MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009"

Transkript

1 Číslo 3 4. února 2009 Ročník I. MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 Ve dnech 15. až 18. ledna se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Akce se zúčastnilo 1270 vystavovatelů z 31 zemí na ploše m 2. Veletrh Regiontour představil turistickou nabídku všech krajů České republiky, tuzemských regionů, měst, incomingovch agentur a také regionů z okolních zemí. Zásluhou prezentace nabídky všech slovenských krajů se poprvé stal veletrh skutečně československým. Veletrh GO se zaměřil na výjezdovou turistiku. Vedle cestovních kanceláří a agentur se zúčastnili poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních OBSAH MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil veletrhu Regiontour a ITF Slovakiatour...str. 1 Monitoring dotačních zdrojů na měsíc únor...str. 2 Představení členů MAS Horní Pomoraví o.p.s....str. 2 Úspěšné žádos...str. 5 Fotostrana...str. 6 CO NAJDETE NA WEBU Rozvoj podnikání na venkově v regionu Zábřežsko - prezentace 1. kurzu MAS Horní Pomoraví prezentovala své území na veletrhu Regiontour v Brně Od 15. do 18. ledna probíhal na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu REGION TOUR, kterého se zúčastnil i MAS Horní Pomoraví. destinacích a zahraniční turistické centrály. Ve stánku Olomouckého kraje se prezentovaly jednotlivé regiony a v letošním roce poprvé i území Horního Pomoraví. Největší zájem z řad návštěvníků byl o cyklomapy a také o informace týkající se lyžařských center v oblasti Jeseníků. Ve stánku Olomouckého kraje pokřtil hejtman Martin Tesařík nový propagační materiál nazvaný Morava a Slezsko region plný chutí a zážitků. Nejvýznamnější akcí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl čtyřdenní 12. festival filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tematikou GO KAMERA Hlavním tématem byla Legenda Hanzelka Zikmund, beseda a autogramiáda s Miroslavem Zikmundem se stala vrcholem ročníku. Přednášky, videoprojekce, besedy i doprovodné výstavy fotografií přivedly do Kongresového centra na brněnském výstavišti tisíce cestovatelských nadšenců z celé ČR. Prezentovali jsme se také na Slovensku Ve dnech ledna 2009 se na výstavišti Incheba Expo Bratislava uskutečnil 15. mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Ve výstavních halách se představilo 889 vystavovatelů z 35 zemí. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu nám zprostředkovalo účast na veletrhu, a tak jsme měli možnost, pod záštitou Olomouckého kraje a agentury Czech Tourism, prezentovat území místní akční skupiny. Expozice byla řešena nápaditě, tak aby přilákala co možná nejvíce návštěvníků, což zajistily zejména dvě plazmové televize na stánku Czech Tourism a dobře nasvícené fotografie na panelech jednotlivých regionů. Náš vystavovatelský pult byl společný s Olomouckým krajem, jehož propagační materiály zaplnily značnou část plochy. Já osobně jsem zaznamenala největší zájem o mapy cyklotras a o konkrétní typy na výlety. Velice mě překvapil celkový zájem Slováků o Českou Republiku, celé 4 dny bylo u našich stánků spousta lidí, uvedla pracovnice MIC Andrea Merčáková, která MAS na veletrhu zastupovala. Agentura Czech Tourism zajistila také doprovodný program, který zahrnoval moderovanou ochutnávku piva a ochutnávku lázeňských Další fotografie najdete na str. 5 oplatků. V rámci ukázky řemesla byly k dispozici skleněné korálky z Jablonce nad Nisou, které byly volně k dispozici k navlékání. Tato doprovodná akce se setkala s největším ohlasem návštěvníků. Dokonce i já jsem se nechala strhnout a pilně jsem navlékala, s úsměvem přiznává Andrea Merčáková a dodává: Jsem ráda, že jsem dostala možnost účasti na tomto mezinárodním veletrhu a doufám, že těchto příležitostí se mi v budoucnu naskytne více, je to bohatá zkušenost pro mou práci. - red- Fotografie najdete na str. 5

2 strana 2 PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. BIO zemědělská farma JANDRT Vlasmil Soukromá zemědělská BIO farma byla založena a nachází se v Hanušovicích poblíž chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Věnuje se zemědělské činnosti, rostlinné i živočišné výrobě a protože se rozhodla zapojit do systému ekologického zemědělství, musí při své činnosti a výrobě pečlivě dodržovat pravidla ekologického zemědělství. Podle těchto norem se při výrobě nesmí používat umělá hnojiva, chemické postřiky či geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou chována v jejich přirozeném prostředí s možností výběhu na volnou pastvu. Farma vlastní kolem 400 ks hovězího dobytka, 815 hektarů půdy, chová 3 koně. Celkem se o provoz farmy stará 10 pracovníků. Kontakt: BIO zemědělská farma JANDRT Vlastimil Habartická 31 Hanušovice telefon: MAS Horní Pomoraví přispěje k rozvoji podnikání na Zábřežsku V Zábřehu v Domě dětí a mládeže proběhl 22. a 23. ledna 2009 první kurz v rámci projektu Rozvoj podnikání prostřednictvím vzdělávání v regionu Zábřežsko. Projekt byl schválen v době existence MAS Zábřežsko o.p.s., ale po sloučení je realizován již v rámci MAS Horní Pomoraví o.p.s. Prvním tématem byl Venkovský prostor specifikum pro zahájení podnikání. Hlavním cílem bylo přiblížit venkovský prostor a jeho problémy. Docílit uvědomění si účastníků kurzu, co je to venkovský prostor pro ně samotné. A jak využít možnosti, které nám tento prostor nabízí. První den probíhaly diskuze na téma, jak zvelebovat venkov Monitoring dotačních zdrojů pro měsíc únor 2009 Krajský úřad Olomouckého kraje Příspěvky na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH - pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH - opravy a pořízení techniky, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, ochranné pomůcky apod. - do výše 50% předpokládané pořizovací ceny, max. však ,- Kč Termín pro podání žádosti: - do do 12:00 hod Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek jako takový, aby nedocházelo k vysidlování či k odchodu (dojíždění) občanů za prací a službami mimo obec. Zda se tento problém dá řešit pouze rozvojem cestovního ruchu nebo je možnost vytvořit zde mikropodniky s regionálně specifickými produkty a službami. V rámci rozvoje cestovního ruchu navštívili účastníci Informační centrum v Zábřehu a Hanušovicích, kde získali informace o návštěvnosti regionu, skladbě návštěvníků a jejich zájmu o místní atraktivity. Druhý den si měli možnost vyzkoušet vytvořit svůj vlastní podnikatelský záměr. Účastníci byli omezeni zadáním vytvoření podnikatelské příležitosti v obci - výstavba cyklostezky - oprava stávající cyklostezky - do výše 50% skutečně vynaložených nákladů jednotlivé stavby Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací akce, musí být jednoznačně vyjasněny Příspěvky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích do 500 obyvatel. Po vytvoření byly jednotlivé plány diskutovány z hlediska realizovatelnosti. Příští vzdělávací akce bude na téma Cestovní ruch na venkově, čímž volně navážeme na kurz číslo 1, proběhne opět v Zábřehu v Domě dětí a mládeže, v termínu od 19. do 20. února bezpečností prvky na silnicích I., II. a III. třídy ostrůvky, popř. jiná opatření, sloužící k ochraně chodců, nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zřizování přechodů pro chodce v průtazích obcí. - až 1/3 rozpočtu Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - Doklad o projednání navrhované akce s příslušným orgánem Policie ČR, dopravním inspektorátem a příslušným správcem silnic POV v rámci Olomouckého kraje POV je určen pro obce do obyvatel (údaj dle evidence obyvatel MVČR k ). Termín ukončení sběru žádosti je stanoven na POV bude administrovat ORP Zábřeh (popř. ORP Šumperk), odbor rozvoje. Oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a opravami obecního majetku - obecních úřadů, komunikací, škol, sakrálních staveb, veřejných prostranství, veřejného osvětlení a obecního mobiliáře Oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu aktivit, které mají přispět k budování, rozvoji a většímu stmelení venkovských komunit, budování místních partnerství a podpoře sociální integrace venkova, jako faktoru rozvoje kraje. Oblast podpory č. 3 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. Oblast podpory č. 1: - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

3 strana 3 Na tuto oblast podpory je určeno celkem 70 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury v majetku obce - výstavba, rekonstrukce, oprava - místních komunikací a chodníků v majetku obce - veřejného prostranství, autobusových zastávek, zálivů a parkovišť, - budov a sakrálních staveb v majetku obce - veřejného osvětlení a rozhlasu Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 2: - Podpora venkovského společenstva Na tuto oblast podpory je určeno celkem 20 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Svazky obcí - Místní akční skupiny - podpora kulturních, společenských a volnočasových projektů - aktivity v oblasti umění a kultury - živá kultura, výstavy; festivaly apod.; - volnočasové aktivity zejména sportovní a zájmová činnost má-li charakter jednorázových projektů (závody, olympiáda, hasičské soutěže, navazování partnerství); - obnova a zachování tradic, vytváření tradic nových; - společné aktivity realizované v souladu se zpracovaným rozvojovým dokumentem (vzdělávací seminář pro zástupce všech mikroregionů, poradenství) Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 3: - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Výše poskytnuté podpory : Na tuto oblast podpory je určeno celkem 10 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - pořízení územně plánovací dokumentace i jednotlivých fází - zadání, návrh; (koncept) - úprava stávající ÚPD dle 188 zákona č.183/2006 Sb. Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Ministerstvo místního rozvoje Termín podání žádosti u všech níže jmenovaných dotačních titulů: do Program obnovy venkova MMR Zaměření dotace: - obnova a rozvoj venkova Dotační tituly: 1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku oceněné modrou, zelenou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení - dotace až 80% 2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci do obyvatel - svazky obcí - akce a výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně podílejí zaměření na: - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - úprava veřejných prostranství - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočaskové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) - dotace až 70%, min ,- Kč - max ,- Kč 3) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova do obyvatel - svazky obcí - prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova - dotace až 70% - max ,- Kč 4) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci do obyvatel - svazky obcí obnova staveb - kaple, kaplička - socha - boží muka, kříž - úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč 5) Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti do obyvatel, která má na svém katastru min. 4% obyvatel romského etnika - obnova a údržba občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.) - vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč Více na: Podpory MMR v oblas bydlení 1) Podpora regenerace panelových sídlišť, na jejichž území se nachází panelové sídliště - zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části - výstavba dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních komunikací, vybudování protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přestavba sídlištích kotelen na ušlechtilá paliva, - úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami - max. 70% rozpočtových nákladů 2) Podpora výstavby technické infrastruktury - výstavba dopravní a technické infrastruktury - pozemní komunikace (místní komunikace III. a IV. třídy; účelové komunikace - vodovod (místní vedení 2. a 3.kategorie rozvodné vodovodní sítě)

4 strana 4 - kanalizace (místní vedení 2. a 3. kategorie rozvodné stokové sítě) a) pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt b) vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt/(rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu 3) Podpora výstavby podporovaných bytů - výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (osoby v nepříznivé situaci věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti) - podporované byty nájemní určené k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty v domě zvláštního určení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem - vstupní byty sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nemají přístup k bydlení Možné realizovat formou: - výstavby, stavebních úprav, nástavba, přístavby, stavební úpravy bytu nebo bytového domu - pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt - vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt / (rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova I Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou a pro rostlinou výrobu Tj. stáje, výstavba a rekonstrukce, pastevní areály, haly pro chov drůbeže, jímky na kejdu a odpadní vody, hnojiště, stavby pro skladování krmiv a steliv I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství (v oblasti využití bioplynu) dále viz. pravidla - zemědělský podnikatel, který podniká v souladu se zákonem o zemědělství - 60% je-li žadatel mladý zemědělec ve znevýhodněných oblastech - 50% je-li žadatel zemědělec ze znevýhodněné oblasti nebo je-li mladým zemědělcem - 40% ostatní zemědělci - Min. částka na projekt 100 tis. Kč, max. částka 30 mil. Kč I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců - investice v zemědělské výrobě (v rámci živočišné, rostlinné výroby, stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemku, stavby,.) Žadatel - mladý začínající zemědělský podnikatel (nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé) a má minimální zemědělskou kvalifikaci - Dotace ,- Kč ve 2 splátkách. - Výše první splátky: max ,- Kč po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody. - Výše druhé splátky: max ,- Kč po předložení Žádosti o proplacení I.3.4. Využívání poradenských služeb - krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména crosscompliance a správné zemědělské praxe, také z oblasti norem životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Dále také k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními - podpora vlastníkům a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy (lesnicko-environmnentální opatření) - zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, vlastník nebo nájemce lesa, případně obce, svazky obcí - Maximálně 60-80% způsobilých výdajů.žadatel žádá 80%, Ministerstvo může snížit až na 60%. - Maximálně však EUR (tj. cca 40 tis. Kč) III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - diverzifikace činností nezemědělské povahy - výstavba a modernizace bioplynové stanice max.30% dotace - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - zemědělský podnikatel - 60% je-li žadatel malý podnik - 50% je-li žadatel střední podnik - 40% je-li žadatel velký podnik - Minimální způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - zakládání a rozvoj mikropodniku - výstavba a modernizace bioplynové stanice - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona o zemědělství - U oblasti podpory a) max. 60% - Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt Operační program Rybářství - investice do akvakultury - investice do zpracování a uvádění rybích produktů na trh. Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod. - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha - pro fyzické nebo právnické osoby mikropodnik, malý a střední podnik max. do 60% - pro ostatní fyzické nebo právnické osoby - max. do 30% - Minimální způsobilé dotace ,- Kč maximální 30 mil. Kč na projekt Zpracovala A. Bartošová

5 strana 5 Úspěšné žádos přinesly regionu téměř jednadvacet milionu korun V roce 2008 bylo přes místní akční skupinu zažádáno o podporu celkem 33 projektů. Úspěšné žádosti o dotace pak přinesly regionu tis. Kč. O podporu svých projektů žádaly přes místní akční skupinu nejvíce obce, - tj. 60% z celkového počtu podaných žádostí, dále pak neziskové organizace (21%) a školy (15%). V minulém roce byl poměrně malý zájem z řad podnikatelských subjektů, kteří se s možností podání žádosti o dotaci na podporu svého projektu teprve seznamovali a zahajovali poměrně náročnou přípravu podkladů k žádosti. Nárůst podnikatelských projektů administrovaných přes MAS tak očekáváme až v letošním roce. Mezi žádostmi se objevily projekty na podporu sportovní a kulturní činnosti, obnovu památek, rekonstrukce obecních objektů, opravy místních komunikací a také projekty určené dětem výstavba dětských hřišť či zkvalitnění výuky na školách. Téměř polovina připravených projektů (48%) patří mezi projekty tzv. měkké, které jsou zaměřené na sportovní, kulturní činnosti a vzdělávání. Druhá nepatrně větší polovina patří mezi projekty tvrdé infrastrukturální, zaměřené na rekonstrukce, stavby, obnovu komunikací, budov v této oblasti bylo také získáno 96% z celkových dotačních zdrojů, které doputovaly do regionu. Oblas, ve kterých se žádalo Úspěšnost podaných projektů 0,25 24% přidělené dotace nepřidělené dotace počet podaných žádostí 0,2 0,15 0,1 0,05 18% 18% 15% 13% 6% 6% Staré Město Branná 0 školství, volný čas dě sport obnova obecních objeků infrastruktura kultura památky ostatní Jindřichov Žadatelé dotací Hanušovice 21% Kopřivná 60% 15% 4% Ruda nad Moravou Štíty obce neziskové organizace školy podnikatelé Jedlí Zborov Měsíc leden je ve znamení žádos o podporu památek, kultury a sportu Rovensko Brníčko Zábřeh Zvole Kamenná V prvním měsíci roku 2009 jsme připravili celkem 15 žádostí, které souhrnně požadují 3 mil. Kč, jako podporu na připravované akce v oblasti sportu, kultury, obnovy kulturních památek a také výstavby dvou dětských hřišť. Dalším připravovaným projektům jsme poskytovali poradenské služby, v případech, kdy žadatel zpracoval žádost samostatně. O dotaci žádali především sportovní kluby na podporu celoroční sportovní činnosti, také obce na obnovu církevních památek a podporu připravovaných kulturních akcí.

6 strana 6 FOTOSTRANA - Regiontour 2009 Brno a ITF Slovakiatour 2009 Regiontour 2009 ITF Slovakiatour 2009 K jedné z mnoha doprovodných činností Regiontouru patřilo rýžování zlata. Veletrhu ITF Slovakiatour se zúčastnili kolegové z Východní Moravy. Město Pelhřimov představilo své kuriozity. Součásí výstavy byly mimo jiné ukázky řemeslných prací. Beseda a autogramiáda Miroslava Zikmunda se stala vrcholem 12. ročníku festivalu filmů a fotografií GO KAMERA Foto: Michaela Kulíšková Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu byla egyptská expozice jednou z nejnápadnějších.

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+ Národní programy regionálního rozvoje - 2014 Přípravy Programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj Den malých obcí - Přerov 27. 2. 2014, Praha 4. 3. 2014 Domácí programy financování Program

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k

Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k Seznam dotačních titulů Olomouckého kraje pro rok 2016 aktualizace k 2. 6. 2016 A) Dotační programy vyhlašované dle schváleného vzorového dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji se

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Celostátní setkání MA21 v rámci Letní školy NSZM ČR v Prachaticích Ing. Petr Osvald Náměstek ministra pro regionální a kohezní politiku Ministerstvo pro

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Prezentace 1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A DOTACÍ Ing. Jaroslav Brzák Ing. Radmila Fingerová Ing. Arch. Veronika Zahrádková Realizace projektů školních zahrad možnosti financování

Více

Strategie CLLD Národní dotační programy

Strategie CLLD Národní dotační programy Strategie CLLD Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR David Koppitz České Budějovice, 28. 8. 2015 Programové období 2014+ Územní dimenze podle Dohody Územní dimenze je chápána jako

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov

HVĚZDONICE 56, CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, Benešov HVĚZDONICE 56, 257 24 CHOCERADY kancelář: Posázaví o.p.s., Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov Zápis č. 7/2013 výboru ze zasedání svazku obcí Malé Posázaví dne 12. 12. 2012 v 17 hodin - Čerčany Program

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

Programové období Na co bude možné žádat?

Programové období Na co bude možné žádat? Programové období 2014-2020+ Na co bude možné žádat? Na co bude možné žádat příštím programovém období? Operační programy, přes které bude možné žádat dotace přes MAS v programovém období 2014 2020: IROP

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE XI. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Program rozvoje venkova jako cíl tvorby nových pracovních příležitostí a hospodářského rozvoje v obcích Program prezentace Program rozvoje venkova ČR

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) PROGRAMOVÝ RÁMEC FIN. ALOKACE: cca 42 500 000 Kč Fiche 1 BEZPEČNOST DOPRAVY A CYKLODOPRAVA Bezbariérový přístup zastávek Zvuková

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Podpora obnovy rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Podpora obnovy rozvoje venkova 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Cíl podprogramu: Podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí Příjemci podpory: obce do 3 tis. obyv./ svazky obcí Dotace: 50 až 70% z

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: , tel.: , fax: , GSM:

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: ,  tel.: , fax: , GSM: Základní informace Obecně prospěšná společnost Sídlo společnosti: Hanušovice Kancelář Zábřeh: Zábřeh web: www.hornipomoravi.eu, Email: info@hornipomoravi.eu Spolupráce: Počet obcí: 46 Počet obyvatel: 50

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev. Červen 2008 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 Specifikace výzev Červen 2008 Číslo výzvy 1.1-04 1 Regionální infrastruktura a dostupnost 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016

Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Účelové znaky vyhlašované Olomouckým krajem pro rok 2016 Rezervy Olomouckého kraje 00001 Rezerva Olomouckého kraje 00002 Rezerva na neplnění daňových příjmů 00003 Rezerva na financování investičních akcí

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

e)paní Bryknarová zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR v roce 2011 ve výši 6 261,00 Kč. - splněno

e)paní Bryknarová zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR v roce 2011 ve výši 6 261,00 Kč. - splněno ZÁPIS z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 6/2011 Mikroregionu Tábor konaného dne 8.12.2011 od 15,00 hod. v Rovensku pod Troskami, na Paldě ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příležitosti pro region v období MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Příležitosti pro region v období MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro region v období 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Klára Dostálová náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Hradec Králové, 16. října 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Evropská

Více

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství I.1.2. Investice do lesů I.1.2.1

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Aktuální informace Národní dotační tituly na rok 2017

Aktuální informace Národní dotační tituly na rok 2017 Aktuální informace Národní dotační tituly na rok 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Výboru pro udržitelné municipality RVUR,

Více

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice,

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, 7.12.2016 Integrovaný operační program IROP-1 Bezpečná doprava Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání,

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Klára Dostálová náměstkyně ministryně pro řízení sekce regionálního rozvoje Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Podpora obnovy

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více