OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS , 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 650002, 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI"

Transkript

1 OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS , 1. vydání ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI 2. Oprava č. 1. Část č. 1 Původní verze Kapitola 3, strana 5 STANAG 1185 MINIMUM ESSENTIAL MEDICAL AND SURVIVAL EQUIPMENT FOR LIFE RAFTS INCLUDING GUIDELINES FOR SURVIVAL AT SEA AMedP-30(A) Minimální vybavení záchranných člunů materiálem zdravotnickým a pro přežití, včetně pokynů pro přežití na moři AMedP-30(A) STANAG 2122 REQUIREMENT FOR TRAINING IN FIRST- AID, EMERGENCY CARE IN COMBAT SITUATIONS AND BASIC HYGIENE FOR ALL MILITARY PERSONNEL Požadavky na výcvik první pomoci, neodkladné péče v bojové situaci a základy hygieny pro všechny vojáky STANAG 2342 MINIMUM ESSENTIAL MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES FOR MILITARY AMBULANCES AT ALL LEVELS Minimální základní zdravotnické vybavení a materiál pro vojenská sanitní vozidla na všech úrovních STANAG 2128 MEDICAL AND DENTAL SUPPLY PROCEDURES Systém zásobování zdravotnickým a dentálním materiálem STANAG 2358 FIRST AID AND HYGIENE TRAINING IN A CBRN OR TIH ENVIRONMENT

2 Výcvik v první pomoci a hygieně v prostředí zasaženém ZHN nebo průmyslovými toxickými látkami AMedP-6, Svazek I - VOLUME I (NUCLEAR) proti ZHN svazek I (Jaderné zbraně) AMedP-6, Svazek II - VOLUME II (BIOLOGICAL) Příručka NATO Zdravotnické aspekty ochrany proti ZHN svazek II (Bojové biologické prostředky) AMedP-6, Svazek III - VOL III CHEMICAL Příručka NATO - Zdravotnické aspekty ochrany proti ZHN - Svazek III - (Chemické zbraně) AMedP-07 (D) CONCEPT OF OPERATIONS OF MEDICAL SUPPORT IN CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR ENVIRONMENTS Koncepce zdravotnického zabezpečení v podmínkách používání ZHN AJP-4.10 ALLIED JOINT MEDICAL SUPPORT DOCTRINE Společná spojenecká doktrína zdravotnického zabezpečení AJP-3.8 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR NBC Spojenecká společná doktrína ochrany proti zbraním hromadného ničení

3 ČOS Zásobování zdravotnickým materiálem ČOS Prostředky ochrany kůže osob. Metody stanovení odolnosti k účinkům dekontaminace Nová verze Kapitola 3, strana 5 AJP-3.8 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR DEFENCE Spojenecká společná doktrína ochrany v chemickém, biologickém, radiologickém a radioaktivním (jaderném) prostředí AJP-4.10 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL SUPPORT Spojenecká společná doktrína zdravotnického zabezpečení AMedP-1.12 MEDICAL AND DENTAL SUPPLY PROCEDURES Systém zásobování zdravotnickým a dentálním materiálem AMedP-1.14 MEDICAL DESIGN REQUIREMENTS FOR MILITARY MOTOR AMBULANCES Zdravotnické požadavky na konstrukci vojenských sanitních vozidel AMedP-1.2 MINIMUM ESSENTIAL MEDICAL AND SURVIVAL EQUIPMENT FOR LIFE RAFTS INCLUDING GUIDELINES FOR SURVIVAL AT SEA Minimální vybavení záchranných člunů materiálem zdravotnickým a pro přežití, včetně pokynů pro přežití na moři

4 AMedP-6, Svazek I - VOLUME I (NUCLEAR) proti ZHN svazek I (Jaderné zbraně) AMedP-6, Svazek II - VOLUME II (BIOLOGICAL) proti ZHN svazek II (Bojové biologické prostředky) AMedP-6, Svazek III - VOL III CHEMICAL Příručka NATO - Zdravotnické aspekty ochrany proti ZHN - Svazek III - (Chemické zbraně) AMedP-7 CONCEPT OF OPERATIONS OF MEDICAL SUPPORT IN CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR ENVIRONMENTS Koncepce zdravotnického zabezpečení v chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném prostředí ČOS ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM ČOS PROSTŘEDKY OCHRANY KŮŽE OSOB. METODY STANOVENÍ ODOLNOSTI K ÚČINKŮM DEKONTAMINACE Ev.č. 68/17/1/ Odborné nařízení Ředitele sekce podpory MO k provádení výuky a přípravy "Combat lifesaver (CLS)" a "Tactical combat casualty care (TCCC)" ve výukových centrech CLS a u jednotek ACR.

5 STANAG 1185 MINIMUM ESSENTIAL MEDICAL AND SURVIVAL EQUIPMENT FOR LIFE RAFTS INCLUDING GUIDELINES FOR SURVIVAL AT SEA Minimální vybavení záchranných člunů materiálem zdravotnickým a pro přežití, včetně pokynů pro přežití na moři STANAG 2122 REQUIREMENT FOR TRAINING IN FIRST- AID, EMERGENCY CARE IN COMBAT SITUATIONS AND BASIC HYGIENE FOR ALL MILITARY PERSONNEL Požadavky na zdravotnický výcvik veškerého vojenského personálu v poskytování první pomoci, neodkladné péče v bojové situaci a v základech hygieny STANAG 2128 MEDICAL AND DENTAL SUPPLY PROCEDURES Systém zásobování zdravotnickým a dentálním materiálem STANAG 2228 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR MEDICAL SUPPORT Spojenecká společná doktrína zdravotnického zabezpečení STANAG 2358 FIRST AID AND HYGIENE TRAINING IN A CBRN OR TIH ENVIRONMENT Výcvik v první pomoci a hygieně v prostředí zasaženém ZHN nebo průmyslovými toxickými látkami STANAG 2451 ALLIED JOINT DOCTRINE FOR CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DEFENCE

6 Spojenecká společná doktrína ochrany v chemickém, biologickém, radiologickém a radioaktivním (jaderném) prostředí STANAG VOLUME I (NUCLEAR) proti ZHN svazek I (Jaderné zbraně) STANAG VOLUME II (BIOLOGICAL) proti ZHN svazek II (Bojové biologické prostředky) STANAG VOL III CHEMICAL Příručka NATO - Zdravotnické aspekty ochrany proti ZHN - Svazek III - (Chemické zbraně) STANAG 2872 MEDICAL DESIGN REQUIREMENTS FOR MILITARY MOTOR AMBULANCES Zdravotnické požadavky na konstrukci vojenských sanitních vozidel STANAG 2873 CONCEPT OF OPERATIONS OF MEDICAL SUPPORT IN CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL, AND NUCLEAR ENVIRONMENTS Koncepce zdravotnického zabezpečení v chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném prostředí Vyhláška č. 55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

7 Část č. 2 Vyhláška č. 274/1999 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel Vyhláška č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Vyhláška č. 386/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník Zákon č. 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zdrav Prostředky zdravotnické výbavy jednotlivce Původní verze Kapitola 6, strana 8 Složení povinné výbavy motorových a přípojných vozidel uvádí vyhláška č. 283/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

8 vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Nová verze Kapitola 6, strana 8 Složení povinné výbavy motorových a přípojných vozidel uvádí vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Část č. 3 Původní verze Kapitola 6.1, strana 9 Poznámka pod čarou č. 2 Nová verze Kapitola 6.1, strana 9 Část č. 3 Poznámka pod čarou č. 2 Původní verze Kapitola 7.2.5, strana 15 2 Nařízení k přípravě a udržování získaných znalostí a schopností absolventů Combat Life Saver kurzů, Čj. 4-51/ Odborné nařízeni Ředitele sekce podpory MO k prováděni výuky a přípravy "Combat lifesaver (CLS)" a "Tactical combat casualty care (TCCC)" ve výukových centrech CLS a u jednotek ACR., Ev.č. 68/17/1/ Základní výbava lékárničky první pomoci určené do vozidel: Nová verze Kapitola 7.2.5, strana Obal 2. Obvazy hotové s polštářkem 3. Obvazy hotové se dvěma polštářky 4. Šátek trojcípý 5. Náplast hladká cívka 6. Náplast s polštářkem 7. Obinadlo škrticí pryžové 8. Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 9. Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty 10. Fólie termoizolační o rozměrech nejméně 200x140 cm Základní výbava lékárničky první pomoci pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička): 1. Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 2. Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2) 3. Šátek troj cípy (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 4. Náplast s polštářkem, velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm (3 ks) 5. Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)

9 6. Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu Základní výbava lékárničky první pomoci pro ostatní motorová (autolékárnička): Část č. 4 Původní verze Kapitola 7.2.5, strana 15 Poznámka pod čarou č. 3 Nová verze Kapitola 7.2.5, strana 15 Poznámka pod čarou č Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) 2. Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) 3. Šátek troj cípy z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) 4. Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm 5. Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) 6. Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) 7. Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) 8. Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu 9. Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm 10. Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm 3 Složení základní výbavy lékárničky první pomoci určené do vozidel je dána vyhláškou č. 283/2009, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 3 Složení základní výbavy lékárničky první pomoci určené do vozidel je dána vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů:

Více

ČOS 650002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI

ČOS 650002 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL PRVNÍ POMOCI Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů:

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS 999921, 2. vydání BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Oprava č. 1 Část č. 1 kapitola

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 999921 2. vydání, Oprava 1 BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY. 2. Oprava č. 2. Část č.

Více

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

ČOS 151006 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘENOSNÁ FILTROVENTILAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OCHRANNÉ MASKY POSÁDEK LETADEL

Více

Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN

Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN Ing. Bohuslav Res, CSc. Souprava lehkého obrněného vozidla S-LOV-CBRN Technika a technologie Vojenské rozhledy, 2014, roč. 23 (55), č. 1, s. 155 163, ISSN 1210-3292 Lightweight Armoured Vehicle S-LOV-CBRN

Více

T2/2 - Zásady pro nouzové zásobování vodou v poli

T2/2 - Zásady pro nouzové zásobování vodou v poli Všeobecná ženijní podpora T2/2 - Zásady pro nouzové zásobování vodou v poli Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG

SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG Ladislav ROZSYPAL SPOJENÍ A KIS V OPERACÍCH EU BG Recenzenti Vladimír VRÁB, Ján TKÁČIK Abstract: The article presents aspects of communications and Communication and Information Systems in Europe Union

Více

Multinárodní nemocnice a její zapojení do mezinárodních misí. plk. MUDr. Petr KRÁL Agentura vojenského zdravotnictví HRADEC KRÁLOVÉ

Multinárodní nemocnice a její zapojení do mezinárodních misí. plk. MUDr. Petr KRÁL Agentura vojenského zdravotnictví HRADEC KRÁLOVÉ Multinárodní nemocnice a její zapojení do mezinárodních misí plk. MUDr. Petr KRÁL Agentura vojenského zdravotnictví HRADEC KRÁLOVÉ Zdravotnické zabezpečení vojsk Úkolem zdravotnického zabezpečení vojsk

Více

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE

ČOS 168003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH OPERACÍCH VE VELKÉ VÝŠCE (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD FUNKČNÍ POŽADAVKY NA FYZIOLOGICKOU OCHRANU PŘI VÝSADKOVÝCH

Více

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI

PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI PŮSOBNOST ÚSTAVU OPZHN JAKO VÝZKUMNÉ A VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE VE SFÉŘE CHEMICKÉ A RADIAČNÍ BEZPEČNOSTI Autoři: plk. doc. Ing. ZDENĚK SKALIČAN, CSc., pplk. doc. Ing. STANISLAV FLORUS, CSc. Ústav OPZHN Univerzity

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Dělostřelectvo vybraných států NATO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM

ČOS 650001 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 650001 ZÁSOBOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál následujícího

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VOJENSKÁ NOSÍTKA, NOSNÉ KONZOLY A UPEVŇOVACÍ PRVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Informační zpráva o mezinárodní 3 rd CBRN Commandant and Commanders Conference

Informační zpráva o mezinárodní 3 rd CBRN Commandant and Commanders Conference Mjr. Ing. Pavel Otřísal, pplk. doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc. Informační zpráva o mezinárodní 3 rd CBRN Commandant and Commanders Conference VOJENSKÝ PROFESIONÁL Ve dnech 14.-16. 10. 2008 proběhla v posádce

Více

ČOS 801001 4. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO POZEMNÍ VOJENSKOU TECHNIKU

ČOS 801001 4. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO POZEMNÍ VOJENSKOU TECHNIKU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO POZEMNÍ VOJENSKOU TECHNIKU (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD NÁTĚROVÉ SYSTÉMY PRO POZEMNÍ VOJENSKOU TECHNIKU Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE

ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE Tvar, rozměry a pravidla používání (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZNAK ČERVENÉHO KŘÍŽE Tvar, rozměry a pravidla používání Základem pro tvorbu tohoto

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA

ČOS vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POZEMNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO LETADLA Základem pro tvorbu tohoto standardu byl originál

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Všeobecná ženijní podpora

Všeobecná ženijní podpora Všeobecná ženijní podpora Složení, úkoly a vybavení EOD jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ČOS 999936 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ NA VOJENSKOU TECHNIKU MECHANICKÉ PODMÍNKY

ČOS 999936 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ NA VOJENSKOU TECHNIKU MECHANICKÉ PODMÍNKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ NA VOJENSKOU TECHNIKU MECHANICKÉ PODMÍNKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD VLIV OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ NA VOJENSKOU TECHNIKU MECHANICKÉ PODMÍNKY Základem

Více

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů

Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů Metodický zpravodaj autoškol č.73/2010 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období červen až září

Více

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S)

Definice (kolik, kdo) spotřebitelů (S) Marek KRAJČÍK LOGISTICKO EKONOMICKÉ ASPEKTY ZAHRANIČNÍCH MISÍ Abstract: The ACR does not have enough money to cover all requirements during process of formation and deployment of task forces. The ammunition

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/41. Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany

Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/41. Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany Kontrolní závěr z kontrolní akce 14/41 Peněžní prostředky vynakládané Ministerstvem obrany na zajištění úkolů biologické ochrany Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

MÝTY O PRVNÍ POMOCI. Mýtus 50 Díky nové autolékárničce všechno správně ošetřím

MÝTY O PRVNÍ POMOCI. Mýtus 50 Díky nové autolékárničce všechno správně ošetřím MÝTY O PRVNÍ POMOCI Mýtus 50 Díky nové autolékárničce všechno správně ošetřím Co předepisuje zákon? Obsah autolékárničky se v posledních letech měnil několikrát. Obsah autolékárničky stanoví vyhláška Ministerstva

Více

GEOINFOSTRATEGIE V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY

GEOINFOSTRATEGIE V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY GEOINFOSTRATEGIE V RÁMCI RESORTU MINISTERSTVA OBRANY plk. Ing. Radek WILDMANN OBSAH PREZENTACE Působnost a závazky resortu MO Specifika tvorby a využívání prostorových informací pro potřeby obrany státu

Více

OPERAČNÍ MYŠLENÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH PROBLÉMŮ KRIZE

OPERAČNÍ MYŠLENÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH PROBLÉMŮ KRIZE Ján SPIŠÁK 1 OPERAČNÍ MYŠLENÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH PROBLÉMŮ KRIZE Abstract: Operational thinking forms an important aspect of the decision-making of commanders at the strategic and operational levels

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

5.1 Užitečná autolékárnička

5.1 Užitečná autolékárnička 5.1 Užitečná autolékárnička Druhá obrazovka s úkoly v příběhu Jedeme za babičkou tematizuje autolékárničku, s jejíž pomocí hráči ošetřují zraněného cyklistu desinf ikují mu rány, zakrývají je náplastí

Více

ACE 3 Zdravotnický systém

ACE 3 Zdravotnický systém Obsah ACE 3 Zdravotnický systém...1 1. Přehled...1 2. Základní systém...1 2.1 Jak to funguje...2 2.2 Základní zdravotnický systém doporučené vybavení...2 3. Pokročilý systém...2 3.1 Jak to funguje...3

Více

GMES a radiační bezpečnost

GMES a radiační bezpečnost GMES a radiační bezpečnost 1. České uživatelské fórum GMES 29. 30.5.2012 Zdeněk Prouza zdenek.prouza@suro.cz Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha EU legislativa vychází z doporučení IAEA a ICRP

Více

Alternative Changes in Army Accoutrements

Alternative Changes in Army Accoutrements Kapitán Ing. Michal Zelenák Alternativní změny výstrojních náležitostí PODPORA A ZABEZPEČENÍ Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 4, s. 193 200, ISSN 1210-3292 Alternative Changes in Army Accoutrements

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Č.j.: 2015/124152/CNB/420 Písemná zpráva zadavatele VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků a jednotného pracovního oblečení (část III. veřejné zakázky)

Více

PŘÍPRAVA ODBORNÉHO PERSONÁLU ZDRAVOTNICKÝCH JEDNOTEK NA ÚROVNI ROLE 1 PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČNÍ OPERACE

PŘÍPRAVA ODBORNÉHO PERSONÁLU ZDRAVOTNICKÝCH JEDNOTEK NA ÚROVNI ROLE 1 PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČNÍ OPERACE Milan RŮŢIČKA, Jaromír MITÁŠ, Hana STŘÍTECKÁ, Michal POTÁČ PŘÍPRAVA ODBORNÉHO PERSONÁLU ZDRAVOTNICKÝCH JEDNOTEK NA ÚROVNI ROLE 1 PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČNÍ OPERACE Abstract: Successful performance of

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 9 Řízení boje velitelem bojové čety. Řízení a vyžadování palebné podpory. Hlášení veliteli roty Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

DEKONTAMINAČNÍ PRACOVIŠTĚ I

DEKONTAMINAČNÍ PRACOVIŠTĚ I ZÁCHRANNÉ A HASIČSKÉ SYSTÉMY EKOSYS DEKONTAMINAČNÍ PRACOVIŠTĚ I A DEKONTAMINAČNÍ SPRCHY I. Nafukovací sprchy k dekontaminaci a očistě jednotlivce Tyto dekontaminační nafukovací sprchy jsou mobilní zařízení

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

ČSN EN 1522 ČSN EN 1063

ČSN EN 1522 ČSN EN 1063 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna malorážových zbraní a ochranných prostředků 2. Zkušebna výbušnin, a muničních obalů 3. Zkušebna střeleckých měření Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: Speciální kurz rozšířená první pomoc v poli CLS Course Combat Lifesaver Course. Počet témat: 20 Celkem hodin: 61

UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: Speciální kurz rozšířená první pomoc v poli CLS Course Combat Lifesaver Course. Počet témat: 20 Celkem hodin: 61 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové ------------------------------------------------------------------------------------- Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu:

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

3 Související dokumenty

3 Související dokumenty OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název ČOS 701001, 1. vydání AUTOMATIZOVANÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU POHONNÝCH HMOT VE STACIONÁRNÍCH SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍCH. Oprava č. 1. Část č. 1

Více

Art. 790/8. Art. 90/6 e 90/8 OBVODOVÉ LI TY 380,37 1027, 790/8SF 153, 90/8ES 153, 90/8IS 153, 90/8GS 153, 90/8PS 231, 462, *90/6SF.

Art. 790/8. Art. 90/6 e 90/8 OBVODOVÉ LI TY 380,37 1027, 790/8SF 153, 90/8ES 153, 90/8IS 153, 90/8GS 153, 90/8PS 231, 462, *90/6SF. OBVODOVÉ LI TY Art. 790/8 Nerez ocel 1.301 -satén 790/8SF 78127 380,37 1027, 20 200 10 Délka cm 270 PVC vnûj í roh 90/8ES 78225 153, PVC vnitfiní roh 90/8IS 78226 153, PVC spoj 90/8GS 78227 153, 90/8PS

Více

Informace. pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA kpt. Ing. Radim Zahradníček. Vojenské rozhledy č. 3/2016. Obranný vývoj a jeho možné dopady...

Informace. pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA kpt. Ing. Radim Zahradníček. Vojenské rozhledy č. 3/2016. Obranný vývoj a jeho možné dopady... Informace Obranný vývoj a jeho možné dopady na schopnosti chemického vojska Armády České republiky Defence Development and its Possible Impact on Capabilities of Czech Armed Forces Chemical Corps pplk.

Více

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví

LETECKÉ ORGANIZACE ICAO ECAC EUROCONTROL. ECAC European Civil Aviation Conference Evropská konference civilního letectví LETECKÉ ORGANIZACE MEZIVLÁDNÍ NEVLÁDNÍ ICAO ECAC EUROCONTROL IATA SITA FAA JAA EASA ICAO International Civil Aviation Organization Mezinárodní organizace civilního letectví ECAC European Civil Aviation

Více

Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08 13.10.2014 112 str. 18 Představujeme

Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08 13.10.2014 112 str. 18 Představujeme Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08 13.10.2014 112 str. 18 Představujeme Ing. Petr ŽUJA, Ph. D. Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08 (dále také zařízení LINKA-08 ) je moderní

Více

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU

MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Praha ČOS 10506 (VOLNÁ STRANA) ČOS 10506 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MINIATURIZOVANÁ PIEZOELEKTRICKÁ MĚŘIDLA TLAKU Základem pro

Více

SVAŘOVÁNÍ. OPRAVY BOJOVÉHO A PROVOZNÍHO POŠKOZENÍ PANCÍŘŮ

SVAŘOVÁNÍ. OPRAVY BOJOVÉHO A PROVOZNÍHO POŠKOZENÍ PANCÍŘŮ Oprava1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SVAŘOVÁNÍ. OPRAVY BOJOVÉHO A PROVOZNÍHO POŠKOZENÍ PANCÍŘŮ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 343908 SVAŘOVÁNÍ. OPRAVY BOJOVÉHO A PROVOZNÍHO POŠKOZENÍ PANCÍŘŮ

Více

c) vysvětlení použitých zkratek

c) vysvětlení použitých zkratek c) vysvětlení použitých zkratek Zkratka Originální znění Česky 103. stř. C/P 103. středisko CIMIC/PSYOPS 13. dp 13. dělostřelecký pluk 14. plogp 14. pluk logistické podpory 15. žp 15. ženijní pluk 173.

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek

ŘÍZENÍ PALBY. Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek ŘÍZENÍ PALBY Základy palebné činnosti dělostřeleckých jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Inovace výuky první pomoci na TUL

Inovace výuky první pomoci na TUL Inovace výuky první pomoci na TUL Tematické zaměření: Sportovní medicína a první pomoc Autor: Václav Bittner Osnova: Význam výuky první pomoci Nedostatky ve výuce první pomoci na vysokých školách v ČR

Více

Vybavení lékárničky. Domácí Školní Autolékárničky

Vybavení lékárničky. Domácí Školní Autolékárničky Vybavení lékárničky Domácí Školní Autolékárničky Domácí lékárna Domácí lékárnička je nezbytnou součástí každé domácnosti. Měla by mít své stálé místo, uložena mimo dosah malých dětí. Jednou za rok by se

Více

- zkušenosti Rallye Rejvíz od roku 1997

- zkušenosti Rallye Rejvíz od roku 1997 Možnosti výcviku v urgentní medicíně a medicíně katastrof zkušenosti Rallye Rejvíz od roku 1997 Konference MEDICÍNA KATASTROF, Brno 2012 MUDr.Bc. Dana Hlaváčková, ČSUM a MK ČLS J.E.Purkyně, hlavní rozhodčí

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název opravovaného ČOS 219003, 1. vydání VÝBAVA VOJENSKÝCH VOZIDEL. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY Oprava č. 1 Část č. 1 Původní verze strana 5 Zákon 65/1965 Sb. Nová

Více

Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze

Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze Ing. Lubomír Polívka Význam znalostí vlastností nebezpečných látek a jejich působení na člověka pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze Anotace Článek se zabývá potřebou a významem znalostí

Více

Ledvinka CLS KČM: Obsah ledvinky:

Ledvinka CLS KČM: Obsah ledvinky: Ledvinka CLS KČM: 0120001577524 Obsah ledvinky: KČM Název MJ Počet 0120001577524 Ledvinka CLA SnugPak ks 1 0160308120009 Hemostatikum Celox G (gázová forma) ks 1 0160306028011 Komprese z gázy Primed 11,4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2012 HRADEC KRÁLOVÉ duben 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Více

První neodkladná zdravotní pomoc v bojových a extrémních podmínkách

První neodkladná zdravotní pomoc v bojových a extrémních podmínkách První neodkladná zdravotní pomoc v bojových a extrémních podmínkách Na základě podrobných studií vojenských konfliktů z minulého století, jakož i dle statistik současných armádních operací se došlo k jednomu

Více

2 OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ZNALCEM

2 OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH VOZIDEL ZNALCEM ABSTRAKT: ExFoS - Expert Forensic Science OCEŇOVÁNÍ VOJENSKÝCH MOTOROVÝCH VOZIDEL MOTOR MILITARY VEHICLES ASSESSING Martina Mazánková 43, Dalibor Zvonek 44, Václav Píša 45 a Jan Fleischmann 46 Článek se

Více

Aplikace vyhlášky č. 283/2009 Sb. platné od 15.9.2009, která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. v kontrolních úkonech.

Aplikace vyhlášky č. 283/2009 Sb. platné od 15.9.2009, která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. v kontrolních úkonech. Aplikace vyhlášky č. 283/2009 Sb. platné od 15.9.2009, která novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. v kontrolních úkonech. Novela vyhlášky se týká schvalování technické způsobilosti a technických podmínek

Více

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ.

ČOS 100006 1. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI A PEVNOSTI PŘI PÁDECH A PŘEPRAVĚ. (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTITANKOVÉ GRANÁTOMETY. METODY ZKOUŠENÍ ŽIVOTNOSTI

Více

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ

ČOS 650004 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ VZDUŠNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODSUNŮ Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP

Všeobecná ženijní podpora. T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Všeobecná ženijní podpora T1/2 - Možnosti a schopnosti jednotek ženijního vojska AČR při plnění vybraných úkolů VŽP Cvičení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

MediSet Katalog sterilních zákrokových setů

MediSet Katalog sterilních zákrokových setů Katalog sterilních zákrokových setů sterilní zákrokový set Pohotové řešení Co je to? je hotový sterilní balíček, který významně šetří čas a usnadňuje aseptický postup při provádění zákroků. Pracná příprava

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

Česká softbalová asociace

Česká softbalová asociace Česká softbalová asociace Zdravotní zajištění sportovců ČSA a reprezentací - doporučení Množící se náhlá úmrtí a náhlá zdravotní poškození, která se objevila v posledních letech, zvedla vlnu zvýšeného

Více

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o.

Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. 5 5 6 7 9 Platnost od.7.5 do.6.6 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 9 7 5 8 5 5 5 5 5 5 5 6 8 5 5 5 Poznámky: Pracovní dny L a Z -.7.-.8., 8. -.. Provoz. a.. jako So Ne s večer. omezením - zastávka je bezbariérově přístupná

Více

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018

Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 Koncepce přípravy personálu rezortu MO na období 2012 2018 PRAHA 2011 Ministerstvo obrany S c h v a l u j i : Ministr obrany RNDr. Alexandr VONDRA Praha. prosince 2011 Koncepce přípravy personálu rezortu

Více

TATRA T815-7. Konstrukce vozidel této řady umožňuje dodatečnou montáž přídavného pancéřování kabiny v několika stupních ochrany dle STANAG 4569.

TATRA T815-7. Konstrukce vozidel této řady umožňuje dodatečnou montáž přídavného pancéřování kabiny v několika stupních ochrany dle STANAG 4569. TATRA T815-7 Tato nová řada vozidel je určena pro provoz v extrémních terénních a klimatických podmínkách, plnění a podporu mírových misí a nasazení do bojových podmínek válečných konfliktů po celém světě.

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část)

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 (2. část) 68. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 69. Vyhláška č. 337/2011

Více

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb. Změna vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Vyhláška č. 341/2002 Sb., byla doposud změněna vyhláškami č. 100/2003

Více

Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí

Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí STČ

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POLNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE O POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH NA ROLI 1 3 A TRANSPORTU RANĚNÝCH

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POLNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE O POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH NA ROLI 1 3 A TRANSPORTU RANĚNÝCH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POLNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE O POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽBÁCH NA ROLI 1 3 A TRANSPORTU RANĚNÝCH (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POLNÍ ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE O

Více

Interní předpis č. 1

Interní předpis č. 1 ČSNM ČLS JEP Interní předpis č. 1 verze 02 2. 11. 2011 1 INTERNÍ PŘEDPIS Č. 1 České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna vozidel Zkoušky: 1.1 Stanovení rozměrů vozidel. J-4-720/11 Silniční vozidla dle 2 zákona 1.2 Stanovení hmotnosti vozidel. J-4-720/12 č.56/2001 Sb.

Více

Slavnostní odhalení 15. dubna

Slavnostní odhalení 15. dubna Slavnostní odhalení 15. dubna www.narex.cz/novinky V prodeji od 15. 4. 2016 Akumulátory Li-Ion (Heavy Duty) 30 min 1 + 40 % 25 min 2 3 4 6 5 9 7 8 [m] Nové akumulátorové články NAREX HEAVY DUTY poskytují

Více

ČOS 611501 3. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 611501 3. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČOS 611501 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČOS (VOLNÁ STRANA) 2 ČOS 611501 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ

Více

ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI BOJOVÝCH VOZIDEL KE ZLEPŠENÍ OCHRANY PŘED ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI BOJOVÝCH VOZIDEL KE ZLEPŠENÍ OCHRANY PŘED ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI BOJOVÝCH VOZIDEL KE ZLEPŠENÍ OCHRANY PŘED ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKCI BOJOVÝCH VOZIDEL KE ZLEPŠENÍ

Více

Zadavatel provedl čtyři změny v popisu předmětu veřejné zakázky oproti předběžnému oznámení.

Zadavatel provedl čtyři změny v popisu předmětu veřejné zakázky oproti předběžnému oznámení. Zadavatel: PRAMACOM-HT, spol. s r.o. se sídlem: Radčina 22, 161 00 Praha 6, Česká republika kontaktní adresa: 17. listopadu 50, 779 00 Olomouc, Česká republika Veřejná zakázka: Kamera MWIR s možností multifunkce

Více

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR. Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika 1. URČENÍ 2. FORMULACE

SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR. Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika 1. URČENÍ 2. FORMULACE SEKCE LOGISTIKY GŠ AČR V O J E N S K É J A K O S T N Í P O D M Í N K Y P H M Hydraulické kapaliny, převodové systémy, pozemní technika VJP PHM číslo : Kapalina typu ATF-DII pro hydrodynamické automatické

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

Technický list Série HX30000

Technický list Série HX30000 FTP.WRP.002B Technický list Série HX30000 Nabídka produktů se skládá z 70μm až 280μm (dle reference) vysoce výkonného vícevrstvého litého vinylu, který je potažen akrylovým lepidlem na bázi rozpouštědla

Více

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments

Fire Control. T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments Fire Control T 3 - Determining the elements for fire due to of substitute instruments References and further reading 1/4: MO ČR. Bojové použití dělostřelectva Armády České republiky. Děl-1-1. Praha: 2002.

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky kancelářských potřeb

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro Nemocnice Vyškov, p.o. Dodávky kancelářských potřeb Výzva k účasti Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese http://nemvy.proe.biz dne 09. 06. 2014 v 13:00. V případě

Více

Hodnoticí standard. Pedikérka a nehtová designérka (kód: 69-025-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Pedikérka a nehtová designérka (kód: 69-025-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Pedikérka a nehtová designérka (kód: 69-025-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zdravotnictví Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pedikérka a nehtová designérka Kvalifikační

Více

ROZHODNUTÍ (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

ROZHODNUTÍ (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) Městský úřad Ždírec nad Doubravou Stavební úřad Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou NAŠE ZNAČKA: MŽ/13/2013 4 2/2013/S Š VYŘIZUJE: Luděk Špinar TELEFON: 569 694 436 E MAIL: spinar.l@zdirec.cz DATUM:

Více

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH

PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ VE VOJENSKÝCH VOZIDLECH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 1.vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROTOKOLY ŘÍDÍCÍCH JEDNOTEK SÍTĚ PRO POUŽÍVÁNÍ

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 8 Plánovací a výkazová dokumentace k používání, údržbě a opravám Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Světový design za lidovku

Světový design za lidovku Světový design za lidovku ALFA 300 je český stůl světové úrovně. Důraz na detail jsme spojili s vynikající kvalitou a cenou, která vás opravdu překvapí. Do kanceláře vnáší lehkost, stabilitu a nadčasový

Více

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H)

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H) Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny (kód: 36-107-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Stavební

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224 212 123, fax: 224 213 133, mobil: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz ZMĚNY V POVINNÉ VÝBAVĚ MOTOROVÝCH A PŘÍPOJNÝCH

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP)

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KVŠLUM UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: SPECIÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOC V POLI (PPP) Počet předmětů: 1 Délka trvání kurzu: 5

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více