MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009"

Transkript

1 Číslo 3 4. února 2009 Ročník I. MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil Regiontouru 2009 Ve dnech 15. až 18. ledna se na brněnském výstavišti konaly tradiční veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Akce se zúčastnilo 1270 vystavovatelů z 31 zemí na ploše m 2. Veletrh Regiontour představil turistickou nabídku všech krajů České republiky, tuzemských regionů, měst, incomingovch agentur a také regionů z okolních zemí. Zásluhou prezentace nabídky všech slovenských krajů se poprvé stal veletrh skutečně československým. Veletrh GO se zaměřil na výjezdovou turistiku. Vedle cestovních kanceláří a agentur se zúčastnili poskytovatelé služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních OBSAH MAS Horní Pomoraví se poprvé zúčastnil veletrhu Regiontour a ITF Slovakiatour...str. 1 Monitoring dotačních zdrojů na měsíc únor...str. 2 Představení členů MAS Horní Pomoraví o.p.s....str. 2 Úspěšné žádos...str. 5 Fotostrana...str. 6 CO NAJDETE NA WEBU Rozvoj podnikání na venkově v regionu Zábřežsko - prezentace 1. kurzu MAS Horní Pomoraví prezentovala své území na veletrhu Regiontour v Brně Od 15. do 18. ledna probíhal na brněnském výstavišti veletrh cestovního ruchu REGION TOUR, kterého se zúčastnil i MAS Horní Pomoraví. destinacích a zahraniční turistické centrály. Ve stánku Olomouckého kraje se prezentovaly jednotlivé regiony a v letošním roce poprvé i území Horního Pomoraví. Největší zájem z řad návštěvníků byl o cyklomapy a také o informace týkající se lyžařských center v oblasti Jeseníků. Ve stánku Olomouckého kraje pokřtil hejtman Martin Tesařík nový propagační materiál nazvaný Morava a Slezsko region plný chutí a zážitků. Nejvýznamnější akcí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl čtyřdenní 12. festival filmů, fotografií a publikací s cestovatelskou tematikou GO KAMERA Hlavním tématem byla Legenda Hanzelka Zikmund, beseda a autogramiáda s Miroslavem Zikmundem se stala vrcholem ročníku. Přednášky, videoprojekce, besedy i doprovodné výstavy fotografií přivedly do Kongresového centra na brněnském výstavišti tisíce cestovatelských nadšenců z celé ČR. Prezentovali jsme se také na Slovensku Ve dnech ledna 2009 se na výstavišti Incheba Expo Bratislava uskutečnil 15. mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Ve výstavních halách se představilo 889 vystavovatelů z 35 zemí. Jeseníky Sdružení cestovního ruchu nám zprostředkovalo účast na veletrhu, a tak jsme měli možnost, pod záštitou Olomouckého kraje a agentury Czech Tourism, prezentovat území místní akční skupiny. Expozice byla řešena nápaditě, tak aby přilákala co možná nejvíce návštěvníků, což zajistily zejména dvě plazmové televize na stánku Czech Tourism a dobře nasvícené fotografie na panelech jednotlivých regionů. Náš vystavovatelský pult byl společný s Olomouckým krajem, jehož propagační materiály zaplnily značnou část plochy. Já osobně jsem zaznamenala největší zájem o mapy cyklotras a o konkrétní typy na výlety. Velice mě překvapil celkový zájem Slováků o Českou Republiku, celé 4 dny bylo u našich stánků spousta lidí, uvedla pracovnice MIC Andrea Merčáková, která MAS na veletrhu zastupovala. Agentura Czech Tourism zajistila také doprovodný program, který zahrnoval moderovanou ochutnávku piva a ochutnávku lázeňských Další fotografie najdete na str. 5 oplatků. V rámci ukázky řemesla byly k dispozici skleněné korálky z Jablonce nad Nisou, které byly volně k dispozici k navlékání. Tato doprovodná akce se setkala s největším ohlasem návštěvníků. Dokonce i já jsem se nechala strhnout a pilně jsem navlékala, s úsměvem přiznává Andrea Merčáková a dodává: Jsem ráda, že jsem dostala možnost účasti na tomto mezinárodním veletrhu a doufám, že těchto příležitostí se mi v budoucnu naskytne více, je to bohatá zkušenost pro mou práci. - red- Fotografie najdete na str. 5

2 strana 2 PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. BIO zemědělská farma JANDRT Vlasmil Soukromá zemědělská BIO farma byla založena a nachází se v Hanušovicích poblíž chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Věnuje se zemědělské činnosti, rostlinné i živočišné výrobě a protože se rozhodla zapojit do systému ekologického zemědělství, musí při své činnosti a výrobě pečlivě dodržovat pravidla ekologického zemědělství. Podle těchto norem se při výrobě nesmí používat umělá hnojiva, chemické postřiky či geneticky modifikované organismy. Zvířata jsou chována v jejich přirozeném prostředí s možností výběhu na volnou pastvu. Farma vlastní kolem 400 ks hovězího dobytka, 815 hektarů půdy, chová 3 koně. Celkem se o provoz farmy stará 10 pracovníků. Kontakt: BIO zemědělská farma JANDRT Vlastimil Habartická 31 Hanušovice telefon: MAS Horní Pomoraví přispěje k rozvoji podnikání na Zábřežsku V Zábřehu v Domě dětí a mládeže proběhl 22. a 23. ledna 2009 první kurz v rámci projektu Rozvoj podnikání prostřednictvím vzdělávání v regionu Zábřežsko. Projekt byl schválen v době existence MAS Zábřežsko o.p.s., ale po sloučení je realizován již v rámci MAS Horní Pomoraví o.p.s. Prvním tématem byl Venkovský prostor specifikum pro zahájení podnikání. Hlavním cílem bylo přiblížit venkovský prostor a jeho problémy. Docílit uvědomění si účastníků kurzu, co je to venkovský prostor pro ně samotné. A jak využít možnosti, které nám tento prostor nabízí. První den probíhaly diskuze na téma, jak zvelebovat venkov Monitoring dotačních zdrojů pro měsíc únor 2009 Krajský úřad Olomouckého kraje Příspěvky na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH - pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH - opravy a pořízení techniky, spojové prostředky, věcné prostředky požární ochrany, ochranné pomůcky apod. - do výše 50% předpokládané pořizovací ceny, max. však ,- Kč Termín pro podání žádosti: - do do 12:00 hod Příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu a opravy cyklostezek jako takový, aby nedocházelo k vysidlování či k odchodu (dojíždění) občanů za prací a službami mimo obec. Zda se tento problém dá řešit pouze rozvojem cestovního ruchu nebo je možnost vytvořit zde mikropodniky s regionálně specifickými produkty a službami. V rámci rozvoje cestovního ruchu navštívili účastníci Informační centrum v Zábřehu a Hanušovicích, kde získali informace o návštěvnosti regionu, skladbě návštěvníků a jejich zájmu o místní atraktivity. Druhý den si měli možnost vyzkoušet vytvořit svůj vlastní podnikatelský záměr. Účastníci byli omezeni zadáním vytvoření podnikatelské příležitosti v obci - výstavba cyklostezky - oprava stávající cyklostezky - do výše 50% skutečně vynaložených nákladů jednotlivé stavby Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací akce, musí být jednoznačně vyjasněny Příspěvky vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích do 500 obyvatel. Po vytvoření byly jednotlivé plány diskutovány z hlediska realizovatelnosti. Příští vzdělávací akce bude na téma Cestovní ruch na venkově, čímž volně navážeme na kurz číslo 1, proběhne opět v Zábřehu v Domě dětí a mládeže, v termínu od 19. do 20. února bezpečností prvky na silnicích I., II. a III. třídy ostrůvky, popř. jiná opatření, sloužící k ochraně chodců, nebo opatření sloužící ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu, zřizování přechodů pro chodce v průtazích obcí. - až 1/3 rozpočtu Termín pro podání žádosti: - do !!! Podmínka: - Doklad o projednání navrhované akce s příslušným orgánem Policie ČR, dopravním inspektorátem a příslušným správcem silnic POV v rámci Olomouckého kraje POV je určen pro obce do obyvatel (údaj dle evidence obyvatel MVČR k ). Termín ukončení sběru žádosti je stanoven na POV bude administrovat ORP Zábřeh (popř. ORP Šumperk), odbor rozvoje. Oblast podpory č. 1 je zaměřena na podporu projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a opravami obecního majetku - obecních úřadů, komunikací, škol, sakrálních staveb, veřejných prostranství, veřejného osvětlení a obecního mobiliáře Oblast podpory č. 2 je zaměřena na podporu aktivit, které mají přispět k budování, rozvoji a většímu stmelení venkovských komunit, budování místních partnerství a podpoře sociální integrace venkova, jako faktoru rozvoje kraje. Oblast podpory č. 3 je zaměřena na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. Oblast podpory č. 1: - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

3 strana 3 Na tuto oblast podpory je určeno celkem 70 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury v majetku obce - výstavba, rekonstrukce, oprava - místních komunikací a chodníků v majetku obce - veřejného prostranství, autobusových zastávek, zálivů a parkovišť, - budov a sakrálních staveb v majetku obce - veřejného osvětlení a rozhlasu Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 2: - Podpora venkovského společenstva Na tuto oblast podpory je určeno celkem 20 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Svazky obcí - Místní akční skupiny - podpora kulturních, společenských a volnočasových projektů - aktivity v oblasti umění a kultury - živá kultura, výstavy; festivaly apod.; - volnočasové aktivity zejména sportovní a zájmová činnost má-li charakter jednorázových projektů (závody, olympiáda, hasičské soutěže, navazování partnerství); - obnova a zachování tradic, vytváření tradic nových; - společné aktivity realizované v souladu se zpracovaným rozvojovým dokumentem (vzdělávací seminář pro zástupce všech mikroregionů, poradenství) Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Oblast podpory č. 3: - Podpora zpracování územně plánovací dokumentace Výše poskytnuté podpory : Na tuto oblast podpory je určeno celkem 10 % z celkového objemu finančních prostředků Programu obnovy venkova Olomouckého kraje roku Obce do obyvatel na území Olomouckého kraje. - pořízení územně plánovací dokumentace i jednotlivých fází - zadání, návrh; (koncept) - úprava stávající ÚPD dle 188 zákona č.183/2006 Sb. Výše příspěvku: - Minimální částka: ,- Kč - Maximální částka: ,- Kč - Procentní sazba: maximálně do 60 % celkových způsobilých výdajů projektu Ministerstvo místního rozvoje Termín podání žádosti u všech níže jmenovaných dotačních titulů: do Program obnovy venkova MMR Zaměření dotace: - obnova a rozvoj venkova Dotační tituly: 1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku oceněné modrou, zelenou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce a výstavba místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení - dotace až 80% 2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci do obyvatel - svazky obcí - akce a výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě se děti a mládež prokazatelně podílejí zaměření na: - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - úprava veřejných prostranství - obnova a zřizování veřejné zeleně - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočaskové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) - dotace až 70%, min ,- Kč - max ,- Kč 3) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova do obyvatel - svazky obcí - prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova - podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova - dotace až 70% - max ,- Kč 4) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci do obyvatel - svazky obcí obnova staveb - kaple, kaplička - socha - boží muka, kříž - úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč 5) Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti do obyvatel, která má na svém katastru min. 4% obyvatel romského etnika - obnova a údržba občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení) - rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.) - vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. - dotace až 70%, - min ,- Kč - max ,- Kč Více na: Podpory MMR v oblas bydlení 1) Podpora regenerace panelových sídlišť, na jejichž území se nachází panelové sídliště - zpracování regulačního plánu panelového sídliště nebo jeho části - výstavba dopravní a technické infrastruktury včetně sanace spojek místních automobilových komunikací, pěších komunikací, veřejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování nových spojek místních komunikací, vybudování protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, sanace a doplnění veřejného osvětlení, přestavba sídlištích kotelen na ušlechtilá paliva, - úprava veřejných prostranství, sanace stávajících a zřizování nových dětských hřišť s pískovišti, průlezkami a parkovými odpočinkovými plochami a lavičkami - max. 70% rozpočtových nákladů 2) Podpora výstavby technické infrastruktury - výstavba dopravní a technické infrastruktury - pozemní komunikace (místní komunikace III. a IV. třídy; účelové komunikace - vodovod (místní vedení 2. a 3.kategorie rozvodné vodovodní sítě)

4 strana 4 - kanalizace (místní vedení 2. a 3. kategorie rozvodné stokové sítě) a) pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt b) vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt/(rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu 3) Podpora výstavby podporovaných bytů - výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení (osoby v nepříznivé situaci věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti) - podporované byty nájemní určené k sociálnímu bydlení - pečovatelské byty v domě zvláštního určení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem - vstupní byty sociální bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nemají přístup k bydlení Možné realizovat formou: - výstavby, stavebních úprav, nástavba, přístavby, stavební úpravy bytu nebo bytového domu - pečovatelský byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt - vstupní byt (výstavba) max ,- Kč na jeden byt / (rekonstrukce max ,- Kč na jeden byt ,- Kč bonus při výstavbě nízkoenergetického bytu Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova I Modernizace zemědělských podniků - stavby a technologie pro živočišnou a pro rostlinou výrobu Tj. stáje, výstavba a rekonstrukce, pastevní areály, haly pro chov drůbeže, jímky na kejdu a odpadní vody, hnojiště, stavby pro skladování krmiv a steliv I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství (v oblasti využití bioplynu) dále viz. pravidla - zemědělský podnikatel, který podniká v souladu se zákonem o zemědělství - 60% je-li žadatel mladý zemědělec ve znevýhodněných oblastech - 50% je-li žadatel zemědělec ze znevýhodněné oblasti nebo je-li mladým zemědělcem - 40% ostatní zemědělci - Min. částka na projekt 100 tis. Kč, max. částka 30 mil. Kč I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců - investice v zemědělské výrobě (v rámci živočišné, rostlinné výroby, stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemku, stavby,.) Žadatel - mladý začínající zemědělský podnikatel (nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé) a má minimální zemědělskou kvalifikaci - Dotace ,- Kč ve 2 splátkách. - Výše první splátky: max ,- Kč po posouzení podnikatelského plánu a podpisu Dohody. - Výše druhé splátky: max ,- Kč po předložení Žádosti o proplacení I.3.4. Využívání poradenských služeb - krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který poskytuje poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky, zejména crosscompliance a správné zemědělské praxe, také z oblasti norem životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Dále také k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními - podpora vlastníkům a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy (lesnicko-environmnentální opatření) - zemědělský podnikatel - fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, vlastník nebo nájemce lesa, případně obce, svazky obcí - Maximálně 60-80% způsobilých výdajů.žadatel žádá 80%, Ministerstvo může snížit až na 60%. - Maximálně však EUR (tj. cca 40 tis. Kč) III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - diverzifikace činností nezemědělské povahy - výstavba a modernizace bioplynové stanice max.30% dotace - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - zemědělský podnikatel - 60% je-li žadatel malý podnik - 50% je-li žadatel střední podnik - 40% je-li žadatel velký podnik - Minimální způsobilé výdaje ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - zakládání a rozvoj mikropodniku - výstavba a modernizace bioplynové stanice - výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny - výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona o zemědělství - U oblasti podpory a) max. 60% - Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ,- Kč jsou v záměru a) Kč jsou v záměru b) Kč jsou v záměru c) Kč jsou v záměru d) Kč na projekt Operační program Rybářství - investice do akvakultury - investice do zpracování a uvádění rybích produktů na trh. Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod. - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše - žadatelé obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha - pro fyzické nebo právnické osoby mikropodnik, malý a střední podnik max. do 60% - pro ostatní fyzické nebo právnické osoby - max. do 30% - Minimální způsobilé dotace ,- Kč maximální 30 mil. Kč na projekt Zpracovala A. Bartošová

5 strana 5 Úspěšné žádos přinesly regionu téměř jednadvacet milionu korun V roce 2008 bylo přes místní akční skupinu zažádáno o podporu celkem 33 projektů. Úspěšné žádosti o dotace pak přinesly regionu tis. Kč. O podporu svých projektů žádaly přes místní akční skupinu nejvíce obce, - tj. 60% z celkového počtu podaných žádostí, dále pak neziskové organizace (21%) a školy (15%). V minulém roce byl poměrně malý zájem z řad podnikatelských subjektů, kteří se s možností podání žádosti o dotaci na podporu svého projektu teprve seznamovali a zahajovali poměrně náročnou přípravu podkladů k žádosti. Nárůst podnikatelských projektů administrovaných přes MAS tak očekáváme až v letošním roce. Mezi žádostmi se objevily projekty na podporu sportovní a kulturní činnosti, obnovu památek, rekonstrukce obecních objektů, opravy místních komunikací a také projekty určené dětem výstavba dětských hřišť či zkvalitnění výuky na školách. Téměř polovina připravených projektů (48%) patří mezi projekty tzv. měkké, které jsou zaměřené na sportovní, kulturní činnosti a vzdělávání. Druhá nepatrně větší polovina patří mezi projekty tvrdé infrastrukturální, zaměřené na rekonstrukce, stavby, obnovu komunikací, budov v této oblasti bylo také získáno 96% z celkových dotačních zdrojů, které doputovaly do regionu. Oblas, ve kterých se žádalo Úspěšnost podaných projektů 0,25 24% přidělené dotace nepřidělené dotace počet podaných žádostí 0,2 0,15 0,1 0,05 18% 18% 15% 13% 6% 6% Staré Město Branná 0 školství, volný čas dě sport obnova obecních objeků infrastruktura kultura památky ostatní Jindřichov Žadatelé dotací Hanušovice 21% Kopřivná 60% 15% 4% Ruda nad Moravou Štíty obce neziskové organizace školy podnikatelé Jedlí Zborov Měsíc leden je ve znamení žádos o podporu památek, kultury a sportu Rovensko Brníčko Zábřeh Zvole Kamenná V prvním měsíci roku 2009 jsme připravili celkem 15 žádostí, které souhrnně požadují 3 mil. Kč, jako podporu na připravované akce v oblasti sportu, kultury, obnovy kulturních památek a také výstavby dvou dětských hřišť. Dalším připravovaným projektům jsme poskytovali poradenské služby, v případech, kdy žadatel zpracoval žádost samostatně. O dotaci žádali především sportovní kluby na podporu celoroční sportovní činnosti, také obce na obnovu církevních památek a podporu připravovaných kulturních akcí.

6 strana 6 FOTOSTRANA - Regiontour 2009 Brno a ITF Slovakiatour 2009 Regiontour 2009 ITF Slovakiatour 2009 K jedné z mnoha doprovodných činností Regiontouru patřilo rýžování zlata. Veletrhu ITF Slovakiatour se zúčastnili kolegové z Východní Moravy. Město Pelhřimov představilo své kuriozity. Součásí výstavy byly mimo jiné ukázky řemeslných prací. Beseda a autogramiáda Miroslava Zikmunda se stala vrcholem 12. ročníku festivalu filmů a fotografií GO KAMERA Foto: Michaela Kulíšková Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu byla egyptská expozice jednou z nejnápadnějších.

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+

Národní programy regionálního rozvoje - 2014. Přípravy Programového období 2014+ Národní programy regionálního rozvoje - 2014 Přípravy Programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj Den malých obcí - Přerov 27. 2. 2014, Praha 4. 3. 2014 Domácí programy financování Program

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Celostátní setkání MA21 v rámci Letní školy NSZM ČR v Prachaticích Ing. Petr Osvald Náměstek ministra pro regionální a kohezní politiku Ministerstvo pro

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategie CLLD Národní dotační programy

Strategie CLLD Národní dotační programy Strategie CLLD Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR David Koppitz České Budějovice, 28. 8. 2015 Programové období 2014+ Územní dimenze podle Dohody Územní dimenze je chápána jako

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice

Členská schůze MAS Krajina srdce. 31.5.2012 Mladá Vožice Členská schůze MAS Krajina srdce 31.5.2012 Mladá Vožice Program schůze 1. Zpráva z konference v Bruselu 2. Výroční zpráva za rok 2011 3. Zpráva o hospodaření 4. Územní působnost MAS Krajina srdce 5. Výzvy

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

e)paní Bryknarová zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR v roce 2011 ve výši 6 261,00 Kč. - splněno

e)paní Bryknarová zaplatí Obci Nová Ves nad Popelkou náklady spojené s činností MR v roce 2011 ve výši 6 261,00 Kč. - splněno ZÁPIS z veřejného zasedání shromáždění zástupců č. 6/2011 Mikroregionu Tábor konaného dne 8.12.2011 od 15,00 hod. v Rovensku pod Troskami, na Paldě ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Dotace Evropské unie 2007 2013. Příležitost pro obce a města

Dotace Evropské unie 2007 2013. Příležitost pro obce a města Dotace Evropské unie 2007 2013 Příležitost pro obce a města Mgr. Jan Blecha Senior poradce, vedoucí projektového týmu RAVEN EU Advisory, a.s. Vyškov, 11. 3. 2008 Možnosti čerpání finančních zdrojů Evropské

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche č. 10 Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku 1. I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 2. Cíl Fiche Cílem Fiche je pomocí zavádění

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest

Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011. Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Možnosti čerpání dotací pro podnikatele v roce 2011 Dotační možnosti pro podnikatele mimo programy CzechInvest Žlutice, 11. 10. 2011 Oblast podpory: Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER

Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Obsah Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská 6. VÝZVA MASVHV prosinec 2012 Ing. Šárka Kamencová Mgr. Petra Zádilská 6.VÝZVA MASVHV Vyhlášení výzvy: 2.12.2012 Příjem ţádostí: 4.1.2012-18.1.2012 Výše alokace: 3 350 000,- Kč Vyhlášené Fiche: FICHE 1

Více

Libereckého kraje pro rozvoj venkova

Libereckého kraje pro rozvoj venkova Dotační programy Libereckého kraje pro rozvoj venkova ORVZŽP P administruje: GRANTOVÝ FOND 1. Program obnovy venkova neinvestiční (program č.. 17) 2. Zpracování urbanistických studií a územních plánů (program

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost Místní akční skupiny vychází z prioritní osy 4 IROP Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU (IROP) (aktuální verze IROP schválená 4. 6. 2015) KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Činnost

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více