MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009"

Transkript

1 Číslo 3 4. února 2009 Ročník I. MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 Ve dnech 15. až 18. ledna se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Akce se zúčastnilo 1270 vystavovatelů z 31 zemí na ploše m 2. Veletrh Regiontour představil turistickou nabídku všech krajů České republiky, tuzemských regionů, měst, incomingovch agentur a také regionů z okolních zemí. Zásluhou prezentace nabídky všech slovenských krajů se poprvé stal veletrh skutečně československým. Veletrh GO se zaměřil na výjezdovou turistiku. Vedle cestovních kanceláří a agentur se zúčastnili poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních OBSAH MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil veletrhu Regiontour a ITF Slovakiatour...str. 1 Monitoring dotačních zdrojů na měsíc únor...str. 2 Představení členů MAS Horní Pomoraví o.p.s....str. 2 Úspěšné žádos...str. 5 Fotostrana...str. 6 CO NAJDETE NA WEBU Rozvoj podnikání na venkově v regionu Zábřežsko - prezentace 1. kurzu MAS Horní Pomoraví prezentovala své území na veletrhu Regiontour v Brně Od 15. do 18. ledna probíhal na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu REGION TOUR, kterého se zúčastnil i MAS Horní Pomoraví. destinacích a zahraniční turistické centrály. Ve stánku Olomouckého kraje se prezentovaly jednotlivé regiony a v letošním roce poprvé i území Horního Pomoraví. Největší zájem z řad návštěvníků byl o cyklomapy a také o informace týkající se lyžařských center v oblasti Jeseníků. Ve stánku Olomouckého kraje pokřtil hejtman Martin Tesařík nový propagační materiál nazvaný Morava a Slezsko region plný chutí a zážitků. Nejvýznamnější akcí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl čtyřdenní 12. festival filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tematikou GO KAMERA Hlavním tématem byla Legenda Hanzelka Zikmund, beseda a autogramiáda s Miroslavem Zikmundem se stala vrcholem ročníku. Přednášky, videoprojekce, besedy i doprovodné výstavy fotografií přivedly do Kongresového centra na brněnském výstavišti tisíce cestovatelských nadšenců z celé ČR. Prezentovali jsme se také na Slovensku Ve dnech ledna 2009 se na výstavišti Incheba Expo Bratislava uskutečnil 15. mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Ve výstavních halách se představilo 889 vystavovatelů z 35 zemí. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu nám zprostředkovalo účast na veletrhu, a tak jsme měli možnost, pod záštitou Olomouckého kraje a agentury Czech Tourism, prezentovat území místní akční skupiny. Expozice byla řešena nápaditě, tak aby přilákala co možná nejvíce návštěvníků, což zajistily zejména dvě plazmové televize na stánku Czech Tourism a dobře nasvícené fotografie na panelech jednotlivých regionů. Náš vystavovatelský pult byl společný s Olomouckým krajem, jehož propagační materiály zaplnily značnou část plochy. Já osobně jsem zaznamenala největší zájem o mapy cyklotras a o konkrétní typy na výlety. Velice mě překvapil celkový zájem Slováků o Českou Republiku, celé 4 dny bylo u našich stánků spousta lidí, uvedla pracovnice MIC Andrea Merčáková, která MAS na veletrhu zastupovala. Agentura Czech Tourism zajistila také doprovodný program, který zahrnoval moderovanou ochutnávku piva a ochutnávku lázeňských Další fotografie najdete na str. 5 oplatků. V rámci ukázky řemesla byly k dispozici skleněné korálky z Jablonce nad Nisou, které byly volně k dispozici k navlékání. Tato doprovodná akce se setkala s největším ohlasem návštěvníků. Dokonce i já jsem se nechala strhnout a pilně jsem navlékala, s úsměvem přiznává Andrea Merčáková a dodává: Jsem ráda, že jsem dostala možnost účasti na tomto mezinárodním veletrhu a doufám, že těchto příležitostí se mi v budoucnu naskytne více, je to bohatá zkušenost pro mou práci. - red- Fotografie najdete na str. 5

2 strana 2 PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. BIO zemědělská farma JANDRT Vlasmil Soukromá zemědělská BIO farma byla založena a nachází se v Hanušovicích poblíž chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Věnuje se zemědělské činnosti, rostlinné i živočišné výrobě a protože se rozhodla zapojit do systému ekologického zemědělství, musí při své činnosti a výrobě pečlivě dodržovat pravidla ekologického zemědělství. Podle těchto norem se při výrobě nesmí používat umělá hnojiva, chemické postřiky či geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou chována v jejich přirozeném prostředí s možností výběhu na volnou pastvu. Farma vlastní kolem 400 ks hovězího dobytka, 815 hektarů půdy, chová 3 koně. Celkem se o provoz farmy stará 10 pracovníků. Kontakt: BIO zemědělská farma JANDRT Vlastimil Habartická 31 Hanušovice telefon: MAS Horní Pomoraví přispěje k rozvoji podnikání na Zábřežsku V Zábřehu v Domě dětí a mládeže proběhl 22. a 23. ledna 2009 první kurz v rámci projektu Rozvoj podnikání prostřednictvím vzdělávání v regionu Zábřežsko. Projekt byl schválen v době existence MAS Zábřežsko o.p.s., ale po sloučení je realizován již v rámci MAS Horní Pomoraví o.p.s. Prvním tématem byl Venkovský prostor specifikum pro zahájení podnikání. Hlavním cílem bylo přiblížit venkovský prostor a jeho problémy. Docílit uvědomění si účastníků kurzu, co je to venkovský prostor pro ně samotné. A jak využít možnosti, které nám tento prostor nabízí. První den probíhaly diskuze na téma, jak zvelebovat venkov Monitoring dotačních zdrojů pro měsíc únor 2009 Krajský úřad Olomouckého kraje Příspěvky na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH - pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH - opravy a pořízení techniky, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, ochranné pomůcky apod. - do výše 50% předpokládané pořizovací ceny, max. však ,- Kč Termín pro podání žádosti: - do do 12:00 hod Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek jako takový, aby nedocházelo k vysidlování či k odchodu (dojíždění) občanů za prací a službami mimo obec. Zda se tento problém dá řešit pouze rozvojem cestovního ruchu nebo je možnost vytvořit zde mikropodniky s regionálně specifickými produkty a službami. V rámci rozvoje cestovního ruchu navštívili účastníci Informační centrum v Zábřehu a Hanušovicích, kde získali informace o návštěvnosti regionu, skladbě návštěvníků a jejich zájmu o místní atraktivity. Druhý den si měli možnost vyzkoušet vytvořit svůj vlastní podnikatelský záměr. Účastníci byli omezeni zadáním vytvoření podnikatelské příležitosti v obci - výstavba cyklostezky - oprava stávající cyklostezky - do výše 50% skutečně vynaložených nákladů jednotlivé stavby Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací akce, musí být jednoznačně vyjasněny Příspěvky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích do 500 obyvatel. Po vytvoření byly jednotlivé plány diskutovány z hlediska realizovatelnosti. Příští vzdělávací akce bude na téma Cestovní ruch na venkově, čímž volně navážeme na kurz číslo 1, proběhne opět v Zábřehu v Domě dětí a mládeže, v termínu od 19. do 20. února bezpečností prvky na silnicích I., II. a III. třídy ostrůvky, popř. jiná opatření, sloužící k ochraně chodců, nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zřizování přechodů pro chodce v průtazích obcí. - až 1/3 rozpočtu Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - Doklad o projednání navrhované akce s příslušným orgánem Policie ČR, dopravním inspektorátem a příslušným správcem silnic POV v rámci Olomouckého kraje POV je určen pro obce do obyvatel (údaj dle evidence obyvatel MVČR k ). Termín ukončení sběru žádosti je stanoven na POV bude administrovat ORP Zábřeh (popř. ORP Šumperk), odbor rozvoje. Oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a opravami obecního majetku - obecních úřadů, komunikací, škol, sakrálních staveb, veřejných prostranství, veřejného osvětlení a obecního mobiliáře Oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu aktivit, které mají přispět k budování, rozvoji a většímu stmelení venkovských komunit, budování místních partnerství a podpoře sociální integrace venkova, jako faktoru rozvoje kraje. Oblast podpory č. 3 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. Oblast podpory č. 1: - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

3 strana 3 Na tuto oblast podpory je určeno celkem 70 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury v majetku obce - výstavba, rekonstrukce, oprava - místních komunikací a chodníků v majetku obce - veřejného prostranství, autobusových zastávek, zálivů a parkovišť, - budov a sakrálních staveb v majetku obce - veřejného osvětlení a rozhlasu Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 2: - Podpora venkovského společenstva Na tuto oblast podpory je určeno celkem 20 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Svazky obcí - Místní akční skupiny - podpora kulturních, společenských a volnočasových projektů - aktivity v oblasti umění a kultury - živá kultura, výstavy; festivaly apod.; - volnočasové aktivity zejména sportovní a zájmová činnost má-li charakter jednorázových projektů (závody, olympiáda, hasičské soutěže, navazování partnerství); - obnova a zachování tradic, vytváření tradic nových; - společné aktivity realizované v souladu se zpracovaným rozvojovým dokumentem (vzdělávací seminář pro zástupce všech mikroregionů, poradenství) Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 3: - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Výše poskytnuté podpory : Na tuto oblast podpory je určeno celkem 10 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - pořízení územně plánovací dokumentace i jednotlivých fází - zadání, návrh; (koncept) - úprava stávající ÚPD dle 188 zákona č.183/2006 Sb. Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Ministerstvo místního rozvoje Termín podání žádosti u všech níže jmenovaných dotačních titulů: do Program obnovy venkova MMR Zaměření dotace: - obnova a rozvoj venkova Dotační tituly: 1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku oceněné modrou, zelenou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení - dotace až 80% 2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci do obyvatel - svazky obcí - akce a výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně podílejí zaměření na: - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - úprava veřejných prostranství - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočaskové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) - dotace až 70%, min ,- Kč - max ,- Kč 3) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova do obyvatel - svazky obcí - prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova - dotace až 70% - max ,- Kč 4) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci do obyvatel - svazky obcí obnova staveb - kaple, kaplička - socha - boží muka, kříž - úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč 5) Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti do obyvatel, která má na svém katastru min. 4% obyvatel romského etnika - obnova a údržba občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.) - vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč Více na: Podpory MMR v oblas bydlení 1) Podpora regenerace panelových sídlišť, na jejichž území se nachází panelové sídliště - zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části - výstavba dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních komunikací, vybudování protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přestavba sídlištích kotelen na ušlechtilá paliva, - úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami - max. 70% rozpočtových nákladů 2) Podpora výstavby technické infrastruktury - výstavba dopravní a technické infrastruktury - pozemní komunikace (místní komunikace III. a IV. třídy; účelové komunikace - vodovod (místní vedení 2. a 3.kategorie rozvodné vodovodní sítě)

4 strana 4 - kanalizace (místní vedení 2. a 3. kategorie rozvodné stokové sítě) a) pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt b) vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt/(rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu 3) Podpora výstavby podporovaných bytů - výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (osoby v nepříznivé situaci věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti) - podporované byty nájemní určené k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty v domě zvláštního určení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem - vstupní byty sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nemají přístup k bydlení Možné realizovat formou: - výstavby, stavebních úprav, nástavba, přístavby, stavební úpravy bytu nebo bytového domu - pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt - vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt / (rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova I Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou a pro rostlinou výrobu Tj. stáje, výstavba a rekonstrukce, pastevní areály, haly pro chov drůbeže, jímky na kejdu a odpadní vody, hnojiště, stavby pro skladování krmiv a steliv I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství (v oblasti využití bioplynu) dále viz. pravidla - zemědělský podnikatel, který podniká v souladu se zákonem o zemědělství - 60% je-li žadatel mladý zemědělec ve znevýhodněných oblastech - 50% je-li žadatel zemědělec ze znevýhodněné oblasti nebo je-li mladým zemědělcem - 40% ostatní zemědělci - Min. částka na projekt 100 tis. Kč, max. částka 30 mil. Kč I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců - investice v zemědělské výrobě (v rámci živočišné, rostlinné výroby, stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemku, stavby,.) Žadatel - mladý začínající zemědělský podnikatel (nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé) a má minimální zemědělskou kvalifikaci - Dotace ,- Kč ve 2 splátkách. - Výše první splátky: max ,- Kč po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody. - Výše druhé splátky: max ,- Kč po předložení Žádosti o proplacení I.3.4. Využívání poradenských služeb - krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména crosscompliance a správné zemědělské praxe, také z oblasti norem životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Dále také k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními - podpora vlastníkům a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy (lesnicko-environmnentální opatření) - zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, vlastník nebo nájemce lesa, případně obce, svazky obcí - Maximálně 60-80% způsobilých výdajů.žadatel žádá 80%, Ministerstvo může snížit až na 60%. - Maximálně však EUR (tj. cca 40 tis. Kč) III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - diverzifikace činností nezemědělské povahy - výstavba a modernizace bioplynové stanice max.30% dotace - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - zemědělský podnikatel - 60% je-li žadatel malý podnik - 50% je-li žadatel střední podnik - 40% je-li žadatel velký podnik - Minimální způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - zakládání a rozvoj mikropodniku - výstavba a modernizace bioplynové stanice - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona o zemědělství - U oblasti podpory a) max. 60% - Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt Operační program Rybářství - investice do akvakultury - investice do zpracování a uvádění rybích produktů na trh. Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod. - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha - pro fyzické nebo právnické osoby mikropodnik, malý a střední podnik max. do 60% - pro ostatní fyzické nebo právnické osoby - max. do 30% - Minimální způsobilé dotace ,- Kč maximální 30 mil. Kč na projekt Zpracovala A. Bartošová

5 strana 5 Úspěšné žádos přinesly regionu téměř jednadvacet milionu korun V roce 2008 bylo přes místní akční skupinu zažádáno o podporu celkem 33 projektů. Úspěšné žádosti o dotace pak přinesly regionu tis. Kč. O podporu svých projektů žádaly přes místní akční skupinu nejvíce obce, - tj. 60% z celkového počtu podaných žádostí, dále pak neziskové organizace (21%) a školy (15%). V minulém roce byl poměrně malý zájem z řad podnikatelských subjektů, kteří se s možností podání žádosti o dotaci na podporu svého projektu teprve seznamovali a zahajovali poměrně náročnou přípravu podkladů k žádosti. Nárůst podnikatelských projektů administrovaných přes MAS tak očekáváme až v letošním roce. Mezi žádostmi se objevily projekty na podporu sportovní a kulturní činnosti, obnovu památek, rekonstrukce obecních objektů, opravy místních komunikací a také projekty určené dětem výstavba dětských hřišť či zkvalitnění výuky na školách. Téměř polovina připravených projektů (48%) patří mezi projekty tzv. měkké, které jsou zaměřené na sportovní, kulturní činnosti a vzdělávání. Druhá nepatrně větší polovina patří mezi projekty tvrdé infrastrukturální, zaměřené na rekonstrukce, stavby, obnovu komunikací, budov v této oblasti bylo také získáno 96% z celkových dotačních zdrojů, které doputovaly do regionu. Oblas, ve kterých se žádalo Úspěšnost podaných projektů 0,25 24% přidělené dotace nepřidělené dotace počet podaných žádostí 0,2 0,15 0,1 0,05 18% 18% 15% 13% 6% 6% Staré Město Branná 0 školství, volný čas dě sport obnova obecních objeků infrastruktura kultura památky ostatní Jindřichov Žadatelé dotací Hanušovice 21% Kopřivná 60% 15% 4% Ruda nad Moravou Štíty obce neziskové organizace školy podnikatelé Jedlí Zborov Měsíc leden je ve znamení žádos o podporu památek, kultury a sportu Rovensko Brníčko Zábřeh Zvole Kamenná V prvním měsíci roku 2009 jsme připravili celkem 15 žádostí, které souhrnně požadují 3 mil. Kč, jako podporu na připravované akce v oblasti sportu, kultury, obnovy kulturních památek a také výstavby dvou dětských hřišť. Dalším připravovaným projektům jsme poskytovali poradenské služby, v případech, kdy žadatel zpracoval žádost samostatně. O dotaci žádali především sportovní kluby na podporu celoroční sportovní činnosti, také obce na obnovu církevních památek a podporu připravovaných kulturních akcí.

6 strana 6 FOTOSTRANA - Regiontour 2009 Brno a ITF Slovakiatour 2009 Regiontour 2009 ITF Slovakiatour 2009 K jedné z mnoha doprovodných činností Regiontouru patřilo rýžování zlata. Veletrhu ITF Slovakiatour se zúčastnili kolegové z Východní Moravy. Město Pelhřimov představilo své kuriozity. Součásí výstavy byly mimo jiné ukázky řemeslných prací. Beseda a autogramiáda Miroslava Zikmunda se stala vrcholem 12. ročníku festivalu filmů a fotografií GO KAMERA Foto: Michaela Kulíšková Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu byla egyptská expozice jednou z nejnápadnějších.

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2.

1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. 1 1. ŽADATEL/PŘEDKLADATEL SPL... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ SPL MAS... 3 3.2. ZPŮSOB ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ DO ZPRACOVÁNÍ SPL... 4 3.3. ZAPOJENÍ

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 chotěvice pilníkov suchý důl vrbice Nové členské obce euroregionu glacensis Vážení čtenáři právě probíhají poslední práce k přípravě Fondu mikroprojektů v Euroregionu

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více