem je zaměření na činnosti, v nichž se dítěti daří. Mechanické procvičování toho, co mu nejde, by je jen ničilo a nemotivovalo. Kromě školních povinností na děti čeká i pestrá nabídka volnočasových aktivit v podobě zájmových kroužků, ve kterých se děti nejen rozvíjejí ve svých zájmech, ale aktivně odpočívají od školních povinností. Přejeme všem školákům hodně úspěchů ve škole a rodičům hodně trpělivosti, pochopení a tolerance. PaedDr. Jarmila Balejová O POHÁR STAROSTY Koncem června se uskutečnil již třetí ročník závodu mladých hasičů v požárním útoku O pohár starosty Městské části Brno-Slatina. Soutěže se zúčastnilo mnoho družstev jak z města Brna, tak z okolních obcí a těšila se tradiční pohodě a příjemné atmosféře. Pan starosta Jiří Ides závod zahájil a v závěru předal všem věcné ceny a vítězům putovní poháry. Všechny děti ukázaly jak poctivě celý rok trénovaly, ale hlavně si užily ve Slatině příjemnou sobotu spojenou s občerstvením a prohlídkou hasičské zbrojnice. Poděkování patří také místním velkým dobrovolným hasičům za již tradiční bezchybnou organizaci soutěže. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY S FANTÁZIÍ Táborové přípravy nastaly hned po ukončení kroužků. Připravoval se program, hry, soutěže a spousta dalších věcí, které jsou pro tábory potřebné. Bylo třeba si pospíšit, vždyť první tábor odjížděl už začátkem června. Rekapitulace uskutečněných letních táborů: Na internetových stránkám najdete nabídku již otevřených kroužků a kurzů, jejich časový rozvrh a cenu za měsíc říjen, pololetí nebo rok. - podívejte se, zda je ZK nebo K přístupný k přihlášení on line - pokud ano, volte on-line přihlásit, potom vyplňte přihlášku a následně dostanete potvrzující - em obdržíte vyplněnou přihlášku s variabilním symbolem, pod tímto VS proveďte do pěti dnů platbu ve vámi zvolené variantě (měsíční, půlroční, roční) - pokud není umožněn zápis on- line (většinou jde o hudební a jazykové kroužky), jde o individuální zápis dle pokročilosti. V tomto případě nás kontaktujte telefonicky či em: Nabídku ZK a K sledujte průběžně, nabídka bude často aktualizována. Pokud nemáte Tábor/ celotáborová hra Lokalita Počet účastníků Rodiče + děti / Robinson Crusoe Chorvatsko 33 dětí a rodičů Kola Rodiče + děti I.+II. /Staré pověsti České Štíří důl 66 rodičů a dětí Kola děti 7 12 let /Libušino proroctví Štíří důl 45 dětí Kola děti 13+ /Staré pověsti České Štíří důl 15 dětí Vodácké putování 13+ Vltava 16 dětí Stany děti 7 13 let /Divoký západ Ostrý Kámen 42 dětí Stany Rodiče + děti / Divoký západ Ostrý Kámen 38 rodičů a dětí Sedm turnusů příměstských táborů Fantázie Slatina 150 dětí Celkem se letních aktivit Fantázie zúčastnilo 405 dětí a rodičů Pokud chcete nahlédnout pod pokličku uvedených táborů, zadejte org. U některých táborů najdete kroniku, která vznikala v průběhu tábora, ale také fotodokumentaci. Děkujeme všem 43 vedoucím, kteří se podíleli na přípravě a na realizaci táborových dobrodružství. Jistě znáte některé z nich: Jirku, Píďu, Smážu juniora či Smážu seniora, Ladu, Soňu, Marušku, Peťu, Radka, Adélu, Martina, Vaška, Pavla, Míšu, Johnyho, Kláru, Bětu, Lenku, Janču, Hanku, Marcelku, Zdenku, Evu nebo Bohuše. možnost přístupu k internetu, od od 9:00 do 18:00 hod. máte možnost realizovat přihlášení do ZK a K na Fantázii, Tilhonova 49. Pravidelná činnost ZK bude zahájena od října Tradiční svatováclavská pouť - od 9:00 do13:00 hodin dopolední program pro školy - od 14:00 do18:00 hodin odpolední program pro děti a rodiče Na Slunečném náměstí a v přilehlém parku Přemyslova náměstí na vás budou čekat hry a soutěže tentokrát na téma Příroda kolem nás. S Fantázií se rázem ocitnete na louce, v lese a možná i ve vodě. Spousta zábavy vás bude čekat ve středu 26.září. Těší se na vás lektoři z Fantázie, kteří vás hravým dnem budou provázet. V ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME Potáborová setkání: táborů pro rodiče s dětmi z Chorvatska, Štířího dolu a Ostrého Kamene se již tradičně koná 11. září 2012 (tentokrát v úterý) od 16:00 hodin na Fantázii táborů pro děti na kolech, pod stany a na vodě v pátek 14. září 2012 taktéž od 16 hodin na Fantázii. Zavzpomínáme na prázdninové zážitky, opečeme buřtíky, zahrajeme na kytaru a zazpíváme táborové písničky. Nezapomeneme ani na promítání fotek z našich táborových dobrodružství. Přijďte, těšíme se na vás! ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A KURZŮ FANTÁZIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Rádi zveme malé i velké do pravidelných zájmových kroužků a kurzů. Od 1. září můžete na a na najít rámcovou nabídku zájmových aktivit Fantázie. Nabídka bude pravidelně aktualizována, budou přidávány nové ZK a K. Zápis začíná od 13.září. V letošním roce můžete využít možnost přihlášení on-line. Jak na to? 6 VZPOMÍNKA Jak jsem ji znala já, tak jste ji znali určitě i vy. Usměvavou mladou ženu, zapálenou propagátorku pohybu, cvičebních aktivit pro slatinské dívky a ženy, která uměla, snažila se naučit se novému a to dobré předávala dál... Potom se stala maminkou Bětušky, dál cvičila aerobik a v občanském sdružení Klubíčko vedla cvičení maminek s dětmi do jednoho roku, jezdila jako lyžařská instruktorka na zimní tábory rodičů s dětmi a vedla jejich první kroky lyžařského dobrodružství. Mnozí z vás s ní zažili letní tábory či víkendové akce v Bystrém. Za čas přivedla na tento svět Dorotku a s elánem se pustila mimo aktivit pro batolata i do cvičení maminek a dětí v tělocvičně, v Klubíčku měla na starosti divadelní představení ve Slatině či v Radosti. Společně s manželem Petrem se podíleli na programu táta na sobotu (plavání ve Šlapanicích, výroba hudebních nástrojů apod.), v Dámském klubu byla propagátorkou zdravé výživy, vedla tvořivou dílnu šití panenek a mnohé další. V tomto roce čekali na třetí miminko a na svět přišla Františka. Život dal, život vzal. Život vzal Míšu, rodině i nám nenahraditelně. Mamku s plachým úsměvem, vnímavou citlivou ženu, která neměla být na světě dlouho. Všichni, kteří jsme ji znali, vzpomeňme na to, co pěkného jsme s ní prožili a nezapomeňme, že nesmíme promarnit ani chvilku času. Času na děti, rodinu, kamarády, na pomoc druhému člověku. Nikdo z nás neví ani dne ani hodiny... Míša Cénková nám na Fantázii a v Klubíčku toho dala hodně. Se vzpomínkou a úctou děkujeme. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE SLATINSKÉ OBĚTI DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Adolf BÍLEK ( ) Adolf BÍLEK se narodil v roce 1910 jako syn Františka Bílka, narozeného v roce 1873, železničáře, a jeho manželky Františky, narozené v roce Bydleli na Tuřance v domku čp. 214 (Tuřanka 10). Syn Adolf také krátkou dobu pracoval na dráze. Za Protektorátu duševně onemocněl, vyhýbal se lékařské pomoci, schovával se porůznu, ale potom byl odvezen do Terezína, kde zemřel v roce 1945 ve věku 35 let. Josef BOČEK ( ) Josef BOČEK, narozený asi v roce 1906, byl syn otce Františka Bočka, narozeného 30. PŘIPOMÍNÁME SI 1. září 1827 se narodil pedagog a historik Václav Royt, první předseda Musejního spolku v Brně a první redaktor Časopisu Matice Moravské 1. září 1992 přijala Slovenská národní rada Ústavu Slovenské republiky, na dálnici Brno-Praha havaroval vůz, jenž vezl Alexandra Dubčeka 2. září 1937 zemřel francouzský pedagog a historik Pierre de Coubertin, iniciátor obnovy olympijských her, zakladatel a předseda Mezinárodního olympijského výboru září 1847 zemřel národní buditel a spisovatel František Vladislav Hek, vzor pro hlavní postavu Jiráskovy kroniky F.L. Věk 4. září 1907 zemřel norský skladatel Edvard Grieg 5. září 1907 zemřel v Brně spisovatel a novinář Josef Merhaut, je po něm pojmenována ulice v Černých Polích 7. září 1932 se narodil anglický spisovatel Malcolm Bradbury 8. září je Mezinárodní den gramotnosti září jsou Dny evropského dědictví dny otevřených dveří památek 8. září 1882 se narodil spisovatel a etnograf Alberto Vojtěch Frič 8. září 1972 zemřel operetní pěvec a skladatel tanečních písní Jindřich Loukota 9. září 1912 zemřel básník Jaroslav Vrchlický, vl. jm. Emil Frída 13. září 1932 se narodil herec Radoslav Brzobohatý července 1871 ve Slatině, dělníka, a matky Marie, rozené Štreitové, narozené 10. února 1874 také ve Slatině. Svatbu měli 16. prosince 1898 v Líšni. Měli ještě dceru Marii, narozenou 16. října Bydleli v domku čp. 61 (Budínská 28). O životě Josefa Bočka jsme zjistili jen to, že pro rozšiřování protistátních letáků za Protektorátu byl zatčen a zahynul v koncentračním táboře v Polsku. Oldřich ZEMAN ( ) Oldřich ZEMAN se narodil 20. června 1894 ve Šlapanicích jako syn otce Vincence Zemana a matky Cecilie, rozené Velanové. Vyučil se strojním zámečníkem. Jak prožil první světovou válku to nevíme. Šťastně se z ní však vrátil a 22. září 1923 se v Líšni oženil s Annou Komárkovou, narozenou 22. června Koupili ve Slatině domek čp. 210 (na ulici Krejčího 4) a pak v něm trvale bydleli. Měli jednu dceru Věru (*21. října 1924). Oldřich pracoval jako dělník soustružník. Za Protektorátu dne 26. července 14. září 1937 zemřel filozof, sociolog a politik T.G. Masaryk, první prezident Československé republiky 15. září 1867 se narodil básník Petr Bezruč, vl. jm. Vladimír Vašek 16. září je Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy 16. září 1897 se narodil nakladatel a knihkupec Otakar Štorch-Marien 17. září 1922 se narodila autorka divadelních a rozhlasových her i režisérka Olga Zezulová- Waltrová 18. září je Mezinárodní den míru datum začátku pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN 18. září 1972 zemřel v Brně architekt Zemanovy kavárny, hotelu Avion, lázní v Zábrdovicích Bohuslav Fuchs 18. září 2007 zemřel herec Josef Vinklář 19. září 1877 se narodil profesor filozofie Josef Tvrdý, je po něm ulice v Brně 20. září 1982 zemřel jazzový hudebník Karel Krautgartner 21. září 1902 se narodila malířka Toyen, vl. jm. Marie Čermínová 22. září je Evropský den bez aut 24. září 1907 se narodil herec-komik František Filipovský 23. září 1997 zemřel skladatel a klavírista Rudolf Rokl 25. září je Mezinárodní den neslyšících 25. září 1897 se narodil americký spisovatel William Faulkner 1941 kluci z Hitlerjugend lepili po hlavních ulicích Slatiny na okna domků letáky s písmenem V VIKTORIA že Německo vítězí na všech frontách. Oldřich Zeman si to nenechal líbit a letáky strhl. Kluci - lepiči jej udali gestapu, které jej zatklo a odvezlo do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam Zeman v roce 1942 při jedné z epidemií zemřel. Manželka Anna zemřela v roce 1984 a dcera Věra v roce Po válce v roce 1966 byla po Oldřichu Zemanovi pojmenována jedna ze slatinských ulic jako ZEMANOVA. (Dříve se tato krátká ulička, spojující Přemyslovo náměstí s ulicí Černozemní, nazývala Na samotě, později Samota a dnes tedy Zemanova.). Jan JOCHMAN (? ) Jan JOCHMAN zahynul během fronty při bombardování v Tvarožné v roce Nic bližšího se nám však o něm nepodařilo zjistit. Bohumil Reichstädter 25. září 1957 byl v Řeži u Prahy uveden do provozu náš první jaderný reaktor 26. září 1892 se narodila ruská básnířka Marina Ivanovna Cvetajevová 27. září je Světový den cestovního ruchu 27. září 1947 zemřel politik agrární strany Jan Malypetr, který postupně byl ministrem vnitra, předsedou vlády i poslanecké sněmovny 28. září je Státní svátek ČR Den české státnosti výročí zavraždění sv. Václava v roce září 1907 se narodil spisovatel, divadelní a literární kritik Rajmund Habřina 29. září 1547 se narodil španělský spisovatel a dramatik Miguel de Cervantes Saavedra, autor světoznámého románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha 29. září 1902 zemřel francouzský spisovatel Émile Zola 29. září 1912 se narodil italský filmový režisér Michelangelo Antonioni 30. září je Světový den srdce, Mezinárodní den překladatelů v den sv. Jeronýma, patrona překladatelů 30. září 1862 se narodil osvětový pracovník František Mareš, ředitel škol Vesny, zakladatel Klubu přátel umění v Brně, po roce 1918 organizátor spolkového života a ženského školství na Slovensku, je po něm pojmenována ulice 30. září 2002 zemřel spisovatel Miloš Macourek, autor pohádek pro děti a filmových scénářů Mach a Šebestová, Jak utopit dr. Mráčka Karel Janiš KNIHA O LÍŠNI Knihu s titulem VES LEŠTNO ZA MĚSTEČKO VYSAZOVATI RÁČÍME vydaly Městská část Brno-Líšeň a Kulturní centrum Líšeň ve 2. vydání. Autorský kolektiv v čele s doc.phdr. Pavlem Kraflem, Dr. předkládá na 265 stranách včetně černobílých a barevných příloh památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplin. Kniha svým obsahem přesahuje minulost jedné brněnské městské části. I čtenáře v jiných částech Brna mohou zaujmout např. údaje o mapách Moravy, o nauce o místních jménech, o pojmenování ulic kdysi a dnes, o osídlení od hlubokého pravěku, o výzkumu Moravského krasu, který prováděli líšeňští rodáci JUDr. Martin Kříž a Jan Knies ( ), o budování areálu vozidel městské hromadné dopravy v Líšni včetně železniční dopravy z Černovic do Líšně a tramvajové dopravy ze Stránské skály do Líšně, i o Líšenkách v díle Bratří Mrštíků. Za příklad a inspiraci pro zpracování dějin obce za první republiky může posloužit kapitola knihy Ze života městečka mezi dvěma velkými válkami. Z těchto důvodů je kniha zajímavá svým obsahem nejen obyvatelům Líšně, ale i ostatním obyvatelům Brna. O to je její vydání významnější. Karel Janiš 7

8 O PŮVODU NÁZVU SLATINA Ačkoliv by se mohlo zdát, že název naší obce, dnes městské části Slatina, pochází z označení místa na slatích - slatinách, či bahně, tak tomu tak jednoznačně není. Srovnáním názvů z historického původu dopějeme k závěru, že Slatina má blíže ke zlatu, než k blátu, nebo také k rovině. Vezmeme-li, že v současnosti se na území České republiky nachází celkem 16 obcí s názvem Slatina, jedna pak s určením jako horní (Horní Slatina), dále pak dvoje Slatiny a dvoje Slatinky, a také dvě Slatinky (jako obec Slatinka), nakonec jedny Slatiňany a také jedny Slatinice, dojdeme k názoru, že Slatina je spíše Zlatina. Takto se dokonce jedna obec na historické mapě z let tzv. II. vojenského mapování Františkova uvádí. Jde o Slatinu u Hradce Králové. I naše Slatina je na jedné z map uvedena se Z. Zkoumáním historických map zjišťujeme, že pouze na několika je uvedena jako Latein, tudíž s německým přejmenováním, jinak povětšině se udává česky Slatina, jen dvakrát zkráceně Slatin jednou také s přídomkem (Gr.) Slatin v případě Slatin u Jičína, a jednou také jako Schlatten a též Schlattin u Nového Jičína a Domažlic. Ojedinělý je název Slatiny ve Fratiškových Lázních Schlada. Zajímavě jsou uvedeny na historické mapě Slatiňany Slatinan a Slatinice jako Latein Gross a Klein (známé lázně u Prostějova) Slatinice a Slatinky. Obec Horní Slatina u Jemnice je uváděna jako Ober Latein, tedy spíše jako vyšší, než horní (důlní) s právem kutacím, což by ke zlatu bylo blížeji. Bylo také zjištěno, že na mapě Moravy Cóvens a Mortier z roku 1742, naše Slatina nese název Latzin. Tuto verzi je ale možno zpochybnit chybným přepisem či přetiskem písmene e ze slova Lattein. Obojí, jak e nebo z je si hodně v použitém typu písma podobné, takže k omylu mohlo skutečně dojít. Že docházelo k chybám v přepisech lze dokázat také srovnáváním příbuzných neb podobných názvů z okolí Slatiny např. Schlapanitz a Schlapaniz porovnáním Mullerovy mapy s mapami I. až III. vojenského mapování, nebo zřejmý postřeh Stanska skala na mapě z II. vojenského mapování, kde pozitivně chybí r. Není rovněž známo, zda latein respektive lattein je původem z němčiny či latiny, není tedy taktéž jasný překlad. Jde o slať nebo zlato? Nebo snad o jiné určení? V angličtině existuje slovo slate jako rovný, lať či linka, nešlo v našem případě o sdělení postřehu při mapování, že obec leží na rovině na úpatí kopce vrchu? Možná, ale buďme při zemi, mějme Slatinu jako Slatinu, a vše odlišné berme střídmě. Přijímejme nejasnosti jako chyby, či nedopatření nebo nedokonalosti. Zaujal- li vás tento článek a máte li zájem, nebo chcete sami přijít věcem na kloub, zkuste bádat s námi, s členy Slatinského historického klubu. Především však ale navštivte novou výstavku Slatina na mapách, instalovanou v místní pobočce Mahenovy knihovny od 13. září do 13. listopadu 2012 v pondělí a ve čtvrtek hod., ve středu hod. Výstavu připravil SHK pod záštitou ÚMČ Brno-Slatina. Za SHK zve Lubomír Vysočan OHLÉDNUTÍ ZA SLATINSKÝM KULTURNÍM LÉTEM Z vystoupení skupiny ABBA Revival. Foto Š.Cenek 8 MĚSTO PRO DĚTI Jste z Brna a váháte, kam vyrazit s dětmi za zábavou? Nevíte, kterou knihu, CD či DVD vašim ratolestem koupit, či jakou společenskou hru si s nimi zahrát? Pak určitě nahlédněte na webové stránky www. mestoprodeti.cz! Web Město pro děti.cz byl zřízen za účelem co nejkomplexnějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy pro děti ve věku od 3 do 15 let. Jednotlivé rubriky představují ucelený přehled sestávající z filmových premiér, novinek na DVD a CD, divadelních představení, výstav v galeriích a muzeích, knižních a herních aktualit. Pokud si nevíte rady, kam vyrazit s dětmi, či co z nepřeberného množství knih, hudebních nosičů, DVD nebo her by udělalo radost vašim nejmenším, je Město pro děti.cz tím pravým místem. Další informace na www. mestoprodeti.cz. POPRVÉ DO ŠKOLY, POPRVÉ DO KNIHOVNY Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem Poprvé do školy - poprvé do knihovny. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v letošním roce? V období od 1. září do 7. října 2012 mohou prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se na všech provozech KJM zdarma. Soutěž Kočkopes, aneb Jak by vypadalo tele chobotem? určenou pro čtenáře KJM ve věku od 6 do 10 let. Soutěž potrvá od 20. září do 25. října Soutěžní listy najdete na všech provozech KJM. Další informace o programové nabídce projektu naleznete na Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. OPRAVA V minulém čísle Aktualit o Slatině došlo v článku Výherní automaty ve Slatině k tiskové chybě, když v datu jednání zastupitelstva bylo mylně uvedeno místo správného Redakce Aktualit se čtenářům omlouvá a panu Mgr. Ing. Pavlu Gritzbachovi děkuje za upozornění na toto pochybení. AKTUALITY O SLATINĚ

9 DIVADELNÍ SOUBOR J.K. TYLA INFORMUJE Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině Přemyslovo náměstí 18, BRNO 27 - Slatina "" # $$$ %& Projekty Divadlo dětem a Divadlo seniorům 2012 V rámci projektů Divadlo dětem a Divadlo seniorům 2012 opět vyjedeme bezplatně sehrát divadelní představení do vybraných zařízení pro děti i seniory. Výjezdy jsou naplánovány na září 2012, a to s pohádkou Popelka, v zimě potom v termínu prosince s pohádkou Mrazík. Dosud náš soubor vyjel zahrát představení například do Domova pro seniory Holásecká v Brně - Tuřanech, Domova pro seniory Okružní v Brně - Lesné, Domova pro seniory v Sokolnicích, Domova pro seniory Kociánka v Brně - Králově Poli, Domu Naděje v Brně - Vinohradech, občanského sdružení Lumina v Modřicích, Fakultní nemocnice v Brně. )*+, + -. /*. " " 0 1 " " 2"" % 5 2!"#$$ % &' ( ) '* &+,-.()'/# 0.&!$ -)0 1$ 7 02 ) ( 4 ' 5556 &+ -.&' ) - & -.:- 8' '&7 * '. 6 6 ;$< <=> ="" 7 02 ' ) '0 &+ "6!161$!$!"#$$!"#"" % &' 8 & % : 8 ;%3 7 0 & & ;%3 7 0 & & 7 %3 7 Hledáme nové herce Přijmeme do svého kolektivu nové herce, zejména muže ve věku let, pro obsazení rolí v připravovaných hrách. Nábor proběhne ve čtvrtek 6. září 2012 v 17:00 hodin v sídle divadla. Lze dohodnout i individuální termín na tel. čísle nebo em na Poslední možnost shlédnout výstavu divadelních plakátů Zájemcům nabízíme poslední možnost prohlédnout si výstavu historických fotografií slatinského divadla, která je prodloužena do konce měsíce září 2012 v sídle divadla. Přístupná je po předchozí domluvě každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin. Mgr. Martin Krytinář předseda divadla PROGRAM PRO VEŘEJNOST PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2012 Sobota 20. října 2012 v 18:00 hodin hra PAST, repríza Neděle 11. listopadu 2012 veřejné sehrání příběhu SVATÝ MARTIN (bude upřesněno) Středa 5. prosince 2012 v 17:00 hodin MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI Pondělí 17. prosince 2012 v 18:00 hodin pohádka MRAZÍK, obnovená repríza Kompletní program včetně obsazení her je k dispozici na Aktuální informace jsou zveřejňovány i na vývěskách u nákupního centra Slatinka a u SK Slatina (Spartak). Změna programu vyhrazena. Rezervace vstupenek na nebo na tel , případně em na Prodej vstupenek probíhá vždy na pokladně divadla před zahájením dané akce. S lítostí oznamujeme, že dne 12. července 2012 ve věku 87 let odešel na věčnost dlouholetý člen souboru, pan LADISLAV ŠTĚPÁNEK Věnujme mu, prosíme, tichou vzpomínku. Členové divadla 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Vítám vás opět ve sportovní rubrice Aktualit a přináším nové informace ze sportu a činnosti našeho sportovního klubu SK Slatina. V letní přestávce došlo ke změnám na našem stadiónu, kde travnatá plocha prošla rekonstrukcí, na protilehlé straně fotbalového hřiště jsme instalovali ochrannou síť a v nejbližších týdnech ještě v této části osadíme lavice pro diváky a zasadíme okrasné thuje. Po letní přestávce vstupují naše fotbalové týmy do nové sezóny a všichni se těšíme jak jim to půjde a jaké výkony budou předvádět. Do nové sezóny přeji všem hráčům, trenérům i vedoucím mužstev radost z výsledků i předvedené hry a našim fanouškům skvělé sportovní zážitky. Ing.Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A (informuje trenér Jiří Záleský). Na travnaté ploše proběhla rekonstrukce, která se bohužel nepovedla dle našich představ. I po stránce administrativní bylo léto náročné, probíhala registrace členství ve FAČR, kde musí být každý hráč i funkcionář členem. Přípravu jsme zahájili 10. července. V týdnu jsme trénovali 4x a o víkendu jsme hráli zápas. Trénovalo se v Mariánském údolí, kde se nabírala kondice, a u nás ve Slatině na umělé trávě. Vzhledem k rekonstrukci travnaté plochy jsme se dostali na hřiště až v posledním týdnu. V přípravě jsme porazili Kohoutovice 5:2, Bořetice 2:1, Šlapanice 2:0, Křižanovice 5:2 a prohráli v Rájci 2:3 a na Svratce 2:5. V posledním utkání to byl výběr A B mužstva a dorostu, takže výsledek je zkreslený. (Kluci z dorostu Leasure, Herodes, Chalabala a Vala podali dobré výkony a zaznamenali i dvě branky Chalabalou a Herodesem). Hodně nás trápilo zranění některých hráčů, ale nejvíce mně mrzí odchod Fouse (Rakousko) a Klimeše (Bosonohy). Mužstvo posílili Andrlík (Svratka Brno), Pyszko (návrat z Tuřan), nejvíce očekáváme od přestupu Ryšánka (Vojkovice), který by měl patřit k tahounům mužstva. Cílem mužstva je umístění v podzimní tabulce do 5. místa a hrát moderní kopanou, která se bude líbit našim fanouškům. Velmi důležité je, že jsme byli přeřazeni v 1.B. třídě ze skupiny C do skupiny B, což znamená, že budeme hrát více brněnských derby a zápasů kolem Brna. Přijďte nás podpořit v těchto nejbližších zápasech: :30 Modřice Slatina, :30 Slatina - Horní Kounice, :00 Pohořelice Slatina, :00 Slatina Cvrčovice, :00 Chrlice Slatina. Muži B ve II. třídě městském přeboru mužů přivítali doma Starý Lískovec, 2.9. venku se Slovanem B, 6.9. v Řečkovicích. Týmu v nové soutěži držíme palce. Výsledky: Bílovice B Slatina B 1:4 (1:2), branky: Kodras, Nedoma, Musálek a Duchovný. Zbývající termíny zápasů jsou: Sobota 2.6., čtvrtek 7.6., neděle a neděle První dorost starší (informuje trenér dorostu Jiří Krchňák). Během měsíce srpna jsme trénovali 3x týdně a zahájili novou sezónu zápasem v Křepicích. I v nové sezóně se snažíme o to, abychom co nejlépe vychovávali mladé fotbalisty, kteří mají zájem o kopanou v našem klubu, tak aby byli v budoucích letech oporami v družstvech mužů. V této nesnadné době, kdy kluci mají spoustu vedlejších zájmů, věnují se jiným sportům a přípravě na budoucí zaměstnání, se snažíme o co nejlepší fyzickou i psychickou přípravu a zdraví hráčů. Zaměřujeme se na vhodnou formu tréninkových jednotek, cvičení, soustředění i další akce organizované klubem. Zároveň musím poděkovat všem sponzorům, divákům a funkcionářům podporujícím mládežnickou kopanou v našem klubu. Starší žáci po soustředění v Brtnici a přátelském utkání s Kohoutovicemi začali další sezónu pod vedením Martina Buriana a všichni jim držíme palce a přejeme našim klukům skvělé výsledky a dobrý pocit z předvedené hry. doma přivítají tým Líšně B a hrají venku v Medlánkách. Mužstvo Starších pánů již začalo novou sezónu zápasy v Obřanech 13.8., doma s Moravskou Slavií B a v Líšni (do redakční uzávěrky nemáme výsledky k dispozici) a svými výkony jistě naváže na skvělou loňskou sezónu, ve které obsadilo celkově skvělou druhou příčku. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Náš oddíl ČASPV zahajuje sezónu pravidelným cvičením v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 v termínech - Mladší žákyně: Cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do 5. třídy, pondělí hod. Lady aerobik - pondělí hod. Kontaktní osoba Majka Konečná, tel.: , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelně trénujeme v prvním patře budovy SK Slatina na ul. Tuřanka 1 v naší kvalitně vybavené herně stolního tenisu. Treninky pro žáky úterý a čtvrtek od 16:00 hod. Vítáme každého zájemce o stolní tenis. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel.: ODDÍL TENISU Zájemci o tenis si už mohou přijít zahrát na všechny čtyři venkovní antukové kurty, zejména v dopoledních hodinách je kapacita kurtů volnější. Nabízíme také výhodné podmínky pro firemní turnaje. Pronájem kurtů má na starosti správce pan Nešpůrek (tel. čísle ). Kontaktní osoba pro ostatní akce a turnaje je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel.: ). 10 Mladší žáci začali přípravu na novou sezonu už 7.srpna a čekají je následující zápasy: doma s Tuřany, 2.9. v Chrlicích a 8.9. přivítají doma Kuřim. Klukům do začátku sezóny držíme palce! Mladší přípravka. Od nové sezóny budou naši nejmladší mít dvě družstva A a B a kluci budou hrát dvě soutěže současně. A tým ve skupině C a B tým ve skupině D městského přeboru mladších přípravek. S novým trenérem panem Michalem Skotákem začínají oba týmy novou sezónu prvním utkáním v pátek 7.9. domácím zápasem s mužstvem Bystrce. Následuje zápas v Bosonohách v pátek Starší přípravka začíná podzimní část nové sezóny zápasem venku 8.9. s mužstvem Bystrc A, následují nejbližší zápasy: ODDÍL KULTURISTIKY Rádi přivítáme v naší posilovně nové členy a všechny ty, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví, neváhejte a přijďte si k nám protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Provozní informace najdete na vývěsce u vjezdu do areálu SK Slatina z ulice Tuřanka. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel.: KLUB STALINSKÝCH LYŽNÍKŮ Rádi bychom vyzvali každého kdo by se k nám chtěl přidat a vítáme každou aktivitu a dobré nápady. Se zájemci o kondiční a vytrvalostní běh se rádi podělíme o zajímavé zážitky z tréninku i absolvovaných závodů. Případní zájemci o členství v oddíle nebo o zajímavé informace se mohou telefonicky hlásit u Václava Klajsnera tel.: AKTUALITY O SLATINĚ

11 MĚSTO BRNO POSKYTUJE PŮJČKU Z FONDU BYDLENÍ Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na internetové adrese (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna). O půjčku, která bude poskytována na jaře 2013, mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1.9. do a od do Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení. Výběr žadatelů o půjčku provádí Komise bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Do výběrového řízení nejsou zařazováni žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zřídili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek. Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis Účel půjčky Lhůta splatnosti Horní hranice půjčky obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům 350 tis. Kč/bytový dům zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě měření a regulace tepla a teplé užitkové vody odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a to po dobu 6 měsíců až 1 roku od otevření účtu. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. Půjčku je možno žádat na více účelů v jednom termínu. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden účel na stejnou nemovitost 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 110 tis. Kč/dům 5 let 400 tis. Kč/dům 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě) 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě 200 tis. Kč/rodinný dům 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka před splacením dříve poskytnuté půjčky na tento účel. Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280 a 281, nebo na telefonních číslech a Mgr. Jiří Lahoda vedoucí Bytového odboru MMB Vážení občané, MO KSČM v Brně-Slatině vás zve na veřejnou schůzi, která se koná v úterý dne 18. září 2012 od 17 hodin v sále na Přemyslově náměstí 18. V úvodu vystoupí kandidát KSČM do krajského zastupitelstva. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V minulém čísle Aktualit byl zveřejněn rozhovor s naším slatinským spoluobčanem, cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou. Kdo by se chtěl blíže seznámit s jeho fotografiemi, může navštívit výstavu nazvanou People, kterou hostí do 24. října Křížová chodba Nové radnice na Dominikánském náměstí. O výstavě říká její autor: Fotografování lidských obličejů je často velmi vzrušující a zábavné. Mnozí se tím, že jsem si je vybral, úžasně baví. To jsou ty nejvděčnější situace a v očích mých modelů je to znát. (metro) POZVÁNKA NA KAVKY Český svaz ochránců přírody, Pozemkový spolek Hády Vás zve na Den otevřených dveří v přirodní památce Kavky, který se uskuteční v sobotu 22. září 2012 od 10 do 16 hodin. Poznáte přírodní bohatství Hádů a spatříte Brno jako na dlani. Budete mít také možnost nahlédnout do našeho Lamacentra a seznámit se s příjemnými zvířátky. Sraz je u vstupní brány do přírodní památky Kavky. Informace o příchodu jsou na www. lamacentrum.cz. DĚTSKÝ KOUTEK Připravila Martina Potschová 11

12 SENIOR LINKA BEZPEČÍ MP BRNO Možná se vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní zvonek a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren anebo zaměstnancem sociálního odboru. A vy váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí důvěru starších lidí a pod záminkou nutné činnosti nájemníky připraví třeba i o celoživotní úspory. Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly je přitom celá řada. Od viditelných pomůcek, jimiž jsou například domovní řetízky, až po takové, které nevyžadují žádné pořizovací náklady. Jednou z možností, kterou už před několiky lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle jsou strážníci každý pracovní den (počt , pá ) připraveni podat občanům informace o tzv. neobjednaných službách. To jsou přesně ty případy, kdy u dveří zvoní neznámý člověk. Praxe ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci. Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte linku , kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně velmi rychle opustí. Pokud se tak stane, oznamte prosím veškeré vám známé údaje k jeho osobě na tísňovou linku 156. Je lépe vyloučit nedorozumění než riskovat, že se obětí případného podvodníka stane někdo jiný. Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na www. mpb.cz, v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: Pavel Šoba, mluvčí MP Brno AGAPO PRO NEZAMĚSTNANÉ Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce? Ptáte se, kde hledat zaměstnání? Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od do pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který se snaží zájemce naučit základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Např. jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli, zkusíte si nácvik pracovního pohovoru a mnohé další. Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu tří týdnů, vždy od 9 do 14 hod. Za celý cyklus se probere vše potřebné, tak aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi. Informace o JOB klubu můžete získat přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1), na telefonních číslech: , , nebo na ové adrese INZERCE Stolařství - výroba nábytku na míru. Tel.: KOVÁŘSTVÍ ZÁMEČNICTVÍ Libor Janků, zhotovuje brány, mříže, ploty a zábradlí. Předzahrádkové ploty včetně podezdívek. Tel.: Akce 30% Výroba skříněk na míru, Domestav. Lamino, masiv, smrk, buk dílce dle přání. Špitálka 23, Brno Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac.desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče-tv-dvd-audio, tel.: , , Prodáme 4+1 v OV ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1, ul. Rousínovská za 1+1, nebo 1+kk ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 2+1 Žabovřesky, panel, přízemí, zateplen, plast. okna, nové bytové jádro za OB 1+1 nebo 2+1 Slatina-sidliště, nejlépe vyšší patro. Tel.: Koupím RD ve Slatině se zahradou, možná i částečná rekonstrukce. Tel.: Vyměním státní byt v Líšni 3+1 balkón na ul. Faimanové (sídliště) za byt 1+1 ve Slatině (sídliště). Tel.: Koupím byt v dobrém stavu, balkón výhodou. Tel.: Koupím byt 2-3+1, slušné a rychlé jednání. Tel.: Pronajmu byt 2+1, 60 m 2 s výtahem. Dům je po revitalizaci. Cena ,- Kč vč. Energií. Tel.: Koupím garáž, příp. hledám pronájem garáže ve Slatině. Cena dohodou. Tel.: Pronajmu prostornou garáž v Brně- Slatině, Slavkovská ul. Dlouhodobě. Výhradně k parkování vozu, motorky. Tel.: Prodám žlutou cibuli na uskladnění, brambory ranné i pozdní na uskladnění. Tel.: Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax DOKONČENÍ 01/2013 OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVAOVA MOŽNOST DRUŽSTEVNÍHO FINANCOVÁNÍ Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina, tel lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou - byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk cena bytu od Kč včetně 14% DPH - parkovací stání v ceně bytu klientské centrum otevřeno pro Vás Po, St 9-17 hod. Čt 9-12 hod. Út hod. Pá dle tel. domluvy tel: , Neplaťte e drahý nájem - kupte si vlastní byt! Splátka hypotéky nižší než nájemné!

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2013 Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

O SLATINĚ. č. 9 září 2014

O SLATINĚ. č. 9 září 2014 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova.

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010. Děti ze ZŠ Chalabalova. KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 9/2010 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 11. srpna 2010 se konala 90. schůze RMČ, která projednala: * schválila Zásady pro přípravu a vydání

Více

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany

Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013. Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXII, říjen 2013 uzávěrka příštího čísla: 11. listopadu 2013 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXI, září 2012 uzávěrka příštího čísla: 8. listopadu 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky

NOHEJBALOVY TURNAJ pro tříčlenné týmy. informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice. www.chrlice.brno.cz. Pozvánky ročník 20, číslo 114 říjen 2014 Slovo starostky Vážení spoluobčané, končí volební období, ve kterém jsme měli možnost ovlivňovat dění v Chrlicích tak, aby se nám spokojeně žilo. V každém vydání zpravodaje

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více