Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok srpen 2014 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

2 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 A. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Zřizovatel školy: Město Blansko, právní forma: obec, IČO , nám. Svobody 3/32, Blansko Ředitel školy: jméno, příjmení: Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, Cihlářská 17, Blansko Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola telefon, fax, , www stránky: , b. Úplné školy 1.stupeň 2.stupeň Školní rok 2013/2014 Celkem (stav zahajovací výkaz k ) Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu , , ,13 c. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 54 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou základní školu (učitelé v přepočtených úvazcích): - včetně spec. tříd: 14,97 d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. ANO Školská rada má 6 členů. Předseda Martin Štěpánek. B. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího Číslo jednací V ročníku programu ŠVP, Škola plná pohody 531 / Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: - b. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy),

3 b. 1 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,2 c. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD Počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem fyz. 3 / přepoč. 2,86 Z činnosti školní družiny : činnost turistického kroužku d. Mateřská škola, která je součástí základní školy MŠ Počet tříd MŠ počet dětí v MŠ počet učitelek Celkem 2 50 fyz. 4 / přepoč. 3,81 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o pracovnících školy - uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 26,66 / % Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 24,77 / 28 88,46 % / 100 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 3 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 (odchod do starobního důchodu) 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé Ženy do 35 let let - 12 nad 50 let 1 6 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 4 24 Rodičovská dovolená - 1

4 D. Údaje o přijímacím řízení na střední školu, o zápisu k povinné školní docházce a následnému přijetí do školy 1.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Gymnázia SOŠ SOU SŠ s uměl. z. 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 24 Nižší ročník 2 Celkem 26 Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 19 z.+8 vyř.= 27 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2012/2013: Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2013/2014: odkladů odkladů E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují Vyznamenání Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu

5 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 2 0, ,00 3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: 0 průměr na jednoho žáka: 0,00. 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) -3 žáci (Jiří Nejezchleb 3.A, Erik Meluzín 6.B, Maxmilián Beránek 8.A). a) mimoškolní aktivity Další údaje o škole - exkurze Planetárium Brno - exkurze BVV, ZOO Brno - exkurze do firem a podniků regionu Blansko - exkurze do firmy ŠKODA AUTO, a.s. - exkurze na Úřad práce v Blansku - účast na atletických závodech, seriálech - návštěva Moravského zemského muzea v Brně - workshop Galerie města Blanska - pravidelné návštěvy divadelních představení Brno nejméně 2x za období školního roku, - Den dětí - environmentální výchova v praxi - besedy se zástupci samosprávy, ochránci přírody - Den otevřených dveří, Mikuláš recitační soutěž - vánoční koncert sbor školy - slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Blansku na nám. Republiky - Den Země úklid Moravského krasu - Den zdraví, Evropský den jazyků - beseda na téma drog - Karnevalové rojení na 1. stupni a v MŠ - setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol - vystoupení souboru Kaštánek, vystoupení kytaristů ze ZUŠ - beseda s příslušníky městské policie, státní policie, ukázky jejich činnosti a výstroje, výzbroje - recitační přehlídka Městská knihovna Blansko - velikonoční soutěž, Masopustní karneval, muzikálové představení - vzdělávací program Planeta Země 3000 populárně naučné přírodovědně zeměpisné programy - Pochod podzimním lese - beseda se záchranáři - beseda se zdravotníky - zařazení do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V - exkurze do podniků a firem s akcentem na dělnická povolání - beseda na téma Volba povolání - exkurze městská knihovna - exkurze žáků do Prahy - beseda Moravský kras - ukázková akce Policie ČR a záchranných složek - Burza volného času - sběrové dny - humanitární sbírka víček pro Kubíčka - lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz - edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti - vzdělávání cizinců - výchovné programy v lesní školce Jezírko a v arboretu Křtiny

6 b) účast školy na soutěžích a olympiádách - Velké Opatovice olympiáda prvních ročníků 1. místo škola hoši atletický čtyřboj 3., 4. místo dívky atletický čtyřboj 1., 2. místo hoši běh na 400 m 1., 35. místo dívky běh na 400 m 1., 5. místo hoši - hod kriketovým míčkem 1., 30. místo dívky hod kriketovým míčkem 4., 18. místo hoši běh na 50 m 14., 25. místo dívky běh na 50 m 2., 4. místo hoši skok z místa 30., 35. místo dívky skok z místa 21., 22. místo - Městská knihovna Blansko recitační soutěž - přehlídka - okresní přebor žáků základních škol v bowlingu - 1. místo - aerobik kategorie I místo, 4. místo - Školský pohár ČP ve florbalu pro žáky I. stupně Olomouc - 6. místo na Moravě - Velké Opatovice olympiáda prvních ročníků běh na 50 m - 3. místo - běh na 400 m - 3. místo - florbal O pohár Atlasu místo ročník pohybových skladeb (1.a 2. třídy) - 2. místo - okresní přebor ve volejbalu starší žáci - 4. místo - - Pohár rozhlasu okresní kolo skok vysoký skok daleký štafeta 4x60 m - 1. místo - 1. místo - 2. místo - Pohár krále Jiřího z Kunštátu štafeta starší žáci - 3. místo - družstvo starší žáci - 1. místo - Kunštátská laťka - skok vysoký 1. místo 2. místo 2. místo - Dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo I. kategorie družstva 1. místo jednotlivci 1. místo 2. místo 6. místo 19. místo II. kategorie družstva A 2. místo - družstvo B 6. místo jednotlivci 2. místo 5. místo 8. místo 10., 24., 29., 43. místo Krajské kolo dopravní soutěže družstva - 4. místo

7 - jednotlivci - 1. místo ročník recitační přehlídky Městská knihovna Blansko - okresní kolo olympiády v dějepise 26. místo 28. místo - okresní kolo olympiády v českém jazyce 9. místo - okresní kolo Pythagoriády, 6. ročník 1. místo - okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z6 kategorie Z6 1. místo - okresní kolo zeměpisné olympiády Z (8) 3. místo - okresní kolo zeměpisné olympiády A 1. místo - krajské kolo zeměpisné olympiády A 3. místo F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu 1. Stručně analyzujte preventivní program - hledisko cíle výchova ke zdravému životnímu stylu - prevence - volnočasové aktivity (35 % zapojení žáků) - hledisko aktivit - pedagogové vzdělávání, předávání informací Vzdělávání pedagogů v oblasti: školní metodik prevence vzdělávání, předávání informací Aktivity pro žáky: jiné kulturní akce k PP dlouhodobé programy PP zájmové kroužky besedy : celodenní aktivity: - den otevřených dveří - Den dětí - úklid Moravského krasu - spolupráce s MŠ ( sportovní den, kouzelná tabule) - Olympiáda dětí a mládeže - účast na sportovních soutěžích - olympiády Čj, Aj, M, Bi, D, Z - recitační soutěž - dopravní a zdravotní soutěže pobytové akce - výlety - LVK - exkurze organizační řád, besedy, LVK, Den dětí, Den zdraví, sportovní den, informační nástěnka, konzultační hodiny metodika, sportovní soutěže a olympiády - rodiče seznámení s MPP na 1. rodičovské schůzce, informace na internetu, zapojení do školních akcí - hledisko očekávaných výsledků (ovlivňuje psychosociální klima ve škole, kázeň a prospěch; zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech; zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu rizikového chování žáků) upevňování vztahů v třídních kolektivech, učitel žák, učitel rodič

8 1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání pravidelná setkání metodiků prevence pravidelná setkání metodiků prevence pravidelná setkání metodiků prevence Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov 2. Uveďte specializované programy zaměřené na rizikové jedince a skupiny: 1. Specifická prevence - preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Termín konání třída Název programu Realizátor programu A DDH - výuka Centrum pro silniční dopravu A. Kubínová A, 2.B Dopravní výchova Policie ČR - por. Mgr. Iva Šebková A,B Bezpečně v kyberprostotu Policie ČR - por. Mgr. Iva Šebková A Burza středních škol město Blansko A Beseda se zástupcem středních škol A Beseda - volba povolání A. Citroëna Boskovice A, 1.B Zdravé zoubky dm - drogerie A První pomoc Český červený kříž Blansko - Mojmír Vágner A Bolest nemoc jménem šikana Elim Letovice Pavel Kotouček A Sex, AIDS a vztahy Elim Letovice Pavel Kotouček A DDH dopravní hřiště Centrum pro silniční dopravu - A. Kubínová B Bolest nemoc jménem šikana Elim Letovice Pavel Kotouček A Pravá tvář Facebooku Elim Letovice Pavel Kotouček B DDH výuka dopravní výchova Centrum pro silniční dopravu - A. Kubínová Den s Policií ČR Policie ČR Počet oddělení školní družiny Počet zapojených dětí Nespecifická prevence - jednorázové volnočasové aktivity, projekty apod. Jednodenní akce Pobytové akce Den otevřených dveří Úklid Moravského krasu Sportovní soutěže Školní výlety LVK

9 Projekty Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Zlaté české ručičky Učíme se efektivně Za vzděláním společně datum téma garant třída Každý svého zdraví strůjce Liga proti rakovině 4.B, 2. B, 3. B Bezpečně v kyberprostoru Policie ČR 5.A Dopravní výchova DDH 4.A Dopravní výchova DDH 4.B Dopravní výchova Policie ČR 2.A,B Burza SŠ Odbor školství, MěÚ Blansko 8.A, 9.A Beseda Zimovčák 1. a 2. stupeň Zdravé zoubky 1.A, 1.B Dopravní výchova DDH 4.A Dopravní výchova DDH 4.B První pomoc Zdravotnická záchranná služba Dopravní kroužek Volba povolání Úřad práce Blansko 8.B Čas proměn 6.A, 7.A První pomoc Zdravotnická záchranná služba 7.A Den s policií ČR Policie ČR, Městská policie Blansko 2.A 3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ano Ne věk Celkem případů návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření X 0,3% Záškoláctví X - Šikana X 0,6 % Gambling X - Kriminalita X 0,3% Rasismus X - Jiné (týrané dítě) X - uveďte v % Poradenské služby v základní škole 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání Výchovný poradce 1 Čj - Nj UJEP Brno FF školní metodik prevence 1 VŠ 1-5, specializační studium ŠMP MU Brno PdF + spec. ped. Školní psycholog Školní speciální pedagog (netřídní)* Úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání na PPP

10 *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci Výchovný poradce Školní metodik prevence Školní psycholog Školní speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : VP: Pravidelná setkání metodiků a vých. poradců na PPP a SŠ. ŠMP: Pravidelná setkání metodiků prevence, PPP pravidelná setkání metodiků prevence - Mgr.Blanka Bendová Charita Blansko - Npor. Chládek z Preventivně informační skupiny Policie Blansko - kyberšikana 4.10., 5.10., , Seminář Bezpečně v kyberprostoru společně proti šikaně - Mgr. Jan Čoupek (Městská policie Brno) - Por. Mgr. Zdeňka Procházková (KŘP JmK) - Kpt. Mgr. Roman Mráka (KŘP JmK) - Michal Hodovský Školní speciální pedagog: pravidelná konzultace na škole dle plánu a potřeby 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Tělesné postižení 2. 1 ADHD 4. 1 SPVCH 5. 1 SVPU 6., 8. 2 Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Celkem - - G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu PZP Jak pečovat o žáky mimořádně nadané. akreditace MŠMT č.j / Jazykově metodický kurz anglického jazyka pro pokročilé. akreditace MŠMT č.j. 2

11 18 700/ DPS Studium pro výchovné poradce. Akreditace MŠMT č.j / Doplňková činnost v příspěvkových organizacích. akreditace MŠMT č.j / Nový občanský zákoník se zaměřením na školství. akreditace MVČR č.j. AK/PV-668/ Neurotické projevy u předškolních a mladších školních dětí. akreditace MŠMT č.j / Tablet jako pomocník učitele. Akreditace MŠMT č.j. 6235/ Problémy v oblasti výchovné činnosti školy-práva, povinnosti a odpovědnost školy, rodičů, 1 dětí a žáků. akreditace MŠMT č.j / Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ. akreditace č.j / Celkem Romský asistent: (ANO/NE) Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): pedagogický 20/40/1,20/40/1. I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ V období školního roku 2013/2014 neproběhla v Základní škole a Mateřské škole Blansko, Dvorská 26 žádná kontrola ze strany ČŠI. V období školního roku 2013/2014 proběhla na základě pověření č. 162/ veřejnosprávní kontrola na místě MŠMT v době od do doby nezbytně nutné u níže uvedeného subjektu s reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ realizovaného příjemcem dotace Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kontrolní orgán: MŠMT, odbor 40 Odbor kontrol na místě OP VK, Karmelitská 7, Praha 1 Předmět kontroly: Ověření souladu postupů příjemce s pravidly OP VK, Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 5480/21/7.1.4/2012 a souvisejícími právními předpisy při realizaci projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ Učíme se efektivně. Kontrolované období: od data zahájení projektu do 18.listopadu Při kontrole hodin inovací výuky v rámci šablon klíčových aktivit I/2, II/2 a III/2 bylo zjištěno, že zápisy v třídních knihách a záznamových arších jsou vedeny přehledně, uvedeno je i téma příslušné hodiny. Všechny kontrolované hodiny odučeny. Kontrolou vzdělávacích materiálů v šablonách klíčových aktivit I/2, II/2 a III/2 bylo zjištěno, že materiály splňují požadavky uvedené v Příručce pro základní školy žadatele a příjemce. Kontrolou projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/ bylo zjištěno, že nedochází k duplicitě výstupů klíčových aktivit s ostatními projekty realizovanými příjemcem dotace v rámci OP VK. Závěr: Provedenou veřejnosprávní kontrolou na místě bylo zjištěno, že výstupy a indikátory deklarované v monitorovacích zprávách jsou v souladu se skutečným stavem a že příjemce dotace při realizaci projektu dodržuje pravidla stanovená Příručkou pro základní školy žadatele a příjemce. Na základě předložených dokladů bylo kontrolou na místě ověřeno, že příjemce postupuje v souladu s pravidly pro publicitu, tj. v souladu s bodem 9, část II Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5480/21/7.1.4/2012. J. Základní údaje o hospodaření školy Viz. Výroční zpráva část ekonomická za rok K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do mezinárodních programů. L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 se 1 pracovnice školy zapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Mgr. Jana Wingová, studium výchovného poradenství.

12 M. Údaje předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název výzvy: Jihomoravský kraj Výzva č. 2 pro GP oblast podpory 1.1 Název projektu: Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak Projekt byl ukončen, realizován ke dni V současná době realizujeme aktivity v rámci udržitelnosti projektu. Druhý projekt, s názvem Za vzděláním společně, jsme ukončili V duchu projektu rozvíjíme vzdělávací aktivity i v následujícím období. Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Název výzvy: Jihomoravský kraj výzva č. 4 pro GP Oblast podpory 1.2 Název projektu: Za vzděláním společně Projekt byl zahájen a bude ukončen ke dni V měsíci červenci 2011 ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 podala žádost o čerpání prostředků z operačního programu OPVK pro oblast podpory 1.1 zvyšování kvality ve vzdělávání pro projekt Zlaté české ručičky. Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název výzvy: Jihomoravský kraj- Výzva č.1 pro GP-oblast podpory 1.1 Název projektu: Zlaté české ručičky. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/ Projekt byl zahájen a byl ukončen Číslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název výzvy: Oblast podpory 1.4 Zlepšování podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Učíme se efektivně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Projekt byl zahájen a bude ukončen Jako partner jsme vstoupili do projektu realizovaného příjemcem dotace Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Kohoutova 4, Brno, tel.: Vstup do projektu je pro naši školu bez finanční dotace či spoluúčasti. Název projektu: Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.17/ Cílem projektu je vznik diagnosticko-intervenčního programu, který vytvoří pedagogickou diagnostiku, diagnostiku pro poradenská zařízení a metodiky vzdělávacích, podpůrných a intervenčních postupů pro individuální a skupinovou práci se žáky. Součástí bude také realizace kurzů pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských pracovišť, školských poradenských zařízení. Spolupracující školy budou mít při zařazování do kurzů a poskytování výsledných materiálů přednost.

13 N. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací je na dobré úrovni, probíhají pravidelná setkání (schůzky) a předseda ZO se účastní porad vedení. O. Mateřská škola Mateřská škola je dvoutřídní. Její kapacita je 50 dětí, tedy ve dvou třídách 2x25 dětí. Od byla kapacita mateřské školy navýšena na dobu určitou na 55 dětí (Sluníčka 27 dětí a Motýlci 28 dětí) do Mateřská škola má zcela naplněnou kapacitu. Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 33 dětí do předškolního vzdělávání. Spolupráce školy s dalšími subjekty 1) Spolupráce s Galerií Blansko Spolupráce s Galerií Blansko má již dlouholetou tradici. Škola využívá programovou nabídku k rozšíření výchovně vzdělávací práce. Mezi žáky a učiteli jsou velice oblíbené výstavy Vánoce, Velikonoce. Tyto jsou spojeny s ukázkami lidové tvořivosti. Zajímavé jsou také výtvarné expozice připravované galerií. V dubnu 2014 několikrát navštívili galerii žáci 4.A třídy. 2) Spolupráce s ASK Blansko Naše škola spolupracovala s ASK Blansko zejména při zajištění sportovních soutěží pro žáky základních škol - Pohár rozhlasu. 3) Spolupráce se Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras Letošní akce Den Země 2014 úklid Moravského krasu se konal v měsíci dubnu ( ). Akce se zúčastnilo 18 žáků ze 4.A, B a učitelky Mgr. M. Bláhová, Mgr. J.Horáková. Žáci školy společně se svými učiteli přispěli k ochraně přírody a trvale udržitelnému životu v našem regionu a zejména ke kvalitnímu přírodnímu prostředí v Moravském krasu. 4) Spolupráce se zřizovatelem Škola spolupracuje se zřizovatelem na dobré úrovni. V letošním školním roce besedoval s žáky 9. ročníku místostarosta Ing. Jiří Crha. Vedení školy spolupracuje při řízení školy s jednotlivými odbory městského úřadu. Pracovníci odboru životního prostředí připravili pro žáky několik besed na téma životního prostředí regionu, lesy našeho regionu, vodstvo a rostlinstvo v regionu Blansko. 5) Výchovné koncerty, divadla Žáci školy pod vedením p. učitelky Mgr. H. Dostálové, Mgr. H. Daňková, Mgr. J. Wingová navštívili divadelní představení v Brně. Na nižším stupni navštívili žáci divadlo Radost v Brně ( Mgr. E. Gregorová. Mgr. P. Fojtíková, Mgr. M. Bláhová, Mgr. D. Marťáková, Mgr. P. Peterková). 6) Spolupráce s Městskou knihovnou Již tradičně je tato spolupráce na velice dobré úrovni. Žáci se zúčastnili besedy o činnosti a využití městské knihovny. 7) Spolupráce s PPP Blansko Spolupráce s PPP Blansko je na velmi dobré úrovni. Pro školu pracuje školní psycholog Mgr. Masaříková, která má dohodnuty konzultační dny, ve kterých žákům školy poskytuje odbornou a poradenskou službu. Ve školním roce proběhlo několik schůzek metodiků prevence sociálně patologických jevů, výchovných poradců.

14 8) Spolupráce s Městskou policií Blansko a Policií ČR Městská policie uspořádala setkání pro žáky I.stupně s praktickými ukázkami činnosti. Den s Policií ČR a záchranných složek se konal na hřišti ASK, kde byla žákům předvedena technika a výstroj jednotlivých složek. Do akce se zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně ukázek své činnosti (vyproštění osob z havarovaného vozidla, zásah Speciální pořádkové jednotky Policie ČR, ukázka činnosti jízdní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje). Většina techniky byla pod vedením členů jednotlivých složek dostupná žákům. Policie ČR připravila pro žáky školy besedy k dopravní výchově, dále to byla beseda s názvem Bezpečně v kyberprostoru. 9 )Spolupráce se středními a vysokými školami Praxe na základní škole: Natálie Jarůšková, studentka 2. ročníku, Obchodní akademie Eldo, o.p.s. Střední 59, Brno-pedagogické lyceum d) účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Školní parlament Ve školním roce 2013/2014 pracoval ve škole dětský školní parlament. Předseda D. Pernica 9.A, zástupce předsedy J. Škvařil, 8.A, nástěnkář M. Hlaváčiková 9.A, zpravodaj A. Vaňura 6.B. Jednání dětského parlamentu se konalo během školního roku 7 x. Průměrná docházka na jednání byla 84 %. Dětský parlament měla ve své gesci Mgr. Pavla Ševčíková. Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání a do mateřské školy Dne 5.2. a proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků, bylo vydáno 74 zápisových lístků, nastoupilo do prvního ročníku 61 žáků do tří prvních tříd, 10 odkladů., tři žáci se přestěhovali. Koncem měsíce května proběhla informativní schůzka rodičů, na které jim byly představeny paní učitelky. Dne proběhl na naší základní škole zápis dětí do mateřské školy. Mateřská škola zahájila svoji činnost dnem Prostorově se bude nacházet v 1. patře přístavby školy. Kapacita mateřské školy je od dětí, které budou rozděleny do dvou oddělení. Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 33 dětí. Sběrová činnost V letošním školním roce jsme opět pravidelně sbírali starý papír. Celkem jsme ho nasbírali ve dvou sběrových termínech říjen a květen kg. Počátkem roku 2014 se škola zapojila do humanitární sbírky víčka pro Kubíčka od PET lahví, kterých se v daném období nasbíralo cca 190 kg (do konce června 2014). e) spolupráce školy se Střediskem služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Vedení školy spolupracuje s paní A. Skoupou při organizaci na vzdělávacích akcích pro pedagogy. f) zapojení školy do projektů Dne škola podala projekt s názvem Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak, název výzvy Jihomoravský kraj Výzva č.2 pro GP oblast podpory 1.1, název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.02/ byl projekt dnem schválen podpisem hejtmana. Tím byl zároveň projekt zahájen. Doba trvání od do Příjemcem dotace je Základní škola Blansko, Dvorská 26 a partnerskými školami jsou Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 a Základní škola Mikulov, Valtická 3. V rámci projektu škola již realizovala výstupy, které vytvořila jako metodický materiál pro žáky, nebo výstupy, které realizovala jako

15 výukový materiál, na kterém se žáci bezprostředně podíleli. Veškerý materiál je umístěn na virtuálním portálu, který je určen pro projekt Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak. Projekt byl již ukončen a v současné době se realizují aktivity udržitelnosti projektu. Od jsem začali realizovat projekt s názvem Za vzděláním společně, projekt byl ukončen V současné době rozvíjíme navazující aktivity na již ukončený projekt. Projekt s názvem Zlaté české ručičky jsme začali realizovat od a byl ukončen dne Naše škola se rovněž zapojila do projektu EU-peníze školám s názvem projektu Učíme se efektivně. Projekt byl zahájen dne a bude ukončen Jako partner se škola zapojila do projektu Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Od Dále se naše škola zapojila do projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.00/ Dne se naše škola zapojila do projektu jako partner. Po dohodě obou stran byl vytvořen harmonogram výuky, kdy žáci základní školy spolu se svým pedagogem navštěvují dle harmonogramu Střední školu technickou a gastronomickou v Blansku, se sídlem Bezručova 1601/33. Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední školy. Ve školním roce 2013/2014 se výuky na střední škole zúčastnili žáci 8. ročníku naší základní školy. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/ Dne podpisem smlouvy o účasti v projektu vstoupily Střední škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, se sídlem nám. 9. května 2153/2a a Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 do projektu. Základní škola vstoupila do projektu jako partner. Výuka probíhá v učebnách a laboratořích střední školy. Ve školním roce 2013/2014 se výuky na střední škole zúčastňují žáci 9. ročníku naší základní školy. Dále viz. kapitola M. g) péče o talentované žáky Péče o talentované žáky je zajišťována v rámci inovace vyučovacího procesu formou individuálního přístupu a předpisů, doporučení pro žáky mimořádně nadané. Škola nadále pokračuje ve vyhledávání talentovaných žáků především v nižších ročnících, nebráníme se ani tomu, abychom vyšli vstříc i starším žákům, u kterých se projeví nadání později a zvolí si je jako prioritu svého dalšího studia. Talentované žáky se snažíme zapojovat do práce zájmových kroužků, nabízíme přípravu a účast v soutěžích a olympiádách, pravidelně se škola účastní úspěšně i sportovních soutěží. Žáci se realizují v projektech, zajišťujeme pro ně besedy, divadelní představení apod. Stalo se již tradicí, že každým rokem před vánočními svátky na naší škole vystupuje školní hudební sbor, kde společně hudebně talentovaní žáci 1. a 2. stupně naší školy zpívají vánoční koledy a také se sami doprovázejí na různé hudební nástroje. Osvědčuje se nám metoda pomoci nadaných žáků žákům slabším, nadaní mají možnost připravit si vedení části hodiny v předmětu, ve kterém vynikají. Ve školním roce 2013/2014 byl diagnostikovaný jeden žák jako mimořádně nadaný. Jedná se o žáka 2. třídy, jeho nadání se projevuje především v oblasti matematiky. Jeho výuka byla realizována prostřednictvím částečné akcelerace v hodinách matematiky rozvrh byl upraven tak, aby žák mohl docházet do hodiny matematiky do třídy 3. ročníku. Chlape vše zvládá. Dále byli na naší škole diagnostikováni 2 žáci jako sportovně nadaní. Jejich výuka probíhá na základě zpracovaných individuálně-vzdělávacích plánů. Jedná se o jednoho žáka 6. třídy (hokej) a jednoho žáka 8. třídy (atletika). h) péče o zaostávající a problémové žáky Naše škola zajišťuje individuální přístup ke všem žákům, jejichž vzdělávací potřeby se odlišují od běžných podle typu a stupně postižení. Uplatňujeme především formu spolupráce učitel-žák-rodič, v případě prohlubujících se problémů svoláváme jednání výchovné komise za účasti všech stran a snažíme se sjednotit výchovné a vzdělávací postupy. V případě potřeby odborné pomoci se obracíme o spolupráci na specializovaná pracoviště. Dbáme jejich doporučení a na jejich základě a po domluvě s rodiči volíme další výchovné a vzdělávací postupy. V případě doporučení integrace žáka v běžné třídě vypracováváme individuální vzdělávací plány a snažíme se zajistit žákovi pomoc asistenta pedagoga. V letošním roce pracovali s pomocí asistenta dva žáci na prvním stupni školy, jedna žákyně na druhém stupni byla vzdělávána dle IVP bez nutnosti asistence.

16 Jelikož naše škola má poměrně velké množství žáků mongolské národnosti, rýsuje se v příštím roce nutnost zohledňování sociálního znevýhodnění u některých těchto žáků. V rámci péče o zaostávající žáky výchovná poradkyně metodicky vedla práci vyučujících s žáky s IVP integrovaných ve třídách 4.A, 5.A, 6.A a 8.A., dále to byla žákyně s tělesným postižením ve 3.B třídě. Postupy pravidelně projednává s asistentkami pedagoga ve třídách. Programy byly v souladu s dohodou s PPP v Blansku zkontrolovány k třetímu čtvrtletí, zkonzultovány průběžné výsledky a doporučeno nadále postupovat dle navržených IVP viz kontrola PPP Blansko, SPC Brno, Mgr. Kovářová a Mgr. Hlaváčová. Práce s ostatními žáky vyžadující zvláštní péči probíhala ve spolupráci s TU a ostatními vyučujícími jednotlivých předmětů. V současné době se jedná asi o 15 dalších žáků s výukovými problémy. Několik žáků bylo odesláno na návrh vyučujících a se souhlasem rodičů na nové nebo kontrolní vyšetření PPP. Škola se ve všech případech snaží o zpětnou vazbu a pokud ji dostane, začleňuje ji do dalšího programu. Oblast péče o integrované žáky V letošním školním roce probíhala dle doporučení PPP v 2., 3., 4., 5., 6. 7., 8. a 9. ročníku o 4 žáky s pomocí asistentek pedagoga. Byly pro ně vypracovány IVP, které jsme pravidelně vyhodnocovali a kontrolovali výsledky s PPP. Pravidelně kontrolujeme a upozorňujeme rodiče ostatních žáků s SVPU o nutnosti kontrolních vyšetření žáků. S výsledky vyšetření PPP jsou vždy seznámeni všichni vyučující a dle doporučení PPP zohledňují přístup k žákovi, jeho hodnocení a klasifikaci. Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti Výuka probíhala v pravidelných termínech od ledna do května. Každé dítě absolvovalo se svým rodičem 10 lekcí přímo v budově základní školy. Skupinek se zúčastnilo 33 dětí. Skupinky probíhaly pod vedením učitelek Mgr. M. Loubové, Mgr. M. Bláhové a Mgr. L. Hofírkové. Rodiče zde získali náměty a doporučení pro práci s dětmi v domácím prostředí. Mohli tak využít těchto námětů pro práci v domácím prostředí, a tak dále rozvíjet ne zcela dostačující schopnosti a dovednosti. Hodiny byly zaměřeny na práci v několika následujících oblastech: grafomotorika řeč sluchové vnímání zrakové vnímání prostorová a pravolevá orientace matematické představy Z reakcí rodičů a dětí bylo znát, že skupinky byly pro všechny přínosem. Paní učitelky budoucích prvňáčků se seznámily s dětmi a poznaly, jaké mají děti předpoklady pro zvládání učiva a nároků pro první třídu. Maminky se naučily se svými dětmi více spolupracovat a lépe jim porozumět, odstranit případné nedostatky, které se vyskytly při plnění úkolů. Děti postupně ztratily ostych ze školního prostředí, naučily se pracovat podle pokynů vyučujících a spolupracovat na zadaných úkolech s ostatními dětmi. Děti se touto formou rovněž seznámily se svými učitelkami. Oblast péče o cizojazyčné skupiny žáků Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali na rozvoji jazykových schopností žáků cizinců. Mezi pedagogy Mgr. Bc. D. Krumnikla, Mgr. H.Daňkovou, Mgr. E. Gregorovou a Mgr. H. Dostálovou byli rozděleni žáci cizinci v rámci pracovních skupin. Cílem výuky v těchto skupinách bylo zvýšit úroveň komunikativní schopnosti žáků a přiblížit společenská konverzační témata, reálie. Prohloubit a vštípit jazykové dovednosti a kulturní a společenské zvyklosti. I za tak krátkou dobu byl u většiny žáků znát dílčí pokrok. Je třeba si ale uvědomit, že vzdělávací působení na tyto žáky musí být dlouhodobé a intenzivní a z jejich strany o toto vzdělávání musí být zájem, který je podložen domácí přípravou. Jen tak je možné docílit porozumění a pokroku. Celkově lze hodnotit vzdělávací činnost pro tyto žáky pozitivně. V některých ojedinělých případech se vyskytla liknavější docházka.

17 Zhodnocení a závěr Ve školním roce 2013/2014 jsme se snažili postupovat v plnění úkolů podle celoročního plánu práce. Vzhledem k velké finanční náročnosti v této kapitole jsou každým rokem realizovány pouze některé části z celkového výčtu úkolů plánu práce školy. V rámci BOZP a PO proběhly kontroly a bylo zabezpečeno odstranění závad. I v rámci revizní činnosti byly odstraněny všechny závady, pokud se vyskytly. Pro první stupeň jsme zajistili, ve spolupráci se zřizovatelem a z vlastních finančních prostředků školy, dvě nově zbudovaná oddělení školní družiny. Obě nově vybudovaná oddělení jsou vybavena novým nábytkem. V rámci projektů jsme výběrovým řízením získali majetek, v podobě vizuální techniky, výpočetní techniky, pořídili jsme nový nábytek do dílen. Z projektů jsme dále získali alespoň namátkou LCD mikroskopy, preparační soupravu, stavebnice Merkur atd. Zřizovatel zajistil rekonstrukci školního dvora, kdy povrch dvora tvoří asfaltový povrch. V oblasti pedagogicko organizační činnosti jsme pružně reagovali na vývoj počtu žáků, kterému jsme přizpůsobili výši úvazků jako celku. Je velice obtížné dodržet aprobovanost zejména některých předmětů. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se celá řada pracovníků vzdělává (viz. Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Vzdělávání je výrazně ovlivněno možnostmi školy stran jeho financování i případných problémů se zastupováním za kolegy z hlediska zabezpečení provozu školy. V rámci plánu exkurzí a výletů, i přes úsporný režim, se podařilo splnit termínový a časový plán. Co do tematiky byly výlety a exkurze odlišné a splňovaly svůj cíl výchovný a vzdělávací. Škola pořádala LVK a vzhledem k nedostatku sněhu se kurz nekonal.. Zejména konání exkurzí, besed a návštěv firem nám usnadnila realizace projektů, kdy v mnohých případech byla hrazena doprava. Dařila se zajistit také pestrost a námětová rozmanitost, cíleně jsme směřovali exkurze k rozšíření povědomí žáků o obsahu různých profesí, zejména dělnických povolání. Mimo jiné šlo také o zmapování a přehled firem ve městě a v blízkém regionu. Organizace soutěží a olympiád - účast školy na soutěžích a olympiádách je limitována finančními možnostmi školy. I přes toto jsme se zúčastnili mnoha soutěží a olympiád s dobrými a vynikajícími výsledky. Viz. konkrétně v kapitole b) Účast školy na soutěžích a olympiádách. Za zmínku stojí postup do krajského kola olympiád a sportovních soutěží. V oblasti výchovy a vzdělávání jsme udrželi celkový stav žáků. Otevřeli jsme dvě třídy 1. ročníku. Žáci 9. ročníků se bez obtíží dostali na jimi zvolené studijní a učební obory. Ve škole pracoval koordinátor environmentální výchovy a svými aktivitami škola plnila roční plán v této oblasti. V rámci protidrogové prevence pracoval protidrogový preventista a společně s dalšími vyučujícími řešil vzniklé problémy. Využívali jsme i spolupráce s PPP Blansko. Vstoupili jsme do projektu s PPP Brno. V oblasti výchovného poradenství jsme ve škole řešili individuální problémy žáků s vývojovými poruchami učení (výchovný poradce, třídní učitelé, popř. PPP) i problémy v chování (v součinnosti s protidrogovým preventistou, PPP, rodiči a vedením školy). Osvědčila se nám spolupráce s PPP Blansko. Učitelé průběžně konzultovali problémy žáků s výchovnou poradkyní a se zpětnou vazbou jsme o problémech společně diskutovali na poradách. V současné době výrazným způsobem ovlivňuje činnost školy přísun finančních prostředků, ať již na provoz z obecních rozpočtů či na krytí přímých výdajů ve vzdělávání ze státního rozpočtu. Dle mého názoru se v poslední době krytí provozního rozpočtu úměrně zlepšilo finančním požadavkům a nárokům (nestavíme vzdušné zámky), což vůbec nelze konstatovat v případě krytí ze státního rozpočtu - zde zůstává v podstatě setrvalý stav, který nereflektuje avizované změny ve školství a potřeby školy tak, jak by bylo třeba k zajištění efektivní realizace výuky dle ŠVP (individualizace, moderní vybavení pomůckami, nabídka volitelných předmětů a dělení žáků individuální výběr, který je de facto omezen finančními prostředky). Zvládli jsme úspěšně i provoz dvou tříd mateřské školy. Rovněž je velice problematické zajistit chod školní jídelny a úklid školy s omezenými finančními prostředky. Dalším problémem jsou i úpravy rozpočtu, které základní školu potkají několikrát během kalendářního roku, který se ovšem promítá do dvou školních roků a mění často zásadním způsobem ekonomické parametry. Za takové situace je těžké pro školu pracovat se ŠVP, dělit skupiny, zabezpečit optimální počet žáků skupině tak, aby ve výuce byl výrazněji zabezpečen individuální přístup k žákům, protože k tomu prostě nejsou vytvořeny ekonomické podmínky. Tok státních prostředků je nedostatečný ve vztahu k tomu, co vše musí škola zajistit a navíc se projevuje jeho každoroční rozkolísanost. Začíná se objevovat také další fenomén školní problematiky, rodiče velmi často mění zaměstnání, a tím dochází i ke změně bydliště žáků, ke stěhování a přechodům žáků ze školy na školu. Odchody žáků na víceletá gymnázia již několik let negativně ovlivňují počty žáků ve škole a ve třídách, konkrétně personální situaci, přidělení předmětů a ekonomickou situaci. Změnou režimu v počtu přijímaných žáků na gymnázia (u nás konkrétně otevření jedné třídy pro žáky z pátého ročníku a dvou tříd pro žáky z devátého ročníku) se mírným způsobem upravil odchod právě žáků z pátého ročníku na gymnázium. V závěru bych poděkoval zřizovateli, všem institucím, se kterými jsme spolupracovali za ochotu a vstřícnost, všem zaměstnancům školy, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno školy.

18 Ředitel školy Mgr. Bc. Dušan Krumnikl předložil výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 k projednání na pedagogické radě dne Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána na pedagogické radě dne Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla projednána a schválena Školskou radou ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 dne Za Školskou radu ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 Martin Štěpánek předseda Školské rady ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 srpen 2013 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014 2015 srpen 2015 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy

Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 srpen 2012 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 V Brně 15. 10. 2008 Mgr.Vladimír Tulka ředitel školy Část I. Základní charakteristika školy a. Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více