Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

2 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 A. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Zřizovatel školy: Město Blansko, právní forma: obec, IČO , nám. Svobody 3/32, Blansko Ředitel školy: jméno, příjmení: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, Cihlářská 17, Blansko Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola telefon, fax, , www stránky: , b. Úplné školy 1.stupeň 2.stupeň Školní rok 2013/2014 Celkem (stav zahajovací výkaz k ) Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,13 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 54 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou základní školu (učitelé v přepočtených úvazcích): - včetně spec. tříd: 14,97 d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. ANO Školská rada má 6 členů. Předseda Martin Štěpánek. B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu ŠVP, Škola plná pohody 531 / Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - b. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy),

3 b. 1 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,2 c. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem fyz. 3 / přepoč. 2,86 Z činnosti školní družiny : činnost turistického kroužku d. Mateřská škola, která je součástí základní školy MŠ Počet tříd MŠ počet dětí v MŠ počet učitelek Celkem 2 50 fyz. 4 / přepoč. 3,81 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o pracovnících školy - uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 26,66 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 24,77 / 28 88,46 % / 100 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 3 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 (odchod do starobního důchodu) 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy do 35 let let - 12 nad 50 let 1 6 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 4 24 Rodičovská dovolená - 1

4 D. Údaje o přijímacím řízení na střední školu, o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 1.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU SŠ s uměl. z. 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 24 Nižší ročník 2 Celkem 26 Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 19 z.+8 vyř.= 27 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2012/2013: Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/2014: odkladů odkladů E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

5 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, ,00 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: 0 průměr na jednoho žáka: 0,00. 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) -3 žáci (Jiří Nejezchleb 3.A, Erik Meluzín 6.B, Maxmilián Beránek 8.A). a) mimoškolní aktivity Další údaje o škole - exkurze Planetárium Brno - exkurze BVV, ZOO Brno - exkurze do firem a podniků regionu Blansko - exkurze do firmy ŠKODA AUTO, a.s. - exkurze na Úřad práce v Blansku - účast na atletických závodech, seriálech - návštěva Moravského zemského muzea v Brně - workshop Galerie města Blanska - pravidelné návštěvy divadelních představení Brno nejméně 2x za období školního roku, - Den dětí - environmentální výchova v praxi - besedy se zástupci samosprávy, ochránci přírody - Den otevřených dveří, Mikuláš recitační soutěž - vánoční koncert sbor školy - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Blansku na nám. Republiky - Den Země úklid Moravského krasu - Den zdraví, Evropský den jazyků - beseda na téma drog - Karnevalové rojení na 1. stupni a v MŠ - setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol - vystoupení souboru Kaštánek, vystoupení kytaristů ze ZUŠ - beseda s příslušníky městské policie, státní policie, ukázky jejich činnosti a výstroje, výzbroje - recitační přehlídka Městská knihovna Blansko - velikonoční soutěž, Masopustní karneval, muzikálové představení - vzdělávací program Planeta Země 3000 populárně naučné přírodovědně zeměpisné programy - Pochod podzimním lese - beseda se záchranáři - beseda se zdravotníky - zařazení do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V - exkurze do podniků a firem s akcentem na dělnická povolání - beseda na téma Volba povolání - exkurze městská knihovna - exkurze žáků do Prahy - beseda Moravský kras - ukázková akce Policie ČR a záchranných složek - Burza volného času - sběrové dny - humanitární sbírka víček pro Kubíčka - lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz - edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti - vzdělávání cizinců - výchovné programy v lesní školce Jezírko a v arboretu Křtiny

6 b) účast školy na soutěžích a olympiádách - Velké Opatovice olympiáda prvních ročníků 1. místo škola hoši atletický čtyřboj 3., 4. místo dívky atletický čtyřboj 1., 2. místo hoši běh na 400 m 1., 35. místo dívky běh na 400 m 1., 5. místo hoši - hod kriketovým míčkem 1., 30. místo dívky hod kriketovým míčkem 4., 18. místo hoši běh na 50 m 14., 25. místo dívky běh na 50 m 2., 4. místo hoši skok z místa 30., 35. místo dívky skok z místa 21., 22. místo - Městská knihovna Blansko recitační soutěž - přehlídka - okresní přebor žáků základních škol v bowlingu - 1. místo - aerobik kategorie I místo, 4. místo - Školský pohár ČP ve florbalu pro žáky I. stupně Olomouc - 6. místo na Moravě - Velké Opatovice olympiáda prvních ročníků běh na 50 m - 3. místo - běh na 400 m - 3. místo - florbal O pohár Atlasu místo ročník pohybových skladeb (1.a 2. třídy) - 2. místo - okresní přebor ve volejbalu starší žáci - 4. místo - - Pohár rozhlasu okresní kolo skok vysoký skok daleký štafeta 4x60 m - 1. místo - 1. místo - 2. místo - Pohár krále Jiřího z Kunštátu štafeta starší žáci - 3. místo - družstvo starší žáci - 1. místo - Kunštátská laťka - skok vysoký 1. místo 2. místo 2. místo - Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo I. kategorie družstva 1. místo jednotlivci 1. místo 2. místo 6. místo 19. místo II. kategorie družstva A 2. místo - družstvo B 6. místo jednotlivci 2. místo 5. místo 8. místo 10., 24., 29., 43. místo Krajské kolo dopravní soutěže družstva - 4. místo

7 - jednotlivci - 1. místo ročník recitační přehlídky Městská knihovna Blansko - okresní kolo olympiády v dějepise 26. místo 28. místo - okresní kolo olympiády v českém jazyce 9. místo - okresní kolo Pythagoriády, 6. ročník 1. místo - okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z6 kategorie Z6 1. místo - okresní kolo zeměpisné olympiády Z (8) 3. místo - okresní kolo zeměpisné olympiády A 1. místo - krajské kolo zeměpisné olympiády A 3. místo F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu 1. Stručně analyzujte preventivní program - hledisko cíle výchova ke zdravému životnímu stylu - prevence - volnočasové aktivity (35 % zapojení žáků) - hledisko aktivit - pedagogové vzdělávání, předávání informací Vzdělávání pedagogů v oblasti: školní metodik prevence vzdělávání, předávání informací Aktivity pro žáky: jiné kulturní akce k PP dlouhodobé programy PP zájmové kroužky besedy : celodenní aktivity: - den otevřených dveří - Den dětí - úklid Moravského krasu - spolupráce s MŠ ( sportovní den, kouzelná tabule) - Olympiáda dětí a mládeže - účast na sportovních soutěžích - olympiády Čj, Aj, M, Bi, D, Z - recitační soutěž - dopravní a zdravotní soutěže pobytové akce - výlety - LVK - exkurze organizační řád, besedy, LVK, Den dětí, Den zdraví, sportovní den, informační nástěnka, konzultační hodiny metodika, sportovní soutěže a olympiády - rodiče seznámení s MPP na 1. rodičovské schůzce, informace na internetu, zapojení do školních akcí - hledisko očekávaných výsledků (ovlivňuje psychosociální klima ve škole, kázeň a prospěch; zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech; zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu rizikového chování žáků) upevňování vztahů v třídních kolektivech, učitel žák, učitel rodič

8 1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání pravidelná setkání metodiků prevence pravidelná setkání metodiků prevence pravidelná setkání metodiků prevence Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov 2. Uveďte specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny: 1. Specifická prevence - preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Termín konání třída Název programu Realizátor programu A DDH - výuka Centrum pro silniční dopravu A. Kubínová A, 2.B Dopravní výchova Policie ČR - por. Mgr. Iva Šebková A,B Bezpečně v kyberprostotu Policie ČR - por. Mgr. Iva Šebková A Burza středních škol město Blansko A Beseda se zástupcem středních škol A Beseda - volba povolání A. Citroëna Boskovice A, 1.B Zdravé zoubky dm - drogerie A První pomoc Český červený kříž Blansko - Mojmír Vágner A Bolest nemoc jménem šikana Elim Letovice Pavel Kotouček A Sex, AIDS a vztahy Elim Letovice Pavel Kotouček A DDH dopravní hřiště Centrum pro silniční dopravu - A. Kubínová B Bolest nemoc jménem šikana Elim Letovice Pavel Kotouček A Pravá tvář Facebooku Elim Letovice Pavel Kotouček B DDH výuka dopravní výchova Centrum pro silniční dopravu - A. Kubínová Den s Policií ČR Policie ČR Počet oddělení školní družiny Počet zapojených dětí Nespecifická prevence - jednorázové volnočasové aktivity, projekty apod. Jednodenní akce Pobytové akce Den otevřených dveří Úklid Moravského krasu Sportovní soutěže Školní výlety LVK

9 Projekty Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Zlaté české ručičky Učíme se efektivně Za vzděláním společně datum téma garant třída Každý svého zdraví strůjce Liga proti rakovině 4.B, 2. B, 3. B Bezpečně v kyberprostoru Policie ČR 5.A Dopravní výchova DDH 4.A Dopravní výchova DDH 4.B Dopravní výchova Policie ČR 2.A,B Burza SŠ Odbor školství, MěÚ Blansko 8.A, 9.A Beseda Zimovčák 1. a 2. stupeň Zdravé zoubky 1.A, 1.B Dopravní výchova DDH 4.A Dopravní výchova DDH 4.B První pomoc Zdravotnická záchranná služba Dopravní kroužek Volba povolání Úřad práce Blansko 8.B Čas proměn 6.A, 7.A První pomoc Zdravotnická záchranná služba 7.A Den s policií ČR Policie ČR, Městská policie Blansko 2.A 3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano Ne věk Celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření X 0,3% Záškoláctví X - Šikana X 0,6 % Gambling X - Kriminalita X 0,3% Rasismus X - Jiné (týrané dítě) X - uveďte v % Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 Čj - Nj UJEP Brno FF školní metodik prevence 1 VŠ 1-5, specializační studium ŠMP MU Brno PdF + spec. ped. Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání na PPP

10 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci Výchovný poradce Školní metodik prevence Školní psycholog Školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : VP: Pravidelná setkání metodiků a vých. poradců na PPP a SŠ. ŠMP: Pravidelná setkání metodiků prevence, PPP pravidelná setkání metodiků prevence - Mgr.Blanka Bendová Charita Blansko - Npor. Chládek z Preventivně informační skupiny Policie Blansko - kyberšikana 4.10., 5.10., , Seminář Bezpečně v kyberprostoru společně proti šikaně - Mgr. Jan Čoupek (Městská policie Brno) - Por. Mgr. Zdeňka Procházková (KŘP JmK) - Kpt. Mgr. Roman Mráka (KŘP JmK) - Michal Hodovský Školní speciální pedagog: pravidelná konzultace na škole dle plánu a potřeby 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení 2. 1 ADHD 4. 1 SPVCH 5. 1 SVPU 6., 8. 2 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem - - G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu PZP Jak pečovat o žáky mimořádně nadané. akreditace MŠMT č.j / Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro pokročilé. akreditace MŠMT č.j. 2

11 18 700/ DPS Studium pro výchovné poradce. Akreditace MŠMT č.j / Doplňková činnost v příspěvkových organizacích. akreditace MŠMT č.j / Nový občanský zákoník se zaměřením na školství. akreditace MVČR č.j. AK/PV-668/ Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí. akreditace MŠMT č.j / Tablet jako pomocník učitele. Akreditace MŠMT č.j. 6235/ Problémy v oblasti výchovné činnosti školy-práva, povinnosti a odpovědnost školy, rodičů, 1 dětí a žáků. akreditace MŠMT č.j / Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ. akreditace č.j / Celkem Romský asistent: (ANO/NE) Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): pedagogický 20/40/1,20/40/1. I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ V období školního roku 2013/2014 neproběhla v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 žádná kontrola ze strany ČŠI. V období školního roku 2013/2014 proběhla na základě pověření č. 162/ veřejnosprávní kontrola na místě MŠMT v době od do doby nezbytně nutné u níže uvedeného subjektu s reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ realizovaného příjemcem dotace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kontrolní orgán: MŠMT, odbor 40 Odbor kontrol na místě OP VK, Karmelitská 7, Praha 1 Předmět kontroly: Ověření souladu postupů příjemce s pravidly OP VK, Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 5480/21/7.1.4/2012 a souvisejícími právními předpisy při realizaci projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Učíme se efektivně. Kontrolované období: od data zahájení projektu do 18.listopadu Při kontrole hodin inovací výuky v rámci šablon klíčových aktivit I/2, II/2 a III/2 bylo zjištěno, že zápisy v třídních knihách a záznamových arších jsou vedeny přehledně, uvedeno je i téma příslušné hodiny. Všechny kontrolované hodiny odučeny. Kontrolou vzdělávacích materiálů v šablonách klíčových aktivit I/2, II/2 a III/2 bylo zjištěno, že materiály splňují požadavky uvedené v Příručce pro základní školy žadatele a příjemce. Kontrolou projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ bylo zjištěno, že nedochází k duplicitě výstupů klíčových aktivit s ostatními projekty realizovanými příjemcem dotace v rámci OP VK. Závěr: Provedenou veřejnosprávní kontrolou na místě bylo zjištěno, že výstupy a indikátory deklarované v monitorovacích zprávách jsou v souladu se skutečným stavem a že příjemce dotace při realizaci projektu dodržuje pravidla stanovená Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce. Na základě předložených dokladů bylo kontrolou na místě ověřeno, že příjemce postupuje v souladu s pravidly pro publicitu, tj. v souladu s bodem 9, část II Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5480/21/7.1.4/2012. J. Základní údaje o hospodaření školy Viz. Výroční zpráva část ekonomická za rok K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do mezinárodních programů. L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 se 1 pracovnice školy zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Mgr. Jana Wingová, studium výchovného poradenství.

12 M. Údaje předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název výzvy: Jihomoravský kraj Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Projekt byl ukončen, realizován ke dni V současná době realizujeme aktivity v rámci udržitelnosti projektu. Druhý projekt, s názvem Za vzděláním společně, jsme ukončili V duchu projektu rozvíjíme vzdělávací aktivity i v následujícím období. Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název výzvy: Jihomoravský kraj výzva č. 4 pro GP Oblast podpory 1.2 Název projektu: Za vzděláním společně Projekt byl zahájen a bude ukončen ke dni V měsíci červenci 2011 ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 podala žádost o čerpání prostředků z operačního programu OPVK pro oblast podpory 1.1 zvyšování kvality ve vzdělávání pro projekt Zlaté české ručičky. Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název výzvy: Jihomoravský kraj- Výzva č.1 pro GP-oblast podpory 1.1 Název projektu: Zlaté české ručičky. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/ Projekt byl zahájen a byl ukončen Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název výzvy: Oblast podpory 1.4 Zlepšování podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Učíme se efektivně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Projekt byl zahájen a bude ukončen Jako partner jsme vstoupili do projektu realizovaného příjemcem dotace Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Kohoutova 4, Brno, tel.: Vstup do projektu je pro naši školu bez finanční dotace či spoluúčasti. Název projektu: Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/ Cílem projektu je vznik diagnosticko-intervenčního programu, který vytvoří pedagogickou diagnostiku, diagnostiku pro poradenská zařízení a metodiky vzdělávacích, podpůrných a intervenčních postupů pro individuální a skupinovou práci se žáky. Součástí bude také realizace kurzů pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení. Spolupracující školy budou mít při zařazování do kurzů a poskytování výsledných materiálů přednost.

13 N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni, probíhají pravidelná setkání (schůzky) a předseda ZO se účastní porad vedení. O. Mateřská škola Mateřská škola je dvoutřídní. Její kapacita je 50 dětí, tedy ve dvou třídách 2x25 dětí. Od byla kapacita mateřské školy navýšena na dobu určitou na 55 dětí (Sluníčka 27 dětí a Motýlci 28 dětí) do Mateřská škola má zcela naplněnou kapacitu. Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 33 dětí do předškolního vzdělávání. Spolupráce školy s dalšími subjekty 1) Spolupráce s Galerií Blansko Spolupráce s Galerií Blansko má již dlouholetou tradici. Škola využívá programovou nabídku k rozšíření výchovně vzdělávací práce. Mezi žáky a učiteli jsou velice oblíbené výstavy Vánoce, Velikonoce. Tyto jsou spojeny s ukázkami lidové tvořivosti. Zajímavé jsou také výtvarné expozice připravované galerií. V dubnu 2014 několikrát navštívili galerii žáci 4.A třídy. 2) Spolupráce s ASK Blansko Naše škola spolupracovala s ASK Blansko zejména při zajištění sportovních soutěží pro žáky základních škol - Pohár rozhlasu. 3) Spolupráce se Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras Letošní akce Den Země 2014 úklid Moravského krasu se konal v měsíci dubnu ( ). Akce se zúčastnilo 18 žáků ze 4.A, B a učitelky Mgr. M. Bláhová, Mgr. J.Horáková. Žáci školy společně se svými učiteli přispěli k ochraně přírody a trvale udržitelnému životu v našem regionu a zejména ke kvalitnímu přírodnímu prostředí v Moravském krasu. 4) Spolupráce se zřizovatelem Škola spolupracuje se zřizovatelem na dobré úrovni. V letošním školním roce besedoval s žáky 9. ročníku místostarosta Ing. Jiří Crha. Vedení školy spolupracuje při řízení školy s jednotlivými odbory městského úřadu. Pracovníci odboru životního prostředí připravili pro žáky několik besed na téma životního prostředí regionu, lesy našeho regionu, vodstvo a rostlinstvo v regionu Blansko. 5) Výchovné koncerty, divadla Žáci školy pod vedením p. učitelky Mgr. H. Dostálové, Mgr. H. Daňková, Mgr. J. Wingová navštívili divadelní představení v Brně. Na nižším stupni navštívili žáci divadlo Radost v Brně ( Mgr. E. Gregorová. Mgr. P. Fojtíková, Mgr. M. Bláhová, Mgr. D. Marťáková, Mgr. P. Peterková). 6) Spolupráce s Městskou knihovnou Již tradičně je tato spolupráce na velice dobré úrovni. Žáci se zúčastnili besedy o činnosti a využití městské knihovny. 7) Spolupráce s PPP Blansko Spolupráce s PPP Blansko je na velmi dobré úrovni. Pro školu pracuje školní psycholog Mgr. Masaříková, která má dohodnuty konzultační dny, ve kterých žákům školy poskytuje odbornou a poradenskou službu. Ve školním roce proběhlo několik schůzek metodiků prevence sociálně patologických jevů, výchovných poradců.

14 8) Spolupráce s Městskou policií Blansko a Policií ČR Městská policie uspořádala setkání pro žáky I.stupně s praktickými ukázkami činnosti. Den s Policií ČR a záchranných složek se konal na hřišti ASK, kde byla žákům předvedena technika a výstroj jednotlivých složek. Do akce se zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně ukázek své činnosti (vyproštění osob z havarovaného vozidla, zásah Speciální pořádkové jednotky Policie ČR, ukázka činnosti jízdní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje). Většina techniky byla pod vedením členů jednotlivých složek dostupná žákům. Policie ČR připravila pro žáky školy besedy k dopravní výchově, dále to byla beseda s názvem Bezpečně v kyberprostoru. 9 )Spolupráce se středními a vysokými školami Praxe na základní škole: Natálie Jarůšková, studentka 2. ročníku, Obchodní akademie Eldo, o.p.s. Střední 59, Brno-pedagogické lyceum d) účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Školní parlament Ve školním roce 2013/2014 pracoval ve škole dětský školní parlament. Předseda D. Pernica 9.A, zástupce předsedy J. Škvařil, 8.A, nástěnkář M. Hlaváčiková 9.A, zpravodaj A. Vaňura 6.B. Jednání dětského parlamentu se konalo během školního roku 7 x. Průměrná docházka na jednání byla 84 %. Dětský parlament měla ve své gesci Mgr. Pavla Ševčíková. Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání a do mateřské školy Dne 5.2. a proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků, bylo vydáno 74 zápisových lístků, nastoupilo do prvního ročníku 61 žáků do tří prvních tříd, 10 odkladů., tři žáci se přestěhovali. Koncem měsíce května proběhla informativní schůzka rodičů, na které jim byly představeny paní učitelky. Dne proběhl na naší základní škole zápis dětí do mateřské školy. Mateřská škola zahájila svoji činnost dnem Prostorově se bude nacházet v 1. patře přístavby školy. Kapacita mateřské školy je od dětí, které budou rozděleny do dvou oddělení. Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 33 dětí. Sběrová činnost V letošním školním roce jsme opět pravidelně sbírali starý papír. Celkem jsme ho nasbírali ve dvou sběrových termínech říjen a květen kg. Počátkem roku 2014 se škola zapojila do humanitární sbírky víčka pro Kubíčka od PET lahví, kterých se v daném období nasbíralo cca 190 kg (do konce června 2014). e) spolupráce školy se Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Vedení školy spolupracuje s paní A. Skoupou při organizaci na vzdělávacích akcích pro pedagogy. f) zapojení školy do projektů Dne škola podala projekt s názvem Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak, název výzvy Jihomoravský kraj Výzva č.2 pro GP oblast podpory 1.1, název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.02/ byl projekt dnem schválen podpisem hejtmana. Tím byl zároveň projekt zahájen. Doba trvání od do Příjemcem dotace je Základní škola Blansko, Dvorská 26 a partnerskými školami jsou Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 a Základní škola Mikulov, Valtická 3. V rámci projektu škola již realizovala výstupy, které vytvořila jako metodický materiál pro žáky, nebo výstupy, které realizovala jako

15 výukový materiál, na kterém se žáci bezprostředně podíleli. Veškerý materiál je umístěn na virtuálním portálu, který je určen pro projekt Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak. Projekt byl již ukončen a v současné době se realizují aktivity udržitelnosti projektu. Od jsem začali realizovat projekt s názvem Za vzděláním společně, projekt byl ukončen V současné době rozvíjíme navazující aktivity na již ukončený projekt. Projekt s názvem Zlaté české ručičky jsme začali realizovat od a byl ukončen dne Naše škola se rovněž zapojila do projektu EU-peníze školám s názvem projektu Učíme se efektivně. Projekt byl zahájen dne a bude ukončen Jako partner se škola zapojila do projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od Dále se naše škola zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/ Dne se naše škola zapojila do projektu jako partner. Po dohodě obou stran byl vytvořen harmonogram výuky, kdy žáci základní školy spolu se svým pedagogem navštěvují dle harmonogramu Střední školu technickou a gastronomickou v Blansku, se sídlem Bezručova 1601/33. Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední školy. Ve školním roce 2013/2014 se výuky na střední škole zúčastnili žáci 8. ročníku naší základní školy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Dne podpisem smlouvy o účasti v projektu vstoupily Střední škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, se sídlem nám. 9. května 2153/2a a Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 do projektu. Základní škola vstoupila do projektu jako partner. Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední školy. Ve školním roce 2013/2014 se výuky na střední škole zúčastňují žáci 9. ročníku naší základní školy. Dále viz. kapitola M. g) péče o talentované žáky Péče o talentované žáky je zajišťována v rámci inovace vyučovacího procesu formou individuálního přístupu a předpisů, doporučení pro žáky mimořádně nadané. Škola nadále pokračuje ve vyhledávání talentovaných žáků především v nižších ročnících, nebráníme se ani tomu, abychom vyšli vstříc i starším žákům, u kterých se projeví nadání později a zvolí si je jako prioritu svého dalšího studia. Talentované žáky se snažíme zapojovat do práce zájmových kroužků, nabízíme přípravu a účast v soutěžích a olympiádách, pravidelně se škola účastní úspěšně i sportovních soutěží. Žáci se realizují v projektech, zajišťujeme pro ně besedy, divadelní představení apod. Stalo se již tradicí, že každým rokem před vánočními svátky na naší škole vystupuje školní hudební sbor, kde společně hudebně talentovaní žáci 1. a 2. stupně naší školy zpívají vánoční koledy a také se sami doprovázejí na různé hudební nástroje. Osvědčuje se nám metoda pomoci nadaných žáků žákům slabším, nadaní mají možnost připravit si vedení části hodiny v předmětu, ve kterém vynikají. Ve školním roce 2013/2014 byl diagnostikovaný jeden žák jako mimořádně nadaný. Jedná se o žáka 2. třídy, jeho nadání se projevuje především v oblasti matematiky. Jeho výuka byla realizována prostřednictvím částečné akcelerace v hodinách matematiky rozvrh byl upraven tak, aby žák mohl docházet do hodiny matematiky do třídy 3. ročníku. Chlape vše zvládá. Dále byli na naší škole diagnostikováni 2 žáci jako sportovně nadaní. Jejich výuka probíhá na základě zpracovaných individuálně-vzdělávacích plánů. Jedná se o jednoho žáka 6. třídy (hokej) a jednoho žáka 8. třídy (atletika). h) péče o zaostávající a problémové žáky Naše škola zajišťuje individuální přístup ke všem žákům, jejichž vzdělávací potřeby se odlišují od běžných podle typu a stupně postižení. Uplatňujeme především formu spolupráce učitel-žák-rodič, v případě prohlubujících se problémů svoláváme jednání výchovné komise za účasti všech stran a snažíme se sjednotit výchovné a vzdělávací postupy. V případě potřeby odborné pomoci se obracíme o spolupráci na specializovaná pracoviště. Dbáme jejich doporučení a na jejich základě a po domluvě s rodiči volíme další výchovné a vzdělávací postupy. V případě doporučení integrace žáka v běžné třídě vypracováváme individuální vzdělávací plány a snažíme se zajistit žákovi pomoc asistenta pedagoga. V letošním roce pracovali s pomocí asistenta dva žáci na prvním stupni školy, jedna žákyně na druhém stupni byla vzdělávána dle IVP bez nutnosti asistence.

16 Jelikož naše škola má poměrně velké množství žáků mongolské národnosti, rýsuje se v příštím roce nutnost zohledňování sociálního znevýhodnění u některých těchto žáků. V rámci péče o zaostávající žáky výchovná poradkyně metodicky vedla práci vyučujících s žáky s IVP integrovaných ve třídách 4.A, 5.A, 6.A a 8.A., dále to byla žákyně s tělesným postižením ve 3.B třídě. Postupy pravidelně projednává s asistentkami pedagoga ve třídách. Programy byly v souladu s dohodou s PPP v Blansku zkontrolovány k třetímu čtvrtletí, zkonzultovány průběžné výsledky a doporučeno nadále postupovat dle navržených IVP viz kontrola PPP Blansko, SPC Brno, Mgr. Kovářová a Mgr. Hlaváčová. Práce s ostatními žáky vyžadující zvláštní péči probíhala ve spolupráci s TU a ostatními vyučujícími jednotlivých předmětů. V současné době se jedná asi o 15 dalších žáků s výukovými problémy. Několik žáků bylo odesláno na návrh vyučujících a se souhlasem rodičů na nové nebo kontrolní vyšetření PPP. Škola se ve všech případech snaží o zpětnou vazbu a pokud ji dostane, začleňuje ji do dalšího programu. Oblast péče o integrované žáky V letošním školním roce probíhala dle doporučení PPP v 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8. a 9. ročníku o 4 žáky s pomocí asistentek pedagoga. Byly pro ně vypracovány IVP, které jsme pravidelně vyhodnocovali a kontrolovali výsledky s PPP. Pravidelně kontrolujeme a upozorňujeme rodiče ostatních žáků s SVPU o nutnosti kontrolních vyšetření žáků. S výsledky vyšetření PPP jsou vždy seznámeni všichni vyučující a dle doporučení PPP zohledňují přístup k žákovi, jeho hodnocení a klasifikaci. Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti Výuka probíhala v pravidelných termínech od ledna do května. Každé dítě absolvovalo se svým rodičem 10 lekcí přímo v budově základní školy. Skupinek se zúčastnilo 33 dětí. Skupinky probíhaly pod vedením učitelek Mgr. M. Loubové, Mgr. M. Bláhové a Mgr. L. Hofírkové. Rodiče zde získali náměty a doporučení pro práci s dětmi v domácím prostředí. Mohli tak využít těchto námětů pro práci v domácím prostředí, a tak dále rozvíjet ne zcela dostačující schopnosti a dovednosti. Hodiny byly zaměřeny na práci v několika následujících oblastech: grafomotorika řeč sluchové vnímání zrakové vnímání prostorová a pravolevá orientace matematické představy Z reakcí rodičů a dětí bylo znát, že skupinky byly pro všechny přínosem. Paní učitelky budoucích prvňáčků se seznámily s dětmi a poznaly, jaké mají děti předpoklady pro zvládání učiva a nároků pro první třídu. Maminky se naučily se svými dětmi více spolupracovat a lépe jim porozumět, odstranit případné nedostatky, které se vyskytly při plnění úkolů. Děti postupně ztratily ostych ze školního prostředí, naučily se pracovat podle pokynů vyučujících a spolupracovat na zadaných úkolech s ostatními dětmi. Děti se touto formou rovněž seznámily se svými učitelkami. Oblast péče o cizojazyčné skupiny žáků Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali na rozvoji jazykových schopností žáků cizinců. Mezi pedagogy Mgr. Bc. D. Krumnikla, Mgr. H.Daňkovou, Mgr. E. Gregorovou a Mgr. H. Dostálovou byli rozděleni žáci cizinci v rámci pracovních skupin. Cílem výuky v těchto skupinách bylo zvýšit úroveň komunikativní schopnosti žáků a přiblížit společenská konverzační témata, reálie. Prohloubit a vštípit jazykové dovednosti a kulturní a společenské zvyklosti. I za tak krátkou dobu byl u většiny žáků znát dílčí pokrok. Je třeba si ale uvědomit, že vzdělávací působení na tyto žáky musí být dlouhodobé a intenzivní a z jejich strany o toto vzdělávání musí být zájem, který je podložen domácí přípravou. Jen tak je možné docílit porozumění a pokroku. Celkově lze hodnotit vzdělávací činnost pro tyto žáky pozitivně. V některých ojedinělých případech se vyskytla liknavější docházka.

17 Zhodnocení a závěr Ve školním roce 2013/2014 jsme se snažili postupovat v plnění úkolů podle celoročního plánu práce. Vzhledem k velké finanční náročnosti v této kapitole jsou každým rokem realizovány pouze některé části z celkového výčtu úkolů plánu práce školy. V rámci BOZP a PO proběhly kontroly a bylo zabezpečeno odstranění závad. I v rámci revizní činnosti byly odstraněny všechny závady, pokud se vyskytly. Pro první stupeň jsme zajistili, ve spolupráci se zřizovatelem a z vlastních finančních prostředků školy, dvě nově zbudovaná oddělení školní družiny. Obě nově vybudovaná oddělení jsou vybavena novým nábytkem. V rámci projektů jsme výběrovým řízením získali majetek, v podobě vizuální techniky, výpočetní techniky, pořídili jsme nový nábytek do dílen. Z projektů jsme dále získali alespoň namátkou LCD mikroskopy, preparační soupravu, stavebnice Merkur atd. Zřizovatel zajistil rekonstrukci školního dvora, kdy povrch dvora tvoří asfaltový povrch. V oblasti pedagogicko organizační činnosti jsme pružně reagovali na vývoj počtu žáků, kterému jsme přizpůsobili výši úvazků jako celku. Je velice obtížné dodržet aprobovanost zejména některých předmětů. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se celá řada pracovníků vzdělává (viz. Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Vzdělávání je výrazně ovlivněno možnostmi školy stran jeho financování i případných problémů se zastupováním za kolegy z hlediska zabezpečení provozu školy. V rámci plánu exkurzí a výletů, i přes úsporný režim, se podařilo splnit termínový a časový plán. Co do tematiky byly výlety a exkurze odlišné a splňovaly svůj cíl výchovný a vzdělávací. Škola pořádala LVK a vzhledem k nedostatku sněhu se kurz nekonal.. Zejména konání exkurzí, besed a návštěv firem nám usnadnila realizace projektů, kdy v mnohých případech byla hrazena doprava. Dařila se zajistit také pestrost a námětová rozmanitost, cíleně jsme směřovali exkurze k rozšíření povědomí žáků o obsahu různých profesí, zejména dělnických povolání. Mimo jiné šlo také o zmapování a přehled firem ve městě a v blízkém regionu. Organizace soutěží a olympiád - účast školy na soutěžích a olympiádách je limitována finančními možnostmi školy. I přes toto jsme se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád s dobrými a vynikajícími výsledky. Viz. konkrétně v kapitole b) Účast školy na soutěžích a olympiádách. Za zmínku stojí postup do krajského kola olympiád a sportovních soutěží. V oblasti výchovy a vzdělávání jsme udrželi celkový stav žáků. Otevřeli jsme dvě třídy 1. ročníku. Žáci 9. ročníků se bez obtíží dostali na jimi zvolené studijní a učební obory. Ve škole pracoval koordinátor environmentální výchovy a svými aktivitami škola plnila roční plán v této oblasti. V rámci protidrogové prevence pracoval protidrogový preventista a společně s dalšími vyučujícími řešil vzniklé problémy. Využívali jsme i spolupráce s PPP Blansko. Vstoupili jsme do projektu s PPP Brno. V oblasti výchovného poradenství jsme ve škole řešili individuální problémy žáků s vývojovými poruchami učení (výchovný poradce, třídní učitelé, popř. PPP) i problémy v chování (v součinnosti s protidrogovým preventistou, PPP, rodiči a vedením školy). Osvědčila se nám spolupráce s PPP Blansko. Učitelé průběžně konzultovali problémy žáků s výchovnou poradkyní a se zpětnou vazbou jsme o problémech společně diskutovali na poradách. V současné době výrazným způsobem ovlivňuje činnost školy přísun finančních prostředků, ať již na provoz z obecních rozpočtů či na krytí přímých výdajů ve vzdělávání ze státního rozpočtu. Dle mého názoru se v poslední době krytí provozního rozpočtu úměrně zlepšilo finančním požadavkům a nárokům (nestavíme vzdušné zámky), což vůbec nelze konstatovat v případě krytí ze státního rozpočtu - zde zůstává v podstatě setrvalý stav, který nereflektuje avizované změny ve školství a potřeby školy tak, jak by bylo třeba k zajištění efektivní realizace výuky dle ŠVP (individualizace, moderní vybavení pomůckami, nabídka volitelných předmětů a dělení žáků individuální výběr, který je de facto omezen finančními prostředky). Zvládli jsme úspěšně i provoz dvou tříd mateřské školy. Rovněž je velice problematické zajistit chod školní jídelny a úklid školy s omezenými finančními prostředky. Dalším problémem jsou i úpravy rozpočtu, které základní školu potkají několikrát během kalendářního roku, který se ovšem promítá do dvou školních roků a mění často zásadním způsobem ekonomické parametry. Za takové situace je těžké pro školu pracovat se ŠVP, dělit skupiny, zabezpečit optimální počet žáků skupině tak, aby ve výuce byl výrazněji zabezpečen individuální přístup k žákům, protože k tomu prostě nejsou vytvořeny ekonomické podmínky. Tok státních prostředků je nedostatečný ve vztahu k tomu, co vše musí škola zajistit a navíc se projevuje jeho každoroční rozkolísanost. Začíná se objevovat také další fenomén školní problematiky, rodiče velmi často mění zaměstnání, a tím dochází i ke změně bydliště žáků, ke stěhování a přechodům žáků ze školy na školu. Odchody žáků na víceletá gymnázia již několik let negativně ovlivňují počty žáků ve škole a ve třídách, konkrétně personální situaci, přidělení předmětů a ekonomickou situaci. Změnou režimu v počtu přijímaných žáků na gymnázia (u nás konkrétně otevření jedné třídy pro žáky z pátého ročníku a dvou tříd pro žáky z devátého ročníku) se mírným způsobem upravil odchod právě žáků z pátého ročníku na gymnázium. V závěru bych poděkoval zřizovateli, všem institucím, se kterými jsme spolupracovali za ochotu a vstřícnost, všem zaměstnancům školy, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno školy.

18 Ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl předložil výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 k projednání na pedagogické radě dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena Školskou radou ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 dne Za Školskou radu ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Martin Štěpánek předseda Školské rady ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti. školní rok 2013-2014. Mgr. Jan Pavelka ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013-2014 Mgr. Jan Pavelka ředitel školy OBSAH Charakteristika školy... 2 Vzdělávací program... 2 Informace o vzdělávání... 2 Identifikace školy... 2 Vedení školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více