MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009"

Transkript

1 Číslo 3 4. února 2009 Ročník I. MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 Ve dnech 15. až 18. ledna se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Akce se zúčastnilo 1270 vystavovatelů z 31 zemí na ploše m 2. Veletrh Regiontour představil turistickou nabídku všech krajů České republiky, tuzemských regionů, měst, incomingovch agentur a také regionů z okolních zemí. Zásluhou prezentace nabídky všech slovenských krajů se poprvé stal veletrh skutečně československým. Veletrh GO se zaměřil na výjezdovou turistiku. Vedle cestovních kanceláří a agentur se zúčastnili poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních OBSAH MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil veletrhu Regiontour a ITF Slovakiatour...str. 1 Monitoring dotačních zdrojů na měsíc únor...str. 2 Představení členů MAS Horní Pomoraví o.p.s....str. 2 Úspěšné žádos...str. 5 Fotostrana...str. 6 CO NAJDETE NA WEBU Rozvoj podnikání na venkově v regionu Zábřežsko - prezentace 1. kurzu MAS Horní Pomoraví prezentovala své území na veletrhu Regiontour v Brně Od 15. do 18. ledna probíhal na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu REGION TOUR, kterého se zúčastnil i MAS Horní Pomoraví. destinacích a zahraniční turistické centrály. Ve stánku Olomouckého kraje se prezentovaly jednotlivé regiony a v letošním roce poprvé i území Horního Pomoraví. Největší zájem z řad návštěvníků byl o cyklomapy a také o informace týkající se lyžařských center v oblasti Jeseníků. Ve stánku Olomouckého kraje pokřtil hejtman Martin Tesařík nový propagační materiál nazvaný Morava a Slezsko region plný chutí a zážitků. Nejvýznamnější akcí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl čtyřdenní 12. festival filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tematikou GO KAMERA Hlavním tématem byla Legenda Hanzelka Zikmund, beseda a autogramiáda s Miroslavem Zikmundem se stala vrcholem ročníku. Přednášky, videoprojekce, besedy i doprovodné výstavy fotografií přivedly do Kongresového centra na brněnském výstavišti tisíce cestovatelských nadšenců z celé ČR. Prezentovali jsme se také na Slovensku Ve dnech ledna 2009 se na výstavišti Incheba Expo Bratislava uskutečnil 15. mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Ve výstavních halách se představilo 889 vystavovatelů z 35 zemí. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu nám zprostředkovalo účast na veletrhu, a tak jsme měli možnost, pod záštitou Olomouckého kraje a agentury Czech Tourism, prezentovat území místní akční skupiny. Expozice byla řešena nápaditě, tak aby přilákala co možná nejvíce návštěvníků, což zajistily zejména dvě plazmové televize na stánku Czech Tourism a dobře nasvícené fotografie na panelech jednotlivých regionů. Náš vystavovatelský pult byl společný s Olomouckým krajem, jehož propagační materiály zaplnily značnou část plochy. Já osobně jsem zaznamenala největší zájem o mapy cyklotras a o konkrétní typy na výlety. Velice mě překvapil celkový zájem Slováků o Českou Republiku, celé 4 dny bylo u našich stánků spousta lidí, uvedla pracovnice MIC Andrea Merčáková, která MAS na veletrhu zastupovala. Agentura Czech Tourism zajistila také doprovodný program, který zahrnoval moderovanou ochutnávku piva a ochutnávku lázeňských Další fotografie najdete na str. 5 oplatků. V rámci ukázky řemesla byly k dispozici skleněné korálky z Jablonce nad Nisou, které byly volně k dispozici k navlékání. Tato doprovodná akce se setkala s největším ohlasem návštěvníků. Dokonce i já jsem se nechala strhnout a pilně jsem navlékala, s úsměvem přiznává Andrea Merčáková a dodává: Jsem ráda, že jsem dostala možnost účasti na tomto mezinárodním veletrhu a doufám, že těchto příležitostí se mi v budoucnu naskytne více, je to bohatá zkušenost pro mou práci. - red- Fotografie najdete na str. 5

2 strana 2 PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. BIO zemědělská farma JANDRT Vlasmil Soukromá zemědělská BIO farma byla založena a nachází se v Hanušovicích poblíž chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Věnuje se zemědělské činnosti, rostlinné i živočišné výrobě a protože se rozhodla zapojit do systému ekologického zemědělství, musí při své činnosti a výrobě pečlivě dodržovat pravidla ekologického zemědělství. Podle těchto norem se při výrobě nesmí používat umělá hnojiva, chemické postřiky či geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou chována v jejich přirozeném prostředí s možností výběhu na volnou pastvu. Farma vlastní kolem 400 ks hovězího dobytka, 815 hektarů půdy, chová 3 koně. Celkem se o provoz farmy stará 10 pracovníků. Kontakt: BIO zemědělská farma JANDRT Vlastimil Habartická 31 Hanušovice telefon: MAS Horní Pomoraví přispěje k rozvoji podnikání na Zábřežsku V Zábřehu v Domě dětí a mládeže proběhl 22. a 23. ledna 2009 první kurz v rámci projektu Rozvoj podnikání prostřednictvím vzdělávání v regionu Zábřežsko. Projekt byl schválen v době existence MAS Zábřežsko o.p.s., ale po sloučení je realizován již v rámci MAS Horní Pomoraví o.p.s. Prvním tématem byl Venkovský prostor specifikum pro zahájení podnikání. Hlavním cílem bylo přiblížit venkovský prostor a jeho problémy. Docílit uvědomění si účastníků kurzu, co je to venkovský prostor pro ně samotné. A jak využít možnosti, které nám tento prostor nabízí. První den probíhaly diskuze na téma, jak zvelebovat venkov Monitoring dotačních zdrojů pro měsíc únor 2009 Krajský úřad Olomouckého kraje Příspěvky na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH - pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH - opravy a pořízení techniky, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, ochranné pomůcky apod. - do výše 50% předpokládané pořizovací ceny, max. však ,- Kč Termín pro podání žádosti: - do do 12:00 hod Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek jako takový, aby nedocházelo k vysidlování či k odchodu (dojíždění) občanů za prací a službami mimo obec. Zda se tento problém dá řešit pouze rozvojem cestovního ruchu nebo je možnost vytvořit zde mikropodniky s regionálně specifickými produkty a službami. V rámci rozvoje cestovního ruchu navštívili účastníci Informační centrum v Zábřehu a Hanušovicích, kde získali informace o návštěvnosti regionu, skladbě návštěvníků a jejich zájmu o místní atraktivity. Druhý den si měli možnost vyzkoušet vytvořit svůj vlastní podnikatelský záměr. Účastníci byli omezeni zadáním vytvoření podnikatelské příležitosti v obci - výstavba cyklostezky - oprava stávající cyklostezky - do výše 50% skutečně vynaložených nákladů jednotlivé stavby Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací akce, musí být jednoznačně vyjasněny Příspěvky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích do 500 obyvatel. Po vytvoření byly jednotlivé plány diskutovány z hlediska realizovatelnosti. Příští vzdělávací akce bude na téma Cestovní ruch na venkově, čímž volně navážeme na kurz číslo 1, proběhne opět v Zábřehu v Domě dětí a mládeže, v termínu od 19. do 20. února bezpečností prvky na silnicích I., II. a III. třídy ostrůvky, popř. jiná opatření, sloužící k ochraně chodců, nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zřizování přechodů pro chodce v průtazích obcí. - až 1/3 rozpočtu Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - Doklad o projednání navrhované akce s příslušným orgánem Policie ČR, dopravním inspektorátem a příslušným správcem silnic POV v rámci Olomouckého kraje POV je určen pro obce do obyvatel (údaj dle evidence obyvatel MVČR k ). Termín ukončení sběru žádosti je stanoven na POV bude administrovat ORP Zábřeh (popř. ORP Šumperk), odbor rozvoje. Oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a opravami obecního majetku - obecních úřadů, komunikací, škol, sakrálních staveb, veřejných prostranství, veřejného osvětlení a obecního mobiliáře Oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu aktivit, které mají přispět k budování, rozvoji a většímu stmelení venkovských komunit, budování místních partnerství a podpoře sociální integrace venkova, jako faktoru rozvoje kraje. Oblast podpory č. 3 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. Oblast podpory č. 1: - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

3 strana 3 Na tuto oblast podpory je určeno celkem 70 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury v majetku obce - výstavba, rekonstrukce, oprava - místních komunikací a chodníků v majetku obce - veřejného prostranství, autobusových zastávek, zálivů a parkovišť, - budov a sakrálních staveb v majetku obce - veřejného osvětlení a rozhlasu Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 2: - Podpora venkovského společenstva Na tuto oblast podpory je určeno celkem 20 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Svazky obcí - Místní akční skupiny - podpora kulturních, společenských a volnočasových projektů - aktivity v oblasti umění a kultury - živá kultura, výstavy; festivaly apod.; - volnočasové aktivity zejména sportovní a zájmová činnost má-li charakter jednorázových projektů (závody, olympiáda, hasičské soutěže, navazování partnerství); - obnova a zachování tradic, vytváření tradic nových; - společné aktivity realizované v souladu se zpracovaným rozvojovým dokumentem (vzdělávací seminář pro zástupce všech mikroregionů, poradenství) Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 3: - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Výše poskytnuté podpory : Na tuto oblast podpory je určeno celkem 10 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - pořízení územně plánovací dokumentace i jednotlivých fází - zadání, návrh; (koncept) - úprava stávající ÚPD dle 188 zákona č.183/2006 Sb. Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Ministerstvo místního rozvoje Termín podání žádosti u všech níže jmenovaných dotačních titulů: do Program obnovy venkova MMR Zaměření dotace: - obnova a rozvoj venkova Dotační tituly: 1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku oceněné modrou, zelenou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení - dotace až 80% 2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci do obyvatel - svazky obcí - akce a výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně podílejí zaměření na: - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - úprava veřejných prostranství - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočaskové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) - dotace až 70%, min ,- Kč - max ,- Kč 3) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova do obyvatel - svazky obcí - prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova - dotace až 70% - max ,- Kč 4) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci do obyvatel - svazky obcí obnova staveb - kaple, kaplička - socha - boží muka, kříž - úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč 5) Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti do obyvatel, která má na svém katastru min. 4% obyvatel romského etnika - obnova a údržba občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.) - vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč Více na: Podpory MMR v oblas bydlení 1) Podpora regenerace panelových sídlišť, na jejichž území se nachází panelové sídliště - zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části - výstavba dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních komunikací, vybudování protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přestavba sídlištích kotelen na ušlechtilá paliva, - úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami - max. 70% rozpočtových nákladů 2) Podpora výstavby technické infrastruktury - výstavba dopravní a technické infrastruktury - pozemní komunikace (místní komunikace III. a IV. třídy; účelové komunikace - vodovod (místní vedení 2. a 3.kategorie rozvodné vodovodní sítě)

4 strana 4 - kanalizace (místní vedení 2. a 3. kategorie rozvodné stokové sítě) a) pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt b) vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt/(rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu 3) Podpora výstavby podporovaných bytů - výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (osoby v nepříznivé situaci věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti) - podporované byty nájemní určené k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty v domě zvláštního určení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem - vstupní byty sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nemají přístup k bydlení Možné realizovat formou: - výstavby, stavebních úprav, nástavba, přístavby, stavební úpravy bytu nebo bytového domu - pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt - vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt / (rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova I Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou a pro rostlinou výrobu Tj. stáje, výstavba a rekonstrukce, pastevní areály, haly pro chov drůbeže, jímky na kejdu a odpadní vody, hnojiště, stavby pro skladování krmiv a steliv I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství (v oblasti využití bioplynu) dále viz. pravidla - zemědělský podnikatel, který podniká v souladu se zákonem o zemědělství - 60% je-li žadatel mladý zemědělec ve znevýhodněných oblastech - 50% je-li žadatel zemědělec ze znevýhodněné oblasti nebo je-li mladým zemědělcem - 40% ostatní zemědělci - Min. částka na projekt 100 tis. Kč, max. částka 30 mil. Kč I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců - investice v zemědělské výrobě (v rámci živočišné, rostlinné výroby, stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemku, stavby,.) Žadatel - mladý začínající zemědělský podnikatel (nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé) a má minimální zemědělskou kvalifikaci - Dotace ,- Kč ve 2 splátkách. - Výše první splátky: max ,- Kč po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody. - Výše druhé splátky: max ,- Kč po předložení Žádosti o proplacení I.3.4. Využívání poradenských služeb - krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména crosscompliance a správné zemědělské praxe, také z oblasti norem životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Dále také k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními - podpora vlastníkům a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy (lesnicko-environmnentální opatření) - zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, vlastník nebo nájemce lesa, případně obce, svazky obcí - Maximálně 60-80% způsobilých výdajů.žadatel žádá 80%, Ministerstvo může snížit až na 60%. - Maximálně však EUR (tj. cca 40 tis. Kč) III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - diverzifikace činností nezemědělské povahy - výstavba a modernizace bioplynové stanice max.30% dotace - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - zemědělský podnikatel - 60% je-li žadatel malý podnik - 50% je-li žadatel střední podnik - 40% je-li žadatel velký podnik - Minimální způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - zakládání a rozvoj mikropodniku - výstavba a modernizace bioplynové stanice - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona o zemědělství - U oblasti podpory a) max. 60% - Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt Operační program Rybářství - investice do akvakultury - investice do zpracování a uvádění rybích produktů na trh. Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod. - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha - pro fyzické nebo právnické osoby mikropodnik, malý a střední podnik max. do 60% - pro ostatní fyzické nebo právnické osoby - max. do 30% - Minimální způsobilé dotace ,- Kč maximální 30 mil. Kč na projekt Zpracovala A. Bartošová

5 strana 5 Úspěšné žádos přinesly regionu téměř jednadvacet milionu korun V roce 2008 bylo přes místní akční skupinu zažádáno o podporu celkem 33 projektů. Úspěšné žádosti o dotace pak přinesly regionu tis. Kč. O podporu svých projektů žádaly přes místní akční skupinu nejvíce obce, - tj. 60% z celkového počtu podaných žádostí, dále pak neziskové organizace (21%) a školy (15%). V minulém roce byl poměrně malý zájem z řad podnikatelských subjektů, kteří se s možností podání žádosti o dotaci na podporu svého projektu teprve seznamovali a zahajovali poměrně náročnou přípravu podkladů k žádosti. Nárůst podnikatelských projektů administrovaných přes MAS tak očekáváme až v letošním roce. Mezi žádostmi se objevily projekty na podporu sportovní a kulturní činnosti, obnovu památek, rekonstrukce obecních objektů, opravy místních komunikací a také projekty určené dětem výstavba dětských hřišť či zkvalitnění výuky na školách. Téměř polovina připravených projektů (48%) patří mezi projekty tzv. měkké, které jsou zaměřené na sportovní, kulturní činnosti a vzdělávání. Druhá nepatrně větší polovina patří mezi projekty tvrdé infrastrukturální, zaměřené na rekonstrukce, stavby, obnovu komunikací, budov v této oblasti bylo také získáno 96% z celkových dotačních zdrojů, které doputovaly do regionu. Oblas, ve kterých se žádalo Úspěšnost podaných projektů 0,25 24% přidělené dotace nepřidělené dotace počet podaných žádostí 0,2 0,15 0,1 0,05 18% 18% 15% 13% 6% 6% Staré Město Branná 0 školství, volný čas dě sport obnova obecních objeků infrastruktura kultura památky ostatní Jindřichov Žadatelé dotací Hanušovice 21% Kopřivná 60% 15% 4% Ruda nad Moravou Štíty obce neziskové organizace školy podnikatelé Jedlí Zborov Měsíc leden je ve znamení žádos o podporu památek, kultury a sportu Rovensko Brníčko Zábřeh Zvole Kamenná V prvním měsíci roku 2009 jsme připravili celkem 15 žádostí, které souhrnně požadují 3 mil. Kč, jako podporu na připravované akce v oblasti sportu, kultury, obnovy kulturních památek a také výstavby dvou dětských hřišť. Dalším připravovaným projektům jsme poskytovali poradenské služby, v případech, kdy žadatel zpracoval žádost samostatně. O dotaci žádali především sportovní kluby na podporu celoroční sportovní činnosti, také obce na obnovu církevních památek a podporu připravovaných kulturních akcí.

6 strana 6 FOTOSTRANA - Regiontour 2009 Brno a ITF Slovakiatour 2009 Regiontour 2009 ITF Slovakiatour 2009 K jedné z mnoha doprovodných činností Regiontouru patřilo rýžování zlata. Veletrhu ITF Slovakiatour se zúčastnili kolegové z Východní Moravy. Město Pelhřimov představilo své kuriozity. Součásí výstavy byly mimo jiné ukázky řemeslných prací. Beseda a autogramiáda Miroslava Zikmunda se stala vrcholem 12. ročníku festivalu filmů a fotografií GO KAMERA Foto: Michaela Kulíšková Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu byla egyptská expozice jednou z nejnápadnějších.

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí VYHLÁŠENÍ VÝZVY VYHLÁŠENÍ VÝZVY Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí, sídlo: Proseč pod Ještědem pracoviště: Proseč pod Ještědem 89 IČO: vyhlašuje v souladu

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Obsah. Základy podnikání 1

Obsah. Základy podnikání 1 [Zadejte text.] Obsah Začínající podnikatelé... 4 1. Dotace pro obce... 5 Jednotlivé dotační programy:... 5 A. OBECNÍ INFRASTRUKTURA A VZHLED OBCÍ... 5 B. VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA... 5 C. OBČANSKÉ

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015 Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-- 22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více