Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře"

Transkript

1 Příloha č. 1 - Technické podmínky Rukavicové boy s nosnou konstrukcí pro práci v inertní atmosféře 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Anaerobní rukavicový box (č. 01 a 02) pro práci v inertní atmosféře s velmi nízkým obsahem zbytkového kyslíku (konc. < 1 ppm) s čistící jednotkou atmosféry. Zařízení je určeno pro dlouhodobé experimenty vyžadující několikaměsíční nepřerušovaný provoz a bude provozováno s mírným přetlakem. Box má garantovat vysokou kvalitu pracovního prostředí pro 6 pracovních ploch. Jeho součástí musí být inteligentní řídící a měřící systém, přechodová rozhraní a systém odkládacích ploch. Uvnitř boxu se předpokládá práce s pevnými látkami, horninami, vodnými roztoky, kyselinami a louhy a roztoky slabě radioaktivních látek (box nemá sloužit jako stínící box před ionizujícím zářením). Práce s těkavými rozpouštědly ve velkém měřítku se nepředpokládá. Uvnitř boxu budou dále umístěna speciální měřící čidla a přístroje dle potřeby aktuálně prováděných experimentů (přístroje nejsou součástí dodávky). Signálové kabely, el. napájení, připojení vody a plynů k nainstalovaným experimentálním zařízením povedou přes vzduchotěsné průchodky nebo ventily ven z boxu. Součástí boxu budou dvě přechodové komory, velká s programovatelným odsáváním vzduchu určená pro vkládání větších předmětů a malá přechodová komora určená pro operativní odběr vzorků. Jedna stěna boxu bude odnímatelná. Inertní plyn s obsahem CO2 (v rozsahu 1-5 obj.%) připravený u externího dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví (typ Linde) o objemu 50 l s obsahem plynu o standardním tlaku 200 bar. Součástí dodání jsou redukční ventily, které musí odpovídat normě ČSN EN ISO Jedná se o speciální zařízení vyráběné na zakázku pro specifické účely použití. Uvnitř boxu budou současně umístěno až 6 topných systémů o max. výkonu 1000 W (dohromady pro všechna topidla). Box bude umístěn v klimatizované laboratoři. Boxy č. 01 a 02 mají stejné technické parametry. Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Rukavicový box 01 a 02 - základní popis 1 Možnost použití inertních plynů N2, Ar a mixy N2 s CO2, Ar s CO2 (obě 1-5 obj.% CO2). 2 Inertní plyn s obsahem CO2 připravený u dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví. 3 Pracovní režim - mírný přetlak (specifikace viz. níže). 4 Oboustranný přístup do rukavicového boxu. 5 Počet rukavicových otvorů na protilehlých stěnách boxu - uspořádání vedle sebe ve stejné výšce: 4 na jedné straně + 4 na protilehlé straně 6 Průhledný materiál protilehlých stěn s otvory pro rukavice. 7 Materiál nosné konstrukce rukavicového boxu: ocel 8 Materiál vnitřního pracovního prostoru boxu - nerez ocel se zvýšenou odolností proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, možnost provádět dekontaminaci ručně stěrem, třída oceli ČSN 17 nebo DIN 1.4 nebo vyšší kvality. 9 Bezspárové provedení dna pracovního prostoru boxu. 10 Nosnost dna pracovního prostoru boxu: min. 100 kg/m2 11 Umístění ruk. boxu na nosné konstrukci z oceli s kolečkami s aretací. 12 Snadno dekontaminovatelný (stěry budou prováděné ručně) vnitřní povrch boxu. Vnější 13 Celková délka bez čistící jednotky: max mm 14 Celková šířka bez čistící jednotky: max mm 15 Celková výška s nosnou konstrukcí bez čistící jednotky: max mm 16 Délka pracovní komory: (min./max.) 1600/2000 mm 17 Šířka pracovní komory: (min./max.) 1150/1350 mm 18 Výška pracovní komory: (min./max.) 850/1050 mm 19 Počet a typ přechodových komor: min. dvě komory, jedna velká a jedna malá, umístěné na stejné boční stěně 20 Velká přechodová komora ve tvaru válce. 21 Demontovatelný pojízdný nerezový podnos uvnitř velké přechodové komory. 22 Všechny přechodové komory budou tlakové nádoby stabilní ve smyslu ČSN ne 23 Malá přechodová komora s rovným dnem. 24 Filtr pevných částic u odsávání atm. z velké přechodové komory. 25 Filtr pevných částic u odsávání atm. z malé přechodové komory. 26 Velikost oka filtru pevných částic: max. 1 μm 27 Zaslepená příruba na dně velké přechodové komory pro možnost profuku pro vzorky a předměty, které nemohou být vystavit podmínkám při evakuaci komory. 28 Přechodka do příruby ve dně velké přechodové komory, která umožní připojení inertního plynu vstup/výstup. 29 Průměr: (min./max.) 380/500 mm 30 Délka: (min./max.) 550/700 mm 31 Celková délka velké přechodové komory i s otvíracím mechanismem: (min./max.) 600/850 mm 32 Směr otvírání tlakových dveří: nahoru, rovnoběžně se svislou stěnou, nikoliv do prostoru boxu 33 Rozměry - výška malé přechodové komory: min. 120 mm 34 Max. rozměry vzorku, který bude vložen do malé přechodové komory (v x š x d): 100 x 100 x 310 mm Variabilní a demontovatelný systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu, ukotvený kolmo ke stropu - například viz. náčrtek na druhém listu tohoto dokumentu. Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: v dosahu rukavic při přístup z obou stran. Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: tři vodorovné plochy, rozdělené na dva svislé oddělené oddíly, možnost uchycení ve více polohách (vlevo, uprostřed, vpravo) uprostřed boxu - například viz. náčrtek na druhém listu tohoto dokumentu. 38 Box umožní používání butylových rukavic nebo jiných rukavic z méně propustného materiálu. 39 Velikost rukavic (malá-střední-velká): velká 40 Délka rukavic: prodloužená k rameni viz. obr

2 41 Dodávka 8-mi rukavic včetně gumových těsnících O-kroužků (nebo jiný systém) pro celý box. 42 Kruhový tvar rukavicového otvoru o průměru: (min./max.) 210/235 mm 43 Pracovní výška - střed rukavicových otvorů od podlahy: (min./max.) 1200/1300 mm 44 Vzdálenost středů otvorů mezi sebou: (min./max.) 420/480 mm 45 Elektrické osvětlení pracovního prostoru z venkovní strany na obou pracovních stranách boxu. 46 Odnímatelná boční nebo čelní stěna boxu pro vložení velkých předmětů (měřící přístroje apod., předpokládaná četnost používání 2x/rok (při zrušení inertní atm.)) včetně montážních nástrojů. 47 Řídící jednotka (PC nebo dotykový panel) s intuitivním ovládáním, umožňující dlouhodobý záznam naměřených hodnot po dobu min. 30 dní s možností exportu dat (např. ve formátu.xls nebo.txt), automatické udržování systému v rozsahu nastavených hodnot (nízký obsah kyslíku, přetlak/podtlak). 48 Inteligentní řídící jednotka zobrazuje nejméně následující údaje: aktivní technologické schema toku plynů v boxu, v čistící jednotce a přechodových komorách, měření obsahu O2, CO2, přetlaku/podtlaku, chybová hlášení, výstrahy; inteligentní řídící jednotka umožňuje ovládat minimálně následující procesy probíhající v boxu: cirkulace atm. přes čistící jednotku, regulaci č.j., evakuaci přechodové komory, osvětlení, nastavení měřených hodnot. 49 Ovládání odsávání atm. z velké přechodové komory pomocí řídící jednotky. 50 Bezobslužné odsávání atm. z velké přechodové komory, např. pomocí softwarového programu (cykly): 51 K evakuaci velké přechodové komory bude možno použít přednastavitelné cykly odsávání, které zaručí velmi nízký obsah zbytkového O2 v přechodové komoře. 52 Certifikát/prohlášení dodavatele anaerobního boxu prokazující dosažení nízkého obsahu zbytkového kyslíku v celém systému (min. 1 ppm). 53 Kalibrační certifikáty měřidel. 54 Měřící systém pro měření zbytkového kyslíku za přítomnosti i nepřítomnosti CO2 v atmosféře. 55 Měření obsahu O2 v rozsahu: ppm 56 Přesnost měření obsahu O2 v rozsahu ppm: 0,2 ppm 57 Doba odezvy O2 čidla: max. 3 min 58 Záručí doba na měřícího O2 čidlo: min.1 rok 59 Rozsah měření obsahu CO2: 1 až 5 obj. % 60 Přesnost měření CO2 v rozsahu 1 až 5 obj.%: 0,2 obj.% 61 Doba odezvy CO2 čidla: max. 3 min 62 Udržení mírného přetlaku v boxu (vůči atm. tlaku) při kontinuálním čištění atmosféry: 63 Udržení mírného přetlaku/podtlaku (vůči atm. tlaku) při práci v rukavicích v boxu (např. pedály, olejový nebo jiný tlakový systém): 64 Regulace tlaku v boxu: mírný podtlak, nula, mírný přetlak - proti atm. tlaku. 65 Přesnost měření pře/pod-tlaku: nejméně 0,2 mbar Čistící 66 Čištění atm. na velmi nízký obsah zbytkového kyslíku: nejvýše 1 ppm 67 Čištění atm. s obsahem CO2 tak, aby při procesu odstranění zbytkového O2 v atm. nebyl ovlivňován obsah CO2 a jeho koncentrace byla konstantní (jednotky obj.%): 68 Rychlost čištění atmosféry v boxu: při průniku vzduchu o objemu 1 litr (např. otevřením nádoby se vzduchem uvnitř boxu) musí být kyslík z boxu v anaerobním režimu odstraněn max. 20 min na úroveň max. 1 ppm do doby: 69 Standartní filtr typu HEPA (třída 13 nebo vyšší) na vstup i výstup atm. do boxu. 70 Odstraňování vodní páry: 71 Hlučnost el. zařízení: max. 50 db 72 Udržování pracovní teploty v boxu v pracovním režimu: C 73 Doba regenerace čistící jednotky: max. 24 h 74 Případný chladící okruh čistící jednotky bude nezávislý na místním zdroji vody (např. elektrické chlazení, vlastní okruh vody, chlazení vzduchem v LAB apod.). 75 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměr např mm), umístěné na boku v řadách nad sebou : min. 18 ks 76 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměru např mm), umístěné na stropě, 3+3 ks na protilehlých stranách : min. 6 ks 77 Standardní průchodky na plyn na boku (průměr např. 10 mm, Swagelok): min. 4 ks 78 Kulový ventil na plyn DN 10 na boku (v průchodce): min. 4 ks 79 Průchodka BNC (Bayonet Neill Concelman) (4 way) na boku (v průchodce): min. 2 ks 80 Přechodka měřících signálů pro banánky (4) na boku (v průchodce): min. 2 ks 81 RS 232 rozhraní na boku (v průchodce): 82 USB rozhranína boku (v průchodce): min. 2 ks 83 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (3 zásuvka) s vypínačem délka 2m od průchodky, délka vně boxu min. 4 m: 2 ks 84 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 1 m od průchodky, délka vně boxu 85 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 2 m od průchodky, délka vně boxu min. 4 m: 86 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 3 m od průchodky, délka vně boxu min. 4 m: 87 Redukční ventil pro stlačený plyn DUSÍK v plynném stavu: 88 Redukční ventil pro stlačený plyn ARGON v plynném stavu: 89 Připojení k tlakové lahvi o objemu: 50 l 90 Maximální tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 91 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 92 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn DUSÍK s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 93 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn ARGON s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 94 Připojení k tlakové lahve o objemu: 50 l 95 Maximální plnící tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 96 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C

3 Bude-li nutné pro dlouhodobý kontinuální provoz anaerobního boxu nebo pro regeneraci čistící jednotky nuté další redukční ventily pro pracovní plyny, budou součástí dodávky. Certifikát zařízení, kterým se prohlašuje, že box zajistí dlouhodobou kvalitu inertní atm. s nízkým obsahem zbytkového kyslíku po dobu minimálně 1 roku v kontinuálním provozu v systému mírného přetlaku. Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení do laboratoře v 2. nadzemní podlaží budovy č.261 v areálu výzkumných ústavů na adresu: Hlavní 130, Husinec-Řež 25068, Česká republika. K budově je vedena 3m široká přístupová cesta s omezeným manipulačním prostorem v blízkosti vstupu do budovy. Prodávající je plně seznámen s tím, že pro přepravu zařízení do laboratoře je možné využít 2 transportní cesty: a) první přes přízemí (dveře šířka 130 cm, výška 230 cm) a výtahem (nosnost 1t, šířka 89, výška 197, hloubka 200cm, s pojezdem - suterén, 1NP, 2NP); b) druhá pomocí jeřábu do 2. nadzemního podlaží (výška dveří 250cm). Nejužším místo na chodbě v 2 NP jsou vnitřní dveřní zárubeň (šířka 140 cm). Maximální přípustné zatížení podlahy v laboratoři je 500kg/m2. Při vchodu do laboratoře nutno překonat práh (výška cca 2cm). Anaerobní rukavicový box (č. 03) pro práci v inertní atmosféře s velmi nízkým obsahem zbytkového kyslíku (konc. < 1 ppm) s čistící jednotkou atmosféry. Zařízení je určeno pro dlouhodobé experimenty vyžadující několikaměsíční nepřerušovaný provoz a bude provozováno s mírným přetlakem. Box má garantovat vysokou kvalitu pracovního prostředí pro 2 pracovní plochy proti sobě. Jeho součástí musí být inteligentní řídící a měřící systém, přechodová rozhraní a systém odkládacích ploch. Uvnitř boxu se předpokládá práce s pevnými látkami, horninami, vodnými roztoky, kyselinami a louhy a roztoky slabě radioaktivních látek (box nemá sloužit jako stínící box před ionizujícím zářením). Práce s těkavými rozpouštědly ve velkém měřítku se nepředpokládá. Uvnitř boxu budou dále umístěna speciální měřící čidla a přístroje dle potřeby aktuálně prováděných experimentů (přístroje nejsou součástí dodávky). Signálové kabely, el. napájení, připojení vody a plynů k nainstalovaným experimentálním zařízením povedou přes vzduchotěsné průchodky nebo ventily ven z boxu. Součástí boxu bude velká přechodová komora pro vkládání a odebírání zařízení a vzorků. Jedna stěna boxu bude odnímatelná. Inertní plyn s obsahem CO2 (v rozsahu 1-5 obj.%) připravený u externího dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví (typ Linde) o objemu 50 l s obsahem plynu o standardním tlaku 200 bar. Součástí dodání jsou redukční ventily, které musí odpovídat normě ČSN EN ISO Jedná se o speciální zařízení vyráběné na zakázku pro specifické účely použití. Box bude umístěn v klimatizované laboratoři. Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Rukavicový box 03 - základní popis 1 Možnost použití inertních plynů N2, Ar a mixy N2 s CO2, Ar s CO2 (obě 1-5 obj.% CO2). 2 Inertní plyn s obsahem CO2 připravený u dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví. 3 Pracovní režim - mírný přetlak (specifikace viz. níže). 4 Oboustranný přístup do rukavicového boxu. 5 Počet rukavicových otvorů na protilehlých stěnách boxu - uspořádání vedle sebe ve stejné výšce: 2 na jedné straně + 2 na protilehlé straně 6 Průhledný materiál protilehlých stěn s otvory pro rukavice. 7 Materiál nosné konstrukce rukavicového boxu: ocel 8 Materiál vnitřního pracovního prostoru boxu - nerez ocel se zvýšenou odolností proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, možnost provádět dekontaminaci ručně stěrem, třída oceli ČSN 17 nebo DIN 1.4 nebo vyšší kvality. 9 Bezspárové provedení dna pracovního prostoru boxu. 10 Nosnost dna pracovního prostoru boxu: min. 100 kg/m2 11 Umístění ruk. boxu na nosné konstrukci z oceli s kolečkami s aretací. 12 Snadno dekontaminovatelný (stěry budou prováděné ručně) vnitřní povrch boxu. Vnější 13 Celková délka bez čistící jednotky: max mm 14 Celková šířka bez čistící jednotky: max. 950 mm 15 Celková výška s nosnou konstrukcí bez čistící jednotky: max mm 16 Délka pracovní komory: (min./max.) 1100/1350 mm 17 Šířka pracovní komory: (min./max.) 700/850 mm 18 Výška pracovní komory: (min./max.) 850/1050 mm 19 Počet a typ přechodových komor: min. jedna velká umístěná na boční stěně 20 Velká přechodová komora ve tvaru válce. 21 Demontovatelný pojízdný nerezový podnos uvnitř velké přechodové komory. 22 Všechny přechodové komory budou tlakové nádoby stabilní ve smyslu ČSN ne 23 Filtr pevných částic u odsávání atm. z velké přechodové komory. 24 Velikost oka filtru pevných částic: max. 1 μm 25 Zaslepená příruba na dně velké přechodové komory pro možnost profuku pro vzorky a předměty, které nemohou být vystavit podmínkám při evakuaci komory. 26 Přechodka do příruby ve dně velké přechodové komory, která umožní připojení inertního plynu vstup/výstup. 27 Průměr: (min./max.) 380/500 mm 28 Délka: (min./max.) 550/700 mm 29 Celková délka velké přechodové komory i s otvíracím mechanismem: (min./max.) 600/850 mm 30 Směr otvírání tlakových dveří: nahoru, rovnoběžně se svislou stěnou, nikoliv do prostoru boxu 31 Variabilní a demontovatelný systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu, ukotvený kolmo ke stropu. 32 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: v dosahu rukavic při přístup z obou stran. 33 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: min. tři vodorovné plochy. 34 Box umožní používání butylových rukavic nebo jiných rukavic z méně propustného materiálu. 35 Velikost rukavic (malá-střední-velká): velká 36 Délka rukavic: prodloužená k rameni 37 Dodávka 4 rukavic včetně gumových těsnících O-kroužků (nebo jiný systém) pro celý box. 38 Kruhový tvar rukavicového otvoru o průměru: (min./max.) 210/235 mm 39 Pracovní výška - střed rukavicových otvorů od podlahy: (min./max.) 1200/1300 mm 40 Vzdálenost středů otvorů mezi sebou: (min./max.) 420/480 mm

4 41 Elektrické osvětlení pracovního prostoru z venkovní strany na obou pracovních stranách boxu. 42 Odnímatelná boční nebo čelní stěna boxu pro vložení velkých předmětů (měřící přístroje apod., předpokládaná četnost používání 2x/rok (při zrušení inertní atm.)) včetně montážních nástrojů. 43 Řídící jednotka (PC nebo dotykový panel) s intuitivním ovládáním, umožňující dlouhodobý záznam naměřených hodnot po dobu min. 30 dní s možností exportu dat (např. ve formátu.xls nebo.txt), automatické udržování systému v rozsahu nastavených hodnot (nízký obsah kyslíku, přetlak/podtlak). 44 Inteligentní řídící jednotka zobrazuje nejméně následující údaje: aktivní technologické schema toku plynů v boxu, v čistící jednotce a přechodových komorách, měření obsahu O2, CO2, přetlaku/podtlaku, chybová hlášení, výstrahy; inteligentní řídící jednotka umožňuje ovládat minimálně následující procesy probíhající v boxu: cirkulace atm. přes čistící jednotku, regulaci č.j., evakuaci přechodové komory, osvětlení, nastavení měřených hodnot. 45 Ovládání odsávání atm. z velké přechodové komory pomocí řídící jednotky. 46 Bezobslužné odsávání atm. z velké přechodové komory, např. pomocí softwarového programu (cykly): 47 K evakuaci velké přechodové komory bude možno použít přednastavitelné cykly odsávání, které zaručí velmi nízký obsah zbytkového O2 v přechodové komoře. 48 Certifikát/prohlášení dodavatele anaerobního boxu prokazující dosažení nízkého obsahu zbytkového kyslíku v celém systému (min. 1 ppm). 49 Kalibrační certifikáty měřidel. 50 Měřící systém pro měření zbytkového kyslíku za přítomnosti i nepřítomnosti CO2 v atmosféře. 51 Měření obsahu O2 v rozsahu: ppm 52 Přesnost měření obsahu O2 v rozsahu ppm: 0,2 ppm 53 Doba odezvy O2 čidla: max. 3 min 54 Záručí doba na měřícího O2 čidlo: min.1 rok 55 Rozsah měření obsahu CO2: 1 až 5 obj. % 56 Přesnost měření CO2 v rozsahu 1 až 5 obj.%: 0,2 obj.% 57 Doba odezvy CO2 čidla: max. 3 min 58 Udržení mírného přetlaku v boxu (vůči atm. tlaku) při kontinuálním čištění atmosféry: 59 Udržení mírného přetlaku/podtlaku (vůči atm. tlaku) při práci v rukavicích v boxu (např. pedály, olejový nebo jiný systém na vyrovnání změn tlaku): 60 Regulace tlaku v boxu: mírný podtlak, nula, mírný přetlak - proti atm. tlaku. 61 Přesnost měření pře/pod-tlaku: nejméně 0,2 mbar Čistící 62 Čištění atm. na velmi nízký obsah zbytkového kyslíku: nejvýše 1 ppm 63 Čištění atm. s obsahem CO2 tak, aby při procesu odstranění zbytkového O2 v atm. nebyl ovlivňován obsah CO2 a jeho koncentrace byla konstantní (jednotky obj.%): 64 Rychlost čištění atmosféry v boxu: při průniku vzduchu o objemu 1 litr (např. otevřením nádoby se vzduchem uvnitř boxu) musí být kyslík z boxu v anaerobním režimu odstraněn max. 20 min na úroveň max. 1 ppm do doby: 65 Standartní filtr typu HEPA (třída 13 nebo vyšší) na vstup i výstup atm. do boxu. 66 Odstraňování vodní páry: 67 Hlučnost el. zařízení: max. 50 db 68 Udržování pracovní teploty v boxu v pracovním režimu: C 69 Doba regenerace čistící jednotky: max. 24 h 70 Případný chladící okruh čistící jednotky bude nezávislý na místním zdroji vody (např. elektrické chlazení, vlastní okruh vody, chlazení vzduchem v LAB apod.). 71 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměr např mm), umístěné na boku v řadách nad sebou : min. 6 ks 72 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměru např mm), umístěné na stropě: min. 3 ks 73 Standardní průchodky na plyn na boku (průměr např. 10 mm, Swagelok): min. 4 ks 74 Kulový ventil na plyn DN 10 na boku (v průchodce): min. 2 ks 75 Průchodka BNC (Bayonet Neill Concelman) (4 way) na boku (v průchodce): 76 Přechodka měřících signálů pro banánky (4) na boku (v průchodce): 77 RS 232 rozhraní na boku (v průchodce): 78 USB rozhranína boku (v průchodce): 79 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 1 m od průchodky, délka vně boxu 80 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 2 m od průchodky, délka vně boxu 81 Redukční ventil pro stlačený plyn DUSÍK v plynném stavu: 82 Redukční ventil pro stlačený plyn ARGON v plynném stavu: 83 Připojení k tlakové lahvi o objemu: 50 l 84 Maximální tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 85 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 86 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn DUSÍK s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 87 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn ARGON s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 88 Připojení k tlakové lahve o objemu: 50 l 89 Maximální plnící tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 90 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 91 Bude-li nutné pro dlouhodobý kontinuální provoz anaerobního boxu nebo pro regeneraci čistící jednotky nuté další redukční ventily pro pracovní plyny, budou součástí dodávky. 92 Certifikát zařízení, kterým se prohlašuje, že box zajistí dlouhodobou kvalitu inertní atm. s nízkým obsahem zbytkového kyslíku po dobu minimálně 1 roku v kontinuálním provozu v systému mírného přetlaku.

5 93 94 Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení do laboratoře v 2. nadzemní podlaží budovy č.261 v areálu výzkumných ústavů na adresu: Hlavní 130, Husinec-Řež 25068, Česká republika. K budově je vedena 3m široká přístupová cesta s omezeným manipulačním prostorem v blízkosti vstupu do budovy. Prodávající je plně seznámen s tím, že pro přepravu zařízení do laboratoře je možné využít 2 transportní cesty: a) první přes přízemí (dveře šířka 130 cm, výška 230 cm) a výtahem (nosnost 1t, šířka 89, výška 197, hloubka 200cm, s pojezdem - suterén, 1NP, 2NP); b) druhá pomocí jeřábu do 2. nadzemního podlaží (výška dveří 250cm). Nejužším místo na chodbě v 2 NP jsou vnitřní dveřní zárubeň (šířka 140 cm). Maximální přípustné zatížení podlahy v laboratoři je 500kg/m2. Při vchodu do laboratoře nutno překonat práh (výška cca 2cm). Anaerobní rukavicový box (č. 04) pro práci v inertní atmosféře s velmi nízkým obsahem zbytkového kyslíku (konc. < 1 ppm) s čistící jednotkou atmosféry. Zařízení je určeno pro dlouhodobé experimenty vyžadující několikaměsíční nepřerušovaný provoz a bude provozováno s mírným přetlakem. Box má garantovat vysokou kvalitu pracovního prostředí pro 2 pracovní plochy vedle sebe. Jeho součástí musí být inteligentní řídící a měřící systém, přechodová rozhraní a systém odkládacích ploch. Uvnitř boxu se předpokládá práce s pevnými látkami, horninami, vodnými roztoky, kyselinami a louhy a roztoky slabě radioaktivních látek (box nemá sloužit jako stínící box před ionizujícím zářením). Práce s těkavými rozpouštědly ve velkém měřítku se nepředpokládá. Box bude stát u zdi. Uvnitř boxu budou dále umístěna speciální měřící čidla a přístroje dle potřeby aktuálně prováděných experimentů (přístroje nejsou součástí dodávky). Signálové kabely, el. napájení, připojení vody a plynů k nainstalovaným experimentálním zařízením povedou přes vzduchotěsné průchodky nebo ventily ven z boxu. Součástí boxu bude velká přechodová komora pro vkládání a odebírání zařízení a vzorků. Jedna stěna boxu bude odnímatelná. Inertní plyn s obsahem CO2 (v rozsahu 1-5 obj.%) připravený u externího dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví (typ Linde) o objemu 50 l s obsahem plynu o standardním tlaku 200 bar. Součástí dodání jsou redukční ventily, které musí odpovídat normě ČSN EN ISO Jedná se o speciální zařízení vyráběné na zakázku pro specifické účely použití. Box bude umístěn v klimatizované laboratoři. Zde se předpokládá práce s radioaktivními látkami ve větším rozsahu mež u boxů č. 01, 02 a 03. Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Rukavicový box 04 - základní popis 1 Možnost použití inertních plynů N2, Ar a mixy N2 s CO2, Ar s CO2 (obě 1-5 obj.% CO2). 2 Inertní plyn s obsahem CO2 připravený u dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví. 3 Pracovní režim - mírný přetlak (specifikace viz. níže). 4 Oboustranný přístup do rukavicového boxu. 5 Počet rukavicových otvorů na stejné stěně boxu - uspořádání vedle sebe ve stejné výšce: 3 na jedné straně vedle sebe 6 Průhledný materiál protilehlých stěn s otvory pro rukavice. 7 Materiál nosné konstrukce rukavicového boxu: ocel 8 Materiál vnitřního pracovního prostoru boxu - nerez ocel se zvýšenou odolností proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, možnost provádět dekontaminaci ručně stěrem, třída oceli ČSN 17 nebo DIN 1.4 nebo vyšší kvality. 9 Bezspárové provedení dna pracovního prostoru boxu. 10 Nosnost dna pracovního prostoru boxu: min. 100 kg/m2 11 Umístění ruk. boxu na nosné konstrukci z oceli s kolečkami s aretací. 12 Snadno dekontaminovatelný (stěry budou prováděné ručně) vnitřní povrch boxu. Vnější 13 Celková délka bez čistící jednotky: max mm 14 Celková šířka bez čistící jednotky: max mm 15 Celková výška s nosnou konstrukcí bez čistící jednotky: max mm 16 Délka pracovní komory: (min./max.) 1340/1640 mm 17 Šířka pracovní komory: (min./max.) 850/1100 mm 18 Výška pracovní komory: (min./max.) 850/1050 mm 19 Počet a typ přechodových komor: min. jedna velká umístěná na boční stěně 20 Velká přechodová komora ve tvaru válce. 21 Demontovatelný pojízdný nerezový podnos uvnitř velké přechodové komory. 22 Všechny přechodové komory budou tlakové nádoby stabilní ve smyslu ČSN ne 23 Filtr pevných částic u odsávání atm. z velké přechodové komory. 24 Velikost oka filtru pevných částic: max. 1 μm 25 Zaslepená příruba na dně velké přechodové komory pro možnost profuku pro vzorky a předměty, které nemohou být vystavit podmínkám při evakuaci komory. 26 Přechodka do příruby ve dně velké přechodové komory, která umožní připojení inertního plynu vstup/výstup. 27 Průměr: (min./max.) 380/500 mm 28 Délka: (min./max.) 550/700 mm 29 Celková délka velké přechodové komory i s otvíracím mechanismem: (min./max.) 600/850 mm 30 Směr otvírání tlakových dveří: nahoru, rovnoběžně se svislou stěnou, nikoliv do prostoru boxu 31 Variabilní a demontovatelný systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu, ukotvený kolmo ke stropu. 32 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: v dosahu rukavic při přístup z obou stran. 33 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: min. tři vodorovné plochy. 34 Box umožní používání butylových rukavic nebo jiných rukavic z méně propustného materiálu. 35 Velikost rukavic (malá-střední-velká): velká 36 Délka rukavic: prodloužená k rameni 37 Dodávka 4 rukavic včetně gumových těsnících O-kroužků (nebo jiný systém) pro celý box. 38 Kruhový tvar rukavicového otvoru o průměru: (min./max.) 210/235 mm 39 Pracovní výška - střed rukavicových otvorů od podlahy: (min./max.) 1200/1300 mm 40 Vzdálenost středů otvorů mezi sebou: (min./max.) 420/480 mm 41 Elektrické osvětlení pracovního prostoru z venkovní strany. 42 Odnímatelná boční nebo čelní stěna boxu pro vložení velkých předmětů (měřící přístroje apod., předpokládaná četnost používání 2x/rok (při zrušení inertní atm.)) včetně montážních nástrojů.

6 43 Řídící jednotka (PC nebo dotykový panel) s intuitivním ovládáním, umožňující dlouhodobý záznam naměřených hodnot po dobu min. 30 dní s možností exportu dat (např. ve formátu.xls nebo.txt), automatické udržování systému v rozsahu nastavených hodnot (nízký obsah kyslíku, přetlak/podtlak). 44 Inteligentní řídící jednotka zobrazuje nejméně následující údaje: aktivní technologické schema toku plynů v boxu, v čistící jednotce a přechodových komorách, měření obsahu O2, CO2, přetlaku/podtlaku, chybová hlášení, výstrahy; inteligentní řídící jednotka umožňuje ovládat minimálně následující procesy probíhající v boxu: cirkulace atm. přes čistící jednotku, regulaci č.j., evakuaci přechodové komory, osvětlení, nastavení měřených hodnot. 45 Ovládání odsávání atm. z velké přechodové komory pomocí řídící jednotky. 46 Bezobslužné odsávání atm. z velké přechodové komory, např. pomocí softwarového programu (cykly): 47 K evakuaci velké přechodové komory bude možno použít přednastavitelné cykly odsávání, které zaručí velmi nízký obsah zbytkového O2 v přechodové komoře. 48 Certifikát/prohlášení dodavatele anaerobního boxu prokazující dosažení nízkého obsahu zbytkového kyslíku v celém systému (min. 1 ppm). 49 Kalibrační certifikáty měřidel. 50 Měřící systém pro měření zbytkového kyslíku za přítomnosti i nepřítomnosti CO2 v atmosféře. 51 Měření obsahu O2 v rozsahu: ppm 52 Přesnost měření obsahu O2 v rozsahu ppm: 0,2 ppm 53 Doba odezvy O2 čidla: max. 3 min 54 Záručí doba na měřícího O2 čidlo: min.1 rok 55 Rozsah měření obsahu CO2: 1 až 5 obj. % 56 Přesnost měření CO2 v rozsahu 1 až 5 obj.%: 0,2 obj.% 57 Doba odezvy CO2 čidla: max. 3 min 58 Udržení mírného přetlaku v boxu (vůči atm. tlaku) při kontinuálním čištění atmosféry: 59 Udržení mírného přetlaku/podtlaku (vůči atm. tlaku) při práci v rukavicích v boxu (např. pedály, olejový nebo jiný systém na vyrovnání změn tlaku): 60 Regulace tlaku v boxu: mírný podtlak, nula, mírný přetlak - proti atm. tlaku. 61 Přesnost měření pře/pod-tlaku: nejméně 0,2 mbar Čistící 62 Čištění atm. na velmi nízký obsah zbytkového kyslíku: nejvýše 1 ppm 63 Čištění atm. s obsahem CO2 tak, aby při procesu odstranění zbytkového O2 v atm. nebyl ovlivňován obsah CO2 a jeho koncentrace byla konstantní (jednotky obj.%): 64 Rychlost čištění atmosféry v boxu: při průniku vzduchu o objemu 1 litr (např. otevřením nádoby se vzduchem uvnitř boxu) musí být kyslík z boxu v anaerobním režimu odstraněn max. 20 min na úroveň max. 1 ppm do doby: 65 Standartní filtr typu HEPA (třída 13 nebo vyšší) na vstup i výstup atm. do boxu. 66 Odstraňování vodní páry: 67 Hlučnost el. zařízení: max. 50 db 68 Udržování pracovní teploty v boxu v pracovním režimu: C 69 Doba regenerace čistící jednotky: max. 24 h 70 Případný chladící okruh čistící jednotky bude nezávislý na místním zdroji vody (např. elektrické chlazení, vlastní okruh vody, chlazení vzduchem v LAB apod.). 71 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměr např mm), umístěné na boku v řadách nad sebou : min. 6 ks 72 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměru např mm), umístěné na stropě: min. 3 ks 73 Standardní průchodky na plyn na boku (průměr např. 10 mm, Swagelok): min. 4 ks 74 Kulový ventil na plyn DN 10 na boku (v průchodce): min. 2 ks 75 Průchodka BNC (Bayonet Neill Concelman) (4 way) na boku (v průchodce): 76 Přechodka měřících signálů pro banánky (4) na boku (v průchodce): 77 RS 232 rozhraní na boku (v průchodce): 78 USB rozhranína boku (v průchodce): 79 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 1 m od průchodky, délka vně boxu 80 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 2 m od průchodky, délka vně boxu 81 Redukční ventil pro stlačený plyn DUSÍK v plynném stavu: 82 Redukční ventil pro stlačený plyn ARGON v plynném stavu: 83 Připojení k tlakové lahvi o objemu: 50 l 84 Maximální tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 85 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 86 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn DUSÍK s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 87 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn ARGON s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 88 Připojení k tlakové lahve o objemu: 50 l 89 Maximální plnící tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 90 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 91 Bude-li nutné pro dlouhodobý kontinuální provoz anaerobního boxu nebo pro regeneraci čistící jednotky nuté další redukční ventily pro pracovní plyny, budou součástí dodávky. 92 Certifikát zařízení, kterým se prohlašuje, že box zajistí dlouhodobou kvalitu inertní atm. s nízkým obsahem zbytkového kyslíku po dobu minimálně 1 roku v kontinuálním provozu v systému mírného přetlaku. 93 Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení do laboratoře v 2. nadzemní podlaží budovy č.261 v areálu výzkumných ústavů na adresu: Hlavní 130, Husinec-Řež 25068, Česká republika. K budově je vedena 3m široká přístupová cesta s omezeným manipulačním prostorem v blízkosti vstupu do budovy.

7 94 Prodávající je plně seznámen s tím, že pro přepravu zařízení do laboratoře je možné využít 2 transportní cesty: a) první přes přízemí (dveře šířka 130 cm, výška 230 cm) a výtahem (nosnost 1t, šířka 89, výška 197, hloubka 200cm, s pojezdem - suterén, 1NP, 2NP); b) druhá pomocí jeřábu do 2. nadzemního podlaží (výška dveří 250cm). Nejužším místo na chodbě v 2 NP jsou vnitřní dveřní zárubeň (šířka 140 cm). Maximální přípustné zatížení podlahy v laboratoři je 500kg/m2. Při vchodu do laboratoře nutno překonat práh (výška cca 2cm). 2. Prodávající ke splnění závazků ze Smlouvy Kupujícímu dodá, nainstaluje, otestuje (včetně podání průkazu dosažení parametrů jednotlivých zařízení) a uvede do provozu minimálně následující zařízení: Typov Vyplní uchazeč Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Garantovaná hodnota Rukavicový box 01 a 02 - základní popis 1 Možnost použití inertních plynů N2, Ar a mixy N2 s CO2, Ar s CO2 (obě 1-5 obj.% CO2). 2 Inertní plyn s obsahem CO2 připravený u dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví. 3 Pracovní režim - mírný přetlak (specifikace viz. níže). 4 Oboustranný přístup do rukavicového boxu. 5 Počet rukavicových otvorů na protilehlých stěnách boxu - uspořádání vedle sebe ve stejné výšce: 4 na jedné straně + 4 na protilehlé straně Průhledný materiál protilehlých stěn s otvory pro rukavice. 7 Materiál nosné konstrukce rukavicového boxu: ocel ocel 8 Materiál vnitřního pracovního prostoru boxu - nerez ocel se zvýšenou odolností proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, možnost provádět dekontaminaci ručně stěrem, třída oceli ČSN 17 nebo DIN 1.4 nebo vyšší kvality. 9 Bezspárové provedení dna pracovního prostoru boxu. 10 Nosnost dna pracovního prostoru boxu: min. 100 kg/m2 11 Umístění ruk. boxu na nosné konstrukci z oceli s kolečkami s aretací. 12 Snadno dekontaminovatelný (stěry budou prováděné ručně) vnitřní povrch boxu. Vnější 13 Celková délka bez čistící jednotky: max mm 14 Celková šířka bez čistící jednotky: max mm 15 Celková výška s nosnou konstrukcí bez čistící jednotky: max mm 16 Délka pracovní komory: (min./max.) 1600/2000 mm 17 Šířka pracovní komory: (min./max.) 1150/1350 mm 18 Výška pracovní komory: (min./max.) 850/1050 mm 19 Počet a typ přechodových komor: min. dvě komory, jedna velká a jedna malá, umístěné na stejné boční stěně 20 Velká přechodová komora ve tvaru válce. 21 Demontovatelný pojízdný nerezový podnos uvnitř velké přechodové komory. 22 Všechny přechodové komory budou tlakové nádoby stabilní ve smyslu ČSN ne ne 23 Malá přechodová komora s rovným dnem. 24 Filtr pevných částic u odsávání atm. z velké přechodové komory. 25 Filtr pevných částic u odsávání atm. z malé přechodové komory. 26 Velikost oka filtru pevných částic: max. 1 μm 27 Zaslepená příruba na dně velké přechodové komory pro možnost profuku pro vzorky a předměty, které nemohou být vystavit podmínkám při evakuaci komory. 28 Přechodka do příruby ve dně velké přechodové komory, která umožní připojení inertního plynu vstup/výstup. 29 Průměr: (min./max.) 380/500 mm 30 Délka: (min./max.) 550/700 mm 31 Celková délka velké přechodové komory i s otvíracím mechanismem: (min./max.) 600/850 mm 32 Směr otvírání tlakových dveří: nahoru, rovnoběžně se svislou stěnou, nikoliv do prostoru boxu nahoru 33 Rozměry - výška malé přechodové komory: min. 120 mm 34 Max. rozměry vzorku, který bude vložen do malé přechodové komory (v x š x d): 100 x 100 x 310 mm 35 Variabilní a demontovatelný systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu, ukotvený kolmo ke stropu - například viz. náčrtek na druhém listu tohoto dokumentu. 36 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: v dosahu rukavic při přístup z obou stran. 37 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: tři vodorovné plochy, rozdělené na dva svislé oddělené oddíly, možnost uchycení ve více polohách (vlevo, uprostřed, vpravo) uprostřed boxu - například viz. náčrtek na druhém listu tohoto dokumentu. 38 Box umožní používání butylových rukavic nebo jiných rukavic z méně propustného materiálu. 39 Velikost rukavic (malá-střední-velká): velká velká 40 Délka rukavic: prodloužená k rameni prodloužená k rameni 41 Dodávka 8-mi rukavic včetně gumových těsnících O-kroužků (nebo jiný systém) pro celý box. 42 Kruhový tvar rukavicového otvoru o průměru: (min./max.) 210/235 mm 43 Pracovní výška - střed rukavicových otvorů od podlahy: (min./max.) 1200/1300 mm 44 Vzdálenost středů otvorů mezi sebou: (min./max.) 420/480 mm 45 Elektrické osvětlení pracovního prostoru z venkovní strany na obou pracovních stranách boxu. 46 Odnímatelná boční nebo čelní stěna boxu pro vložení velkých předmětů (měřící přístroje

8 47 Řídící jednotka (PC nebo dotykový panel) s intuitivním ovládáním, umožňující dlouhodobý záznam naměřených hodnot po dobu min. 30 dní s možností exportu dat (např. ve formátu.xls nebo.txt), automatické udržování systému v rozsahu nastavených hodnot (nízký obsah kyslíku, přetlak/podtlak). 48 Inteligentní řídící jednotka zobrazuje nejméně následující údaje: aktivní technologické schema toku plynů v boxu, v čistící jednotce a přechodových komorách, měření obsahu O2, CO2, přetlaku/podtlaku, chybová hlášení, výstrahy; inteligentní řídící jednotka umožňuje ovládat minimálně následující procesy probíhající v boxu: cirkulace atm. přes čistící jednotku, regulaci č.j., evakuaci přechodové komory, osvětlení, nastavení měřených hodnot. 49 Ovládání odsávání atm. z velké přechodové komory pomocí řídící jednotky. 50 Bezobslužné odsávání atm. z velké přechodové komory, např. pomocí softwarového programu (cykly): 51 K evakuaci velké přechodové komory bude možno použít přednastavitelné cykly odsávání, které zaručí velmi nízký obsah zbytkového O2 v přechodové komoře. 52 Certifikát/prohlášení dodavatele anaerobního boxu prokazující dosažení nízkého obsahu zbytkového kyslíku v celém systému (min. 1 ppm). 53 Kalibrační certifikáty měřidel. 54 Měřící systém pro měření zbytkového kyslíku za přítomnosti i nepřítomnosti CO2 v atmosféře. 55 Měření obsahu O2 v rozsahu: ppm 56 Přesnost měření obsahu O2 v rozsahu ppm: 0,2 ppm 57 Doba odezvy O2 čidla: max. 3 min 58 Záručí doba na měřícího O2 čidlo: min.1 rok 59 Rozsah měření obsahu CO2: 1 až 5 obj. % 60 Přesnost měření CO2 v rozsahu 1 až 5 obj.%: 0,2 obj.% 61 Doba odezvy CO2 čidla: max. 3 min 62 Udržení mírného přetlaku v boxu (vůči atm. tlaku) při kontinuálním čištění atmosféry: 63 Udržení mírného přetlaku/podtlaku (vůči atm. tlaku) při práci v rukavicích v boxu (např. pedály, olejový nebo jiný tlakový systém): 64 Regulace tlaku v boxu: mírný podtlak, nula, mírný přetlak - proti atm. tlaku. 65 Přesnost měření pře/pod-tlaku: nejméně 0,2 mbar Čistící 66 Čištění atm. na velmi nízký obsah zbytkového kyslíku: nejvýše 1 ppm 67 Čištění atm. s obsahem CO2 tak, aby při procesu odstranění zbytkového O2 v atm. nebyl ovlivňován obsah CO2 a jeho koncentrace byla konstantní (jednotky obj.%): 68 Rychlost čištění atmosféry v boxu: při průniku vzduchu o objemu 1 litr (např. otevřením nádoby se vzduchem uvnitř boxu) musí být kyslík z boxu v anaerobním režimu odstraněn max. 20 min na úroveň max. 1 ppm do doby: 69 Standartní filtr typu HEPA (třída 13 nebo vyšší) na vstup i výstup atm. do boxu. 70 Odstraňování vodní páry: 71 Hlučnost el. zařízení: max. 50 db 72 Udržování pracovní teploty v boxu v pracovním režimu: C 73 Doba regenerace čistící jednotky: max. 24 h 74 Případný chladící okruh čistící jednotky bude nezávislý na místním zdroji vody (např. elektrické chlazení, vlastní okruh vody, chlazení vzduchem v LAB apod.). 75 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměr např mm), min. 18 ks 76 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměru např mm), min. 6 ks 77 Standardní průchodky na plyn na boku (průměr např. 10 mm, Swagelok): min. 4 ks 78 Kulový ventil na plyn DN 10 na boku (v průchodce): min. 4 ks 79 Průchodka BNC (Bayonet Neill Concelman) (4 way) na boku (v průchodce): min. 2 ks 80 Přechodka měřících signálů pro banánky (4) na boku (v průchodce): min. 2 ks 81 RS 232 rozhraní na boku (v průchodce): 82 USB rozhranína boku (v průchodce): min. 2 ks 83 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (3 zásuvka) s vypínačem délka 2m od průchodky, délka vně boxu min. 4 m: 2 ks 84 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 1 m od průchodky, délka vně boxu 85 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 2 m od průchodky, délka vně boxu min. 4 m: 86 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 3 m od průchodky, délka vně boxu min. 4 m: 87 Redukční ventil pro stlačený plyn DUSÍK v plynném stavu: 88 Redukční ventil pro stlačený plyn ARGON v plynném stavu: 89 Připojení k tlakové lahvi o objemu: 50 l 90 Maximální tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 91 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 92 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn DUSÍK s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 93 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn ARGON s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 94 Připojení k tlakové lahve o objemu: 50 l 95 Maximální plnící tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 96 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 97 Bude-li nutné pro dlouhodobý kontinuální provoz anaerobního boxu nebo pro regeneraci čistící jednotky nuté další redukční ventily pro pracovní plyny, budou součástí dodávky. 98 Certifikát zařízení, kterým se prohlašuje, že box zajistí dlouhodobou kvalitu inertní atm. s nízkým obsahem zbytkového kyslíku po dobu minimálně 1 roku v kontinuálním provozu v systému mírného přetlaku. 99 Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení do laboratoře v 2. nadzemní podlaží budovy č.261 v areálu výzkumných ústavů na adresu: Hlavní 130, Husinec-Řež 25068, Česká republika. K budově je vedena 3m široká přístupová cesta s omezeným manipulačním prostorem v blízkosti vstupu do budovy.

9 100 Prodávající je plně seznámen s tím, že pro přepravu zařízení do laboratoře je možné využít 2 transportní cesty: a) první přes přízemí (dveře šířka 130 cm, výška 230 cm) a výtahem (nosnost 1t, šířka 89, výška 197, hloubka 200cm, s pojezdem - suterén, 1NP, 2NP); b) druhá pomocí jeřábu do 2. nadzemního podlaží (výška dveří 250cm). Nejužším místo na chodbě v 2 NP jsou vnitřní dveřní zárubeň (šířka 140 cm). Maximální přípustné zatížení podlahy v laboratoři je 500kg/m2. Při vchodu do laboratoře nutno překonat práh (výška cca 2cm). Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Garantovaná hodnota Rukavicový box 03 - základní popis 1 Možnost použití inertních plynů N2, Ar a mixy N2 s CO2, Ar s CO2 (obě 1-5 obj.% CO2). 2 Inertní plyn s obsahem CO2 připravený u dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví. 3 Pracovní režim - mírný přetlak (specifikace viz. níže). 4 Oboustranný přístup do rukavicového boxu. 5 Počet rukavicových otvorů na protilehlých stěnách boxu - uspořádání vedle sebe ve stejné výšce: 2 na jedné straně + 2 na protilehlé straně Průhledný materiál protilehlých stěn s otvory pro rukavice. 7 Materiál nosné konstrukce rukavicového boxu: ocel ocel 8 Materiál vnitřního pracovního prostoru boxu - nerez ocel se zvýšenou odolností proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, možnost provádět dekontaminaci ručně stěrem, třída oceli ČSN 17 nebo DIN 1.4 nebo vyšší kvality. 9 Bezspárové provedení dna pracovního prostoru boxu. 10 Nosnost dna pracovního prostoru boxu: min. 100 kg/m2 11 Umístění ruk. boxu na nosné konstrukci z oceli s kolečkami s aretací. 12 Snadno dekontaminovatelný (stěry budou prováděné ručně) vnitřní povrch boxu. Vnější 13 Celková délka bez čistící jednotky: max mm 14 Celková šířka bez čistící jednotky: max. 950 mm 15 Celková výška s nosnou konstrukcí bez čistící jednotky: max mm 16 Délka pracovní komory: (min./max.) 1100/1350 mm 17 Šířka pracovní komory: (min./max.) 700/850 mm 18 Výška pracovní komory: (min./max.) 850/1050 mm 19 Počet a typ přechodových komor: min. jedna velká umístěná na boční stěně 20 Velká přechodová komora ve tvaru válce. 21 Demontovatelný pojízdný nerezový podnos uvnitř velké přechodové komory. 22 Všechny přechodové komory budou tlakové nádoby stabilní ve smyslu ČSN ne ne 23 Filtr pevných částic u odsávání atm. z velké přechodové komory. 24 Velikost oka filtru pevných částic: max. 1 μm 25 Zaslepená příruba na dně velké přechodové komory pro možnost profuku pro vzorky a předměty, které nemohou být vystavit podmínkám při evakuaci komory. 26 Přechodka do příruby ve dně velké přechodové komory, která umožní připojení inertního plynu vstup/výstup. 27 Průměr: (min./max.) 380/500 mm 28 Délka: (min./max.) 550/700 mm 29 Celková délka velké přechodové komory i s otvíracím mechanismem: (min./max.) 600/850 mm 30 Směr otvírání tlakových dveří: nahoru, rovnoběžně se svislou stěnou, nikoliv do prostoru boxu nahoru 31 Variabilní a demontovatelný systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu, ukotvený kolmo ke stropu. 32 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: v dosahu rukavic při přístup z obou stran. 33 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: min. tři vodorovné plochy. 34 Box umožní používání butylových rukavic nebo jiných rukavic z méně propustného materiálu. 35 Velikost rukavic (malá-střední-velká): velká velká 36 Délka rukavic: prodloužená k rameni prodloužená k rameni 37 Dodávka 4 rukavic včetně gumových těsnících O-kroužků (nebo jiný systém) pro celý box. 38 Kruhový tvar rukavicového otvoru o průměru: (min./max.) 210/235 mm 39 Pracovní výška - střed rukavicových otvorů od podlahy: (min./max.) 1200/1300 mm 40 Vzdálenost středů otvorů mezi sebou: (min./max.) 420/480 mm 41 Elektrické osvětlení pracovního prostoru z venkovní strany na obou pracovních stranách boxu. 42 Odnímatelná boční nebo čelní stěna boxu pro vložení velkých předmětů (měřící přístroje apod., předpokládaná četnost používání 2x/rok (při zrušení inertní atm.)) včetně montážních nástrojů. 43 Řídící jednotka (PC nebo dotykový panel) s intuitivním ovládáním, umožňující dlouhodobý záznam naměřených hodnot po dobu min. 30 dní s možností exportu dat (např. ve formátu.xls nebo.txt), automatické udržování systému v rozsahu nastavených hodnot (nízký obsah kyslíku, přetlak/podtlak). 44 Inteligentní řídící jednotka zobrazuje nejméně následující údaje: aktivní technologické schema toku plynů v boxu, v čistící jednotce a přechodových komorách, měření obsahu O2, CO2, přetlaku/podtlaku, chybová hlášení, výstrahy; inteligentní řídící jednotka umožňuje ovládat minimálně následující procesy probíhající v boxu: cirkulace atm. přes čistící jednotku, regulaci č.j., evakuaci přechodové komory, osvětlení, nastavení měřených hodnot. 45 Ovládání odsávání atm. z velké přechodové komory pomocí řídící jednotky. 46 Bezobslužné odsávání atm. z velké přechodové komory, např. pomocí softwarového programu (cykly):

10 47 K evakuaci velké přechodové komory bude možno použít přednastavitelné cykly odsávání, které zaručí velmi nízký obsah zbytkového O2 v přechodové komoře. 48 Certifikát/prohlášení dodavatele anaerobního boxu prokazující dosažení nízkého obsahu zbytkového kyslíku v celém systému (min. 1 ppm). 49 Kalibrační certifikáty měřidel. 50 Měřící systém pro měření zbytkového kyslíku za přítomnosti i nepřítomnosti CO2 v atmosféře. 51 Měření obsahu O2 v rozsahu: ppm 52 Přesnost měření obsahu O2 v rozsahu ppm: 0,2 ppm 53 Doba odezvy O2 čidla: max. 3 min 54 Záručí doba na měřícího O2 čidlo: min.1 rok 55 Rozsah měření obsahu CO2: 1 až 5 obj. % 56 Přesnost měření CO2 v rozsahu 1 až 5 obj.%: 0,2 obj.% 57 Doba odezvy CO2 čidla: max. 3 min 58 Udržení mírného přetlaku v boxu (vůči atm. tlaku) při kontinuálním čištění atmosféry: 59 Udržení mírného přetlaku/podtlaku (vůči atm. tlaku) při práci v rukavicích v boxu (např. pedály, olejový nebo jiný systém na vyrovnání změn tlaku): 60 Regulace tlaku v boxu: mírný podtlak, nula, mírný přetlak - proti atm. tlaku. 61 Přesnost měření pře/pod-tlaku: nejméně 0,2 mbar Čistící 62 Čištění atm. na velmi nízký obsah zbytkového kyslíku: nejvýše 1 ppm 63 Čištění atm. s obsahem CO2 tak, aby při procesu odstranění zbytkového O2 v atm. nebyl ovlivňován obsah CO2 a jeho koncentrace byla konstantní (jednotky obj.%): 64 Rychlost čištění atmosféry v boxu: při průniku vzduchu o objemu 1 litr (např. otevřením nádoby se vzduchem uvnitř boxu) musí být kyslík z boxu v anaerobním režimu odstraněn max. 20 min na úroveň max. 1 ppm do doby: 65 Standartní filtr typu HEPA (třída 13 nebo vyšší) na vstup i výstup atm. do boxu. 66 Odstraňování vodní páry: 67 Hlučnost el. zařízení: max. 50 db 68 Udržování pracovní teploty v boxu v pracovním režimu: C 69 Doba regenerace čistící jednotky: max. 24 h 70 Případný chladící okruh čistící jednotky bude nezávislý na místním zdroji vody (např. elektrické chlazení, vlastní okruh vody, chlazení vzduchem v LAB apod.). 71 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměr např mm), umístěné na boku v řadách nad sebou : min. 6 ks 72 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměru např mm), umístěné na stropě: min. 3 ks 73 Standardní průchodky na plyn na boku (průměr např. 10 mm, Swagelok): min. 4 ks 74 Kulový ventil na plyn DN 10 na boku (v průchodce): min. 2 ks 75 Průchodka BNC (Bayonet Neill Concelman) (4 way) na boku (v průchodce): 76 Přechodka měřících signálů pro banánky (4) na boku (v průchodce): 77 RS 232 rozhraní na boku (v průchodce): 78 USB rozhranína boku (v průchodce): 79 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 1 m od průchodky, délka vně boxu 80 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 2 m od průchodky, délka vně boxu 81 Redukční ventil pro stlačený plyn DUSÍK v plynném stavu: 82 Redukční ventil pro stlačený plyn ARGON v plynném stavu: 83 Připojení k tlakové lahvi o objemu: 50 l 84 Maximální tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 85 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 86 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn DUSÍK s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 87 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn ARGON s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 88 Připojení k tlakové lahve o objemu: 50 l 89 Maximální plnící tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 90 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 91 Bude-li nutné pro dlouhodobý kontinuální provoz anaerobního boxu nebo pro regeneraci čistící jednotky nuté další redukční ventily pro pracovní plyny, budou součástí dodávky. 92 Certifikát zařízení, kterým se prohlašuje, že box zajistí dlouhodobou kvalitu inertní atm. s nízkým obsahem zbytkového kyslíku po dobu minimálně 1 roku v kontinuálním provozu v systému mírného přetlaku. 93 Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení do laboratoře v 2. nadzemní podlaží budovy č.261 v areálu výzkumných ústavů na adresu: Hlavní 130, Husinec-Řež 25068, Česká republika. K budově je vedena 3m široká přístupová cesta s omezeným manipulačním prostorem v blízkosti vstupu do budovy. 94 Prodávající je plně seznámen s tím, že pro přepravu zařízení do laboratoře je možné využít 2 transportní cesty: a) první přes přízemí (dveře šířka 130 cm, výška 230 cm) a výtahem (nosnost 1t, šířka 89, výška 197, hloubka 200cm, s pojezdem - suterén, 1NP, 2NP); b) druhá pomocí jeřábu do 2. nadzemního podlaží (výška dveří 250cm). Nejužším místo na chodbě v 2 NP jsou vnitřní dveřní zárubeň (šířka 140 cm). Maximální přípustné zatížení podlahy v laboratoři je 500kg/m2. Při vchodu do laboratoře nutno překonat práh (výška cca 2cm). Číslo Technické a funkční vlastnosti Požadovaná hodnota Garantovaná hodnota Rukavicový box 04 - základní popis 1 Možnost použití inertních plynů N2, Ar a mixy N2 s CO2, Ar s CO2 (obě 1-5 obj.% CO2). 2 Inertní plyn s obsahem CO2 připravený u dodavatele plynu bude vstupovat z tl.lahví. 3 Pracovní režim - mírný přetlak (specifikace viz. níže). 4 Oboustranný přístup do rukavicového boxu. 5 Počet rukavicových otvorů na stejné stěně boxu - uspořádání vedle sebe ve stejné výšce: 3 na jedné straně vedle sebe 3 na jedné straně vedle sebe

11 6 Průhledný materiál protilehlých stěn s otvory pro rukavice. 7 Materiál nosné konstrukce rukavicového boxu: ocel ocel 8 Materiál vnitřního pracovního prostoru boxu - nerez ocel se zvýšenou odolností proti korozi a kyselinám, používá se zejména v chem. laboratořích, možnost provádět dekontaminaci ručně stěrem, třída oceli ČSN 17 nebo DIN 1.4 nebo vyšší kvality. 9 Bezspárové provedení dna pracovního prostoru boxu. 10 Nosnost dna pracovního prostoru boxu: min. 100 kg/m2 11 Umístění ruk. boxu na nosné konstrukci z oceli s kolečkami s aretací. 12 Snadno dekontaminovatelný (stěry budou prováděné ručně) vnitřní povrch boxu. Vnější 13 Celková délka bez čistící jednotky: max mm 14 Celková šířka bez čistící jednotky: max mm 15 Celková výška s nosnou konstrukcí bez čistící jednotky: max mm 16 Délka pracovní komory: (min./max.) 1340/1640 mm 17 Šířka pracovní komory: (min./max.) 850/1100 mm 18 Výška pracovní komory: (min./max.) 850/1050 mm 19 Počet a typ přechodových komor: min. jedna velká umístěná na boční stěně 20 Velká přechodová komora ve tvaru válce. 21 Demontovatelný pojízdný nerezový podnos uvnitř velké přechodové komory. 22 Všechny přechodové komory budou tlakové nádoby stabilní ve smyslu ČSN ne ne 23 Filtr pevných částic u odsávání atm. z velké přechodové komory. 24 Velikost oka filtru pevných částic: max. 1 μm 25 Zaslepená příruba na dně velké přechodové komory pro možnost profuku pro vzorky a předměty, které nemohou být vystavit podmínkám při evakuaci komory. 26 Přechodka do příruby ve dně velké přechodové komory, která umožní připojení inertního plynu vstup/výstup. 27 Průměr: (min./max.) 380/500 mm 28 Délka: (min./max.) 550/700 mm 29 Celková délka velké přechodové komory i s otvíracím mechanismem: (min./max.) 600/850 mm 30 Směr otvírání tlakových dveří: nahoru, rovnoběžně se svislou stěnou, nikoliv do prostoru boxu nahoru 31 Variabilní a demontovatelný systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu, ukotvený kolmo ke stropu. 32 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: v dosahu rukavic při přístup z obou stran. 33 Systém odkládacích ploch (poliček) uvnitř boxu: min. tři vodorovné plochy. 34 Box umožní používání butylových rukavic nebo jiných rukavic z méně propustného materiálu. 35 Velikost rukavic (malá-střední-velká): velká velká 36 Délka rukavic: prodloužená k rameni prodloužená k rameni 37 Dodávka 3 rukavic včetně gumových těsnících O-kroužků (nebo jiný systém) pro celý box. 38 Kruhový tvar rukavicového otvoru o průměru: (min./max.) 210/235 mm 39 Pracovní výška - střed rukavicových otvorů od podlahy: (min./max.) 1200/1300 mm 40 Vzdálenost středů otvorů mezi sebou: (min./max.) 420/480 mm 41 Elektrické osvětlení pracovního prostoru z venkovní strany. 42 Odnímatelná boční nebo čelní stěna boxu pro vložení velkých předmětů (měřící přístroje apod., předpokládaná četnost používání 2x/rok (při zrušení inertní atm.)) včetně montážních nástrojů. 43 Řídící jednotka (PC nebo dotykový panel) s intuitivním ovládáním, umožňující dlouhodobý záznam naměřených hodnot po dobu min. 30 dní s možností exportu dat (např. ve formátu.xls nebo.txt), automatické udržování systému v rozsahu nastavených hodnot (nízký obsah kyslíku, přetlak/podtlak). 44 Inteligentní řídící jednotka zobrazuje nejméně následující údaje: aktivní technologické schema toku plynů v boxu, v čistící jednotce a přechodových komorách, měření obsahu O2, CO2, přetlaku/podtlaku, chybová hlášení, výstrahy; inteligentní řídící jednotka umožňuje ovládat minimálně následující procesy probíhající v boxu: cirkulace atm. přes čistící jednotku, regulaci č.j., evakuaci přechodové komory, osvětlení, nastavení měřených hodnot. 45 Ovládání odsávání atm. z velké přechodové komory pomocí řídící jednotky. 46 Bezobslužné odsávání atm. z velké přechodové komory, např. pomocí softwarového programu (cykly): 47 K evakuaci velké přechodové komory bude možno použít přednastavitelné cykly odsávání, které zaručí velmi nízký obsah zbytkového O2 v přechodové komoře. 48 Certifikát/prohlášení dodavatele anaerobního boxu prokazující dosažení nízkého obsahu zbytkového kyslíku v celém systému (min. 1 ppm). 49 Kalibrační certifikáty měřidel. 50 Měřící systém pro měření zbytkového kyslíku za přítomnosti i nepřítomnosti CO2 v atmosféře. 51 Měření obsahu O2 v rozsahu: ppm 52 Přesnost měření obsahu O2 v rozsahu ppm: 0,2 ppm 53 Doba odezvy O2 čidla: max. 3 min 54 Záručí doba na měřícího O2 čidlo: min.1 rok 55 Rozsah měření obsahu CO2: 1 až 5 obj. % 56 Přesnost měření CO2 v rozsahu 1 až 5 obj.%: 0,2 obj.% 57 Doba odezvy CO2 čidla: max. 3 min 58 Udržení mírného přetlaku v boxu (vůči atm. tlaku) při kontinuálním čištění atmosféry: 59 Udržení mírného přetlaku/podtlaku (vůči atm. tlaku) při práci v rukavicích v boxu (např. pedály, olejový nebo jiný systém na vyrovnání změn tlaku): 60 Regulace tlaku v boxu: mírný podtlak, nula, mírný přetlak - proti atm. tlaku. 61 Přesnost měření pře/pod-tlaku: nejméně 0,2 mbar Čistící 62 Čištění atm. na velmi nízký obsah zbytkového kyslíku: nejvýše 1 ppm

12 63 Čištění atm. s obsahem CO2 tak, aby při procesu odstranění zbytkového O2 v atm. nebyl ovlivňován obsah CO2 a jeho koncentrace byla konstantní (jednotky obj.%): 64 Rychlost čištění atmosféry v boxu: při průniku vzduchu o objemu 1 litr (např. otevřením nádoby se vzduchem uvnitř boxu) musí být kyslík z boxu v anaerobním režimu odstraněn max. 20 min na úroveň max. 1 ppm do doby: 65 Standartní filtr typu HEPA (třída 13 nebo vyšší) na vstup i výstup atm. do boxu. 66 Odstraňování vodní páry: 67 Hlučnost el. zařízení: max. 50 db 68 Udržování pracovní teploty v boxu v pracovním režimu: C 69 Doba regenerace čistící jednotky: max. 24 h 70 Případný chladící okruh čistící jednotky bude nezávislý na místním zdroji vody (např. elektrické chlazení, vlastní okruh vody, chlazení vzduchem v LAB apod.). 71 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměr např mm), umístěné na boku v řadách nad sebou : min. 6 ks 72 Standardní průchodky středního rozměru se záslepkami (průměru např mm), umístěné na stropě: min. 3 ks 73 Standardní průchodky na plyn na boku (průměr např. 10 mm, Swagelok): min. 4 ks 74 Kulový ventil na plyn DN 10 na boku (v průchodce): min. 2 ks 75 Průchodka BNC (Bayonet Neill Concelman) (4 way) na boku (v průchodce): 76 Přechodka měřících signálů pro banánky (4) na boku (v průchodce): 77 RS 232 rozhraní na boku (v průchodce): 78 USB rozhranína boku (v průchodce): 79 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 1 m od průchodky, délka vně boxu 80 Elektrický prodlužovací kabel 240 V (1 zásuvka) délka 2 m od průchodky, délka vně boxu 81 Redukční ventil pro stlačený plyn DUSÍK v plynném stavu: 82 Redukční ventil pro stlačený plyn ARGON v plynném stavu: 83 Připojení k tlakové lahvi o objemu: 50 l 84 Maximální tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 85 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 86 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn DUSÍK s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 87 Redukční ventil speciální pro stlačený plyn ARGON s CO2 (1-5 obj.%) v plynném stavu: 88 Připojení k tlakové lahve o objemu: 50 l 89 Maximální plnící tlak každého z ventilů alespoň: 200 bar 90 Pracovní teplota (min./max.) -20/+50 C 91 Bude-li nutné pro dlouhodobý kontinuální provoz anaerobního boxu nebo pro regeneraci čistící jednotky nuté další redukční ventily pro pracovní plyny, budou součástí dodávky. 92 Certifikát zařízení, kterým se prohlašuje, že box zajistí dlouhodobou kvalitu inertní atm. s nízkým obsahem zbytkového kyslíku po dobu minimálně 1 roku v kontinuálním provozu v systému mírného přetlaku. 93 Prodávající zajistí na svoje náklady přepravu a instalaci zařízení do laboratoře v 2. nadzemní podlaží budovy č.261 v areálu výzkumných ústavů na adresu: Hlavní 130, Husinec-Řež 25068, Česká republika. K budově je vedena 3m široká přístupová cesta s omezeným manipulačním prostorem v blízkosti vstupu do budovy. 94 Prodávající je plně seznámen s tím, že pro přepravu zařízení do laboratoře je možné využít 2 transportní cesty: a) první přes přízemí (dveře šířka 130 cm, výška 230 cm) a výtahem (nosnost 1t, šířka 89, výška 197, hloubka 200cm, s pojezdem - suterén, 1NP, 2NP); b) druhá pomocí jeřábu do 2. nadzemního podlaží (výška dveří 250cm). Nejužším místo na chodbě v 2 NP jsou vnitřní dveřní zárubeň (šířka 140 cm). Maximální přípustné zatížení podlahy v laboratoři je 500kg/m2. Při vchodu do laboratoře nutno překonat práh (výška cca 2cm). Prodávající prohlašuje, že dodávka tvořená výše uvedenými zařízeními bude vyhovovat všem požadavkům Kupujícího uvedeným v bodě 1 této přílohy. Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího uvedených v bodě 1 této přílohy a garantovaných hodnot uvedených v bodě 2 této přílohy jsou nezbytná další zařízení či práce, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce jako součást své dodávky bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky a práce nebudou mít charakter víceprací).

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6

VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 VYR-32 POKYNY PRO SPRÁVNOU VÝROBNÍ PRAXI - DOPLNĚK 6 Platnost od 1.1.2004 VÝROBA PLYNŮ PRO MEDICINÁLNÍ ÚČELY VYDÁNÍ PROSINEC 2003 1. Zásady Tento doplněk se zabývá průmyslovou výrobou medicinálních plynů,

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE 426 2.98 52.16

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE 426 2.98 52.16 SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ČERPACÍ STANICE CS 400, 900 426 2.98 52.16 Použití Čerpací

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění k výběrovém řízení na Dodávku strojů a zařízení, včetně dopravy, instalace a zaškolení Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: OPPK

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Příloha č. 2 POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK

Příloha č. 2 POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK Příloha č. 2 POPIS HODNOCENÍ NABÍDEK Nabídky budou v souladu s ustanovením 78 odst. 1, písm. a) Zákona hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky a podle níže uvedených

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měření hloubky Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů. Měřidla Hloubkoměry Jsou určeny pro měření

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Model Nosnost Zdvih Horní rám při Spodní rám Motor počet / Čas zdvihu Váha Q E A x B H A1 x B1 380V-50Hz průměr W kg mm mm mm mm Kw mm s kg

Model Nosnost Zdvih Horní rám při Spodní rám Motor počet / Čas zdvihu Váha Q E A x B H A1 x B1 380V-50Hz průměr W kg mm mm mm mm Kw mm s kg ROZMĚRY ZVEDACÍCH PLOŠIN BOLZONI-AURAMO TYP 1.A - "HEAVY DUTY" PRO ČÁSTEČNĚ KONCENTROVANÝ NÁKLAD Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanizmem, vhodná i do těžkých provozů. Model Nosnost Zdvih Horní rám

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Specifikace technologického vybavení pro GASTRONOMICKÝ PROVOZ

Specifikace technologického vybavení pro GASTRONOMICKÝ PROVOZ Generální projektant: JPS J.Hradec s.r.o. Akce: Multifunkční dům Litvínovice Zpracoval: KOVOSLUŽBA OTS, a.s., Tovačovského 2, Praha 3 Specifikace technologického vybavení pro GASTRONOMICKÝ PROVOZ Datum:

Více

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Kótování na strojnických výkresech 1.část Kótování na strojnických výkresech 1.část Pro čtení výkresů, tj. určení rozměrů nebo polohy předmětu, jsou rozhodující kóty. Z tohoto důvodu je kótování jedna z nejzodpovědnějších prací na technických

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086.

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 1 1 1 Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou

Více

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR

Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Elektromagnetické ventily Danfoss EVR Dodávány jsou přímo ovládané ventily pro zařízení s malými výkony a průměry trubek do 3 / 8 nebo nepřímo ovládané ventily pro větší průtoky a a větší průměry trubek.

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES Datum odevzdání: Měřicí skupina: Měřili: Semestr/rok: Datum měření: Zpráva o výsledcích experimentálních prací

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. A. Identifikační údaje zadavatele Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách A. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Sídlo: Holovousy

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

Nátrubek CH - III - návod na používání

Nátrubek CH - III - návod na používání Nátrubek CH - III - návod na používání Zařízení typu CH-III na ověřování tlakových a průtokových parametrů vnitřních - a/ hydrantových systémů se stálotvarovou hadicí (ČSN EN 671-1, tab.4) b/ hadicových

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací KM 12 3219 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 800 až 1250 jednostranně sací (dále jen

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím

Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Název ve ejné zakázky: Dodávka vakuové komory s p íslušenstvím Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní A) Komponenty erpacího systému a systému

Více

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV

Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Akumulační nádrže a zásobníkové ohřívače TV Katalog Úsporné řešení pro vaše topení OBSAH Zásobníkový ohřívač TV bez topného hada - R0BC: R0BC 200... 2 R0BC 300... 3 R0BC 400... 4 R0BC 500... 5 R0BC 750...

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 ředitel statutární zástupce: MUDr. Aleš Herman, Ph.D. tel: 261364001 fax: 261362805 e-mail: ales.herman@ikem.cz IČ:

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 D je určen, stejně jako STABIL 02 i STABIL 02 D, k regulaci ohřevu teplé užitkové vody (TUV)

Více

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015

Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Příloha k průběžné zprávě za rok 2015 Číslo projektu: TE02000077 Název projektu: Smart Regions Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development

Více

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace.

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ. Vlnová délka vhodná pro plánované aplikace. Název ve ejné zakázky: Laserový mikroobráb cí systém pro fotovoltaické aplikace Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní LASER: Pulzní laser

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576

Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576 Zdymadlo Dolní Beřkovice na Labi v ř. km 830,576 Stručná historie výstavby vodního díla Zdymadlo Dolní Beřkovice bylo vybudováno v rámci výstavby vodní cesty na Vltavě a Labi na začátku 20. století. Provádění

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.5.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. Přehled možností programu 1.1. Hlavní okno Hlavní okno programu se skládá ze čtyř karet : Projekt, Zadání, Výsledky a Návrhový

Více

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu:

Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje. Krajský standardizovaný projekt Název projektu: Příloha č. 4 Specifikace veřejné zakázky Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje Operační program: Integrovaný operační program Identifikace výzvy: Výzva č. 11 Registrační číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07810

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR Název zakázky: Modernizace farmy Konětopy technologie chovu Identifikační údaje uchazeče: Název uchazeče: Sídlo uchazeče: IČ:

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe

>>> DATOVÉ ROZVÁDÌÈE. 19 VDI nástìnné rozvádìèe DTOVÉ ROZVÁDÌÈE >>> Perfektní slouèení se všemi pasivními produkty systému LS pro spolehlivé øešení od zásuvky uživatele až do technické místnosti: > modulární patch panely, datové i telefonní, > optické

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19

Protokol č. 9_2014 Měření hluku z Technické místnosti z provozu tepelného čerpadla Brno, Burešova č. 19 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Akustická laboratoř Ústavu fyzikálního inženýrství zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1016 Technická 2896/2, 616 69 Brno tel. 541142834,

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

SANITÁRNÍ SYSTÉMY. Splachovací nádrže, montážní moduly

SANITÁRNÍ SYSTÉMY. Splachovací nádrže, montážní moduly SANITÁRNÍ SYSTÉMY Splachovací nádrže, ní moduly Marley kompetence, která přesvědčí Marley je Vám již dobře znám jako značka vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností. Naším sanitárním systémem Vám

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 R URČENÝ DO ROZVÁDĚČE 1. 1. URČENÍ Elektronický regulátor STABIL 02.2 R je určen k řízení optimální kotlové teploty se zaměřením na kotle, spalující

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace

MĚŘIČ DÉLKY. typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé. čítač počtu kusů A T E R M. DELK2115 Technická dokumentace MĚŘIČ DÉLKY typ DELK2115 rozsah měření 0 až 9999,99m předvolba a výstupní relé čítač počtu kusů 1. Obecný popis měřiče délky Měřič délky DELK2115 je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ Výpočet doby Návrh akustické úpravy prostoru MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ UČEBNY 110, 111, 112, 218, 219 Objednatel: Masarykova univerzita Univerzitní centrum Telč Náměstí Zachariáše

Více

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín

Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín Univerzální čistá voda, akciová společnost Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín FILTRY A ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VODY MECHANICKÁ FILTRACE DÁVKOVACÍ ČERPADLA UV-DESINFEKCE REVERZNÍ OSMÓZA PVZDUŠŇOVAČE ZÁSOBNÍ

Více

Regulaèní ventil Cocon QTZ s automatickou regulací prùtoku

Regulaèní ventil Cocon QTZ s automatickou regulací prùtoku Regulaèní ventil s automatickou regulací prùtoku Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 01. Datový list Označení: nové staré Cocon Q Rozsah pouití: Regulační ventil Oventrop je

Více

Freecooling pro chlazení kapalin

Freecooling pro chlazení kapalin Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY

NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY NÁKUP ZAHRADNÍ TECHNIKY Obsah nabídky veřejné zakázky strana 1 A Krycí list nabídky strana 2 B Základní kvalifikační předpoklady strana 3 C Profesní kvalifikační předpoklady strana x D Ekonomické a finanční

Více

V budově B Horská se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT.

V budově B Horská se nachází detašované pracoviště Ústřední knihovny ČVUT. Prostor částečně přístupný* LOKÁLNÍ KNIHOVNA na fakultě dopravní (FD) budova B - HORSKÁ (Albertov) Horská 3, 128 03 Praha 2 GPS: 50 4'3.007"N, 14 25'26.685"E Tel. knihovny: 22435-9191 Web knihovny: http://knihovna.cvut.cz/knihovna/lokalniknihovny/knihovna-fd.html

Více

W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í

W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í W H I R L P O O L M Y Č K Y N Á D O B Í MYČKY NÁDOBÍ MYČKY OBLÍBENÉ EVROPANY! Myčky Whirlpool stále vítězí v evropských nezávislých testech, 33x byly NEJLEPŠÍ.* Funkce myček nádobí *Celkový počet ocenění

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA

VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA Novinka 2009 2010 NAROS spol.s r.o. ZLÍN tel./fax +420 577 213 175 VAKUOVÁ UPÍNACÍ TECHNIKA 1 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ K TÉMATU VAKUOVÉHO UPÍNÁNÍ CO JE VAKUUM? Vakuum je stav v prostoru,

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO Následující seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů představuje kompletní výčet

Více

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo Nástěnný kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo teplo pro všechny NAHRADÍ ZÁSOBNÍK 150 L 2x 20 litrů vrstvený zásobník teplé vody z nerezové oceli (záruka

Více

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ BUDOUCÍ PROVOZ SPRIEVODNÁ SPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Druh dokumentace: SMART STUDENT REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BRATISLAVA, RADLINSKÉHO UL. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE OBJEKTU,

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM srpen 2009 Konstrukce Tělo termostatického radiátorového ventilu se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier

Více